Boşanma Sebepleri. Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boşanma Sebepleri. Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi. Prof. Dr."

Transkript

1 Boşanma Sebepleri Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi Prof. Dr. Ahmet Battal Proje Ekibi: Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Ünal Prof. Dr. Rauf Arıkan Prof. Dr. Mahmut Atay Prof. Dr. Bünyamin Duran Prof. Dr. Ruhi Yavuz Alan Uzmanları: Prof. Dr. Erdal Tercan Doç. Dr. Salih Çelebioğlu Araştırmacılar: Dr. Nejat Aday Dr. Şevket Ökten Seyithan Turan Yakup Korkmaz Ali Bengi Ömer Ergün Cebrail Alıcı Sekreter Zübeyir Gök Proje uygulama yılı: 1998 Baskı: Kasım 2008 I

2 Boşanma Sebepleri Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları Bu eser, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce ADAG Vakfına (Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfına) yaptırılan araştırmanın sonucunda her iki kurumun mutabakatıyla yayınlanmıştır. Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Battal Baskı: Eflatun Matbaacılık İstanbul, 2008 II

3 İÇİNDEKİLER BOŞANMA SEBEPLERİ ARAŞTIRMASI NİHAİ RAPOR GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. AİLE, EVLİLİK VE BOŞANMA KAVRAMLARI AİLE KAVRAMI Kavramın Tanımı Aile Kavramının Unsurları Aile Türleri Birey Sayısı (Kapasite) Yönünden Aile Türleri Otorite Sahibi Yönünden Aile Türleri Toplumsal Konumu Yönünden Aile Türleri Ailenin İşlevleri Yönünden EVLİLİK KAVRAMI Kavramın Tanımı Evliliğin Unsurları Evlilikte Akit Unsuru Evlilikte Taraf unsuru Evlilikte Amaç Unsuru Evlilik Türleri Evliliğin Amaca Uygunluğu Yönünden Türleri Sağlıklı evlilik Sağlıksız Evlilik Evliliğin Geçerliliği Yönünden Türleri Resmi evlilik Gayrı resmi evlilik (Fiili Birleşme) BOŞANMA KAVRAMI VE UNSURLARI Kavramın Tanımı Boşanmanın Unsurları Resmi Bir Evliliğin Bulunması Evliliğin Sağlıklı Yürümemesi Mahkemenin Karar Vermesi Boşanma Yöntemi Boşanma Konusundaki Yaklaşımlar Sosyo-kültürel Yönden Boşanma III

4 Dini Yönden Boşanma Hukuki Yönden Boşanma İKİNCİ BÖLÜM 2. BOŞANMA SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ BOŞANMA SEBEPLERİNE YÖNELİK MEVCUT SINIFLANDIRMA Boşanmanın Özel Sebepleri Zina Cana Kast ve Pek Fena Muamele Cürüm ve Haysiyetsizlik Terk Akıl Hastalığı Boşanmanın Genel Sebepleri Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Eşlerin Anlaşması Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık) KANUNDAKİ SINIFLANDIRMANIN ELEŞTİRİSİ SINIFLANDIRMA TEKLİFİMİZ VE GEREKÇELERİ Sınıflandırmaya Kaynak Oluşturan Asıl Sebep: Sağlıksız Evlilik Sağlıksız Evlilik Sebepleri (Gerçek Boşanma Sebepleri) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. BOŞANMANIN ÖNLENMESİ ÇARELERİ BOŞANMANIN ÖNLENMESİNE GENEL BAKIŞ EVLİLİĞİN KURULUŞUNDA DOĞRU EŞ SEÇİMİ Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eş Seçiminde Önceliklerin Doğru Belirlenmesi Eş Seçiminde Doğru Bilgilenme Eş Adayının Yeterince Tanınabilmesi İçin Gerekli Unsur: Nişanlılık Dönemi ANLAYIŞ VE FEDAKARLIKLA YÜRÜYEN AİLE HAYATI Sevgi, Saygı Ve Yardımlaşma Temeli Üzerine Kurulmuş Aile Hayatı Mizaç Farklılıklarının Aşılması Konusunda Fedakarlık Ortak Karar Gerektiren Durumlarda Anlayış Sağlık Konusunda Fedakarlık Ekonomik İhtiyaçlar Ve Talepler Konusunda Fedakarlık Çevre İle İlişkiler Konusunda Anlayış Ve Özen IV

5 3.4. PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DOĞRU YÖNTEMLERİN KULLANILMASI Tarafların Gayreti Çevrenin Yardımı Ve Olumlu Etkisi Çevrenin Olumsuz Etkisinin Önlenmesi Aileler İçin Kamusal Sosyal Hizmetlerin Sunulması Aileye Yönelik Olarak Diğer Alanlarda Devlet Desteği AİLE BİRLİĞİNİN DEVAMINI SAĞLAMAYA YÖNELİK MEVCUT HUKUKİ İMKANLAR Eşler Arasında Cebri İcra Yasağı Hakimin Evliliğe Müdahalesi Hakimin Ayrılık Kararı Vermesi Hakimin Takdir Hakkı, Nasihatı Ve Barıştırma Gayreti AİLE BİRLİĞİNİN DEVAMINI SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖZEL ÇÖZÜM TEKLİFİMİZ: BOŞANMA DAVASINDAN ÖNCE ZORUNLU ARABULUCU Teklifin Gerekçesi Teklifin Mahiyeti Arabuluculuğun Yöntemi Arabulucunun Niteliği Arabulucunun Çalışma Usulü Arabulucunun Kararının Niteliği Arabuluculuğun Tahkim İle İlgisi Arabuluculuğun Sulh Teşebbüsü İle İlgisi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMANIN TEMEL KAVRAMLARI ARAŞTIRMA EKİBİNİN İŞ TANIMLARI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi Verilerin Toplanması Verilerin Analizi ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLARI V

6 Tanıtıcı Bulgular Genel Bulgular Evliliğin Kurulma Şekli Ve Genel Gidişi İle İlgili Bulgular Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Genel Olarak Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Boşanmanın Uyumsuzluktan Kaynaklandığı Hallerle İlgili Bulgular Boşanmanın Otorite Tartışmasından Kaynaklandığı Hallerle İlgili Bulgular Eşlerin Genel Yanlış Davranışı Niteliğindeki Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Eşlerin Birbirlerine Karşı Yanlış Davranışları Niteliğindeki Boşanma Sebepleri İle İlgili Bulgular Eşlerin Ahlaksızca Sayılabilecek Davranışları Niteliğindeki Boşanma Sebepleri İle İlgili Bulgular Kusursuz Hallerden Kaynaklanan Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Evi Terkle İlgili Bulgular Boşanma Davası İle İlgili Bulgular Boşanmayı Önlemek İçin Başvurulabilecek Çözümlerle İlgili Bulgular Hipotez Testleri Kişilerin Mesleği, Geliri, Eğitimi, Yaşı İle Gerçek Boşanma Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Kişilerin Mesleği, Geliri Ve Eğitimi İle Anlaşmazlıklarda Başvurulan Çözümler Ve Faydası Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Kişilerin Mesleği, Geliri Ve Eğitimi İle Anlaşmazlığı Çözebilmek İçin Hakem - Arabulucu Olarak Kimi Teklif Ettikleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Boşanma Davasından Vazgeçen Davacıların Cinsiyeti, Yaşı, Eğitimi Ve Geliri İle Vazgeçme Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Kişilerin Evlenme Şekilleri İle Anlaşmazlığın Çıkış Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Kişilerin Evlenme Şekilleri İle Başvurdukları Çareler Ve Yararlı Olanlar Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler VI

7 Kişilerin Tanışma Ve Evlenme Şekilleri İle Eşleri Hakkındaki Kanaatlerinin Sonradan Değişip Değişmediği Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Davanın Boşanma İle Sonuçlanıp Sonuçlanmadığı İle Eşlerin Çocuk Sahibi Olup Olmadığı Ve Anlaşmazlığın Çevre Tarafından Duyulup Duyulmadığı Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Davanın Boşanma İle Sonuçlanıp Sonuçlanmadığı İle Eşlerin Başvurduğu Çarelerin Türleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Kişilerin Eşlerini Tercih Sebepleri İle Gerçek Boşanma Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Kişilerin Evlenmelerinde Kendilerinin Ve Çevrelerinin Rızasının Olup Olmadığı İle Gerçek Boşanma Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Eşlerin Nişanlılık Süresi İle Anlaşmazlığın Çıkış Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez SONUÇ BİBLİYOĞRAFYA VII

8 BOŞANMA SEBEPLERİ ARAŞTIRMASI GİRİŞ T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu her yıl aile ile ilgili çeşitli konularda bilimsel ölçülere uygun araştırmalar yaptırmaktadır. Böylece bu Kurum, kuruluş amacı doğrultusunda, toplumun temel yapı taşı durumundaki ailenin sağlamlığının korunmasına ve eksikliklerden arındırılarak daha iyiye ulaştırılmasına öncülük etmektedir yılında Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı nca gerçekleştirilmiş olan Boşanma Sebepleri araştırması da bunlardan biridir. Bu çalışma bir uygulamalı araştırma olarak planlanmış ve üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama ön hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada boşanma kavramı, mevcut bilgiler ışığında tanımlanmış, bu tanımdan yola çıkarak bazı hipotezler kurulmuş ve ayrıca bazı çözümler öngörülmüştür. İkinci aşama alan araştırması aşamasıdır. Bu aşamada boşanma davası açmış ya da bu davaya muhatap olmuş kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişilerin evliliğinin boşanma davası aşamasına kadar gelmesine yol açan sebepler ile evliliğin sürdürülebilmesine yönelik olarak buldukları çareler araştırılmıştır. Üçüncü aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada, alan araştırmasında elde edilen bilgiler çeşitli çözümleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve hipotezler ile yeni çözüm tekliflerimiz hakkında bir sonuca ulaşılmış olup, bu sonuçlar nihai rapor haline getirilmiş bulunmaktadır. Raporda önce aile, evlilik ve boşanma gibi temel kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde boşanma sebepleri ele alınmış ve alan araştırması sonuçlarından yola çıkılarak, mevcut tasnifin yerine geçmek üzere, yeni bir sınıflandırma teklif edilmiştir. Üçüncü bölümde sağlıklı evliliklerin kurulabilmesi ve bu yolla boşanmaların önlenebilmesi amacıyla kullanılabilecek çeşitli çözüm yolları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde alan araştırması ile ilgili bilgiler verilmiş, araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve ortaya konulmuş olan hipotezler test edilmiştir. 1

9 2

10 BİRİNCİ BÖLÜM 1. AİLE, EVLİLİK VE BOŞANMA KAVRAMLARI AİLE KAVRAMI Kavramın Tanımı Aile, çeşitli yönleri ön plana alınarak farklı biçimlerde tanımlanabilir. Biz araştırmanın amacına daha uygun olacağı için aileyi sosyal bir grup olarak ele alan tanımı tercih edeceğiz. DPT Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanmış olan raporda Aile; kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir toplumsal birim şeklinde tanımlanmıştır (Bulut, 1993, 2) Aile Kavramının Unsurları Bu tanımda yer alan başlıca unsurlar şunlardır. 1. Ailede yer alan kişiler arasında bir bağlılık bulunmalıdır. Bu bağlılık kan birliğinden ya da evlilik sözleşmesinden doğmaktadır. Buna göre ailenin çekirdeğini oluşturan karı-koca arasında, hukuki bir nitelik taşıyan evlilik bağı vardır. Ailede bulunan; çocuk, anne-baba gibi diğer fertler ile karı-koca arasında ise kan bağlılığı vardır. Bu ilişkilerin tamamına hısımlık (akrabalık) ilişkileri denir. Bağlılık unsuru, müşterek karar verilmesi ve ortak hareket edilmesi gereken konularda aile fertleri arasında bir işbirliğinin bulunmasını gerektirmektedir. Ancak bu işbirliği yükümlülüğü, -salt iktisadi bir menfaat için kurulmuş bulunan şirketlerde olduğu gibi- gerektiğinde dağıtılabilecek bir yapıdan değil, fertlerin tümü için ömür boyu sürmesi beklenen ve istenen sosyal bir yaklaşımdan doğmaktadır (Bulut, 1993, 11). Bağlılık unsuru aile içindeki bireylerin kişisel özgürlük alanını önemli ölçüde daraltmaktadır. Gerek aile içi ortamda gerek aile dışı (yabancı) ortamda uyulması gereken kurallar, sosyo-kültürel yapısına uygun olarak aile içerisinde belirlenmekte ve aile bireylerinin bu kurallara uymaları beklenmektedir. 3

11 Bağlılık unsuru aynı zamanda aile bireylerinin karşılıklı ve vazgeçilemez nitelikli fedakarlıklar üstlenmeleri sonucunu da doğurmaktadır. Örneğin çocuklar hem hukuken hem de ahlaken yaşlı ve güçsüz anne-babaya bakmak zorunda olduğu gibi aynı şekilde karı-koca da birbirinin zor zamanlarında yardımcı olmak, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermek için karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 2. Aile içinde yaşayan kişiler aynı mekanı paylaşmaktadırlar. Bu unsur aile bireylerinin ortak kurallara tabi olmaları zorunluluğunu getirmektedir. Bu durum ise ortak kuralların kimler tarafından, hangi yönteme uyularak konulacağının ve kurallara uymamanın hangi yaptırımlara tabi olacağının belirlenmesini gerektirmektedir. 3. Aile; içinde yaşayan bireylerin -beslenme, barınma, korunma gibi- fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Bu beklentinin gerçekleşebilmesi için ailenin kültürel ve mali yönden ve sağlık şartları açısından yeterli unsurlara sahip olması gereklidir. Bu şartların oluşturulmasında ve korunmasında, yetişkin bireylerin tümüne, bireysel haklarından ve tercihlerinden fedakarlıklar yapmayı da gerektiren önemli görevler düşmektedir. 4. Aile, bireylerin topluma katılım ve uyumlarının sağlandığı bir sosyal ünitedir.. Bireyin topluma katılımı için her şeyden önce ailenin üreme fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. O halde neslin sağlıklı devamını sağlamak üzere sağlıklı üreme, ailenin önemli fonksiyonlarından biridir. Sağlıklı üremenin asgari şartı anne ve babanın belli olmasıdır. Aile kurumunun temelinde doğurganlığı nedeniyle anne yer almakta ve -terk gibi- çok küçük istisnalar dışında anne çocuğu tarafından tanınmaktadır. Buna karşılık babanın çocuğun oluşumundaki rolü pasif ve küçüktür. Bu durum babanın kimliği konusunda daha çok tereddüde düşülmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle doğan çocuğun -başta kardeşler olmak üzere- akrabalarını tanıyabilmesi için babanın da kim olduğu mutlaka bilinmelidir. Ayrıca hemen hemen bütün kültürlerde baba da aile içinde ve çocuklar üzerinde anneye yakın derecede önemli role sahip durumdadır. Bu rolün gerçekleşmesi de babanın bilinmesine ve aile içinde yer almasına bağlıdır. Babanın aile içinde yer alması, meşru cinsel ilişkinin varlığının ve dolayısıyla sağlıklı ailenin bir göstergesi durumundadır. Aile bireylerinin topluma uyumlarında ailenin eğitici fonksiyonu öne çıkmaktadır. Ailedeki yetişkin bireyler, toplumun çeşitli kurumlarından ve kaynaklarından aldıkları bilgi ve kültürü, kendi süzgeçlerinden olabildiğince geçirerek aile içinde yetişmekte olan bireye aktarırlar. Yetişen birey de aldığı eğitimi, bilgi ve davranış olarak yeniden topluma aktarır. Böylece aile toplumsal eğitim malzemelerini kendi dokusunda 4

12 süzerek yeniden topluma aktarır. Bu döngü ailenin toplum üzerindeki dolaylı etkisini kurar Aile Türleri Aileyi çeşitli yönlerden gruplandırmak suretiyle türlerini tespit etmek mümkündür. ancak belirtelim ki aile, toplumsal değişmelere olabildiğince açık bir kurumdur (Kurtulmuş, 1998, 7). Bu nedenle yapılacak sınıflandırmalar da zaman içinde önemini kaybedebilir Birey Sayısı (Kapasite) Yönünden Aile Türleri Aile; ilişkide bulunan birey sayısı yönünden üç grupta ele alınabilir: Birinci grupta anne-baba ve varsa çocuklardan oluşan çekirdek aile yer alır. İkincisi bu kişilere, birlikte yaşayan yakın akrabaların da dahil olduğu geniş aile tipidir. Üçüncüsü ise akrabalık bağı dışında herhangi bir sebeple aileyle birlikte yaşayan hizmetçi, bahçıvan ve benzeri kişilerin de dahil olduğu en geniş ailedir. Bu tür aileye ülkemizde sık rastlanmamaktadır. Ülkemizde geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş süreci yaşanmaktadır (Kurtulmuş, 1998, 11). Hane halkı ölçüt alınarak yapılan ikili tasnife göre aile büyük aile ve küçük aile olarak ikiye ayırılmaktadır (Kongar, 186, 26-27, Gökçe, 1995, 138, Bilen, 1996, 85). Üç tür aile de hukuki kurum olarak kabul edilmekte ve ayrı hükümlere tabi tutulmaktadır (Cansel, 1991, 405). Buna karşılık sosyolojik ayrımlarda öngörülen, karı kocanın birlikte bulunmadığı bazı aile tipleri vardır ki bunlara hukuk düzeni bir aile nazarıyla bakmamaktadır. Çekirdek ailenin parçalanması sonucunda ortaya çıkan ve anne ya da baba ile çocuktan oluşan parçalanmış aile ve genellikle resmen evli olmayan anneden doğan çocuk ve annesinden oluşan tamamlanmamış aile bu grupta zikredilebilir (Kongar, 1986, 32) Otorite Sahibi Yönünden Aile Türleri Aile, otoritenin kim tarafından kullanıldığı yönünden de gruplandırılmaktadır. Erkeğin egemen olduğu aile tipine ataerkil aile, kadının baskın olduğu aile tipine ise anaerkil aile denilmektedir. Belirtelim ki ataerkil yapının katı ve güçlü olduğu ailelerin çoğunluğu oluşturduğu bir toplumda, sayıca azınlıkta kalmakta olan anaerkil aile yapısı, dış baskılar nedeniyle aile bireylerinin davranışlarını olumsuz etkilemektedir. 5

13 Toplumsal Konumu Yönünden Aile Türleri Bulunduğu toplumsal (ve dolayısıyla kültürel) konumu yönünden aile; köy ailesi, şehir ailesi ve geçiş (gecekondu) ailesi olarak üç grupta incelenmektedir (Gökçe, 1995, 138, Aktaş, 1998, 285, Özkan, 1989, 26). Köy ailesinin kültürel değişmelere ve gelişmelere olabildiğince kapalı bir aile tipi olarak görünmesine karşılık geçiş ailesi ve kent ailesi, kültürel değişmelere -istemese de- daha fazla açık olan bir aile tipi niteliğindedir Ailenin İşlevleri Yönünden Ailenin kendisinden bekleneni yerine getirip getirmediği yönünden yapılan ayrım (Bulut, 1993, 6) ise araştırma konumuz nedeniyle bizim de esas alacağımız ayrımdır. Bu ayrımda aileler işlevlerini yerine getirme-getirmeme bağlamında, sağlıklı (fonksiyonel olan) ve sağlıksız (fonksiyonel olmayan) aileler olarak iki grupta ele alınır (Bulut, 1993, 9). Ailenin sağlıklı ya da sağlıksız olması, sosyo-ekonomik özelliklerine, toplum tarafından sunulan hizmetlere ve imkanlara, aile üyelerinin genetik özelliklerine ve kişiliklerine, aile içi ilişkilerin dinamik yapısına bağlıdır (Aktaş, 1998, 286). Bu yönden bakıldığında sağlıklı aile, aileden beklenen bireysel ve toplumsal fayda ve fonksiyonların -asgari yeterlilik oranında dahi olsa- karşılanmakta olduğu aile tipidir (Özkan, 1989, 42, Tor, 1993, 32). Hangi özelliklerinin bulunması gerektiği konusunda, temelde hedef alınan aile tipinden kaynaklanan, çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Ancak ortak bazı tespitler yapılabilir. Sağlıklı aile, eşlerin ve ailedeki diğer kişilerin sorumluluk şuurunu geliştirir, kişilik kazanmasına yardımcı olur (Nirun, 1994, 143). Aile üyeleri birbirlerini destekler ve cesaret verirler. Problemleri müştereken çözerler (Aktaş, 1998, 288). Birlikte olmaktan zevk alırlar. Birbirleriyle açık bir iletişim (empatik iletişim) içindedirler. Ortak amaçlar uğruna yapılması gereken bireysel faaliyetlerden ve fedakarlıklardan kaçınmazlar. Ancak aile üyeleri birbirlerine yakın olmakla beraber kişisel farklılıklara da saygı duyarlar. Kişiler arasında kendiliğinden oluşan olumlu bir etkileşim vardır. Eşler arasında kesin hatlarıyla belirlenmiş otorite, aşırı kıskançlık ve kontrol ve devamlı üstünlük yoktur (Bulut, 1993, 6). Sağlıklı ailelerde çiftler aile içi roller konusunda görüş ve hareket birliği içindedir. Önemli bir otorite tartışması ve çatışması yaşanmaz. Herkes kendi alanında kendi otoritesini kullanır. Sorunların çözümlenmesinde işbirliği yapılır. Bir tarafın 6

14 devamlı aşağılandığı, yok sayıldığı bir yapıya rastlanmaz. Eşler birbirini önce olduğu gibi kabul eder, sonra uyumu sağlamak üzere değiştirmek için gayret eder. Üyelerinin isteklerini karşılayabilen ve problemleri çözmeye yönelik çeşitli yöntemler geliştirmiş olan aileler sağlıklı ailedir. Üyeler arasında ortak amaçlara sahip olmanın getirdiği karşılıklı anlayış ve doyum vardır. Sağlıklı ailenin temel göstergesi olarak güç ve statü açısından bireyler arasında belirlenmiş kalıpların bulunması, diğer deyişle rollerin belirginliği bu nedenle öne çıkarılmaktadır. Konu ile ilgilenen yazarların görüşleri genel olarak incelendiğinde, sağlıklı aile işlevlerinin değerlendirilmesinde aile içi iletişime, karşılıklı saygı ve işbirliğine önem verdikleri görülmektedir. Konu Türk aile yapısı yönünden değerlendirildiğinde ise ruhi ve duygusal yakınlık, sadakat, karşılıklı bağlılık ve dayanışma unsurlarının özellikle öne çıkarılması gerektiği sonucuna varılmaktadır (Nirun, 141 vd., Fişek, 1991, 291). Ayrıca ailenin, neslin devamı (çocukların yetiştirilmesi), aile fertlerine sosyal statü sağlanması, sosyal ve fiziksel anlamda güvenin sağlanması gibi toplumsal fonksiyonları da vardır (Kıray, 1984, 76-77, Bilen, 1996, 92). Bu fonksiyonların yerine getirilebildiği aileler sağlıklı aile olarak kabul edilebilir. Sağlıksız aile ise, kendisinden beklenen bireysel ve toplumsal fonksiyonları sağlıklı bir bütünlük ve beraberlik içinde yerine getiremeyen aile tipidir (Bulut, 1993, 11). Çeşitli araştırmacılar fonksiyonel olmayan ailenin özelliklerini şu şekilde belirlemektedirler. Aile üyeleri doğrudan iletişime kapalıdırlar. Dolaylı ilişkiler içindedirler. Bu nedenle kesin ve açık değillerdir. Ortak konuları müzakere etmezler. Kırıcı tartışmalardan sonra bireysel kararlar uygulanır. Üyeler aile için değil kendileri için var oldukları düşüncesindedirler. Egoizm, önce yalnızlık sonra da buna bağlı olarak ümitsizlik duygusuna sebep olur. Aile içinde roller kişilere zorla yüklenmiştir. Dolayısıyla kişiler genellikle rollerinden memnun değildirler. Buna karşılık rollerin değiştirilmesi mümkün de değildir. Aile içi ilişkilerde günü kurtarmaya yönelik olarak yapmacıklık hakimdir. Dolayısıyla bireyler birbirlerinin gerçek yüzünü ve ihtiyaçlarını bilemezler (Bulut, 1993, 7). Aile bireyleri arasında açık ya da örtülü bir çatışma hakimdir. Bireysel hayatında (sözgelimi bekarlığında) iyi bir kişi durumunda olan, iç çatışma yaşamayan ve psikanaliz yöntemlerine dayalı bir tedaviye muhtaç olmayan kişiler dahi aile içinde birbirine karşı kırıcı olabilirler, tedaviye muhtaç fertler haline gelebilirler (Tangör, 1991, 237). 7

15 Bütün bunların sonucunda aile bireylerinin fiziki ve duygusal gelişimi ve doyumu risk altına girer. Psikopatolojik reaksiyonlar ortaya çıkar. Bireyler birbirlerine karşı çoğunlukla olumsuz duygular beslerler. Bu tür bir ailede öncelikle çocuklar ilk fırsatta kendi özel yaşam çevrelerini oluşturmaya çalışırlar. Gerçekleştirebildikleri takdirde anne babadan herhangi biri ya da ikisi ile ilişkiyi koparabilirler. Bu durum, akraba çevresinden kopmak sonucunu doğuracağından, çocukların kendi kurdukları aileyi de doğal insani çevreden (akraba çevresinden) mahrum hale getirir ve dolayısıyla olumsuz etkiler. Eşler de ilk fırsatta birbirlerinden ayrılmaya çalışırlar. Zira bu tür bir ailenin uzun süre parçalanmadan devam etmesi çoğunlukla mümkün değildir. Nitekim sosyologlar, çözülen aileyi ayrı bir aile türü olarak tanımlamaktadırlar (Kongar, 1986, 31). Ailenin çözülmesi nihai planda ailenin boşanma ile sonuçlanması demektir. Boşanmadan her iki taraf da sonraki hayatında olumsuz etkilenir. Ancak bu etkiyi özellikle erkek egemen kültürel yapı nedeniyle kadınlar, -alınan tedbirler ve sosyoekonomik ve kültürel gelişmelerin sonucu olarak gittikçe azalan oranda da olsa- çok daha fazla hissetmektedirler. Varsa çocuklar da boşanmanın olumsuz sonuçlarından etkilenmektedirler. Herhangi bir sebeple boşanmanın gerçekleşemediği ancak sağlıksız yapının da sürdüğü ailelerde ise hem eşler hem de çocuklar olumsuz etkilenmeye devam ederler. Görüldüğü üzere ailenin beklenen yararları sağlayabilmesi için aslolan, ailenin her ne şekilde olursa olsun sürmesi değil, ailenin sağlıklı bir yapıya sahip olarak sürmesidir. Bir kere sağlıksız aile tipi ortaya çıkmışsa ne boşanma ne de evliliği sürdürmek, sonuca ulaşmayı sağlayacak doğru çözüm değildir. Asıl çözüm ailenin sağlıklı aile haline getirilebilmesidir. Diğer bir ifade ile aile kurumunun sağlıklı devamını temin etmek konusunda asıl amaç boşanmanın önüne geçmek değil, boşanmaya sebep olan hallerin önüne geçmek olmalıdır EVLİLİK KAVRAMI Kavramın Tanımı Her aile araştırmasında, evlilik sürecindeki sorunların kaynaklarının ortaya konulması açısından; evlilik kavramının temellerine inilerek algılanması, evliliğin oluşturulması ve evlilik süreci gibi konuların incelenmesi önemlidir (Güçlü, 1998, 365). Bu nedenle biz de aile kavramı yanında evlilik kurumunu da ele alacağız. 8

16 Evlilik sosyal bir olgudur. Ancak sosyolojik yönleri yanında hukuki yönleri de bulunan bir kavramdır. Bu nedenle evlilik kavramını tanımlarken salt hukuki yönünü ya da salt sosyolojik yönünü göz önüne alarak yapılacak tanımlar eksik kalmaya mahkumdur. Bu ortak bakış açısıyla evlilik; tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere, cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul ve geçerli bir şekilde birleşmesi (Akıntürk, 1996, 53) olarak tanımlanabilir Evliliğin Unsurları Evlilikte Akit Unsuru Evlilik karşı cinsten iki yetişkinin bizzat ve karşılıklı olarak birbirlerine uygun surette evlenmeye yönelik rızalarını beyan etmeleri ile kurulur. Evlenme akdi evlendirme memuru tarafından icra edilen resmi merasime bağlı bir akittir. Bu nedenle irade beyanının evlendirme memuru ve iki şahit huzurunda yapılmış olması kurulan akdin sıhhati için şarttır. Ayrıca tarafların irade beyanlarının geçerli olması için, iradeyi sakatlayan; baskı (cebir), hata, akıl hastalığı gibi hallerle sakatlanmamış, sağlam ve sağlıklı bir irade beyanı niteliğinde olması gereklidir Evlilikte Taraf unsuru Evlenen kişilerin evlenme ehliyetine sahip olmaları gereklidir. Bu nedenle kesin evlenme engellerinden herhangi birinin bulunması halinde evlilik mutlak butlan ile batıl olur. Kesin evlenme engelleri; evlenme yasağı bulunacak ölçüde yakın akrabalık, akıl hastalığı ve halen evli olmaktır Evlilikte Amaç Unsuru Evlenecek kişilerin bu hukuki eylemden umdukları amaçlar, öncelikle, kendileri üzerinde gerçekleşecek türden amaçlar olmalıdır. Kişilerin kendileri için değil de anababaları ya da kardeşlerinin ihtiyacı, hatırı vb. için evlenmesi halinde baştan yanlış yapılmış, amaç unsuru doğru kullanılmamış demektir. Ülkemizde sıklıkla görülen ve mürüvvetini görmek deyimiyle ifade edilen yaklaşım tarzı, anne babaların çocuğa karşı vazifesini yerine getirmek ve böylece bu konudaki toplumsal baskıdan kurtulabilmek amacıyla çocuklarını evlendirmek istemeleri ve çocuğun da kendi isteğinin ya da ruhsal hazırlığının bulunmamasına 9

17 rağmen -manevi baskı nedeniyle- evlenmeyi kabul etmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu şekilde yapılan evliliklerde birincil amaç aile kurmaktan çok çevreyi memnun etmektir. Böyle olunca evlilik daha başlangıçta, sağlıklı aile yapısı kuramayacak bir evlilik olarak doğmaktadır. Araştırma sırasında karşılaşılan bir olay hatır için evlenmenin ilginç bir örneğini oluşturmaktadır. Kalp hastası bir lise müdürü, kalp hastası olduğunu, her an ölebileceğini, kendisini kırmaması gerektiğini söyleyerek, çok sevdiği çalışkan öğrencisinden ısrarla tek çocuğu durumundaki oğluyla evlenmesini istemiş, hatta bu amaçla bir çok mali külfetlere de katlanmaya razı olmuştur. Eşler duygusal olarak birbirlerine yaklaşamadığı için evlendikte kısa bir süre sonra boşanma ile karşı karşıya kalmışlardır. Bayanın ifadesine göre bu evlilik hatır için yapılmıştır. Evlenen kişilerin amacı sadece cinsel sonuçları olan bir ortaklık kurmak değil, hayatın acı ve tatlı bütün olaylarını kapsayan bir hayat ortaklığı kurmak olmalıdır. Bu nedenle eşler iyi ve kötü günlerinde birbirlerinin yanında bulunacaklar, birbirlerine maddi ve manevi yönden destek olacaklar, beraber gülüp beraber ağlayacaklardır. Bu unsurun gerçekleşmesi için aynı müşterek mekanın paylaşılması gerekir. Ancak istisnai hallerde uzun ya da kısa bir süre için geçici olarak ayrı yaşıyor olmak da mümkündür. Eşlerin herhangi bir nedenle fiilen aile hayatını sona erdirdikleri ve ayrı yaşadıkları hallerde de hukuki bir kurum olarak evlilik devam etmektedir. Eşlerin medeni hali resmi sicillerde evli olarak görünür. Buna karşılık özellikle müşterek ikametgahı terkeden tarafın bu davranışı diğer taraf yönünden özel sebebe (terk sebebine) dayanarak boşanma talep etme imkanını ortaya çıkarır. Öte yandan geçerli bir evlilik akdinin yapılmamış olduğu hallerde, görünüşte bir aile hayatı içinde birlikte yaşayan kişiler arasında -çevreleri evli olarak tanısa ya da böyle nitelendirse de- hukuken geçerli bir evlilik söz konusu değildir. Evlilik bir kurum olarak eşlerin hayatı boyunca sürecek bir ilişki mahiyetindedir. Bu nedenle hem eşlerin ve ailenin hem de toplumun yararı için eşler hayatta iken bu ilişkinin ortadan kalkmaması gereklidir. Bu nedenle evlenen kişilerin de amacı bu beraberliği ömür boyu sürdürmeye yönelik olmalıdır (Akıntürk, 1996, 201). Diğer deyişle karşılıklı anlaşarak dahi olsa denemek amacıyla evlilik yapılması mümkün değildir. Kanaatimizce ABD gibi çeşitli ülkelerde bu tür evliliklerin yaygınlaşmış olması (Yıldırım, 1992, 17) ülkemizde evliliğe bakış açısının değişmesini gerektirmemelidir. Eşlerin birbirlerini denemeleri ve tanımaları için hem hukuken hem de örf ve adetlerimize göre öngörülmüş olan kurum, sözlenme ve/veya nişanlanmadır. Kısa da olsa bu aşamayı geçirdikten sonra yapılacak olan bir evliliğin ayrıca bir de anlaşabilirsek sürdürürüz şeklinde şarta bağlanması, evliliği sona erdirmek 10

18 konusunda hukuken geçerli sonuç doğurmaz. Boşanma talebi konusunda taraflara bir hak kazandırmaz Evlilik Türleri Evliliğin Amaca Uygunluğu Yönünden Türleri Birbirleriyle evlenen kişilerin yukarıdaki üç unsuru içerecek şekilde hayat arkadaşlığı kurmuş olmaları bir evliliği ortaya çıkarmaya yeterlidir. Ancak bu evliliğin maddi ve manevi şartları yönünden (Özkan, 1989, 40) sağlıklı bir aile kurmaya yeterli olmaması halinde sağlıklı bir evlilikten bahsedilemez. O halde evlilikleri sağlıklı ya da sağlıksız olarak ikiye ayırmak gereklidir Sağlıklı evlilik Bir evliliğin sağlıklı aile yapısı kurmaya aday, sağlıklı bir evlilik olması için şu özellikleri taşıması gerekmektedir. 1. Eş adayları birbirini yeterince tanımış olmalıdır. Tanıma, tanıyan ve tanınan kişinin özelliklerine göre değişen sübjektif bir kavramdır. Burada sözü edilen tanıma, eş adayının karşı taraf hakkında, bir aile hayatının yürütülebilmesi için gerekli denkliği sağlamaya yönelik asgari bilgileri edinmesi olarak tanımlanabilir. Bu bilgiler başlıca; kişinin psikolojik durumu, sağlığı, meslek, gelir gibi ekonomik nitelik taşıyan özellikleri, hayata bakış açısı, kültürel ve ideolojik olaylara yaklaşımı, mizacı, içinde bulunduğu ve tabi olduğu örf ve adetler, evlilikten sonra da devam edecek türden akraba ve arkadaş çevresinin nitelikleri ile ilgili bilgilerdir. Bu bilgilerin doğruluğu da bilgi sahibi olmak kadar önemlidir. Bu nedenle bilgi kaynaklarının sağlıklı olması gereklidir. Ülkemizde az sayıda evlilikte, eşler birbirlerini nişanlılıktan (evlenme niyetinin kurulmasından ve açıklanmasından) önce yeterince (ayrıca araştırma yapmaya gerek kalmayacak ölçüde) tanımaktadırlar. Akraba olmak, aynı okulda okumuş olmak veya uzun zamandan bu yana aynı semtte oturmak gibi haller nedeniyle kişiler birbirlerini yeterince tanıyor olabilirler. Bu tür bir tanıma nedeniyle edinilen bilgi ve kanaatler en sağlıklı bilgilerdir denilebilir. Zira eş adayları henüz evliliği düşünmediklerine göre özel durumlarını gizlemeyecekler, hissi davranarak yanlış değerlendirmelere yol açmayacaklar, tabii ve sıradan halleri ile sık sık birbirlerinin karşısına çıkmış olduklarından yanıltıcı davranışlar sergilemeyeceklerdir. Sıradan bir arkadaşlık ilişkisi olarak başlayacak ve daha sonra cinsel duygusal boyut kazanacaktır. Karşı cinse duyulan ilgi, sevgi ve beğeni ile 11

19 başlayan ve daha sonra evlenme niyetine dönüşen doğru bir arkadaşlık olduğundan (Köknel, 1991, 278) sağlıklı bilgilenmeye engel olmayacaktır. Ülkemizde halen evliliklerin büyük kısmı eş adaylarının birbirlerini karşılıklı tanımaları ile değil bu kişileri birbirine uygun bulan -akraba, arkadaş gibi- aracıların araya girmeleri ve kişileri birbirine tavsiye etmeleri sonucunda kurulmaktadır. Bu tür evliliklerde tavsiyeyi yapan kişiler aynı zamanda ilk ve en önemli bilgi kaynağı durumundadırlar. Bu kişilerin verdikleri bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda, hangi amaçla araya girdikleri önem taşımaktadır. Örneğin evlenmek isteyen ve uygun eş arayan bir kişiye yardımcı olmak ile evlenmek isteyen ancak eş bulamayan (evde kalmış) birine yardımcı olmak, farklı amaçlardır. Ne olursa olsun evlendirilmek istenen bir kişi hakkında, karşı tarafa bilerek yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ihtimali oldukça fazladır. Aynı şekilde kurulacak evlilikten kendileri için herhangi bir menfaat uman kişiler de bu evliliğin gerçekleşebilmesi amacıyla yalan söylemek ya da doğruları gizlemek yolunu seçebileceklerdir. Nitekim temelde bu sebeple, Borçlar Kanununda, evlenme tellallığının ücrete hak kazandıramayacağı ve dolayısıyla kararlaştırılmış dahi olsa ücretin -icra vasıtasıyla- talep edilemeyeceği kuralı benimsenmek suretiyle, maddi menfaat umarak aracılık yapmanın önü kesilmek istenmiştir. O halde dolaylı bilgi kaynakları yardımıyla edinilen bilgilerin doğru olmaması riski yüksektir. Öte yandan karşı taraf hakkında her hangi bir konuda hiç bilgi sahibi olmadan evlenen bir kişinin karşılaşacağı sürpriz, çoğu halde yanlış bilgi ile evlenenin karşılaşacağı sürprizden daha hafif olacaktır. Çünkü ikinci halde, gerçekleşmeyen beklentiler vardır ve bu halin ortaya çıkması durumunda kendisini aldatılmış hisseden eşin karşı taraf ile ilgili diğer konularda da bir güvensizlik içine girmesi kaçınılmazdır. Eş adayı hakkında bilgi edinmenin diğer bir yolu da doğrudan bilgilenmeye yönelik olarak araştırma yapmaktır. Bunun için evlenme konusunda bir ön karar vermiş olan kişinin, tek yanlı olarak karşı taraf hakkında ya da bu düşünceye sahip iki tarafın karşılıklı birbirleri hakkında doğrudan bilgi ve değerlendirme içine girmesi gerekmektedir. Eş adayları aracı vasıtasıyla tanıştırılmış da olsalar, bizzat tanışmış da olsalar, bu imkanı kullanabilirler. Ancak bunun için her şeyden önce ailenin ve sosyal çevrenin bu tür bir ilişkiyi uygun bulması ya da en azından engel olmaması gereklidir (Köknel, 1991, 279). Araştırma sırasında karşılaşılan bir olayda üniversite mezunu bir erkek, ailesinin de uygun bulduğu ancak daha önce görmediği bir kız ile bir kez görüştürülmüş ve daha sonra nişanlanmışlar, birkaç görüşmeden sonra ise evlenmişler. Evlilikten bir süre sonra bir tesadüf sonucu, ilk gün görüştüğü kişinin 12

20 evlendiği kız değil onun kardeşi (küçük baldız) olduğunu, daha iyi konuştuğu ve daha güzel olduğu için ilk görüşmede küçük kızın kendisine gösterildiğini ancak daha sonra büyük kız ile görüştürüldüğünü ve evlendirildiğini öğrenmiş. Bu durumu öğrendiğini bir süre gizlemiş ancak daha sonra eşine anlatmış ve bu durum aralarında zaman zaman tartışma konusu olmuş. Kendilerinden bir sene sonra evlenen baldızı ise ancak bir sene evli kalabilmiş ve sonra mizaç uyuşmazlığı nedeniyle boşanmış. Görüşülen kişi bu kişinin eski bacanağı (küçük kız kardeşin eski kocası) idi. Eski karısının, bacanağına ablasının yerine gösterilmiş olmasını kendisi adına bir şanssızlık ve bacanağı adına ise bir şans olarak değerlendirdi. Bu olay evliliklerin kurulmasında eşlerin birbirlerini gerçekten tanımalarına yönelik davranışların etkisini göstermektedir. Karşılıklı tanımaya yönelik olarak kurulan ilişki, iki şekilde gerçekleşebilir. Birincisinde eş adayları zaman zaman bir araya gelirler, gezerler, konuşurlar, ancak gerek kendi iç dünyalarında ve gerekse dış çevreye karşı verdikleri mesajda; ölçülü, dikkatli ve temkinli davranırlar. Eş adayları hissi olmaktan çok akılcı ve tutarlı bir davranış çizgisi izlerler. Bu nedenle birbirlerine karşı daha açık ve doğru sözlüdürler. Gelenekçi olarak nitelendirilebilecek bir çevrede yaşayan kişiler ile kısmen yaşı ilerlemiş, olgunlaşmış ve bir meslek icra etmekte olan kişilerde bu tarz tanışma sıklıkla görülür. İkinci tür ilişkide ise daha ziyade, herhangi bir özel amaç (evlenme niyeti) gütmeyen bir tanışma ile ortaya çıkan küçük ve sıradan arkadaşlıklar, bir süre sonra karşılıklı uygun bulma ile birlikte evlenme niyetine dönüşür. İki taraf, bu noktadan itibaren, anlaşabildiği takdirde evlenmek niyetiyle hareket eder. Ancak daha ziyade duygusal yakınlık ağır basar. Çoğu halde arkadaşlık ilişkisi flört denilen seviyeye ulaşır. Ülkemizde sık görülmemekle birlikte bazen arkadaşlık basit ya da kapsamlı ve ilerlemiş bir cinsel ilişki boyutuna taşınır. Bazı hallerde buna ilave olarak aynı evde birlikte yaşama aşamasına kadar varılır. Özellikle ailesinden uzakta okuyan ya da çalışan gençler arasında ve kültürel değişmelere açık çevrelerde bu tür arkadaşlıklara daha sık rastlanır. Bu kişiler çoğunlukla flörtün evlenme ile sonuçlanmamasının ilerideki hayatlarında ya da sonraki flörtlerinde kendileri için herhangi bir dezavantaj oluşturmayacağı düşüncesindedirler. Ancak bu türden ilişkilerde flört başlangıcından itibaren akıldan çok hislerin hakim olması, eş adaylarının birbirlerini akılcı bir biçimde değerlendirmelerine engel olabilmektedir (Çağatay, 1991, 124). Öte yandan özellikle flörtün evlenme ile sonuçlanmayacak olması halinde bundan zarar görme endişesi, bilhassa kızlar için evlenme zorunluluğu niteliğinde bir manevi baskı oluşturabilmekte, karşı tarafın 13

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.247-270 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.247-270 Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün YAZICI Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ Mehmet Bülent DENİZ Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ www aep gov.tr www agoivl.etr Mehmet Bülent Deniz Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Grafik & Tasarım: İlker ÇALIŞKAN. Aralık 2009, ANKARA 2009-06-Y-0003-763 ISBN 978-975-19-4374-3. Diyanet İşleri Başkanlığı

Grafik & Tasarım: İlker ÇALIŞKAN. Aralık 2009, ANKARA 2009-06-Y-0003-763 ISBN 978-975-19-4374-3. Diyanet İşleri Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2009 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. Aileye İlişkin Sorunlar - İstişare Toplantısı - Editör:

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler

İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler i İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler ii İŞÇİLİKTEN VATANDAŞLIĞA: ALMANYA DAKİ TÜRKLER (İnternet Versiyonu) (Not: Kitabın İnternet Versiyonunda Orijinalinden

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI Yazarlar Doç.Dr. Sevsen CEBECİ (Ünite 1) Uzm.Dr. Bengü PALA (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Ümit AYDOĞAN (Ünite 3, 4)

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSUNA SORULAN SORULAR IŞIĞINDA İSTANBUL DA AİLE HAYATININ SOSYOLOJİK ANALİZİ

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSUNA SORULAN SORULAR IŞIĞINDA İSTANBUL DA AİLE HAYATININ SOSYOLOJİK ANALİZİ T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSUNA SORULAN SORULAR IŞIĞINDA İSTANBUL

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU

SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR makaleler SOSYAL VE KRİMİNAL BOYUTLARILYA ÇOCUK SUÇLULUĞU M. GÖKPINAR * Geçtiğimiz yüzyılda çocukların yetişkinlerden farklı oldukları ve korunmaları gerektiği vurgulanmış, suça yönelmiş çocuklarda

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30

OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA OCAK-ŞUBAT 1997 SAYI: 30 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını * iki ayda bir çıkar

Detaylı