Boşanma Sebepleri. Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi. Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boşanma Sebepleri. Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi. Prof. Dr."

Transkript

1 Boşanma Sebepleri Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları (Nihai Rapor) Proje Yürütücüsü ve Rapor Müellifi Prof. Dr. Ahmet Battal Proje Ekibi: Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Ünal Prof. Dr. Rauf Arıkan Prof. Dr. Mahmut Atay Prof. Dr. Bünyamin Duran Prof. Dr. Ruhi Yavuz Alan Uzmanları: Prof. Dr. Erdal Tercan Doç. Dr. Salih Çelebioğlu Araştırmacılar: Dr. Nejat Aday Dr. Şevket Ökten Seyithan Turan Yakup Korkmaz Ali Bengi Ömer Ergün Cebrail Alıcı Sekreter Zübeyir Gök Proje uygulama yılı: 1998 Baskı: Kasım 2008 I

2 Boşanma Sebepleri Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları Bu eser, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce ADAG Vakfına (Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfına) yaptırılan araştırmanın sonucunda her iki kurumun mutabakatıyla yayınlanmıştır. Yayına Hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Battal Baskı: Eflatun Matbaacılık İstanbul, 2008 II

3 İÇİNDEKİLER BOŞANMA SEBEPLERİ ARAŞTIRMASI NİHAİ RAPOR GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. AİLE, EVLİLİK VE BOŞANMA KAVRAMLARI AİLE KAVRAMI Kavramın Tanımı Aile Kavramının Unsurları Aile Türleri Birey Sayısı (Kapasite) Yönünden Aile Türleri Otorite Sahibi Yönünden Aile Türleri Toplumsal Konumu Yönünden Aile Türleri Ailenin İşlevleri Yönünden EVLİLİK KAVRAMI Kavramın Tanımı Evliliğin Unsurları Evlilikte Akit Unsuru Evlilikte Taraf unsuru Evlilikte Amaç Unsuru Evlilik Türleri Evliliğin Amaca Uygunluğu Yönünden Türleri Sağlıklı evlilik Sağlıksız Evlilik Evliliğin Geçerliliği Yönünden Türleri Resmi evlilik Gayrı resmi evlilik (Fiili Birleşme) BOŞANMA KAVRAMI VE UNSURLARI Kavramın Tanımı Boşanmanın Unsurları Resmi Bir Evliliğin Bulunması Evliliğin Sağlıklı Yürümemesi Mahkemenin Karar Vermesi Boşanma Yöntemi Boşanma Konusundaki Yaklaşımlar Sosyo-kültürel Yönden Boşanma III

4 Dini Yönden Boşanma Hukuki Yönden Boşanma İKİNCİ BÖLÜM 2. BOŞANMA SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ BOŞANMA SEBEPLERİNE YÖNELİK MEVCUT SINIFLANDIRMA Boşanmanın Özel Sebepleri Zina Cana Kast ve Pek Fena Muamele Cürüm ve Haysiyetsizlik Terk Akıl Hastalığı Boşanmanın Genel Sebepleri Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Eşlerin Anlaşması Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması (Fiili Ayrılık) KANUNDAKİ SINIFLANDIRMANIN ELEŞTİRİSİ SINIFLANDIRMA TEKLİFİMİZ VE GEREKÇELERİ Sınıflandırmaya Kaynak Oluşturan Asıl Sebep: Sağlıksız Evlilik Sağlıksız Evlilik Sebepleri (Gerçek Boşanma Sebepleri) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. BOŞANMANIN ÖNLENMESİ ÇARELERİ BOŞANMANIN ÖNLENMESİNE GENEL BAKIŞ EVLİLİĞİN KURULUŞUNDA DOĞRU EŞ SEÇİMİ Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eş Seçiminde Önceliklerin Doğru Belirlenmesi Eş Seçiminde Doğru Bilgilenme Eş Adayının Yeterince Tanınabilmesi İçin Gerekli Unsur: Nişanlılık Dönemi ANLAYIŞ VE FEDAKARLIKLA YÜRÜYEN AİLE HAYATI Sevgi, Saygı Ve Yardımlaşma Temeli Üzerine Kurulmuş Aile Hayatı Mizaç Farklılıklarının Aşılması Konusunda Fedakarlık Ortak Karar Gerektiren Durumlarda Anlayış Sağlık Konusunda Fedakarlık Ekonomik İhtiyaçlar Ve Talepler Konusunda Fedakarlık Çevre İle İlişkiler Konusunda Anlayış Ve Özen IV

5 3.4. PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DOĞRU YÖNTEMLERİN KULLANILMASI Tarafların Gayreti Çevrenin Yardımı Ve Olumlu Etkisi Çevrenin Olumsuz Etkisinin Önlenmesi Aileler İçin Kamusal Sosyal Hizmetlerin Sunulması Aileye Yönelik Olarak Diğer Alanlarda Devlet Desteği AİLE BİRLİĞİNİN DEVAMINI SAĞLAMAYA YÖNELİK MEVCUT HUKUKİ İMKANLAR Eşler Arasında Cebri İcra Yasağı Hakimin Evliliğe Müdahalesi Hakimin Ayrılık Kararı Vermesi Hakimin Takdir Hakkı, Nasihatı Ve Barıştırma Gayreti AİLE BİRLİĞİNİN DEVAMINI SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖZEL ÇÖZÜM TEKLİFİMİZ: BOŞANMA DAVASINDAN ÖNCE ZORUNLU ARABULUCU Teklifin Gerekçesi Teklifin Mahiyeti Arabuluculuğun Yöntemi Arabulucunun Niteliği Arabulucunun Çalışma Usulü Arabulucunun Kararının Niteliği Arabuluculuğun Tahkim İle İlgisi Arabuluculuğun Sulh Teşebbüsü İle İlgisi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMANIN TEMEL KAVRAMLARI ARAŞTIRMA EKİBİNİN İŞ TANIMLARI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi Verilerin Toplanması Verilerin Analizi ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN BULGULAR VE YORUMLARI V

6 Tanıtıcı Bulgular Genel Bulgular Evliliğin Kurulma Şekli Ve Genel Gidişi İle İlgili Bulgular Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Genel Olarak Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Boşanmanın Uyumsuzluktan Kaynaklandığı Hallerle İlgili Bulgular Boşanmanın Otorite Tartışmasından Kaynaklandığı Hallerle İlgili Bulgular Eşlerin Genel Yanlış Davranışı Niteliğindeki Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Eşlerin Birbirlerine Karşı Yanlış Davranışları Niteliğindeki Boşanma Sebepleri İle İlgili Bulgular Eşlerin Ahlaksızca Sayılabilecek Davranışları Niteliğindeki Boşanma Sebepleri İle İlgili Bulgular Kusursuz Hallerden Kaynaklanan Boşanma Sebepleriyle İlgili Bulgular Evi Terkle İlgili Bulgular Boşanma Davası İle İlgili Bulgular Boşanmayı Önlemek İçin Başvurulabilecek Çözümlerle İlgili Bulgular Hipotez Testleri Kişilerin Mesleği, Geliri, Eğitimi, Yaşı İle Gerçek Boşanma Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Kişilerin Mesleği, Geliri Ve Eğitimi İle Anlaşmazlıklarda Başvurulan Çözümler Ve Faydası Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Kişilerin Mesleği, Geliri Ve Eğitimi İle Anlaşmazlığı Çözebilmek İçin Hakem - Arabulucu Olarak Kimi Teklif Ettikleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Boşanma Davasından Vazgeçen Davacıların Cinsiyeti, Yaşı, Eğitimi Ve Geliri İle Vazgeçme Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Kişilerin Evlenme Şekilleri İle Anlaşmazlığın Çıkış Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Kişilerin Evlenme Şekilleri İle Başvurdukları Çareler Ve Yararlı Olanlar Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler VI

7 Kişilerin Tanışma Ve Evlenme Şekilleri İle Eşleri Hakkındaki Kanaatlerinin Sonradan Değişip Değişmediği Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Davanın Boşanma İle Sonuçlanıp Sonuçlanmadığı İle Eşlerin Çocuk Sahibi Olup Olmadığı Ve Anlaşmazlığın Çevre Tarafından Duyulup Duyulmadığı Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotezler Davanın Boşanma İle Sonuçlanıp Sonuçlanmadığı İle Eşlerin Başvurduğu Çarelerin Türleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Kişilerin Eşlerini Tercih Sebepleri İle Gerçek Boşanma Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Kişilerin Evlenmelerinde Kendilerinin Ve Çevrelerinin Rızasının Olup Olmadığı İle Gerçek Boşanma Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez Eşlerin Nişanlılık Süresi İle Anlaşmazlığın Çıkış Sebebi Arasındaki İlişkiye Yönelik Hipotez SONUÇ BİBLİYOĞRAFYA VII

8 BOŞANMA SEBEPLERİ ARAŞTIRMASI GİRİŞ T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu her yıl aile ile ilgili çeşitli konularda bilimsel ölçülere uygun araştırmalar yaptırmaktadır. Böylece bu Kurum, kuruluş amacı doğrultusunda, toplumun temel yapı taşı durumundaki ailenin sağlamlığının korunmasına ve eksikliklerden arındırılarak daha iyiye ulaştırılmasına öncülük etmektedir yılında Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı nca gerçekleştirilmiş olan Boşanma Sebepleri araştırması da bunlardan biridir. Bu çalışma bir uygulamalı araştırma olarak planlanmış ve üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama ön hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada boşanma kavramı, mevcut bilgiler ışığında tanımlanmış, bu tanımdan yola çıkarak bazı hipotezler kurulmuş ve ayrıca bazı çözümler öngörülmüştür. İkinci aşama alan araştırması aşamasıdır. Bu aşamada boşanma davası açmış ya da bu davaya muhatap olmuş kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kişilerin evliliğinin boşanma davası aşamasına kadar gelmesine yol açan sebepler ile evliliğin sürdürülebilmesine yönelik olarak buldukları çareler araştırılmıştır. Üçüncü aşama değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada, alan araştırmasında elde edilen bilgiler çeşitli çözümleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve hipotezler ile yeni çözüm tekliflerimiz hakkında bir sonuca ulaşılmış olup, bu sonuçlar nihai rapor haline getirilmiş bulunmaktadır. Raporda önce aile, evlilik ve boşanma gibi temel kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde boşanma sebepleri ele alınmış ve alan araştırması sonuçlarından yola çıkılarak, mevcut tasnifin yerine geçmek üzere, yeni bir sınıflandırma teklif edilmiştir. Üçüncü bölümde sağlıklı evliliklerin kurulabilmesi ve bu yolla boşanmaların önlenebilmesi amacıyla kullanılabilecek çeşitli çözüm yolları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde alan araştırması ile ilgili bilgiler verilmiş, araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve ortaya konulmuş olan hipotezler test edilmiştir. 1

9 2

10 BİRİNCİ BÖLÜM 1. AİLE, EVLİLİK VE BOŞANMA KAVRAMLARI AİLE KAVRAMI Kavramın Tanımı Aile, çeşitli yönleri ön plana alınarak farklı biçimlerde tanımlanabilir. Biz araştırmanın amacına daha uygun olacağı için aileyi sosyal bir grup olarak ele alan tanımı tercih edeceğiz. DPT Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanmış olan raporda Aile; kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel bir toplumsal birim şeklinde tanımlanmıştır (Bulut, 1993, 2) Aile Kavramının Unsurları Bu tanımda yer alan başlıca unsurlar şunlardır. 1. Ailede yer alan kişiler arasında bir bağlılık bulunmalıdır. Bu bağlılık kan birliğinden ya da evlilik sözleşmesinden doğmaktadır. Buna göre ailenin çekirdeğini oluşturan karı-koca arasında, hukuki bir nitelik taşıyan evlilik bağı vardır. Ailede bulunan; çocuk, anne-baba gibi diğer fertler ile karı-koca arasında ise kan bağlılığı vardır. Bu ilişkilerin tamamına hısımlık (akrabalık) ilişkileri denir. Bağlılık unsuru, müşterek karar verilmesi ve ortak hareket edilmesi gereken konularda aile fertleri arasında bir işbirliğinin bulunmasını gerektirmektedir. Ancak bu işbirliği yükümlülüğü, -salt iktisadi bir menfaat için kurulmuş bulunan şirketlerde olduğu gibi- gerektiğinde dağıtılabilecek bir yapıdan değil, fertlerin tümü için ömür boyu sürmesi beklenen ve istenen sosyal bir yaklaşımdan doğmaktadır (Bulut, 1993, 11). Bağlılık unsuru aile içindeki bireylerin kişisel özgürlük alanını önemli ölçüde daraltmaktadır. Gerek aile içi ortamda gerek aile dışı (yabancı) ortamda uyulması gereken kurallar, sosyo-kültürel yapısına uygun olarak aile içerisinde belirlenmekte ve aile bireylerinin bu kurallara uymaları beklenmektedir. 3

11 Bağlılık unsuru aynı zamanda aile bireylerinin karşılıklı ve vazgeçilemez nitelikli fedakarlıklar üstlenmeleri sonucunu da doğurmaktadır. Örneğin çocuklar hem hukuken hem de ahlaken yaşlı ve güçsüz anne-babaya bakmak zorunda olduğu gibi aynı şekilde karı-koca da birbirinin zor zamanlarında yardımcı olmak, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermek için karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 2. Aile içinde yaşayan kişiler aynı mekanı paylaşmaktadırlar. Bu unsur aile bireylerinin ortak kurallara tabi olmaları zorunluluğunu getirmektedir. Bu durum ise ortak kuralların kimler tarafından, hangi yönteme uyularak konulacağının ve kurallara uymamanın hangi yaptırımlara tabi olacağının belirlenmesini gerektirmektedir. 3. Aile; içinde yaşayan bireylerin -beslenme, barınma, korunma gibi- fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Bu beklentinin gerçekleşebilmesi için ailenin kültürel ve mali yönden ve sağlık şartları açısından yeterli unsurlara sahip olması gereklidir. Bu şartların oluşturulmasında ve korunmasında, yetişkin bireylerin tümüne, bireysel haklarından ve tercihlerinden fedakarlıklar yapmayı da gerektiren önemli görevler düşmektedir. 4. Aile, bireylerin topluma katılım ve uyumlarının sağlandığı bir sosyal ünitedir.. Bireyin topluma katılımı için her şeyden önce ailenin üreme fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. O halde neslin sağlıklı devamını sağlamak üzere sağlıklı üreme, ailenin önemli fonksiyonlarından biridir. Sağlıklı üremenin asgari şartı anne ve babanın belli olmasıdır. Aile kurumunun temelinde doğurganlığı nedeniyle anne yer almakta ve -terk gibi- çok küçük istisnalar dışında anne çocuğu tarafından tanınmaktadır. Buna karşılık babanın çocuğun oluşumundaki rolü pasif ve küçüktür. Bu durum babanın kimliği konusunda daha çok tereddüde düşülmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle doğan çocuğun -başta kardeşler olmak üzere- akrabalarını tanıyabilmesi için babanın da kim olduğu mutlaka bilinmelidir. Ayrıca hemen hemen bütün kültürlerde baba da aile içinde ve çocuklar üzerinde anneye yakın derecede önemli role sahip durumdadır. Bu rolün gerçekleşmesi de babanın bilinmesine ve aile içinde yer almasına bağlıdır. Babanın aile içinde yer alması, meşru cinsel ilişkinin varlığının ve dolayısıyla sağlıklı ailenin bir göstergesi durumundadır. Aile bireylerinin topluma uyumlarında ailenin eğitici fonksiyonu öne çıkmaktadır. Ailedeki yetişkin bireyler, toplumun çeşitli kurumlarından ve kaynaklarından aldıkları bilgi ve kültürü, kendi süzgeçlerinden olabildiğince geçirerek aile içinde yetişmekte olan bireye aktarırlar. Yetişen birey de aldığı eğitimi, bilgi ve davranış olarak yeniden topluma aktarır. Böylece aile toplumsal eğitim malzemelerini kendi dokusunda 4

12 süzerek yeniden topluma aktarır. Bu döngü ailenin toplum üzerindeki dolaylı etkisini kurar Aile Türleri Aileyi çeşitli yönlerden gruplandırmak suretiyle türlerini tespit etmek mümkündür. ancak belirtelim ki aile, toplumsal değişmelere olabildiğince açık bir kurumdur (Kurtulmuş, 1998, 7). Bu nedenle yapılacak sınıflandırmalar da zaman içinde önemini kaybedebilir Birey Sayısı (Kapasite) Yönünden Aile Türleri Aile; ilişkide bulunan birey sayısı yönünden üç grupta ele alınabilir: Birinci grupta anne-baba ve varsa çocuklardan oluşan çekirdek aile yer alır. İkincisi bu kişilere, birlikte yaşayan yakın akrabaların da dahil olduğu geniş aile tipidir. Üçüncüsü ise akrabalık bağı dışında herhangi bir sebeple aileyle birlikte yaşayan hizmetçi, bahçıvan ve benzeri kişilerin de dahil olduğu en geniş ailedir. Bu tür aileye ülkemizde sık rastlanmamaktadır. Ülkemizde geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş süreci yaşanmaktadır (Kurtulmuş, 1998, 11). Hane halkı ölçüt alınarak yapılan ikili tasnife göre aile büyük aile ve küçük aile olarak ikiye ayırılmaktadır (Kongar, 186, 26-27, Gökçe, 1995, 138, Bilen, 1996, 85). Üç tür aile de hukuki kurum olarak kabul edilmekte ve ayrı hükümlere tabi tutulmaktadır (Cansel, 1991, 405). Buna karşılık sosyolojik ayrımlarda öngörülen, karı kocanın birlikte bulunmadığı bazı aile tipleri vardır ki bunlara hukuk düzeni bir aile nazarıyla bakmamaktadır. Çekirdek ailenin parçalanması sonucunda ortaya çıkan ve anne ya da baba ile çocuktan oluşan parçalanmış aile ve genellikle resmen evli olmayan anneden doğan çocuk ve annesinden oluşan tamamlanmamış aile bu grupta zikredilebilir (Kongar, 1986, 32) Otorite Sahibi Yönünden Aile Türleri Aile, otoritenin kim tarafından kullanıldığı yönünden de gruplandırılmaktadır. Erkeğin egemen olduğu aile tipine ataerkil aile, kadının baskın olduğu aile tipine ise anaerkil aile denilmektedir. Belirtelim ki ataerkil yapının katı ve güçlü olduğu ailelerin çoğunluğu oluşturduğu bir toplumda, sayıca azınlıkta kalmakta olan anaerkil aile yapısı, dış baskılar nedeniyle aile bireylerinin davranışlarını olumsuz etkilemektedir. 5

13 Toplumsal Konumu Yönünden Aile Türleri Bulunduğu toplumsal (ve dolayısıyla kültürel) konumu yönünden aile; köy ailesi, şehir ailesi ve geçiş (gecekondu) ailesi olarak üç grupta incelenmektedir (Gökçe, 1995, 138, Aktaş, 1998, 285, Özkan, 1989, 26). Köy ailesinin kültürel değişmelere ve gelişmelere olabildiğince kapalı bir aile tipi olarak görünmesine karşılık geçiş ailesi ve kent ailesi, kültürel değişmelere -istemese de- daha fazla açık olan bir aile tipi niteliğindedir Ailenin İşlevleri Yönünden Ailenin kendisinden bekleneni yerine getirip getirmediği yönünden yapılan ayrım (Bulut, 1993, 6) ise araştırma konumuz nedeniyle bizim de esas alacağımız ayrımdır. Bu ayrımda aileler işlevlerini yerine getirme-getirmeme bağlamında, sağlıklı (fonksiyonel olan) ve sağlıksız (fonksiyonel olmayan) aileler olarak iki grupta ele alınır (Bulut, 1993, 9). Ailenin sağlıklı ya da sağlıksız olması, sosyo-ekonomik özelliklerine, toplum tarafından sunulan hizmetlere ve imkanlara, aile üyelerinin genetik özelliklerine ve kişiliklerine, aile içi ilişkilerin dinamik yapısına bağlıdır (Aktaş, 1998, 286). Bu yönden bakıldığında sağlıklı aile, aileden beklenen bireysel ve toplumsal fayda ve fonksiyonların -asgari yeterlilik oranında dahi olsa- karşılanmakta olduğu aile tipidir (Özkan, 1989, 42, Tor, 1993, 32). Hangi özelliklerinin bulunması gerektiği konusunda, temelde hedef alınan aile tipinden kaynaklanan, çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Ancak ortak bazı tespitler yapılabilir. Sağlıklı aile, eşlerin ve ailedeki diğer kişilerin sorumluluk şuurunu geliştirir, kişilik kazanmasına yardımcı olur (Nirun, 1994, 143). Aile üyeleri birbirlerini destekler ve cesaret verirler. Problemleri müştereken çözerler (Aktaş, 1998, 288). Birlikte olmaktan zevk alırlar. Birbirleriyle açık bir iletişim (empatik iletişim) içindedirler. Ortak amaçlar uğruna yapılması gereken bireysel faaliyetlerden ve fedakarlıklardan kaçınmazlar. Ancak aile üyeleri birbirlerine yakın olmakla beraber kişisel farklılıklara da saygı duyarlar. Kişiler arasında kendiliğinden oluşan olumlu bir etkileşim vardır. Eşler arasında kesin hatlarıyla belirlenmiş otorite, aşırı kıskançlık ve kontrol ve devamlı üstünlük yoktur (Bulut, 1993, 6). Sağlıklı ailelerde çiftler aile içi roller konusunda görüş ve hareket birliği içindedir. Önemli bir otorite tartışması ve çatışması yaşanmaz. Herkes kendi alanında kendi otoritesini kullanır. Sorunların çözümlenmesinde işbirliği yapılır. Bir tarafın 6

14 devamlı aşağılandığı, yok sayıldığı bir yapıya rastlanmaz. Eşler birbirini önce olduğu gibi kabul eder, sonra uyumu sağlamak üzere değiştirmek için gayret eder. Üyelerinin isteklerini karşılayabilen ve problemleri çözmeye yönelik çeşitli yöntemler geliştirmiş olan aileler sağlıklı ailedir. Üyeler arasında ortak amaçlara sahip olmanın getirdiği karşılıklı anlayış ve doyum vardır. Sağlıklı ailenin temel göstergesi olarak güç ve statü açısından bireyler arasında belirlenmiş kalıpların bulunması, diğer deyişle rollerin belirginliği bu nedenle öne çıkarılmaktadır. Konu ile ilgilenen yazarların görüşleri genel olarak incelendiğinde, sağlıklı aile işlevlerinin değerlendirilmesinde aile içi iletişime, karşılıklı saygı ve işbirliğine önem verdikleri görülmektedir. Konu Türk aile yapısı yönünden değerlendirildiğinde ise ruhi ve duygusal yakınlık, sadakat, karşılıklı bağlılık ve dayanışma unsurlarının özellikle öne çıkarılması gerektiği sonucuna varılmaktadır (Nirun, 141 vd., Fişek, 1991, 291). Ayrıca ailenin, neslin devamı (çocukların yetiştirilmesi), aile fertlerine sosyal statü sağlanması, sosyal ve fiziksel anlamda güvenin sağlanması gibi toplumsal fonksiyonları da vardır (Kıray, 1984, 76-77, Bilen, 1996, 92). Bu fonksiyonların yerine getirilebildiği aileler sağlıklı aile olarak kabul edilebilir. Sağlıksız aile ise, kendisinden beklenen bireysel ve toplumsal fonksiyonları sağlıklı bir bütünlük ve beraberlik içinde yerine getiremeyen aile tipidir (Bulut, 1993, 11). Çeşitli araştırmacılar fonksiyonel olmayan ailenin özelliklerini şu şekilde belirlemektedirler. Aile üyeleri doğrudan iletişime kapalıdırlar. Dolaylı ilişkiler içindedirler. Bu nedenle kesin ve açık değillerdir. Ortak konuları müzakere etmezler. Kırıcı tartışmalardan sonra bireysel kararlar uygulanır. Üyeler aile için değil kendileri için var oldukları düşüncesindedirler. Egoizm, önce yalnızlık sonra da buna bağlı olarak ümitsizlik duygusuna sebep olur. Aile içinde roller kişilere zorla yüklenmiştir. Dolayısıyla kişiler genellikle rollerinden memnun değildirler. Buna karşılık rollerin değiştirilmesi mümkün de değildir. Aile içi ilişkilerde günü kurtarmaya yönelik olarak yapmacıklık hakimdir. Dolayısıyla bireyler birbirlerinin gerçek yüzünü ve ihtiyaçlarını bilemezler (Bulut, 1993, 7). Aile bireyleri arasında açık ya da örtülü bir çatışma hakimdir. Bireysel hayatında (sözgelimi bekarlığında) iyi bir kişi durumunda olan, iç çatışma yaşamayan ve psikanaliz yöntemlerine dayalı bir tedaviye muhtaç olmayan kişiler dahi aile içinde birbirine karşı kırıcı olabilirler, tedaviye muhtaç fertler haline gelebilirler (Tangör, 1991, 237). 7

15 Bütün bunların sonucunda aile bireylerinin fiziki ve duygusal gelişimi ve doyumu risk altına girer. Psikopatolojik reaksiyonlar ortaya çıkar. Bireyler birbirlerine karşı çoğunlukla olumsuz duygular beslerler. Bu tür bir ailede öncelikle çocuklar ilk fırsatta kendi özel yaşam çevrelerini oluşturmaya çalışırlar. Gerçekleştirebildikleri takdirde anne babadan herhangi biri ya da ikisi ile ilişkiyi koparabilirler. Bu durum, akraba çevresinden kopmak sonucunu doğuracağından, çocukların kendi kurdukları aileyi de doğal insani çevreden (akraba çevresinden) mahrum hale getirir ve dolayısıyla olumsuz etkiler. Eşler de ilk fırsatta birbirlerinden ayrılmaya çalışırlar. Zira bu tür bir ailenin uzun süre parçalanmadan devam etmesi çoğunlukla mümkün değildir. Nitekim sosyologlar, çözülen aileyi ayrı bir aile türü olarak tanımlamaktadırlar (Kongar, 1986, 31). Ailenin çözülmesi nihai planda ailenin boşanma ile sonuçlanması demektir. Boşanmadan her iki taraf da sonraki hayatında olumsuz etkilenir. Ancak bu etkiyi özellikle erkek egemen kültürel yapı nedeniyle kadınlar, -alınan tedbirler ve sosyoekonomik ve kültürel gelişmelerin sonucu olarak gittikçe azalan oranda da olsa- çok daha fazla hissetmektedirler. Varsa çocuklar da boşanmanın olumsuz sonuçlarından etkilenmektedirler. Herhangi bir sebeple boşanmanın gerçekleşemediği ancak sağlıksız yapının da sürdüğü ailelerde ise hem eşler hem de çocuklar olumsuz etkilenmeye devam ederler. Görüldüğü üzere ailenin beklenen yararları sağlayabilmesi için aslolan, ailenin her ne şekilde olursa olsun sürmesi değil, ailenin sağlıklı bir yapıya sahip olarak sürmesidir. Bir kere sağlıksız aile tipi ortaya çıkmışsa ne boşanma ne de evliliği sürdürmek, sonuca ulaşmayı sağlayacak doğru çözüm değildir. Asıl çözüm ailenin sağlıklı aile haline getirilebilmesidir. Diğer bir ifade ile aile kurumunun sağlıklı devamını temin etmek konusunda asıl amaç boşanmanın önüne geçmek değil, boşanmaya sebep olan hallerin önüne geçmek olmalıdır EVLİLİK KAVRAMI Kavramın Tanımı Her aile araştırmasında, evlilik sürecindeki sorunların kaynaklarının ortaya konulması açısından; evlilik kavramının temellerine inilerek algılanması, evliliğin oluşturulması ve evlilik süreci gibi konuların incelenmesi önemlidir (Güçlü, 1998, 365). Bu nedenle biz de aile kavramı yanında evlilik kurumunu da ele alacağız. 8

16 Evlilik sosyal bir olgudur. Ancak sosyolojik yönleri yanında hukuki yönleri de bulunan bir kavramdır. Bu nedenle evlilik kavramını tanımlarken salt hukuki yönünü ya da salt sosyolojik yönünü göz önüne alarak yapılacak tanımlar eksik kalmaya mahkumdur. Bu ortak bakış açısıyla evlilik; tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere, cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul ve geçerli bir şekilde birleşmesi (Akıntürk, 1996, 53) olarak tanımlanabilir Evliliğin Unsurları Evlilikte Akit Unsuru Evlilik karşı cinsten iki yetişkinin bizzat ve karşılıklı olarak birbirlerine uygun surette evlenmeye yönelik rızalarını beyan etmeleri ile kurulur. Evlenme akdi evlendirme memuru tarafından icra edilen resmi merasime bağlı bir akittir. Bu nedenle irade beyanının evlendirme memuru ve iki şahit huzurunda yapılmış olması kurulan akdin sıhhati için şarttır. Ayrıca tarafların irade beyanlarının geçerli olması için, iradeyi sakatlayan; baskı (cebir), hata, akıl hastalığı gibi hallerle sakatlanmamış, sağlam ve sağlıklı bir irade beyanı niteliğinde olması gereklidir Evlilikte Taraf unsuru Evlenen kişilerin evlenme ehliyetine sahip olmaları gereklidir. Bu nedenle kesin evlenme engellerinden herhangi birinin bulunması halinde evlilik mutlak butlan ile batıl olur. Kesin evlenme engelleri; evlenme yasağı bulunacak ölçüde yakın akrabalık, akıl hastalığı ve halen evli olmaktır Evlilikte Amaç Unsuru Evlenecek kişilerin bu hukuki eylemden umdukları amaçlar, öncelikle, kendileri üzerinde gerçekleşecek türden amaçlar olmalıdır. Kişilerin kendileri için değil de anababaları ya da kardeşlerinin ihtiyacı, hatırı vb. için evlenmesi halinde baştan yanlış yapılmış, amaç unsuru doğru kullanılmamış demektir. Ülkemizde sıklıkla görülen ve mürüvvetini görmek deyimiyle ifade edilen yaklaşım tarzı, anne babaların çocuğa karşı vazifesini yerine getirmek ve böylece bu konudaki toplumsal baskıdan kurtulabilmek amacıyla çocuklarını evlendirmek istemeleri ve çocuğun da kendi isteğinin ya da ruhsal hazırlığının bulunmamasına 9

17 rağmen -manevi baskı nedeniyle- evlenmeyi kabul etmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu şekilde yapılan evliliklerde birincil amaç aile kurmaktan çok çevreyi memnun etmektir. Böyle olunca evlilik daha başlangıçta, sağlıklı aile yapısı kuramayacak bir evlilik olarak doğmaktadır. Araştırma sırasında karşılaşılan bir olay hatır için evlenmenin ilginç bir örneğini oluşturmaktadır. Kalp hastası bir lise müdürü, kalp hastası olduğunu, her an ölebileceğini, kendisini kırmaması gerektiğini söyleyerek, çok sevdiği çalışkan öğrencisinden ısrarla tek çocuğu durumundaki oğluyla evlenmesini istemiş, hatta bu amaçla bir çok mali külfetlere de katlanmaya razı olmuştur. Eşler duygusal olarak birbirlerine yaklaşamadığı için evlendikte kısa bir süre sonra boşanma ile karşı karşıya kalmışlardır. Bayanın ifadesine göre bu evlilik hatır için yapılmıştır. Evlenen kişilerin amacı sadece cinsel sonuçları olan bir ortaklık kurmak değil, hayatın acı ve tatlı bütün olaylarını kapsayan bir hayat ortaklığı kurmak olmalıdır. Bu nedenle eşler iyi ve kötü günlerinde birbirlerinin yanında bulunacaklar, birbirlerine maddi ve manevi yönden destek olacaklar, beraber gülüp beraber ağlayacaklardır. Bu unsurun gerçekleşmesi için aynı müşterek mekanın paylaşılması gerekir. Ancak istisnai hallerde uzun ya da kısa bir süre için geçici olarak ayrı yaşıyor olmak da mümkündür. Eşlerin herhangi bir nedenle fiilen aile hayatını sona erdirdikleri ve ayrı yaşadıkları hallerde de hukuki bir kurum olarak evlilik devam etmektedir. Eşlerin medeni hali resmi sicillerde evli olarak görünür. Buna karşılık özellikle müşterek ikametgahı terkeden tarafın bu davranışı diğer taraf yönünden özel sebebe (terk sebebine) dayanarak boşanma talep etme imkanını ortaya çıkarır. Öte yandan geçerli bir evlilik akdinin yapılmamış olduğu hallerde, görünüşte bir aile hayatı içinde birlikte yaşayan kişiler arasında -çevreleri evli olarak tanısa ya da böyle nitelendirse de- hukuken geçerli bir evlilik söz konusu değildir. Evlilik bir kurum olarak eşlerin hayatı boyunca sürecek bir ilişki mahiyetindedir. Bu nedenle hem eşlerin ve ailenin hem de toplumun yararı için eşler hayatta iken bu ilişkinin ortadan kalkmaması gereklidir. Bu nedenle evlenen kişilerin de amacı bu beraberliği ömür boyu sürdürmeye yönelik olmalıdır (Akıntürk, 1996, 201). Diğer deyişle karşılıklı anlaşarak dahi olsa denemek amacıyla evlilik yapılması mümkün değildir. Kanaatimizce ABD gibi çeşitli ülkelerde bu tür evliliklerin yaygınlaşmış olması (Yıldırım, 1992, 17) ülkemizde evliliğe bakış açısının değişmesini gerektirmemelidir. Eşlerin birbirlerini denemeleri ve tanımaları için hem hukuken hem de örf ve adetlerimize göre öngörülmüş olan kurum, sözlenme ve/veya nişanlanmadır. Kısa da olsa bu aşamayı geçirdikten sonra yapılacak olan bir evliliğin ayrıca bir de anlaşabilirsek sürdürürüz şeklinde şarta bağlanması, evliliği sona erdirmek 10

18 konusunda hukuken geçerli sonuç doğurmaz. Boşanma talebi konusunda taraflara bir hak kazandırmaz Evlilik Türleri Evliliğin Amaca Uygunluğu Yönünden Türleri Birbirleriyle evlenen kişilerin yukarıdaki üç unsuru içerecek şekilde hayat arkadaşlığı kurmuş olmaları bir evliliği ortaya çıkarmaya yeterlidir. Ancak bu evliliğin maddi ve manevi şartları yönünden (Özkan, 1989, 40) sağlıklı bir aile kurmaya yeterli olmaması halinde sağlıklı bir evlilikten bahsedilemez. O halde evlilikleri sağlıklı ya da sağlıksız olarak ikiye ayırmak gereklidir Sağlıklı evlilik Bir evliliğin sağlıklı aile yapısı kurmaya aday, sağlıklı bir evlilik olması için şu özellikleri taşıması gerekmektedir. 1. Eş adayları birbirini yeterince tanımış olmalıdır. Tanıma, tanıyan ve tanınan kişinin özelliklerine göre değişen sübjektif bir kavramdır. Burada sözü edilen tanıma, eş adayının karşı taraf hakkında, bir aile hayatının yürütülebilmesi için gerekli denkliği sağlamaya yönelik asgari bilgileri edinmesi olarak tanımlanabilir. Bu bilgiler başlıca; kişinin psikolojik durumu, sağlığı, meslek, gelir gibi ekonomik nitelik taşıyan özellikleri, hayata bakış açısı, kültürel ve ideolojik olaylara yaklaşımı, mizacı, içinde bulunduğu ve tabi olduğu örf ve adetler, evlilikten sonra da devam edecek türden akraba ve arkadaş çevresinin nitelikleri ile ilgili bilgilerdir. Bu bilgilerin doğruluğu da bilgi sahibi olmak kadar önemlidir. Bu nedenle bilgi kaynaklarının sağlıklı olması gereklidir. Ülkemizde az sayıda evlilikte, eşler birbirlerini nişanlılıktan (evlenme niyetinin kurulmasından ve açıklanmasından) önce yeterince (ayrıca araştırma yapmaya gerek kalmayacak ölçüde) tanımaktadırlar. Akraba olmak, aynı okulda okumuş olmak veya uzun zamandan bu yana aynı semtte oturmak gibi haller nedeniyle kişiler birbirlerini yeterince tanıyor olabilirler. Bu tür bir tanıma nedeniyle edinilen bilgi ve kanaatler en sağlıklı bilgilerdir denilebilir. Zira eş adayları henüz evliliği düşünmediklerine göre özel durumlarını gizlemeyecekler, hissi davranarak yanlış değerlendirmelere yol açmayacaklar, tabii ve sıradan halleri ile sık sık birbirlerinin karşısına çıkmış olduklarından yanıltıcı davranışlar sergilemeyeceklerdir. Sıradan bir arkadaşlık ilişkisi olarak başlayacak ve daha sonra cinsel duygusal boyut kazanacaktır. Karşı cinse duyulan ilgi, sevgi ve beğeni ile 11

19 başlayan ve daha sonra evlenme niyetine dönüşen doğru bir arkadaşlık olduğundan (Köknel, 1991, 278) sağlıklı bilgilenmeye engel olmayacaktır. Ülkemizde halen evliliklerin büyük kısmı eş adaylarının birbirlerini karşılıklı tanımaları ile değil bu kişileri birbirine uygun bulan -akraba, arkadaş gibi- aracıların araya girmeleri ve kişileri birbirine tavsiye etmeleri sonucunda kurulmaktadır. Bu tür evliliklerde tavsiyeyi yapan kişiler aynı zamanda ilk ve en önemli bilgi kaynağı durumundadırlar. Bu kişilerin verdikleri bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda, hangi amaçla araya girdikleri önem taşımaktadır. Örneğin evlenmek isteyen ve uygun eş arayan bir kişiye yardımcı olmak ile evlenmek isteyen ancak eş bulamayan (evde kalmış) birine yardımcı olmak, farklı amaçlardır. Ne olursa olsun evlendirilmek istenen bir kişi hakkında, karşı tarafa bilerek yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ihtimali oldukça fazladır. Aynı şekilde kurulacak evlilikten kendileri için herhangi bir menfaat uman kişiler de bu evliliğin gerçekleşebilmesi amacıyla yalan söylemek ya da doğruları gizlemek yolunu seçebileceklerdir. Nitekim temelde bu sebeple, Borçlar Kanununda, evlenme tellallığının ücrete hak kazandıramayacağı ve dolayısıyla kararlaştırılmış dahi olsa ücretin -icra vasıtasıyla- talep edilemeyeceği kuralı benimsenmek suretiyle, maddi menfaat umarak aracılık yapmanın önü kesilmek istenmiştir. O halde dolaylı bilgi kaynakları yardımıyla edinilen bilgilerin doğru olmaması riski yüksektir. Öte yandan karşı taraf hakkında her hangi bir konuda hiç bilgi sahibi olmadan evlenen bir kişinin karşılaşacağı sürpriz, çoğu halde yanlış bilgi ile evlenenin karşılaşacağı sürprizden daha hafif olacaktır. Çünkü ikinci halde, gerçekleşmeyen beklentiler vardır ve bu halin ortaya çıkması durumunda kendisini aldatılmış hisseden eşin karşı taraf ile ilgili diğer konularda da bir güvensizlik içine girmesi kaçınılmazdır. Eş adayı hakkında bilgi edinmenin diğer bir yolu da doğrudan bilgilenmeye yönelik olarak araştırma yapmaktır. Bunun için evlenme konusunda bir ön karar vermiş olan kişinin, tek yanlı olarak karşı taraf hakkında ya da bu düşünceye sahip iki tarafın karşılıklı birbirleri hakkında doğrudan bilgi ve değerlendirme içine girmesi gerekmektedir. Eş adayları aracı vasıtasıyla tanıştırılmış da olsalar, bizzat tanışmış da olsalar, bu imkanı kullanabilirler. Ancak bunun için her şeyden önce ailenin ve sosyal çevrenin bu tür bir ilişkiyi uygun bulması ya da en azından engel olmaması gereklidir (Köknel, 1991, 279). Araştırma sırasında karşılaşılan bir olayda üniversite mezunu bir erkek, ailesinin de uygun bulduğu ancak daha önce görmediği bir kız ile bir kez görüştürülmüş ve daha sonra nişanlanmışlar, birkaç görüşmeden sonra ise evlenmişler. Evlilikten bir süre sonra bir tesadüf sonucu, ilk gün görüştüğü kişinin 12

20 evlendiği kız değil onun kardeşi (küçük baldız) olduğunu, daha iyi konuştuğu ve daha güzel olduğu için ilk görüşmede küçük kızın kendisine gösterildiğini ancak daha sonra büyük kız ile görüştürüldüğünü ve evlendirildiğini öğrenmiş. Bu durumu öğrendiğini bir süre gizlemiş ancak daha sonra eşine anlatmış ve bu durum aralarında zaman zaman tartışma konusu olmuş. Kendilerinden bir sene sonra evlenen baldızı ise ancak bir sene evli kalabilmiş ve sonra mizaç uyuşmazlığı nedeniyle boşanmış. Görüşülen kişi bu kişinin eski bacanağı (küçük kız kardeşin eski kocası) idi. Eski karısının, bacanağına ablasının yerine gösterilmiş olmasını kendisi adına bir şanssızlık ve bacanağı adına ise bir şans olarak değerlendirdi. Bu olay evliliklerin kurulmasında eşlerin birbirlerini gerçekten tanımalarına yönelik davranışların etkisini göstermektedir. Karşılıklı tanımaya yönelik olarak kurulan ilişki, iki şekilde gerçekleşebilir. Birincisinde eş adayları zaman zaman bir araya gelirler, gezerler, konuşurlar, ancak gerek kendi iç dünyalarında ve gerekse dış çevreye karşı verdikleri mesajda; ölçülü, dikkatli ve temkinli davranırlar. Eş adayları hissi olmaktan çok akılcı ve tutarlı bir davranış çizgisi izlerler. Bu nedenle birbirlerine karşı daha açık ve doğru sözlüdürler. Gelenekçi olarak nitelendirilebilecek bir çevrede yaşayan kişiler ile kısmen yaşı ilerlemiş, olgunlaşmış ve bir meslek icra etmekte olan kişilerde bu tarz tanışma sıklıkla görülür. İkinci tür ilişkide ise daha ziyade, herhangi bir özel amaç (evlenme niyeti) gütmeyen bir tanışma ile ortaya çıkan küçük ve sıradan arkadaşlıklar, bir süre sonra karşılıklı uygun bulma ile birlikte evlenme niyetine dönüşür. İki taraf, bu noktadan itibaren, anlaşabildiği takdirde evlenmek niyetiyle hareket eder. Ancak daha ziyade duygusal yakınlık ağır basar. Çoğu halde arkadaşlık ilişkisi flört denilen seviyeye ulaşır. Ülkemizde sık görülmemekle birlikte bazen arkadaşlık basit ya da kapsamlı ve ilerlemiş bir cinsel ilişki boyutuna taşınır. Bazı hallerde buna ilave olarak aynı evde birlikte yaşama aşamasına kadar varılır. Özellikle ailesinden uzakta okuyan ya da çalışan gençler arasında ve kültürel değişmelere açık çevrelerde bu tür arkadaşlıklara daha sık rastlanır. Bu kişiler çoğunlukla flörtün evlenme ile sonuçlanmamasının ilerideki hayatlarında ya da sonraki flörtlerinde kendileri için herhangi bir dezavantaj oluşturmayacağı düşüncesindedirler. Ancak bu türden ilişkilerde flört başlangıcından itibaren akıldan çok hislerin hakim olması, eş adaylarının birbirlerini akılcı bir biçimde değerlendirmelerine engel olabilmektedir (Çağatay, 1991, 124). Öte yandan özellikle flörtün evlenme ile sonuçlanmayacak olması halinde bundan zarar görme endişesi, bilhassa kızlar için evlenme zorunluluğu niteliğinde bir manevi baskı oluşturabilmekte, karşı tarafın 13

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İNSAN İLİŞKİLERİ... 1 İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAVRAM VE İLKELER... 4 Temel Kavramlar... 5 Karşılıklı İlgi... 5 Kendine Özgü Olma... 6 Eyleme İsteklilik... 7 Onur... 7 İnsan

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca;

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Aile Arabuluculuğu Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı - Arabulu 1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; 2. Aile uyuşmazlıklarının

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Aile Hukuku HUK 405 7 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 4 3 1

Detaylı

AİLE YAPILARI. Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK

AİLE YAPILARI. Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK AİLE YAPILARI Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK AİLE VE TOPLUM Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. İnsanlar tarih öncesi

Detaylı

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR Stj. Av. Mehmet ÖCAL BOŞANMA TANIM TANIM : Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik girmiş ilişkisine

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen, "Türkiye'de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde düzenenen, Hukuki

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı MEDENİ

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI Ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu tr Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi TEŞEKKÜR Saygıdeğer

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ÇİFT PSİKOTERAPİSİNDE KADINLAR 16 19 Haziran 2010 Anadolu Psikiyatri Günleri Uz.Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir İlişki Psikoterapileri Enstitüsü İstanbul Çift ilişkilerinde, özellikle evliliklerde, cinsiyet

Detaylı

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur

Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşı Nasıl Olunur Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ ŞUBAT 2015 Bu teklif Özel Nun İlkokulu için 2015-2106 Eğitim- Öğretim Yılı nda okula başvuran okul öncesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2.

Çocuk Hukuku. Çocuk Hukukunun Özellikleri. Çocuk Hukukunun Özellikleri 16.05.2014. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN. 16 Mayıs 2014 2. Ulusal Düzeyde Çocuk Hukuku Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Çocuk Hukuku Hukukun çocuklara özgü, çocuk haklarını düzenleyen dalıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk ve uluslararası hukukta

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU OKUL KORKUSU Her yıl milyonlarca çocuk okula başlayıp, neşeyle devam ederken

Detaylı

Evliliğin Yazısız Kuralları!..

Evliliğin Yazısız Kuralları!.. On5yirmi5.com Evliliğin Yazısız Kuralları!.. Evlilik insan hayatının en önemli dönüm noktası. Peki iyi günde kötü günde evlilik nasıl olmalı? Aklınızdaki bütün sorulara bu röportaj cevap verecek!.. Yayın

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan EŞLER ARASI SAĞLIKLI İLETİŞİM Asiye Türkan Bilinçli ve sağlıklı iletişim; Anlamlı hayat, anlamlı hayat da sakin ve mutmain ruh halinin gelişmesine yol açar. Bunun içinde özgür ortam şarttır. Özgür ortam

Detaylı

TÜRKİYE DE BOŞANMA VE BOŞANMA DAVASININ TANINMASI-TENFİZİ

TÜRKİYE DE BOŞANMA VE BOŞANMA DAVASININ TANINMASI-TENFİZİ TÜRKİYE DE BOŞANMA VE BOŞANMA DAVASININ TANINMASI-TENFİZİ Türkiye de Boşanma Toplumun temel yapısını aile oluşturur. Aile, Türk Medeni Kanunu na göre evlenme akdi ile kurulur. Evlenme akdinin kurulmasıyla

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

Edinilmiş mal sayılan değerler:

Edinilmiş mal sayılan değerler: MAL REJİMİ Evlilik birliği içerisinde eşlerin mallarının tabi olduğu rejim mal rejimidir. Eşler mal rejimini kendileri seçebilir ve evlilik süresince değiştirebilirler. Eşlerin açıkça mal rejimi seçimine

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2015) Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık Nuri KAHVECİ Rağbet Yayınları, 1. baskı İstanbul 2007, 204 sayfa (ISBN: 978-975-6373-83-5) Muhammed ERİNÇ Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir. MESLEK SEÇİMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER*

Çev.: Alpay HEKİMLER* Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER* Karar Tarihi: 12.08.2008 Sayısı : 9 AZR 632/07 İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilecek olan çalışma belgesinin, işkolunun

Detaylı

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Av. Afet Gülen KÖSE 1 EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Evlilik sözleşmeleri önemli bir kesim tarafından

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI...

BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI... içindekiler... TABLOLAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... GİRİŞ... BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... vi i xxvi i 1 C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI... D. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Feyiz Erdoğan Nurol Holding A.Ş. Uluslararası Hukuk Baş Müşaviri sunum planı I. MUTLAKA BAKILMASI GEREKEN KONULAR A. VERGİ B. PARA

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ (Sertifika Proğramı) Programın Amacı: 04 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliği

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı