[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers."

Transkript

1 Turkish KUTSAL QURAN Translated by Hadi Abdollahian Anahtar (Al-Fatiha). [1:1] Lair the tanınmış nin TANRİ Kibar Merhametli. [1:2] Övgü olmak TANRİ Lort universe. [1:3] Kibar Merhametli. [1:4] Efendi Gündüz Hüküm. [1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:6] Talimatname bize içinde adil yol: [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers.. 2- Düve (Al-Baqarah). Lair the tanınmış nin Tanrı Kibar Merhametli [2:1] A L. M. [2:2] This scripture olmak yanılmaz; işater feneri rağmen the doğru; [2:3] Kim believe lair gizli dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) dan our erzak -e doğru them onlar göstermek hayırseverlik!

2 [2:4] Onlar believe lair ne açıklamak sen lair ne açıklamak ileri sen regard Ileride onlar olmak tamamiyle bir kısım! [2:5] These olmak delalet etmek mek suretiyle their Lort; these olmak kazanan kimse. [2:6] Eğer sebebiyle those inanmamak olmak the same them; whether sen ihbar etmek them degil ihbar etmek them onlar degil believe [2:7] TANRİ AYİBALİĞİ AVLAMAK their HAFİZA KUVVETI their işitme duyusu their GÖZ PEÇE ILE ÖRTMEK. Onlar maruz olmak sert retribution. [2:8] sonradan there olmak those demek Biz believe lair TANRİ Sonuncu Gündüz kısa süre onlar degil olmak believers. [2:9] Içinde denemek aldatmak TANRİ those believe onlar başlı başına aldatmak içeriden kavramak! [2:10] Içinde their hafıza kuvveti there olmak hastalık. Netice Itibariyle TANRİ büyütmek their hastalık. Onlar maruz olmak acı veren retribution rağmen their yalan söylemek! [2:11] When onlar told degil yapmak günahkar onlar demek biz olmak doğru! [2:12] Lair durum, onlar olmak evildoers onlar degil kavramak! [2:13] When onlar told Believe people believed onlar demek -ecek biz believe gibi küçük düşürülen kimse believed Lair durum, olmak onlar olmak ahmak onlar degil bilmek! [2:14] When onlar yerine getirmek believers onlar demek Biz believe when yalnız their iblis onlar demek Biz olmak ile birlikte sen; biz başlı başına eğlenmek. [2:15] TANRİ alay them KURŞUNLAMAK them their transgressions büyük hata yapmak [2:16] olmak onlar elde etmek sürüden ayrılmak yol gösterme! Öyle sanat hiç muvaffak olmak nor do onlar receive bir parça yol gösterme. [2:17] Their örnek olmak those çalıştırmak ateş sonradan eğer o ihdas etmek dökmek kolayca aşağı yukarı them TANRİ soğurmak yana their yüksüz karışmamak them ümitsizce beceriksiz görmek! [2:18] Kulak Asmayan kafasız kör; etmek; onlar becerememek return

3 [2:19] Başka Bir örnek rainstorm sema içinde there olmak karanlık gök gürlemesi şimşek. Onlar sevketmek their parmak their kulak evade ölüm! TANRİ olmak TAMAMEN haberdar nin disbelievers. [2:20] Şimşek hemen hemen kapmak yana their görme yeteneği. When o konmak them onlar taş sürme öndeki, de when o yöneltmek karanlık onlar stand daha. Eğer TANRİ murat He teneke kutu soğurmak yana their işitme duyusu their görme yeteneği. TANRİ olmak HERŞEYE GÜCÜ YETEN. [2:21] O people tapınmak başlı başına sizin Lort - Kişi vücuda getirmek sen de those - den önce sen - ki sen kurtarmak. [2:22] Kişi gitmek dünya oturulabilir sen sema yapılış. He göndermek sema su ürün sadece çeşit nin meyva sizin yaşatmak. Sen degil dikmek sanem rakip olmak TANRİ derhal ki sen bilmek. [2:23] Sen fiki bir parça şüphe regarding ne biz açıklamak our hademe sonradan ürün 1 sura gibi these çağırmak senin kendinin şahadet TANRİ sen olmak doğru. [2:24] Eğer sen degil do this - Sen hiç do this - sonradan sakınmak nin Hellfire yakacak olmak people rocks o awaits disbelievers! [2:25] Göstermek çürümemiş haber those believe kurşunlamak doğru ömür ki onlar fiki bahçe akmak akıntı! When tedarik etmek dolayı tedarik meyva therein onlar demek This olmak bir şey olmak tedarik etmek sebebiyle bize önceden! Böyle onlar göstermek allegorical descriptions. Onlar fiki saf zevç veya zevce therein onlar oturmak therein daima! [2:26] TANRİ DEGIL ÜRKEREK ZİPLAMAK YANA AKTARMAK herhangi çeşit nin ALEGORI MINICIK SIVRISINEK ULU. Eğer sebebiyle those kim believe onlar bilmek o olmak hakikat their Lort. Eğer sebebiyle those inanmamak onlar demek Ne did TANRİ düşünmek öyle alegori? He yanlış yola sevketmek bir hayli thereby yetiştirmek bir hayli thereby! He hiç yanlış yola sevketmek thereby saymamak the wicked [2:27] Kim violate tanrı anlaşmaya girmek rehine koymak desteklemek o kesmek bir şey TANRİ emretmek joined yapmak günahkar! These olmak kaybeden. [2:28] Nasıl sen inanmamak TANRİ when sen bitkin He olmak göstermek sen ömür sonradan He sevketmek sen ölüm sonradan He getirmek sen önce ömür sonradan Ona sen sonunda return [2:29] He olmak Kişi vücuda getirmek sen herşey üstüne dünya sonradan doğrultmak sema ikmal etmek 7 universes therein He olmak tamamen haberdar nin her nesne! [2:30] Recall sizin Lort demek -e doğru melek ben atamak representative geçiçi tanrı) Dünya. Onlar demek do o Sen atamak therein kişi neşretmek günahkar therein dökmek

4 kan vakit biz şarkı söylemek Sizin övmek yüceltmek Sen desteklemek Sizin kati kudret? He demek ben bilmek ne sen degil bilmek! [2:31] He ders vermek Adam her tanınmış sonradan takdim etmek them melek demek Göstermek bana tanınmış nin these sen olmak düzeltmek! [2:32] Onlar demek Sen yüceltmek biz degil fiki bilgi hangisini Sen ders vermek bize. Sen olmak Alim Akıllı. [2:33] He demek O Adam tell them their tanınmış. When he told them their tanınmış He demek ben degil tell sen ben bilmek secrets nin gök dünya? Ben bilmek ne sen deklore etmek ne sen gizlemek. [2:34] When biz demek -e doğru melek, Alınmak yere uzanmış Adam onlar kır yere uzanmış Şeytan; he reddetmek olmak fazla küstah de disbeliever. [2:35] Biz demek O Adam hayat dolu sizin zevce lair Cennet yemek therefrom cömertçe sen memnun etmek degil yaklaşmak this ağaç lest sen günah işlemek! [2:36] Iblis aldatmak them sebep olmak their tahliye etmek therefrom Biz demek Gitmek down hasım nin 1 bir daha. Üstüne Dünya olmak sizin ikametgah tedarik etmek rağmen biraz! [2:37] sonradan Adam received dan onunki Lort ifade etmek whereby He rehinden kurtulmak ona! He olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli. [2:38] Biz demek Gitmek down therefrom sadece nin sen! When yol gösterme gelmek sen Bana those takip etmek Benim yol gösterme degil fiki kormak nor arzu onlar kederlenmek! [2:39] "Eğer sebebiyle those inanmamak reddetmek our ilham onlar olmak dwellers Cehennem wherein onlar oturmak daima! [2:40] O Çocuk Israel hatırlamak Benim teveccüh ben vermek sen tamamlamak sizin bölüm ahit ki ben tamamlamak Benim bölüm ahit hürmet Bana! [2:41] Sen believe lair ne ben açıklamak buraya tasdik etmek ne sen fiki; olmak 1 reddetmek o! Degil iş yapmak yana Benim ilham ucuz mükafat dikkat etmek Bana! [2:42] Degil utandırmak hakikat yalan nor -ecek sen gizlemek hakikat bilerek! [2:43] Sen dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) göstermek obligatory hayırseverlik (Zakat) okçu down those yay ile çalmak down [2:44] Sen teşvik etmek people Do olmak doğru vakit hatırlayamamak kendin sen okumak scripture? Sen degil şart kabul etmek?

5 [2:45] Sen sormak yardımına koşmak sebat Dokunma Dua (Salat)! This olmak anlaşılabilen hakikaten degil öyle rağmen the hürmetkar [2:46] Kim believe onlar yerine getirmek their Lort; ki -e doğru Ona onlar nihayet return [2:47] O Çocuk Israel hatırlamak Benim teveccüh ben vermek sen ki ben kutsamak sen başka den sonra bir parça başka people [2:48] Sakınmak nin gündüz when no soul yaramak başka bir soul no rica degil accepted fidye ile kurtarmak karlı olmak nor teneke kutu anyone yardımına koşmak! [2:49] Recall ki biz kurtarmak sen Firavun people vermek (ağrı, acı, ceza) sen çok zulüm öldürmek sizin evlat canını bağışlamak sizin kerime! ki mecbur tutmak ölçü sizin Lort. [2:50] Recall ki biz ayrılıp gitmek deniz sen; biz kurtarmak sen suda boğmak Firavun people sizin göz! [2:51] bile when biz celp etmek Moses 40 nights sen tapınmak buzağı onunki yokluk doğrultmak wicked. [2:52] Daha biz özür dilemek sen thereafter ki sen olmak değer bilir. [2:53] Recall ki biz göstermek Moses scripture boy deftere geçirmek ki sen yetiştirmek! [2:54] Recall ki Moses demek -e doğru onunki people O benim people sen hakkını yemek sizin souls tapınmak buzağı! Sen nadir omak sizin Tanrı. Sen öldürmek sizin ruh ve bedenden ibaret insan. This olmak hayli sen gözlem sizin Tanrı. He did rehinden kurtulmak sen. He olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli. [2:55] Recall ki sen demek O Moses biz degil believe biz görmek TANRİ bedenen. Netice Itibariyle yıldırım gelmek sen eğer sen görünmek! [2:56] Biz sonradan tekrar rağbet kazanmak sen sen ölmek ki sen olmak değer bilir! [2:57] Biz gölgelemek sen duman bulutu Sinai) göndermek down sen manna sinmek Yemek çürümemiş nesne biz tedarik etmek sebebiyle sen Onlar degil acıtmak bize (yanından isyan etmek onlar başlı başına yaralamak their kendinin souls! [2:58] Recall biz demek Dahil Olmak this kasaba sen sezmek eğer bir hayli tedarik sen gibi Kesin Olarak dahil olmak dağ geçidi tevazu ile ele almak people güzel bir şekilde! Biz sonradan bağışlamak sizin günah kar mükafat rağmen the dindar. [2:59] wicked arasında them taşımak hakimiyet hakimiyet göstermek them. Netice Itibariyle biz göndermek down transgressors kınama sema their wickedness.

6 [2:60] Recall Moses sormak su vermek onunki people Biz demek Kararlaştırmak rock sizin kadro. Whereupon 12 yay fışkırmak out therefrom Denklemin Bir Tarafı her aşiret bilmek their kendinin su. Yemek içmek tanrı tedarik etmek degil dolaşmak dünya corruptingly! [2:61] Recall ki sen demek O Moses biz no yorucu tahammül etmek kişi çeşit nin gıda Telefon Etme sizin Lort meydana getirmek bize öyle dünyevi havsala fasulye hıyar sarımsak lentils soğan. He demek sen istemek yerine geçmek ki hangisini aşağı ki hangisini olmak olmak çürümemiş? Gitmek down Egypt sen sezmek ne sen teklif etmek Onlar maruz olmak kınama küçültme yüz karası getirmek üzerinde themselves hiddet dan TANRİ! This because onlar reddetmek tanrı ilham öldürmek resul unjustly! This onlar itaatsizlik etmek transgressed [2:62] Elbette those believe those olmak Musevilere Ait Christians din; değiştiren; kimse; anyone kim (1) believes lair TANRİ (2) believes lair Sonuncu Gündüz (3) grafit doğru ömür receive their recompense their Lort! Onlar fiki hiç kormak nor arzu onlar kederlenmek. [2:63] Biz katetmek ahit sen gibi biz meydana getirmek Dağ Sinai sen Sen desteklemek ne biz göstermek sen strongly hatırlamak onun memnun etmek ki sen kurtarmak! [2:64] Sen doğrultmak thereafter de o olmak rağmen tanrı inayet sen Onunki af sen hüküm vermek. [2:65] Sen bilmek hakkında those arasında sen desecrated Dini Tatil Günü. Biz demek - e doğru them Olmak sen gibi despicable eğer maymun. [2:66] Biz dikmek them örnek their nesil hem de gibi mütaakip nesil ilim rağmen the doğru. [2:67] Moses demek -e doğru onunki people TANRİ emretmek sen sacrifice düve. Onlar demek Olmak sen eğlenmek bize? He demek "ALLAH yasaklama, ben davranmak sevmek cahil kişi! [2:68] Onlar demek Çağırmak sizin Lort yarışmaya katılmak bize hangisini kişi. He demek He demek dişi olmak düve olmak hiçbiri fazla yaşlı nor fazla genç; nin orta seviyede bulunan yaşlılık! Demin taşımak ne sen emretmek do [2:69] Onlar demek Çağırmak sizin Lort yarışmaya katılmak bize ona color He demek He demek dişi olmak sarı renkli düve bright colored memnun etmek beholders! [2:70] Onlar demek Çağırmak sizin Lort yarışmaya katılmak bize hangisini 1! Düve görünmek alike -e doğru bize TANRİ istekli biz yetiştirmek!

7 [2:71] He demek He demek dişi olmak düve hiç kibirini kırmak plowing yer su vermek havsala; tahliye etmek den dolayı bir parça kusur. Onlar demek Demin sen getirmek hakikat. Onlar sonunda sacrificed ona this lengthy istemeyiş! [2:72] Sen öldürmek soul sonradan tartışmak kendin. TANRİ olmak expose ne SEN DENEMEK GIZLEMEK! [2:73] Biz demek Kararlaştırmak (victim) bölüm düve.) "Ki when TANRİ getirmek victim önce ömür yarışmaya katılmak sen Onunki imzalamak ki sen şart kabul etmek! [2:74] Despite this sizin vicdan katılaştırmak gibi rocks düzenli sıkıca. there olmak rocks rivers fışkırmak out. Others zorlamak azat etmek latif akıntı başka rocks korkuyla çömelmek hürmet TANRİ! TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN do [2:75] Sen beklemek them believe eğer sen do when bir parça nin them kullanılmış haber almak söz TANRİ sonradan çarpıtmak o dolu zeka thereof kasten [2:76] De when onlar yerine getirmek believers onlar demek Biz believe when onlar getirmek beraber her başka, onlar demek degil bilgi vermek (believers) haber göstermek - e doğru sen TANRİ lest sen tedarik etmek them desteklemek their tartışmak sizin Lort. Sen degil şart kabul etmek? [2:77] Onlar degil bilmek ki ALLAH bilmek herşey onlar gizlemek herşey onlar deklore etmek? [2:78] Arasında them olmak musevi olmayan kimse degil bilmek scripture söylenti sonradan farzetmek ki onlar bilmek o. [2:79] Therefore dert -e doğru those çarpıtmak scripture their kendinin el sonradan demek This olmak bir şey TANRİ açıklamak sormak ucuz maddi yarar! Keder -e doğru them rağmen öyle bükülme keder -e doğru them rağmen their caiz olmayan yarar. [2:80] Bazı demek Cehennem degil erişmek bize tahdit etmek numara gündüz. Demek Fiki sen tuzağa düşürmek öyle söz dan TANRİ! - TANRİ HIÇ PARÇALAMAK ONUNKI REHINE KOYMAK! - Sen demek TANRİ ne sen degil bilmek? [2:81] Hakikaten those kazanmak günah işlemek olmak çevirmek their günahkar tüm olmak dwellers Cehennem; onlar oturmak o daima! [2:82] Eğer sebebiyle those believe kurşunlamak doğru ömür onlar olmak dwellers Cennet; onlar oturmak o daima! [2:83] Biz katetmek ahit Çocuk Israel Sen degil tapınmak TANRİ. Sen şeref vermek sizin ana-baba regard akraba yetim kıt Sen ele almak people dostçasına. Sen dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) göstermek obligatory hayırseverlik (Zakat.) sen doğrultmak saymamak a az nin sen sen olmak muhalif!

8 [2:84] Biz katetmek ahit sen sen degil dökmek sizin kan nor -ecek sen tahliye ettirmek her başka sizin vatan! Sen kararlaştırılmış olan layık olmak gözü şle görmek! [2:85] burada sen olmak öldürmek her başka, tahliye ettirmek bir parça nin sen dan their vatan bir araya gelmek them günahkarca maliciously! Düzenli when onlar teslim olmak sen muhtaç olmak fidye them. Tahliye Ettirmek them yasaklamak sen lair the 1 mekan. Sen believe kısmen nin scripture Do de inanmamak kısmen? Ne olmak retribution rağmen those arasında sen kim this saymamak küçültme lair this ömür daha uzun olan kokmuş retribution Gündüz Resurrection? TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN do [2:86] olmak onlar elde etmek this mütevazı ömür Ileride! Netice Itibariyle retribution hiç iş ile ev arasında gidip gelmek them nor teneke kutu onlar yardımına koşmak. [2:87] Biz göstermek Moses scripture mütaakip ona biz göndermek daha ulak biz göstermek Jesus evlat Mary engin keramet desteklemek ona Kutsal Ruh. Olmak o degil hakikat ki herbir time ulak gitmek sen her şey sen beğenmemek sizin ruh ve bedenden ibaret insan sebep olmak sen olmak küstah? Bir Parça nin them sen reddetmek bir parça nin them sen öldürmek. [2:88] Bazı demek Our hafıza kuvveti olmak gitmek içeriye!" Tercihan o olmak beddua TANRİ akibet their itimatsızlık ki geçim them dan believing saymamak sebebiyle a az nin them! [2:89] When this scripture gelmek them TANRİ akşam o aynı fikirde olmak tasdik etmek ne onlar fiki düzleştirmek onlar kullanmak önceden haber vermek onun gelme when onlar lakırdı etmek dolayı disbelievers when their kendinin kehanet gelmek geçme onlar inanmamak therein! Tanrı kınama böyle üzmek disbelievers. [2:90] Sefil hakikaten olmak ne onlar beğendirmek their souls rağmen - Reddetmek these ilham TANRİ rotayı şaşırmak resentment ki TANRİ vermek Onunki inayet whomever He seçmek Onunki hademe! Netice Itibariyle onlar maruz olmak hiddet hiddet. disbelievers maruz olmak kibirini kırmak retribution. [2:91] When onlar told Sen believe lair these ilham TANRİ onlar demek Biz believe başlı başına içinde ne göndermek down bize. Böyle onlar inanmamak mütaakip ilham akşam o olmak hakikat their Lort düzenli o tasdik etmek ne onlar fiki! Demek Why sonradan sen öldürmek tanrı resul sen olmak believers? [2:92] Moses gitmek sen engin keramet sen tapınmak buzağı onunki yokluk sen yöneltmek wicked! [2:93] Biz katetmek ahit sen gibi biz meydana getirmek Dağ Sinai sen demek Sen desteklemek emir biz göstermek sen strongly dinlemek, Onlar demek Biz haber almak biz itaatsizlik. etmek. Their vicdan olmak işgal etmek tapınma buzağı their itimatsızlık!

9 Demek Sefil hakikaten olmak ne sizin emniyet dikte etmek sen sen fiki bir parça emniyet! [2:94] Demek Eğer ev Ileride reserved sen TANRİ exclusion her başka people sonradan sen yorucu ölüm sen olmak doğru! [2:95] Onlar hiç yorucu o ne their el göndermek uzağa. TANRİ olmak TAMAMEN haberdar nin the wicked. [2:96] Lair durum, sen sezmek them ekseriyet hırslı nin ömür; düzenli başka bundan dolayı den sonra sanem worshipers. Kişi nin them istemek ömür sürmek 1000 sene. this degil canını bağışlamak ona bir parça retribution no husus ne kadar pek he ömür sürmek. TANRİ olmak KAHIN NIN HERŞEY ONLAR do [2:97] demek Anyone opposes Gabriel bilmek ki he getirmek this (Quran) içeri sizin vicdan lair accordance dolayı allah arzu tasdik etmek evvelki scriptures tedarik etmek yol gösterme çürümemiş haber believers! [2:98] Anyone opposes TANRİ Onunki melek Onunki ulak Gabriel Michael bilmek ki TANRİ opposes disbelievers. [2:99] Biz göndermek sen öyle kesin ilham başlı başına wicked murat reddetmek them! [2:100] Olmak o degil hakikat when onlar katetmek ahit rehine koymak geçim o bir parça nin them hep saymayış o? Lair durum, son derecede nin them degil believe [2:101] Derhal ulak dan TANRİ gelmek them düzleştirmek he ıspat etmek tasdik etmek their kendinin scripture birkaç takip eden scripture (Yahudi Christians Islam) aldırmamak tanrı scripture their belkemiği eğer onlar hiç fiki bir parça scripture! [2:102] Onlar kovalamak bir şey iblis ders vermek Solomon's krallık. Solomon mamafih degil olmak disbeliever iblis olmak disbelievers. Onlar ders vermek people büyücülük de hangisini göndermek down 2 melek Babil Kulesi Haroot Maroot. These 2 degil ifşa etmek öyle bilgi nişan olmak This olmak ölçü! Sen degil kötüye kullanmak öyle bilgi. people kullanılmış o içinde öyle günahkar tertip eğer kırmak nin birleşme! Onlar hiç dokunmak anyone murat TANRİ. Onlar böyle işitmek ne acıtmak them degil bir şey benefits them onlar bilmek dolu hayli ki her kim tatbik etmek büyücülük degil fiki hisse senedi Ileride! Sefil hakikaten olmak ne onlar beğendirmek their souls eğer onlar başlı başına bilmek. [2:103] Onlar believe kurşunlamak doğru ömür mükafat dan TANRİ olmak daha uzun olan hayli onlar başlı başına bilmek! [2:104] O sen believe degil demek Raa ena olmak our çoban)! Tercihan sen demek Unzurna devriye bize) dinlemek disbelievers maruz olmak acı veren retribution.

10 [2:105] Hiçbiri disbelievers takip eden scripture nor sanem worshipers arzu görmek bir parça hayır dua yaklaşmak sen sizin Lort. Tanrı yağdırmak Onunki hayır dua whomever He seçmek. TANRİ possesses SONSUZ INAYET. [2:106] When biz abrogate bir parça keramet sebep olmak o unutmak biz meydana getirmek hayli keramet -de en küçük akran 1. Sen degil recognize ki TANRİ Do olmak Herşeye Gücü Yeten? [2:107] Sen degil recognize ki TANRİ Do possesses krallık nin gök dünya; ki sen fiki hiç kimse TANRİ sizin Lort Patron [2:108] Sen istemek muhtaç olmak nin sizin ulak bir şey muhtaç olmak nin Moses önce? Anyone seçmek itimatsızlık belief fiki gerçekten strayed adil yol. [2:109] Bir Hayli takip eden scripture would tercihan piskoposluk sen geri dönmek itimatsızlık derhal ki sen believed This olmak tam -e doğru kıskançlık their bölüm hakikat olmak açık -e doğru them. Sen özür dilemek them terketmek them TANRİ çıkarmak Onunki hüküm! TANRİ olmak HERŞEYE GÜCÜ YETEN. [2:110] Sen dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) göstermek obligatory hayırseverlik (Zakat). Bir Parça hayır sen göndermek uzağa sizin souls sen sezmek o TANRİ. TANRİ olmak KAHIN NIN HERŞEY SEN do [2:111] Bazı demek hiçbiri dahil olmak Cennet saymamak Yahudi Christians! Böyle olmak their arzulu hatırlamak Demek Yarışmaya Katılmak bize sizin dayanıklı sen olmak düzeltmek! [2:112] HAKIKATEN those TESLIM ETMEK TAMAMIYLE TANRİ YALNİZ VAKIT anterlin ile açmak DOĞRU ÖMÜR receive their recompense their LORT; ONLAR FIKI HIÇ KORMAK nor arzu ONLAR KEDERLENMEK. [2:113] Yahudi demek Christians degil fiki kaide vakit Christians demek Yahudi degil fiki kaide. her iki them okumak scripture! Öyle olmak telaffuz nin those degil possess bilgi. ALLAH arzu YARGİLAMAK them GÜNDÜZ Resurrection their TARTİŞMA! [2:114] Kim günahkar den sonra those olmak boykot tanrı masjids Onunki tanınmış anmak bağışlamak-e their desertion? These degil dahil olmak therein saymamak korkarak. Onlar tahammül etmek lair this ömür küçültme tahammül etmek Ileride terrible retribution! [2:115] -e Doğru TANRİ ait olmak doğu batı; wherever sen gitmek there olmak hazır bulunma TANRİ! TANRİ olmak HER ZAMAN HAZİR Alim [2:116] Onlar demek TANRİ sebep olmak evlat! He yüceltmek; hiç! -e Doğru Ona ait olmak herşey gök dünya; her olmak boyun eğen -e doğru Ona!

11 [2:117] Initiator nin gök dünya fiki her şey tamamlanmış He ancak demek -e doğru Olmak o olmak [2:118] Those degil possess bilgi demek başlı başına TANRİ konuşmak -e doğru bize takriben keramet gelmek -e doğru bize! Others them beyan etmek benzer telaffuz; their hafıza kuvveti olmak benzer! Biz açıkça göstermek keramet those ulaşmak katiyet. [2:119] Biz göndermek sen hakikat taşıyan kimse nin çürümemiş haber hem de gibi warner. Sen degil olmak cevaplanabilir those maruz olmak Cehennem. [2:120] Hiçbiri Yahudi nor Christians accept sen sen takip etmek their din. Demek tanrı yol gösterme olmak true yol. gösterme. sen acquiesce their arzu bilgi sen received sen degil sezmek akraba olmak taraftar yardımına koşmak sen TANRİ! [2:121] Those received scripture bilmek o eğer o bilmek believe lair this! Eğer sebebiyle those inanmamak onlar olmak kaybeden. [2:122] O Çocuk Israel hatırlamak Benim teveccüh ben vermek sen ki ben kutsamak sen başka den sonra bir parça başka people [2:123] Sakınmak nin gündüz when no soul yardımına koşmak başka bir soul no fidye ile kurtarmak degil accepted rica olmak faydalı hiçbiri yardımına koşmak! [2:124] Recall ki Abraham sevketmek ölçü onunki Lort bir kısım hakimiyet he tamamlamak them! (Tanrı) demek ben kararlaştırmak sen imam people He demek hem de benim descendants? He demek Benim ahit degil include transgressors. [2:125] Biz icra etmek kutsal emanetlerin saklandığı muhafaza Ka aba) odaksal nokta people emniyetle sanctuary. Sen kullanmak Abraham's kutsal emanetlerin saklandığı muhafaza eğer dua aşağı indirmek. Biz memur etmek Abraham Ismail Sen sadeleşmek Benim piskoposlar meclisi those yoklamak those oturmak there those yay ile çalmak halsiz bırakmak! [2:126] Abraham namaz kılmak Benim Lort Payesi Vermek katetmek this uysal yer tedarik etmek onun people meyva! Tedarik etmek sebebiyle those believe lair TANRİ Sonuncu Gündüz. (Tanrı) demek ben do o hem de tedarik etmek sebebiyle those inanmamak! Ben müsaade etmek them hoşlanmak temporarily sonradan yapmak them retribution Cehennem sefil destiny! [2:127] eğer Abraham meydana getirmek kurma kutsal emanetlerin saklandığı muhafaza beraber ile birlikte Ismail (onlar namaz kılmak Our Lort Payesi Vermek accept this dan bize! Sen olmak Hearer Alim [2:128] Our Lort Payesi Vermek katetmek bize submitters -e doğru Sen dan our descendants müsaade etmek there olmak cemaat submitters Sen! Ders Vermek bize ayin our din rehinden kurtulmak bize! Sen olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli.

12 [2:129] Our Lort meydana getirmek arasında them ulak recite them Sizin ilham ders vermek them scripture akıl sadeleşmek them! Sen olmak Her Şeye Kadir Akıllı. [2:130] Kim vazgeçmek din Abraham 1 kim aldatmak onunki kendinin soul? Biz seçmek ona lair this yeryüzü içinde Ileride he olmak ile birlikte the doğru. [2:131] When onunki Lort Payesi Vermek demek -e doğru ona Teslim Etmek he demek ben teslim etmek Lort universe! [2:132] Hem De Abraham teşvik etmek onunki çocuk do same de öyle did Jacob O benim çocuk TANRİ keskin din sen degil ölmek submitters! [2:133] Fiki sen gözü şle görmek Jacob onunki ölüm dikmek; he demek -e doğru onunki çocuk Bir Şey murat sen tapınmak sonra ben ölmek? Onlar demek Biz tapınmak sizin tanrı; tanrı nin sizin baba Abraham Ismail Isaac; 1 tanrı! -e Doğru Ona biz olmak submitters. [2:134] Böyle olmak cemaat mazi. Onlar olmak responsible ne onlar kazanmak sen olmak responsible ne sen kazanmak. Sen degil olmak cevaplanabilir her şey onlar tamamlanmış [2:135] Onlar demek Sen olmak Musevilere Ait Christian yetiştirmek. Demek Biz takip etmek din Abraham! - monotheism - he hiç olmak sanem worshiper. [2:136] demek Biz believe lair TANRİ içinde ne göndermek bize lair ne göndermek down Abraham Ismail Isaac Jacob Ata; lair bir şey göstermek -e doğru Moses Jesus her resul dan their Lort! Biz degil katetmek ayırt etme herhangi nin them. -e Doğru Ona yalnız biz olmak submitters. [2:137] Onlar believe eğer sen do sonradan onlar yetiştirmek. But eğer onlar döndürmek sonradan onlar olmak içinde opposition ALLAH arzu CANİNİ BAĞİŞLAMAK SEN their opposition He olmak Hearer Alim [2:138] Böyle olmak tanrı kural kural olmak hayli den sonra tanrı? Ona yalnız biz tapınmak. [2:139] Demek Do sen münakaşa etmek bize TANRİ when He olmak our Lort sizin Lort? Biz olmak responsible our fiil sen olmak responsible rağmen sizin fiil. -e Doğru Ona yalnız biz adamak. [2:140] Sen demek ki Abraham Ismail Isaac Jacob Ata olmak Musevilere Ait Christian Demek sen bilmek hayli den sonra TANRİ? Kim günahkar den sonra kişi gizlemek şahadet he olmak işitmek TANRİ? TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN do

13 [2:141] ki olmak cemaat mazi. Onlar olmak responsible ne onlar kazanmak sen olmak responsible ne sen kazanmak. Sen degil olmak cevaplanabilir her şey onlar did [2:142] Küçük Düşürülen Kimse herkes tarafından sevilerek demek did onlar değişmek direction their Qiblah? Demek, "-e "Doğru TANRİ ait olmak doğu ile ilgili batı; He yetiştirmek her kim murat emin yol! [2:143] Biz böyle katetmek sen adil cemaat sen hizmet etmek şahadet herkes tarafından sevilerek ulak hizmet etmek şahadet sen. Biz değişmek direction sizin orjinal Qiblah başlı başına ayırt etmek those sen seve seve takip etmek ulak dan those döndürmek their kalleş. olmak anlaşılabilen ölçü degil those olmak delalet etmek mek suretiyle TANRİ! TANRİ HIÇ SEVKETMEK SIZIN IBADET harap TANRİ OLMAK MERHAMETLI towards people MERHAMETLI. [2:144] Biz görmek sen yöneltmek sizin asıl değer sema searching sebebiyle adil direction)! Biz derhal atamak Qiblah memnun etmek sen. Bundan Sonra sen yöneltmek sizin asıl değer Sacred Masjid. Wherever sen olmak sadece nin sen yöneltmek sizin asıl değer o. Those received evvelki scripture bilmek ki this olmak hakikat their Lort. TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY ONLAR do [2:145] Düzenli eğer sen yarışmaya katılmak takip eden scripture her çeşit nin keramet onlar degil takip etmek sizin Qiblah. Nor -ecek sen takip etmek their Qiblah. Onlar do degil düz takip etmek her others' Qiblah! Sen acquiesce their arzu bilgi gelmek sen sen ait olmak transgressors. [2:146] Those received scripture recognize hakikat buraya eğer onlar recognize their kendinin çocuk. bir parça nin them gizlemek hakikat bilerek! [2:147] This olmak hakikat sizin Lort; degil liman bir parça şüphe! [2:148] Her nin sen seçmek direction takip; etmek; sen koşmak doğruluk! Wherever sen olmak ALLAH arzu celp etmek sen her şey için! TANRİ olmak HERŞEYE GÜCÜ YETEN. [2:149] Wherever sen gitmek sen yöneltmek sizin asıl değer Salat) Sacred Masjid. This olmak hakikat sizin Lort. TANRİ olmak HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN HER do [2:150] Wherever sen gitmek sen yöneltmek sizin asıl değer Salat) Sacred Masjid; wherever sen olmak sen yöneltmek sizin asıl değer Salat) o. Böyle people degil fiki tartışmak sen transgressors them. Degil kormak them kormak Bana tercihan! Ben arzu sonradan olgun Benim hayır dua sen sen yetiştirmek. [2:151] (Hayır) (Dua) o kadar eğer göndermek ulak dan sen -e doğru recite our ilham sen sadeleşmek sen ders vermek sen scripture akıl ders vermek sen ne sen hiç bilmek!

14 [2:152] Sen hatırlamak Bana ben hatırlamak sen olmak müteşekkir Bana; degil olmak unappreciative. [2:153] O sen believe sormak yardımına koşmak sebat Dokunma Dua (Salat)! TANRİ olmak those METANETLE DEVAM ETMEK. [2:154] Degil demek nin those öldürmek sebep TANRİ Onlar olmak bitkin. Onlar olmak alive yanında their Lort Payesi Vermek sen degil kavramak! [2:155] Biz elbette prova etmek sen birkaç kormak hunger ziyan nakit ömür havsala! Göstermek çürümemiş haber -e doğru the sabit! [2:156] When keder vuku bulmak them onlar demek Biz ait olmak -e doğru TANRİ Ona biz returning [2:157] These deserved hayır dua dan their Lort af. These yetiştirmek kişi. [2:158] knolls nin Safa Marwah olmak ayin emretmek TANRİ. Anyone dikkat etmek Hajj Umrah degil yapmak yanlış hareket aşmak mesafe them! Eğer 1 gönüllü asker doğru tüm sonradan TANRİ olmak Değer Bilir Alim [2:159] Those gizlemek our ilham yol gösterme sonra beyan etmek them people scripture kınamak TANRİ; onlar kınamak her condemners! [2:160] Eğer sebebiyle those nadir omak reform beyan etmek ben rehinden kurtulmak them! Ben olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli. [2:161] Those inanmamak ölmek eğer disbelievers maruz olmak kınama TANRİ melek her people Gündüz Hüküm)! [2:162] Ebediyen onlar oturmak therein. retribution hiç iş ile ev arasında gidip gelmek them nor onlar sonraya bırakmakazar. [2:163] Sizin tanrı olmak 1 tanrı; there degil olmak tanrı He Kibar Merhametli. [2:164] Içinde kozmos nin gök dünya değişim night gündüz uçak dolaşmak deniz sebebiyle the benefit people su ki TANRİ göndermek down sema tekrar rağbet kazanmak bitkin yer neşretmek o sadece çeşit nin yaratık manevra haber duman bulutu atamak sema dünya there olmak sufficient ıspat people şart kabul etmek! [2:165] bir parça people dikmek sanem rakip olmak TANRİ aşk them gibi onlar olmak TANRİ. Those believe aşık olmak TANRİ ekseriyet. Başlı Başına transgressors görmek when onlar görmek retribution! Onlar realize sonradan ki her power ait olmak -e doğru TANRİ yalnız ki tanrı retribution olmak korku veren.

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler,

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler, 25 ÖLÜM YENİLDİ Kutsal Yazılar, Adem in öldüğünü söylerler. (Yaratılış 5:5) ve onun yersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının beşinci bölümünde onların

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

(ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) AZİZ VASİLİOS

(ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) AZİZ VASİLİOS 1 (ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) AZİZ VASİLİOS Ön Söz Aziz Vasilios, üçlü ilah anlayışındaki en büyük üç ariften biridir. O, gerçekten çok büyük bir şahsiyetti. Tarih ona büyük sıfatını haklı olarak vermiştir. Bilindiği

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ

KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL

KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Ensarullah Yayınları www.ahmedelhasan.wordpress.com KAYBOLAN YA DA, ALLAH A GİDEN YOL Yazan: Ahmed el Hasan İmam Mehdi a.s ın Elçisi ve Vasisi Bu kitap, Yabancı dilden Türkçeye çevrilmiştir. Kitabın orijinali

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Filozoflarla Birer Saat: Muhtasar Felsefe Tarihi Mustafa Rahmi Balaban

Filozoflarla Birer Saat: Muhtasar Felsefe Tarihi Mustafa Rahmi Balaban Filozoflarla Birer Saat: Muhtasar Felsefe Tarihi Mustafa Rahmi Balaban İstanbul: Gayret Kitabevi, 1947. 16 Şubat 2005'te EFSİS Özel Koleksiyonu'ndan elektronik ortama aktarılmıştır. http://www.felsefelik.com

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

Đsa Mesih Hindistan da

Đsa Mesih Hindistan da Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî (a.s.) Müslüman Ahmediye Cemaati nin kurucusu, Vâdedilen Mesih ve Mehdi Hazretleri Đsa Mesih Hindistan da Çeviren Dr. Abdulgaffar Han Aralık, 2008 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

Vidadi Babanlı. QU www.qu.edu.az. Vidadi Babanlı, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin

Vidadi Babanlı. QU www.qu.edu.az. Vidadi Babanlı, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin Vidadi Babanlı Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü-2011, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin Muğanlı köyü) öğretmen bir ailede dünyaya gelir. Şıhlı köyünde

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Evlilik ve Aile Bilgileri Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler,

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

Hıristiyan Evliliğinde İlkeler

Hıristiyan Evliliğinde İlkeler Carelinks, PO Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net Hıristiyan Evliliğinde İlkeler 3 4 Ýçindekiler 1 EVLİLİĞİN ANLAMI 5 2 EVLİLİK İÇİN HAZIRLANMA 11 3 GENÇ İNSANLARIN ARKADAŞLIK KURMASI 13

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı