[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers."

Transkript

1 Turkish KUTSAL QURAN Translated by Hadi Abdollahian Anahtar (Al-Fatiha). [1:1] Lair the tanınmış nin TANRİ Kibar Merhametli. [1:2] Övgü olmak TANRİ Lort universe. [1:3] Kibar Merhametli. [1:4] Efendi Gündüz Hüküm. [1:5] Sen yalnız biz tapınmak; Sen yalnız biz teklif etmek hizmetçi. [1:6] Talimatname bize içinde adil yol: [1:7] Yol nin those Sen kutsamak; degil nin those deserved hiddet nor strayers.. 2- Düve (Al-Baqarah). Lair the tanınmış nin Tanrı Kibar Merhametli [2:1] A L. M. [2:2] This scripture olmak yanılmaz; işater feneri rağmen the doğru; [2:3] Kim believe lair gizli dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) dan our erzak -e doğru them onlar göstermek hayırseverlik!

2 [2:4] Onlar believe lair ne açıklamak sen lair ne açıklamak ileri sen regard Ileride onlar olmak tamamiyle bir kısım! [2:5] These olmak delalet etmek mek suretiyle their Lort; these olmak kazanan kimse. [2:6] Eğer sebebiyle those inanmamak olmak the same them; whether sen ihbar etmek them degil ihbar etmek them onlar degil believe [2:7] TANRİ AYİBALİĞİ AVLAMAK their HAFİZA KUVVETI their işitme duyusu their GÖZ PEÇE ILE ÖRTMEK. Onlar maruz olmak sert retribution. [2:8] sonradan there olmak those demek Biz believe lair TANRİ Sonuncu Gündüz kısa süre onlar degil olmak believers. [2:9] Içinde denemek aldatmak TANRİ those believe onlar başlı başına aldatmak içeriden kavramak! [2:10] Içinde their hafıza kuvveti there olmak hastalık. Netice Itibariyle TANRİ büyütmek their hastalık. Onlar maruz olmak acı veren retribution rağmen their yalan söylemek! [2:11] When onlar told degil yapmak günahkar onlar demek biz olmak doğru! [2:12] Lair durum, onlar olmak evildoers onlar degil kavramak! [2:13] When onlar told Believe people believed onlar demek -ecek biz believe gibi küçük düşürülen kimse believed Lair durum, olmak onlar olmak ahmak onlar degil bilmek! [2:14] When onlar yerine getirmek believers onlar demek Biz believe when yalnız their iblis onlar demek Biz olmak ile birlikte sen; biz başlı başına eğlenmek. [2:15] TANRİ alay them KURŞUNLAMAK them their transgressions büyük hata yapmak [2:16] olmak onlar elde etmek sürüden ayrılmak yol gösterme! Öyle sanat hiç muvaffak olmak nor do onlar receive bir parça yol gösterme. [2:17] Their örnek olmak those çalıştırmak ateş sonradan eğer o ihdas etmek dökmek kolayca aşağı yukarı them TANRİ soğurmak yana their yüksüz karışmamak them ümitsizce beceriksiz görmek! [2:18] Kulak Asmayan kafasız kör; etmek; onlar becerememek return

3 [2:19] Başka Bir örnek rainstorm sema içinde there olmak karanlık gök gürlemesi şimşek. Onlar sevketmek their parmak their kulak evade ölüm! TANRİ olmak TAMAMEN haberdar nin disbelievers. [2:20] Şimşek hemen hemen kapmak yana their görme yeteneği. When o konmak them onlar taş sürme öndeki, de when o yöneltmek karanlık onlar stand daha. Eğer TANRİ murat He teneke kutu soğurmak yana their işitme duyusu their görme yeteneği. TANRİ olmak HERŞEYE GÜCÜ YETEN. [2:21] O people tapınmak başlı başına sizin Lort - Kişi vücuda getirmek sen de those - den önce sen - ki sen kurtarmak. [2:22] Kişi gitmek dünya oturulabilir sen sema yapılış. He göndermek sema su ürün sadece çeşit nin meyva sizin yaşatmak. Sen degil dikmek sanem rakip olmak TANRİ derhal ki sen bilmek. [2:23] Sen fiki bir parça şüphe regarding ne biz açıklamak our hademe sonradan ürün 1 sura gibi these çağırmak senin kendinin şahadet TANRİ sen olmak doğru. [2:24] Eğer sen degil do this - Sen hiç do this - sonradan sakınmak nin Hellfire yakacak olmak people rocks o awaits disbelievers! [2:25] Göstermek çürümemiş haber those believe kurşunlamak doğru ömür ki onlar fiki bahçe akmak akıntı! When tedarik etmek dolayı tedarik meyva therein onlar demek This olmak bir şey olmak tedarik etmek sebebiyle bize önceden! Böyle onlar göstermek allegorical descriptions. Onlar fiki saf zevç veya zevce therein onlar oturmak therein daima! [2:26] TANRİ DEGIL ÜRKEREK ZİPLAMAK YANA AKTARMAK herhangi çeşit nin ALEGORI MINICIK SIVRISINEK ULU. Eğer sebebiyle those kim believe onlar bilmek o olmak hakikat their Lort. Eğer sebebiyle those inanmamak onlar demek Ne did TANRİ düşünmek öyle alegori? He yanlış yola sevketmek bir hayli thereby yetiştirmek bir hayli thereby! He hiç yanlış yola sevketmek thereby saymamak the wicked [2:27] Kim violate tanrı anlaşmaya girmek rehine koymak desteklemek o kesmek bir şey TANRİ emretmek joined yapmak günahkar! These olmak kaybeden. [2:28] Nasıl sen inanmamak TANRİ when sen bitkin He olmak göstermek sen ömür sonradan He sevketmek sen ölüm sonradan He getirmek sen önce ömür sonradan Ona sen sonunda return [2:29] He olmak Kişi vücuda getirmek sen herşey üstüne dünya sonradan doğrultmak sema ikmal etmek 7 universes therein He olmak tamamen haberdar nin her nesne! [2:30] Recall sizin Lort demek -e doğru melek ben atamak representative geçiçi tanrı) Dünya. Onlar demek do o Sen atamak therein kişi neşretmek günahkar therein dökmek

4 kan vakit biz şarkı söylemek Sizin övmek yüceltmek Sen desteklemek Sizin kati kudret? He demek ben bilmek ne sen degil bilmek! [2:31] He ders vermek Adam her tanınmış sonradan takdim etmek them melek demek Göstermek bana tanınmış nin these sen olmak düzeltmek! [2:32] Onlar demek Sen yüceltmek biz degil fiki bilgi hangisini Sen ders vermek bize. Sen olmak Alim Akıllı. [2:33] He demek O Adam tell them their tanınmış. When he told them their tanınmış He demek ben degil tell sen ben bilmek secrets nin gök dünya? Ben bilmek ne sen deklore etmek ne sen gizlemek. [2:34] When biz demek -e doğru melek, Alınmak yere uzanmış Adam onlar kır yere uzanmış Şeytan; he reddetmek olmak fazla küstah de disbeliever. [2:35] Biz demek O Adam hayat dolu sizin zevce lair Cennet yemek therefrom cömertçe sen memnun etmek degil yaklaşmak this ağaç lest sen günah işlemek! [2:36] Iblis aldatmak them sebep olmak their tahliye etmek therefrom Biz demek Gitmek down hasım nin 1 bir daha. Üstüne Dünya olmak sizin ikametgah tedarik etmek rağmen biraz! [2:37] sonradan Adam received dan onunki Lort ifade etmek whereby He rehinden kurtulmak ona! He olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli. [2:38] Biz demek Gitmek down therefrom sadece nin sen! When yol gösterme gelmek sen Bana those takip etmek Benim yol gösterme degil fiki kormak nor arzu onlar kederlenmek! [2:39] "Eğer sebebiyle those inanmamak reddetmek our ilham onlar olmak dwellers Cehennem wherein onlar oturmak daima! [2:40] O Çocuk Israel hatırlamak Benim teveccüh ben vermek sen tamamlamak sizin bölüm ahit ki ben tamamlamak Benim bölüm ahit hürmet Bana! [2:41] Sen believe lair ne ben açıklamak buraya tasdik etmek ne sen fiki; olmak 1 reddetmek o! Degil iş yapmak yana Benim ilham ucuz mükafat dikkat etmek Bana! [2:42] Degil utandırmak hakikat yalan nor -ecek sen gizlemek hakikat bilerek! [2:43] Sen dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) göstermek obligatory hayırseverlik (Zakat) okçu down those yay ile çalmak down [2:44] Sen teşvik etmek people Do olmak doğru vakit hatırlayamamak kendin sen okumak scripture? Sen degil şart kabul etmek?

5 [2:45] Sen sormak yardımına koşmak sebat Dokunma Dua (Salat)! This olmak anlaşılabilen hakikaten degil öyle rağmen the hürmetkar [2:46] Kim believe onlar yerine getirmek their Lort; ki -e doğru Ona onlar nihayet return [2:47] O Çocuk Israel hatırlamak Benim teveccüh ben vermek sen ki ben kutsamak sen başka den sonra bir parça başka people [2:48] Sakınmak nin gündüz when no soul yaramak başka bir soul no rica degil accepted fidye ile kurtarmak karlı olmak nor teneke kutu anyone yardımına koşmak! [2:49] Recall ki biz kurtarmak sen Firavun people vermek (ağrı, acı, ceza) sen çok zulüm öldürmek sizin evlat canını bağışlamak sizin kerime! ki mecbur tutmak ölçü sizin Lort. [2:50] Recall ki biz ayrılıp gitmek deniz sen; biz kurtarmak sen suda boğmak Firavun people sizin göz! [2:51] bile when biz celp etmek Moses 40 nights sen tapınmak buzağı onunki yokluk doğrultmak wicked. [2:52] Daha biz özür dilemek sen thereafter ki sen olmak değer bilir. [2:53] Recall ki biz göstermek Moses scripture boy deftere geçirmek ki sen yetiştirmek! [2:54] Recall ki Moses demek -e doğru onunki people O benim people sen hakkını yemek sizin souls tapınmak buzağı! Sen nadir omak sizin Tanrı. Sen öldürmek sizin ruh ve bedenden ibaret insan. This olmak hayli sen gözlem sizin Tanrı. He did rehinden kurtulmak sen. He olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli. [2:55] Recall ki sen demek O Moses biz degil believe biz görmek TANRİ bedenen. Netice Itibariyle yıldırım gelmek sen eğer sen görünmek! [2:56] Biz sonradan tekrar rağbet kazanmak sen sen ölmek ki sen olmak değer bilir! [2:57] Biz gölgelemek sen duman bulutu Sinai) göndermek down sen manna sinmek Yemek çürümemiş nesne biz tedarik etmek sebebiyle sen Onlar degil acıtmak bize (yanından isyan etmek onlar başlı başına yaralamak their kendinin souls! [2:58] Recall biz demek Dahil Olmak this kasaba sen sezmek eğer bir hayli tedarik sen gibi Kesin Olarak dahil olmak dağ geçidi tevazu ile ele almak people güzel bir şekilde! Biz sonradan bağışlamak sizin günah kar mükafat rağmen the dindar. [2:59] wicked arasında them taşımak hakimiyet hakimiyet göstermek them. Netice Itibariyle biz göndermek down transgressors kınama sema their wickedness.

6 [2:60] Recall Moses sormak su vermek onunki people Biz demek Kararlaştırmak rock sizin kadro. Whereupon 12 yay fışkırmak out therefrom Denklemin Bir Tarafı her aşiret bilmek their kendinin su. Yemek içmek tanrı tedarik etmek degil dolaşmak dünya corruptingly! [2:61] Recall ki sen demek O Moses biz no yorucu tahammül etmek kişi çeşit nin gıda Telefon Etme sizin Lort meydana getirmek bize öyle dünyevi havsala fasulye hıyar sarımsak lentils soğan. He demek sen istemek yerine geçmek ki hangisini aşağı ki hangisini olmak olmak çürümemiş? Gitmek down Egypt sen sezmek ne sen teklif etmek Onlar maruz olmak kınama küçültme yüz karası getirmek üzerinde themselves hiddet dan TANRİ! This because onlar reddetmek tanrı ilham öldürmek resul unjustly! This onlar itaatsizlik etmek transgressed [2:62] Elbette those believe those olmak Musevilere Ait Christians din; değiştiren; kimse; anyone kim (1) believes lair TANRİ (2) believes lair Sonuncu Gündüz (3) grafit doğru ömür receive their recompense their Lort! Onlar fiki hiç kormak nor arzu onlar kederlenmek. [2:63] Biz katetmek ahit sen gibi biz meydana getirmek Dağ Sinai sen Sen desteklemek ne biz göstermek sen strongly hatırlamak onun memnun etmek ki sen kurtarmak! [2:64] Sen doğrultmak thereafter de o olmak rağmen tanrı inayet sen Onunki af sen hüküm vermek. [2:65] Sen bilmek hakkında those arasında sen desecrated Dini Tatil Günü. Biz demek - e doğru them Olmak sen gibi despicable eğer maymun. [2:66] Biz dikmek them örnek their nesil hem de gibi mütaakip nesil ilim rağmen the doğru. [2:67] Moses demek -e doğru onunki people TANRİ emretmek sen sacrifice düve. Onlar demek Olmak sen eğlenmek bize? He demek "ALLAH yasaklama, ben davranmak sevmek cahil kişi! [2:68] Onlar demek Çağırmak sizin Lort yarışmaya katılmak bize hangisini kişi. He demek He demek dişi olmak düve olmak hiçbiri fazla yaşlı nor fazla genç; nin orta seviyede bulunan yaşlılık! Demin taşımak ne sen emretmek do [2:69] Onlar demek Çağırmak sizin Lort yarışmaya katılmak bize ona color He demek He demek dişi olmak sarı renkli düve bright colored memnun etmek beholders! [2:70] Onlar demek Çağırmak sizin Lort yarışmaya katılmak bize hangisini 1! Düve görünmek alike -e doğru bize TANRİ istekli biz yetiştirmek!

7 [2:71] He demek He demek dişi olmak düve hiç kibirini kırmak plowing yer su vermek havsala; tahliye etmek den dolayı bir parça kusur. Onlar demek Demin sen getirmek hakikat. Onlar sonunda sacrificed ona this lengthy istemeyiş! [2:72] Sen öldürmek soul sonradan tartışmak kendin. TANRİ olmak expose ne SEN DENEMEK GIZLEMEK! [2:73] Biz demek Kararlaştırmak (victim) bölüm düve.) "Ki when TANRİ getirmek victim önce ömür yarışmaya katılmak sen Onunki imzalamak ki sen şart kabul etmek! [2:74] Despite this sizin vicdan katılaştırmak gibi rocks düzenli sıkıca. there olmak rocks rivers fışkırmak out. Others zorlamak azat etmek latif akıntı başka rocks korkuyla çömelmek hürmet TANRİ! TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN do [2:75] Sen beklemek them believe eğer sen do when bir parça nin them kullanılmış haber almak söz TANRİ sonradan çarpıtmak o dolu zeka thereof kasten [2:76] De when onlar yerine getirmek believers onlar demek Biz believe when onlar getirmek beraber her başka, onlar demek degil bilgi vermek (believers) haber göstermek - e doğru sen TANRİ lest sen tedarik etmek them desteklemek their tartışmak sizin Lort. Sen degil şart kabul etmek? [2:77] Onlar degil bilmek ki ALLAH bilmek herşey onlar gizlemek herşey onlar deklore etmek? [2:78] Arasında them olmak musevi olmayan kimse degil bilmek scripture söylenti sonradan farzetmek ki onlar bilmek o. [2:79] Therefore dert -e doğru those çarpıtmak scripture their kendinin el sonradan demek This olmak bir şey TANRİ açıklamak sormak ucuz maddi yarar! Keder -e doğru them rağmen öyle bükülme keder -e doğru them rağmen their caiz olmayan yarar. [2:80] Bazı demek Cehennem degil erişmek bize tahdit etmek numara gündüz. Demek Fiki sen tuzağa düşürmek öyle söz dan TANRİ! - TANRİ HIÇ PARÇALAMAK ONUNKI REHINE KOYMAK! - Sen demek TANRİ ne sen degil bilmek? [2:81] Hakikaten those kazanmak günah işlemek olmak çevirmek their günahkar tüm olmak dwellers Cehennem; onlar oturmak o daima! [2:82] Eğer sebebiyle those believe kurşunlamak doğru ömür onlar olmak dwellers Cennet; onlar oturmak o daima! [2:83] Biz katetmek ahit Çocuk Israel Sen degil tapınmak TANRİ. Sen şeref vermek sizin ana-baba regard akraba yetim kıt Sen ele almak people dostçasına. Sen dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) göstermek obligatory hayırseverlik (Zakat.) sen doğrultmak saymamak a az nin sen sen olmak muhalif!

8 [2:84] Biz katetmek ahit sen sen degil dökmek sizin kan nor -ecek sen tahliye ettirmek her başka sizin vatan! Sen kararlaştırılmış olan layık olmak gözü şle görmek! [2:85] burada sen olmak öldürmek her başka, tahliye ettirmek bir parça nin sen dan their vatan bir araya gelmek them günahkarca maliciously! Düzenli when onlar teslim olmak sen muhtaç olmak fidye them. Tahliye Ettirmek them yasaklamak sen lair the 1 mekan. Sen believe kısmen nin scripture Do de inanmamak kısmen? Ne olmak retribution rağmen those arasında sen kim this saymamak küçültme lair this ömür daha uzun olan kokmuş retribution Gündüz Resurrection? TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN do [2:86] olmak onlar elde etmek this mütevazı ömür Ileride! Netice Itibariyle retribution hiç iş ile ev arasında gidip gelmek them nor teneke kutu onlar yardımına koşmak. [2:87] Biz göstermek Moses scripture mütaakip ona biz göndermek daha ulak biz göstermek Jesus evlat Mary engin keramet desteklemek ona Kutsal Ruh. Olmak o degil hakikat ki herbir time ulak gitmek sen her şey sen beğenmemek sizin ruh ve bedenden ibaret insan sebep olmak sen olmak küstah? Bir Parça nin them sen reddetmek bir parça nin them sen öldürmek. [2:88] Bazı demek Our hafıza kuvveti olmak gitmek içeriye!" Tercihan o olmak beddua TANRİ akibet their itimatsızlık ki geçim them dan believing saymamak sebebiyle a az nin them! [2:89] When this scripture gelmek them TANRİ akşam o aynı fikirde olmak tasdik etmek ne onlar fiki düzleştirmek onlar kullanmak önceden haber vermek onun gelme when onlar lakırdı etmek dolayı disbelievers when their kendinin kehanet gelmek geçme onlar inanmamak therein! Tanrı kınama böyle üzmek disbelievers. [2:90] Sefil hakikaten olmak ne onlar beğendirmek their souls rağmen - Reddetmek these ilham TANRİ rotayı şaşırmak resentment ki TANRİ vermek Onunki inayet whomever He seçmek Onunki hademe! Netice Itibariyle onlar maruz olmak hiddet hiddet. disbelievers maruz olmak kibirini kırmak retribution. [2:91] When onlar told Sen believe lair these ilham TANRİ onlar demek Biz believe başlı başına içinde ne göndermek down bize. Böyle onlar inanmamak mütaakip ilham akşam o olmak hakikat their Lort düzenli o tasdik etmek ne onlar fiki! Demek Why sonradan sen öldürmek tanrı resul sen olmak believers? [2:92] Moses gitmek sen engin keramet sen tapınmak buzağı onunki yokluk sen yöneltmek wicked! [2:93] Biz katetmek ahit sen gibi biz meydana getirmek Dağ Sinai sen demek Sen desteklemek emir biz göstermek sen strongly dinlemek, Onlar demek Biz haber almak biz itaatsizlik. etmek. Their vicdan olmak işgal etmek tapınma buzağı their itimatsızlık!

9 Demek Sefil hakikaten olmak ne sizin emniyet dikte etmek sen sen fiki bir parça emniyet! [2:94] Demek Eğer ev Ileride reserved sen TANRİ exclusion her başka people sonradan sen yorucu ölüm sen olmak doğru! [2:95] Onlar hiç yorucu o ne their el göndermek uzağa. TANRİ olmak TAMAMEN haberdar nin the wicked. [2:96] Lair durum, sen sezmek them ekseriyet hırslı nin ömür; düzenli başka bundan dolayı den sonra sanem worshipers. Kişi nin them istemek ömür sürmek 1000 sene. this degil canını bağışlamak ona bir parça retribution no husus ne kadar pek he ömür sürmek. TANRİ olmak KAHIN NIN HERŞEY ONLAR do [2:97] demek Anyone opposes Gabriel bilmek ki he getirmek this (Quran) içeri sizin vicdan lair accordance dolayı allah arzu tasdik etmek evvelki scriptures tedarik etmek yol gösterme çürümemiş haber believers! [2:98] Anyone opposes TANRİ Onunki melek Onunki ulak Gabriel Michael bilmek ki TANRİ opposes disbelievers. [2:99] Biz göndermek sen öyle kesin ilham başlı başına wicked murat reddetmek them! [2:100] Olmak o degil hakikat when onlar katetmek ahit rehine koymak geçim o bir parça nin them hep saymayış o? Lair durum, son derecede nin them degil believe [2:101] Derhal ulak dan TANRİ gelmek them düzleştirmek he ıspat etmek tasdik etmek their kendinin scripture birkaç takip eden scripture (Yahudi Christians Islam) aldırmamak tanrı scripture their belkemiği eğer onlar hiç fiki bir parça scripture! [2:102] Onlar kovalamak bir şey iblis ders vermek Solomon's krallık. Solomon mamafih degil olmak disbeliever iblis olmak disbelievers. Onlar ders vermek people büyücülük de hangisini göndermek down 2 melek Babil Kulesi Haroot Maroot. These 2 degil ifşa etmek öyle bilgi nişan olmak This olmak ölçü! Sen degil kötüye kullanmak öyle bilgi. people kullanılmış o içinde öyle günahkar tertip eğer kırmak nin birleşme! Onlar hiç dokunmak anyone murat TANRİ. Onlar böyle işitmek ne acıtmak them degil bir şey benefits them onlar bilmek dolu hayli ki her kim tatbik etmek büyücülük degil fiki hisse senedi Ileride! Sefil hakikaten olmak ne onlar beğendirmek their souls eğer onlar başlı başına bilmek. [2:103] Onlar believe kurşunlamak doğru ömür mükafat dan TANRİ olmak daha uzun olan hayli onlar başlı başına bilmek! [2:104] O sen believe degil demek Raa ena olmak our çoban)! Tercihan sen demek Unzurna devriye bize) dinlemek disbelievers maruz olmak acı veren retribution.

10 [2:105] Hiçbiri disbelievers takip eden scripture nor sanem worshipers arzu görmek bir parça hayır dua yaklaşmak sen sizin Lort. Tanrı yağdırmak Onunki hayır dua whomever He seçmek. TANRİ possesses SONSUZ INAYET. [2:106] When biz abrogate bir parça keramet sebep olmak o unutmak biz meydana getirmek hayli keramet -de en küçük akran 1. Sen degil recognize ki TANRİ Do olmak Herşeye Gücü Yeten? [2:107] Sen degil recognize ki TANRİ Do possesses krallık nin gök dünya; ki sen fiki hiç kimse TANRİ sizin Lort Patron [2:108] Sen istemek muhtaç olmak nin sizin ulak bir şey muhtaç olmak nin Moses önce? Anyone seçmek itimatsızlık belief fiki gerçekten strayed adil yol. [2:109] Bir Hayli takip eden scripture would tercihan piskoposluk sen geri dönmek itimatsızlık derhal ki sen believed This olmak tam -e doğru kıskançlık their bölüm hakikat olmak açık -e doğru them. Sen özür dilemek them terketmek them TANRİ çıkarmak Onunki hüküm! TANRİ olmak HERŞEYE GÜCÜ YETEN. [2:110] Sen dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) göstermek obligatory hayırseverlik (Zakat). Bir Parça hayır sen göndermek uzağa sizin souls sen sezmek o TANRİ. TANRİ olmak KAHIN NIN HERŞEY SEN do [2:111] Bazı demek hiçbiri dahil olmak Cennet saymamak Yahudi Christians! Böyle olmak their arzulu hatırlamak Demek Yarışmaya Katılmak bize sizin dayanıklı sen olmak düzeltmek! [2:112] HAKIKATEN those TESLIM ETMEK TAMAMIYLE TANRİ YALNİZ VAKIT anterlin ile açmak DOĞRU ÖMÜR receive their recompense their LORT; ONLAR FIKI HIÇ KORMAK nor arzu ONLAR KEDERLENMEK. [2:113] Yahudi demek Christians degil fiki kaide vakit Christians demek Yahudi degil fiki kaide. her iki them okumak scripture! Öyle olmak telaffuz nin those degil possess bilgi. ALLAH arzu YARGİLAMAK them GÜNDÜZ Resurrection their TARTİŞMA! [2:114] Kim günahkar den sonra those olmak boykot tanrı masjids Onunki tanınmış anmak bağışlamak-e their desertion? These degil dahil olmak therein saymamak korkarak. Onlar tahammül etmek lair this ömür küçültme tahammül etmek Ileride terrible retribution! [2:115] -e Doğru TANRİ ait olmak doğu batı; wherever sen gitmek there olmak hazır bulunma TANRİ! TANRİ olmak HER ZAMAN HAZİR Alim [2:116] Onlar demek TANRİ sebep olmak evlat! He yüceltmek; hiç! -e Doğru Ona ait olmak herşey gök dünya; her olmak boyun eğen -e doğru Ona!

11 [2:117] Initiator nin gök dünya fiki her şey tamamlanmış He ancak demek -e doğru Olmak o olmak [2:118] Those degil possess bilgi demek başlı başına TANRİ konuşmak -e doğru bize takriben keramet gelmek -e doğru bize! Others them beyan etmek benzer telaffuz; their hafıza kuvveti olmak benzer! Biz açıkça göstermek keramet those ulaşmak katiyet. [2:119] Biz göndermek sen hakikat taşıyan kimse nin çürümemiş haber hem de gibi warner. Sen degil olmak cevaplanabilir those maruz olmak Cehennem. [2:120] Hiçbiri Yahudi nor Christians accept sen sen takip etmek their din. Demek tanrı yol gösterme olmak true yol. gösterme. sen acquiesce their arzu bilgi sen received sen degil sezmek akraba olmak taraftar yardımına koşmak sen TANRİ! [2:121] Those received scripture bilmek o eğer o bilmek believe lair this! Eğer sebebiyle those inanmamak onlar olmak kaybeden. [2:122] O Çocuk Israel hatırlamak Benim teveccüh ben vermek sen ki ben kutsamak sen başka den sonra bir parça başka people [2:123] Sakınmak nin gündüz when no soul yardımına koşmak başka bir soul no fidye ile kurtarmak degil accepted rica olmak faydalı hiçbiri yardımına koşmak! [2:124] Recall ki Abraham sevketmek ölçü onunki Lort bir kısım hakimiyet he tamamlamak them! (Tanrı) demek ben kararlaştırmak sen imam people He demek hem de benim descendants? He demek Benim ahit degil include transgressors. [2:125] Biz icra etmek kutsal emanetlerin saklandığı muhafaza Ka aba) odaksal nokta people emniyetle sanctuary. Sen kullanmak Abraham's kutsal emanetlerin saklandığı muhafaza eğer dua aşağı indirmek. Biz memur etmek Abraham Ismail Sen sadeleşmek Benim piskoposlar meclisi those yoklamak those oturmak there those yay ile çalmak halsiz bırakmak! [2:126] Abraham namaz kılmak Benim Lort Payesi Vermek katetmek this uysal yer tedarik etmek onun people meyva! Tedarik etmek sebebiyle those believe lair TANRİ Sonuncu Gündüz. (Tanrı) demek ben do o hem de tedarik etmek sebebiyle those inanmamak! Ben müsaade etmek them hoşlanmak temporarily sonradan yapmak them retribution Cehennem sefil destiny! [2:127] eğer Abraham meydana getirmek kurma kutsal emanetlerin saklandığı muhafaza beraber ile birlikte Ismail (onlar namaz kılmak Our Lort Payesi Vermek accept this dan bize! Sen olmak Hearer Alim [2:128] Our Lort Payesi Vermek katetmek bize submitters -e doğru Sen dan our descendants müsaade etmek there olmak cemaat submitters Sen! Ders Vermek bize ayin our din rehinden kurtulmak bize! Sen olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli.

12 [2:129] Our Lort meydana getirmek arasında them ulak recite them Sizin ilham ders vermek them scripture akıl sadeleşmek them! Sen olmak Her Şeye Kadir Akıllı. [2:130] Kim vazgeçmek din Abraham 1 kim aldatmak onunki kendinin soul? Biz seçmek ona lair this yeryüzü içinde Ileride he olmak ile birlikte the doğru. [2:131] When onunki Lort Payesi Vermek demek -e doğru ona Teslim Etmek he demek ben teslim etmek Lort universe! [2:132] Hem De Abraham teşvik etmek onunki çocuk do same de öyle did Jacob O benim çocuk TANRİ keskin din sen degil ölmek submitters! [2:133] Fiki sen gözü şle görmek Jacob onunki ölüm dikmek; he demek -e doğru onunki çocuk Bir Şey murat sen tapınmak sonra ben ölmek? Onlar demek Biz tapınmak sizin tanrı; tanrı nin sizin baba Abraham Ismail Isaac; 1 tanrı! -e Doğru Ona biz olmak submitters. [2:134] Böyle olmak cemaat mazi. Onlar olmak responsible ne onlar kazanmak sen olmak responsible ne sen kazanmak. Sen degil olmak cevaplanabilir her şey onlar tamamlanmış [2:135] Onlar demek Sen olmak Musevilere Ait Christian yetiştirmek. Demek Biz takip etmek din Abraham! - monotheism - he hiç olmak sanem worshiper. [2:136] demek Biz believe lair TANRİ içinde ne göndermek bize lair ne göndermek down Abraham Ismail Isaac Jacob Ata; lair bir şey göstermek -e doğru Moses Jesus her resul dan their Lort! Biz degil katetmek ayırt etme herhangi nin them. -e Doğru Ona yalnız biz olmak submitters. [2:137] Onlar believe eğer sen do sonradan onlar yetiştirmek. But eğer onlar döndürmek sonradan onlar olmak içinde opposition ALLAH arzu CANİNİ BAĞİŞLAMAK SEN their opposition He olmak Hearer Alim [2:138] Böyle olmak tanrı kural kural olmak hayli den sonra tanrı? Ona yalnız biz tapınmak. [2:139] Demek Do sen münakaşa etmek bize TANRİ when He olmak our Lort sizin Lort? Biz olmak responsible our fiil sen olmak responsible rağmen sizin fiil. -e Doğru Ona yalnız biz adamak. [2:140] Sen demek ki Abraham Ismail Isaac Jacob Ata olmak Musevilere Ait Christian Demek sen bilmek hayli den sonra TANRİ? Kim günahkar den sonra kişi gizlemek şahadet he olmak işitmek TANRİ? TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN do

13 [2:141] ki olmak cemaat mazi. Onlar olmak responsible ne onlar kazanmak sen olmak responsible ne sen kazanmak. Sen degil olmak cevaplanabilir her şey onlar did [2:142] Küçük Düşürülen Kimse herkes tarafından sevilerek demek did onlar değişmek direction their Qiblah? Demek, "-e "Doğru TANRİ ait olmak doğu ile ilgili batı; He yetiştirmek her kim murat emin yol! [2:143] Biz böyle katetmek sen adil cemaat sen hizmet etmek şahadet herkes tarafından sevilerek ulak hizmet etmek şahadet sen. Biz değişmek direction sizin orjinal Qiblah başlı başına ayırt etmek those sen seve seve takip etmek ulak dan those döndürmek their kalleş. olmak anlaşılabilen ölçü degil those olmak delalet etmek mek suretiyle TANRİ! TANRİ HIÇ SEVKETMEK SIZIN IBADET harap TANRİ OLMAK MERHAMETLI towards people MERHAMETLI. [2:144] Biz görmek sen yöneltmek sizin asıl değer sema searching sebebiyle adil direction)! Biz derhal atamak Qiblah memnun etmek sen. Bundan Sonra sen yöneltmek sizin asıl değer Sacred Masjid. Wherever sen olmak sadece nin sen yöneltmek sizin asıl değer o. Those received evvelki scripture bilmek ki this olmak hakikat their Lort. TANRİ OLMAK HIÇ unaware NIN HER ŞEY ONLAR do [2:145] Düzenli eğer sen yarışmaya katılmak takip eden scripture her çeşit nin keramet onlar degil takip etmek sizin Qiblah. Nor -ecek sen takip etmek their Qiblah. Onlar do degil düz takip etmek her others' Qiblah! Sen acquiesce their arzu bilgi gelmek sen sen ait olmak transgressors. [2:146] Those received scripture recognize hakikat buraya eğer onlar recognize their kendinin çocuk. bir parça nin them gizlemek hakikat bilerek! [2:147] This olmak hakikat sizin Lort; degil liman bir parça şüphe! [2:148] Her nin sen seçmek direction takip; etmek; sen koşmak doğruluk! Wherever sen olmak ALLAH arzu celp etmek sen her şey için! TANRİ olmak HERŞEYE GÜCÜ YETEN. [2:149] Wherever sen gitmek sen yöneltmek sizin asıl değer Salat) Sacred Masjid. This olmak hakikat sizin Lort. TANRİ olmak HIÇ unaware NIN HER ŞEY SEN HER do [2:150] Wherever sen gitmek sen yöneltmek sizin asıl değer Salat) Sacred Masjid; wherever sen olmak sen yöneltmek sizin asıl değer Salat) o. Böyle people degil fiki tartışmak sen transgressors them. Degil kormak them kormak Bana tercihan! Ben arzu sonradan olgun Benim hayır dua sen sen yetiştirmek. [2:151] (Hayır) (Dua) o kadar eğer göndermek ulak dan sen -e doğru recite our ilham sen sadeleşmek sen ders vermek sen scripture akıl ders vermek sen ne sen hiç bilmek!

14 [2:152] Sen hatırlamak Bana ben hatırlamak sen olmak müteşekkir Bana; degil olmak unappreciative. [2:153] O sen believe sormak yardımına koşmak sebat Dokunma Dua (Salat)! TANRİ olmak those METANETLE DEVAM ETMEK. [2:154] Degil demek nin those öldürmek sebep TANRİ Onlar olmak bitkin. Onlar olmak alive yanında their Lort Payesi Vermek sen degil kavramak! [2:155] Biz elbette prova etmek sen birkaç kormak hunger ziyan nakit ömür havsala! Göstermek çürümemiş haber -e doğru the sabit! [2:156] When keder vuku bulmak them onlar demek Biz ait olmak -e doğru TANRİ Ona biz returning [2:157] These deserved hayır dua dan their Lort af. These yetiştirmek kişi. [2:158] knolls nin Safa Marwah olmak ayin emretmek TANRİ. Anyone dikkat etmek Hajj Umrah degil yapmak yanlış hareket aşmak mesafe them! Eğer 1 gönüllü asker doğru tüm sonradan TANRİ olmak Değer Bilir Alim [2:159] Those gizlemek our ilham yol gösterme sonra beyan etmek them people scripture kınamak TANRİ; onlar kınamak her condemners! [2:160] Eğer sebebiyle those nadir omak reform beyan etmek ben rehinden kurtulmak them! Ben olmak Kurtarıcı Kimse Merhametli. [2:161] Those inanmamak ölmek eğer disbelievers maruz olmak kınama TANRİ melek her people Gündüz Hüküm)! [2:162] Ebediyen onlar oturmak therein. retribution hiç iş ile ev arasında gidip gelmek them nor onlar sonraya bırakmakazar. [2:163] Sizin tanrı olmak 1 tanrı; there degil olmak tanrı He Kibar Merhametli. [2:164] Içinde kozmos nin gök dünya değişim night gündüz uçak dolaşmak deniz sebebiyle the benefit people su ki TANRİ göndermek down sema tekrar rağbet kazanmak bitkin yer neşretmek o sadece çeşit nin yaratık manevra haber duman bulutu atamak sema dünya there olmak sufficient ıspat people şart kabul etmek! [2:165] bir parça people dikmek sanem rakip olmak TANRİ aşk them gibi onlar olmak TANRİ. Those believe aşık olmak TANRİ ekseriyet. Başlı Başına transgressors görmek when onlar görmek retribution! Onlar realize sonradan ki her power ait olmak -e doğru TANRİ yalnız ki tanrı retribution olmak korku veren.

15 [2:166] Those takip etmek reddetmek those takip etmek them. Onlar görmek retribution her bağ them kesmek! [2:167] Those takip etmek murat demek biz getirmek başka bir talih biz reddetmek them eğer onlar reddetmek bize derhal. TANRİ böyle yarışmaya katılmak them akibet nin their fabrika eğer hiç vicdan; azabı; onlar hiç gitmek Cehennem! [2:168] O people yemek dünya ürün her şey için olmak kanuna uygun çürümemiş degil taklit etmek basamak Şeytan; he olmak sizin ateşli hasım! [2:169] He başlı başına emretmek sen yapmak günahkar vice demek TANRİ ne sen degil bilmek! [2:170] When onlar told Takip Etmek bir şey TANRİ açıklamak buraya onlar demek Biz takip etmek başlı başına ne biz sezmek our ana-baba Ne their ana-baba malik olmak doing degil şart kabul etmek degil yetiştirmek? [2:171] Örnek öyle disbelievers olmak ki nin parrots tekrar söylemek bir şey onlar haber almak sounds telefon etme zeka! Kulak Asmayan kafasız kör; etmek; onlar degil şart kabul etmek [2:172] O sen believe yemek çürümemiş nesne biz tedarik etmek sebebiyle sen olmak müteşekkir -e doğru TANRİ sen tapınmak Ona yalnız. [2:173] He başlı başına yasaklamak rağmen sen yemek hayvan ölmek nin themselves beşeriye ait sataşma) kan et domuz hayvan ithaf olunmuş -e doğru -e ilaveten TANRİ. 1 zorlamak yemek these) içeriden olmak malicious deliberate he degil maruz olmak günah işlemek! TANRİ olmak Forgiver MERHAMETLI. [2:174] Those gizlemek tanrı ilham scripture ucuz maddi yarar yemek ateş their karın. ALLAH arzu DEGIL konuşmak -e doğru them GÜNDÜZ Resurrection nor arzu He SADELEŞMEK them! Onlar maruz olmak acı veren retribution. [2:175] olmak onlar seçmek sürüden ayrılmak yol gösterme retribution bağışlama! Netice Itibariyle onlar dayanmak Cehennem. [2:176] This olmak TANRİ açıklamak this scripture dayanmak hakikat those tartışmak scripture olmak ekseriyet ateşli opponents. [2:177] Doğruluk degil yöneltmek sizin asıl değer towards doğu batı. Doğru olmak those believe lair TANRİ Sonuncu Gündüz melek scripture resul; onlar göstermek nakit neşeyle akraba yetim yoksul yolculuk etmek alien meteliksiz kimse hapisten kurtarmak slaves onlar dikkat etmek Dokunma Dua (Salat) göstermek obligatory hayırseverlik (Zakat;) onlar geçim their söz her ne zaman onlar katetmek söz; onlar metanetle devam etmek lair the ön taraf nin zulüm sıkıntı strateji! These olmak doğru; these olmak the doğru.

16 [2:178] O sen believe eşdeğerlik olmak yasa emretmek sen when dealing dolayı adam öldürmek! - Azat rağmen azat slave slave kadın kadın. Kişi özür dilemek victim's akraba değer bilir response olmak lair yol, tarafsız telafi karlı olmak. This olmak teskin dan sizin Lort af. Anyone transgresses this maruz olmak acı veren retribution. [2:179] Eşdeğerlik olmak ömür tasarruf yasa sen O sen possess zeka sen olmak doğru. [2:180] O kararlaştırmak when ölüm yaklaşmak sen ifade etmek murat sebebiyle the benefit nin ana-baba akraba insafla. This olmak hürmet üzerinde the doğru. [2:181] anyone başka türlü olmak murat he haber almak günah başka türlü olmak vuku bulmak those responsible rağmen öyle başka türlü olmak! TANRİ olmak Hearer Knower. [2:182] Eğer 1 piskoposluk iri haksızlık eğiklik bölüm testator hasılat corrective action restore adalet murat he yapmak no günah işlemek! TANRİ olmak Forgiver MERHAMETLI. [2:183] O sen believe oruç tutmak kararlaştırmak sen eğer o olmak kararlaştırmak rağmen those -den önce sen ki sen ulaşmak kurtarış! [2:184] Specific gündüz designated oruç;) tutmak;) 1 olmak fena halde yolculuk etmek aynı numara daha gündüz yerine geçmek! Those oruç tutmak çok güçlük yerine geçmek ihtiyacını temin etmek 1 fakir şahıs rağmen her gündüz nin parçalamak oruç süresi! 1 gönüllü asker doğru işlemek) o olmak hayli. perhiz etmek olmak çürümemiş rağmen sen eğer sen başlı başına bilmek. [2:185] Ramazan olmak ay Quran açıklamak tedarik etmek yol gösterme people kesin öğretme boy deftere geçirmek! Those nin sen gözü şle görmek this ay oruç tutmak therein. Those olmak çok yolculuk etmek mayıs ayı yerine geçmek same hissiz nin başka gündüz! TANRİ arzu SEN RAHATLİK DEGIL SİKİNTİ ki SEN TAMAMLAMAK SIZIN MECBURIYET YÜCELTMEK TANRİ YETIŞTIRMEK SEN TARIF ETMEK SIZIN TAKDIR! [2:186] When Benim hademe teklif etmek sen Bana ben olmak hep yaklaşmak! Ben yanıtlamak their dua when onlar namaz kılmak Bana. people yanıtlamak Bana believe lair Bana lair yol yetiştirmek! [2:187] Permitted sen olmak cinsel görüşme sizin zevce nights nin oruç tutmak! Onlar olmak bakıcı sizin secrets sen olmak bakıcı their secrets. TANRİ BILMEK SEN KULLANİLMİŞ AÇİĞA VURMAK SIZIN souls He REHINDEN KURTULMAK SEN ÖZÜR DILEMEK SEN! Bundan Sonra sen fiki görüşme them sormak bir şey TANRİ permitted sen! Sen yemek içmek white tire nin konmak olmak distinguishable dan karanlık tire night -de dawn sonradan sen oruç tutmak gün batımı. Cinsel görüşme yasaklamak sen karar vermek retreat masjid ayakkabı kalıbı 10 gündüz Ramazan)! These olmak tanrı yasa; sen degil transgress them. TANRİ BÖYLE AÇİKLAMAK ONUNKI ILHAM people ki ONLAR ULAŞMAK KURTARİŞ.

17 [2:188] Sen degil soğurmak her others' nakit kanuna aykırı olarak nor -ecek sen rüşvet teklif etmek memur deprive others nin bir parça nin their hakikat kanuna aykırı olarak kısa süre sen bilmek. [2:189] Onlar teklif etmek sen safha ay! demek Onlar tedarik etmek timing cihaz people karar vermek time Hajj. degil olmak doğru -e doğru yenmek aşağı yukarı the çalı; doğruluk ulaşmak desteklemek emir yanından olmak straightforward! Sen gözlemek TANRİ ki sen başarmak. [2:190] Sen mücadele etmek sebep TANRİ those kim Vurmak sen degil aggress! TANRİ DEGIL AŞİK OLMAK SALDİRGAN KIMSE. [2:191] Sen öldürmek those devam etmek strateji sen sen tahliye ettirmek them whence onlar tahliye ettirmek sen! Oppression olmak kokmuş den sonra adam öldürmek! Degil mücadele etmek them Sacred Masjid meğerki onlar vurmak sen therein. Onlar vurmak sen sen öldürmek them. This olmak tamamen retribution those disbelievers. [2:192] Onlar kendini zaptetmek sonradan TANRİ olmak Forgiver Merhametli. [2:193] Sen hem de mücadele etmek them bertaraf etmek oppression tapınmak TANRİ serbestçe! Onlar kendini zaptetmek sen degil aggress; tecavüz permitted başlı başına aleyhte saldırgan kimse. [2:194] Boyunca Sacred Ay tecavüz yerine getirmek denk response. Onlar vurmak sen sen retaliate vermek (ağrı, acı, ceza) tarafsız retribution! Sen dikkat etmek TANRİ bilmek ki TANRİ olmak ile birlikte the doğru. [2:195] Sen harcamak sebep TANRİ; do degil atmak senin kendinin el içeri destruction! Sen olmak hayırsever; TANRİ aşık olmak the hayırsever! [2:196] Sen gözlemek tamam ayin nin Hajj Umrah TANRİ. Sen dudurmak sen göndermek sunulan şey degil resume kesme sizin kıl sizin sunulan şey yetişmek onun destination. Sen olmak çok tahammül etmek baş taraf zarar sen selam vermemek sizin kıl) sen expiate yanından oruç tutmak göstermek hayırseverlik takriben başka tertip etmek nin ibadet! Boyunca düzgülü Hajj sen parçalamak devlete ait nin Ihraam (sanctity) arada Umrah Hajj sen expiate fiyat vermek hayvani sacrifice Sen degil mahsul vermek o sen yerinden oynamaz 3 gündüz Hajj 7 when sen return tam yerine - this tamamlamak 10 - Tedarik Etmek sen degil ömür sürmek Sacred Masjid! Sen gözlemek TANRİ bilmek ki TANRİ olmak kesin lair uygulamak retribution! [2:197] Hajj gözlemek specified ay. Her Kim dikmek out dikkat etmek Hajj nakarat cinsel görüşme misconduct tartışmak Hajj. Ne hayır sen do TANRİ olmak tamamen haberdar thereof. eğer sen prepare sizin tedarik journey çürümemiş tedarik olmak doğruluk! Sen gözlemek Bana O sen possess zeka.

18 [2:198] Sen degil yapmak yanlış hareket sormak tedarik sizin Lort ticaret)! When sen dosyalamak Arafaat sen anmak TANRİ Sacred Mahal Muzdalifah). Sen anmak Ona yetiştirmek sen; this sen gitmek yolundan çıkmış. [2:199] Sen dosyalamak beraber rest people dosyalamak teklif etmek TANRİ bağışlama! TANRİ olmak Forgiver MERHAMETLI. [2:200] Eskiden sen tamamlamak sizin ayin sen devam etmek anmak TANRİ sen anmak senin kendinin ana-baba yoksa düz hayır! Takriben people demek Our Lort Payesi Vermek göstermek bize nin this yeryüzü vakit malik olmak iştirak etmek Ileride! [2:201] Others demek Our Lort Payesi Vermek kabul etmek bize doğruluk lair this yeryüzü doğruluk Ileride yedek parça bize retribution Cehennem! [2:202] Her nin these receive hisse senedi onlar kazanmak. TANRİ olmak efficient IÇINDE reckoning [2:203] Sen anmak TANRİ a sayı nin gündüz Mena;) her kim acele etmek do this içinde 2 gündüz degil yapmak günah işlemek her kim men etmek pek yapmak günah işlemek çok istemek eğer doğruluk devam ettirmek! Sen gözlemek TANRİ bilmek ki Ona sen toplamak. [2:204] Herkes Tarafından Sevilerek 1 impress sen onunki telaffuz this ömür düzleştirmek telefon etme TANRİ gözü şle görmek onunki innermost düşünce kısa süre he olmak ateşli opponent! [2:205] Eğer derhal eğer he karışmamak he dolaşmak dünya corruptingly destroying özellik ömür. TANRİ DEGIL AŞİK OLMAK RÜŞVET YEME. [2:206] When he told Gözlemek TANRİ he olmak arrogantly hiddetlenmiş. Netice Itibariyle onunki yegane destiny olmak Cehennem; bir şey sefil ev. [2:207] sonradan there olmak those adamak their ömür hizmet etmek TANRİ; TANRİ olmak merhametli towards öyle worshipers! [2:208] O sen believe sen benimsemek bütün arz; degil takip etmek basamak Şeytan he olmak sizin ateşli hasım. [2:209] Sen fene yola sapmak tamamen ıspat gelmek sen sonradan bilmek ki TANRİ olmak Her Şeye Kadir Akıllı! [2:210] Onlar beklemek TANRİ olmak gelmek them sık duman bulutu beraber melek? When this happens bütün konu terminated TANRİ herşey returned

19 [2:211] Teklif Etmek Çocuk Israel ne kadar bir hayli engin keramet fiki biz yarışmaya katılmak them! Rağmen those aldırmamak hayır dua vermek üzerinde them yanından TANRİ TANRİ olmak kesin retribution! [2:212] This dünyevi ömür süslemek göz disbelievers onlar alay etmek those believe Mamafih doğru murat olmak daha uzun olan yukarıdaki them Gündüz Resurrection. TANRİ KUTSAMAK whomever He MURAT HAD. [2:213] people kullanılmış olmak 1 cemaat when TANRİ göndermek resul taşıyan kimse nin çürümemiş haber hem de gibi warners. He göndermek them scripture hal hakikat hakim herkes tarafından sevilerek their tartışma. Ironically those kim received scripture olmak the kişi reddetmek bir parça taze scripture hesabı temizlemek ıspat göstermek them! This olmak kıskançlık their bölüm. TANRİ YETIŞTIRMEK those believe HAKIKAT TARTİŞMAK HER others lair accordance dolayı ONUNKI arzu TANRİ YETIŞTIRMEK HER KIM MURAT EMIN YOL. [2:214] Sen beklemek dahil olmak Cennet Do içeriden olmak tasfiye etmek those -den önce sen? Onlar prova etmek sıkıntı zorlu sıkıntı de sarsmak tize doğru ulak those believed ona demek Nerde olmak tanrı victory? tanrı victory olmak cimri! [2:215] Onlar teklif etmek sen göstermek demek hayırseverlik sen göstermek gitmek ana-baba akraba yetim kıt yolculuk etmek alien Bir Parça çürümemiş sen do TANRİ olmak tamamen haberdar thereof! [2:216] Mücadele Etmek mayıs ayı koymak sen düzenli sen beğenmemek o. Sen beğenmemek birşey olmak çürümemiş sen sen sevmek birşey olmak bozuk rağmen sen. ALLAH bilmek kısa süre SEN DEGIL BILMEK. [2:217] Onlar teklif etmek sen Sacred Ay mücadele etmek therein demek Savaşmak therein olmak sacrilege! Mamafih defetmek yol TANRİ inanmamak lair Ona sanctity Sacred Masjid tahliye ettirmek onun people olmak ulu sacrileges gözlem TANRİ! Oppression olmak kokmuş den sonra adam. öldürmek. Onlar hep mücadele etmek sen geri dönmek sen dan sizin din onlar ebilmek! Those arasında sen geri dönmek their din şans disbelievers nullified their tüm lair this ömür Ileride! These olmak dwellers Cehennem wherein onlar oturmak daima. [2:218] Those believe those hicret etmek elektronik flaş sebep TANRİ deserved tanrı af! TANRİ olmak Forgiver MERHAMETLI. [2:219] Onlar teklif etmek sen hakkında sarhoş eden madde kumar oynamak demek them there olmak iri günah takriben benefits people their günahkarlık daha uzun olan daha ağır gelmek their benefit Onlar hem de teklif etmek sen bir şey göstermek hayırseverlik demek aşırılık TANRİ böyle açıklamak ilham sen ki sen netice olarak vermek!

20 [2:220] Üzerinde this ömür Ileride. Onlar teklif etmek sen yetim demek Getirmek them gibi doğru şahıs olmak çürümemiş sen do them! Sen kaynaşmak their özellik seninki sen ele almak them eğer aile denklemin. bir. tarafı. ALLAH bilmek doğru the wicked. Fiki TANRİ willed He koymak sert yol sen! TANRİ olmak HER ŞEYE KADIR AKİLLİ. [2:221] Degil birleştirmek idolatresses onlar believe believing kadın olmak hayli den sonra idolatress düzenli eğer sen sevmek ona! Nor -ecek sen vermek sizin kerime birleşme -e doğru putperestlik kabilinden insan türü onlar believe believing insan türü olmak hayli den sonra putperest düzenli eğer sen sevmek ona. These davet etmek -e doğru Cehennem, vakit TANRİ davet etmek Cennet bağışlama eğer He murat. He açıklamak Onunki ilham people ki onlar tuzağa düşürmek dikkat. [2:222] Onlar teklif etmek sen adet demek olmak zararlı sen çekinmek cinsel görüşme kadın adet degil yaklaşmak them until onlar kurtarmak nin o! Eskiden onlar kurtarmak nin o sen fiki görüşme them tarz designed TANRİ. TANRİ AŞİK OLMAK repenters He AŞİK OLMAK those OLMAK TEMIZLEMEK! [2:223] Sizin kadın olmak taşıyan kimse sizin tohum. Böyle sen hoşlanmak this muaf tutmak sen gibi öyle pek eğer sen devam ettirmek doğruluk! Sen dikkat etmek TANRİ bilmek ki sen yerine getirmek Ona. Göstermek çürümemiş haber believers! [2:224] Degil itaati altına almak tanrı tanınmış sizin rastgele küfür etmek sen görünmek doğru dindar ulaşmak güvenilebilir olma herkes tarafından sevilerek! TANRİ olmak Hearer Knower. [2:225] TANRİ DEGIL TUTMAK SEN responsible RAĞMEN ÖNEMSIZ TELAFFUZ ANT; He TUTMAK SEN responsible RAĞMEN SIZIN innermost NIYET. TANRİ olmak Forgiver Clement [2:226] Those zihinde kurmak alakasını kesmek their zevce bekleme 4 ay serinletmek onlar değişmek their hafıza kuvveti reconcile sonradan TANRİ olmak Forgiver Merhametli! [2:227] Onlar gitmek boşama sonradan TANRİ olmak Hearer Knower. [2:228] Boşanmış kadın beklemek 3 adet birleştirmek başka bir insan) türü)! Degil olmak kanuna uygun rağmen them gizlemek bir şey TANRİ vücuda getirmek their döl yatağı onlar believe lair TANRİ Sonuncu Gündüz. Lair vaka nin gebelik) zevç arzu yerine geçmek zevce istemek he eksiği olmak remarry ona! Kadın fiki hakikat hem de gibi mecburiyet insafla. Böyle insan türü istemek üstün gelmek gebelik)! TANRİ olmak HER ŞEYE KADIR AKİLLİ. [2:229] Alakasını Kesmek retracted iki defa! Boşanmış kadın razı olmak oturmak lair same tam yerine dostçasına karışmamak o dostçasına! Degil olmak kanuna uygun zevç soğurmak her şey he göstermek ona. Iki Eş kormak ki onlar transgress tanrı yasa. there olmak kormak onlar transgress tanrı yasa onlar yapmak no yanlış hareket zevce isteyerek

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür.

GÜZEL SÖZLER. (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. GÜZEL SÖZLER (Derleyen; Veyis Susam) * Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü, Ona yeter imiş kasabın birisi. * Alçak, ölmeden önce, birkaç kere ölür. Yiğit ise sadece bir kere.. 1 / 23 * Âlimin benzer misali,

Detaylı

APOCRYPHA KRAL JAMES İNCİLİ 1611 SUSANNA. Susanna

APOCRYPHA KRAL JAMES İNCİLİ 1611 SUSANNA. Susanna www.scriptural-truth.com APOCRYPHA KRAL JAMES İNCİLİ 1611 SUSANNA Susanna Susanna tarihçesi [Daniel] Çünkü buna değil Daniel, başlangıcından dışında ayarlanması Bel anlatım ve ejderha olarak İbranice.

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak.

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak. ABDEST Abdestin Farzları [1] [1] Abdestin rükünleri (farzları) dörttür: Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını

Detaylı

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK - 01 - Build biıld YAPMAK, İNŞA ETMEK - 02 - Burn börn YANMAK, YAKMAK - 03 - Burst börst PATLAMAK - 04 - Buy bay SATIN ALMAK - 05 - Cast kest ATMAK, FIRLATMAK - 06 - Catch keç YAKALAMAK - 07 - Come kam

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

IGMG Gençlik Teşkilatı

IGMG Gençlik Teşkilatı IGMG Gençlik Teşkilatı Sosyal Hizmetler Birimi Okul Çantası Kampanyası Gençlerden gençlere, eğitimle geleceğe... Biz kimiz? IGMG Gençlik Teşkilatı (GT), Müslüman gençlerin islami bir kimlik ve toplumsal

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. TİCARİ UYGULAMA İLKELERİ Magna nın taahhütlerini yerine getirirken dürüst ve doğru bir şekilde hareket etmeliyiz. Magna,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu DİLİNİ DİZGİNLEMEK & DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK III Yakup 1:26 Eğer bir adam dilini dizginlemezken kendisinin dindar olduğunu sanırsa, yüreğini aldatır ve böylesinin dindarlığı boştur. Kelâmi dindarlık Tanrın

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

Liderlik nedir ki? Dünya lideri, eğitim lideri, İzci lideri, Toplum lideri... Liderlik taraftar edinebilme sanatıdır John C.

Liderlik nedir ki? Dünya lideri, eğitim lideri, İzci lideri, Toplum lideri... Liderlik taraftar edinebilme sanatıdır John C. Liderlik nedir ki? Dünya lideri, eğitim lideri, İzci lideri, Toplum lideri... Liderlik taraftar edinebilme sanatıdır John C. Maxwell Etki Liderliğin seviyeleri Pozisyon İzin Üretim İnsan gelişimi Kişilik

Detaylı

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu Sarıgül 1 Hasan Murathan SARIGÜL 21202808 TURK-102- Sec.13 Ahmet KAYA FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu dünyasına

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı