Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.12.2011 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:"

Transkript

1 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Ömer Avni Mah.İnönü Cad.Dersan Han No.:46 Kat: Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezimiz tarihinden itibaren Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.Miralay Şefikbey Sok.Hayrun Apt.No.:13 Daire : Beyoğlu / İSTANBUL adresine taşınmış olup faaliyetlerini bu tarihten itibaren yeni merkezden devam ettirmesine, 2- İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aydın Fethi Baytan ın Genel Müdürlük görevinin 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile sona ermesine; 2. Aydın Fethi Baytan ın Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile (A) grubu imza yetkilerinin devam etmesine, 3. Aydın Fethi Baytan ın Genel Müdürlük görevinden 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile ile ayrılacak olması nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Aralık 2011 tarihi itibarı ile göreve başlamak üzere halihazırda Şirketimizde İç Denetim Müdürü sıfatı ile görev yapmakta olan T.C.Kimlik no lu Hasan Aksu nun vekaleten atanmasına, 4. Hasan Aksu nun (B) grubu imza yetkisinin bu kez vekaleten Genel Müdür sıfatı ile devam etmesine, 5. Şirketimiz Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Veysi Küçük ün bu görevinin 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile sona ermesine ve bu nedenle 30 Kasım 2011 tarihi itibarı ile Veysi Küçük ün (B) Grubu imza yetkisinin kaldırılmasına, 6. Halihazırda Şirketimiz Muhasebe ve İdari İşler Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan T.C.Kimlik no lu Cemal Aşula nın Şirketimiz nezdindeki görevine 1 Aralık 2011 tarihi itibarı ile Mali İşler Müdürü olarak devam etmesine, halihazırda sahip olduğu (B) grubu imza yetkilerinin devam etmesine, 7. İşbu kararın kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Denizçalı Köyü, Topçuçiftliği Mevkii, 1/1 Pafta, 1126 No lu Parsel de kain Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Akenerji ) mülkiyetinde olan, kargir fabrika binasının tamamının; aynı yerde bulunan 1/1 pafta, 1145 No lu parselde bulunan kargir fabrika binasının ve arsasının 20771/ ine tekabül eden ve Akenerji ye ait olan hak ve hissesinin tamamının; yine aynı yerde kain 1/1 Pafta, 1146 No lu Parselde bulunan kargir fabrika binasının ve arsasının 20771/ ine tekabül eden ve Akenerji ye ait olan hak ve hissesinin tamamının Yalova Taşköprü

2 Belediyesi tarafından takdir edilen kıymet bedeli olan TL (KDV hariç) bedel ile satın alınmasına; 2. Anılan gayrımenkulün satın alınması ve satış bedelinin Akenerji ye ödenmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin sermayesinin Leva tutarında artırılarak, Leva dan Leva ya çıkartılmasına, atırılan sermaye tutarına tekabül eden ve beheri değeri diğer hisseler ile aynı olan 100 Leva tutarında 1200 adet yeni hisse çıkartılmasına, 2- Artırılan bu sermayenin ¼ ünün peşin, kalanının ise artırım tarihini takip eden iki sene içerisinde ödenmesine; 3- AKSU TEXTILES EAD nin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle, Şirketimiz tarafından Aksu Textiles EAD nin tek ortağı olması sebebiyle aşağıdaki kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine; - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, doğumlu, İstanbul Valiliği tarafından tarihinde düzenlenmiş TR-Y numaralı pasaport hamili Raif Ali Dinçkök; - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, doğumlu, İstanbul Valiliği tarafından tarihinde düzenlenmiş TR-V numaralı pasaport hamili Aydın Fethi Baytan; - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, doğumlu, tarihinde tanzim edilmiş U pasaport hamili Veysi Küçük. 4- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin temsil ve ilzamının Yönetim Kurulu üyelerinden murahhas üye Aydın Fethi Baytan ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek imzası ile gerçekleştirilmesine; 5- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin atanmalarının Ticaret Siciline tescili itibarıyla 5 sene olarak belirlenmesine; 6- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin sahip olduğu gayrimenkullerin Genel Kurul kararı ile satılabilmesine 7- AKSU TEXTILES EAD Şirketinin mevcut ana sözleşmesinin yukarıda belirtilen kararlara uygun olarak tadil edilmesine Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

3 1. Şirketimiz aktifinde bulunan Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kain üç parselden oluşan taşınmaz ve üzerine mevcut yapılar ile birlikte muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin; 2 ay faaliyet hazırlıkları dikkate alınarak ödemesiz, ilk 2 ayı takip eden 1. yılda aylık ,- ABD Doları + KDV, sonraki 2 yılda ise aylık ,- ABD Doları + KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl 2 aylık süre için kiralanması ve kira dönemi boyunca Ak-Al markasının kullandırılması için sözleşmenin Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. ile imza edilmesine; 2. Alaplı daki fabrikamızın, Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş ne kiralanacak olması nedeniyle, üretim faaliyetlerinin itibariyle sonlandırılmasına, 3. Alaplı daki faaliyetin sona erecek olması ile birlikte, a. Alaplı daki tüm çalışanların iş akitlerinin, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2011 Haziran ayı sonuna kadar, b. Merkez ofislerde faaliyet gösteren birimlerde çalışan personelin iş akitlerinin iş durumuna göre kademeli olarak yıl sonuna kadar olmak üzere, yasal hakları ödenmek suretiyle feshedilmesine ve toplu işçi çıkarma konusundaki tüm yasal bildirim yükümlülüklerimizin ilgili makamlar nezdinde yerine getirilmesine, 4. Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ i çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: da Elite World Hotel, Pera Salonu (-3.Kat) Şehit Muhtar Caddesi No.42,Taksim,34437,İSTANBUL adresinde yapılmasına, 2. Toplantıya Hükümet Komiserinin katılımını sağlamak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ne müracaatta bulunulmasına, 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, GÜNDEM: 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, 2- Aşağı Doğancılar Mevkii, Alaplı-Zonguldak adresindeki taşınmazımızın tamamının, makine ve teçhizat ile birlikte kiralanması ve ayrıca Ak-Al markası üzerinde lisans tanınması konusunun görüşülüp karara bağlanması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesi, 3- Dilekler, 4. Konu ile ilgili davet ve ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük bir gazetede yayınlanmasına,

4 5. Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ i çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Alaplı-Zonguldak, Aşağı Doğancılar Mevkiinde kâin ve Şirketimiz aktifinde bulunan muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisimizin, üzerinde bulunduğu üç parselden oluşan taşınmaz ile birlikte 1. yılda aylık ,- ABD Doları + KDV, sonraki 2 yıl da ise aylık ,- ABD Doları + KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl süre için kiralanması ve Ak-Al markası üzerinde de lisans verilmesi için Erza Tekstil Anonim Şirketi tarafından yapılmış olan teklifin Kurulumuzca uygun görülerek Genel Kurulun onayına ve onaylama halinde de gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Kira Sözleşmesinin de akdi için Yönetim Kurulumuzun yetkili kılınması hususunda karar alınımına sunulmasına, 2- Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı na Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK ün seçilmesine, 2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Sayın NİLÜFER ÇİFTÇİ nin seçilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No.:22 sayılı Tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine İZER LODRİK ve CENGİZ TAŞ ın seçilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Sektörümüzdeki aşırı rekabetin ve düşük kar marjlarının daha uzun süre devam edeceği ve Orta vadede tekstil sektöründen farklı sektörlere geçmek düşüncesi ile Şirketimizin aktifinde bulunan, Aşağı Doğancılar Mevkii, Alaplı-Zonguldak adresinde yer alan tesislerimizde ki, İplik üretim makinelerine ve taşınmazlarına yapılan tekliflerin satış öncelikli olmak üzere değerlendirilmesi (satış işlemi tamamlanana kadar üretim faaliyetleri durdurulmadan) için görüşmelere başlanacak, ulaşılan sonuçlar Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 2. Bu kararın, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ i çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

5 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: yılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve S.P.K Mevzuatı Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına, 2-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan cari dönem zararı ile S.P.K Mevzuatı Seri : XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda yer alan cari dönem zararının bünyede muhafazasına, 3- Yukarıda belirtilen konuların 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1- Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat: de HYATT REGENCY - Grand Hyatt Hotel İstanbul Troy Salonu Taşkışla Caddesi, No: Taksim/ İstanbul adresinde yapılmasına, 2- Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ne müracaatta bulunulmasına, yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, GÜNDEM: 1-Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, Yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, Bilanço ve Gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması, Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 5-Sermaye Piyasası Kurulu nun Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul onayına sunulması, 6-Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca alınan

6 değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi, 7-Dilekler, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş ın, Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle, Şirketimize Genel Müdür olarak Satınalma ve Sistem Geliştirme den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kimlik no lu Aydın Fethi Baytan ın atanmasına, 2. Cengiz Taş ın Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile imza yetkilerinin devam etmesine, 3. Şirketimiz Satınalma ve Sistem Geliştirme den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine şimdilik atama yapılmamasına, 4. İşbu kararın kamuya açıklanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihinde aşağıdaki kararları almıştır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlendirilmesi başlıklı 5. maddesi kapsamında, ilişkili taraf Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. ile 2011 yılında gerçekleştirilecek olan hammadde alımı işlemlerinin tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamımızın veya brüt satışlar toplamımızın % 10 una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Kapital Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve değerlemeye konu işlem şartları adil ve makul bulunan tarihli Değerleme Raporu nun incelenmesi sonucunda, 1- Şirketimiz tarafından Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. den hammadde alınmasına ilişkin işlemin sürdürülmesine, 2- Değerlemeye konu işlem ile ilgili olarak, değerleme kuruluşu tarafından işlemler öncesinde yapılan değerleme çalışmasında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulumuz tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda hesap dönemi sonunda hazırlanacak rapor özetinin, yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortaklarımızın incelemesine açılmasına ve söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklarımıza bilgi verilmesine, 3- İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Haziran 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU... - 2 - A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. Bilgilendirme Notu Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 10.30 da ekte

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SERİ:XI NO:29 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 11 Mart 2014 Sayfa No: 2 BÖLÜM I-

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU

2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2013 YILINA AĐT 27 MART 2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME NOTU 1. 27/03/2014 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1. 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 14. Maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul Telefon ve Fax No: : 0.212.259.0000 / 17 hat (Telefon)

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2015 Perşembe Günü günü saat 10:00

Detaylı