ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ"

Transkript

1 ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ D.Ali ÇARKACI Çetin PALTA Ufuk KARADAVUT ÖZET Değişen iklim şartları önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak kendini gösterecek, hem bizlerin hem de çevremizin dayanabilme gücünü ciddi anlamda zorlayacaktır. Özellikle Ortalama sıcaklık ve yağış miktarında bugüne göre önemli değişimler görülecektir. Türkiye geneli dikkate alındığında kuraklığa doğru hafif eğilim görülürken, bu eğilimin İç Anadolu bölgesinde daha fazla olduğu görülmektedir. Erozyon ciddi boyutlarda tarım arazilerini tehdit eder konuma gelmiştir. Türkiye toplam alanının yüzde 89 unun hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli olmak üzere erozyon ve bunun sonucunda çölleşme riskiyle karşı karşıyadır. Erozyona toprağın eğimli olması, yanlış arazi kullanımı, doğal bitki örtüsünün yok edilmesi, iklim değişikliği ile toprak ve yüzey özellikleri yol açmaktadır. Türkiye nin yüzde 36,84 ünde çok şiddetli, yüzde 23,6 sında şiddetli, yüzde 23,19 unda orta şiddetli ve yüzde 5,48 inde hafif şiddetli erozyona maruz kaldığı bilinmektedir. Özellikle son yıllarda iklimde meydana gelen değişimlerin yarattığı olumsuz etkiler kendisini arazi degradasyonu, çoraklaşma ve erozyon nedeniyle tarım arazilerinin elden çıkması gibi istenmeyen sonuçları beraberinde getirmektedir. Kuraklık, rüzgar erozyonu ile oluşan kumul hareketinin ve su erozyonu ile oluşan toprak yapısındaki bozulmalar üretim sürecinde bitki gelişimine olan olumsuz etkileri de dikkate alınarak geleceğe yönelik öneriler üretilmesine ihtiyaç doğmuştur. Bu konuda elimizde bulunan rakamlar arasında tutarsızlıklar bulunması da bir eksikliktir. Konu ile ilgili çalışan kurumların elindeki rakamlar birbirine uymamaktadır. Bu bile konunun ulusal bir merkezin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenlerden dolayı kuraklık, erozyon ve çölleşmenin izleneceği, konu ile ilgili kişilerin sağlıklı bir şekilde bilgilendirileceği, kuraklık, arazi yönetimi, erozyon gibi konularda eğitimlerin verileceği, fiziki altyapı ve teknik donanım ihtiyaçları günün koşullarına uygun ulusal bir merkezin oluşturulması gerekliliği doğmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Çölleşme, Erozyon, Arazi Yönetimi GİRİŞ Kuraklık arazi bozulması ve çölleşme birçok ülkede arazilerin üretkenliğini dolayısı ile tarımsal üretimi tehdit ettiğinden bunlar ile mücadele her ülke için öncelikli konular arasına girmiştir (UNCCD,2002). Arazilerin çölleşmesi ile birlikte; tarım arazileri, insanı, kültür hayvanlarını, yaban hayatını biyolojik ve ekonomik olarak yeteri kadar destekleyemeyecek duruma gelmektedir (Reynolds ve Stafford,2002). Küresel ısınma sanayi devrimlerinden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri nedeniyle atmosfere salınan sera gazlarının birikimleri hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve atmosferin alt kısımlarında saplanan sıcaklık artışı şeklinde tanımlanabilir (Türkeş, 2008ab,2012a). İklim değişikliğinin getireceği olumsuzlukları en aza indirmek için çözümler, önlemler araştırılmaktadır. Tehlikeli ve riskleri en aza indirmek adına kuzey-güney ve batı-doğu uzanımlı koridorlarda özel olarak ayrılmış ve düzenlenmiş parklara ve rezerv alanlarına ihtiyaç vardır. Dünyanın bazı bölgelerinde, iklim değişikliğine bağlı olarak doğacak diğer tüm değişimler topluma gıda, lif, kereste, ilaç, rekreasyon ve turizm kaynağı sağlayan ve madde ve besin döngüsü, atık kalitesini, akarsu akışını, toprak erozyonunu, hava kalitesini ve iklimi kontrol ederek mal ve hizmet üretimine katkı sağlayan EKO SİSTEMLERİ etkileyecektir. Zir.Yük.Müh., Konya Toprak Su ve Çöl. ile Müc. Araş. İst.Müd., Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki MYO, Doç.Dr., Ahievran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

2 ORMANLAR: Öngörülen, olacağını var saydığımız iklimsel değişikliklere duyarlıdır. Orman ve orman türlerindeki değişmelerde mal ve hizmet dengesini bozarak Ekonomiye ve sosyal yarıya da menfi yönde etki yapacaktır. Öyle orman türleri vardır ki Karbon-Oksijen dengesinin üzerinde oldukça fazla etkilidir. Ekosistemlerdeki bu türleri koruyacak dengeleri de ekolojistler düşünmek durumundadır. SU KAYNAKLARI; İklim değişikliği dünyanın kurak ve yarı kurak alanlarındaki su sıkıntısını arttıracağı düşünülmektedir. Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun 1.3 milyar insanı temiz su bulamamaktadır. 2 milyar insan ise yeterli ve sağlıklı yaşam şartlarından yoksundur. Halen orta doğuda ve Afrika da bulunan 19 ülke su sıkıntısı içindedir. Bu ülkeler su kıtlığı, ya da su stresi çeken ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. İklim değişikliğinin olmadığını var saysak dahi bu sayılar 2025 yılında iki katına çıkacaktır. Temel neden ekonomideki büyüme ve nüfus artışıdır. Dünyanın büyük bölümünde Tarımsal üretim alanlarında verimsiz sulama yoluyla boşa su harcanmaktadır. Bu şekildeki verimsiz ve hatalı sulama tarım topraklarının tuzlanmasına neden olarak çoraklaşmayla, topraklarda verimsizleşmektedir. Akarsu debilerin-akımlarının yüksek enlemlerde ve Güneydoğu Asya da artacağı öngörülmektedir. Buna mukabil Orta Asya da, Akdeniz bölgesi çevresinde, Güney Afrika ve Avustralya da su akımlarının azalacağı da öngörülmektedir. İklim değişikliği, kuraklığı beraberinde getiren doğal özellik olarak görüldüğü bazı bölgelerde kuraklık olaylarının büyüklüğünü ve sıklığını şiddetlendirecektir. Kuraklığın en fazla vuracağı, gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun kurak ve yarı kurak bölgelerde olmasından dolayı, bu ülkeler olarak öngörülmektedir. Şekil 1: 2012 Yılı Yıllık Kuraklık Değerlendirmesi. Su kaynaklarımız üzerinde halen mevcut olan baskılar daha da artacak ve bölgelere arasında göç olgusunun artmasına neden olabilecektir. Yer altı sularımız azalan yağışlarla daha az beslenip artan taleple daha fazla kullanılacağı için daha hızlı yok olacaktır. Su kaynaklarındaki azalma tarımı etkileyerek fazla sulama isteyen (Örn: şeker pancarı, mısır, vb. gibi) ve çok geniş topraklara ihtiyacı olan ürünlerin ekilmesini büyük ölçüde sınırlayacak. Oysa iklimin büyük değişkenliklerinden ve artan sağanak yağışlardan dolayı su erozyonu toprağı bugüne oranla daha fazla aşındıracak. Su geçirimsiz ve ağaçsızlaşmış, yani hiçbir ağaç kökünün toprağı tutamayacağı alanlarda heyelan ve moloz akıntıları gibi kütlesel toprak kaymalarına görülebilecektir. Özellikle Konya-Karapınar ve Iğdır-Aralık gibi bölgelerde rüzgâr erozyonu kendisini daha derinden ve gittikçe genişleyerek kendisini hissettirecektir. Kuraklık indeksi Türkiye geneli dikkate alındığında kuraklığa doğru hafif eğilim görülürken, İç Anadolu bölgesinde daha fazla kuraklığa doğru eğilim görülmektedir. SPI

3 Metoduna göre yapılan kuraklık değerlendirmesinde İç Anadolu Bölgesi nin batı ve doğu kesimlerinde, Karadeniz Bölgesi nin doğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi nin kuzey, iç ve doğusunda değişen şiddetlerde kuraklık mevcuttur. En kurak merkezler, Tortum, Horasan, Trabzon, Erciş ve Ilgın olmuştur. Tablo 1. Çölleşme Sözleşmesi nde temel alınan kuraklık indisine göre, kurak ve nemli arazilerin sınıflandırılması ve çölleşme açısından değerlendirilmesi Y:PE Bölge Değerlendirme Çok kurak Gerçek iklimsel çöller (Türkiye de yok) Kurak Çölleşmeye açık (Türkiye de yok) Yarı kurak Çölleşmeye açık (Konya Ovası ve Iğdır yöresi) Kurak-yarı nemli Çölleşmeye açık (Güneydoğu ve iç bölgeler) Yarı nemli Çölleşmeye açık (Batıda ve kurak-yarı nemlinin çevresinde) Yarı nemli Çölleşmeye eğilimli olabilir Nemli Çölleşme yok (Esas olarak Karadeniz Bölgesinde) 2.00 < Çok nemli Çölleşme yok (Rize ve Hopa yöresinde) Kuraklığın ekonomik etkileri ekili arazilerin verimliliğinin azalması, dolayısıyla üründe kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. Bu arada böcek istilası, bitki hastalıkları, ürün kalitesinde düşüklük, hayvancılıkta gerileme, ormanların azalması, kalitesinin düşmesi, verimliliğin düşmesi, enerjide düşüş, orman yangınlarının artması, su ile taşımacılıkta hızlı düşüş, balık alanların azalması ve üretimin düşmesi şeklinde sıralanabilir. Ayrıca ulusal büyümede yavaşlama, finansal kaynak bulmada zorluk, kredi riskinin artması, yeni ve ek su kaynaklarının pahalılaşması, üretimdeki düşüşe bağlı işsizliğin artması ve vergi gelirinde kayıplar ortaya çıkacaktır. Bunun devamında yiyecek kıtlığı, yoksullukta artış, kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş, iç göç ve dolayısıyla sosyal huzursuzluk meydana gelecektir. Erozyon Etkisi Araştırmalara göre, Türkiye nin yüzde 89 u hafif, orta, şiddetli ya da çok şiddetli olmak üzere erozyon ve bunun sonucu olan çölleşme riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye deki erozyonun durumu Şekil 2 de gösterilmektedir.

4 Şekil 2. Türkiye toprak aşınım haritası Erozyonun arazi yapısından, çeşitli insan faaliyetlerine kadar farklı nedenleri vardır. Bunlar; topografyanın eğimli olması, yanlış arazi kullanımı, doğal bitki örtüsünün yok edilmesi, iklimin etkisi, yüzey ve toprak özellikleri olarak sayılabilir. Kuraklık ve Erozyonun İzleme Merkezi: Kuraklık ve Erozyon izleme merkezi Konya ili Karapınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün bünyesinde faaliyet gösteren Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde kurulacaktır. Karapınar ilçesi 2675 km 2 lik bir alan sahiptir. Yıllık 275 mm yağış almakta ve günlük ortalama sıcaklığı 11,5 C 0 dir. Yağışın yaklaşık yarısı aralık ve mart ayları arasında düşmektedir. Bölgede görülen toplam toprak kaybının %72 si Aralık ve Mayıs ayları arasında görülür. Kuraklık ve Erozyonun etkilerinin bir merkezden sürekli izlenmesi ve buna göre gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi olarak kurulması planlanan bu merkezin bünyesinde farklı disiplinlerden araştırmacılar olacaktır. Bu amaçla Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı, İklim Değişikliği ve Havza ve Bitki Besleme ve Toprak Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Tarımsal Ekonomi Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Bölümlerinde yapılan çalışmaların uygulamaya aktarılması konusunda Eğitim ve Yayım birimleri daha aktif olacakladır. Türkiye genelinde %0-2 eğime göre 8.5 milyon hektar sulanabilir alan vardır. Bunun sadece 4.5 milyon hektarı sulanabilmektedir. Önümüzdeki 10 yılda yıllık 400 bin hektar alanın sulamaya açılması gerekmektedir. Türkiye'de önümüzdeki dönemde hem yağış azalacak, hem de yağış rejiminde ciddi bozulmalar görülecektir. Ancak modern sulama sistemlerinin yaygınlaşması ile eldeki mevcut su kaynakları ile 25 milyon ha alan sulanabilecektir. Yapılan tahminlere göre 2050 yılında ülkemizin büyük bölümünde ve özellikle Orta Anadolu bölgesinde yıllık olarak mm lik bir yağış azalması görülecektir. Zaten yıllık yağışın az ve dağılımının bozuk olduğu bölgemizde bu miktar tarımsal ve ekonomik yapımızı derinden etkileyecektir. Yüksek basınç kuşağının kuzeye kayması ile ülkemizde hâkim olabilecek tropikal iklime benzer bir iklim, düzensiz, ani ve şiddetli yağışlar, seller, heyelan ve erozyonu artırabilecektir. Daha kuru hava, daha sık, uzun süreli kuraklıklara neden olabilecektir. Artacak olan sıcaklıklar ile birlikte, kar yağışları azalacak ve dolayısı ile ilkbahar aylarında da ülkemizde kuraklıklar görülebilecektir. Kuraklığın, böylece yakın gelecekte ülkemizdeki yağışlar ve dolayısı ile yüzey ve yeraltı suları üzerinde daha sık etkili olması beklenmeli ve buna göre çözümler geliştirilmelidir.

5 Küresel ısınma ile birlikte alt tropiklerdeki yüksek basınç kuşağının kuzeye doğru Türkiye üzerine kayması beklenmektedir. Böylece, Türkiye nin büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecektir. Bu nedenle, su kaynaklarının planlama ve yönetim çalışmalarında küresel iklim değişikliğinin olası etkilerinin değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Geleneksel tarım ürünleri yerine daha sıcak ve kuru iklim şartlarına uygun tarım ürünlerine geçiş de bir zorunluluk halini alabilecektir. Ayrıca suyun fazla olduğu yerlerden, kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelere taşınması gerekecektir. Bunun için Küresel İklim Değişiminin Su Kaynaklarına Olası Etkileri üzerine ülkemizde de gerekli bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için bilim insanlarımızın teşvik edilerek özendirilmesi gerekmektedir. Bu kurulacak merkez yardımıyla planlı ve organize bir şekilde başarı ile yürütülebilecektir. Kurulacak merkez tarafından geleceğe yönelik olarak iklim ve erozyon tahminleri günümüz şartları ile kıyaslamalı olarak verilerek çiftçilerin mevcut kuraklık şartları hakkında fikir sahibi olabilmesi sağlanacaktır. Normal iklim şartlarında iklimin değişken karakteri, yer yer ve zaman zaman kuraklıklara neden olmakta ve bu da, Türkiye tarımını ve su kaynaklarını olumsuz şekilde etkilemektedir. IPCC ye göre 2030 yılında, bu yüzyılın başındaki CO 2 miktarının iki katına çıkması ve Türkiye dâhil Güney Avrupa yı içine alan bölgede sıcaklıkların kışın 1 o C, yazın ise 1 ila 2 o C arasında yükselmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların artması, kurak bölgelerimizin çölleşmesine neden olabilecektir. Kuraklığın artması ile şehir ve ülke sınırlarını aşan nehirlerin kullanımı dâhil birçok uluslararası, ulusal ve yerel su kaynağının paylaşımını ve yönetimini daha da zorlaşacaktır yılına kadar ise ülkemizdeki ortalama sıcaklık artışının 1-2 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu artış ülkemizdeki agroekolojik yapının ciddi anlamda değişmesine neden olacaktır. Bu nedenle şimdiden planlamanın yapılması gerekliliği doğmaktadır. Kurulacak olan merkezde arazi yönetim planlaması yapılacaktır. Böylece tarım arazileri başta olmak üzere arazi kullanımının belli bir disiplin içinde kullanılması ve sürekliliği sağlanmaya çalışılacaktır. Suyun kısıtlı, yağışların bazı bölgeler dışında, miktar ve dağılımının düzensiz olduğu, içme, kullanma ve tarımsal amaçlı sulama suyu kalitesinin gün geçtikçe artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri neticesinde düştüğü düşünülürse, ülkemizin kuraklığın şiddetini çok yakın bir zamanda bugünkünden çok daha fazla hissedecektir. Yavaş gelişmesi nedeniyle kuraklık, ülkemizde de değişik indeksler ile sürekli olarak takip edilmelidir. Su toplama havzalarından hangisinde ne kadar kuralık geliştiğini bilmek barajların işletilmesinde ve ekilecek bitki türünün seçiminde kritik rol oynamaktadır. Dolayısı ile kuraklığın gelişimi, günlük/aylık olarak takip edilerek, kurak ve nemli alanların ve bunların şiddetinin yerel dağılımı hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olunması için, ülkemizde bir kuraklık izleme ve erken uyarı sistemi kurulması sağlanacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki gibi artık ülkemizde de, kurulacak kuraklık ve erozyon izleme merkezi tarafından elde edilecek birincil veriler yardımıyla 2-aşamalı ve yerel olarak kuraklık uyarıları (özellikle Kuraklık öngörüsü ve Kuraklık uyarısı ) ile insanlarımızı bilgilendirme yoluna gidilebilmesi için gerekli organizasyon ve hazırlıkları yapılacaktır. Ayrıca, Ülkemizde bir taraftan tarımda su ihtiyacı hızlı bir şekilde artarken diğer taraftan da kuraklığa doğru gidişat olması nedeniyle alınacak tedbirlerden biri de yaşanabilecek su stresleri etkisi altında en iyi verim ve kalite özelliklerini ortaya koyabilecek çeşitlerin geliştirilmesidir. Bunun için de ileri hat, çeşit adayı ve çeşitlerin dış ortamdan steril tamamen kontrollü şartlarda denenmesi, zaman ve bu şartlar altındaki gerçek performanslarının görülebilmesi açısından merkez bünyesinde oluşturulacak bir birim ile kuraklık çalışmaları uygulamalı olarak yapılacaktır. Merkezin çalışma şekli Şekil 4 te gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde kurulacak Merkezin yapısı ve işleyişi daha iyi anlaşılabilecektir. İzleme ve eski bilgilerden elde edinilen veriler yardımıyla bazı öngörü ve tahminler yapılabilecek, buna göre kuraklık ve erozyonun seviyesi ile bunların halkın sosyo-ekonomik özelliklerine etkileri belirlenecektir. Bilim çevreleri ve halk kulaktan duyma ya da yanıltıcı bilgilerden çok daha sağlıklı ve güvenilir verilerle aydınlatılmış olacaktır. Son yıllardaki yağış rejimlerindeki değişikliğin yanı sıra yağış miktarlarındaki azalmalar bölgemiz su kaynaklarında önemli oranda azalmalara neden olmuştur. Ayrıca artan nüfus ve sanayinin yanında sulu tarım yapılan alanların da genişlemesi suya olan talebi önemli oranda yükseltmiştir. Türkiye haritalarında yer alan bölgemizdeki birçok sulak alan ya yok olmuştur yada yok olmaya yüz tutmuştur. Örneğin Hotamış gölü tamamen kururken, Akşehir, Eber, Çavuşcu gibi birçok göl ise kurumaya yüz tutmuştur. Yer üstü su kaynaklarındaki bu olumsuz gelişme daha tehlikeli olarak altı su kaynaklarında cereyan etmektedir. DSİ kaynaklarına göre Konya Kapalı Havzasında yer altı su rezervi aşırı kullanımdan dolayı her yıl milyon m 3 azalmaktadır.

6 Bu miktar KOP projesi ile Ovaya aktarılacak toplam sulama suyundan daha fazla bir miktarı ifade etmektedir. Yakın gelecekte beklenen tehlike özellikle kırsal kesimde içme suyu sıkıntısına bağlı olarak meydana gelecek olan kırsaldan kentlere göçtür. Merkez bünyesinde kurulacak eğitim birimi ile bölgede üreticilik yağan çiftçiler başta olmak üzere, ilköğretim, orta öğretim kurumlarındaki çocuklara ile kadınlara yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Bu amaçla Karapınar da oluşturulacak olan eğitim çalışmaları ile kurak şartlara uygun toprak işleme ve ekim yöntemleri, kısıtlı sulama uygulamaları, toprak koruyucu toprak işleme çalışmaları uygulamalı olarak gösterilecektir. Böylece hem tarım alanında çalışanların bilgilenmeleri hem de çocuk ve kadınların bu konuda eğitilmeleri ile ileri dönemler için sürdürülebilir bir tarım sistemi oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Bölgede bulunan Üniversitesiteler başta olmak üzere bu konuda eğitim yapan diğer Üniversite öğrencilerinin merkezde eğitim almaları konusunda çalışmalar yapılacaktır. Ülkemizde genellikle kuraklıkla ilgili plan ve programlarda risk yönetimi ve tahminlerden çok kriz yönetimi anlayışı hâkimdir. Yani bir kriz ortamında yapılması gerekenler konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Kriz olmadan önce neler yapılması gerektiği, krizin geciktirilmesi ya da yaşanmaması konusunda neler yapılacağı ile çalışılmamaktadır. Kurulacak bu merkez bu anlamda büyük bir hizmet verecektir. Bu çalışma ile aşağıdaki gibi temel sorulara cevap bulunmuş olacaktır. 1. Türkiye'de iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine duyarlılık ve uyumla ilgili araştırma ve diğer çalışmalara ilişkin sorunlarımız, eksikliklerimiz veya geliştirmemiz gerekenler nelerdir? 2. Türkiye'de iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine duyarlılık ve uyumla ilgili araştırma ve diğer çalışmalarla ilgili öncelikli konular (sektör, alan, sistem vs.) nelerdir? 3. Türkiye de iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine duyarlılık ve uyumla ilgili ulusal/yerel ölçekli araştırmalar için ihtiyaçlar nelerdir? 4. Türkiye de iklim değişikliklerinin etkileri, iklim değişikliklerine duyarlılık ve uyum çerçevesinde araştırma ve diğer çalışmaların istenilen nitelik ve nicelik seviyesine yükseltilmesi için hangi stratejiler izlenmelidir? 5. Türkiye'nin iklim değişikliğine uyumu kapsamında mevcut mücadele olanakları ve gelecekteki seçeneklerin değerlendirilmesi çerçevesinde hangi çalışmayı önerebilirsiniz? (tarım, su kaynakları, insan sağlığı, ekosistemler, ekstrem hava olayları, deniz seviyesi yükselmesi, vb. alanlarında) 6. Türkiye de arazi kullanımını belirleyen özel etkenler nelerdir? 7. Türkiye de arazi kullanımına ilişkin temel sorunlar nelerdir? 8. Arazi kullanımı (karasal ekosistemler) ile iklim değişikliği arasında nasıl bir ilişki vardır? 9. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında hangi arazi kullanım politikaları etkili olabilir? 10. İklim değişikliğinin arazi kullanım politikalarında bir parametre olarak yer alması nasıl sağlanabilir?

7 Şekil 4. Ulusal Kuraklık Erozyon ve Çölleşme İzleme Merkezi Çalışma Şeması Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümü İklim Değişimi ve Havza Bölümü Bitki Besleme ve Toprak Bölümü Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Bölümü Tarım Ekonomisi Yönetimi Kuraklık, Erozyon ve Çölleşme İzleme Merkezi Karar Vericiler (UKEİM) Veri Toplama ve Değerlendirme Birimi Tahmin, Öngörü ve Modelleme Birimi Eğitim ve Uygulama Birimi Dokümantasyon Merkezi Kuraklık Erozyon ve Çölleşme İzleme Sistemi Kuraklık Erozyon ve Çölleşme Yönetimi Bilim Çevreleri ve Halka Bilgi Aktarma

8 VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI: Bu çalışmanın birinci aşamasında merkezin kurulacağı Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi bünyesinde bir adet veri tabanı sunucusu kurulacaktır. Sunucu ayarları, kullanıcı tanımları, kullanıcı hiyerarşi ayarları ve güvenlik ayarları yapılacaktır. Veri toplama aşamasında ise Orta Anadolu genelinde bilgi formları oluşturularak veri tabanı içinde verilerin nasıl modelleneceğine karar verilecektir. İllerde yapılan her çalışma alt grupları için standardize edilmiş veri modelleri oluşturulacaktır. Veri toplama ile kastedilen ise veri tabanında asıl önemli kavramı yani bilgi parçalarının tanımlanmasıdır. Model oluşturmak için kolay kullanımlı, dinamik, internet alt tabanına sahip bir yazılım geliştirerek veri tabanı sunucusu üzerinde yapılması güç olan bu işlemin ileri seviyede veri tabanı sunucu bilgisine sahip olmayan araştırmacılarında kurulacak sisteme direk katkıları sağlanacaktır. Çalışmanın alt yapısı bu şekilde hazırlandıktan sonra reel verilerin veri tabanına girmeleri sağlanacaktır. Çalışmanın ikinci aşaması toplanan verilerin bilimsel olarak analizleridir. Bu amaçla veri tabanına girilen veriler üzerinde veri madenciliği ve istatistiksel analiz teknikleri kullanılacaktır. Veri madenciliği, çok büyük veri tabanlarındaki ya da veri ambarlarındaki veriler arasında bulunan ilişkiler, desenler, değişiklikler, sapma ve eğilimler, belirli yapılar gibi ilginç bilgilerin ortaya çıkarılması ve keşfi işlemidir. Çok büyük veri tabanlarından, önceden bilinemeyen, geçerli ve kullanılabilir bilginin çıkarılma işlemi olarak da ifade edilebilir. "Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi" (Knowledge Discovery in Databases) uygulamalarla birlikte faaliyet alanına yönelik karar destek mekanizmaları için gerekli ön bilgileri temin etmek için kullanılır. Geliştirilecek olan veri tabanı yazılımı içerisinde kuraklık ve erozyon konularında uzmanlaşmış veri madenciliği yapan ve istatistiksel analiz modüllerini içeren bir arabirim olacaktır. Geliştirilecek yazılım aynı zamanda dinamik, parametrik ve geliştirilebilmeye açık olacaktır. Böylece araştırmacılarının kendi konularda daha fazla uzmanlaşmaları sağlanarak araştırmaların içine çoklu disiplinler sokularak istatistik alanında araştırma yapan uzmanlar, matematik araştırmacıları, bilgisayar mühendisleri, endüstri mühendisleri gibi veri ile çalışan diğer disiplinlerde kendi konularındaki uzmanlıkları ile kuraklık ve erozyon çalışmalarına yardımcı olabileceklerdir. Çalışmanın üçüncü aşamasında ise veri girişlerinin veri tabanına daha hızlı bir biçimde girilmesini sağlayacak bir sistem tasarımı yapılacak bu sistemde sahada çalışan araştırmacıların topladıkları verileri kablosuz iletişim protokolünü destekleyen el terminallerinde geliştirilecek olan bir yazlıma girmeleri sağlanacaktır. Böylece sahadan gelecek olan verilerin tek seferde, kâğıttan aktarma işlemlerinde kaybedilen zaman ve yanlış veri girimlerinden kaynaklanan hataları en aza indirgeyerek veri tabanına aktarmaları sağlanacaktır. Bu çalışmada belirtilen aşamaların gerçekleştirilebilmesi için geliştirilecek otomasyon için sunucu yazılımında Apache Server 5.0, web sayfalarına ilişkin ara yüzlerde ASP, PHP dili, veri tabanı olarak MS SQL Server 2005 tercih edilmiştir. Apache sunucu, işletim sistemi bağımsızlığı, hızlı ve güvenli işletim, açık kaynak yazılımı gibi önemli özelliklere sahiptir ve dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. ASP, PHP dili, web sayfası hazırlamada kullanılan önemli dillerdir. Uygulama geliştirme sürecinde sağladığı performans ve hız son derece önemlidir. Sunucu bilgisayardaki yorumlama sürecinde son derece etkindir ve sunucuya daha düşük iş yükü sağlamaktadır. MS SQL Server 2005 veritabanı, veri alma kapasitesi, güvenlik tedbirlerinin yüksek olması, veri tabanına bağlantı ve cevaplama hızında önemli avantajlar sunması dolayısıyla tercih edilecektir. Çalışmada yazılım geliştirmek için C# ve Delphi 2007 programlama dilleri kullanılacaktır. MATLAB 7.0 gerekli olabilecek matematiksel modellemelerde, istatiksel analiz ve kümeleme işlemlerinde programlama dillerine yardımcı olarak kullanılacaktır. Bu program, matematik, istatistik, fizik, elektronik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bağımsız olarak çalışabilen birçok araç kutusundan (toolbox) oluşan MATLAB programında, hem uygulamalar hızlı bir şekilde geliştirilebilmekte hem de iki-boyutlu ve üç-boyutlu grafikler üzerinde ileri seviyeli analizler yapılabilmektedir. Gerçekleştirilecek çalışmada MATLAB programının önemli bir bileşeni olan Web Server (MWS) araç kutusundan faydalanılacaktır. Web Server, MATLAB programında işlenmek üzere internet üzerinden veri alabilen ve bu verileri işledikten sonra elde edilen sonuçları ve grafikleri yine bir internet tarayıcısında gösterebilen uygulamalar geliştirmeyi sağlamaktadır. Çalışmanın başlaması konusunda onay alındığında çalışma için en uygun alan adı tescil ettirilecektir.

9 Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere tarım sektöründe çalışanlar hedef alınmış olup, geliştirilen bilgiler ve bilgi teknolojileri ülke insanının hizmetine sunulacaktır. Özellikle iklim şartlarının değişmesi nedeniyle aynı koşulları her zaman sağlama imkânımız olmayacaktır. Bu nedenle yapılacak çalışmalar sonucu elde edilecek bilgi ve deneyimler ülkemizin geleceğine yön verebilecektir. Ülkemizde yapılan kaynak alıntıları yabancı merkezlerden elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Kurulacak bu merkez ile elde edilen veriler kuraklık ve erozyon konusunda birincil yerli kaynak olma özelliği taşıyacaktır. Kuraklığı ve erozyonun bölgelere göre zaman içinde nasıl değişim gösterdiği, nelerin yapılması gerektiği, alınacak tedbirler başta olmak üzere konu hakkında yapılan çalışmalarında bir merkezden toplanması ve derlenmesi daha sağlıklı olacaktır. Elde edilen bilgilerin sistematik ve hızlı bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yayınlanması yapılacak çalışmaların yönlendirilmesinde faydalı olacaktır. Böylece kuraklık ve erozyon gibi faktörlerin etkisi sonucu meydana gelebilecek üretim kayıplarını asgariye indirmek mümkün olabilecektir. Bu merkez ile ülkesel kuraklık politikaları ile bölgesel kuraklık politikalarının geliştirilmesi konusunda ciddi bir kaynak oluşturulacaktır. Haritalama: Verilerin haritalanmasında Sayısal Arazi Modeli kullanılacaktır. Topografya verisi olarak SRTM sayısal yükseklik verisi kullanılacaktır. SRTM verisi NASA tarafından üretilen 90 m çözünürlükte sayısal arazi modeli olup ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Özgün veri CGIAR-CSI (http://srtm.csi.cgiar.org/) tarafından işlenerek verideki bazı teknik problemler giderilmiş olup hem ArcInfo ASCII format hem de GeoTiff formatta kendi portallarından kullanıma açılmıştır. SRTM de dikey yükseklik hatası 16 metreden az olarak bildirilmiştir. Kuraklık İndeksi: Kuraklık indeksi yıllık toplam yağışın evapotransprasyona bölünmesinden elde edilmektedir (UNEP, 1992). Kuraklık indeksi belli bir bölgedeki iklimin kuraklık derecesini gösteren sayısal bir değerdir. Bu sayısal değerler kullanılarak kuraklık dereceleri için bölge sınırları oluşturulmaktadır. Oluşan bu bölgeler içerisinde yağış etkisiyle meydana gelen biyolojik çeşitlilik benzerlik göstermektedir. Kuraklık indeksine göre oluşturulan bu sınırların Türkiye için daha hassas olması için ara birimler UNEP (1993) tarafından oluşturulmuştur (Çetin ve ark. 2006). Bu çalışmada UNEP (1993) e göre kuraklık indeksi hesaplanacak ve Bölgemiz için kullanılacaktır. Erozyon ile taşınmanın ölçülmesi: Land Sat Uydusuna bağlı olarak elde edilen görüntüler vejetasyonun kaplama oranı ve davranış şekilleri sınıflandırılacaktır. Bu sınıflandırma da Normalleştirilmiş Farklı Vejetasyon İndeksi ((NFVİ), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)) kullanılarak 5 farklı sınıfa ayrılmıştır. BU MERKEZ İLE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER: Kuraklık ve Erozyonun değişiminin izleneceği Ulusal Çölleşme ve Erozyon İzleme Merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezde kuraklık ve erozyonun bitki, toprak ve çevreye olan etkileri belirlenecektir. Kuraklık ve erozyon ile ilgili bilimsel toplantıların, eğitim çalışmalarının yapılabileceği çalışma alanları oluşturulacaktır. Bu altyapı çalışması ile; 1. İklim değişimi ve erozyonun yayılımı yakından izlenecektir. 2. Merkez ile yabancı kaynaklardan ülkemiz adına alınan bilgiler yerine orijinal veriler sağlanmış olacaktır. 3. Elde edilecek veriler yardımı ile ileride yaşanması muhtemel kuraklık için daha somut hazırlıkların yapılması sağlanabilecektir. 4. Elde edilen veriler yardımı ile ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik üretim planlaması yapılabilecektir. 5. Özellikle üreticilerin çocukları ve eşlerine yönelik eğitim programları ile bilinç düzeyinin artırılması sağlanacaktır. 6. Okullarda okuyan çocuklarımıza yönelik yapılacak sürekli eğitim çalışmalarıyla iklim değişimi ve erozyonun gündemde kalması sağlanabilecektir. 7. Kuraklık ve erozyonla ilgili bilimsel teknik bilgi ve verilerin depolandığı veri tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanı aynı zamanda ülkenin tek ve en büyük kuraklık ve erozyon veri tabanı olacaktır. 8. Üreticilerin uygulamalı olarak eğitilmeleri ile, oluşabilecek yanlış anlaşılmalar ve uygulama hatalarının önüne geçilebilecektir. Özellikle, toprak ve suyu koruyucu, toprak nemini muhafaza edici, tarla hazırlığı ve ekim işlemleri konusunda üreticilerin eğitimden

10 sonra da düzenli olarak kontrolleri yapılarak yanlış tarımsal uygulamalardan kaçınmalarına yardımcı olunacaktır. 9. Elde edilen verilerden sürekli envanterler çıkarılacak ve buna göre gerekli olan tedbirlerin alınması konusunda bilgiler verilecektir. 10. Avrupa Kuraklık Merkezi, ABD ve Güney Afrika daki kuraklık ve erozyon merkezleri ile sürekli iletişim kurularak ortak çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Özellikle bu merkezlerin bilgi birikimlerinden faydalanılarak daha sağlıklı çalışmalar ve değerlendirmeler yapılacaktır. 11. Türkiye açısından stratejik öneme sahip kuraklık, erozyon ve çölleşme konusunda çalışmalarını yürütecek bilimsel ve teknik kapasitesi geliştirilmiş (iyileştirilmiş) kurumsal araştırma alt yapısı ve teknik personelini yetiştirilecek ve bu merkez ile süreklilik sağlanacaktır. 12. Proje süresince ve devamında elde edilen ve edilecek bilgi ve verilerin kullanıcılar arasında paylaşımının sağlanacağı elektronik ağ (web) tabanlı bilgi değişim sistemi oluşturulacaktır. KAYNAKLAR Çetin,S.C.. A.Karaca, K.Haktanır, H.Yıldız, 2006 Global Attention to Turkey Due to Desertification.Environ Monit Assess.DOI /S DMİ,2008/2012.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Kayıtları Ankara. FAO;1998.Crop evapotranstpiration guideliness for computing crop water requirements,fao İrrigation and Drainage Paper 56 Rome. Türkeş, M.2008a. Küresel İklim Değişikliği Nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler.iklim değişikliği ve çevre.1:45-64 Türkeş, M.2008b. İklim değişikliği ve küresel ısınma olgusu:bilimsel değerlendirme içinde:e.karakaya(ed), Küresel Isınma ve Kyoto Prokotolü:İklim değişikliğinin bilimsel,ekonomik ve politik analizi, 21-57,Bağlam Yayınları No:308:İstanbul. Türkeş,M Küresel İklim değişikliği ve Çölleşme İçinde Günümüz Dünya Sorunları- Disiplinlerarası bir yaklaşım (ed.n.özgen),1-42 Eğiten kitap:ankara. Ufuk Karadavut, Çetin Palta, Oktay Okur, D.Ali Çarkacı; Kuraklık İzleme Değerlendirme ve Veri Tabanı Otomasyon Sisteminin Kurulması, I.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyomu (918,925) Konya. UNEP (1992) World Atlas of Desertification, UNEP (1993), World Atlas of Desertification,Edward Arnold.

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1 Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara Türkiye Tarımına Gıda Güvenliği Penceresinden Genel Bakış Prof. Dr. Hami Alpas Tarımda Gelişmeler 2015

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir.

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir. Küresel Isınma İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denmektedir. fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma,hızlı

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN Dr. Bertan BAŞAK

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor.

İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı. Şebnem BORAN. Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 2007 MART BÖLGESEL İzmir ve Ege Bölgesinde Kuraklık Alarmı Şebnem BORAN Küresel ısınma korkutmaya devam ediyor. 22. yüzyılın kuraklık yüzyılı olacağı, küresel ısınmanın birçok ülkede tarım faaliyetlerinin

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Çevre Sorunlarının Nedenleri Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Başlıca çevre sorunları Hava kirliliği Su kirliliği Toprak kirliliği Gürültü kirliliği Katı atıkların oluşturdukları kirlilikler

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/

Ders Kitabı. Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ HİDROLOJİ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü htpp:/jeoloji.kocaeli.edu.tr/ Ders Kitabı Hidroloji Mehmetçik Bayazıt Birsen Yayınevi 224 sayfa, 3. Baskı, 2004 Yardımcı

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Yerel Yönetimler İçin Sera Gazı Salım Envanteri (Karbon Ayak İzi) nin Önemi

Yerel Yönetimler İçin Sera Gazı Salım Envanteri (Karbon Ayak İzi) nin Önemi Yerel Yönetimler İçin Sera Gazı Salım Envanteri (Karbon Ayak İzi) nin Önemi Prof. Dr. Cengiz Türe Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ 1) Aşağıdaki anıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) 2) I Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. II Bina temelleri altında çatlama,

Detaylı

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar

İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler. Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar 1/36 İklim ve İklim değişikliğinin belirtileri, Dünya da ve Türkiye de gözlemler IPCC Senaryoları ve değerlendirmeler Bölgesel İklim Modeli ve Projeksiyonlar Uluslararası Kuruluşlar, Aktiviteler için Sektörler

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

Kuraklık Risk Yönetimi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İTÜ Afet Yönetim Merkezi İTÜ Meteoroloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi

Kuraklık Risk Yönetimi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İTÜ Afet Yönetim Merkezi İTÜ Meteoroloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi Kuraklık Risk Yönetimi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İTÜ Afet Yönetim Merkezi İTÜ Meteoroloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi kadioglu@itu.edu.tr Kapsam... Giriş Kuraklık Nedir? Kuraklıkta Zarar Azaltma Kuraklığa

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

II. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU

II. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU II. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU İKLİM DEĞİŞİMİ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE YENİLİKLER ÇALIŞTAYI BİLDİRİ SUNUMU ÇALIŞTAY KOMİTESİ ADINA AYŞE TÜRKMEN Alternatifi olmayan ve insanoğlu tarafından üretilemeyen

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır.

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. Fosil yakıtlar, çoğu yeşil bitkilerin fotosentez ürünü

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

İklim Değişikliğinin Sanayiye Etkileri

İklim Değişikliğinin Sanayiye Etkileri İklim Değişikliğinin Sanayiye Etkileri Sadi SÜRENKS RENKÖK İnşaat Müh. ADASO Yönetim Kurulu Üyesi 20 Aralık 2006 İklim Değişikliğinin Nedenleri Fosil Yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) Enerji Üretimi

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları İçerik Türkiye de Su Yönetimi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları 2 Türkiye nin Su Potansiyeli Yıllık Yağış : 501 milyar m 3 Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu : 98 milyar m 3 Yıllık

Detaylı

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman Toprak ve Su; en güvenilir iki liman 21. Yüzyılın Uluslararası Politikaları ve Planları (ULUSLARARASI SAVAŞLAR) Gıda, Su ve Enerji temeline dayalıdır ve söz konusu bu üç unsurun güvenliği arazi ve topraklarla

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

2014 dünyanın en sıcak yılı olabilir

2014 dünyanın en sıcak yılı olabilir 2014 dünyanın en sıcak yılı olabilir Prof. Dr. Etem Karakaya: Ocak itibariyle neredeyse hiç kar yağmadı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2014 Mayıs ayını dünyanın en sıcak ayı ilan etti. Bu yıl dünya tarihinin

Detaylı

Dü nyamızdaki Hassas Denge

Dü nyamızdaki Hassas Denge Dü nyamızdaki Hassas Denge 4,5 milyar yıllık geçmişi olan Dünya'da insanın macerası yaklaşık 100.000 yıldır. Hamam böceklerinin bile 200 milyon yıllık fosillerine rastlanıldığı düşünülürse, ne kadar yeni

Detaylı

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr

Kuraklıkta Son Durum. Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Esin ERTEK TSKB Ekonomik Araştırmalar erteke@tskb.com.tr Ağustos 2014 2013-2014 kış döneminde ülke genelinde etkisi hissedilen meteorolojik kuraklık, 2014 ün ilk yarısında bölgesel olarak devam etti. Türkiye

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM Yüz ölçümü olarak Türkiye nin en büyük ili olan Konya, doğal ve tarihi güzellikleri, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı tarihten gelen köklü geçmişi ile büyümesini sağlıklı bir şekilde

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KURAKLIK ANALİZİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim... Ortalama özellikleri kaynak

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür TEYDEB Ar-Ge Projesi Projenin Adı : Coğrafi bilgi sistemi temelli, mobil

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Enerji sektöründe iklime dayanıklılık geliştirme Deneyimleri: Farklı Ülke Örnekleri

Enerji sektöründe iklime dayanıklılık geliştirme Deneyimleri: Farklı Ülke Örnekleri Enerji sektöründe iklime dayanıklılık geliştirme Deneyimleri: Farklı Ülke Örnekleri Dr Richenda Connell, CTO & Cofounder, Acclimatise Mövenpick Hotel, Ankara 28 April 2015 İklim Değişikliği enerji hizmet

Detaylı

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Su Yönetiminde Değişim Etkinlikleri 6 Şubat 2016 Sunan: Hamza Özgüler Proje Teknik Koordinatörü ALFAR Proje

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 5 Mart 2009 Kayseri Toplantısı 6 Mart 2009 Niğde Toplantısı 12 Mart 2009 Adana Toplantısı İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği,

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

Mevcut Durum ve Geleceğimiz

Mevcut Durum ve Geleceğimiz Mevcut Durum ve Geleceğimiz Metodoloji 21.Yüzyılın Yeni Güvenlik Ajandası Yeni Jeopolitik Eksen Gıda Jeopolitiğinin Yeni Ekseni Gıda Güvenliği ve Türkiye Yeni Güvenlik Ajandası Ulusal Askeri Güvenlik

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı