GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA-ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI-BİLGİ İŞLEM) YAZILI SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA-ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI-BİLGİ İŞLEM) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA-ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI-BİLGİ İŞLEM) YAZILI SINAV SORULARI Aşağıdakilerden hangisi algoritma kavramı için doğru bir açıklama değildir? a) Bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelir. b) Sorun çözümünün başladığını gösteren başla ifadesi ile başlar. c) Görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmek zorundadır. d) Sorun çözümünün bittiğini belirten bitir ifadesi ile sona erer. e) Belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıdaki işlemler dizisidir. 2. I. Bir başlangıcı ve bir sonu olmalıdır. II. İşlem akışı aksi belirtilmediği takdirde aşağıdan yukarıya doğrudur. III. Her bir adımda birden fazla komut ve birden fazla işlem yazılmalıdır. IV. Girdiler veya çıktılar bulunmalıdır. V. Her işlem adımının bir satır numarası olmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri algoritmaların özellikleridir? 3. a) Yalnız I b) I ve II c) I, III ve IV d) I, IV ve V e) I, II, III 1. Toplam T, sayılar da i diye çağırılsın. 2. Başlangıçta T nin değeri 0 ve i nin değeri 1 olsun. 3. i nin değerini T ye ekle. 4. i nin değerini 1 arttır. 5. Eğer i nin değeri 100 den büyük değil ise 3. adıma git. 6. T nin değerini yaz. Yukarıdaki algoritma aşağıda tarif edilen işlemlerden hangisini gerçekleştirmektedir? a) 100 dahil, 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını veren algoritma. b) 100 dahil, 1 den 100 e kadar olan sayıların çarpımını veren algoritma. c) 100 hariç, 1 den 100 e kadar olan sayıların aritmetik ortalamasını veren algoritma. d) 100 hariç, 1 den 100 e kadar olan sayıları belirlenen bir değere tek tek bölen algoritma. e) 100 dahil, 1 den 100 e kadar olan sayıların geometrik ortalamasını veren algoritma. Sayfa 1 / 20

2 4. 1. Başla 2. X oku 3. Y oku 4. X i ekrana yaz 5. X=X+1 6. Eğer X<Y ise 4. Adıma git 7. Bitir Yukarıdaki algoritma aşağıda tarif edilen işlemlerden hangisini gerçekleştirmektedir? a) Klavyeden girilen X ve Y değişkinlerine göre; X, Y den küçük ise X den Y ye kadar tüm sayıları toplayan, değil ise X i ekrana yazan algoritma b) Klavyeden girilen X ve Y değişkinlerine göre X den Y ye kadar tüm sayıları çarpan algoritma c) Klavyeden girilen X ve Y değişkinlerine göre; X, Y den küçük ise X den Y ye kadar olan tüm tam sayıları ekrana yazan, değilse X i ekrana yazan algoritma d) Klavyeden girilen X ve Y değişkinlerine göre X den Y ye kadar tüm sayıların ortalamasını alan algoritma e) Klavyeden girilen X ve Y değişkinlerine göre X den Y ye kadar tüm sayıların toplamını ekrana basan algoritma 5. Yukarıdaki Akış Diyagramı aşağıdaki açıklamalardan hangisini karşılamaktadır? a) 10 hariç, 0 dan 10 a kadar olan sayıları ekrana yazdırma algoritması b) 10 dahil, 0 dan 10 a kadar olan sayıların toplamını ekrana yazdırma algoritması c) 10 hariç, 0 dan 10 a kadar olan sayıların çarpımını ekrana yazdırma algoritması d) 10 dahil, 0 dan 10 a kadar olan sayıların ortalamasını ekrana yazdırma algoritması e) 10 dahil, 0 dan 10 a kadar olan sayıları ekrana yazdırma algoritması Sayfa 2 / 20

3 6. -1 değeri girilinceye kadar klavyeden girilen sayıların ortalamasını bulup yazdıran aşağıdaki algoritmada boş bırakılan A4. satırına aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? A1. Başla A2. Sayaç, Sayı, Toplam ve Ortalama değişkenlerini tanımla A3. Toplam=0, Sayac=0 A4.? A5. Eğer Sayı=-1 ise A10 a git A6. Toplam=Toplam + Sayı A7. Sayac=Sayac + 1 A8. A4 e git A9. Ortalama=Toplam/Sayac A10. Ortalama değişkeninin değerini yazdır A11. Bitir a) Sayı=1 b) Sayı=-1 c) Sayı değerini gir d) Sayı=Sayı+1 e) Sayaç=Sayac+Sayac 7. Okunan sayılar sırasıyla 15,18, 21, 23, 50, 60, 401 sayıları olduğu kabul edilerek aşağıda verilen algoritmanın sonucunu bulunuz (Algoritmada bulunan sayıların hepsi tam sayı olarak değerlendirilecektir). 1.Başla 2.K=1 3.Cs=0 4.Ts=0 5.Oku, Sayı 6.Kalan = Sayı/2 7.Eğer Kalan = 0 Cs = Cs +1 Değilse Ts = Ts +1 8.K=K+1 9.Eğer K =< 7 Git 5 10.Yaz, Cs, Ts 11.Bitir a) Cs=3, Ts= 4 b) Cs=4, Ts=3 c) Cs=2, Ts=5 d) Cs=7, Ts=0 e) Cs=0, Ts=7 Sayfa 3 / 20

4 8. Aşağıdaki algoritmanın ekran çıktısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1.Başla 2.A=3 ; B=2 3.C=A+B 4.A=A+2 5.C=A+B+2 6.B=B+1 7.Eğer C<10 ise 3 ye git 8.A,B,C yi yaz 9.Bitir a) A=7,B=4,C=12 b) A=6,B=3,C=11 c) A=7,B=4,C=10 d) A=5,B=2,C=12 e) A=6,B=4,C=11 9..Net dilinde x değişkeninin değeri 1 olduğu durumda aşağıdaki program parçası ekrana ne yazar? switch (x) { case 1: MessageBox.Show("AN"); break; case 2: case 3: MessageBox.Show("KAN"); break; case 4: MessageBox.Show("ANA"); break; default: MessageBox.Show("KARA"); break; } a) KARA b) ANAKARA c) ANKARA d) AN e) KARA Sayfa 4 / 20

5 10. static void Main(){ string s1="t.c."; string s2="gümrük"; string s3="ve"; string s4="ticaret"; string s5="bakanlığı"; string s6= s1+s2+s3+s4+s5; Console.WriteLine(s2);} Yukarıda verilen kod derlenip çalıştırılmak istendiğinde çıkan sonuç ne olur? a) T.C. b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı c) T.C.GümrükveTicaretBakanlığı d) Gümrük e) Ticaret 11. Bug kelimesini ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) Bilgisayar kasası b) Arayüz c) Etkileşimli işlem d) Yazılım hatası e) Güç kaynağı 12. HTML de metni kalın olarak yazmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir? a) <k>. </k> b) <i>. </i> c) <b>. </b> d) <a>. </a> e) <v>. </v> 13. <?php function ada($sayi) { return $sayi * $sayi; }?> PHP programlama dilinde yazılan yukarıdaki kod parçası aşağıdaki işlemlerden hangisini yerine getirir? a) ada isimli fonksiyona gönderilen değerin karesini geri döndürür. b) ekrana ada ismini geri döndürür. c) ada isimli değişkene atama yapar. d) ada isimli değişkenin karesini ekrana yazar. e) ada isimli fonksiyona gönderilen değeri toplar. Sayfa 5 / 20

6 14. Bilgisayar dilinde yazılmış olan kodu, bilgisayarın donanımına uygun makine diline çeviren bilgisayar programı aşağıdakilerden hangisidir? a) Yükleyici b) Yer sağlayıcı c) Yürütücü d) Bağlayıcı e) Derleyici 15. Çalışma zamanı hatalarını kontrol altına almak için hangi kod bloğunu kullanırız? a) try{ } throw(exception e){ } b) try{ }catch(exception e){ } c) Exception{ }try(exception e){ } d) Error{ }throw(exception e){ } e) Error{ }error(exception e){ } 16. Method overloading nedir? a) Varolan bir metodun hiçbir şekilde kullanılmaması durumudur. b) İmzası aynı olmayan, adı aynı olan iki metodun aynı sınıf içerisinde olması durumudur c) Aynı metodun arka arkaya sisteme bir yük getirecek şekilde çağrılmasıdır d) Bir metod çağrısı olduğunda metodun çalışması için geçen sürenin fazla olması durumunda ortaya çıkar e) Sınıf içerisinde metotların silinmesidir 17. Veri tabanı işlemlerinin yapıldığı yazılım katmanına ne ad verilir? a) Business Logic Layer b) Presentation Layer c) Data Access Layer d) Authentication Layer e) Hiçbiri 18. Çalıştığınız kurumda, veritabanı sisteminde her gece saat 2:00 de verilerin yedeğinin alınması isteniyor. Böyle bir sistem için MSSQL Server da zamanlanmış görev oluşturmanız gerekmektedir. MSSQL Server üzerinde bu ve buna benzer zamanlanmış görevler oluşturabilmek için hangi servis kullanılmalıdır? a) SSIS(SQL Server Integration Services) b) FullText Search c) Maintenance Plans d) Reporting Services e) Analysis Services Sayfa 6 / 20

7 19. SELECT * FROM ESNAF WHERE Kodu= Bakkal Yukarıda verilen SQL sorgusu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilmiş olur? a) Kodu Bakkal olan kayıtlar ESNAF tablosundan sorgulanır. b) Kodu aynı olan kayıtlar ESNAF tablosundan sorgulanır. c) Kodu isimli tablodan sorgulama işlemi gerçekleştirilir. d) Kodu ESNAF olan kayıtlar Bakkal tablosundan sorgulanır. e) Kodu Bakkal olan tüm kayıtlar tüm tablolardan sorgulanır. 20. INSERT INTO gumrukler.kapilar VALUES (1, Karagümrük, ); MS-SQL veritabanında yukarıdaki komut aracılığı ile hangi işlem gerçekleştirilmiş olur? a) kapilar veritabanı altında bulunan gumrukler tablosuna kayıt girilmiştir. b) kapilar veritabanı altında bulunan gumrukler tablosundan kayıt silinmiştir. c) gumrukler veritabanı altında bulunan kapilar tablosuna kayıt girilmiştir. d) gumrukler veritabanı altında bulunan kapilar tablosundan kayıt silinmiştir. e) kapilar veritabanı içerisinde gumrukler tablosu oluşturularak yeni kayıt girilmiştir. 21. Aşağıdaki kimlik doğrulama metotlarından hangisi diğerlerine göre daha güçlüdür? a) Parola veya SMS b) Parola ve SMS c) SMS ve Parmak izi d) OTP Cihazı e) Parola, SMS ve Parmak izi 22. Aşağıdakilerden hangisi kimlik doğrulama aşamasını atlatmak için kullanılan yöntemlerden değildir? a) Sözlük tabanlı şifre kırma b) Rainbow tabloları c) Anahtar saldırısı d) Kaba Kuvvet saldırısı e) SQL Enjeksiyon 23. SQL Enjeksiyonu saldırılarına karşı güvenlik önlemi almak için.. doğru tercihlerden birisidir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez? a) Kullanılan textboxlara isim vermek b) Gönderilen verileri filtrelemek c) Kullanıcı yetkilerini kısıtlamak d) SQL parametresi kullanmak e) Tüm TextBox girişlerinin değerlerini Validator Kontrolleri, Regular Expressions veya kod ile kontrol etmek Sayfa 7 / 20

8 24. XSS (Cross site scripting) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? a) Ziyaretçinin javascript ile zararlı kod barındıran bir sayfaya yönlendirmesi b) Tüm kullanıcıların güvenliğinin sağlanması c) Sunucuda bulunan ana sayfanın içeriğinin değiştirilmesi d) Kullanıcının çerezlerinin çalınması e) Kullanıcının çerezlerinin silinmesi 25. Aşağıdakilerden hangisi XSS(Cross site scripting) saldırı türlerinden birisidir? a) Stored XSS b) Runtime XSS c) Deployed XSS d) Worked XSS e) Power XSS 26. Kullanıcının erişmek istediği modüle erişim hakkı olup olmadığını kontrol eden mekanizmaya ne ad verilir? a) Yetki denetimi b) Form c) Yapay menü d) XSS (Cross site scripting) e) Buton 27. Aşağıdakilerden hangisi uygulama güvenliğine yönelik alınan önlemlerden değildir? a) Yönetim paneli, arayüzü gibi kritik dizinlerin isimleri kolay tahmin edilebilir olmamalıdır (admin, yonetici, administrator, yonetim, panel, vb.) b) Veritabanı kullanıcısının veritabanına sadece uygulama sunucu IP`sinden bağlantı hakkı olmalıdır. c) Parola unuttum formları, gizli soru, doğum tarihi gibi birden fazla parametre ile desteklenmelidir. d) Parola güncelleme işlemleri için eski şifre her zaman sorulmalıdır. e) Uygulamada oluşan hatalar veya uygulama sunucu varsayılı hata mesajları kullanıcıya detaylı olarak gösterilmelidir. 28. Aşağıdakilerden hangisi hash algoritması türlerinden değildir? a) MD5 b) MD6 c) SHA1 d) SHA2 e) WIPE Sayfa 8 / 20

9 /24 adresinin subnet i aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) LAN içinde en fazla 6 bilgisayar bağlanacaksa, kullanılacak IP yapısının ağ maskesi (Subnet Maskı) aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? a) b) c) d) e) IP Protokolü OSI de hangi katmanda çalışır? a) Data Link(veri bağı) b) Network (ağ) c) Transport (taşıma) d) Session (oturum) e) Presentation (sunum) 32. Aşağıda verilen protokol katmanları OSI modeline göre hangi sırada düzgündür? I. Transport (taşıma) II. Data Link (veri bağı) III. Network (ağ) IV. Physical (fiziksel) a) IV-I-II-III b) IV-II-III-I c) IV-III-II-I d) I-II-IV-III e) II-I-III-IV 33. Aşağıdakilerden hangisi TCP protokolü kullanmaz? a) POP3 b) HTTP c) HTTPS d) ARP e) FTP Sayfa 9 / 20

10 34. HTTPS protokolü servisi için port numarası varsayılan olarak kaçtır? a) 80 b) 8080 c) 443 d) 21 e) Aşağıdaki protokollerden hangisi elektronik posta mesajları aktarmak için kullanılır? a) FTP b) SSL c) SNMP d) RDP e) SMTP 36. IPv6 da IP adresleri kaç bitten oluşur? a) 1024 b) 128 c) 48 d) 512 e) Linux işletim sisteminde bulunduğunuz dizinin adını, aşağıdaki komutlardan hangisi ile görebiliriz? a) rmdir b) touch c) cp d) pwd e) mv 38. Bir istemcinin başta IP adresi olmak üzere tüm ağ ayarlarını otomatik olarak alması isteniyorsa kurulacak Windows Sunucu rolünün adı nedir? a) DNS b) DHCP c) Hyper-V d) Dosya Sunucu e) Faks sunucu Sayfa 10 / 20

11 Bit adrese sahip bir işlemcinin adresleyebileceği maksimum bellek miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? a) 4 GB b) 8 GB c) 8 MB d) 4 MB e) 2 GB 40. Active Directory kurulumunu gerçekleştiren komut aşağıdakilerden hangisidir? a) startad b) setactivedirectory c) adsetup d) dcpromo e) setupad 41. Sunucu açık durumdayken donanım eklenmesine ve değiştirilmesine olanak sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? a) hot-remove b) hot-swap c) hot-part d) hot-take e) hot-edit 42. Aşağıdaki komutlardan hangisi PC'mizin DHCP'den aldığı IP adresini bırakmasını sağlar? a) ipconfig b) ipconfig /all c) ipconfig /renewal d) ipconfig /release e) ipconfig /registerdhcp 43. Linux işletim sistemlerinde varsayılan olarak kullanılan yönetici adı aşağıdakilerden hangisidir? a) Root b) Yönetici c) Administrator d) Admin e) Superuser Sayfa 11 / 20

12 44. Aşağıdaki DNS kayıt türlerinden hangisi ters DNS (reverse dns) için girilen kayıttır? a) A b) AAA c) PTR d) IP e) ADDR 45. Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? a) Byte- Kilobyte- Terabyte-Gigabyte b) Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte c) Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte d) Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte e) Kilobyte-Megabyte-Gigabyte-Terabyte GB veri alanının TB olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a) 1 TB b) 2 TB c) 3 TB d) 4 TB e) 5 TB 47. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ve/veya sunucu elektrik bağlantısı arasına bağlandığında, elektrik kesintilerinde elektrik beslemesini belirli bir süre devam ettirir? a) DVR b) UPS c) CPU d) RAM e) ROM 48. Elektrik kesilince son yazılan kaydedilmemiş bilgilerin kaybolmasının sebebi hangisidir? a) Dosyanın salt okunur durumda olması b) Harddisk üzerinde bilginin okunur halde olması c) Bilgilerin cpu üzerinde olması d) Bilgilerin ram üzerinde olması e) Birden fazla programın açık halde olması Sayfa 12 / 20

13 49. Ms Excel de A1 hücresinde İSTANBUL yazmaktadır. A2 hücresine =PARÇAAL(A1;4;3) formülü girildiğinde alınacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) ANB b) NL c) BU d) NA e) AT 50. Microsoft Word programında simgesi aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirmeyi sağlar? a) Kopyala b) Yapıştır c) Biçim Boyacısı d) Düzenle e) Kes 51. Powerpoint te hazırlanan gösteriyi başlatmak için hangi tuş kullanılır? a) F2 b) F5 c) F7 d) F9 e) F Microsoft Ofis ortamında imleci belgenin başına getirmek için kullanılan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? a) Ctrl+End b) Ctrl+Pg Up c) Ctrl+Alt d) Ctrl+Home e) Ctrl+Pg Dn Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun a göre Yer Sağlayıcı olarak Bakanlığımız yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini en az ne kadar süre ile saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür? a) 1 yıl b) 8 ay c) 3 yıl d) 2 ay e) 2 yıl Sayfa 13 / 20

14 54. Yerel bir ağda bir kullanıcının MAC adresi kullanılarak sanki o kullanıcıymış gibi ağın kullanılması durumunu aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır? a) Kullanıcı kandırma b) Kimlik hırsızlığı c) Kullanıcı doğrulaması d) MAC aldatmacası e) Hacking 55. I. Virüs II. Firewall III. Spyware IV. Trojen V. Worm VI. Antivirüs Yukarıdakilerden hangileri zararlı yazılımdır? a) Yalnız I b) I ve II c) I, III, IV, V d) I, III, V, VI e) I, II, IV, V 56. Gerekirse, adınıza verilmiş parolayı kimlerle paylaşmalısınız? a) Amiriniz b) İş Arkadaşınız c) Sistem Yöneticisi d) Teknik Destek Sorumlusu e) Hiç Kimse 57. Aşağıdakilerden hangisi malware(kötücül) yazılımlara örnek değildir? a) korsan müzik ve film dosyaları b) korsan yazılımlar c) kayıtlı yazılım güncellemeleri d) kırılmış (crack) programlar e) yama olarak internetten indirilmiş herhangi bir program 58. Kurumsal bilgisayarınıza virüs gibi zararlı yazılım bulaştığını tespit ettiğinizde ne yapmalısınız? a) Virüslü dosyaları e-posta ile Bilgi İşlem Birimine gönderirim b) Dosyalarım kaybolmasın diye başka bir bilgisayara kopyalarım c) Anti-virüs programını değiştirmeye çalışırım d) Bilgi İşlem Birimine bilgi veririm e) Bir şey yapmama gerek yok Bilgi İşlem Birimi gereğini yapar Sayfa 14 / 20

15 59. Aşağıdakilerden hangisi kimlik doğrulama yöntemlerinden birisi değildir? a) PRTG/MRTG yönetim sistemi b) Parola yöntemi c) Parola ve SMS yöntemi d) Parmak izi tanıma sistemi e) Retina tanıma sistemi 60. Bir bilgisayar ağını diğer ağlardan gelecek tehditlere karşı korumaya yarayan cihaz ya da yazılım aşağıdakilerden hangisidir? a) Hub b) Server c) Switch d) Access Point e) Firewall 61. Aşağıdakilerden hangisi sosyal mühendislik saldırılarına karşı alınacak tedbirlerden değildir? a) Parolanın uzunluğu ve kompleks olması b) Bilgi içeren atık kâğıtların imha edilmesi c) Parolaların unutulmaması için kağıtlara yazılması d) Fiziksel güvenlik önlemlerinin alınması e) Mantıksal güvenlik önlemlerinin alınması 62. Aşağıdakilerden hangisi sosyal mühendislik saldırısı yöntemlerinden değildir? a) SQL Enjeksiyonu yapmak b) Gerçek gibi görünen sahte e-posta göndermek c) Yetkili biri rolüne bürünerek karşı taraftan bilgi edinmek d) Sorun çıktığı takdirde yardım edebileceğini söyleyip sonra sorunu kendisi yaratmak ve böylece kurbanın yardım istemek için kendisini aramasını sağlamak e) E-postada oltalama yöntemini kullanmak 63. I. Uygulama II. Bilgi Toplama III. İstismar IV. İlişki Oluşturma Sosyal Mühendislik saldırılarında takip edilen yukarıdaki adımların doğru bir şekilde sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? a) II-I-III-IV b) II-IV-III-I c) II-I-IV-III d) III-II-IV-I e) III-IV-II-I Sayfa 15 / 20

16 64. Aşağıdakilerden hangisi sosyal mühendislik saldırılarına karşı doğrudan alınabilecek önlemlerden değildir? a) Kullanıcı farkındalık eğitimi b) Bilgi güvenliği farkındalığı karikatürleri c) Farkındalığa yönelik e-postalar d) Ekran koruyucu e) Kriptoloji cihazı sayılı KHK göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak; Bakanlığımız hangi birimin görevidir? a) Strateji Geliştirme Başkanlığı b) Özel Kalem Müdürlüğü c) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği d) Hukuk Müşavirliği e) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı sayılı KHK göre, Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir? a) 10 b) 20 c) 30 d) 25 e) sayılı KHK göre, Bakanlığımız birimlerinde Daire Başkanı olarak görev yapan bir personelin, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte bu görevde fiilen en az kaç yıl görev yapmış olmak zorundadır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) sayılı KHK göre, Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları en az kaç yıl çalışmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 10 Sayfa 16 / 20

17 69. Memur Bay X, bir siyasi partiye ait afişleri asarken yakalanmıştır. Memur Bay Y nin ise, bir siyasi partiye üye olduğu, yaptırılan araştırmada anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Memur Bay X ve Memur Bay Y ye uygulanması gereken disiplin cezası veya cezaları hangisidir? a) Her ikisine de, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. b) Her ikisine de, Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilir. c) Memur X e, Aylıktan kesme; Memur Y ye Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. d) Memur X e, kademe ilerlemesinin durdurulması, Memur Y ye Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir. e) Memur X e, Devlet memurluğundan çıkarma; Memur Y ye, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıdaki fiil ya da hallerin hangilerinin, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, tekerrür eden hangi fiiller için hangi cezanın uygulanacağını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak II) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak III) Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak IV) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek a) III ve IV ün tekerrüründe, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. b) I ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. c) II, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. d) I,II ve III ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. e) I, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıda belirtilen hangi fiil ve hallerin, cezaların özlük dosyasından silinme süresi içinde tekerrürü Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir? I) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak II) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak III) Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak IV) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak V) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek a) I, II ve III b) I, II ve IV c) III, IV ve V d) II, III ve IV e) II, III ve V Sayfa 17 / 20

18 72. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X in tarihinde Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği, tarihinde öğrenilmiştir. İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına başlanması gereken tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarının genel hakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Sendika kurma b) Kovuşturma ve yargılama c) İzin d) Güvenlik e) Davranış ve işbirliği 74. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak göreve başlayan, lisede hazırlık sınıfında okuyan, 4 yıllık yüksekokulu bitirdikten sonra master yapan ilgilinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? a) 9/3 b) 9/2 c) 9/1 d) 8/1 e) 8/ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere azami ne kadar süre ile ayrılma müsaadesi verilebilir? a) Bir yıl b) İki yıla kadar c) Öğrenim süresi kadar d) Dört yıla kadar e) Üç yıla kadar Sayfa 18 / 20

19 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, azami kaç aya kadar refakat izni verilir? a) 3 b) 6 c) 9 d) 12 e) Bir yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2013 yılından devreden 17 günlük yıllık iznini devrettiği 2014 yılına ait olan 20 günlük yıllık izni ile birlikte (toplam 37 gün) tamamını tarihinden itibaren kullanmak üzere başvuruda bulunmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, memur (X) in, kullanabileceği toplam izin süresi kaç gündür? a) 37 b) 26 c) 25 d) 20 e) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, eşi doğum yapan memura, isteği üzerine en fazla kaç ay süre ile aylıksız izin verilir? a) Doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren onsekiz aya kadar. b) Doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren yirmidört aya kadar. c) Süt izni bitiminden itibaren yirmidört aya kadar. d) Doğum tarihinden itibaren yirmidört aya kadar. e) Doğum tarihinden itibaren onsekiz aya kadar sayılı Devlet Memurları Kanunu nda yer alan Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sınıflandırma b) Kapsam c) Liyakat d) Eşitlik e) Kariyer sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, adaylık devresi içinde Devlet memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) ne kadar süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar? a) Hiçbir surette b) 6 ay c) 1 yıl d) 2 yıl e) 3 yıl Sayfa 19 / 20

20 CEVAP ANAHTARI- BİD 1- C 2- D 3- A 4- C 5- A 6- C 7- E 8- A 9- D 10- D 11- D 12- C 13- A 14- E 15- B 16- B 17- C 18- C 19- A 20- C 21- E 22- C 23- A 24- B 25- A 26- A 27- E 28- E 29- C 30- A 31- B 32- B 33- D 34- C 35- E 36- B 37- D 38- B 39- A 40- D 41- B 42- D 43- A 44- C 45- E 46- C 47- B 48- D 49- A 50- C 51- B 52- D 53- A 54- D 55- C 56- E 57- C 58- D 59- A 60- E 61- C 62- A 63- B 64- E 65- C 66- C 67- A 68- C 69- D 70- D 71- E 72- D 73- E 74- A 75- D 76- B 77- B 78- D 79- E 80- E Sayfa 20 / 20

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ 481BB0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP ŞEF (BİLGİ İŞLEM) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALMANAC-PRO YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve İletişim Bilgileri İşbu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıda Firma ve Müşteri olarak tanımlanan ve Sözleşmenin

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 6 481BB0070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI

SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI SIZMA TESTİ HİZMETİ VEREN PERSONEL VE FİRMALAR İÇİN YETKİLENDİRME PROGRAMI İlk yayınlanma: 01.10.2013 R2: 05.01.2014 R3: 24.03.2014 R4: 15.04.2014 R5: 02.05.2014 R6: 16.05.2014 R7: 28.05.2014 Bu dokümana

Detaylı

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER

MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mithat YILDIZ Denizcilik Uzman Yardımcısı BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Danışman Alper SINAV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr [ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr BGA Bilgi Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti bilgi@bga.com.tr www.bga.com.tr Sayfa 1 İçindekiler 1) HTTP... 3 a) SSL Nedir? HTTPS...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (DONANIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (DONANIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (DONANIM) ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

AntiKor Güvenlik & Web Filtreleme Kullanım Kılavuzu. AntiKor Güvenlik & Web Filtreleme Nedir?

AntiKor Güvenlik & Web Filtreleme Kullanım Kılavuzu. AntiKor Güvenlik & Web Filtreleme Nedir? AntiKor Güvenlik & Web Filtreleme Nedir? AntiKor Güvenlik & Web Filtreleme Yazılımı, Mersin Teknopark ında faaliyet gösteren 3 Akademik Personelin oluşturduğu epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı