Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 211, Elazığ, Turkey Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi N. Akçakale 1 A. Demirer 2 İ. Özsert 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede MYO., Bolu, Türkiye E-posta: 2 Sakarya Üni. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğit.Böl., Sakarya,Türkiye, E-posta: 3 Sakarya Üni. Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı., Sakarya,Türkiye, E-posta: Shoe Outsole Used Nr / Sbr Type Elastomers Based Material Effect of Mechanical Properties of Glass Ball and Mica Powder Abstract In this experimental study, effects of mica powder and glass ball filling on the mechanical properties of NR/SBR type elastomer based rubber materials used in shoe soles are investigated.in the study, a spesific mixture of natural rubber (NR RSS3) and Stiren Butadien Rubber (SBR 152) is used as main material. In the experiments, a traditional kaolin filled fomula used in industry for manufacturing shoe soles and mica powder and glass ball filled formulas are compared. Mica powder (Mica SMW 375) and Glass ball (Quartz-75) fillings are separately added in the ratio of %5,15 (25 g in term of mass) Mechanic values of obtained filled materials are compared. It is observed that flexibility capability of the material satisfies standard values in 3 bends. In density values, an improvement of glass ball %13, mica powder %14 is obtained according to the standard formula. In percentile elongation amounts, an enhancement of more than glass ball %166, mica powder %133 is observed. According to the standard value, an increase of glass ball %42, mica powder %37 in tensile resistance has been observed. An increase in wear amounts and hardness values is observed. It is observed that, hardness values are higher in the ratio of glass ball %4, mica powder %42 according to the standard values, due to the used fillings being mineral based. In the material laceration values, an enhancement of glass ball %17 has been obtained according to the traditional formula, while a decrease of %12 has been observed on mica powder filling sample According to the traditional formula, a decrease in material unit costs in the ratio of glass ball %7, mica powder %5 is observed. These formularized materials based on elastomer based shoe sole material standards can be used in various areas in industry. Keywords NR/SBR, Mica Powder, Glass ball, Elastomer, rubber sole I. GIRIŞ Doğal (NR) ve yapay (SBR) kauçuk olarak anılan elastomerler kendilerine has üstün özellikleri nedeni ile geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Otomotiv, inşaat, beyaz eşya ve ayakkabı taban malzemelerine kadar endüstrinin pek çok alanında kullanılmaktadır. Ayakkabı taban malzemeleri imalinde kauçuk özellikli malzemelerin kullanım oranı % 34 tir [1,2]. Bu malzemelerden üretilecek ürünün gerektirdiği özelliklere sahip olabilmesi için işlenme sırasında çok sayıda ve değişik niteliğe sahip dolgu ve katkı maddeleri ilave edilmektedir. Dolgu maddeleri aktif, yarı aktif ve inaktif olarak gruplara ayrılabilir. Elastomerlerle ilgili daha önce yapılmış çalışmalara bakıldığında bilinen dolguların dışında cam elyaf, odun talaşı, deri tozu, cam küre, pirinç kabuğu tozu, wollastonit vb. gibi farklı dolgulara da rastlamak mümkündür. Jolene ve arkadaşları[3] ayakkabı tabanı malzemelerindeki mineral dolguların reolojik davranışları ile ilgili çalışmasında SBS blok kopolimerinde (CaCO 3 ) kalsiyum karbonat yerine % 1 mika tozu veya % 1 cam küre kullanarak malzemenin mekaniksel ve fiziksel özelliklerdeki değişimi incelemişlerdir. Silis, mika tozu ve kalsiyum karbonattan daha pahallı olduğundan kullanımının ekonomik olmayacağını mika tozunun ise iyi bir alternatif dolgu olduğunu ifade etmektedirler. Akçakale ve arkadaşları [4], NR/SBR tipi elastomer esaslı malzemeye üç farklı oranda mika tozu dolgusu kullanarak mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Mika tozu (Mica SMW 375) dolgusu % 5,15-9,4 ve 13,4 oranlarında (kütlece 25g- 5g- 75g) katılmış ve % uzama miktarında % 16,5; kopma mukavemetinde ise yaklaşık % 36 oranında artış tespit etmişlerdir. Aşınma miktarında bir miktar artış görülmekte, sertlik değerleri ise istenen aralıktadır. Malzeme birim maliyetlerinde ise %5,2 ile 12 oranında düşüş gözlemlemişlerdir. Oksman ve arkadaşları [5], 42 nanometre tane büyüklüğüne sahip ahşap tozu ve polipropilen (PP) bileşiklerinin yapısı ve mekanik özellikleri üzerinde çalışarak bükülebilme kabiliyetini olumsuz etkilediğini 311

2 söylemektedirler. Ahşap tozunun malzeme fiyatı düşürdüğünü, polipropilen malzeme karışımının kopma dayanımını artırdığını ve % uzama kabiliyetini ise düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Aynı bileşiklerde elastikiyet modülünün de % 7 e kadar artığını belirlemişlerdir. Timings ve arkadaşları [6], elastomer malzemelerde; cam tozu dolgu malzemelerinin iyi elektrik iletimi sağladığını, odun talaşının maliyeti düşürdüğünü, alüminyum tozunun mekanik dayanımı artırdığını, kırpıntı kâğıt ve bez tozlarının elektrik yalıtımı sağladığını belirtmiştir. Siriwardena ve arkadaşları [7], poliprobilen/etilen-propilendien terpolimer/beyaz pirinç kabuğu tozu termoplastik elastomer üçlü karışımların üzerinde çalışmışlar. PP/EPDM/Beyaz pirinç kabuğu kauçukta ürün deformasyonunu azalttığı tespit etmişlerdir. Bunun yanında malzeme viskozitesini ve erime viskozitesini artırdığını % 4 lük bir dolgu karışımda düzgün yüzeyler elde edildiğini bildirmişlerdir. Sumaila ve arkadaşları [8], poliüretan malzemeye % 2 ile 1 arasında yerfıstığı kabuğu tozu (odun selülozu) ilave ederek çekme, basma ve darbe dayanımı değerlerini incelemişlerdir. Dolgu miktarı artıkça çekme dayanımının artığını söylemektedirler. Dolgu malzemesinin ise darbe dayanımı üzerinde olumsuz bir etki yaptığını söylemektedirler. Basma dayanımında en iyi durum % 4 dolgulu malzemenin verdiğini en kötü sonucu ise % 8 dolgulu malzemenin verdiğini ifade etmektedirler. Sonuç olarak poliüretan içerinde dolgu malzemesi olarak kullanılabileceğini söylemektedirler. Akçakale ve arkadaşları[9], wollastonit dolgusunu % 5,15-9,4 ve 13,4 oranlarında kullanarak elde edilen elastomer malzemenin mekanik değerlerinin geleneksel malzemeye göre karşılaştırarak bükülebilme kabiliyeti standart değerlerin üzerinde olup % uzama miktarında standart değerin %13 ile % 11 arasında bir iyileşme elde etmişlerdir. Kopma mukavemetinde ise yaklaşık % 13,4 ile % 41 oranında artış tespit edildiğini söylemektedirler. Elastomerdeki wollastonit oranı arttıkça aşınma miktarında ve sertlik değerleri bir miktar artış görülmekte olduğunu ifade etmektedirler. Malzeme birim maliyetlerinde ise % 5,7-12 oranında düşme gözlemlediklerini ifade etmektedirler. Savran [1], doğal kauçuklarda özellikle yırtılma ve aşınma mukavemetini artırmak için dolgu malzemesi olarak ince taneli karbon siyahlarının önemli etkileri olduğunu söylemektedir. Bu çalışmada NR ve SBR elastomer esaslı malzemelere geleneksel dolgu malzemeleri (kaolen) yerine ayrı ayrı (25 g.) % 5,2 oranında cam küre ve mika tozu katılmıştır. Katılan dolgu malzemelerinin, yoğunluk, çekme dayanımı, kopma dayanımı, aşınma, sertlik, bükülebilme (esnetme) gibi mekaniksel özeliklere etkileri araştırılmıştır. Ayrıca birim maliyeti hakkında da bir karşılaştırma yapılmıştır. II. MATERYAL VE METOT Doğal Kauçuk (NR RSS3) ile Stiren Butadien Kauçuğuna (SBR 152 ) katkı maddeleri değişik oranlarda katılarak karışımlar hazırlanmıştır. Daha sonra NR+SBR kauçuk karışımı kompozit malzemeye ayrı ayrı kütlece % 5,15 N. Akçakale, A. Demirer, İ. Özsert oranlarında (25g) Cam Küre ve Mika Tozu ilave edilerek elastomer karışımlar elde edilmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan malzeme ve ekipmanlara ait teknik özellikler Tablo 1 de verilmiştir. Cam küre; az çok saf halde bulunan kristalleşmiş silisyum dioksit (SiO 2 ) çeşitlerine verilen ad dır. Kuars, birçok kayacın bünyesinde, yer kabuğunda en yaygın bulunan özgül ağırlığı 2,85 g/cm 3, çizgisi beyaz, çabuk kırılır ve kırılma yüzü sedef içi şeklinde, ergime sıcaklığı 1785 C olan kayaç yapıcı bir ana mineraldir. Karayolları işaretlemesinde ve fosforlamada kullanılan cam kürecik, tüm dünyadaki geçmişi yakın zaman dayanmaktadır. Her türlü boya çeşidine karıştırılarak kullanılan cam küreler farklı kullanım amaçlarına göre değişik ebat ve türde üretimi söz konusudur. Boyalara katılarak kullanılan cam kürecik karanlıkta veya görüş mesafesinin kısa olduğu durumlarda ışık yansıması sayesinde görüşü ve ilgiyi arttırmaktadır. Plastik malzemelerde ekstrüzyon ve enjeksiyon yöntemine uygun olmaları, aşınma direnci ve sertlik özellikleri nedeni ile dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. Şekil 1-a da cam küre parçacıklarının SEM görüntülerinde homojen bir yapıda olduğu görülmektedir. Tablo 1. Deneylerde kullanılan malzeme ve donanımlar [1] KULLANILAN MALZEME VE EKIPMANLAR NR (Doğal Kauçuk) SBR (Stiren Butadien Kauçuk) Cam Küre Mika Tozu Dolgu Maddesi TICARI ADI TEKNIK ÖZELLIKLERI NR RSS 3 Yoğunluğu:,93 SBR 152 Yoğunluğu:,94 Quartz-75) (Tedarik: Tane Kaltun Maden. büyüklüğü:75 µm Aydın-Çine, Yoğunluğu: 2,85 Mica SMW 375, Tedarik: Kaltun Maden. Aydın-Çine Tane büyüklüğü: 5 µm Yoğunluğu: 2,7 Karbon Siyahı Dolgu Maddesi HAF N33 Yoğunluğu: 1,7 Çekme Cihazı TS EN ISO DIN 5354, Çekme hızı: 1 mm/sn. Devotrans DVT3 Yoğunluk ölçme cihazı TS 2827 ye uygun ölçüm yapan Sartorius BP 31S, Almanya Sertlik ölçüm cihazı (durometre) Bennewart bükme cihazı TS DIN 53519, PTC Instruments, ABD EN-ISO DIN SATRA TM 161, Türkiye Cam küreler; termoplastik malzemelerde çekme ve basma dayanımını, elastikiyeti ve kimyasal direnci artırmak gayesi ile kullanılır. Ayrıca maliyeti düşürür ve kalıpta çekmeyi azaltıcı özelliğe sahiptir. 312

3 Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mika çok kolay dilimlenen yapraksı bir silikat grubudur. Mika kristalli kayaçların çoğunda bulunur ve granitin üç temel mineralinden birini teşkil eder. Ayrıca granitlerin parçalanmasından meydana gelen kumtaşları ve kumlar içinde de bulunur. En önemli özelliği yalıtkan olmasıdır. Mika 5 C nin üstünde bile sıcaklıktan etkilenmez yapısını değiştirmez. Şekil 1-b de mika tozu parçacıklarının SEM görüntülerinde yapraksı yapıları görülmektedir. a. Cam küre b. Mika tozu Şekil 1. NR/SBR kauçuk içerisine dolgu malzemesi olarak katılan cam küre (a),ve mika tozu (b) partiküllerinin SEM görüntüsü. Mika; yalıtkanlığı, saydamlığı ve ince levhalara ayrılabilmesi gibi niteliklerine bağlı olarak elektronik, plastik boya ve kâğıt sanayinde, yapı malzemeleri üretiminde, sondajcılıkta, lastik ve duvar kâğıdı imalinde kullanılmaktadır. Plastiklerde yüksek sıcaklıklara karşı direnci, yüksek sertlik, boyut kararlılığı, iyi dielektrik özelliği ve ekonomik özellikleri nedeniyle bu çalışmada dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. Mika tozu; polimerlerde ve termoplastiklerde elastik modülünü, elektrik ve kimyasal direncini, ısı kararlılığını ve ekstrüzyon hızını artırır. Kalıpta çekme ve ısısal genleşmeyi azaltır ve maliyeti düşürür. Geleneksel formül adını verdiğimiz formül numunelerinin mekaniksel deneyleri sonucu formülde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yeni formülde proses kolaylaştırıcı ve yumuşatıcı olarak kullanılan aromatik yağın yerine parafinik yağ kullanılmıştır. Parafinik yağ, aromatik yağa göre daha açık renktedir. Açık renkli tabanlar için daha uygundur. Parafinik yağlar, aromatik yağlara göre daha pahallı olup düşük viskoziteli ve hamurun iç yağlanmasını daha iyi sağlar. Karışımlarda aktif dolgu ve sertleştirici ajan olarak kullanılan karbon siyahı HAF N33 daha ince taneli olduğundan homojen bir yapı oluşumuna da katkı sağlamıştır. Hamura yumuşatıcı olarak daha açık renkli olan parafinik yağ, aktivatör olarak stearik asit, çinko aktif katkı maddeleri kullanılmıştır. Çalışmada formül iyileştirmeleri yapılarak ilave dolgu olarak cam küre ve mika tozu ayrı ayrı kullanılmıştır. Formül kaolen dolgusu yerine mika tozu ve cam küre dolguları için farklı hamurlar hazırlanmıştır ve vulkanizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Numunelerin ayrı ayrı kauçuktaki dolgu miktarlarına göre mekanik özellikleri incelenmiştir. Buna göre geliştirilen GF, MT ve CK formüllerine ait kauçuk dolgu ve katkı değerleri, formülasyon içerik ve oranları Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2.Deneylerde kullanılan kauçuk ve dolgu maddesi oranı[1] % GELENE KSEL FORMÜL (GF) MIKA TOZU (MT) CAM KÜRE (CK) NR 18,2 11,2 11,2 SBR 24,3 33,4 33,4 NR+SBR 42,5 44,6 44,6 Karbon siyahı 18,2 29,7 29,7 Kaolen Cam Küre - - 5,15 Mika Tozu - 5,15 - Kükürt 2,3 1,35 1,35 Çinko aktif,6 1,5 1,5 Stearik asit 2,3,9,9 Aromatik yağ 4,6 - - Parafinik yağ - 5,9 5,9 Silikasil Vulkanizasyon, Hızlandırıcıları (CZ, TH, DEG, 5μm MBT) 1,5,9,9 Yapılan bütün deneyler ve kondüsyonlama işlemleri kauçuk esaslı elastomer malzemeler için belirlenen TS, EN ve SATRA normlarına uygun olarak Fatih Taban ve Ökçe Sanayi AŞ. İstanbul, test laboratuarında yapılmıştır. Farklı kompozisyonlarda hazırlanan kauçuk karışımlarının banburide hazırlanmasından, sıcak preslerde pişirilmesine kadar numunelerin proses şartlarının aynı olmasına dikkat edilmiştir. Tablo 3. Proses şartları PROSES ŞARTI Karıştırma Süresi (dk.) 12 Banbury İç Sıcaklığı ( o C) 8 Çalışma Sıcaklığı ( C) Bekleme Süresi (dk.) 5 6 Pres Basıncı (bar) 16 Özel merdanelerde levha halinde hazırlanan karışımlar tekrar vulkanizasyon presinde ± 2 C duyarlı sıcaklık kontrolü ile ve 16 atmosfer basınç altında vulkanize edilerek plaka şeklinde ayakkabı tabanı haline dönüştürülmüştür [2,4]. Karışım hazırlama ve vulkanizasyon işlemlerinde numunelere uygulanan proses şartları Tablo 3 de verilmiştir. Numuneler üretildikten sonra 24 saat bekletilerek deneylere başlanmıştır. Kauçuk deney numuneleri mekanik testlere tabi tutulmadan önce standartlara göre 23 o C ve % 5 bağıl nemde bekletilerek şartlandırılmıştır. Sıcaklık toleransı genel olarak ± 2 o C alınmıştır [11,12]. Hazırlanan taban malzemelerinin her birinden standartlara uygun olarak beşer adet numune parçası özel pres bıçakları ile kesilerek testler yapılmıştır. Numune parçalarının test değerlerini hesaplamada ortalama değerleri alınmıştır. Yırtılma dayanımı, TS 5698 e göre yapılmıştır. Yırtılma deneyi, pantolon şeklini andıran numunelerin çekme cihazı 313

4 Aşınma Miktarı (mm³) % Uzama Miktarı Yoğunluk () Sertlik (Shore A) çenelerine bağlanarak 1mm/s çekme hızında gerçekleştirilmiştir. Bennewart bükme (esnetme) deneyi (EN-ISO2344), daha çok taban malzemelerin bükülebilme kabiliyetini ölçmede kullanılmaktadır. Tabanlar testten önce 24 saat süre ile koşullandırılır ve cihazın üstünde iken belirlenen noktalardan özel bir delici zımba ile 2 mm genişliğinde çentikler açılır. Malzemeye 9 o C açı ile 3 adımlık esnetme uygulanır daha sonra çentik yerleri ölçülerek, standartlar dâhilinde (azami çentik boyu 4 mm) ret veya kabul edilir. Aşınma deneyi TS-EN 1277 e göre gerçekleştirilmiştir. Cihaz dönen tambur üzerine sarılmış zımparadan (alüminyum oksit, tane büyüklüğü 6) oluşmaktadır. Numunelerin kalınlığı en az 4 mm, çapı ise 16 mm olmalıdır. Numune tambura 1±,2 N luk dikey kuvvet altında 4 m yol aldırılır. Numuneler tartılır, sonucunda bulunan değerler ile bağıl kütle kaybı ve bağıl hacim kaybı hesaplanır. Aşınma deneyi sonrası malzeme içyapısını ve elastomer içerisindeki katkı ve dolgu maddelerini görmek için yüzey altınla kaplandıktan sonra x5 oranında SEM mikro görüntüleri çekilmiştir. III. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA Yapılan çalışmada verilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için endüstride ayakkabı tabanı imalinde yaygın olarak kullanılan geleneksel formüllü (GF) bir elastomer malzeme, karşılaştırma maksadıyla ele alınmıştır. Geleneksel formüllerde daha çok dolgu maddesi olarak kaolen kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise mika tozu ile cam küre dolgu maddeleri ayrı ayrı kullanılmış ve fiziksel özellikleri yönünden incelenerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen mekanik değerler toplu olarak Tablo 4 de verilmiştir. Test edilen bütün numunelerin yoğunluk değerleri istenilen TS 5499 değerinin altında çıkmıştır. (Şekil 2) Cam küre dolgulu numunenin yoğunluğu standart değere göre %,13, kaolen dolgulu geleneksel formüle göre ise %,13 ve mika dolgulu malzemeler geleneksel dolgulu malzemeye göre %,18 daha düşük yoğunluk değeri elde edilmiştir. Seçilen elastomer özellikli taban malzemeleri için standartlarda sertlik değeri minimum. 55 Shore A dır. Her ne kadar bir üst limit belirlenmemişse de literatürlerde 7 Shore A yı geçmemesi önerilir. Geleneksel formül sertlik değeri mika tozu dolgulu malzemeye göre %,37 ve cam küre dolgulu kauçuk malzemelere göre %,25 oranlarında artığı gözlenmiştir (Şekil 2). Standartta istenilen maksimum aşınma miktarı 25 mm 3 dir. Her üç malzeme grubunda da aşınma miktarı değerleri standart değerin altında çıkmıştır. Standart değere göre geleneksel formül % 3 cam küre dolgulu numunede % 14 ve mika tozu dolgulu malzemede % 8 oranında daha düşük değerlerde ölçülmüştür. Aşınma miktarının çok önemli olduğu durumlarda dolgu miktarı daha düşük olarak kullanılması uygundur. Jolene ve arkadaşlarının [3] SBS tipi termoplastik elastomerlerde yapmış oldukları çalışmada kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) ve cam küre dolgulu karışımlara göre mika tozu karışımında aşınmasının daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Aşınmada sonuçlar [9] literatürlerle de uygunluk göstermektedir. (Şekil 3). N. Akçakale, A. Demirer, İ. Özsert Tablo 4.Mekanik özellikler ve birim fiyat karşılaştırması [2] TSE 5499, 4698 ve TS EN ISO 2344 e göre istenilen değerler Yoğunluk ( ) 1,43 1,23 1,22 Maksimim. 1,5 ) Sertlik (Shore A) Minimum. 55 Shore A Aşınma Miktarı (mm 3 ) Maksimum. 25 mm 3 % Uzama Miktarı Minimum 2 Kopma Dayanımı (MPa) 2,94 7,35 8,4 Minimum 5,88 MPa Yırtılma Dayanımı 6,4 7,5 5,6 Minimum 6 kg/ mm Bükülebilme Esnetme 14,89 4,7 7,49 (adım) * Minimum 3 adım Malzeme Maliyeti ( $/kg) 1,92 1,79 1,82 * Bükülebilme deneyinde 1 adımdan sonra cihaz durdurularak gerekli ölçümler yapılmıştır. 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 Şekil 2. Malzemelerin yoğunluk ve sertlik değerleri % uzama miktarında ise standart değerlere göre CK % 33 ve MT % 16 oranında iyileşme görülmüştür; dolgulu GF malzemede ise standart değerin % 5 oranında altında çıkmıştır. (Şekil 3) Yoğunluk ( ) Sertlik (Shore A) 81 Aşınma Miktarı (mm³) % Uzama Miktarı Şekil 3. Malzemelerin aşınma miktarları ve % uzama değerleri Kopma dayanımı deneyleri TS EN ISO 1283 a göre yapılmıştır. Kopma dayanımında, standart değere göre CK % 25 ve MT % 37 oranında yüksek değerler elde edilmiş, GF kopma dayanımı değeri ise standart değerden % 5 daha düşük olduğu tespit edilmiş olup kopma dayanımı açısından iyi bir formülasyon olmadığı görülmüştür. (Şekil 4). Geleneksel

5 Esnetme Deneyi Çentik Boyu (mm) Malzeme Maliyeti ( $/kg) Kopma Dayanımı (MPa) Yırtılma Dayanımı (kg/mm) Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin formüle göre MT dolgulu malzemenin kopma dayanımının yüksek olması MT dolgusunun lineer çekmelerde MT nin yapraksı yapısından dolayı mukavemet arttırıcı bir özellik kattığı düşünülmektedir Kopma Dayanımı (MPa) Yırtılma Dayanımı (kg/ mm) Deneylerde kullanılan cam küre ve mika tozu dolgulu numunelerin aşınma deneyi sonrası yüzeyine altın kaplama yapılarak SEM görüntüleri incelendiğinde elastomer karışımlarının homojen bir yapıda olmadıkları bariz olarak görülmektedir. Cam küre dolgulu numunenin SEM incelemesinde farklı boyutlarda ve geometrilerde cam küre partikülleri görülmektedir. Görüntülerde ayrıca aşınma esnasında dolgu taneciklerinin malzemeden kopma izleri ve kauçuk yüzeyinde oluşan malzeme boşlukları görülmektedir. Şekil 4. Malzemelerin kopma ve yırtılma dayanımı değerleri Yırtılma değerleri ise standart değere yakın değerlerdedir. GF %,6 ve CK % 25 oranında bir artış görülmüştür. MT %,6 oranında düştüğü görülmüştür. Yırtılma dayanımında MT dolgulu malzemelerin düşük çıkmasını yapraksı MT nin kesme kuvvetine karşı dayanımının bir miktar düşük olmasından kaynaklanmış olabileceği sanılmaktadır. MT oranının artması ile de yırtılma dayanımında iyileşme olacağı düşünülmektedir. (Şekil 4) Esnetme deneyi çentik boyu (mm) Malzeme Maliyeti ( $/kg) Şekil 5. Malzemelerin esnetme ve birim maliyet değerleri Bennewart bükme cihazı ile yapılan esnetme deneyinde numunelere açılan çentiğin 3 adım sonunda ilerlemediği ve her üç malzeme grubunun esnetme değerleri yönünden uygun olduğu görülmüştür. Elastomer malzemelerin mekanik özelliklerine en büyük etken elastomerin tipi ve karışım formülasyonudur. Aynı şekilde dolgu maddelerinin türü, tane büyüklüğü gibi parametreler de mekanik özellikleri etkilemektedir. Deneylerde mika tozu ve cam küre dolgu malzemeleri olarak NR/SBR tip elastomerlerde ilk kez kullanılmıştır. Ayrıca elastomer malzemelerde maliyeti büyük oranda etkileyen en önemli husus kauçuk miktarıdır. Yapılan çalışmadaki karışımda daha pahalı olan doğal kauçuk (NR) oranı azaltılarak onun yerine suni kauçuk (SBR) oranı arttırılmıştır. (Şekil 5). Birim fiyat karşılaştırmasına bakıldığında formülasyondaki dolgu miktarı artıkça birim fiyatlarda belli bir düşüş gözlenmiştir. Birim maliyetler GF ye göre CK %,7 ve MT %,5 oranında azaldığı tespit edilmiştir (Şekil 5). 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 a. b. a. CK numunenin aşınma sonrası x5 görüntüsü b. MT numunenin aşınma sonrası x5 görüntüsü Şekil 6. CK ve MT dolgulu kauçuk numune yüzeylerinin aşınma deneyi sonrası x5 kez büyütülmüş SEM mikro- görüntüleri. SEM incelemelerinde mika tozu partiküllerinin farklı büyüklük ve boylarda ve yapraksı şekillerde olduğu görülmektedir. ayrıca aşınma esnasında mika tozu malzemeden kopma izleri ve kauçuk yüzeyinde oluşan malzeme boşlukları görülmektedir. Deneylerde kullanılan cam küre ve mika tozu dolgulu numunelerin aşınma deneyi sonucu yüzeyine altın kaplama yapılarak SEM görüntüleri alınmıştır (Şekil 6-a; 6-b) [2]. IV.SONUÇLAR VE ÖNERILER Deney sonuçları incelendiğinde elde edilen numunelerin tümünde yoğunluk değerleri geleneksel formüllü karışımdan daha düşük çıkmıştır. Karışımlar kendi içinde incelendiğinde, dolgu çeşidi yoğunluk değeri ve sertlik değerinde olumlu yada olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu durum kullanılan dolgu maddesi türlerinin mineral esaslı olmasından ve tane boyutları ve yoğunluklarından kaynaklanmaktadır. Tabanlarda sertlik artıkça malzemedeki aşınma miktarı artabilmektedir. Ayrıca sert tabanlarda özellikle topuk (ökçe) kısmından kırılma olabilmektedir. Aşınma miktarının cam küre ve mika tozu partiküllerinin aşınma esnasında kauçuk matrisinden koparak boş gözenekler oluşturması ve böylelikle arttırmış olacağı düşünülmektedir. İleriki çalışmalarda farklı partikül büyüklükleri ile çalışılabileceği gibi partiküllerin bağlayıcılığının arttırılması üzerine de çalışma yapılabilir. % uzama miktarında ise standart değerlere göre CK ve MT dolgulu numunelerde iyileşme görülmüştür. GF malzemede ise standart değerin % 5 oranında altında çıkmıştır. Uzama 315

6 değerinin önemli olduğu durumlarda GF istenilen değerleri karşılamaktadır. Kopma dayanımında istenen en düşük değer 5,88 MPa iken, mika tozu dolgulu (MT) malzemede 8,4 MPa lık bir değer ve cam küre dolgulu (CK) malzemede 7,35 Mpa lık bir değer tespit edilmiştir. Kaolen dolgulu geleneksek formül (GF) malzemede 2,94 Mpa olarak tespit edilmiştir. GF hariç diğer iki malzeme numunelerinin istenen standart değerlerin üzerinde olduğu görülmüştür. Yırtılma dayanımında mika tozu dolgulu malzemelerin düşük çıkmasını yapraksı mika tozu partiküllerinin kesme kuvvetine karşı dayanımının bir miktar düşük olmasından kaynaklanmış olabileceği sanılmaktadır. MT oranının azaltılması ile de yırtılma dayanımında iyileşme olacağı düşünülmektedir. Çatlak büyütme amacı ile 1 adıma kadar yapılan deney sonucunda ise çatlak boylarında GF göre CK % 68 ve MT % 49 oranında bir artış gözlenmiştir. Bennewart bükme deneylerinde çatlak büyümesinin 3 esnetmeden sonra olduğu, kılcal çatlak büyümesinin başladıktan sonra hızla ilerlediği görülmüştür. Çatlaktaki bu hızlı ilerlemenin malzeme yorgunluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. SEM incelemelerinde cam küre ve mika tozu partiküllerinin farklı büyüklük ve boylarda olduğu ve gelişi güzel dağılımlarda oldukları görülmektedir. Ayrıca aşınma esnasında cam küre ve mika tozu partiküllerinin malzemeden kopma izleri ve kauçuk yüzeyinde oluşan malzeme boşlukları görülmektedir. İyi bir karıştırma sonucu daha homojen bir içyapının elde edileceği düşünülmektedir. İyi bir formül hazırlama ile mekaniksel özellikler üzerinde aksi bir sonuç yapmayacak şekilde karışımdaki kauçuk oranı azaltılabilir. Böylece elastomerlerin birim maliyeti düşürülebilir. Bu çalışmada mika tozu dolgulu malzemenin birim malzeme maliyetinde % 5,2 ile 12 oranında düşme gözlemlenmiştir. Aşınma miktarının çok önemli olduğu durumlarda dolgu miktarı daha düşük olarak kullanılması uygundur. N. Akçakale, A. Demirer, İ. Özsert Maddelerinin Etkilerinin İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya, 28. [3] Jolene F.,S., Nunes, R.,C.,R.,Pita, V.,J.,R.,R., Rheological Behavior of Mineral Fillers in Shoe Soles Composites, Universidade Federal do Rio de Janeiro P.O Box Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 2. [4] Akçakale N.; Demirer A.; Özsert İ.; NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklere Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), Mayıs 29, Karabük, Türkiye [5] Oksman K,. Crain. C., Mecanical Properties and Morphology of Impact Modified Polypropylene-Wood flor Composites, Journal of Applied Polymer Science Vol.67, [6] Timings, R.L., Eng. C. F.I.P.C., Prod. M.I. E., M.S.E., M.B.I.M., Materials Technology Level 3 1. Materials Science, Longman House Burnt Mill, Hartow Essex CM2 2ZJ, England 1985 [7] Sırıwardena, S., Ismaıl, H., Ishıaku,U., S., The Effect of Filler Loading And Curing Agent Concentrastion On Rheoligal Properties of Polypropylene/Ethylene-Propylene-Dıene-Terpolymer/With Rice Husk Ash Thermoplastic Elastomer Ternary Composites, School of Materials and Mineral Resources Engineering, University Sains, Malaysia, 21. [8] Sumaıla, M., Ugheoke,B.,I., Tımon,L., Oloyede T., A Preliminary Mechanical Characterization of Polyuretane Filled with Lignocellulosic Materials, Federal University of Technology, Yola, Nigeria, 21. [9] Akcakale N., Demirer A., Nart E., I. Ozsert; Effects of glass spheres on the mechanical characteristics of NR-SBR type elastomers Scientific Research and Essays Vol. 5(8), pp , 18 April, 21 [1] Savran, Ö., H., Elastomer Teknolojisi 1-2, Kauçuk Derneği Yayınları, İstanbul, 21 [11] TS EN ISO 2344, Kişisel Koruyucu Donanım-Ayakkabı için Deney Metotları, Ayakkabılar, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 25. [12] TS 5499 Kalıplanmış Lastikten Ayakkabı Tabanları ve Topukları, Ayakkabılar, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. Elde edilen mekanik deney sonuçlarına dayanarak mika tozu NR/SBR kauçuk tip elastomerlerde karbon siyahı ile birlikte yarı aktif dolgu malzemesi olarak kullanılabilir bir malzeme olduğu görülmüştür. Taban malzemesi için istenen standart değerler baz alınarak elde edilen mekanik deney verileri incelendiğinde aşınma değerleri haricinde genelde mekanik değerlerin olumlu olduğu görülmektedir. Çok yüksek aşınma ve yırtılma dayanım değerlerinin aranmadığı durumlarda mika tozu dolgusunun gerek mekanik değerlerinin uygun olması gerekse düşük maliyet bakımından tavsiye edilebilir. Ayakkabı taban malzemesi olarak üretilen bu malzeme endüstride farklı alanlarda da kullanılabilir. KAYNAKLAR [1] SATRA, Warrıngton, N., Rubber, Footwear Open Tech, Satra Footwear Technology Center, Module 31, London, [2] Akçakale N.; Demirer A.; Özsert İ.; NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Ayakkabı Taban Malzemelerinin Mekaniksel Özelliklerine Bazı Dolgu 316

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICA POWDER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NR/SBR BASED ELASTOMER MATERIALS

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICA POWDER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NR/SBR BASED ELASTOMER MATERIALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 1-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERE MİKA TOZU ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE

Detaylı

MİKA TOZU DOLGULU NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMELERİN DAVRANIŞ MODELİNİN BELİRLENMESİ

MİKA TOZU DOLGULU NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMELERİN DAVRANIŞ MODELİNİN BELİRLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye MİKA TOZU DOLGULU NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMELERİN DAVRANIŞ MODELİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF

Detaylı

Wollastonit Dolgulu Nr-Sbr Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Davranış Modelinin Belirlenmesi

Wollastonit Dolgulu Nr-Sbr Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Davranış Modelinin Belirlenmesi Wollastonit Dolgulu Nr-Sbr Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Davranış Modelinin Belirlenmesi 1 Deniz SOYEL, * 2 Ahmet DEMİRER ve * 3 Ergun NART C 1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Makina Eğitimi

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Bütün termoplastik olefinlerle uyumludur. Dispersiyonu zor olan organik ve inorganik pigmentlerde dağılımı düzenler. Masterbatchte yüksek pigment

Bütün termoplastik olefinlerle uyumludur. Dispersiyonu zor olan organik ve inorganik pigmentlerde dağılımı düzenler. Masterbatchte yüksek pigment 1 Libaid T 2 mükemmel bir süreç yardımcısıdır. Dolgulu pigmentlerde kullanıldığı zaman polimer matriksi içinde ihtiyaç duyulan dağılımı üniform bir şekilde yapar. Libaid T 2 çok iyi bir bağlayıcıdır. Bu

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ İŞİN ADI Cam Kürecik Deneyleri Görünüş Kusurlu cam küreciklerin ağırlıklı yüzdesi Tane Büyüklüğü Dağılımı Kırılma İndisi Tanelerin ve yabancı taneciklerin ağırlıklı yüzdesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tümsan 2 San. Sit. İkitelli Plaza No:21 K: 2/15 Küçükçekmece 34303 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 485

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95

MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 MALZEME ÖZELLİKLERİ U203-R95 Poliüretan U203 - KIRMIZI U203-R95; 95 ±2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip Hidroliz uyumlu PU (HPU) malzemedir. Birçok hidrolik akışkan ve yağ-su emülsiyonlarına

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

COMPOUND VE MASTERBATCH PROSESLERİN YENİ YARDIMCISI LIBAID T-2

COMPOUND VE MASTERBATCH PROSESLERİN YENİ YARDIMCISI LIBAID T-2 İŞLEME PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN KATKILAR Vizkositesi yüksek olan malzemeleri işlemek için yüksek basınç gerekir. Yüksek basınç yapılan işleme sonucunda yüksek ısıların oluışması ve burada bozunmaya ve

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM A.Ş. 2013 yılı başlarında ileri teknolojik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Alüminyum ve alaşımları ile yapılan çalışmalarına

Detaylı

ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU Merve YİĞİTER, Kübra ARSLAN, Erdal KARADURMUŞ Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19000,

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

DİLATASYON SU YALITIMI

DİLATASYON SU YALITIMI DİLATASYON SU YALITIMI 1. Genel Farklı yapısal hareketlerin karşılanabilmesi için yapılar arasında bırakılan dilatasyon derzlerinin su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Yapılarda meydana gelen kaçakların

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks : 0 216 646 18 62 E-Posta

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

FLO AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ

FLO AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ Doküman : LST.005 Sayfa: 1 / 5 İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015 Revizyon Tarihi/: 23.03.2017 / 03 01 Tekstilde Azoboyar Maddeleri Kolon Metodu KDTL.001 TS EN 14362-1 Tekstil, sentetik deri En az 5 g ürün 1

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

MEKANİK TEST LABORATUVARI

MEKANİK TEST LABORATUVARI MEKANİK TEST LABORATUVARI Darbe Mukavemeti Cihazı (Impact Resistency) Termoplastik malzemelerin darbeye karşı olan rezilyans değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Testler; 0.5-50J aralığında değişim

Detaylı

Alkali ile A ül Üzerine S Etkisi

Alkali ile A ül Üzerine S Etkisi Alkali ile Aül Üzerine SEtkisi ERÜ, Tel: (352) 437 00 80 E-Posta: cdatis@erciyes.edu.tr serhan@erciyes.edu.tr, Okan KARAHAN ERÜ, KMeslek Yüksek Okulu, K Tel: (352) 437 00 80 Tel: (344) 280 25 34 E-Posta:

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Cem İzolasyon ÜRÜN BİLGİ FORMU PG 200

Cem İzolasyon ÜRÜN BİLGİ FORMU PG 200 PG 200 Onaylanmış Kuruluş No 1023 FPC CPD-0042 F FPC CPD-0043 F Genel amaçlı su yalıtımında çatı, teras, duvar ve zeminlerde uygulanır. Tip A - Tip T Cam Tülü GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

Biresin CR83 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR83 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 08 / 2010 Biresin CR83 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle uygulama sıcaklığı veya parçanın geometrisinden

Detaylı

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi İki Farklı Kendiliğinden Yayılan Şap Kinetiği PÇ Baskın & KAÇ Baskın- Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kendiliğinden yayılan şap uygulamaları; İşçilik maliyeti düşük Hızlı sertleşen Yüksek mukavemetli

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI

İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI İLERİ YAPI MALZEMELERİ-1 MALZEMELERİN GENEL TANIMI MALZEMELERİN GENEL TANIMI Giriş: Tasarlanan yapının belirli bir amaca hizmet edebilmesinde en önemli öğe malzemedir. Bu nedenle yapı malzemelerinin özelliklerinin

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

Onaylanmış Kuruluş No 1023. TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

Onaylanmış Kuruluş No 1023. TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa) PG 200 Onaylanmış Kuruluş No 1023 FPC CPD-0042 F FPC CPD-0043 F GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 15 DOĞRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 GEÇER KALINLIK TS EN 1849-1 mm ± 0,2 2

Detaylı

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride)

ZnS (zincblende) NaCl (sodium chloride) CsCl (cesium chloride) Seramik, sert, kırılgan, yüksek ergime derecesine sahip, düşük elektrik ve ısı iletimi ile iyi kimyasal ve ısı kararlılığı olan ve yüksek basma dayanımı gösteren malzemelerdir. Malzeme özellikleri bağ

Detaylı

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ALKALİ VE AŞINMA İbrahim BÜYÜKÇAYIR, İlyas CAN. 1 Çimento sanayinde alkali problemleri son zamanlarda alternatif yakıt t ve hammadde kullanımını ile da etkisi artan, sıkça s karşı şılaşılan sorunlardan

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 7 / 21 CR8 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle, 75 C sıcaklıklar altında çalışılması gereken uygulamalar

Detaylı

ZİYLAN AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ

ZİYLAN AR-GE LABORATUVARI DENEY LİSTESİ Doküman : LST.005 Sayfa: 1 / 8 İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015 Revizyon Tarihi/: ---/00 Adı 01 Tekstilde Azoboyar Maddeleri Kolon Metodu KDTL.001 TS EN 14362-1 Tekstil, sentetik deri En az 5 g ürün 1 adet

Detaylı

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yüksek Performanslı Ön Karışımlı Betonlar Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi GRC (Glass Reinforced Cement) çimento pastasının içine belli oranlarda ve büyüklüklerde fiber elyaf karıştırılması ile oluşan çekme mukavemeti yüksek bir çimento çeşididir.

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa) EG 200 Genel amaçlı su yalıtımında çatı, teras, duvar ve zeminlerde uygulanır. Tip A - Tip T GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 15 DOĞRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 GEÇER KALINLIK

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

The Effect of Carbon Black/Oil and Carbon Black/Filler Ratio on the Physico- Mechanical Properties of EPDM Rubber at Different Vulcanization Systems

The Effect of Carbon Black/Oil and Carbon Black/Filler Ratio on the Physico- Mechanical Properties of EPDM Rubber at Different Vulcanization Systems KARBON SİYAHI/YAĞ VE KARBON SİYAHI/DOLGU MADDESİ ORANININ FARKLI VULKANİZASYON SİSTEMLERİNDE EPDM KAUÇUĞUNUN FİZİKO- MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ * The Effect of Carbon Black/Oil and Carbon Black/Filler

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN TERMAL ANALİZİ Bitirme Projesi Orkun Övez Nalçacı Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr. Dilek Kumlutaş Haziran

Detaylı

ALÇI ALÇI Tabiatta bazen anhidrit (susuz kalsiyum sülfat) bazen de jips (%21 kadar su taşıyan kalsiyum sülfat) minerali olarak karşımıza çıkan alçıtaşı en fazla ihmal edilen hammadde kaynaklarımızdandır.

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı