YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş."

Transkript

1 CAM, ÇİMENTO, SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE TOPRAK, SERAMİK, ÇİMENTO VE CAM SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş. 11. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( )

2 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası ile Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası (KRİSTAL-İŞ), aralarında, İşveren Sendikası'na üye İstanbul'da kurulu YAPI MERKEZİ Prefabrikasyon A.Ş. işletmesinde çalışan ve İşçi Sendikası'na üye olan işçilere tatbik edilmek üzere, işletme seviyesinde işbu toplu iş sözleşmesini akdetmişlerdir. MADDE 1- SÖZLEŞMENİN AMACI: Bu toplu iş sözleşmesinin amacı; işçinin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini imkanlar ölçüsünde yükseltmek, işyerinde sosyal güvenliğin sağlanmasını temin etmek suretiyle, düzenli ve verimli çalışma ortamını yaratmak, üretimi iyileştirmek ve arttırmak, işçi ve işverenin hak ve menfaatlerini düzenlemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır. MADDE 2- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE BİLDİRİMLER: a) Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları, a) İşçi Tarafı: Kristal-İş; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası, Sahip Molla Caddesi No: 32 Paşabahçe/İSTANBUL. b) İşveren Tarafı: İşveren Sendikası; Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası, Beylerbeyi, Burhaniye Mh. Beybostanı Sk. 30/A Üsküdar İSTANBUL. İşveren; YAPI MERKEZİ Prefabrikasyon A.Ş., (İşletme) ve bağlı işyerleri : Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.: Barajyolu, Paşaköy/İSTANBUL Lüleburgaz Fabrikası : Büyükkarıştıran Mevkii, Lüleburgaz/KIRKLARELİ Gebze Gabrikası : Eski Taşocağı Mevkii, Muallim Köyü, Gebze/KOCAELİ b) İşçi Sendikası'na yapılacak bildirimler, Sendika Genel Merkezi ve gerektiğinde Merkez ile Şubesine birlikte yapılır. c) İşveren Sendikası'na ve İşveren'e yapılacak bildirimler, Merkez adreslerine yapılır. MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: a) Yer Bakımından: Bu toplu iş sözleşmesi yer bakımından, yukarıda ünvanı ve adresi yazılı bulunan işyerini, işin niteliği bakımından da bu işyerine bağlı bulunan yerler ve eklentilerini kapsar. b) Kişi Bakımından: Bu toplu iş sözleşmesi, işyerinde çalışan, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu'na göre İşveren ve İşveren Vekili sayılanlar dışında, İşçi Sendikası üyelerini kapsar. Ancak; Müdürler, Şefler ile İdari Büro Personeli, bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. MADDE 4- SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA: a) Bu toplu iş sözleşmesinden kural olarak, yukarıda ünvanı ve adresi yazılı bulunan işyerinde çalışan, taraf İşçi Sendikası üyeleri yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf İşçi Sendikası'na üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise, üyeliklerinin taraf İşçi Sendikası'nca İşveren'e bildirildiği tarihten başlayarak, toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar. b) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf İşçi Sendikası'na üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf İşçi Sendikası'na üye 2

3 bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, taraf İşçi Sendikası'na dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. MADDE 5- TEMSİL: a) İşveren'in Temsili: Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerinde İşveren'i, taraf Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası temsil eder. Sözleşmenin işyerinde uygulanmasında ise İşveren tarafını İşveren ve Vekilleri temsil ederler. b) İşçi Sendikası'nın Temsili: Sözleşmenin uygulanmasında İşçi Sendikası'nı; Genel Merkez Yönetim Kurulu, işyerinde ise İşçi Sendikası Şube Yöneticileri, İşyeri Sendika Temsilcileri temsil ederler. MADDE 6- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ: Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 2 yıldır. Sözleşme tarihinde yürürlüğe girer ve tarihine kadar yürürlükte kalır. MADDE 7- SENDİKANIN TANINMASI: İşveren, toplu iş sözleşmesinden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin uygulanması bakımından, işyerinde çalışan işçilerin tek yasal temsilcisi olarak KRİSTAL-İŞ Sendikası'nı tanır. MADDE 8- SENDİKA AİDATI: a) İşveren, sendikanın, aidat kesilecek üye işçilerin listesini göndermesi üzerine, üyelik ve T.S.G.L.K. uyarınca ödenmesi gerekli dayanışma aidatlarını, her ay işçilerin ücretlerinden keserek, sendikanın bildireceği bir banka hesabına, en geç on gün içinde yatırmak ve kesinti listesini sendikaya göndermekle yükümlüdür. b) İşveren o ay içinde üyelik ve dayanışma aidatı kestiği işçilerle, aidat ödemeyenleri sendikaya göndereceği listede, nedenleriyle birlikte göstermekle yükümlüdür. c) İşveren bu işlemler nedeniyle sendikadan herhangi bir masraf isteminde bulunamaz. d) Sendika, üye listelerindeki ek ve değişiklikleri her ayın 20. gününe kadar işverene bildirir. Bu bildirime uygun olarak, işveren aynı ayın ücret bordrolarından kesinti yapar. MADDE 9- SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI: İşçi Sendikası, işyerinde çalışan üyelerinden biri Baştemsilci olmak üzere, Yasa'da "en çok" olarak belirlenen sayıda sendika temsilcisi atar ve isimlerini işverene bildirir. Temsilcilerde, İşçi Sendikası'nca yapılacak değişmelerde de bu bildirim şartı yerine getirilir. MADDE 10-SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ: İşyeri sendika temsilcileri; a) İşyerine münhasır kalmak kaydı ile, işçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, İş Kanunları ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak, b) Bu toplu iş sözleşmesinde öngörülen Disiplin Kurullarıyla, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 15. maddesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde yer alan kurullara katılmak, c) İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile yerine getirirler. MADDE 11-TEMSİLCİLER ODASI: 3

4 a) İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin çalışabilmeleri ve işyerinde sendikal faaliyetlerin yürütülebilmesi bakımından işyerinde bir Temsilci Odası tahsis eder. b) Temsilci odasında; sandalye, masa, çelik dolap ve gerekli kırtasiye işverence sağlanır. c) İşveren, temsilci odasının ısıtma, aydınlatma ve temizlik gibi gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür. MADDE 12-İŞYERİNDE SENDİKAL TOPLANTILAR: a) Sendika; çalışmalarını duyurmak, üyesi işçilerin dilek ve şikayetlerini dinlemek, mesleki, yasal çerçeveler içinde sendikal eğitim ve bilgilerini arttırmak amacıyla, işverene önceden bildirmek yoluyla ve çalışma düzenini aksatmamak kaydıyla, işyerinde toplantılar düzenleyebilir. b) Sendika Genel Merkez ve Şube Yöneticileri; gerek gördüklerinde, işverene bilgi vermek kaydıyla işyerine girebilir, işyeri sendika temsilcileri ve işçilerle, temsilcilere tahsis edilen Temsilci Odası'nda temas kurabilirler. c) Gerektiği durumlarda geçici tesisat kurulmasına işverence izin verilir. MADDE 13-SENDİKA İLAN TAHTASI: a) Sendikanın faaliyetlerinin; işçilere iletilmesi, yayınlarının sergilenmesi ve yapacağı duyurular için işverence bir adet 100x130 cm. boyutlarında camekanlı ilan tahtası yaptırılır. b) İlan tahtaları kilitli olup, anahtarları işyeri sendika baştemsilcisinde ve onun yokluğunda bir işyeri temsilcisinde bulunur. c) İlan tahtalarına asılan her türlü yasal haber, bildiri ve yazılar İşçi Sendikası'nın mührünü taşır ve sorumluluğu Sendikaya aittir. MADDE 14-SENDİKAL İZİNLER: a) İşyeri sendika temsilcileri sürekli olarak gündüz çalışırlar. b) İşyeri sendika temsilcileri temsilcilik görevlerini kendi çalışma saatleri dışında ve işverenin oluru ile de kendi çalışma saatleri içinde yürütürler. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini yürütebilmeleri bakımından çalışma saatlerinde işyerine serbestçe girebilirler. c) Olağanüstü durumlarda işyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işverene bilgi vermek koşuluyla, kendi çalışma saatleri içinde sürdürürler. d) Sendika ile bağlantılarını sağlayabilmeleri ve temsilcilik görevlerini yürütebilmeleri bakımından, işyeri sendika baştemsilcisine haftada 1 gün, işyeri sendika temsilcilerine ise haftada toplam 1 gün ücretli izin verilir. Temsilciler bu izinlerini işverene bildirerek, diledikleri zaman kullanırlar. e) İşyeri sendika baştemsilcisinin izinli ya da mazeretli olması nedeniyle işyerinde bulunmadığı zamanlarda, temsilcilerden biri aynı hak ve yetkilerle bu görevi sürdürür. f) İşyeri sendika temsilcileri kendi çalışma saatleri dışında ve izinli oldukları sürelerde, temsilcilik odasında nöbet tutabilirler. g) Sendika temsilci ve görevlilerine; kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim ve onur kurulu, genel kurul ve temsilci seçimi gibi faaliyetlere katılmaları için sendikanın yazılı isteği üzerine, İşletmenin Paşaköy Fabrikası için yılda toplam 45 gün,lüleburgaz Fabrikası için yılda toplam 15 gün ve Gebze Fabrikası için yılda toplam 35 gün ücretli izin verilir. Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp, tüm üyeler içindir. Bir defada, işyerindeki işçi sayısının %5'inden fazla sayıda üyenin bu izni kullanabilmesi işverenin oluruna bağlıdır. İşyerinde çalışan sayısı 100 ün üstüne çıkar ise yılda kullanılacak toplam izin günü 50 olarak uygulanır 4

5 Olağan ya da Olağanüstü Merkez ya da Şube Genel Kurullarında, delegelere ayrıca Genel Kurul süresi kadar ücretli izin verilir. Sendika işyerine 10 gün önceden delege listesini gönderir. MADDE 15-SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN GÜVENCESİ: Sendika ve Konfederasyonların Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarında görev alarak işyerinde ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek, kendi istekleriyle çekilmek ya da Sendika ya da Konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulması gibi nedenlerle son bulması durumunda; bu tarihten başlayarak üç ay içinde başvurdukları takdirde, işveren kendilerini, eski işlerine ya da eski işlerine uygun eşdeğer bir işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek alır. Bu durumda eski kıdem hakları saklıdır ve kendilerine yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin hükümleri uygulanır. Bu işçiler, görevli bulundukları sürelerde sözleşmelerle gelen ücret zamları, işten ayrıldıkları tarihteki ücretlerine eklenerek bulunacak ücretle ve işyerinden ayrıldıkları tarihten sonra sözleşmelerle emsallerine tanınmış tüm hak ve çıkarları aynen uygulanmak suretiyle işe başlatılırlar. MADDE 16-İŞYERİNDE ÇALIŞAN SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ: a) İşyerinde çalışan Sendika Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri ile işyeri sendika temsilcileri, esas kadrolarıyla belirlenmiş işyerlerinden başka herhangi bir işe, yazılı onayları olmaksızın verilemez. Üniteleri geçici de olsa değiştirilemez. b) Bu sayılanların, görevleri süresince iş sözleşmeleri, bu toplu iş sözleşmesiyle getirilen disiplin kurallarına ve yasaların hükümlerine aykırı nedenler dışında hiçbir surette feshedilemez. c) İşyerinde çalışan Sendika ve Konfederasyonların Yönetim,Denetim ve Onur Kurulları Başkan ve üyelerinin iş sözleşmeleri sendikal faaliyet nedeniyle hiçbir surette feshedilemez. d) Yönetim Kurullarındaki ve Başkanlıktaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu haktan yararlanamazlar MADDE 17-GEÇİCİ İŞÇİ: İşyerinde belirli süreli hizmet akdi ile en fazla 3 ay süre ile geçici işçi çalıştırılabilir. İşyerinin bir yıldan az süreli bir iş alması durumunda prefabrik ve panelton bölümleriyle sınırlı olarak işveren bir yıldan az süreli belirli hizmet akdi ile işçi çalıştırabilir.belirli süreli akdin bitiminde çalışmaya devam eden işçilerin akitleri başlangıcından itibaren süresi belirsiz iş akdine dönüşür ve kendilerine kadro verilir. Bu işçiler çalıştıkları sürece sendikaya üye olabilir ve toplu iş sözleşmesinin bütün hükümlerinden eksiksiz yararlanırlar. Alınan işin niteliği ve alınacak işçi sayısı önceden sendikaya bildirilir. MADDE 18-İŞE ALMADA ÖNCELİK: İşyerinde işçi alımlarında, bu toplu iş sözleşmesinin 17. madde hükümlerinin uygulanmasını takiben; a) İşyerinde uğradığı iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işyerinden ayrılan, tedavileri sonucu iyileşerek işbaşı yapabilecekleri Sağlık Kurulu raporuyla belirlenen işçiler, b) Hastalık izinleri sonucu iyileşmemeleri nedeni ile işyerinden ayrılan ve hastalıkları tamamen geçerek, işbaşı yapabilecekleri Sağlık Kurulu raporuyla belirlenen işçiler, 5

6 c) Daha önce tensikata uğramış işçiler, d) Yüz kızartıcı suçlar dışında bir nedenle hüküm giyerek, tutuklanan ve bu nedenle iş sözleşmeleri bu toplu iş sözleşmesiyle belirlenen kurallar içinde feshedilen ve affa uğrayarak ya da cezalarını tamamlayarak tahliye edilen işçiler, Yukarıdaki sıralama içinde ve kendilerine Noter kanalıyla yapılacak duyuru tarihinden başlayarak 30 gün içinde başvurmaları halinde, durumlarına uygun boş kadro bulunduğu takdirde, öncelikle işe alınırlar. MADDE 19-SENDİKAYA BİLDİRİM: Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerine alınan işçilerle, işyerinden herhangi bir nedenle çıkarılan sendika üyelerinin isimleri, her ayın sonunda yazılı olarak İşçi Sendikası'na bildirilir. MADDE 20-ASKERLİK NEDENİYLE İŞYERİNDEN AYRILAN İŞÇİLERİN YENİDEN İŞE ALINMALARI: a) Muvazzaf askerlik ödevi nedeniyle işyerinden ayrılarak, bu görevin bitimini izleyen 60 gün içinde işyerine başvuran işçiler, eski işlerine veya eski işlerine uygun bir işe alınırlar. b) Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle işyerinden ayrılan işçilerin iş sözleşmesi feshedilemez, askıda kalır. İşçi bu görevini tamamlayarak 15 gün içinde işyerine başvurduğunda, eski işine başlar. c) Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan ya da yasadan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılan işçiler, yeniden işe alındıklarında, eski kıdem hakları saklıdır ve kendilerine yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin hükümleri uygulanır. Görevli bulundukları sürelerde sözleşmelerle gelen ücret zamları, işten ayrıldıkları tarihteki ücretlerine eklenerek bulunacak ücretle ve işyerinden ayrıldıkları tarihten sonra emsallerine tanınmış tüm hak ve çıkarlar da kendilerine tanınmak suretiyle işe başlatılırlar. d) İşveren, başvurmalarına rağmen işe almadığında, bu işçilere, sözleşmede belirlenen esaslara göre hesaplanacak kıdem tazminatını ödemeyi kabul eder. MADDE 21-İŞÇİLERİN NAKLİ: İşyerinde çalışan işçiler, yapmakta oldukları işle ilgili olarak ve işletmeden kaynaklanan sebeplerle ( çalışmakta olduğu işyerinde üretim daralması nedeni ile yapacağı iş olmaması,nakledileceği işyerinde kısa süreli iş yoğunluğu yaşanması vb.) işletmenin bir başka yerdeki işyerine en çok 1 ay süre ile nakledilebilirler. Nakledildiği işyerinde 1 aydan fazla çalışması istenen işçilerin yazılı onayı aranır. Bu onayı vermeyen işçiler hakkında İş Yasası nın ilgili hükümleri uygulanır. İşletmenin Lüleburgaz işyeri için bu hükümler uygulanmaz. Onların nakilleri İş Kanunu hükümlerine tabidir. İşyeri nakli ceza amaçlı ve işçiyi zorda bırakmak için kullanılamaz. İşyeri nakledilen işçiler yeni işyerlerine işverence götürülüp getirilir. Nakledildiği işyerindeki yemek, çay vb. uygulamalardan yararlanırlar. MADDE 22-HAFİF İŞLERE NAKİL: İşyerinde çalışmaktayken; iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Kurullarınca hafif işlerde çalışabilir raporu alanlar, istekleri üzerine işyerinde durumlarına uygun bir işe, ücretlerinde ve diğer hak ve çıkarlarında bir azaltma yapılmaksızın nakledilirler. MADDE 23-DENEME SÜRESİ: 6

7 İşe yeni alınan işçiler, bir aylık deneme süresine tabi tutulurlar.vasıf gerektiren işler için bu süre üç aya kadar uzatılabilir. Bu süre işe girerken işçiye bildirilir. Deneme süresi içinde, taraflar iş sözleşmesini bildirim önellerine uymaksızın her an feshedebilirler. MADDE 24-NORMAL ÇALIŞMA SÜRELERİ: İşyerinde vardiya dışında, normal gündüz çalışması uygulandığında, bu çalışmaların süresi haftada 45 saattir. İşçiler haftada 5 gün 9 saat çalıştırılırlar. Cumartesi ve Pazar günleri tatil yapılır. Çalışma süresinin ortalama bir zamanında bir saat ara dinlenmesi verilir ve bu ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. İşçilere, ara dinlenmelerinden önce ve sonra 15'er dakikalık çay molası verilir. Ancak, iş ve üretimin gerektirdiği hallerde, sendika ile mutabık kalınmak kaydı ile haftalık çalışma, günde 7,5 saat ve haftada 6 gün esasına göre uygulanabilir. MADDE 25-VARDİYALI ÇALIŞMA SÜRELERİ: a) Vardiyalı çalışan işçilerin çalışma süreleri günde 7,5 saat, haftada 45 saattir. Bu işçilere günde yarım saat ara dinlenmesi verilir ve bu ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. b) İşyerinde vardiya saatlerinin ve ara dinlenmelerinin düzenlenmesi, bu toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasıyla birlikte, işverence sendikaya bilgi verilerek düzenlenir. c) Vardiyalar, en çok iki çalışma haftası gece çalışan işçilerin, ondan sonra gelen çalışma haftasında gündüz çalıştırılmaları ve vardiyaların birbirinin yerini almaları biçiminde düzenlenir. İşin gereği olarak vardiya saatlerinde yapılacak değişiklikler; vardiya sayısının düşürülmesi ya da yeni bir vardiya eklenmesi, işyeri sendika temsilcilerinin de görüşü alınarak, işverence yapılır ve bu durumda üç gün önceden gerekli duyuru işyeri ilan tahtalarında yapılır. d) Vardiyalı olarak çalışan işçiler, aradan 16 saat geçmedikçe ikinci vardiyada çalıştırılamazlar. MADDE 26-FAZLA ÇALIŞMA: a) Bu sözleşme ile belirlenen haftalık çalışma sürelerinin üzerinde yapılacak her türlü çalışma, fazla çalışmadır. Fazla çalışmalar günde üç saati ve fazla çalışma yapılacak günlerin sayısı, her işçi için yılda 90 işgününü geçemez. b) Fazla çalışmalarda saat başına düşen ücret %80 zamlı ödenir. Yarım saatten az çalışmalar yarım saat, yarım saatten fazla çalışmalar bir saat kabul edilir. Gece evinden çağırılan işçilere çalıştıkları her saat için %125 zamlı ücret ödenir. Bu işçilerin gece evinden çağırıldıklarından itibaren tekrar eve dönüşleri üç saatten fazla sürer ise, bu takdirde ertesi gün ücretli izinli sayılırlar. c) Fazla çalışmaya kalmak üyenin onayına bağlıdır. Ancak, önceden tahmin edilemeyen veya önüne geçilemeyen durumlar ile bir arızanın ortaya çıkması gibi olağanüstü durumlarda, fazla çalışma için işçinin onayı aranmaz. Planlamaya uygun olarak yapılan fazla çalışmalar 48 saat öncesinden, fazla çalışma yapacak işçilere duyurulur. Mazereti nedeniyle fazla çalışma yapamayacak işçi, durumunu 24 saat öncesinden işverenliğe bildirecektir. d) Fazla çalışma yapan işçilere 3 saat fazla çalışmaya başlamadan önce; önceden planlanan fazla çalışmalarda yemek, olağanüstü durumlarda yemek veya kumanya verilir. Bu işçilerin evlerine dönebilmeleri bakımından işverence taşıt sağlanır. e) Gece süresi saatleri arasıdır. Günlük çalışmalarının en az yarısı bu saatlere isabet eden işçilerin, saatleri arasındaki çalıştıkları her saatin ücreti % 15 zamlı olarak ödenir. MADDE 27-ÇALIŞMA SAATLERİNİN İLANI: İşyerinde günlük çalışma saatleri ile vardiya saatleri bir çizelge halinde düzenlenerek, işyeri ilan tahtalarına asılır. 7

8 MADDE 28-İŞTE OLUŞACAK DURMALAR: İşyerinde, işçilerin kusuru olmaksızın meydana gelen arızalar dolayısıyla işin kısmen ya da tamamen durması durumunda, işçilerin ücretlerinden 30 gün süreyle bir indirim yapılamaz ve ücretler tam olarak ödenir. Bu durumda, işçilere toplu olarak yıllık ücretli izin de kullandırılabilir. MADDE 29-HAFTA TATİLİ: a) İşyerinde, vardiya dışında normal çalışmalar için hafta tatili Pazar günüdür. Cumartesi çalışılmayan gündür. Herhangi bir nedenle hafta tatiline hak kazanmış bir işçi hafta tatilinde çalıştırılırsa, bu hafta tatili ücreti toplam 3 yevmiye olarak ödenir. Cumartesi yapılacak çalışmalarda, fazla çalışma hükümleri uygulanır. b) Vardiyalı çalışan işçilere, 24 saatten az olmamak üzere, haftada bir gün hafta tatili verilir. MADDE 30-ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER: Ulusal bayram ve genel tatiller, yasada belirlenen gün ve zamanlardır. Resmi tatil olan bu günlerde işçiler çalıştırılamazlar. Ancak, herhangi bir nedenle bu günlerde çalıştırılan işçilere, çalıştıkları bu tatil günlerine ait ücretleri, toplam 3 yevmiye olarak ödenir. MADDE 31-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER: a) Yıllık ücretli izin süresi, işçinin kıdemine göre 18 işgününden başlayarak ve her kıdem yılı için 2 gün ilave edilerek uygulanır. Ancak, hiçbir surette 30 günden fazla olamaz. b) Yıllık ücretli izinler, işçinin isteği, işverenin oluru alınarak kullandırılır. c) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında, izin süresine rastlayan yasal hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin süresinden sayılmaz. d) İşçinin isteğinin olması durumunda,yıllık ücretli izne çıkarken,ayrıca kendisine 3 güne kadar ücretsiz yol izni verilir. e) İşin niteliğine göre, izin hakkını kazanmadan yıllık ücretli izin kullandırılan işçinin, herhangi bir nedenle işten ayrılması durumunda, haklarından ve alacaklarından hiçbir kesinti yapılamaz. f) İşçilerin yıllık ücretli izinleri, ancak kendi istemleri üzerine bölünebilir. Bu durumda yıllık ücretli izin süresinin bir bölümü 12 günden az olamaz tarihinden sonra işe giren işçilere aşağıdaki şekilde yıllık ücretli izin verilir. Kıdem süresi: 1-5 yıl olan işçilere 18 gün 6-10 yıl olan işçilere 21 gün yıl olan işçilere 25 gün 15 yıldan fazla olan işçilere 30 gün yıllık ücretli izin verilir. MADDE 32-İZİN BELGESİ: İzne çıkan işçiye; izinli olduğunu gösteren, adını, soyadını, SSK sicil numarası ve varsa işyeri sicil numarasını içeren ve izin tarihlerini gösteren bir izin belgesi verilir. İzin belgesi işverenin imzasını ve kaşesini taşır. MADDE 33-DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER: a) İşçinin evlenmesi durumunda 5 işgünü, b) Eşinin doğum yapması halinde 5 işgünü, c) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölmesi durumunda 5 işgünü, d) Kendisinin ya da anne ve babasının ikametgahlarında meydana gelen sel, yangın, deprem gibi felaketlerde hasar durumunda 15 güne kadar ücretli izin verilir. 8

9 e) İşyerinde çalışan bir işçinin ölümü durumunda, cenaze merasimine katılmaları için işyerindeki işçi sayısının %5'ine kadar, bir gün ücretli izin verilir, gerekli vasıtalar temin edilir. Cenaze masrafları şirketçe karşılanır. f) İşçilere her yıl 2 gün sosyal ücretli izin verilir. İşçiler izinlerini diledikleri zaman kullanır. MADDE 34-ÜCRETSİZ İZİNLER: İşçilere, ihtiyaç duymaları halinde ücretsiz mazeret izni verilir. Bu izinler, yıllık ücretli izin süresinden düşülmez. MADDE 35-ÜCRET ÖDEMELERİ: a) İşçi ücretleri, izleyen ayın 5. günü akşamına kadar defaten ödenir. Her ayın prensip olarak 20. günü, ancak en geç 23. günü işçilere hak kazandıkları aylık ücretlerinin % 50 si tutarında avans ödemesi yapılır. b) Ödeme gününün, bayram,genel tatil ya da işçinin hafta tatiline rastlaması durumunda, ödemeler bir gün önceden yapılır. c) İşçi ücretleri, saat ücreti olarak hesaplanır. Ayrıca, ücret ödemelerinde, işçilere bütün kesintileri ayrıntılı olarak gösteren ücret hesap pusulası verilir. d) İşçi ücretleri ve ücretin eki niteliğindeki bütün ödemeler, banka kanalı ile yapılır. MADDE 36-ÜCRET ZAMMI: A- Birinci Yıl Zammı: İşçilerin tarihindeki saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere, seyyanen 0,60 TL/saat zam yapılmıştır. Ancak, işyerindeki kıdemi bu tutanağın imzası tarihi itibariyle 18 aydan fazla olan işçilerden bu zammın uygulanmasından sonra aylık ücretleri 920 TL nın altında kalan işçilerin ücretleri aylık 920 TL na iblağ edilecektir. B- İkinci Yıl Zammı: İkinci yıl zammı, işyerindeki tarihindeki ortalama ücretin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranına (enflasyon oranına) enflasyon oranının yüzde 10 u kadar refah payı ilave edilerek bulunacak oranda arttırılması şeklinde hesaplanacak ve bulunacak zam tutarı tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen uygulanacaktır. C- İmza tarihinden sonra sendikaya üye olan işçilere, sendika üyeliğinin işverene bildirildiği tarihte, içinde bulunulan yıla ait ücret zammı; dönem zammının yürürlüğe girdiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında geçecek her ay için 1/12 oranında eksiltilerek uygulanır. Ancak bu suretle zam alan yeni işçinin ücreti, kendisinden daha kıdemli olan işçilerin ücretini geçemez. MADDE 37- İKRAMİYE: a) İşçilere; 5 Mart, 5 Mayıs, 5 Temmuz, 5 Eylül, 5 Kasım, 5 Ocak tarihlerinde ücretleri ile birlikte ödenmek üzere, 20 şer günlük ücretleri tutarında yılda 120 günlük ikramiye ödenir. b) Bir yıldan az çalışanlara, o yıla ait ikramiyeleri, toplam ikramiye tutarının tümü üzerinden, çalıştıkları günler oranında hesaplanarak ödenir. İşyerinden çıkan ya da çıkarılan işçilere, o yıla ait ikramiyeleri, toplam ikramiye tutarının tümü üzerinden, o yıl için çalıştıkları günler oranında hesaplanarak, işçinin işyeri ile ilişkisini kestiği gün, bir defada ödenir. MADDE 38-YOLLUKLAR: Geçici görev nedeniyle işyerinin bulunduğu il dışına gönderilen işçilere, esas ücretleri dışında yolluk olarak; normal tarifeli vasıta ücreti veya tarifesiz vasıtalarda fiili yol giderleri ile yemek parası ve otel giderleri ile birlikte her gün için 3 saatlik ücreti tutarında harcırah ödenir. 9

10 MADDE 39-İZİN ÖDENEĞİ: İşçilere yıllık izne çıkmadan önce, 1. yıl 255 TL izin ücreti ödenir. 2. yıl bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. MADDE 40-YEMEK YARDIMI: a) ) İşçilere, günde bir defa, üç çeşit yemek verilir. Ayrıca,işçilere her öğün yoğurt verilir. Yemek verilemediği takdirde, fiilen çalışılan gün başına 1. yıl için 7,00 TL, 2. yılında bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. b) Tamir, revizyon gibi nedenlerle 3 saatten fazla çalışma yapacak işçilere, bu çalışmalarına başlamadan önce yemek ya da kumanya verilir. Bu işçilere istedikleri durumda, fazla çalışmaya başlamadan önce 15 dakika ara dinlenmesi verilir. c) Yemek listeleri, bir işveren temsilcisi ile bir işyeri sendika temsilcisi ve aşçıbaşından oluşacak bir kurul tarafından 15 günlük süreler için düzenlenir. d) Yemek konusunda, büro personeli ile işçiler arasında bir ayrım gözetilemez. e) Raporlu, perhizli olmaları nedeniyle yemek yemeyen işçilere, Ramazan'da oruç tutanlara, bu yemek bedeli ödenir. MADDE 41-YAKACAK YARDIMI: İşçilere, her yıl 5 Eylül de 1. yıl 1450 TL net yakacak yardımı yapılır. Sözleşmenin 2. yılında bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. MADDE 42-ÇOCUK YARDIMI: İşçilere, bakmakla yükümlü oldukları her çocuk başına ayda 657 Sayılı Yasa ile Devlet Memurları na ödenen çocuk yardımı parası ödenir. Ana ve babanın her ikisi de aynı işyerinde çalışmakta iseler, bu yardım, çocuklara baktığı anlaşılan işçiye ödenir. Aşağıdaki hallerde çocuk zammı ödenmez. a) Evlenen kız ve erkek çocukları için, b) 18 yaşını dolduran erkek ve 25 yaşını dolduran kız çocukları için, (Ancak, bunların tahsile devam etmeleri halinde, tahsile devamlarını tevsik etmeleri şartı ile yardım verilmesine devam olunur.) MADDE 43-ÇOCUK TAHSİL YARDIMI: A- İşveren,tahsilde çocuğu olan işçilere, okullarından alacakları belge ile tevsik etmeleri koşuluyla, yılda bir defa ve Ekim ayının ilk haftası içinde aşağıda belirlenen tahsil ve kitap yardımını yapar. Sözleşmenin 1.yılında: a) Ana okuluna ve İlk öğrenime devam eden her çocuk için net 145 TL, b) Orta öğrenime devam eden her çocuk için net 170 TL, c) Yüksek öğrenime devam eden her çocuk için net 215 TL, B- Okullarından; a) Teşekkür getiren her çocuk için net 200 TL, b) Takdirname getiren her çocuk için net 215 TL ödenir. Sözleşmenin 2.yılında: 10

11 Sözleşmenin 1.yılı için belirlenen rakamlar sözleşmenin 2. yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. MADDE 44-EVLENME YARDIMI: a) Evlenen işçiye, evlenme iznine çıkmasından en geç 2 gün önce 1 aylık ücreti tutarında ödeme yapılır. b) Evlenen işçinin eşi de aynı işyerinde çalışırsa, her ikisine de yardım ayrı ayrı yapılır. MADDE 45-DOĞUM YARDIMI: a) İşçinin eşinin ya da kadın işçinin kendisinin doğum yapması durumunda, her çocuk için sözleşmenin 1. yılında net 280 TL doğum yardımı yapılır. 2. yıl bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. b) İşçiler aynı işyerinde çalışıyorlarsa, bu yardımdan sadece anne yararlandırılır. Ölü doğan çocuklar için sadece ölüm yardımı yapılır. MADDE 46-ÖLÜM YARDIMI: a) İş sözleşmesinin devamı sırasında ölen işçinin eşine, yoksa çocuklarına, yoksa anne ve babasına sözleşmenin 1. yılında 1180 TL tutarında ölüm yardımı yapılır. 2. yıl bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. İşçinin iş kazası sırasında ölmesi durumunda bu yardım, sözleşmenin 1. yılında 3200 TL dır. 2. yıl bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. b) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuklarından ya da anne veya babasından birinin ölmesi durumunda, cenaze giderlerini karşılamak üzere, sözleşmenin 1. yılında 235 TL cenaze yardımı yapılır. 2. yıl bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. MADDE 47-İŞ ELBİSESİ VE GİYİM YARDIMI: a) İşçilere işyerinde giymeleri için iki takım yazlık ve iki takım kışlık olmak üzere, Ekim ve Nisan aylarında dört takım iş elbisesi verilir. b) İşçilere yılda iki çift yazlık, bir çift kışlık ayakkabı verilir. Ayakkabılar Nisan ve Ekim aylarında dağıtılır. c) İşçilere, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca, işin niteliğine göre lastik çizme, muşamba yağmurluk, kaban, toz gözlüğü gibi koruyucu malzeme verilir. Deforme olan ve aşınan malzeme yenisi ile değiştirilir. d) İşçilere iki yıl miadlı deri avcı yeleği ve kaban verilir. MADDE 48-HAVLU VE SABUN YARDIMI: a) İşçilere,yılda bir defa 2 adet 45x90 cm. boyutlarında yüz havlusu ile bir adet 100x150 cm. boyutlarında boy havlusu verilir. Ayrıca, işçilere her ay 1 kg. en iyi kalite beyaz sabun ve 3 ayda bir 3 kg. uygun kalitede Omomatik karşılığına eşit yıkama gücüne sahip konsantre deterjan verilir. Havlular Nisan ve Ekim aylarında dağıtılır. b) Bu yardım tarihinden sonra işe giren ve deneme süresini tamamlayan işçilere de bu madde hükümleri uygulanır. 11

12 MADDE 49-BAYRAM ÖDENEĞİ: Dini bayramlardan önce işçilere 1. yıl 255 TL bayram ödeneği verilir. 2. yıl bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Genel Endeksinde (TÜFE) tarihleri arasında gerçekleşen artış oranında (enflasyon oranında) arttırılacaktır. MADDE 50-VASITA YARDIMI: İşçilerin toplu olarak oturdukları yerlere vasıta tahsis edilerek, işyerine geliş ve gidişleri temin edilir. Vasıtaların güzergahı konusunda mevcut uygulamaya devam edilir. Güzergah değiştirilmesi istendiğinde işyeri sneika temsilcisi i,le birlikte düzenleme yapılır. Vasıtalar; Trafik Kanun ve nizamnamelerinde belirlenen şartlara haiz ve toplu taşımaya uygun nitelikte olacaktır. MADDE 51-KORUYUCU ÖNLEMLER: a) İşveren, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından ilgili mevzuatın kendisine yüklediği yükümlülüklerle, bu toplu iş sözleşmesinin işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerine uymayı kabul eder. b) İşyerinde, işçilerin kolaylıkla yararlanabilecekleri ve "Gıda Maddelerini ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazım Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük"deki tanımlamaya uygun olarak serin içme suyu bulundurmak, yaz aylarında işçilerin soğuk su ihtiyaçlarını karşılamak üzere, çalışır vaziyette soğutucular bulundurur. c) İşyerinde yeterli lavabo, her işçi için soyunma dolabı ve yeterli sayıda duş teşkilatı ile tuvalet bulunması esastır. MADDE 52-İŞÇİNİN HASTALANMASI: a) İşyerinde hastalanan ya da hastalandığı bildirilen işçiler, Devlet Sağlık Kurumlarına veya SGK ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarına gönderilir. b) Görev ya da izin gibi nedenlerle işyerinden uzaklaşan işçiye hastalanması durumunda, kimlik kartını göndermesi koşuluyla vizite kağıdı düzenlenerek, işçinin bulunduğu yere gönderilir. c) İşyerindeki acil olaylarda işveren, hastayı sağlık kuruluşlarına iletilmek üzere, vasıta ve nöbetçi şoför bulundurur. d) Sağlık kuruluşlarına gönderilen işçilerin ayakta tedavisi yapılması uygun görüldüğü ve istirahat alamadan işyerine dönmeleri durumunda, sağlık kuruluşlarında ve yolda geçirdikleri süreler, çalışma süresinden sayılır ve bu süreler için ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılamaz. MADDE 53-İZİNLİ İKEN HASTALIK: Yıllık ücretli izin süresi içinde hastalanarak Devlet Sağlık kurumları veya SGK nın yetki verdiği sağlık kuruluşlarından istirahat alan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri, istirahat süreleri kadar uzatılır. MADDE 54-RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİ: İşçinin; hastalık, gebelik, doğum, iş kazası gibi nedenlerle SGK ya da Devlet sağlık kuruluşları gibi yetkili kurumlardan aldığı rapor süresi 18 ayı geçmedikçe iş sözleşmesi feshedilemez. MADDE 55-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: a) İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle geçici işgöremezliğe uğrayan işçinin SGK tarafından ödenen ücreti, işverence kayda bağlı olmaksızın tama iblağ edilir. b) İstirahat alan işçinin SSK'ca ödenmeyen ilk iki günlük ücreti, işverence ödenir. 12

13 MADDE 56-FESİH BİLDİRİM SÜRELERİ: İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçilere, aşağıdaki süreler kadar fesih bildirim öneli tanınır. * Çalışma süresi 1 aydan 6 aya kadar olanlara 20 gün, * Çalışma süresi 6 aydan 18 aya kadar olanlara 35 gün, * Çalışma süresi 18 aydan 3 yıla kadar olanlara 50 gün, * Çalışma süresi 3 yıldan f a z l a olanlara 70 gün. MADDE 57-TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA: a) İşin daraltılması, otomasyon, rasyonalizasyon gibi işyeri zorunluluğundan doğan nedenlerle 10'dan fazla işçi çıkarılması gereken durumlarda, bunu işveren en az otuz gün önceden bir yazı ile taraf işçi sendikasına, işyeri sendika temsilciliğine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. Bu bildirimde işçi çıkarmalarının sebeplerine, çıkarılması planlanan işçi sayısına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur. Bu bildirimi takiben, işten çıkarılacak işçilerin ismen saptanması işyeri sendika temsilcilerinin tümünün ve eşit sayıda işveren temsilcisinin oluşturacağı bir kurul tarafından yapılır. Dilerlerse, taraf işçi ve işveren sendikası yetkilileri de bu kurulun çalışmalarına gözlemci olarak katılabilirler. Bu kurula bir işveren temsilcisi başkanlık eder. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının oyu çift sayılır. Bu işçilerin saptanmasında aşağıdaki sıra izlenir. * Deneme süresini doldurmamış olanlar, * Emeklilik hakkını kazanmış olanlar, * Kendi isteği ile ayrılacak işçiler, * Yaptıkları iş tasfiye edildiği halde eski işine uygun bir işte çalışmak istemeyenler veya böyle bir iş bulunamayanlar, * Son giren ilk çıkar. Kurulda yer alan sendika ve işveren temsilcileri ortak kararları ile yukarıdaki sıralamanın dışına çıkabilirler. b) İşyerinde çalışan sendika yöneticileri ile işyeri sendika temsilcileri, en son çıkarılacak işçilerdir. c) İşyerinin herhangi bir bölümüne, toplu işten çıkarma tarihinden başlayarak 6 aylık süre içerisinde işçi alınması gerektiğinde, bu madde uyarınca işten çıkarılan işçilere, işverence Noter kanalıyla bildirimde bulunulur. Bu bildirimin tebliğ tarihinden başlayarak 15 gün içinde işyerine başvurdukları takdirde, bu işçiler, aynı durumdaki işçilerin ücret düzeyi ile işe başlatılırlar. MADDE 58-TUTUKLULUK YA DA GÖZETİM ALTINA ALINMA NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ: a) İşçi, işyeri dışında bir suçtan dolayı gözetim altına alınır veya tutuklanırsa,4 ay süreyle iş sözleşmesi feshedilemez. Bu süre sonunda işverenin iş sözleşmesini İş Kanunu'nun 25/IV. maddesi gereğince fesih hakkı doğar. b) İş Sözleşmesinin feshedilemediği 4 aylık süre dolmadan cezasını tamamlayan, cezası ertelenen, paraya çevrilen, affa uğrayan veya iyi hali nedeniyle tahliye edilen işçi, 15 gün içinde başvurması durumunda yeniden işe alınır. c) İşçinin tutuklanmasından ya da gözetim altına alınmasından başlayarak 4 ay içerisinde tutukluluğun kovuşturmaya yer olmadığı, son tahkikatın açılmasına gerek bulunmadığı, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması ya da işçinin beraat etmesi ile sonuçlandığında, işçi 10 gün içinde başvurması durumunda, bir ay içinde işe başlatılır. d) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken,trafik kazası yapan şoförler 13

14 ve iş makinaları operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, 4 ay içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla; * Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 15 gün içinde, * Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetlerinin iade edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, başvurmaları halinde, eski işlerine alınır. 4 aydan fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde, tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır. MADDE 59-DİSİPLİN KURULU: a) Disiplin Kurulu; biri başkan olmak üzere, işverence seçilecek 2 asil ve 2 yedek üye ile İşçi Sendikası'nca seçilecek 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. b) Bu toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinden başlayarak, 20 gün içinde, taraflar kurula katılacak asil ve yedek üyelerinin tamamını birbirlerine yazı ile bildirir. İşveren bu süre içinde kendi üyelerini bildirmezse, Disiplin Kurulu kurulmamış sayılır ve işverenin işten çıkarma ve cezalandırma hakkı ortadan kalkar. MADDE 60-DİSİPLİN KURULU'NUN GÖREVLERİ: a) Disiplin Kurulu, olayı izleyen 3 işgünü içinde, ilgililerin yazılı başvurusu üzerine başvuruyu izleyen gün içinde kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır. b) Kurul başkanının bu çağrısı üzerine, Disiplin Kurulu 2 işgünü içinde toplanır. Toplantıya katılmayan asil üyeler yerine yedekleri katılır. Yedeklerin de katılmamaları durumunda, aynı gün içinde kurul başkanı, toplantıya katılmayan taraftan yeni üye seçmesini ister. Yeni üye yukarıda belirtilen sürede seçilmez ise, kurul bulunanların katılmalarıyla toplanır. Toplantıyı başkan yönetir. MADDE 61-KARAR ALINMASI: a) Karar, ilk toplantı tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde oyçokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. b) Kurul her türlü delili toplar ve Disiplin Kurulu'na verilen işçiyi dinleyerek, yazılı savunmasını alır. Yapılan yazılı bildirime karşın gelmeyen ilgili hakkında, gıyaben karar verilir. c) Alınan karar işverence onaylanır. İşveren, dilerse kurulun kararını işçi yararına değiştirebilir veya tamamen kaldırabilir. İşveren kurulun kararı olmadan üyelere hiçbir ceza veremez. İş sözleşmelerini hiçbir nedenle feshedemez. d) İşlenen suçun,ceza cetvelinin birden fazla maddesine aykırılığı kurulca saptandığında, ağır olan ceza bir kademe arttırılır. e) İşçilere, kurulca, ceza cetvelinde yer almayan bir fiil nedeniyle ceza verilmesi gerektiğinde, suçun ağırlığına uygun ceza kıyas yolu ile belirlenir. Ceza cetvelinde yer almayan bir ceza verilemez. f)) Disiplin cezasını gerektiren olayın öğrenildiği günden başlayarak, 6 işgünü içinde kurula intikal ettirilmediği ya da verilmiş olan kararın 6 işgünü içinde uygulanmadığı durumlarda, işverenin ceza verme yetkisi düşer. MADDE 62-YENİ YASALAR VE ESKİ HAKLAR a) Bu toplu iş sözleşmesiyle işçilere sağlanan hak ve çıkarların üzerinde hak ve çıkar sağlayan yeni yasa hükümleri uygulanır. b) Bu sözleşme ile değiştirilmeyen veya düzenlenmeyen hak ve çıkarlar ile çalışma 14

15 koşulları aynen devam eder. EK MADDE - Bu sözleşme metninde "Net" olarak ifade edilmeyen tüm ödeme rakamları "Brüt"tür. GEÇİCİ MADDE 1- Bu toplu iş sözleşmesinin imzası tarihi ile yürürlük tarihi arasında, taraf sendika üyesi olup da, işyerinden bağlı bulundukları Kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı almak veya toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlara; veyahut muvazzaf askerlik nedeni ile ayrılanlara veya; 4857 sayılı Kanun'un 17. maddesi gereği, aynı Kanun'un 25. maddesinin II. bendindeki nedenler dışında işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilenlere; aynı Kanun'un 24. maddesi gereğince iş sözleşmesini fesheden işçilerin kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına ya da evlenen kadın işçilere, sözleşmenin yürürlük tarihi ile işten ayrılma ya da ölüm tarihine kadar olan süre için, toplu iş sözleşmesi farklarına ilişkin bütün hak ve alacakları, bu sözleşmeyle belirlenen miktarlar üzerinden hesaplanarak, daha önceki ödemelerin mahsubu yapılmak suretiyle ödenir. GEÇİCİ MADDE 2- Bu toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren doğan birikmiş parasal haklar mümkün olan en kısa zamanda ödenir. Zam farkları, çıplak ücret zammını, doğum, ölüm, evlenme, yakacak yardımı, izin parası gibi sosyal yardımları ve fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalışmaların farklarını içerir.. S O N H Ü K Ü M- 62 madde,1 Ek Madde ve 2 Geçici Madde'den oluşan bu Toplu İş Sözleşmesi, taraflarca tarihinde imza edilmiştir. İŞVEREN SENDİKASI ADINA KRİSTAL-İŞ SENDİKASI ADINA Av. Bekir UZUN Bilal ÇETİNTAŞ Av. Z. Hüma OZAN Yücel YILDIZ Münür DİNLER Bilal BİLDİK Polat AKBAŞ Can ŞAFAK Habib ÇALIŞKAN Mehmet BOĞA 15

16 Emin BAŞARAN Mehmet ŞAHİN Turgay GÜRELER Hasan ÇİÇEK Saffet GEZER Alaattin DEĞİRMENCİ Fevzi KELEŞ Akif ŞİMŞEK Ek: DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI ÇİZELGESİ 16

17 İşçilerin uymakla yükümlü oldukları kurallarla, bu kurallara aykırı davranmaları durumunda kendilerine suçun ağırlık derecesine ve tekrarına göre Disiplin Kurulu Kararı ile verilecek cezalar, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Çizelgedeki (X) işareti, uygulanacak cezaları göstermektedir. Aykırı davranışların tekrarı durumundaki (X) işaretlerinin belirttiği cezalar soldan sağa doğru sırayla uygulanacaktır. Kurul üyelerince, bu çizelgede gösterilenlerden daha hafif cezaya hükmolunabilecektir. İŞÇİNİN UYMAKLA YÜKÜMLÜ UYGULANACAK CEZALAR OLDUĞU KURALLAR Yevmiye Kesintisi ihtar 1 Yev. 2 Yev. 3 Yev. İşten Çıkarma Nedensiz ve izinsiz işinin başından ayrılmak X X Diğer işçilerin çalışmalarına engel olmak X X X X İş sırasında uyumak X X X Kendisine teslim edilen iş aletlerinin bakım ve muhafazasını ihmal ederek, zarara uğratmak X X X İşin gereği kullanılması zorunlu olan koruyucu araçları kullanmamak X X X X İzinsiz ve mazeretsiz olarak ardı ardına iki gün, bir ay içinde iki defa bir tatil gününden sonraki işgünü ve bir ay içinde üç işgünü işe gelmemek X İşyerinde işçi kullanmak X İşyerinde kavga etmek X X İşyerine sarhoş gelmek X X İşverene sataşmak veya tehditte bulunmak X İşyerine ait makina, tezgah, alet ve edevatı ve kendisine verilen işi kasten bozmak, tahrip etmek X veya 30 günlük ücreti ile ödeyemeyeceği derecede zarara uğratmak İşyerinde hırsızlık yapmak X 17

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 5. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 5. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KRİSTAL-İŞ CAM, ÇİMENTO, SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE TOPRAK SERAMİK ÇİMENTO VE CAM SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 5. DÖNEM TOPLU İŞ

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.01.2014 31.12.2015 İMZA TARİHİ 02.01.2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2016 30.06.2018 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) İLE PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. (İŞVEREN)

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) İLE PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. (İŞVEREN) CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) İLE PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. (İŞVEREN) İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ (1.4.2012-31.12.2013) İÇİNDEKİLER MADDE 1-TARAFLAR

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN)

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN) CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN) XXIV. DÖNEM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ (1.1.2014-31.12.2016)

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi

Yıllık Ücretli İzin Uygulama Rehberi Yıllık Ücretli İzin Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 09.10.2008/182 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN ĐŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI ÖZET : 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tarım ve Ormandan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN)

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN) CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN) XXIII. DÖNEM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ (1.1.2012-31.12.2013)

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin yıllık

Detaylı

I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK) ile SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2014 31.12.2016 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 3. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - TARAFLAR

Detaylı

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59

Sayı :2014/S-59 Ankara, Konu :Yıllık Ücretli İzin. Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 Sayı :2014/S-59 Ankara,12.06.2014 Konu :Yıllık Ücretli İzin Yıllık İzin Uygulama Sirküleri 2014/59 4857 Sayılı İş Kanununa Dayanılarak İşverenler Tarafından İşçilere Kullandırılacak Yıllık Ücretli İzinler

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR

.. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR .. BELEDİYESİ İLE TÜRK YEREL HİZMET-SEN ARASINDA YAPILAN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR MADDE 1-SÖZLEŞMENİN AMACI. Belediyesinde çalışan Kamu Görevlilerinin işverenin mali gücünün el verdiği ölçüde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ VE MİKTARI ARTIRILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ VE MİKTARI ARTIRILDI FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR: A) TARAFLAR: Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları YAZLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI-YERELSEN

Detaylı

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ 1 SENDİKA KURMA HAKKI ANAYASA -MADDE 51- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.07.2012-30.06.2014 İMZA TARİHÎ 30.03.2013 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ GENEL

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAK VE YETKİLERİ

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAK VE YETKİLERİ İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ D İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAK VE YETKİLERİ HAK VE YETKİLER 1 2 HAK VE YETKİLER İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAK VE YETKİLERİ İşyeri sendika temsilcilerinin çalışmaları

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Amaç, Kapsam ve Dayanak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (Resmi Gazete: 3 Mart 2004 ÇARŞAMBA, Sayı : 25391) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.4 DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 1 2 BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI ŞUBE GENEL KURULU DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI: İşbu yönetmeliğin amacı; Anatüzüğümüzün

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) İLE TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİ A.Ş. 2. DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) İLE TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİ A.Ş. 2. DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) İLE TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİ A.Ş. 2. DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ (01.07.2010-31.12.2012) MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAMALAR

Detaylı

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 03.03.2004 / 25391 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI Vardiyalı Çalışma Ve Gece Çalışması Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı