T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş DÖNEMİ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş DÖNEMİ DENETİM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02/07/2014 tarihli ve 14 numaralı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Denetlenen Kuruluşun; Unvanı : Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Merkezi : İstanbul Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Sermaye durumu Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ ,00(*) , Toplam , , (*) Kuruluşunda ,00 TL olan Şirketin sermayesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca tarihinde artırılmış ve sermaye değişikliği ile ilgili Ana Sözleşme tadil metni tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

4 Karar organı ( Yönetim Kurulu ) Karar Görevli bulunduğu süre organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Başlama tarihi Ayrılma tarihi 1- Başkan Tülay AKTAŞ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB de Grup Başkanı Üye Abdülkadir KÖKER,,,,,, Mühendis-Serbest Üye Erol ÜNAL,,,,,, Boğaziçi EDAŞ Gn. Md. Yard Üye Müjdat EKİN,,,,,, ÖİB de Uzman D e n e t ç i l e r (*) Denetim organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılma tarihi Denetçi (*) TTK hükümlerine göre denetçi seçimi veya ataması yapılmamıştır.

5 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri EDAŞ : Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPSAŞ : Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi İHDS : İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi TTK : Türk Ticaret Kanunu

6

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ I II. ELEKTRİK PİYASASININ SERBESTLEŞMESİ.. 1 III. ŞİRKETİN KURULUŞU VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ... 4 A- Şirketin kuruluşu B- Şirketin özelleştirilmesi ve devir işlemleri.. 10 IV. EKLER.14

8

9 I I. TOPLU BAKIŞ Türkiye deki elektrik piyasası, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun tarihinde kabul edilmesi ile rekabete açılma yönünde yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Rekabet Kurulunun tarihli ve 05-48/695-M sayılı kararında özetle; elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım varlıklarının işletme hakkı ile dağıtım ve perakende satış lisansına sahip şirket hisselerinin blok olarak satılması yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan özelleştirme sürecine ilişkin yapılan ön bildirim kapsamında, rekabetin tesisi ve tüketicinin korunması hususlarına ilişkin düzenlemelerin yetersiz kaldığı, sektördeki kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, bölgesel farklılıkların azaltılması gibi temel hedeflerin elde edilmesi bakımından bir geçiş dönemi uygulamasının makul olduğu, ancak bu dönem sonrasında sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulabilmesi açısından bazı yapısal önlemlerin alınması gerektiği, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dikey bütünleşik bir şekilde devredilmesinin, özellikle geçiş dönemi sonrasındaki serbestleştirme sürecinde rekabetin tesisi bakımından bazı sakıncaları beraberinde getireceği, Hususlarının göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı, geçiş döneminin sonuna kadar dağıtım faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılmasının Rekabet Kurulunun nihai izin koşulu olduğu, belirtilmektedir. Rekabet Kurumu, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin verdiği görüşte, satışların onaylanması için dağıtım ile perakende satış faaliyetlerinin geçiş döneminin sonuna kadar yasal ayrıştırmaya tabi olması şartını da getirmiştir. Elektrik tüketicilerinin birbirleri ile rekabet halinde olan tedarikçilerden serbest rekabet ortamında enerji tedarik edebilmelerinin sağlanması amacıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ön bildirimine esas İşletme Hakkına Dayalı Hisse Satış modeli çerçevesinde TEDAŞ a bağlı dağıtım şirketinin özelleştirilmesi için Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile de özelleştirme stratejisi belirlenmiştir. Türkiye elektrik piyasası için, 4628 sayılı Kanunda, tarih ve 5784 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile benimsenen yöntem hukuki ayrıştırma modeli olmuştur. Hukuki ayrıştırma, dikey bütünleşik teşebbüsün farklı faaliyetlerinin farklı tüzel kişilikler altında yürütülmesini içermekle birlikte, kendisinden daha dar kapsamlı olan muhasebe ayrıştırması, yönetim ayrıştırması ve fonksiyonel ayrıştırma modellerinde ortaya konulan ilkeleri de içermektedir. Bu bağlamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun(epdk), tarih ve 4019 sayılı kararında; 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci

10 II Sayıştay fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin olarak hazırlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Belirtilen faaliyetleri bünyesinde yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin perakende satış ve dağıtım faaliyetlerinin ayrı ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi için çalışmalara 2012 yılının 2 nci yarısında başlanmıştır. Kuruluş işlemleri Aralık/2013 ayında tamamlanan Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 20/A maddesine istinaden Ana Statüsü, ÖİB tarafından tarih ve 1221 sayılı Olur ile onaylandıktan sonra, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde Ticaret Sicili numarası ile tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8218 sayılı nüshasında da yayımlanmıştır. Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüzel kişilik kazanmadan önce, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve tarih ve 2005/125 sayılı karar ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nin(tedaş), Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesi, İhale Komisyonu tarafından yapılan ihalenin 14 Aralık 2012 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, milyon ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubuna ihale şartnamesi çerçevesinde satılmıştır. Satışla ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/20 sayılı kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu satışla ilgili olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin devir işlemleri yürütülürken, dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması da tamamlanmış ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Bu bağlamda, alıcı ile ÖİB arasındaki Hisse Satış Sözleşmesi her iki şirketi de kapsayan şekilde tarihinde imzalanmıştır. Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanmasından önce, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile İhale Şartnamesinin gerektirdiği bazı hukuki düzenlemeler yapılmış ve devir öncesi Şirketlerin tarihli muhasebe kayıtlarında bazı hesaplar TEDAŞ Genel Müdürlüğü bilançosuna çekilmiştir. Yeni kurulan Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin ve ayrıştırılan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, hisse satış sözleşmesinin imzalanmasından önce ve sonra yapılan tüm işlemleri mevzuat gereği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Öneriler : Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin dönemindeki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda; Şirketin özelleştirilmesine yönelik taraflar arasında tarihinde tanzim ve imza edilerek akdedilmiş bulunan Hisse Satış Sözleşmesi nin eki, Şirket

11 III hisselerinin tümünün devrine ilişkin tutanak ile Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberinin ciro ve teslim suretiyle özel yatırımcıya devir ve temlik edilmesinin yanı sıra belirtilen dönemdeki Şirket faaliyetlerinde inceleme ve soruşturmayı gerektiren bir hususa rastlanmaması nedeniyle ileriye yönelik her hangi bir öneriye yer verilmemiştir. Sonuç : Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketinin; sermayesindeki %100 oranında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. hisse payı yapılan ihale sonunda satılan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/20 sayılı kararı ile satış işlemi onaylanan ve tarihinde hisse devir işlemi yapılan Şirketin bu durumu genel görüşmeye sunulur.

12 IV Sayıştay II. ELEKTRİK PİYASASININ SERBESTLEŞMESİ Türkiye deki elektrik piyasası, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun tarihinde kabul edilmesi ile rekabete açılma yönünde yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Türkiye elektrik sektöründe rekabetçi bir piyasa oluşturulmasında; elektrik üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılmasında, üretim ve perakende satış alanlarında rekabeti engelleyebilecek girişimlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Diğer bir ifade ile, elektrik tüketicilerinin birbirleri ile rekabet halinde olan tedarikçilerden serbest rekabet ortamında enerji tedarik edebilmelerinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmelerine ilişkin Rekabet Kurulunun kararları bulunmaktadır. Bunlardan biri, 3096 sayılı Kanun kapsamında 17 bölgedeki elektrik dağıtım tesislerinin işletme haklarının ilgili firmalara devrine ilişkin olan, tarih ve 87/ sayılı karar olup bu kararda özetle; Görev bölgesi içerisinde enerji alış ve satışında şirkete tanınan münhasırlığın kaldırılması; Dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden ayrı mütalaa edilmesi; Ticaret faaliyetinin kısmen rekabete açılması (ilk beş yıl için 1 MW üzeri tüketicilere diğer şirketlerce de satış yapılabilmesi hakkının sağlanması); Sabit fiyat uygulamasının kaldırılması (şirketlere tavan fiyatı geçmeyecek şekilde fiyat belirleme serbestisi tanınması); Eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkesinin sözleşmelere yansıtılması; Şirketlerin faaliyete geçmesinden sonra üretim ve işletme haklarının başka teşebbüs veya şahıslara devrinde Rekabet Kurulu nun izninin de alınacağına dair bir hükme sözleşmelerde yer verilmesi hususlarının yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Rekabet Kurulu nun yukarıdaki kararında özellikle, rekabet boyutunun ihmal edildiği bir özelleştirmenin kamu tekeli yerine özel tekel oluşturmak anlamına geleceği üzerinde durulmuş ve Rekabet Kurumu, mevcut koşulların elverdiği ölçüde işletme hakkı devir sözleşmelerinde münhasırlık içeren hususların kaldırılması ve rekabetin tesis edilmesi yönünde görüş bildirmiştir. Rekabet Kurulu nun ikinci kararı ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ön bildirimine esas İşletme Hakkına Dayalı Hisse Satış modeli çerçevesinde TEDAŞ a bağlı 18 dağıtım şirketinin özelleştirilmesine ilişkindir. Rekabet Kurulu nun söz konusu tarihli ve 05-48/695-M sayılı kararında; ÖİB tarafından, elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım varlıklarının işletme hakkı ile dağıtım ve perakende satış lisansına sahip şirket hisselerinin blok olarak satılması yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan özelleştirme sürecine ilişkin yapılan ön bildirim kapsamında, söz konusu özelleştirme çalışmalarında;

13 V -Strateji Belgesi ne dayanan elektrik dağıtım özelleştirme eylem planında büyük ölçüde arz güvenliği ve yabancı yatırımların teşviki amaçlarının dikkate alındığı, buna karşılık rekabetin tesisi ve tüketicinin korunması hususlarına ilişkin düzenlemelerin yetersiz kaldığı, sektördeki kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, bölgesel farklılıkların azaltılması gibi temel hedeflerin elde edilmesi bakımından bir geçiş dönemi uygulamasının makul olduğu, ancak bu dönem sonrasında sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulabilmesi açısından bazı yapısal önlemlerin alınması gerektiği, -Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dikey bütünleşik bir şekilde devredilmesinin, özellikle geçiş dönemi sonrasındaki serbestleştirme sürecinde rekabetin tesisi bakımından bazı sakıncaları beraberinde getireceği, -Bu durumu dikkate alan önlemlerin özelleştirme aşamasında ele alınmasının, yatırımcıların geleceğe ilişkin planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapabilmelerine, sektörde sıkça karşılaşılan ve ileride oluşması muhtemel hukuki risklerin en aza indirilmesine yardımcı olacağı, -Dağıtım hizmetlerini devralacak teşebbüs veya teşebbüslerin perakende satış pazarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet göstermemesini sağlayacak şekilde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin mülkiyet ayrıştırmasına tabi tutulmasının rekabetin tesisi bakımından en ideal yöntem olduğu, -İkinci en iyi alternatif olarak, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilik çatısı altında hukuki olarak ayrıştırılmasını ve dağıtım şirketlerinin geçiş dönemi sonunda kendi bölgelerindeki perakende satış paylarını belirli bir takvim içinde belirli bir orana düşürmelerini sağlayan bir yöntemin esas alınabileceği, Hususlarının göz önünde bulundurulmasının uygun olacağına, Bütün bu sayılan hususlar dikkate alınarak; yapılacak devir işlemleri piyasanın geçiş dönemi içinde olması da göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; -Geçiş döneminin sonuna kadar dağıtım faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılmasının Rekabet Kurulu nun nihai izin koşulu olduğu, -1998/4 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesi uyarınca yapılacak değerlendirmede, 4054 sayılı Kanun un ilgili maddelerine aykırılık belirlenmesi halinde, devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devire izin verilmeyebileceği, hususlarının ihaleye katılacak teşebbüslerin bilgisine sunulması bakımından özelleştirmelere ilişkin ihale şartnamesinde belirtilmesinin yerinde olacağı şeklinde Kurul görüşüne ulaşılmıştır. Denilmektedir. Böylece Rekabet Kurumu, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin verdiği görüşte, satışların onaylanması için dağıtım ile perakende satış faaliyetlerinin geçiş döneminin sonuna kadar yasal ayrıştırmaya tabi olması şartını getirmiştir. Rekabet Kurulu nun söz konusu kararında yer alan geçiş dönemi sonuna kadar dağıtım

14 VI Sayıştay faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıştırılması yönündeki izin şartının kapsamına üretim faaliyeti de girmektedir. Bu geçişin sağlanması bakımından, alt ve üst pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüsler açısından enerji tedariki ve nihai tüketiciye ulaşma anlamında vazgeçilmez bir niteliğe sahip olan dağıtım şirketlerinin ayrımcılık yapmamasının ve hakim durumlarını kötüye kullanarak rakiplerini dışlamamasının garanti altına alınması için kimi düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. Bu düzenlemeler arasında, elektrik piyasasında çeşitli aşamalarda faaliyet gösteren dikey bütünleşik teşebbüslerin doğal tekel niteliğindeki faaliyetleri ile rekabete açılan faaliyetlerini ayrıştırması da bulunmaktadır. Bu noktada, ayrıştırma kavramı ayrı bir önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, rekabetin tesisinin amaçlandığı ayrıştırma modellerinde dağıtım şirketlerinin faaliyetinin sadece perakende satış faaliyetinden değil, diğer tüm piyasa faaliyetlerinden ayrıştırılması esastır. Nitekim, bu sürecin devamında 5784 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda tarihinde 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinin, üçüncü fıkrası tadil edilerek dağıtım şirketlerinin geçiş dönemi sonu olan tarihinden itibaren üretim ve perakende satış faaliyetlerini ayrı tüzel kişilikler altında yürütmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye elektrik piyasası için, 4628 sayılı Kanun da tarih ve 5784 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile benimsenen yöntem hukuki ayrıştırma modeli olmuştur. Hukuki ayrıştırma, dikey bütünleşik teşebbüsün farklı faaliyetlerinin farklı tüzel kişilikler altında yürütülmesini içermekle birlikte, kendisinden daha dar kapsamlı olan muhasebe ayrıştırması, yönetim ayrıştırması ve fonksiyonel ayrıştırma modellerinde ortaya konulan ilkeleri de içermektedir. Bu kapsamda, EPDK nın tarih ve 4019 karar no.lu toplantısında, 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin olarak hazırlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

15 VII III. ŞİRKETİN KURULUŞU VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ A- Şirketin kuruluşu: Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş., 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 3 üncü; Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 39 uncu maddeleri uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinin tarihi itibarıyla dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini ayrıştırmasına yönelik yasal zorunluluk kapsamına girmiştir. Burada belirtilen dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırma işlemi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmış Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılmıştır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ın 1 inci maddesinde, söz konusu Usul ve Esaslar ın kapsamını, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin 01/01/2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak tespit edilmiş, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise Bu usul ve esaslarda geçen; Ara bilanço: TTK nın 165 inci maddesinde belirtilen bilançoyu, Bölünen: Kısmi bölünme kapsamında bölünen dağıtım şirketini, Bölünme kararı: TTK nın 173 üncü maddesinde belirtilen ve bölünme sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin kararı, Dağıtım şirketi: Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi, Devralan: Kısmi bölünme kapsamında kurulan perakende satış şirketini, Hukuki ayrıştırma: Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesini, Kısmi bölünme: TTK nın 159 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tanımlanan bölünmeyi, Perakende satış şirketi: Perakende satış faaliyetinde bulunmak üzere, bu usul ve esaslar uyarınca, kısmi bölünme kapsamında kurulan şirket olarak tanımlanmıştır. Yukarıda belirtilen Usul ve Esasların 5 inci maddesinde; Hukuki ayrıştırmada kısmi bölünme yöntemi uygulanacağı, Kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği, Özelleştirme kapsamında olan dağıtım şirketlerinin bölünme işlemlerinin ise, 4628 sayılı Kanunun Geçici 18 inci ve 4046 sayılı Kanunun 20 inci maddeleri uyarınca gerçekleştirileceği, 6., 8., 9. ve 11 inci maddelerinde ise özetle; Devralan şirketin paylarının bölünen şirketin ortakları tarafından iktisap edileceği; Hukuki ayrıştırma işlemleri tamamlanana kadar devralan şirket ile bölünen şirketin aynı kontrol yapısına sahip olması gerektiği; Dağıtım şirketlerinin, bölünme sözleşmesinin hazırlanmasına başlamadan önce, TTK nın 165 inci maddesi çerçevesinde bir ara bilanço çıkaracakları; Dağıtım şirketleri tarafından, TTK nın 167 nci maddesinde belirtilen hususları içeren bir bölünme sözleşmesi hazırlanarak, onaylı

16 VIII Sayıştay bir örneğinin tamamlanma tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde EPDK ya sunulacağı; TTK kapsamında kısmi bölünme işlemlerine başlamadan önce dağıtım şirketleri tarafından, TTK hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulacağı; Şirket ana sözleşmesinde, şirketin amaç ve konusu, hisse senetlerinin nevi, hisse senetlerinin devri, birleşme ve ana sözleşme değişikliği ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilişkin düzenlemelere yer verileceği; Perakende satış şirketinin, tarihinden önce, EPDK ya perakende satış lisansı başvurusunda bulunarak, başvuru dilekçesi ekinde şirket esas sözleşmesi, şirket ortaklık yapısı belgelerini EPDK ya sunacağı; Dağıtım şirketinin, sahip olduğu perakende satış lisansının birinci fıkra kapsamında sonlandırılması amacıyla, perakende satış şirketiyle eş zamanlı olarak EPDK ya başvuruda bulunacağı ve yapılan başvuruların EPDK tarafından değerlendirilerek, eş zamanlı olarak dağıtım şirketinin perakende satış lisansının tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona erdirileceği ve perakende satış şirketine, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verileceği; Perakende satış şirketinin, tarihinden itibaren kısmi bölünme ve diğer işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri dağıtım şirketinden hizmet alımı yoluyla temin edeceği, ancak bu fıkra kapsamındaki hizmet alımının 6 (altı) aydan fazla olamayacağı hususları da belirtilmiştir. Bu çerçevede, ÖİB ce TEDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilen tarih ve 5847 sayılı yazısında, 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden bahisle; Şirketin %100 oranında hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili olarak hukuki ayrıştırmaya ilişkin hazırlık işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi, tarih ve 6858 sayılı yazısında da, tarih ve 5847 sayılı yazı ilgi gösterilerek EPDK nın tarih ve 4019 numaralı kararının tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatılarak; söz konusu usul ve esaslar doğrultusunda dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilik altında yürütülmesine ilişkin yapılması ve yapılan işlemlerle ilgili olarak ÖİB na bilgi verilmesi, belirtilmiştir. Daha sonra TEDAŞ Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlükteki ihtisas birimi ve bağlı dağıtım şirketi personelinden bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bir Çalışma Grubu Değerlendirmesi metni, bir de Elektrik Satış Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi taslağı hazırlanmıştır. Bu çalışmalar, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek, yapılan çalışmalar kapsamında perakende satış şirketleri için hazırlanan teklif eki Esas Sözleşme taslağının incelenmek ve onaylanmak üzere ÖİB na gönderilmesi hususunda Genel Müdürlüğü yetkili kılan sayılı kararı alınmıştır. Yine ÖİB ce TEDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilen tarih ve 8405 sayılı yazısında; 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (h) bendi çerçevesinde Boğaziçi Elektrik Perakende A.Ş. nin kurulmasına ilişkin Başkanlık Makamının tarih ve 1221 sayılı Oluru ile 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenerek onaylanan esas sözleşmesinin gönderildiği, gerekli kuruluş

17 IX işlemlerinin tamamlanması ve lisans başvurularının süresi içerisinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıştırma kapsamında kurulan perakende satış şirketi ile ilgili olarak perakende satış lisansı için gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte tarihinden önce başvuru yapılması hususunun daha önce bildirildiğinden bahisle, perakende satış şirketleri ile ilgili olarak henüz yönetim kurulları oluşturulmadığından, perakende satış lisansı için gerekli başvurunun günü mesai bitimine kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğünce yapılması gereği belirtilmiştir. Bu çerçevede; Boğaziçi EDAŞ tarafından yazılan EPDK ya muhatap tarihli 5319 sayılı ve aynı tarihli 5320 sayılı iki ayrı yazı ile; Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin tarihinde kurulduğu belirtilerek, Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına ilişkin Usul ve Esasların 11 inci maddesi uyarınca Boğaziçi EDAŞ a daha önce verilmiş bulunan perakende satış lisansının tarihi itibarıyla iptali ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye perakende satış lisansı verilmesi talep edilmiştir. Bunun üzerine, Boğaziçi EDAŞ a verilmiş bulunan perakende satış lisansı tarihi itibarıyla iptal edilmiş ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. adına, tarih ve 4207/13 sayılı EPDK Kurul kararı ile tarihinden tarihine kadar geçerli Perakende Satış Lisansı verilmiştir. Bunların yanı sıra, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığınca, Boğaziçi EDAŞ a gönderilen tarih ve /8545 sayılı, Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye gönderilen tarih ve /8546 sayılı yazılarında özetle; 4628 sayılı Kanun uyarınca elektrik enerjisi dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, kısmi bölünmenin tarafı olarak Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuş ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlanmıştır. Kurulan şirketlerin organizasyon yapılarının oluşturulmasının ve görev dağılımlarının belirlenmesinin tarihine kadar tamamlanması gerektedir. Bu geçiş süreci içerisinde mali konulardaki iş ve işlemlerin her hangi bir soruna yol açmadan sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ve Elektrik Perakende Satış Şirketlerinin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda çalışmalarını yürütmeleri önem arzetmektedir. Denilerek, 16 maddeden oluşan bir talimat gönderilmiştir. Ayrıca, Şirketin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için, TEDAŞ Genel Müdürlüğünce tarihinde bazı personele 1 inci derece imza yetkisi verilmiş, daha sonra tarihinde şirket yönetim kurulu üyeleri atanmış ve bu atamalarla ilgili ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8236 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Önce üç kişi atanan yönetim kurulu üye sayısı tarihinde yapılan atama ile dört kişiye çıkartıldığı görülmüştür sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 20/A maddesine istinaden Şirketin Ana Statüsü, ÖİB tarafından tarih ve 1221 sayılı Oluru

18 X Sayıştay ile onaylandıktan sonra, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde Ticaret Sicili numarası ile tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8218 sayılı nüshasında da yayımlanmıştır. Şirketin karar organı olan yönetim kurulu, ilk toplantısını tarihinde ve son toplantısını da tarihinde yapmış, bu süre içinde 7 kez toplanmış ve 22 karar almıştır. Yönetim kurulunda görev alanların isimleri, raporun baş kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. Boğaziçi EDAŞ ın tarihli bilanço değerleri baz alınarak, TEDAŞ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde, tarihli açılış bilançosunun kısmi bölünme işlemi tamamlanmış, TEDAŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulunun tarih ve 5-69 sayılı kararı ile onaylanmış ve ticaret siciline tescili için Mali İşler ve Finansman Yönetimi Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ekinde Boğaziçi EDAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Daha sonra, kısmi bölünme bilançoları ve sermaye değişiklikleri Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. yönetim kurulunun tarihli ve 2/3 sayılı, Boğaziçi EDAŞ yönetim kurulunun tarihli ve 6/14 sayılı kararları ile de onaylanmıştır. Boğaziçi EDAŞ ın kısmi bölünme konulu tarih ve 6/14 sayılı Şirket yönetim kurulu kararı ile onaylanmış bulunan tarihli bilançosu, yönetim kurulu kararı, 4046 ve 4628 sayılı kanunlar, EPDK nın hukuki ayrıştırmaya ilişkin usul ve esaslar, Boğaziçi Perakende Satış Şirketinin tarih ve 25 sayılı yazısı ekinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmiştir. Diğer taraftan, Boğaziçi Dağıtım Şirketi yönetim kurulunun tarih ve sayılı kararı ile bölünmeden önceki tarihli bilançonun tarihinde açılış bilançosu olarak bölünmesi yapılmıştı. Daha sonra bu karara konu olan bilanço değerlerinin hatalı alındığı ve tarihli bilanço rakamlarıyla aynı olmadığı anlaşıldığından, tarihli yönetim kurulu toplantısında; yönetim kurulumuzun tarih ve sayılı kararının düzeltilmesi ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin tarihli kapanış bilançosunun tarihi itibarıyla bölünmesi işlemi şeklinde açıklamalı sayılı yönetim kurulu kararının alındığı, bu durumun tarih ve 1514 sayılı yazı ile Perakende Satış Şirketine gönderildiği, dolayısıyla daha evvel EPSAŞ Yönetim kurulunun tarih ve sayılı kararının da tarih ve sayılı kararla düzeltildiği, bu yönetim kurulu kararının Beyoğlu Noterliğinden tarih ve 8591 yevmiye numarası ile onaylandığı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8327 sayılı nüshasında yayımlandığı, Tespit edilmiştir. Bölünen dağıtım şirketinin (Boğaziçi EDAŞ) tarihli bilanço değerleri baz alınarak tarihli mevcut açılış bilançosu üzerinden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 uncu maddesi ve 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi ile EPDK tarafından yayımlanmış bulunan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin

19 XI Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yeniden oluşturulmuş, bulunan değerler dağıtım şirketine (Boğaziçi EDAŞ) ve perakende satış şirketine (Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.) ait kısmi bölünme bilançoları ile kısmi bölünme kapsamında bölünen dağıtım şirketinin (Boğaziçi EDAŞ) tarihli açılış bilançosu ana hesapları aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. Aktif Ayrıştırma Ayrıştırma sonrası öncesi Dağıtım Perakende I. Dönen varlıklar : TL TL TL A- Hazır değerler , , ,52 B- Menkul değerler C- Ticari alacaklar , , ,74 D- Diğer alacaklar , ,81 - E- Stoklar , , ,56 F- Yıllara yaygın İnşaat ve onarım maliyetleri G- Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları , ,51 - H- Diğer dönen varlıklar Toplam (I) , , ,82 II. Duran varlıklar : A- Ticari alacaklar , ,80 - B- Diğer alacaklar C- Mali duran varlıklar D- Maddi duran varlıklar , ,09 - E- Maddi olmayan duran varlıklar , ,62 - F- Özel tükenmeye tabi varlıklar G- Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları H- Diğer duran varlıklar Toplam (II) , ,51 - Genel toplam (I+II ) , , ,82 Nazım hesaplar , ,04 - Bölünen şirketin tarihli bilançosunun tarihli açılış bilançosu olarak bölünmesinde; aktifinde kayıtlı toplam 1,2 milyar TL tutarındaki varlık kalemlerinin %39,2 si oranında yaklaşık 784,5 milyon TL si, Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye tahsis edilmiştir. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, bölünmeden önce Dağıtım Şirketinin bilançosunda yer alan; gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları ile duran varlıkların tamamı dağıtım şirketi olan Boğaziçi EDAŞ ta kalmıştır. Nazım hesaplarının tamamı da Boğaziçi EDAŞ ın bilançosunda görülmektedir.

20 XII Sayıştay Pasif Ayrıştırma öncesi TL Ayrıştırma sonrası Dağıtım TL Perakende TL I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar : A- Mali borçlar B- Ticari borçlar , , ,23 C- Diğer borçlar , , ,23 D- Alınan avanslar E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş. F- Ödenecek vergi ve diğer , , ,49 yükümlülükler G- Borç ve gider karşılıkları , ,71 - H- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları , , ,57 I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar Toplam (I) , , ,52 II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar : A- Mali borçlar B- Ticari borçlar , ,59 - C- Diğer borçlar D- Alınan avanslar E- Borç ve gider karşılıkları F- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar Toplam (II) , ,59 - Toplam (I+II) , , ,52 III. Öz kaynaklar : A- Ödenmiş sermaye , , ,00 B- Sermaye yedekleri , ,29 - C- Kar yedekleri , , ,30 D- Geçmiş yıllar karları E- Geçmiş yıllar zararları (-) F- Dönem net karı veya (zararı) , ,18 - Toplam (III) , , ,30 Genel toplam (I+II+III) , , ,82 Nazım hesaplar , ,04 - Bölünen şirketin tarihli bilançosunun tarihli açılış bilançosu olarak bölünmesinde; pasifte kayıtlı toplam 1,2 milyar TL tutarındaki varlık kalemlerinin %39,2 si oranında yaklaşık 784,5 milyon TL si, Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye tahsis edilmiştir. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, bölünmeden önce Dağıtım Şirketinin bilançosunda yer alan; borç ve gider karşılıkları, uzun vadeli ticari borçlar ile öz kaynaklar grubundaki sermaye yedekleri ve 2012 yılının dönem net karı Boğaziçi EDAŞ ta kalmıştır.

21 XIII Mevzuat gereği, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırılması yapılan şirketlerin; yeni kurularak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce numara ile tescili yapılan Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin ve bilançosu ayrıştırılan Ticaret Sicil numaralı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin sermayelerindeki son durumları, (Şirketlerin alıcılarına devri sırasındaki aktif-pasif farkının sermaye artışı yapılması/zarar hesabına kayıt yoluyla dengelenmesi işleminden sonraki) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. B- Şirketin özelleştirilmesi ve devir işlemleri: Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüzel kişilik kazanmadan önce, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve tarih ve 2005/125 sayılı karar ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan ihalenin 14 Aralık 2012 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, milyon ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubuna ihale şartnamesi çerçevesinde satılmıştır. Satışla ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/20 sayılı kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (Ek:1). Söz konusu satışla ilgili olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin devir işlemleri yürütülürken dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması da tamamlanmış ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Bu bağlamda, alıcı ile ÖİB arasındaki Hisse Satış Sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Diğer taraftan, ihalede en yüksek teklifi veren Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubuna Şirket satılmıştır. Ancak, ihale şartnamesinde yer alan satışın yapılmasına karar verilmesi halinde, İdare ce belirlenecek süre içinde, Ortak Girişim Grubu Beyannamesi ndeki pay oranları esas olmak üzere sermayesinin en az %51 (ellibir) ini ihaleye teklif veren Ortak Girişim Grubu üyelerinin oluşturacağı bir anonim şirket kurulacak ve Hisse Satış Sözleşmesi bu surette kurulacak anonim şirket ile yapılacaktır. Hükmü doğrultusunda Hisse Satış Sözleşmesi, yeni kurulan BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi ile imzalanmış ve hisse senetleri de bu şirkete teslim edilmiştir. Şirket hisselerinin teslimine ilişkin tutanağa raporda Ek:2 olarak yer verilmiştir. ÖİB nin tarih ve 4423 sayılı yazısında istenilen beyanlarla ilgili olarak, Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ; Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş bir anonim şirkettir. Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş., İstanbul Ticaret Sicilinde numarasıyla tescil edilmiştir. Şeklinde alınan tarih ve sayılı, Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye ait hisseler TEDAŞ a aittir. Söz konusu hisseler üzerinde herhangi bir takyidat mevcut değildir. Şeklinde alınan tarih ve sayılı, Boğaziçi Elektrik

22 XIV Sayıştay Perakende Satış A.Ş., tarihinden Hisse Satış Sözleşmesi imza tarihine kadar geçen süre içinde mutad iştigal konusu dışında ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin finansal durumunu önemli derecede olumsuz etkileyecek bir faaliyette bulunmadığını/bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Şeklinde alınan tarih ve sayılı Şirket yönetim kurulu kararlarının tarih ve 35 sayılı yazı ekinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne, TEDAŞ Genel Müdürlüğünce de tarih ve 0375/ sayılı yazısı ekinde ÖİB ye gönderildiği, tespit edilmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finans Yönetim Daire Başkanlığının tarih ve 2263 sayılı yazısında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 2727 sayılı yazıdan bahisle, gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle ikmal edilmesi hususunda Boğaziçi Elektrik Dağıtım ve Boğaziçi Elektrik perakende Satış şirketlerine talimat verilmiştir. ÖİB nin tarih ve 2263 sayılı, tarih ve 3807 sayılı yazılarında; alıcılar ile imzalanacak olan Hisse Satış Sözleşmesinin Elektrik Dağıtım ve Elektrik Perakende Satış şirketleri hisselerini de kapsayacağı, belirtilen şirketlerin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamelerinde yer alan düzenlemeler gereğince; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin tarihindeki muhasebe kayıtlarında yer alan resmi daireler, belediyeler (iç tüketim ve içme suyu tesislerinden kaynaklanan alacakları) ve tarımsal sulama alacakları ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. muhasebe kayıtlarında yer alan son ay faturası dışında kalan Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı şirketleri, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ye olan ticari borçların TEDAŞ Genel Müdürlüğüne aktarılması, ticari borçların aktarılması sırasında hazır değerler tutarının ticari borçlardan mahsup edilmesi, bu suretle oluşacak aktif-pasif farkının sermaye artışı yapılması/zarar hesabına kayıt yoluyla dengelenmesi, hususları belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen talimatlar uyarınca hazırlanıp, yetkili kurul kararları ile onaylanan Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin tarihli bilanço kayıtlarına göre TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri yapılacak olan alacak ve borçlar aşağıda gösterilmiştir. AKTİF HESAP DEVRİ (TL) : 120 Hesap-ALACAKLAR TOPLAMI ,24 -Resmi dairelerden alacaklar tutarı ,28 -Belediyelerden alacaklar tutarı ,29 -Tarımsal sulamadan alacaklar tutarı ,67 AKTİF TOPLAMI (TL) ,24

23 XV PASİF HESAP DEVRİ (TL) : 320 Hesap-ENERJİ BORÇLARI TOPLAMI ,98 TETAŞ a enerji bedeli ,55 Mahsup edilen hazır değerler..( ,50) -Banka ,27 -Yoldaki paralar ,18 TETAŞ a enerji bedeli (NET) ,10 EÜAŞ a enerji bedeli ,88 PASİF TOPLAMI (TL) ,98 AKTİF-PASİF FARKI (TL) ,74 ŞİRKETİN MEVCUT SERMAYESİ (TL) ,00 İLAVE EDİLECEK SERMAYE (TL) ,74 TOPLAM SERMAYE (TL) ,74 Buna göre, mizan kayıtları üzerinden tarihi itibarıyla; Şirketin bilançosunda oluşacak ,24 TL aktif ve ,98 TL pasif azalmadan dolayı meydana gelen ,74 TL fark ile dağıtım şirketin bilançosundan, perakende satış şirketine aktarılan ,00 TL sermayenin eklenmesi suretiyle oluşan ,74 TL nin, sermaye artışı olarak bilançoya kaydedilmesi için Şirket Ana Sözleşme değişikliği yapılmıştır. Bu konudaki Ana Sözleşme değişikliği tarih ve 8332 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ÖİB nin tarih ve 3911 sayılı yazısında, TEDAŞ ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında imzalanan tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi eklerinin Şirketin devir öncesinde güncellenmesi istenmiş ve tarihinde güncellenmiş durumu ile Boğaziçi EDAŞ ın kullanımına verilen varlıklar ve belge sayıları dağıtım şirketine bırakılmıştır. Diğer taraftan, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin tarihinden itibaren ayrıştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile dağıtım şirketleri arasında tarihinde imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri konusunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü, EPDK ve ÖİB yetkililerinin katılımı ile çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen toplantılarda, mevcut mevzuat ve İHDS çerçevesinde, faaliyetlerin ayrıştırılması sonucunda oluşan elektrik perakende satış şirketleri ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında da İHDS benzeri bir sözleşme veya protokol imzalanması sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda, elektrik perakende satış şirketleri ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında imzalanması gereken sözleşmenin hazırlanması için TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarihli Olur u ile elektrik dağıtım şirketlerinin mevcut İHDS lerinin tadiline ilişkin ek protokol düzenlenmesi için bir çalışma grubu oluşturulması uygun görülmüştür. Çalışma grubunun önerileri doğrultusunda, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile elektrik perakende satış şirketleri arasında imzalanmak üzere

24 XVI Sayıştay Taslak İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Kapsamındaki Varlıkların Ayrıştırılarak Görevli Tedarik Şirketinin Kullanımına Verilmesine İlişkin Sözleşme ve daha önce elektrik dağıtım şirketleri ile imzalanmış olan İHDS ne ilave olarak Taslak İşletme Hakkı Devir Sözleşmesine Ek Protokol-1 hazırlanmıştır. Bu konularla ilgili daha ayrıntılı açıklamalara, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer verilmiştir. Sonuç : Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketinin; sermayesindeki %100 oranında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. hisse payı yapılan ihale sonunda satılan, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/20 sayılı kararı ile satış işlemi onaylanan ve tarihinde hisse devir işlemi yapılan Şirketin bu durumu genel görüşmeye sunulur.

25 XVII IV. EKLER 1- Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, 2- Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberi Teslim-Tesellüm Tutanağı.

26

27

28

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ 2 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ VE 28726 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.12.2011 DÖNEMİ RAPORU

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.12.2011 DÖNEMİ RAPORU TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011 30.12.2011 DÖNEMİ RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile gereğince düzenlenmiştir. Denetlenen

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, VEKALETNAME YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 19.06.2015 tarihinde saat 14:00 da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:18 Yeşil

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri. Av. Ferahnaz GÜRKAN. Av. Hasan YAVUZ

Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri. Av. Ferahnaz GÜRKAN. Av. Hasan YAVUZ Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında, Lisanslı Üretim Tesislerinin Devri Av. Ferahnaz GÜRKAN Av. Hasan YAVUZ 1 KAPSAM - 1 Elektrik piyasası mevzuatı kapsamında, lisanslı üretim tesislerinin devri ve yeniden

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02 19/2/2010 Konu: GENELGE (2010/7) Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle;

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle; SİRKÜLER 2013/09 22.02.2013 KONU : Elektronik Fatura Düzenlemeleri İle Elektrik Ve Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Getirilen, Abone Ve Tüketim Bilgilerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15. 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin. Duyuru Metni

Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin. Duyuru Metni ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. İle AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV KAYNAKÇA...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO12 01.03.2013 173049 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı