T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevini işletmek, yönetmek ve denetlemek, konukevinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak, öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamı yaratarak eğitimlerini kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmaktır. KAPSAM Bu yönerge hükümleri, Üniversiteye bağlı konukevinde barındırılacak öğrencilerle ilgili kriterlerin saptanması, konukevinin yönetimi, işletilmesi, öğrenci disiplin işlemleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile konukevinin denetimine ait usul ve esasları kapsar. YÖNETİM ORGANLARI Konukevi, Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına bağlı olarak yönetilir ve denetlenir. Konukevinin yönetim organları aşağıdaki gibidir. a) Konukevi Komisyonu b) Konukevi Müdürü (a) Konukevi Komisyon üyeleri Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenir ve görevlendirilir. (b) Komisyon kendisine intikal ettirilen itirazlarda veya anlaşmazlıkların çözümünde gerekli incelemeyi yaparak oluşturacağı kararı Mütevelli Heyet başkanına sunar, kararlar Mütevelli heyet Başkanı onayı ile yürürlüğe konulur. 1. Konukevine kabul ve yerleştirme: 1.1. Her yıl konukevine öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi, o öğretim yılındaki mevcut Konukevi kapasitesi ve tespit edilen ilkelere uygun olarak yapılır Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevi binası katları, her eğitim-öğretim yılı başında, o yılki ihtiyaca göre kız ve erkek katları olarak belirlenir Konukevine giriş ve çıkış tarihleri her yıl akademik takvime göre Konukevi Komisyonu tarafından belirlenir. Konukevi planlanan öğrenciler, kayıt esnasında mali yükümlülüklerini yerine getirerek, konukevi sözleşmelerini imzalayıp yurda giriş yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde mali kayıtlarını ve giriş işlemlerini tamamlamayan öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılırlar Konukevinde günü birlik kalmak isteyen Beykent Üniversitesi öğrencilerinin talepleri, Konukevi boş yatak imkanlarına göre Konukevi Müdürü onayı doğrultusunda konukevi kurallarına uymak şartı ile gecelik oda ücreti mukabilinde karşılanır Konukevi kurallarına uymadıklarından dolayı uyarı ve/veya kınama cezası alan öğrenciler konukevinden çıkarılabilirler ve/veya sonraki yıllarda Konukevi Komisyonu kararı ile konukevine yerleştirilmeyebilirler Üniversiteden herhangi bir sebepten dolayı uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin konukeviyle ilişiği kesilebilir Üniversite ile ilişiği kesilmiş öğrencilerin konukeviyle de ilişiği kesilir Ayazağa Konukevinde ücret karşılığında kalınır. Her eğitim-öğretim yılına ait konukevi ücreti bir önceki yıl içinde Üniversite Mütevelli Heyetince saptanır. Konukevinde ücret sadece konaklamak içindir. Yol, yemek v.s. içermez Bir önceki dönemden konukeviyle ilgili herhangi bir borcu olan öğrencilere konukevi tahsisi yapılmaz. 2. Ayazağa Konukevine Yerleşmek İçin Yapılacak İşlemler: 2.1. Konuk evine yerleşmek için öncelikle konuk evi ön başvurusu yapılır. 1

2 2.2. Üniversite ile Konukevi Sözleşmesi yapılır Konukevi yerleşmesi planlanan öğrenciler Üniversite ile her yıl 9 ay süreli Konukevi sözleşmesi imzalamak zorundadırlar Konukevi sözleşmeleri Konukevi Müdürlüğünden alınır Konukevi dönemi 14 Eylül-14 Haziran tarihleri arasını kapsar Konukevi ücreti Mütevelli Heyetinin belirleyeceği esaslara göre ödenir. Konukevi ücreti, 1000 TL olan oda depozitosu ile birlikte konukevine giriş yapmadan önce ödenmelidir. Konukevine kayıt yaptırdıktan sonra konukevinden ayrılmak isteyen öğrencilere depozitosu haricinde herhangi bir geri ödeme yapılmaz Değişim programları kapsamında gelen Exchange ve Erasmus programı öğrencilerinin ödeme ve konukevi ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir Konukevi Sözleşmesi imzalandıktan sonra konukevi odası Konukevi Müdürlüğü yetkililerince demirbaş listesine göre sayılır, oda teslim tutanağı düzenlenerek anahtar öğrenciye teslim edilir. Öğrenci Konukevi odasına yerleştirilir. Konukevine kayıt yaptırmış olan öğrenciler o yıla ait akademik takvimde belirtilmiş olan güz dönemi ders başlangıç tarihi ile bahar dönemi final tarihi sonu için ödeme yapmış ( ) olup belirtilen süre dışında yer alan yaz okulu, bütünleme,staj vs. akademik takvim süresi içerisinde olacak şekilde kalacak öğrencilerden ( tarihi ) son olacak şekilde ek olarak herhangi bir ücret talep edilmez.ücret iade durumunda güz dönemi ders başlangıç tarihi ile bahar dönemi final tarihi sonu hesaplama yapılır. ( tarih aralığı hesaplanır ) 3. Konukevinden Ayrılış: Konukevine kabul edilen konuk/öğrenci bu yönerge hükümleri doğrultusunda hazırlanan Konukevi kullanım sözleşmesini imzalar. Daha sonra ayrılmak isteyen öğrenci makul, kabul edilebilir ve belgelendirilmiş ayrılma sebebini belgelendirmekle mükelleftir.1.dönem ayrılma talepleri kontenjan belirlenmesi nedeniyle yürürlüğe konulmaz. Ancak 2. dönem söz konusu talepler 2 aylık güvence bedeli kesilmek suretiyle yönetimin onayına sunulacaktır. Konukevinden ayrılmak isteyen öğrencilerin başvuruları MART ayının son haftasına kadar kabul edilecek olup o tarihten sonra konukevinden ayrılmak isteyen öğrencilerin dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Öğrenciler dönem sonunda Konukevi Müdürlüğüne bildirerek konukevinden ayrılabilirler. Konuk evi çıkış işlemi esnasında oda kontrolü konukevi yetkililerince gerçekleştirilir. Herhangi bir hasar tespiti durumunda öğrencinin depozitosundan bu hasar bedeli güncel fiyatlarla endeksli olarak kesilir. Konukevi çıkış işlemini belirtilen tarihler arasında ve ilgili hükümler uyarınca yapmayan öğrencilerin eşyaları Konukevi Müdürlüğü tarafından toplatılarak depoya alınır. Konukevi Müdürlüğü kaldırılan eşyalardan sorumlu değildir. Konukevinden ayrılırken yapılacak işlemler: Öğrencinin konukeviyle ilişiğinin kesilmesi, konukevi çıkış formunun doldurulup imzalanması ile kesinleşir. Öğrenci konukevinden ayrılırken, konukevi odası kontrol edilir, malzeme ve demirbaş eşyaya zarar verip vermediği ve yurt borcu olup olmadığı belirlenir. Varsa zarar ve konukevi borcu düşülerek depozitonun kalan miktarı öğrenciye iade edilir., Odada Eşya Bırakıp Gitmek: Konukevinden ayrılırken odalarda bırakılan ve herhangi bir sebeple kural ihlali gerekçesi ile Konukevi Müdürlüğünce alınarak depoya kaldırılmış olan öğrenciye ait şahsi eşyalar Konukevi çıkışı sırasında alınmaması halinde Konukevi Müdürlüğünce çöp olarak değerlendirilecektir. 4. Mali Hususlar: 4.1 Konukevi ücretini ödemeyen veya herhangi bir sebebten borcu kalan öğrencinin kütüphaneden kitap alma, öğrenci belgesi, transcript ve diplamo alma hakları askıya alınır. 5. Genel Hususlar: 2

3 5.1. Ortak kullanım alanlarının hasar tazmini Her bina ve her kat, sakinlerinin ortak kullanım alanıdır ve oradaki eşya ve alanın bozulmadan ve kırılmadan, teslim alındığı gibi kullanımı sakinlerinin sorumluluğundadır. Ortak alanlardaki eşyaların yeri değiştirilemez, eşyalar odalarda kişisel kullanıma tahsis edilemez. Bu sebeple konukevi binasında ve eklentilerinde değişiklik yapan ve hasara neden olan öğrenci meydana gelen hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. Eğer birden fazla öğrenci o hasara neden olmuşsa ortaya çıkan mali zarar öğrenciler arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir. Bir katın veya bir binanın ortak kullanım alanlarında meydana gelen hasarın kimler tarafından yapıldığı tespit edilememiş ise zarar, hasarın ortaya çıktığı alana göre o katta ya da o binada oturanların aralarında eşit olarak bölüştürülerek ödeme günündeki maliyeti üzerinden tahsil edilir veya öğrencilerin depozitolarından kesilir Konukevi müdürlüğü tarafından aynı odaya yerleştirilen öğrenciler birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşamayı kabul ve taahhüt eder Konukevine giriş çıkış saatleri Konukevi Müdürlüğünce saptanır. Kapının kapanmasından dolayı konuk/öğrencinin dışarıda kalmasının sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Öğrenciler herhangi bir sebebten ötürü konuekevine geç giriş yapacaklar veya konukevi dışında konaklayacaklarsa bunu en az 24 saat öncesinde konuk evine bildirmeleri ve ilgili izin formlarıyla izin almaları gerekmektedir Öğrenci konukevine giriş-çıkışlarda kullanılan turnikelerde geçmek ve kimliğini okutmakla yükümlüdür. Diğer alanlardan konukevine giriş yapmak kesinlikle yasaktır. Öğrenci herhangi bir sebepten ötürü konukevine konukevi yönetimince belirlenmiş olan saatten daha geç bir saatte giriş yapacak veya konukevinde geceleme yapmayacak ise; gerekli izin formlarını en geç 12 saat öncesinde doldurarak konukevi müdürlüğüne onaylatmak durumundadır. Aksi taktirede konukevine alınmazlar. Öğrencilerin bu taleperi kendi insiytatifleri dahilinde gerçekleşmekte olup meydana gelebilecek her türlü durumun sorumluluğu tamamen kendilerine aittir Konukevinde katlar kız ve erkek öğrenciler kalacak şekilde hazırlanmış olup, kız öğrencilerin erkek öğrencilerin katında ve erkek öğrencilerin kız öğrecilerin katında bulunması ve kalması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde öğrencinin konukeviyle ilişkisi tamamen kesilir Öğrenci herhangi bir tadilat ve tamirat yapamaz. Odasını devir ve temlik edemez. Başkalarına kullandırımaz, Yatılı ziyaretçi kabul edemez.öğrenci konukevinin işletilmesi amacıyla Konukevi müdürlüğü tarafından konulmuş olan kurallara riyet eder. Gerektiği taktirde konukevi yönetimi odada kurallara uyulup uyulmadığına dair kontrol yapmalarını muvafakat eder Telefonlar:Odalarda herbir öğrenci için tahsis edilmiş ayrı telefonlar mevcuttur. Bu telefonlar öğrenciye dışarıdan ulaşılabilmesi içindir. Aramaya yapmaya kapalıdır. Konukevi dahili telefon görüşmeleri ücretsizdir. Telefonların diğer öğrencileri rahatsız etmek amaclı olarak kullanılması halinde ilgili öğrencilerle hakkında disiplin işlemi başlatılır Oda Güvenliği:Oda güvenliği konusunda sorumluluk öncelikle konukevi öğrencilerine aittir. Oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmak zorundadırlar. Öğrencilerimizin değerli eşyalarını hırsızlığa ya da başka türlü hasara karşı sigorta ettirmeleri önemle önerilir. Kayıp ve hasardan Üniversite ve Konukevi yönetimi sorumlu tutulamaz. Ancak idari ve adli işlemlerin yürütülmesinde öğrenciye yardımcı olunur Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunamaz veya bu tür davranışlara yardımcı olamaz Yurt penceresinden dışarıya bir şey atmamalı, pencere dışlarına herhangi bir şey konulmamalıdır Kişisel Eşyalar:Hiçbir şart altında, üniversite öğrencisinin kişisel eşyalarının kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu olmayacaktır Kural ve Düzenlemeler:Öğrenci, üniversite ve yurt yönetiminin kural ve düzenlemelerine uymakla mükelleftir. Bu kural ve düzenlemelerin ihlal edilmesi, gerekli disiplin işlemlerinin yapılmasına yol açabilir. Odalarda yemek pişirmemelidir. Yangın söndürme cihazları ile oynamamalı ve bunları yangın önleme amacı dışında kullanmamalıdır. Odalarda veya yakın çevresinde ateş yakmamalıdır Tehdit ve taciz: Bir başkasını tehdit ve taciz etmemelidir. (ırk, inanç, etnik köken, cinsiyet, yaş, siyasi görüş veya özürlülük haline dayalı tehdit ve tacizler.) 3

4 Bir başkasının şahsına veya malına zarar verecek davranışlarda bulunmamalıdır Hiçbir konukevi çalışanını tehdit ve taciz etmemeli veya zarar verici davranışta bulunmamalıdır Hiçbir şikayet sahibine, görgü şahidine veya disiplin kurulu üyesine disiplin görüşmesinden önce, görüşme sırasında veya görüşmeden sonra tehdit ve taciz edici davranışlarda bulunmamalıdır Konukevinde kalan öğrencilerin odası ve eşyası güvenlik, temizlik ile konukevi ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla veya gerekli görüldüğü her durumda Konukevi Müdürü ya da Konukevi Sorumlularınca kontrol edilebilir Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde, veya öldürücü ve yaralayıcı nitelikteki diğer tehlikeli silahlar konukevinde bulundurulamaz ve kullanılamaz. 6. Ziyaretçiler ve Odada Misafir Barındırma: Ziyaretçiler:Konukevinde ziyaret saatleri 10:00-23:00 saatleri arasındadır. Öğrenci misafirleri Konukevi Müdürlüğünce belirlenen dinlenme salonların veya lobbyde bulunabilir. Ziyaretçilerin en geç saat 23:00 te konukevini terk etmeleri gerekmektedir. Ziyaretçilerin bu kurala uymasından ziyaret edilen öğrenci sorumludur. Odada misafir barındırma:öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun aynı cinsiyette dahi olsa oda sakinleri dışında velileri dahil hiç kimseyi odalarında barındıramazlar. Ziyaret esnasında misafir sahibinin, konukevinde bulunması zorunludur. 7. Yerleşim düzeni: Öğrenciler Konukevi Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar. Herhangi bir sebeple Konukevi Müdürlüğünün bilgisi dışında başka bir odada kalamazlar. Çeşitli sebeplerle oda değiştirmek isteyen öğrenciler her dönem birinci ayın sonuna kadar değişikliği taleplerini Konukevi Müdürlüğüne bildirirler. Konukevi Müdürlüğü değişiklikleri Yurt Komisyonu'nun görüşünü de aldıktan sonra sonuçlandırır. Konukevi yönetimi, odaların doluluklarını belirleme, odalardaki boşlukları doldurma, oda değişikliklerini onaylama ve odalara atama yapma hakkını mahfuz tutmaktadır. 8. Oda Kartı: Öğrencileri hiç bir sebeple oda anahtar kartını başka birine veremez, devredemez. 8.1 Öğrencinin oda kartını kaybetmesi halinde ise 30 TL depozitosundan kesilir ve yeni oda kartı verilir. Öğrenci kaybettiği kartını 10 gün içerinde bulup iade ederse depozitosundan herhangi bir kesinti gerçekleşmez. 8.2 Oda kartı yanında olmayan öğrencilere, kapıları Konukevi Müdürlüğü tarafından açılır. Ancak dördüncü kez oda kapısı açıldıktan sonra öğrenciye uyarı cezası verilir. 9. Elektrikli cihaz kullanımı: Öğrenciler, yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için gaz ocağı, elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamazlar. Odalarda yalnızca, bilgisayar, mini soğutucu, saç kurutma makinesi ve su ısıtıcı (ketıl) gibi düşük voltajlı ev aletleri kullanılabilir. Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edilirse, Konukevi Müdürlüğünce odadan alınır ve dönem sonunda iade edilmek üzere depoya konur. Odada bulunan tüm öğrencilere savunma alınmaksızın uyarı cezası verilir. 10. Çamaşır ve ütü: Öğrenciler çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü kullanma gibi işlemlerini konukevi binasındaki çamaşırhanede ilgili ekipmanı özenle kullanmak suretiyle yaparlar. Çamaşırhane kullanım günlerine riayet edilmesi gerekmektedir. 11. Temizlik:Oda temizliğinin Konukevi Müdürlüğü tarafından belirlenen programa göre görevlilerce haftada bir yapılması zorunludur. Temizlik personeli hergün odaya çöp almak için girer ve gerekli oda temizlik bakımını yaparlar. Haftada bir gün konukevi tarafından öğrencilere tahsis edilmiş çarşaf ve yastık kılıfları temizleri ile değiştirilir. Odalar belirtilen günlerde temizliğe uygun halde bulundurulmalıdır Öğrenciler odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamakla; banyoları, tuvaletleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdürler Ortak kullanım alanlarında bırakılan eşyalar görevliler tarafından hijyen ve düzen açısından gerekli görüldüğü taktirde çöpe atılır Konukevi oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvan beslenemez ve barındırılamaz. 4

5 11.4. Konukevi bina ve ortak alanlarında duvarlara çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların badana ve boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak, ayakkabıları cam kenarına koymak, gereksiz yere yazılar vs. kağıt ve poster yapıştırarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır Odalarını temiz tutmadığı tespit edilen öğrenciler, konukevi yönetimi tarafından uyarılır. Uyarıyı dikkate almayan öğrenciler Konukevi Komisyonu kararı ile konukevinden çıkarılır. Konukevi yönetimi, odaların hijyen şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. 12. Şahsi temizlik malzemeleri: Öğrenciler konukevinde şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini (banyo sabunu, tuvalet kağıdı, vb.) kendileri temin ederler. Öğrenciler yatmak üzere kullandıkları alanların hijyeninden sorumlu olup, ayakkabılarını odada belirlemiş oldukları alanlarda muhafaza etmeleri gerekmektedir. Koridorlara ayakkabı vb. Eşya bırakmak yasaktır. 13. Acil Durumlar: Öğrenciler hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili konukevi ve bina sorumlularına haber vereceklerdir. 14. Kimlik kartı: Öğrenciler herhangi bir nedenle kendilerinden kimlik bilgisi isteyen Beykent Üniversitesi görevlilerine hem ad ve soyadlarını söylemek hem de kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. 15. Gürültü: Öğrencilerin çevrelerine rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmaları ve huzuru bozmaları yasaktır. Müzik seti, televizyon, bilgisayar, ses sistemi gibi elektronik aletleri yüksek sesle kullanmaları yasaktır. 16. Sigara İçilmeyecek Alanlar: Tüm konukevi binasında, öğrenci odalarında, dinlenme odaları, koridor, mutfak, çamaşırhane vb. ortak alanlarında sigara içilemez. 17. Boş veya dolu alkol şişesi bulundurmak/kullanmak: Konukevi bölgesinde, konukevi binaları ve ortak alanlarında alkollü içki içmek ve bulundurmak kesinlikle yasaktır Konukevine alkollü gelerek yurt düzenini bozmak, kirletmek ve konukevi personelini bu sebeple meşgul etmek yasakatır Koleksiyon v.s sebepli dolu ve/veya boş şişe bulundurmak kesinlikle yasaktır Odalarda tespit edilen alkol şişeleri Konukevi Müdürlüğü nce odadan alınır ve Konukevi Müdürlüğünce imha edilir. Öğrenci herhangi bir hak iddia edemez Odada bulunan tüm öğrencilere savunma alınmaksızın uyarı cezası verilir. 18. Konukevinden Geç Tarihte Çıkış Yapmak: 18.1 Öğrenciler, Konukevi Müdürlüğünce belirlenen konukevi çıkış tarihleri arasında konukevi odalarından çıkış yapmak zorundadırlar. Geç çıkış yapan öğrecilerin depozitolarından gecelik konaklama ücreti gün sayısı ile çarpılarak düşülecektir. İzinsiz olarak çıkış yapmayan öğrencilerin eşyaları konukevi depolarına alınarak oda Konukevi Müdürlüğünce boşaltılır. Öğrenci eşyasında oluşabilecek herhangi bir zarardan Konukevi Müdürlüğünü sorumlu tutamaz Kullanıcıya tahsis edilen eşya ve demirbaşlar tam ve çalışır olarak teslim edilmiş olup, tahliye halinde aynen idareye teslim edilecektir. Odalarda bulunan demirbaş ve diğer eşyalara zarar verilmesi halinde verilen zarar konuk/öğrenciden tahsil edilir. 19. Konukevi Yönetiminin Odaya Girme Hakkı: Üniversite, günlük temizlik hizmetlerinden ayrı olarak, yetkili konukevi yöneticilerinin, bakım-onarım amacıyla, gerekli onaya sahip olmadan herhangi bir eşyanın konukevindeki yerinin değiştirildiğinin tespiti, acil bir tehlikenin mevcut olması halinde veya gerekli görülen hallerde odalara girme hakkını mahfuz tutmaktadır. 20. Disiplin İşlemleri: Konukevi öğrencileri, Beykent Üniversitesi tarafından hazırlanan Beykent Üniversitesi Ayazağa Öğrenci Konukevi Yönergesinde belirtilen konukevi kurallarına uymak zorundadırlar. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği nin üniversite içinde yapılmasını suç saydığı tüm eylem ve davranışlar Beykent Üniversitesi Ayazağa konukevi için de 5

6 geçerlidir. Konukevi kurallarına uymayarak, konukevinin düzen ve disiplinini bozucu davranışlarda bulunan öğrencilere verilecek cezalar şunlardır; 20.1 Konukevi Sorumlusu Tarafından Yapılan Sözlü Uyarılar: Konukevi Sorumlusu gerekli gördüğü hallerde öğrenciye direk sözlü olarak ifade ederek uyarıda bulunabilirler. Sesli müzik dinleme, konuşma, koridorlarda ses yapma, ayakkabıları kapıya bırakarak dağınık görüntü oluşturma v.b. Üç adet sözlü uyarı alan öğrenciye bir adet yazılı uyarı cezası verilir Uyarılar öğrencilere,sözlü,yazılı ve E-posta yolu ile bildirilir. Odada bulundurulması yasak olan elektrikli cihaz, alkollü içki v.s. bulundurulmasına ve kullanılmasına müsade etmek ve Konukevi Müdürlüğünü bilgilendirmemek gibi sebeplerle öğrencilere verilen sözlü 0uyarılardır. İki kez Konukevi Müdürü tarafından uyarılan öğrenciye bir adet yazılı uyarı cezası verilir. 21. Konukevi Uyarı Cezası: Öğrenciye davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Uyarı Cezası aşağıdaki hallerde verilir: Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak. (Yüksek sesle müzik dinlemek ve yüksek sesle şarkı söylemek dahil) Ziyaretçi kuralına uymamak; Konukevi Müdürlüğünce belirlenen odadan başka bir odada kalmak. Odada Konukevi Müdürlüğünden izin alınmaksızın fazladan yatak, şişme yatak vs bulundurmak Ortak alan demirbaş eşyalarına zarar vermek Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak (Konukevi odalarında bulunan yangın dedektörlerini kapatmak, gereksiz yere alarmın çalmasına sebebiyet vermek vb.) Yangın söndürme cihazları ile oynamak ve bunları yangın söndürme amacı dışında kullanmak Ortak alan demirbaşlarını odalara veya başka alanlara taşımak Konukevi yöneticilerine ve görevlilerine saygı kurallarını aşan davranışlarda bulunmak Konukevi yönetiminin ve görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak Dinlenme odası, yemekhane, lobby, çamaşırhane, duş ve wc gibi ortak alanları temiz tutmamak ve demirbaş malzemeleri uygun kullanmamak Konukevi Müdürlüğünün astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak İçilmesi yasak olan alanlarda sigara içmek Konukevi Müdürlüğünden habersiz oda değiştirmek Konukevi Müdürlüğünden habersiz oda anahtarını/kartını başkasına vermek, odasını başkasıyla paylaşmak, oda sakinleri dışında odada birini bulundurmak yada barındırmak Konukevinde ticari amaçlı satış yapmak Konukevi bölgesinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak Konukevi bölgesinde kumar nitelikli oyunlar oynamak Konukevi bölgesinde park edilmemesi gereken alanlara araç bırakmak Konukevi penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak Odalarda ve genel kullanım alanlarında yemek pişirmek (tost, yemek, çorba vb.) İki adet uyarı cezası alan öğrencinin cezası kınama cezasına çevrilir. 22. Konukevi Kınama Cezası: Öğrenciye davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.kınama Cezası aşağıdaki hallerde verilir: Konukevinde kullanılmasına izin verilmeyen elektrikli veya gazlı araç ve gereçleri kullanmak veya bulundurmak Konukevi bina ve eşyalarına bilerek zarar vermek Konukevi alanlarında içki içmek veya bulundurmak Konukevi ortak alanları ve odalarında evcil hayvan beslemek veya barındırmak Konukevi arkadaşlarını veya başkalarını küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya hakaret etmek Konukevi yöneticilerinin ve görevlilerinin çalışmalarını engellemek ve itaatsizlikte ısrarlı olmak Farklı sebeplerden alınmış dahi olsa ikiden fazla uyarı cezası almak Konukevinde kumar aletleriyle her çeşit oyun oynamak ve oynatmak. 6

7 22.9. Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak veya zarar vermek Başkasına ait kimlik kullanmak veya ibraz etmek. Kendi kimliğini veya oda kartını başkasına kullandırmak. 23. Konukevinden Kesin Çıkarılma: Öğrencinin konukevi ile ilişiğinin kesilmesidir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde öğrenci konukevinden çıkmak zorundadır. Konukevi güvenliğini tehdit edici durumlarda öğrencinin konukevinden çıkarılması 24 saat içinde yapılır. Kendi kusurları ile Konukevinden çıkarılanlara depozito dışında ücret iadesi yapılmaz ayrıca kalan süreye ilişkin olarak mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve varsa diğer borçlarını ödemeleri gerekir. Konukevinden çıkarılma cezası aşağıdaki hallerde verilir: Konukevine girmek için verdiği bilgilerde gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi Yasalarca yasaklanmış kesici, delici ve patlayıcı araçlar (havai fişek, maytap v.s) bulundurmak veya kullanmak Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak Hırsızlık yapmak Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü duruma düşmek Konukevi yönetimine ve/veya personeline kaba davranış veya saldırıda bulunmak Konukevi sakinlerine tehdit ve hakaret içeren davranışta bulunmak, saldırmak ve yaralamak İkiden fazla Kınama Cezası almış olmak Konukevi yönetimin hazırlayacağı raporlarda ışıgında Konukevi Komisyonun ve Mütevelli heyetince gerekli görüldüğü hallerde Konukevinde katlar kız ve erkek öğrenciler kalacak şekilde hazırlanmış olup, kız öğrencilerin erkek öğrencilerin katında ve erkek öğrencilerin kız öğrecilerin katında bulunması ve kalması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde öğrencinin konukeviyle ilişkisi tamamen kesilir. 24. Ceza Verme Yetkisi:Uyarı ve Kınama cezası Konukevi Müdürlüğünce, konukevinden kesin çıkarılma cezaları ise Konukevi Komisyonunca Mütevelli Heyet onayı ile verilir. 25. Cezaya itiraz: Öğrenci, disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7 gün içinde bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz. 26. Bu davranışlardan T.C.K. kapsamına giren fiiller hakkında Cumhuriyet SavcıIığına suç duyurusunda bulunulur. 27. GENEL HÜKÜMLER A- Konukevi yönetimi, odaların doluluklarını belirleme, odalardaki boşlukları doldurma, oda değişikliklerini onaylama ve odalara atama yapma hakkını mahfuz tutmaktadır. Sözleşme süresi içinde İdare konukevi binasında yapılacak tadilat ve bakımlar nedeniyle, konukevi kullanıcının odasını veya konukevi yerleşkesini geçici olarak değiştirebilir. Tadilat bitiminde eski odası veya kayıtlı olduğu konukevine geçişi sağlanır. B- Konukevi yönergesi güncel hali ile Üniversite web sayfasında yer almakta olup, Konukevi yönetimi gerekli gördüğü halde konaklama hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bu yönergede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.öğrenciler ilan edilen güncel Konukevi yönergesinden sorumludurlar. C- Yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ve aynı kanunun 65. madde a/9 bendine göre yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. D- Toplam 27 maddeden oluşan Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevi Yönergesinin uygulanmasından, T.C. Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti sorumludur. Yukarıda 27 maddeden oluşan Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevi Yönergesi ni okuyarak, her maddesine uyacağımı taahhüt eder, tüm konukevi kurallarını kabul ederim. 7

8 Öğrenci konukevi kuralları Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevi nde kalan tüm öğrenciler yukarıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler Tarih:...../../. Öğrencinin, Adı,Soyadı, İmzası. 8

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCĠ YURTLARI KONAKLAMA ve KULLANMA YÖNERGESĠ Amaç 1. Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ VE KAPSAM MADDE-1:

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE BİLGİLERİ 135 Plunkett Rd, Toronto, ON, CANADA, M9L 2J7 Tel: +1 (416) 285 0115 Fax: +1 (416) 285 0108 info@nilacademy.com www.nileacademy.ca ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Soyadı Adı Cinsiyeti Kan Grubu Doğum Tarihi YYYY MM

Detaylı

REPUBLIKA ACADEMIC APARTS EL KİTABI

REPUBLIKA ACADEMIC APARTS EL KİTABI İÇİNDEKİLER SEVGILI MISAFIRIMIZ,... 1 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ... 2 REPUBLIKA ACADEMIC APARTS - ORTAKÖY... 2 REPUBLIKA ACADEMIC APARTS - BÜYÜKÇEKMECE... 3 MİSAFİR ODALARI... 3 ORTAK PAYLAŞIM ALANLARI...

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Rektörünün 20/02/2015 tarih ve 39 onayı ile Yürürlüğe Girmiştir) Amaç BÖLÜM 1 Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başkent

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016

T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI 2015-2016 YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu sözleşmenin bir tarafını; Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunan T.C. İstanbul

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR 2012 1

AFYONKARAHİSAR 2012 1 REHBERİ 1 AFYONKARAHİSAR 2012 2 İçindekiler Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Yurtların Açılması, Devir ve Nakli İle Kapatılma Hükümleri... 10 Yurtların Yapım

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BARINMA EVİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BARINMA EVİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BARINMA EVİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Çeşitli nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşmüş ve asgari seviyede hayatını sürdürmeye aciz durumdaki vatandaşlarımızın,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı