02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL"

Transkript

1 IV. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL 1

2 İÇİNDEKİLER Önyazı 4 Düzenleme Kurulu. 5 Bilimsel Program.. 7 Konuşma Özetleri. 11 Sözel Bildiriler. 35 Poster Bildiriler. 57 İndeks. 71 2

3 KURS I OMUZ VE DiRSEK MANYETiK REZONANS GÖRÜNTÜLENMESiNDE ORTOPEDİST NE BEKLER? RADYOLOG NE VERMELiDiR? Saat : 08:30-08:50 Konu : Omuz ve Dirsek Patolojilerinde MRG Konuşmacı : Dr. Nil TOKGÖZ OMUZ EKLEMi HASTALlKLARINDA MR GÖRÜNTÜLEME (MRG) MR TEKNiGi: Hasta sırt üstü pozisyonda olup humerusa natral pozisyon verilir. Yüzeysel MR sargısı kullanılır. Kesit planları; aksiyel, oblik sagittal ve oblik koronaldir. Eklemin oblik seyri ve incelenen omuzun magnetin periferinde yer almasına bağlı MR sinyal kaybı olduğundan görüntülerin değerlendirilmesi güçtür. OMUZ MR ENDiKASYONLARI: Rotator manşet hastalığı, instabilite, kıkırdak ve sinovyumun değerlendirmesi. ROTATOR MANŞET SIKIŞMA SENDROMU: Klinik bir tam olup MRG ile sebep ortaya konur. MRG'de spesifik bulgular; subakromial spur, os akromiale, nonspesifik bulgular ise; tip 3 akromion ve korakoakromial bağda kalınlaşmadır. MRG'nin en büyük rolü komşu tendon ve bursa patolojilerinin ortaya konmasıdır. MRG'de subakromial spurun tip 3 akromiondan ayırt edilmesinde oblik sagittal kesitler kullanılır. MRG'de subakromial spurun normal deltoid tendondan ayırıcı tanısı; spurda normal hiperintens kemik iliği sinyali bulunurken, tendon hipointens izlenir. ROTATOR MANŞET TENDiNOZİSİ: MRG'de normal tendon tüm sekanslarda düşük sinyal intensiteli iken, tendinoziste (tendinit) yüksek sinyal intensiteli izlenir. Tendinozis "magic angle" fenomeninden ayırrtedilmelidir. Kalsifik tendinoziste kalsifikasyonun yeri ve boyutu önemlidir. ROTATOR MANŞET PARSiYEL YIRTIĞI: T2A kesitlerde; tendona dik seyirli, sıvıi ile benzer yüksek sinyal intensiteli parsiyel bütünlük kaybı mevcuttur. Yerleşimine göre; artiküler yüzeyde, bursal yüzeyde, intratendinoz ve kompleks parsiyel yırtık olarak isimlendirilir. ROTATOR MANŞET TAM KAT YIRTIĞI: Primer MRG bulguları; tendonda T2A kesitlerde SIVI ile benzer yüksek sinyal intensitesi, subakromial-subdeltoid bursal sıvı ve peribursal yağ çizgisinde kayıptır. Kas - tendon bileşkesinde retraksiyon olabilir. MRG'de tendon retraksiyonu ölçülerek kas-tendon ünitesi onarımının uygunluğu değerlendirilir. Sekonder MRG bulguları; humerusun anterosuperiora yer değişikliği, biseps tendiniti ve biseps tendonunda yer değişikliğidir. Aksiyel kesitlerde biseps tendonu subskapularis tendonu arkasında ise subskapularis tendon tam kat yırtığını gösterir. Tam kat yırtıkta rotator kaslarda denervasyona bağlı akut evrede kas ödemi (T2A'da yüksek sinyalli), subakut evrede (6-12 Ay) kas yağlı dejenerasyonu (T1A'da yüksek sinyalli) ve kronik evrede kasta atrofi ile belirgin yağlı dejenerasyon izlenir. MRG'de kas atrofisi; oblik sagittal kesitde spina skapulanın skapula gövdesi ile birleştiği düzeyde değerlendirilir. Rotator kaslarda yağlı dejenerasyon hastanın cerrahiden yarananıp yararlanmayacağını gösterir. ANTERiOR OMUZ instabilitesi: Anterior inferior labroligamentoz kompleks (anterior inferior labrum, anterior kapsül ve inferior glenohumeral bağ) hasarı vardır. 3

4 Eklemde belirgin efüzyon varsa MRG, efüzyon yoksa MR artrografi (MRA) ile tam konur. MRA'da kontrast madde ile eklem aralığında distansiyon oluşturulduğundan labral ayrılma daha iyi gösterilir. Kontrastın labral defekt içerisine uzanması labr,al yırtığın en spesifik bulgusudur. Yine labral morfolojik değişiklikler MRA ile daha iyi gösterilir. Abdüksiyon-ekstermal rotasyonda (ABER) MR ve MRA ile inferior glenohumeral bağ tutunma yeri yakınındaki ayrımamış anterior labral yırtık daha iyi gösterilir. Labral lezyonlar normal labral varyasyonlardan ayırt edilmelidir. Labral lezyonlar saat 3-6, labral varyasyonlar saat 11-3 arasındadır. BANKART LEZVONU: Anterior inferior labroligamentöz komplekste avülsiyon ve skapula periostunda harabiyet vardır. PERTHES LEZVONU: Anterior inferior labroligamentöz komplekste avülsiyon vardır. Skapula periostu mediale soyulur, fakat sağlamdır. GLAD (GLENOİD LABRAL ARTICULAR DISRUPTION) LEZVONU: Yırtık olan anteroinferior labrum kopmuş eklem kartilajına tutunur. KapsüI ve periost sağlamdır. ALPSA (ANTERIOR LABROLIGAMENTOUS PERIOSTEAL SLEEVE AVULSION) LEZVONU: Skapula periostu sağlamdır. Fakat labroligamentöz yapılar "tişört koluna benzer şekilde" skapula boynuna doğru geriye soyulur. HAGL (HUMERAL AVULSION OF THE GLENOHUMERAL LIGAMENT) LEZYONU: inferior glenohumeral bağ humeral tutunma yerinden ayrılır. MRG'de yırtık glenohumeral bağ kalın, ondülan, düzensiz ve yüksek sinyal intensiteli olarak izlenir. MRA'de; kontrast madde, bağın humeral tutunma yerindeki kapsüler harabiyet boyunca eklem dışına sızar. KEMİK BANKART LEZYONU: Humerus bağın anteroinferior yer değiştirmesi ile glenoid anteroinferior kenarında kırık oluşur. MRG'de; lezyonun yaşına bağlı olarak, glenoid anteroinferior kesiminde kemik iliği ödemi, kırık, kistik değişiklikler ve skleroz görülebilir. HILL SACH'S LEZVONU: Humerus başının anteroinferior yer değiştirmesi ve glenoide çarpması sonucunda, suprakorakoid düzeyde humerus başı posterolateralinde üçgen şeklinde defekt izlenir. MRG'de; lezyonun yağma bağlı olarak humerus başı postero lateralinde kemik iligi ödemi veya trabeküler skleroz izlenir. Korakoid seviyesinin inferiorunda humerus başındaki normal posterolateral düzleşme ile karıştırılmamalıdır. Yine dejeneratif subkondral kistler ve erozyonlar ile bunlara reaktif gelişen kemik iliği ödemi ile karıştırılmamalıdır. DiRSEK EKLEMi HASTALlKLARINDA MR GÖRÜNTÜLEME (MRG) MRG TEKNiĞi: İyi kalitede görüntüieme için yüksek güçte magnetler ve yüzeysel sargı esastır. Hasta sırt üstü ve kol anatomik pozisyonda en iyi incelenir. Böylece hem hasta rahatı sayesinde MRG'de hareket artefaktları önlenir, hem de ön kol ve proksimal radioulnar eklem rotasyonu azaltılarak koronal planda yan bağların, ortak fleksör ve ekstensör tendonların iyi kalitede görüntüienmesi sağlanır. Hasta şişmansa ve MR cihazı dirseğin masada ortalanmasına izin vermiyorsa, görüntü kalitesi iyi olmamakla birlikte yüz üstü pozisyonda da incelenebilir. Rutin görüntüieme protokolü; aksiyel, koronal ve sagittal planlardır. 4

5 MR artrografi (MRA); eklem içi sertbest cisimciklerin ("loose body"), stabil olmayan osteokondral defektlerin ve yan bağ yırtıklarının değerlendirilmesinde oldukça yararlıdır. ORTAK FLEKSÖR VE EKSTENSÖR TENDONLAR: Epikondilit dirsek ağrı ve disfonksiyonunun en sık sebebidir. Lateral epikondilit ("tenisci dirseği") medial epikondilitden daha sık görülür. Epikondilitlerin tipik MRG bulguları; tendonda incelme veya kalınlaşma ile birlikte T1 ve T2A kesitlerde tendon içi artmış sinyal intensitesidir. YAN BAĞLAR: Medial (Ulnar) ve lateral (radial) yan bağlar dirsek eklemi stabilizasyonunu sağlarlar. Medial yan bağ yırtıklarında anterior demetin derin tabakası etkilenir. Akut yaralanmalarda; T2A MR kesitlerinde yüksek sinyal intensitesi, bazı Iiflerde bütünlük kaybı ve tam kat rüptürlerde ise retraksiyon olsun ya da olmasın bağda bütünlük kaybı görüiür. Bağ proksimal kesiminde yırtık daha sık görüiür. Medial epikondilde kopma kırığı eşlik edebilir. MR Artrografi (MRA) özellikle parsiyel yırtıkların tanısında yararlıdır. MRA'de komplet yırtığın karakteristik bulgusu, kontrast maddenin veya eklem sıvısının çevre yumuşak dokulara sızmasıdır. Lateral yan bağ yaralanmalarında da benzer bulgular görüimekte olup, tanısında genellikle eklem içine kontrast madde enjeksiyonu gerekmez. BİSEPS TENDONU: Biseps tendonu yaralanması en sık radial tüberosita tutunma yerinde veya bu lokalizasyon yakınında olur. Dejenerasyon veya tendinosiste; tendon distal kesiminin ulna ve radius tarafından tekrarlayan kompresyonuna bağli mukoid dejenerasyon görülür ve MRG'de tendonda sinyal artışı izlenir. Tendon rüptürü nadir olup, MRG'de tendonda bütünlük kaybı ve komşuluğunda sıvı koleksiyonu görülür. Eşlik eden bulgular; bisipital-radial bursit, radial tüberkülde düzensizlik ve median sinirde enflamasyondur. TRiSEPS TENDONU: Triseps tendon rüptütü; tendonun olekranon tutunma yerinde görüiür. Nadirdir. Sıklıkla ekstansiyondaki el üzerine düşme veya tendona direkt travma sonucu oluşur. Diğer sebepler; tekrarlayan triseps ekstansiyonu, steroidler ve sistemik hastaliklardır. MRG'de tendonda bütünlük kaybı ve artmış sıvı sinyali izlenir. Tendon retraksiyon görülebilir. Olekranon bursiti, radial kopma kırıkları ve unlar sinir subluksasyonu eşlik edebilir. Parsiyel yırtık, tam kat yırtıktan daha az sıklıkta görüiür. SiNiR SIKIŞMASI: Ulnar, median ve radial sinirler yağ dokusu ile çevrili olduklarından MRG ile kolaylıkla görüntülenebilirler. Sinir sıkışmasında MRG bulguları; T2A kesitlerde sinirde sinyal artışı, sinirde kalınlaşma ve yer değişikliğidir. OSTEOKONDRAL DEFEKT: Direkt travma sonucunda oluşur. Spesifik olarak radiokapitellar eklemde tekrarlayan valgus stresi ve impaksiyon sonucudur. Gençlerde bu kırıklar tipik olarak kapitellumda görüiür ve "osteokondritis dissekans (OKD)" olarak adlandırılır. Stabil olmayan osteokondral kırıklar eklem içi sertbest cisimcik ("loose body") oluşumuna yol açabilir. Stabil olmayan lezyonların tanısında MRA yararlı olup, tipik olarak lezyonun tamamen kontrast madde ile çevrili olduğu görülür. OKD, daha posteriorda yer alan kapitellum yalancı defekti ile karıştırılmamalıdır. Daha posteriorda yer alması ve travmaya ait sekonder değişikliklerin olmaması ile yalancı defekt gerçek OKD'tan ayırtdedilebilir. KIRIKLAR: Kemik yaralanmaları başlangıçta genellikle direkt grafiler ve bilgisayarlı tomografi ile tesbit edilirler. Gizli kırıklar veya stres kırıklarında direkt grafi bulguları daha az spesifik olup, ileri tetkik olarak MRG kullanılır. Stres kırığında karakteristik MRG bulgusu; T1A kesitlerde Iineer veya düzensiz hipointens sinyaller olup, akut ve subakut evrelerde yağ baskılı T2A kesitlerde komşuluğunda hiperintens kemik iliği ödemi görüiür. MRG'de kırığın yeterli değerlendirilebilmesi için, kemik iliği 5

6 ödemine oldukça duyarlı olan yağ baskılı T2A veya STIR sekansı alınmalıdır. SERBEST CİSİMCiKLER ("LOOSE BODiES"): Serbest cisimcikler sıklıkla kororioid ve olekranon fossada yerleşirler. MRG sayesinde serbest cisimcikler sinovyal kalsifik odaklardan ayırt edebilirler. MRG ile serbest cisimciklerin sayısı, boyutu ve tam lokalizasyonları tanımlanabilir. MRG'nin serbest cisimciklerin tespitindeki duyarlılığı yüksek (%100) olmakla birlikte, spesifitesi düşüktür (%67). BURSİT: Dirsek eklemindeki en sık bursit; bisipital-radial bursit ve olekranon bursitidir. Bisipital-radial bursit; distal biseps tendonu ile radial tüberositaz anterior kesimi arasında yer alan bursanın enflamasyonudur. Bazen biseps tendinozisi eşlik eder. Olekranon bursiti; olekranon bursasında enflamasyon ve sıvı distansiyonudur. Romatoid artrit, septik bursit, gut ve diğer kristal depo hastalıklarında ve travma sonrasında görülebilir. Saat : 09:00-09:20 Konu : Klinik, Radyolojik ve Artroskopik Korelasyon Konuşmacı : Dr. Mehmet DEMiRTAŞ Artroskopik Bankart tamirinde tek anterior portal kullanarak yaılan tamirin değerlendirilmesi. 8 olguda tek anterior superior portalden ligamentin glenoid anteriorundan tamamen ayrılıp geçici bir (tercihan 0 numara PDS) sütürü askı gibi kullanarak Ligament kompleksini stabilize edip superiora doğru mobilize ederek 2. dikişi bir epidural iğne içinden veya hafif açılı bir sütür kaydırıcı yardımıyla yeni portal açmadan istenilen yerden geçirme olanağı sağlar. 8 olgunun en uzun takibi 14 ay en kısa 4 ay olup son olgu hariç hepsi tam hareket genişliğine ve endişe bulgusu olmaksızın stabil bir eklem bulguları göstermektedir. Sadece 2 portal gerektirmekte, teknik olarak kolay, hızlı ve istenilen yerden sütürr geçmeyi sağlamaktadır. Düğüm yerleştirmesi daha kolaydır. Her yönde kaydırmaya olanak sağlar. KONFERANS I Saat : 09:45-10:15 Konu : Erişkin Distal Humerus Kırıkları Konuşmacı: Dr. David STANLEY Management Of Distal Humeral Fractures Distal humeral fractures are an uncommon injury that are frequently complex and time consuming to treat. Several classifications of this injury have been proposed in order to try and identify the components of the injury in order to enable appropriate surgical planning. Surgical approaches to the distal humerus can either be undertaken through an olecranon osteotomy, triceps splitting or triceps reflecting approach. The olecranon osteotomy gives greatest exposure to the articular surface but even with this approach the anterior aspect of the capitellum and trochlea are difficult to visualise. 6

7 Traditional fixation techniques have been described by the AO group and involve reconstruction of the articular surface with plating of this aspect of the injury to the shaft of the humerus using plates at right angles. A posterior plate is positioned on the radial aspect of the distal humerus with a plate that is contoured and fixed to the ulnar aspect of the distal humerus. When construction is carried out according to the AO technique and sufficiently rigid fixation is achieved the outcome from such treatment can normally be expected to be satisfactory. However, all too often fixation of the distal humeral fracture is difficult, the bone fragments are small and compromise is made with the fixation method. Screws and wires are used instead of rigid fixation. This results in concern that the fracture fixation will fail and the elbow is immobilised in a plaster cast. As a result of this the elbow becomes stiff. Our own experience in Sheffield would match that of the literature and would suggest that up to 75% of non-unions result from inadequate fixation. The question arises as to whether it is possible to do better and achieve improved outcomes. More recently the Mayo distal humeral plate fixation method designed by Shawn O'Driscoll has been introduced. This describes a method of parallel plating with the plates being positioned on both the lateral and medial sides of the distal humerus. Fixation with multiple screws in the distal fragment has been suggested to give greater fracture fragment fixation with compression across the supracondylar component of the injury. The technique for undertaking this method of fixation is described in the presentation and examples are given of fractures treated by this method. PANEL I SERT DiRSEK Saat : 10:45-11 :05 Konu : Sınıflama ve Etyopatogenez Konuşmacı: Dr. Hayrettin KESMEZACAR İstanbul Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Her eklemde oldugu gibi, dirsek ekleminde de fonksiyon için stabilite, kuvvet ve eklem kareket açıklığı şarttır. Normal bir dirsek eklemi derece fleksiyon ve er derece pronasyon ve supinasyon hareketi yapabilmelidir. Bu derecelerin altında hareket kapasitesi mevcut ise sert dirsekten bahsedilebilir. Her ne kadar minimal hareket kısıtlılıkları patolojik olsa da, derece fleksiyon ve 50 şer derece supinasyon pronasyon hareketi günlük yaşantıda yeterli olmakta ve büyük bir fonksiyonel kısıtlılığa yol açmamaktadır. Travma başta gelmek üzere bir çok durumda dirsek ekleminde sertlik oluşabilmektedir. Dirseğin hareket kısıtlılığına bu kadar eğilimli olmasının bazı nedenleri vardır: 1) Oldukça uyumlu bir eklem yüzeyine sahiptir ve minimal bir düzensizlik hareket kaybı ile sonuçlanmaktadır 2) Travma sonucu oluşan kırıklar genelde parçalı olmakta ve anatomik redüksiyon ve rijit tespit her zaman mümkün olamamaktadır, 3) Eklem kapsülü travmaya oldukça hassas olup kalınlaşır ve kontraktür oluşur, 4) Dirsek çevresi tendonlar yerine çok sayıda kas ile çevrilidir, 7

8 Sert Dirsek ile ilgili bazı sınıflamalar yapılmşsa da, günümüzde Morrey'in etyoloji ve anatomik yerleşime göre ortaya koyduğu sınıflama yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sınıflamada sert dirsek ekstrensek ve intrensek kontraktürler olarak iki büyük gruba ayrılır. Eklem kapsülü, kollateral bağ, kas, eklem-dışı kemik yapı ve cilde bağiı sertlikler ekstrensek kontraktürleri oluştururlar. Travma, heterotopik kemikleşme, kafa travması, eklem dışı kötü kaynama, yanıklar, inflamatuar artritler, konjenital patolojiler ekstrensek faktörler arasında sayılabilir. İntrensek kontraktürlerde ise patolojl eklem içindedir ve eklem-içi yapışıklıklar, eklem düzensizliği, kıkırdak kaybı gibi durumlar (Eklem-içi kırıklar, çıkıklar, osteoartrit, inflamatuar artrit, sinovit, eklem faresi (OKD)) sonucunda hareket kaybı gelişir. Hareket kısıtlılığı zaman içerisinde kapsül kontraktürüne de neden olacağından, intrensek kontraktürlere çoğu zaman ekstrensek nedenler de eşlik ederler. Sert dirseğin derecesini belirten sınıflamada ise hareket açıklığı 90 dereceden büyük ise "hafif, arasında ise "orta", arasında ise "ciddi" sertlik olarak sınıflandırılmıştır. Otuz dereceden daha az hareketi olan dirseklerde ise "çok ciddi" sertlik söz konusudur. Tedavi zorluğu ve prognoz arasında yapılan bir sınıflamada ise sert dirsek komplike olan ve komplike olmayan olarak ikiye ayrılmıştır. Hareket açıklığı 80 derecenin üzerinde olan, daha önce cerrahi geçirmemiş ya da minor girişim uygulanmış olan ulnar sinir transpozisyonu yapılmamış olan, yaygın heterotopik kemikleşme görülmeyen ve normal kemiksel anatomisi korunmuş olan dirsekler komplike değildir. Ancak ne yazık ki bir çok olguda bu özelliklerden bir ya da bir kaçı bulunmakta ve tedavi komplike bir duruma gelmektedir. Sonuç olarak sert dirsek bir çok nedene bağlı ve oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Gerek tedavinin açık cerrahi mi yoksa artroskopik mi olacağının planlaması, gerekse tedavi öncesi prognoz hakkında fikir sahibi olunması etyolojinin ve sertliğe eşlik eden patolojilerin iyi değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Saat : 11:25-11 :45 Konu : Artroskopik Tedavi Konuşmacı : Dr. Mehmet DEMiRTAŞ Dirsek ekleminde 100 derecelik bir haraket genişliği ile bir çok günlük aktivite gerçekleşir.(3o-130 fleksiyon ekstansiyon) 100 derece toplam supinasyon, pronasyon. çeşitli sınıflamalar vardır: Kay Tip1 yumuşak doku kontraktür Tip2 yumuşak doku kontraktürü ve ossifikasyon Tip3 yumuşak doku kontraktürü ve non deplase eklem içi kırık Tip4 yumuşak doku kontraktürü ve deplase eklem içi kırık T Tip5 kemik köprü Morrey etyoloji ve Anatomiyi göz önüne alarak; Ekstrinsik: Yumuşak doku kontraktürleri. Kapsül ligament, HTO intrinsik : Eklem içi lezyonlar, adezyon, kıkırdak patolojisi Hotchkiss ise sadece anatomik yapılara göre sınıflamıştır; * Cilt kontraktürü yanık vs. * Kas kontraktürü: Kas-tendonun kısalması veya myositis ossificans. * Kapsüler kontraktür. * Kıkırdak kaybı dejenerasyon. * Heterotopic ossifikasyon. Dirsekte Hareket Kısıtlılığının Tedavisi: Önleme: Erken tanı 8

9 Değerlendirme: Sınıflandırma Olgunlaşmış olgunlaşmamış Komplet - inkomplet PRUJ - UH - RH - kombine Etkilenen dokular İmmobilize Edilmiş Yaralı Eklem: Kayıplar, kıkırdak ara maddesi, kollajenin açığa çıkması ve kaybı, ilerleyici pannus, artan kapsüler sertlik Cerrahi Gevşetme Seçenekleri: Açık Artroskopik Kombine Cerrahi Gevşetme Endikasyonları *en az 30 derece fleksiyon kontraktürü den az fleksiyon *Bazı hastalar tam hareket ister* Artroskopik gevşetme daha az hareket kaybı ve minimal komplikasyon vaad eder. Artroskopik Gevşetme: Belirgin intra-artiküler hacim azalması nedeniyle normalde 25 ml olan eklem içi hacim ortalama 6 ml kadar düşer buda görüntünün zor ve daha küçük alanda olması yapılan cerrahi işlemleri zorlaştırır. Multipl portaller birtane skop için, biri cihaz(shaver,cutter,rf) bir veya iki portalden ekartör yardımıyla eklemi genişletmek mümkündür. Eklemin ekartörler yardımıyla genişlemesi içerde fazla basınç olmadan iyi görüntü sağlayacağı için extravasasyonu azaltır. Artroskopik olarak özellikle anterior kapsüi gevşetilmesi mümkünse kapsülektomi hedeflenen girişim anteriordaki norovasküler dokuları korumak için çok kısa güvenli zonda çalışılabilir. En başarılı sonuçlar osteokondiritlere bağlı kısıtlıklarda alınmaktadır. Dirsek Artroskopisi Avantajları: Cerrahi travmayı minimuma indirmektedir. Post-operatif komplikasyonları azdır. Erken rehabilitasyona izin vermektedir. Dezavantajları: Teknolojik gereksinim. Öğrenme zorluğu mevcuttur. Nörovasküler komplikasyonların engellenmesi, dirsekteki normal ve anormal anatomiyi bilmeli, cerrahi öncesinde önemli kemik yapılar ve sinirleri işaretlenmeli, dirseği maksimum distansiyonda tutup, değiştirilebilir kanai sistemi ve yer değiştirme çubukları kullanılmalı, antekubital nörovasküler yapılan gevşetmek için dirsek fleksiyonu muhafaza edilmeli, standart artroskopik portaller kullanılmalı, enstrümanları kanırtmaktan kaçınılmalı. 9

10 10

11 11

12 BİLİMSEL PROGRAM 02 Mart 2006, Perşembe 4. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Mart

13 13:00 19:00 KAYIT REZERVASYON VE DANIŞMA HİZMETLERİ 03 Mart 2006, Cuma KURS 1 OMUZ VE DİRSEK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLENMESİNDE ORTOPEDİST NE BEKLER? RADYOLOG NE VERMELİDİR? Oturum Başkanı: Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI 08:30-08:50 Omuz ve Dirsek Patolojilerinde MRG / Dr. Nil TOKGOZ 09:00-09:20 Klinik, Radyolojik ve Artroskopik Kolerasyon / Dr. Mehmet DEMIRTA$ 09:20-09:45 Açılış KONFERANS I Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin BAYRAM 13

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Omuz Sorunlarında Görüntüleme

Omuz Sorunlarında Görüntüleme 3 Omuz Sorunlarında Görüntüleme Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz sorunlarının tanısında radyoloji özelikle de Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) önemli yer tutmaktadır. Tedavi öncesi iyi bir görüntüleme

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı 9 Portaller Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Ekleme giriş açısı oldukça kritiktir. Bu özellikle ilk başlangıç portalimiz olan posterior portal için önemlidir. Bu nedenle anatomik noktalar doğru belirlenmelidir.

Detaylı

Omuzun Artroskopik Anatomisi

Omuzun Artroskopik Anatomisi 3 Omuzun Artroskopik Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz artroskopisinde her hastalıkta olduğu gibi tanının doğru konulması ve buna yönelik işlemlerin yapılması oldukça önemlidir. Patolojilerin normal

Detaylı

Sİ KADAVRA KURSU (İleri

Sİ KADAVRA KURSU (İleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinik Anatomi Araştırma ve Uygulama Merkezi II. DİRSEK ARTROSKOPİSİ Sİ KADAVRA KURSU (İleri Artroskopi Kursu) 11 12 Haziran 2010,

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. DİRSEK GÖRÜNTÜLEME Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. Anatomi Normal grafiler AP ve Lateral grafide köşe taşları Lateral kondiler kırık Medial kondiler kırık Suprakondiler

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Temel Omuz Artroskopisi Kursu GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

TEMEL KAVRAMLAR. Temel Omuz Artroskopisi Kursu GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Temel Omuz Artroskopisi Kursu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. ANKARA 30 Kasım

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı LATERAL EPİKONDİLİT En sık görülen dirsek patolojisidir.

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri.

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. OMUZ AĞRISI Dr. DERYA YILMAZ 12.06.12 OMUZ AĞRISI Lokal nedenler? Omuz ağrısının diğer nedenleri 70 yaş bayan hasta 2 3 gündür sağ omuzda sızı şeklinde ağrı + Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı yok

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi & Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com M. Subskapularis Fossa subscapularis

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi.

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi. Anatomi Görüntüleme AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012 Spesifik bursalar/bursitler Spesifik tendinit Osteoartrit Tedaviler Görüntüleme Fizik muayene ve hikayeye yardımcı X-ray

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç

Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi. Dr. Ayhan Kılıç Radius Alt uç Kırıklarından sonra gelişebilen Distal Radioulnar Eklem(DRUE) Sorunlarının Erken Dönemdeki Tedavisi Dr. Ayhan Kılıç Açıklama Sunu içeriğinde yer alan implantların üreticisi ve temsilcileriyle

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Omuz Anatomisi. Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi. Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI Dr. Yusuf YÜRÜMEZ HEDEFLER Sınıflanma Ekstremite yaralanmalarına genel yaklaşım Spesifik üst ekstremite yaralanmalarında Anatomi Tanı ve tedavi yaklaşımları

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Manyetik rezonans artrografi (MRA) son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tanısal

Manyetik rezonans artrografi (MRA) son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tanısal DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:80-85 Eklem görüntülemesinde son basamak: manyetik rezonans artrografi Ülkü Kerimo lu 1, Üstün Ayd ngöz 2 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Omuz İnstabilitesi TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. F. Bilge Ergen

Omuz İnstabilitesi TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. F. Bilge Ergen 44 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Omuz İnstabilitesi F. Bilge Ergen TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 44-52 ÖĞRENME HEDEFLERİ Klinik Sınıflama Anteriyor İnstabilite Labral Lezyonlar Kapsüler ve Ligamantöz

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Arthroweek programı kapsamında 29-30 Ağustos 2016 tarihlerinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi nde Omuz Ekleminde Temel Artroskopik ve İnsizyonel Yaklaşımlar

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON Dr. MERT KESKINBORA Omuz dislokasyonları; Anterior 90-95% Posterior 2-5% Posterior instabilite tedavisi Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Klavikula ve skapula kırıklarının tedavisi Humerus Diafiz ve Distal Uç

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Engin ŞENAY 10.08.2010 Ayak Bileği Yaralanmaları 1. 2. Hikaye 3. Fizik Muayene 4. Görüntüleme 5. Travmalar,

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 28.4.2012 tarihine yapılmış ve dernek organları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yönetim Kurulu Asil

Detaylı

Basit ve kompleks dirsek çıkıklarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Basit ve kompleks dirsek çıkıklarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Orijinal araştırma-original research Basit ve kompleks dirsek çıkıklarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Evaluation of treatment results in acute simple and complex elbow dislocations. Cemal Kural*,

Detaylı

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler 1 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler Remide Arkun 1, F. Bilge Ergen 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 1-15 Normal Anatomi/Fonksiyon/Varyasyonlar

Detaylı

Dirseğin Patolojik Değişiklikleri

Dirseğin Patolojik Değişiklikleri 75 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Dirseğin Patolojik Değişiklikleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 75-89 Berna Dirim Mete ÖĞRENME HEDEFLERİ Dirseğin Patolojik Değişiklikleri Sinovyal Patolojiler

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

OMUZ ARTROSKOPİSİ. Problemli Bir omuz

OMUZ ARTROSKOPİSİ. Problemli Bir omuz Problemli Bir omuz Omzumuz en hareketli eklemlerimizden birisidir. Fakat tüm bu hareketler becerisi kolayca sakatlanmasına da bir neden oluşturur. Bu problemler, omuzu başın üzerine kaldırma durumunda

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Safiye Tuncer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı TAHUD Sürekli Mesleki Gelişim ve Eğitim Sempozyumu 2 Nisan 2012 - Mardin Yumuşak

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Acilleri

Kas İskelet Sistemi Acilleri Kas İskelet Sistemi Acilleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Kas-İskelet sistemine ait şikâyetler acil servisin en sık başvuru nedenleri arasında yer alır. Özellikle travmalar

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU OLAN KİŞİLERDE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN RANDOMİZE KONTROLLÜ

Detaylı

ROTATOR CUFF PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN

ROTATOR CUFF PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANASİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR. ÇİÇEK BABUNA ROTATOR CUFF PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

GENEL BİLGİ. Glenohumeral İnstabilite

GENEL BİLGİ. Glenohumeral İnstabilite GİRİŞ Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sportif aktiviteler oldukça önem kazanmıştır. Spora büyük maddi yatırımların yapılması, beraberinde sporculardan da üst düzeyde performans beklentisini

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ROTATOR KILIF TAM KAT YIRTIKLARINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI TIPTA UZMANLIK TEZİ DR MEHMET ŞAHBEY İSTANBUL-2009

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

SİNOVİTLER. Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015

SİNOVİTLER. Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015 SİNOVİTLER Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015 Sinovyal Dokunun Non-tümöral ve Tümör-benzeri Lezyonları Non-tümöral Lezyonlar Reaktif Tümör-benzeri Lezyonlar

Detaylı

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa TUZAK NÖROPATİLER Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa dryukselozkan@yahoo.com Prof.Dr.Rıdvan EGE IV.Temel El Cerrahisi Kursu Ortopedia

Detaylı

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Kafa Travmasında Bt Hızlı ve etkin Kolay ulaşılabilir Acil Serviste Kafa Bt

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Dirsek Dislokasyonları Dirsek Fraktürleri Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Dirsek Dislokasyonları Klinik

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı