ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO"

Transkript

1 5. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (12 Ticari Alacaklar) Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM 2 Alacak Hakkı Bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi yada borç verilmesi karşılığında ortaya çıkan belirli bir parayı isteme hakkına alacak denir. Alacaklar, vadelerine göre (kısa vadeli-uzun vadeli), teminatlarına göre(teminatlı-teminatsız), ticari bir işlemden doğmuş olup olmamalarına göre(ticari alacaklar-diğer alacaklar) ve borçluya göre (müşterilerden, ortaklardan, personelden, iştiraklerden alacaklar) bölümlere ayrılabilir. THP Alacakların Sınıflandırılması Tekdüzen Hesap Planının esas aldığı ana bölümlere aşağıda verilmiştir. ALACAKLAR Kısa Vadeli Alacaklar (1 Dönen Varlıklar) Uzun Vadeli Alacaklar (2 Duran Varlıklar) 12 Ticari Alacaklar 13 Diğer Alacaklar 22 Ticari Alacaklar 23 Diğer Alacaklar Ticari Alacaklar Grubu 12-Ticari Alacaklar Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacakları bu hesap grubunda gösterilir. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklarından olan alacakları varsa bu gruptaki ilgili hesabın yardımcı hesaplarında gösterilir. Tekdüzen Hesap Planında Ticari Alacaklar Grubu aşağıdaki hesaplar içerir. 12- Ticari Alacaklar Grubu 120-Alıcılar Hs. 121-Alacak Senetleri Hs. 122-Alacak Senetleri Reeskontu Hs.(-) 124-Kazanılmış FinansalKiralama Faiz Gelirleri Hs.(-) 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hs. 127 Diğer Ticari Alacaklar Hs. 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. Hs.(-) 5 6 1

2 İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından ortaya çıkan, çek veya senede bağlanmamış alacakların izlendiği hesaptır. Borç Alacak Artışlar D.Başı Mevcut Açılış Devir Faiz Kredili Mal ve Hizmet Satış Azalışlar Tahsil edilen paralar Müşteriden alınan senetler Müşterilere yapılan satış iskontoları İdari takibe alınan alacaklar Şüpheli duruma düşen alacaklar D.sonu kapanış Alıcılar Hs. aktif karakterli ana hesaptır. Her bir müşteri için ayrıca yardımcı hesaplar açılabilir. Örnek: İşletme 10 Ekim 2012 de 377,5 TL si peşin, kalanı kredili olmak üzere KDV dahil 877,5 TL değerinde mal satmıştır. (KDV oranı% 17olarakalınacaktır.) 8 7 7,5 K D V H a riç T u tar = = T L 1,1 7 K D V = 8 7 7, = 1 2 7,5 T L 100 Kasa Hs. 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Müşteriye kısmen kredili mal satış Borç Alacak 377, ,5 7 8 Mal ve hizmet alınması sırasında 191 İndirilecek KDV Hs. Kullanılacaktır. Mal ve hizmet satılması sırasında 391 Hesaplanan KDV Hs. Kullanılır. KDV bir gelir unsuru değildir. Bu nedenle hasılata ve maliyete eklenmez. Ancak KDV den muaf olan banka ve sigorta şirketlerindedurumfarklıdır. Örnek: Müşteri işletmeye olan 500 TL lik senetsiz borcunu işletmeninbankahesabınayatırmaksuretiyleödenmiştir Borç Alacak 102 Bankalar Hs Müşteriden tahsilat yapılması 9 10 Örnek: A İşletmesi B işletmesine KDV si peşin kalanı kredili olmak üzere% 18KDVhariçTL likmalsatılmıştır. Örnek: Bİşletmesininkaydı 102 Bankalar Hs. Mal satış kaydı 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs Borç Alacak Ticari Mallar Hs. 191 İndirilecek KDV Hs. Mal alış kaydı 100 Kasa Hs. 320 Satıcılar Hs Borç Alacak

3 Örnek: B İşletmesinin vadesi gelen borcunu vadesinde ödeyemeyeceğini A işletmesine bildirmiş ve daha ileri tarihli TL lik bir bono imzalayarak vermeyi önermiştir. A işletmesi de bu öneriyikabuletmiştir. Aİşletmesininkaydı /./201.. Borç Alacak Faiz Gelirleri Hs. Senetsiz Alacağın Senede Bağlanması Örnek: B İşletmesinin vadesi gelen borcunu vadesinde ödeyemeyeceğini A işletmesine bildirmiş ve daha ileri tarihli TL lik bir bono imzalayarak vermeyi önermiştir. A işletmesi de bu öneriyikabuletmiştir. Bİşletmesininkaydı 320 Satıcılar Hs. 780 Finansman Giderleri Hs. /./201.. Borç Alacak Borç Senetleri Hs Senetsiz borcun senede bağlanması Örnek Değerleme ve Envanter Aşağıdakilerden hangisi Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar hesapsınıflarınınherikisindedeyeralanbirhesaptır? a) VerilenAvanslarHs. b) ŞüpheliTicariAlacaklarKarşılığı Hs. c) GelecekAylaraAitGiderler d) AlıcılarHs. e) İndirilecek KDVHs. Değerleme: TTK ya göre itibari değer, VUK a göre mukayyet değer ile değerlenir. Envanter işlemleri ve kayıtları: İlk önce ana hesap ile yardımcı hesaplar arasında uygunluk kontrolü yapılır. Faiz işletilmişse bu işlem kayda alınır. Müşteriye uygulanacak ıskontolar kayda alınır. Şüpheli ve değersiz alacaklar kayda alınır Örnek(Mutabakat işlemi): Serdemir işletmesinin tarihinde müşterilerine hesap özetlerini göndermiştir. Müşterilerden Ertan Ticaret borcunun TL olduğunu bildirerek hesabının düzeltilmesini istemiştir. Yapılan inceleme sonucunda müşteri Ertan Ticaret in yapmış olduğu 550 TL lik ödemenin yanlışlıkla Müşteri Ertan Sönmez in hesabına alacak kaydedildiği, farkın buradan geldiği tespit edilmiştir. BORÇ Ertan Ticaret ALACAK Ertan Sönmez Ertan Ticaret Düzeltme kaydı Borç Alacak Örnek(HesabaFaizİşletilmesi): Dönemsonundaanlaşmauyarınca Artan A.Ş. in hesabına 300 TLve Umut A.Ş nin hesabına 400 TLfaiz tahakkukettirilmiştir Artan A.Ş Umut A.Ş Borç Alacak 642 Faiz Gelirleri Hs. 700 Müşterilere Faiz işletilmesi

4 Örnek: Müşterilerden Umut A.Ş. aldığı malın KDV hariç 500 TL lik kısmının siparişine uygun olmadığı gerekçesi ile iade etmiştir.(iade giderlerianlaşmagereğialıcıyaaittir.) Örnek(Yabancı Paralı İşlemler): Yurtdışındaki müşterilerinden olan John Stone $ malı veresiye satın almıştır. İlgili tarihte dövizkuru1$=1.79tl dir. 610 Satıştan İade Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs Umut A.Ş. 500 Mal satıştan iade /./201.. Borç Alacak John Stone 601 Yurtdışı Satışlar Hs John Stone 780 Yurtdışına mal satış Borç Alacak Örnek(Yabancı Paralı İşlemler): Yurtdışındaki müşterilerinden olan John Stone $ satın alınan malın 1$ = 1.79 TL kuru üzerinden karşılığı hesaba alınmış durumdadır. Bilanço günündeki değerleme kuru ise 1$ = 1.85 TL dir John Stone Kambiyo Karları Hs *( )= 780 TL Döviz kurundaki artışın yansıtılması Borç Alacak Örnek(Değersiz Alacaklar): Müşteri Mehmet Sarı olan TL lik alacağın tahsil edilemeyeceği tarihinde mahkeme kararı ile Serdemir işletmesine bildirilmiştir. 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs Değersiz Alacak Zararları Mehmet Sarı Alacağın tahsilinin imkansızlaşması Borç Alacak Alacak Senetleri Hesabı 121 Alacak Senetleri Hesabı İşletmenin sattığı mal, mamul ve hizmetlere veya bir alacağına karşılık ve henüz tahsil etmediği bono ve poliçelerinin izlendiği aktifkarakterlihesaptır. Senet karşılığı mal alan müşteri, aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçınıyapabilir. Birbonoimzalayaraksatıcıyaverebilir. Birpoliçekeşideedipsatıcıyaverebilir. Alacaklısı olduğu bir senedi(bono ve poliçeyi) satıcı firmaya ciroeder. İşletme; alıcı üzerine kendi lehine bir poliçe çekebilir. Bu poliçenin muhatap tarafından kabul edilmesi durumunda işletmeiçinbir AlacakSenedi doğar. Borç Alacak Artışlar Geçen yıldan devir Senet alınması Senetsiz alacağın senede bağlanması Azalışlar Senet tahsili Senet ıskontosu Senet yenilenmesi Senet Cirosu Senetli alacağın şüpheli hale gelmesi

5 Örnek: İşletme % 18 hariç TL tutarında mal satmış, karşılığındaaynıtutarlıbirbonoalınmıştır. KDVtutarı=1.000x0,18=180TL / /201.. Borç Alacak Mal satış kaydı 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs Bono, borçlusu tarafından imzalanıp alacaklısına verilen ve belli bir vade sonunda belli bir paranın ödeneceğini bildiren ticari belgedir. Bono; düzenleyen(keşideci) için borç kendisine ödeme yapılacak kişi(lehdar)içinalacaksenediniteliğitaşır AlacakSenedininYeniBirAlacakSenediİleDeğiştirilmesi Mal ve hizmet satışı karşılığında alınan senet borçlusu tarafından ödenemediği taktirde ileri vadeli yeni bir senet ile değiştirilebilir. İki senet arasındaki fark alacaklı için bir gelir niteliğindedir ve 642 FaizGelirleriHs. nınalacağınakaydedilir. AlacakSenedininCiroEdilmesi Senet cirosu, senet üzerindeki alacak hakkının bir başkasına(üçüncü bir kişiye) devredilmesinin ifade eder. Senet ciroedildiğinde«121alacaksenetlerihs.» alacaklandırılır. / /201.. Borç Alacak 300 Banka Kredileri Hs Bukayıtaşağıdakiişlemlerdenhangisineaittir? a) Alacaksenetlerininiskontoettirilmesi b) Alacaksenetlerininteminatkarşılığıverilmesi c) Alacaksenetleritahsiledilerekbankakrediborcununödenmesi d) Teminatkarşılığındakredialınması e) Mevcutbankakredilerineilaveteminatverilmesi M. İşletmesi, H İşletmesine başvurarak borçlusu olduğu TL lik senet karşılığında TL lik bir çek ile ileri vadeli TL lik senedi ciro etmeyi önermiştir. Öneri kabul edilmiş ve değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Bu bilgilere göre M işletmesininyapmasıgerekenkayıtaşağıdakilerdenhangisidir? C 321 Borç Senetleri Hs. 780 Finansman Giderleri Hs. 101 Alınan Çekler Hs Cüzdandaki Senetler / /201. Borç Alacak Bu bilgilere göre H işletmesinin yapması gereken kayıt aşağıdakilerdenhangisidir? D 101 Alınan Çekler Hs. 642 Faiz Gelirleri Hs. / /201. Borç Alacak

6 Alacaklı tarafından borçluya hitaben düzenlenmiş vadesi geldiğinde söz konusu olan paranın üçüncü bir şahsa (yada emrine)ödenmesiniifadeedensenettir. Keşideci;Poliçeyidüzenleyen,ödemeemriniverenkişidir. Lehdar: Poliçeüzerindekibedelitahsiledecekkişi Muhatap: Poliçeüzerindekibedeliödeyecekkişidir. Muhatappoliçeyikabulezorlanamaz. Aşağıdaüçsoruyuverilenbilgileregörecevaplayınız. PAŞ.TicariilişkiiçindeolduğuMAŞ.üzerineNAŞ.lehinebir poliçekeşideetmişvepoliçekabuledilmiştir. 1. Bu bilgilere göre poliçeninkabulüyle PAŞ ninyapılması gereken kayıtaşağıdakilerdenhangisidir? / /201. Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Aşağıdaüçsoruyuverilenbilgileregörecevaplayınız. PAŞ.TicariilişkiiçindeolduğuMAŞ.üzerineNAŞ.lehinebir poliçekeşideetmişvepoliçekabuledilmiştir. 2. Yukarıdaki bilgilere göre poliçenin kabulüyle M AŞ nin yapılmasıgerekenkayıtaşağıdakilerdenhangisidir? / /201. Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Borç Senetleri Hs Aşağıdaüçsoruyuverilenbilgileregörecevaplayınız. PAŞ.TicariilişkiiçindeolduğuMAŞ.üzerineNAŞ.lehinebir poliçekeşideetmişvepoliçekabuledilmiştir. 3. Yukarıdaki bilgilere göre poliçenin kabulüyle N AŞ nin yapılmasıgerekenkayıtaşağıdakilerdenhangisidir? / /201. Borç Alacak Envanter işlemleri ve Kayıtları Envanter Kayıtları Alacaksenetlerinin muhasebe dışı envanterinde Miktar belirlemesi: Cüzdandaki, tahsildeki, teminattaki, kabuldeki senetlerin tutarlar ve vadeleri belirlenerek dökümü yapılır. Değer belirlemesi: Tüm senetlerin bilanço gününden vadeye kadar geçecek günleri belirlenir. Bu günlerden hareketle her senedin ve sonunda tüm senetlerin reeskont tutarları hesaplanır. Yabancı paralı senetlerin bilanço günündeki kurlara göre değerleri bulunur. Tahsil gücü belirlemesi: Senetler borçlular açısından değerlendirilerek tahsili şüpheli hale gelmiş veya tahsil yeteneğini yitiren senetler varsa bunlar listelenir. Örnek: Serdemir işletmesi dönem sonunda TL lik bir senedin kayıtlarda olmasına rağmen cüzdanda bulunmadığını tespit ediyor. Araştırma sonucunda senedin satıcı Salih Gül e verildiğiancakkaydınunutulduğuanlaşılıyor Borç Alacak 320 Satıcılar Hs Salih Gül 121Alacak Senetleri Hs Cüzdandaki Senetler Ciro edilen senedin cüzdandan çıkarılması

7 122 Alacak Senetleri Reeskontu 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Senetli alacakların bilanço gününde tasarruf değeri(peşin değer) ile değerlemesini sağlamak amacıyla alacak senetleri için hesaplanan reeskont tutarının izlenmesinde kullanılan Aktifi düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. VUK na göre vadesi gelmemiş alacakların tasarruf değerini hesaplamada, senette faiz açıklanmamışsa bu oran kullanılır. Faiz oranı açıklanmamışsa; Türk paralı senetlerde Merkez Bankasının resmi iskonto oranı, yabancı paralı senetlerde geçerli olan Londra BankalararasıFaizOranı(LIBOR)kullanılır. 122 Alacak Senetleri Reeskontu Vergi Usul Kanunu'nun 281. maddesine göre, senede bağlı alacaklar değerleme günü kıymetine indirgenebilir. Bu işleme reeskont denir. Reeskont; bilanço gününde senetli alacakların ve senetli borçların tasarruf değerleri ile değerlenmesini sağlamak amacıyla hesaplanan ve alacak senetlerinden ve borç senetlerinden düşülen tutardır. Reeskont işlemi; işletmenin tahakkuk eden gelir veya gider unsurlarının bu dönemle ilgili olmayan kısımlarının dönemsellik kavramı gereği ayrıştırılmasıdır Değerleme: Envanter işlemleri ve Kayıtları TTK ya göre alacak senetleri itibari (nominal) değerle VUK a göre banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki işletmeler alacak senetlerini mukayyet yada tasarruf değeri ile değerleyebilirler. Uygulamadaki zorluk nedeniyle sadece banka, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borç senetlerini tasarruf değeri ile değerlemek zorundadır. Reeskont bir dönem sonu envanter işlemidir ve bilanço tarihinde yapılır. İşletme senetlerini mukayyet değer ile değerlese yıl sonunda herhangi bir envanter işlemine gerek kalmadan alacak senetleri borç kalanı ile bilançoda yer alır. Alacak senetleri tasarruf değeri ile değerlenirse bu işleme reeskont işlemi denir. Alacak senetlerinin tasarruf değeri, bilanço günü itibariyle iskontolu(peşin) değeridir. Tasarruf değeri ölçüsü uygulandığında alacak senetlerinin gerçek değerleri tek tek hesaplanır. Hesaplamada her senedin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak reeskont (iskonto) tutarı hesaplanır. Reeskont tutarı senedin nominal değerinden düşülürse peşin değer bulunur Envanter işlemleri ve Kayıtları 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs. Reeskont hesaplamasında maliye bakanlığı iç ıskonto formülünün uygulanmasının uygun olacağı görüşünü benimsemiştir. İçıskontoformülüşuşekildedir: Tasarruf Değeri = İtibari Değer Reeskont Tutarı İşletmeni dönem sonu itibariyle sahip olduğu alacak senetlerinin tutarı ve vadeleri aşağıdaki gibidir. (İskonto oranı % 10 dur) Reeskont tutarını hesaplayarak kaydını yapınız. Senet Tutarı Vade Gün Sayısı Ocak Gün Şubat Gün 30 Nisan Gün

8 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs. 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs. Senetler için reeskont tutarları x 20 x 10 R 1= =54,5TL (20 x 10) x 45 x 10 R 2 = =60,9TL (45 x 10) x 120 x 10 R 2 = =636,6TL (120 x 10) Reeskont Toplamı = 54,5+60,9+636,6 =752 TL Senetler için reeskont tutarları x 20 x 10 R 1= =54,5TL (20 x 10) x 45 x 10 R 2 = =60,9TL (45 x 10) x 120 x 10 R 2 = =636,6TL (120 x 10) Reeskont Toplamı = 54,5+60,9+636,6 =752 TL Borç Alacak 657 Reeskont Faiz Giderleri Hs Alacak Senetleri Reeskontu Hs.(-) Borç Alacak 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs.(-) Reeskont Faiz Gelirleri Hs Örnek: Envanter Kayıtları Örnek: Serdemir işletmesi tarihinde TL nominal değerli takip eden yıl vadeli bir senedi olup, bu senedi tasarruf değeri ile değerlemeye karar vermiştir. Reeskont işleminde uygulanacak faiz oranı% 12 dir. Örnek: İşletmenin bilanço gününde Alacak Senetlerinin Hesabının durumuşöyledir. Tasarruf değeri(peşin)= Senedin Nominal Değeri Reeskont Tutarı= = TL Borç Alacak 657 Reeskont Faiz Giderleri Hs Alacak Senetleri Reeskontu Hs.(-) Alacak Senedi için Reeskont Ayrılması Envanter Kayıtları 121. Alacak Senetleri Hesabı 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs. Aktifi düzenleyen Pasif karakterli geçici bir hesaptır. BukayıttansonrabilançodaAlacakSenetlerinin görünümüşöyleolacaktır. Aktif Bilanço Pasif 12 Ticari Alacaklar Alacak Senetleri Reeskontu Hs.(-)(2.012) 657 Reeskont Faiz Giderleri Hs. nın borcundaki TL dönem sonunda gider hesaplarıyla birlikte 690 Dönem K/Z ına devredilir. Yani dönem karından düşülür. 01/01/201.(takip eden yılda) Borç Alacak 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs.(-) Reeskont Faiz Gelirleri Hs Reeskont işleminin iptal edilmesi İşletme senetli alacaklarına tasarruf değeri ölçüsü uygulandığında senetli borçlarına da aynı değerleme ölçüsünü uygulamak zorundadır. Bir değerleme işlemi gereği gider yazılarak kardan düşülen TL fiilen gerçekleşmediği için izleyen yılın başında gelir yazılarak iptal edilir

9 Reeskont Uygulaması VUK ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca reeskontişlemiihtiyaridir.spkuyarıncazorunludur. Alacak senetleri reeskonta tabi tutulmuşsa borç senetleri de reeskontatabi tutulur. Vadeli çek reeskontu, vadesi üç aydan uzun senetsiz alacakların reeskontu, şüpheli alacaklar için ayrılan reeskont tutarı kanunen kabuledilmeyengiderdir. Verilen vadeli çek reeskontundan kaynaklanan gelirler, borçların reeskontundan kaynaklanan gelirler(senetsiz) vergiye tabi olmayangelirniteliğindedir. Reeskont Uygulaması Alacak senetleri reeskontu kanunen kabul edilir gider, borç senetlerireeskontuvergiyetabi gelirdir. Reeskonthesaplanmasındaiçiskontoyöntemikullanılır. Alacak ve borç senetlerinde faiz oranları belirlenmişse bu oran, belirlenmemişse TC Merkez Bankasının tespit ettiği oran, döviz cinsindensenetlerdeliborkullanılır. Hatır senetleri, müflisten olan senetli alacaklar, vade içermeyen senetler için reeskont hesaplanmaz. Hesaplansa bile kanunen kabuledilemeyengiderolarakkabuledilir Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) Bu hesap, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasınailişkinbilgilerbilançodipnotlarındayeralır. Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark, bu hesaba alacakkaydedilir. 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç, 60 Brüt Satışlar hesap grubunda ilgili satış geliri hesabınaalacakkaydedilir. Ancak esas faaliyet konusu finansal kiralama olmayan işletmelerce yapılan finansal kiralama işlemiyle ilgili gerçekleşmiş faizgelirleri642faizgelirlerihs.alacakkaydedilir Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) Aşağıdakilerden hangisi bir bilanço hesabıdır? a) 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. b) 642 Faiz Gelirleri Hs. c) 124/224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hs. d) 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs. e) 643 Komisyon Gelirleri Hs. 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs. İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılması veya bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito veteminatniteliğindekitutarlarınizlendiğihesaptır. Bu hesapta yalnızca nakit ödenen değerler izlenir. Teminat olarak verilen menkul kıymet, alacak senedi, emtia gibi kıymetler de Nazımhesaplardagösterilir. Bir yıldan uzun süreli olarak verilen depozito ve teminatlar ise Duran Varlıklarda 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenir

10 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs. Örnek: İşletme resmi bir dairenin açtığı ihaleye girmek üzere TLnakditeminatyatırmıştır.Ödenenteminatınkaydı / / Borç Alacak 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs Kasa Hs Verilen Depozito ve Teminatlar Hs. Örnek: İşletme resmi bir dairenin açtığı ihaleye girmek üzere TL nakdi teminat yatırmıştır. İşletme ihaleyi kaybetmiş, yatırdığı teminatıgerialınmıştır. / / Borç Alacak 100 Kasa Hs Verilen Depozito ve Teminatlar Hs Diğer Ticari Alacaklar Hs. 127 Diğer Ticari Alacaklar Hs. İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıda sayılan hesapların kapsamına girmeyen tahsili gecikmiş alacaklar vediğersenetsizticarialacaklarınizlendiğihesaplardır. Kredikartlarındanalacaklar İnşaattaahhütişlerinden alacaklar Protestoluveiadeedilmişsenetler Tahsiligecikmişsenetsiz alacaklar Diğerçeşitlialacaklar Örnek: İşletme 29 Haziran da bir müşteriye Garanti bankasının Kredi Kartı hesabı karşılığında% 18 KDV dahil TL tutarında malsatmıştır. NetFaturaTutarı=1.062/1.18=900TL =162 TL => KDV tutarı / / Borç Alacak 127 Diğer Ticari Alacaklar Hs Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Ödeme süresi geçmiş, bir sebeple vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklar 128 ŞüpheliTicariAlacaklarHesabındaizlenir. Ayrıca dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar, yapılan protestoya veya bir defadan fazla istenmiş olma koşulunabağlı olmak üzere davaveyaicraaşamasındaolmasada şüphelialacaksayılır. Temelmuhasebe kavramlarından«ihtiyatlılıkkavramı» gereğince işletmenin karşılaşabileceği riskleri göz önüne alınması gerekir. Şüpheli ticari alacaklar işletme için risk taşıyan bir unsurdur ve karşılıkayrılmalıdır. Şüpheli hale gelen alacakların tamamı veya bir kısmı için ayrılan karşılıklar hesabının alacağındaizlenir. Bu nedenle Hs.(-) nı 128 ŞüpheliTicariAlacaklarHs. nıdüzenleyen birhesaptır

11 Şüpheli Hale Gelemeyen Karşılık Ayrılamayan Alacaklar Başka bir tüccara kefillik yada hatır senedi verilmesi dolayısıyla doğan alacağın tahsil edilememesi. Teminata bağlı, menkul rehinli veya gayri menkul ipoteği şeklinde teminata bağlı alacaklar Şüpheli hale geldiği dönem kaydı unutulan alacaklar şüpheli hale gelmez ve karşılık ayrılmaz. VUK ta bu gider Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Kabul edilir. 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Örnek: Yapılan protestoya rağmen tahsil edilemeyen TL değerindeki alacak senedi dava ve icra takibine alınmış ve % 50 oranındakarşılıkayrılmıştır. İzleyen dönemde söz konusu şüpheli ticari alacağın TL si tahsiledilebilmişvekalanınıntahsiledilmeolanağıkalmamıştır. / / Borç Alacak 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs Cüzdandaki Senetler Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Örnek: Yapılan protestoya rağmen tahsil edilemeyen TL değerindeki alacak senedi dava ve icra takibine alınmış ve % 50 oranındakarşılıkayrılmıştır. İzleyen dönemde söz konusu şüpheli ticari alacağın TL si tahsiledilebilmişvekalanınıntahsiledilmeolanağıkalmamıştır. / / Borç Alacak 654 Karşılık Giderleri Hs Hs Örnek: Yapılan protestoya rağmen tahsil edilemeyen TL değerindeki alacak senedi dava ve icra takibine alınmış ve % 50 oranındakarşılıkayrılmıştır. İzleyen dönemde söz konusu şüpheli ticari alacağın TL si tahsiledilebilmişvekalanınıntahsiledilmeolanağıkalmamıştır. / / Borç Alacak 100 Kasa Hs. Hs.(-) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs Serdemir işletmesi Soner Uslu ya senet karşılığında olarak %18 KDV dahil TL lik mal satmıştır. 121Alacak Senetleri Soner Uslu 600 Yurtiçi Satışlar Hs. 391 Hesaplanan KDV Hs. Mal Satışı Borç Alacak Soner Uslu nun tarihinde borcunu ödeyemeyeceği anlaşılmış ve işletmemize borcu kadar karşılık ayrılmıştır Borç Alacak 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. Senetli Alacağın Şüpheli Duruma Düşmesi Borç Alacak 654 Karşılık Giderleri Hs. (-) Şüpheli TicariAlacak İçin karşılıkayrılması

12 a tarihinde işletmemiz tarafından daha önce tamamı için karşılık ayırdığı Soner Uslu dan olan TL lik alacağın tahsil edilemeyeceği kesinleşmiştir Borç Alacak Hs.(-) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. Alacağın tahsil edilememesi b tarihinde işletmemiz daha önce tamamı için karşılık ayırdığı Soner Uslu dan olan TL lik alacağının TL lik kısmını tarihinde tahsil etmiş, kalanın tahsil olanağı ortadan kalkmıştır Borç Alacak 100 Kasa Hs. Hs.(-) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. Alacağın kısmen tahsiledilmesi c tarihinde işletmemiz daha önce tamamı için karşılık ayırdığı Soner Uslu dan olan TL lik alacağının tamamını tahsil etmiştir Borç Alacak 100 Kasa Hs. Hs.(-) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs. Alacağın tamamen tahsil edilmesi Örnek: TL likşüphelialacağı5/8 iiçinkarşılıkayrılmıştır. Alacaklarla ilgili olarak 3 TL lik tahsilat yapılarak, kalanın değersiz alacak haline gelmesi durumunda, konusu kalmayan karşılıklarhesabınane şekildeve hangitutardakayıtyapılır? KarşılıkTutarı = x5/8= TL./ /201. Borç Alacak 100 Kasa Hs. Hs.(-) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs Örnek: TL likşüphelialacağı5/8 iiçinkarşılıkayrılmıştır. Alacaklarla ilgili olarak 3 TL lik tahsilat yapılarak, kalanın değersiz alacak haline gelmesi durumunda, konusu kalmayan karşılıklarhesabınane şekildeve hangitutardakayıtyapılır? a) Hesabınborcuna TL b) Hesabınborcuna TL c) Hesabınalacağına TL d) Hesabınalacağına TL e) Hesabınalacağına32.000TL Değersiz Alacaklar VUK un hükümlerine göre kazai bir hükme(mahkeme kararı) ve kanat verici bir belgeye göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklardeğersizalacaklardır. Diğer bir hükme göre konkordato veya anlaşma yoluyla tahsilindenvazgeçilenalacaklardadeğersizalacaksayılır

13 Değersiz Alacaklar Önceki dönemden şüpheli hale gelen ve tamamına karşılık ayrılan TL lik alacağın borçlusu iflas etmişve alacağın tahsil edilemeyeceğikesinleşmiştir. / /201. Borç Alacak Hs. (-) 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. Diğer Alacaklar İşletmenin ticari bir nedene dayanmadan meydana gelen ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen alacakları 13 Diğer Alacaklar grubunda izlenir. Bu grupta yer alan alacaklarla ilgili mutabakat sağlanır ve daha sonra senetli-senetsiz, Türk paralı-yabancı paralı oluşları göz önünde tutularak ticari alacaklar hesaplar grubundaki gibi değerlenir. İşletmeden ayrılan ortağın, personelin borçları ilgili hesaplardan çıkarılarak 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında takip edilir Diğer Alacaklar Kaynakça Diğer alacaklarla ilgili olarak şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılıklar ayrılabilir, senetleri için reeskont hesaplanabilir. Değersiz hale gelen alacaklarda karşılığı ile birlikte mahsup edilir veya doğrudan gider yazılabilir. Bu işlemler ticarialacaklarda olduğu gibi yapılır. Bu grubun içinde şu hesaplar yer alır. 131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 132-İŞTIRAKLERDEN ALACAKLAR 133-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 135-PERSONELDEN ALACAKLAR 136-DIĞER ÇEŞITLI ALACAKLAR 137-DIĞER ALACAK SENETLERI REESKONTU(-) 138- ŞÜPHELI DIĞER ALACAKLAR 139-ŞÜPHELI DIĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS-Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim 77 13

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 12. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 13 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar - 23 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 13 Diğer Alacaklar Grubu Bu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço,

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 1. Hafta Ders İçeriği Ders Hakkında Genel Bilgiler 12 Ticari Alacaklar Grubu 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 122 Alacak Senetleri Reeskontu 126 Verilen Depozito ve Teminatlar

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 3. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Hazır Değerler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Aktif I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar Bilanço Bilanço, işletmenin

Detaylı

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 4. Hafta Ticari Alacaklar Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap Planında Ticari Alacaklar hesap grubunda yer alan hesaplardan bir tanesi

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Alacaklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALACAKLAR İşletmenin ticari veya diğer işlemleri sonucu doğan ve vadesi geldiğinde tahsil edilecek

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR (II)

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR (II) GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II 6. Hafta Ders İçeriği DURAN VARLIKLAR (II) Duran Varlıklar Grubu İle İlgili Genel Bilgiler Uzun Vadeli Alacaklar (22, 23) Ticari Alacaklar (22) Diğer Alacaklar (23) PAYZİNER

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

ISF108 GENEL MUHASEBE II

ISF108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISF108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan ve en

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

ISL108 GENEL MUHASEBE 2

ISL108 GENEL MUHASEBE 2 1. HFT ISL108 GENEL MUHSEE 2 ralık ve Sürekli Envanter Yöntemi(Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Hesaplanması) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Envanter Geniş anlamda envanter, işletmenin

Detaylı

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR

KAYA 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 20 TİCARİ ALACAKLAR 120 ALICILAR HESABI İşletmenin satmış olduğu mal veya yapmış olduğu hizmetler karşılığında ortaya çıkan senetsiz alacaklarının izlendiği hesaptır. Varlık hesabı olması

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ALACAKLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ALACAKLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER ALACAKLAR Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-) GENEL MUHASEBE Prof.Dr.M. Suphi ORHAN Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Alacakları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Ticari Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TİCARİ BORÇLAR İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından

Detaylı

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI 12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Değerleme ve Envanteri: 120 ALICILAR HESABI Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015

ISL107 GENEL MUHASEBE I. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi 14.12.2015 13. HFT ISL107 GENEL MUHSEE I ve Muhasebeleştirilmesi Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 (KDV), vergi konusu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçirdiği her aşamada kazandıkları

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması

Muhasebe 2 Dersi Uygulaması Muhasebe 2 Dersi Uygulaması 1. E İşletmesi (anonim şirket) 27.08.2013 tarihindeki envanter işleminde kasada fiilen 12.000,-TL, kayıtlarında ise 13.000,- TL olduğunu tespit etmiştir. Yapılan araştırmaya

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 9. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Öz Kaynaklar Öz Kaynaklar Öz kaynaklar, İşletme sahip yada ortakların bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN UYGULAMASI 30 Mali Borçlar-32 Ticari Borçlar-33 Diğer Borçlar 1. İşletme 1 ekim tarihinde 30.000,- TL nakit para ve 20.000,-

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hafta Ders İçeriği Ticari Borçlar Hesap Grubu (32) Diğer Borçlar Hesap Grubu (33) Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER 1 KAYNAK HESAPLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 12 Ticari Alacakların Uygulaması 1. İşletme 1 kasım tarihinde 25.000,- TL nakit para, 10.000,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 30.000,- TL Ticari Mal 1.200,- TL lik İndirilecek KDV, 5.000,- TL

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 2. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Amortisman Nedir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-) Amortismanın konusu;

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II ISL 108 GENEL MUHASEBE II Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 1. HAFTA Duran Varlıkların Tanımı ve Sınıflandırılması Duran varlıklar; bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı