Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat 2004

2

3 Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü

4 ISBN Baský, 1000 Adet Þubat 2004 Ýstanbu Ýstanbu Sanayi Odasý Yayýnarý No: 2004/3 Mesek Komiteeri Þubesi Meþrutiyet Cad. No: 118 Tepebaþý Ýstanbu Te: (212) (pbx) Faks: (212) Grafik ve Mizanpaj E.M.A. Limited Baský Cem Ofset Matbaacýýk San. A.Þ. Beþyo, Fabrikaar Cad. No: Sefaköy-Ýstanbu Te: (212) Faks: (212) Tüm hakarý Ýstanbu Sanayi Odasý'na aittir. Bu yayýndaki bigier ancak kaynak gösterimek suretiye kuanýabiir.

5 ÝSO 27. Grup "Deri Sanayii" Mesek Komitesi Üyeeri: Seyit Ai GÜNDÜZ - GÜNDÜZ DERÝ ÝMALAT ve KONF. SAN ve TÝC. A.Þ. Aziz ÝMRE - ATLAS DERÝ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Ahmet Sakýp GÜRSOY - DURSOY DERÝ SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Bia ALKOÇ - ALKOÇ DERÝ SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. Yüce YILMAZ - KUZU DERÝ KONF. SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Hakký MATRAÞ - MATRAÞ DERÝ MAMULLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. ÝSO 45. Grup "Ayakkabý, Suni Deri ve Ayakkabý Yan Sanayii" Mesek Komitesi Üyeeri: Kazým SAÐIN - PAMES AYAKKABICILIK ÝTH. ÝHR. SAN. ve TÝC. A.Þ. Mehmet KEÇECÝ - DEPAR DERÝ PLASTÝK SAN. ve TÝC. A.Þ. Mehmet BÜYÜKEKÞÝ - ZÝYLAN AYAKKABI SAN. ve TÝC. A.Þ. Seahattin AKAYDIN - AKMEN AYAKKABI SAN. ve TÝC. A.Þ. Dr. M. Ýhan ARSLAN - ESEM SPOR GÝYÝM SAN. ve TÝC. A.Þ. Mehmet ÖZALP - GEZER AYAKKABI SAN. ve TÝC. A.Þ. Hüseyin KIZANLIKLI - YEÞÝL KUNDURA SAN. ve TÝC. A.Þ. Deri ve Deri Ürüneri At Sektörü Çaýþma Grup Üyeeri: Asým ÖNCÜLER - BEMAY LTD. ÞTÝ. Hauk YURTSEVER - GÜNDÜZ DERÝ ÝMALAT ve KONF. SAN ve TÝC. A.Þ. Ahmet KARAHAN - DSD SEKTÖREL DIÞ TÝCARET A.Þ. Ayakkabý At Sektörü Çaýþma Grup Üyeeri: Atia ÜLKÜMEN - TASD Gene Sekreteri Bahadýr ÞÝÞLÝOÐLU - TASD Gene Koordinatörü Ayakkabý Yan Sanayi At Sektörü Çaýþma Grup Üyeeri: Kadir YERCÝ - AYSAD Gene Koordinatörü Suni Deri At Sektörü Çaýþma Grup Üyeeri: Yasin TÜKEK - Fokser Group Erda EKÝNCÝ - Fokser Group Danýþman: Doç. Dr. Ruhi GÜRDAL Proje Koordinatörü: Haktan AKIN (Ýstanbu Sanayi Odasý, Gene Sekreter Yardýmcýsý) ÝSO Proje Grubu: Rýza Nur FIRAT (Ýstanbu Sanayi Odasý, Mesek Komiteeri Þubesi Müdürü) Þeno DEMÝRBAÞ (Ýstanbu Sanayi Odasý, Sanayi Þubesi Müdür Yardýmcýsý) Ýhan BAYRAKTAR (Ýstanbu Sanayi Odasý, Kapasite Þubesi, Mühendis) Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi - "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü"

6 Ýstanbu Sanayi Odasý

7 ÝÇÝNDEKÝLER Ýçindekier... v Grafiker ve Taboar Listesi... vii Kýsatmaar... viii Sunuþ... ix 1. DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ Sektörün Gene Yapýsý ve Geiþimi Dünya Deri Sektöründeki Geiþmeer ve Gümrük Biriðinin Sektöre Etkieri Sektördeki Son Geiþmeer / Üke Karþýaþtýrmaarý Sektördeki Teknoojik Geiþmeer Gümrük Biriðinin Sektöre Etkieri At Sektörerin Teme Göstergeeri ve Rekabet Gücü Ham Deri Sektörün Tanýmý ve Teme Göstergeeri Swot Anaizi Deri Ýþeme Sektörün Tanýmý ve Teme Göstergeeri Swot Anaizi Deri Konfeksiyon Sektörün Tanýmý ve Teme Göstergeeri Swot Anaizi Saraciye Sektörün Tanýmý ve Teme Göstergeeri Swot Anaizi Deri Kimyasaarý Sektörün Tanýmý ve Teme Göstergeeri Swot Anaizi Deri ve Deri Ürüneri Sektörünün Rekabet Gücü Baþýca Güçü Yöner Baþýca Zayýf Yöner Sektör Strateji ve Poitikaarý Ortak Strateji ve Poitikaar At Sektörere Özgü Strateji ve Poitikaar Sektör Stratejieri Uyguama Paný AYAKKABI SEKTÖRÜ Sektörün Tanýmý ve Kapsamý Sektörün Geiþimi Sektörün Teme Göstergeeri Dünya Ayakkabý Sektöründeki Geiþmeer ve Gümrük Biriðinin Sektöre Etkieri Gümrük Biriðinin Sektöre Etkieri Dünyada ve AB'de Ayakkabý Sektörü Ýtaya Ýspanya ve Portekiz Diðer Avrupa Ükeeri Güney Amerika Uzakdoðu ABD Sektördeki Teknoojik Geiþmeer Ayakkabý Sektörünün Rekabet Gücü Sektör Strateji ve Poitikaarý Sektör Stratejieri Uyguama Paný Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi - "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü" V

8 ÝÇÝNDEKÝLER 3. AYAKKABI YAN SANAYÝÝ Sektörün Tanýmý ve Kapsamý Sektörün Geiþimi Sektörün Teme Göstergeeri Hazýr Taban Kösee, Neoit, EVA Katkýý Taban ve Diðereri Etiket ve Ambaaj Makineeri Ayakkabý Baðý ve Saraç Ýperi Aksesuarar Ýç Taban ve Mostra Ayakkabý Yapýþtýrýcýarý Bitim Mazemeeri (Boya ve Finisaj Mazemeeri) Fort Bombe Çivi ve Vidaar Ökçe Dokunmuþ ve Dokunmamýþ Mensucattan Sayaýk (Yüzük ve Astarýkar) Dikiþ Ýpikeri Ayakkabý Ýmaatýnda Kuanýan Makineer Takviyeik Mazemeer Emniyet Ayakkabýarý Ýçin Meta Taban ve Bombeer (Çeik Bombe - Çeiki Taban - Taban Çeiði) Kaýpar Gümrük Biriðinin Sektöre Etkieri ve Dünya Ayakkabý Yan Sanayii SUNÝ DERÝ SEKTÖRÜ Sektörün Tanýmý ve Kapsamý Poivinikorit (PVC) Kapama Suni Deri Poiüretan (PÜ) Kapama Suni Deri Suni Süet Sektörün Geiþimi Sektörün Teme Göstergeeri Dünya Suni Deri Sektöründeki Geiþmeer ve Gümrük Biriðinin Sektöre Etkieri Suni Deri Sektörünün Rekabet Gücü Sektör Stratejieri ve Poitikaarý Sektör Stratejieri Uyguama Paný Ayakkabý Yan Sanayiinin Rekabet Gücü Sektör Strateji ve Poitikaarý Sektör Stratejieri Uyguama Paný VÝ Ýstanbu Sanayi Odasý

9 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ Grafiker DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ Grafik 1. Deri sektörü performansý... 3 Grafik 2. Ham deri ithaatý... 9 Grafik 3. Ýþenmiþ deri ihracat ve ithaat rakamarý Grafik 4. Deri konfeksiyon ihracatý Grafik 5. Saraciye sektörü ihracat ve ithaat rakamarý Taboar DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ Tabo 1. Sektörün geiþimi... 2 Tabo 2. Deri sektörü dýþ ticareti ve Türkiye topam dýþ ticareti... 3 Tabo 3. Ham deri sektörü Swot anaizi Tabo 4. Deri iþeme sektörü Swot anaizi Tabo 5. Deri konfeksiyon sektörü Swot anaizi Tabo 6. Saraciye sektöründe kuruu kapasite durumu Tabo 7. Saraciye sektöründe üretim miktararý Tabo 8. Saraciye sektörü Swot anaizi Tabo 9. Deri kimyasaarý sektörü Swot anaizi Tabo 10. Türkiye deri ve deri ürüneri sektörü Swot anaizi AYAKKABI SEKTÖRÜ Grafik 1. Ayakkabý sektörü üretimi Grafik 2. Tiper itibariye üretim Grafik 3. Grafik 4. Ayakkabý sektörü ihracat, ithaat rakamarý ve projeksiyonar Seçimiþ ükeerin yýýk ortaama ithaat rakamarý AYAKKABI SEKTÖRÜ Tabo 1. Sektörün coðrafi daðýýmý Tabo 2. Tabo 3. Tabo 4. Üretim merkezi itibari ie tüketim-ihracat bögeeri Ayakkabý ihracatýnýn ükeere göre daðýýmý Seçimiþ ükeerde ayakkabý sektörü göstergeeri Tabo 5. Türkiye ayakkabý sektörü Swot anaizi AYAKKABI YAN SANAYÝÝ Grafik 1. Sektörün coðrafi daðýýmý Grafik 2. Teme göstergeer ve projeksiyonar AYAKKABI YAN SANAYÝÝ Tabo 1. Tabo 2. Ayakkabý yan sanayii at kategorieri 2002 rakamarý Türkiye ayakkabý yan sanayii Swot anaizi SUNÝ DERÝ SEKTÖRÜ Grafik 1. PVC ve PÜ suni deri ihracat ve ithaat rakamarý SUNÝ DERÝ SEKTÖRÜ Tabo 1. AB üyeerinin suni deri dýþ ticareti Tabo 2. Türkiye suni deri sektörü Swot anaizi Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi - "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü" VÝÝ

10 KISALTMALAR ABS... Akrionitri Butadien Stiren ASD... Ayakkabý Sanayicieri Dýþ Ticaret A.Þ. AYSAD... Ayakkabý Yan Sanayicieri Derneði DEÝK... Dýþ Ekonomik Ýiþkier Kurumu DÝE... Devet Ýstatistik Enstitüsü DPT... Devet Panama Teþkiatý DSD... Deri Sanayicieri Sektöre Dýþ Ticaret A.Þ. DTM... Dýþ Ticaret Müsteþarýðý DTÖ... Dünya Ticaret Örgütü ÝGEME... Ýhracatý Geiþtirme Merkezi ÝSO... Ýstanbu Sanayi Odasý ÝTKÝB... Ýstanbu Teksti Konfeksiyon Ýhracatçý Birikeri KOSGEB... Küçük ve Orta Öçeki Sanayi Geiþtirme ve Destekeme Ýdaresi Baþkanýðý MEB... Mii Eðitim Bakanýðý OGT... Ortak Gümrük Tarifesi PÜ... Poiüretan PVC... Poivinikorit TASD... Türkiye Ayakkabý Sanayicieri Derneði TASEV... Türkiye Ayakkabý Sektörü Araþtýrma Geiþtirme ve Eðitim Vakfý TGSD... Türkiye Giyim Sanayicieri Derneði TOBB... Türkiye Odaar ve Borsaar Biriði TR... Termopastik Kauçuk TUAF... Türkiye Umum Ayakkabýcýar Federasyonu TÜBÝTAK... Türkiye Biimse Teknik Araþtýrma Kurumu VÝÝÝ Ýstanbu Sanayi Odasý

11 SUNUÞ Küreseeþen dünyanýn giderek yoðunaþan rekabet ortamýnda baþarýý oabimek için üke oarak rekabet gücümüzü artýrmak zorundayýz. Ýstanbu Sanayi Odasý bu biinçe, teme misyonunu, sanayimizin rekabet gücünün artýrýmasýna öncüük etmek oarak beiremiþtir. Rekabet gücümüzü artýrmak hedefi doðrutusunda yapacaðýmýz çaýþmaarýn baþýnda, imaat sanayimizin ve sektörerimizin mevcut durumunun tespiti ve bu tespitin ortaya koyduðu verier ýþýðýnda sektöre poitikaarýn ve stratejierin geiþtirimesi gemektedir. Ýstanbu Sanayi Odasý, rekabet gücümüzü geiþtirme sürecinde sektörerimizin yo haritaarýnýn beirenmesine katkýda buunmak amacýya, "AB' ye Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesini" baþatmýþtýr. Proje kapsamýnda, ik oarak "Eektronik ve Teekomünikasyon Sektörü Raporu gerçekeþtirimiþ, bunu "Otomotiv Sektörü Raporu" izemiþtir. Kýsaca "Deri Sektörü Raporu" oarak tanýmadýðýmýz, "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Raporu " ise, bu proje kapsamýnda gerçekeþtirien üçüncü çaýþmadýr. Kendi sektöründe bir ik oma niteiði taþýyan Deri Sektörü Raporu, Odamýz bünyesinde sektörü temsi eden 27. Grup Deri Sanayi ve 45. Grup Ayakkabý, Suni Deri ve Ayakkabý Yan Sanayi mesek komiteeri üyeerimiz ie Türkiye Ayakkabý Sanayicieri Derneði, Ayakkabý Yan Sanayicieri Derneði, Türkiye Deri Sanayicieri Derneði, Ayakkabý Sanayicieri Sektöre Dýþ Ticaret A.Þ., Deri Sanayicieri Sektöre Dýþ Ticaret A.Þ., Türkiye Ayakkabý Sektörü Araþtýrma Geiþtirme ve Eðitim Vakfý ve Türkiye Giyim Sanayicieri Derneði temsicierinin aktif katýýmarý ve çaýþmaarýya gerçekeþtirimiþtir. Deri sektörü, ham deriden suni deriye, deri kimyasaarýndan deri konfeksiyona, ayakkabýdan ayakkabý yan sanayine kadar uzanan geniþ bir yepazede ve birbirinden odukça farký özeiker gösteren ana daarý ve at sektöreri içermektedir. Bu çaýþma deri sanayiini, "Deri ve Deri Ürüneri", "Ayakkabý", "Ayakkabý Yan Sanayi" ve "Suni Deri" omak üzere dört ana sektör etrafýnda ee amaktadýr. Deri Sektörü Raporu Çaýþma Grubumuz, deri sanayimizin gerçekerini ve sektöre özeikerini daha doðru yansýtacaðý düþüncesiye, "Deri ve Deri Ürüneri" kapsamýnda bazý at sektörerin de ayrý ayrý ee aýnmasýna karar vermiþtir. Raporun, Deri ve Deri Ürüneri böümünde, ham deri, deri iþeme, deri konfeksiyon, saraciye ve deri kimyasaarý omak üzere beþ at sektör ee aýnmýþtýr. Böyece raporumuz, deri sanayimizin dört ana sektörü ve beþ at sektörünü kapsayan bir stratejik panama çaýþmasý niteiði kazanmýþtýr. Emek yoðun bir sektör oan deri sektörü istihdama büyük katký saðamaktadýr. Büyük oranda ihracat aðýrýký çaýþan sektör, geiþmeye en uygun sektörerimiz arasýndadýr. Baðýmsýz Deveter Topuuðu (BDT) ükeeri ve Avrupa Biriði sektör açýsýndan vazgeçimez pazarardýr. Deri giyimde dünyanýn en büyük pazarý konumunda oan BDT ükeerine yakýnýðýmýz ve sektörümüzün bu pazarýn taeperine uygun biçimde üretim yapabime yeteneði önemi bir avantaj oarak deðerendirimektedir. Deri ve deri ürüneri üretimerini dýþarý taþýmaya baþayan AB ükeeri için de Türkiye önemi bir merkez durumundadýr. Türkiye'nin küçükbaþ hayvan derisinden ede edien giysi üretiminde ider konumda omasý bu yatýrýmarý çekmeyi koayaþtýracaktýr. Deri sektörünün en önemi sorunu, hammadde temininde %80'ere varan oranda ithaata baðýmýýktýr. Bu sorunu aþabimenin teme koþuu hayvancýýðýmýzýn geiþtirimesidir. Bu çerçevede sektör ayrýca, yeni yüzüm teknikerinin geiþtirimesinin, uyguamanýn yaygýnaþtýrýmasýnýn teþvik edimesini bekemektedir. Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayi ve Suni deri sektörerimiz de geiþmeye açýk sektörer konumundadýr. Ancak bu sektörerimizde üretimin önemi böümü iç pazara yöneiktir. Yakýn çevremizde, Ýtaya ve Portekiz gibi güçü rakiperin buunmasý bu sektörerimizi hame yapmaya zoramaktadýr. Sektörün imaj ve markaaþma aanarýnda göstereceði geiþme, yurtdýþý fuarara katýýmýn özendirimesiye birikte ihracatýmýzýn artmasýný ve ükemizin bu sektörerde de kendi coðrafyamýzda kýsa zamanda ider konumuna gemesini saðayacaktýr. Deri sektörünün önemi probemerinden biri eðitimi iþgücü eksikiðidir. Sektöre igii sivi topum kuruuþarý bu sorunun aþýmasýna yöneik çeþiti çaýþmaar gerçekeþtirmiþ osaar da, etkieri sýnýrý kamakta, sektörün tamamýna katký saðamaarý mümkün oamamaktadýr. Eðitimi iþgücündeki artýþ, tasarým, mode ve markaaþma konuarýnda Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi - "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü" ÝX

12 SUNUÞ geiþmeyi de beraberinde getirebiecektir. Dýþ ve iç kaynaký haksýz rekabet sektörün diðer bir sorunudur. Sanayimizin geiþmesinin ve rekabet gücünü artýrmasýnýn önündeki en teme engeerden biri oan sermaye yetersiziði ve uygun koþuarda finansman imkanarýndan yoksunuðu, diðer sektörerimizi gibi deri sektörümüzü de oumsuz etkiemektedir. Mevcut kapasitesiye ükemiz ekonomisinde önemi bir konuma sahip oan deri sektörü, Türkiye'nin kakýnmasýnda ro üstenecek sektörer arasýnda sayýabiir. Ancak, Uzakdoðu'nun deri sektöründe hýza geiþtiði ve önemi bir rakip oduðu unutumamaýdýr. Rekabet gücünü geiþtirmek için Türk deri sektörü, güçü oduðu butik üretim ve hýzý tesimat özeikerini daha da geiþtirecek yeni mekanizmaarý sürate devreye koymaýdýr. Türkiye, deri sektöründe bazý üstünükere sahiptir. Ancak kürese rekabet koþuarýnda, doða faktörere dayaý rekabet gücünün önemi azamýþ ve yaratýan farkýýkara dayaý üstünüker ön pana çýkmýþtýr. Fark yaratma zorunuuðu, iþetmeer arasýnda, iþbiriðini, bigi payaþýmýný ve rekabet gücünü artýrmaya yöneik ortak giriþimerde buunma gereðini artýrmýþtýr. Rekabet gücünün en önemi unsurarý haine geen Ar-Ge, marka yaratma, tasarým gibi aanarda firmaarýn birikte hareket etme ve iþbiriði yapmaarý gereði ortaya çýkmýþtýr. Daha çok küçük ve orta öçeki iþetmeerin buunduðu deri sektörü böye iþbirikerine ihtiyaç duyuan sektörerin baþýnda gemektedir. Rekabet gücünü geiþtirmek ve sektörde yaratýan katma deðeri yüksetmek için, tasarýma, Ar-Ge çaýþmaarýna, markaaþmaya ve deri iþeme aþamasýnda farkýýk yaratmaya dönük çabaara aðýrýk verimesi gerekidir. Bu noktada, devet - deri sektörü ve sivi topum kuruuþarý arasýnda iiþki ve iþbiriðinin geiþtirimesi, hedeferde uzaþma ve dayanýþma saðanmasý sektörün geeceði açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr. Deri Sektörü Raporumuzun bu iþbiriði içinde hazýranmasý ve sektörde bir ik oarak ortaya konmasý, sektörün geeceði açýsýndan ümit verici bir baþangýç zemini yaratmýþtýr. Sektörde önemi bir eksikiði giderdiðine inandýðýmýz bu çaýþmamýza katýarak her türü destekerini esirgemeyen 27. Grup Deri Sanayi ve 45. Grup Ayakkabý, Suni Deri ve Ayakkabý Yan Sanayi mesek komitesi üyeerimize, sivi topum kuruuþarýna, sektör temsicierine, odamýz çaýþanarýna ve katkýda buunan tüm kiþi ve kuruuþara teþekkür ediyoruz. Saygýarýmýza, C. Taný KÜÇÜK Ýstanbu Sanayi Odasý Yönetim Kuruu Baþkaný X Ýstanbu Sanayi Odasý

13 1. DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ 1.1. SEKTÖRÜN GENEL YAPISI VE GELÝÞÝMÝ Deri sektörü baþka hiçbir sektöre benzemeyen bir özeik taþýmaktadýr. Bu özeik doðrudan, sektörün hammaddesi oan derinin özgün yapýsýna ve bu özgün yapýyý tüketiinceye kadar sürdürmesine dayanmaktadýr. Son ürün oarak üretien deri giysi, ayakkabý ya da baþka bir deri eþya da bu nedene özgündür. Söz konusu özgünük uaþýmaz bir ayrýcaýktýr, ancak sanayi mantýðý ie de uyumsuzuk göstermektedir. Ayný durumda oan baþka bir sanayi kou da yoktur. Bu özeik deri sektörünün kendi içinde karýýðýný uzun dönemde beireyen ana unsurdur. Üretimin birçok aþamasýnda deri ayrý ayrý ve tek tek iþeme uðramaktadýr. Traþ, sýkma, zýmpara, poisaj, pres, iskefe ve finisaj gibi. Bu tür iþemerde her deriye ve her derinin ayrý bögeerine ayrý uyguamaar gerekmektedir, öte yandan derierin topu iþeme girdikeri doap, pervane gibi makineerde ise, birbirerine yakýn oan derierden partier ouþturumaya çaýþýýr. Kýsaca üretim, yýðýn üretim aþamaarý yanýnda derierin tek tek iþendikeri ve özeik kazandýrýdýkarý üretim aþamaarýný da kapsamaktadýr. Bu ogu, deri sektörünün niteik itibariye diðer birçok sektöre göre karmaþýk bir üretim sürecine sahip oduðunu ortaya koymaktadýr. Ayrýca derinin hammadde oarak deðerinin yüksek omasý da üretim sürecinin tüm aþamaarýnýn hassas bir biçimde yürütümesini gereki kýmaktadýr. Ham derinin topam sýnai maiyet içinde yüzde 50-60'ýk paya sahip omasý ve ham deri fiyatarýnda speküatif deðiþikiker yaþanmasý ise sektörde iþetme sermayesi ihtiyacýný yüksek boyutara çýkarmaktadýr. Deri sektörünün önemi ve geiþmesinde aþýmasý gereken engeerden birisi de önemi oranda çevre sorunu yaratmasýdýr. Deri üretiminde kuanýan su miktarý ve atýksuyun kaitesi tek baþýna sorunun ne deni önemi oduðunu göstermeye yeteridir. Türkiye deri sektörü esas oarak dünya pazarýna üretim yapan, ihracat odaký bir sektördür. Dünya pazarýnda bugünkü konumu ie özgün bir yapýya sahiptir. Bu özgünük, ya da deri sektörümüzün dünyadaki diðer birimerden farký yapýanma özeiði, üretim harmanýndaki farkýýðýndan kaynakanmaktadýr. Dünya geneinde, hemen hemen istisnasý omayan bir kura, deri sektöründeki üretimin yüzde 70-80'inin büyükbaþ, yüzde 20-30'unun küçükbaþ omasýdýr. Türkiye'de bu oran tersinedir. Türkiye'de deri üretiminin yüzde 70-80'i küçükbaþ ham derinin iþenmesiye gerçekeþmektedir. Bu ise, Türkiye dericiiðinin aðýrýký oarak giysiik deri ve konfeksiyoncuuða odakaþtýðýný göstermektedir. Söz konusu geiþme nedeniye konfeksiyoncuuðumuz, geiþtiði þartarýn bir gereði oarak, dünya pazarýnda anamý ve rekabet yeteneði bakýmýndan avantajý bir konum kazanmýþtýr. Son yýarda deri sektöründe önemi bir üretici ve ihracatçý konumuna geen Türkiye'de dýþa açýma hazýrýkarý ik oarak 1960'ý yýarda paný ekonomiye geçiþe baþamýþtýr. Ancak ik ihracatar 1975 yýýnda Avrupa ükeerine yapýabimiþ, asý geiþme ise 1991 yýýnda Sovyeter Biriði'nin daðýmasýndan sonra yaþanmýþtýr. Özeike küçükbaþ hayvan derisinden ede edien soðuk ikime uygun kürk-süet cinsi dýþ giysierin bu pazarda odukça raðbet görmesi deri üretim sektörünü de bu ürünün üretimesine Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi - "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü" 1

14 Böüm 1. DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ yönetmiþtir. Ancak, pansýz yapýan yatýrýmar ve 1998 yýýnda Rusya'da yaþanan kriz hem konfeksiyon üreticierini hem de deri iþeyen iþetmeeri derinden etkiemiþtir. Günümüzde, geçmiþten aýnan derser dikkate aýnarak ihtisasaþmýþ kurum ve kuruuþarýn da desteðiye sektör kendini toparamýþ ve yeni bir atýým dönemine girmiþtir. Teknoojik yenienme, makine parkurunu güçendirme aanarýndaki geiþmeere birikte Türkiye deri sanayii 1990'dan 2001 yýýna kadar ithaatýný yakaþýk 3 kat, öze faturaý ihracat ve bavu ticareti dahi ihracatýný ise 4 kat artýrmýþtýr. Sektör, sahip oduðu deneyim, birikim, rekabet gücü, üretim kapasitesi ie dünya deri sektörünün önde geen merkezerinden biri omayý baþarmýþtýr. Konfeksiyon ie birikte, Türkiye deri sanayiinin, topam istihdam içindeki payý ise yüzde 1,52 düzeyine uaþmýþtýr. Hammadde ihtiyacýnýn yüzde 85'ine yakýnýný ithaat youya karþýayan ve bunu katma deðeri yüksek ürüner haine getirerek büyük bir böümünü bavu ticaretiye kuzey ükeerine ihraç eden deri sanayii, son yýarda kayýtý ihracat yöntemerine aðýrýk vermiþtir. Deri ürüneri ihracatý, Asya ve özeike de Rusya krizinden sonra 2000 ve 2001 yýarýnda yeniden toparanmaya baþamýþ, 2000 yýýnda, öze faturaý ve bavu ticareti hariç bir önceki yýa göre yüzde 11 civarýnda artýþ kaydetmiþ, 2001 yýýnda yüzde 10, 2002 yýýnda ise yüzde 20 büyümüþtür Öncesi ü Bugünere kadar geen dericiik geeneði Fatih Sutan Mehmed'in Ýstanbu'u amasýya baþamýþtýr. ü Fetih sonrasýnda Kazýçeþme'de 33 sahane ve 360 tabakhaneden ouþan bir böge kurumuþtur. ü 18. yüzyýda hýza geiþen Türk dericiiði Avrupa pazararýnda büyük igi görmüþ ancak teknoojiye ayak uyduramadýðýndan bu durumunu koruyamamýþtýr. ü Cumhuriyet döneminde Türk dericiiði babadan oðua geçen onca bir karakter görünümündedir. ü 1924 tarihinde Ýzmir Ýktisat Kongresinde deri sektörü, teksti gibi önemi bir sanayi kou oarak kabu edimiþtir. ü 1960'ý yýarda dýþa açýma hazýrýkarý baþamýþtýr. ü 1975'erde ik ihracatar Avrupa'ya özeike Amanya'ya gerçekeþtirimiþtir. ü Bu süreç ayný zamanda deri üretiminin tüm Anadou'ya yayýmasýný saðamýþtýr Dönemi Geiþmeer ü Deri üretim merkezi oan Avrupa'nýn çeþiti nedenere deri sektörünü az geiþmiþ ükeere kaydýrmasý Türkiye'de deri sanayiinin geiþmesinde önemi ro oynamýþtýr sonrasýnda itha ikamesi modeden ihracata yöneik modee geçen Türkiye'de ihraç aðýrýký bir sektör oan deri sanayii hýza ieremeye ve dýþ ticaret içinde pay sahibi omaya baþamýþtýr. Özeike çevreye etkisi nedeniye deri üretimeri, organize sanayi bögeerine taþýnmýþtýr. 1991'de Sovyeter Biriði'nin daðýmasýya tüketim maarýna ihtiyacýn had safhaya çýktýðý dönem deri sektörümüzün en hýzý büyüdüðü dönem omuþtur. ü Daha önceki tecrübeer ve sektörün esnek yapýsý Türkiye'yi küçükbaþ deri iþeme ve giyim sektöründe dünya birincisi yapmýþtýr Dönemi ü Yine Rusya pazarýnýn etkisiye kürkük deriye artan taep dünya fiyatarýnýn artmasýna parae oarak kaitenin bozumasýna da yo açmýþ, bu durum Türkiye'deki üreticierin ürün kaiteerini oumsuz etkiemiþtir Krizi ü Tek pazara baðýmý hae geen ve aþýrý yatýrým yapan Türkiye deri sanayicisi Aðustos 1998'de Rusya'da meydana geen ekonomik krizi çok yakýndan hissetmiþtir. ü Krizin sezon baþýna rastamasý nedeniye yüksek fiyatardan aýnan ve ihracat geiriye geri ödemesi düþünüen borçar ödenemez konuma gemiþ ve deri sektörü aðýr bir krizin içine düþmüþtür. Sorunar ü Rusya'nýn yüksek taebinden kaynakanan hýzý ve pansýz büyüme ie yatýrým harcamaarýnýn artmasý döner sermaye oanakarýnýn azamasý ü Rusya'daki bu büyük taebin bu sektörü tamamen bu pazara yönetmesi yýarýn emeðiye kazanýan Avrupa ve diðer pazararýn ihma edimesi ü Yeni giriþimciere birikte sanayici profiinde niteik kaybý yaþanmasý Tabo 1. Sektörün geiþimi 2 Ýstanbu Sanayi Odasý

15 Böüm 1. DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ Deri ve Deri Mamüeri (Bavu Ticareti Hariç) Türkiye Topam (miyon $) Ýhracat Ýthaat Fark Topam Ýhracat Topam Ýthaat ,6 275,4 499, ,4 261,8 407, ,2 319,4 325, ,8 434,2 205, ,4 489,2 202, ,7 743,4-85, , ,2-503, , ,8-322, ,4 625,2-148, ,2 268,5 129, ,5 501,2-48, ,4 576,5-62, ,3 808,6-82, Tabo 2. Deri sektörü dýþ ticareti ve Türkiye topam dýþ ticareti Kaynak: DTM yýýnda Türkiye'nin topam ihracatý 31,3 miyar doar, ayný yý içindeki deri ve deri ürüneri ihracatý 622 miyon doarý resmi, 1,7 miyar doarý öze faturaý, yocu beraberinde eþya yöntemeriye omak üzere 2,3 miyar doar düzeyine uaþmýþtýr yýý esas aýndýðýnda deri ürünerinin Türkiye'nin topam ihracatýnýn yakaþýk yüzde 7,4'ünü ouþturduðu görümektedir. miyon $ Ýhracat Ýthaat ,6 669,4 645,2 639,8 691,4 657,7 588,0 723,8 476,4 398,2 452,5 514,4 726,3 275,4 261,8 319,4 434,2 489,2 743, , ,8 625,2 268,5 501,2 576,5 808,6 Grafik 1. Deri sektörü performansý (bavu ticareti hariç) Kaynak: ÝTKÝB. Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi - "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü" 3

16 Böüm 1. DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ 1.2. DÜNYA DERÝ SEKTÖRÜNDEKÝ GELÝÞMELER VE GÜMRÜK BÝRLÝÐÝNÝN SEKTÖRE ETKÝLERÝ Son otuz yýda dünya deri sektöründe yaþananarý tanýmayan anahtar sözcük, üretimde yer deðiþtirmedir. Bu dönemde dericiik kuzeyden güneye, batýdan doðuya daha öz bir anatýma Uzakdoðuya göç etmiþtir. Deri sektöründe önde geen ükeer giderek önemerini yitirmiþ ve yeni ükeer önemi konuma gemiþtir. Bu geiþmeer ükeer bazýnda deðiþik sonuçar doðurmaktadýr. Bazý ükeerde deri sektörü önemi kayýpara uðrarken sayýý ükeerde de þaþýrtýcý geiþmeere neden omaktadýr Sektördeki Son Geiþmeer / Üke Karþýaþtýrmaarý Günümüzde deri ve deri ürünerinde önde geen ükeer arasýnda, özeike Ýtaya ve Çin'in ayrý bir yeri buunmaktadýr. Çin'in deri sektöründe son yýarda gediði yeri çok iyi deðerendirmek gerekmektedir yýýnda 100 birim oan büyükbaþ deri üretiminin 1997 yýýnda yakaþýk 400 birime uaþtýðý görümektedir. Bunun yanýnda asý çarpýcý geiþme deri ayakkabý üretiminde ortaya çýkmaktadýr yýýnda 100 birim oan üretim 1997 yýýnda birim yani miyon çifte uaþmýþtýr. Böye bir geiþmenin baþka bir örneði buunmamaktadýr yýý deri (ham deri + wetbue-crust + bitmiþ deri) ithaatý miyon doar, ihracatý ise 364 miyon doardýr. Topam ithaatýn yüzde 67,5'ini bitmiþ deri ouþturmaktadýr. Çin'in deri ve deri ürüneri ihracatýnda (1998, 10,8 miyar doar) deri ayakkabý yüzde 33,4, deri eþya yüzde 28,7 ve deri giysi ise yüzde 12,4 pay sahibidir. Bu deðerer Çin'in tüm deri sektöründe büyük oyuncu oduðunu göstermektedir. Ancak, kaite açýsýndan geiþme saðanmasýna karþýn istenien düzeye haen eriþememiþtir. Ýtaya 1991'den 2000'e kadar üretim miktarýný büyükbaþta 100 miyon m 2 'den 169 miyon m 2 'ye, küçükbaþ deride ise 39 miyon m 2 'den 47 miyon m 2 'ye yüksetmiþ, buna karþýýk firma sayýsý artmamýþ, çaýþanarýn sayýsý artmýþtýr. Coðrafi oarak üç bögede topanmýþ oan Ýtaya deri sektörü, bögeere göre farkýýkar göstermektedir. Arzign'da daha çok mobiyaýk, S. Croce'de ayakkabýýk ve kösee, güneyde Soofra'da ise küçükbaþ ebiseik deri üretimektedir. Özeike S. Croce ve Soofra'da yoðun Arzign'de ise daha az öçüde omak üzere bir tür iþ ortakýðý oarak deðerendiriebiecek fason üretim yapýmaktadýr. Bu üretimi fason üretim oarak tanýmamak yetersiz kamaktadýr. Çünkü üretimin gene oarak bir iþemini yükenen birimer söz konusudur. Deri ve deri ürünerinde ik sýraarda yer aan Ýtaya, gerek kaite gerekse tasarým açýsýndan sektörü yönendirmektedir. Bu arada Ýtaya'da deri sektörünün kuandýðý makineerde ham derideki geiþmeerden de kaynakanan nedenere önemi deðiþikiker omuþtur. Bir yandan çaýþma araýkarý uzamýþ, makineerin hassasiyeti ve randýmanarý artmýþ ve doayýsýya makine fiyatarý yüksemiþtir. Beki can aýcý soru þudur: Acaba deri sektöründe öçek ekonomisini tedarik, üretim ve pazarama iþemerinde ayrý ayrý düþünmek, ee amak daha mý doðrudur? Bu sorunun yanýtý ise Çin örneðinde deði, Ýtaya örneðinde oduðu gibi ayrý ayrý ee amak omaýdýr Sektördeki Teknoojik Geiþmeer Sektördeki teknoojik geiþmeeri iki açýdan ee amak oasýdýr. Birincisi makine donanýmý, ikincisi ise kimyasaardaki geiþmeerdir. Makineer prensip oarak bir deðiþim göstermemiþtir. Baþýndan beri merdanei makineer deri üretiminde kuanýa gemiþtir. Doap ve pervane teme makineerdir. Ancak iskefe makinesi ve kurutmada teme deðiþimer yaþanmýþtýr. Bunun dýþýnda makine yönünden geiþme hidroik, eektronik ve yeni 4 Ýstanbu Sanayi Odasý

17 Böüm 1. DERÝ VE DERÝ ÜRÜNLERÝ geiþtirien mazemeerin kuanýmý yönündedir. Ancak makineerin kapasiteerindeki artýþ ve çaýþma imiterindeki geiþmeer göz ardý ediemeyecek boyuttadýr. Geinen noktada teknooji eskiye göre daha büyük kapasiteerde iþetmeer kurmayý zorunu hae getirmiþ ya da Ýtaya örneðinde oduðu gibi iþemeri ayrý iþetmeer oarak kurmak durumu ortaya çýkmýþtýr. Bunun dýþýndaki bir seçenek uyguanabiir omaktan uzaktýr. Kimyasa oarak yüz yýdýr baþarýya kuanýan krom sepiemesi önemi çevre sorunarý yaratmaktadýr. Bu nedene kromun yerine kuanýabiecek bir yöntem ve mazeme üzerine yoðun çaýþmaar yapýmaktadýr. Ancak bu aanda doyurucu bir sonuca uaþýamamýþtýr. Çevre sorunarýný azatmak adýna özeike ýsatma ve kireçik iþemerinde ise önemi geiþmeer gerçekeþmiþtir. Enzim daha yaygýn oarak kuanýmaya baþanmýþtýr. Retenaj, boya ve yaðama maddeerinde de önemi geiþmeer yaþanmýþtýr. Ham deri kaitesinde oumu yönde geiþmeer gerçekeþirken çevre adýna da önemi kazanýmar ede edimiþtir. Bitirme iþemerinde de kimyasaarýn çeþitiiði geniþ uyguama oanakarý sunmaktadýr. Ancak teme bir dönüþüm yaþanmamýþtýr. Görünürde de böyesine bir geiþme bekenmemektedir. Poromerik (yapay) mazemeerin gösterdiði baþarý karþýsýnda deri ürünerinin doða mazeme oma özeiðini öne çýkarma çabaarý aðýrýk kazanmaktadýr. Ancak, deri ürünerinin beiri kaitede beiri miktararda üretimesi oanaðý düþüktür. Bu ikiem eskiye göre bugün daha yoðun yaþanmaktadýr. Doða mazeme oarak derinin beiri kaitede ve miktarda üretimesi durumunda daha çok pastik mazeme görünümü doðmaktadýr. Bu gerçek, deri üretim birimerinin büyüküðünün tartýþýmasýna neden omaktadýr. Büyük kapasitei üretim birimerinde saðýký ayýrým yapýamadýðý için daha pastik görünümü derier üretime ihtimai artmakta ve deri doða bir mazeme görünüþünü kaybetmektedir. Bu sorun karþýsýnda ancak bazý modaarýn yaratýmasýya geçici çözümer buunabimektedir. Dünyada ve Türkiye'de deri makineeri aanýnda da önemi geiþmeer kaydedimiþtir. Türkiye uzun yýar deri sanayiinin ihtiyacý oan makineerin büyük böümünü dýþarýdan itha etmiþtir. Bugün, Türkiye'de dünya standartarýnda makine ve ekipman üreten, kendi markaarýný kabu ettirmiþ kuruuþar buunmaktadýr. Bu sektörün ihracat yaptýðý ükeer arasýnda, Rusya, Türki Cumhuriyeter, Hindistan, Pakistan, Ýtaya, Fransa, Bengadeþ, Suriye, Ýran ve Lübnan ik sýraarda yer amaktadýr Gümrük Biriðinin Sektöre Etkieri 1996 yýý baþýnda AB ie gerçekeþtirien Gümrük Biriði ie Türkiye, AB'ye karþý deri ve deri mamuerinin de içinde oduðu sanayi ürünerinde gümrük vergierini sýfýramýþ, üçüncü ükeere karþý ise hassas ürüner hariç, AB'nin Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) haddini, gümrük vergieri oarak benimsemiþtir. Bu çerçevede, AB'ye karþý 1995 yýý itibarýya yüzde 3,3 gümrük vergisi + CIF bedeinin yüzde 12'si oranýnda Topu Konut Fonu oarak yakaþýk yüzde 15 koruma uyguanýrken, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren sýfýr koruma söz konusudur. Ayný þekide, üçüncü ükeere karþý AB'nin OGT haddi adapte edimek suretiye, 1995 yýý öncesi yüzde 22 oranýnda koruma uyguanýrken, Gümrük Biriði sonrasýnda koruma yüzde 5,8'e düþürümüþtür. Böyeike, Gümrük Biriði sonrasý ithaatta hem AB ükeerine hem de üçüncü ükeere ciddi bir pazar yaratýmýþtýr. AB ie Gümrük Biriði ve OGT oranarý, ayakkabý ve deri eþya sanayiinde güçü üçüncü ükeere karþý bu sanayimizi korumakta yetersiz kamýþtýr. AB'ye yöneik deri konfeksiyon ihracatý, yýarý arasýnda süreki düþmüþtür yýýnda 284 miyon doar oan AB'ye yöneik deri konfeksiyon ihracatý, 1996 yýýnda yüzde 16,4 oranýnda düþerek 237,4 miyon doara, 1997 yýýnda yüzde 18,5 oranýnda düþerek 193,6 miyon doara, 1998 yýýnda Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde ÝSO Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi - "Deri ve Deri Ürüneri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü" 5

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı