PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol / R11 -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -"

Transkript

1 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL Güvenlik hakkında bilgi veren Emel KUSKU (Tel: ) 1.4 Acil Telefon Numaraları Telefon: Fax: E mail: 2- BİLEŞİMİ/İÇERİĞİ HAKKINDA BİİGİ 2.1 Bileşimi Maddenin adı Kayıt Numarası. EINECS/CASNo. % (m/m) Sınıflandırma 67/548/EEC Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol / R11-3- TEHLİKELERİN TANITIMI 3.1 Madde veya Müstahzarın Sınıflandırılması Bu ürün 67/548/EEC veya 1999/45/EC yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaz. 3.2 Etiket Elemanları 67/548/EEC veya 1999/45/ЕC no.lu yönetmelik kriterlerine göre özel bir etiketleme gerekmez. 3.3 Sağlık Tehlikeleri Normal endüstriyel veya ticari kullanım için düşük tehlike. Çevresel tehlikeler Çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 4- İLK YARDIM TEDBİRLERİ 4.1 İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması Etkilenen kişiyi açık havaya çıkarın. Belirtiler devam ederse, tıbbi yardım alın. Cilt Teması Kirlenmiş giysileri çıkarın. Ürün kurumadan önce cildi bol suyla yıkayın. Göz Teması En az 15 dakika boyunca ılık suyla yıkayın. Kontak lensleri çıkartın. Tahriş devam ederse bir doktora danışın. Kusturmaya çalışmayın. Ağzını çalkalayın. Bir bardak su verin. Koyulaştırılmış süt veya bir parça tereyağı verin. Baygın haldeki kişiye asla ağızdan birşey vermeyin. Kişi kötü hissederse bir doktora danışın. 4.2 Akut ya da gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Baş ağrısı, baş dönmesi ve hastalık hissine neden olabilir. Cilt Teması Cildin kurumasına neden olabilir. Göz Teması Gözlerde kaşınma ve kızarmaya neden olabilir. Hastalık hissi, kusma ve ishale neden olabilir. 4.3 Gerekli herhangi bir acil tıbbi müdahale Semptomatik tedavi uygulayın. ve özel tedavi göstergesi 5- YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ 5.1 Yangın Söndürme Ortamı Uygun yangın söndürücüler: Uygun olmayan yangın söndürücüler: 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Tehlikeli Termal Bozunma Ürünleri 5.3 İtfaiyeciler için tavsiyeler İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipmanlar Alkole dirençli köpük, karbon dioksit, kuru kimyasal, su sis. Su jeti 6- KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Bilgi yok. Yanma tam olarak gerçekleşmezse karbon monoksit ortaya çıkabilir. Yetersiz havalandırma durumunda gerekli solunum donanımını kullanın. Dökülmüş veya salıverilmiş materyalle temastan kaçının. Kişisel koruyucu donanımın seçimine ilişkin tavsiyeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 8'e bakınız. Malzemenin atılması hakkında bilgi almak için 13. Bölümüne bakınız. Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyunuz.

2 Sayfa 2/5 6.2 Koruyucu Önlemler Kayma tehlikesini. Dökülen maddeleri derhal temizleyin. Kaymaz tabanlı ayakkabı giyin. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin. Buharlar havadan daha ağırdır. Alçak alanlarda (gaz) birikmesi boğulma riskine neden olabilir. 6.3 Çevresel Önlemler Ürünün kanalizasyon, yüzey suları ve/veya yeraltı sularına karışmasına izin vermeyin. Büyük çaplı dökülmeler: etrafına set çekin. 6.4 Toplama ve temizleme yöntem ve malzemeler Dökülen maddeyi konteynırların içine toplayın. Kum veya diğer hareketsiz malzemeler üzerindeki artıkları emdirin. Yetkili bir atık toplama noktasında bertaraf edin. Kalıntıları bol suyla yıkayın. 6.5 Diğer bölümlere tavsiyeler Kişisel koruyucu donanımın seçimine ilişkin tavsiyeler için Materyal Güvenlilik Verileri Belgesi Bölüm 8'e bakınız. Malzemenin atılması hakkında bilgi almak için 13. Bölümüne bakınız. Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyunuz. 7- KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Buhar, sis ve aerosolların solunması riski varsa, yerel egzos havalandırmayı kullanın. Yangınları önlemek için bulaşmış bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir şekilde atın. Bu bilgi formundaki bilgileri, bu malzemenin güvenli bir biçimde elleçlenmesi, depolanması ve atılması için uygun kontrollerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere, yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesinde girdi olarak kullanın. Kullanım İyi havalandırılmış alanlarda mesleki hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak kullanın. Elektrostatik boşalma yangına neden olabilir. Tüm cihazları bağlayarak ve topraklayarak elektriksel devamlılık sağlayın. Buhar solumayin. Cilt ve göz ile temas etmesinden kaçınınız. 7.2 Uyumsuzluklar da dâhil güvenli saklama şartları 7.3 Özel son kullanım(lar) İlgili ürün spesifikasyonuna uygun olarak. 8- MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol Parametreleri Mesleki maruziyet sınırları Kimyasalın adı Etanol İşçiler için DNEL: Kimyasalın adı Ülke Maruziyet Serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde dondurmadan saklayın (<35 C). Oksitleyici maddelerden uzak tutun. Güneş ışığından koruyunuz. Sadece orjinal kabında muhafaza ediniz. (Paslanmaz çelik haricinde çeliklerde saklamayınız.) Bu ürün için maruziyet limit değerleri bulunmamaktadır. Bu ürün için DNEL bulunmamaktadır. Bu ürün için PNEC bulunmamaktadır. Mesleki Maruz Kalma Sınırları (mg/m 3 ) TLV/TWA 8 saat (mg/m 3 ) DNEL, kısa süreli TLV/STEL 15 dakika (mg/m 3 ) Yorumlar DNEL, uzun süreli Etki lokal Etkiler Sistemik Etki lokal Etkiler Sistemik Etanol Dermal 343 mg/kg/bw/gün 1900 mg/m mg/m 3 Tüketici için DNEL: Kimyasalın adı Maruziyet DNEL, kısa süreli DNEL, uzun süreli Etki lokal Etkiler Sistemik Etki lokal Etkiler Sistemik Etanol Dermal 206 mg/kg/bw/gün 950 mg/m mg/m 3 Oral 87 mg/kg/bw/gün

3 Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC) Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 3/5 Kimyasalın adı Maruziyet Tatlı Su Deniz Suyu Etanol Su 0,96 mg/l 0,79 mg/l Tortu 3,6 mg/kg 2,9 mg/kg Kesintili su STP Toprak Oral 2,75 mg/l 580 mg/l 0,63 mg/kg 0,72 mg/kg gıda 8.2 Maruziyet Kontrolleri Mühendislik Kontrolleri Kişisel Koruyucu Donanım koruma El koruma Göz koruma Cilt/vücut koruma 9- FİZIKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruz kalma koşullarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler şunları içerir: Maruz kalma talimatnamelerinin / sınırlarının altında bulunan havadaki konsantrasyonları kontrol altına almak için yeterli havalandırma. Kullanma esnasında birşey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Kişisel koruyucu donanımın etkinliği, diğer unsurlarla birlikte, sıcaklık ve havalandırma derecesine bağlıdır. Söz konusu özel duruma bağlı olarak mutlaka profesyonel destek alın. Yeterli havalandırma sağlayın. Büyük çaplı maruziyet durumlarında uygun solunum donanımı kullanın. Uygun: gaz filtresi tip A (kahverengi), sınıf I veya daha yüksek, örn. EN 140 standardına uygun yüz maskesi Normal kullanım koşullarında özel eldivenlere gerek yoktur. Olası göz teması tehlikesi olduğunda uygun emniyet gözlüklerini takın. Standart iş giysilerinin ötesinde cilt koruması olağan koşullarda gerekli değildir. 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler Görünüm Sıvı Renk Pembe Koku Kokulu Koku eşiği Bilinmiyor ph 8,2 Çözünürlük Çözünebilir Bölünme katsayısı: n-oktanol / su Uygulanamaz. Parlama noktası, C 43 C (PMcc) Parlamaya neden olmaz Kendiliğinden alev alma sıcaklığı, C > 180 C Kaynama noktası/kaynama aralığı, C 80 C Ergime noktası, C - 5 C Üst patlama limiti Bilinmiyor. Alt patlama limiti (havada %): 3,1 ( Etanol ) Alt patlama limiti 27 Oksitleyici özellikler Uygulanamaz. Hiçbir oksitleyici madde içermez. Ayrışma sıcaklığı Uygulanamaz. Viskozite Bilinmiyor. Buhar basıncı, Pa < 2300 Buhar yoğunluğu (hava = 1) (20 C) > 1 Yoğunluk, 20 C, g/cm 3 0,98 Buharlaşma hızı ((nbuac=1)) < KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Kimyasal Kararlılık Normal koşullar altında kararlıdır Kaçınılması gereken koşullar Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakının Kaçınılması gereken malzemeler Oksitleyici maddelerden uzak tutun. 10.4Tehlikeli Ayrışma Ürünleri Bilinmiyor.

4 Sayfa 4/5 11- TOKSIKOLOJIK BILGILER 11.1 Toksikolojik Etki Hakkında Bilgi Bu ürün üzerinde toksikolojik araştırma yapılmamıştır. Akut toksisite LC50 hesaplanir: > 10 mg/l. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Düşük toksisite. Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamayan. Baş ağrısı, baş dönmesi ve hastalık hissine neden olabilir. Hassaslaşma 11 IHTOX SENS Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamayan. Kanserejonlik Hiçbir kanserojen madde içermez. Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, Cilde temas Akut toksisite Duyarlayıcılık Göze temas Akut toksisite Kanserejonlik 12- EKOLOJİK BİLGİLER Özel olarak bu ürün için ekotoksikolojik veriler saptanmamıştır. LD50 hesaplanir: > 5000 mg/kg.bw. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Düşük toksisite. Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, Uzun süreli temas cildi kurutabilir ve yağını alabilir. Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, Hafif tahrişe neden olabilir. LD50 hesaplanir: > 5000 mg/kg.bw. Bilinmeyen toksisite Malzemeler: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Düşük toksisite. Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, Hastalık hissi, kusma ve ishale neden olabilir. Hiçbir kanserojen madde içermez. Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, 12.1 Akut toksisite LC50 hesaplanır (balık): 1220 mg/l. EC50 hesaplanır (suda yaşayan omurgasızlar): 1173 mg/l. Yüzde 1 den küçük olmak üzere su canlılarına karşı bilinmeyen maddeler içerir. Sınıflandırılmamıştır - mevcut verilere göre, 12.2Topraktaki Hareketliliği Ürün toprağa girdiği takdirde yüksek derecede hareketli olacaktır ve yeraltı sularını kirletebilir Biyolojik birikim potansiyeli Anlamlı ölçüde biyolojik birikim göstermesi beklenmemektedir Diğer Olumsuz Etkiler Uygulanmaz. 13- BERTARAF BİLGİLERİ 13.1 Atık Arıtma Yöntemleri Boş ambalajı normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Geri dönüşüm konteynerlerini olabilir. Ürün artıkları, boş olmayan ambalajlar kimyasal atık olarak değerlendirilmelidir. Atıkları bir resmi kimyasal atık deposuna bertaraf edin. Ek uyarı Kalıntılar patlama tehlikesi oluşturabilir. Temizlenmemiş varilleri delmeyin, kesmeyin veya kaynak yapmayın. Yerel mevzuat Atıkların elden çıkarılması yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Yerel yönetmelikler, bölgesel ve ulusal gereklerden daha katı olabilir ve bunlara uyulmalıdır. 14- TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER 14.1 ADR Bu madde ADR kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıyor.

5 Sayfa 5/ RID Bu madde RID kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıyor ADNR Bu madde ADNR kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıyor IMDG Bu madde IMDG kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıyor IATA Bu madde IATA kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıyor Kullanıcı için Özel Önlemler Yok 15- MEVZUAT BILGILERİ Bu ürün Yönetmelik (AT) No 1907/2006 (REACH), Yönetmelik (AT) No (CLP) 1272/2008 ve diğer Düzenlemeler ve EC kriterlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaz Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Diğer Bilgiler 16- DİĞER BİLGİLER R-ibarelerinin tam metni: (AB) Yönetmeliği No. 1907/2006 (AB) Yönetmeliği No. 1272/2008 Uygulanmaz Paketleme aşağıdaki bilgileri içermelidir. R21- Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R23/24/25- Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir. R39/23/24/25- Toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi. H225- Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H301- Yutulması halinde öldürücüdür. H311- Cilt ile teması halinde toksiktir. H319- Ciddi göz tahrişine yol açar. H331- Solunması halinde toksiktir. H370- Organlarda hasara yol açar Bu bilgiler mevcut bilgilerimizin en iyi olduğu ve bu tarih itibariyle doğru olduğuna inanılarak hazırlanmış ve sadece sağlık ve emniyet ve çevre koşulları açısından ürünü anlatmak için tasarlanmıştır. Kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi tavsiye ve öneri garanti verilmeksizin yapılır. Bilgi kaynakları: Düzenleme ile ilgili açıklama: Düzenleyen: MSDS Kayıt No: Bu doküman, üretici firma tarafından hazırlanmış MSDS-Güvenlik Bilgi Formunun düzenlenmesi olup; Nilüfer Danışmanlık-Eğitim Firması bünyesinde, ilgili yönetmeliğin öngördüğü şekilde TSE tarafından belgelendirilmiş uzman personel tarafından düzenlenmiştir. 26 Aralık 2008 tarihli, mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan, "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e uygun hale getirilmiştir. Gültekin Başköylü - TSE Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi Akreditasyon No: TSE GBF 1117 GBF-1681/PRS57

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Kullanım: Köpük maddeleri üretimi için genleştirici madde içeren plastik

Kullanım: Köpük maddeleri üretimi için genleştirici madde içeren plastik Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/12 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Neopor F 5300 Plus Kullanım: Köpük maddeleri üretimi için genleştirici madde içeren plastik Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ġġrket/ġġletmenġn TANIMI Madde Adı : Kullanım alanları : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. Ürün Kodu : Q9211, Q9215 Ġmalatçı/Tedarikçi : Shell Chemicals

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı