ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ."

Transkript

1 ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

2 Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi İstatistiksel Proses Kontrol

3 Kalite Güzellik İyilik Pahalılık Tazelik Bir Varlığın, tanımlanmış ve beklenen gereksinmeleri karşılama yeteneğini belirten özelliklerinin bütünüdür. ISO 8402:1994 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence-Sözlüğü Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 3

4 Kalite ve Derece Mont Blanc-Bic Mercedes-Toyota Corolla Oteller (5 yıldız-...) Derece, aynı işlevsel kullanıma sahip fakat farklı kalite isteklerine cevap veren varlıklara verilmiş olan sınıflandırma veya sıralamadır. ISO 8402:1994 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence-Sözlüğü Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 4

5 Kalite Kontrol Kalite isteklerini sağlamaya yönelik olarak kullanılan operasyonel teknikler ve aktiviteler. ISO 8402:1994 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence-Sözlüğü Kalite kontrol, ekonomik etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, kalite döngüsünün her aşamasında, hem proseslerin gözlenmesi hem de yetersiz performansa yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan teknikleri ve faaliyetleri kapsar. Kalite güvence ise tersine önleyici bir yapıya sahiptir. Satış, tasarım, satın alma, sevkiyat gibi etkinlikleri kontrol etmek, b öylece kalite problemlerini önlemek ve üründe kalitenin uygulanmasını sağlamak amacı ile kurulmuş bir sistemdir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 5

6 Kalite Yönetimi Genel yönetim fonksiyonunun, kalite politikasını, hedefleri ve sorumlulukları saptayan ve onları kalite sistemi içinde kalite planlama, kalite kontrol, kalite güvence ve kalite geliştirme gibi araçlarla uygulamaya koyan tüm faaliyetler. ISO 8402:1994 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence-Sözlüğü Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 6

7 The Book of the Dead Section of the Book of the Dead for Nefer-renpet, Deir el-medineh, ca BC. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 7

8 Toplam Kalite Yönetimi Kalite merkezli, bütün üyelerini katılımı ve müşteri tatmini ile uzun vadeli başarıyı hedeflemiş ve topluma ve bütün üyelerine yarar sağlama üzerine oturtulmuş bir yönetim anlayışı. ISO 8402:1994 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence- Sözlüğü Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 8

9 TKY Nedir? Toplam kalite yönetimi "İç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel amaç olarak alan, çalışanların bilgilendirip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi" olarak tanımlanabilir Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 9

10 TKY 8 unsur ile açıklanabilir : Müşteri Odaklılık Tedarikçilerle İşbirliği Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı Süreçlerle Yönetme ve Verilere Dayanma Sürekli İyileştirme ve Yaratıcılık Liderlik ve Kararlılık Toplumsal Sorumluluk Sonuçlara Yönelme Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 10

11 Kalite Yaklaşımları Dr. W.E.Deming Deming müşteriyi üretim hattının en önemli parçası olarak tanımlar. Deming e göre müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değildir. Müşteri, sizin ürününüzden aynı zamanda zevk de almalıdır. Bundan dolayı tedarikçi müşteri ihtiyaçlarının ötesinde ürün ve/veya hizmetlerini geliştirmeli ve rekabet gücünü kaybetmemeye çalışmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 11 Ö P K Y

12 P.B.Crosby Crosby, diğer kalite önderliği gibi (Deming ve Juran) sistemde ortaya çıkan hataların % 80 ninden fazlasının yönetimden, % 20 ye yakın bir kısmınınsa çalışanlardan kaynaklandığını savunur. Bundan dolayı da Crosby e göre organizasyonda ilk eğitilecek grup üst yönetim ve müdürlerdir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 12

13 Dr.J.M.Juran Juran ın kalite görüşü yönetim filozofisine istatistiksel bir yaklaşım getirir. Kalite prosesleri; Kalite planlaması, kalite kontrol ve kalite geliştirme ile mali prosesler arasında paralellikler çizerek yönetimin kontrolünü sağlar. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 13

14 Kaoru İshikawa İshikawa Japonya da toplam kalite kontrol (TKK) hareketini karakterize eden altı özelliği şöyle sıralamaktadır: 1. Şirket çapında TKK faaliyetlerine tüm çalışanların katılımı 2. Mesleki eğitim ve üretime önem verilmesi 3. Kalite kontrol çemberi faaliyetleri 4. Deming ödülü denetlemeleri ve başkan denetlemeleri ile aynı nitelikte TKK denetlemeleri 5. İstatistiksel yönetimlerin uygulanması 6. TKK nın ulus çapında tanıtılması Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 14

15 Kaizen Kaizen Japonya nın rekabetteki başarısının anahtarıdır; ve üst yönetim, müdürler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkesi kapsayan sürekli iyileştirme hareketidir. Kaizen de önce kar değil kalite kavramı vardır ve iyileştirme için iyileştirme arayışının rekabet gücünü artıran en emin yol olduğunu savunur. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 15

16 Sürekli İyileştirme Kaizen kalite yaklaşımına göre ortaya çıkan sürekli iyileştirme metodu Toplam kalitenin yürütülmesinde kullanılan temel araçlardan bir tanesidir. Kaizen aynı zamanda bir problem çözme tekniğidir. Toplam kalite denetiminde yedi istatistiksel araç ve yeni yedi araç diye anılan analiz yöntemleri ile Deming Döngüsü kalite denetim ve iyileştirme aracı Kaizen in ayrılmaz parçalarıdır. Kaizen in 7 prensibi; 1. Problemi kabul edin 2. Çok para gerektirmeyen projeleri seçin 3. Önce kendi problemlerinize bakın 4. Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır. 5. Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet ve dağıtım gibi ilkelere dayalı olarak götürün. 6. PYKÖ döngüsünü kullanın. 7. Doğru çözüm araçlarını kullanın. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 16

17 Kalite Yönetim Sistemleri Gıda Güvenliği Sistemi (GMP, HACCP) Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000) Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14000) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Standardı (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000) Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 17

18 Kalite Maliyetleri: Kalite maliyetleri meydana gelebilecek hataları önleme amacı ile yürütülen faaliyetlerin ve ürün üretim aşamalarında veya müşteriye tesliminden sonra görülen hataların sonucunda ortaya çıkan maliyetler olarak tarif edilir. 1. Yatırım Maliyetleri :Fabrika binası, makine ve teçhizat için yapılan yatırımların maliyetidir. Amortisman, faiz vb. maliyetlerin toplamından oluşur. 2. Faaliyet Maliyetleri :Üretimin gerçekleşmesi için sürdürülen faaliyetlerin meydana getirdiği maliyetlerdir. Direkt işçilik, direkt malzeme ve endirekt maliyet unsurlarının toplamıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 18

19 Kalite Maliyetleri: Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 19

20 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi

21 ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9004:2000 : Kalite Yönetim Sistemi - Tanımlar ve Deyimler : Kalite Yönetim Sistemi -Gereksinimler : Kalite Yönetim Sistemi Kılavuz Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 21

22 ISO 9000:2000 Sistem Elemanları ISO 9000 serisinin tanımladığı 20 öğe ISO 9000:2000 revizyonu ile 8 ana başlıkta toplanmış olup, işlem modelinin tanımı ile toplam kalite yönetimi tam olarak uygulanması hedeflenmektedir. ISO 9000:2000 revizyonundaki 8 ana başlık ve bunların alt başlıkları şu şekildedir: Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 22

23 1. Kapsam 2. Atıf yapılan standartlar 3. Terimler ve tarifler 4. Kalite yönetim sistemi 5. Yönetim sorumluluğu 6. Kaynak yönetimi 7. Ürün gerçekleştirme 8. Ölçme, analiz ve iyileştirme Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 23

24 Proses Yaklaşımı: ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri şartlarını karşılamak amacı ile müşteri tatminini arttırmak için kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımını teşvik eder. Kuruluş içinde prosesler sisteminin uygulanması, bu proseslerin tanımlanması, etkileşimleri ve proseslerin yönetilmesi ile birlikte Proses yaklaşımı olarak adlandırılır. Proses yaklaşımının avantajı, proseslerin oluşturduğu hem bireysel sistem dahilinde prosesler arası bağlantı hem de bunların tümü ve etkileşimleri üzerinde sürekli bir kontrol sağlamasıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 24

25 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Yönetim Sorumluluğu MÜŞTERİ İHTİYAÇL ÇLARI Kaynak Yönetimi Ölçme, Analiz ve İyileştirme MÜŞTERİ MEMNUNİYET İYETİ Giriş Üret im yönetimi Çıkış Ürün Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 25

26 Şekilde görülen proses tabanlı kalite yönetim sistemi modeli madde 4 ten madde 8 e kadar verilen proses bağlantılarını gösterir. 4. Kalite yönetim sistemi 5. Yönetim sorumluluğu 6. Kaynak yönetimi P 7. Ürün gerçekleştirme 8. Ölçme, analiz ve iyileştirme Bu gösterime ek olarak planla-yap-kontrol et-önlem al olarak bilinen (PYKÖ) metodolojisi bütün proseslere uygulanabilir. Ö K Y Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 26

27 1. Kapsam ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun a) Müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda, b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler de dahil olmak üzere, sistemin verimli uygulanması ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği durumlarda; kalite yönetim sistemi için gerekli şartları belirler. Bu standardın bütün şartları genel olup, bütün kuruluşlara uygulanabilir. Madde 7 deki bazı şartların sınırlamaları hariç tüm şartlar uygulanmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 27

28 2. Atıf yapılan standartlar IEC, ISO, EN vb No. ISO 9000:2000 Adı (İng.) TS No Adı (Türkçe) Quality Managment Systems- Fundamental s and vocabbulary TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel kavramlar ve sözlük Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 28

29 3. Terimler ve tarifler ISO 9000:1994 ISO 9000:2000 Tedarikçi Kuruluş Taşeron Tedarikçi Tedarikçi Kuruluş Müşteri Ürün Hizmet Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 29

30 4. Kalite yönetim sistemi 4.1 Genel şartlar: Kuruluş standardın gerektirdiği şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 30

31 KE K Prosedürl er Talimatlar 4.2 Dokümantasyon şartları Genel: Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu a) Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını, b) Kalite el kitabını c) Dokümante edilmiş prosedürleri d) Proseslerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları e) Standardın gerektirdiği kayıtları içermelidir. Destek Dokümanları Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 31

32 4.2.2 Kalite el kitabı :Kuruluş a) Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve gerekçelerini b) Kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları c) Kalite yönetim sistemi prosesleri arasındaki etkileşimin açıklandığı bir el kitabı oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 32

33 4.2.3 Dokümanların kontrolü: Kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar kontrol edilmelidir. a) Yayımlanmadan önce dokümanların yeterlilik açısından onaylanması b) Dokümanların gözden geçirilmesi,gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması c) Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun tanımlanmasının sağlanması, d) Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması, e) Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla tanımlanabilmesinin sağlanması f) Dış kaynaklı dokümanların tanımlanmış olması ve bunların dağıtımın kontrol altında olmasının sağlanması g) Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, uygun bir tanıtımın uygulanması için; dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 33

34 4.2.4 Kayıtların kontrolü: Kayıtlar okunabilir olarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar ulaşılabilir olmalıdır. Kayıtların; tanımlanması, muhafazası, korunması, ulaşılabilir olması, saklama süresi ve elden çıkarılması için gerekli kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiş prosedür oluşturulmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 34

35 5. Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetim taahhüdü: Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerin yerine getirilmesine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlamalıdır: a) Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları kadar, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin iletilmesiyle. b) Kalite politikasının oluşturulmasıyla, c) Kalite hedeflerinin belirlenmiş olmasıyla d) Yönetimin gözden geçirmesinin yapılmasıyla e) Kaynakların bulunabilirliğinin sağlanmasıyla Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 35

36 5.2 Müşteri odaklılık: Üst yönetim, müşteri tatmininin artırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmiş ve yerine getirilmiş olmasının sağlamalıdır. 5.3 Kalite politikası: Üst yönetim, kalite politikasının; a) Kuruluşun amacına uygunluğunu, b) Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesini, c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını, d) Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını, e) Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini, sağlamalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 36

37 5.4 Planlama Kalite hedefleri: Üst yönetim, kuruluş içinde, ürün için karşılanması gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir olmalı ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır Kalite yönetim sisteminin planlanması: Üst yönetim; a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere madde 4.1 de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlamasını, b) Kalite yönetim sisteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi, sağlanmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 37

38 5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim Sorumluluk ve yetki: Üst yönetim, sorumlulukların, yetkilerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin, tanımlanmasını ve kuruluş iletişimini sağlamalıdır Yönetim temsilcisi: Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır: a) Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulamasını ve sürdürülebilmesini sağlamak b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor etmek, c) Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak İç iletişim: Üst yönetim, kuruluşta uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve iletişimin, kalite yönetim sisteminin etkinliği dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 38

39 5.6 Yönetimin gözden geçirilmesi Genel: Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir Gözden geçirme girdisi: Yönetimin gözden geçirme girdisi; a) Tetkiklerin sonuçlarını b) Müşteri geri beslemesi c) Proses performansı ve ürün uygunluğunu d) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumunu e) Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinde devam eden takip faaliyetlerini f) Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikleri g) İyileştirme için önerileri içermelidir Gözden geçirme çıktısı:yönetimin gözden geçirme çıktısı; a) Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesini b) Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesini c) Kaynak ihtiyaçlarını içermelidir Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 39

40 6. Kaynak yönetimi 6.1 Kaynakların sağlanması: Kuruluş; a) Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek ve tekinliğini sürekli iyileştirmek, b) Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak için, gerekli olan kaynaklar belirlemeli ve sağlamalıdır. 6.2 İnsan kaynakları Genel: Ürün kalitesini etkileyebilecek işi yapan personel; uygun eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 40

41 6.2.2 Yeterlilik, bilinç ve eğitim: Kuruluş; a) Ürün kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği tayin etmeli, b) Eğitimi sağlamalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almalı, c) Alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirmeli, d) Personelin yaptığı faaliyetlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlamalı ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemeli, e) Eğitim, öğretim, beceri ve deneyim konusunda uygun kayıtları muhafaza etmelidir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 41

42 6.3 Alt yapı: Kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunun sağlamak için gerekli olan altyapı tayin etmeli, sağlamalı ve sürdürmelidir. Alt yapı, uygulanabildiğinde aşağıdakileri kapsar: a) Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler; b) Proses teçhizatı, (yazılım ve donanım) c) Destek hizmetleri (taşıma, veya iletişim gibi). 6.4 Çalışma ortamı: Kuruluş, ürünün şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 42

43 7. Ürün gerçekleştirme 7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlaması: Kuruluş, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri ve geliştirmelidir. Ürün gerçekleştirme planlaması, kalite yönetim sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı olmalıdır. Ürün gerçekleştirme planlamasında, kuruluş uygun olduğunda aşağıdakileri belirlemelidir: a) Ürün için kalite hedefleri ve şartlar, b) Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması c) Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri d) Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşılandığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 43

44 7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler Ürüne bağlı şartların belirlenmesi: Kuruluş, a) Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş şartlar, b) Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları, c) Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, d) Kuruluş tarafından belirlenen ilave şartları belirlemelidir Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi: Kuruluş, ürüne bağlı şartları gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, kuruluşun müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce yapılmalı ve: a) Ürün şartlarının tarif edilmiş olmasını, b) Önceden ifade edilenlerden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözümlenmesini, c) Kuruluşun tarif edilmiş şartları karşılama yeterliliğine sahip olmasını sağlamalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 44

45 7.2.3 Müşteri ile iletişim Kuruluş; 1. Ürün bilgisi 2. Tadiller de dahil olmak üzere başvurular, sözleşmeler, veya sipariş alımı 3. Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemesi konularında müşteri ile olan iletişimini belirlemeli ve uygulamalıdır. 7.3 Tasarım ve geliştirme Tasarım ve geliştirme planlanması Kuruluş, ürünün tasarımını ve geliştirmesini planlamalı ve kontrol etmelidir. Planlamada; Tasarım ve geliştirme aşamaları Her tasarım ve geliştirme aşamasına uygun olan gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılmayı Tasarım ve geliştirme için sorumlulukları ve yetkiler yer almalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 45

46 7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri Ürün şartları ile ilgili girdiler belirlenmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir. Bu girdiler; 1. Fonksiyon ve performans şartlarını 2. Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartlarını, 3. Uygulanabildiğinde önceki benzer tasarımlardan elde edilen bilgi, 4. Tasarım ve geliştirme için esas olan diğer şartları İçermelidir Tasarım ve geliştirme çıktıları Tasarım ve geliştirme çıktıları girdilere karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir formda temin edilmeli ve dağıtımdan önce onaylanmalıdır. Çıktılar; 1. Tasarım ve geliştirme için girdi şartlarını karşılamalı, 2. Satın alma, üretim, ve hizmet sunumu için uygun bilgiyi sağlamalı 3. Ürün kabul kriterlerini içermeli veya atıf yapmalı 4. Bir ürünün güvenli ve uygun kullanımı için esas olan ürün özelliklerini belirtmelidir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 46

47 7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi Uygun aşamalarda tasarım ve gözden geçirmenin sistematik gözden geçirilmesi, aşağıda verilen amaçlar için planlı düzenlemeler uygun olarak gerçekleştirilmelidir; 1. Şartların karşılanmasında, tasarım ve geliştirme sonuçlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi 2. Herhangi bir problemin belirlenmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin önerilmesi Tasarım ve geliştirme doğrulaması Tasarım ve geliştirme çıktılarının tasarım ve geliştirme girdi şartlarını karşılaması için planlı düzenlemeler uygun olarak doğrulama yapılmalıdır Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması Nihai ürünün belirlenmiş veya amaçlanan kullanım veya uygulama şartlarını karşılayacak yeterlikte olmasını sağlamak için planlanan düzenlemeler göre tasarım ve geliştirme geçerliliği yapılmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 47

48 ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü Tasarım ve geliştirme değişiklikleri tanımlanmalı ve kayıtlar muhafaza altına alınmalıdır. Bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce gözden geçirilmeli, doğrulanmalı ve uygun olduğunda geçerli kılınmalı ve onaylanmalıdır. 7.4 Satın alma Satın alma prosesi Kuruluş, satın alınan ürünün belirtilen satın alma şartlarına uygunluğunu sağlamalıdır. Tedarikçiye ve satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği satın alınan bir sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisine veya nihai ürüne bağımlı olmalıdır. Kuruluş tedarikçilerini kuruluş şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirmeli ve seçmelidir. Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 48

49 7.4.2 Satın alma bilgisi Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklamalı ve uygun olduğu yerlerde; 1. Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanımlar için şartları 2. Personelin yeteneği için şartları ve 3. Kalite yönetim sistemi şartlarını içermelidir Satın alınan ürünün doğrulanması Kuruluş, satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarının karşılamasını sağlamak için muayene ve diğer gerekli faaliyetleri oluşturmalı ve uygulamalıdır. Kuruluş veya onun müşterisi, tedarikçinin yerinde doğrulama yapmak istediğinde kuruluş satın alma bilgisinde, talep edilen doğrulama düzenlemelerini ve ürünün serbest bırakılma metodunu belirtmelidir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 49

50 7.5 Üretim veya hizmetin sağlanması (sunulması) Üretim veya hizmet sağlamanın kontrolü Kuruluş, kontrollü koşullar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlamalı ve yürütmelidir. Kontrollü koşullar uygulanabildiğinde 1. Ürünün özelliklerini açıklayan bilgilerin bulunabilirliliğini 2. Gerekli olduğunda çalışma talimatlarının bulunabilirliliğini 3. Uygun donanımın kullanımını 4. İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını 5. İzleme ve ölçmenin uygulanmasını 6. Serbest bırakma teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını Kapsamalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 50

51 7.5.2 Üretim ve hizmet sağlaması için proseslerin geçerliliği Kuruluş elde edilen çıktının bir sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanmadığı yerlerde üretim ve hizmet sağalma prosesini geçerli kılmalıdır. Bu sadece ürün kullanıma girdikten veya hizmet verildikten sonra kusurların görünür olduğu durumlardaki her prosesi içerir. Geçerli kılma bu proseslerin planlanmış sonuçlarının elde edilme yeteneğini göstermelidir. Kuruluş uygulanabilir olduğunda aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu prosesler için düzenlemeler yapmalıdır. 1. Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler 2. Donanımın ve personelin yeterliliğinin onaylanması 3. Belirli metodların ve prosedürlerin kullanılması 4. Kayıtlar için şartlar 5. Yeniden geçerli kılma Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 51

52 7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlilik Uygun durumlarda kuruluş ürünü ürün gerçekleştirmesi boyunca uygun yollarla tanımlamalıdır. Kuruluş ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre tanımlamalıdır. İzlenebilirlilik bir şart olduğunda kuruluş ürünü tek olarak kontrol ve kayıt etmelidir. Not: Bazı endüstri sektörlerinde konfigürasyon yönetimi ve tanımlama ve izlenebilirliğin sürdürülebildiği bir araçtır Müşteri malı (varlığı) Kendi kontrolü altında olduğu sürece kuruluş müşteri malına dikkat göstermelidir. Kuruluş kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri malını tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Herhangi bir müşteri malı kaybolursa zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir. Not: Müşteri malı fikir haklarını da kapsar Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 52

53 7.5.5 Ürünün korunması Kuruluş iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu muhafaza tanımlamayı taşımayı ambalajlamayı depolamayı ve korumayı içermelidir. Muhafaza ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır. 7.6 İzleme ve Ölçme cihazlarının kontrolü Kuruluş taahhüt edilen izleme ve ölçmeyi ve bunun için gereken izleme ve ölçme cihazlarını belirlemelidir. Kuruluş izleme ve ölçmelerin yapılabilmesini ve bunların izleme ve ölçme şartları ile tutarlı olmasını sağlayacak prosesleri oluşturmalıdır. Gerekli olduğunda geçerli sonuçların sağlanması için ölçme teçhizatı; 1. Belirli aralıklarla kalibre edilmiş ve doğrulanmış olmalı veya kullanımdan önce uluslar arası veya ulusal referans ölçme standartlarına göre izlenebilir olmalıdır. Bu tipte referans ölçme standartlarının bulunmadığı yerlerde kalibrasyon veya doğrulamada esas alınan hususlar kaydedilmelidir. 2. Gerekli olduğunda ayar edilmiş veya yeniden ayar edilmiş olmalıdır. 3. Kalibrasyon durumunun tayin edilmiş olmasını sağlamak için tanımlanmış olmadır. 4. Ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak ayarlardan korumuş olmadır. Taşıma bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalara karşı korunmuş olmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 53

54 8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme 8.1 Genel Kuruluş aşağıdakiler için gerekli olan izleme analiz ve geliştirme prosesini planlamalı ve uygulamalıdır. Ürünün uygunluğunu göstermek Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek Bu istatistiksel teknikler de dahil olmak üzere uygulanabilir metotların tayin edilmesini ve bunların genişletilmiş kullanımını da kapsamalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 54

55 8.2 İzleme ve Ölçme Müşteri memnuniyeti Kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden bir olarak müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgili izlemelidir. Bu bilgiye elde etmek ve kullanmak için metotlar belirlenmelidir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 55

56 8.2.2 İç tetkik Kuruluş kalite yönetim sisteminin Planlanmış düzenlemelere bu standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim şartlarına uyduğunu ve Etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü teyit etmek için planlı araklarla iç tetkikler yerine getirilmelidir. Bir tetkik programı geçmiş tetkiklerin sonuçları da dahil olmak üzere tetkik edilecek alanların ve proseslerin önem ve durumları dikkate alınarak planlanmalıdır. Tetkik kriterleri kapsamı sıklığı ve metotları tarif edilmelidir. Tetkikçilerin seçimi ve uygulanan tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamalıdır. Tetkikçiler kendi işlerini tetkik etmemelidir. Tetkiklerin planlanması ve yerine getirilmesi sonuçların rapor edilmesi kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dökümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmelidir. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 56

57 8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi Kuruluş gerektiğinde kalite yönetim sistemi proseslerin ölçülmesi ve izlenmesi için uygun metotları uygulamalıdır, Bu metotlar planlanmış sonuçları elde etmeye yönelik proseslerin yeteneğini göstermelidir. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler yapılmalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 57

58 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi Kuruluş ürün şarlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürünün karakteristiklerini izlemeli ve ölçmelidir. Bu doğrulama ürün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında planlanan düzenlemelere göre gerçekleştirilmelidir. Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kanıtlar muhafaza edilmelidir. Kayıtlar ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişi/kişileri göstermelidir. Ürünün serbest bırakılması ve hizmetin sunumu planlı düzenlemelerin tatmin edici olarak tamamlanmasına kadar ve yetkili personel tarafından ve mümkün olduğunda müşteri tarafından onaylanmadıkça yapılmamalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 58

59 8.3. Uygun olamayan ürünün kontrolü Kuruluş belirlenen şartlara uymayan ürünün yanlışlıkla kullanımın ve teslimatın önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamalıdır. Kontroller ve uygun olmayan ürünle ilgili sorumluluk ve yetkiler dökümante edilmiş bir prosedür içinde tarif edilmelidir. Kuruluş uygun olmayan ürünü aşağıdaki yollardan biri veya birden fazlası ile Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınması yolu ile Uygun olmayan ürünün kullanıma serbest bırakılması veya kabulü için yetkili personelin veya uygulanabildiğinde müşterinin izini ile Ürünün asıl amaçlanan kullanımını ve uygulanmasını engellemek için gerekli önlemlerini alınması ile ele almalıdır. Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 59

60 8.4. Veri analizi Kuruluş kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite yönetim sistemini etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemeli toplamalı ve analiz etmelidir. Bu analiz, izleme ve ölçme sonuçlarından çıkan ve diğer ilgili kaynaklarda çıkan verileri kapsamalıdır. Veri analizi aşağıdakilerle ilgili bilgi sağlamalıdır. Müşteri memnuniyeti(madde 8.2.1) Ürün şartlarına uygunluk (madde 7.2.1) Önleyici faaliyet için fırsatlarda dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri Tedarikçiler Çarşamba Eurocons İzmir-Türkiye 60

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN KALİTE NEDİR??? KALİTE; KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. TANIMLAR Kalitenin

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 Sunuşun İçeriği Sunuş İçeriği Bölüm 1: 9001:2008 Geçişi Nasıl olacak? Bölüm 2: 9001:2008-9001:2000 (Değişikliklerle ilgili detay inceleme) Bölüm 3: 9004 Beklenen Değişiklikler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi

Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi TEKSTİL L MÜHENDM HENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL ISO 9001:2008 BİLGB LGİLENDİRME EĞİE ĞİTİMİ Eğitimci: Hüseyin DEMİRGIRAN ISO 9001 Baş Denetçisi EĞİTİM M KAPSAMI BELGELENDİRME SÜRECİ KALİTE KAVRAMI KALİTE

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı