İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 1... : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- GENEL OLARAK VERGİNİN KONUSU A- KONUNUN BELİRLENMESİNDEKİ ETKENLER B- KATMA DEĞER VERGİSİNİN UYGULAMA KOŞULLARI Ortada Bir İşlemin Bulunması İşlemin Bir Faaliyet Çerçevesinde Yapılması veya Belirli Faaliyetlerden Doğması Faaliyette Bulunanların Hukuki Durumları İle Faaliyette Bulunma Nedenlerinin Önemli Olmaması İşlemlerin Türkiye de Yapılması V- TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 73 A- FAALİYETİN DEVAMLILIĞI Ticari ve Sınai Faaliyet Zirai Faaliyet Serbest Meslek Faaliyeti Ticari, Sınai, Zirai Faaliyetler ile Serbest Meslek Faaliyetlerinin Arızi Olarak Yapılması Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet İle Serbest Meslek Faaliyetinin Boyutları B- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI V- HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI A- MAL İTHALATINDA Genel Olarak Mutemet Eliyle İthalat B- HİZMET İTHALATINDA Genel Olarak Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde KDV Yabancı Kişi ve Kuruluşların Türkiye de Yaptıkları Hizmetler ve Mal Satışlarında KDV Yurt Dışından Kredi Sağlanması Hizmetlerinde KDV Yabancı Uzmanların Türkiye de Yaptıkları Danışmanlık Hizmetlerinde KDV Yurt Dışındaki Kişilere Proje Çizdirilmesinde KDV Yurt Dışında Yerleşik Bir Kuruma Fizibilite Raporu Hazırlattırılması İşleminde KDV Türkiye de Yerleşik Bir Firmanın Yabancı Firmalara Yurt Dışında Pazar Araştırması Yaptırmasında KDV Yurt Dışında Yapılan Hizmetlerin, Hizmet İhracı Kapsamında KDV den İstisna Olup Olmadığı Yurt Dışında İnşaat İşi Yapan Müteahhitlerin Aldıkları İşin Bir Bölümünü Türk Taşeronlara Yine Yurt Dışında Yaptırmaları Halinde KDV Müteahhitlerin Yurt Dışında Yapacakları İnşaatların Projelerini Türkiye de Çizdirmeleri Halinde KDV 105 VI- DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN TESLİM VE HİZMETLER A- POSTA, TELEFON, TELGRAF, TELEKS VE BUNLARA BENZER HİZMETLER İLE RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-a) Genel Olarak Özel Televizyonlarda KDV B- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI (KDVK Md. 1/3-b) 108 C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLERLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ, GÖSTERİLMESİ (KDVK Md. 1/3-c) Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler ve Konserler Tertiplenmesi, Oynanması Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maçlar, Yarış ve Yarışmalar Tertiplenmesi, Oynanması 111 D- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE VE GÜMRÜK DEPOLARINDA YAPILAN SATIŞLAR (KDVK Md.1/3-d) Genel Açıklama

2 2- Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar E- TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Konu Hakkında KDV Kanunu nda Yapılan Değişiklikler Ürün Senetlerinin Mahiyeti Ürünlerin Lisanslı Depocuya Tesliminde KDV Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV F- BORU HATTI İLE HAMPETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMALARI (KDVK Md.1/3-e) 124 G- GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 70. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİ (KDVK Md. 1/3-f) GVK nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Haklar GVK nın 70. Maddesinde Sayılan ve Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi İşleminin KDV Karşısındaki Durumu Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilendirme Dönemleri Dernek, Vakıf ve Sendikalarca Yapılan Gayrimenkul Kiralamalarında KDV Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması Belediyelere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması H- GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERE, İL ÖZEL İDARELERİNE, BELEDİYELER VE KÖYLER İLE BUNLARIN TEŞKİL ET- TİKLERİ BİRLİKLERE, ÜNİVERSİTELERE, DERNEK VE VAKIFLARA, HER TÜRLÜ MESLEKİ KURULUŞLARA AİT VEYA TABİ OLAN VEYA BUNLAR TARAFINDAN KURULAN YADA İŞLETİLEN MÜESSESELER İLE DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN VEYA BUNLARA AİT VEYA TABİ DİĞER MÜESSESELERİN TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ NİTELİKTEKİ TESLİM VE HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-g) Genel Olarak Orduevleri, Askeri Gazinolar, Askeri Kantinlerin KDV Karşısındaki Durumu Üniversitelerin Öğrenci ve Çalışanlarına Hizmet Sunan Kantin, Kafeterya ve Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan Sosyal Tesislerinin KDV Karşısındaki Durumu Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevlerinde KDV Belediyelerde KDV Uygulaması Hükümlü ve Tutukluların Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla Cezaevlerinde Açılan Kantin, Tabldot ve Çayocağı İşletmeleri Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu I- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYET YOLU İLE VERGİLENDİRİLECEK TESLİM VE HİZMETLER (KDVK Md.1/3-h) 156 İ- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KONULAR Noterlerin İşyerindeki Demirbaşları Kiraya Vermeleri ve Satmaları İşleminde KDV Türkiye de Kurulu Firmanın Yurt Dışında Mal Alıp Satmasının KDV ye Tabi Olmadığı Holdinglerin Bağlı Şirketlerine Kredi Kullandırması İşleminin KDV Karşısındaki Durumu Ortağın Limited Şirketteki Payını Mal Olarak Almak Suretiyle Ayrılması Halinde KDV Rezidanslardaki Konut ve İşyeri Satışlarında KDV Adi Ortaklıklarda KDV Taşınmaz ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal ve Hak Satışlarında KDV Hastaya Muayene Hizmeti Verilmeksizin Yalnızca Reçetenin Yenilenmesi Belediyelere Arsa Karşılığı Yapılan Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV Avukatlık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu Mahkemelerce Tayin Olunan Kayyum, Vasi ve Tereke İdare Memuruna Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergiye Tabi Olmaması Mesleki Kuruluşların, Baroların Yayım Faaliyetinin Vergiye Tabi Olması Mesleki Kuruluşların Üyelerinden Aldığı Kayıt ve Tasdik Ücretlerinin KDV Karşısındaki Durumu Özel Okulların KDV Karşısındaki Durumu İrtibat Bürolarının KDV Karşısındaki Durumu Fuar ve Sergilerde Yapılan Satışların Vergiye Tabi Olması Yardım Toplama Kanunu na Göre Toplanan Yardımlar Ltd. ve A.Ş lerin Aktiflerinde Kayıtlı Menkul ve Gayrimenkullerin Başka Ltd. veya A.Ş lere Ayni Sermaye Olarak Konulması Aidatlarda KDV İştirak Kazançları ve Mevduat Faizlerinin Vergiye Tabi Olmaması Depozito ve Teminatların Vergiye Tabi Olmayacağı Ticari Şirketlerin Kiraladıkları Gayrimenkulleri Yeniden Kiralamalarının Vergiye Tabi Olması Şoförler ve Otomobilciler Odalarının Basılı Kağıt Satışlarında KDV Öğrenci Derneklerinin Otobüs Kiralayarak Taşıma İşi Yapmalarının Vergiye Tabi Olması Siyasi Partilerin Mallarını Satmasının Vergiye Tabi Tutulmayacağı Ferdi İşletmeye İşletme Sahibinin Yakınlarının Yada Üçüncü Şahısların Ortak Olarak Alınmasının KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Özel Şahıslar Tarafından Özel Sürücü Kurslarına Kiralanan Taşıtların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Konutların Kendi Mensuplarının Yanısıra, Başka Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Lojman Olarak Tahsis Edilmesi İşi Terkten Sonra Elde Edilen Kazançların Arızi Kazanç Olduğu

3 30- Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Ticari Taksi Plakası Satışı ve Kiralamasında KDV ATM Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralamasında KDV Otoyollarda Yol Güvenlik Sahasında Yer Alan Reklam Panolarının ve Alanlarının Kiralanmasında KDV Trafo Devirlerinde KDV Yardım Kampanyası Kapsamında GSM Operatörlerine Gönderilen SMS ler Aracılığıyla Toplanacak Bağışlarda KDV Kaza Yapan Sigortalı Binek Otomobillerde KDV Uygulaması Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimleri Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında KDV Gecikme Cezaları ve Tazminatlarda KDV Devre Mülk Hakkı Satışlarında KDV Merkezi Türkiye de Bulunan Bir Şirketin Yurt Dışında Bulunan Şubeleri Aracılığıyla Yine Yurt Dışında Yaptığı Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarında KDV Yurt Dışındaki Kuruluşlara Know-How Karşılığı Yapılan Ödemelerin (Royalti) KDV Karşısındaki Durumu Münhasıran Komisyoncu Sıfatıyla Canlı Hayvan Alım Satımına Aracılık Edenler Yedieminlik Ücretine KDV Uygulanıp Uygulanmayacağı Eczacılar Odası Tarafından İşletilen Lokallerin Durumu Köy Tüzel Kişiliğince İçme Suyu Teslimi Üniversitelerin Mal İthalinde KDV Yağlı Güreş Tertiplenmesi İşleminde KDV Bedeli Ödendiği Halde Faturası Düzenlenmeyen ve Teslim Edilemeyen Malların Satışından Vazgeçilmesi Halinde KDV Maden İşletmeciliği Yapan Şirketin, Maden Arama Ruhsatını Devri İş Hanı veya Apartman Yöneticiliği Sürekli Bir Nitelik Taşıyan Dergi Yayınlama ve Reklam Hizmeti Kollektif Şirketlerde Ortaklık İçi Hisse Devri - Ortaklığın Tümüyle Devri Siyasi Partilerin Düzenlemiş Olduğu Konser ve Bilet Satışlarının KDV ye Tabi Olduğu Menkul Kıymet Alım-Satım Aracılığıyla Uğraşan Aracı Kurumların Faaliyetlerinin KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Ecrimisilin KDV Karşısındaki Durumu Boğaz Köprüsü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde KDV Masraf Yansıtılması ve KDV Alacağın İcra Yoluyla Tahsilinde KDV Oto Galerilerinin KDV Karşısındaki Durumu Çok Katlı Bina Satışında KDV Talih Oyunlarının Oynatıldığı Yerlere Girme İmkanı Veren Giriş Kartı Satışında KDV Okul ve Öğrenci Koruma Derneklerinin Öğrencilerin Bilgilerini Artırmak Amacıyla Kurs Düzenlemesi Kamulaştırma İşlemlerinde ve Tezyid-i Bedelde KDV Banka ve Sigorta Şirketleri ile Bankerlerin KDV Karşısındaki Durumu İhrazata Konu Olan Malzemenin İdare Tarafından Temin Edilmesi ve İnşaat Alanına Depolanması Durumunda, Hakedişlerden Kesilen İhrazat Bedelinin KDV ye Tabi Olmayacağı Çiftçilerin Ürettikleri Zeytinleri Zeytinyağı Fabrikalarına Vererek Kendi Adlarına (Fason) Zeytinyağı İmal Ettirmeleri Karşılığında (Hak) Zeytin, Zeytinyağı ve/veya Pirina Vermeleri İşleminin Gelir Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu Telif Kazancı Elde Edenlerin Durumu Ücret Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifinin Sahip Olduğu Gayrimenkulleri Kiralaması İhale Şartnamesi Satışlarında KDV Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı Okullarda Açılan Kurslarda KDV Devre Tatil Sisteminin KV ve KDV Karşısındaki Durumu Personelin İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Kurulan Tüketim Kooperatiflerinde KDV Derneklerce Düzenlenen Yabancı Dil Kurslarında KDV Konaklama Tesislerinde KDV İşletmedeki Varlıkların Değerlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Değerleme Farklarında KDV Dernek, Vakıf ve Cemaatlere Ait Okullarda KDV Bilirkişilerde KDV Dersanelerde Ücretsiz Öğrenci Okutulması İşlemlerinde KDV Hatır Senedi İmzalanıp Verilmesi İşleminde KDV Kooperatiflerin Üyelerine Yaptıkları İşyeri Teslimlerinde KDV Tüketim Kooperatiflerinin Üyelerine Alışveriş Kolaylığı Sağlaması Karşılığı Aldığı Bedellerde KDV Eğitim Hakkı Karşılığı Yabancı Firmaya Ödenen Lisans Ücretlerinde KDV Belediye Arsası Üzerine İnşaat Masrafları Karşılığı Belli Bir Süre Kullanıldıktan Sonra, Belediyeye Devredilmek Üzere İnşa Edilen Gayrimenkullerde KDV

4 89- Profesyonel Sporcuların Katıldığı Futbol Faaliyetlerinde KDV Kapıdan Satışlarda KDV Milli Park ve Mesire Yerlerine Giriş Ücretlerinin Özel Sektöre İhale Edilmesinin KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Üyelerince Üretilen El Sanatları Eserlerini Satan Derneğin KDV Karşısındaki Durumu SİT Alanında Bulunan Taşınmazlarına Karşılık Şahıslara Hazine Arazisi Verilmesinin KDV Karşısındaki Durumu Gümrük Antreposundaki Malların Antrepoda Başka Bir Şirkete Devredilmesi Kurulacak Adi Ortaklığa Kar Ortağı Olarak Nakit Sermaye Konulmasının KDV ye Tabi Olmadığı Rödövans Bedeli Karşılığı Yapılan Kiralamalarda KDV Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine ye Ait Hizmet Binalarının Bazı Bölümlerini Kantin, Çay Ocağı ve Büfe Olarak Kiraya Vermeleri Halinde KDV Garsoniye Ücretlerinin KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Kooperatiflere Ait Sosyal Tesislerin İhale Yoluyla Satılması Halinde KDV Aile Hekimliği Sistemiyle Üyelere Verilen Sağlık Hizmetlerinde KV ve KDV Risk Payı Karşılığı Yapılan Ödemelerde KDV Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV ye Tabi Olup Olmadığı Personele Verilen Avans Niteliğindeki Borç Paralarda KDV Lisans Mezunu Olmaları Sağlanacak Önlisans Öğrencilerinden Alınacak Katkı Paylarında KDV Binek Otomobil Kiralamalarında KDV Üniversiteler Tarafından Öğrencilere Bedel Karşılığı Verilen Pedagojik Formasyon Derslerinde KDV Türk Patent Enstitüsü nün Marka ve Patent Tesciline İlişkin Hizmetlerinde KDV Sermaye Şirketlerinin Ortaklarına Borç Para Kullandırması İşleminde KDV Üniversitelerin Otel İşletmesi Faaliyetinde KDV Serbest Bölgelerden Türkiye ye Mal Getirilmesi Halinde KDV Vakfın Üniversiteden Kiraladığı Arazileri Üzerine Belli Bir Süre Sonra Üniversiteye Devredilecek Tesis Yaptırılmak Şartıyla Üçüncü Kişilere Kiralanmasında KDV Franchising İşlemlerinde KDV Siyasi Partilerin Lokal İşletmesinde KDV DSİ Tarafından Bedel Karşılığı Yapılan Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu Vakıfların Üyelerine Moral Vermek Amacıyla Tiyatro Grubu Oluşturarak Tiyatro Faaliyeti Tertiplemesi Halinde KDV Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Eden Şirketlerin Teslim ve Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu Milli Eğitim Müdürlüğü nce Yapılan İhale Sonucu Bedeli Genel Bütçeden Ödenen ve Belediye Tarafından Yapılan Öğrenci Taşıma Hizmetinde KDV Rehabilitasyon Merkezinde Özürlü Çocukların İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Kurulan Kooperatiflerin Teslim ve Hizmetlerinde KDV Müşterilerine Ait Hisse Senetlerinin Alım-Satımını Yapan Şirketlerin Bu Hizmetleri Karşılığı Elde Ettiği Komisyonlarda KDV Belediyelerin Kooperatiflere Açık Artırma Suretiyle Taksitle Arsa Satışlarında KDV Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin Üye Kooperatiflere Yaptığı Arsa Teslimlerinde KDV Kamu Kuruluşlarının Kendisine İş Yapan Müteahhitlere Sahibi Olduğu Araç ve Gereci Kiralaması İşleminde KDV Özel Üniversitelerde Verilen Eğitim Hizmetlerinde KDV İhale Usulüyle Taksitle Yapılan Arsa Satışlarında KDV Bankaların Kredi Kartı İle Alış Veriş Yapanlara Belli Puana Ulaşmaları Halinde Verdikleri Hediyelerin Vergilendirilmesi Özel Okulların Eğitim Hizmeti ile Birlikte Pansiyon ve Yemek Hizmetleri de Vermesi Halinde KDV Uygulaması Akaryakıt İstasyonlarının Kredi Kartı Karşılığı Yaptığı Akaryakıt Satışları Nedeniyle Aldıkları Komisyonlarda KDV İnşaat Şirketlerinin Döviz Cinsinden Sattıkları Konut ve İşyerlerinde KDV Konut Yapı Kooperatiflerine Satış Protokolü Çerçevesinde Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Hediye Çeklerinin KDV Karşısındaki Durumu KOSGEB Tarafından Geri Dönüşümsüz Olarak Sağlanan Desteklerin KDV ye Tabi Olmadığı Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin İşletilmesi ve Kiralanmasının KDV Karşısındaki Durumu Şehiriçi Ticari Araçlara Verilen Reklamlarda KDV Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat İşlerinde KDV I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 2... : TESLİM B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- TESLİM VE TESLİMİN KOŞULLARI A- TESLİM KONUSU BİR MALIN BULUNMASI B- MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ DEVREDİLMESİ Malın Maliki Tarafından Alıcıya Teslimi

5 2- Malın Maliki Tarafından, Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcıya Teslimi Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi Malın, Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Yere Bırakılması Malın Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Kişilere Bırakılması Malın Alıcıya veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi C- TESLİM FİİLİNİN GERÇEKLEŞMESİNİ ETKİLEMEYECEK HUSUSLAR Bedelsiz Teslimler Malın Alıcıya Ulaşmaması Malların Zayi Olması Bedelin veya Verginin Alıcı Tarafından Ödenmemesi veya Ödenememesi IV- ZİNCİRLEME İŞLEMLERDE TESLİM A- ZİNCİRLEME TESLİMİN KOŞULLARI B- ZİNCİRLEME TESLİMİN ÖZELLİĞİ V- SU, ELEKTRİK, GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ŞEKİLLERDEKİ DAĞITIMLARDA TESLİM 388 VI- KAP VE AMBALAJLAR İLE DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELER A- KAP VE AMBALAJLARIN GERİ VERİLMESİ B- DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELERİN GERİ VERİLMESİ VII- TRAMPA İŞLEMİNDE TESLİM A- GENEL OLARAK TRAMPA B- KDV YÖNÜNDEN TRAMPA C- TAKAS VIII- ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER A- İŞLETMEDE BULUNAN VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLETMEDE TÜKETİLMESİ B- ARİYET, KARZ VE VEDİA SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI (ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI) Ariyet, Karz ve Vedia nın Tanımı Ariyet, Karz ve Vedia Sözleşmeleri Sonucu Oluşan Teslimlerin KDV Karşısındaki Durumu 394 C- MÜKELLEFLERE AİT BİRDEN FAZLA İŞYERLERİ ARASINDA MAL HAREKETLERİ D- MALLARIN SATILMAK ÜZERE KOMİSYONCULARA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE MAL SATANLARA VERİLMESİ VEYA GÖNDERİLMESİ 396 E- PROMOSYON ÜRÜNLERİ F- EŞANTİYON VE NUMUNE MALLAR G- TİCARİ İŞLETMEYE ZİRAİ İŞLETMEDEN ÜRÜN GÖNDERİLMESİ H- FASON İMALAT VEYA BİTİM İŞLERİ İÇİN MALLARIN TEVDİİ İ- KAPIDAN SATIŞLARDA TESLİM J- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HALİNDE KDV K- SATIŞ İŞLEMİNİN MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ L- BEDELSİZ TESLİM M- MALIN, NAKLİYE SIRASINDA ZAYİ OLMASI N- FASON İŞLERDE TESLİM

6 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 3... : TESLİM SAYILAN HALLER B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- TESLİM SAYILAN HALLER A- VERGİYE TABİ MALLARIN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN VERGİYE TABİ İŞLEMLER DIŞINDAKİ AMAÇLARLA İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ, VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLETME PERSONELİNE ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, HEDİYE, TEBERRU GİBİ NAMLARLA VERİLMESİ Personele Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfaları İşletme Sahibine veya Diğer Üçüncü Şahıslara Bedelsiz Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları Satışların Artırılması, Reklam, Tanıtım Gibi Amaçlarla Eşantiyon, Numune vb. Adlarla Bedelsiz Mal Verilmesi 404 B- VERGİYE TABİ MALLARIN ÜRETİLİP TESLİMİ VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ OLAN MALLAR İÇİN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN KULLANILMASI VEYA SARFI C- MÜLKİYETİ MUHAFAZA (MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI) KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLAR D- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VEYA İNŞA EDİLMESİ HA- LİNDE, VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE BU KIYMETLERİN AKTİFE ALINMASI VEYA KULLANILMAYA BAŞ- LANMASI IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- GARANTİ BELGESİ ÇERÇEVESİNDE SATIŞ SONRASI VERİLEN BEDELSİZ HİZMETLER İLE MALLARIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI Yurt İçinde Garanti Şartları Çerçevesinde Yapılan Bedelsiz Hizmetler ve Mal Değiştirmelerinde KDV Garanti Kapsamında Tamir Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen veya Bedelsiz Olarak Yenisiyle Değiştirilen Malların İthalinde KDV Uygulaması B- KAPANIŞ BİLANÇOSUNDA YER ALAN VARLIĞIN ŞAHSİ TASARRUFA ALINMASININ VERGİYE TABİ OLMASI 424 C- ÖZEL MALİYET BEDELİNİ OLUŞTURAN KIYMETLERİN KİRA SÜRESİ SONUNDA BEDELLİ VEYA BEDELSİZ OLARAK KİRALA- YANA DEVREDİLMESİ İŞLEMİNDE KDV UYGULAMASI D- İŞİN BIRAKILMASI HALİNDE, İŞLETMEDE YERALAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER 425 E- TİCARİ OLARAK İŞLETİLEN ARACIN HUSUSİYE ÇEVRİLMESİ F- FİRMALARIN KURULUŞ YILDÖNÜMLERİNDE PERSONELİNE BEDELSİZ VERDİĞİ MALLARDA KDV Kuruluş Yıldönümlerinde Personele Bedelsiz Mal Verilmesi Halinde KDV Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Personelin Belli Bir Limite Kadar Yapacağı Harcamaların Karşılanması Şeklindeki İşlemlerde KDV 427 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 4... : HİZMET B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- HİZMETİN TANIMI VE HİZMET İFASININ KOŞULLARI A- HİZMETİN TANIMI Genel Olarak Hizmetin Niteliği Hizmet Olarak Tanımlanan İşlemler B- HİZMET İFASININ KOŞULLARI Bir Hizmetin İfa Edilmiş Olması Hizmetin Kanunda Belirtilen Faaliyetler Çerçevesinde Yapılmış Bulunması Hizmetin Kanunda Belirtilen Şekilde Gerçekleştirilmiş Olması Hizmetin Türkiye de Yapılması veya Hizmetten Türkiye de Yararlanılması IV- HİZMET KARŞILIĞININ MAL VEYA BAŞKA BİR HİZMET OLMASI HALİ (HİZMET TRAMPASI) V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- HİZMET İFASIYLA BİRLİKTE MAL TESLİMİ B- CİRO PRİMLERİNİN HİZMET KARŞILIĞI OLUP OLMADIĞI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 5... : HİZMET SAYILAN HALLER B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER

7 C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- KARŞILIKSIZ YARARLANMA VE YARARLANANLARIN NİTELİĞİ A- KARŞILIKSIZ YARARLANMA B- YARARLANANLARIN NİTELİĞİ İşletme Sahibi İşletme Personeli Diğer Şahıslar IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- DOKTORLARIN BEDELSİZ VERDİKLERİ MUAYENE HİZMETLERİ B- OTEL SAHİBİNİN OTELİNDE EŞ VE ÇOCUKLARINI YADA PERSONELİN EŞ VE ÇOCUKLARINI BEDELSİZ KONAKLATMASI VE DİĞER HİZMETLERDEN YARARLANDIRMASI C- OTEL SAHİBİNİN İŞ GEREĞİ EVİNE GİDEMEYİP OTELİNDE YATMASI D- KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ HİZMET YAPILMASI E- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLER F- OTELLERDE TANITIM AMACIYLA VERİLEN BEDELSİZ KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KDV I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 6... : İŞLEMLERİN TÜRKİYE DE YAPILMASI B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA A- MAL TESLİMLERİNİN TÜRKİYE DE YAPILMASI B- HİZMETİN TÜRKİYE DE YAPILMASI Hizmetin Türkiye de Yapılması Hizmetten Türkiye de Faydalanılması Genel Tebliğlerdeki Düzenlemeler C- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR Yurt Dışı Reklam ve Komisyon Giderlerinin Gider Kaydı ve KDV Karşısındaki Durumu Türkiye den Yurt Dışına Düzenlenen Turistik Seyahatlerde KDV Firmalar Tarafından Türkiye den Yurt Dışına Öğrenci Yada Hasta Gönderilmesi Halinde KDV Yurt Dışında Düzenlenen Sergi ve Fuarlara Katılacaklara Verilen Hizmetler Yurt Dışından Sağlanan Sigorta Hizmetleri Yurt Dışında Kredi Temin Edilmesi Transit Ticaretin KDV ye Tabi Tutulamayacağı İhracat Nedeniyle Yabancı Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV İthalat Komisyonlarının KDV Karşısındaki Durumu Yabancı Kurumların Türkiye de Gerçekleştirilen Pul Müzayedesinde Sattıkları Ancak Yabancı Bir Ülkede Teslim Edecekleri Pulların KDV ye Tabi Olmayacağı Yurt Dışı Eğitim Hizmetlerinde KDV Yurt Dışı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Yurt Dışında Bulunan Sigorta Şirketlerine Verilen Hizmetlerde KDV Yurtdışında Bulunan Şirketten Alınan Makine Tamir Hizmetlerinde KDV Yurtdışında Yayımlanan Bir Dergiye Türkiye de Abone Bulma Şeklinde Verilen Hizmetlerde KDV Yabancılara Türkiye deki Konut Satışları Nedeniyle Yurtdışındaki Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV 462 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 7... : ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- İSTİSNA HÜKMÜ İKİNCİ BÖLÜM MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 8... : MÜKELLEF B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA III- İŞLEM TÜRLERİNE GÖRE KDV NİN MÜKELLEFLERİ

8 A- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE BU İŞLERİ YAPANLAR B- İTHALATTA, MAL VE HİZMET İTHAL EDENLER C- TRANSİT TAŞIMALARDA GÜMRÜK VEYA GEÇİŞ İŞLEMİNE MUHATAP OLANLAR D- PTT İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE RADYO VE TELEVİZYON KURUMLARI E- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARINDA BUNLARI TERTİP EDENLER F- PROFESYONEL SANATÇI VE SPORCULARIN KATILDIĞI GÖSTERİLERDE, BUNLARI TERTİPLEYENLER VEYA GÖSTERENLER 472 G- GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 70. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARI KİRAYA VERENLER 472 H- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYETTE, TALEPTE BULUNANLAR I- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARDA MÜKELLEF İ- ADİ ORTAKLIKLARDA MÜKELLEFİYET J- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ K- SERBEST BÖLGELERDE KDV MÜKELLEFİYETİ IV- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN BEYANI VE İADESİ A- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV DE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ: İNDİRİM YOK, İADE İSTENECEK B- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV NİN DÜZELTİLMESİNE VE İADESİNE İLİŞKİN YENİ USUL VE ESASLAR 476 C- FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN KDV NİN DÜZELTİLMESİ Seri No.lu KDV Genel Tebliği nden Önceki Uygulama Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan ve Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Uygulama 478 D- İTHALATTA FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV NİN DÜZELTİLMESİ V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- İHRACAT TESLİMLERİNE VERGİ UYGULAYAN MÜKELLEFİN, BU VERGİYİ HAZİNE YE ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU 480 B- VAKIFLARDA KDV MÜKELLEFİYETİ C- DSİ NİN BEDEL KARŞILIĞI YAPTIĞI HİZMETLERDE KDV MÜKELLEFİYETİ D- ÜNİVERSİTENİN UYGULAMA OTELİ İŞLETMESİ E- VAKFIN SÜREKLİ OLARAK TİYATRO GÖSTERİSİ DÜZENLEMESİ F- BANKERLERİN GEÇİCİ KDV MÜKELLEFİYETLERİ G- SPOR KULÜPLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ H- İRTİBAT BÜROLARININ KDV MÜKELLEFİYETİ I- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) KANUNU NUN (8/1) MADDESİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN ÖTV Sİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV NİN DÜZELTİLMESİ MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 9... : VERGİ SORUMLUSU B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL OLARAK VERGİ SORUMLUSU III- KDV AÇISINDAN VERGİ SORUMLUSU A- GENEL OLARAK KDV DE SORUMLULUK UYGULAMASI B- VERGİ SORUMLULUĞUNU GEREKLİ KILAN HALLER Mükellefin İkametgahının ve İşyerinin Türkiye de Bulunmaması Mükellefin Kanuni ve İş Merkezinin Türkiye de Bulunmaması Gerekli Görülen Diğer Durumlar C- VERGİ SORUMLUSU TUTULABİLECEK KİMSELER İşlemlere Taraf Olanlar Üçüncü Kişiler D- SORUMLULUĞUN UYGULANACAĞI VERGİLENDİRME DÖNEMİ E- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN VERGİLERİN İNDİRİMİ F- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLECEK KDV NİN ÜZERİNDEN HESAPLANACAĞI MATRAH, MATRAHIN HESABINDA GÖZÖNÜNE ALINACAK KUR VE UYGULANACAK KDV ORANI G- SORUMLULUK GEREKTİREN İŞLEMLERİN TOPLUCA BEYAN EDİLECEĞİ, HER BİR İŞLEM İÇİN AYRI AYRI 2 NO.LU BEYANNAME VERİLMEYECEĞİ H- SORUMLU SIFATIYLA KDV ÖDENEN İŞLEMLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE KDV İADE İŞLEMLERİ 493 IV- KDV DE TAM SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER A- YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN HİZMETLERDE SORUMLULUK UYGULAMASI Doğrudan Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde Sorumluluk Yabancı Kişi ve Kuruluşlardan Türkiye de Alınan Hizmetlerde Sorumluluk B- KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV SORUMLULUĞU C- REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI

9 1- Genel Olarak Binaların Dış Cephe Yüzeylerinin Reklam Panosu Olarak Kiraya Verilmesi Halinde KDV ve Sorumluluk Uygulaması 501 D- TELİF FAALİYETLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI E- LİSANSLI DEPOCULUKTA KDV SORUMLULUĞU F- SINIR TİCARETİ YOLUYLA İTHAL EDİLEN MALLARIN SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI V- KDV DE KISMİ SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER A- FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI Fason İmalatın Tanımı Fason İşçilik Hizmetlerinin Kapsamı Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Oranı Serbest Bölgede Bulunan Firmaya Verilen Fason Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması Fason İş Yapanların Vergilerini Beyanı Tevkifat Yapanların Tevkif Ettikleri KDV nin Beyanı KDV si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV nin İadesi Tevkifat Kapsamına Giren İşlemlerde Ortaya Çıkan Fiyat Farklarına Ait KDV den Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Tevkifat Matrahında Değişiklik Olması Halinde Yapılacak İşlemler Terzilerin Pantolon ve Etek Boyunun Kısaltılması, Ütülenmesi, Düğme Dikilmesi, Fermuar Değişimi Gibi İşlemlerinin Tevkifat Kapsamına Girip Girmediği B- İSTİSNADAN VAZGEÇEN MÜKELLEFLERCE YAPILAN HURDA VE ATIK METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT VE CAM TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Genel Açıklama ve Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerden Yapılan Hurda Metal Alımlarında Sorumluluk Uygulaması İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda veya Atık Cam Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda ve Atık Kağıt ve Plastik Malzeme Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Hurda Metalin Tamir, Bakım vb. İşlemlerden Sonra Aynen Kullanılabilmesi Halinde Tevkifat Uygulaması İstisnadan Vazgeçme Nedeniyle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları Satışlarında KDV si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV nin İadesi Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde Tevkifat Uygulaması C- BAKIR, ALÜMİNYUM VE ÇİNKO ÜRÜNLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçe ve Mamullerindeki Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Kablo Teslimleri D- HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI E- AKARYAKIT TESLİMLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI F- 91 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ NDE BELİRTİLEN BAZI İŞLEMLERDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Olan Kuruluşlar Tevkifat Uygulanacak İşlemler Tevkifat Oranı Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı Tevkifat Uygulamasında Sınır Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler İade Sorumlu Tayin Edilen Kurum ve Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Verginin İadesi G- İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar Tevkifat Uygulamasının Kapsamı İade Uygulaması H- PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulaması ve İade Tevkifatın Sınırı Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk I- BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİNİN (SAKATAT VE BAĞIRSAK DAHİL) TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulaması ve İade Tevkifatın Sınırı Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk İ- TURİZM ACENTESİ, REHBER VE BENZERLERİNİN TURİSTLERİ ALIŞVERİŞ YAPMALARI İÇİN GÖTÜRDÜKLERİ DÜKKAN VE MAĞAZALARDAN ALDIKLARI KOMİSYONLARDA TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulaması ve İade

10 2- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk J- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI VI- FATURASIZ MAL VE HİZMETLERE AİT KDV NİN ALICILAR TARAFINDAN SORUMLU SIFATIYLA BEYANI 554 A- GENEL AÇIKLAMA B- BELGESİZ MAL YA DA HİZMET BULUNDURAN MÜKELLEFLERDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI Belge Düzenlememenin VUK Karşısındaki Durumu Belgesiz Mal yada Hizmet Bulunduranların KDV Beyan ve Ödeme Sorumluluğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VERGİYİ DOĞURAN OLAY I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : VERGİYİ DOĞURAN OLAY B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA A- VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN TANIMI B- KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE ÖNEMİ III- MAL TESLİMLERİ VE TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY A- MAL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Genel Olarak Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay Günlük Fatura Düzenleme Süresinin KDV nin Beyanına Etkisi Kısım Kısım Mal Teslimlerinde Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi Trampa Halinde Tasarruf Hakkının Zincirleme Akit Yoluyla Devredilmesi Malın Alıcıya ya da Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi Su, Elektrik, Gaz vb. Enerji Teslimlerinde Kap ve Ambalaj Maddelerinde Lisanslı Depoculukta Vergiyi Doğuran Olay B- TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Vergiye Tabi Malların Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi Vergiye Tabi Malların Personele Verilmesi Vergiye Tabi Malların Dahili Sarfı Mülkiyeti Muhafaza (Mülkiyetin Saklı Tutulması) Kaydıyla Yapılan Satışlar C- ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR Gayrimaddi Mallar ve Hakların Durumu Müzayede ve Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Müşterinin Kabul Koşuluna Bağlı Mal Satışı Alivre Satışların Durumu Hizmet İfasıyla Birlikte Mal Teslimi Vadeli-Taksitli Satışlar Taşınmaz Satışları Malın Ödünç Olarak Veya Emaneten Teslimi Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV nin Doğduğu Tarih İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Satışlarda KDV Mal Teslim Edilmekle Beraber, Satış Fiyatı Belli Olmadığı İçin KDV Hesaplanmamış Olması Kapıdan Satışlarda (Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlı) Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarih 594 IV- HİZMETİN TANIMI KAPSAMI VE HİZMETİN İFASINDA VE HİZMET SAYILAN DURUMLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 595 A- HİZMET İFASINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY Hizmetin Yapılması Hizmetin Kısım Kısım Yapılması Hizmet Karşılığının Mal veya Başka Bir Hizmet Olması Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura ve Benzeri Belgelerin Düzenlenmesi Hizmet Bedelinin Peşin Alınması B- HİZMET SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY İşletme Sahibinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması İşletme Personelinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması Diğer Şahısların Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması C- SERBEST MESLEK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY V- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ VE HAL KOMİSYONCULARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUM 601 A- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ

11 1- Komisyoncular Suretiyle Yapılan Satış Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satış B- VERGİYİ DOĞURAN OLAY C- YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VI- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY VII- KİRAYA VERME İŞLEMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY A- TİCARİ İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI Ticari Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilen Taşınır-Taşınmaz Mal ve Hak Kiralamalarında KDV yi Doğuran Olay Peşin Ödemeli Kiralamalarda KDV yi Doğuran Olay ve Verginin Beyan Edileceği Dönem. 605 B- TİCARİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI VIII- İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY A- MAL İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY B- HİZMET İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY IX- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 609 X- İLERİ TARİHLERDE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İÇİN ÖDENEN AVANSLARDA KDV A- KDV KANUNU NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ B- AVANS ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU XI- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE, KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY Vergi İdaresinin Görüşü Yargı Organlarının Görüşü Kişisel Görüşümüz B- ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU C- EĞİTİM HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY D- AVUKATLIK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY E- OTELCİLİK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY F- NAKLİYE HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY G- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ YAPILAN HİZMETLER H- SOĞUK HAVA DEPOSU İŞLETİLMESİ FAALİYETİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY I- MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY Gelir İdaresi nin Görüşü Danıştay ın Konuya İlişkin Kararları Kişisel Görüşümüz J- PTT TARAFINDAN VERİLEN HABERLEŞME HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY K- FİYAT FARKLARI, VADE FARKLARI, KUR FARKLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY L- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TEZYİD-İ BEDEL DAVASI SONUCUNDA ARTIRILMASI HALİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY 627 İKİNCİ KISIM İSTİSNALAR BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT İSTİSNASI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : MAL VE HİZMET İHRACATI B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA A- MAL İHRACATI İhracatın Tanımı ve Kapsamı KDV İhracat İstisnasının Uygulanma Koşulları İhracat İstisnasının Uygulanacağı ve Beyan Edileceği Vergilendirme Dönemi İhraç Şekillerine Göre KDV İstisna Uygulaması Mal İhracatı İle İlgili Olarak Özellik Taşıyan Durumlar B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI Genel Açıklama Avrupa Birliği Direktiflerine Göre Hizmet İhracatı Anlayışı KDV Kanunu na Göre Hizmet İhracat İstisnası Hizmet İhracatı Açısından Özellik Taşıyan Durumlar Serbest Bölgedeki Bir Firmanın Yurt Dışındaki Firmanın Mallarının Pazarlanmasına İlişkin Olarak Yabancı Firma İle Türkiye deki Alıcılara Verdiği Aracılık Hizmetlerinde KDV

12 6- Türkiye den Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnası KDV ye Tabi Hizmetine İstisna Uygulayan Mükellefin Vergi İnceleme Raporu Uyarınca Tarh Edilen Vergiyi İhracatçıya Rücu Etmesi 694 C- TURİSTLERE YAPILAN SATIŞLARDA (TAX FREE) KDV İADESİ İstisnadan Yararlanacak Yada Yararlanmayacak Alıcılar İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar İstisna Kapsamına Giren Mallar İstisna Kapsamında Satış Yapılabilecek Asgari Tutar Satıcıların Uyacakları Esaslar Alıcıların Uyması Gereken Esaslar Verginin Alıcıya İade Edilmesi Turistlere Yapılan Satışlara Ait Bedellerin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi Özellik Taşıyan Durumlar D- YABANCI TAŞIMACILAR İLE TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILANLARA TÜRKİYE DE YÜKLENDİKLERİ KDV NİN İADESİ İstisna Uygulamasından Yararlanacak Olanlar İstisna Kapsamında Satın Alınacak Mal ve Hizmetler İstisna Kapsamında Yapılacak Alımlarda Asgari Tutar İstisnanın Yabancı Ülkelere Karşılıklılık İlkesi Çerçevesinde Uygulanacağı İadenin Belirlenen Vergi Dairesi Müdürlüklerince Yapılabileceği İadenin Aylık Dönemler İtibariyle Talep Edilebileceği İade Talebinde Aranılacak Belgeler İadenin Ne Şekilde Yapılacağı E- YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN KDV İSTİSNASI İstisnanın Kapsamı Asgari Tutar İade İçin Başvurulacak Vergi Dairesi İade Talebi F- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE TECİL TERKİN UYGULAMASI İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek Mükellefler İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek İmalatçıların Tanımları ve Özellik Taşıyan Durumlar İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması İhracatın 3 Aylık Süre İçerisinde Gerçekleştirilememesi ve Ek Süre İhracatın Gerçekleşmemesi veya Zamanında Yapılmaması Hallerinde Vergi Ziyaı Cezasının Uygulanmaması Tecil-Terkin İşlemlerinin İhraç Edilecek Mal İle Bu Malın Eklentisi veya Ayrılmaz Parçası Niteliğindeki Mallara Uygulanabileceği İmalatçının Faturasının İhracatçı Faturasından Sonraki Bir Tarihi Taşıması Halinde Tecil-Terkin İşlemi İhraç Edilen Mallar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tartım Fazlalarında ve Noksanlarında Tecil-Terkin İşlemleri İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın Markasının İhracatçı Tarafından Değiştirilmesi Halinde Tecil-Terkin İşlemi Ltd. Şti. İken Alınan Sanayi Sicil Belgesinin A.Ş. Haline Dönüşüldüğünde Geçerli Olup Olmayacağı Gümrük Beyannamesinde İmalatçının Adının Yazılmaması Halinde Tecil-Terkin İşlemleri İmalatçı Tanımına Girmeyen Mükelleflerin İhracatçılara İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edip, Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanmaları Yada İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların İhraç Edilen Nihai Mamul Olmaması Halinde Yapılacak İşlem İhracat Bedellerine Bağlı Vergi İadesi, Kur Farkı ve Kaynak Kullanımı Destekleme Priminde Tecil-Terkin Uygulaması Tecil Edilen Verginin Terkin Edilmesi Tecil, Terkin ve İade Edilecek KDV nin Hesabı İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Teslim Edilen Mallar Nedeniyle Tecil Edilen Verginin Hatalı Beyan Edilmesi Halinde VUK un Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İmalatçı Olmayanların Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi Vasfını Taşımayanlara Yapacakları Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulanmayacağı İhraç Kaydıyla Alınan Malların İhraç Edilmeyerek Yurt İçinde Başka Bir Firmaya Satılması İhracatı Yapılamayan Malın, İhracatçı Tarafından İhraç Kaydıyla Teslimde Bulunana İade Edilmesi İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Başka İhracatçılar Tarafından İhraç Edilmesi İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Bedelsiz Olarak İhraç Edilmesi Durumunda Tecil-Terkin Uygulaması 745 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER 746 B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA

13 A- MAL TESLİMLERİNDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASININ ŞARTLARI Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler Yurt Dışındaki Müşterilere Gönderilmek Üzere Yetkili Antrepolara Yapılan Teslimler İstisnanın Uygulanacağı Tarih İstisnanın Beyanı Açısından İhracat Bedeli Dövizlerin TL ye Çevrileceği Tarih Malların Yurt Dışındaki Alıcıya veya Adına Hareket Edenlere Türkiye de Teslim Edilmesi B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI UYGULAMASININ ŞARTLARI Hizmet Türkiye de Yurt Dışındaki Bir Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır Fatura veya Benzeri Nitelikteki Belge Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir Hizmet Bedeli, Döviz Olarak Türkiye ye Getirilmelidir Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır C- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI. 752 İKİNCİ BÖLÜM ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 754 B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA A- İSTİSNANIN AMACI B- MADDE HÜKMÜNDE DÜZENLENEN İSTİSNALARIN UYGULANMASINDA ASGARİ TUTAR III- ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA A- ARAÇ TESLİMLERİNDE VE İTHALİNDE KDV İSTİSNASI Araç Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması Araçların İcra Yoluyla Satın Alınması Halinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı Araçların İthalindne İstisna Uygulaması Filika Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Sportif ve Eğlence Amaçlı Bazı Deniz ve Hava Araçlarının Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Balıkçı Teknesi, Gezi Teknesi ve Sandal Teslimlerinde KDV İstisnası Şişme Bot Teslimlerinde İstisna Uygulaması Simülatör Cihazı Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulaması Araçların Aksam ve Parçalarının Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı 769 B- ARAÇLARIN TADİLİ, ONARIMI VE BAKIMI ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN HİZMETLERDE İSTİSNA C- ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI Araçları Bizzat İmal veya İnşa Edenler Araçları Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler Araçları Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler Ç- FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARININ İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI İstisnanın Kapsamı İstisna Uygulaması Müteselsil Sorumluluk Tarihinden Önceki Tarhiyatlar D- KDV KANUNU NUN 13/a MADDESİNDE DÜZENLENEN İSTİSNANIN BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN YADA VERGİDEN MUAF OLAN ESNAFLARA UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI E- TİCARİ AMAÇLA HAVA TAŞIMACILIĞI YAPANLARIN UÇAK KİRALAMALARI HALİNDE KDV İSTİSNASI 775 F- İSTİSNANIN BELGELENMESİ G- MÜTESELSİL SORUMLULUK H- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ KİRALANMASINDA KDV ORANI IV- LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERLE İLGİLİ İSTİSNA A- GENEL AÇIKLAMA B- İSTİSNA UYGULAMASI İstisna Kapsamına Giren Hizmetler İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ve Gümrüklü Sahalarda Verilen Hizmetler. 785 C- ACENTALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER Genel Olarak Acentaların Hizmetin Temininde Aracılık Görevi Yapması Acentalık Ücretlerinin İstisna Karşısındaki Durumu D- DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARINA YAPILAN İKMAL MADDESİ TESLİMLERİ

14 1- Deniz Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddeleri Teslimleri Hava Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddesi Teslimleri E- HAVA MEYDANLARINDA YOLCULARA VERİLEN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN YOLCU SERVİS ÜCRETLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 789 V- ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİ İLE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BORU HATTI İLE TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERİNAZASYONUNA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER A- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA İstisnadan Yararlanacak Olanlar İstisna Kapsamına Giren Mal Teslimi ve Hizmet İfalari İstisnanın İşleyişi B- TÜRK PETROL KANUNU NA GÖRE BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI C- ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLMAK ÜZERE BU FAALİYETLERİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI İstisnanın Kapsamı İstisnanın Uygulanması İstisna Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar VI- LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARININ İNŞAASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİ İŞLERİNDE KDV İSTİSNASI A- GENEL AÇIKLAMA B- İSTİSNANIN KAPSAMI Genel Olarak İstisna İstisnanın Muhatabı Yap-İşlet-Devret Modelinde İstisna Uygulaması İstisna Belgesi İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İade VII- ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARINDA KDV İSTİSNASI A- İSTİSNANIN KAPSAMI Mükellefler Bakımından İşlemler Bakımından B- İSTİSNANIN UYGULANMASI Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde C- İADE UYGULAMASI Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde D- MÜTESELSİL SORUMLULUK E- DEVAM EDEN İŞLEMLER VIII- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA A- İSTİSNANIN KAPSAMI VE TANIMI B- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN KDV İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLARI YAZI 817 C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİNİ 819 D- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TARİHİNE GÖRE İSTİSNA UYGULAMASI Tarihinden Sonra Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası Tarihinden Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası Yatırım Teşvik Belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı na Bildirilmesi E- YATIRIMIN USULÜNE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞMEMESİ F- KDV İSTİSNASININ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE UYGULANMASI İstisna Kapsamına Giren Makine Teçhizatın Finansal Kiralama Şirketlerinden Temin Edilmesi Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthalinde İstisna Uygulaması Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizata İlişkin Fiyat Artışları ve Azalışlarında KDV İstisna Uygulaması Teşvik Belgesi Eki Listelerde Makine ve Teçhizat Olarak Değil Set, Ünite veya Sistem Şeklinde Belirtilen ve Kısım Kısım Teslim Edilen Mallarda KDV İstisnası Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV den İstisna Olarak Alınan Makine ve Teçhizatın Devir, Temlik ve Satışında İstisna Uygulaması Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmeden Önce KDV Ödenerek Alınan Makine ve Teçhizat İçin Sonradan KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanamayacağı G- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MALLARIN İADESİ

15 H- İSTİSNANIN BEYANI I- TEŞVİKLİ YATIRIM MALI İTHALİNDE ERTELEME UYGULAMASI İ- KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNMAYANLAR İLE MAKİNE-TEÇHİZATI MÜNHASIRAN İNDİRİM HAKKI TANINMAYAN İŞLEMLERDE KULLANACAK OLANLARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV IX- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILAN ARAÇ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI X- LİSANSLI DEPOCULUKTA ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS BORSALARI VE TİCARET BORSALARINCA İLK TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI 842 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAŞIMACILIK İSTİSNASI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : TRANSİT TAŞIMACILIK B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- TAŞIMACILIK İSTİSNASI UYGULAMA USUL VE ESASLARI A- İSTİSNANIN AMACI B- İSTİSNANIN KAPSAMI C- İSTİSNADAN YARARLANACAK OLANLAR VE İSTİSNADAN YARARLANMANIN KOŞULLARI İstisnadan Yararlanacak Olanlar İstisnadan Yararlanmanın Koşulları D- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT İSTİSNANIN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM E- BEDELİ DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNDE, DÖVİZİN TL YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH 851 F- İSTİSNADAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN TAŞIMACILIK BEDELİNİN DÖVİZ OLARAK YURDA GETİRİLMESİNİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI 851 G- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ BELGELENDİRİLMESİ Kara Taşımacılığında Hava ve Deniz Yolu Taşımacılığında H- ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINA AİT BİLET SATIŞ KOMİSYONLARI I- TAMAMI YURT DIŞINDA YAPILAN TAŞIMA FAALİYETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İ- TÜRKİYE DE YERLEŞİK SEYAHAT ACENTALARINCA ORGANİZE EDİLEREK YURT DIŞINA DÜZENLENEN TURLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 857 J- HAC TAŞIMACILIĞININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU K- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT NAVLUN ÜCRETLERİ İLE NAVLUN KOMİSYONLARINDA KDV 859 L- TAŞIMACILIK YAPAN FİRMALARA ARAÇ SAĞLAYANLARIN KDV İSTİSNASI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ 859 M- ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPMAK ÜZERE ARAÇ KİRALANMASI HALİNDE KDV İSTİSNASI N- TAŞIMACILIK YAPMAYIP, SADECE ARACINI KİRAYA VERENLERDE İSTİSNA UYGULAMASI O- BROKERLİK, NAKLİYE VB. KOMİSYONLARDA İSTİSNA UYGULAMASI Ö- TÜRKİYE DEN SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE KDV Maliye Bakanlığı nın Görüşü ve Uygulaması Konunun Değerlendirilmesi ve Kişisel Görüşümüz P- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ MÜMESSİLLİK SÖZLEŞMESİ İLE BELGELENEMEYECEĞİ R- TAŞIMACILIK İSTİSNASINA AİT BEDELLERİN ÖNCE ARANILAN BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ NEDENİYLE VERGİLENDİRİLMESİ DAHA SONRA BELGELENMESİ HALİNDE İSE DÜZELTME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI S- İTHALATA KONU MALIN YURT DIŞINDAN YURT İÇİNDEKİ İTHALATÇI FİRMANIN İŞYERİNE KADAR TAŞINMASI 864 Ş- YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA TAŞIMACILIK İSTİSNASININ UYGULANMASINDA KARŞILIKLILIK ESASI 865 III- İHRACAT REJİMİ KAPSAMINDA YURT DIŞINA ÇIKARILACAK EŞYAYI TAŞIYAN KAMYON, ÇEKİCİ VE SOĞUTUCU ÜNİTESİNE SAHİP YARI RÖMORKLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI A- UYGULAMADAN YARARLANACAK ARAÇLAR B- KDV SİZ MOTORİN SATIŞININ YAPILACAĞI SINIR KAPILARI C- KDV SİZ MOTORİN SATABİLECEK OLANLAR D- KDV SİZ MOTORİN SATIŞLARINDA KDV İADESİ E- İSTİSNANIN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ IV- TÜRKİYE DE İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLARIN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK YÜKLENDİKLERİ KDV NİN İADESİ A- YASAL DÜZENLEME B- İADE USUL VE ESASLARI C- İADENİN YAPILMASI

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİPLOMATİK İSTİSNALAR I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE BUNLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARI VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT İSTİSNA A- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN RESMİ (KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN) ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI İstisnadan Yararlanacak Olanlar İstisna Uygulanacak Ülkeler İle Mal ve Hizmetler İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar İstisnadan Yararlanılacak Asgari Miktar İstisnanın Uygulanması İstisna Kapsamındaki Satışların Beyanı Akaryakıt Alımlarında İstisna Uygulaması B- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI Tarihleri Arasında Geçerli Olan KDV İstisnası Uygulaması Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren İstisna Uygulaması IV- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARININ KDVK NIN 17/1. MADDESİNDE SAYILAN KURUM VE KURULUŞLARA YAPACAKLARI BAĞIŞLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI 887 V- ORTAK SAVUNMA AMACIYLA ABD TARAFINDAN VEYA ONUN NAMINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI 887 BEŞİNCİ BÖLÜM İTHALAT İSTİSNASI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 16- : İTHALAT İSTİSNASI B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA A- KAPSAMI B- İSTİSNANIN AMACI III- YURT İÇİNDE TESLİMİ VEYA İFASI VERGİDEN İSTİSNA OLAN İŞLEMLERİN İTHALİ A- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI B- PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILACAK MALLARIN İTHALİ C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZATTA KDV İSTİSNASI D- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATININ ARAÇ İTHALİNDE KDV İSTİSNASI IV- GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN MALLARIN İTHALİ İŞLEMİNDE KDV İSTİSNASI A- GÜMRÜK KANUNU NUN 167. MADDESİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI B- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 902 C- GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 905 D- İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA GERİ GELEN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI Genel Açıklama Gümrük Kanunu nda Yer Alan Düzenlemeler İhraç Edildikten Sonra Yurda Geri Gelen Malların KDV Karşısındaki Durumu Geri Gelen Mallar Nedeniyle Gümrüğe Ödenen KDV nin İndirimi Geri Gelen Malların İhracatçılar Tarafından İmalatçılarına Tedarikçilerine Yada Yurt İçinde Başka Firmalara Satışında KDV 911

17 6- Geri Gelen Mallar Nedeniyle İthalat İstisnasından Yararlanmama Yolunun Tercih Edilmesi 912 E- GÜMRÜK KANUNU NUN DİĞER MADDELERİ GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA İSTİSNA OLARAK İTHAL EDİLEN MALLARDA KDV 912 V- TRANSİT VE GÜMRÜK ANTREPO REJİMLERİ İLE SERBEST BÖLGELER VE GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MAL VE HİZMETLER A- TRANSİT REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI B- GÜMRÜK ANTREPOSU REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI C- GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI D- SERBEST BÖLGE REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI Genel Açıklama Serbest Bölgelerde KDV Uygulaması VI- GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT İÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU A- YURT İÇİNDEN YAPILACAK MAL TESLİMLERİ B- İTHALAT İŞLEMLERİ VE GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARININ TESLİMLERİ ALTINCI BÖLÜM SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR A- GENEL AÇIKLAMA B- KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR İstisnadan Yararlanacak Kurum ve Kuruluşlar İstisna Edilen Faaliyet Konuları Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Odalarının Üyelerine Gübre, Zirai İlaç ve Alet Teslim Etmelerinde KDV İstisnadan Vazgeçme C- SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR Kanun un 17/1. Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşların Hastane, Nekahathane, Klinik vb. Yerleri İşletmelerinde KDV İstisnası Kanun un 17/1. Maddesinde Sayılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bedelsiz Olarak Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV İstisnası Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Yapılan Teslim ve Hizmetler Üniversite ve Yüksekokullar İle 5580 Sayılı Kanun a Tabi Özel Okullarda Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İle Öğrenci Yurtlarında Bedelsiz Verilen Yurt Hizmetlerinde KDV İstisnası Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda Maddelerine İlişkin İstisna Yabancı Hayır ve Yardım Kuruluşları İle Diplomatik Kuruluşlara Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerine Münhasır Olmak Üzere Bu Projelerden Yararlananlara Verilen Mimarlık Hizmetleri İle Projelerin Uygulanması Kapsamında Yapılacak Teslimlerde İstisna Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 958 D- ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin Teslim ve Hizmetleri Harp Silah, Araç ve Gereçleriyle İlgili İstisna E- DİĞER İSTİSNALAR Gelir Vergisi Kanunu na Göre, Vergiden Muaf Esnaf ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler İle Vergiden Muaf Serbest Meslek Erbabı Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler Gelir Vergisi Kanunu nun 81. Maddesinde Belirtilen İşlemler İle Kurumlar Vergisi Kanunu na Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması İşlemleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Kapsamına Giren İşlemler ve Sigorta Aracılarının Sigorta Şirketlerine Yaptığı Sigorta Muamelelerine İlişkin İşlemleri Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler İle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü nce Düzenlenen Piyango, Sayısal Loto, Hemen Kazan ve Benzeri Oyunların Tertiplenmesi veya Oynanması Külçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taşlar, Döviz, Para, Damga Pulu, Harç Pulu, Değerli Kağıtlar, Taşıt Pulu, Hisse Senedi Tahvil İle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri

18 8- Zirai Sulama Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Köyde İkamet Edenlere Yapılan Ticari Amaçlı Olmayan Perakende İçme Suyu Teslimleri, Kamu Kuruluşları, Tarımsal Kooperatifler ve Çiftçi Birliklerince Yapılan Arazi Islahına Ait Hizmetler Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası Boru Hattı İle Yapılan Yabancı Hampetrol, Gaz ve Bunların Ürünlerinin Taşınması Hizmetleri Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerinin Kurulması Amacıyla Oluşturulan İktisadi İşletmelerin Arsa ve İşyeri Teslimleri Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri Kredi Garanti Fonu na İlişkin İstisna Varlık Yönetim Şirketleri ve Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin KDV İstisnası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na İlişkin KDV İstisnası Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ne Verilen Haber Hizmetlerinde İstisna Gümrük Antrepoları ve Geçici Depolama Yerleri İle Gümrüklü Sahalarda İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Mallar İle Transit Rejimi Kapsamında İşlem Gören Mallar İçin Verilen Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetleri İle Vergisiz Satış Yapılan İşyerlerinin ve Bu İşyerlerine Ait Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması Hizmetlerinde KDV İstisnası Hazine ce Yapılan Taşınmaz Teslim ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nca Yapılan Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV İstisnası Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Kayıtlı Olan İştirak Hisseleri İle Taşınmazların Satışı, Bankalara Borçlu Olanlar ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Taşınmaz ve İştirak Hisselerini Bankalara Devretmelerinde KDV İstisnası Özürlülerin Eğitimleri, Meslekleri, Günlük Yaşamları İçin Özel Üretilmiş Her Türlü Araç-Gereç ve Özel Bilgisayar Programları Teslimlerinde KDV İstisnası Konut Finansmanı Sistemi (Mortgage) Kapsamında Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası Lisanslı Depoculukta Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV İstisnası Gayrimenkul ve Maddi Olmayan Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Bu Şirketlerce Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri İşlemlerinde KDV İstisnası E- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR Aktife Kayıtlı Taşınmazların Başka Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulmasında KDV Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ortaklarına Nakdi ve Ayni Kredi Vermesi İşleminde KDV Kızılay ın Yabancı Ülkelere Göndereceği Yardımlarda KDV Üniversitelere Bağlı Hastanelerde KDV Milli Eğitim Bakanlığı nca Okullara Satılan Öğrenci Karnesi, Diploma, Teşekkür Belgesinde KDV Akşam Sanat Okullarınca Satılan Eğitim İçerikli Video Kasetleri İle Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri İçin Hazırlanan Ders Kasetlerinde KDV Okul, Dershane ve Kurslardaki Eğitim ve Öğretimde KDV Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Etmek Suretiyle Sağlanan Komisyonlarda KDV 1034 YEDİNCİ BÖLÜM İSTİSNADAN VAZGEÇME İSTİSNALARIN SINIRI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : İSTİSNADAN VAZGEÇME B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA III- KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNA UYGULAMASININ OLUMSUZ ETKİLERİ IV- İSTİSNADAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR A- İSTİSNADAN VAZGEÇİLEBİLECEK VE VAZGEÇİLEMEYECEK İŞLEMLER İstisnadan Vazgeçilebilecek İşlemler İstisnadan Vazgeçilemeyecek İşlemler B- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN KOŞULLARI C- İSTİSNADAN VAZGEÇME TERCİHİNDE BULUNANLARIN TERCİHLERİNİ YENİDEN DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ SÜRE 1044 D- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN SONUÇLARI Mükellefiyet Yönünden Vergilendirme Usulü Yönünden Defter ve Belge Düzeni Yönünden Stok Mallar Yönünden I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : İSTİSNALARIN SINIRI

19 B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- DİĞER KANUNLARDAKİ İSTİSNA VE MUAFİYET HÜKÜMLERİNİN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ 1049 A- KDV DEN ÖNCE VEYA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLARDAKİ İSTİSNALARIN GEÇERLİLİĞİ Üstü Kapalı Kaldırma Yasamaya Sınır B- BELEDİYE KANUNU NDA YER ALAN MUAFİYET HÜKMÜNÜN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ C- ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKİ İSTİSNA VE MUAFLIKLAR D- TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA VERGİ MUAFİYETLERİ ANLAŞMASI GEREĞİNCE, ORTAK SAVUNMA AMACIYLA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARAFINDAN VEYA ONUN NAMINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULANMASI 1054 E- BAKÜ - TİFLİS - CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI ANLAŞMASINDA YER ALAN KDV İSTİSNASI 1055 F- TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI Vergi İstisnasının Uygulama Alanı ve Tarihi Mükellef Olmayan AT Yüklenicilerine KDV İstisnasının Uygulanması KDV Yönünden Mükellefiyet Kaydı Olmayan AT Yüklenicilerine Yapılacak KDV İadelerinin Genel Esasları Türkiye Cumhuriyeti ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması 1066 G- İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İstisnanın Kapsamı İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İstisna Uygulaması İade Uygulaması

20 ÜÇÜNCÜ KISIM MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM BİRİNCİ BÖLÜM MATRAH I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH A- MATRAHIN MAHİYETİ B- BEDEL DEYİMİNİN KAPSAMI Genel Olarak Bedel Kapsamına Giren Değerler Bedelin Emsal Bedeline veya Emsal Ücretine Göre Düşük Olması Durumu IV- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE MATRAH 1077 V- TARİFELİ İŞLER İLE BEDELİN BİLETLE TAHSİLİ HALLERİNDE MATRAH VI- KDV NİN BEDELE DAHİL OLUP OLMADIĞININ İHTİLAFLI OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 1078 VII- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- MALZEMENİN İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEREK YAPTIRILAN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ MATRAHI 1080 B- İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE FİYAT FARKI, GECİKME CEZASI VE VERGİ TEVKİFATININ MATRAHA DAHİL OLMASI 1080 C- MÜŞTERİ ADINA YAPILAN MASRAFLARIN KOMİSYON BEDELİNE DAHİL EDİLİP TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN FATURA DÜZENLENMESİ 1081 D- KİRALAMA HİZMETİ KARŞILIĞINDA KİRACIDAN TAHSİL EDİLEN HER TÜRLÜ BEDELİN VERGİYE TABİ OLMASI 1081 E- TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV F- SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV DE MATRAH G- SATIŞ BEDELİ KDV DAHİL OLARAK BELİRLENEN İŞLERDE KDV MATRAHI H- ÖZEL OKULLARIN İLAN ETTİĞİ ÜCRETLERDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLE ÖĞRENCİ ALMASI HALİNDE MATRAH 1082 I- TEZYİD-İ BEDEL NEDENİYLE MAL BEDELİNDE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN ARTIŞLARIN KDV MATRAHINA DAHİL OLMASI 1083 İ- DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇIKARILACAK HATIRA PULLARI VE MADALYONLARDA KDV 1084 J- AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE KDV Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne KDV nin Dahil Olduğu, Ayrıca KDV Hesaplanamayacağı Avukatlık Ücret Tarifesi ne KDV Dahil Bulunduğundan, Gelir Vergisi Stopajının KDV Ayrıldıktan Sonra Hesaplanması Gerektiği 1087 K- ATIK SU BEDELİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ L- BELEDİYELERE ÖDENEN HAL RÜSUMU M- HAZİNECE KARŞILANAN PRİM TUTARLARININ İDARECE YÜKLENİCİNİN HAKEDİŞİNDEN KESİLMESİNDE KDV MATRAHI 1088 N SAYILI TRT GELİRLERİ KANUNUNUN 4. MADDESİ UYARINCA BANDROL ÜCRETİ ALINAN CİHAZLARDA KDV MATRAHI 1089 I- MADDE METNİ VE GEREKÇE A- MADDE METNİ Madde : İTHALATTA MATRAH B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- İTHALATTA KDV NİN MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLAR A- İTHAL EDİLEN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİ TARHINA ESAS OLAN KIYMETİ İthal Malın Gümrük Vergisine Tabi Olması Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olmaması B- İTHALAT SIRASINDA ÖDENEN HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM, HARÇ VE PAYLAR C- BEYANNAMENİN TESCİL TARİHİNE KADAR YAPILAN DİĞER GİDER VE ÖDEMELER V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- SERBEST BÖLGEDEN YAPILAN İTHALATTA KDV MATRAHI

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun [1] ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi Özelgeleri Gelir İdaresi Özelgeleri (2011-2014) Son Güncelleme: 14.10.2014 Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 2011-2014 dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu 127 Katma Değer Vergisi Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2.11.1984 Sayı : 18563) Kabul tarihi Kanun No. : Verginin konusunu teşkil eden işlemler : BİRİNCİ KISIM 'MükeHefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (TEVKİFAT UYGULAMASI) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına

Detaylı

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı