İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN KONUSU I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 1... : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- GENEL OLARAK VERGİNİN KONUSU A- KONUNUN BELİRLENMESİNDEKİ ETKENLER B- KATMA DEĞER VERGİSİNİN UYGULAMA KOŞULLARI Ortada Bir İşlemin Bulunması İşlemin Bir Faaliyet Çerçevesinde Yapılması veya Belirli Faaliyetlerden Doğması Faaliyette Bulunanların Hukuki Durumları İle Faaliyette Bulunma Nedenlerinin Önemli Olmaması İşlemlerin Türkiye de Yapılması V- TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 73 A- FAALİYETİN DEVAMLILIĞI Ticari ve Sınai Faaliyet Zirai Faaliyet Serbest Meslek Faaliyeti Ticari, Sınai, Zirai Faaliyetler ile Serbest Meslek Faaliyetlerinin Arızi Olarak Yapılması Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet İle Serbest Meslek Faaliyetinin Boyutları B- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI V- HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI A- MAL İTHALATINDA Genel Olarak Mutemet Eliyle İthalat B- HİZMET İTHALATINDA Genel Olarak Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde KDV Yabancı Kişi ve Kuruluşların Türkiye de Yaptıkları Hizmetler ve Mal Satışlarında KDV Yurt Dışından Kredi Sağlanması Hizmetlerinde KDV Yabancı Uzmanların Türkiye de Yaptıkları Danışmanlık Hizmetlerinde KDV Yurt Dışındaki Kişilere Proje Çizdirilmesinde KDV Yurt Dışında Yerleşik Bir Kuruma Fizibilite Raporu Hazırlattırılması İşleminde KDV Türkiye de Yerleşik Bir Firmanın Yabancı Firmalara Yurt Dışında Pazar Araştırması Yaptırmasında KDV Yurt Dışında Yapılan Hizmetlerin, Hizmet İhracı Kapsamında KDV den İstisna Olup Olmadığı Yurt Dışında İnşaat İşi Yapan Müteahhitlerin Aldıkları İşin Bir Bölümünü Türk Taşeronlara Yine Yurt Dışında Yaptırmaları Halinde KDV Müteahhitlerin Yurt Dışında Yapacakları İnşaatların Projelerini Türkiye de Çizdirmeleri Halinde KDV 105 VI- DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN TESLİM VE HİZMETLER A- POSTA, TELEFON, TELGRAF, TELEKS VE BUNLARA BENZER HİZMETLER İLE RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-a) Genel Olarak Özel Televizyonlarda KDV B- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI (KDVK Md. 1/3-b) 108 C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLERLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ, GÖSTERİLMESİ (KDVK Md. 1/3-c) Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler ve Konserler Tertiplenmesi, Oynanması Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maçlar, Yarış ve Yarışmalar Tertiplenmesi, Oynanması 111 D- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE VE GÜMRÜK DEPOLARINDA YAPILAN SATIŞLAR (KDVK Md.1/3-d) Genel Açıklama

2 2- Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar E- TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Konu Hakkında KDV Kanunu nda Yapılan Değişiklikler Ürün Senetlerinin Mahiyeti Ürünlerin Lisanslı Depocuya Tesliminde KDV Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV F- BORU HATTI İLE HAMPETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMALARI (KDVK Md.1/3-e) 124 G- GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 70. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİ (KDVK Md. 1/3-f) GVK nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Haklar GVK nın 70. Maddesinde Sayılan ve Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi İşleminin KDV Karşısındaki Durumu Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilendirme Dönemleri Dernek, Vakıf ve Sendikalarca Yapılan Gayrimenkul Kiralamalarında KDV Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması Belediyelere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması H- GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERE, İL ÖZEL İDARELERİNE, BELEDİYELER VE KÖYLER İLE BUNLARIN TEŞKİL ET- TİKLERİ BİRLİKLERE, ÜNİVERSİTELERE, DERNEK VE VAKIFLARA, HER TÜRLÜ MESLEKİ KURULUŞLARA AİT VEYA TABİ OLAN VEYA BUNLAR TARAFINDAN KURULAN YADA İŞLETİLEN MÜESSESELER İLE DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARIN VEYA BUNLARA AİT VEYA TABİ DİĞER MÜESSESELERİN TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE MESLEKİ NİTELİKTEKİ TESLİM VE HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-g) Genel Olarak Orduevleri, Askeri Gazinolar, Askeri Kantinlerin KDV Karşısındaki Durumu Üniversitelerin Öğrenci ve Çalışanlarına Hizmet Sunan Kantin, Kafeterya ve Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan Sosyal Tesislerinin KDV Karşısındaki Durumu Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevlerinde KDV Belediyelerde KDV Uygulaması Hükümlü ve Tutukluların Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla Cezaevlerinde Açılan Kantin, Tabldot ve Çayocağı İşletmeleri Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu I- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYET YOLU İLE VERGİLENDİRİLECEK TESLİM VE HİZMETLER (KDVK Md.1/3-h) 156 İ- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KONULAR Noterlerin İşyerindeki Demirbaşları Kiraya Vermeleri ve Satmaları İşleminde KDV Türkiye de Kurulu Firmanın Yurt Dışında Mal Alıp Satmasının KDV ye Tabi Olmadığı Holdinglerin Bağlı Şirketlerine Kredi Kullandırması İşleminin KDV Karşısındaki Durumu Ortağın Limited Şirketteki Payını Mal Olarak Almak Suretiyle Ayrılması Halinde KDV Rezidanslardaki Konut ve İşyeri Satışlarında KDV Adi Ortaklıklarda KDV Taşınmaz ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal ve Hak Satışlarında KDV Hastaya Muayene Hizmeti Verilmeksizin Yalnızca Reçetenin Yenilenmesi Belediyelere Arsa Karşılığı Yapılan Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV Avukatlık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu Mahkemelerce Tayin Olunan Kayyum, Vasi ve Tereke İdare Memuruna Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergiye Tabi Olmaması Mesleki Kuruluşların, Baroların Yayım Faaliyetinin Vergiye Tabi Olması Mesleki Kuruluşların Üyelerinden Aldığı Kayıt ve Tasdik Ücretlerinin KDV Karşısındaki Durumu Özel Okulların KDV Karşısındaki Durumu İrtibat Bürolarının KDV Karşısındaki Durumu Fuar ve Sergilerde Yapılan Satışların Vergiye Tabi Olması Yardım Toplama Kanunu na Göre Toplanan Yardımlar Ltd. ve A.Ş lerin Aktiflerinde Kayıtlı Menkul ve Gayrimenkullerin Başka Ltd. veya A.Ş lere Ayni Sermaye Olarak Konulması Aidatlarda KDV İştirak Kazançları ve Mevduat Faizlerinin Vergiye Tabi Olmaması Depozito ve Teminatların Vergiye Tabi Olmayacağı Ticari Şirketlerin Kiraladıkları Gayrimenkulleri Yeniden Kiralamalarının Vergiye Tabi Olması Şoförler ve Otomobilciler Odalarının Basılı Kağıt Satışlarında KDV Öğrenci Derneklerinin Otobüs Kiralayarak Taşıma İşi Yapmalarının Vergiye Tabi Olması Siyasi Partilerin Mallarını Satmasının Vergiye Tabi Tutulmayacağı Ferdi İşletmeye İşletme Sahibinin Yakınlarının Yada Üçüncü Şahısların Ortak Olarak Alınmasının KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Özel Şahıslar Tarafından Özel Sürücü Kurslarına Kiralanan Taşıtların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Konutların Kendi Mensuplarının Yanısıra, Başka Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Lojman Olarak Tahsis Edilmesi İşi Terkten Sonra Elde Edilen Kazançların Arızi Kazanç Olduğu

3 30- Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Ticari Taksi Plakası Satışı ve Kiralamasında KDV ATM Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralamasında KDV Otoyollarda Yol Güvenlik Sahasında Yer Alan Reklam Panolarının ve Alanlarının Kiralanmasında KDV Trafo Devirlerinde KDV Yardım Kampanyası Kapsamında GSM Operatörlerine Gönderilen SMS ler Aracılığıyla Toplanacak Bağışlarda KDV Kaza Yapan Sigortalı Binek Otomobillerde KDV Uygulaması Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimleri Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında KDV Gecikme Cezaları ve Tazminatlarda KDV Devre Mülk Hakkı Satışlarında KDV Merkezi Türkiye de Bulunan Bir Şirketin Yurt Dışında Bulunan Şubeleri Aracılığıyla Yine Yurt Dışında Yaptığı Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarında KDV Yurt Dışındaki Kuruluşlara Know-How Karşılığı Yapılan Ödemelerin (Royalti) KDV Karşısındaki Durumu Münhasıran Komisyoncu Sıfatıyla Canlı Hayvan Alım Satımına Aracılık Edenler Yedieminlik Ücretine KDV Uygulanıp Uygulanmayacağı Eczacılar Odası Tarafından İşletilen Lokallerin Durumu Köy Tüzel Kişiliğince İçme Suyu Teslimi Üniversitelerin Mal İthalinde KDV Yağlı Güreş Tertiplenmesi İşleminde KDV Bedeli Ödendiği Halde Faturası Düzenlenmeyen ve Teslim Edilemeyen Malların Satışından Vazgeçilmesi Halinde KDV Maden İşletmeciliği Yapan Şirketin, Maden Arama Ruhsatını Devri İş Hanı veya Apartman Yöneticiliği Sürekli Bir Nitelik Taşıyan Dergi Yayınlama ve Reklam Hizmeti Kollektif Şirketlerde Ortaklık İçi Hisse Devri - Ortaklığın Tümüyle Devri Siyasi Partilerin Düzenlemiş Olduğu Konser ve Bilet Satışlarının KDV ye Tabi Olduğu Menkul Kıymet Alım-Satım Aracılığıyla Uğraşan Aracı Kurumların Faaliyetlerinin KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Ecrimisilin KDV Karşısındaki Durumu Boğaz Köprüsü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde KDV Masraf Yansıtılması ve KDV Alacağın İcra Yoluyla Tahsilinde KDV Oto Galerilerinin KDV Karşısındaki Durumu Çok Katlı Bina Satışında KDV Talih Oyunlarının Oynatıldığı Yerlere Girme İmkanı Veren Giriş Kartı Satışında KDV Okul ve Öğrenci Koruma Derneklerinin Öğrencilerin Bilgilerini Artırmak Amacıyla Kurs Düzenlemesi Kamulaştırma İşlemlerinde ve Tezyid-i Bedelde KDV Banka ve Sigorta Şirketleri ile Bankerlerin KDV Karşısındaki Durumu İhrazata Konu Olan Malzemenin İdare Tarafından Temin Edilmesi ve İnşaat Alanına Depolanması Durumunda, Hakedişlerden Kesilen İhrazat Bedelinin KDV ye Tabi Olmayacağı Çiftçilerin Ürettikleri Zeytinleri Zeytinyağı Fabrikalarına Vererek Kendi Adlarına (Fason) Zeytinyağı İmal Ettirmeleri Karşılığında (Hak) Zeytin, Zeytinyağı ve/veya Pirina Vermeleri İşleminin Gelir Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu Telif Kazancı Elde Edenlerin Durumu Ücret Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifinin Sahip Olduğu Gayrimenkulleri Kiralaması İhale Şartnamesi Satışlarında KDV Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı Okullarda Açılan Kurslarda KDV Devre Tatil Sisteminin KV ve KDV Karşısındaki Durumu Personelin İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Kurulan Tüketim Kooperatiflerinde KDV Derneklerce Düzenlenen Yabancı Dil Kurslarında KDV Konaklama Tesislerinde KDV İşletmedeki Varlıkların Değerlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Değerleme Farklarında KDV Dernek, Vakıf ve Cemaatlere Ait Okullarda KDV Bilirkişilerde KDV Dersanelerde Ücretsiz Öğrenci Okutulması İşlemlerinde KDV Hatır Senedi İmzalanıp Verilmesi İşleminde KDV Kooperatiflerin Üyelerine Yaptıkları İşyeri Teslimlerinde KDV Tüketim Kooperatiflerinin Üyelerine Alışveriş Kolaylığı Sağlaması Karşılığı Aldığı Bedellerde KDV Eğitim Hakkı Karşılığı Yabancı Firmaya Ödenen Lisans Ücretlerinde KDV Belediye Arsası Üzerine İnşaat Masrafları Karşılığı Belli Bir Süre Kullanıldıktan Sonra, Belediyeye Devredilmek Üzere İnşa Edilen Gayrimenkullerde KDV

4 89- Profesyonel Sporcuların Katıldığı Futbol Faaliyetlerinde KDV Kapıdan Satışlarda KDV Milli Park ve Mesire Yerlerine Giriş Ücretlerinin Özel Sektöre İhale Edilmesinin KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Üyelerince Üretilen El Sanatları Eserlerini Satan Derneğin KDV Karşısındaki Durumu SİT Alanında Bulunan Taşınmazlarına Karşılık Şahıslara Hazine Arazisi Verilmesinin KDV Karşısındaki Durumu Gümrük Antreposundaki Malların Antrepoda Başka Bir Şirkete Devredilmesi Kurulacak Adi Ortaklığa Kar Ortağı Olarak Nakit Sermaye Konulmasının KDV ye Tabi Olmadığı Rödövans Bedeli Karşılığı Yapılan Kiralamalarda KDV Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine ye Ait Hizmet Binalarının Bazı Bölümlerini Kantin, Çay Ocağı ve Büfe Olarak Kiraya Vermeleri Halinde KDV Garsoniye Ücretlerinin KDV ye Tabi Olup Olmayacağı Kooperatiflere Ait Sosyal Tesislerin İhale Yoluyla Satılması Halinde KDV Aile Hekimliği Sistemiyle Üyelere Verilen Sağlık Hizmetlerinde KV ve KDV Risk Payı Karşılığı Yapılan Ödemelerde KDV Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV ye Tabi Olup Olmadığı Personele Verilen Avans Niteliğindeki Borç Paralarda KDV Lisans Mezunu Olmaları Sağlanacak Önlisans Öğrencilerinden Alınacak Katkı Paylarında KDV Binek Otomobil Kiralamalarında KDV Üniversiteler Tarafından Öğrencilere Bedel Karşılığı Verilen Pedagojik Formasyon Derslerinde KDV Türk Patent Enstitüsü nün Marka ve Patent Tesciline İlişkin Hizmetlerinde KDV Sermaye Şirketlerinin Ortaklarına Borç Para Kullandırması İşleminde KDV Üniversitelerin Otel İşletmesi Faaliyetinde KDV Serbest Bölgelerden Türkiye ye Mal Getirilmesi Halinde KDV Vakfın Üniversiteden Kiraladığı Arazileri Üzerine Belli Bir Süre Sonra Üniversiteye Devredilecek Tesis Yaptırılmak Şartıyla Üçüncü Kişilere Kiralanmasında KDV Franchising İşlemlerinde KDV Siyasi Partilerin Lokal İşletmesinde KDV DSİ Tarafından Bedel Karşılığı Yapılan Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu Vakıfların Üyelerine Moral Vermek Amacıyla Tiyatro Grubu Oluşturarak Tiyatro Faaliyeti Tertiplemesi Halinde KDV Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Eden Şirketlerin Teslim ve Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu Milli Eğitim Müdürlüğü nce Yapılan İhale Sonucu Bedeli Genel Bütçeden Ödenen ve Belediye Tarafından Yapılan Öğrenci Taşıma Hizmetinde KDV Rehabilitasyon Merkezinde Özürlü Çocukların İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Kurulan Kooperatiflerin Teslim ve Hizmetlerinde KDV Müşterilerine Ait Hisse Senetlerinin Alım-Satımını Yapan Şirketlerin Bu Hizmetleri Karşılığı Elde Ettiği Komisyonlarda KDV Belediyelerin Kooperatiflere Açık Artırma Suretiyle Taksitle Arsa Satışlarında KDV Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin Üye Kooperatiflere Yaptığı Arsa Teslimlerinde KDV Kamu Kuruluşlarının Kendisine İş Yapan Müteahhitlere Sahibi Olduğu Araç ve Gereci Kiralaması İşleminde KDV Özel Üniversitelerde Verilen Eğitim Hizmetlerinde KDV İhale Usulüyle Taksitle Yapılan Arsa Satışlarında KDV Bankaların Kredi Kartı İle Alış Veriş Yapanlara Belli Puana Ulaşmaları Halinde Verdikleri Hediyelerin Vergilendirilmesi Özel Okulların Eğitim Hizmeti ile Birlikte Pansiyon ve Yemek Hizmetleri de Vermesi Halinde KDV Uygulaması Akaryakıt İstasyonlarının Kredi Kartı Karşılığı Yaptığı Akaryakıt Satışları Nedeniyle Aldıkları Komisyonlarda KDV İnşaat Şirketlerinin Döviz Cinsinden Sattıkları Konut ve İşyerlerinde KDV Konut Yapı Kooperatiflerine Satış Protokolü Çerçevesinde Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Hediye Çeklerinin KDV Karşısındaki Durumu KOSGEB Tarafından Geri Dönüşümsüz Olarak Sağlanan Desteklerin KDV ye Tabi Olmadığı Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin İşletilmesi ve Kiralanmasının KDV Karşısındaki Durumu Şehiriçi Ticari Araçlara Verilen Reklamlarda KDV Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat İşlerinde KDV I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 2... : TESLİM B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- TESLİM VE TESLİMİN KOŞULLARI A- TESLİM KONUSU BİR MALIN BULUNMASI B- MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ DEVREDİLMESİ Malın Maliki Tarafından Alıcıya Teslimi

5 2- Malın Maliki Tarafından, Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcıya Teslimi Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi Malın, Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Yere Bırakılması Malın Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Gösterdiği Kişilere Bırakılması Malın Alıcıya veya Onun Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi C- TESLİM FİİLİNİN GERÇEKLEŞMESİNİ ETKİLEMEYECEK HUSUSLAR Bedelsiz Teslimler Malın Alıcıya Ulaşmaması Malların Zayi Olması Bedelin veya Verginin Alıcı Tarafından Ödenmemesi veya Ödenememesi IV- ZİNCİRLEME İŞLEMLERDE TESLİM A- ZİNCİRLEME TESLİMİN KOŞULLARI B- ZİNCİRLEME TESLİMİN ÖZELLİĞİ V- SU, ELEKTRİK, GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ŞEKİLLERDEKİ DAĞITIMLARDA TESLİM 388 VI- KAP VE AMBALAJLAR İLE DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELER A- KAP VE AMBALAJLARIN GERİ VERİLMESİ B- DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELERİN GERİ VERİLMESİ VII- TRAMPA İŞLEMİNDE TESLİM A- GENEL OLARAK TRAMPA B- KDV YÖNÜNDEN TRAMPA C- TAKAS VIII- ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER A- İŞLETMEDE BULUNAN VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLETMEDE TÜKETİLMESİ B- ARİYET, KARZ VE VEDİA SÖZLEŞMELERİ YAPILMASI (ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI) Ariyet, Karz ve Vedia nın Tanımı Ariyet, Karz ve Vedia Sözleşmeleri Sonucu Oluşan Teslimlerin KDV Karşısındaki Durumu 394 C- MÜKELLEFLERE AİT BİRDEN FAZLA İŞYERLERİ ARASINDA MAL HAREKETLERİ D- MALLARIN SATILMAK ÜZERE KOMİSYONCULARA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE MAL SATANLARA VERİLMESİ VEYA GÖNDERİLMESİ 396 E- PROMOSYON ÜRÜNLERİ F- EŞANTİYON VE NUMUNE MALLAR G- TİCARİ İŞLETMEYE ZİRAİ İŞLETMEDEN ÜRÜN GÖNDERİLMESİ H- FASON İMALAT VEYA BİTİM İŞLERİ İÇİN MALLARIN TEVDİİ İ- KAPIDAN SATIŞLARDA TESLİM J- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HALİNDE KDV K- SATIŞ İŞLEMİNİN MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ L- BEDELSİZ TESLİM M- MALIN, NAKLİYE SIRASINDA ZAYİ OLMASI N- FASON İŞLERDE TESLİM

6 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 3... : TESLİM SAYILAN HALLER B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- TESLİM SAYILAN HALLER A- VERGİYE TABİ MALLARIN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN VERGİYE TABİ İŞLEMLER DIŞINDAKİ AMAÇLARLA İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ, VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLETME PERSONELİNE ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, HEDİYE, TEBERRU GİBİ NAMLARLA VERİLMESİ Personele Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfaları İşletme Sahibine veya Diğer Üçüncü Şahıslara Bedelsiz Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları Satışların Artırılması, Reklam, Tanıtım Gibi Amaçlarla Eşantiyon, Numune vb. Adlarla Bedelsiz Mal Verilmesi 404 B- VERGİYE TABİ MALLARIN ÜRETİLİP TESLİMİ VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ OLAN MALLAR İÇİN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN KULLANILMASI VEYA SARFI C- MÜLKİYETİ MUHAFAZA (MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI) KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLAR D- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VEYA İNŞA EDİLMESİ HA- LİNDE, VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE BU KIYMETLERİN AKTİFE ALINMASI VEYA KULLANILMAYA BAŞ- LANMASI IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- GARANTİ BELGESİ ÇERÇEVESİNDE SATIŞ SONRASI VERİLEN BEDELSİZ HİZMETLER İLE MALLARIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI Yurt İçinde Garanti Şartları Çerçevesinde Yapılan Bedelsiz Hizmetler ve Mal Değiştirmelerinde KDV Garanti Kapsamında Tamir Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen veya Bedelsiz Olarak Yenisiyle Değiştirilen Malların İthalinde KDV Uygulaması B- KAPANIŞ BİLANÇOSUNDA YER ALAN VARLIĞIN ŞAHSİ TASARRUFA ALINMASININ VERGİYE TABİ OLMASI 424 C- ÖZEL MALİYET BEDELİNİ OLUŞTURAN KIYMETLERİN KİRA SÜRESİ SONUNDA BEDELLİ VEYA BEDELSİZ OLARAK KİRALA- YANA DEVREDİLMESİ İŞLEMİNDE KDV UYGULAMASI D- İŞİN BIRAKILMASI HALİNDE, İŞLETMEDE YERALAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER 425 E- TİCARİ OLARAK İŞLETİLEN ARACIN HUSUSİYE ÇEVRİLMESİ F- FİRMALARIN KURULUŞ YILDÖNÜMLERİNDE PERSONELİNE BEDELSİZ VERDİĞİ MALLARDA KDV Kuruluş Yıldönümlerinde Personele Bedelsiz Mal Verilmesi Halinde KDV Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Personelin Belli Bir Limite Kadar Yapacağı Harcamaların Karşılanması Şeklindeki İşlemlerde KDV 427 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 4... : HİZMET B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- HİZMETİN TANIMI VE HİZMET İFASININ KOŞULLARI A- HİZMETİN TANIMI Genel Olarak Hizmetin Niteliği Hizmet Olarak Tanımlanan İşlemler B- HİZMET İFASININ KOŞULLARI Bir Hizmetin İfa Edilmiş Olması Hizmetin Kanunda Belirtilen Faaliyetler Çerçevesinde Yapılmış Bulunması Hizmetin Kanunda Belirtilen Şekilde Gerçekleştirilmiş Olması Hizmetin Türkiye de Yapılması veya Hizmetten Türkiye de Yararlanılması IV- HİZMET KARŞILIĞININ MAL VEYA BAŞKA BİR HİZMET OLMASI HALİ (HİZMET TRAMPASI) V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- HİZMET İFASIYLA BİRLİKTE MAL TESLİMİ B- CİRO PRİMLERİNİN HİZMET KARŞILIĞI OLUP OLMADIĞI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 5... : HİZMET SAYILAN HALLER B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER

7 C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- KARŞILIKSIZ YARARLANMA VE YARARLANANLARIN NİTELİĞİ A- KARŞILIKSIZ YARARLANMA B- YARARLANANLARIN NİTELİĞİ İşletme Sahibi İşletme Personeli Diğer Şahıslar IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- DOKTORLARIN BEDELSİZ VERDİKLERİ MUAYENE HİZMETLERİ B- OTEL SAHİBİNİN OTELİNDE EŞ VE ÇOCUKLARINI YADA PERSONELİN EŞ VE ÇOCUKLARINI BEDELSİZ KONAKLATMASI VE DİĞER HİZMETLERDEN YARARLANDIRMASI C- OTEL SAHİBİNİN İŞ GEREĞİ EVİNE GİDEMEYİP OTELİNDE YATMASI D- KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ HİZMET YAPILMASI E- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLER F- OTELLERDE TANITIM AMACIYLA VERİLEN BEDELSİZ KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KDV I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 6... : İŞLEMLERİN TÜRKİYE DE YAPILMASI B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA A- MAL TESLİMLERİNİN TÜRKİYE DE YAPILMASI B- HİZMETİN TÜRKİYE DE YAPILMASI Hizmetin Türkiye de Yapılması Hizmetten Türkiye de Faydalanılması Genel Tebliğlerdeki Düzenlemeler C- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR Yurt Dışı Reklam ve Komisyon Giderlerinin Gider Kaydı ve KDV Karşısındaki Durumu Türkiye den Yurt Dışına Düzenlenen Turistik Seyahatlerde KDV Firmalar Tarafından Türkiye den Yurt Dışına Öğrenci Yada Hasta Gönderilmesi Halinde KDV Yurt Dışında Düzenlenen Sergi ve Fuarlara Katılacaklara Verilen Hizmetler Yurt Dışından Sağlanan Sigorta Hizmetleri Yurt Dışında Kredi Temin Edilmesi Transit Ticaretin KDV ye Tabi Tutulamayacağı İhracat Nedeniyle Yabancı Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV İthalat Komisyonlarının KDV Karşısındaki Durumu Yabancı Kurumların Türkiye de Gerçekleştirilen Pul Müzayedesinde Sattıkları Ancak Yabancı Bir Ülkede Teslim Edecekleri Pulların KDV ye Tabi Olmayacağı Yurt Dışı Eğitim Hizmetlerinde KDV Yurt Dışı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Yurt Dışında Bulunan Sigorta Şirketlerine Verilen Hizmetlerde KDV Yurtdışında Bulunan Şirketten Alınan Makine Tamir Hizmetlerinde KDV Yurtdışında Yayımlanan Bir Dergiye Türkiye de Abone Bulma Şeklinde Verilen Hizmetlerde KDV Yabancılara Türkiye deki Konut Satışları Nedeniyle Yurtdışındaki Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV 462 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 7... : ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- İSTİSNA HÜKMÜ İKİNCİ BÖLÜM MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 8... : MÜKELLEF B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA III- İŞLEM TÜRLERİNE GÖRE KDV NİN MÜKELLEFLERİ

8 A- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE BU İŞLERİ YAPANLAR B- İTHALATTA, MAL VE HİZMET İTHAL EDENLER C- TRANSİT TAŞIMALARDA GÜMRÜK VEYA GEÇİŞ İŞLEMİNE MUHATAP OLANLAR D- PTT İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE RADYO VE TELEVİZYON KURUMLARI E- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARINDA BUNLARI TERTİP EDENLER F- PROFESYONEL SANATÇI VE SPORCULARIN KATILDIĞI GÖSTERİLERDE, BUNLARI TERTİPLEYENLER VEYA GÖSTERENLER 472 G- GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 70. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARI KİRAYA VERENLER 472 H- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYETTE, TALEPTE BULUNANLAR I- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARDA MÜKELLEF İ- ADİ ORTAKLIKLARDA MÜKELLEFİYET J- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ K- SERBEST BÖLGELERDE KDV MÜKELLEFİYETİ IV- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN BEYANI VE İADESİ A- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV DE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ: İNDİRİM YOK, İADE İSTENECEK B- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV NİN DÜZELTİLMESİNE VE İADESİNE İLİŞKİN YENİ USUL VE ESASLAR 476 C- FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN KDV NİN DÜZELTİLMESİ Seri No.lu KDV Genel Tebliği nden Önceki Uygulama Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan ve Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Uygulama 478 D- İTHALATTA FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV NİN DÜZELTİLMESİ V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- İHRACAT TESLİMLERİNE VERGİ UYGULAYAN MÜKELLEFİN, BU VERGİYİ HAZİNE YE ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU 480 B- VAKIFLARDA KDV MÜKELLEFİYETİ C- DSİ NİN BEDEL KARŞILIĞI YAPTIĞI HİZMETLERDE KDV MÜKELLEFİYETİ D- ÜNİVERSİTENİN UYGULAMA OTELİ İŞLETMESİ E- VAKFIN SÜREKLİ OLARAK TİYATRO GÖSTERİSİ DÜZENLEMESİ F- BANKERLERİN GEÇİCİ KDV MÜKELLEFİYETLERİ G- SPOR KULÜPLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ H- İRTİBAT BÜROLARININ KDV MÜKELLEFİYETİ I- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) KANUNU NUN (8/1) MADDESİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN ÖTV Sİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV NİN DÜZELTİLMESİ MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 9... : VERGİ SORUMLUSU B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL OLARAK VERGİ SORUMLUSU III- KDV AÇISINDAN VERGİ SORUMLUSU A- GENEL OLARAK KDV DE SORUMLULUK UYGULAMASI B- VERGİ SORUMLULUĞUNU GEREKLİ KILAN HALLER Mükellefin İkametgahının ve İşyerinin Türkiye de Bulunmaması Mükellefin Kanuni ve İş Merkezinin Türkiye de Bulunmaması Gerekli Görülen Diğer Durumlar C- VERGİ SORUMLUSU TUTULABİLECEK KİMSELER İşlemlere Taraf Olanlar Üçüncü Kişiler D- SORUMLULUĞUN UYGULANACAĞI VERGİLENDİRME DÖNEMİ E- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN VERGİLERİN İNDİRİMİ F- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLECEK KDV NİN ÜZERİNDEN HESAPLANACAĞI MATRAH, MATRAHIN HESABINDA GÖZÖNÜNE ALINACAK KUR VE UYGULANACAK KDV ORANI G- SORUMLULUK GEREKTİREN İŞLEMLERİN TOPLUCA BEYAN EDİLECEĞİ, HER BİR İŞLEM İÇİN AYRI AYRI 2 NO.LU BEYANNAME VERİLMEYECEĞİ H- SORUMLU SIFATIYLA KDV ÖDENEN İŞLEMLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE KDV İADE İŞLEMLERİ 493 IV- KDV DE TAM SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER A- YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN HİZMETLERDE SORUMLULUK UYGULAMASI Doğrudan Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde Sorumluluk Yabancı Kişi ve Kuruluşlardan Türkiye de Alınan Hizmetlerde Sorumluluk B- KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV SORUMLULUĞU C- REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI

9 1- Genel Olarak Binaların Dış Cephe Yüzeylerinin Reklam Panosu Olarak Kiraya Verilmesi Halinde KDV ve Sorumluluk Uygulaması 501 D- TELİF FAALİYETLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI E- LİSANSLI DEPOCULUKTA KDV SORUMLULUĞU F- SINIR TİCARETİ YOLUYLA İTHAL EDİLEN MALLARIN SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI V- KDV DE KISMİ SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER A- FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI Fason İmalatın Tanımı Fason İşçilik Hizmetlerinin Kapsamı Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Oranı Serbest Bölgede Bulunan Firmaya Verilen Fason Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması Fason İş Yapanların Vergilerini Beyanı Tevkifat Yapanların Tevkif Ettikleri KDV nin Beyanı KDV si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV nin İadesi Tevkifat Kapsamına Giren İşlemlerde Ortaya Çıkan Fiyat Farklarına Ait KDV den Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Tevkifat Matrahında Değişiklik Olması Halinde Yapılacak İşlemler Terzilerin Pantolon ve Etek Boyunun Kısaltılması, Ütülenmesi, Düğme Dikilmesi, Fermuar Değişimi Gibi İşlemlerinin Tevkifat Kapsamına Girip Girmediği B- İSTİSNADAN VAZGEÇEN MÜKELLEFLERCE YAPILAN HURDA VE ATIK METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT VE CAM TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Genel Açıklama ve Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerden Yapılan Hurda Metal Alımlarında Sorumluluk Uygulaması İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda veya Atık Cam Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda ve Atık Kağıt ve Plastik Malzeme Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Hurda Metalin Tamir, Bakım vb. İşlemlerden Sonra Aynen Kullanılabilmesi Halinde Tevkifat Uygulaması İstisnadan Vazgeçme Nedeniyle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları Satışlarında KDV si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV nin İadesi Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde Tevkifat Uygulaması C- BAKIR, ALÜMİNYUM VE ÇİNKO ÜRÜNLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçe ve Mamullerindeki Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır Kablo Teslimleri D- HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI E- AKARYAKIT TESLİMLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI F- 91 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ NDE BELİRTİLEN BAZI İŞLEMLERDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Olan Kuruluşlar Tevkifat Uygulanacak İşlemler Tevkifat Oranı Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı Tevkifat Uygulamasında Sınır Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler İade Sorumlu Tayin Edilen Kurum ve Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Verginin İadesi G- İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar Tevkifat Uygulamasının Kapsamı İade Uygulaması H- PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulaması ve İade Tevkifatın Sınırı Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk I- BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİNİN (SAKATAT VE BAĞIRSAK DAHİL) TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulaması ve İade Tevkifatın Sınırı Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk İ- TURİZM ACENTESİ, REHBER VE BENZERLERİNİN TURİSTLERİ ALIŞVERİŞ YAPMALARI İÇİN GÖTÜRDÜKLERİ DÜKKAN VE MAĞAZALARDAN ALDIKLARI KOMİSYONLARDA TEVKİFAT UYGULAMASI Tevkifat Uygulaması ve İade

10 2- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk J- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI VI- FATURASIZ MAL VE HİZMETLERE AİT KDV NİN ALICILAR TARAFINDAN SORUMLU SIFATIYLA BEYANI 554 A- GENEL AÇIKLAMA B- BELGESİZ MAL YA DA HİZMET BULUNDURAN MÜKELLEFLERDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI Belge Düzenlememenin VUK Karşısındaki Durumu Belgesiz Mal yada Hizmet Bulunduranların KDV Beyan ve Ödeme Sorumluluğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VERGİYİ DOĞURAN OLAY I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : VERGİYİ DOĞURAN OLAY B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA A- VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN TANIMI B- KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE ÖNEMİ III- MAL TESLİMLERİ VE TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY A- MAL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Genel Olarak Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay Günlük Fatura Düzenleme Süresinin KDV nin Beyanına Etkisi Kısım Kısım Mal Teslimlerinde Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi Trampa Halinde Tasarruf Hakkının Zincirleme Akit Yoluyla Devredilmesi Malın Alıcıya ya da Adına Hareket Edenlere Gönderilmesi Su, Elektrik, Gaz vb. Enerji Teslimlerinde Kap ve Ambalaj Maddelerinde Lisanslı Depoculukta Vergiyi Doğuran Olay B- TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY Vergiye Tabi Malların Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi Vergiye Tabi Malların Personele Verilmesi Vergiye Tabi Malların Dahili Sarfı Mülkiyeti Muhafaza (Mülkiyetin Saklı Tutulması) Kaydıyla Yapılan Satışlar C- ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR Gayrimaddi Mallar ve Hakların Durumu Müzayede ve Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar Müşterinin Kabul Koşuluna Bağlı Mal Satışı Alivre Satışların Durumu Hizmet İfasıyla Birlikte Mal Teslimi Vadeli-Taksitli Satışlar Taşınmaz Satışları Malın Ödünç Olarak Veya Emaneten Teslimi Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV nin Doğduğu Tarih İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Satışlarda KDV Mal Teslim Edilmekle Beraber, Satış Fiyatı Belli Olmadığı İçin KDV Hesaplanmamış Olması Kapıdan Satışlarda (Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlı) Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarih 594 IV- HİZMETİN TANIMI KAPSAMI VE HİZMETİN İFASINDA VE HİZMET SAYILAN DURUMLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 595 A- HİZMET İFASINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY Hizmetin Yapılması Hizmetin Kısım Kısım Yapılması Hizmet Karşılığının Mal veya Başka Bir Hizmet Olması Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura ve Benzeri Belgelerin Düzenlenmesi Hizmet Bedelinin Peşin Alınması B- HİZMET SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY İşletme Sahibinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması İşletme Personelinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması Diğer Şahısların Hizmetten Karşılıksız Yararlandırılması C- SERBEST MESLEK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY V- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ VE HAL KOMİSYONCULARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUM 601 A- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ

11 1- Komisyoncular Suretiyle Yapılan Satış Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satış B- VERGİYİ DOĞURAN OLAY C- YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VI- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY VII- KİRAYA VERME İŞLEMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY A- TİCARİ İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI Ticari Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilen Taşınır-Taşınmaz Mal ve Hak Kiralamalarında KDV yi Doğuran Olay Peşin Ödemeli Kiralamalarda KDV yi Doğuran Olay ve Verginin Beyan Edileceği Dönem. 605 B- TİCARİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI VIII- İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY A- MAL İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY B- HİZMET İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY IX- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 609 X- İLERİ TARİHLERDE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İÇİN ÖDENEN AVANSLARDA KDV A- KDV KANUNU NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ B- AVANS ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU XI- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE, KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY Vergi İdaresinin Görüşü Yargı Organlarının Görüşü Kişisel Görüşümüz B- ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU C- EĞİTİM HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY D- AVUKATLIK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY E- OTELCİLİK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY F- NAKLİYE HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY G- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ YAPILAN HİZMETLER H- SOĞUK HAVA DEPOSU İŞLETİLMESİ FAALİYETİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY I- MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY Gelir İdaresi nin Görüşü Danıştay ın Konuya İlişkin Kararları Kişisel Görüşümüz J- PTT TARAFINDAN VERİLEN HABERLEŞME HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY K- FİYAT FARKLARI, VADE FARKLARI, KUR FARKLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY L- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TEZYİD-İ BEDEL DAVASI SONUCUNDA ARTIRILMASI HALİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY 627 İKİNCİ KISIM İSTİSNALAR BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT İSTİSNASI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : MAL VE HİZMET İHRACATI B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA A- MAL İHRACATI İhracatın Tanımı ve Kapsamı KDV İhracat İstisnasının Uygulanma Koşulları İhracat İstisnasının Uygulanacağı ve Beyan Edileceği Vergilendirme Dönemi İhraç Şekillerine Göre KDV İstisna Uygulaması Mal İhracatı İle İlgili Olarak Özellik Taşıyan Durumlar B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI Genel Açıklama Avrupa Birliği Direktiflerine Göre Hizmet İhracatı Anlayışı KDV Kanunu na Göre Hizmet İhracat İstisnası Hizmet İhracatı Açısından Özellik Taşıyan Durumlar Serbest Bölgedeki Bir Firmanın Yurt Dışındaki Firmanın Mallarının Pazarlanmasına İlişkin Olarak Yabancı Firma İle Türkiye deki Alıcılara Verdiği Aracılık Hizmetlerinde KDV

12 6- Türkiye den Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnası KDV ye Tabi Hizmetine İstisna Uygulayan Mükellefin Vergi İnceleme Raporu Uyarınca Tarh Edilen Vergiyi İhracatçıya Rücu Etmesi 694 C- TURİSTLERE YAPILAN SATIŞLARDA (TAX FREE) KDV İADESİ İstisnadan Yararlanacak Yada Yararlanmayacak Alıcılar İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar İstisna Kapsamına Giren Mallar İstisna Kapsamında Satış Yapılabilecek Asgari Tutar Satıcıların Uyacakları Esaslar Alıcıların Uyması Gereken Esaslar Verginin Alıcıya İade Edilmesi Turistlere Yapılan Satışlara Ait Bedellerin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi Özellik Taşıyan Durumlar D- YABANCI TAŞIMACILAR İLE TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILANLARA TÜRKİYE DE YÜKLENDİKLERİ KDV NİN İADESİ İstisna Uygulamasından Yararlanacak Olanlar İstisna Kapsamında Satın Alınacak Mal ve Hizmetler İstisna Kapsamında Yapılacak Alımlarda Asgari Tutar İstisnanın Yabancı Ülkelere Karşılıklılık İlkesi Çerçevesinde Uygulanacağı İadenin Belirlenen Vergi Dairesi Müdürlüklerince Yapılabileceği İadenin Aylık Dönemler İtibariyle Talep Edilebileceği İade Talebinde Aranılacak Belgeler İadenin Ne Şekilde Yapılacağı E- YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN KDV İSTİSNASI İstisnanın Kapsamı Asgari Tutar İade İçin Başvurulacak Vergi Dairesi İade Talebi F- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE TECİL TERKİN UYGULAMASI İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek Mükellefler İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek İmalatçıların Tanımları ve Özellik Taşıyan Durumlar İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması İhracatın 3 Aylık Süre İçerisinde Gerçekleştirilememesi ve Ek Süre İhracatın Gerçekleşmemesi veya Zamanında Yapılmaması Hallerinde Vergi Ziyaı Cezasının Uygulanmaması Tecil-Terkin İşlemlerinin İhraç Edilecek Mal İle Bu Malın Eklentisi veya Ayrılmaz Parçası Niteliğindeki Mallara Uygulanabileceği İmalatçının Faturasının İhracatçı Faturasından Sonraki Bir Tarihi Taşıması Halinde Tecil-Terkin İşlemi İhraç Edilen Mallar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tartım Fazlalarında ve Noksanlarında Tecil-Terkin İşlemleri İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın Markasının İhracatçı Tarafından Değiştirilmesi Halinde Tecil-Terkin İşlemi Ltd. Şti. İken Alınan Sanayi Sicil Belgesinin A.Ş. Haline Dönüşüldüğünde Geçerli Olup Olmayacağı Gümrük Beyannamesinde İmalatçının Adının Yazılmaması Halinde Tecil-Terkin İşlemleri İmalatçı Tanımına Girmeyen Mükelleflerin İhracatçılara İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edip, Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanmaları Yada İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların İhraç Edilen Nihai Mamul Olmaması Halinde Yapılacak İşlem İhracat Bedellerine Bağlı Vergi İadesi, Kur Farkı ve Kaynak Kullanımı Destekleme Priminde Tecil-Terkin Uygulaması Tecil Edilen Verginin Terkin Edilmesi Tecil, Terkin ve İade Edilecek KDV nin Hesabı İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Teslim Edilen Mallar Nedeniyle Tecil Edilen Verginin Hatalı Beyan Edilmesi Halinde VUK un Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması İmalatçı Olmayanların Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi Vasfını Taşımayanlara Yapacakları Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulanmayacağı İhraç Kaydıyla Alınan Malların İhraç Edilmeyerek Yurt İçinde Başka Bir Firmaya Satılması İhracatı Yapılamayan Malın, İhracatçı Tarafından İhraç Kaydıyla Teslimde Bulunana İade Edilmesi İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Başka İhracatçılar Tarafından İhraç Edilmesi İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Bedelsiz Olarak İhraç Edilmesi Durumunda Tecil-Terkin Uygulaması 745 I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER 746 B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA

13 A- MAL TESLİMLERİNDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMASININ ŞARTLARI Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler Yurt Dışındaki Müşterilere Gönderilmek Üzere Yetkili Antrepolara Yapılan Teslimler İstisnanın Uygulanacağı Tarih İstisnanın Beyanı Açısından İhracat Bedeli Dövizlerin TL ye Çevrileceği Tarih Malların Yurt Dışındaki Alıcıya veya Adına Hareket Edenlere Türkiye de Teslim Edilmesi B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI UYGULAMASININ ŞARTLARI Hizmet Türkiye de Yurt Dışındaki Bir Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır Fatura veya Benzeri Nitelikteki Belge Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir Hizmet Bedeli, Döviz Olarak Türkiye ye Getirilmelidir Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır C- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI. 752 İKİNCİ BÖLÜM ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 754 B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA A- İSTİSNANIN AMACI B- MADDE HÜKMÜNDE DÜZENLENEN İSTİSNALARIN UYGULANMASINDA ASGARİ TUTAR III- ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA A- ARAÇ TESLİMLERİNDE VE İTHALİNDE KDV İSTİSNASI Araç Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması Araçların İcra Yoluyla Satın Alınması Halinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı Araçların İthalindne İstisna Uygulaması Filika Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Sportif ve Eğlence Amaçlı Bazı Deniz ve Hava Araçlarının Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Balıkçı Teknesi, Gezi Teknesi ve Sandal Teslimlerinde KDV İstisnası Şişme Bot Teslimlerinde İstisna Uygulaması Simülatör Cihazı Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulaması Araçların Aksam ve Parçalarının Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı 769 B- ARAÇLARIN TADİLİ, ONARIMI VE BAKIMI ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN HİZMETLERDE İSTİSNA C- ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI Araçları Bizzat İmal veya İnşa Edenler Araçları Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler Araçları Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler Ç- FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARININ İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI İstisnanın Kapsamı İstisna Uygulaması Müteselsil Sorumluluk Tarihinden Önceki Tarhiyatlar D- KDV KANUNU NUN 13/a MADDESİNDE DÜZENLENEN İSTİSNANIN BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN YADA VERGİDEN MUAF OLAN ESNAFLARA UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI E- TİCARİ AMAÇLA HAVA TAŞIMACILIĞI YAPANLARIN UÇAK KİRALAMALARI HALİNDE KDV İSTİSNASI 775 F- İSTİSNANIN BELGELENMESİ G- MÜTESELSİL SORUMLULUK H- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ KİRALANMASINDA KDV ORANI IV- LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERLE İLGİLİ İSTİSNA A- GENEL AÇIKLAMA B- İSTİSNA UYGULAMASI İstisna Kapsamına Giren Hizmetler İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ve Gümrüklü Sahalarda Verilen Hizmetler. 785 C- ACENTALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER Genel Olarak Acentaların Hizmetin Temininde Aracılık Görevi Yapması Acentalık Ücretlerinin İstisna Karşısındaki Durumu D- DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARINA YAPILAN İKMAL MADDESİ TESLİMLERİ

14 1- Deniz Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddeleri Teslimleri Hava Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddesi Teslimleri E- HAVA MEYDANLARINDA YOLCULARA VERİLEN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN YOLCU SERVİS ÜCRETLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 789 V- ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİ İLE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BORU HATTI İLE TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERİNAZASYONUNA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER A- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA İstisnadan Yararlanacak Olanlar İstisna Kapsamına Giren Mal Teslimi ve Hizmet İfalari İstisnanın İşleyişi B- TÜRK PETROL KANUNU NA GÖRE BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI C- ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLMAK ÜZERE BU FAALİYETLERİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI İstisnanın Kapsamı İstisnanın Uygulanması İstisna Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar VI- LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARININ İNŞAASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİ İŞLERİNDE KDV İSTİSNASI A- GENEL AÇIKLAMA B- İSTİSNANIN KAPSAMI Genel Olarak İstisna İstisnanın Muhatabı Yap-İşlet-Devret Modelinde İstisna Uygulaması İstisna Belgesi İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İade VII- ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARINDA KDV İSTİSNASI A- İSTİSNANIN KAPSAMI Mükellefler Bakımından İşlemler Bakımından B- İSTİSNANIN UYGULANMASI Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde C- İADE UYGULAMASI Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde D- MÜTESELSİL SORUMLULUK E- DEVAM EDEN İŞLEMLER VIII- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA A- İSTİSNANIN KAPSAMI VE TANIMI B- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN KDV İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLARI YAZI 817 C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİNİ 819 D- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TARİHİNE GÖRE İSTİSNA UYGULAMASI Tarihinden Sonra Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası Tarihinden Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası Yatırım Teşvik Belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı na Bildirilmesi E- YATIRIMIN USULÜNE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞMEMESİ F- KDV İSTİSNASININ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE UYGULANMASI İstisna Kapsamına Giren Makine Teçhizatın Finansal Kiralama Şirketlerinden Temin Edilmesi Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthalinde İstisna Uygulaması Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizata İlişkin Fiyat Artışları ve Azalışlarında KDV İstisna Uygulaması Teşvik Belgesi Eki Listelerde Makine ve Teçhizat Olarak Değil Set, Ünite veya Sistem Şeklinde Belirtilen ve Kısım Kısım Teslim Edilen Mallarda KDV İstisnası Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV den İstisna Olarak Alınan Makine ve Teçhizatın Devir, Temlik ve Satışında İstisna Uygulaması Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmeden Önce KDV Ödenerek Alınan Makine ve Teçhizat İçin Sonradan KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanamayacağı G- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MALLARIN İADESİ

15 H- İSTİSNANIN BEYANI I- TEŞVİKLİ YATIRIM MALI İTHALİNDE ERTELEME UYGULAMASI İ- KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNMAYANLAR İLE MAKİNE-TEÇHİZATI MÜNHASIRAN İNDİRİM HAKKI TANINMAYAN İŞLEMLERDE KULLANACAK OLANLARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV IX- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILAN ARAÇ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI X- LİSANSLI DEPOCULUKTA ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS BORSALARI VE TİCARET BORSALARINCA İLK TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI 842 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAŞIMACILIK İSTİSNASI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : TRANSİT TAŞIMACILIK B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- TAŞIMACILIK İSTİSNASI UYGULAMA USUL VE ESASLARI A- İSTİSNANIN AMACI B- İSTİSNANIN KAPSAMI C- İSTİSNADAN YARARLANACAK OLANLAR VE İSTİSNADAN YARARLANMANIN KOŞULLARI İstisnadan Yararlanacak Olanlar İstisnadan Yararlanmanın Koşulları D- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT İSTİSNANIN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM E- BEDELİ DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNDE, DÖVİZİN TL YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH 851 F- İSTİSNADAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN TAŞIMACILIK BEDELİNİN DÖVİZ OLARAK YURDA GETİRİLMESİNİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI 851 G- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ BELGELENDİRİLMESİ Kara Taşımacılığında Hava ve Deniz Yolu Taşımacılığında H- ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINA AİT BİLET SATIŞ KOMİSYONLARI I- TAMAMI YURT DIŞINDA YAPILAN TAŞIMA FAALİYETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İ- TÜRKİYE DE YERLEŞİK SEYAHAT ACENTALARINCA ORGANİZE EDİLEREK YURT DIŞINA DÜZENLENEN TURLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 857 J- HAC TAŞIMACILIĞININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU K- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT NAVLUN ÜCRETLERİ İLE NAVLUN KOMİSYONLARINDA KDV 859 L- TAŞIMACILIK YAPAN FİRMALARA ARAÇ SAĞLAYANLARIN KDV İSTİSNASI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ 859 M- ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPMAK ÜZERE ARAÇ KİRALANMASI HALİNDE KDV İSTİSNASI N- TAŞIMACILIK YAPMAYIP, SADECE ARACINI KİRAYA VERENLERDE İSTİSNA UYGULAMASI O- BROKERLİK, NAKLİYE VB. KOMİSYONLARDA İSTİSNA UYGULAMASI Ö- TÜRKİYE DEN SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE KDV Maliye Bakanlığı nın Görüşü ve Uygulaması Konunun Değerlendirilmesi ve Kişisel Görüşümüz P- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ MÜMESSİLLİK SÖZLEŞMESİ İLE BELGELENEMEYECEĞİ R- TAŞIMACILIK İSTİSNASINA AİT BEDELLERİN ÖNCE ARANILAN BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ NEDENİYLE VERGİLENDİRİLMESİ DAHA SONRA BELGELENMESİ HALİNDE İSE DÜZELTME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI S- İTHALATA KONU MALIN YURT DIŞINDAN YURT İÇİNDEKİ İTHALATÇI FİRMANIN İŞYERİNE KADAR TAŞINMASI 864 Ş- YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA TAŞIMACILIK İSTİSNASININ UYGULANMASINDA KARŞILIKLILIK ESASI 865 III- İHRACAT REJİMİ KAPSAMINDA YURT DIŞINA ÇIKARILACAK EŞYAYI TAŞIYAN KAMYON, ÇEKİCİ VE SOĞUTUCU ÜNİTESİNE SAHİP YARI RÖMORKLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI A- UYGULAMADAN YARARLANACAK ARAÇLAR B- KDV SİZ MOTORİN SATIŞININ YAPILACAĞI SINIR KAPILARI C- KDV SİZ MOTORİN SATABİLECEK OLANLAR D- KDV SİZ MOTORİN SATIŞLARINDA KDV İADESİ E- İSTİSNANIN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ IV- TÜRKİYE DE İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLARIN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK YÜKLENDİKLERİ KDV NİN İADESİ A- YASAL DÜZENLEME B- İADE USUL VE ESASLARI C- İADENİN YAPILMASI

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİPLOMATİK İSTİSNALAR I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE BUNLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARI VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT İSTİSNA A- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN RESMİ (KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN) ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI İstisnadan Yararlanacak Olanlar İstisna Uygulanacak Ülkeler İle Mal ve Hizmetler İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar İstisnadan Yararlanılacak Asgari Miktar İstisnanın Uygulanması İstisna Kapsamındaki Satışların Beyanı Akaryakıt Alımlarında İstisna Uygulaması B- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI Tarihleri Arasında Geçerli Olan KDV İstisnası Uygulaması Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren İstisna Uygulaması IV- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARININ KDVK NIN 17/1. MADDESİNDE SAYILAN KURUM VE KURULUŞLARA YAPACAKLARI BAĞIŞLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI 887 V- ORTAK SAVUNMA AMACIYLA ABD TARAFINDAN VEYA ONUN NAMINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI 887 BEŞİNCİ BÖLÜM İTHALAT İSTİSNASI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde 16- : İTHALAT İSTİSNASI B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA A- KAPSAMI B- İSTİSNANIN AMACI III- YURT İÇİNDE TESLİMİ VEYA İFASI VERGİDEN İSTİSNA OLAN İŞLEMLERİN İTHALİ A- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI B- PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILACAK MALLARIN İTHALİ C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZATTA KDV İSTİSNASI D- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATININ ARAÇ İTHALİNDE KDV İSTİSNASI IV- GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN MALLARIN İTHALİ İŞLEMİNDE KDV İSTİSNASI A- GÜMRÜK KANUNU NUN 167. MADDESİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI B- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 902 C- GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI 905 D- İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA GERİ GELEN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI Genel Açıklama Gümrük Kanunu nda Yer Alan Düzenlemeler İhraç Edildikten Sonra Yurda Geri Gelen Malların KDV Karşısındaki Durumu Geri Gelen Mallar Nedeniyle Gümrüğe Ödenen KDV nin İndirimi Geri Gelen Malların İhracatçılar Tarafından İmalatçılarına Tedarikçilerine Yada Yurt İçinde Başka Firmalara Satışında KDV 911

17 6- Geri Gelen Mallar Nedeniyle İthalat İstisnasından Yararlanmama Yolunun Tercih Edilmesi 912 E- GÜMRÜK KANUNU NUN DİĞER MADDELERİ GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA İSTİSNA OLARAK İTHAL EDİLEN MALLARDA KDV 912 V- TRANSİT VE GÜMRÜK ANTREPO REJİMLERİ İLE SERBEST BÖLGELER VE GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MAL VE HİZMETLER A- TRANSİT REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI B- GÜMRÜK ANTREPOSU REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI C- GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI D- SERBEST BÖLGE REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI Genel Açıklama Serbest Bölgelerde KDV Uygulaması VI- GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT İÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU A- YURT İÇİNDEN YAPILACAK MAL TESLİMLERİ B- İTHALAT İŞLEMLERİ VE GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARININ TESLİMLERİ ALTINCI BÖLÜM SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR A- GENEL AÇIKLAMA B- KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR İstisnadan Yararlanacak Kurum ve Kuruluşlar İstisna Edilen Faaliyet Konuları Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Odalarının Üyelerine Gübre, Zirai İlaç ve Alet Teslim Etmelerinde KDV İstisnadan Vazgeçme C- SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR Kanun un 17/1. Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşların Hastane, Nekahathane, Klinik vb. Yerleri İşletmelerinde KDV İstisnası Kanun un 17/1. Maddesinde Sayılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bedelsiz Olarak Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV İstisnası Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Yapılan Teslim ve Hizmetler Üniversite ve Yüksekokullar İle 5580 Sayılı Kanun a Tabi Özel Okullarda Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İle Öğrenci Yurtlarında Bedelsiz Verilen Yurt Hizmetlerinde KDV İstisnası Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda Maddelerine İlişkin İstisna Yabancı Hayır ve Yardım Kuruluşları İle Diplomatik Kuruluşlara Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerine Münhasır Olmak Üzere Bu Projelerden Yararlananlara Verilen Mimarlık Hizmetleri İle Projelerin Uygulanması Kapsamında Yapılacak Teslimlerde İstisna Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 958 D- ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin Teslim ve Hizmetleri Harp Silah, Araç ve Gereçleriyle İlgili İstisna E- DİĞER İSTİSNALAR Gelir Vergisi Kanunu na Göre, Vergiden Muaf Esnaf ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler İle Vergiden Muaf Serbest Meslek Erbabı Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler Gelir Vergisi Kanunu nun 81. Maddesinde Belirtilen İşlemler İle Kurumlar Vergisi Kanunu na Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması İşlemleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Kapsamına Giren İşlemler ve Sigorta Aracılarının Sigorta Şirketlerine Yaptığı Sigorta Muamelelerine İlişkin İşlemleri Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler İle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü nce Düzenlenen Piyango, Sayısal Loto, Hemen Kazan ve Benzeri Oyunların Tertiplenmesi veya Oynanması Külçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taşlar, Döviz, Para, Damga Pulu, Harç Pulu, Değerli Kağıtlar, Taşıt Pulu, Hisse Senedi Tahvil İle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri

18 8- Zirai Sulama Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Köyde İkamet Edenlere Yapılan Ticari Amaçlı Olmayan Perakende İçme Suyu Teslimleri, Kamu Kuruluşları, Tarımsal Kooperatifler ve Çiftçi Birliklerince Yapılan Arazi Islahına Ait Hizmetler Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası Boru Hattı İle Yapılan Yabancı Hampetrol, Gaz ve Bunların Ürünlerinin Taşınması Hizmetleri Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerinin Kurulması Amacıyla Oluşturulan İktisadi İşletmelerin Arsa ve İşyeri Teslimleri Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri Kredi Garanti Fonu na İlişkin İstisna Varlık Yönetim Şirketleri ve Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin KDV İstisnası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na İlişkin KDV İstisnası Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ne Verilen Haber Hizmetlerinde İstisna Gümrük Antrepoları ve Geçici Depolama Yerleri İle Gümrüklü Sahalarda İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Mallar İle Transit Rejimi Kapsamında İşlem Gören Mallar İçin Verilen Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetleri İle Vergisiz Satış Yapılan İşyerlerinin ve Bu İşyerlerine Ait Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması Hizmetlerinde KDV İstisnası Hazine ce Yapılan Taşınmaz Teslim ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nca Yapılan Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV İstisnası Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Kayıtlı Olan İştirak Hisseleri İle Taşınmazların Satışı, Bankalara Borçlu Olanlar ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Taşınmaz ve İştirak Hisselerini Bankalara Devretmelerinde KDV İstisnası Özürlülerin Eğitimleri, Meslekleri, Günlük Yaşamları İçin Özel Üretilmiş Her Türlü Araç-Gereç ve Özel Bilgisayar Programları Teslimlerinde KDV İstisnası Konut Finansmanı Sistemi (Mortgage) Kapsamında Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası Lisanslı Depoculukta Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV İstisnası Gayrimenkul ve Maddi Olmayan Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Bu Şirketlerce Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri İşlemlerinde KDV İstisnası E- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR Aktife Kayıtlı Taşınmazların Başka Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulmasında KDV Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ortaklarına Nakdi ve Ayni Kredi Vermesi İşleminde KDV Kızılay ın Yabancı Ülkelere Göndereceği Yardımlarda KDV Üniversitelere Bağlı Hastanelerde KDV Milli Eğitim Bakanlığı nca Okullara Satılan Öğrenci Karnesi, Diploma, Teşekkür Belgesinde KDV Akşam Sanat Okullarınca Satılan Eğitim İçerikli Video Kasetleri İle Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri İçin Hazırlanan Ders Kasetlerinde KDV Okul, Dershane ve Kurslardaki Eğitim ve Öğretimde KDV Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Etmek Suretiyle Sağlanan Komisyonlarda KDV 1034 YEDİNCİ BÖLÜM İSTİSNADAN VAZGEÇME İSTİSNALARIN SINIRI I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : İSTİSNADAN VAZGEÇME B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇELER II- GENEL AÇIKLAMA III- KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNA UYGULAMASININ OLUMSUZ ETKİLERİ IV- İSTİSNADAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR A- İSTİSNADAN VAZGEÇİLEBİLECEK VE VAZGEÇİLEMEYECEK İŞLEMLER İstisnadan Vazgeçilebilecek İşlemler İstisnadan Vazgeçilemeyecek İşlemler B- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN KOŞULLARI C- İSTİSNADAN VAZGEÇME TERCİHİNDE BULUNANLARIN TERCİHLERİNİ YENİDEN DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ SÜRE 1044 D- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN SONUÇLARI Mükellefiyet Yönünden Vergilendirme Usulü Yönünden Defter ve Belge Düzeni Yönünden Stok Mallar Yönünden I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : İSTİSNALARIN SINIRI

19 B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- DİĞER KANUNLARDAKİ İSTİSNA VE MUAFİYET HÜKÜMLERİNİN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ 1049 A- KDV DEN ÖNCE VEYA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLARDAKİ İSTİSNALARIN GEÇERLİLİĞİ Üstü Kapalı Kaldırma Yasamaya Sınır B- BELEDİYE KANUNU NDA YER ALAN MUAFİYET HÜKMÜNÜN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ C- ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKİ İSTİSNA VE MUAFLIKLAR D- TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA VERGİ MUAFİYETLERİ ANLAŞMASI GEREĞİNCE, ORTAK SAVUNMA AMACIYLA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARAFINDAN VEYA ONUN NAMINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULANMASI 1054 E- BAKÜ - TİFLİS - CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI ANLAŞMASINDA YER ALAN KDV İSTİSNASI 1055 F- TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI Vergi İstisnasının Uygulama Alanı ve Tarihi Mükellef Olmayan AT Yüklenicilerine KDV İstisnasının Uygulanması KDV Yönünden Mükellefiyet Kaydı Olmayan AT Yüklenicilerine Yapılacak KDV İadelerinin Genel Esasları Türkiye Cumhuriyeti ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması 1066 G- İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İstisnanın Kapsamı İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İstisna Uygulaması İade Uygulaması

20 ÜÇÜNCÜ KISIM MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM BİRİNCİ BÖLÜM MATRAH I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER A- MADDE METNİ Madde : TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH A- MATRAHIN MAHİYETİ B- BEDEL DEYİMİNİN KAPSAMI Genel Olarak Bedel Kapsamına Giren Değerler Bedelin Emsal Bedeline veya Emsal Ücretine Göre Düşük Olması Durumu IV- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE MATRAH 1077 V- TARİFELİ İŞLER İLE BEDELİN BİLETLE TAHSİLİ HALLERİNDE MATRAH VI- KDV NİN BEDELE DAHİL OLUP OLMADIĞININ İHTİLAFLI OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 1078 VII- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- MALZEMENİN İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEREK YAPTIRILAN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ MATRAHI 1080 B- İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE FİYAT FARKI, GECİKME CEZASI VE VERGİ TEVKİFATININ MATRAHA DAHİL OLMASI 1080 C- MÜŞTERİ ADINA YAPILAN MASRAFLARIN KOMİSYON BEDELİNE DAHİL EDİLİP TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN FATURA DÜZENLENMESİ 1081 D- KİRALAMA HİZMETİ KARŞILIĞINDA KİRACIDAN TAHSİL EDİLEN HER TÜRLÜ BEDELİN VERGİYE TABİ OLMASI 1081 E- TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV F- SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV DE MATRAH G- SATIŞ BEDELİ KDV DAHİL OLARAK BELİRLENEN İŞLERDE KDV MATRAHI H- ÖZEL OKULLARIN İLAN ETTİĞİ ÜCRETLERDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLE ÖĞRENCİ ALMASI HALİNDE MATRAH 1082 I- TEZYİD-İ BEDEL NEDENİYLE MAL BEDELİNDE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN ARTIŞLARIN KDV MATRAHINA DAHİL OLMASI 1083 İ- DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇIKARILACAK HATIRA PULLARI VE MADALYONLARDA KDV 1084 J- AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE KDV Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne KDV nin Dahil Olduğu, Ayrıca KDV Hesaplanamayacağı Avukatlık Ücret Tarifesi ne KDV Dahil Bulunduğundan, Gelir Vergisi Stopajının KDV Ayrıldıktan Sonra Hesaplanması Gerektiği 1087 K- ATIK SU BEDELİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ L- BELEDİYELERE ÖDENEN HAL RÜSUMU M- HAZİNECE KARŞILANAN PRİM TUTARLARININ İDARECE YÜKLENİCİNİN HAKEDİŞİNDEN KESİLMESİNDE KDV MATRAHI 1088 N SAYILI TRT GELİRLERİ KANUNUNUN 4. MADDESİ UYARINCA BANDROL ÜCRETİ ALINAN CİHAZLARDA KDV MATRAHI 1089 I- MADDE METNİ VE GEREKÇE A- MADDE METNİ Madde : İTHALATTA MATRAH B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER C- GEREKÇE II- GENEL AÇIKLAMA III- İTHALATTA KDV NİN MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLAR A- İTHAL EDİLEN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİ TARHINA ESAS OLAN KIYMETİ İthal Malın Gümrük Vergisine Tabi Olması Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olmaması B- İTHALAT SIRASINDA ÖDENEN HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM, HARÇ VE PAYLAR C- BEYANNAMENİN TESCİL TARİHİNE KADAR YAPILAN DİĞER GİDER VE ÖDEMELER V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR A- SERBEST BÖLGEDEN YAPILAN İTHALATTA KDV MATRAHI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vi TABLOLAR...xvii KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10 Örnek: KDV hariç 10.000.-TL tutarındaki %18 oranında KDV ye tabi bir işlem oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.-

Detaylı

UBL-TR KOD LİSTELERİ

UBL-TR KOD LİSTELERİ UBL-TR KOD LİSTELERİ (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları) Ekim 2015 ANKARA (İstisna, Tevkifat ve Muafiyet Kodları) 1/6 ( 1 ) 2 Kod Listeleri 2.8 TaxExemptionReasonCode Bu elemana istisna sebebini bildiren

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TABLOLAR KISALTMALAR vi xvii xviii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV'NİN YERİ VE KDV D E VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE'DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV'NİN

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMMO 08/05/2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE (Dikkat: Her

Detaylı

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R.

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R. SİRKÜLER (2012/22) KONU: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nca yayımlanan 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarihinde yayımlanmıştır. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama

Detaylı

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100 İstanbul, 19.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği İşlemleri Takip Tablosu DUYURU NO:2012/31 KDVK nun 9. madde uygulaması kapsamındaki işlemlere yönelik açıklamaların toplu olarak

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*) Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*) Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a, c) Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) Hizmet İhracatı Roaming

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir PwC Vergi Direktörü

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir PwC Vergi Direktörü KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 2012 Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir PwC Vergi Direktörü GİRİŞ VERGİNİN KONUSU-1 Türkiye de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir. 1. Ticari ve sınai

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde 11 / 1 - a Mal İhracı 11 / 1 - a Hizmet İhracı 11 / 1-a Bavul Ticareti (61 No.lu KDV ) 11 / 1 - b Yolcu Beraberi Eşya İhracı (43 No.lu KDV ) Ortakların Vergi, İthalde KDV ) 37 No.lu YMM Raporu ile Sınırı

Detaylı

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak

Detaylı

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır.

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır. Sirküler 2012/006 30 Mayıs 2012 Konu: 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Sirküler. KDV

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 28.10.2015 Sayı: 2015/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, 28.10.2015 Sayı: 2015/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 28.10.2015 Sayı: 2015/158 Ref: 4/158 Konu: E-FATURA UYGULAMASINDA FATURA TİPİNE BAĞLI OLARAK KULLANIMI ZORUNLU OLAN İSTİSNA, TEVKİFAT VE MUAFİYET KODLARI YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi

Detaylı

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 22.02.2017 Sirküler, 2017/07 Sayın Meslektaşımız; Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler Güncelleme Tarihi: 16.01.2014 KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HADLER Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141

SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 SĐRKÜLER ĐZMĐR 19/08/2008 SAYI 2008/141 REFERANS 4/141 KDV TEVFĐFAT ORANLARI[ 1] Açıklama [ 1]: TURMOB dan alınmıştır. Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak Olanlar KDV mükellefi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1 Yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla yurt dışına personel gönderilmesi işleminden elde edilen

Detaylı

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-ç Kamu idareleri tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER. Birinci Kısım TAM İSTİSNALAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER. Birinci Kısım TAM İSTİSNALAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 KDV SİSTEMİMİZDE KATMA DEĞERİN VERGİLENDİRİLMESİ 2 KDV İSTİNALARI 3 KISMİ İSTİSNA 4 TAM İSTİSNA 6 İNDİRİMLİ ORANDA VERGİLENDİRİLEN İŞLEMLER 7 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI 9 FAZLA VEYA

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU Ek - 3 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUN MADDELERİ VE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER TABLOSU Verginin Konusu Teşkil Eden İşlemler /I, 5/C-I, 9/A, 24/F, 25/A, 26/D-I-II, 38/K, 48/D 50/A--2, 55/C,83/5, GVK 22, AATUHK 43

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. http://www.erciyesymm.com.tr SİRKÜ : 2012/09 KAYSERİ Konu : KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 04.05.2012 117 No.lu KDV Genel Tebliği 3065 Sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesi ile verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığınca çeşitli mal

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İNDEKSİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İNDEKSİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İNDEKSİ KONU Sayfa I- MÜKELLEFİYET 1 A. VERGİNİN KONUSU 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Serbest Bölgelerin Kanunu Karşısındaki Durumu İSMAİL BARINIR Eski Hesap Uzmanı Özet Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir

Detaylı

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes

KDV mükellefi olsun olmasın hizmeti satın alan herkes TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Yurtdışından alınan ve Türkiyede faydalanılan hizmetler (KDV den istisna edilmemiş olan) GVK nun 18 nci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan n münhasıran GVK nun

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi 2013 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER PERSONEL ÖDEMELERİ, SATIN ALMA HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VERGİLER ve KDV TEVKİFATI A-GENEL

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (GÜNCELLEME: 01/01/2009) İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM İADEDE ARANACAK BELGELER MAHSUPTA ARANACAK B 11/1-A MAL İHRACI DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' YE KADAR OLAN

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-12)

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-12) 1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI ( İSTİSNALAR VE DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ ) KOD NO KDVK MD. NO. KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-12)

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER 2014 Parasal Limitler (01.02.2014 31.01.2015) MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇİN Yaklaşık Maliyet İlan Yayınlanması Gereken Süresi Yerler YAPIM İŞLERİ İÇİN Yaklaşık

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/125

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/125 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM AŞ SİRKÜLER 2014/125 17102014 KONU:KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ UYGULAMALAR 1 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 13.10.2016 Sirküler No : 2016/27 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ 2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ SORU 1: Aşağıdaki kavram veya konulan, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

VERGİNİN KONUSU BÖLÜM

VERGİNİN KONUSU BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ : KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI...1 I. KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI, TARİHÇESİ VE ÖZELLİKLERİ:...3 II. KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRKİYE DEKİ TARİHÇESİ

Detaylı