PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI"

Transkript

1 PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI Tarih 02/09/2011 Sayfa 1/3 1- AMAÇ TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gereğince Bilgi İşlem deki proseslerin izlenmesi, ölçülmesi için uygun metodların belirlenerek uygulanması, prosesin planlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin kontrol altında tutulmasıdır. 2- KAPSAM Prosesin İzleme, ölçme ve değerlendirme metodlarını, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak dokümanların doldurma metodlarını kapsar. 3- SORUMLULAR a) Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Komitesi, Bilgi İşlem Bölüm sorumlusu, Proje Değerlendirme ve Program Yazılımı birim sorumlusu, Bilgi İşlem personeli/personelleri, Talep eden birim sorumluları b) Kalite Yönetim Temsilcisinin sorumlulukları; Kalite Komitesince aylık "Proses değerlendirme sonuç form"larını Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına sunmaktan ve alınan kararları takip etmekten sorumludur. c) Kalite Komitesinin sorumlulukları; Bölüm sorumlularınca kendilerine teslim edilen " Proses değerlendirme sonuç form'larının gerekli durumlarda ön değerlendirmesini yaparak Kalite Yönetim Temsilcisine iletmekten sorumludur. d) Bölüm sorumlusu; Birim sorumlularından aylık olarak gelen "Proses Değerlendirme Sonuç Formlarından bir nüshasını toplu olarak Kalite komitesine iletmekten ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında kendi bölümü ile ilgili alınan kararların uygulanmasından, sürdürülebilirliğinden sorumludur. e) Birim sorumlusu; Birimlerden gelen Uygulama Yazılımı Talebi Formunu değerlendirmeye alıp ilgili Bilgi işlem personeline vermekten ve talebin takibinden ve talep sonucunu alan birim tarafından doldurulacak olan Yazılım Test Formu sonucunun takibi ve değerlendirmesinden ve aylık olarak düzenleyeceği "Proses Değerlendirme Sonuç Formu"nu doldurmaktan, "Proses Değerlendirme Sonuç Formu"nu bölüm sorumlusuna iletmekten ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında kendi birimi ile ilgili alınan kararların uygulanmasından, sürdürülebilirliğinden sorumludur f) Bilgi İşlem Personeli; Birim sorumlusu tarafından verilen işin verilen süre içerisinde bitirilmesinden ve Uygulama Yazılımı Talebi Formu ile ilgili olarak birim sorumlusunu bilgilendirmekten ve Program Spesifikasyonu Formu ile Uygulama Yazılımı Talebi Formunda kendisi ile ilgili alanı doldurmaktan, birim sorumlusuna teslim etmekten sorumludur. g) Talep eden Birim sorumlusu: Bilgi İşlem biriminden istediği talepleri Uygulama Yazılım Talebi Formuna yazıp birime vermekten ve talep bitiminde Yazılım Test Formunu doldurup birim sorumlusuna iletmekten sorumludur.

2 PROJE DEĞERLENDİRME PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI Tarih 02/09/2011 Sayfa 2/3 4- TANIMLAR Proje: Birden fazla birbiri ile bağlantılı program parçacıklarından oluşan bileşenler bütünüdür. Birim sorumlusu: Bilgi İşlem Müdürünü ifade eder. Bölüm Sorumlusu: Genel Müdürü ifade eder. Bilgi işlem personeli/personelleri: İlgili birimde çalışan kişilerin her birini ifade eder. 5- YÖNTEM a) Yukarıda tanım çerçevesindeki projeler Tasarım ve Geliştirme Prosedürüne göre düzenlenir. b) Mevcut projelerin uygulanması ile ilgili her türlü istekler Proje Değerlendirme ve Program Yazılımı Talimatı çerçevesinde yapılır. c) Bilgi İşlem biriminden program değişikliği, yeni program hazırlanması için ilgili birim Uygulama Yazılım Talebi Formunu doldurur ve Bilgi İşlem birimine verir. d) Birim sorumlusu tarafından Uygulama Yazılım Talebi Formu değerlendirilir ve talep eden birime değerlendirme sonucu yazıyla bildirilir. e) Birim sorumlusu taleple ilgili bilgi işlem personelini/personellerini görevlendirir. f) Bilgi işlem personeli/personelleri Uygulama Yazılım Talebi Formuna istinaden istenen talepleri karşılamak üzere çalışmalara başlar. Talep Formuna ilgili Bilgi İşlem Personeli/Personelleri tarafından uygulama yazılımının bitiş tarihi imzalanarak iki nüsha halinde Birim sorumlusuna verilir. Birim sorumlusu Uygulama Yazılımı Talebi Formunda İlgili Birimden gelen Talep Tarihi ile uygulama yazılımı bitiş tarihine bakarak prosesin performans kriterleri içerisinde bitip bitmediğini kontrol eder. Bilgi işlem personeli projeyi bitirir ve gerekirse birim sorumlusu ile görüşerek ek süre isteyebilir ve ek süre istenmişse nedeni forma yazılır. Uygulama Yazılım Talebi formunun bir nüshasını kendi dosyasına takar. Diğer nüshasını yazılımı talep eden birime gönderir. g) Görevi yapacak Bilgi İşlem Personeli/Personelleri Program Spefıkasyonu Formunu doldururlar. Bir nüshası kendilerinde kalmak üzere bir nüshasını da birim sorumlusuna verirler. h) İşlemi biten talepler Uygulama Yazılımı Talebi Formu ile talep eden ilgili birime imza karşılığı teslim edilir ve Yazılım Test Formu verilerek istenen talebin doğrulama testi yapılır ve talep eden birim sorumlusu tarafından Yazılım Test Formu doldurularak Bilgi işlem birim sorumlusuna teslim edilir. i) Birim sorumlusu tarafından Yazılım Test Formu değerlendirilir ve işlemler sonuçlandırılır. j) Birim sorumlusu Uygulama Yazılımı Talebi Formu ve Yazılım Test Formuna göre değerlendirmesini yaparak süreç sonunda düzenlenen Proses değerlendirme sonuç formuna yazar ve Proses değerlendirme sonuç formu" nun eksiz halinden üçer nüsha düzenler. k) Birim sorumlusu üçer nüsha olarak düzenlediği "proses değerlendirme sonuç formu" nun ikişer nüshasını bölüm sorumlusuna süreç sonunda teslim eder.

3 PROJE DEĞERLENDİRME PROGRAM YAZILIMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TALİMATI Tarih 02/09/2011 Sayfa 3/3 l) Bölüm sorumlusu "proses değerlendirme sonuç form"larının birer nüshasını Kalite Komitesine aynı gün teslim eder. m) Kalite Komitesi gerekli gördüğü durumlarda birim sorumlusundan Uygulama Yazılımı Talebi Formu ve Yazılım Test Formunu alarak Proses Değerlendirme Sonuç Formuna ön değerlendirmesini yapar. n) Proses değerlendirme sonuç formu Kalite Komitesince iç zimmet defteri ile Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında değerlendirilmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisine verilir. 6- İLGİLİ DOKÜMANLAR a) Program Spefikasyonu Formu b) Uygulama Yazılım Talebi Formu c) Yazılım Test Formu d) Proses değerlendirme sonuç formu HAZIRLAYAN ALP AĞRAĞ KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN AYÇA SÖZBİR GENEL MÜDÜR

4 PROJE SPESİFİKASYONU FORMU YENİ PROGRAM DÜZELTME EK İSTEK LİSTELEME RAPORLAMA MODÜL : PROGRAM ADI: PROGRAMCI : VERİLİŞ TARİHİ: DÜZENLEYEN : TARİH : İMZA: YAPILAN PROGRAM KULLANILAN TABLOLAR

5 UYGULAMA YAZILIMI TALEBİ FORMU TALEP TARİHİ:../ /. TALEBİN KONUSU: TALEP EDEN BİRİM PERSONEL BİRİM MÜDÜRÜ YENİ UYGULAMA DÜZELTME EK İSTEK LİSTELEME RAPORLAMA AÇIKLAMA : BİLGİ İŞLEM BİRİMİ YAZILIMIN BİTİŞ TARİHİ: İSTENEN EK SÜRE : NEDENİ : YAZILIMI YAPANIN ADI SOYADI-İMZASI: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

6 YAZILIM TEST FORMU PROJE ADI: PROJE SPESİFİKASYON NO: TARİH:../ /. Projenin testi sonucunda herhangi bir hata / eksiklik ile karşılaşılmamıştır. İşletime alınabilir. Test sonucunda yapılması talep edilen değişiklikler açıklama bölümünde belirtilmiştir. 1. TEST SONUCU: 2. TEST SONUCU: TEST YAPANIN ONAYLAYAN YAZILIM TEST MÜDÜRÜ

7 PROSES DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU Formun ait olduğu ay : Yıl: İlgili birim : Prosesin adı : Ekler : 1) ( ) adet faaliyet rapor formu Birim Sorumlusunun Ön Değerlendirmesi: Kalite Komitesinin Ön Değerlendirmesi: Yönetim Gözden Geçirme Sonuç Değerlendirmesi:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE YÖNETİMİ HİZMET YÖNERGESİ AMAÇ: Çağdaş sağlık hizmeti ve hastane yönetim ilkeleri doğrultusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı