I Yukarı Kaliforniya'nın Carmel misyonu 1776 sıralarında oraya yerleşirken, hıristiyanlığı kabul eden yirmi yerliden mürekkep bir gurup, bir gece,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I Yukarı Kaliforniya'nın Carmel misyonu 1776 sıralarında oraya yerleşirken, hıristiyanlığı kabul eden yirmi yerliden mürekkep bir gurup, bir gece,"

Transkript

1 I Yukarı Kaliforniya'nın Carmel misyonu 1776 sıralarında oraya yerleşirken, hıristiyanlığı kabul eden yirmi yerliden mürekkep bir gurup, bir gece, ansızın bu dini bırakıverdi. O sabah, rahipler yerlilerin kulübelerinden ayrılmışlardı. Bu, kötü bir örnekti, üstelik, bu küçük zındıklık hareketi, tuğla yapılan balçık ocaklarındaki çalışmaları da durdurmuştu. İdarî ve dinî makamlar arasında hemen yapılan bir istişare neticesinde bu âsi evlâtları anneleri olan kilisenin koynuna geri getirmek için bir İspanyol onbaşı ile bir süvari müfrezesi gönderilmesine karar verilmişti. Kafile Carmel vadisi ile ardındaki dağlar boyunca hayli dolambaçlı yollardan müşkül bir takipte bulundu, çünkü bu kaçak âsiler, izlerini kaybettirmek için şeytanî hilelere baş vurmuşlardı. Askerler bu yerlileri ancak bir haftada bulmuştular ama nihayet bulmuştular. İçinden bir dere akan fuerlerle kaplı bir küçük vadide mekruh âdetlere baş vurmuştu bu yerliler:

2 Yirmi zındık, sere serpe uzanmış uyuyorlardı. Bu manzaraya fena halde içerleyen askerler, bağrışıp ağlaşmalarına bakmadan yerlileri yakalayıp uzun ve ince bir zincire bağladılar. Sonra kafile ters yüz edip, bu biçare acemilere balçık ocaklarında tövbekar olmak fırsatını vermek için Carmel'in yolunu tuttu. İkinci gün, akşama doğru, kafilenin önüne bir sığın yavrusu çıktı ve bir tepenin ardında kayboldu. Onbaşı kafileden ayrılıp hayvanın peşine düştü. Ağır atı, sarp yamacı güçlükle çıktı. Azerol lar sivri dikenleriyle onbaşının yüzünü tırmalıyordu ama, lezzetli bir yemeğin hevesiyle yolundan dönmedi. Birkaç dakika içinde tepenin doruğuna erişti ve gözlerinin önüne serilen manzarayı hayretle seyrederek durdu: Yeşil çayırlarla kaplı uzun bir vadide bir sığın sürüsü otluyordu. Bu güzel vadinin çayırlarında heybetli meşeler boy atmıştı, etrafındaki sırtlar onu rüzgârdan, sislerden iyice koruyordu. Sert onbaşı bu kadar sâkin bir güzellik karşısında kalbinin yumuşadığını hissetti. Renkli adamları, sırtlarının derisini yüzecek kadar kırbaçlayan, zalim tabiat Kaliforniya'da yeni bir insan soyu kurmak yolunda olan bu adam, bu sakallı ve insafsız medeniyet getirici, atından inip başından çelik miğferini çıkardı. Yarabbi! diye mırıldandı. İşte Tanrımızın bize vadettiği yeşil cennet çayırları. Onun soyundan gelenler bugün hemen hemen beyaz insanlardır. Vadiyi keşfedince duyduğu kutsal heyecanı biz ancak hayalimizde yeniden yaratabiliriz, fakat bayırlar arasındaki o sakin vadiye verdiği ad bâki kaldı. Bugün de orayı Cennet Çayırları diye anarlar. Mesut bir tesadüfle bu arazi büyük bir imtiyaza dahil edilmemişti. Hiçbir İspanyol hidalgo'su ya para, yahut da karısı mukabilinde buranın sahibi olmamıştı. Bu tepelerin çerçevesi içinde orası uzun zaman unutulup gitmişti. Burayı keşfeden İspanyol onbaşı bir gün oraya dönüp yerleşmeyi aklına koymuştu. Sert tabiatlı insanların çoğu gibi, ölmeden önce bir iki sene, bir dere kenarında kuracağı kerpiç evde başını dinlemeyi, hayvanların akşam dönüşü duvarlara yüzlerini sürdüğünü görmeyi hayal ediyordu. Bir yerli kadın ona frengi aşıladı, yüzü parça parça dökülmeye başlayınca, candan dostları, hastalık bulaşmasın diye, onu harap bir anbara kapadılar; orada rahat bir ölümle öldü, çünkü

3 görünüşü pek korkunç olan frengi, yakalanana fazla ıstırap çektirmez. Aradan uzun bir zaman geçti, birkaç squat_ ters ailesi Cennet Çayırları'na gelerek çitler kurdular, yemiş ağaçları diktiler. Toprak kimsenin malı sayılmadığından ona sahip olmak için boğaz boğaza geldiler. Yüz sene kadar sonra Cennet Çayırları'nda yirmi küçük çiftlikte yirmi aile yerleşmiş bulunuyordu. Vadinin ortasında bir dükkânla bir posta binası, beş yüz metre kadar ötede, derenin yanında çatlak duvarları çakı ile kazılmış harflerle dolu bir mektep vardı. Bu aileler nihayet orada sakin ve rahat bir ömür sürüyorlardı. Bereketli ve işlenmesi kolay toprakları vardı. Bahçelerinin yemişleri Orta Kaliforniya'nın en iyi mahsulleri diye ün salmıştı. II Cennet Çayırları sakinleri için, Battle'lerin çiftliği lânetli bir yerdi, çocukları da oranın tekin olmadığına, cinlerle perilere yataklık ettiğine inanırlardı, Sulak ve bereketli iyi bir arazi olmasına rağmen orada kimsenin gözü yoktu, kimse o evde yaşamak istemezdi, çünkü severek yapılmış, çalışılmış, sonra terkedilmiş olan bu evle bu topraklar hep hayaletlerle, tehlikelerle dolu gibiydi. Issız bir evin etrafında büyüyen ağaçlar kara kara dururlar, yere düşen gölgeleri de korkulu şekiller alır. Battle'lerin eski çiftliği beş yıldır boş duruyordu. Ayaklanmıyan kötü otlar, sere serpe boy atarak neredeyse ağaçların boyuna yetişiyordu. Meyva bahçesinde, yemiş ağaçları karmakarışık şekiller almış, sayıca çoğalan meyvaları hayli küçülmüştü. Köklerini saran çalılar düşen yemişleri gözlerden saklıyordu. Dört köşe, sağlam yapılı, iki katlı bina, beyaz boyası taze iken zarif ve asil bir evdi, fakat yakınlarda geçen garip bir vak'a ona tahammül edilmez bir ıssızlık hâli vermişti. Kötü otlar kapıların tahtalarını örtüyordu, duvarlar yağmurlardan kararmıştı. İnsan emeğinin mahsullerine karşı giriştiği harpte zamanın yardımcıları olan çocuklar bütün camları kırmışlar, içerde taşınabilir ne varsa alıp götürmüşlerdi. Çocuklar sanırlar ki sahibi meydanda olmıyan herhangi bir eşya eve götürülürse işe yarar. Çocuklar evi yağma etmişler, kuyuları türlü yıkıntılarla doldurmuşlar, ve saman anbarında gizlice cigara içerlerken, tamamiyle kaza eseri olarak, yangın çıkarıp anbarı kül etmişlerdi.

4 Herkes yangını serserilerin çıkardığına hükmetmişti. Terkedilmiş çiftlik dar vadinin ortasına yakın bir yerdeydi. İki yandan Cennet Çayırları'nın en iyi ve en zengin çiftlikleriyle çevrili idi. Çok bakımlı ve çok verimli iki arazi parçası arasında yoz otlardan meydana gelen kocaman bir lekeydi burası. Vadi insanları burasını çok lânetli bir yer sayarlardı, çünkü burada pek feci bir hâdise ve esrarengiz şeyler geçmişti. Battle'lerin iki kuşağı oturmuştu bu evde. George Battle, 1863 'de, New.York eyâletnin şimalinden batıya gelmişti; geldiği zaman pek gençti, askerlik çağına daha yeni girmişti. Çiftliği satın almak ve o dört köşe evi yapmak için gereken parayı annesi vermişti. Ev tamamlanınca, George Battle, kendisiyle birlikte yaşamıya gelmesi için annesine haber vermişti. Evinden on mil ötesi dünyanın sonu olduğunu sanan kadın gelmeye kalkıştı. Mitoloik yerler gördü: New-York, Rio, Buenos - Aires. Patagonya'dan ayrılırken öldü, gemiciler, onu tabut makamında bir yelken bezi parçasına sarıp ayaklarına üç zincir halkası dikerek denize attılar; halbuki kadıncağız köyünün mezarlığında kalabalık ahbaplarının yanında yatmak isterdi hep. George Battle, evlenerek kârlı bir iş yapmayı düşündü. Salinas'da, küçük bir serveti olan otuz beş yaşında evlenmemiş bir kız buldu: Mis Myrtle Cameron. Mis Myrtle, sar'aya istidadı olduğu için kimseden yüz bulmamıştı, o zamanlar havale adı verilen sar'a illetinin bir uğursuzluğa delâlet ettiğine inanılırdı. George, sar'aya aldırış etmedi. Her istediğini elde edemiyeceğini bilirdi. Myrtle, karısı oldu ve ona bir çocuk doğurdu, sonra iki defa evi yakmaya teşebbüs edince, San Jose'de, Lippmann Sıhhat Yurdu adını taşıyan küçük bir hususî hapishaneye kapatıldı. isa'nın sembolik hayatını tığla örerek ömrünü tamamladı. Bu hâdiseden sonra, Battle'lerin çiftlik evi huysuz kâhya kadınların eline geçti, hani kırk beş yaşında bir dul, bir çiftlikte kâhya kadınlık vazifesi arıyor. İyi yemek pişirir. Evlenmek arzusunda değildir diye gazetelere ilân verenler soyundan. Birbiri ardından gelir, iyi kötü birkaç gün geçirir, fakat Myrtle'in âkıbetini öğrenir öğrenmez değişirdiler. O zaman alevli bakışlarla evin her yanını araştırır, kendilerini, nazarî de olsa, cinlerin tecavüzüne uğramış sayarlardı. George Battle elli yaşına geldiği zaman artık ihtiyar bir adamdı: Neşesiz ve meşakkatli

5 çalışmalardan iki büklüm olmuştu. Gözleri, sabırla işlediği topraktan hiç ayrılmazdı. Elleri kara ve katı, ayı pençeleri gibi çatlak çatlaktı. Halbuki çiftliği güzeldi. Muntazam dizili ve bakımlı meyva ağaçları birbirinin tıpatıp eşiydi. Gergin iple çizilmiş sıralarında sebzeler yemyeşil büyüyorlardı. George evine iyi bakar, ön tarafta bir çiçek bahçesi bulundururdu. Birinci kat her zaman boş kalmıştı. Çiftliği, bu ifâdesiz adamın elinden çıkmış bir şiirdi. Dekorunu sabırla hazırlıyor ve bir Sylvia bekliyordu. Ama hiçbir zaman oraya bir Sylvia gelmedi. Gene de çiçek bahçesine bakıyor, onu bekliyordu. Oğlunun bütün çocukluk devresinde George Battle onunla pek meşgul olmadı. Yalnız meyva ağaçlariyle yeşil sebze dizileri bütün varlığıydı onun. Oğlu John, misyoner sıfatiyle bir kafileye katılıp gittiği zaman yokluğunu hissetmedi bile. Her sene vücudunu bir parça daha toprağa eğerek işine devam etti. Söylenen sözleri dinlemek âdetinde olmadığı için komşuları onunla hiç konuşmazlardı. Gitgide kamburlaşan elleri âlet saplarının sımsıkı intibak ettiği birer çukur hâline gelmişti. Altmış beş yaşında, ihtiyarlıktan ve soğuk algınlığından öldü. John Battle, çiftliğe sahip olmak için kafilesiyle birlikte eve döndü. Annesinden sar'a ile birlikte mânâsız bir sofuluk tevarüs etmişti. John'un hayatı cinlerle mücadeleye hasredilmişti. Kafilesiyle birlikte konaktan konağa giderek cinlere meydan okumuş, okuyup üfleyip onlarla boğuşmuş; her gittiği yerden habis ruhları kovmuştu. Eve döndüğü zaman cinler alâkasını çekmekte devam etti. Sebze dizileri tohuma kalktılar, bazan kendiliklerinden tekrar bitiştiler, sonra yoz otların altında boğulup kayboldular. Çiftlik tabiattaki eski hâline geldi ama cinler de daha kuvvetli ve daha musallat oldular. Kendini korumak için John Battle elbiseleriyle şapkasını beyaz iplikten küçük küçük haçlarla kapladı ve böylece silâhlandıktan sonra iyi saatte olsunlarla savaşa girişti. Akşamın alacakaranlığında, eline kalın bir sopa alarak çiftlik etrafında gizlice dolaşıyordu. Çalılıklara hücum edip sağa sola sopa sallıyor, cinleri yuvalarından atıncaya kadar onlara lânetler savuruyordu. Geceleyin, fundalar arasından bir cinler meclisine doğru yavaşça ilerliyor, sonra pervasızca ileri atılarak elindeki silâhı insafsızca kafalarına indiriyordu. Gündüzleri eve girip uyuyordu, çünkü cin taifesi gün ışığında

6 ortaya çıkmazdı. Bir gün, akşam olurken, kendi avlusunda, bir leylâk çalılığının altına usulca girdi. Bu çalılıkta cinlerin gizli bir toplantısı olduğunu biliyordu. Kaçamayacakları kadar yakınlarına yaklaşınca ileri atıldı, keskin çığlıklar atarak sopasını leylâklar arasında sağa sola indirmeye başladı. Gelişi güzel inen darbelerden uyanan bir yılan, uykulu bir halde halkasını çözüp yassı ve sert başını kaldırdı. John sopasını yere atıp titredi, çünkü bir yılanın kuru ve keskin ihtarı korkunç bir şeydir. Yere diz çöküp bir an dua etti. Birdenbire, İşte lânetli yılan. Geri bas, iblis! diye haykırarak, yakalamak için parmakları açılmış bir halde, ileri atıldı. Yılan onu koruyucu haçları olmıyan boğazından üç defa ısırdı. Adam pek az debelendi ve birkaç dakika içinde öldü. Komşuları onu ancak üstüne boz kartallar üşüşmeye başladığı zaman keşfettiler ve gördükleri manzara yüzünden Battle'lerin çiftliği onlara büsbütün dehşet salar oldu. Tam on sene çiftlik el sürülmemiş bir halde kaldı. Çocuklar çiftliğin tekinsiz olduğunu söylüyor ve korkunun zevkini tatmak için orada gece gezintileri tertip ediyorlardı. Sâbit gözlerle size bakan boş pencereleriyle bu etleri dökülmüş köhne evin manzarasında insanı ürperten bir şey vardı. Binanın beyaz boyası dilim dilim dökülüyordu. Topraklar tamamen yabanileşmişti. George Battle'in uzak bir akrabası, hiç görmeden burayı satın almıştı de Mustroviç'ler Battle'lerin çiftliğini aldılar. Gelişleri anî ve esrarlı oldu. Bir sabah, orada peyda oluverdiler: İhtiyar 'bir adamla ihtiyar karısı. Sıska vücutları, fırlak elmacık kemikleri üzerinde sarı ve çekik derileri vardı. İkisi de ingilizce bilmiyordu. Vadi ile münasebetlerini oğulları temin etti. Bu, uzun boylu, tıpkı onlar gibi fırlak elmacık kemikleri, alnının ortasına kadar dökülen kabaca kesilmiş siyah saçları, tatlı ve gamlı siyah gözleri olan iri yarı bir adamdı. Bozuk şiveli bir ingilizce konuşuyor ve ancak ihtiyaç duyduğu zaman ağzını açıyordu. Köy dükkânında adamlar onu konuşturmıya çalıştılarsa da hiçbir bilgi edinemediler. Dükkâncı T. B. Ailen: Biz orayı tekinsiz sayarız. Hayalet görmediniz mi' daha? diye sormuştu. Genç Mustroviç: Hayır cevabını vermişti. Kötü otlar ayıkladıktan sonra çok iyi bir çiftlik

7 olur orası. Mustroviç dönüp dükkândan çıkmıştı. Ailen: Bu evde bir tuhaflfık var demişti. Orada oturanlar konuşmaktan hiç hazzetmiyorlar. İhtiyar Mustroviç'ler pek nadir görülürdü, fakat genç adam çiftlikte sabahtan akşama kadar çalışırdı. Her şeyi tek başına yaptı, toprağı temizledi, ekti, ağaçları budadı, böceklere karşı ilaçladı. Hangi saatte olursa olsun sanki mahsulü kaldırmadan kıyametin kopmasından korkuyormuş gibi bir tavırla, canla başla çalıştığı görülürdü. Aile büyük evin mutfağında oturuyor, orada yatıyordu. Bütün öteki odalar kapalı ve boş duruyordu. Dışarının havası içeri girmesin diye pencerelerindeki deliklere sinek kâğıtları yapıştırmışlardı. Evi boyamadılar ve hakimiyle de meşgul olmadılar ama genç adamın hummalı gayreti sayesinde toprak yeniden mükemmel bir hal almıya başlamıştı. Tam ki sene bu toprağı bir köle gibi işledi. Daha ortalık ağarırken, dışarı çıkar, karanlık iyice basmadan eve girmezdi. Bir sabah, Pat Humbert, arabayla dükkâna giderken Mustroviç'lerin -bacasından hiç duman çıkmadığını far ketti. Allen'e: Gene kimseler yok orada galiba dedi. Gerçi o delikanlıdan başka kimseyi görmüş değiliz ama, herhalde bir orostopolluk var bu işin içinde. Yâni diyeceğim şu ki, evde kimseler yok gibime geliyor. Üç gün, komşular, bacayı kaygılı gözlerle tetkik ettiler. Ne olduğunu anlamak için oraya gidip de gülünç olmaktan çekmiyorlardı. Dördüncü gün. Pat Humbert, T. B. Ailen ve John Whiteside eve gittiler. Sakin bir hali vardı binanın. Gerçekten ıssız gibi duruyordu. John Whitside mutfak kapısını vurdu. Ne cevap, ne de bir ses çıkmadığı için kapının tokmağını çevirdi. Kapı açıldı. Mutfak tertemizdi, sofra kurulmuş, tabaklar dizilmişti, porridge kâseleri, sahanda yumurtalar ve ekmek tartin'leri vardı. Yemekler üstünde hafif bir küf tabakası teşekkül etmişti. Açık kapıdan giren güneş huzmeleri arasında birkaç sinek maksatsız maksatsız dolaşıyordu. Pat Humbert: Kimse yok mu? diye bağırdı. Bunun saçma bir hareket olduğunu biliyordu. Evin her tarafını iyice araştırdılar, bomboştu. Mutfaktan başka hiçbir odada eşya yoktu. Çiftlik tamamiyle ıssızdı, az zaman önce terkedilmiş olacaktı. Daha sonra, şerife haber verilince, adam geldi

8 fakat hiçbir ipucu keşfedemedi. Mustroviç'ler çiftliği peşin parayla almışlardı, giderken de hiçbir iz bırakmamışlardı. Gidişlerini gören olmamıştı, bir daha da gören olmadı. Hattâ o civarlarda onlarla ilgili olabilecek herhangi bir cinayet de işlenmemişti. Bir gün, sabah kahvaltısı etmek için tam sofraya oturacakları sırada Mustroviç'ler ortadan sır oluvermişlerdi. Dükkânda uzun boylu münakaşası oldu bu işin, ama kimse mâkul bir hal şekli bulamadı. Kötü otlar bir kere daha kapladı çiftliği, böğürtlen dalları meyva ağaçlarına tırmandı. Sanki alışkanlığın verdiği hususî bir istidatla çiftlik çabucak yabani haline döndü. Birikmiş vergileri bahasına Monterey'de bir emlâk şirketine satıldı. Cennet Çayırlarının sakinleri, açıkça itiraf etsinler, etmesinler, Battle'ler çiftliğinin lânetli olduğuna hükmetmişlerdi. Mükemmel yerdir diyorlardı, ama bedava verseniz almam. Nedendir bilmem orada adamın tüylerini dimdik eden bir acaiplik var. Orasını görenin cin peri hikâyelerine inanmaması kolay değil.. Battle'lerin eski çiftliğine yeni bir sahip taşınacağını öğrendikleri zaman Cennet Çayırları sakinleri hoş bir ürperti duydular. Rivayeti dükkâna Pat Humbert getirmişti. Humbert, eski binanın önünde otomobillerin durduğunu görmüştü. Dükkân sahibi T. B. Ailen de ortalığa yaydı. Ailen, yeni mal sahipleri hakkında birçok şeyler uydurup müşterilerine anlattı; her sözüne de diyorlar ki diye başlardı. Diyorlar ki Battle'lerin çiftliğini alan, hayaletleri araştırarak onlara dair kitaplar yazan biriymiş. Diyorlar ki T. B. Allen'in korunma formülüydü. Gazetelerin haber aldığımıza göre... tâbiri makamında kullanırdı bu sözü. Bert Munroe, yeni arazisine yerleşmeden önce, Cennet Çayırları'nda onun hakkında bir sürü rivayet dolaşıyordu. Yeni komşuları olacak insanların kendisini dikkatle tetkik ettiklerini biliyor ama onları suç üstünde yakalayamıyordu. Bu gizliden gizliye gözetleme işi, köylülerde sanat mertebesine varır. Her görmek istediklerini görür, hükümlerini verir, üstünüzdeki elbiselerin kıymetini hesaplar, gözlerinizin rengini, burnunuzun şeklini kaydeder, sonunda görünüşünüzü ve bütün şahsiyetinizi üç dört sıfata sığdırıverirler; size bu esnada, sizinle hiç alâkadar olmadıklarını sanırsınız. Eve ışık girmesi için avludaki bütün sarmaşıkları ve bütün ağaçları Bert bizzat kesti. Üç hafta

9 içinde, eski ev o metrûk ve tekinsiz halinden tamamiyle sıyrılmıştı. Uğraşa uğraşa onu da batının bütün köy evlerine benzetmeye muvaffak olmuşlardı. İç ve dış sıvalar kuruyunca yeni eşyalar geldi: Bol kıtıkla kabartılmış iskemleler, küçük bir yazı masası, sırlı bir soba, pek konforlu tahta taklidi boyanmış çelik karyolalar. Çerçeveleri oymalı aynalar, Wilton halıları, maviyi moda haline getirmiş yeni bir ressamın eserlerinden basılı kopyalar. Eşyalarla birlikte misis Munroe ve üç çocuğu da geldi. Misis Munroe, çerçevesiz, burunda takma gözlüğü bir kordelâ ile göğsüne iliştirilmiş tombalak bir kadındı. İyi bir ev kadınıydı. Yeni eşyaları tâ gözü tutuncaya kadar oradan oraya taşıttı, ama bir kere gözü tuttuktan, bir eşyayı şöyle dikkatle süzüp de başını sallayarak gülümsedikten sonra o eşya artık kat'î yerini bulmuş demekti, ancak temizlenmek üzere yerinden kımıldatılabilirdi. Kızı Mae, tombul ve yumuşak yanaklı, olgun'dudaklı güzel bir genç kızdı. Şehevî bir vücudu vardı, fakat çenesi altında başlıyan güzel ve tatlı bir kabarıklık ileride annesi gibi şişman olacağına işaretti. Mae'ın zeki değilse de aptal bakışlı da olmıyan sevimli ve saf gözleri vardı. Yavaş yavaş büyüyerek annesinin bir kopyası, iyi bir ev kadını, sıhhatli çocukların annesi, mesut bir zevce olacaktı. Yeni odasında Mae, baloda satın aldığı programları ayna ile çerçevesinin arasına iliştirmişti. Duvarlara Monterey'deki kız arkadaşlarının çerçeveli resimlerini astı, fotoğraf albümüyle kilitli hâtıra defterini de baş ucundaki masanın üstüne yerleştirdi. Hâtıra defterinin içinde, hiçbir ehemmiyeti olmıyan balo hâtıralarını, toplantı hâtıralarını, reçel ve tatlı reçetelerini ve bazı delikanlılara duyduğu küçük alâkaları meraklı gözlerden saklardı. Mae, odasının perdelerini bizzat satın alıp dikti: Işığı hafifletmek için tiyatrovarî soluk pembe bir tülle çiçekli kretondan bir güneşlik. Büzgülü saten yatak örtüsünün ü-zerine beş tane sedir yastığını gelişigüzel yerleştirdikten sonra bunların üzerine uzun bacaklı, sarı ve kısa saçlı, rehavetli dudaklarından kumaş bir cigara sarkan bir Fransız bebeği oturttu. Mae, bu bebeği dar kafalı olmadığına, tamamiyle tasvip etmediği şeylere karşı da müsamahalı olabileceğine alâmet sayardı. Kız arkadaşlarının bir mazileri olmasından hoşlanırdı,

10 çünkü böyle ahbapları olmak ve onların maceralarını dinlemek, ayıplanacak hiçbir tarafı olmayan kendi mazisi hakkındaki pişmanlıklarını yok ederdi. On dokuz yaşındaydı ve başlıca düşüncesi kocaya varmaktı. Delikanlılarla sokağa çıktığı zaman büyük bir heyecanla idealden bahsederdi. Mae, idealin ne olduğunu pek iyi bilmezdi, daha ziyade balo dönüşü arabadaki öpücüklerin kalitesini tayin edan bir şey diyebilirdi. Jimmie Munroe, on yedi yaşındaydı. Liseden yeni çıkmıştı ve pek kurumluydu. Annesiyle babasının yanında Jimmie hemen daima somurtur ve çekingen bir tavır tâkınırdı. Hayat hakkındaki görgüsünü onlara açmakta bir fayda olmadığını bilirdi, çünkü anlamıyacaklardı. Günah ve kahramanlık hakkında hiçbir bilgileri olmıyan bir nesildendiler. Hayatını, her türlü heyecan unsurundan itinayla temizledikten sonra ilme vakfetmek hususundaki kat'î kararını ailesi iyi karşılamıyacaktı. Jimmie'nin ilimden kasdettiği radyo, arkeoloji ve uçaklardı. Peru'da kazılar yaparak altın vazolar çıkardığını hayal ederdi. Bir çalışma odasına kapanarak senelerce ıstırap çekip kendini gülünç etmek pahasına, bir gün elinde, sürati bütün rekorları kıracak yeni bir uçak projesiyle ortaya çıktığını düşünürdü. Yeni evde Jimmie'nin odası, daha yerleşir yerleşmez, hemen küçük küçük makinelerle doldu. Kulaklıklarıyle kristalden bir radyo tesisatı, telgraf âletini işleten bir el manyetosu, bakır bir teleskop, çoğu kurulmamış halde daha bir sürü âletler. Jimmie'nin gizli bir deposu da vardı, ağır bir asma kilitle kapanan bir meşe sandık. Sandıkta yarım kutu dinamit fitili, eski bir tabanca, bir paket Molachrino cıgarası, Neşeli Dullar diye anılan üç zamkinos, bir küçük şişe şeftali ispirtosu, hançer şeklinde bir kâğıt kesecek, dört ayrı kızdan gelmiş dört paket mektup, dans ettiği kızlardan aşırdığı on altı ruj tüpü, kuru çiçekler, mendiller ve düğmeler gibi alelade aşk hâtıralariyle dolu bir kutu: Bunların arasında en kıymetlisi siyah dantelâyla çevrili yuvarlak bir jartiyerdi. Jimmie, bu jartiyeri nasıl ele geçirdiğini hatırlamıyordu. İşin hatırladığı tarafı her halde daha tatlıydı. Sandığı ne zaman açacak olsa daima önce odasını kilitlerdi. İşlediği günahlar bakımından lisedeki birçok arkadaşları ondan aşağı kalmaz, bazıları onu çok geride bile bırakırdı. Fakat Cennet Çayırları'na yerleştikten az sonra Jimmie bu cür'etli maceraları

11 eşsiz gibi görmiye başladı. Kendisini tövbekar bir eski sefih gözüyle görüyor, ama tekrar aynı yola dökülmiyeceğini de taahhüt etmiyordu. Bu kadar bereketli bir hayat yaşamış olmanın verdiği tecrübeyle vadinin genç kızlarına yüksekten bakar oldu. Jimmie, ince ve muntazam yapılı, siyah gözlü siyah saçlı yakışıklı bir. delikanlıydı. Daha çok Manny diye çağırılan en küçükleri Manfred, yedi yaşınca ciddî bir çocuktu, bademcikleri yüzünden solgun ve çekik bir yüzü vardı. Bademcikleri olduğunu ailesi bilirdi Hattâ bademciklerini aldırmayı bile düşünmüşlerdi bir aralık. Manny ameliyat lâfını işitince fena halde korkmuştu, bunu gören annesi yaramazlık ettiği zaman önleyici bir tehdit olarak hep buna baş vururdu. Artık kim ona ameliyattan bahsedecek olsa korkudan deliye dönerdi. Mr. ve Mrs. Munroe onu düşünen bir çocuk, belki de müstakbel bir dâhî sayarlardı. Annesi düşünüyor derdi. Çocuğun anormal olduğunu senelerce farketmediler. Bozuk sıhhati, zihninin inkişafını durdurmuştu. Manny umumiyetle iyi, uslu ve korku yüzünden kolayca itaat eden bir çocuktu, fakat biraz fazla korkutuldu mu asabî bir buhrana tutulur, canını bile düşünmiyecek kadar kendini kaybederdi. Kafasını yere vura vura yüzünü gözünü kana buladığı olurdu. Bert Munroe, daima kendini yere seren bir kuvvete karşı mücadeleden yorulduğu içindir ki Cennet Çayırları'na gelmişti. Birçok işlere girişmiş, fakat hep muvaffakıyetsizliğe uğramıştı, sebebi Bert'in ihmali değil, ayrı ayrı ele alınınca bir tesadüf denebilecek talihsizliklerdi. Bert bütün bu tesadüfleri bir arada düşününce işin içinde bir uğursuzluk oduğuna hükmediyordu. Muvaffakiyete doğru her yürüyüşünü durduran bu adsız şeye karşı mücadeleden yorulmuştu. Henüz elli beş yaşındaydı, fakat dinlenmek istiyordu, bir uğursuzluğa kurban olduğuna hemen hemen inanmıştı. Senelerce evvel, bir şehrin civarında bir garaj açmıştı. îşler iyi gidiyor, para gelmeğe başlıyordu. Derken bir başka sokaktan bir büyük cadde geçirildi, onun da çanına ot tıkandı. Bir sene kadar sonra garajı sattı ve bir bakkal dükkânı açtı. Gene yüzü gülmüştü. Gecikmiş borçlarını ödedi, bankaya para yatırmıya başladı. Fakat bir gıda maddeleri şirketi tam yanıbaşında bir dükkân açarak onunla müthiş bir fiyat rekabetine başladı. Şirket galip geldi ve onu dükkânını kapamıya mecbur etti. Bert hassas adamdı. Böyle şeyler başına çok gelmişti. Tam muvaffak

12 olduğu sırada kader ona bir darbe indiriyordu. Kendine güveni pek azaldı. Harp patladığı zaman, cesareti hemen hemen sönmüş gibiydi. Harp yüzünden para kazanılabileceğini biliyor, ama bunca kereler top attığı için. korkuyordu. Ordu hesabına taahhüt ettiği ilk fasulye partisine ait eksiltmeyi imzalamak için kendini bir hayli zorlaması icap etti. Birinci sene elli bin dolar kazandı, ikinci sene kârı iki yüz bin dolara çıktı. Üçüncü sene, daha tohum atılmadan, binlerce dönümlük fasulyeyi tarlada satın aldı. Mahsulü kilosu yirmi sentten almayı taahhüt etmişti. Bütün bu fasulyeleri kilosu 36 sentten satabilecekti. Ama harp Kasımda sona erdi, o da topladığı mahsulü kilosu dört sentten, satmak zorunda kaldı. Elinde kalan para işe başladığı zamanki mevcudundan biraz daha azdı. Bu sefer talihsizliğine iman etmişti. Cesareti o kadar kırılmıştı ki artık evden dışarı çıkmıyordu. Bahçede çalışıyor, sebze ekiyor ve kaderinin aksiliği üzerinde uzun uzun düşünüyordu. Böylece geçen Ölü senelerden sonra, yavaş yavaş toprak hasreti uyandı içinde. Çiftlik işlerinin, kaderiyle çatışmıyacak tek yol olduğunu tahmin ediyordu. Küçük bir çiftlikte sükûna ve emniyete kavuşabileceğini düşünüyordu. Battle'lerin çiftliği Monterey'deki hususî bir şirket tarafından satılığa çıkarılmıştı. Bert çiftliği gezdi, yapılabilecek değişiklikleri gördü ve orayı satın aldı. İlkin ev halkı bu yer değiştirmeye razı olmadı, fakat avluyu temizledikten, eve telefonla elektrik getirdikten ve yeni eşyalarla konforlu bir hâle koyduktan sonra, hepsi burasını pek beğendiler. Mrs. Munroe, Bert'in Monterey'deki evlerinin avlusunda otururken aldığı o mahzun hale son verecek bir değişikliğin isabetli olacağını söyledi. Bert, evi satın aldığı zaman kendini kurtulmuş hissetti. Mahkûmiyeti sena ermişti. Her yerde karşısına çıkmış olan uğursuzluktan artık masun olduğunu biliyordu. Bir ay içinde omuzları yeniden doğruldu ve yüzü o şaşkın halini kaybetti. Neşeli bir çiftçi oldu, çiftlik işleri hakkında etraflı tetkiklerde bulundu, bir gündelikçi tuttu ve sabahtan akşama kadar çalıştı. Çalışma hevesi günden güne artıyordu. Yerden fışkıran her filiz kendisi için bir masuniyet va'dinin tazelenmesiydi âdeta. Mesuttu, ve güveni yerine geldiği için, vadide yeni dostlar peyda etmiye, durumunu kuvvetlendirmiye başladı.

13 Bir köy topluluğuna kendini kabul ettirmek güç ve çok hüner istiyen bir şeydir. Vadinin insanları Munroe ailesinin gelişini oldukça husumetle karşılamıştı. Battle'lerin çiftliği tekin değildi. Bu fikre gülenler bile daima bu kanaati paylaşmışlardı. Şimdi bir yabancı adam gelmiş, onlara yanıldıklarını isbat ediyordu. Üstelik o lânetli toprakları düzenleyip zararsız ve bereketli bir çiftlik haline getirmekle civarın manzarasını da değiştirmişti. Köy halkı, Battlelerin arazisini hep o perişan haliyle görmiye alışmışlardı bir kere. Belli etmeseler de bu değişiklik hoşlarına gitmiyordu. Bert'in bu husumeti yenmiş olması büyük bir muvaffakiyetti. Üç ay içinde vadinin insanları onu kendilerinden biri diye kabul etmiş, güvenilir bir adam, bir komşu gözeyle görmiye başlamışlardı. Başkalarından ariyeten âletler alır, onlar da bir şey lâzım olunca kendisinden isterlerdi. Altı ay sonra mektebin idare heyetine seçildi. Bert'in uğursuzluğundan kurtulduğunu görmekten duyduğu saadet, başkalarını kendisini sevmiye zorluyordu. Üstelik sevimli adamdı da, dostlarına iyilik etmekten hoşlanır, daha mühimi, yardım istemekten de çekinmezdi. Dükkânda, çiftlik sahiplerinden bir grupa vaziyetini anlatmış, onlar da verdiği izahlardan pek memnun kalmışlardı. Bu konuşma Va'diye gelişinden az sonra olmuştu. T. B. Ailen o 'ezelî sualini sormuştu: Biz o yeri hep uğursuz sayardık. Çok garip şeyler geçti orada. Bir hayalete rastlamadınız mı hiç? Bert güldü: Bir yerde yiyecek maddesi bırakmazsanız fareler başlarını alıp. giderler. Oradaki bütün köhnelikleri, karanlıkları kaldırdım. Hayaletler de bunlarla geçinirler. Ailen: Muhakak ki çok güzel bir yer oldu sayenizde. diye tasdik etti. İyi bakılınca Cennet Çayırları'nın üstüne toprak yoktur. Bert ciddî bir şekilde kaşlarını çatmıştı, çünkü yeni bir fikir takılmıştı zihnine. Çok talihsizliğe uğradım dedi. Bir sürü işler yaptım, sonu hep fenaya vardı. Buraya geldiğim zaman kendimi büyülü sanıyordum. Sonra aklına gelen şeye candan güldü: Peki ne yaptım! İlk yaptığım şey, tekin olmadığına inanılan bir çiftliği satın almak oldu. Tamam. Şimdi diyorum ki belki benim cinimle çiftliğin cini boğaz boğaza gelip birbirlerini öldürmüşlerdir. Her halde ikisinin de yokolduğuna tamamiyle kaniim.

14 Ötekiler de onunla beraber gülmüşlerdi. T. B. Ailen elini tezgâhın üstüne vurdu. Mükemmel bir fikir dedi. Ama size daha mükemmelini söyliyeyim. Belki sizin cinle çiftliğin cini evlendiler de bir çıngıraklı yılan çifti gibi bir çukura yavrulamaya gittiler. Kimbilir, belki de yakında Cayırlar etrafında bir sürü yavru cinlerin cirit oynadıklarına şahit oluruz. Orada hazır bulunanlar gülmekten kırılmışlardı, T. B. Ailen de, her gördüğüne anlatmak için bu sahneyi hâfızasına iyice nakşetmişti, Bir tiyatro oyunundaki gibi konuşmuşlardı âdeta, III Edward Wicks," Cennet Çayırları'nda ana caddenin kenarında koyu renkli küçük bir evde otururdu. Evin arkasında şeftali ağaçlariyle dolu bir meyva bahçesiyle büyük bir sebze bostanı vardı. Edward Wicks şeftali ağaçlariyle meşgul olurken karısı ile çok güzel kızı bostanı eker, nohut fasulye ve turfanda çilekleri toplayıp Monterey'de satarlardı. Edward Wicks'in esmer ve kaba bir yüzü, âdeta kirpiksiz, küçük ve soğuk gözleri vardı. Vadinin en hilekâr adamı diye tanılırdı. İş hususunda pek çetindi, şeftalilerini komşularından birkaç sent fazlaya sattı mı yüzü gülerdi. At alış verişinde kurnazca hilelere başvurur, fakat kanunun pençesine düşmemek için de gerekli tedbirleri alırdı, tutumlu olduğu için köylünün saygısını kazanmıştı ama, işin garibi şu ki, bu tutumluluğuna rağmen başkalarından daha zengin de olamamıştı. Bununla beraber, parasiyle eshamlar alıp bir kenara koyduğu hissini vermekten pak hoşlanırdı. Mektebin idare heyeti toplantılarında, para işletme hususlarında başka üyelerden fikir danışır, böylece onlarda birikmiş hayli parası olduğu intibaını uyandırmıya gayret ederdi. Köy halkı ona Tilki Wicks adını takmıştı. Tilki mi? derlerdi Yirmi bin doları yoksa adam değilim. Kimse onunla... Hakikat şuydu ki Tilki ömründe beş yüz dolardan fazlasını bir arada görememişti. Tilki'nin en büyük zevki kendisini zengin bir adam gibi göstermekti. 'Bundan o kadar hoşlanırdı ki âdeta gerçekten" zenginmiş gibi gelirdi ona. Muhayyel servetini elli bin dolar olarak tesbit ettikten sonra bir defter tutmıya başladı. Servetinin faizlerini hesaplıyor, aldığı çeşitli eshamı kaydediyordu. Bu iş hayatının başlıca zevki olmuştu. Monterey ilçesinin cenup tarafında kuyular açmıya kalkışan bir petrol şirketi kurulmuştu Salinas'da.

REŞAT NURĐ GÜNTEKĐN DĐZĐSĐ: 23 YAPRAK DÖKÜMÜ Reşat Nuri GÜNTEKĐN 25. Baskı REŞAT NURĐ GÜNTEKĐN'ĐN ESERLERĐ. 1 - Çalıkuşu 2 - Dudakten Kalbe

REŞAT NURĐ GÜNTEKĐN DĐZĐSĐ: 23 YAPRAK DÖKÜMÜ Reşat Nuri GÜNTEKĐN 25. Baskı REŞAT NURĐ GÜNTEKĐN'ĐN ESERLERĐ. 1 - Çalıkuşu 2 - Dudakten Kalbe Reşat Nuri Güntekin _ Yaprak Dökümü www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğimiz e-kitaplar Görme engellilerin okuyabileceği formatlarda hazırlanmıştır. Buradaki E-Kitapları ve daha pek çok konudaki

Detaylı

Kemal Tahir _ Hür Şehrin İnsanları Cilt1 Hür Şehrin İnsanları 1

Kemal Tahir _ Hür Şehrin İnsanları Cilt1 Hür Şehrin İnsanları 1 Kemal Tahir _ Hür Şehrin İnsanları Cilt1 Hür Şehrin İnsanları 1 Kemal Tahir Hür Şehrin İnsanları 1 2. Basım, 1983 Aralık / Kapak, Erkal Yavi / Kapak Baskısı, Ozyılmaz Matbaası / Dizgi-Baskı, Yaylacık Matbaası

Detaylı

8 Reşat Nuri Güntekin

8 Reşat Nuri Güntekin DÖRDÜNCÜ sınıftaydım. Yaşım on iki kadar olmalı. Fransızca muallimimiz Sor Aleksi, bir gün bize yazı vazifesi vermişti. "Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bakalım neler bulacaksınız? Sizin

Detaylı

Daha sonra acı düşüncelere dalmış görünen yolcuya yaklaşarak: Bayım, sizi kabul edemeyeceğim, dedi. Adam birden yerinden fırladı: Bu ne demek oluyor

Daha sonra acı düşüncelere dalmış görünen yolcuya yaklaşarak: Bayım, sizi kabul edemeyeceğim, dedi. Adam birden yerinden fırladı: Bu ne demek oluyor SEFĐLLER I. Yıl, 1815... Şarl Fransuva Bienyenü Myriel, Diny de piskopos olarak görev yapıyordu. O yıllarda, 75 yaşlarında olan yaşlı adam, dokuz yıldır bu görevi yapıyordu. Eski bürokratlardan birinin

Detaylı

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından SABAHATTİN ALİ Bütün Öyküleri İİ YENİ DÜNYA SIRÇA KÖŞK ESİRLER (Oyun) IÇINDEKILER YENI DÜNYA Asfalt Yol Hanende Melek Çaydanlık Ayran İsıtmak Için Uyku Selam Bir Mesleğin Başlangıcı Bir Konferans Yeni

Detaylı

SABAHATTİN ALİ B Ü T Ü N Y A P I T L A R I - R O M A N

SABAHATTİN ALİ B Ü T Ü N Y A P I T L A R I - R O M A N SABAHATTİN ALİ B Ü T Ü N Y A P I T L A R I - R O M A N KURK MANTOLU MADONNA Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de doğdu, 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nde öldü. İstanbul İlköğretmen Okulu'nu bitiren

Detaylı

getiremiyorum. Eğer güzel değilse o zamanki 18

getiremiyorum. Eğer güzel değilse o zamanki 18 BİRÎNCÎ BÖLÜM I Daha fazla sabredemiyerek hayat yolunda attığım ilk adımların tarihçesini yazmak için oturdum, ama bunu yapmasam da olurdu. Pek iyi bildiğim bir şey vardı : yüz yaşıma kadar yaşasam, hal

Detaylı

KEMAL TAHİR Hür Şehrin İnsanları II İkinci Basım İSTANBUL

KEMAL TAHİR Hür Şehrin İnsanları II İkinci Basım İSTANBUL KEMAL TAHİR Hür Şehrin İnsanları II İkinci Basım İSTANBUL TEKİN YAYINEVİ BİRİNCİ BÖLÜM «KÖR UÇUŞ» I Murat o gün İngiliz kumaşından kostümünü ilk defa giymişti... Perşembeye hazırlanan gezmeden evvel, birkaç

Detaylı

Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı

Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı yüzünden kendinin ve kocasının toplumdan nasıl dışlandıklarını

Detaylı

Ramazan geceleri sofada cemaatle namaz kılınır; Kur'an-lar, ilâhiler okunurdu. Dadım Kâmiyap kalfa ile beraber bu kapının dibindeki merdiven

Ramazan geceleri sofada cemaatle namaz kılınır; Kur'an-lar, ilâhiler okunurdu. Dadım Kâmiyap kalfa ile beraber bu kapının dibindeki merdiven Reşat Nuri Güntekin _ Damga www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan ÖYKÜ OCRip: Kitaplık Düzelti: Kitaplık Yayın: Kitaplık Ağustos, 2005 admin.kitaplik@gmail.com http://kitaplik.wordpress.com http://kitaplik.madpage.com Yayınevi

Detaylı

Jack London - Martin Eden. www.cepsitesi.net

Jack London - Martin Eden. www.cepsitesi.net - www.cepsitesi.net I üzerinde kirli elbisesiyle işçi olduğu her halinden belli olan deniz kokulu gariban genç utana sıkıla içeri girdi. Şapkasını başından kaba bir hareketle çıkardı, evirip çevirdi. Nereye

Detaylı

Charles Dickens - Büyük Umutlar

Charles Dickens - Büyük Umutlar Charles Dickens - Babamın soyadı Pirripti, benim adım da Phillip olduğundan çocukluğumda bu iki adı bir türlü bir arada söyleyemezdim. Sedece "Pip" diyebiliyordum. Böylece adım "Pip" olarak kalmış. Herkös

Detaylı

Ayşe Kulin BORA'NIN KİTABI

Ayşe Kulin BORA'NIN KİTABI Ayşe Kulin BORA'NIN KİTABI FIRTINALI BİR GECEDE DOĞMUŞUM Siz beni tanımazsınız Uzaktan geliyorum Şiirin satırlarında saklı kimliğim Kavak yellerinde gizlidir Cevval bir kısrak gibi oynak Ben, rüzgârın

Detaylı

Vidadi Babanlı. QU www.qu.edu.az. Vidadi Babanlı, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin

Vidadi Babanlı. QU www.qu.edu.az. Vidadi Babanlı, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin Vidadi Babanlı Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü-2011, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin Muğanlı köyü) öğretmen bir ailede dünyaya gelir. Şıhlı köyünde

Detaylı

Yanan Gün Yanan Günışığı Yıldızlar Korsanı Yol I üzerinde kirli elbisesiyle işçi olduğu her halinden belli olan deniz kokulu gariban genç utana

Yanan Gün Yanan Günışığı Yıldızlar Korsanı Yol I üzerinde kirli elbisesiyle işçi olduğu her halinden belli olan deniz kokulu gariban genç utana MARTĐN EDEN KÎTAPZAMANI, (1876-1916) Amerika'lı roman yazarı. San Francisko'da doğan, Đrlanda asıllıdır. Çocukluğu yoksulluklar içinde geçen London, kitaplarla 10 yaşında tanışmış ancak birkaç yıl serseriler

Detaylı

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her

Detaylı

Stendhal _ Kırmızı ve Siyah

Stendhal _ Kırmızı ve Siyah Stendhal _ Kırmızı ve Siyah ÖNSÖZ Sayın okuyucu, biraz sonra, geçen yüzyılın en ünlü romanlarından birini okumağa başlayacaksınız. Bu roman sizi, bir dünyadan alıp bir dünyaya sürükleyecektir. İçinde kendi

Detaylı

Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen, bir türlü onun güzelliğinden ve seks çekiciliğinden uzak kalamıyordu. fatiharsal@yahoo.com

Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen, bir türlü onun güzelliğinden ve seks çekiciliğinden uzak kalamıyordu. fatiharsal@yahoo.com İkisi de zorla evlendirilmişti. Özellikle yakışıklı ve zengin bir erkek için bu evlilik dehşet vericiydi. Tüm kalbiyle bundan nefret etti. Ama karısından değil 0 Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen,

Detaylı

ŞİMŞEK HIRSIZI. NymphE

ŞİMŞEK HIRSIZI. NymphE " ŞİMŞEK HIRSIZI Percy Jackson ve Olimposlular - Şimşek Hırsızı Özgün Adı: Percy Jackson & The Olympians The Lighfning Thief Copyright @ 2005, Rick Riordan Bu kitabın yayın haklan Akçalı Telif Hakları

Detaylı

Sue Grafton - Firar'ın 'F'si

Sue Grafton - Firar'ın 'F'si Sue Grafton - Firar'ın 'F'si www.cepsitesi.net Sarsılmaz güveniyle beni su üstünde tutan Marian Wood için Bir Kinsey Milhone Polisiyesi California'da Floral Beach'teki Okyanus Caddesi Moteli gariptir ki,

Detaylı

Elif Şafak AŞK Önsöz

Elif Şafak AŞK Önsöz Elif Şafak AŞK Önsöz Bir taş nehre düşmeye görsün, pek anlaşılmaz etkisi. Hafiften aralanır, dalgalanır suyun yüzeyi. Belli belirsiz bir tıp sesi çıkar; duyulmaz bile akıntının ortasında, kaybolur uğultuda.

Detaylı

Esra-www.cepforum.com. Maeve Binchy AŞK MUTFAKTA PİŞER

Esra-www.cepforum.com. Maeve Binchy AŞK MUTFAKTA PİŞER Esra-www.cepforum.com Maeve Binchy AŞK MUTFAKTA PİŞER AŞK MUTFAKTA PİŞER Aşk Mutfakta Pişer Maeve Binchy Çeviren: Lâle Bulak DOĞAN KİTAP Canım Gordon'ıma bütün sevgimle... Yılbaşı gecesi Radyoda, insanlara

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com ay 0 Yazan Mail Web : : www.fatiharsal.com 2011 1. BÖLÜM Korkunç bir gök gürültüsü, kafeteryanın uğultusunu bastırdı. Hatta bazıları konuşmalarına ara verip başlarını dışarıya çevirdi. Bert Kafe nin

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy Lev Nikolayeviç _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy SUNUŞ 'u yakından tanımak gerekiyor. Onun karakterin-deki, düşüncelerindeki, tesbitlerindeki birçok özellik bizi şaşırtıyor, cezbediyor, düşündürüyor.

Detaylı

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler AYYAŞ GAZİ Bugünlerde yalnızca depremi konuşuyorlar. Onları dinlemiyorum. Benim bir şişe şarabım var. Hikayeleri daha güzel. Her yer enkaz. Her yer çocuk. Her yer leş. Doğrusu bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor.

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı