T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Begüm ALP Dış Ticaret Uzmanı 3 Mayıs 2012 Fethiye 1

2 SUNUŞUN İÇERİĞİ - Teknik Engel ve Mevzuat Uyumu - AB Teknik Mevzuat Uyumu - Mevzuat Çalışmaları Sayılı Kanun - CE İşareti Yönetmeliği 2

3 TEKNİK ENGEL NEDİR? Ülkelerin uyguladığı teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerindeki farklılıkların ticaret üzerinde yarattığı engellerdir. 3

4 ULUSLARARASI TİCARETTE TEKNİK ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMANIN YOLU NEDİR? Teknik mevzuat uyumu Karşılıklı tanıma Ön bilgilendirme 4

5 TEKNİK MEVZUAT (TEKNİK DÜZENLEME) Ürünün, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemedir. 5

6 Küçük ama önemli bir parantez TEKNİK DÜZENLEME STANDART ZORUNLU İHTİYARİ **ZORUNLU HALE GETİRİLEN BİR STANDART TEKNİK DÜZENLEMEYE DÖNÜŞMÜŞ OLUR. 6

7 İLGİLİ ORTAKLIK KONSEYİ KARARLARI GÜMRÜK BİRLİĞİ 1/95 2/97 1/2006 * 5-7. MADDELER * MADDELER UYUMLAŞTIRILACAK AB MEVZUATI LİSTESİ TÜRK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARININ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ 7

8 AB TEKNİK MEVZUATI YATAY DİKEY (ÜRÜN BAZLI)* TÜZÜK 765/2008 KARAR 768/2008 TÜZÜK 764/2008 GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ* YENİ YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM AKREDİTASYON* PGD CE İŞARETİ CE İŞARETİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR MODÜLLER DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA DÜZENLENMEMİŞ ALANDA TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI, MAKİNALAR, TIBBİ CİHAZLAR OYUNCAKLAR MOTORLU ARAÇLAR, DETERJANLAR, KOZMETİKLER GIDA MADDELERİ KİMYASALLAR.. 8

9 ULUSAL TEKNİK MEVZUATIMIZ YATAY / EKONOMİ BAK SAYILI KANUN (2002) VE BAKANLAR KURULU YÖNETMELİKLERİ CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ UDK VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK BAKANLIK YÖNETMELİĞİ YENİ YAKLAŞIM ÜRÜN KLASİK YAKLAŞIM BAKANLIKLAR Ekonomi Bakanlığı KOORDİNASYON TEKNİK MEVZUATLARIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AB ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK AB KOMİSYONU 9

10 ÇERÇEVE KANUN Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun 11 Ocak 2002 de yürürlüğe girmiştir. - Kanunun ana amacı, piyasaya sadece teknik düzenlemesine uygun ve güvenli ürünlerin arzının sağlanmasıdır. 10

11 4703 SAYILI KANUN HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSAR? Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri. HANGİ ÜRÜNLERDEN GÜVENLİ OLMASI BEKLENİR? Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünlerden. HANGİ ÜRÜNLERDEN TEKNİK MEVZUATA UYGUNLUK BEKLENİR? - Piyasaya arz edilecek yeni, - Değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen kullanılmış ve - AB dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış her türlü ürün. 11

12 HANGİ ÜRÜNLER PİYASAYA ARZ EDİLMEMİŞ SAYILIR? - AB dışındaki herhangi bir ülkeye ihraç edilecek ürünler, - Fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve gösterim amacıyla sergilenen ürünler, - Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçı ülkeden Türkiye ye gönderilen numuneler, - Üretici tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir üreticiden alınan veya ithal edilen ürünler, - Gümrük idarelerince henüz serbest dolaşıma sokulmamış ürünler ile serbest bölgelerdeki ürünler. 12

13 4703 SAYILI KANUN HANGİ KONULARI DÜZENLEMEKTEDİR? - Ürünlerin piyasaya arz koşullarını, - Üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşların çalışma usul ve esaslarını, - Piyasa gözetimi ve denetiminin ana kurallarını. 13

14 4703 SAYILI KANUN UN ÜRÜN MEVZUATINA ETKİSİ NEDİR? Ürün mevzuatı kendine özel hükümler içerebilir, konuları detaylandırabilir. Bununla birlikte, ürün mevzuatının 4703 sayılı Kanun ve uygulama Yönetmelikleri ile birlikte okunması gerekmektedir. Kanun, genel olarak sistemin minimum ortak kuralları belirlemenin yanı sıra, ürün mevzuatının bulunmadığı durumlarda veya ürün mevzuatının eksik bıraktığı hususlarda da boşluğu doldurur. 14

15 4703 SAYILI KANUN NASIL BİR SİSTEMİ ANLATIR? Kamudan (piyasa gözetim ve denetimi otoritelerinden) beklenen: - Piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygun ve mevzuatı bulunsun veya bulunmasın güvenli olup olmadığını denetlemek. - Aksi durumlarda üreticiyi gerekli tedbirleri alması için uyarmak. - Bu tedbirlerin alınmadığı durumlarda devreye girerek anılan ürünün tüketicilere/kullanıcılara zarar vermesini engelleyecek tedbirleri bizzat almak. 15

16 4703 SAYILI KANUN NASIL BİR SİSTEMİ ANLATIR? Üreticiden beklenenler: - Mevzuatına uygun olan ve mevzuatı bulunsun veya bulunmasın her halükarda güvenli olan ürünleri piyasaya arz etmek. - Aksi durumlarda düzeltici her türlü tedbiri almak. 16

17 GÜVENLİ ÜRÜN İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması gibi temel gerekler açısından asgari güvenliği sağlayan üründür. 17

18 GÜVENLİ ÜRÜN - Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. - Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlar, bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 18

19 GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜN - Yetkili kuruluş; masrafları üreticiden karşılanmak üzere, - ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, - piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını, - ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini, - yukarıda belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar. 19

20 ÜRÜN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SORUMLULUK KİMDEDİR? (ÜRETİCİ KİMDİR?) - Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişidir, - Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıdır, - Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişidir. 20

21 ÜRETİCİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? - Piyasaya sadece teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olan ürünleri arz eder, - Tüketicileri ve dağıtıcıları ürünün taşıdığı güvensizlik unsurlarından haberdar eder, - Riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri alır, - İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; muhafaza etmek ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür. 21

22 DAĞITICI KİMDİR? Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişidir. SORUMLULUKLARI NELERDİR? - Güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez! - Malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmezse üretici olarak kabul edilir. 22

23 YETKİLİ KURULUŞLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI - Yetkili kuruluşlar, ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703 sayılı Kanun hükümlerini kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşlarıdır. - Ürün mevzuatını hazırlar, -varsa- mevzuatın öngördüğü uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir, mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını ve/veya ürünün güvenli olup olmadığını denetlemek üzere piyasa gözetim ve denetimini yapar, uygunsuzluklarla karşılaştıkları taktirde gerekli yaptırımları uygularlar. 23

24 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 24

25 CE İŞARETİ CE İşareti, AB nin 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. 25

26 YENİ YAKLAŞIM POLİTİKASI NEYDİ HATIRLAYALIM! TEMEL GEREKLER, HARMONİZE STANDARTLARA ATIF, ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR, 30 YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFİNDEN 26 SI CE GEREKTİRİYOR, 24 ÜNE UYUMLUYUZ 26

27 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı: Ürüne CE işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usûl ve esasları belirlemektir. Uygulama: CE İşareti Yönetmeliğinin hükümleri,ürüne CE İşareti konulmasını öngören teknik düzenlemelerle birlikte uygulanır. 27

28 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İKTİSADİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İktisadi işletme kimdir? İmalatçı, Yetkili Temsilci, İthalatçı ve Dağıtıcılar 1. İmalatçı: Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi, 2. Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, 3. İthalatçı: Bir ürünü yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, 4. Dağıtıcı: Bir ürünü piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, imalatçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi, 28

29 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İKTİSADİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1) İmalatçının yükümlülükleri: -ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek, -uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, -AT uygunluk beyanını düzenlemek, - CE işaretini ürüne koymak, -teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmak, -ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmek. 29

30 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İKTİSADİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2) Yetkili temsilcinin yükümlülükleri -uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, -AT uygunluk beyanını düzenlemek, - CE işaretini ürüne koymak, -teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmak, -ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmek. 30

31 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İKTİSADİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3) İthalatçının Yükümlülükleri: -imalatçının 4 üncü maddede sayılan yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün CE işaretini taşıdığını teyit etmek, -AT uygunluk beyanının bir örneğini ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle bulundurmak ve talep edilmesi hâlinde yetkili kuruluşa sunmak ve teknik dosyanın bir örneğini talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sağlamak, -ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmek. 31

32 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İKTİSADİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İthalatçılar ve Dağıtıcılar Hangi Durumlarda İmalatçının Yükümlülüklerini Üstlenirler? Bir ürünü kendi ad veya ticarî markaları altında piyasaya arz ettiklerinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirdiklerinde. 32

33 Uygunluk değerlendirme işlemleri Bir ürünün, piyasaya arz edilebilmesi için, ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelerde bu ürün için öngörülen uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulması ve bu işlemlerin olumlu sonuçlanması gerekir. İmalatçı, CE işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır. 33

34 AT Uygunluk Beyanı (md. 10) İmalatçının AT uygunluk beyanını düzenleyip imzalaması, imalatçının ürününün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği anlamına gelir. AT uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî ilgili modülün veya modüllerin öngördüğü içerikte ve örneğe uygun olarak hazırlanır. 34

35 Eski Yönetmelik ile Yeni Yönetmelik Arasındaki Temel Farklar 1. İktisadi İşletmeler Arasındaki Sorumlulukların Netleştirilmesi 2. CE İşaretinin Ürüne İliştirileceği Aşama 3. Modül Sayıları 4. AT Uygunluk Beyanına ilişkin bir düzenlemeye Yönetmelikte ilk kez yer verilmesi 5. AB de yerleşik yetkili temsilcilerin denkliği 35

36 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. Sorularınız için irtibat bilgileri: Telefon: (312) E-posta: Web: DB16FA8-D8D F4295C3BB99 36

37 GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ? 2001/95 SAYILI AB DİREKTİFİ, İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ, DÜZENLENMEMİŞ ALAN, HARMONİZE AVRUPA STANDARTLARI, ÖNLEMLERİN BİLDİRİMİ; RAPEX, AB TARAFINDAN GÜNCELLENMEKTEDİR. 37

38 AB nin ürün mevzuatı 2 ana başlık altında toplanabilir: 1) Klasik yaklaşım: AB nin 1960 larda uygulamaya başladığı ayrıntılı, standart benzeri teknik düzenlemelerdir. Güncelliğini korumak zordur. AB klasik yaklaşım kapsamına giren mevzuat yapmayı( yetersiz kalması,kullanışlı olmaması, fazlasıyla bürokratik ve ayrıntılı olması gibi gerekçelerle) uzun bir süredir terketmiştir ve mevcutlarını da güncelleme çalışmaları sürmektedir. 2) Yeni Yaklaşım: 1985 ten sonra geliştirilen mevzuat türüdür. Buna göre, zorunlu teknik düzenlemeler esasen temel gerekleri belirler, ihtiyari standartlara atıf yapılır. Ürünün temel gereklere uygunluğundan ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulmasından imalatçı sorumludur. Uyumlaştırılmış standartları veya diğer standartları uygulamak isteğe bağlı olup üretici her zaman ürünün temel gereklere uygunluğunun sağlanması için diğer teknik belgelere başvurabilir. 38

39 Akreditasyon nedir? Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından, belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere, ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen gerekleri karşıladığının resmi kabulüdür. 39

40 Yabancı yetkili temsilcilerin denkliği (md.12) Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerleşik yetkili temsilciler, Türkiye de yerleşik yetkili temsilcilere karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla denk kabul edilir. Türkiye ve Avrupa Birliği dışında yerleşik bir yetkili temsilcinin denk kabul edilebilmesi için, Avrupa Birliği ile yetkili temsilcinin yerleşik olduğu üçüncü ülke arasında bir karşılıklı tanıma anlaşmasının yapılmış olması ve benzer bir anlaşmanın Türkiye ile bu üçüncü ülke arasında da akdedilerek usûlüne göre yürürlüğe konulmuş olması gerekir. 40

41 Uygunluk Değerlendirme Modülleri (md. 11) Bir teknik düzenlemenin belli bir ürün için uygunluk değerlendirmesi yapılmasını öngördüğü hallerde, uygulanacak yöntem CE İşareti Yönetmeliği Ek-3 te düzenlenen uygunluk değerlendirme modülleri arasından seçilir. Ek-3 te yer alan modül veya modüllerden hangilerinin izleneceği ilgili teknik düzenlemede belirtilir. 41

42 CE İŞARETİNİN ÜRÜNE KONULMASI VE KULLANILMASI (md. 9) CE işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz. CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. CE işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. Ürüne CE işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak CE işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir. CE İşaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına ilişkin diğer esaslar da CE İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sıralanmaktadır. 42

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; \ürüıw "CE" işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : 0312 2323850 Santral 0312 2323904 2320723 Faks : 0312 2314287 Eposta : gemiinsa@denizcilik.gov.tr Gezi

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar

ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ErP Yönetmeliği ve Onaylanmış Kuruluşlar ALI ÖZGENÇ (SZUTEST) GAZ YAKAN CIHAZLAR TEKNIK MEVZUAT ÇALıŞTAYı 24 MART 2015 İSTANBUL AB Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmalarının Dayanakları 1. 1/95 Sayılı Ortaklık

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

Üretici ve Sorumluluğu

Üretici ve Sorumluluğu Üretici ve Sorumluluğu Av. Önder CANPOLAT* * Hukuk Müşaviri. I. GİRİŞ Bu çalışmayla sorumluluk hukuku bakımından kimlerin üretici/imalatçı kabul edileceği konusuna açıklık getirilmesi ve üretici sorumluluğunun

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI Dr. Mısra SÖZER G.Ü. Đletişim Fakültesi Dr. Dilek GÜRKAN G.Ü. Đletişim Fakültesi ABSTRACT The aim of Customs Union is to integrate the single market of European

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT)

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) Resmi Gazete tarih: 17.04.2002 sayıs: 25729 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ( 90/384/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı