ISO/IEC BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu. www.sisbel.biz"

Transkript

1 ISO/IEC BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Akreditasyon ve Uluslararası Boyutu

2 1-Akreditasyonla İlgili Terimler Akreditasyon: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile ilgili olarak, belirli uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yeterli olduğunu resmi olarak ifade ederek gösteren, üçüncü taraf doğruluk beyanı. Akredite...Meşru ve güvenilir olduğu genel olarak kabul görmüş. Akreditasyon Kuruluşu: Akreditasyonu gerçekleştiren yetkilendirilmiş kuruluş. TÜRKAK UKAS ANSI RAB DAR

3 1-Akreditasyonla İlgili Terimler Uygunluk Değerlendirmesi: Bir ürün, proses, sistem, kişi veya kuruluş ile ilgili belirli şartların karşılandığının ispatı. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Uygunluk değerlendirme hizmetlerini yapan kuruluş. Uygunluk değerlendirme alanı, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu yanı sıra, bu standartta başka yerlerde tanımlanan deney, muayene ve belgelendirme gibi faaliyetleri içerir. Uygunluk değerlendirme konusu veya konu tabiri, herhangi bir malzemeyi, ürünü, birleştirmeyi, prosesi, sistemi, kişiyi veya uygunluk değerlendirmesi yapılan kuruluşu ifade etmek için kullanılır. Hizmet, ürünün bir tanımı olarak ele alınmaktadır.

4 1-Akreditasyonla İlgili Terimler Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Belgelendirme kuruluşu: Belgelendirme hizmetini gerçekleştiren kuruluş. Akredite veya akredite olmadan yapılabilir. Belgelendirme bütün uygunluk değerlendirme konularına, Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının kendileri hariç olmak kaydıyla, uygulanabilir. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon uygulanabilir.

5 1-Akreditasyonla İlgili Terimler Muayene-inspection: Bir ürün tasarımı; ürün, proses veya birleştirmenin incelemeye tabi tutulması ve bunların belirlenmiş şartlara veya profesyonel muhakemeyi esas alan, genel şartlara olan uygunluğunun tespit edilmesi. Bir prosesin muayenesi kişileri, tesislerin, teknolojinin ve metodolojinin muayenesini içerebilir. Muayene kuruluşu: Muayeneyi yapan kuruluş. Kuruluş, bir organizasyon veya organizasyonun bir bölümü olabilir. Deney: Bir prosedüre uygun olarak bir uygunluk değerlendirme konusunun bir veya daha fazla karakteristiğinin tayin edilmesi. Deney tipik olarak malzemelere, ürünlere veya proseslere uygulanır.

6 1-Akreditasyonla İlgili Terimler Tip A muayene kuruluşu: Üçüncü taraf hizmetler veren muayene kuruluşu, Tip B muayene kuruluşu: Bir organizasyonun ayrı veya tanımlanabilir bir bölümünü oluşturan ve incelediği tasarım, imalât, tedarik, kurulum, kalemlerin kullanımı veya bakımı ile iştigal eden ve ana kuruluşa muayene hizmetleri sağlamak üzere tesis edilmiş muayene kuruluşu kriterleri karşılamalıdır. Tip C muayene kuruluşu : İncelediği veya benzer nitelikteki kalemlerin tasarımı, imali, tedariki, kurulumu, kullanımı veya bakımı ile iştigal eden ve ana kuruluşu dışında diğer taraflara muayene hizmetleri sağlayan muayene kuruluşu.

7 (Uluslararası Lab.Akr. Birliği) ILAC (Uluslararası Akr Forumu) IAF EA European Cooperation for Accreditation IAAC Interamerican Accreditation Cooperation PAC Pacific Accreditation Cooperation ULUSAL AKR. KURUMU - TÜRKAK- SADCA Southern African Development Community in Accreditation 4. Kademe denetim (evaluation) ISO Kademe denetim (assessment) LABORATUVAR ---MUAYENE BELGELENDİRME--- Tıb.Lab. ISO Kal.Lab. ISO Muayene Kur. EN Ürün B. EN Y.Sistem B. ISO Personel B. ISO Organizasyon 1. Kademe denetim: İç Tetkik Müşteri 2. Kademe denetim: Belgelendirme

8 2-Standartların Ortak Dili Yasalara uyum, Sözleşme şartlarına uyum, Tarafların memnuniyeti, Güvenilirlik, Tutarlılık.

9 2-Standartlarda Yönetimin Yeri OHSAS Yasal uyum Müşteri Odaklılık // Politika Hedef c c 5 Yetki-Sorumluluk f f 6 Gözden Geçirme Kaynak Sağlanması h a

10 2-Akreditasyonun Uluslararası Boyutu: Gelişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; Kalite, Teknik emniyet, Dayanıklılık, Kullanım gayesine uygunluk yönlerinden ürünlerden beklentilerin yerine getirilmesine dair güvence arayışlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu arayışlara cevap teşkil etmek üzere, ürün ve üretime yönelik; Belgelendirme, Muayene, Test ve analiz hizmetleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramı altında disipline edilmiş hale getirilmektedir.

11 2-Akreditasyonun Uluslararası Boyutu: Uluslararası kabul edilmiş ortak ölçütlere göre yapılandırılan ve çalıştırılan akreditasyon sistemleri; Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin farklı ülkelerde farklı niteliklerde yürütülmesinin engellenmesi, Test ve belgelendirme konusunun ticarette teknik engel haline gelmesine yol açacak bir zemin oluşturma halinin önüne geçilmesi gayesiyle, son 10 yıl içinde gelişen bir çözüm vasıtası olarak devreye girmiştir.

12 3-Uygunluk Değerlendirmesi Konusunda Uluslararası Standardizasyon Çalışmaları: Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), dünya genelinde ulusal standardizasyon kuruluşlarının oluşturduğu bir birliktir. ISO'nun konusu; elektrik ve elektronik mühendisliği standartları dışında, her tür standardizasyon alanını kapsamaktadır. Elektrik ve elektronik mühendisliği standartları ise Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC)'nin sorumluluğundadır. ISO ve IEC; uluslararası düzeyde, dünyanın devlet güdümünde olmayan en büyük gönüllü endüstriyel ve teknik birliğini oluşturmaktadır. ISO'nun teknik çalışmaları Uluslararası tandartlar veya Kılavuzlar forumunda belirli aralıklarla yayınlanmaktadır.

13 4- Akreditasyon Birlikleri 4.1-Avrupa Akreditasyon Birliği ( EA) Avrupa Komisyonu, ulusal akreditasyon kuruluşlarını; birliklerini şekillendirmek, birbirlerinin faaliyetlerini görmek ve birbirlerinin sistemlerinin denkliğiyle ilgili anlaşmalar imzalamaları için bir araya getirdi. EA'nın ortaya çıkmasından önce Batı Avrupa Akreditasyon Laboratuvarlar Birliği (WELAC ) ve Avrupa Belgelendirme Akreditasyon Kuruluşu (EAC) kuruldu. 1970'lerden beri Avrupa'daki kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için zaten, Batı Avrupa Kalibrasyon Birliği (WECC) adında bir kuruluş vardı. Bu iki kuruluş, WECC ve WELAC, 1995 yılında birleşti ve Avrupa Laboratuvar Akreditasyon Birliğini (EAL) kurdular. Daha sonra, EAL ve EAC Kasım 1997 de birleşerek Avrupa Akreditasyon Birliğini (EA) kurdular. Bu gelişmelere paralel olarak; Avrupa 'da, belgelendirme kuruluşları ve laboratuvardaki kalite gelişimini teşvik etmek için EuroLab, EuraChem, IIOC, IQNet, CEOC.v.b bazı birlik ve teşkilatlar da kuruldu.

14 4- Akreditasyon Birlikleri 4.2-Asya-Pasifik Akreditasyon Birliği (APLAC) Asya Pasifikteki ulusal laboratuvar akreditasyon kuruluşlarının hızlı gelişimine ve bu kuruluşların bölgedeki işbirliğine olan anlamlı ilgisine cevap olarak Asya Pasifik Akreditasyon Birliği (APLAC) kurulmuştur. 4.3-Pasifik Akreditasyon Birliği (PAC) Pasifik Akreditasyon Birliği (PAC); Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler arasında ticareti kolaylaştırmak amacıyla; akreditasyon kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 4.4-Amerika Akreditasyon Birliği (IAAC) Uygunluk değerlendirmesi kuruluşları yoluyla Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri veya ülke blokları arasında, ticari yatırımları kolaylaştırmak için; akreditasyon kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, muayene kuruluşları, deney ve kalibrasyon laboratuvarları ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından kurulan bir birliktir.

15 5-Dünyadaki Akreditasyon Örgütleri 5.1-Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu ile ilgilenen kuruluşların oluşturduğu dünya çapında bir organizasyondur. Ocak 1993'teki ilk kuruluş toplantısından beri IAF çalışma programını, üç tanesi resmi olmayan, her biri IAF temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının çabalarıyla sürdürmektedir. Birinci grup, ISO/IEC Kılavuzlarını ve benzeri dokümanları yorumlayan dokümanlar hazırlamaktadır. İkinci grup, Çok taraflı anlaşmaları (MLA) yapmak için gerekenleri ve prosedürleri hazırlamaktadır.

16 5-Dünyadaki Akreditasyon Örgütleri 5.1-Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Üçüncü grup, Birçok değişik konuyla ilgilenmiş olup, bunlar; çevre yönetim sistemleri standartlarına organizasyonunun adaptasyonu için gerekenlerin tedarik edilmesi, satıcının tetkik belgelemesine güven, sistem standartlarının ve spesifik aplikasyonlarının tasarımı ve program veriminin değerlendirilmesi için bir ölçüm şeklinin tasarlanmasıdır. Çalışma gruplarının çalışması ve sonuçları, hangi işlerin bittiğine ve yenilerinin başlangıçlarına karar verilen ara-yıl genel toplantılarında gözden geçirilir.

17 5-Dünyadaki Akreditasyon Örgütleri 5.1-Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) IAF nin hedefleri; Üyeler arasında ve onlar tarafından akredite edilen kuruluşlar arasında güveni sağlamak, ISO/IEC dokümanlarının kullanımını ve gelişimini desteklemek, Aralarındaki çok yönlü anlaşmaları esas alarak üyelerin programlarının eşitliğini sağlamak, Bölgesel çok yönlü anlaşmaları teşvik etmektir.

18 5-Dünyadaki Akreditasyon Örgütleri 5.1-IAF ve Kalite Sistemi Değerlendirmesinin Tanınması (QSAR) IAF üyeleri; ISO/IEC tarafından, kalite sistemi değerlendirme tanınması (QSAR) için bir program geliştirmek üzere davet edilmiştir. Buna göre; bir ülkedeki akreditasyon kuruluşu tarafından verilen ISO 9000 belgesini, bu programda akreditasyon kuruluşu bulunan diğer üye ülkeler de kabul etmelidir. ISO ve IEC bu programın detaylarıyla ilgilenirken, IAF akreditörleri de onlara ISO/IEC akreditörleriyle kanun önünde aynı hakları tanıyacak kendi MLA değerlendirme sistemlerinin gelişimiyle ilgilenmektedir. IAF, Ocak 1998'de kalite sistemlerinin belgelendirilmesi alanında ilk çok taraflı anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşmayı; Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 18 akreditasyon kuruluşu imzalamıştır.

19 5-Dünyadaki Akreditasyon Örgütleri 5-2.Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği, dünyadaki laboratuvarların ve muayene kuruluşlarının akreditasyonuyla ilgilenen kurumlar topluluğudur. ILAC ın amaçları; Katılımcı akreditasyon kuruluşlarının işletim prosedürlerinin uyumlaştırılması, Laboratuvar akreditasyonlarının kullanımının teşvik edilmesi, Bilgi alışverişi için yöntemler tasarlamak ve bu yöntemlerin kalıcılığını sağlamak, Uluslararası standartların ve kılavuzların kullanımını geliştirmeye ve teşvik etmeye yardımcı olmak, Bölgesel birliklerinin oluşumunu desteklemek ve aralarında yapılan işlerin gereksizce kopyalanmasını engellemeye çalışmak, Karşılıklı tanıma anlaşmalarının gelişmesini ve kabulünü teşvik etmek, İlgilenen bütün akreditasyon kuruluşlarının kendi sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve benzer amaçlar içinde olan diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

20 5-Dünyadaki Akreditasyon Örgütleri 5-3. IPC (International Personnel Certification Association.) Uluslararası Personel Belgelendirme Birliği IPC, IAF nin Birlik Üyeliğine dahil olmak üzeredir. IATCA, Haziran 2005 de yeni personel belgelendirme standardı ISO 17024:2003 e geçişin başlatılması için IPC adıyla yasal olarak yeniden kuruldu. IPC; ISO 17024:2003 ün, belgelendirme yapan üyelere denetçilerin yetkinliklerinin değerlendirilmesi için çok daha uygun ve ucuz bir şekilde ve arttırılmış esneklik ile birlikte yönlendirme sağladığına inanmaktadır. Bu koşullar, IATCA tarafından yayınlanmış olan önceki kriterleri hemen geçersiz kılmamakta ve bunlar Eylül 2007 ye kadar geçerliliklerini korumaktadırlar.

21 6-Eğitim Tip Onay ve Personel Belgelendirme Kuruluşları 6.1-TQNet; Türkkalite ve Sertifikasyon Ağı 2006 yılında kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. ISO 17024, ISO standartlarına ve IPC (IATCA) kriterlerine uygun, KYS, ÇYS, GGYS, OH&S, ISO Denetçi / Baş Denetçi standart eğitim tiplerini oluşturmak. Kriterlerini karşılayan eğitim kuruluşlarını, yetkilendirerek TQNet onaylı eğitim programları başlatmak. TQNet standart tip onaylı veya uluslar arası eşdeğeri eğitim programlarını başarı ve dereceyle tamamlayan adayların, yetkinlik değerlendirmesini ISO kriterlerine ve IPC Şemalarına göre yaparak uygun bulunan adayın Personel Belgelendirmesi'ni yapmak ve uluslar arası tanınırlığını sağlamak.

22 6-Eğitim Tip Onay ve Personel Belgelendirme Kuruluşları 6.2-IRCA: İngiltere meşeli 6.3-RABQSA: Amerika meşeli 6.4-ANZ: Avustralya

23 7-Belgelendirme Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Ürün Belgelendirme ISO Personel Belgelendirme ISO Sistem Belgelendirme ISO Test ve Kalibrasyon Laboratuarı Belgelendirme ISO17025 CE İşaretlemesi ISO ISO 45011

24 7-Belgelendirme Ürün belgelendirme TSE GOST-R TÜV Personel Belgelendirme Baştetkikçi Kaynakçı Tahribatsız Muayene Araç Projelendirme

25 7-Belgelendirme Sistem Belgelendirme Kalite Yönetimi Çevre Yönetimi Gıda Güvenliği Yönetimi Test ve Kalibrasyon Laboratuarı Belgelendirme Kalibrasyon Hava gazı analizi Atık yağ analizi

26 7-Belgelendirme CE İşareti: CE İşareti Fransızca "Conformité Européenné" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise "Avrupa ya Uygunluk" u ifade etmektedir. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir.

27 7-Belgelendirme CE İşareti: Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler. CE işareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekileceğinin göstergesidir. CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.

28 7-Belgelendirme CE İşareti: CE İşareti zorunluluğu olan 21 direktif bulunmakta. Yüksek riskli ürünlere onaylanmış kuruluş tarafından CE işaretlemesi yapılır Düşük riskli ürünlere üretici tarafından CE işaretlemesi yapılır.

29 CE Direktifleri: S.n Direktif No Direktifin Adı 1 73/23/EEC Alçak Gerilim Direktifi 2 87/404/EEC Basit Basınçlı Kaplar Direktifi 3 88/378/EEC Oyuncakların Emniyeti Direktifi 4 89/106/EEC İnşaat Malzemeleri Direktifi 5 89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 6 98/37/EC Makina Emniyeti Direktifi 7 90/384/EEC Otomatik Olmayan Tartı Cihazları Direktifi 8 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar Direktifi 9 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Direktifi 10 92/42/EEC Sıvı ve Gaz Yakıt Kullanılan Sıcak Su Kazanları 11 93/15/EEC Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler Direktifi 12 93/42/EEC Tıbbi Malzemeler Direktifi 13 94/9/EC Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman Direktifi 14 94/25/EC Gezi Tekneler Direktifi 15 95/16/EC Asansör Direktifi 16 96/57/EC Soğutma Cihazları Direktifi 17 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 18 98/13/EC Telekomünikasyon Terminal ve Uydu Yer İstas. Ekip /79/EC Tıbbi Teşhis Cihazları Direktifi 21 99/5/EC Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekip. Direktifi

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M.

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M. SERBEST DOLAŞIM Mal Sermaye İşgücü CE İŞARETİ Prof.Dr. Fatih M. Botsalı TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI AB serbest dolaşım için teknik engellerin kaldırılması amacıyla sırasıyla Klasik Yaklaşım

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI Dr. Mısra SÖZER G.Ü. Đletişim Fakültesi Dr. Dilek GÜRKAN G.Ü. Đletişim Fakültesi ABSTRACT The aim of Customs Union is to integrate the single market of European

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14

KALİTE EL KİTABI / 3. BÖLÜM ŞİRKETİN TANITIMI ve PROSESLER Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 1. KAPSAM: Kuruluşumuz sistemini uluslararası uygunluk değerlendirme standartları (ISO 17000 serisi vb.), IAF, EA ve TÜRKAK zorunlu/rehber dokümanları çerçevesinde oluşturmuştur. ISO/IEC 17021

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com

Değişimi yönetir. Değişimi Yönetir. Eğitim Danışmanlık. www.zeskodanismanlik.com Değişimi yönetir Değişimi Yönetir Eğitim Danışmanlık KURUMSAL Zesko Danışmanlık İşletmelerin ve Girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarla rekabet edebilir düzeye gelmelerinde,rekabet gücünü arttırmalarında

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ

KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ KALİTE STANDARTLARI SİSTEMLERİ Gelişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; kalite, teknik emniyet, dayanıklılık, kullanım gayesine uygunluk yönlerinden

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü

Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar. M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Gıda Ambalajları ve Mevzuatlar M.Buket Yılmaz Gıda Mühendisi TSE Ambalaj Laboratuvarı Müdürlüğü Ambalaj (TS EN 14182) Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, üreticiden kullanıcı veya tüketiciye kadar, ürünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL

Önsöz. Saygılarımla. Ahmet PELİT. Genel Yayın Yönetmeni. Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Önsöz Yıl: 49 Sayı: 577 Haziran 2010 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PELİT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar O.

Detaylı