Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi"

Transkript

1 Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Özkan Şengül Mehmet Ali Taşdemir İTÜ İnşaat Fakültesi Tel: (212) , E-Posta: İlker Koç Muhittin Tarhan Teoman Erenoğlu Akçansa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Tel: (212) Öz Çimentonun bir kısmının doğal veya endüstriyel mineral katkılar ile yerdeğiştirilmesiyle üretilen betonlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu malzemeler ile taze ve sertleşmiş beton özeliklerinde iyileşme sağlanmaktadır. Kullanılan puzolanın kimyasal yapısı, tane boyut dağılımı, inceliği, puzolanik aktivitesi beton özeliklerini etkileyen önemli etkenlerdir. Sunulan bu çalışmada İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalında puzolanik malzemelerin beton özeliklerine etkileri konusundaki tamamlanmış veya yürütülmekte olan bazı araştırma projelerinin sonuçları irdelenmektedir. Anahtar sözcükler: Uçucu kül, Öğütülmüş yüksek fırın cürufu, Silis dumanı, Metakaolin, Tras. Giriş Cembureau verilerine göre 2006 yılı dünya toplam çimento üretimi 2,5 milyar ton olmuştur ve bu değerin 2030 yılında 2,8 milyar tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çimento üretiminin önemli çevresel etkileri bulunmaktadır. Bir ton Portland çimentosu üretimi sonucunda yaklaşık bir ton CO 2 gazı açığa çıkar, bunun yanında zararlı bazı diğer gazlar da atmosfere salıverilmektedir. Çimento üretimine bağlı olarak dünya çapında yıllık yaklaşık 1,4 milyar ton CO 2 üretilmektedir ve bu miktar dünyadaki yıllık CO 2 üretiminin yaklaşık % 7 sini oluşturmaktadır (Mehta, 2002). Bu sera gazı emisyonunun yaklaşık yarısı çimento üretimi sırasında kalkerin pişirilmesi sonucu açığa çıkarken diğer yarısı da üretim enerjisi için fosil yakıtların yakılması sonucu oluşur. Çimento endüstrisi de çevreye verdiği zararı azaltmak için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, betonun ana bileşenlerinden olan çimentonun maliyetinin beton maliyetinde önemli bir yer tuttuğu da bilinmektedir. 291

2 Çevreye verilen zararların azaltılması ve çimento maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla daha verimli üretim teknolojileri araştırılmakta ve uygulanmaktadır. Daha çevre dostu ve düşük enerji gerektiren çimentoların gelişmesi, üretim süreçlerinde tasarrufların yapılması, malzemelerin daha verimli kullanımı, yapıların ve kentsel altyapının servis ömürlerinin uzatılması, geri kazanım ve çeşitli atık malzemelerin kullanımıyla birlikte çimento ve betonun çevreye verdiği zararların azalacağı beklenmektedir. Çimentonun bir kısmının çeşitli mineral malzemelerle yerdeğiştirilerek katkılı çimentolar üretilmesiyle hem daha ekonomik, hem de daha çevreyle uyumlu beton üretimi gündemdedir. Günümüzde Portland çimentosunun pazarda en büyük paya sahip olmasına rağmen katkılı çimento üretim ve kullanımının ileri yıllarda daha da artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Çimento ve beton endüstrisinde kullanılmakta olan puzolanik malzemelerden uçucu kül ve yüksek fırın cürufu ülkemizde çok miktarda bulunmaktadır. Bunların yanında tras, silis dumanı, metakaolin gibi çeşitli mineral malzemelerin kullanılması da söz konusudur. Uçucu kül, termik santrallerde kömürün yakılması sonucu, bacalardan çıkan külün toplanması ile elde edilen bir atık malzemedir. Uçucu külün kimyasal bileşimi ve özelikleri kullanılan kömürün yapısı ve bileşimine ve külün oluştuğu yakılma işlemine bağlı olarak değişir. Uçucu külün inceliği puzolanik aktivitesini önemli ölçüde etkiler. Uçucu külller, F tipi ve C tipi olarak sınıflandırılabilir. Türkiye de aktif olarak çalışan 12 adet termik santral vardır. Ancak, bunlardan sadece 1 tanesinden (Çatalağzı Termik Santrali den) F tipi uçucu kül elde edilmektedir, diğer tüm santrallere ait küller ise C tipidir. Ülkemizdeki yıllık uçucu kül üretim kapasitesi yaklaşık 15 milyon ton civarındadır. Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu (ÖYFC) ise, demir üretimi sırasında ortaya çıkan bir yan üründür. Ham demir üretiminde atık malzeme olarak elde edilen yüksek fırın cürufu yüksek fırınlarda, daha hafif olmasından dolayı, ham demirin üzerinde yer alır. Demir filiz gangı, kok ve kireçtaşının yanma sonrası atıkları yüksek fırın cürufunu meydana getiriler. Yüksek fırın cürufunun Portland çimentosunun inceliğine yakın derecede öğütülerek çimento ve beton endüstrisinde kullanılabilir. Cürufun soğutulma işleminin, camsı malzeme içeriğinin ve inceliğinin puzolanik aktiviteyi önemli derecede etkilediği bilinmektedir. Silis dumanı tane boyutları portland çimentosu tanelerine göre yaklaşık 100 kat daha küçüktür ve ortalama tane çapları 0,1 0,2 μm civarındadır. Çok yüksek inceliği ve yüksek puzolanik reaktivitesi nedeniyle silis dumanının betonun iç yapısına önemli etkileri vardır. Silis dumanı kullanımıyla birlikte betonun boşluk yapısında iyileşme sağlanabilir ve betonda en zayıf halka olan agrega çimento hamuru güçlendirilebilir. Mineral malzemelerin arayüzey özeliklerini iyileştirmede iki temel etken vardır; puzolanik etki ve boşlukları dolduma etkisi. Farklı tane boyutlarında malzemelerin seçilmesiyle daha sıkı bir tane dizilişi elde edilerek boşluk oranı azaltılabilir ve bunun sonucu mekanik özelikler iyileştirilebilir. Betonda kullanımı son yıllarda giderek artan metakaolin ise uygun kilin yüksek sıcaklıklarda kalsine edilmesi sonucu elde edilir. Reaktif silis içeren bu malzemenin tane boyutları ve puzolanik reaktivitesi silis dumanına benzer. Uçucu kül, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve silis dumanı bir endüstriyel üretim sonucunda oluşan atık ya da yan ürün olarak elde edilen malzemelerdir. Metakaolin ise kilin işlemden geçirilmesiyle elde edilir. Bu nedenle tüm bu puzolanik malzemeler yapay veya endüstriyel mineral katkı olarak sınıflandırılabilir. Tras ise bunlardan farklı olarak doğal bir puzolandır ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır. 292

3 Üstün mekanik özeliklere ve yüksek dürabiliteye sahip yüksek performanslı beton elde edebilmek için puzolanik malzemelerin kullanılması etkili yöntemlerden bir tanesidir. Çimentonun bir bölümünün bu malzemelerle yerdeğiştirilmesi taze ve sertleşmiş haldeki beton özeliklerini iyileştirirken çimento miktarında azalma sağlayabildiği için beton maliyetini de düşürebilir. Kullanılan puzolanik malzemenin kimyasal yapısı, tane boyut dağılımı, inceliği ve puzolanik aktivitesi beton özeliklerini etkileyen önemli etkenlerdir. Bunlara ilave olarak kür koşulları da puzolan içeren betonlarda büyük öneme sahiptir. Sunulan bu çalışmada İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Anabilim Dalında tamamlanmış veya yürütülmekte olan puzolanik malzemelerin beton özeliklerine etkileri konusundaki bazı araştırma projelerinin sonuçları irdelenmektedir. Söz konusu çalışmaların temel amacı mineral katkı malzemeleri kullanılarak yüksek dayanımlı ve yüksek dürabilite özeliklerine sahip betonlar elde etmektir. Çalışmalarda farklı özeliklerde puzolanik malzemeler kullanılarak beton ve harç numuneleri hazırlanmış ve farklı yaşlarda mekanik ve dürabilite özelikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek optimum karışım oranları belirlenmiştir. Mineral Katkıların Mekanik Özeliklere Etkileri Uçucu küllerin beton özeliklerine etkilerini incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada Çatalağzı termik santralinden elde edilen F tipi uçucu kül kullanılarak üretilen numunelerde basınç dayanımlarının gelişimi incelenmiştir (Demir ve diğ., 2002). Çalışmada uçucu kül bilyalı değirmende farklı sürelerde öğütülerek Blaine yüzey alanı 222 m 2 / kg dan 4 m 2 /kg a kadar değişen 5 farklı incelikte uçucu kül elde edilmiştir. Aynı bileşime sahip ancak farklı inceliklerde uçucu kül içeren harç karışımlarının basınç dayanımları Şekil 1 de verilmektedir. Ağırlıkça %30 oranında uçucu kül içeren bu karışımlarda uçucu kül inceliği arttıkça basınç dayanımları da artmaktadır. Örneğin 28. günde; Blaine yüzey alanı 222 m 2 / kg olan kül içeren karışımın basınç dayanımı 33,5 MPa iken inceliği 4 m 2 /kg olan karışımın basınç dayanımı 50,7 MPa a ulaşmıştır. Basınç Dayanımı, MPa Kür süresi, gün B.Y.A: 222 m2/kg B.Y.A: 337 m2/kg B.Y.A: 4 m2/kg B.Y.A: 538 m2/kg B.Y.A: 4 m2/kg Şekil 1. Uçucu kül inceliğinin basınç dayanımına etkisi. 293

4 Uçucu külün inceliğinin yanında kullanım oranı da betonun özeliklerini etkilemektedir. Yapılan diğer bir çalışmada ise çimento çok ince öğütülmüş (Blaine yüzeyi alanı 4 m 2 /kg) uçucu kül ile % 70 a kadar kısmi yer değiştirilmiş ve üretilen harçların çeşitli yaşlarda basınç dayanımları elde edilmiştir (Şengül ve diğ., 2005a). Şekil 2 de görüldüğü gibi özellikle erken yaşlarda, uçucu kül miktarı arttıkça basınç dayanımları azalmaktadır. Daha ileri yaşlarda ise belirli bir orana kadar dayanımlar yaklaşık aynı kalmakta ancak daha yüksek oranlarda azalma görülmektedir. Örneğin 56 gün ve sonraki yaşlarda; % yer değiştirme oranına kadar uçucu kül içeren numunelerin dayanımları uçucu kül içermeyenler ile aynı hatta daha yüksek olmaktadır. Bu miktarın ötesinde ise dayanımda düşüş görülmektedir gün 7 gün 28 gün 56 gün 120 gün 365 gün Basınç dayanımı, MPa Uçucu kül oranı, % Şekil 2. Uçucu kül miktarının basınç dayanımına etkisi. Öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanılarak üretilen betonların basınç dayanımı gelişiminde de uçucu küllerdeki duruma benzer bir sonuç elde edilmiştir. Blaine yüzey alanı 0 m 2 / kg olan öğütülmüş yüksek fırın cürufu kullanılarak yapılan çalışmada portland çimentosu % a kadar çeşitli oranlarda cüruf ile kısmi yerdeğiştirilerek basınç dayanımları belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 3 de gösterilmiştir. Bu sonuçlarda 7 günlük dayanımlar incelenirse; sadece portland çimentosu içeren betonların basınç dayanımları 65 MPa iken % oranında ince öğütülmüş yüksek fırın cürufu içeren betonların dayanımlarının 53 MPa olduğu görülür. 7. günde basınç dayanımındaki azalma sadece %20 kadardır. 28. günde ise söz konusu dayanım azalması % 11 olup, % oranında ince öğütülmüş yüksek fırın cürufunun basınç dayanımı 66,1 MPa dır ve bu beton yüksek dayanımlı beton olarak sınıflandırlabilir. Şekilden de görüldüğü gibi 1. günde ise ince öğütülmüş yüksek fırın cürufu içeren betonların dayanımları normal betonun dayanımından bir miktar yüksektir. 294

5 90 Basınç dayanımı, MPa gün 28 gün 7 gün 50 0 % S % 220 % 3 % 4 5 Yüksek fırın cürufu, % Şekil 3. Öğütülmüş yüksek fırın cürufu oranının basınç dayanımına etkisi. Şekil 4 de öğütülmüş yüksek fırın cürufu inceliğinin beton basınç dayanımına etkisi verilmektedir (Taşdemir ve diğ., 1998). Bu çalışmada aynı yüksek fırın cürufu farklı inceliklerde öğütülmüş, ardından aynı bileşimlere sahip betonlar üretilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi inceliğin artmasıyla birlikte basınç dayanımları da artmıştır. Puzolanik reaksiyon tanelerin yüzeyinde başlar. Öğütme sonucu daha büyük yüzey değerleri elde edilir ve buna bağlı olarak puzolanik reaksiyon da artar. Mineral katkıların filler etkilerinin puzolanik etki kadar önemli olduğu ortaya konmuştur; hatta bazı araştırmacılara göre filler etkisi puzolanik etkiden daha önemlidir (Goldman ve Bentur, 1993). Basınç dayanımı, MPa Blaine özgül yüzeyi, m 2 /kg Şekil 4. Öğütülmüş yüksek fırın cürufu inceliğinin beton basınç dayanımına etkisi. 295

6 Silis dumanı ve metakaolinin etkilerini incelemek amacıyla çimento ağırlıkça %8 ve %16 oranlarında silis dumanı ve metakaolin ile kısmi yerdeğiştirilmiş ve 2, 7 ve 28. günlerde basınç dayanımları belirlenmiştir (Hamalı ve diğ., 2007). İki günlük dayanımlar karşılaştırıldığında silis dumanı veya metakaolin içeren numunelerin basınç dayanımlarının sadece portland çimentosu kullanılarak üretilen numunelerden düşük olduğu görülmüştür. Ancak, yerdeğiştirme oranı %8 den %16 ya yükseltildiğinde 2 günlük dayanımlardaki düşüş belirginleşmektedir. Örneğin, %16 oranında silis dumanı ile üretilmiş karışımların dayanımları kontrol karışımından %19 daha düşüktür. Şekil 5 de gösterildiği gibi ileri yaşlarda ise silis dumanı veya metakaolin içeren karışımların basınç dayanımları sadece Portland çimentosu ile üretilmiş karışımlardan % 10 ila % 20 daha yüksektir. Basınç dayanımı, MPa Kür süresi, gün PÇ M8 M16 S8 S16 Şekil 5. Silis dumanı ve metakaolinin basınç dayanımına etkisi İnce öğütülmüş (Blaine özgül yüzey alanı: 5 m 2 /kg) tras kullanılarak üretilen harç karışımlarının basınç dayanımları ise Şekil 6 da verilmektedir. Tras oranının artmasıyla birlikte özellikle ileri yaşlarda basınç dayanımlarında bir miktar artma olduğu görülmektedir. 90 Basınç dayanımı, MPa gün 7 gün 14 gün 28 gün Tras oranı, % Şekil 6. Tras oranının harç basınç dayanımına etkisi 296

7 Mineral Katkıların Dürabilite Özeliklerine Etkileri Betonun dürabilitesi boşluk miktarı ve yapısı ile yakından ilgilidir. Boşluk miktarı ve boşlukların birbirleri ile olan bağlantıları arttıkça çeşitli zararlı malzemelerin ve suyun beton içine girmesi ve taşınımı kolaylaşır. Bunun sonucu olarak ise beton daha kolay hasar görür. Betonun durabilitesinin arttırılarak daha uzun servis ömürlerine sahip yapılar elde edilebilmesi için öncelikle betonun boşluk miktarının azaltılması gereklidir. Betonun su/çimento oranının düşürülmesiyle birlikte betondaki kılcal boşluklar azalmaktadır. Kılcal boşlukların azalması sonucu ise betonun dayanımı artar ve geçirimliliği düşer. Uygun özeliklerdeki puzolanik malzemelerin betonda kullanımıyla da boşlukların azaltılması mümkündür. Puzolan çimentonun hidratasyonu sonucu açığa çıkan kireç ile reaksiyona girerek kalsiyum silikat oluşturur. Bunun sonucu betonun boşluk yapısı değişir. Su/çimento oranı ve puzolanik malzemelerin etkilerinin incelendiği bir çalışmada (Şengül ve diğ., 2005b), çimentonun bir bölümü ince öğütülmüş yüksek fırın curufu veya uçucu kül ile yüksek yer değiştirme oranlarında yerdeğiştirilmiştir. Söz konusu çalışmadan elde edilen sonuçlar betonda uygun özelikte puzolan kullanımının su/çimento oranının azaltılmasına göre çok daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Su/çimento oranının düşürülmesi sonucu klor geçirimliliklerinde 2-3 kat azalma elde edilirken puzolan kullanılan betonlardaki geçirimlilik değerleri 10 ila 20 kat arasında azalmıştır. Betonda mineral katkı kullanımı sertleşmiş çimento hamurunun boşluk yapısını değiştirir; daha ince bir boşluk yapısı oluşur, toplam boşluk miktarı azalır ve daha yoğun bir iç yapı elde edilir. Şekil 7 ince öğütülmüş yüksek fırın cürufunun elektriksel özdirence etkisini göstermektedir. Cüruf içeriği arttıkça özdirencin hızlı bir biçimde artması betonun daha boşluksuz bir hale geldiğini göstermektedir. 120 Özdirenç, Kohm.cm Yüksek fırın cürufu, % Şekil 7. Öğütülmüş yüksek fırın cürufu oranının elektriksel özdirence etkisi Şekil 3 de verilen deney sonuçları incelenirse, sadece portland çimentosu ile üretilen betonun 28 günlük basınç dayanımının 74,5 MPa, çimentonun % oranında ince öğütülmüş cüruf ile yerdeğiştirilen C karışımının dayanımının ise 66,1 MPa olduğu görülür. Aynı karışımlara ait Şekil 7 de verilen elektriksel özdirençlerde ise; Portland çimentolu karışımın özdirenci 30 Kohm.cm, C karışımının ise 110 Kohm.cm dir. 297

8 Bağlayıcı olarak sadece Portland çimentosu içeren betonun basınç dayanımı yüksek olmasına rağmen elektriksel özdirenci en düşüktür. Yüksek oranda cüruf ile üretilmiş C karışımının ise basınç dayanımı düşük olmasına rağmen özdirenci kontrol karışımından 4 kat yüksektir. Elde edilen bu sonuçlar istenilen dürabilite özeliklerinin sağlanabilmesi için sadece yüksek basınç dayanımı elde edilmesinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Sadece basınç dayanımının yüksek olmasının dürabilite özeliklerinin de yüksek olacağı anlamına gelmediği sonucuna varılabilir. Yüksek basınç dayanımlı betonu yüksek performanslı beton olarak sınıflandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Betonda metakalin kullanımının klor geçirimliliğine etkisi Şekil 8 de gösterilmektedir. Sadece portland çimentosu içeren betonlarda su/çimento oranınn 0,45 den 0,35 e düşürülmesi sonucunda klor geçirimliliği 1968 coulomb dan 1320 coulomba azalmıştır. Su/çimento oranı 0,45 olan betonda çimentonun %8 oranında metakaolin ile yerdeğiştirmesi durumunda bu değer 559 Coulomb dur. Aynı su/bağlayıcı oranı için %16 oranında metakaolin içeren betonlarda ise klor geçirimliliği daha da azalarak 110 Colulomb olmuştur ve elde edilen bu değer ASTM C1202 standardında verilen sınıflandırmaya göre klor geçirimliliği ihmal edilebilir betonlar sınıfına çok yakındır. Elde edilen bu deneysel sonuçlar da betonda uygun puzolan kullanımının su/çimento oranının azaltılmasına göre daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Hızlı klor geçirimliliği, Coulomb su/bağlayıcı oranı 0,45 su/bağlayıcı oranı 0, Metakaolin içeriği, % Şekil 8. Metakaolinin klor geçirimliliğine etkisi Silis dumanı ve metakaolinin elektriksel özdirence etkileri ise Şekil 9 da verilmektedir. Görüldüğü gibi ilk birkaç gündeki özdirençler birbirlerine oldukça yakın iken daha sonraki günlerde metakaolin veya silis dumanı içeren karışımların özdirençleri çok daha yüksektir. Örneğin, 28. günde %16 metakaolin içeren karışımın özdirenci kontrol karışımından yaklaşık 7 kat fazladır. Şekil 8 ve 9 incelenirse özdirenç klor geçirimliliği ilişkisi görülebilir. Özdirenç arttıkça klor geçirimliliği azalmaktadır. Elektriksel özdirenci etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi betonun boşluk yapısıdır. Çeşitli zararlı maddelerin beton içerisine girişi ve taşınımı da yine beton boşluk yapısıyla ilgilidir. Özdirencin artması beton içyapı özeliklerinin iyileştiğinin ve boşluk miktarının azaldığının göstergesidir. Bu nedenle özdirenç ölçümleri betonun kalite kontrolü için kullanılabilecek bir yöntemdir. 298

9 Özdirenç, kohm.cm PÇ M8 M16 S8 S Kür süresi, gün Şekil 9. Metakaolin ve silis dumanının elektriksel dirence etkisi Mineral Katkıların Optimum Kullanım Oranlarının Belirlenmesi Uygun özelikere sahip doğal veya endüstriyel mineral katkıların betonda kullanımının mekanik özeliklere ve dürabiliteye etkileri yukarıda özetlenmiştir. Elde edilen sonuçlar uçucu kül veya yüksek fırın cürufu içeren betonların basınç dayanımlarının özellikle erken yaşlarda normal betona göre düşük olduğunu göstermektedir. Uygun kür koşulları sağlanmasıyla birlikte mineral katkı içeren karışımların basınç dayanımları özellikle sonraki yaşlarda kontrol betonuna göre yüksek olmaktadır. Silis dumanı veya metakaolin içeren betonların erken yaşlardaki dayanımları ise normal betona yakındır. Mineral katkı içeren karışımların sonraki yaşlardaki geçirimlilik özelikleri ise sadece portland çimentosu içeren karışımlara göre çok daha azdır. Bu betonların geçirimlilikleri normal betona göre 20 kata varan oranlarda düşük çıkmaktadır. Uzun servis süresine sahip bir yapı için öncelikle durabilitesi yüksek beton kullanılmalıdır. Bunun için ise betonun basınç dayanımının yüksek, geçirimliliğin ise düşük olması istenir. Daha ekonomik bir karışım elde etmek için maliyetin minimum tutulması da amaçlanır. Dayanım, geçirimlilik, maliyet ve bazı durumlarda diğer çeşitli kriterleri aynı anda gözönünde bulunduran bir optimizasyon yöntemi kullanılarak uygun karışım özelikleri belirlenebilir. Böylece verilen sınırlamalar için en uygun bileşim elde edilir. Optimizasyon için çeşitli kriterler bir arada gözönüne alınarak eldeki veriler ve çözülmek istenilen probleme bağlı olarak farklı optimizasyon yöntemleri kullanılabilir. Üretilecek betonların basınç dayanımlarının maksimum, hızlı klor geçirimliliği ve maliyetlerinin ise minimum yapılması için kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi çok amaçlı simültane optimizasyon tekniğidir. Yapılan bir çalışmada çimento %70 oranına kadar farklı oranlarda ince öğütülmüş uçucu kül ile kısmen yerdeğiştirilmiş ve üretilen karışımların basınç dayanımları ile klor geçirimlilikleri elde edilmiştir (Şengül ve diğ., 2003). Bu sonuçlar kullanılarak optimum karışım oranları belirlenmiştir. Çalışmada beton basınç dayanımının maksimum, hızlı klor geçirimliliği ve maliyetinin ise minimum olması temel kriterler olarak seçildi. Kullanılan çok amaçlı simültane optimizasyon sonucu en uygun yerdeğiştirme oranı % olarak belirlenmiştir. Çimentonun % oranında ince öğütülmüş uçucu kül ile yerdeğiştirilmesi sonucunda dayanım maksimum, klor geçirimliliği ve maliyet ise minimum olmaktadır. İnce öğütülmüş yüksek fırın cürufu içeren betonlar üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise %50 oranında cüruf içeren karışım optimum bileşim 299

10 olarak belirlenmiştir (Şengül ve diğ., 2005b). Silis dumanı veya metakaolin içeren karışımlarda ise bu malzemelerin optimum kullanım oranları çok daha azdır. Çimentonun bir bölümünün %16 ya kadar silis dumanı veya metakaolin ile kısmen yerdeğiştirmenin yapıldığı deneysel bir çalışmanın sonunda optimum bileşimin % 8 silis dumanı içeren karışımın olduğu görülmüştür. Sonuçlar Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. Puzolanik malzemelerin inceliği beton performansını önemli oranda etkilemektedir. Öğütmeye bağlı olarak tane yüzey alanı arttıkça puzolanik aktivite de artmakta, bunun sonucunda daha yüksek basınç dayanımları elde edilebilmektedir. 2. Mineral katkı içeren karışımların dayanımları erken yaşlarda bir miktar daha düşük olabilmektedir, ancak uygun kür koşulları sağlanırsa sonraki yaşlarda bu betonların dayanımları kontrol karışımlarına yakın veya daha yüksek çıkmaktadır. 3. Beton geçirimliliğini azaltmak amacıyla mineral katkı kullanılması su/çimento oranının azaltılmasına göre çok daha etkilidir. 4. Mineral katkıların kullanım oranları da beton performansını önemli oranlarda etkilemektedir. Uçucu kül ve öğütülmüş yüksek fırın cürufu betonda yüksek oranlarda kullanılabilirken, silis dumanı ve metakaolin düşük oranlarda kullanılsa bile yeterince etkili olmaktadır. Uygun karışım oranlarını belirlemek için çeşitli optimizasyon teknikleri uygulanabilir. Kaynaklar Demir, M., Erenoğlu, T., Ekim, H. ve Taşdemir, M.A. (2002) Effects of Fineness and Amount of Fly Ash on Strength Development of Concrete. Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Goldman. A. ve Bentur, A. (1993) The Influence of Microfiller on Enhancement of Concrete Strength. Cement and Concrete Research, Vol.23, pp Hamalı, Y., Şengül, Ö., Koç, İ., Tarhan, M., Erenoğlu, T. ve Taşdemir, M.A. (2007) Mechanical and Permeability Properties of Concretes with Metakaolin and Silica Fume. TCMA 3 rd Int. Symposium, Sustainability in Cement & Concrete, Istanbul, pp Mehta, P.K. (2002) Greening of the Concrete Industry for Sustainable Development. Concrete International, July, pp Şengül, Ö., Taşdemir, M.A. ve Sönmez, R. (2003) Yüksek Oranda Uçucu Kül İçeren Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonların Klor Geçirimliliği. 5. Ulusal Beton Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, s Şengul, Ö., Taşdemir, C., ve Taşdemir, M.A. (2005a) Mechanical Properties and Rapid Chloride Permeabilites of Concretes with Ground Fly Ash. ACI Materials Journal, Vol. 102, No.6, pp Şengül, Ö., Taşdemir, M.A. ve Yüceer, Z. (2005b) Uçucu Kül ve Cüruf İçeren Betonların Klor Geçirimliliğine Karşı Optimizasyonu. 6. Ulusal Beton Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, s Taşdemir, M.A., Taşdemir, C., Hacikamiloğlu, M., Özbek, E. ve Altay, B. (1998) Fineness Effect of GGBS on the Mechanical Properties of Concrete. 12th European Ready Mixed Concrete Congress, Lisbon, pp

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1,2001 BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mustafa KAVAL

Detaylı

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Silis dumanı silikon metal veya ferrosilikon alaşım endüstrisinin yan ürünü olarak

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Uçucu Kül Çimento İkame Malzemeleri - Doğal Malzemeler (Tras vb.) - Atık Malzemeler ( Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Silis Dumanı) ÇĠMENTO HĠDRATASYONUNUN

Detaylı

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG ON PROPERTIES OF SUPERPLASTICIZER ADDED CONCRETE Hasbi Yaprak Ankara

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com www.betonvecimento.com 1 "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine

Detaylı

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi ARTICLE MAKALE Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi Fatih Özalp, Özkan Şengül, Mehmet Ali Taşdemir Özet 1. Giriş Sunulan bu çalışmanın temel amacı kür

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ ÖZET PROPERTIES OF MORTARS ADDED SILICA FUME AND SUPERPLASTICIZER ABSTRACT

SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ ÖZET PROPERTIES OF MORTARS ADDED SILICA FUME AND SUPERPLASTICIZER ABSTRACT Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 2 s. 169-178, 2004 Vol: 7 No: 2 pp. 169-178, 2004 SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ Osman ŞİMŞEK, Asena DUR, Hasbi

Detaylı

SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ Fatih ÖZCAN, Cengiz D. ATİŞ, Okan KARAHAN ve Cahit BİLİM Çukurova Üniversitesi, Müh-Mim. Fak., İnşaat Müh. Böl., Adana ÖZET Yürütülen bu

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği *

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * İMO Teknik Dergi, 2011 5335-5340, Yazı 345, Teknik Not Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * Atila DORUM* Kürşat YILDIZ** ÖZ Bu araştırmada, yüksek dayanımlı betonlarda mineral

Detaylı

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi

Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi ARTICLE MAKALE Kür Koşulları ve Tecrit Malzemesinin Betonun Geçirimlilik ve Mekanik Özeliklerine Etkisi Fatih Özalp, Özkan Şengül, Mehmet Ali Taşdemir Özet 1. Giriş Sunulan bu çalışmanın temel amacı kür

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 05.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 11.09.2007

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

CAC Bazlı Sıvalar İçin PCE Akışkanlaştırıcı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

CAC Bazlı Sıvalar İçin PCE Akışkanlaştırıcı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalsiyum Aluminat Çimentosu (CAC) erken dayanımı yüksek, sıcaklığa ve sülfata dayanıklı bir çimento çeşididir. CAC hidratasyonunda ortaya çıkan bileşiklerin oluşum

Detaylı

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Gamze ERZENGİN Kimya Yüksek Müh. Karayolları 1.Bl.Md. İstanbul / Türkiye Emin ARCA Prof.Dr. Marmara Üniv. İstanbul / Türkiye

Detaylı

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ

SODYUM SÜLFAT İLE AKTİFLEŞTİRİLEN UÇUCU KÜL KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ NĞÜ Müh. Bilim. Derg. / NGU J. Eng. Sci. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 117-123 Nigde University Journal of Engineering Sciences, Volume 5, Number 2, (2016),

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 443-448 YÜKSEK

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

MİKRODALGA KÜRÜN UÇUCU KÜLLÜ HARÇLARIN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF MICROWAVE CURING ON COMPRESSIVE STRENGTH OF FLY ASH MORTARS

MİKRODALGA KÜRÜN UÇUCU KÜLLÜ HARÇLARIN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF MICROWAVE CURING ON COMPRESSIVE STRENGTH OF FLY ASH MORTARS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ Adnan ÖNER 1,S. Taner YILDIRIM 1 adnan@kou.edu.tr, syildirim@kou.edu.tr Öz: Bu çalışmada,

Detaylı

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Cem III Tipi ların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Oktay Kutlu, Meriç Demiriz Adana San.ve Tic.A.Ş.İskenderun Tesisleri 0(326)654 25 10(Pbx) bilgi@adanacimento.com.tr

Detaylı

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR Asım YEĞİNOBALI (*) 1. GİRİŞ TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Standardı TSE Teknik Kurulu nun

Detaylı

Gökhan DURMUŞ ÖZET ABSTRACT

Gökhan DURMUŞ ÖZET ABSTRACT Politeknik Dergisi Cilt: Sayı: 4 s.379-383, 2008 Journal of Polytechnic Vol: No: 4 pp.379-383, 2008 Farklı Sınıflarının Su İşleme Derinliğinin Değerlendirilmesi Gökhan DURMUŞ ÖZET Bu çalışmada, Uçuçu kül,

Detaylı

Beton Harcının Dayanım ve Dona Dayanıklılığının İyileştirilmesi için Farklı Tür Puzolan Kullanımı

Beton Harcının Dayanım ve Dona Dayanıklılığının İyileştirilmesi için Farklı Tür Puzolan Kullanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 481-486, 2005 17 (3), 481-486, 2005 Beton Harcının Dayanım ve Dona Dayanıklılığının İyileştirilmesi için Farklı Tür Puzolan

Detaylı

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ Turgay KADIOĞLU, Cengiz ŞENGÜL, Özkan ŞENGÜL Yılmaz AKKAYA, Mehmet Ali TAŞDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul, Türkiye ÖZET Sunulan bu çalışmanın

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonun dayanıklılığını etkileyen ve fiziksel - kimyasal reaksiyonlara sebep olan olaylar şunlardır: Çiçeklenme Sülfat Saldırısı Alkali Silika Reaksiyonu Deniz Suyu

Detaylı

Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması

Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması Murat Şahin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, K1/110C, Ankara, Türkiye Tel: (312) 210

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

SIRLI YER VE DUVAR KAROSU ATIKLARININ ÇİMENTO SANAYİNDE KATKI MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SIRLI YER VE DUVAR KAROSU ATIKLARININ ÇİMENTO SANAYİNDE KATKI MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET SIRLI YER VE DUVAR KAROSU ATIKLARININ ÇİMENTO SANAYİNDE KATKI MADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Z. ALTIN, S.ERTURAN, B. ÇORBACIOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği.

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BRICK DUST ON CEMENT STRENGTH

TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BRICK DUST ON CEMENT STRENGTH ANKAA - TUKIYE TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ EFFECTS OF BICK DUST ON CEMENT STENGTH Osman ŞİMŞEKa Kenan TOKLUa Can DEMİELb Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Beşevler/Ankara

Detaylı

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler

Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimento Klinker Fazları ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Çimento Üretimi ve Enerji Kullanımı Çimento üretimi, enerji kullanımının yoğun

Detaylı

BORAKS ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK MALZEMENİN ÇİMENTODA DEĞERLENDİRİLMESİ

BORAKS ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK MALZEMENİN ÇİMENTODA DEĞERLENDİRİLMESİ BORAKS ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIK MALZEMENİN ÇİMENTODA DEĞERLENDİRİLMESİ Mine ÖZDEMİR Doç.Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir, Türkiye Ali UĞURLU Kim. Yük. Müh. DSİ TAKK Ankara, Türkiye ÖZET

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 57-63, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 57-63, December 2011 Zeolit

Detaylı

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ

AZOT FABRİKASI CÜRUFU VE TERMİK SANTRAL KÜLLERİNDEN HAFİF DUVAR BLOĞU ÜRETİLMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Basınç Dayanımı (MPa) Basınç Dayanımı (psi) Kürlemenin Beton Dayanımına Etkisi - Betonun prizini alması ve dayanım kazanması

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

Hafif Agregalı Betonlarda Donatı Çeliği-Beton Aderansı

Hafif Agregalı Betonlarda Donatı Çeliği-Beton Aderansı Hafif Agregalı Betonlarda Donatı Çeliği-Beton Aderansı Mehmet Gesoğlu, Turan Özturan ve Erhan Güneyisi Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye Tlf: 0 212 3581540 (1450) Fax:

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 11-20 ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture,28(1), pp.11-20,june 2013 Silis Dumanı,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN DÖNGÜSEL EKONOMİDEKİ ROLÜ Ağustos 2017 Döngüsel Ekonomi Nedir? Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği nin çok önem verdiği döngüsel ekonomi (circular economy) ülkemizin gündeminde

Detaylı

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir.

PUZOLANLAR. SiO 2. Kendi başlar. yoktur. Puzolanlar, silis veya silis-alumin. kökenlikenli malzemelerdir. PUZOLANLAR 1 PUZOLANLAR Puzolanlar, silis veya silis-alumin kökenlikenli malzemelerdir. SiO 2 Al 2 O 3 Kendi başlar larına bağlay layıcılık özellikleri ya çok azdır r ya da hiç yoktur. PUZOLANLAR Çok ince

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR)

BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) BÖLÜM 2 PUZOLANLAR (MİNERAL KATKILAR) Mineral Katkılar Mineral katkılar çok ince öğütülmüş olup karışımdan önce yada karışım esnasında beton karışımına ilave edilen ayrı bir bileşendir. Puzolanlar 2 Mineral

Detaylı

Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL

Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL Adres : İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuvarı 34469 Maslak-İSTANBUL Tel : (0212) 285 37 56 Faks : (0212) 285 65 87 AKADEMİK GÖREV 2012... : Doç. Dr., İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi

Detaylı

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi

BETON KATKI MADDELERİ. Sakarya Üniversitesi BETON KATKI MADDELERİ Sakarya Üniversitesi Beton Katkı Maddeleri Betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek amacıyla beton içerisindeki çimento miktarını baz alarak belli oranlarda katılan organik veya

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Kalsiyum Alüminat çimentoları normalde sülfat ve türevi madde içermemektedirler. Alçı ve ya anhidrit ile karıştırılan kalsiyum alüminat çimentoları;

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ ANKARA - TURKIYE GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ The Usability of Recycle Aggregate in the Concrete Production and Its Evaluation

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR

UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR Erhan GÜNEYİSİ Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üni., İnşaat Müh. Bölümü Gaziantep, Türkiye Mehmet GESOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üni., İnşaat Müh. Bölümü

Detaylı

Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri

Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri 433 Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 434-443, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu İçeren Harçların Aşınma ve Mukavemet Özellikleri

Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu İçeren Harçların Aşınma ve Mukavemet Özellikleri Politeknik Dergisi Cilt:14 Sayı: 2 s. 11-17, 211 Journal of Polytechnic Vol: 14 No: 2 pp. 11-17, 211 Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu İçeren Harçların Aşınma ve Mukavemet Özellikleri Cahit BİLİM 1,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 65-72 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 65-72 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 5-7 Ocak 5 YAPAY ALÇI - UÇUCU KÜL ESASLI BAĞLAYICILARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ (MECHANICAL PROPERTIES of ARTIFICIAL GYPSUM-FLY ASH BASED

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

Zemin Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı

Zemin Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı ISEM216, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 216, Alanya Turkey Zemin Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı 1 Fatih YILMAZ * 1 Faculty of Engineering, Department of Civil

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ

İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Prof.Dr. Nabi YÜZER 2017-2018 Öğretim Yılı Ders Notları FORM 1: DERS TANITIM VE DEĞERLENDİRME Kodu: 0423712 (4203802) n Adı : İleri Beton Teknolojisi Öğretim Yılı Yarıyılı Grup(lar)

Detaylı