TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır."

Transkript

1 Aralık CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (//AB) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/-) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Tebliğin amacı; // tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan YapıMalzemeleri Yönetmeliği (//AB) nin uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır. Kapsam MADDE () Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (//AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar. Dayanak MADDE () Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (//AB) dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE () Bu Tebliğde geçen; a) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere veya uyumlaştırılmış teknikşartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını, b) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması MADDE () AB Resmî Gazete sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin ve Türk StandartlarıEnstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

2 () // tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C serisi / numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ( CELEX:XC()) yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek // tarihine kadar yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknikşartnamelerin listesi EK- de yer almaktadır. () Bu Tebliğin EK- deki listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsamındaki yapı malzemeleri listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilemez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler Eşvarlık Döneminde Yapı Malzemelerinin Değerlendirme İşlemleri ve Piyasaya Arz Edilme Esasları MADDE 6 () Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi bu Tebliğ EK- inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri; a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir. b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. () Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri; a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre yapılır. b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değişmesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre yapılır. () Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerde bu Tebliğ EK- Listede yer alan hstandartlarından adapte edilen Uyumlaştırılmış Standartlar esas alınır. () Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez. () Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri bu Tebliğ EK- de listelenen ilgili uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal teknikşartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çelişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknikşartnamelere dayanılarak düzenlenen tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer. (6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değerlendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

3 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE () // tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (//AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/-) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE () Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE () Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Ek-:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR YÜRÜRLÜ ADI KTE OLAN REFERAN S NUMARAS I Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - Buharlaştırma brülörlü Yürürlü k TARİHİ.. h STANDART NUMARASI : h STANDART ADI Flued oil stoves with vaporizing burners EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ. TARİHİ EŞ VARLIK DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ.... /A.. :/ A: - Aydınlatma Direkleri-Bölüm - Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler - /AC.... -: Lighting columns Part : Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns -: /AC: Aydınlatma direkleri - Bölüm : Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar.. -: Lighting columns Part : Requirements for steel lighting columns Aydınlatma direkleri Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar.. -6: Lighting columns Part 6: Requirements for aluminium lighting columns Aydınlatma direkleri Bölüm : Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri için gerekli şartlar - - /T Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Kontrol ve gösterge tertibatı : Lighting columns Part : Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns.... -:.... Bu listede referans numaraları eksik olan uyumlaştırılmış standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafınca Türk Standardı olarak yayımlandığı andan itibaren listedeki eş-varlık başlangıç ve bitiş tarihlerine göre işlem göreceklerdir. Bu tarihten itibaren söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mümkündür. Bu tarihten itibaren, söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mecburidir.

4 - /A - /AC.... -:/ A: -:/ AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Control and indicating equipment Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Yangın alârm cihazları Ses cihazları.. -: -: Fire detection and fire alarm systems Part : Fire alarm devices Sounders /A: - /A.. -: /A: / A - /A - Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Güç besleme teçhizatı Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Isı dedektörleri Nokta dedektörler - Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm : Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler : -: /AC: -: /A: -: /A: -: -: /A: -: -: /A: Fire detection and fire alarm systems Part : Power supply equipment Fire detection and fire alarm systems Part : Heat detectors Point detectors Fire detection and fire alarm systems Part : Smoke detectors Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization /A.. -: /A: /A Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Alev dedektörleri Nokta dedektörler.... -: -: /A: Fire detection and fire alarm systems - Part : Flame detectors - Point detectors /A Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm : Elle çalıştırılan alârm cihazları.... -: -: /A: Fire detection and fire alarm systems - Part : Manual call points Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm : Duman dedektörleri Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 6 : Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı.... -: -6: Fire detection and fire alarm systems Part : Smoke detectors Line detectors using an optical light beam Fire detection and fire alarm systems - Part 6: Voice alarm control and indicating equipment Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Kısa devre izolatörleri.. -: -: /AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Short- circuit isolators Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Giriş/çıkış cihazları.. -: Fire detection and fire alarm systems - Part : Input/output devices....

5 - /AC.. -:/ AC: /AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Duman çekmeli dedektörler.... -: -:/ AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Aspirating smoke detectors Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı.. -: Fire detection and fire alarm systems - Part : Alarm transmission and fault warning routing equipment Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri Bölüm :Yangın alarm cihazları- Görüntülü alarm cihazları.. - : Fire detection and fire alarm systems - Part : Fire alarm devices - Visual alarm devices Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Ses alarm sistemi bileşenleri - Hoparlörler.. -: Fire detection and fire alarm systems - Part : Components of voice alarm systems - Loudspeakers :/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm : Radyolink kullanan bileşenler.... -: -: /AC: Fire detection and fire alarm systems - Part : Components using radio links Bina donanımları Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları Kurallar ve deney metotları.. : Building hardware Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad Requirements and test methods Çimento - Bölüm : Genel çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri.. -: Cement Part : Composition, specification and conformity criteria for common cements Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı- Atıksu ve drenaj için-bölüm : Özellikler.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for pipes, fittings and joints Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı- Bina dışı atık su ve drenaj için- Bölüm : Birleşim özel parçaları, adaptörler ve uyumlu donanım- Özellikler.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings Borular - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı -Kilden sırlanmış- Bina dışı- Atıksu ve drenaj için - Bölüm : Sırlanmış kilden delikli borular ve birleştirme aksamı - Özellikler.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for perforated pipes and fittings Borular - Kilden - Sırlanmış - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı - Atık su ve drenaj için - Bölüm 6: Kilden - Sırlanmış.. -6: Vitrified clay pipes systems for drain and sewers - Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers....

6 muayene bacaları - Gerekli özellikler - Borular - Kilden - Sırlanmış - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı - Atıksu ve drenaj için - Bölüm : Boru sürme için sırlanmış kil boruların ve birleşimlerin- Özellikleri.. -: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part : Requirements for pipes and joints for pipe jacking : Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers Part : Performance requirements.... Vanalar-bina gaz tesisatı için- Elle kumandalı-küresel ve dipten yataklı konik tapalı vanalar.. : Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings.... /A.. : /A: - : Harç çimentosu- Bölüm : Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri.. -: Masonry cement Part : Composition, specifications and conformity criteria Isıtıcılar - Gaz yakan - Radyant borulu- Konut dışı kullanımlar için - Tek brülörlü - Tavana asılan - Bölüm : Emniyet - Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış- Termoset Reçine Esaslı Bölüm : İç ve dış duvarlarla tavanın son işlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) ve sıkıştırılmış laminatlar : Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for nondomestic use - Part : Safety -: High-pressure decorative laminates (HPL) Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) Part : Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes /A Radyatörler ve Konvektörler- Bölüm :Teknik Özellikler ve Kurallar.... -: Radiators and convectors Part : Technical specifications and -: requirements /A: Uçucu kül Betonda kullanılan Bölüm : Tarif, özellikler ve uygunluk kriteri Yapı kireci - Bölüm : Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri.... -: Fly ash for concrete Part : Definition, specifications and conformity criteria -: Building lime Part : Definitions, specifications and conformity criteria Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için - Mamul özellikleri Lifli çimento levhaları ve bağlantı parçaları - Ürün özellikleri ve deney metodları.... : Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding Product specifications : Fibre-cement slates and fittings Product specification and test methods Oluklu levhalar ve bağlantı parçaları - Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş - Mamul özellikleri ve deney metotları.. : Fibre-cement profiled sheets and fittings Product specification and test methods....

7 6 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı ulaşım tesisleri - Yürüme yolları, geniş ve dar basamaklar Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı emniyet kancaları.... 6: Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps : Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks A Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri.. : +A: Gypsum plasterboards Definitions, requirements and test methods.... Çelik şerit kılıflar - Öngerilmeli donatılar için - Terimler, özellikler, kalite kontrol.. : Steel strip sheaths for prestressing tendons Terminology, requirements, quality control.... +A Bitümlü levhalar - Oluklu - Mamul özellikleri ve deney metotları.. : +A: Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods.... : Bitümlü şıngıllar - Mineral ve/veya sentetik takviyeli - Mamul özellikleri ve deney yöntemleri - Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı - +A Borular - Elyaflı çimentodan imal edilmiş - Drenaj ve kanalizasyon için - Bölüm : Muayene bacaları ve muayene odaları Duktil Demir Borular, Bağlantı Parçaları, Aksesuarları Ve Ek Yerleri - Pis Su Boru Hatlarında Kullanılan - Özellikler Ve Deney Metotları : -: -: : +A: Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods Glass in building Basic soda lime silicate glass products Part : Evaluation of conformity/product standard Fibre cement pipes for drains and sewers Part : Manholes and inspection chambers Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications - Requirements and test methods Isıtıcılar-Konut Dışı Mahalleri Isıtmak İçin-Gaz Yakıtlı, Cebri Konveksiyonlu Hava Isıtıcıları- Net Isı Yükü kw'ı Aşmayan- Yanma Havası ve/veya Atık Gazların Taşınmasını Sağlayacak Vantilatörü Bulunmayan Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum sistemleri Bölüm : Yarı sert hortumlu hortum makaraları Sabit yangın söndürme sistemleri Hortum sistemleri Bölüm : Yassı hortumlu hortum sistemleri : Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of kw, without a fan to assist transportation of combustion 6-:: 6-: air and/or combustion products Fixed firefighting systems Hose systems Part : Hose reels with semi-rigid hose Fixed firefighting systems Hose systems Part : Hose systems with lay-flat hose Elâstomerik Contalar-Su ve.. 6-:6 Elastomeric seals Materials.... Drenaj Uygulamalarında 6-:6 requirements for pipe joint seals used.... Kullanılan- Malzeme Özellikleri- /A: in water and drainage applications 6- Bölüm : Lastik.. 6-:6 Part : Vulcanized rubber /A /A: :6.... /A /A: 6-6-:..

8 6- /A Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri-Bölüm : Termoplastik Elastomerler : /A: 6-: /A: Elastomeric Seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part : Thermoplastic elastomers /A Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri-Bölüm : Gözenekli Lastik Malzemeler :+A: 6- :/A: Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications Part : Cellular materials of vulcanized rubber /A Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri-Bölüm : Dökme Poliüretan Sızd ırmazlık Elemanları : Elastomeric seals Materials requirements for pipe joint seals used 6- :+A in water and drainage applications Part : Cast polyurethane sealing elements 6- :/A: Elastomerik Contalar-Gaz ve Hidrokarbon Sıvıların Taşınmasında Kullanılan Boru 6/A ve Ekleme Parçaları Contalarının Malzeme Özellikleri - Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Kil kâgir birimler (tuğlalar) : Elastomeric Seals Materials requirements for seals used in pipes 6 and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids :/A: -: Specification for masonry units - Part : Clay masonry units Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Kireç kumtaşı kâgir birimler.. -: Specification for masonry units - Part : Calcium silicate masonry units Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Beton kâgir birimler (Yoğun ve hafif agregalı).. -: "Specification for masonry units - Part : Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)" : Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Gazbeton kâgir birimler.. -: Specification for masonry units - Part : Autoclaved aerated concrete masonry units : -6 : Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm : Yapay taş kâgir birimler Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 6: Doğal taş kâgir birimler.... -: -6: Specification for masonry units - Part : Manufactured stone masonry units Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan-çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem D - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for nondomestic use - Part : System D - Safety Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan - Çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem E - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for nondomestic use - Part : System E - Safety....

9 - Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan-çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem F - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non domestic use - Part : System F - Safety Isıtıcı sistemler - Radyant borulu - Gaz yakan - Çok brülörlü - Tavana asılan - Konut dışı kullanım için - Bölüm : Sistem H - Emniyet.. -: Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for nondomestic use - Part : System H - Safety Hava Isıtıcıları- Gaz Yakan- Cebri Konveksiyonlu- Konutlarda Mahal Isıtmak Amacıyla Kullanılan- Net Isı Yükü kw'ı Aşmayan- Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınmasını Sağlayacak Fanı Bulunmayan Kâgir - Yardımcı bileşenler - Özellikler - Bölüm : Duvar bağları, gergiler, askılar ve konsol tutucular.... : -: Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of kw, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products Specification for ancillary components for masonry Part : Wall ties, tension straps, hangers and brackets - :+A: Kâgir - Yardımcı bileşenler Özellikler - Bölüm : Lentolar.. -: Specification for ancillary components for masonry Part : Lintels -: Kâgir - Yardımcı bileşenler - Özellikler - Bölüm : Yataklama derzi için hasır çelik donatı.. -: Specification for ancillary components for masonry Part : Bed joint reinforcement of steel meshwork -: /A Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri - Bölüm : Ürün tasarım prensipleri, performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol.. -: - : /A: Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) Part : Principles of product design, performance and testing, marking and quality control.... /A /A /AC Dökme demir borular ve bağlantı parçaları-binalardan Su Tahliyesinde Kullanılan, Ek Yerleri ve Aksesurlar-Özellikler, Deney Metotları ve Kalite Güvencesi.... : :/ A: Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings Requirements, test methods and quality assurance.... :/ tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir... tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir. 6.. tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

10 A:/ AC: - +A Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm : Beton kimyasal katkıları - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme.. - :+A: Admixtures for concrete, mortar and grout Part : Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling A Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm : Kagir harcı için kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme.. - :+A: Admixtures for concrete, mortar and grout Part : Admixtures for masonry mortar Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için - Bölüm : Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar - Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme.. -: Admixtures for concrete, mortar and grout Part : Admixtures for grout for prestressing tendons Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm : Püskürtülmüş Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme 6 Sünek dökme demir borular, bağlantı parçaları, yardımcı donanımları ve bağlantıları Gaz boru hatları için Özellikler ve deney yöntemleri Tek parça ve takım klozetler - Sifonlu :/AC : 6: : : /AC: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part : Admixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines - Requirements and test methods WC pans and WC suites with integral trap Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm : Kaba ve ince sıva harcı.. -: Specification for mortar for masonry Part : Rendering and plastering mortar Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm : Kagir Harcı.. -: Specification for mortar for masonry Part : Masonry mortar.... İç ve dış çatı, duvar ve tavanlar için ışığı geçiren tek katlı plastic profil levhalar Gereksinimler ve Deney Yöntemleri.. : Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods.... Hava Isıtıcıları- Cebri Konveksiyonlu- Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal Isıtmak İçin- Yanma Havası Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden Net Isı Yükü kw'ı Aşmayan. 6- Cam Yapılarda kullanılan Gümüş kaplamalı yüzdürme cam aynalar İç mekânda kullanım için Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı.... : 6- : Non-domestic forced convection gasfired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of kw incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products Glass in building - Mirrors from silvercoated float glass for internal use - Part : Evaluation of conformity; product standard

11 - +A - :+A: Cam - Yapılarda kullanılan - Cam tuğla (blok) ve parkeler - Bölüm : Uygunluk/Mamul standardı değerlendirilmesi Bakır Ve Bakır Alaşımları - Sağlık ve Isıtma Uygulamalarında Su ve Gaz Taşımada Kullanılan Dikişsiz Yuvarlak Bakır Borular Çelik yapı uygulamaları - Bölüm : Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme gerekleri : : +A: - :+A: Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part : Evaluation of conformity/product standard Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications Execution of steel structures and aluminium structures - Part : Requirements for conformity assessment of structural components /A Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı Borular ve Bağlantı Parçaları- Dikişli, Sıcak Daldırma İle Galvanizlenmiş- Atık Su Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm : Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü : - : - : /A: Glass in building Coated glass Part : Evaluation of conformity/ Product standard Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems Part : Requirements, testing, quality control /A Borular ve Bağlantı Parçaları - Dikişli, Paslanmaz Çelik - Atık Su Sistemlerinde Kullanılan - Soketli ve Spigotlu Borular- Bölüm :Özellikler, Deneyler ve Kalite Kontrol : - : /A: Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems Part : Requirements, testing, quality control Bina donanımı - Kaçış yönünde kullanılan yatay kolla çalışan panik çıkış tertibatları - Kurallar ve deney metotları.. : Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods.... Bina donanımı - Kontrollü kapı kapatma cihazları Özellikler ve deney metotları.. :6 :6 /A: Building hardware Controlled door closing devices Requirements and test methods.... /A /AC.. :6 /A:.... /AC: Bina donanımı İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları Kurallar ve deney metotları.. : Building hardware Electrically powered hold-open devices for swing : doors Requirements and test /A: methods.... /A /AC.. :6 /A:.... /AC: :....

12 Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları.. : /A: :/ A:/ Building hardware Door coordinator devices Requirements and test methods AC: 6 +A Öndökümlü beton mamuller - Boşluklu döşeme elemanları.. 6 :+A: Precast concrete products - Hollow core slabs A Cam - Yapılarda kullanılan Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi Çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - Kilden imal edilmiş - Tarifler ve özellikler - +A Yol güvenlik sistemleri - Bölüm : Taşıt güvenlik sistemleri için mamul gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi :+A: : - :+A:/ Glass in Building-İnsulating Glass Units-Part :Evaluation of Conformity Clay roofing tiles and fittings-product definitions and specifications Road restraint systems - Part : Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems A/AC :+A:/ AC: Hava ısıtıcıları-gaz yakan-cebri konveksionlu-konutlarda mahal ısıtmak amacıyla kullanılan -Net ısı yükü kwı Aşamayan- Brülörlü vantilatörlü olan Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Elastomer mesnetler.... : - : Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of kw Structural bearings Part : Elastomeric bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Makara mesnetler : Structural bearings Part : Roller bearings / AC.. -: / AC: Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Çanak mesnetler.. - : Structural bearings Part : Pot bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 6: Beşik mesnetler : Structural bearings Part 6: Rocker bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Küresel ve silindirik PTFE mesnetler.. - : Structural bearings Part : Spherical and cylindrical PTFE bearings Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm : Kılavuz mesnetler ve hareketi sınrlanmış mesnetler.. - : Structural bearings Part : Guide Bearings and Restrain Bearings :....

13 /AC Zemin döşemesi için beton kaplama blokları - Gerekli şartlar ve deney metotları Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları Gerekli şartlar ve deney metotları /AC : /AC: Concrete paving blocks Requirements and test methods : Concrete paving flags Requirements and test methods : /AC: /AC Zemin döşemesi için beton bordür taşları Gerekli şartlar ve deney metotları.... : : /AC: Concrete kerb units Requirements and test methods Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları.. : Slabs of natural stone for external paving Requirements and testmethods.... Dış zemin döşemeleri için tabiî parke taşları - Özellikler ve deney metotları.. : Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods.... Dış zemin döşemeleri için tabiî bordür taşları -Özellikler ve deney metotları.. : Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods.... Kilden mamul döşeme kaplama elemanları - Özellikler ve deney metotları.. : Clay pavers Requirements and test methods :.... Yol İşaretleme Malzemeleri- Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, : Kayma Önleyici Agregalar ve /AC: Bunların Karışımları.. : :/AC: Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two Drenaj kanalları - Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi.. : : /A: Drainage channels for vehicular and pedestrian areas Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity Bacalar - Duman yolu astarlı kil/seramikten olan bacalar - Bölüm :Kuru şartlarda çalışan duman yolu astarlar - Gerekler ve deney yöntemleri Bacalar - Duman yolu astarlı kil/seramikten olan bacalar - Bölüm : Islak şartlarda çalışan duman yolu astarlar - Gerekler ve deney yöntemleri Yol İşaretleme Malzemeleri- Işığı Geri Yansıtan Yol Çivileri- Bölüm : Başlangıç Performans Özellikleri 6 Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plâkalar - Özellikler - Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler : - : 6- : 6: Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part : Flue liners operating under dry conditions - Requirements and test methods Chimneys - Clay/ceramic flue liners - Part : Flue liners operating under wet conditions - Requirements and test methods Road marking materials Retroflecting road studs Part : Initial performance requirements Natural stone products Slabs for cladding Requirements - Products and systems for the protection and repair of concrete tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

14 - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm : Beton için yüzey koruma sistemleri : structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part : Surface protection systems for concrete - Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm : Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir.. - : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part : Structural and non-structural repair Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi Bölüm : Yapısal bağ.. - : Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part : Structural bonding : Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm : Beton enjeksiyonu.. - : Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part : Concrete injection Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması.. -6 : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm : Donatının korozyona karşı korunması.. - : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part : Reinforcement corrosion protection.... : Yapısal olan veya yapısal olmayan donatılı Gözenekli hafif betondan mamul Ön yapımlı betonarme bileşenler.. : Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Borosilikat camlar - Bölüm - : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm -: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı Bacalar - Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları : -- : : Glass in building Special basic products Borosilicate glasses Part -: Evaluation of conformity/product standard Glass in building Special basic products Glass ceramics Part - : Evaluation of conformity/product standard Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods

15 - Gres ayırıcıları-bölüm : Tasarım, performans ve deney prensipleri, işaretleme ve kalite kontrolü.. - : - : /AC: Grease separators Part : Principles of design, performance andtesting, marking and quality control Bacalar - Metal bacalar için kurallar - Bölüm : Baca sistemi bileşenleri.. 6- : Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part : System chimney products Bacalar - Metal bacalar için gerekler Bölüm : Metal baca astarları ve baca bağlantı boruları.. 6- : Chimneys Requirements for metal chimneys Part : Metal liners and connecting flue pipes.... Bacalar - Bileşenler - Beton baca astarları.. : Chimneys Components Concrete flue liners.... : +A: 6- Bacalar - Bileşenler - Beton baca blokları Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile mukavemeti artırılmış (kısmî temperlenmiş) soda kireç silikat cam- Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Plâstik, tekli çatı ışıklıkları - Mamul özellikleri ve deney metotları : +A: 6- : Chimneys - Components - Concrete flue blocks Glass in building Heat strengthened soda lime silicate glass Part : Evaluation of conformity/product standard : Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods / AC Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı.... 6: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and 6: reinforced /AC: Beton muayene bacaları ve odaları - Donatısız, çelik lifli ve / donatılı AC.... : : /AC: Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced Bina hırdavatı- Tek eksenli menteşeler - Özellikler ve deney metotları.. : Building hardware Single-axis hinges Requirements and test : methods /AC: Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri Bölüm : Genel teknik teslim şartları.. - : Hot rolled products of structural steels Part : General technical delivery conditions....

16 - Paslanmaz çelikler - Bölüm : Yapı amaçlı korozyona dirençli çelik bant/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları.. - : Stainless steels - Part : Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes Paslanmaz çelikler - Bölüm :Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları.. - : Stainless steels - Part : Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes Çelik Profiller-Sıcak Haddelenmiş İçi Boş Alaşımsız ve İnce Taneli Yapı Çeliklerinden- Bölüm :Teknik teslim şartları.. - : Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part : Technical delivery conditions Yapısal Çelik Borular Dikişli, Alaşımsız, İnce Taneli Çeliklerden Soğuk Şekillendirilerek Kaynak Edilmiş Bölüm : Teknik Teslim Şartları Su ve diğer sulu akışkanların taşınmasında kullanılan alaşımsız çelik borular ve bağlantı elemanları Teknik teslim şartları : : : /A: Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part : Technical delivery conditions Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions A Kaynak Edilmeye ve Diş Açmaya Uygun Alaşımsız Çelik Borular- Teknik Teslim Şartları.. : +A: Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading - Technical delivery conditions.... /A Su ve diğer su bazlı sıvıların iletiminde kullanılan çelik boru ve fittinglerinin bağlanmasında kullanılan birleştirmeler Kullanım amaçlı sıvının (su dahil) taşınması için kaynaklı paslanmaz çelik boru ve bağlantı elemanları- Teknik teslim şartları : : : /A: Joints for the connection of steel tubes and fittings conveyance of water and other aqueous liquids Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption Technical delivery conditions Çelik kullanım Dökümler-Yapısal için.. : Steel casting for structural uses.... /AC.. :/AC:.... :+A - Çelik-Teknik Teslim Şartları-Su verme ve Temperleme için Yapıştırıcılar - Karo yapıştırıcıları - Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriliş Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm :Dışkı İhtiva Eden Atık Sular İçin Terfi Tesisleri : :+A: - : Steels for quenching and tempering for construction purposes - Technical delivery conditions Adhesives for tiles Definitions and specifications Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part : Lifting plants for wastewater containing faecal matter

17 - - Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm :Dışkı İhtiva Etmeyen Atık Sular İçin Terfi Tesisleri Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm :Sınırlı Uygulamalar İçin Dışkı İhtiva Eden Atık Su Terfi Tesisleri : - : Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part : Lifting plants for faecal-free wastewater Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part : Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm :Dışkı İhtiva Eden ve Etmeyen Atık Sular İçin Tek Yönlü Vanalar.. - : Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part : Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter.... Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Gerekler.. : Natural stone products Modular tiles Requirements Doğal taş mamuller - Döşeme ve merdiven kaplama plâkları - Gerekler Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm : Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları.... : -: Natural stone products Slabs for floors and stairs Requirements Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for electrical automaticcontrol and delay devices Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm : Elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları.. -: Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm : El ile tetikleme ve durdurma cihazları için şartlar ve deney metotları.. - : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for manual triggering and stop devices Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm : Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar ve deney metotları.. - : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm : Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları.. - : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler - Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları.. -6 : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices....

18 - - /A Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bileşenleri-Bölüm : CO Sistemlerindeki Püskürtücüler İçin Özellikler ve Deney Metotları : - : /A: Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for nozzles for CO systems Sabit Yangın Söndürme sistemleri-gaz Sistemlerin Parçaları-Bölüm : Bağlantı Elemanlarının Özellikleri ve Deney Metodları.. - : Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part : Requirements and test methods for connectors Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm : Özel yangın detektörleri için şartlar ve deney metotları Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm : Basınç göstergeleri ve basınç anahtarları için özellikler ve deney metotları : - : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for special fire detectors Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm : Mekanik tartma cihazları için şartlar ve deney metotları.. - : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for mechanical weighing devices Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm : Pnömatik alârm cihazları için şartlar ve deney metotları.. - : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for pneumatic alarm devices Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bileşenleri-Bölüm : Tek Yönlü Vanalar ve Geri Dönüşsüz Vanalar İçin Özellikler ve Deney Metotları.. - : - : Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part : Requirements and test methods for check valves and nonreturn valves /AC: - Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm : Duman engelleri için teknik özellikler.. - : Smoke and heat control systems - Part : Specification for smoke barriers /A - :/A: /AC Duman ve ısı kontrol sistemleri Bölüm : Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm : Güçle çalışan duman ve ısı boşaltma vantilatörleri için özellikler : - : - :/AC: Smoke and heat control systems Part : Specification for naturalsmoke and heat exhaust ventilators Smoke and heat control systems Part : Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators

19 -6 Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı sistemleri için teknik özellikler Kitler.. -6 : Smoke and heat control systems Part 6: Specification for pressure differential systems Kits /AC - : Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm :Duman kanal kesitleri.. -6 : /AC: -: Smoke and heat control systems - Part : Smoke duct sections : Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm :Duman kontrol kapakları.. -: Smoke and heat control systems - Part : Smoke control dampers Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm : Güç kaynakları.. - : Smoke and heat control systems - Part : Power supplies /AC.. - :/AC: /AC Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı Bina hırdavatı- Kilitler ve diller - Mekanik olarak çalıştırılan kilitler, diller ve kilitleme plâkaları - Kurallar ve deney metotları : : : /AC: Glass in building Thermally toughened soda lime silicate safety glass Part : Evaluation of conformity/product standard Building hardware Locks and latches Mechanically operated locks, latches and locking plates Requirements and test methods A - +A/A Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları- Bölüm : Sprinkler : +A: - : +A: Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part : Sprinklers /A: - +A /A.. - : +A: /A: Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm : Islak tip alarm vana tertibatları.. - : - Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part : Wet alarm valve assemblies :/A: - /A.. - :/A: /AC.. - :/AC:....

20 - Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elemanlar- Bölüm : Kuru Tip Alarm Vana Tertibatları.. - : - Fixed firefighting systems Components for automatic sprinkler and water spray systems Part : Dry alarm valve assemblies.... :/A: - /A.. - : /A: Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elemanlar- Bölüm : Su Motorlu Alarmlar.. - : - Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part : Water motor alarms.... : /A: - Sabit yangın söndürme sistemleri Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için bileşenler Bölüm : Su akış dedektörleri.. - : Fixed firefighting systems Components for sprinkler and water spray systems Part : Water flow detectors.... Yüzey kaplamaları - Gerekler.. Bitümlü harç kaplamalar -.. Gerekler : Surface dressing - Requirements.... : Slurry surfacing - Requirements Çelik tanklar - Fabrika yapımı - Bölüm : Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde depolanması için - Tek ve çift cidarlı - Yatay silindirik.. - : Workshop fabricated steel tanks Part : Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids Kayraktaşı ve diğer taş mamuller - Sürekli olmayan çatı örtüsü ve kaplama için - Bölüm : Mamul özellikleri Cam - Yapılarda kullanılan - Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Trafik kontrol donanımı - Uyarı ve güvenlik ışı cihazları : - : : Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding Part : Product specification Glass in building Chemically strengthened soda lime silicate glass Part : Evaluation of conformity/product standard Traffic control equipment - Warning and safety light devices Trafik kontrol donanımı - Sinyal lambaları.. 6: Traffic control equipment - Signal heads.... Drenaj sistemleri için hava emiş vanaları-kurallar,deney metotları ve uygunluk değerlendirme.. : Air admittance valves for drainage systems Requirements, tests methods and evaluation of conformity : Bacalar - Bileşenler - Beton dış duvar elemanları.. 6: Chimneys - Components - Concrete outer wall elements....

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-04)

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-04) 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ

18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ 18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ Control and indicating equipment TS EN 54-2/A1 17.04.2007 EN 54-2:1997/ A1:2006 03.04.

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ Control and indicating equipment TS EN 54-2/A1 17.04.2007 EN 54-2:1997/ A1:2006 03.04. Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE OLAN TS REFERANS NUMARASI TS ADI TS Yürürlük TARİHİ hen STANDART NUMARASI hen STANDART ADI EŞ VARLIK DÖNEMİ

Detaylı

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ 20.07.2006 EN 40-4:2005 /AC:2006

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ 20.07.2006 EN 40-4:2005 /AC:2006 Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE TS ADI OLAN TS REFERANS NUMARASI TS EN 1 Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - Buharlaştırma

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. YAPI MALZEMELERİ...biz ürünlerin engellere takılmadan serbest dolaşımını sağlamak istiyoruz, sizin gibi....biz AB pasaportunu alırız, siz can ve mal güvenliğini garanti eden ürünlerinizi üretmeye devam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 01 Aralık 2006 CUMA Sayı : 26363 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1

Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Resmi Gazete 23 Mart 2006 Perşembe - Sayı : 26117(5. madde ve Ek-1 değişti) Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 10.07.2008 tarih ve 26932 sayılı Resmi Gazete (Daha evvel 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501; 23 Mart 2006 - Sayı : 26117; 10 Eylül 2006 - Sayı : 26285; 19 Ocak 2007

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 23 Mart 2006 PERŞEMBE Sayı : 26117 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin. (Tebliğ No: TAU/2004-003)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin. (Tebliğ No: TAU/2004-003) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004-003) Resmi Gazete : 23 Haziran

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/ )

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/ ) Ocak 00 CUMA Resmî Gazete Sayı : 0 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (/0/EEC) KAPSAMINDA, UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye 34774 İSTANBUL

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04 SAYFA 2/10 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları TS 418-7 CEN/TS

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends Türkçe English 2011 KIT Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends EX190 ÜÇ YÖNLÜ AÇI Ø 42,4 (PARLAK 304 PASLANMAZ EX171 AÇI Ø 33,7 (PARLAK 304 PASLANMAZ THREE WAY ANGLE 42,2 dia. STAINLESS STEEL AISI 304

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Kat:19 No:2 Ataşehir 34100 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.40 TÜRK STANDARDI TS 7363/Rev. TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 4 Aralık 2008 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539)

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) EK-1 Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. EK-2

Detaylı

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar,

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar, EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi E-Posta Website : certification@sqmart.com : www.sqmart.com * EA Kodu

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Terasevler K:3 D:11 Beşiktaş 34340 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 269

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

Patentlidir ÇEKVALF. Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation

Patentlidir ÇEKVALF. Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation ÇEKVALF Patentlidir Yatay ve dikey çalışabilir tek çalparalı çekvalf Single-swing check valve with vertical and horizontal operation Çalparal Yaylı Çekvalf / Swing check valve with spring TM 050 20 mm

Detaylı

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA 3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 02-04 MART 2017 10 YAŞINDA Destekleyen Kuruluş YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ BACALAR KAPSAMINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME AHMET MERT PEKİN

Detaylı

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA 3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 02-04 MART 2017 10 YAŞINDA Destekleyen Kuruluş www.bacader.org 1 BACA BELGELERİ www.bacader.org 2 BACA BELGELERİ www.bacader.org 3 BACA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator FLATÖRLER FLOAT VALVES 1/2 Klasik Flatör Float - Classic 1/2 1/2 Klasik

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Adresi : Küçük Çiğli Mh. 8780/1 Sk. No:5 Çiğli 35681 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 376 24 25 Faks : 0 232 386 33 98 E-Posta

Detaylı

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV tip OV type OV Emniyet ile ayarlanmış... Safety regulated... Mekanik pinç vanaları: İzolasyon ve Regülasyon için Vana Çözümleri Daha büyük katı partiküller, aşınma ve korozyona özel olarak dayanıklı olan

Detaylı

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com Merkez: Plevne Cad. No: 40 Gülveren/Mamak/ANKARA Tel: 0 312 363 99 33 (pbx) Fax: 0312 363 94 92 Fabrika: Taşpınar Köyü Mevkii No: 1 Çubuk/ANKARA Tel: 0 312 837 76

Detaylı

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL FALCON MODEL FALCON RESORT MODEL EGE MODEL ALPINE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : Küçük Çiğli Mh. 8780/1 Sk. No:5 Çiğli 35681 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 376 24 25 Faks : 0 232 386 33 98 E-Posta

Detaylı

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables 9 A brand of the 165 Özel Kablolar Special Cables Afumex Ekransız Gemi Kabloları Afumex Ship Cables Without Screen 1XZ1-R 0,6/1 kv IEC 60092-350/353 AFUMEX (LM-HF)

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC

Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC New! Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC Flanş / Flange İç dişli bağlantısı / Internal Thread Tri-klamp / Tri-Clamp Kaynak uçları / Weld-on ends Vida dişli ağız / Threaded

Detaylı

- Monoblok Pompalar - Monoblock Pumps

- Monoblok Pompalar - Monoblock Pumps - Monoblok Pompalar - Monoblock Pumps DMM SERİSİ - DMM SERIES Emiş ve basış: 1 Inlet and outlet: 1 The pump rotation is clockwise when you look from behind of the pump. 0.37-0.55 kw, 2900 d/d 9 m³/h Basınç

Detaylı

FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ ABDURRAHMAN İNCE

FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ ABDURRAHMAN İNCE FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ ABDURRAHMAN İNCE FABRİKA ÇATILARINDA YANGIN TEHLİKESİ Ülkemizdeki fabrikaların çoğunluğunda yanıcı çatı kaplama ve yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Bunların tamamına

Detaylı

- Kademeli Pompalar - Multi Stage Pumps

- Kademeli Pompalar - Multi Stage Pumps - Kademeli Pompalar - Multi Stage Pumps CT2 SERİSİ - CT2 SERIES Emiş ve basış: 1 (2.2 kw), 2 (4-5.5-7.5-11 kw) 2900 d/d Önden emişli çift kademeli monoblok santrifüj pompa. Pompa mili yataklaması elektrik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES. fr21g

DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES. fr21g DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR frigy surel frc cast iron stove DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR fr21g f ire bricks Complete Cast Iron Body Enamelled Cast Iron With cast iron and fire bricks Fire Window for fireplace

Detaylı

OSLO MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

OSLO MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Tecrübe&Kalite RİSOR Yan duvarlar: Boyalı lamine cam Side Walls: Laminated Cloured Class. Arka Duvar: Tam Boy Ayna Back Wall: Full Size Mirror Taban: Doğal Granit Floor: Natural Granite Aksesuar: Ayna

Detaylı

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ.

ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ. 22/08/2016 ESGAZ ESKİŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM AŞ. İÇ TESİSAT ŞEFLİĞİNE KONU: BACA PROJE DOSYASI ÜNVAN/AD : YONCA APT. YÖNETİCİLİĞİ ADRES : VİŞNELİK MH. ÖĞRETMENLER CD. NO:28/ KAZAN TEL. : Doğalgaz baca projesinin

Detaylı

YANGIN YALITIMI 1.Giriş 2.Ülkemizde ve Yurtdışındaki Yangın Yönetmelikleri ve İlgili Standartlar

YANGIN YALITIMI 1.Giriş 2.Ülkemizde ve Yurtdışındaki Yangın Yönetmelikleri ve İlgili Standartlar YANGIN YALITIMI 1.Giriş Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin artması, nüfusun giderek çoğalmasına paralel olarak toplu yerleşim bölgelerin fazlalaşması yangın riskinin ve buna bağlı olarak yangının maddi

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ 14. SEMPOZYUMU BETON PREFABRİKASYONDA YENİ ARAYIŞLAR

TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ 14. SEMPOZYUMU BETON PREFABRİKASYONDA YENİ ARAYIŞLAR TÜRKİYE PREFABRİK BİRLİĞİ 14. SEMPOZYUMU BETON PREFABRİKASYONDA YENİ ARAYIŞLAR DOÇ.DR. ERCAN YÜKSEL İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ 17 MAYIS 2016 1 SAFECAST PERFORMANCE OF INNOVATIVE MECHANICAL CONNECTIONS IN PRECAST

Detaylı

www.apcpaslanmaz.com.tr www.apc.com.tr www.apctasarim.com

www.apcpaslanmaz.com.tr www.apc.com.tr www.apctasarim.com global dünyanın yeni trendi... zaman yarışı bu yarışda bizde varız the new trend of the global word... time trial we ar e in this trial FAALİYET ALANLARIMIZ : PASLANMAZ ÇELİK KOLON KAPLAMA. PASLANMAZ CAMLI

Detaylı

Türkçe English. Prima/Optima/Maxima

Türkçe English. Prima/Optima/Maxima 2013 Türkçe English SW Prima/Optima/Maxima TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı.

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı. UYGULAMA DETAYLARI 1 Cephe mantolama, denizlik bölgesi detayı. 2 Cephe mantolama, doğrama üstü detayı. 3 Cephe yalıbaskı detayı. 4 Üzerinde gezilmeyen çatı detayı. 5 Üzerinde gezilen çatı detayı. 6 Bahçe

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

Basınçlı yıkama makineleri C 120.3

Basınçlı yıkama makineleri C 120.3 yıkama makineleri C 120.3 C 120.3 üstün hareket kabiliyeti ve esneklik sunar. Yüksek performanslı bir ergonomik basınçlı yıkama makinası isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Click&Clean (C&C) nozul

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : Küçük Çiğli Mh. 8780/1 Sk. No:5 Çiğli 35681 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0 232 376 24 25 Faks : 0 232 386 33 98 E-Posta

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907/18

Endüstriyel Vakum Makineleri 3907/18 Emiş ünitesi, arka kasaya yerleştirilmiş, yıldız-üçgen yol verici ile donatılmış bir elektrik paneli tarafından kontrol edilmektedir. Makina, 9 metrelik, 4 çekirdekli elektrik kablosu ile donatılmıştır.

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması.

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması. SOLO Yüksek verimli / Highly efficient Daha yüksek verim ve homojen ışık dağılımı sağlar. Işığın çıkış açısının daha iyi kontrolünü sağlar. Ensures more uniform light distribution and higher efficiency.

Detaylı

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) :550 TL UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun

Detaylı

Endüstriyel Vakum Makineleri

Endüstriyel Vakum Makineleri modelindeki elektronik kontrol paneli, gerçek zamanlı olarak vakum gücünün verimliliğini ölçer. 50-100lt hazne, yer çekimi yüklemeli boşaltım sistemi (plastik torba ya da Longopac), L-M-H sertifikaları,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

IKDW25 INOX. Türkçe English

IKDW25 INOX. Türkçe English 2014 IKDW25 INOX Türkçe English INŞAAT SEKTÖRÜ IÇIN PASLANMAZ ÇELIK ÜRÜNLER Inşaat sektörü için paslanmaz Çelik ürünler alanında lider firmalardan olan Inox Kit s.r.l., giderek artan paslanmaz Çelik ürün

Detaylı