ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR"

Transkript

1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş bir yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye ekonomisi, 2004 yılında özellikle birikmiş özel kesim yatırım talebinin patlamasıyla yaklaşık %8 büyümüştür. Bu hızlı büyümeye rağmen hükümetin sürdürdüğü mali disiplin ve başarılı enflasyonu düşürme programı sayesinde yıllık enflasyon %9.3 olarak gerçekleşmiş ve %12 olan hedefin altında kalmıştır yılının ilk yarısında Irak Savaşı nedeniyle ekonomik performansın zayıf olması, 2004 yılının ilk yarısında büyüme oranlarının %10 un üzerinde oluşmasını sağlamıştır. Bu dönemde özel kesim yatırım harcamaları reel olarak %60 ve dayanıklı tüketim harcamaları %50 nin üzerinde artmıştır. Özel kesim yatırım harcamalarının GSMH içindeki payı 2 yılda %6 artarak %18 e kadar yükselmiştir. Bu oran 1990 lı yıllarda ortalama %20.7 seviyesindeydi. Büyümenin bir diğer itici gücü olan dayanıklı tüketim malları için yapılan harcamalardaki artış, bu malların fiyatlarının gerilemesi ve faiz oranlarındaki düşüşle birlikte tüketici kredilerinin patlamasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Yüksek büyüme oranları ve hızla artan cari açık hükümeti bazı önlemler almaya yöneltmiştir. Bu önlemlerin yardımıyla ekonomik aktivite üçüncü çeyrekten itibaren yavaşlamaya başlamıştır. Yılın ilk yarısında %15 olan sanayi üretimi artışı üçüncü çeyrekte %9 a gerilemiştir. Aynı dönemde ithalat artış oranı %48 den %35 e kadar gerilemiştir. Son çeyrekle ilgili gelen veriler de bu yavaşlama trendinin devam ettiğini göstermektedir. 1

2 Hükümet yıl boyunca sıkı maliye politikasına bağlı kalmıştır. Konsolide bütçe faiz dışı fazlasının GSMH ye oranı 10 ayda %5 e ulaşmış ve yıl sonu hedefleri yakalanmıştır. Maliye politikasında elde edilen başarının kalitesi ve sürekliliğiyle ilgili tartışmalar bulunsa da 2005 yılında uygulamaya konulacak olan yeni ekonomik programda önlemlerin alınması planlanmaktadır ün ilk çeyreğinde asgari ücretin enflasyon hedeflerinin çok üzerinde artırılması, mali disiplinin sürdürülebilirliği konusunda endişeler yaratmış ancak hükümetin planlanan harcamalarda kesintiye gitmesi ve bazı ürünlere uygulanan vergi oranlarını arttırması, bütçe sonuçlarının zayıflamasını önlemiş ve yatırımcı güvenini tekrar sağlamıştır. Yıl içinde petrol fiyatlarında görülen artışlar, akaryakıt üzerinden alınan vergilerin azalmasına neden olmuştur. Bu durum, hükümetin akaryakıt fiyatlarına zam yapmasına ve toptan eşya fiyatları enflasyonunun yükselmesine neden olmuştur yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle düşen reel ücretler, üretim maliyetlerinin yükselmesini önlemiştir. Maliyet avantajının yanı sıra TL nin reel olarak değerlenmesi 2003 ve 2004 yıllarında enflasyonun gerilemesini sağlamıştır. Yükselen yatırım harcamaları, verimliliği ve buna bağlı olarak toplam ihracatı artırırken enflasyonun da kontrol altında kalmasına yardım etmiştir. En düşük fiyat artışları satış fiyatı döviz kurunun seyrine bağlı olan mallarda gerçekleşirken hizmet sektörü, enflasyondaki gerilemenin en yavaş olduğu sektör olmuştur. Ham madde fiyatlarında yaşanan yükseliş ve Mayıs ayında ABD Merkez Bankası nın faiz artırımlarına başlayacağı sinyalini vermesi nedeniyle global piyasalarda görülen dalgalanmanın fiyatlar üzerindeki etkisi sınırlı kalmış ve bekleyişler yıl sonu hedeflerinden sapma göstermemiştir. Yılın özellikle ilk yarısında en önemli endişe kaynağı cari açık olmuştur. Yatırım harcamalarının ve başta otomobil olmak üzere tüketim malı ithalatının hızla artması sonucu dış ticaret açığı önemli ölçüde büyümüştür. Yılın tamamına bakıldığında ihracat yaklaşık %30, ithalat ise %40 artmıştır. Türkiye ekonomisinin ithal girdiye bağlı yapısı ithalattaki patlamanın en önemli sebebidir. Cari açıktaki hızlı büyüme nedeniyle artan endişeler hükümeti özellikle tüketim malı ithalatındaki artışa karşı önlem almaya itmiştir. Yılın ikinci yarısında büyüme oranlarında görülen yavaşlama cari açık tehdidinin önemini azaltmıştır yılı global konjonktürün gelişmekte olan piyasalar lehine devam etmesi ve Türkiye nin AB üyeliğine adaylık süreciyle ilgili olumlu beklentiler sayesinde mali piyasalar için çok iyi geçmiştir. Yıllık enflasyon oranının 2003 sonundaki %18.4 2

3 seviyesinden %9.3 seviyesine gerilemesiyle birlikte bono bileşik faiz oranları yaklaşık 5 puan gerilemiştir. 17 Aralık ta Türkiye nin AB ile müzakerelere başlamak için net bir tarih alması ve IMF ile yeni bir stand-by programıyla yola devam edileceğinin açıklanması hisse senedi piyasasını da olumlu etkilemiş ve İMKB100 Endeksi yılı %34 getiri ile kapatmıştır. TL nin reel olarak değerlenmesi nedeniyle ABD Doları, TL ye karşı %4 değer kaybetmiştir. BÖLÜM B: FON KURULU FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ BİLGİLER döneminde olağan olarak iki haftada bir toplanan fon kurulu bu toplantılarda fonun performansı başta olmak üzere piyasalar ve diğer fonlarla ilgili birçok konuyu görüşmüştür. BÖLÜM C: BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR Bağımsız denetimden geçmiş tarihli bilanço ve gelir tablosu ile dipnotları raporun ekindedir. BÖLÜM D: FON PORTFÖY DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ TABLOLARI ( ) FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 1. Devlet Tahvilleri TRT240506T ,00 TRT120406T ,31 TOPLAM ,31 2. Hazine Bonoları TRB270705T ,06 TOPLAM ,06 DİĞER 1. O/N Repolar Ters Repo , ,62 3

4 FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A) FON PORTFOY DEĞERİ B) HAZIR DEĞERLER 576 C) ALACAKLAR 0 1) Kıymet Satım Alacağı 0 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 0 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı 0 4) Diğer Alacaklar 0 D) BORÇLAR 75 1) Yönetim Ücreti 75 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı 0 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı 0 4) Kıymet Alım Borcu 0 5) Denetim Ücretleri Karşılığı 0 6) Diğer Borçlar 0 7) SSDF Gideri 0 FON TOPLAM DEĞERİ BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Fon Kodu fiyatı fiyatı Dönem Getirisi(%) AG1 0, , ,52 Fon, performans kriteri olarak KYD Tüm DİBS Endeksi ni hedef almaktadır. Performans kriterinin dönemi getirisi:%26,62 BÖLÜM F: FON HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER Bu bölümde portföye alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluşlara ödenen komisyonların oranlarına yer verilir. i. Hisse Senetleri: İşlem tutarı üzerinden alım-satım işlemlerinde BSMV ii. Borçlanma Senetleri: İşlem tutarı üzerinden alım-satım işlemlerinde BSMV iii. Ters Repo İşlemleri: İşlem tutarı üzerinden O/N işlemlerinde BSMV ve diğer vadeli işlemlerde ise BSMV iv. Borsa Para Piyasası İşlemleri: İşlem tutarı üzerinden O/N işlemlerde BSMV ve diğer vadeli işlemlerde ise BSMV 4

5 Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net Varlık Değerine Oranı Aşağıda fondan yapılan harcamaların senelik tutarlarının ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır. Gider Türü Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı*(%) Fon İşletim Gideri 1.38 Aracılık Komisyonları 0.04 Diğer Fon Giderleri 3.05 Toplam Giderler 4.47 Ortalama Fon Toplam Değeri *Söz konusu oranlar senelik gider oranları olup, fonun kuruluşundan itibaren henüz bir hesap dönemi geçmemiş olduğu için tahmini oranlardır. Fonun 2004 yılı bağımsız denetim ücretleri ile yabancı saklama ücretleri(varsa) Kurucu tarafından karşılanacaktır. Bu yüzden yukarıdaki tabloda mevcut fon gider türlerine bu ücretler dahil edilmemiştir. Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek Bu örnek, Fon a yapılan yatırımın maliyetinin diğer fonlarla karşılaştırılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu örnekte aşağıda belirtilen süreler boyunca Fon a YTL yatırıldığı ve belirtilen süre sonunda fondan çıkıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca örnekte Fon un yukarıda yer alan gider oranlarının değişmediği ve Fon un senelik getiri oranının %10 olduğu varsayılarak tahmini maliyetler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Gerçek maliyetler aşağıdaki tahmini tutarlardan daha az ya da fazla olabilecektir. 1 Sene 2 Sene 5 Sene 10 Sene 1.053,07 YTL 1.108,95 YTL 1.295,02 YTL 1.677,07 YTL EKLER: 1. Bağımsız denetimden geçmiş tarihli fon bilanço ve gelir tabloları 2. Son 1 yıllık bağımsız denetim raporu 3. Bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları 5