Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı"

Transkript

1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI

2 AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 1. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 2. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik 3. CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 4. Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik.

3 BAKANLIĞIMIZ CE İŞARETİ GEREKTİREN YÖNETMELİKLERİNDE SON DURUM 4703 sayılı yasa ile yurt içinde üretilen ve ithal edilecek ürünlerde teknik düzenlemesi gerektiriyor ise CE işareti aranması zorunlu hale getirilmiştir. Bakanlığımız, sorumluluğuna verilen ve CE işaretlemesi gerektiren 16 adet AB direktifinin 15 adedini uyumlaştırıp yönetmelik olarak yayınlamıştır.

4 STB YENİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ TEKNİK MEVZUAT Resmi Gazete Mecburi uygulama Direktif No Adı tarihi 73/23/EEC Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere 11/1/ /1/2003 Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2/6/ /6/ /9/EEC Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 27/10/ /12/2003 Sistemler İla İlgili Yönetmelik 98/37/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği 5/6/ /12/ /15/EEC Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi 15/10/ /7/2003 Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik 22/1/ I inci safha: 3/7/2004 II nci safha: 3/1/ /16/EC Asansör Yönetmeliği 15/2/ /8/ /57/EC Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve 22/1/ /1/2005 Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik 2000/9/EC İnsan Taşımaya Yönelik Teleferikler 2000/55/EC Floresan Aydınlatma için Balastların Enerji Verimliliği 02/05/ I inci 15/1/2005 II nci safha 15/7/ /42/EEC Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik 31/3/ /3/ /396/EEC Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik 1/4/ /4/ /404/EEC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 31/3/ /3/ /23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 10/4/ /7/ /36/EC Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 5/6/ /7/ /384/EEC Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 17/4/ /6/2003

5 YENİ YAKLAŞIM Yeni yaklaşımın temel ilkesi, teknik özelliklerin tek tek uyumlaştırılması yerine benzer ürünler bir araya toplanarak, tek bir direktif ile asgari güvenlik koşullarının sağlanmasıdır. Modüler yaklaşımda ürün grubunun risk düzeyine göre, her direktifte söz konusu ürünlerin hangi modüllere tabi olacağı belirlenmiştir.

6 YENİ YAKLAŞIM Düşük modüllerde üreticinin uygunluk beyanı yeterli olduğu için, bu modüller düşük riskli ürünlere uygulanır. Yüksek risk taşıyan ürünler için üreticinin beyanı yetmez ve bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun yapacağı testlere ihtiyaç duyulur.

7 YENİ YAKLAŞIM Bu yaklaşımın amacı, üreticiye ürünün uygunluğunu değerlendirmede farklı seçenekler sunarak esneklik sağlamaktır. Asgari güvenlik koşullarını sağlayan ürünün güvenli olduğu kabul edilir, bu nedenle standartlar ihtiyaridir.

8 YENİ YAKLAŞIM Yeni yaklaşım yönetmeliklerine göre; esas olarak bir ürünün hangi yönetmeliğin kapsamında olduğunu belirleme sorumluluğu üreticiye aittir. Çünkü kapsam ürünün nerede kullanacağına bağlı olarak da değişebilmektedir Ürün kullanıldığı yer ve amaç itibariyle onaylanmış kuruluş gerektiren bir yönetmelik kapsamına giriyorsa CE işaretlemesinin Onaylanmış Kuruluşlar aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

9 YENİ YAKLAŞIM Bakanlığımızca yayımlanan yeni yaklaşım direktifleri ve eklerinde yönetmelik kapsamı ürünler için güvenlik ve CE işaretlemesi konusunda izlenecek yollar detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Üretici, ürününün taşıdığı risklere göre gerekli tedbirleri alıp, ürününü piyasa güvenli bir şekilde sunmak ve bunları belgelendirmek zorundadır.

10 Ürün Yeni Yaklaşım Direktifi Kapsamına giriyor mu? HAYIR CE işareti Zorunlu Değil EVET Hangi Direktif veya Direktiflerin Kapsamına Giriyor? Uyumlaştırılmış Standartlar var mı? EVET HAYIR Uluslararası Standartlar, Milli Standartlar var mı? HAYIR Direktif Gerekleri Esas Alınır Onaylanmış Kuruluş Öngörülüyor mu? HAYIR EVET İmalatçının kendi Laboratuar imkanı var mı? HAYIR Muayene ve Deney Kuruluşu Uygun Modül Seçilir. Uygunluk Değerlendirmesi Yapılması Teknik Dosya Hazırlanması AT Uygunluk Beyanının Hazırlanması CE işaretinin ürüne iliştirilmesi

11 LVD EMC DİREKTİFLERİ 73/23/AT sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD) 11 Ocak 2003 tarihinde zorunlu uygulamaya girmiştir. 89/336/AT sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) 2 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

12 LVD DİREKTİFİ LVD Direktifinin amacı; alternatif akım için 50 volt volt arasında, doğru akım için 75 volt volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatın güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

13 LVD DİREKTİFİ TEMEL EMNİYET GEREKLERİ Teçhizat, parçaları ile birlikte emniyetli ve düzgün bir şekilde monte edilerek bağlanabilmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır. İnsanların ve evcil hayvanların, doğrudan yada dolaylı elektrik temasından kaynaklanabilecek veya elektrikli teçhizattan kaynaklanan ve tecrübelerle anlaşılan elektrik dışı tehlikelere karşı yeterince korunmasını, Tehlikeye yol açabilecek sıcaklık, ark yada radyasyonun oluşmamasını, Öngörülebilen şartlar için yalıtımın uygun olmasını, sağlamak için tedbirler alınmalıdır.

14 LVD DİREKTİFİ TEMEL EMNİYET GEREKLERİ Cihazın, çevre şartlarına ve aşırı yüke dayanıklı, insanlar, evcil hayvanlar ve mallar tehlikeye düşmeyecek şekilde kullanılmasını sağlamak için teknik tedbirler alınmalıdır. Tasarlanan amaca uygun olarak kullanılması ve yeterli şekilde bakımının yapılması kaydıyla, belirtilen tehlikelere karşı koruma sağlanacak şekilde tasarımlanmalıdır.

15 LVD DİREKTİFİ TEMEL EMNİYET GEREKLERİ İmalatçı unvanı, marka ismi cihaz üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine açıkça basılmalıdır. Elektrikli teçhizatın emniyetli bir şekilde ve tasarlanan amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak özelliklerini anlatan kullanma kılavuzu, teçhizat üzerinde veya her ürünle birlikte verilmek zorundadır.

16 LVD DİREKTİFİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi için izlenmesi gereken modül A Modülüdür. A Modülüne göre üretici, ürünün ilgili teknik düzenlemede belirtilen temel gereklere uygunluğunu iç üretim kontrolü ile sağlar. Üretici, Teknik Dosyasını hazırlar ve ürünlerin teknik düzenlemenin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti eder. Üretici, her ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler.

17 EMC DİREKTİFİ EMC Direktifinin amacı; işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel güvenlik gereklerini, belgelendirilmelerini, işaretlenmelerini ve piyasaya arz edilme kural ve koşullarını belirlemektedir.

18 EMC DİREKTİFİ İmalat ve koruma ile ilgili genel şartlar Yönetmeliğin 5 inci maddesinde verilmektedir. Buna göre cihaz, elektromanyetik uyumluluk bakımından aşağıda belirtilen koruma şartlarını yerine getirmelidir. a) Cihazın yarattığı elektromanyetik bozulma, radyo ve telekomünikasyon cihazları ve diğer cihazların amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyeyi geçmemelidir. b) Cihaz, amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyede yapısal elektromanyetik bozulma bağışıklığına sahip olmalıdır.

19 EMC DİREKTİFİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ İmalat ve koruma ile ilgili genel şartlar Yönetmeliğin 5 inci maddesinde verilmektedir. Buna göre cihaz, elektromanyetik uyumluluk bakımından aşağıda belirtilen koruma şartlarını yerine getirmelidir. a) Cihazın yarattığı elektromanyetik bozulma, radyo ve telekomünikasyon cihazları ve diğer cihazların amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyeyi geçmemelidir. b) Cihaz, amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyede yapısal elektromanyetik bozulma bağışıklığına sahip olmalıdır.

20 EMC DİREKTİFİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Standardların uygulandığı cihazlarda uygunluk Değerlendirmesi Standardlar uygulanarak imal edilen cihazların bu Yönetmelik ile uygunluğu, üreticisi tarafından AT Uygunluk Beyanı düzenlenerek belgelendirilir (Modül A). Ancak uygulamada bir firmanın gerekli testleri kendi laboratuarlarında yapması genellikle imkansız olduğundan konuyla ilgili olarak başka bir laboratuvara başvurması gerekmektedir.

21 EMC DİREKTİFİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Standardların uygulanmadığı cihazlarda uygunluk değerlendirmesi Üreticinin standardları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı yahut bu standardların yetersiz kaldığı durumlarda teknik dosyası, testleri yapan ilgili yetkili kuruluştan alınan, temel emniyet gerekleri ile uygunluğunu gösteren prosedürleri açıklayan bir teknik rapor veya belgeyi içermek zorundadır (Modül Aa). Bu cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu AT Uygunluk Beyanı düzenleyerek deklare eder. Bu yükümlülükler yerine getirilerek piyasaya sürülen cihazların temel emniyet gereklerini sağladığı kabul edilir.

22 EMC DİREKTİFİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Radyokominikasyon cihazlarında uygunluk değerlendirmesi Radyokomünikasyon için tasarlanmış cihazlar (Uluslararası Telekomünikasyon sözleşmesinde tanımlandığı şekilde) için üreticisi, onaylanmış kuruluşların birinden AT Tip İnceleme Belgesini (Modül B) aldıktan sonra bu cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu deklere eder. (Modül C) Ürünü için teknik dosyasını hazırlayıp AT Uygunluk Beyanında bulunan üretici, ürününe CE Uygunluk işaretini iliştirir. CE işaretini cihazın üstüne, bu mümkün değilse ambalajın üstüne, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine okunabilir, görülebilir, sabit ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir.

23 EMC DİREKTİFİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Üreticinin belgelendirmesi Tam uygulanması Modül A Üreticinin AT Uygunluk Beyanı Uyumlaştırılmış Standartların uygulanması Diğerleri üretici Ürünün çeşidi Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması veya hiç uygulanmaması Üretici tarafından hazırlanan teknik dosya Teknik rapor veya bir OK un belgelendirmesi Modül Aa Radyo Vericileri AT Tip İncelemesi AT Onaylanmış Tipe Uygunluk Beyanı Modül B Modül C

24 ÖZETLE; Elektrikli ürünler için, eğer üretici kendi yaptığı uygunluk testlerini, değerlendirmelerini yeterli görürse uygunluğa da karar verebilmektedir, eğer yeterli görmüyorsa ürünün mevzuata uygunluğunu teyid etmek amacıyla bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan destek alır. Uygun olduğuna karar verilen ürün için bir uygunluk beyanı hazırlanır ve CE işareti ürüne iliştirilir HER DURUMDA UYGUNLUK BEYANINI İMZALAYAN BUNUN SORUMLULUĞUNU DA TAŞIMAKTADIR

25 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektrik Elektronik Şube GÜL ARI (312) /

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M.

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M. SERBEST DOLAŞIM Mal Sermaye İşgücü CE İŞARETİ Prof.Dr. Fatih M. Botsalı TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI AB serbest dolaşım için teknik engellerin kaldırılması amacıyla sırasıyla Klasik Yaklaşım

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI

CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI CE ĐŞARETĐ VE ÜLKEMĐZDEKĐ UYUM ÇALIŞMALARI Dr. Mısra SÖZER G.Ü. Đletişim Fakültesi Dr. Dilek GÜRKAN G.Ü. Đletişim Fakültesi ABSTRACT The aim of Customs Union is to integrate the single market of European

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 1 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 GAZ YAKAN CĠHAZLARA DAĠR YÖNETMELĠK (2009/142/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz

Detaylı

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : 0312 2323850 Santral 0312 2323904 2320723 Faks : 0312 2314287 Eposta : gemiinsa@denizcilik.gov.tr Gezi

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) Sayfa 1 / 5 Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/At)

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı