YAPILARDA MALZEME DENETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILARDA MALZEME DENETİMİ"

Transkript

1 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı YAPILARDA MALZEME DENETİMİ İBRAHİM TUNCER Seramik Mühendisi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Elemanı (20 Ağustos 2009) 1

2 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı Denizli ve Çankırı illerinde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulandığı pilot illerde inşa edilen yapılar ile 3194 sayılı İmar Kanunun öngördüğü yapı denetimi ( dörtlü tus) sistemi ile inşa edilen yapılara ait durum değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğümüzce TÜBİTAK a sunulmuş olan Kamu ve Özel Yapılar Bilgi Sistem, Projesinde öngörülen veri temin etme yöntemi için bir değerlendirme yapılması 2

3 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı Sunum içeriği; YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER CE VE G UYGUNLUK İŞARETİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ DENİZLİ VE ÇANKIRI İLLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 3

4 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve tarihi itibariyle geçiş sürecini tamamlayarak mecburi yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 4

5 DİKEY VE YATAY MEVZUATLAR 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 5

6 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN Ürünlerin Teknik Mevzuatının Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Ürünlerin Piyasaya arz koşullarını, Üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, Onaylanmış Kuruluşların sorumluluklarını, Piyasa gözetimi ve denetimi yapacak yetkili kuruluşların sorumluluklarını, düzenler. 6

7 YAPI MALZEMESİ NEDİR? Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne göre; Yapı Malzemeleri, Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeleri ifade eder. Yapılarda kullanılmak üzere üretilen ürünler kimi zaman içerisinde birden fazla materyali içerdiğinden malzeme tanımı ile ürün tanımı arasında da bir ayırım getirmek gerekmektedir. Bu taktirde getirilen düzenlemeler doğrudan malzemelere değil de, daha ziyade bunları belirli bir kullanım amacına göre değerlendirerek bir araya getiren ürünleri bağlamaktadır. 7

8 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) - Temel Gerekler Bir yapı malzemesinin teknik özellikleri, uygulandığı inşaat işlerinin aşağıdaki temel gereklere sahip olmasını sağlamalıdır. 1. MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE 2. YANGIN DURUMUNDA EMNİYET 3. HİJYEN, SAĞLIK VE ÇEVRE 4. KULLANIM EMNİYETİ 5. GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUMA 6. ENERJİDEN TASARRUF VE ISI MUHAFAZASI * Temel Gerekleri somutlaştıran teknik şartnamelere göre (Uyumlaştırılmış Standartlar ve Avrupa Teknik Onayları) CE İşaretlemesi yapılabilmektedir. 8

9 TEMEL GEREKLER Mekanik Dayanım ve Stabilite Yangın Durumunda Emniyet Hijyen,Sağlık ve Çevre Kullanım Emniyeti Gürültüye Karşı Koruma Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası İLGİLİ MEVZUAT İLGİLİ KURUM İLGİLİ MADDE Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanun (Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar) Binaların Yangından Korunması Hakkında yönetmelik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği İşyeri ve Bina eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik önlemlerine İlişkin Yönetmelik Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Tüm Maddeler Tüm Maddeler Tüm Maddeler Madde 37 Madde 5/c fıkrası, Madde 28, Madde 33 Sağlık Bakanlığı Madde 13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı EK-4 Tüm Ekler Madde 28/c,d,e fıkrası Tüm Maddeler 9

10 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNİN (89/106/EEC) ANA UNSURLARI (I) Teknik Şartnameler; Uyumlaştırılmış (Harmonize) Standartlar, ve Avrupa Teknik Onaylarıdır Uyumlaştırılmış Standartlar; AB Komisyonu tarafından verilen talimata göre CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından kabul görerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayımlanarak yürürlüğe giren standartlardır. Avrupa Teknik Onayları, yeni ürünler (buluş, Ar-Ge) ve hakkında henüz bir standart bulunmayan ürünler için verilir. Ürünün kullanım amacına uygunluğunu gösterir. Bir Onay Kuruluşu tarafından verilir. 5 yıl süre ile geçerlidir ama yenilenebilir. Bu ürünler yaygınlaştığı taktirde, verilen talimatla EOTA (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu) tarafından Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları (ATOOE) hazırlanır. CE işareti, hakkında bir teknik şartname bulunan ürünler için geçerlidir. 10

11 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNİN (89/106/EEC) ANA UNSURLARI (II) Malzemenin yapıda kullanılıp kullanılmaması, ilgili temel gereklere tekabül eden yapı mevzuatının öngördüğü performans değeri ile karşılaştırılmasını gerektirir. Her CE işaretli malzeme her yapıda kullanılamaz. 11

12 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER Ulusal Standart (Düzenlenmemi zenlenmemiş Alan) CE kapsamı dışındaki ürünler için Ulusal standartların uygulanacağı yeni bir yaklaşım belirlenip nihai uygulama noktasına getirilmiştir. Bu doğrultuda, daha evvel yayımlanmış olan ilgili Tebliği revize eden tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlere G işaretlemesi yapılacak ve yenilikçi ürünler için ulusal teknik onay verilebilecektir. Mezkur Yönetmelik, tarihinde yürürlüğe girecektir. 12

13 YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) CE ve G Uygunluk İşareti G Düzenlenmiş Alan CE işareti, malzemenin: Uyumlaştırılmış Standartlara, Avrupa Teknik Onayına uygun olarak üretildiğini gösterir. Düzenlenmemiş Alan G işareti, malzemenin: Ulusal Standartlara, Ulusal Teknik Onaylara uygun olarak üretildiğini gösterir. 13

14 CE İŞARETİ NEDİR? CE İşareti, Avrupa Birliği nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. 14

15 CE İŞARETİ Kalite işareti değildir, ürünün güvenli olduğunu gösteren işarettir. Uyumlaştırılmış standartlar (düzenlenmiş alan) kapsamındaki ürünler için kullanılan bir işarettir. 15

16 CE İŞARETİ NASIL: Görünür Okunaklı Silinmez NEREDE: Ürünün üzerine, veya Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya ambalajına veya Yanındaki ticari dokümanlara 16

17 CE İŞARETİ Onaylanmış Kuruluş Var İse, CE İşareti TR 1783 Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul TR CPD-055 EN mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı B Sınıfı Isı iletkenliği 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci NPD AB Komisyonu nun Onaylanmış Kuruluş No.su Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Sertifika no : Onaylanmış kuruluş no/cpd(ymy)/seri no. Malzeme Standardı Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined 17

18 CE İŞARETİ Onaylanmış Kuruluş Yok İse, CE İşareti Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul TR 03 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi EN mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı B Sınıfı Isı iletkenliği 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci NPD Malzeme Standardı Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined 18

19 GÜVENLİ ÜRÜN Normal kullanım süresinde ve normal şartlarda risk taşımayan Veya; Kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve kamu sağlığını, çevre, bitki ve hayvan varlığını koruma gibi temel gerekleri Karşılayan üründür. 19

20 YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ Bilindiği üzere, tarihinden itibaren Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. PGD faaliyetlerinin amacı; piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin ilgili teknik şartnamelere uygun olarak üretilip üretilmediğinin, (yapı mevzuatı çerçevesinde) güvenli olup olmadığının denetlenmesi, güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, gerektiğinde yaptırımların uygulanması faaliyetlerini kapsar. 20

21 AT UYGUNLUK BEYANI AT Uygunluk Beyanı üreticinin kendisi tarafından düzenlenir. AT Uygunluk Beyanı üreticinin, ürünü ile ilgili olan direktif gereklerine uygun üretim yaptığının bir beyanıdır. 21

22 AT UYGUNLUK BELGESİ Üretici veya onun Toplulukta yerleşik yetkili temsilcisinin, piyasaya arz ettiği yapı malzemelerinin bunlara uygulanan tüm temel gereklere uygun olduğunu gösteren belgedir. Onaylanmış Kuruluşlar tarafından düzenlenir. 22

23 Denizli ve Çankırı illerinde Yapılan Çalışmalar Görev, 29 Haziran 2009 tarihinde Denizli Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüyle koordinasyon sağlanarak Denizli Belediyesinden yıllarında yapılan binalara ait dosyaların temini ile başlangıç yapmıştır. 23

24 Denizli İlinde Yapılan Tablo.1 İncelenen Bina İncelenen Yapı Malzemesi Projesinde belirtilen malzeme kullanılmamış Projesinde belirtilen malzeme kullanılmış CE işareti mevcut Çalışmalar Yapı Malzemelerinin Projeye Uyumu Dosyasında tutanak ve test sonuçları yok Dosyasında tutanak ve test sonuçları var Adedi % 24,5 75,5 3,9 96,01 24

25 Denizli İlinde Yapılan Çalışmalar Denizli de 29 Haziran-03 Temmuz 2009 tarihlerinde Yapı Denetim Kuruluşları (YDK) denetiminde olan 38 adet bina ve bu binalarda 22 ürün grubunda 33 çeşit yapı malzemesine, toplamda ise 461 adet yapı malzemesine bakılmıştır. Yapı ruhsatında belirtilmiş olmasına rağmen tuğlanın yerine gazbeton ve bims briket kullanıldığı gözlemlenmiştir tarihinde yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 12 adet ürünün CE işareti taşıdığı tespit edilmiştir yılına ait bazı binaların tamamlanmadığı ve binalarda projesinde belirtilen yapı malzemelerinin henüz kullanılmadığı görülmüştür. Bodrum katında inceleme yapılan bazı binalarda ise sığınak kısmında projede belirtildiği halde lavabo ve klozet (LV-WC) kullanılmadığı görülmüştür. 25

26 Çankırı İlinde Yapılan Tablo.2 İncelenen Bina İncelenen Yapı Malzemesi Projesinde belirtilen malzeme kullanılmamış Projesinde belirtilen malzeme kullanılmış CE işareti mevcut Çalışmalar Yapı Malzemelerinin Projeye Uyumu Dosyasında tutanak ve test sonuçları yok Dosyasında tutanak ve test sonuçları var Adedi % 33,5 66,

27 Çankırı İlinde Yapılan Çalışmalar Görevin ikinci ayağı ise Temmuz 2009 tarihlerinde Çankırı da gerçekleştirilmiştir. Çankırı da Fenni Mesuliyet (Teknik Uygulama Sorumluluğu) denetiminde olan 36 adet bina incelenmiş, 22 ürün grubunda 33 çeşit yapı malzemesine, toplamda ise 351 adet yapı malzemesine bakılmıştır yılına ait bazı binaların yapımına devam ettiği görülmüştür. Ayrıca bodrum katında inceleme yapılan bazı binalarda yer döşemesi olarak mozaik belirtildiği halde söz konusu malzemenin kullanılmadığı görülmüştür ve 2008 yıllarına ait binalarda 20 adet CE işareti haiz yapı malzemesi gözlemlenmiştir. 27

28 DEĞERLENDİRME Denizli ve Çankırı İllerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapı malzemeleri açısından iki il arasındaki gözlemlenen en önemli fark, Çankırı da yapılan projelerde mahal listesinin bulunmadığı ve projede kullanılacak yapı malzemelerinin proje detayında verilmediğinin görülmüş olmasıdır. Ayrıca Denizli de hazır beton ve çelik çubuklara ait numune test sonuçları büyük çoğunlukla dosyasında bulunduğu halde, Çankırı da gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hazır beton ve çelik çubuklarına ait numune test sonuçları görülmemiştir. 28

29 DEĞERLENDİRME Not: Malzemenin CE işareti taşıdığının tespiti, malzeme üzerindeki işaretlemeden ve kullanılmamış veya kullanıma hazır malzemelerin ambalajı üzerindeki işaretlemeden yapılmıştır. Yapıda kullanılan, ancak diğer yapı malzemeleri ile üzeri kapatılan malzemelerin CE işareti taşıyıp taşımadığı konusunda bir tespit yapılamadığı için tablolarda oransal bir değer verilememiştir. 29

30 Yapı Malzemeleri İL İLÇE YAPI BİLGİSİ (ADA/PARSEL) FENNİ MESULİYET / YAPI DENETİM Hazır Beton Beton Çelik Çubukları Çimento Kagir Birimler Tuğlalar Bims Briket Gazbeton Isı Yalıtım Malzemeleri Cam Yünü Mineral Yün XPS Sert Poliüretan Köpük Su Yalıtım Malzemeleri Esnek plastik ve lastik Bitümlü yaltım malzemeleri Yer Döşeme Malzemeleri Seramik Karolar Ahşap Parke Mozaik Çatı Kaplama Çatı Kiremitleri Oluklu ve düz levhalar Diğer Doğal Taşlar (Kaplama) Mermer Granit Diğer Boyalar Pencerer ve Kapılar Sıhhi Tesisat Armatürleri Dış Zemin Döşemeleri Katı Yakıt Kazanları Borular ve Bağ. Parçaları Vanalar Lavabolar B. Küv. Ve Duş Tek. Duşakabinler Mutfak Eviyeleri Yapıştırıcılar Klozetlerve hela taşı Diğer Yapı Malzemeleri 1 Denizli Mrkz. 4091/6 YDK Denizli Mrkz. 4550/2 YDK Denizli Mrkz. 2361/6 YDK Denizli Mrkz. 5115/3 YDK Denizli Mrkz. 4272/7 YDK Denizli Mrkz. 5269/1 YDK Denizli Mrkz. 1601/3 YDK Denizli Mrkz. 509/19 YDK Çankırı Mrkz. 1/203 TUS Çankırı Mrkz. 13/14 TUS Çankırı Mrkz. 29/14-17 TUS Çankırı Mrkz. 501/16 TUS Çankırı Mrkz. 532/203 TUS : Projesindeki malzeme kullanılmamış 1: Projesindeki malzeme kullanılmış 2: Projesinde belirtilmemiş 3: Dosyasında tutanakları yok not: İmalatı bitmiş olduğunda;gözlem yapılamayan malzemelere karşılık gelen haneler boş bırakılacaktır. İbrahim TUNCER Seramik Mühendisi 30

31 Yapı Malzemeleri İL İLÇE YAPI BİLGİSİ (ADA/PARSEL) FENNİ MESULİYET / YAPI DENETİM Hazır Beton Beton Çelik Çubukları Çimento Kagir Birimler Tuğlalar Bims Briket Gazbeton Isı Yalıtım Malzemeleri Cam Yünü Mineral Yün XPS Sert Poliüretan Köpük Su Yalıtım Malzemeleri Esnek plastik ve lastik Bitümlü yaltım malzemeleri Yer Döşeme Malzemeleri Seramik Karolar Ahşap Parke Mozaik Çatı Kaplama Çatı Kiremitleri Oluklu ve düz levhalar Diğer Doğal Taşlar (Kaplama) Mermer Granit Diğer Boyalar Pencerer ve Kapılar Sıhhi Tesisat Armatürleri Dış Zemin Döşemeleri Katı Yakıt Kazanları Borular ve Bağ. Parçaları Vanalar Lavabolar B. Küv. Ve Duş Tek. Duşakabinler Mutfak Eviyeleri Yapıştırıcılar Klozetler ve hela taşı Diğer Yapı Malzemeleri 1 Denizli Mrkz. 67/26 YDK Denizli Mrkz. 448/2 YDK Denizli Mrkz. 3621/4 YDK Denizli Mrkz. 4776/5 YDK Denizli Mrkz. 529/25 YDK Denizli Mrkz. 4316/3 YDK Denizli Mrkz. 3603/3 YDK Çankırı Ilgaz 80/5 TUS Çankırı Çerkeş 186/147 TUS Çankırı Mrkz. 442/62 TUS Çankırı Mrkz. 1A/80P TUS Çankırı Mrkz. 574/113 TUS Çankırı Mrkz. 531/18 TUS : Projesindeki malzeme kullanılmamış 1: Projesindeki malzeme kullanılmış 2: Projesinde belirtilmemiş 3: Dosyasında tutanakları yok not: İmalatı bitmiş olduğunda;gözlem yapılamayan malzemelere karşılık gelen haneler boş bırakılacaktır. İbrahim TUNCER Seramik Mühendisi 31

32 Yapı Malzemeleri FENNİ MESULİYETİ TUS yada YDK OLAN DOSYALARIN KARŞILAŞTIRILMASI (2006 yılı) YAPI MALZEMELERİ İL İLÇE YAPI BİLGİSİ (ADA/PARSEL) FENNİ MESULİYET / YAPI DENETİM Hazır Beton Beton Çelik Çubukları Çimento Kagir Birimler Tuğlalar Bims Briket Gazbeton Isı Yalıtım Malzemeleri Cam Yünü Mineral Yün XPS Sert Poliüretan Köpük Su Yalıtım Malzemeleri Esnek plastik ve lastik Bitümlü yaltım malzemeleri Yer Döşeme Malzemeleri Seramik Karolar Ahşap Parke Mozaik Çatı Kaplama Çatı Kiremitleri Oluklu ve düz levhalar Diğer Doğal Taşlar (Kaplama) Mermer Granit Diğer Boyalar Pencerer ve Kapılar Sıhhi Tesisat Armatürleri Dış Zemin Döşemeleri Katı Yakıt Kazanları Borular ve Bağ. Parçaları Vanalar Lavabolar B. Küv. Ve Duş Tek. Duşakabinler Mutfak Eviyeleri Yapıştırıcılar Klozetlerve hela taşı Diğer Yapı Malzemeleri 1 Denizli Mrkz. 258/1 YDK Denizli Mrkz. 3620/8 YDK Denizli Mrkz. 3623/2 YDK Denizli Mrkz. 1587/9 YDK Denizli Mrkz. 288/11 YDK Denizli Mrkz. 290/15 YDK Denizli Mrkz. 131/379 YDK Denizli Mrkz. 2394/8 YDK Çankırı Ilgaz 79/307 TUS Çankırı Mrkz. 730/10 TUS Çankırı Mrkz. 299/15 TUS Çankırı Mrkz. 303/151 TUS Çankırı Mrkz. 14/146 TUS Çankırı Mrkz. 9A /11P TUS Çankırı Mrkz. 532/453 TUS Çankırı Mrkz. 14/148 TUS : Projesindeki malzeme kullanılmamış 1: Projesindeki malzeme kullanılmış 2: Projesinde belirtilmemiş 3: Dosyasında tutanakları yok not: İmalatı bitmiş olduğunda;gözlem yapılamayan malzemelere karşılık gelen haneler boş bırakılacaktır. İbrahim TUNCER Seramik Mühendisi 32

33 Yapı Malzemeleri FENNİ MESULİYETİ TUS yada YDK OLAN DOSYALARIN KARŞILAŞTIRILMASI (2007 yılı) YAPI MALZEMELERİ İL İLÇE YAPI BİLGİSİ (ADA/PARSEL) FENNİ MESULİYET / YAPI DENETİM Hazır Beton Beton Çelik Çubukları Çimento Kagir Birimler Tuğlalar Bims Briket Gazbeton Isı Yalıtım Malzemeleri Cam Yünü Mineral Yün XPS Sert Poliüretan Köpük Su Yalıtım Malzemeleri Esnek plastik ve lastik Bitümlü yaltım malzemeleri Yer Döşeme Malzemeleri Seramik Karolar Ahşap Parke Mozaik Çatı Kaplama Çatı Kiremitleri Oluklu ve düz levhalar Diğer Doğal Taşlar (Kaplama) Mermer Granit Diğer Boyalar Pencerer ve Kapılar Sıhhi Tesisat Armatürleri Dış Zemin Döşemeleri Katı Yakıt Kazanları Borular ve Bağ. Parçaları Vanalar Lavabolar B. Küv. Ve Duş Tek. Duşakabinler Mutfak Eviyeleri Yapıştırıcılar Klozetler ve hela taşı Diğer Yapı Malzemeleri 1 Denizli Mrkz. 2894/4 YDK Denizli Mrkz. 4546/3 YDK Denizli Mrkz. 4558/6 YDK Denizli Mrkz. 198/27 YDK Denizli Mrkz. 3616/1 YDK Denizli Mrkz. 3606/2 YDK Denizli Mrkz. 255/2 YDK Çankırı Ilgaz 80/323 TUS Çankırı Ilgaz 79/304 TUS * Çankırı Çerkeş 30/645 TUS * * Çankırı Mrkz. 11/103 TUS Çankırı Mrkz. 532/468 TUS * * * Çankırı Mrkz. 84/50 TUS Çankırı Mrkz. 532/470 TUS * * Çankırı Mrkz. 532/473 TUS * : Projesindeki malzeme kullanılmamış 1: Projesindeki malzeme kullanılmış * : CE işareti mevcut 2: Projesinde belirtilmemiş 3: Dosyasında tutanakları yok not: İmalatı bitmiş olduğunda;gözlem yapılamayan malzemelere karşılık gelen haneler boş bırakılacaktır. İbrahim TUNCER Seramik Mühendisi 33

34 Yapı Malzemeleri FENNİ MESULİYETİ TUS yada YDK OLAN DOSYALARIN KARŞILAŞTIRILMASI (2008 yılı) YAPI MALZEMELERİ İL İLÇE YAPI BİLGİSİ (ADA/PARSEL) FENNİ MESULİYET / YAPI DENETİM Hazır Beton Beton Çelik Çubukları Çimento Kagir Birimler Tuğlalar Bims Briket Gazbeton Isı Yalıtım Malzemeleri Cam Yünü Mineral Yün XPS Sert Poliüretan Köpük Su Yalıtım Malzemeleri Esnek plastik ve lastik Bitümlü yaltım malzemeleri Yer Döşeme Malzemeleri Seramik Karolar Ahşap Parke Mozaik Çatı Kaplama Çatı Kiremitleri Oluklu ve düz levhalar Diğer Doğal Taşlar (Kaplama) Mermer Granit Diğer Boyalar Pencerer ve Kapılar Sıhhi Tesisat Armatürleri Dış Zemin Döşemeleri Katı Yakıt Kazanları Borular ve Bağ. Parçaları Vanalar Lavabolar B. Küv. Ve Duş Tek. Duşakabinler Mutfak Eviyeleri Yapıştırıcılar Klozetler ve hela taşı Diğer Yapı Malzemeleri 1 Denizli Mrkz. 188/99 YDK * * 0 2 Denizli Mrkz. 190/7 YDK * * 0 3 Denizli Mrkz. 1920/12 YDK * 22 1* * 1 4 Denizli Mrkz. 4468/7 YDK * 22 1* Denizli Mrkz. 3118/1 YDK * * Denizli Mrkz. 2928/10 YDK * Denizli Mrkz. 2764/2 YDK * Denizli Mrkz. 2774/6 YDK Çankırı Ilgaz 80/4 TUS * Çankırı Çerkeş 233/4 TUS * Çankırı Mrkz. 58/9 TUS Çankırı Mrkz. 461/127 TUS * * * Çankırı Mrkz. 85/45 TUS * * * Çankırı Mrkz. 792/13 TUS * Çankırı Mrkz. 410/53 TUS Çankırı Mrkz. 402/223 TUS Çankırı Mrkz. 651/5 TUS * * : Projesindeki malzeme kullanılmamış 1: Projesindeki malzeme kullanılmış * : CE işareti mevcut 2: Projesinde belirtilmemiş 3: Dosyasında tutanakları yok not: İmalatı bitmiş olduğunda;gözlem yapılamayan malzemelere karşılık gelen haneler boş bırakılacaktır. İbrahim TUNCER Seramik Mühendisi 34

35 ÇALIŞMA YOL HARİTASI İl Müdürlüğü ile koordinasyon Belediyeden veri temini Dosya üzerinde inceleme Projedeki mahal listesinde ve/veya proje detayında belirtilen malzemelerin ile karşılaştırılması yapıda kullanılan malzeme 2007 ve 2008 yıllarında inşa edilen kullanılan malzemelerin CE işareti kontrolü binalarda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ Ek-1 de yer alan listenin bulundurulması 35

36 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı TEŞEKKÜR EDERİZ /199 36

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) NĠSAN 2011 MERSĠN YMY - Yönetmelik AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi nin (Construction Products Directive - CPD)

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR

CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR CE İŞARETLEME VE ODUN TABANLI LEVHALAR Yener TOP 1, İlker AKYÜZ 2 1 Frankfurt Main, Germany; 2 KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon ÖZET CE işaretlemenin amac kullan m amac na uygun ürünlerin Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET

CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI ÖZET CE İŞARETİ VE YAPI MALZEMELERİNDE KULLANIMI Mustafa K.AYDIN ÖZET Amaç: CE işaretinin uygulanması, onaylanmış kuruluşlar, CE işaretlemesinde Modüler yaklaşım ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003

Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Publication Date in the Official Gazette : 01.04.2002 Number of the Official Gazette : 24713 Entry into Force : 01.04.2003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : 0312 2323850 Santral 0312 2323904 2320723 Faks : 0312 2314287 Eposta : gemiinsa@denizcilik.gov.tr Gezi

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir

Ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri Hayır, girmiyor CE uygunluk işareti. Onaylanmış Kuruluşa Başvurur Uygunluk Değerlendirmesini Kendi Yerine Getirir YENİ YAKLAŞIMA VE ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE (95/16/AT) GÖRE UYGUNLUK DEĞERLEDİRMESİ NETİCESİNDE MONTAJCININ VEYA AKSAM İMALATÇISININ CE İŞARETİNE ERİŞİMİ VE ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI İlyas Menderes BÜYÜKLÜ Sanayi

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış. Resmi Gazete. Sayı: 24637 (Asıl) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT) Resmi Gazete 11.01.2002 Cuma Sayı: 24637 (Asıl) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M.

SERBEST DOLAŞIM CE İŞARETİ TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KLASİK YAKLAŞIM KLASİK YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM. Prof.Dr. Fatih M. SERBEST DOLAŞIM Mal Sermaye İşgücü CE İŞARETİ Prof.Dr. Fatih M. Botsalı TEKNİK ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI AB serbest dolaşım için teknik engellerin kaldırılması amacıyla sırasıyla Klasik Yaklaşım

Detaylı

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım

İŞARETİ 23.3.2015. Ortak Pazar Fikri. Yeni Yaklaşım (1985) Klasik Yaklaşım Ortak Pazar Fikri 1957 Roma Anlaşmasıyla başlayan süreçte tek bir Avrupa pazarı oluşturulması hedeflenmiş ve bu pazarda malların serbest dolaşımını sağlamak için diğer engellerin kaldırılmasının yanı sıra

Detaylı

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır

TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır TSE CE İşareti Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olmak İçin Gerekli Hazırlıklarını Tamamlamıştır Asım DİNÇ TSE Genel Sekreteri TSE nin temel amacı; Türk sanayicisinin CE İşareti konusunda yabancı Onaylanmış

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR YÖNETMELİĞİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR YÖNETMELİĞİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR YÖNETMELİĞİ İlgili Mevzuat : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı