BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR"

Transkript

1 TC GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRK D L B L M DALI BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR MASTER TEZ Hazırlayan Aytaç D NÇ YILDIRIM Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL ANKARA 2005

2 2 GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ ÜNE Aytaç D NÇ YILDIRIM a ait Bahaettin KARAKOÇ un iirlerinde Sıra Dı ı Ba da tırmalar ba lıklı çalı ma, jürimiz tarafından Türk Dili Bilim Dalında YÜKSEK L SANS TEZ olarak kabul edilmi tir Tez Danı manı:... Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL Jüri Üyesi:... Doç. Dr. Çetin PEKACAR Jüri Üyesi:... Doç. Dr. Fatih K R Ç O LU

3 3 SÖZ BA I Bahaettin Karakoç, Türk iir dünyasında zamana ve mekâna sı mayan, sınır kural tanımayan, gerçek dünyadan ba larını koparmadan masallar âlemini ya atan iirleriyle çı ır açmı, ya arken devle mi ender airlerdendir. Tezimizin konusu olan sıra dı ı ba da tırmalar ı çalı mak için metin olarak, örnek sıkıntısına dü ülmeyecek zenginlikte olması sebebiyle, onun anlamına ket vuramadı ımız iirlerini seçtik. Tezimizin amacı hem üzerinde detaylı bir çalı ma bulunmayan sıra dı ı ba da tırmaları dilbilimsel açıdan incelemek hem de sıra dı ı ba da tırmaların Bahattin Karakoç un iirlerine ve bu yolla dilin yaratıcı gücüne katkısını ortaya koyabilmektir. Tez konusunu öneren ve çalı mamın her a amasında aradaki uzaklı a inat, sürekli yanımda olup birikimlerini benimle payla an de erli hocam Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özbay a; tezimi hazırlama sürecinde büyük deste im, tez danı manım, sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Güzin Tural a; yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun a, kitaplarını benimle hiç çekinmeden payla an büyük insan Bahaettin Karakoç ve de erli air Ali Akba a te ekkür borçluyum. Ayrıca tezin yazımı sırasında büyük yardımlarını gördü üm karde lerim Ay e Dinç, Esra Yıldırım a ve aileme; Sema ve Semra Bayraktar ile Nihâl Kilci ye ve de sevgili e ime ve biricik kızıma içtenlikle te ekkür ediyorum. Aytaç D NÇ YILDIRIM Ankara 2005

4 4 Ç NDEK LER SÖZBA I 3 Ç NDEK LER.. 4 KISALTMALAR G R Tezin Amacı Tezin Önemi Tezin Yöntemi Tezin Kapsamı Tezin Sınırlılıkları Bahaettin Karakoç un Hayatı.. 23 Ba da tırma ve Sıra dı ı ba da tırma I. BÖLÜM CÜMLE DÜZEY NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması

5 Fiil Cümlelerinde Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması... 88

6 Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Ki ile tirme Ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+ Nesne Ba da tırması Canlandırma ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Canlandırma ve Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması... 98

7 Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Canlandırma Ve Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme Ve Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Canlandırma Ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması

8 Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne+Tamlayıcı Ba da tırması II. BÖLÜM KEL ME GURUBU DÜZEY NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Benzetme Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar nsandan Do aya Aktarma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Ki ile tirme Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Canlandırma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Somutla tırma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Ad Aktarması Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar

9 Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Benzetme Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Duyular Arası Aktarım Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Fiilimsi Gurubu Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında E yala tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması

10 Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne-Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Ki ile tirme Ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması

11 Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem +Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında nsandan Do aya Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gurubu Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar art Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması

12 art Gruplarında Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması art Gruplarında Canlandırma ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması art Gruplarında Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Somutla tırma ve Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Birle ik Fiil Gurubu Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar 200 SONUÇ A. Bahaettin KARAKOÇ un iirlerinde Sıra Dı ı Ba da tırmaların Söz Dizimi Temelli nceleme Sonuçları B. Bahaettin KARAKOÇ un iirlerinde Sıra Dı ı Ba da tırmaların Kavramlar Temelli nceleme Sonuçları

13 13 KAYNAKÇA EK 1 Bahaettin KARAKOÇ un Tezde Kullanılan iirleri SEYRAN ( 1 ) Be gen Ça rı Çiçe i ( 2 ) Bir Defter Açtım Geceye ( 3 ) Ortalıkta ( 4 ) Seyran ( 5 ) Ba ( 6 ) Islak Direklerdeki Yorgun Ku lar Festivali ( 7 ) Gök Olanda A k ve iir ( 8 ) Ak am Olur ( 9 ) Biraz Daha ( 10 ) Ak Mu tuluk ZAMAN B R BEYAZ TÜRKÜDÜR ( 11 ) Zaman Bir Beyaz Türküdür ( 12 ) Sabah Selamı ( 13 ) Av SEVG TURNALARI ( 14 ) afa a Do ru ( 15 ) Kapısı Açık Duran Ev ( 16 ) Çıkmaz ( 17 ) Da Yollarında ( 18 ) Dostlar ( 19 ) Gövermi Gök Ekince ( 20 ) Kutlu Dönem ( 21 )Yolda ( 22 ) Mutsuzluk Çemberi

14 14 ( 23 ) Kader Da ının Eteklerinde AY AFA I ÇOK Ç ÇEK ( 24 ) Ay afa ı Çok Çiçek ( 25 ) Sök Çıkar Yüre imden Bu Sevdayı ( 26 ) Bir Hasret Yılı Daha ( 27 ) Bıçak Kemice Sert Vurunca ( 28 ) Sensin Ak Sevgilerde Gülümseyen ( 29 ) O ( 30 ) Mavi Sevda ( 31 ) Sen Benim mzamsın ( 32 ) Sancı ( 33 ) Sınırda ( 34 ) Bu ölen Bir Ba ak öleni KAR SES ( 35 ) Kar Sesi ( 36 ) Kan ( 37 ) Eski Bahçelerde Can Bir Ku Evi ( 38 ) Sen Bir Dara acısın Yorgun Gecelerimde ( 39 ) Yürek Bir Kırmızı Güldür Seninle ( 40 ) Serencam ( 41 ) Kar Ya ıyor ( 42 ) Ye il Direnç ( 43 ) Kader ( 44 ) Senin çin -I-, -II ( 45 ) Ölüme Bakan Açılar ( 46 ) Gözlerinin Ü ümesi ( 47 ) A k Zincirinden Halkalar LK YAZDA ( 48 ) lk Yazda

15 15 ( 49 ) lk Yazda -V ( 50 ) Rüzgarlara Astım Türkülerimi ( 51 ) Bo lukta ( 52 ) Da lar ( 53 ) Seninle ( 54 ) Ve Bütün Atlar Rehin Bıraktılar Nallarını ( 55 ) Ba ka Ne Beklerim Ki ( 56 ) Sahib ( 57 ) Bir Devi Emziren Mor Acılar B R Ç FT BEYAZ KARTAL ( 58 ) Bir Çift Beyaz Kartal ( 59 ) Son Raks ( 60 ) Uzun Saçlı Sevdam ( 61 ) Bühtan Ku ları ( 62 ) Payla mak ( 63 ) Baki Kalan ( 64 ) E er Özün Biraz Mühlet Verirse ( 65 ) Konu an Parmak zleri ( 66 ) Ya murlu Bir Türkü ( 67 ) ekiller ( 68 ) Kö eleri Törpülerim Severken ( 69 ) Özüm Gerçe i Söyler ( 70 ) Bo De il Ku ça Elleri MENZ L ( 71 ) Bismillahi ( 72 ) Zulmün Karanlı ında ( 73 ) Senden Özge Bir Dost Yoktur Ki Bana ( 74 ) Yalnızlı a Dayanabilir Mi Da lar ( 75 ) Can, Sen Bize Ufuklarca Yürek Sesi Sun ( 76 ) Yi itsen Mum Yak Götür

16 16 ( 77 ) Duası Bo ta Kalmaz Hakk'a Yalvaranların ( 78 ) Duman Çıkan Yerde Ate De Vardır ( 79 ) Gitti im Yere Ta ırdım Güne i Ay ı ( 80 ) Muhabbet Çırasında ( 81 ) Yordamı ( 82 ) Yolcu ( 83 ) Denizlerin Med Vakti ( 84 ) Fırındaki Hamur ( 85 ) Ferman Sendedir ( 86 ) Gördü üm Her Asmanın Üzümü Koruk ( 87 ) Zaman Sana Akortludur Sıfırdan Sonsuza UZAKLARA TÜRKÜ ( 88 ) Uzaklara Türkü ( 89 ) Asıldı ım Her p Boynumda Uzar ( 90 ) Gözlerim Can Evimde ( 91 ) Kavilname ( 92 ) Açık Adres ( 93 ) Miras ( 94 ) Bütün Kelebekler 9 Temmuzdur ( 95 ) Yeniden ( 96 ) Söktüm Tan Yerinin Mührünü ( 97 ) Beyaz Bulutlar Altında ( 98 ) Mühre ( 99 ) Merhaba ( 100 ) Nostalji ( 101 ) Yeterince ( 102 ) Üç Damla Kan Dü tü Karların Üstüne ( 103 ) Redd- Miras ( 104 ) Ola Ki Bir Gün ( 105 ) Yürek Duyunca Yunus u

17 17 GÜNE E UÇMAK ST YORUM ( 106 ) Nemrût Da ı Esintisi ( 107 ) Her Ay afa ında Bir Beyaz Turnayım Ben ( 108 ) Dün ( 109 ) Ya ama Sevinci ( 110 ) Er Ki i Niyetine ( 111 ) Benimle ( 112 ) Türkçem ( 113 ) Serhat çı ım ( 115 ) flas Duyurusu ( 116 ) Ne Ocak Ayını Seviyorum Ne De Silahları ( 117 ) Yorgun Bulutlar Oturmu Gözlerine ve Hâlâ Bir Hüsnüyusuftur Bendeki Yüzün ( 118 ) Bahçeye Açılan Pencereden ( 119 ) ndeks ( 120 ) Kara Yılan ( 121 ) Karanlık Odada kinci Banyo ( 122 ) Yorumlar ( 123 ) Gönül Döverken Yoku u BEYAZ D LEKÇE ( 124 ) Beyaz Dilekçe'ye Beyaz Bir Önsöz ( 125 ) Beyaz Dilekçe IV GÜNE TEN ÖTE ( 126 ) Ötelere Do ru (127 ) Sesinle Yaka Yaka Oku Beni ( 128 ) f a ( 129 ) Suçumuz Müslüman Olmakmı Bu Yeryüzünde ( 130 ) Tespihin pli i Kopuverdi ( 131 ) Ay afa ında Turnalar

18 18 ( 132 ) Demirkazık Yıldızı ( 133 ) Geçenin E i inde Kendini Yakan Su ( 134 ) A ıt Gibi ( 135 ) Söze Dair ( 136 ) Zonguldak ( 137 ) Merkez Olan Sevgilidir ( 138 ) Üstümde Zorlu Bir in Yorgunlu u Var ( 139 ) Sizin çin Yazdım Bu iiri LEYL Ü NEHAR A K ( 140 ) Münacat ( 141 ) Ayrılık Köprüsü ( 142 ) Bu Kervan Yollarda Kalası De il ( 143 ) Yatak ( 144 ) Güzsü/Güz ( 145 ) Dönü üm Bir Utkudur Sevdalanınca ( 146 ) Geç Kaldım Ba ı la ( 147 ) Hayatım Sana Ayarlı (148 ) Sen Yakla Bir Adım Daha ( 149 ) Bildi im Tek Adres Sensin ( 150 ) A ır Geliyor ( 151 ) Taze Kar Ya dı Da ıma ( 152 ) Özüm Seninle A K MEKTUPLARI ( 153 ) Leyla ( 154 ) A k Mektubu IV ( 155 ) A k Mektubu IX ( 156 ) A k Mektubu XIV ( 157 ) A k Mektubu XIX ( 158 ) A k Mektubu XXIV

19 19 ( 159 ) A k Mektubu XXIX ( 160 ) A k Davulcusu ( 161 ) Hami - 5 Tutanak Yerine IHLAMURLAR Ç ÇEK AÇTI I ZAMAN AY I I INDA SERENATLAR ( 162 ) Ihlamurlar Çiçek Açtı ı Zaman ( 163 ) Sen Adres Bırakmadan Gidince ( 164 ) Bir Kör Koridorda Uçmak Ku ça ( 165 ) Küllük ( 166 ) Kanlı Atlas ( 167 ) Ba lamamın Tellerine Takılan Ko ma ( 168 ) Bahar Kapısında ( 169 ) Seninle Doluyor Bütün Bo luklar (170 ) Damlanın Denizli i ( 171 ) Gelgit ( 172 ) Çeperinden Kan Sızan Bir Testinin Yalın Öyküsü ( 173 ) Açılmayan Mor emsiye Veya Sitemdide ( 174 ) Süresiz ( 175 ) Rastlantı Mı Bu ( 176 ) Yoku ları Tırmanırken ( 177 ) Su Tutar Mı Kırık Testi ( 178 ) Ehram Bilip Sana Geldim ( 179 ) Çorum'da Bir Harman Üstü ( 180 ) Tek Tek Kıyıya Vurur Unuttuklarımız ( Malatya çin Poem) ( 181 ) Ya adıkça Seni Hep Anaca ız ( 182 ) Ölü Bir aire Son Mektup ÖZET ABSTRACT

20 20 KISALTMALAR bkz. bakınız çev. çeviren F.D.E Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Dergisi N nesne No. numara Ö özne s. sayı T tamlayıcı TDK Türk Dil Kurumu TDKS Türk Dil Kurumu Sözlü ü vb. ve benzeri Y yüklem yay. yayınları

21 21 G R Tezin Amacı Bu tezi yapmaktaki amacımız; araç metin üzerinde yapılacak olan incelemeler sonucunda, etkili anlatım çabasıyla, yazı dilinde ve özellikle de iir dilinde, sıra dı ı ba da tırmalardan nasıl faydalanıldı ını ve birle tirmeler yapılırken gerek gramatikal yapıyı, gerekse kullanılan kelimeler arasındaki anlam ba lantılarını ortaya koymaktı. Tezin Önemi 1. Sıra dı ı ba da tırmalar, dilin yeni kullanımına katkı sa lar, 2. Sıra dı ı ba da tırmalar, dilde yeni kelimeler kullanarak de il herkesin kullandı ı sıradan kelimelerle yeni kullanımlar yaparak dile katkı sa lar, 3. Sıra dı ı ba da tırmalar, dildeki basmakalıplı ı yok etmede ba arılıdır, 4. Sıra dı ı ba da tırmalar, dile dinamizm, hareket getirir, 5. Sıra dı ı ba da tırmalar, iirin etkileme, duygulandırma ve güçlü etkiler bırakma amaçlarını yerine getirebilmede çok ba arılıdır. Yöntem Tezimizde sıra dı ı ba da tırmaları tahlil ederken Do an Aksan ın dilbilimsel yöntemi ile edebiyatı harmanlayarak olu turdu umuz disiplinler arası bir alanda çalı tık. Sıra dı ı ili kiler içerisinde birle tirilen göstergelerden temel anlamında ve yan tasarımları, duygu de erleri, uzak/yakın ça rı ımları ile kullanılanları tespit ettikten sonra, anlam

22 22 yüklemesiyle ortaya çıkabilecek ifadeleri gözler önüne serdik, bu ifadelerdeki iirsel gücü ortaya koyduk. Kapsam Sıra Dı ı Ba da tırmalar konusunu çalı tı ımız metni, Bahaettin Karakoç un bütün iirleri arasından örnekleme yöntemiyle seçti imiz iirlerden olu turduk. Göstergeleri kullanımındaki ustalı ı ile sıra dı ı ba da tırmayı hem çok hem de farklı yöntemlerle yapması Bahaettin Karakoç u seçmemizin nedeni oldu. Sınırlılıklar 1. Metin sınırı: Etkili anlatma çabasıyla iir dilinde sıra dı ı ba da tırmalardan sık sık yararlanılması sebebiyle, istenilen ilmî ölçülere ve bu ölçülere ba lı olarak arzu edilen sonuçlara eri ebilmek için, metnin iir olmasını uygun gördük. Sıra Dı ı Ba da tırmalar konusunu üzerinde çalı tı ımız metni, Bahaettin Karakoç un bütün iirleri arasından örnekleme yöntemiyle seçti imiz iirlerden olu turduk. Göstergeleri kullanımındaki ustalı ı ile sıra dı ı ba da tırmayı hem çok hem de farklı yöntemlerle yapması Bahaettin Karakoç u seçmemizin nedeni oldu. 2. Konu Sınırı: Metinlerde tüm ba da tırmalar de il sadece sıra dı ı ba da tırmalar üzerinde çalı ılmı tır.

23 23 Bahaettin KARAKOÇ 1 Bahaettin Karakoç, 5 Mart 1930 tarihinde Mara Elbistan'a ba lı Ekinözü (Celâ) köyünde, soyca air bir aile zincirinin, sa lam halkalarından biri olarak dünyaya geldi. Asıl adının yanı sıra Baha Deliorman, Said Yaylalı, Ekinözülü Â ık Rahmanî mahlaslarını kullandı. lk ö renimini do du u köyde yaptı. Adana Düziçi Köy Enstitüsü'nde ba ladı ı orta ö renimini Hasano lan Köy Enstitüsü'nde (Ankara) tamamladı (1949). Kahramanmara 'taki sa lık kurulu larında sa lık memuru olarak ( ) görev yaptıktan sona kendi iste iyle 1982'de emekli oldu. lk iiri, 1942 yılında Behçet Kemal Ça lar'ın yönetti i Yurt gazetesinde yayımlanan airin ilk denemeleri ise daha erken, 8 ya larında filizlenir. Ustası, babasıdır. O tarihten bu yana sürekli kendini yenileyerek yazar. Kim sorsa, Mola yok, yola devam!... diyen KARAKOÇ un hep ba a soyunması, hep uzak ufukları kollaması kendine olan güveninden ve yo un birikiminden kaynaklanmaktadır yılında Dolunay Yayıncılık'ı kurdu ve airin editörlü ünü üstlendi i bu sanat ve edebiyat dergisi 37 sayı yayımlandı. Yayımlandı ı sürece metropollerde çıkıp ulusal anlamda yayın yapan dergilerin birço unu geride bıraktı ve haklı bir üne kavu tu. Bu dergi etrafında; genç, amatör; ama yetenekli ki ileri toplayıp, emsiyesi altına alan Karakoç, Türk iir ve Edebiyatı adına, edebiyat tarihlerine girecek bir çı ır açtı. 1 airin biyografisi adlı internet sitelerindeki ve kendi kitaplarındaki bilgilerden, Mehmet Nuri Yardım ın Türk Edebiyatı Dergisi nde yayımlanan yazısından (357/25. Temmuz 2003) yararlanılarak hazırlanmı tır.

24 da Türkiye de Bir Çift Beyaz Kartal adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birli i tarafından yılın airi seçildi yılında Kültür Bakanlı ı tarafından ülkemizi temsilen Strugua Uluslar Arası iir Ak amları Festivali ne katıldı ve burada bir tebli sundu yılında Diyanet Vakfı nca düzenlenen Münacaat Yarı ması nda Beyaz Dilekçe isimli iiriyle birincilik kazandı yılında Kazakistan ın ba kenti Almaatı da düzenlenen Türkçe nin Uluslar Arası 2. iir öleni nde Büyük Abay Ödülü ile mükâfatlandırıldı. air önceleri halk iirine daha yakın olan iir anlayı ını, son dönemlerinde modern tarzla birle tirip kendine özgü yeni bir stil ortaya koydu. Birçok iiri, de i ik formlarda bestelendi. iirleri; Yurt Gazetesi (1942), Köy Postası (1949), Genç Kalemler (1950), Hareket, Hisar, Türk Edebiyatı, Do u Edebiyat ve Dolunay gibi dergiler ile bazı gazetelerde yayınlandı. Ba lıca eserleri: Mevsimler ve Ötesi (1962), Seyran (1973), Zaman Bir Beyaz Türküdür (1974), Sevgi Turnaları (1975), Ay afa ı Çok Çiçek (1983), Kar Sesi (1983), lkyazda (1984), Bir Çift Beyaz Kartal (1986), Menzil (1991), Uzaklara Türkü (1991), Güne e Uçmak stiyorum (1993), iir Burcunda Çocuk (Antoloji- H. ÖZBAY ve M. TATÇI ile beraber), Beyaz Dilekçe (1995), Güne ten Öte (1995), Dolunay iir Güldestesi (1996), Leyl ü Nehar A k (1997), A k Mektupları (1999), Ihlamurlar Çiçek Açtı ı Zaman, Ay I ı ında Serenatlar (2001), Sürgün Vezirin A k Ne ideleri (2004).

25 25 BA DA TIRMA ve SIRA DI I BA DA TIRMA Ba da tırma ve sıra dı ı ba da tırma terimlerini ilk ortaya atan ve üzerinde ilk çalı maları yapanlar anlambilimcilerdir. Halihazırda bugün de bu konu, yine anlambilim çerçevesinde incelenmektedir. Bu terimlerin açıklamaları da bu nedenle daha çok anlambilimine özgü bakı açısını içerir. Açıklamalarda en çok üzerinde durulan konu ise anlam dır. Bu konunun, ba da tırma ve sıra dı ı ba da tırma terimlerinin tanımlarına geçmeden aydınlatılması, tanımların anla ılabilirli ini sa layaca ı için öncelikle anlam konusunda ortaya atılan fikirler hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Anlambilim ortaya çıktı ı günden bu yana anlam ile ilgili birçok fikir öne sürülmü tür. 2 Geleneksel anlambilimde anlam kavramı, daha çok anlam de i mesi ve aktarma dedi imiz dil olaylarından yola çıkılarak bir sözcü ün yansıttı ı kavram olarak tanımlanırken (Aksan, 2003: 159) bugünkü dilbilimciler anlamın tanımında ortak bir noktada birle ememi tir. 3 Sözcü ün anlamı üzerinde duran ünlü dü ünür Wittgenstein eserinde Sözcü ün anlamı, onun dil içindeki kullanımıdır. der (Aksan, 1999a: 46). J. Lyons da buradan hareketle Dil incelemesinde deneysel yönden denetleyebilece imiz tek ey, günlük ya amın çok çe itli durumlarında, dil sözcelerinin kullanımıdır. Bir sözcü ün anlamı, bir tümcenin (ya da önermenin) anlamı gibi deyi ler bizi bunların anlamlarını ara tırmaya ve anlamları olarak da fiziksel dünyadaki i lerin durumunu tanımaya 2 Anlambilim, son do an dilbilim dallarından biri olmasına kar ın bu dalın son yirmi yılda yapılan çalı malarla oldukça geli ti i söylenebilir. Bununla beraber dilbilimcilerin pek çok konuda uzla amadıkları bu dalda, en büyük fırtınalar da anlam ın kendisi üzerinde kopmaktadır. Bu nedenle anlam konusunda kesin yargılardan söz etmek yerine yapılan çalı maları belirtmek yerinde olur. Türkiye de bu alanda en kapsamlı çalı ma Do an Aksan a aittir (Aksan 1999a). Bunun dı ında anlambilim konusu için bkz. Aksan, 2003; Grünberg, 1970; Arıklı, Tunçdo an ve Vardar, 1969; Guiraud, 1955; Kocaman, 1979a; Lyons, 1983; Palmer, Lyons eserinde bu problemi öyle dile getirmektedir: Konunun belirli incelemelerine gelir gelmez, anlam ın tanımına ve belirlenmesine ili kin a ırtıcı ölçüde çe itli yakla ımlarla kar ı kar ıya geliyoruz. Duygusal ve anlık anlam ; ve anlamlama ; edimsel ve betimlemeli anlam, içlem ve gönderim ; düz anlam ve yan anlam ; gösterge ve simge ; kaplam ve içlem ; sezdirim ve içerme ve önsayıltı arasında ayrımlar çizilmektedir. (Lyons, 1983:360)

26 26 yönelttikleri için tehlikeli biçimde yanıltıcıdırlar. (Kocaman, 1983:367) diyerek P. GUIRAUD un Sözcüklerin anlamları yoktur, kullanımları vardır. (Guiraud, 1975: 26-27) tezini savunur. Firth anlamın bir birimin girdi i ili kiler, i levler a ının bütünü oldu u görü ünü savunurken yapısal anlambilimin kurucularından Greimas ise; tek ögenin anlamının bulunmadı ını, anlamın mutlak ko ulunun ö eler arasındaki ba ıntı (relation) oldu unu ileri sürer(aksan, 1999a: 46-47). Ülkemizde dilbilimi çalı malarına büyük katkıları olan Aksan ise gerek kavram gerekse terim olarak anlam ın belirlenebilece ini söyler. Aksan a göre alı ılagelmi dil kuralları içinde kurulan bir cümleyi olu turan ögelerin ve bu ögelerin birbiriyle kurdukları ili kinin anlamı, bu cümlenin yapı kurallarının belirlenmesiyle, bu cümle içindeki ögelerin birbirleriyle ili kilerinin ses ve anlam açısından belli kurallar ve yollarla açıklanmasıyla ortaya konulabilir. Bununla birlikte özellikle iir dilinde oldu u gibi bir öge di eriyle ili kiye girerek yepyeni anlamlar kazanabilmekte, sıra dı ı ba da tırmalar içinde insanda ola anüstü duygulanmalara yol açabilmekte, üstelik de bu yadırgadı ımız kullanımlarla çok güçlü bir ileti im kurulabilmektedir. te asıl açıklanamayan dilin bu tarz kullanımlarının, ögelerin tek tek anlam özellikleri ve dizin ili kilerine, genel kabul görmü kurallara aykırı olmasıdır. Bu nedenle Aksan, anlam teriminin ve kavramının, dildeki birimlere ba lı olarak kullanılabilece ini dü ünmektedir (Aksan, 2003: ). Bütün bu karga aya kar ın, ara tırmacıların hemen hepsi anlam ı genellikle göstergeden yola çıkarak kelimeye dayalı olarak tanımlamakla birlikte, kelimelerin tek tek anlamlarının olması dı ında, bir dil birli i içinde, di er kelime ve kelime gruplarıyla kurdukları ili kiler, ba da tırmalar sonucunda kazandıkları anlamların varlı ı konusunda hem fikirlerdir. Özellikle iir dilinde anlamı, göstergelerin tek tek anlamlarıyla ortaya koymanın imkansızlı ını dü ünürsek, bu fikre katılmamak mümkün de ildir. Ne var ki, anlam konusunda bir ekilde anla an ara tırmacılar, bu anlamın ortaya koyulması konusunda farklı yakla ımlar sergilemektedirler. Oysa

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi 1

Sosyal Bilimler Dergisi 1 Sosyal Bilimler Dergisi 1 NESNENİN ETKİ ALANI Ahmet AKÇATAŞ * ÖZET Nesne, cümlede önemli bir yere sahiptir. Nesnenin etki alanı, cümlenin gücünü de gösterir. Cümlede nesneler, yüklemin sonucunu, öznenin

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Türkçede Kelime Gruplarının Yapısı ve Kullanılışı Biçimleri:

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

ÖZNES GÖSTER LMEYEN B R CÜMLE T P DAHA

ÖZNES GÖSTER LMEYEN B R CÜMLE T P DAHA ÖZNES GÖSTER LMEYEN B R CÜMLE T P DAHA Selma GÜLSEV N I. G R Bir dü ünceyi, bir duyguyu, bir hareketi, bir hadiseyi, bir durumu tam olarak bir hüküm halinde ifade eden kelime veya kelime dizisine cümle

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

1. Cümlede Anlama Katkısı Olmayan Sözcükler Kullanılması İşe gidiş saatlerinde durak yeri çok kalabalık oluyor.

1. Cümlede Anlama Katkısı Olmayan Sözcükler Kullanılması İşe gidiş saatlerinde durak yeri çok kalabalık oluyor. 8. HAFTA ANLATIM BOZUKLUKLARI Sözlü ve yazılı anlatımda başarılı olabilmemiz için dili doğru kullanmamız gerekir. Bu da dilimizin kurallarını ve anlatım ilkelerini iyi bilmemize bağlıdır. Dilin kurallara

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM, TERİM - Kavramlar Arası İlişkiler - İçlem - kaplam ilişkisi - Beş tümel - Tanım B. ÖNERMELER - Önermeler Arası İlişkiler C. ÇIKARIM Ve Türleri - Kıyas

Detaylı

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir.

FİİLİMSİLER. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y IŞ MAK) ekleriyle türetilen sözcüklere isim fiil denir. FİİLİMSİLER Fiillere getirilen, özel eklerle türetilen cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler üçe ayrılır. a)isim FİİL(MASTARLAR):Fiillere getirilen (MA y

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz.

Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. YAZIM KURALLARI Sözcüklerin ve harflerin yazılışıyla ilgili belli kurallar da vardır. Bunları şimdi ayrı ayrı göreceğiz. BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER Her cümle büyük harfle başlar. Ancak sıralı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir.

Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. ZAMİR (ADIL) Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım. Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede "kitap" sözcüğü bir varlığı kar şıladığından

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu

Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu Dil Araştırmaları Dergisi Sayı: 2 Bahar 2008, 87-92 ss. Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu Sedat BALYEMEZ 1 ÖZET Saat ifadeleri, günlük dilde kullanımı çok fazla olan ifadelerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ İÇİNDEKİLER Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ A. Eski Mısırlılardan Sanayi Devrimine Kadarki Dönemde Bilimin Gelişimi...1 B. Ülkelerarası Gelişmişlik Farklarının Ortaya

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Dil Araştırmaları, Sayı 2, Bahar 2008

Dil Araştırmaları, Sayı 2, Bahar 2008 Dil Araştırmaları, Sayı 2, Bahar 2008 www.dilarastirmalari.com TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DAKİKALI SAAT İFADELERİ VE SAAT GRUBU Sedat BALYEMEZ ÖZET Saat ifadeleri, günlük dilde kullanımı çok fazla olan ifadelerdir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR NEDEN SONUÇ / AMAÇ SONUÇ ANLAMLI CÜMLELER!!! Neden (gerekçe) ildire yargı gerçekleş iş ir yargıdır. Yıllar so ra o u gördüğü içi oldukça utlu şi di. Ürü az

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI HEM SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1. Programa Ba vuru ve Kabul Ko ulları (1) Lisansüstü programlara ba vuracak adayların Hem irelik ya da

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı