BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR"

Transkript

1 TC GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRK D L B L M DALI BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR MASTER TEZ Hazırlayan Aytaç D NÇ YILDIRIM Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL ANKARA 2005

2 2 GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ ÜNE Aytaç D NÇ YILDIRIM a ait Bahaettin KARAKOÇ un iirlerinde Sıra Dı ı Ba da tırmalar ba lıklı çalı ma, jürimiz tarafından Türk Dili Bilim Dalında YÜKSEK L SANS TEZ olarak kabul edilmi tir Tez Danı manı:... Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL Jüri Üyesi:... Doç. Dr. Çetin PEKACAR Jüri Üyesi:... Doç. Dr. Fatih K R Ç O LU

3 3 SÖZ BA I Bahaettin Karakoç, Türk iir dünyasında zamana ve mekâna sı mayan, sınır kural tanımayan, gerçek dünyadan ba larını koparmadan masallar âlemini ya atan iirleriyle çı ır açmı, ya arken devle mi ender airlerdendir. Tezimizin konusu olan sıra dı ı ba da tırmalar ı çalı mak için metin olarak, örnek sıkıntısına dü ülmeyecek zenginlikte olması sebebiyle, onun anlamına ket vuramadı ımız iirlerini seçtik. Tezimizin amacı hem üzerinde detaylı bir çalı ma bulunmayan sıra dı ı ba da tırmaları dilbilimsel açıdan incelemek hem de sıra dı ı ba da tırmaların Bahattin Karakoç un iirlerine ve bu yolla dilin yaratıcı gücüne katkısını ortaya koyabilmektir. Tez konusunu öneren ve çalı mamın her a amasında aradaki uzaklı a inat, sürekli yanımda olup birikimlerini benimle payla an de erli hocam Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özbay a; tezimi hazırlama sürecinde büyük deste im, tez danı manım, sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Güzin Tural a; yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun a, kitaplarını benimle hiç çekinmeden payla an büyük insan Bahaettin Karakoç ve de erli air Ali Akba a te ekkür borçluyum. Ayrıca tezin yazımı sırasında büyük yardımlarını gördü üm karde lerim Ay e Dinç, Esra Yıldırım a ve aileme; Sema ve Semra Bayraktar ile Nihâl Kilci ye ve de sevgili e ime ve biricik kızıma içtenlikle te ekkür ediyorum. Aytaç D NÇ YILDIRIM Ankara 2005

4 4 Ç NDEK LER SÖZBA I 3 Ç NDEK LER.. 4 KISALTMALAR G R Tezin Amacı Tezin Önemi Tezin Yöntemi Tezin Kapsamı Tezin Sınırlılıkları Bahaettin Karakoç un Hayatı.. 23 Ba da tırma ve Sıra dı ı ba da tırma I. BÖLÜM CÜMLE DÜZEY NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması sim Cümlelerinde Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması

5 Fiil Cümlelerinde Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiil Cümlelerinde Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması... 88

6 Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Yer Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+ Yüklem Ba da tırması Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Hâl Tamlayıcısı+Yüklem Ba da tırması Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Ki ile tirme Ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+ Nesne Ba da tırması Canlandırma ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Canlandırma ve Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması... 98

7 Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Canlandırma Ve Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması Ki ile tirme Ve Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Canlandırma Ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+ Tamlayıcı Ba da tırması

8 Farklı Düzlemler Arasında Geçi Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne+Tamlayıcı Ba da tırması II. BÖLÜM KEL ME GURUBU DÜZEY NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Benzetme Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar nsandan Do aya Aktarma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Ki ile tirme Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Canlandırma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Somutla tırma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Ad Aktarması Yoluyla Yapılan sim Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar

9 Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Benzetme Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Do adan nsana Aktarma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Duyular Arası Aktarım Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıfat Tamlaması Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Fiilimsi Gurubu Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Ki ile tirme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında E yala tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması

10 Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne-Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Ki ile tirme Ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması

11 Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem +Tamlayıcı Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Benzetme Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında nsandan Do aya Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Fiilimsi Gruplarında Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gurubu Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar art Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Canlandırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem Ba da tırması

12 art Gruplarında Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması art Gruplarında Canlandırma ve Somutla tırma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Özne+Yüklem+Nesne Ba da tırması art Gruplarında Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Deyim Aktarması Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması art Gruplarında Somutla tırma ve Farklı Düzlemler Arasında Aktarma Yoluyla Yapılan Sıra Dı ı Nesne+Tamlayıcı+Yüklem Ba da tırması Birle ik Fiil Gurubu Kurulu undaki Sıra Dı ı Ba da tırmalar 200 SONUÇ A. Bahaettin KARAKOÇ un iirlerinde Sıra Dı ı Ba da tırmaların Söz Dizimi Temelli nceleme Sonuçları B. Bahaettin KARAKOÇ un iirlerinde Sıra Dı ı Ba da tırmaların Kavramlar Temelli nceleme Sonuçları

13 13 KAYNAKÇA EK 1 Bahaettin KARAKOÇ un Tezde Kullanılan iirleri SEYRAN ( 1 ) Be gen Ça rı Çiçe i ( 2 ) Bir Defter Açtım Geceye ( 3 ) Ortalıkta ( 4 ) Seyran ( 5 ) Ba ( 6 ) Islak Direklerdeki Yorgun Ku lar Festivali ( 7 ) Gök Olanda A k ve iir ( 8 ) Ak am Olur ( 9 ) Biraz Daha ( 10 ) Ak Mu tuluk ZAMAN B R BEYAZ TÜRKÜDÜR ( 11 ) Zaman Bir Beyaz Türküdür ( 12 ) Sabah Selamı ( 13 ) Av SEVG TURNALARI ( 14 ) afa a Do ru ( 15 ) Kapısı Açık Duran Ev ( 16 ) Çıkmaz ( 17 ) Da Yollarında ( 18 ) Dostlar ( 19 ) Gövermi Gök Ekince ( 20 ) Kutlu Dönem ( 21 )Yolda ( 22 ) Mutsuzluk Çemberi

14 14 ( 23 ) Kader Da ının Eteklerinde AY AFA I ÇOK Ç ÇEK ( 24 ) Ay afa ı Çok Çiçek ( 25 ) Sök Çıkar Yüre imden Bu Sevdayı ( 26 ) Bir Hasret Yılı Daha ( 27 ) Bıçak Kemice Sert Vurunca ( 28 ) Sensin Ak Sevgilerde Gülümseyen ( 29 ) O ( 30 ) Mavi Sevda ( 31 ) Sen Benim mzamsın ( 32 ) Sancı ( 33 ) Sınırda ( 34 ) Bu ölen Bir Ba ak öleni KAR SES ( 35 ) Kar Sesi ( 36 ) Kan ( 37 ) Eski Bahçelerde Can Bir Ku Evi ( 38 ) Sen Bir Dara acısın Yorgun Gecelerimde ( 39 ) Yürek Bir Kırmızı Güldür Seninle ( 40 ) Serencam ( 41 ) Kar Ya ıyor ( 42 ) Ye il Direnç ( 43 ) Kader ( 44 ) Senin çin -I-, -II ( 45 ) Ölüme Bakan Açılar ( 46 ) Gözlerinin Ü ümesi ( 47 ) A k Zincirinden Halkalar LK YAZDA ( 48 ) lk Yazda

15 15 ( 49 ) lk Yazda -V ( 50 ) Rüzgarlara Astım Türkülerimi ( 51 ) Bo lukta ( 52 ) Da lar ( 53 ) Seninle ( 54 ) Ve Bütün Atlar Rehin Bıraktılar Nallarını ( 55 ) Ba ka Ne Beklerim Ki ( 56 ) Sahib ( 57 ) Bir Devi Emziren Mor Acılar B R Ç FT BEYAZ KARTAL ( 58 ) Bir Çift Beyaz Kartal ( 59 ) Son Raks ( 60 ) Uzun Saçlı Sevdam ( 61 ) Bühtan Ku ları ( 62 ) Payla mak ( 63 ) Baki Kalan ( 64 ) E er Özün Biraz Mühlet Verirse ( 65 ) Konu an Parmak zleri ( 66 ) Ya murlu Bir Türkü ( 67 ) ekiller ( 68 ) Kö eleri Törpülerim Severken ( 69 ) Özüm Gerçe i Söyler ( 70 ) Bo De il Ku ça Elleri MENZ L ( 71 ) Bismillahi ( 72 ) Zulmün Karanlı ında ( 73 ) Senden Özge Bir Dost Yoktur Ki Bana ( 74 ) Yalnızlı a Dayanabilir Mi Da lar ( 75 ) Can, Sen Bize Ufuklarca Yürek Sesi Sun ( 76 ) Yi itsen Mum Yak Götür

16 16 ( 77 ) Duası Bo ta Kalmaz Hakk'a Yalvaranların ( 78 ) Duman Çıkan Yerde Ate De Vardır ( 79 ) Gitti im Yere Ta ırdım Güne i Ay ı ( 80 ) Muhabbet Çırasında ( 81 ) Yordamı ( 82 ) Yolcu ( 83 ) Denizlerin Med Vakti ( 84 ) Fırındaki Hamur ( 85 ) Ferman Sendedir ( 86 ) Gördü üm Her Asmanın Üzümü Koruk ( 87 ) Zaman Sana Akortludur Sıfırdan Sonsuza UZAKLARA TÜRKÜ ( 88 ) Uzaklara Türkü ( 89 ) Asıldı ım Her p Boynumda Uzar ( 90 ) Gözlerim Can Evimde ( 91 ) Kavilname ( 92 ) Açık Adres ( 93 ) Miras ( 94 ) Bütün Kelebekler 9 Temmuzdur ( 95 ) Yeniden ( 96 ) Söktüm Tan Yerinin Mührünü ( 97 ) Beyaz Bulutlar Altında ( 98 ) Mühre ( 99 ) Merhaba ( 100 ) Nostalji ( 101 ) Yeterince ( 102 ) Üç Damla Kan Dü tü Karların Üstüne ( 103 ) Redd- Miras ( 104 ) Ola Ki Bir Gün ( 105 ) Yürek Duyunca Yunus u

17 17 GÜNE E UÇMAK ST YORUM ( 106 ) Nemrût Da ı Esintisi ( 107 ) Her Ay afa ında Bir Beyaz Turnayım Ben ( 108 ) Dün ( 109 ) Ya ama Sevinci ( 110 ) Er Ki i Niyetine ( 111 ) Benimle ( 112 ) Türkçem ( 113 ) Serhat çı ım ( 115 ) flas Duyurusu ( 116 ) Ne Ocak Ayını Seviyorum Ne De Silahları ( 117 ) Yorgun Bulutlar Oturmu Gözlerine ve Hâlâ Bir Hüsnüyusuftur Bendeki Yüzün ( 118 ) Bahçeye Açılan Pencereden ( 119 ) ndeks ( 120 ) Kara Yılan ( 121 ) Karanlık Odada kinci Banyo ( 122 ) Yorumlar ( 123 ) Gönül Döverken Yoku u BEYAZ D LEKÇE ( 124 ) Beyaz Dilekçe'ye Beyaz Bir Önsöz ( 125 ) Beyaz Dilekçe IV GÜNE TEN ÖTE ( 126 ) Ötelere Do ru (127 ) Sesinle Yaka Yaka Oku Beni ( 128 ) f a ( 129 ) Suçumuz Müslüman Olmakmı Bu Yeryüzünde ( 130 ) Tespihin pli i Kopuverdi ( 131 ) Ay afa ında Turnalar

18 18 ( 132 ) Demirkazık Yıldızı ( 133 ) Geçenin E i inde Kendini Yakan Su ( 134 ) A ıt Gibi ( 135 ) Söze Dair ( 136 ) Zonguldak ( 137 ) Merkez Olan Sevgilidir ( 138 ) Üstümde Zorlu Bir in Yorgunlu u Var ( 139 ) Sizin çin Yazdım Bu iiri LEYL Ü NEHAR A K ( 140 ) Münacat ( 141 ) Ayrılık Köprüsü ( 142 ) Bu Kervan Yollarda Kalası De il ( 143 ) Yatak ( 144 ) Güzsü/Güz ( 145 ) Dönü üm Bir Utkudur Sevdalanınca ( 146 ) Geç Kaldım Ba ı la ( 147 ) Hayatım Sana Ayarlı (148 ) Sen Yakla Bir Adım Daha ( 149 ) Bildi im Tek Adres Sensin ( 150 ) A ır Geliyor ( 151 ) Taze Kar Ya dı Da ıma ( 152 ) Özüm Seninle A K MEKTUPLARI ( 153 ) Leyla ( 154 ) A k Mektubu IV ( 155 ) A k Mektubu IX ( 156 ) A k Mektubu XIV ( 157 ) A k Mektubu XIX ( 158 ) A k Mektubu XXIV

19 19 ( 159 ) A k Mektubu XXIX ( 160 ) A k Davulcusu ( 161 ) Hami - 5 Tutanak Yerine IHLAMURLAR Ç ÇEK AÇTI I ZAMAN AY I I INDA SERENATLAR ( 162 ) Ihlamurlar Çiçek Açtı ı Zaman ( 163 ) Sen Adres Bırakmadan Gidince ( 164 ) Bir Kör Koridorda Uçmak Ku ça ( 165 ) Küllük ( 166 ) Kanlı Atlas ( 167 ) Ba lamamın Tellerine Takılan Ko ma ( 168 ) Bahar Kapısında ( 169 ) Seninle Doluyor Bütün Bo luklar (170 ) Damlanın Denizli i ( 171 ) Gelgit ( 172 ) Çeperinden Kan Sızan Bir Testinin Yalın Öyküsü ( 173 ) Açılmayan Mor emsiye Veya Sitemdide ( 174 ) Süresiz ( 175 ) Rastlantı Mı Bu ( 176 ) Yoku ları Tırmanırken ( 177 ) Su Tutar Mı Kırık Testi ( 178 ) Ehram Bilip Sana Geldim ( 179 ) Çorum'da Bir Harman Üstü ( 180 ) Tek Tek Kıyıya Vurur Unuttuklarımız ( Malatya çin Poem) ( 181 ) Ya adıkça Seni Hep Anaca ız ( 182 ) Ölü Bir aire Son Mektup ÖZET ABSTRACT

20 20 KISALTMALAR bkz. bakınız çev. çeviren F.D.E Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Dergisi N nesne No. numara Ö özne s. sayı T tamlayıcı TDK Türk Dil Kurumu TDKS Türk Dil Kurumu Sözlü ü vb. ve benzeri Y yüklem yay. yayınları

21 21 G R Tezin Amacı Bu tezi yapmaktaki amacımız; araç metin üzerinde yapılacak olan incelemeler sonucunda, etkili anlatım çabasıyla, yazı dilinde ve özellikle de iir dilinde, sıra dı ı ba da tırmalardan nasıl faydalanıldı ını ve birle tirmeler yapılırken gerek gramatikal yapıyı, gerekse kullanılan kelimeler arasındaki anlam ba lantılarını ortaya koymaktı. Tezin Önemi 1. Sıra dı ı ba da tırmalar, dilin yeni kullanımına katkı sa lar, 2. Sıra dı ı ba da tırmalar, dilde yeni kelimeler kullanarak de il herkesin kullandı ı sıradan kelimelerle yeni kullanımlar yaparak dile katkı sa lar, 3. Sıra dı ı ba da tırmalar, dildeki basmakalıplı ı yok etmede ba arılıdır, 4. Sıra dı ı ba da tırmalar, dile dinamizm, hareket getirir, 5. Sıra dı ı ba da tırmalar, iirin etkileme, duygulandırma ve güçlü etkiler bırakma amaçlarını yerine getirebilmede çok ba arılıdır. Yöntem Tezimizde sıra dı ı ba da tırmaları tahlil ederken Do an Aksan ın dilbilimsel yöntemi ile edebiyatı harmanlayarak olu turdu umuz disiplinler arası bir alanda çalı tık. Sıra dı ı ili kiler içerisinde birle tirilen göstergelerden temel anlamında ve yan tasarımları, duygu de erleri, uzak/yakın ça rı ımları ile kullanılanları tespit ettikten sonra, anlam

22 22 yüklemesiyle ortaya çıkabilecek ifadeleri gözler önüne serdik, bu ifadelerdeki iirsel gücü ortaya koyduk. Kapsam Sıra Dı ı Ba da tırmalar konusunu çalı tı ımız metni, Bahaettin Karakoç un bütün iirleri arasından örnekleme yöntemiyle seçti imiz iirlerden olu turduk. Göstergeleri kullanımındaki ustalı ı ile sıra dı ı ba da tırmayı hem çok hem de farklı yöntemlerle yapması Bahaettin Karakoç u seçmemizin nedeni oldu. Sınırlılıklar 1. Metin sınırı: Etkili anlatma çabasıyla iir dilinde sıra dı ı ba da tırmalardan sık sık yararlanılması sebebiyle, istenilen ilmî ölçülere ve bu ölçülere ba lı olarak arzu edilen sonuçlara eri ebilmek için, metnin iir olmasını uygun gördük. Sıra Dı ı Ba da tırmalar konusunu üzerinde çalı tı ımız metni, Bahaettin Karakoç un bütün iirleri arasından örnekleme yöntemiyle seçti imiz iirlerden olu turduk. Göstergeleri kullanımındaki ustalı ı ile sıra dı ı ba da tırmayı hem çok hem de farklı yöntemlerle yapması Bahaettin Karakoç u seçmemizin nedeni oldu. 2. Konu Sınırı: Metinlerde tüm ba da tırmalar de il sadece sıra dı ı ba da tırmalar üzerinde çalı ılmı tır.

23 23 Bahaettin KARAKOÇ 1 Bahaettin Karakoç, 5 Mart 1930 tarihinde Mara Elbistan'a ba lı Ekinözü (Celâ) köyünde, soyca air bir aile zincirinin, sa lam halkalarından biri olarak dünyaya geldi. Asıl adının yanı sıra Baha Deliorman, Said Yaylalı, Ekinözülü Â ık Rahmanî mahlaslarını kullandı. lk ö renimini do du u köyde yaptı. Adana Düziçi Köy Enstitüsü'nde ba ladı ı orta ö renimini Hasano lan Köy Enstitüsü'nde (Ankara) tamamladı (1949). Kahramanmara 'taki sa lık kurulu larında sa lık memuru olarak ( ) görev yaptıktan sona kendi iste iyle 1982'de emekli oldu. lk iiri, 1942 yılında Behçet Kemal Ça lar'ın yönetti i Yurt gazetesinde yayımlanan airin ilk denemeleri ise daha erken, 8 ya larında filizlenir. Ustası, babasıdır. O tarihten bu yana sürekli kendini yenileyerek yazar. Kim sorsa, Mola yok, yola devam!... diyen KARAKOÇ un hep ba a soyunması, hep uzak ufukları kollaması kendine olan güveninden ve yo un birikiminden kaynaklanmaktadır yılında Dolunay Yayıncılık'ı kurdu ve airin editörlü ünü üstlendi i bu sanat ve edebiyat dergisi 37 sayı yayımlandı. Yayımlandı ı sürece metropollerde çıkıp ulusal anlamda yayın yapan dergilerin birço unu geride bıraktı ve haklı bir üne kavu tu. Bu dergi etrafında; genç, amatör; ama yetenekli ki ileri toplayıp, emsiyesi altına alan Karakoç, Türk iir ve Edebiyatı adına, edebiyat tarihlerine girecek bir çı ır açtı. 1 airin biyografisi adlı internet sitelerindeki ve kendi kitaplarındaki bilgilerden, Mehmet Nuri Yardım ın Türk Edebiyatı Dergisi nde yayımlanan yazısından (357/25. Temmuz 2003) yararlanılarak hazırlanmı tır.

24 da Türkiye de Bir Çift Beyaz Kartal adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birli i tarafından yılın airi seçildi yılında Kültür Bakanlı ı tarafından ülkemizi temsilen Strugua Uluslar Arası iir Ak amları Festivali ne katıldı ve burada bir tebli sundu yılında Diyanet Vakfı nca düzenlenen Münacaat Yarı ması nda Beyaz Dilekçe isimli iiriyle birincilik kazandı yılında Kazakistan ın ba kenti Almaatı da düzenlenen Türkçe nin Uluslar Arası 2. iir öleni nde Büyük Abay Ödülü ile mükâfatlandırıldı. air önceleri halk iirine daha yakın olan iir anlayı ını, son dönemlerinde modern tarzla birle tirip kendine özgü yeni bir stil ortaya koydu. Birçok iiri, de i ik formlarda bestelendi. iirleri; Yurt Gazetesi (1942), Köy Postası (1949), Genç Kalemler (1950), Hareket, Hisar, Türk Edebiyatı, Do u Edebiyat ve Dolunay gibi dergiler ile bazı gazetelerde yayınlandı. Ba lıca eserleri: Mevsimler ve Ötesi (1962), Seyran (1973), Zaman Bir Beyaz Türküdür (1974), Sevgi Turnaları (1975), Ay afa ı Çok Çiçek (1983), Kar Sesi (1983), lkyazda (1984), Bir Çift Beyaz Kartal (1986), Menzil (1991), Uzaklara Türkü (1991), Güne e Uçmak stiyorum (1993), iir Burcunda Çocuk (Antoloji- H. ÖZBAY ve M. TATÇI ile beraber), Beyaz Dilekçe (1995), Güne ten Öte (1995), Dolunay iir Güldestesi (1996), Leyl ü Nehar A k (1997), A k Mektupları (1999), Ihlamurlar Çiçek Açtı ı Zaman, Ay I ı ında Serenatlar (2001), Sürgün Vezirin A k Ne ideleri (2004).

25 25 BA DA TIRMA ve SIRA DI I BA DA TIRMA Ba da tırma ve sıra dı ı ba da tırma terimlerini ilk ortaya atan ve üzerinde ilk çalı maları yapanlar anlambilimcilerdir. Halihazırda bugün de bu konu, yine anlambilim çerçevesinde incelenmektedir. Bu terimlerin açıklamaları da bu nedenle daha çok anlambilimine özgü bakı açısını içerir. Açıklamalarda en çok üzerinde durulan konu ise anlam dır. Bu konunun, ba da tırma ve sıra dı ı ba da tırma terimlerinin tanımlarına geçmeden aydınlatılması, tanımların anla ılabilirli ini sa layaca ı için öncelikle anlam konusunda ortaya atılan fikirler hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Anlambilim ortaya çıktı ı günden bu yana anlam ile ilgili birçok fikir öne sürülmü tür. 2 Geleneksel anlambilimde anlam kavramı, daha çok anlam de i mesi ve aktarma dedi imiz dil olaylarından yola çıkılarak bir sözcü ün yansıttı ı kavram olarak tanımlanırken (Aksan, 2003: 159) bugünkü dilbilimciler anlamın tanımında ortak bir noktada birle ememi tir. 3 Sözcü ün anlamı üzerinde duran ünlü dü ünür Wittgenstein eserinde Sözcü ün anlamı, onun dil içindeki kullanımıdır. der (Aksan, 1999a: 46). J. Lyons da buradan hareketle Dil incelemesinde deneysel yönden denetleyebilece imiz tek ey, günlük ya amın çok çe itli durumlarında, dil sözcelerinin kullanımıdır. Bir sözcü ün anlamı, bir tümcenin (ya da önermenin) anlamı gibi deyi ler bizi bunların anlamlarını ara tırmaya ve anlamları olarak da fiziksel dünyadaki i lerin durumunu tanımaya 2 Anlambilim, son do an dilbilim dallarından biri olmasına kar ın bu dalın son yirmi yılda yapılan çalı malarla oldukça geli ti i söylenebilir. Bununla beraber dilbilimcilerin pek çok konuda uzla amadıkları bu dalda, en büyük fırtınalar da anlam ın kendisi üzerinde kopmaktadır. Bu nedenle anlam konusunda kesin yargılardan söz etmek yerine yapılan çalı maları belirtmek yerinde olur. Türkiye de bu alanda en kapsamlı çalı ma Do an Aksan a aittir (Aksan 1999a). Bunun dı ında anlambilim konusu için bkz. Aksan, 2003; Grünberg, 1970; Arıklı, Tunçdo an ve Vardar, 1969; Guiraud, 1955; Kocaman, 1979a; Lyons, 1983; Palmer, Lyons eserinde bu problemi öyle dile getirmektedir: Konunun belirli incelemelerine gelir gelmez, anlam ın tanımına ve belirlenmesine ili kin a ırtıcı ölçüde çe itli yakla ımlarla kar ı kar ıya geliyoruz. Duygusal ve anlık anlam ; ve anlamlama ; edimsel ve betimlemeli anlam, içlem ve gönderim ; düz anlam ve yan anlam ; gösterge ve simge ; kaplam ve içlem ; sezdirim ve içerme ve önsayıltı arasında ayrımlar çizilmektedir. (Lyons, 1983:360)

26 26 yönelttikleri için tehlikeli biçimde yanıltıcıdırlar. (Kocaman, 1983:367) diyerek P. GUIRAUD un Sözcüklerin anlamları yoktur, kullanımları vardır. (Guiraud, 1975: 26-27) tezini savunur. Firth anlamın bir birimin girdi i ili kiler, i levler a ının bütünü oldu u görü ünü savunurken yapısal anlambilimin kurucularından Greimas ise; tek ögenin anlamının bulunmadı ını, anlamın mutlak ko ulunun ö eler arasındaki ba ıntı (relation) oldu unu ileri sürer(aksan, 1999a: 46-47). Ülkemizde dilbilimi çalı malarına büyük katkıları olan Aksan ise gerek kavram gerekse terim olarak anlam ın belirlenebilece ini söyler. Aksan a göre alı ılagelmi dil kuralları içinde kurulan bir cümleyi olu turan ögelerin ve bu ögelerin birbiriyle kurdukları ili kinin anlamı, bu cümlenin yapı kurallarının belirlenmesiyle, bu cümle içindeki ögelerin birbirleriyle ili kilerinin ses ve anlam açısından belli kurallar ve yollarla açıklanmasıyla ortaya konulabilir. Bununla birlikte özellikle iir dilinde oldu u gibi bir öge di eriyle ili kiye girerek yepyeni anlamlar kazanabilmekte, sıra dı ı ba da tırmalar içinde insanda ola anüstü duygulanmalara yol açabilmekte, üstelik de bu yadırgadı ımız kullanımlarla çok güçlü bir ileti im kurulabilmektedir. te asıl açıklanamayan dilin bu tarz kullanımlarının, ögelerin tek tek anlam özellikleri ve dizin ili kilerine, genel kabul görmü kurallara aykırı olmasıdır. Bu nedenle Aksan, anlam teriminin ve kavramının, dildeki birimlere ba lı olarak kullanılabilece ini dü ünmektedir (Aksan, 2003: ). Bütün bu karga aya kar ın, ara tırmacıların hemen hepsi anlam ı genellikle göstergeden yola çıkarak kelimeye dayalı olarak tanımlamakla birlikte, kelimelerin tek tek anlamlarının olması dı ında, bir dil birli i içinde, di er kelime ve kelime gruplarıyla kurdukları ili kiler, ba da tırmalar sonucunda kazandıkları anlamların varlı ı konusunda hem fikirlerdir. Özellikle iir dilinde anlamı, göstergelerin tek tek anlamlarıyla ortaya koymanın imkansızlı ını dü ünürsek, bu fikre katılmamak mümkün de ildir. Ne var ki, anlam konusunda bir ekilde anla an ara tırmacılar, bu anlamın ortaya koyulması konusunda farklı yakla ımlar sergilemektedirler. Oysa

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

TURAN URAL ALTAY D LLER NDE U ÜRETKEN TÜRKÇEM Z. Övgün Ahmet ERCAN. Jeofizik Profesörü Türkçe Dili Ara tırıcısı. stanbul TÜRK YE

TURAN URAL ALTAY D LLER NDE U ÜRETKEN TÜRKÇEM Z. Övgün Ahmet ERCAN. Jeofizik Profesörü Türkçe Dili Ara tırıcısı. stanbul TÜRK YE TURAN URAL ALTAY D LLER NDE U ÜRETKEN TÜRKÇEM Z Övgün Ahmet ERCAN Jeofizik Profesörü Türkçe Dili Ara tırıcısı stanbul TÜRK YE 1 Türküz, Türkelinde otururuz, Türkçe dü ünürüz, Türkçe konu uruz, Türkü çı

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te

MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te Eylül/Ekim/Kasım 93'te 1 Merhaba Yeni nsan/ Baki Altın 6 Al Gözlerim Sende Kalsın/ Hayati Azim 14 Veba/ Tolga Karadeniz 17 Korku/ brahim Karaca 23 Munzur: Bir Dü ün E v i / Harun U y a r 24 Toroslarda

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Bir De er Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Hayati HÖKELEKL * * Prof. Dr., Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din psikolojisi bölümü ö retim üyesi, hayatihokelekli@hotmail.com Önce kendini tanı!

Detaylı

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2

DR S KÜÇÜKÖMER N ASAF SAVA AKAT. Makaleler 1976-1987. (Sanal Kitap) Sanal Baskıya Önsöz 2 ASAF SAVA AKAT Ç NDEK LER Sanal Baskıya Önsöz 2 ktisatta Yöntem Sorunları ( ktisat Dergisi, cilt 29, s. 185, Kasım 1979) 6 Raslantı ve Zorunluluk (Yeni Gündem, Sayı 3, 1-15 Haziran 1984) 18 DR S KÜÇÜKÖMER

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı