fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak - fiubat 2007 Say : 254

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak - fiubat 2007 Say : 254"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak - fiubat 2007 Say : 254

2 fiiflecam çindekiler fl Sa l ve Güvenli i Politikas Şişecam, insanca çalışma ve yaşama hakkına verdiği önem ve duyduğu saygının bir sonucu olarak, tüm faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarında gerçekleştirmek suretiyle ruhen ve bedenen sağlam bir toplum ve işgücü oluşmasını öngörmekte, bunun geleceğinin güvencesi olduğuna inanmaktadır. Şişecam, yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez bir unsuru olan bu inançtan hareketle, sağlık ve güvenlik konusunda yasal mevzuatı, standartları ve çağdaş yönetim sistemlerini uygulayarak teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi ve böylece toplumun her kesimindegerçek bir sağlık ve güvenlik kültürü nün yerleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 4 Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz Trakya fabrikasında 6 Paşabahçe den kültür koleksiyonları Sahibi Yönetim Yeri Türkiye Þiþe ve Cam & Ýþ Kuleleri, Kule Fabrikaları A.Þ. ile baðlı Yazı Ýþleri Müdürü 4. Levent-ÝSTANBUL kuruluþların personeli için Tel: (0212) iki ayda bir adet Ocak-Şubat 2007 Yıl 48 Sayı 254 Dr. Yıldırım Teoman yayınlanır. Ücretsiz daðıtılır.

3 fiiflecam fiirket Haberleri Trakya Cam da ödül töreni 8 Paşabahçe Eskişehir fabrikası OCMI hattında vakumlu çekme prosesi 10 Camiş Ambalaj Eskişehir fabrikasında yangın eğitimi ve tatbikatı Paşabahçe Kırklareli Fabrikası ISO Belgesi aldı 11 Endüstri liflkiler Şişecam, OHSAS çalışmalarını başlattı 12 Trakya Cam Mersin Fabrikası ISG OHSAS TS Belgesi aldı 14 Topkapı Fabrikası Şişecam Büyük Onur Ödülü nü aldı 15 E itim Etkinlikleri Şişecam çalışanlarına eğitim 16 fiirket Haberleri Oxyvit Kimya Fami-QS Sertifikası aldı 18 Oxyvit sodyummetabisülfit üretimine başladı 18 Trakya Cam web sitesi yenilendi 19 Isıcam yetkili üreticileri CE etiketinde bilgilendirildi Çevre Politikas fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Fuarlar Çal flan n Dünyas Endüstri liflkiler 26 Sa l k 27 Kapak Fotoðrafı: Cam Kesiti Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Þ Yıl Mahallesi Baðcılar-Ýst. Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Þ. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Baðcılar - Ýstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Þiþecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

4 Þirket Haberleri Dünya Bankası Başkanı na, Şişecam Genel Müdürü Doğan Arıkan ve üst yönetimden oluşan bir heyet tarafından fabrikanın bulunduğu bölge gezdirildi. Dünya Bankas Baflkan Paul Wolfowitz Trakya fabrikas nda Paul Wolfowitz, Türkiye seyahati kapsamında tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. Trakya Fabrikası na ziyarette bulundu. Bir Dünya Bankası kuruluşu olan International Finance Organization (IFC), Trakya Fabrikası nda gerçekleştirilen float hattı yatırımlarının finansmanına katkıda bulunmuştu. Paul Wolfowitz, yatırımın 4 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

5 Þirket Haberleri sosyal sonuçlarını görmek amacıyla Trakya Fabrikası nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Dünya Bankası Başkanı na, Şişecam Genel Müdürü Doğan Arıkan ve üst yönetimden oluşan bir heyet tarafından fabrikanın bulunduğu bölge gezdirildi, Şişecam ilkokulu ve lojmanlar hakkında bilgi verildi. Ardından float cam üretim süreci anlatılarak üretim hattı gezildi. Paul Wolfowitz, hattı gezerken Kristal İş Sendikası Başkanı Bilal Çetintaş, Sendika işyeri Temsilcisi İsmail Oğuz ve işçilerle de sohbet etti. Dünya Bankası Başkanı, üretim hattının sonunda hazırlanan sergiyi gezerken, Şişecam ın faaliyet alanları, yatırımları, ürünleri ve çevreye, topluma ve kültüre katkıları hakkında verilen bilgileri ilgiyle dinledi. Paul Wolfowitz, olumlu izlenimlerini aktardığı Şişecam heyeti tarafından Trakya Fabrikası ndan uğurlandı. Paul Wolfowitz, yat r m n sosyal sonuçlar n görmek amac yla Trakya Fabrikas n ziyaret etti. Þiþecam Ocak-Þubat

6 Þirket Haberleri Paflabahçe den kültür koleksiyonlar Sergi Cam Ustas Koleksiyonu ve Tarih- Kültür-Cam Koleksiyonu olmak üzere iki bölümden olufluyor. Bulgaristan da USD tutarında ilk en büyük yeşil alan yabancı yatırımını yaparak Targovishte deki Trakya Glass Bulgaria EAD fabrikalarında düzcamlar, proses edilmiş camlar, ayna, cam ev eşyası üreten Şişecam, Sofya da CCS Alışveriş Merke- 6 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

7 Þirket Haberleri zi ndeki Paşabahçe Mağazası nda satışa sunacağı özel koleksiyonları tanıttı. 13 Aralık 2006 tarihinde Sofya Arkeoloji Müzesi nde tanıtım için sergi düzenlendi. Cam Ustası Koleksiyonu ve Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları olmak üzere iki bölümden oluşan bu sergiye Bulgaristan Cumhuriyeti bakan ve bakan yardımcıları, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, TİM Başkanı Oğuz Satıcı, T.İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam yöneticileri de katıldılar. Cam Ustası Koleksiyonu nda elde üretilen moda form ve renklerde cam objeler, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları nda ise, Paşabahçe nin kültür eserleri konusunda yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen kültür objeleri bulunmakta. Paşabahçe yetkilileri, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları ile kültürler arasında köprü oluşturma çabalarına katkıda bulunduklarını belirtiyorlar. Azeri: Cam objelerden kültür koleksiyonu oluflturuyoruz Trakya Glass Bulgaria EAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Gülsüm Azeri basın mensuplarına "Cam insanoğlunun yarattığı beşinci elementtir. Bugün yaşamın her alanında cam ürünler, sağlık temizlik, yaşam, konfor ve güzellik sağlıyor. Hemen her sektörde camdan yararlanıyoruz. Cam konusunda bir dünya devi olan, Şişecam Cam Ev Eşyası ürünlerini Paşabahçe markası ile üretiyor. Paşabahçe global bir marka. Paşabahçe markalı Cam Ev Eşyası ürünlerinin satıldığı Paşabahçe Mağazaları nın en yenilerinden birini Sofya da CCS Alışveriş Merkezi nde açtık. Mağazamızda ev- sofra- mutfak aksesuarlarının ve el yapımı moda cam formlarının yanısıra kültür koleksiyonları da sunuyoruz" dedi. Gülsüm Azeri, sözlerine şöyle devam etti "Paşabahçe olarak Anadolu- Trakya-Ortadoğu ve Balkanlar dan oluşan coğrafyadaki tarihsel ve kültürel zenginlikleri ve değerleri bugüne taşımak ve dünyaya tanıtmak istediklerini" belirterek; "Bir kültür Ar-Ge si yapıyoruz ve Koleksiyonlar n özellikleri Paflabahçe nin gelifltirdi i iki koleksiyonun özellikleri: Trakya Hazineleri Koleksiyonu: lk dört eserinin tan t ld koleksiyon sadece Sofya daki Paflabahçe Ma azas nda sunulacak. Trakya Hazineleri Koleksiyonu nda Bulgaristan da bulunmufl olan antik sanat eserlerinden yararlan larak gelifltirilen cam objeler yer al yor. Sembolik Motifler Koleksiyonu: Arkeolojik eserlerin üzerindeki kozmik sembollerden kaynaklanan motiflerin kullan ld koleksiyonda, hayat a ac, spiral, yaflam çiçe i ve monad gibi semboller çeflitli formlardaki cam objelerin üzerine ifllenerek elegan kültür hediyeleri oluflturuluyor. geçmiş kültürleri araştırarak ve bugüne taşımak için geliştirdiğimiz ve sınırlı sayıda ürettiğimiz cam objelerden kültür koleksiyonları oluşturuyoruz. Bunları Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları şemsiyesi altında topluyoruz" dedi. Paşabahçe nin Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları adı altında tanıttığı Simgesel Motifler Koleksiyonu ndaki eserler Yaşam ağacı, Spiral, Yaşam Çiçeği ve Yıldız gibi motifler arkeolojik eserlerin üzerinden alındı yılında yeni eserlerle zenginleşeceği belirtilen Trakya Hazineleri Koleksiyonu nun ilk dört parçasında; Çar Kalayon un ( ) yüzük mühürü, M.Ö 4. yüzyıl başında Vratsa da bulunan kozalak şeklindeki antik amfora ve Rogozen Hazinesi ndeki antik eserlerden alınan yaşam ağacı ve badem formundaki motifler Paşabahçe nin Tarih-Kültür- Cam Koleksiyonları ile bugüne taşındı. Þiþecam Ocak-Þubat

8 Þirket Haberleri Trakya Cam da ödül töreni Yaflanan sel bask n s ras nda ve sonras nda kay plar n en az düzeyde tutulmas nda özveri ile çal flanlar onurland rmak için 23 Kas m 2006 tarihinde Trakya Fabrikas nda tören düzenlendi. Trakya Cam Sanayii A.Ş Trakya Fabrikası nda 2 Temmuz da yaşanan sel baskını nedeniyle TR1 Fırını nda üretime geçici bir süre ara verildi. TR1 Fırını, Trakya Cam personeli ve destek veren diğer Şişecam çalışanları ile birlikte çok kısa sürede onarıldı ve 15 Eylül 2006 tarihinde ateşlendi. Isıtma çalışmaları sonrası 13 Ekim 2006 tarihinde cam çekme işlemi başarıyla gerçekleşti ve üretime başlandı. Yaşanan sel baskını sırasında ve sonrasında kayıpların en az düzeyde tutulmasında özveri ile çalışanları onurlandırmak için 23 Kasım 2006 tarihinde Trakya Fabrikası nda tören düzenlendi. Düzcam Grup Başkanı Alev Yaraman: Bu ekip Anka kuşu gibidir. Yaşanan tüm zorluklarda, Anka kuşu gibi daima küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir Törene Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Doğan Arıkan, Düzcam Grup Başkanı Alev 8 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

9 Þirket Haberleri Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman: Sadece dünya şirketi olmak yeterli değildir, önemli olan bulunduğumuz yeri sürekli yatırım yaparak ve çok çalışarak korumamız gerektiğidir Yaraman, Şişecam Yönetim Kurulu üyeleri, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Grup Başkan Yardımcıları, Şişecam ve Trakya Cam Fabrikası yöneticileri, Yönetim Kurulu üyeleri ile ve Trakya Cam Fabrikası çalışanları katıldılar. Anka kuflu gibi küllerinden yeniden do mak Törende bir konuşma yapan Düzcam Grup Başkanı Alev Yaraman yaşanan olumsuz durumu çok kısa sürede olumluya çeviren ekibi masallardaki Anka kuşuna benzeterek, Yaşadığımız sel baskını sonucu ortaya çıkan olumsuz tablo, her kademedeki tüm çalışanımızın ortaya koyduğu büyük gayret ve özveri sayesinde dünyaya örnek olacak bir şekilde çok kısa sürede giderilmiştir. Bu ekip Anka kuşu gibidir. Yaşanan tüm zorluklarda, Anka kuşu gibi daima küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir dedi ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Her türlü zorlu u aflar z Daha sonra söz alan Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Şişecam ile Kristal İş Sendikası nı ayrı ayrı düşünmek yanlış olur diyerek sözlerine şöyle devam etti: İki kurum yılllardır beraber çalışmaktadır. İşçi olmadan fabrika, fabrika olmadan işçi olmaz. Yaşanan bu sel felaketini bir bütün olarak çok çalışıp atlatmış ve fırını en kısa sürede devreye almayı başarmış bulunmaktayız. Bu durum birlik içinde her türlü zorluğu aşacağımızın kanıtıdır dedi. Gurur duyuyoruz Törende konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman Atatürk ün direktifiyle kurulmuş olan Şişecam ın her geçen gün büyüyerek dünya şirketleri arasında yer aldığını belirterek Sadece dünya şirketi olmak yeterli değildir, önemli olan bulunduğumuz yeri sürekli yatırım yaparak ve çok çalışarak korumamız gerektiğidir. Büyük bir aile olan Şişecam yurtiçi ve yurtdışında yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine sürekli olarak katkı sağlamaktadır. Yaşanan bu doğal afette Şişecam, elele veren yöneticileri ve çalışanları ile bir bütün olmuştur. Bunun neticesinde ilk kez bir konuda ödüllendirme yapılıyor, bu da çok önemlidir. Şişecam ın birliği ve bütünlüğünden gurur duyuyoruz dedi. Profesör Doktor Ahmet Kırman, bu felakette özveri ile çalışan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Tören, sel baskını sırasında ve sonrasında özveri gösteren 26 kişiye takdir belgesi ve 163 kişiye teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi. Sel baskını sırasında ve sonrasında özveri gösteren 26 kişiye takdir belgesi ve 163 kişiye teşekkür belgesi verildi. Þiþecam Ocak-Þubat

10 Þirket Haberleri Paflabahçe Eskiflehir Fabrikas OCMI hatt nda vakumlu çekme prosesi Ayaklı bardak grubu üretim bölümü ekibi Sürekli gelişme ve iyileştirme prensibinden hareketle önceki yıllarda temperli, gövdeden çekmeli ve ayaktan çekmeli ayaklı bardak proseslerini başaran ayaklı bardak grubu; vakumlu çekme prosesini de bünyelerine katarak kalite ve maliyet avantajı sağladı. Bugüne kadar OCMI üretim hatlarında gövdeden çekme ve ayaktan çekme mamüllerin üretiminde mekanik çenelerle kapeden çekme yöntemi uygulanmaktaydı. O/90 makinesinde üretilen gövdeler kapeli olarak OCMI makinesinin mekanik çeneli alt kafalarına yüklenmekte ve ayak ya da tablanın yapıştırılmasından sonra gövdeler kapelerden mekanik çeneler vasıtasıyla tutularak çekilmekteydi. Çekilen ürünler OCMI makinesinden sonra kesme işlemi için ikinci bir BOM makinesine gönderilmekte, kesme işleminden sonra soğutma fırınına gönderilmekteydi. Paşabahçe Eskişehir Fabrikası üretim öncesi ve sonrasında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve çekme prosesi verimliliğini artırmak için, yeni bir çekme prosesi olan vakumlu çekme prosesini geliştirdi. Vakumlu çekme prosesini başaran PB Eskişehir Fabrikası çalışanları rekabet gücü yüksek olan topluluğumuza rakipleri karşısında bir avantaj daha sağladı. Camifl Ambalaj Eskiflehir Fabrikas nda yang n e itimi ve tatbikat Acil Durum Eylem Planı gereği olarak yapılan eğitim ve tatbikat, Starscrescent firması eğitim uzmanı gözetiminde gerçekleştirildi. Camiş Ambalaj Eskişehir Fabrikası nda, tarihlerinde fabrika genelinde yangın eğitimi, eğitim sonrası tarihinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat senaryosunda; fabrikadaki muhtemel bir yangında, çalışanlar kısa zamanda fabrikayı tahliye ederek toplanma bölgesi ne geldi ve yine senaryo gereği çıkartılan yangın, söndürme ekipleri tarafından yangın tüpleri ve sulu söndürme sistemi ile müdahale edilerek Starscrescent firması eğitim uzmanı ve acil durum ekiplerinin katkıları sayesinde kısa zamanda kontrol altına alındı ve eğitim başarıyla tamamlandı. 10 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

11 Þirket Haberleri Paflabahçe K rklareli Fabrikas ISO Belgesi ald Paşabahçe Cam Kırklareli Fabrikası, Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki sonucunda TSE EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ni aldı. Çevre Yönetim Sistemi nin Şişecam Topluluğu na Entegrasyonu Projesi kapsamında çıkılan uzun ve zorlu yolda, üst yönetimin desteği ve tüm çalışanların katılımıyla başarıya ulaşıldı ve sıfır uygunsuzlukla belgeyi almaya hak kazandı. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve kirlenmenin yaşamı tehdit eden boyutlara ulaştığı günümüzde, çevre faktörü, gündemin en önemli maddeleri arasında yer almakta ve bilinçli tüketicinin temel beklentilerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan fabrika, sürdürülebilir bir kalkınmayı elde edebilmenin ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin tek yolunun çevre koruma ilkesinden geçtiğine inanmakta. Belge, bu ilkeye verilen önemin bir simgesi olup, rekabet gücünü arttırarak, yeni hedeflere koşmak için bir motivasyon unsurudur. Camın özü doğa, doğanın dostu cam Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan fabrika, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin tek yolunun çevre koruma ilkesinden geçtiğine inanmakta. sloganıyla her zaman vurgulanan çevre dostu ürünü üretirken de çevre dostu olma konusundaki kararlılığı devam ettirmek ve kurulan sistemin sürekliliğini sağlayarak daha da geliştirmek önümüzdeki dönemlerde temel hedeftir. Belge yenileme tetkiki Bu arada tarihlerinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından fabrikaya TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme tetkiki yapıldı. TSE görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, Kırklareli Fabrikası Kalite Yönetim Sistemi nin uygunluğunu sıfır hata ile biz kez daha ispatlayarak, sistemini 5. defadır belgelendirmeyi başardı. Kaliteli çalışmayı ve yaşamayı benimsemiş olan Kırklareli Fabrikası yönetimi ve çalışanları, kalite yolculuğundaki yollarına, bundan sonra da soluksuz devam edecek. Þiþecam Ocak-Þubat

12 Endüstri Ýliþkiler fiiflecam, OHSAS çal flmalar n bafllatt Sişecam Yönetim Kurulu nun tarihli kararı doğrultusunda topluluğumuz üretim şirketlerince 2008 yılı sonuna kadar OHSAS Belgesi nin alınmasına yönelik proje kapsamında oluşturulan proje ekibi çalışmalarına başladı. Projenin genel amacı; bir sistem ve koordinasyon anlayışıyla, topluluğumuz yurt içi/yurt dışı üretim tesislerinde OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nin kurulması, yürütülmesi, sürekliliğinin ve geliştirilmesinin sağlanması ve güvence altına alınması. Bu kapsamda öncelikle gruplarda grup temsilcileri ve işyerlerinde de işyeri yönetim sorumluları, işyeri proje liderleri ve ekipleri belirlenmiş bulunuyor. Genel müdürlük bünyesinde oluşturulan proje ekibi yapılacak çalışmalarda koordinasyon, teknik destek ve danışmanlık görevini üstlenecek, işyerlerindeki çalışmalar ise proje ekiplerince yürütülecek. Topluluğumuz şirketlerinden Soda Sanayii A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş. ve Trakya Cam Mersin Fabrikası bu belgeyi aldı. Diğer taraftan Anadolu Cam Mersin, Topkapı ve Yenişehir fabrikalarında da bu çalışmalar daha önce başlatılmış olup çalışmalarda bu kuruluşların deneyimlerinden de yararlanılacak. Bilindiği gibi OHSAS 18001, hem kabul gören ve belgelendirilebilen bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi nin oluşturulması, hem de kuruluşların kalite, çevre ve iş güvenliği sistemlerinin entegre edilmesi amacıyla hazırlanmış bir sistem. Ayrıca OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kılavuzu ise OHSAS i kurma sürecinde rehber olarak kullanılabilecek bir araç olacak. OHSAS in yararlar OHSAS belgesi sınai işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülmekte olan çalışmaların hem daha planlı, programlı ve talimatlara dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak, hem tüm ilgililer açısından sonuçların güvenilirliklerini pekiştirecek, hem de düzenlenecek prosedür, talimat ve formlarla Şişecam ortak standardı oluşturularak işletmeler genelinde uygulama birliği sağlayacak. Ayrıca OHSAS in uygulanmasında; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler belirlenerek ve kontrol altına alınır. Sürekli gelişme prensibi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında gelişme sağlanır. İş kazaları ve meslek hastalıkları en aza indirilerek çalışanların sağlıkları korunur ve sağlık harcamaları azalır. 12 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

13 Endüstri Ýliþkiler İş kazası maliyetleri düşürülür, iş performansı ve verimliliği artar, maliyet avantajı sağlanır. Kuruluşların, kaliteli ve uygun fiyatlı mal üretimi ile taahhütlerini zamanında yerine getirmelerine ilişkin güvenilirlikleri artar. Firma imajı güçlenir. Müşteride kalite ve mal teslimi güvencesi yaratarak rakiplere karşı rekabette üstünlük sağlanır. Yasaların ve müşterilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyulmasını istedikleri hususların sistemli bir şekilde takibi sağlanır. Resmi merciler önünde, kuruluşun yasalara, iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır, ceza riski azalır. İhracatta Avrupa Birliği nin bu konulardaki mevzuat dışı engellemelerine mani olunur. Çalışanın memnuniyeti ve güven duygusu artar. Çalışanların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanır. Uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Her boyutta, her sektördeki kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçlarına uygulanabilir. ISO 9001:2000 (Kalite) ve ISO (çevre) yönetim sistemlerine entegre edilebilme avantajı ile doküman, emek ve sistem tasarrufu sağlanır. Çal flmalar n hedefi Ana şirkette yapılacak çalışmalarda; OHSAS gereklerinin Şişecam birimlerinin ilgili politika ve stratejilerine entegre edilmesi, İş sağlığı ve güvenliği sistem ve gereğinin benimsenmesi, Yurtiçi ve yurtdışında kurulu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulma ve yürütülmesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Sistemin gereklerinin karşılanması ve geliştirilmesi, Üretim tesisleri için teknik destek ve koordinasyonun sağlanması öngörülmektedir. Üretim tesislerinde ise; OHSAS sisteminin kurulması ve geliştirilerek sürdürülmesi, Şişecam ın iş sağlığı ve güvenliği politika Görevler - sorumluluklar Grup Temsilcisi: Grup baflkanl klar nca görevlendirilen grup temsilcileri, gruplar na ba l iflyerlerinde SG yönetim sisteminin kurulmas, sürdürülmesi amac yla gerekli finansal ve organizasyon deste i sa layacaklar ve do rudan Grup Baflkan na rapor vereceklerdir. Temsilciler SG yönetim sistemi uygulamas na geçildikten sonra da pozisyonlar n ve sorumluluklar n sürdüreceklerdir. flyeri Yönetim Sorumlusu: Her iflyerinde yöneticiler aras ndan seçilecek bir müdür OHSAS SG yönetim sistemi gere i sistemin iflyerinde uygulanmas ndan, organizasyonundan ve uygulaman n sürdürülmesinden sorumlu olacakt r. flyeri Proje Lideri: Her iflyerince belirlenecek bir proje lideri, iflyerinde yap lacak çal flmalar n planlanmas ndan ve yürütülmesinden sorumlu olacakt r. flyeri Proje Ekibi: Her iflyeri yönetimi taraf ndan o iflyerinin de iflik bölümlerden seçilen kiflilerden oluflturulacak proje ekipleri de kendi iflyerindeki OHSAS SG yönetim sistemi çal flmalar n yürütecekler. ve stratejilerinin, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine uygulanması ve entegre edilmesi, Şişecam a sistematik veri akışı ve düzenli raporlamanın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Þiþecam Ocak-Þubat

14 Endüstri Ýliþkiler Trakya Cam Mersin Fabrikas ISG OHSAS TS Belgesi ald Trakya Cam Mersin Fabrikası 2006 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar sonunda ISG OH- SAS TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazandı. Fabrika Müdürü Ertan Tanyeli belgenin alınması ile ilgili olarak yaptığı toplantıda özetle şunları söyledi: 2006 yılında tüm çalışanlarımızın katkıları ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda tarihinden geçerli olmak üzere Türk Standartlar Enstitüsü onayı ile İSG OHSAS TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ni almış bulunmaktayız. Yönetim sistemleri kapsamında bu zamana kadar kurup işlettiğimiz; ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO EN Çevre Yönetim Sistemi İç ve Dış Müşteri beklentilerinin karşılanmasında proseslerimizin ve çevreye etkilerinin kontrol altında tutulmasına yönelik iken OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yapılan tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğini kontrol altına almayı hedeflemektedir. Şirketimizin aldığı ISO 9000, ISO 14000, OHSAS sertifikaları ile iç ve dış müşteri beklentilerinin karşılanmasında; duyarlılığı ve sürekli gelişimi ilke edinen, proseslerini bu yönde kontrol altında tutan ve sorgulayan kuruluş olma özelliğimiz ve taahhüdümüz belgelendirilmiş olmaktadır. Bu taahhüdümüz bizi kendimize, çevremize, tedarikçilerimize, alt yapımcılarımıza, hissedarlarımıza müşterilerimize, gelecek kuşaklara ve devletimize karşı uzun süreli bir yükümlülük altına sokmaktadır. Bu gerçekten hareketle, çalışmalarımızda daha titiz ve dikkatli olmamız ve her geçen gün daha iyiyi yapma sözümüzün gerçekleştiğini görmemiz gerekmektedir. Bu çalışmalara katkısı olan tüm personelimize teşekkür eder, el birliği gönül birliği içerisinde başarılarımızın devamını dilerim. Onaylanan belgenin flaması, de göndere çekildi. 14 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

15 Endüstri Ýliþkiler Topkap Fabrikas fiiflecam Büyük Onur Ödülü nü ald Topkap Fabrikas kaza s kl k oran n aral ks z 5 y l üst üste 10 un alt na düflürmeyi baflararak fiiflecam Büyük Onur Ödülü nü almaya hak kazand. Anadolu Cam Topkapı Fabrikası bir zoru başararak yılları arasında kaza sıklık oranını aralıksız 5 yıl üst üste 10 un altına düşürmeyi başararak Şişecam Büyük Onur Ödülü nü almaya hak kazandı. Şişecam Topluluğu nda yürütülen iş güvenliği çalışmaları kapsamında başarılı çalışmaları teşvik etmek ve kalıcı kılmak amacıyla yürürlüğe konulan Ödüllendirme Sistemi ne göre iş kazası sıklık oranı nı 5 yıl aralıksız üst üste veya aralıklı da olsa 10 yıl süreyle 10 ve altına düşüren işyerleri Şişecam Büyük Onur Ödülü almaya hak kazanıyor. Kule 3 te gerçekleştirilen ödül töreninde Cam Ambalaj Grup Başkanı Teoman Yenigün; Gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar sonucunda elde ettikleri bu üstün başarıdan dolayı Topkapı Fabrikası nın tüm çalışanlarını kutlar, bu başarılı çalışmaların üretime de yansıtılarak devam etmesini dilerim diyerek ödülü Fabrika Müdürü Serdar Özer e verdi. Öte yandan 2005 yılında, kaza sıklık oranını azaltan kuruluşlardan Camiş Ambalaj Tuzla Fabrikası, AC Topkapı, Trakya Cam Trakya, Trakya Cam Mersin Fabrikaları Onur Ödülü, Denizli Cam San. A.Ş, Ferro Döküm San. A.Ş, Cam Elyaf San. A.Ş. ile Trakya Cam Otocam ve PB Eskişehir Fabrikaları da Başarı Ödülü kazandı. Þiþecam Ocak-Þubat

16 Eðitim Etkinlikleri fiiflecam çal flanlar na e itim Yılın ilk ayında Şişecam eğitimleri, topluluğun tüm kuruluşlarından geniş bir katılımcı yelpazesi eşliğinde 14 farklı başlık altındaki 20 kurs ve seminerle gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin yanı sıra Telefonla İletişimde Kurumsal Profesyonellik eğitimi için toplam 30 çalışanımızın katıldığı pilot eğitim uygulaması yapıldı. Çalışanın kurumunu ve kendini günümüzün en yaygın iletişim aracı olan telefonu kullanırken nasıl doğru temsil edeceği ve profesyonel davranış sergileyeceğinin ele alındığı bu pilot çalışma, katılımcı memnuniyeti ile karşılandığı gibi konunun Şişecam eğitim repertuarında yer almasının yararlı ve gerekli olduğuna dair güçlü kanıtlar oluşturdu. Diğer taraftan bir dış eğitim kaynağı olarak yararlandığımız Oerlikon tarafından 31 Şişecam teknik elemanına verilen Elektrik Kaynağı Eğitimi kaynakçılarımızın Milli Eğitim Bakanlığı ndan onaylı kaynakçı sertifikaları almalarıyla başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bilgi bazlı iş yapmanın iş ortamında çok daha verimli sonuçlar yaratacağına inandıklarını vurgulayan katılımcılarımız, diğer mesai arkadaşlarının da benzer eğitim olanaklarından yararlanarak gelişimin yaygınlaşmasını ve teknik eğitimlerin sürekliliğini istediklerini dile getirdiler. Hangi e itimler verildi? Proje yönetimi Etkili insanların 7 alışkanlığı Beynin etkili kullanımı: Düşünce ağacı Müşteri odaklı örgüt kültürü Etkin dinleme ve hatırlama Grid: Takım kurma Yaratıcı düşünme Stres ve zaman yönetimi Elektrik kaynağı (örtülü elektrodla kaynak) İş yerlerinde olumlu ilişkiler ISO çevre yönetim sistemi temel eğitimi Saat ücretli personel için çevre bilinci geliştirme İşçi sağlığı ve iş güvenliği İşletmelerde savurganlıkların önlenmesi 16 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

17

18 Þirket Haberleri Oxyvit Kimya Fami-QS Sertifikas ald Türkiye nin ilk ve tek vitamin üreticisi ve dünyanın en büyük vitamin K3 üreticilerinden Oxyvit Kimya A.Ş., 14 Aralık 2006 tarihindeki denetim sonunda Fami-QS (Code of Practice for Feed Additive and Premixture Operators) Kalite Belgesi almaya hak kazandı. Belgelendirme kuruluşu SQS tarafından denetlenen ve ISO 9001: 2000 belgesine de sahip olan Oxyvit Kimya da, kalite sisteminin üretim ve yönetimin her aşamasında başarıyla uygulandığının görüldüğü denetçi tarafından ifade edildi. Oxyvit Kimya tarafından daha önceden sahip olunan HACCP (GMP +13) belgesi yerine daha kapsamlı olması nedeniyle Fami- QS belgesi alınması tercih edildi. Fami-QS nedir? Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 183/2005/EC sayılı yem hijyeni regülasyonu sonucunda oluşturulmuş bir kalite yönetim sistemidir. Sistemin amacı, ölçümler yapılmasını sağlayarak, yem zincirine giren katkı maddeleri ve premikslerin kalitesinin bozulmasına neden olabilecek riskleri azaltmak dolayısıyla yem hijyeni kanununun gereksinimlerini karşılamak olarak gösteriliyor. Oxyvit sodyum metabisülfit üretimine Oxyvit Kimya, Vitamin K3 ten sonra ikinci ürünü sodyum metabisülfitin de üretimine başladı. 29 Mart 2006 tarihinde inşaatına başlanan tesiste inşaat ve montaj işleri 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. ÇED Gerekli Değildir belgesinin de alınmasından sonra 6 Kasım 2006 tarihinde başlanan deneme üretiminin ardından üretime geçildi. Sodyum metabisülfit, kimya sanayiinde deri, kağıt, atık su arıtma, içme su arıtma gibi sektörlerin yanı sıra koruyucu amaçlı gıda katkı maddesi olarak da kullanılmakta (E-223). İç pazar satışlarının yanı sıra, üretimin % 60 ının ihraç edilmesi hedeflenmekte. 18 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

19 Þirket Haberleri Trakya Cam web sitesi yenilendi Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin ve ürünlerinin etkili bir şekilde tanıtılmasına katkıda bulunulması amacıyla web sitesi yenilendi. İçerik ve görsellik açısından kolay algılanabilirliğin ön planda tutulduğu sitede, kullanıcıya rahat ve hızlı hareket imkanı sağlayan bir tasarım tercih edildi. 1 Şubat 2007 tarihi itibarıyla; Trakya Cam kurumsal web sitesi ve mimari camlar web sitesi Türkçe-İngilizce olarak www. trakyacam.com.tr adresinde devreye girdi. bafllad Is cam yetkili üreticileri CE etiketinde bilgilendirildi Yalıtım camı ünitelerinde CE etiketi taşıma zorunluluğunun 1 Mart 2007 tarihinden itibaren başlayacak olması nedeniyle, 1 ve 8 Şubat ta Çayırova Sosyal Tesisleri nde yapılan toplantılarla Isıcam yetkili üreticilerine, konuyla ilgili bilgi verildi. Teknik Standartlar Müdürü Orhan Çorumluoğlu, Teknik Hizmetler Müdürü Haluk Güreren ve Araştırma Mühendisi Nilay Yamaç tarafından yapılan sunumlarda, sırasıyla; Yapılarda kullanılan düzcam ürünlerinin CE işaretlemesi, Isıcam ürünlerinde CE işaretlemesi, TS 3539 EN ya göre Isıcam üretiminde fabrika kontrolleri, TS EN nem geçirgenlik özellikleri deneyleri konuları aktarıldı. Þiþecam Ocak-Þubat

20 Fuarlar Anadolu Cam, uluslararas Ambalaj Endüstrisi Fuar nda Aralık 2006 tarihlerinde 12. si düzenlenen Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı na Anadolu Cam bu yıl da Camiş Ambalaj ile birlikte katıldı. Her türlü ambalaj malzemesi ve ambalaj sektörüne hizmet veren yan ürünlerin yer aldığı fuar yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisini çekti. 20 Þiþecam Ocak-Þubat 2007

21 Fuarlar Oxyvit, Eurotier Fuar nda (Soldan sağa) : Andres Pintaluba (Pintaluba S.A./Spain), Nafiz Usta, Fikret Baycal, Xavier Poy (Pintaluba S.A./Spain) Oxyvit A.Ş., Kasım 2006 tarihleri arasında dünyanın en önde gelen tavukçuluk ihtisas fuarlarından Hannover de düzenlenen Eurotier Fuarı na Kuzey Avrupa distribütörü Jadis Additiva B.V standında katıldı. Sektörün önemli firmalarının katıldığı ve konu ile ilgili binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda distribütörümüzle birlikte müşterilerimizle karşılıklı temaslar kuruldu, pazardaki gelişmelerle ilgili olarak görüşmelerde bulunuldu ve satışları daha da artırma yönünde gelişmeler kaydedildi. Şirketimizi Genel Müdür Nafiz Usta, Yurtdışı Pazarlama Sorumlusu Fikret Baycal ve Yurtiçi Pazarlama Sorumlusu Pelin Var temsil etti. Anadolu Cam, Anatolive 1. Avrasya Zeytin, Zeytinya ve Prosesleri Fuar nda Ocak 2007 tarihlerinde ise Anadolu Cam, İstanbul Fuar Merkezi nde düzenlenen Anatolive 1. Avrasya Zeytin, Zeytinyağı ve Prosesleri Fuarı na katıldı. Bu yıl birincisi düzenlenen fuarda zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile sektöre hizmet veren sanayiciler bir araya geldi. İçecek ve turizm fuarları salonları ile birlikte kurulan Anatolive Fuarı bu açıdan da ilgi gördü. Þiþecam Ocak-Þubat

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

BOLU ÇİMENTO DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İSG KURULLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

BOLU ÇİMENTO DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İSG KURULLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI Ç cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 BOLU ÇİMENTO DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İSG KURULLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI İş Sağlığı ve Güvenliği ile İSG Kurullarının Görev, Yetki ve

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

www.ozturkmakmetal.com KURUMSAL KİMLİĞİMİZ Firmamız 1989 yılında Öztürk Makina adıyla kurulmuş olup bu tarihten itibaren çeşitli sektörlerdeki firmaların ihtyaçları doğrultusun da sac parçaların Cnc Panç

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@inonu.edu.tr Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ

TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Her kuruluş faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bu, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir

Detaylı

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarında gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatları devam etmektedir. İSG İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması yayınlandı 17 Ağustos 1999 da meydana gelen, büyük can ve mal kaybına yol açan deprem felaketi,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

fabrika haberlri Bartın Çimento dan kan bağışı

fabrika haberlri Bartın Çimento dan kan bağışı Bartın Çimento dan kan bağışı Bartın Çimento sosyal sorumluluk çerçevesinde Türk Kızılay Derneği Zonguldak Kan Bağış Merkezi ile 04.02.2011 tarihinde Kan Bağışı Kampanyası düzenlemiştir. Fabrika Sağlık

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

İSG. İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG. İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 31 İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Akciğer Fonksiyon Çalışması Projesi Eğitimi Gerçekleştirildi Avrupa Çimento Üreticileri Birliği (CEMBUREAU) tarafından yürütülmekte olan Akciğer

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı.

Burak Boru, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti. Fatih Güneş tarafından yazıldı. Burak Boru, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti. Burak Boru, IFS Uygulamaları

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com

Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Yönetim sistemleri Birimi 0422 341 06 60 /2157 yonetimsistemleri@hotmail.com Çağdaş sağlık hizmetini, en kaliteli ve güvenilir şekilde, çevresine zarar vermeden sunmayı hedefleyen kurumumuz, çalışmalarını

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

İdealBülten. BOSB Tekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım Toplantısı Düzenlendi

İdealBülten. BOSB Tekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım Toplantısı Düzenlendi BOSB ekstil Kümesi Ara Dönem Paylaşım oplantısı Düzenlendi Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müdürlüğü tarafından Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil firmalarının rekabetçiliklerinin ve

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Fabrika Haberleri OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Adana Çimento Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ünal Öner 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle Mardin Çimento Genel Müdürlüğü ne ve Adana Çimento ÜNAL ÖNER

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir.

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir. FİRMA TANITIM Kuruluşundan itibaren doğru işi zamanında teslim etme anlayışı başarı odaklı yaklaşımıyla sektörün yetkin şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket politikası gereği yalnız inşaat sektöründe

Detaylı

Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Arçelik te İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları MARKALAR Arçelik Demek 1955 den bugüne yarım asırdan fazla tecrübe Ev yaşamına yönelik dayanıklı tüketim malları, komponentleri ve tüketici elektroniği ürünleri

Detaylı

AKÇANSA DAN TÜRKİYE NİN EN YÜKSEK PERFORMANSLI ÇEVRECİ ÇİMENTOSU: SAFKAN ÇİMENTO

AKÇANSA DAN TÜRKİYE NİN EN YÜKSEK PERFORMANSLI ÇEVRECİ ÇİMENTOSU: SAFKAN ÇİMENTO Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası AKÇANSA DAN TÜRKİYE NİN EN YÜKSEK PERFORMANSLI ÇEVRECİ ÇİMENTOSU: SAFKAN ÇİMENTO Akçansa, yenilikçi ve müşteri odaklı pazarlama anlayışı neticesinde geliştirdiği

Detaylı

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BÖLÜM 6. EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 6.1 MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) KAPSAMINDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI MİEM in kurulduğu 6 Temmuz 1998 tarihinden bugüne verilen eğitimin kalitesinin arttırılması

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız :

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız : HAKKIMIZDA Ankara merkezli Barkur Enerji-Petrol, her tür ve büyüklükte yapım sözleşmelerini yürütme yeteneğine sahip dinamik ve güçlü bir kadroyla hizmet vermektedir. Gerek yurt içi ofisleri ve gerekse

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

fark yaratın! www.disdostu.org

fark yaratın! www.disdostu.org Diş Dostu Kalite Belgesi ile fark yaratın! Diş dostu onay belgesini kullanarak, kliniğinizin hijyen standartlarına sahip olduğunu ve koruyucu hekimlik uygulamaları yaptığınızı belgeleyebilirsiniz Günümüzde

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

YALIN YÖNETİM DE İLETİŞİM SÜRECİ

YALIN YÖNETİM DE İLETİŞİM SÜRECİ YALIN YÖNETİM DE İLETİŞİM SÜRECİ Değişim olmadan gelişim olmaz. Değişim yönetiminin kullandığı araçlardan en vazgeçilmezi ise İLETİŞİM dir. Yeşim de insan odaklı bakış açımızın simgesi olan Önce İnsan

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 İLKSEN TAVŞANOĞLU EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ V. 1 AB NİN DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ ÖNCELİKLERİ Ulusal sınırlardan bağımsız,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İnsan Kaynakları. İnsan Kaynakları

2013 YILI Faaliyet. Raporu. İnsan Kaynakları. İnsan Kaynakları YILI YILI R a proayili rpuo r u 30 Raporu 30 İNSAN KAYNAKLARI (01.01. - 31.12.) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İSMMMO da Yönetimi; kurum için en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

Hedef Kalite olarak sizlere;

Hedef Kalite olarak sizlere; Hedef Kalite olarak sizlere; Yönetim Sistemleri (ISO) Danışmanlığı TSE Standartları için Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Belgelendirme Hizmetleri Marka & Patent Tescil Hizmetleri Web Sayfası Tasarımı

Detaylı

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills

Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 1 Kalite doğru ürün yada hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. Charles A. Mills CATERING16:Layout 1 12/15/15 1:02 PM Page 2 02 CATERING16:Layout

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

sizi ve işinizi önemsiyoruz.

sizi ve işinizi önemsiyoruz. sizi ve işinizi önemsiyoruz. DOĞA İş Güvenliği Kimdir? İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü nün oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılması, çalışma

Detaylı

Çiğdem Dedeoğlu Design PR. www.aykakapi.com.tr. Çiğdem Dedeoğlu Design PR

Çiğdem Dedeoğlu Design PR. www.aykakapi.com.tr. Çiğdem Dedeoğlu Design PR 2015 Ürün Kataloğu Çiğdem Dedeoğlu Design PR Çiğdem Dedeoğlu Design PR Tarihçe Kaliteli hizmet sloganını kendisine ilke edinen AY-KA KAPI 1992 yılından bu yana Malatya da çelik kapı sektöründe ciddi mesafeler

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Trakya Cam Sanayii Grubu ( Grup ), ana şirket olan Trakya Cam Sanayii

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SGK OLARAK SÜRATLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNAN KÖKLÜ BİR KURUM OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ -BUNDAN YILLAR ÖNCE İLAÇLARIN

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir.

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir. Şirket Profili Antak Enerji, Akdeniz Bölgesinde Fotovoltaik Modül üretim tesislerini kuran ve üretime başlayan ilk Türk firmasıyız. Firmamız Fotovoltaik modül üretim sektöründe 2010 yılından beri sürdürmektedir.

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri.

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyerinizde yürütülecek olan ve yasal zorunluluk içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Çalışma İş Yeri Hekimliği ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

Adana Çimento 8. Açık Kapı Şenliği yapıldı

Adana Çimento 8. Açık Kapı Şenliği yapıldı Adana Çimento 8. Açık Kapı Şenliği yapıldı Adana Çimento tarafından çalışanlarının aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratarak kaynaşmalarını sağlamak, eş ve çocuklarına baba ya da annelerinin

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN OKULİSTİK SINAVINDA ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE 1.Sİ OLDULAR

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN OKULİSTİK SINAVINDA ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE 1.Sİ OLDULAR TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN OKULİSTİK SINAVINDA ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYE 1.Sİ OLDULAR Gelişim ve başarının konu ve kazanım düzeyinde takip edilebildiği sürekli gelişen ve zenginleşen ölçme değerlendirme sistemlerine

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı