INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1

2

3 NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü (NEE), demografi alanında eğitim vermek ve nüfusa ilişkin konuların demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık boyutlarını inceleyen araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla 1967 yılında kurulmuştur. Enstitü nün çalışmaları eğitim, araştırma, demografik veri/bilgi üretilmesi ve yayılması olmak üzere üç ana başlık altında yer almaktadır. Enstitü, Türkiye de demografi alanında lisansüstü eğitim veren tek akademik kuruluştur. Enstitü eğitim programları disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bilim uzmanlığı programları ile mezunların istihdam edildikleri sahada bilgilerini profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle kullanabilmeleri, bilim doktorası programlarıyla da profesyonel çalışmaların yanı sıra, özgün akademik çalışmalar yapabilmeleri hedeflenmektedir. Enstitü nün eğitim programı, öğrencilerin demografi eğitimiyle birlikte özellikle örnekleme teknikleri ve kantitatif analiz konularında da yetkin niteliklere sahip olmalarını sağlamaktadır. Enstitü ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde hem ülke çapında büyük ölçekli araştırmalar hem de yerel düzeyde küçük ölçekli araştırmalar gerçekleştirmektedir. Araştırmalar arasında ayrı bir yer teşkil eden Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırmaları 1968 den bu yana sayımlar arası yıllara denk gelecek şekilde her beş yılda bir yapılmaktadır. Bu araştırmalarla Türkiye başka hiçbir ülkede olmadığı şekilde 40 yılı kapsayan bir dizi araştırma verisine ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir nüfus ve sağlık veri tabanına sahip olmuştur. Geçerli, güvenilir, konusundaki bilgi eksikliğini gideren ve uluslararası karşılaştırılabilir nitelikteki veriler/bilgiler, karar alıcılara yürütülecek politikalar konusunda bilinçli politika seçenekleri sunabilmek için kullanışlı bir veri tabanı ve analizi sağlarken, yaşamsal kayıt sistemimizden elde edilemeyen hız ve INSTITUTE OF POPULATION STUDIES Institute of Population Studies was founded in 1967 to provide education within the field of demography and to conduct surveys analyzing the demographic, social, economic, cultural and medical aspects of population studies. The activities of the Institute can be classified into three main categories as education, research, and production and dissemination of demographic data and publications. The Institute is the only academic institution in Turkey providing graduate education in the field of demography. The education programs of the Institute are carried out with a multidisciplinary approach. The master level programs aim to nurture graduates with the capability of using their knowledge with a professional approach in the field they are employed. The aim of the Ph.D. Programs, on the other hand, is to provide sufficient qualifications which will enable students/graduates to conduct novel academic research. The education programs of the Institute provide the students with the knowledge in the field of demography as well as sampling techniques and quantitative analysis. The Institute has been conducting both national and local surveys in collaboration with national and international agencies. Among the surveys is the Turkey Demographic and Health Survey that has been carried out since 1968 quinquennially in intercensal periods. With these surveys, Turkey has obtained data from surveys of 40 years and a database on population and health comparable with international standards. Relevant, reliable and comparable data/information constitutes a database that enables policy makers to perform advance data analysis in order to consider and evaluate policy alternatives. In addition, it also

4 göstergeleri de hesaplama olanağını sağlamaktadır. Enstitü yaptığı çalışmalarla nüfus çalışmalarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmakta ve demografik çalışmalarıyla akademik ve üniversite dışı kuruluşlar arasında önemli bir köprü görevi yürütmektedir. Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2012 yılının ikinci yarısında güncel ihtiyaçlara göre belirlenen hedefler doğrultusunda yeniden yapılanma süreci içerisine girmiş ve Nüfusbilim Anabilimdalı, Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilimdalı ve Politika ve Strateji Çalışmaları Anabilimdalı olmak üzere üç yeni anabilimdalı kurulmuştur. Nüfusbilim Anabilimdalı demografik verinin ve bilginin üretilmesi, kullanılması ve yaygınlaştırılması aracılığıyla nüfus konularında farkındalık ve duyarlılık yaratılmasına katkıda bulunmayı ve ilgili alanlarda politika geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilimdalı nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak, araştırma tasarlama, uygulama ve veri analizi konularına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Son olarak da Politika ve Strateji Çalışmaları Anabilimdalı kamu kurum ve kuruluşlarına dünya genelinde yaygınlaşan veriye dayalı politika üretimi yaklaşımı doğrultusunda politikaların analitik karar yöntemleri ile geliştirilmesi konularında destek vermeyi amaçlamaktadır. enables to estimate rates and indicators that cannot be calculated from vital registers. The Institute contributes to development and extension of population studies and serves as a bridge between academic and nonacademic organizations with its demographic studies Towards the contemporary and newly established goals, re-organization of Institute of Population Studies has been started in the second half of 2012 and three departments have been established, namely the Department of Demography, the Department of Social Survey Methodology, and the Department of Policy and Strategy Studies. The Department of Demography aims to increase the awareness in population studies and provide support for the development and implementation of policies in the related fields by contributing to the production, use, and dissemination of demographic data and information. The Department of Social Survey Methodology aims to contribute to the fields of survey design, survey implementation, and data analysis by using quantitative and qualitative methodologies. Finally, the Department of Policy and Strategy Studies aims to provide theoretical and practical support to public organizations in the field of evidence based policy making which involves developing policies by means of analytical decision-making methodologies.

5 NÜFUSBİLİM ANABİLİMDALI Yüksek Lisans Programı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye de demografi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren tek kurumdur. Programın eğitim dili İngilizcedir. Programa lisans derecesine sahip olan adaylar kabul edilmektedir. Programa başvuru ve girişte yabancı dil yeterlilik koşulları için Üniversitemiz NEE minimum koşulları aranır (KPDS ve ÜDS için 75 puan ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi). Programa başvuru ve girişte adayların ALES sınavından en az 70 (EA) almaları gerekmektedir. Nüfusbilim yüksek lisans derecesini almak için toplam 120 AKTS yi (21 ulusal krediyi) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk iki yarıyılı ders, takip eden iki yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce 60 AKTS lik (21 ulusal kredilik) derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Programda yüksek lisans derecesini alabilmek için zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. THE DEPARTMENT OF DEMOGRAPHY Master Program Hacettepe University Institute of Population Studies Department of Demography is the only academic institution in Turkey providing graduate education in the field of population. The medium of instruction is English for the program. The program accepts students with Bachelor s degrees. Whilst applying for and entering the program; students are required to bring a document proving their level of English; according to the HUIPS regulations (Equivalent to 75 points from KPDS or YDS; determined by the university). Whilst applying for and entering the program; students should have an ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Examination) score of 70 minimum. In order to get a master s degree on Demography, students need to complete 120 ECTS (21 national credits) credits. The program consists of 4 semesters; class taking in the first two semesters; and thesis writing in the last two semesters. Before proceeding with thesis work, 60 ECTS credits worth of classes should be completed.

6 Doktora Programı Demografi Anabilim Dalını içerecek olan doktora programında doğum, ölüm, göç gibi nüfusun temel bileşenleri ile araştırma teknikleri, sağlık gibi nüfusu ilgilendiren konularda eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Doktora programının eğitim dili İngilizcedir. Programa Nüfusbilim yüksek lisans programından mezun olan adaylar kabul edilmektedir. Yüksek lisansını nüfusbilim dışındaki alanlarda tamamlamış olan adaylar ise, bilimsel hazırlık programında belirtilen dersleri almak kaydıyla programa kabul edilmektedir. Programa başvuru ve girişte yabancı dil yeterlilik koşulları için Üniversitemiz NEE minimum koşulları aranır (KPDS ve ÜDS için 75 puan ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi). Programa başvuru ve girişte adayların ALES sınavından en az 70 (EA) almaları gerekmektedir. Nüfusbilim doktora derecesini almak için toplam 240 AKTS yi (21 ulusal kredilik ders ve tez döneminde alınan özel konular dersleri) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk üç yarıyılı ders, takip eden dördüncü yarıyıl doktora yeterlilik sınavına hazırlık ve son dört yarıyıl tez dönemleri olmak üzere toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce 120 AKTS lik (21 ulusal kredilik) derslerin tamamlanmış olması ve doktora yeterlilik sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Program mezunlarının araştırma yapan kurumlarda, başta kamu kurumlarının araştırma yapan birimleri olmak üzere uluslararası kuruluşlarda ve özel araştırma şirketlerinde çalışma olanağı vardır. Program dilinin İngilizce olması mezunların uluslararası projelerde görev alma olanaklarını arttırmaktadır. Ph.D. Program The Department of Demography offers a PhD program, the language of instruction of which are English. Our doctoral programme includes both compulsory and elective courses. The program accepts students with Master s degrees. Students who have completed their master s degrees in other disciplines are also accepted to the program with the condition that they take specified courses as scientific preparation. Whilst applying for and entering the program; students are required to bring a document proving their level of English; according to the HUIPS regulations (Equivalent to 75 points from KPDS or ÜDS; determined by the university). Whilst applying for and entering the program; students should have an ALES score of 70 minimum. In order to get a PhD degree on Demography, students need to complete 240 ECTS (21 national credits). The program consists of 8 semesters; class taking in the first four semesters; and thesis writing in the last four semesters. It is required to complete a minimum of 120 ECTS before starting the thesis work. Graduates from this program have the opportunity to work in research institutions especially in the research centers of public organizations, inrernational organizations and private sector foundations. As the medium of instruction is English, there is increased chance for the gtraduates to get a job in international projects.

7 SOSYAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ANABİLİMDALI Yüksek Lisans Programları Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı, eğitim dili İngilizce olan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim yüksek lisans programları sunmaktadır. Programa lisans derecesine sahip olan adaylar kabul edilmektedir. Programa başvuru ve girişte yabancı dil yeterlilik koşulları için Üniversitemiz NEE minimum koşulları aranır (KPDS ve ÜDS için 75 puan ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi). Programa başvuru ve girişte adayların ALES sınavından en az 70 (EA) almaları gerekmektedir. 1. Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans derecesini almak için en az toplam 120 AKTS yi (21 ulusal krediyi) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk iki yarıyılı ders, takip eden iki yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce en az 60 AKTS lik derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. 2. Sosyal Araştırma Yöntemleri tezsiz yüksek lisans derecesini almak için en az toplam 90 AKTS yi (30 ulusal krediyi) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk iki yarıyılı ders, takip eden dördüncü yarıyılı da dönem projesi ve ders olmak üzere toplam 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Dönem projesi çalışmasına başlamadan önce en az 60 AKTS lik derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. THE DEPARTMENT OF SOCIAL SURVEY METHODOLOGY Master Programs The Department of Social Survey Methodology offers a master s degree program; a non-thesis master s degree program; and another non-thesis master s program, the classes of which are taught in the evening. All offered programs are in English. The program accepts students with Bachelor s degrees. Whilst applying for and entering the program; students are required to bring a document proving their level of English; according to the HUIPS regulations (Equivalent to 75 points from KPDS or ÜDS; determined by the university). Whilst applying for and entering the program; students should have an ALES score of 70 minimum. 1. In order to get a master s degree on Social Survey Methodology, students need to complete 120 ECTS (21 national credits) credits. The program consists of 4 semesters; class taking in the first two semesters; and thesis writing in the last two semesters. Before proceeding with thesis work, 60 ECTS credits worth of classes should be completed. 2. In order to get a non-thesis master s degree on Social Survey Methodology, students need to complete 90 ECTS (30 national credits) credits. The program consists of 3 semesters; class taking in the first two semesters; and term project writing and class taking in the last semester. Before proceeding with the term project, 60 ECTS credits worth of classes should be completed.

8 Doktora programı Programa sosyal araştırma yöntemleri yüksek lisans programından mezun olan adaylar kabul edilmektedir. Yüksek lisansını demografi, istatistik veya diğer sosyal bilimler alanında tamamlamış olan adaylar ise, bilimsel hazırlık programında belirtilen dersleri almak kaydıyla programa kabul edilmektedir. Programa başvuru ve girişte yabancı dil yeterlilik koşulları için Üniversitemiz NEE minimum koşulları aranır (KPDS ve ÜDS için 75 puan ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi). Programa başvuru ve girişte adayların ALES sınavından en az 70 almaları gerekmektedir. Doktora programına kabul edilen, araştırma yöntemleri yüksek lisans derecesine sahip olmayan adayların, SAY601 Araştırma Yöntemlerinin Temelleri, SAY603 Veri Toplama Teknikleri ve SAY602 Sorukağıdı Tasarımı derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programını tamamlamaları beklenmektedir. Ph.D. Program The medium of instruction is English. Our doctoral program includes both compulsory and elective courses which offer a major specialization either in quantitative or qualitative techniques. The program accepts students with Master s degrees. Students who have completed their master s degrees in demography, statistics or other social sciences disciplines are also accepted to the program with the condition that they take specified courses as scientific preparation. The applicants are asked to provide an academic transcript of their Bachelor s and Master s degree; 2 head shot photos; a signed copy of their ID card (or equivalent document); a letter of intent; and two academic letters of recommendation. Whilst applying for and entering the program; students are required to bring a document proving their level of English; according to the HUIPS regulations (Equivalent to 75 points from KPDS or ÜDS; determined by the university). Whilst applying for and entering the program; students should have an ALES score of 70 minimum. Students who are accepted to the PhD program without a master s degree are expected to complete scientific preparation program that consists of SAY 601 Fundamentals of Social Survey Methodology, SAY 603 Data Collection Methods and SAY 602 Questionnaire Design.

9 Sosyal Araştırma Yöntemleri doktora derecesini almak için toplam en az 240 AKTS yi (21 ulusal krediyi) tamamlamak gerekmektedir. Program dört yarıyılı ders, takip eden dört yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Doktora programı öğrencileri seçmeli derslerini Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans programından da alabilirler. Ayrıca, danışmanlarının onayladığı en fazla iki seçmeli dersi diğer lisansüstü programlarından seçebilirler. Tez çalışmasına başlamadan önce en az 120 AKTS lik derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Program mezunlarının araştırma yapan kurumlarda, başta kamu kurumlarının araştırma yapan birimleri olmak üzere uluslararası kuruluşlarda ve özel araştırma şirketlerinde çalışma olanağı vardır. Program dilinin İngilizce olması mezunların uluslararası projelerde görev alma olanaklarını arttırmaktadır. In order to get a PhD degree on Social Survey Methodology, students need to complete 240 ECTS (21 national credits). The program consists of 8 semesters; class taking in the first four semesters; and thesis writing in the last four semesters. It is required to complete a minimum of 120 ECTS before starting the thesis work. Graduates from this program have the opportunity to work in research institutions especially in the research centers of public organizations, international organizations and private sector foundations. As the medium of instruction is English, this increases the chance of getting a job in international projects after graduation.

10 POLİTİKA VE STRATEJİ ÇALIŞMALARI ANABİLİMDALI Yüksek Lisans Programları Politika ve Strateji Anabilimdalı bünyesinde biri tezli ve diğeri tezsiz olmak üzere iki adet yüksek lisans programı yürütülmektedir. 1. Tezli Politika ve Strateji Çalışmaları Yüksek Lisans Programı: Programın normal süresi iki yıl (4 yarıyıl) olup öğrencilerin bu süre zarfında 12 kredilik 4 zorunlu ve 12 kredilik 4 seçmeli ders olmak üzere toplamda 24 kredilik 8 dersi başarı ile tamamlamaları beklenmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben öğrenci yüksek lisans tezi hazırlama aşamasına gelecektir. Programın eğitim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Programa başvuran adayların Türkiye den veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışında yürütülen programlardan lisans derecesine sahip olmaları, ALES sınavından en az 70 (EA) almaları, YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavlarından asgari taban puanı almış olmaları (taban puan YDS için 70) gerekmektedir. 2. Tezsiz Politika ve Strateji Çalışmaları Yüksek Lisans Programı: Programın normal süresi bir buçuk yıl (3 yarıyıl) olup öğrencilerin bu süre zarfında 12 kredilik 4 zorunlu ve 21 kredilik 7 seçmeli ders olmak üzere toplamda 33 kredilik 11 dersi ve bir dönem projesi dersinin başarı ile tamamlamaları beklenmektedir. Programın eğitim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Programa başvuran adayların Türkiye de veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışında yürütülen programlardan lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlilik derecesi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe Senatosu tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. THE DEPARTMENT OF POLICY AND STRATEGY STUDIES Master Programs The Department of Policy and Strategy Studies provides two M.Sc. programs. 1. M.Sc. Program in Policy and Strategy Studies with thesis: The normal duration of the program is 2 years (4 semesters). A student has to successfully complete minimum of 24 credits of coursework (8 courses) in which 12 credits (4 courses) are compulsory and 12 credits (4 courses) are elective. Following the completion of course requirements student starts the process of writing a M.Sc. thesis. The medium of instruction is English. The applicants are required to hold an undergraduate degree, score a minimum of 70 on the ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Examination), and score the standard minimum on one of the English proficiency tests approved by the Inter-University Board (the minimum score for YDS is 70). 2. M.Sc. Program in Policy and Strategy Studies with nonthesis: The normal duration of the program is 1.5 years (3 semesters). A student has to successfully complete minimum of 33 credits of coursework (11 courses) in which 12 credits (4 courses) are compulsory and 21 credits (7 courses) are elective. The medium of instruction is Turkish. The applicants are required to hold an undergraduate degree and Turkish proficiency of non-resident alien applicants are evaluated based upon their scores on exam specified by Hacettepe Senate following Hacettepe University Education and Examination Guidelines of Graduate Studies and Program Directives.

11 Doktora Programı Programın normal süresi dört yıl (8 yarıyıl) olup öğrencilerin bu süre zarfında 9 kredilik 3 zorunlu ve 18 kredilik 6 seçmeli ders olmak üzere toplamda en az 27 kredilik 9 dersi başarı ile tamamlamaları beklenmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben öğrenci doktora tezi hazırlama aşamasına gelecektir. Programın eğitim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Programa başvuran adayların Türkiye den veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışında yürütülen programlardan yüksek lisans derecesine sahip olmaları, ALES sınavından en az 70 (EA) almaları, YDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavlarından asgari taban puanı almış olmaları (taban puan YDS için 70) gerekmektedir. Ph.D. Program The normal duration of the program is 4 years (8 semesters). A student has to successfully complete minimum of 27 credits of coursework (9 courses) in which 9 credits (3 courses) are compulsory and 18 credits (6 courses) are elective. Following the completion of course requirements student starts the process of writing a Ph.D. dissertation. The medium of instruction is English. The applicants are required to hold a Master s degree, score a minimum of 70 on the ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Examination), and score the standard minimum on one of the English proficiency tests approved by the Inter-University Board (the minimum score for YDS is 70).

12 Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Medya, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü işbirliği ile hazırlanmıştır

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme Değişim Programı Mevlana Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Exchange Programme 2 Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey

A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey Elementary Education Online, 11(3), 660-670, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 660-670, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany,

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Bilgi Teknolojisi Kemerburgaz Çözümleri Üniversitesi Yüksek Lisans Programları www.kemerburgaz.edu.tr BİREYSEL YE TKİNLİK İnsan kaynakları oluşumunda rekabet gücü yüksek aranan birey olabilmenin

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Mart / March 2013 Sayı / Issue 6 Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Authorizations, accreditations and partnerships in our trainings 2012 yılının CFO su Coşkun

Detaylı

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi*

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* Evaluation of the 2 nd Grade English Language Curriculum M. Fatih ALKAN**, Mehmet ARSLAN*** 1 Öz Bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

Domain of Culture in Foreign Language Teachers. Competency: A Comparison of Turkey and China

Domain of Culture in Foreign Language Teachers. Competency: A Comparison of Turkey and China Domain of Culture in Foreign Language Teachers Competency: A Comparison of Turkey and China Kadriye Dilek AKPINAR 1 & Filiz METE 2 ABSTRACT This study reviews comparatively Foreign Language (FL) teacher

Detaylı

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi Fatma ÖZÜDOĞRU 1 & Oktay Cem ADIGÜZEL 2 Özet: Türkiye de ilk

Detaylı

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Sultan Demircan Dr. Eda Gürlen Funda Uysal Hacettepe Üniversitesi Özet Öğrenciler ilkokula farklı yaşlarda

Detaylı

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi *

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi * Educational Administration: Theory and Practice Winter 2008, Issue 53, pp: 99-122 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2008, Sayı 53, ss: 99-122 Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı