INTRODUCTION GENEL TANITIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTRODUCTION GENEL TANITIM"

Transkript

1

2 GENEL TANITIM Köklü bir geçmişe sahip olan Enstitümüz, sağlık bilimleri alanında Ülkemizin en önde gelen kurumlarından birisi olan Hacettepe Üniversitesi nde, bağımsız olarak araştırma yapabilen, etkin, üretken bilim insanı yetiştirerek ve eğitimde bilimsel araştırmanın önemini vurgulayarak lisansüstü eğitim hizmeti vermektedir. Tez çalışmaları sürekli bir öğrenme, değişme ve yeni durumlara uyum sağlama sürecidir. Bu sürecin üretkenlik, çalışkanlık, disiplin, iletişim ve sebat içerdiği kadar sağlam ahlaki temeller üzerinde de kurulmuş olması, gerek ulusal ve gerekse evrensel düzeyde önemli sorunları çözecek nitelikte olması, son derece önemlidir. Ülke sağlığına yönelik araştırma ve uygulamaları yönlendirecek sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir sorumluluk payı bulunan Enstitümüz, bu görevlerini Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri bünyesinde bulunan 60 anabilim dalında 135 programda; 59 tezli, 11 tezsiz yüksek lisans programı, 62 doktora ve 3 bütünleşik doktora programı ile gerçekleştirmektedir yılı başında enstitümüzde toplam 1314 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüz bünyesinde açılan multidisipliner programlar arasında yer alan Kök Hücre ve Biyoinformatik gibi günümüzün popüler, bilimsel, branşlarında yetişmiş akademisyen ihtiyacını sağlamada öncülük etmektedir. INTRODUCTION Graduate School of Health Sciences is one of the leading institutes serving graduate education of health sciences at Hacettepe University. Graduate School of Health Sciences aims to train students to make them scientists and experts by providing the highest standard of postgraduate education in an environment that gives the opportunity to present their potentials to contribute to the universal science. Thesis work is a process of continuous learning, innovation and adaptation to new conditions. It is important that this process also includes productivity, hard-work, discipline, communication and patience as well as moral values and to solve problems both in national and universal level. In this respect our institute has a mission to train scientists to meet the needs in Health Sciences i.e. Dentistry, Pharmacy, Nursery, Medicine, Nutrition and Dietetics, Physical Therapy and Rehabilitation and other health sciences. The institute includes 60 departments, 135 Programs (59 master programs with thesis, 11 non-thesis, 62 PhD programs and 3 integrated programs). Graduate School of Health Sciences has 1314 master and PhD students in the beginning of As multidisciplinary programs in our Graduate School Philosophy in Stem Cell and Bioinformatics are popular and have a pioneer role for the training of academicians to other universities.

3 Her yıl Enstitümüzce hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez, web sayfamızda ilan edilen kontenjanlar dahilinde Türk ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınmaktadır. Belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyen öğrenciler de özel öğrenci olarak Enstitümüzden ders alabilmektedirler. Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurum içinde ağırlıklı bir yere sahip olup, programları yürüten anabilim dallarında bulunan toplam 740 öğretim üyesi ve motivasyonu yüksek, iyi yetişmiş enstitü bünyesinde çalışan 13 idari personeli ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. Enstitümüz ulusal Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile ilişki içerisindedir. Ortak toplantı ve komisyonlarda görev almaktadır. Avrupa da biyotıp ve sağlık bilimleri alanlarında doktora eğitiminin organizasyonu ve standardize edilmesi amacıyla kurulmuş olan ORPHEUS un üyesidir. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Yükseköğretim Kurumu tarafından yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Araştırma Görevlisi alımıyla Enstitümüze görevlendirmeler yapmaktadır. Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik (MD-PhD) Programı Enstitümüz, Tıp Fakültesi öğrencilerinin 3. sınıftan itibaren dahil oldukları Tıp-Bilim Doktoru bütünleşik programında (MD-PhD programı) doktora eğitimi olanağı sağlamaktadır. Erasmus Enstitümüz ulusal düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini uluslararası platformlara taşıyarak Avrupa Birliği Ofisinin desteği ile ERASMUS öğrenci programları ile yurt dışına öğrenci göndermekte ve yurt dışından da öğrenci kabul ederek öğrencilerimizin uluslararası alanda da tecrübe kazanmasına destek olmaktadır. According to the academic calendar approved by the University Senate, our accepts Turkish and Foreign students twice a year. Additionally, students may also participate to the graduate courses without being registered as a full-time student. The departments providing the programs have a total of highly motivated 740 faculty members and, 13 administrative staff operates the administrative part of the programs within the Institute. Our institute has good contacts with other national institutes of health sciences and a member of Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System, ORPHEUS. Teaching Staff Training Program (ÖYP) Teaching Staff Training Program offers graduate education to research assistants, thus educating the future teaching staff for recently established universities. MD-PhD program Third year medical students are selected to complete both MD and PhD programs together. Erasmus Our institute collaborates with other European Universities to organize the student exchange programs via Erasmus with the help of European Union Office at Hacettepe University.

4 MİSYON Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. VİZYON Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır. PROGRAMLARIMIZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Doktora Programı Cerrahi, Tedavi, Endodonti, Ortodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Pedodonti, Periodontoloji, Protez ECZACILIK FAKÜLTESİ Analitik Kimya, Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı, Eczacılık Temel Bilimleri, Farmakognozi, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Teknoloji, Kozmetoloji, Farmasötik Toksikoloji, Radyofarmasi, Farmasötik Botanik Tezsiz Yüksek Lisans Programları Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandrıma Esasları, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Teknoloji, Kozmetoloji MISSION Graduate School of Health Sciences aims to train students to make them scientists and experts by providing the highest standard of post graduate education in an environment that gives the opportunity to present their. VISION Graduate School of Health Sciences aims to be an institution that trains scientists and experts who can be the leader in the chancing world conditions, open new horizons in the field of health sciences and be preferred and respected in international levels. GRADUATE PROGRAMS FACULTY OF DENTISTRY Oral Surgery, Conservative Dentistry, Endodontics, Orthodontics, Oral Diagnosis and Radiology, Pedodontics, Periodontology, Prostodontics FACULTY OF PHARMACY Pharmacy, Pharmacognosy, Pharmaceutical Biotechnology, Pharmaceutical Botany, Pharmaceutical Chemistry, Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Pharmaceutical Technology, Cosmetology, Pharmaceutical Toxicology, Radiopharmacy Non-thesis Registration of Medicinal Products, Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Pharmaceutical Technology, and Cosmetology

5 Analitik Kimya, Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı, Farmakognozi, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Radyofarmasi. Bütünleşik Doktora Programı Farmasötik Toksikoloji HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, İç Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği Bütünleşik Doktora Programı Hemşirelik Esasları ve Yönetimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel Eğitim, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiopulmoner Rehabilitasyon, Protez Ortez-Biomekanik, Spor Fizyoterapistliği, Ergoterapi, Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplum Beslenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri Analytical Chemistry, Pharmacy Management Legislation, Pharmacognosy, Pharmaceutical Biotechnology, Pharmaceutical Chemistry, Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Pharmaceutical Technology, Pharmaceutical Toxicology, Radiopharmacy Integrated PhD Pharmaceutical Toxicology FACULTY OF NURSING Surgical Nursing, Pediatric Nursing, Obstetrics and Gynecological Nursing, Public Health Nursing, Fundamentals of Nursing, Nursing Services Administration, Psychiatric Nursing, and Internal Medicine Nursing Surgical Nursing, Pediatric Nursing, Obstetrics and Gynecological Nursing, Fundamentals of Nursing, Public Health Nursing, Psychiatric Nursing, Internal Medicine Nursing Integrated PhD Fundamentals and Management Nursing FACULTY OF HEALTH SCIENCES Nutritional Sciences, Dietetics, Food Service Systems, Community Nutrition, Child Development and Education, Special Education, Physical Therapy and Rehabilitation, Occupational Therapy, Cardiopulmonary Rehabilitation, Prosthetics, Orthotics and Biomechanics, Sports Physiotherapy

6 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Beslenme ve Diyetetik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiopulmoner Rehabilitasyon, Protez-Ortez-Biomekanik, Spor Fizyoterapistliği, Ergoterapi, Beslenme ve Diyetetik SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Tezli Yüksek Lisans Programı Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora Programı Spor Bilimleri ve Teknolojisi TIP FAKÜLTESİ Anatomi, Biyokimya, Biyofizik, Biyoistatistik, Farmakoloji, Fizyoloji, Eğitim Odyolojisi, Odyolojisi ve Konuşma Bozuklukları, Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıp Eğitimi Anatomi, Biyokimya, Biyofizik, Biyoistatistik, Tıp Etiği ve Tarihi, Farmakoloji, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, Eğitim Odyolojisi, Odyolojisi ve Konuşma Bozuklukları, Mikrobiyoloji, İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Tıbbi Biyoloji Bütünleşik Doktora Programı Biyoistatistik ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ Tezli Yüksek Lisans Programı İmmünoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programları Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar, Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar, Çocuk istismarı ve ihmali Doktora Programı Aile Sağlığı, Adolesan, Genetik, İmmünoloji, Nütrisyon ve Metabolizma, Sosyal Pediatri Non thesis master program Nutrition and Dietetics Nutrition And Dietetics, Child Development and Education, Physical Therapy and Rehabilitation, Occupational Therapy, Cardiopulmonary Rehabilitation, Prosthetics Orthotics and Biomechanics, Sports Physiotherapy FACULTY OF SPORT SCIENCES Master Program Sport Sciences and Technology PhD Program Sport Sciences and Technology FACULTY OF MEDICINE Anatomy, Biochemistry, Biophysics, Biostatistics, Pharmacology, Physiology, Educational Audiology, Audiology And Speech Pathology, Microbiology, Medical Biology, and Medical Education. PhD Program Anatomy, Biophysics, Biostatistics, Biochemistry, Pharmacology, History of Medical and Ethics,Physiology, Educational Audiology, Audiology And Speech Pathology, Microbiology, Medical Biology, Histology-Embryology, Advanced Plastic And Reconstructive Surgery Integrated PhD Biostatistics INSTITUTE OF CHILD HEALTH Master Program Immunology Non Thesis Pediatric Autoinflammatory Diseases, Pediatric Neuromuscular Disorders, Child Abuse and Neglect Adolescent Health, Family Health, Genetics, Immunology, Nutrition and Metabolism, Social Pediatrics

7 HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ Afetlerde Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Gıda Bilimleri, Sağlık Yönetimi, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Sağlık Eğitimi, İş Sağlığı, Çevre Hekimliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Halk Sağlığı Sağlık Yönetimi, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Sağlık Eğitimi, İş Sağlığı KANSER ENSTİTÜSÜ Radyoterapi Fiziği, Kanser Epidemiyolojisi, Kanser Biyokimyası, Temel İmmünoloji, Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Radyoterapi Fiziği, Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ Tezsiz Yüksek Lisans Programları Klinik Nörolojik Bilimler, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi İleri Nörolojik Bilimler, Temel Nörolojik Bilimler,Nöro Elektrofizyoloji SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tezli Yüksek Lisans Programı Biyoinformatik Doktora Programı Kök Hücre Bilimleri ve Rejeneratif Tıp ALES Dil Mezuniyet Kredisi Eğitim Süresi Tezli YL 60 60* 120 AKTS 3 yıl (6 dönem) Tezsiz YL 60** 60* 90 AKTS 3 yıl (6 dönem) Doktora AKTS 6 yıl (12 dönem) Bütünleşik Doktora AKTS 9 yıl (18 dönem) * Başvurularda yabancı dil puanı ön koşul değildir. Yabancı dil puanını sağlayamayan, sınavlarda başarılı olan öğrencilerimize 1 yıl dil hazırlık süresi verilmektedir. **Klinik Nörolojik Bilimler Tezsis Yüksek Lisans programın da ALES koşulu aranmamaktadır. INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH Environmental Medicine, Epidemiology, Health Management in Disasters, Nutritional And Food Sciences, Public Health, Health Administration, Occupational Health, Health Education Non Thesis Master Program Public Health Epidemiology, Public Health, Health Administration, Occupational Health, Health Education INSTITUTE OF CANCER Radiation Therapy Physics, Cancer Epidemiology, Cancer Biochemistry, Basic Immunology, Tumor Biology and Immunology Radiation Therapy Physics, Tumor Biology and Immunology INSTITUTE OF NEUROLOGICAL SCIENCES AND PSYCHIATRY Non thesis master programs Clinical Neurological Sciences, Consultation Liaison Psychiatry Advanced Neurological Sciences, Basic Neurological Sciences, Neuro-Electrophysiology GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES Master Program Bioinformatics PhD Program Philosophy in Stem Cell ALES score Language Score Credits Period Master 60 60* 120 ACTS 3 years (6 terms) Non thesis master 60** 60* 90 ACTS 3 years (6 terms) PhD ACTS 6 years (12 terms) Integrated PhD ACTS 9 years (18 terms) * Language score is not a requirement during the application step. Students are allowed to study English for a year. ** ALES is not a requirement for non thesis master program in Clinical Neurological Sciences.

8 Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Medya, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü işbirliği ile hazırlanmıştır

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi. İngiliz Dili ve Edebiyatı Psikoloji

Fen - Edebiyat Fakültesi. İngiliz Dili ve Edebiyatı Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2015-2016 Dekanın Mesajı Sevgili Gençler, Melikşah Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi nin bölümlerinde 2009 yılında eğitim öğretime başlandı. Fakültemiz, Matematik ve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Bilgi Teknolojisi Kemerburgaz Çözümleri Üniversitesi Yüksek Lisans Programları www.kemerburgaz.edu.tr BİREYSEL YE TKİNLİK İnsan kaynakları oluşumunda rekabet gücü yüksek aranan birey olabilmenin

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme Değişim Programı Mevlana Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi *

Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik Danışman Eğitimi * Educational Administration: Theory and Practice Winter 2008, Issue 53, pp: 99-122 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2008, Sayı 53, ss: 99-122 Avrupa Birliği, Bologna Süreci Ve Türkiye de Psikolojik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE / TEDAVĠSĠ Doktora 5 55 55 SAY Tezli Yüksek

Detaylı

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Exchange Programme 2 Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

ÖĞRENCI TANITIM BROŞÜRÜ

ÖĞRENCI TANITIM BROŞÜRÜ New Haven Üniversitesi Uluslararası ÖĞRENCI TANITIM BROŞÜRÜ Neden Dünyanın Dört Bir Yanından Öğrenciler EĞİTİM İÇİN UNH Yİ TERCİH EDİYOR? Konum Yaklaşık 325.000 m2 bir alana yayılan kampüsümüz, New York

Detaylı

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları Education ProgramGlobal Education Program gitim Programları amlari Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Global Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ Sağlık sektöründeki derin tecrübemizi profesyonel yönetici ve öğretim üyesi kadromuz ve mükemmel bir altyapı ile birleştirdik. Öğrencilerimize

Detaylı

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings Eğitim ve Bilim 2009, Cilt 34, Sayı 154 Education and Science 2009, Vol. 34, No 154 Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Social Work in School Settings Cengiz ÖZBESLER * Veli DUYAN ** Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı