TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek"

Transkript

1 1 TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek Lisans Tezi) Hatice Nermin YILMAZ Kütahya 2010

2 i T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ Danışman Doç. Dr. CÜNEYT KOYUNCU Hazırlayan HATİCE NERMİN YILMAZ Kütahya-2010

3 ii Kabul ve Onay Hatice Nermin YILMAZ ın hazırladığı Türkiye de Katılım Bankaları Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti: Türkiye Finans Katılım Bankası Örneği başlıklı Yüksek Lisans tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğin ilgili maddelerine göre değerlendirilip kabul edilmiştir. / /2010 Tez Jürisi Kabul İmza Red Doç. Dr. Cüneyt KOYUNCU (Danışman) Doç. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ Yrd. Doç. Dr. Ali TEKİNŞEN Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 iii Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum Türkiye de Katılım Bankaları Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti: Türkiye Finans Katılım Bankası Örneği adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. / /2010 Hatice Nermin YILMAZ

5 iv ÖZGEÇMİŞ 1984 Kars ın Kağızman ilçesinde doğdu, ilköğretim ve liseyi Denizli de tamamladı yıllarında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde Halkla İlişkiler Bölümü nden, yıllarında da Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Para-Banka Bilim Dalı nda Yüksek Lisans a başladı. Yüksek Lisans a devam ederken 2007 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Isparta Şubesi nde işe başladı. Halen Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ. Denizli Şubesi nde operasyon bölümünde görev yapmaktadır.

6 v ÖZET TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ YILMAZ, Hatice Nermin Yüksek Lisans Tezi, İktisat Ana Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cüneyt KOYUNCU Haziran, 2010, 166 sayfa Dünyada büyük bir gelişim trendine giren faizsiz bankacılık prensiplerinin pratiğe aktarılması konusundaki girişimler, 1970 li yıllarda düşünce aşamasından çıkıp uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Faizsiz Bankacılık adı altında yaygınlaşan katılım bankaları, başlangıçta müslüman ülkelerde faaliyet gösterirken bugün tüm dünyada, tasarrufların değerlendirilmesi ihtiyacıyla gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Türkiye de 1983 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmasına izin verilen ve Özel Finans Kurumu diye adlandırılan bu kuruluşlar; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nda yapılan değişiklikle 2006 yılından itibaren yeni adıyla Katılım Bankaları olarak son on yıldır büyük bir gelişme kaydetmiştir. Yapılan değişiklikle katılım bankalarının, Bankalar Kanununa tabi ve ticari bankalar ile eşit haklara sahip olmasının gelişiminde büyük etkisi vardır. Rekabetin sürekli arttığı günümüz koşullarında bankaların fark yaratabilmek ve başarılarını arttırabilmek için yoğun çalışmalarda bulunduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Modern pazarlama anlayışından yola çıkarak, bankaların başarılarını arttırabilmek için öncelikli amacı müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktır. Çalışmamızda katılım bankalarının dünyadaki ve Türkiye deki gelişim sürecine değinilmiş, bu bankaların faaliyet alanları, ekonomiye katkıları ve karşılaştığı sorunlar hakkında bilgiler verilmiş ve müşteri memnuniyeti üzerine Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları; Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinin bulunduğu başta Denizli ili olmak üzere; İstanbul, Bursa, Ankara, Isparta, Antalya, Manisa, Uşak, İzmir, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Katılım Bankası, Faizsiz Bankacılık, Müşteri Memnuniyeti, Özel Finans Kurumları

7 vi ABSTRACT DEVELOPMENTS IN PARTICIPATION BANKING SECTOR IN TURKEY AND CUSTOMER PLEASURE IN PARTICIPATION BANKS: THE CASE OF TÜRKİYE FİNANS PARTICIPATION BANK YILMAZ, Hatice Nermin Master programme thesis, Field of Economics Advisor of Thesis: Associate Professor Cüneyt KOYUNCU June, 2010, 166 pages Initiatives, concerning transfering the principles of interest-free banking into practice which has become a major development trend around the world, began to find out areas of application from the idea-stage in the 1970s. Became widespread within the name of "interest-free banking", Participation Banks have originally been operating in Muslim sayıries; however today all around the world these banks are gradually gaining more importance in need of evaluating the savings. These institutions, formerly named as "Private Financial Institutions", were granted permission to be established by decree in 1983; and later on with the amendment of No.5411 Banking Law with their new name "Participation Banks" since 2006, these institutions have showed an enormous improvement in the last decade. With the amendment, Participation Banks have greatly benefited from being depended on Banking Law and having equal rights with commercial banks. In today's conditions where the competition is continually increasing, it is an inevitable fact that banks are in hard-work to make a difference and advance their success. Setting out from the concept of modern marketing, the priority aim of the banks to advance their success is to move the customer satisfaction to the highest level. In this study, evolution process of Participation Banks in the world and in Turkey is mentioned; the information is given regarding these banks' operating areas, their contributions to the economy and the problems they face with; and a survey about customer satisfaction is conducted on a Türkiye Finans Participation bank. The questionnaire is applied on the branches of Turkiye Finans Participation Bank in Denizli, Istanbul, Bursa, Ankara, Isparta, Antalya, Manisa, Usak, Izmir, Rize, Adıyaman, Kahramanmaras. Keywords: Participation Banking, Interest-free Banking, Customer Pleasure, Private Financial Institutions

8 vii İÇİNDEKİLER ÖZET...v ABSTRACT...vi İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ...xii ŞEKİLLER LİSTESİ...xvi KISALTMALAR...xvii TEZ METNİ...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ SİSTEM VE KATILIM BANKALARI 1.1. MALİ SİSTEM VE MODERN BANKACILIK Mali Sistem ve İşlevleri Modern Bankacılık Kavramı ve Bankaların Sınıflandırılması Hukuki Yapılarına Göre Bankalar Sermayelerine Göre Bankalar Faaliyetlerinin Özelliklerine Göre Bankalar Faaliyet Gösterdikleri Yerlere Göre Bankalar Ekonomik Fonksiyonlarına Göre Bankalar Modern Bankacılık Fonksiyonları KATILIM BANKALARI KAVRAMI Katılım Bankalarının Tanımı Katılım Bankalarının Yasal Çerçevesi Katılım Bankalarının Mali Yapısı Katılım Bankalarının Temel Prensipleri ve Sunduğu Hizmetler Katılım Bankalarını Ortaya Çıkaran Nedenler Ekonomik Nedenler Dini Nedenler Sosyal Nedenler KATILIM BANKACILIĞININ DÜNYA DA GELİŞİMİ Mısır Kuveyt ve Diğer Körfez Ülkeleri Suudi Arabistan...19

9 viii İran, Pakistan, Suriye ve Katar Sudan, Ürdün ve Malezya İngiltere ABD ve Diğer Batı Ülkeleri KATILIM BANKACLIĞININ TÜRKİYE DE GELİŞİMİ Katılım Bankalarının Faaliyet Alanları, Ekonomiye Katkıları Ve Karşılaştığı Sorunlar Fon Toplama Faaliyetleri Özel Cari Hesaplar Özel Cari Hesapların Özellikleri Özel Cari Hesapların Müşteriye ve Bankaya Faydaları Özel Cari Hesaplarda Toplanan Fonların Kullanımı Hesap Sahibinin İmtiyazlı Alacaklı Durumu Katılma Hesapları Katılma Hesaplarının Özellikleri Katılma Hesaplarının Müşteriye ve Bankaya Faydaları Aktif Hesaplar (Ara Dönem Kar Payı Ödemeli Katılma Hesabı) Özel Fon Havuzları Fon Kullandırma Faaliyetleri Nakdi Krediler Kurumsal Finansman Desteği Bireysel Finansman Desteği Kar-Zarar Ortaklığı Yatırımı Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı Finansal Kiralama (Leasing) Gayri Nakdi Krediler Teminat Mektupları Akreditifler Aval Kabul Kredileri Harici Garantiler Katılım Bankalarının Ekonomiye Katkıları Katılım Bankaları Ekonomiye Taze Kaynak Sağlamaktadır Katılım Bankaları Reel Ekonomiye Finansman Sağlamaktadır KOBİ lerin Finansmanıyla Ekonomiye Katkı Sağlamaktadır Katılım Bankalarının Karşılaştığı Sorunlar Türkiye de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Asya Katılım Bankası A.Ş...43

10 ix İKİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ 2.1. MÜŞTERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Müşteri Kavramı İç Müşteri Dış Müşteri Müşteri Memnuniyeti Kavramı ve Önemi Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Ürün Kalitesi Servis Kalitesi Hizmet Kalitesi Beklentiler Müşteri Memnuniyetini Sağlama Yolları MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesinin Nedenleri Müşteri Kaybı ve Maliyeti Müşteriyi Elde Tutmanın Değeri Karlılık Müşteri Memnuniyetine Odaklanma Nedenleri MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ BANKACILIK HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ...60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ 3.1. KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ Veri Kümesi Araştırma Modeli Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması ve Verilerin Derlenmesi VERİLERİN ANALİZİ, BULGULAR VE YORUM Ankette Yer Alan Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler İlişki Araştırmasına Yönelik Çözümleme Sonuçları Çapraz Frekans Tabloları...71

11 x Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Tutum-Davranış Değişkenleri Arasındaki Çapraz Frekans Tabloları Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile TFKB yi Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tabloları Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile TFKB yle Çalışma Süresi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile TFKB de Yapılan Aylık Ortalama İşlem Sayısı Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tabloları Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Müşterilerin TFKB yi Yakınlarına Tavsiye Etme Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Müşterilerin Çalışmayı Tercih Ettikleri Banka Türü Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Müşterilerin Çalışmayı Seçtikleri Banka Türünü Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Müşterilerin Çalışmayı Tercih Ettikleri Banka Türü Değişkeni ile Seçtikleri Banka Türünü Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Tablo Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Memnuniyet Analizi Logit Analizi Sonuçları Yapılan Bankacılık İşlemlerinin Takip Edilmesinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Sorunların Kısa Sürede Çözümlenmesinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Yeni Hizmetler Sunulmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Şubenin Temiz ve Düzenli Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankacılık İşlemlerinin Hızlı Yapılmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankacılık İşlemlerinin Hatasız Yapılmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankacılık Hizmetlerinde Bekleme Süresinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli...122

12 xi Personelin Bakımlı Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Samimi Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Bilgi Düzeyinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Nazik ve Kibar Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Müşteride Güven Oluşturmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankanın Modern Görünüme Sahip Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Yeterli Sayıda Vezne Bulunmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bekleme Yerlerinin Yeterli Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Şubenin Bulunduğu Yerden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Şubeye Ulaşımdan Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Güvenirlilikten Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Hizmete Ulaşılabilirlikten Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Karşılama-İlgiden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Gizlilik-Saygıdan Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli SONUÇ EKLER KAYNAKÇA DİZİN...147

13 xii TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1.1: Katılım Bankalarının Toplanan Fonlar Gelişimi...33 Tablo 1.2: Temel Finans ve Bankacılık Sektörü Verileri...34 Tablo 1.3: Katılım Bankalarının Kullandırılan Fonlar Gelişimi...35 Tablo 1.4: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş...39 Tablo 1.5: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş...40 Tablo 1.6: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş...42 Tablo 1.7: Asya Katılım Bankası A.Ş...43 Tablo 1.8: Bank Asya İştirak ve Bağlı Ortaklıklar...45 Tablo 3.1. TFKB yi Tercih Sebebi/ Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...72 Tablo 3.2. TFKB yi Tercih Sebebi/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...73 Tablo 3.3. TFKB yi Tercih Etme Sebebi/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...74 Tablo 3.4. TFKB yi Tercih Sebebi/ Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu.75 Tablo 3.5. TFKB yi Tercih Sebebi/ Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...76 Tablo 3.6. TFKB yi Tercih Sebebi/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu 77 Tablo 3.7. TFKB İle Çalışma Süresi/ Cinsiyet Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...78 Tablo 3.8. TFKB İle Çalışma Süresi/ Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...79 Tablo 3.9. TFKB İle Çalışma Süresi/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...80 Tablo TFKB İle Çalışma Süresi/ Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...81 Tablo TFKB İle Çalışma Süresi/ Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...81 Tablo TFKB İle Çalışma Süresi/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...82

14 xiii Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...83 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...84 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...85 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı /Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...86 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...87 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...88 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...89 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...90 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...91 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Eğitim Değişimine Ait Çapraz Frekans Tablosu...92 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...93 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...94 Tablo 3.25 Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü Cinsiyet Çapraz Frekans Tablosu...95 Tablo 3.26 Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...96 Tablo Çalışmakta Tercih Edilen Banka Türü/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...97 Tablo 3.28 Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü/ Egitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...98

15 xiv Tablo Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü/Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...99 Tablo 3.30 Çalışmakta Tercih Edilen Banka Türü/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türü/ Bankayı Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Yaş Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo Eğitim Durumu Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo Aylık Ortalama Gelir Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo Meslek Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo İfade1-Logit Model Sonucu Tablo İfade2-Logit Model Sonucu Tablo İfade3-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade6-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade6-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade9-Logit Analiz Sonucu...124

16 xv Tablo İfade10-Logit Analiz Soncu Tablo İfade11-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade15-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade16-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade19-Logit Model Sonucu Tablo İfade19-Logit Model Sonucu (II. Tahmin) Tablo İfade20-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade21-Logit Analiz Sonucu...135

17 xvi ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 3.1. TFKB Müşterilerinin Cinsiyet Dağılımı Şekil 3.2. TFKB Müşterilerinin Medeni Durum Dağılımı Şekil 3.3. TFKB Müşterilerinin Yaş Dağılımı Şekil 3.4. TFKB Müşterilerinin Eğitim Durumu Dağılımı Şekil 3.5. TFKB Müşterilerinin Aylık Ortalama Gelir Dağılımı Şekil 3.6. TFKB Müşterilerinin Meslek Dağılımı Şekil 3.7. Müşterilerin TFKB ile Çalışmayı Tercih Etme Sebepleri Dağılımı Şekil 3.8. Müşterilerin TFKB ile Çalışma Süresi Dağılımı.. 68 Şekil 3.9. Müşterilerin TFKB ile Aylık Ortalama İşlem Süresi Dağılımı 68 Şekil TFKB Müşterilerinin Tavsiye Durum Dağılımı Şekil Müşterilerin Çalıştıkları Banka Türü Dağılımı Şekil Müşterilerin Çalışmayı Seçtikleri Banka Türünü Tercih Etme Sebepleri Dağılımı.. 70

18 xvii KISALTMALAR Kısaltma ABD ABG Bank Negara BDDK BIMB BMMB DESİYAB EFT IDB KZOB KOBİ KDV MB M.Ö NCB Ort Gelir ÖFK TFKB TMSF Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Albaraka Bankacılık Grubu Malezya Merkez Bankası Bankalar Devlet Denetleme Kurulu Bank İslam Malaysia Berhad Bank Muamalat Malaysia Berhat Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Elektronik Fon Transferi İslam Kalkınma Bankası Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi Küçük ve Orta Boy İşletmeler Katma Değer Vergisi Merkez Bankası Milattan Önce The National Commercial Bank Ortalama Gelir Özel Finans Kurumları Türkiye Finans Katılım Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

19 TEZ METNİ xviii

20 1 GİRİŞ Bankalar arasında rekabet yarışının her geçen gün hızla arttığı günümüzde, bankaların fark yaratabilmek veya diğer bankalara göre bir adım daha öne geçebilmek amacıyla göz önünde bulundurması gereken ilk kurallardan birisi olan müşteri memnuniyetinin belirleyicileri üzerinde durulmaktadır. Araştırmanın temel problemi; katılım bankalarında müşteri memnuniyetinin, demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile memnuniyeti temsil eden değişkenler arasında ilişki olup olmadığıdı şeklinde ifade edilebilir. Çalışmanın birinci bölümünde; mali sistem ve modern bankacılık kavramları ile katılım bankalarının dünyadaki ve Türkiye deki gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde; müşteri memnuniyeti yönetimi, memnuniyetin ölçülmesi, müşteri memnuniyetsizliğinin sebepleri ve bankacılık hizmetlerinde müşteri memnuniyeti kavramları incelenmiştir. Müşteri memnuniyetine yönelik uygulanan temel bileşenlerin algılanması müşteriden müşteriye değişebilmektedir. Müşterilerin sosyo-ekonomik, demografik özellikleri ile bankanın ürün ve hizmetine ilişkin memnuniyet algılamalar farklılıklarlar arz etmektedir. Müşterilerin Türkiye Finans Katılım Bankası nın hizmet kalitesi, personeli, şubeleri ve imajına ilişkin memnuniyeti ifade eden değişkenler ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, aylık ortalama gelir ve meslek türü değişkenleri arasında herhangi bir ilişki nulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu araştırma uygulaması ile Türkiye Finans Katılım Bankası müşterilerinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin yanı sıra müşterilerin ne kadar süre ve hangi neden ve beklentiler içerisinde bu kurumlarla çalıştıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca belirtilen uygulama sonrasında değişkenler arasındaki ilişkinin yanı sıra bu değişkenlerin müşteri memnuniyetini nasıl ve hangi yönde etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ülkemizde katılım bankacılığı diye bilinen faizsiz bankacılık, mali sistemi tamamlayan kurumlardan oluşmaktadır. Katılım bankalarının kuruluş nedenleri arasında sayılan hususlar incelendiğinde; bu kurumların kurulma sürecinde mali sisteme

21 2 girmeyen fonların sisteme dahil edilmesiyle mali sistemi tamamlama amacında olduğu görülmektedir. Katılım bankaları sistemi tamamlama noktasında üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve ekonomide klasik bankalara gitmeyen yastık altı diye bilinen atıl fonları ekonomiye kazandırmıştır. Katılım bankalarının fonksiyonlarından olan fon kullandırma biçimi kâr zarar ortaklığı yöntemine dayanmaktadır. Ayrıca katılım bankalarının 2005 yılında yürürlüğe giren Bankalar Yasası ile isim değişikliğine gidip Katılım Bankası diye adlandırılmasıyla sistemin bir parçası olduklarının ve sistemi tamamlama fonksiyonlarını amaçladıklarının bir göstergesidir. Yapılan çalışmanın ana kütlesini, katılım bankalarından bankacılık hizmeti alan müşteriler olarak belirtmek mümkündür. Veriler müşterilere yapılan anketler ile elde edilmiştir. Anakütlenin tümüne ulaşmak zor olduğu için, anakütleyi temsil eden bir örneklem seçilme yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemi; Denizli, İstanbul, Bursa, Ankara, Isparta, Antalya, Manisa, Uşak, İzmir, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde bulunan Türkiye Finans Katılım Bankası olarak belirlenmiştir. Konu hakkında bilgi edinebilmek için 400 müşteriye anket uygulanmıştır. 400 anketin 90 ı Denizli de, 65 i İstanbul da, 45 i Bursa da, 34 ü Ankara da, 20'si Isparta da, 25 i Antalya da, 15 i Manisa da, 12 si Uşak ta, 18 i Rize de, 46 sı İzmir de, 15 i Adıyaman da, 15 i Kahramanmaraş ta yapılmıştır. Tutarsız ve eksik bilgi olan anketler çıkarıldığında analiz 320 anket üzerinde değerlendirilmiştir. Araştırmada önce anket yöntemi vasıtasıyla Türkiye Finans Katılım Bankasının her bir müşterisinin sosyoekonomik, demografik özellikleri ile bankanın ürün ve hizmetlerinden memnuniyetine ilişkin görüşleriyle ilgili betimsel bilgi üretilmiştir. Bu nedenle araştırmada kullanılan birinci yöntem betimsel araştırma yöntemidir. Daha sonra müşterilerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile memnuniyeti tanımlayan değişkenler arasında ilişki olup olmadığı araştırıldığı için araştırmada kullanılan ikinci yöntem ilişkisel araştırma yöntemidir. İlişkilerin araştırlması amacıyla yapılan çözümlemelerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve logit analizi kullanılmıştır. İlgili değişkenler arasında ilişki olup olmadığına karar vermek için SPSS 15.0 paket programından ve Eviews v.5.1 ekonometrik paket programından yaralanılmıştır.

22 3 Veriler, Hiç Memnun Değilim, Memnun Değilim, Kısmen Memnunum, Memnunum, Tamamen Memnunum tercihlerinin bulunduğu 5 li Likert ölçeği tekniğinin kullanıldığı ekteki anket formuyla sağlıklı sonuçlar alabilmek için banka müşterileri ile yüz yüze görüşülerek Türkiye Finans Katılım Bankası nın bulunduğu bazı seçilmiş illerdeki şube personelleri aracılığıyla müşterilerin doldurulması sağlanarak toplanmıştır.

23 4 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ SİSTEM VE KATILIM BANKALARI

24 MALİ SİSTEM VE MODERN BANKACILIK Mali Sistem ve İşlevleri Mali sistem; mali piyasa, mali kurumlar ve mali araçlardan oluşur. Tasarruf ve yatırım kararlarının farklı birimler tarafından alındığı piyasa mekanizmasına dayalı bir ekonomide tasarrufların yatırıma dönüştürülme işlevi mali sistem aracılığıyla gerçekleştirilir. 1 Bazı insanlar gelirlerinin tamamını harcamayıp daha az bir kısmını harcadıklarından fon fazlasına sahip olurken, bazı insanlar gelirlerinden daha fazlasını harcamak istemeleri nedeniyle ilave fona ihtiyaç duymaktadır. Mali sistemin temel işlevi; fon fazlası olan iktisadi birimlerin ellerindeki fonların fon ihtiyacı olan iktisadi birimlere aktarılmasını sağlamaktır. 2 Mali sistem; fonların yatırım yapma olanağına sahip olmayan insanlardan yatırım yapma olanağı ve fırsatı olan insanlara akmasını sağlayarak daha yüksek yatırım, üretim ve refah düzeyinde ulaşmasına katkıda bulunur. Bu temel işlevin yanında mali sistem ve bu sistem içinde faaliyette bulunan kurumlar birtakım ek işlevler yerinde getirmektedir. 3 Bu işlevler; - Vade ayarlayıcı etki, - Miktar ayarlayıcı etki, - Risk azaltıcı ve dağıtıcı etki, - Finansal danışmanlık ve bilgi sunmada aracılık etkisidir Modern Bankacılık Kavramı ve Bankaların Sınıflandırılması Hemen hemen bütün dünya dillerinde ufak tefek bazı değişikliklerle ifade edilen banka sözcüğünün İtalyanca banco kelimesinden geldiği ve kelimenin daha sonra banka olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Banco sözcüğünün İtalyancadaki anlamı masa, sıra ya da tezgah demektir. 4 Bankaları genel olarak aşağıdaki gibi sınflandırmak mümkündür. 1 Adnan Büyükdeniz (1991), Türkiye de Faiz Politikaları, Bilim ve Sanat Vakfı Yay., İstanbul, s Alper Coşkun (2008), Katılım Bankalarının Bankacılık Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s.4. 3 Coşkun A., a.g.e., s.4. 4 İlker Parasız (2007), Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, Ezgi Kitabevi Yay., Bursa, s.17.

25 Hukuki Yapılarına Göre Bankalar - Resmi Bankalar: Özel kanunlarla kurulan bankalardır. - Özel Bankalar: Anonim şirket şeklinde kurulan ve bankalar kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalardır Sermayelerine Göre Bankalar - Devlet Bankaları: Sermayesinin tamamı devlete ya da devlet kuruluşuna ait olan bankalardır. - Karma Bankalar: Sermayesinin bir kısmı devlete ya da devlet kuruluşlarına, bir kısmı da özel şahıslara ait olan bankalardır. - Özel bankalar: Sermayesinin tamamı özel kişi ya da kuruluşlara ait olan bankalardır. - Yabancı Bankalar: sermayesinin tamamı yabancı uyruklu kişilere ait olan bankalardır Faaliyetlerinin Özelliklerine Göre Bankalar Toptancı Bankacılık (Wholesale Banking): Müşterilerinden gelen büyük tutarlı kredi taleplerini karşılamak üzere başka firmalardan ve uluslar arası para ve sermaye piyasalarından büyük tutarlı fon sağlayan, çok geniş bir iş alanına sahip olan, müşterileriyle yakın ilişki içinde bulunan, hızlı karar alıp uygulayabilen, az sayıda şube ve uzmanla çalışan derinliğine bankacılık biçimidir. 5 Toptancı bankaların genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 6 - Esnek ve girişimci bir yapıya sahip oldukları için yeni bankacılık hizmetlerinin geliştirilmesine ve konjonktürel dalgalanmalara karşı daha dayanıklıdırlar. - Risk sermayesi uygulaması gerçekleştirerek yüksek riskli sermaye yatırımlarını gerçekleştirirler. - Az sayıda ve büyük montanlı müşterileri olması riskli sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 5 Parasız İ., a.g.e., s Coşkun A., a.g.e., s.7.

26 7 - Plasmanları içinde mevduatın payı azdır. - Fon temini uluslar arası para piyasalarından kısa süreli ve düşük maliyetle sağlanır. - Basit organizasyon şeklinde çalışırlar ve hızlı karar alırlar. - Az sayıda şube ve az sayıda uzman personelle çalışırlar. Ancak; muhabirlik ilişkileri ile geniş bir örgüt ağı kurarlar. - Müşterileri çok uluslu şirketler, hükümetler ve büyük yatırımcılardır. - Faiz marjı düşüktür. Perakendeci Bankalar (Retail Banking): mevduat bankacılığı (deposit banking), şube bankacılığı (branch banking) ve ticari bankacılık (commercial banking) şeklinde de adlandırılmaktadır. Perakendeci bankalar vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, çek tahsilatı, akreditif, açık kredi kolaylıkları, kısa vadeli kredi, tüketici kredisi, kredi kartları, kambiyo işlemleri, havale, yatırım yönetimi, müşteriler adına menkul kıymet alım satımı gibi çok geniş bir yelpazeye yayılı küçük hacimli standart işlemler yapan bankalardır. 7 Perakendeci bankaların genel özellikleri aşağda sıralanmıştır: 8 - Büyük ölçüde yurt içi kaynaklar ile çalışırlar. - Şube sayıları fazladır ve bu nedenle kasalarında atıl fon kalabilir. - Müşterilerin kredi taleplerini büyük ölçüde kendi kaynaklarından karşılarlar. - Geniş bir yapıda örgütlenmelerinden dolayı karar mekanizmaları yavaş işleyebilir. - Toplam personel maliyeti fazladır. - Çok çeşitli mevduat, kredi türü, mudi ve kredi müşterileri bulunmaktadır. - Faiz marjı büyüktür. - Kredilerin geri ödememe, faiz oranı, sermaye yeterliliği ve kredi riskleri ile karşılaşabilirler. 7 Parasız İ., a.g.e., s Coşkun A., a.g.e., s.8.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARININ TÜRKİYE DEKİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN TESPİTİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Fatma Tuba ÇOBANKAYA

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

-i- ÖZ Günümüzde rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden biri olan bankacılık sektörü, finansal sistemin önemli unsurlarındandır. Bankacılık sisteminde müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi ve kârlılığın

Detaylı

KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI

KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ BANKACILIK ANABİLİM DALI KATILIM BANKACILIĞI ve TÜRK EKONOMİSİNE KATKILARI (Yüksek Lisans Projesi) DOĞA ERDOĞAN İstanbul, 2011 T.C. MARMARA

Detaylı

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ve MEVDUAT BANKALARININ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Bayram KAYA Danışman Yrd.Doç.Dr.C.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2014 Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Erdal YILMAZ ÖZET Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZ SAVUNMASI VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI İLGİ: Enstitü Yönetim Kurulu nun 13 / 07 / 2006 Tarih ve 193 / 09 Sayılı Kararı. Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KATILIM BANKALARINA DÖNÜŞÜMÜNÜN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI AHMET CÜNEYT DARÇIN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN KOBİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKİN 200782046 Tez Danışmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATAN FİNANSAL KURUMLAR KATILIM BANKALARI (ÖFK): Katılım Bankalarını (İslam bankalarını), islam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRK BANKACILIĞININ YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Özkan HAYTA

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI. Fatma Esin KILINÇ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI. Fatma Esin KILINÇ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ ile ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TEZİ Fatma Esin KILINÇ Tez Danışmanı

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Halil BEŞKARDEŞLER DANIŞMAN: Prof. Dr. ERİŞAH ARICAN

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı