TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek"

Transkript

1 1 TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ (Yüksek Lisans Tezi) Hatice Nermin YILMAZ Kütahya 2010

2 i T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ Danışman Doç. Dr. CÜNEYT KOYUNCU Hazırlayan HATİCE NERMİN YILMAZ Kütahya-2010

3 ii Kabul ve Onay Hatice Nermin YILMAZ ın hazırladığı Türkiye de Katılım Bankaları Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti: Türkiye Finans Katılım Bankası Örneği başlıklı Yüksek Lisans tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğin ilgili maddelerine göre değerlendirilip kabul edilmiştir. / /2010 Tez Jürisi Kabul İmza Red Doç. Dr. Cüneyt KOYUNCU (Danışman) Doç. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ Yrd. Doç. Dr. Ali TEKİNŞEN Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 iii Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum Türkiye de Katılım Bankaları Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti: Türkiye Finans Katılım Bankası Örneği adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. / /2010 Hatice Nermin YILMAZ

5 iv ÖZGEÇMİŞ 1984 Kars ın Kağızman ilçesinde doğdu, ilköğretim ve liseyi Denizli de tamamladı yıllarında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde Halkla İlişkiler Bölümü nden, yıllarında da Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Para-Banka Bilim Dalı nda Yüksek Lisans a başladı. Yüksek Lisans a devam ederken 2007 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Isparta Şubesi nde işe başladı. Halen Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ. Denizli Şubesi nde operasyon bölümünde görev yapmaktadır.

6 v ÖZET TÜRKİYE DE KATILIM BANKALARI ALANINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ YILMAZ, Hatice Nermin Yüksek Lisans Tezi, İktisat Ana Bilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cüneyt KOYUNCU Haziran, 2010, 166 sayfa Dünyada büyük bir gelişim trendine giren faizsiz bankacılık prensiplerinin pratiğe aktarılması konusundaki girişimler, 1970 li yıllarda düşünce aşamasından çıkıp uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Faizsiz Bankacılık adı altında yaygınlaşan katılım bankaları, başlangıçta müslüman ülkelerde faaliyet gösterirken bugün tüm dünyada, tasarrufların değerlendirilmesi ihtiyacıyla gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Türkiye de 1983 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmasına izin verilen ve Özel Finans Kurumu diye adlandırılan bu kuruluşlar; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nda yapılan değişiklikle 2006 yılından itibaren yeni adıyla Katılım Bankaları olarak son on yıldır büyük bir gelişme kaydetmiştir. Yapılan değişiklikle katılım bankalarının, Bankalar Kanununa tabi ve ticari bankalar ile eşit haklara sahip olmasının gelişiminde büyük etkisi vardır. Rekabetin sürekli arttığı günümüz koşullarında bankaların fark yaratabilmek ve başarılarını arttırabilmek için yoğun çalışmalarda bulunduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Modern pazarlama anlayışından yola çıkarak, bankaların başarılarını arttırabilmek için öncelikli amacı müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktır. Çalışmamızda katılım bankalarının dünyadaki ve Türkiye deki gelişim sürecine değinilmiş, bu bankaların faaliyet alanları, ekonomiye katkıları ve karşılaştığı sorunlar hakkında bilgiler verilmiş ve müşteri memnuniyeti üzerine Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları; Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinin bulunduğu başta Denizli ili olmak üzere; İstanbul, Bursa, Ankara, Isparta, Antalya, Manisa, Uşak, İzmir, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Katılım Bankası, Faizsiz Bankacılık, Müşteri Memnuniyeti, Özel Finans Kurumları

7 vi ABSTRACT DEVELOPMENTS IN PARTICIPATION BANKING SECTOR IN TURKEY AND CUSTOMER PLEASURE IN PARTICIPATION BANKS: THE CASE OF TÜRKİYE FİNANS PARTICIPATION BANK YILMAZ, Hatice Nermin Master programme thesis, Field of Economics Advisor of Thesis: Associate Professor Cüneyt KOYUNCU June, 2010, 166 pages Initiatives, concerning transfering the principles of interest-free banking into practice which has become a major development trend around the world, began to find out areas of application from the idea-stage in the 1970s. Became widespread within the name of "interest-free banking", Participation Banks have originally been operating in Muslim sayıries; however today all around the world these banks are gradually gaining more importance in need of evaluating the savings. These institutions, formerly named as "Private Financial Institutions", were granted permission to be established by decree in 1983; and later on with the amendment of No.5411 Banking Law with their new name "Participation Banks" since 2006, these institutions have showed an enormous improvement in the last decade. With the amendment, Participation Banks have greatly benefited from being depended on Banking Law and having equal rights with commercial banks. In today's conditions where the competition is continually increasing, it is an inevitable fact that banks are in hard-work to make a difference and advance their success. Setting out from the concept of modern marketing, the priority aim of the banks to advance their success is to move the customer satisfaction to the highest level. In this study, evolution process of Participation Banks in the world and in Turkey is mentioned; the information is given regarding these banks' operating areas, their contributions to the economy and the problems they face with; and a survey about customer satisfaction is conducted on a Türkiye Finans Participation bank. The questionnaire is applied on the branches of Turkiye Finans Participation Bank in Denizli, Istanbul, Bursa, Ankara, Isparta, Antalya, Manisa, Usak, Izmir, Rize, Adıyaman, Kahramanmaras. Keywords: Participation Banking, Interest-free Banking, Customer Pleasure, Private Financial Institutions

8 vii İÇİNDEKİLER ÖZET...v ABSTRACT...vi İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ...xii ŞEKİLLER LİSTESİ...xvi KISALTMALAR...xvii TEZ METNİ...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ SİSTEM VE KATILIM BANKALARI 1.1. MALİ SİSTEM VE MODERN BANKACILIK Mali Sistem ve İşlevleri Modern Bankacılık Kavramı ve Bankaların Sınıflandırılması Hukuki Yapılarına Göre Bankalar Sermayelerine Göre Bankalar Faaliyetlerinin Özelliklerine Göre Bankalar Faaliyet Gösterdikleri Yerlere Göre Bankalar Ekonomik Fonksiyonlarına Göre Bankalar Modern Bankacılık Fonksiyonları KATILIM BANKALARI KAVRAMI Katılım Bankalarının Tanımı Katılım Bankalarının Yasal Çerçevesi Katılım Bankalarının Mali Yapısı Katılım Bankalarının Temel Prensipleri ve Sunduğu Hizmetler Katılım Bankalarını Ortaya Çıkaran Nedenler Ekonomik Nedenler Dini Nedenler Sosyal Nedenler KATILIM BANKACILIĞININ DÜNYA DA GELİŞİMİ Mısır Kuveyt ve Diğer Körfez Ülkeleri Suudi Arabistan...19

9 viii İran, Pakistan, Suriye ve Katar Sudan, Ürdün ve Malezya İngiltere ABD ve Diğer Batı Ülkeleri KATILIM BANKACLIĞININ TÜRKİYE DE GELİŞİMİ Katılım Bankalarının Faaliyet Alanları, Ekonomiye Katkıları Ve Karşılaştığı Sorunlar Fon Toplama Faaliyetleri Özel Cari Hesaplar Özel Cari Hesapların Özellikleri Özel Cari Hesapların Müşteriye ve Bankaya Faydaları Özel Cari Hesaplarda Toplanan Fonların Kullanımı Hesap Sahibinin İmtiyazlı Alacaklı Durumu Katılma Hesapları Katılma Hesaplarının Özellikleri Katılma Hesaplarının Müşteriye ve Bankaya Faydaları Aktif Hesaplar (Ara Dönem Kar Payı Ödemeli Katılma Hesabı) Özel Fon Havuzları Fon Kullandırma Faaliyetleri Nakdi Krediler Kurumsal Finansman Desteği Bireysel Finansman Desteği Kar-Zarar Ortaklığı Yatırımı Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı Finansal Kiralama (Leasing) Gayri Nakdi Krediler Teminat Mektupları Akreditifler Aval Kabul Kredileri Harici Garantiler Katılım Bankalarının Ekonomiye Katkıları Katılım Bankaları Ekonomiye Taze Kaynak Sağlamaktadır Katılım Bankaları Reel Ekonomiye Finansman Sağlamaktadır KOBİ lerin Finansmanıyla Ekonomiye Katkı Sağlamaktadır Katılım Bankalarının Karşılaştığı Sorunlar Türkiye de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş Asya Katılım Bankası A.Ş...43

10 ix İKİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ 2.1. MÜŞTERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Müşteri Kavramı İç Müşteri Dış Müşteri Müşteri Memnuniyeti Kavramı ve Önemi Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Ürün Kalitesi Servis Kalitesi Hizmet Kalitesi Beklentiler Müşteri Memnuniyetini Sağlama Yolları MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesinin Nedenleri Müşteri Kaybı ve Maliyeti Müşteriyi Elde Tutmanın Değeri Karlılık Müşteri Memnuniyetine Odaklanma Nedenleri MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ BANKACILIK HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ...60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ 3.1. KATILIM BANKALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ Veri Kümesi Araştırma Modeli Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması ve Verilerin Derlenmesi VERİLERİN ANALİZİ, BULGULAR VE YORUM Ankette Yer Alan Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler İlişki Araştırmasına Yönelik Çözümleme Sonuçları Çapraz Frekans Tabloları...71

11 x Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Tutum-Davranış Değişkenleri Arasındaki Çapraz Frekans Tabloları Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile TFKB yi Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tabloları Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile TFKB yle Çalışma Süresi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile TFKB de Yapılan Aylık Ortalama İşlem Sayısı Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tabloları Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Müşterilerin TFKB yi Yakınlarına Tavsiye Etme Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Müşterilerin Çalışmayı Tercih Ettikleri Banka Türü Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Demografik ve Sosyo-Ekonomik Değişkenler ile Müşterilerin Çalışmayı Seçtikleri Banka Türünü Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Müşterilerin Çalışmayı Tercih Ettikleri Banka Türü Değişkeni ile Seçtikleri Banka Türünü Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Tablo Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Memnuniyet Analizi Logit Analizi Sonuçları Yapılan Bankacılık İşlemlerinin Takip Edilmesinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Sorunların Kısa Sürede Çözümlenmesinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Yeni Hizmetler Sunulmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Şubenin Temiz ve Düzenli Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankacılık İşlemlerinin Hızlı Yapılmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankacılık İşlemlerinin Hatasız Yapılmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankacılık Hizmetlerinde Bekleme Süresinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli...122

12 xi Personelin Bakımlı Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Samimi Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Bilgi Düzeyinden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Nazik ve Kibar Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Personelin Müşteride Güven Oluşturmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bankanın Modern Görünüme Sahip Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Yeterli Sayıda Vezne Bulunmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Bekleme Yerlerinin Yeterli Olmasından Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Şubenin Bulunduğu Yerden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Şubeye Ulaşımdan Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Güvenirlilikten Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik-Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Hizmete Ulaşılabilirlikten Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Karşılama-İlgiden Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli Gizlilik-Saygıdan Memnuniyet ile Sosyo Ekonomik- Demografik Değişkenler Arasındaki Logit Modeli SONUÇ EKLER KAYNAKÇA DİZİN...147

13 xii TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1.1: Katılım Bankalarının Toplanan Fonlar Gelişimi...33 Tablo 1.2: Temel Finans ve Bankacılık Sektörü Verileri...34 Tablo 1.3: Katılım Bankalarının Kullandırılan Fonlar Gelişimi...35 Tablo 1.4: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş...39 Tablo 1.5: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş...40 Tablo 1.6: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş...42 Tablo 1.7: Asya Katılım Bankası A.Ş...43 Tablo 1.8: Bank Asya İştirak ve Bağlı Ortaklıklar...45 Tablo 3.1. TFKB yi Tercih Sebebi/ Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...72 Tablo 3.2. TFKB yi Tercih Sebebi/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...73 Tablo 3.3. TFKB yi Tercih Etme Sebebi/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...74 Tablo 3.4. TFKB yi Tercih Sebebi/ Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu.75 Tablo 3.5. TFKB yi Tercih Sebebi/ Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...76 Tablo 3.6. TFKB yi Tercih Sebebi/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu 77 Tablo 3.7. TFKB İle Çalışma Süresi/ Cinsiyet Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...78 Tablo 3.8. TFKB İle Çalışma Süresi/ Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...79 Tablo 3.9. TFKB İle Çalışma Süresi/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...80 Tablo TFKB İle Çalışma Süresi/ Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...81 Tablo TFKB İle Çalışma Süresi/ Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...81 Tablo TFKB İle Çalışma Süresi/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...82

14 xiii Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...83 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...84 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...85 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı /Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...86 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...87 Tablo TFKB de Yapılan Aylık İşlem Sayısı/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...88 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...89 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...90 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...91 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Eğitim Değişimine Ait Çapraz Frekans Tablosu...92 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...93 Tablo TFKB yi Tavsiye Etme Durumu/Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...94 Tablo 3.25 Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü Cinsiyet Çapraz Frekans Tablosu...95 Tablo 3.26 Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...96 Tablo Çalışmakta Tercih Edilen Banka Türü/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...97 Tablo 3.28 Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü/ Egitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...98

15 xiv Tablo Çalışmakta Tercih Edilen Baka Türü/Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu...99 Tablo 3.30 Çalışmakta Tercih Edilen Banka Türü/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Cinsiyet Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Medeni Durum Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/ Yaş Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Eğitim Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/Ortalama Gelir Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türünü Tercih Etme Sebebi/ Meslek Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Banka Türü/ Bankayı Tercih Etme Sebebi Değişkenine Ait Çapraz Frekans Tablosu Tablo Yaş Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo Eğitim Durumu Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo Aylık Ortalama Gelir Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo Meslek Değişkeni ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu Tablo İfade1-Logit Model Sonucu Tablo İfade2-Logit Model Sonucu Tablo İfade3-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade6-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade6-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade9-Logit Analiz Sonucu...124

16 xv Tablo İfade10-Logit Analiz Soncu Tablo İfade11-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade15-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade16-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade19-Logit Model Sonucu Tablo İfade19-Logit Model Sonucu (II. Tahmin) Tablo İfade20-Logit Analiz Sonucu Tablo İfade21-Logit Analiz Sonucu...135

17 xvi ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 3.1. TFKB Müşterilerinin Cinsiyet Dağılımı Şekil 3.2. TFKB Müşterilerinin Medeni Durum Dağılımı Şekil 3.3. TFKB Müşterilerinin Yaş Dağılımı Şekil 3.4. TFKB Müşterilerinin Eğitim Durumu Dağılımı Şekil 3.5. TFKB Müşterilerinin Aylık Ortalama Gelir Dağılımı Şekil 3.6. TFKB Müşterilerinin Meslek Dağılımı Şekil 3.7. Müşterilerin TFKB ile Çalışmayı Tercih Etme Sebepleri Dağılımı Şekil 3.8. Müşterilerin TFKB ile Çalışma Süresi Dağılımı.. 68 Şekil 3.9. Müşterilerin TFKB ile Aylık Ortalama İşlem Süresi Dağılımı 68 Şekil TFKB Müşterilerinin Tavsiye Durum Dağılımı Şekil Müşterilerin Çalıştıkları Banka Türü Dağılımı Şekil Müşterilerin Çalışmayı Seçtikleri Banka Türünü Tercih Etme Sebepleri Dağılımı.. 70

18 xvii KISALTMALAR Kısaltma ABD ABG Bank Negara BDDK BIMB BMMB DESİYAB EFT IDB KZOB KOBİ KDV MB M.Ö NCB Ort Gelir ÖFK TFKB TMSF Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Albaraka Bankacılık Grubu Malezya Merkez Bankası Bankalar Devlet Denetleme Kurulu Bank İslam Malaysia Berhad Bank Muamalat Malaysia Berhat Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Elektronik Fon Transferi İslam Kalkınma Bankası Kar/Zarar Ortaklığı Belgesi Küçük ve Orta Boy İşletmeler Katma Değer Vergisi Merkez Bankası Milattan Önce The National Commercial Bank Ortalama Gelir Özel Finans Kurumları Türkiye Finans Katılım Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

19 TEZ METNİ xviii

20 1 GİRİŞ Bankalar arasında rekabet yarışının her geçen gün hızla arttığı günümüzde, bankaların fark yaratabilmek veya diğer bankalara göre bir adım daha öne geçebilmek amacıyla göz önünde bulundurması gereken ilk kurallardan birisi olan müşteri memnuniyetinin belirleyicileri üzerinde durulmaktadır. Araştırmanın temel problemi; katılım bankalarında müşteri memnuniyetinin, demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile memnuniyeti temsil eden değişkenler arasında ilişki olup olmadığıdı şeklinde ifade edilebilir. Çalışmanın birinci bölümünde; mali sistem ve modern bankacılık kavramları ile katılım bankalarının dünyadaki ve Türkiye deki gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde; müşteri memnuniyeti yönetimi, memnuniyetin ölçülmesi, müşteri memnuniyetsizliğinin sebepleri ve bankacılık hizmetlerinde müşteri memnuniyeti kavramları incelenmiştir. Müşteri memnuniyetine yönelik uygulanan temel bileşenlerin algılanması müşteriden müşteriye değişebilmektedir. Müşterilerin sosyo-ekonomik, demografik özellikleri ile bankanın ürün ve hizmetine ilişkin memnuniyet algılamalar farklılıklarlar arz etmektedir. Müşterilerin Türkiye Finans Katılım Bankası nın hizmet kalitesi, personeli, şubeleri ve imajına ilişkin memnuniyeti ifade eden değişkenler ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, aylık ortalama gelir ve meslek türü değişkenleri arasında herhangi bir ilişki nulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu araştırma uygulaması ile Türkiye Finans Katılım Bankası müşterilerinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin yanı sıra müşterilerin ne kadar süre ve hangi neden ve beklentiler içerisinde bu kurumlarla çalıştıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca belirtilen uygulama sonrasında değişkenler arasındaki ilişkinin yanı sıra bu değişkenlerin müşteri memnuniyetini nasıl ve hangi yönde etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ülkemizde katılım bankacılığı diye bilinen faizsiz bankacılık, mali sistemi tamamlayan kurumlardan oluşmaktadır. Katılım bankalarının kuruluş nedenleri arasında sayılan hususlar incelendiğinde; bu kurumların kurulma sürecinde mali sisteme

21 2 girmeyen fonların sisteme dahil edilmesiyle mali sistemi tamamlama amacında olduğu görülmektedir. Katılım bankaları sistemi tamamlama noktasında üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve ekonomide klasik bankalara gitmeyen yastık altı diye bilinen atıl fonları ekonomiye kazandırmıştır. Katılım bankalarının fonksiyonlarından olan fon kullandırma biçimi kâr zarar ortaklığı yöntemine dayanmaktadır. Ayrıca katılım bankalarının 2005 yılında yürürlüğe giren Bankalar Yasası ile isim değişikliğine gidip Katılım Bankası diye adlandırılmasıyla sistemin bir parçası olduklarının ve sistemi tamamlama fonksiyonlarını amaçladıklarının bir göstergesidir. Yapılan çalışmanın ana kütlesini, katılım bankalarından bankacılık hizmeti alan müşteriler olarak belirtmek mümkündür. Veriler müşterilere yapılan anketler ile elde edilmiştir. Anakütlenin tümüne ulaşmak zor olduğu için, anakütleyi temsil eden bir örneklem seçilme yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemi; Denizli, İstanbul, Bursa, Ankara, Isparta, Antalya, Manisa, Uşak, İzmir, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde bulunan Türkiye Finans Katılım Bankası olarak belirlenmiştir. Konu hakkında bilgi edinebilmek için 400 müşteriye anket uygulanmıştır. 400 anketin 90 ı Denizli de, 65 i İstanbul da, 45 i Bursa da, 34 ü Ankara da, 20'si Isparta da, 25 i Antalya da, 15 i Manisa da, 12 si Uşak ta, 18 i Rize de, 46 sı İzmir de, 15 i Adıyaman da, 15 i Kahramanmaraş ta yapılmıştır. Tutarsız ve eksik bilgi olan anketler çıkarıldığında analiz 320 anket üzerinde değerlendirilmiştir. Araştırmada önce anket yöntemi vasıtasıyla Türkiye Finans Katılım Bankasının her bir müşterisinin sosyoekonomik, demografik özellikleri ile bankanın ürün ve hizmetlerinden memnuniyetine ilişkin görüşleriyle ilgili betimsel bilgi üretilmiştir. Bu nedenle araştırmada kullanılan birinci yöntem betimsel araştırma yöntemidir. Daha sonra müşterilerin demografik ve sosyoekonomik özellikleri ile memnuniyeti tanımlayan değişkenler arasında ilişki olup olmadığı araştırıldığı için araştırmada kullanılan ikinci yöntem ilişkisel araştırma yöntemidir. İlişkilerin araştırlması amacıyla yapılan çözümlemelerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve logit analizi kullanılmıştır. İlgili değişkenler arasında ilişki olup olmadığına karar vermek için SPSS 15.0 paket programından ve Eviews v.5.1 ekonometrik paket programından yaralanılmıştır.

22 3 Veriler, Hiç Memnun Değilim, Memnun Değilim, Kısmen Memnunum, Memnunum, Tamamen Memnunum tercihlerinin bulunduğu 5 li Likert ölçeği tekniğinin kullanıldığı ekteki anket formuyla sağlıklı sonuçlar alabilmek için banka müşterileri ile yüz yüze görüşülerek Türkiye Finans Katılım Bankası nın bulunduğu bazı seçilmiş illerdeki şube personelleri aracılığıyla müşterilerin doldurulması sağlanarak toplanmıştır.

23 4 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ SİSTEM VE KATILIM BANKALARI

24 MALİ SİSTEM VE MODERN BANKACILIK Mali Sistem ve İşlevleri Mali sistem; mali piyasa, mali kurumlar ve mali araçlardan oluşur. Tasarruf ve yatırım kararlarının farklı birimler tarafından alındığı piyasa mekanizmasına dayalı bir ekonomide tasarrufların yatırıma dönüştürülme işlevi mali sistem aracılığıyla gerçekleştirilir. 1 Bazı insanlar gelirlerinin tamamını harcamayıp daha az bir kısmını harcadıklarından fon fazlasına sahip olurken, bazı insanlar gelirlerinden daha fazlasını harcamak istemeleri nedeniyle ilave fona ihtiyaç duymaktadır. Mali sistemin temel işlevi; fon fazlası olan iktisadi birimlerin ellerindeki fonların fon ihtiyacı olan iktisadi birimlere aktarılmasını sağlamaktır. 2 Mali sistem; fonların yatırım yapma olanağına sahip olmayan insanlardan yatırım yapma olanağı ve fırsatı olan insanlara akmasını sağlayarak daha yüksek yatırım, üretim ve refah düzeyinde ulaşmasına katkıda bulunur. Bu temel işlevin yanında mali sistem ve bu sistem içinde faaliyette bulunan kurumlar birtakım ek işlevler yerinde getirmektedir. 3 Bu işlevler; - Vade ayarlayıcı etki, - Miktar ayarlayıcı etki, - Risk azaltıcı ve dağıtıcı etki, - Finansal danışmanlık ve bilgi sunmada aracılık etkisidir Modern Bankacılık Kavramı ve Bankaların Sınıflandırılması Hemen hemen bütün dünya dillerinde ufak tefek bazı değişikliklerle ifade edilen banka sözcüğünün İtalyanca banco kelimesinden geldiği ve kelimenin daha sonra banka olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Banco sözcüğünün İtalyancadaki anlamı masa, sıra ya da tezgah demektir. 4 Bankaları genel olarak aşağıdaki gibi sınflandırmak mümkündür. 1 Adnan Büyükdeniz (1991), Türkiye de Faiz Politikaları, Bilim ve Sanat Vakfı Yay., İstanbul, s Alper Coşkun (2008), Katılım Bankalarının Bankacılık Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s.4. 3 Coşkun A., a.g.e., s.4. 4 İlker Parasız (2007), Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, Ezgi Kitabevi Yay., Bursa, s.17.

25 Hukuki Yapılarına Göre Bankalar - Resmi Bankalar: Özel kanunlarla kurulan bankalardır. - Özel Bankalar: Anonim şirket şeklinde kurulan ve bankalar kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalardır Sermayelerine Göre Bankalar - Devlet Bankaları: Sermayesinin tamamı devlete ya da devlet kuruluşuna ait olan bankalardır. - Karma Bankalar: Sermayesinin bir kısmı devlete ya da devlet kuruluşlarına, bir kısmı da özel şahıslara ait olan bankalardır. - Özel bankalar: Sermayesinin tamamı özel kişi ya da kuruluşlara ait olan bankalardır. - Yabancı Bankalar: sermayesinin tamamı yabancı uyruklu kişilere ait olan bankalardır Faaliyetlerinin Özelliklerine Göre Bankalar Toptancı Bankacılık (Wholesale Banking): Müşterilerinden gelen büyük tutarlı kredi taleplerini karşılamak üzere başka firmalardan ve uluslar arası para ve sermaye piyasalarından büyük tutarlı fon sağlayan, çok geniş bir iş alanına sahip olan, müşterileriyle yakın ilişki içinde bulunan, hızlı karar alıp uygulayabilen, az sayıda şube ve uzmanla çalışan derinliğine bankacılık biçimidir. 5 Toptancı bankaların genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 6 - Esnek ve girişimci bir yapıya sahip oldukları için yeni bankacılık hizmetlerinin geliştirilmesine ve konjonktürel dalgalanmalara karşı daha dayanıklıdırlar. - Risk sermayesi uygulaması gerçekleştirerek yüksek riskli sermaye yatırımlarını gerçekleştirirler. - Az sayıda ve büyük montanlı müşterileri olması riskli sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 5 Parasız İ., a.g.e., s Coşkun A., a.g.e., s.7.

26 7 - Plasmanları içinde mevduatın payı azdır. - Fon temini uluslar arası para piyasalarından kısa süreli ve düşük maliyetle sağlanır. - Basit organizasyon şeklinde çalışırlar ve hızlı karar alırlar. - Az sayıda şube ve az sayıda uzman personelle çalışırlar. Ancak; muhabirlik ilişkileri ile geniş bir örgüt ağı kurarlar. - Müşterileri çok uluslu şirketler, hükümetler ve büyük yatırımcılardır. - Faiz marjı düşüktür. Perakendeci Bankalar (Retail Banking): mevduat bankacılığı (deposit banking), şube bankacılığı (branch banking) ve ticari bankacılık (commercial banking) şeklinde de adlandırılmaktadır. Perakendeci bankalar vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, çek tahsilatı, akreditif, açık kredi kolaylıkları, kısa vadeli kredi, tüketici kredisi, kredi kartları, kambiyo işlemleri, havale, yatırım yönetimi, müşteriler adına menkul kıymet alım satımı gibi çok geniş bir yelpazeye yayılı küçük hacimli standart işlemler yapan bankalardır. 7 Perakendeci bankaların genel özellikleri aşağda sıralanmıştır: 8 - Büyük ölçüde yurt içi kaynaklar ile çalışırlar. - Şube sayıları fazladır ve bu nedenle kasalarında atıl fon kalabilir. - Müşterilerin kredi taleplerini büyük ölçüde kendi kaynaklarından karşılarlar. - Geniş bir yapıda örgütlenmelerinden dolayı karar mekanizmaları yavaş işleyebilir. - Toplam personel maliyeti fazladır. - Çok çeşitli mevduat, kredi türü, mudi ve kredi müşterileri bulunmaktadır. - Faiz marjı büyüktür. - Kredilerin geri ödememe, faiz oranı, sermaye yeterliliği ve kredi riskleri ile karşılaşabilirler. 7 Parasız İ., a.g.e., s Coşkun A., a.g.e., s.8.

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK...

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... 1 1.1 Bankanın Tanımı... 2 1.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 2 1.3 Türkiye de Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 3 1.3.1 Cumhuriyet ten Önce Ülkemizde Bankacılık...

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması

Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Gayrimenkullerin Finansa Kazandırılması Dr. Aydın Seyman, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 28 Mayıs 2013, GYODER Sektör Buluşması Sunum Özeti 1. Türkiye de Gayrimenkul Yatırımları 2. Gayrimenkul

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı