EXPER. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EXPER. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları"

Transkript

1 Education ProgramGlobal Education Program gitim Programları amlari Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Global Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr Global Education Program Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Education Program Global Eğitim Programları Global Education Program Global Eğitim Programları ğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim gramları Global / Education Program Global Eğitim ProgramlarıGlobal Egitim Pr bal Education Program Global Egitim Programlari Global Education Program m ProgramlarıGlobal Education Program Global Eğitim Programları Global Eğitim ProgramlarıGlobal Eğitim Programları Global Education gitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim amlari Global Education ProgramGlobal Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr l Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Education Program Global Education Program Global Eğitim Programları EXPER

2 Mezuniyet Sonrası Eğitim Diş hekimliği sürekli gelişen, kendini yenileyen, tecrübe ve yeteneğin yanında bilgi paylaşımı ve uygulamanın da önemli olduğu bir meslek grubudur. Üniversite eğitimi sırasında öğretim üyelerimiz bizlere mesleğin temel değerlerini mümkün olduğu kadar vermek için emek harcamaktadır. Fakat bilginin hızla değiştiği ve arttığı bir mesleğin sadece 5 yılda öğrenilmesi maalesef mümkün değildir. Şu anda tüm dünyada bu boşluk üniversite ve derneklerin mezuniyet sonrası sertifikalı eğitim programları ile doldurulmaya çalışılmaktadır. Global Diş Hekimliği Derneği olarak bizler de değişik konularda uluslararası derneklere partner olarak ve ülkemizdeki değerli üniversitelerden de destek alarak kalifiye programlar hazırlamayı ilke edindik. Amacımız, tüm meslektaşlarımıza uygulama ağırlıklı programlar hazırlamak, elimizden geldiğince mesleğe ve dolayısıyla hastalarımıza fayda sağlamaktır. Bizimle bu yola çıkan tüm eğitmen ve kursiyer arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim. Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Zafer KAZAK Vizyon Diş hekimliğinin ve toplum ağız-diş sağlığının geliştirilmesi için, diş hekimlerinin, diş teknisyenlerinin ve farklı branşlardaki uzmanların buluştuğu, iletişim kurduğu, bilimsel veri paylaştığı ve birlikte çalıştığı lider konumda bir organizasyon olmak. Misyon Global Diş Hekimliği Derneği diş hekimlerine eğitim ve dayanışma için bir kaynak oluştururken profesyonelliğin, bilimsel araştırmanın, toplumsal eğitimin ve ilgili diğer sağlık branşlarının da gelişimini destekleyerek ağız sağlığında mükemmelliğin elde edilmesini amaçlar. Global Diş Hekimliği Derneği Eylül 2012 de 113 üye ile kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana diş hekimlerinin eğitimine katkıda bulunmak için çok sayıda organizasyon, toplantı, seminer ve uygulamalı eğitim düzenlemiştir ve diş hekimliğinin lider konumdaki organizasyonlarından biri olmaya devam edecektir. Vision To be the leading organization where dentists, dental technicians and other professionals meet, communicate, exchange ideas, and work together to improve dental practice and oral health of the public. Mission Global Dental Association serves as a resource to all oral health care professionals through education and networking whilst keeping the excellence of oral healthcare, through promotion of professionalism, scientific research, public education and interaction with other healthcare stakeholders. Global Dental Association was founded in September 2012 with 113 members. Since its foundation Global Dental Association has organized several meetings, conferences, seminars and workshops in order to promote occupational improvement of the dental community and will continue being one of the leading organizations in dentistry.

3 2 Yönetim Kurulu Administrative Board

4 M.Sc.Dt. Zafer KAZAK Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı / Global Dental Association Chairman of Board Prof.Dr. Aslıhan ÜŞÜMEZ Bezmialem Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi Prof., Bezmialem University Faculty of Dentistry Prof.Dr. Çağrı DELİLBAŞI Medipol Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi / Prof., Medipol University School of Dentistry Doç.Dr. Tosun TOSUN Serbest Hekim / Assoc. Prof., Private Practice Doç.Dr. Hanefi KURT Medipol Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi / Assoc. Prof., Medipol University School of Dentistry Yrd. Doç.Dr. Sertaç PEKER Marmara Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi / Assist. Prof., Marmara University Faculty of Dentistry Yrd.Doç.Dr. Önjen TAK Kocaeli Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi / Assist. Prof., Kocaeli University Faculty of Dentistry Dr. Sinan HORASAN Serbest Hekim / DDS, PhD, Private Practice Tek. Özcan YILDIRIM Serbest Teknisyen / Private Practice 3

5 GlobalEgitim Programları Education Programs 4

6 Exper Expert in Periodontology 5

7 Exper in Amacı Aim 6

8 Ağırlıklı olarak pratik uygulamalarla desteklenen bu programın amacı; katılımcıya her açıdan periodontolojik uygulamalar hakkında detaylı bilgi vermek, interdisipliner ve kapsamlı tedavi planlama ve uygulama yetisi kazandırmaktır. The aim of this curriculum is to give a thorough knowledge of all aspects of periodontology and to develop an interdisciplinary and comprehensive capacity for the design and execution of treatments while supporting this education predominantly with practical applications 7

9 Program Programme 8

10 Periodonsiyum ve histopatoloji Periodontal hastalıkların etyolojisi Periodontal hastalıklar ve sınıflamaları Periodontal muayene Prognozun değerlendirilmesi ve tedavi planı oluşturulması Periodontal tissues and histopathology Ethiology of periodontal diseases Classification of periodontal diseases Periodontal examination Evaluation of the prognosis and treatment planning Periodontal tedavi (Faz I) Periodontal tedavi (Faz II) Periodontal tedavide lazer Periodontal therapy (Phase I) Periodontal therapy (Phase II) Lasers in periodontal therapy Periodontal tedavi (Faz III) -Periodontal cerrahinin temelleri Periodontal tedavi (Faz III) - Doğal dişler ve implantlar çevresinde yumuşak doku cerrahisi Periodontal therapy (Phase III) Principles of periodontal surgery Periodontal therapy (Phase III) Soft tissue surgery around teeth and implants Periodontal tedavi (Faz III) - Rezektif ve Rejeneratif Tedaviler Periodontal tedavi (Faz IV) - İdame tedavisi Periodontal cerrahi komplikasyonları Periodontal therapy (Phase III) Resective and regenerative surgeries Periodontal therapy (Phase IV) Supportive therapy Complications of periodontal surgery İmplant ve Periodontoloji Implant and periodontology Vaka sunumu ve sınav Case presentation and exam

11 Günlük Program Daily Schedule 10

12 Toplam 13 gün 13x8 = 104 saat Totally 13 days 13x8 = 104 hours 1. Ders / 1 st Lecture Kahve Arası / Coffee break 2. Ders / 2 nd Lecture Kahve Arası / Coffee break 3. Ders / 3 rd Lecture Kahve Arası / Coffee break 4. Ders / 4 th Lecture Öğle Yeme i / Lunch break 5. Ders / 5 th Lecture Kahve Arası / Coffee break 6. Ders / 6 th Lecture Kahve Arası / Coffee break 7. Ders 7 th Lecture Kahve Arası / Coffee break 8. Ders 8 th Lecture 09:30 / 10:10 10:10 / 10:20 10:20 / 11:00 11:00 / 11:10 11:10 / 11:50 11:50 / 12:00 12:00 / 12:40 12:40 / 14:00 14:00 / 14:40 14:40 / 14:50 14:50 / 15:30 15:30 / 15:40 15:40 / 16:20 16:20 / 16:30 16:30 / 17:10 11

13 1. Gün 1 st Day 12

14 Kurs sonu hedeflerimiz -Hedef Ameliyat Periodontoloji - Klinik pratiğinde gözden mi kaçıyor? İnterdisipliner bakış açısında periodontolojinin yeri Neden, ne zaman ve nasıl periodontal tedavi? Sağlıkta ve hastalıkta periodontal dokular (Anatomi, Histoloji, Histopatoloji) Periodontal hastalıkların etyolojisi Mikrobiyal dental plağı ve diştaşını tanıyor muyuz ve hastalarımıza tanıtıyor muyuz? Periodontal mikrobiyoloji ve cepler (dişeti ve periodontal cepler) Periodontal hastalıkları modifiye eden lokal ve sistemik faktörler Targets of the course Simple and complicated cases Periodontology-Is it overlooked in clinical practice? Periodontology from an interdisciplinary aspect Periodontal therapy-when, why and how? Periodontal tissues in health and disease (Anatomy, Histology, Histopathology) Ethiology of periodontal diseases Do we recognise microbial dental plaque and calculus and do we introduce it to our patients? Periodontal microbiology and pockets (gingival and periodontal pockets) Local and systemic factors modifying periodontal diseases 13

15 2. Gün 2 nd Day 14

16 Periodontal hastalıklar ve sınıflamaları Dişeti hastalıkları Akut dişeti hastalıkları Kronik periodontitis Agresif periodontitis Dişeti çekilmeleri Periodontal muayene - Dental muayenede periodontal sondu ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Klinik değerlendirme İndeksler Radyolojik değerlendirme Prognozun değerlendirilmesi ve periodontal tedavi planı oluşturulması Uygulama Classification of periodontal diseases Gingival diseases Acute gingival diseases Chronic periodontitis Agressive periodontitis Gingival recessions Periodontal examination how often do we use periodontal probe during dental examinations? Clinical examination-indices Radiologic examination Evaluation of the prognosis and treatment planning Hands-on 15

17 3. Gün 3 rd Day 16

18 Periodontal Tedavi (Faz I) - Başlangıç periodontal tedavi Plak kontrolü - Plağı hastalarımıza nasıl gösterebiliriz? Fırça önerisinde yapılan hatalar Macun seçiminde reklamların etkisi Plak kontrolünde kullanılan antiplak ve antimikrobiyal ajanlar - Ne kadar etkili? Faz I tedavide kullanılan aletler - Sonik ve ultrasonik cihazlar - Küret ve scaler lar Periodontal Tedavi (Faz II) - Periodontal cep eliminasyonu Kök yüzeyi düzleştirme - vaka sunumu Subgingival küretaj - konvansiyonel yöntemlerle Periodontal tedavide antibiyotik kullanımı Hastanın Faz I tedavi sonrası yeniden değerlendirilmesi Periodontal therapy (Phase I) Plaque control how can we show it to our patients? Mistakes in toothbrush recommendations The effect of advertisements on the selection of toothpaste Antiplaque and antimicrobial agents used in plaque control - How effective are they? Instruments for Phase I therapy - Sonic and ultrasonic scalers - Curettes and scalers Periodontal therapy (Phase II) - Periodontal pocket elimination Root planing - case presentation Subgingival curettage - with conventional method Antibiotics in periodontal therapy Re-evaluation of the patient after phase I therpy 17

19 4. Gün 4 th Day 18

20 Periodontal tedavide lazer Lazere giriş Lazer-doku etkileşimleri Lazer kullanım endikasyonları Doğru dalga boyu ve parametre seçimi Lazerin etkin kullanım teknikleri Lazer uygulamalarının komplikasyonları Lazer destekli subgingival küretaj WPT Canlı vaka sunumları Lasers in periodontal herapy Introduction to lasers Laser-tissue interaction Laser indications Right wavelength and parameters in laser cases Effective application techniques of lasers Complications of laser application Laser assisted subgingival curettage WPT Live case presentation 19

21 5. Gün 5 th Day 20

22 Periodontal Tedavi (Faz III) - Periodontal cerrahinin temelleri Ne zaman Faz II ne zaman Faz III tedavi? Hastanın ve kliniğin hazırlanması - canlı sunum Kullanılan aletler İnsizyonlar Sütür teknikleri Flep teknikleri Post-op bakım - Medikasyon - Biyomodülasyon (LLLT) - Oral hijyen uygulamaları Periodontal Therapy (Phase III) - Principles of periodontal surgery Phase II and Phase III therapy - when to prefer one to the other? Preparation of the patient and the clinic for surgery Surgical instruments Incisions Suturing techniques Flap techniques Post-op care - Medication - Biomodulation (LLLT) - Oral hygiene regimes 21

23 6. Gün 6 th Day 22

24 Periodontal Tedavi (Faz III) - Doğal dişler ve implantlar çevresinde yumuşak doku cerrahisi Mikrocerrahide kullanılan loop ve aletler Dişeti estetiği ve klinik kuron boyu Kuron boyu uzatma işlemleri (Gingivektomi ve kuron boyu uzatma operasyonu) Serbest dişeti grefti İmplant çevresinde keratinize doku artırmaya yönelik işlemler Frenektomi Pratik (serbest dişeti grefti uygulaması, tam ve yarım kalınlık flep uygulaması, sütür teknikleri, insizyonlar) Periodontal Therapy (Phase III) - Soft tissue surgery around teeth and implants Gingival esthetics and clinical crown height Crown lengthening procedures (Gingivectomy, crown lengthening operation) Free gingival graft Procedures to increase keratinized tissue around implants Frenectomy Hands-on (free gingival graft, full thickness and partial thickness flaps, suturing techniques and incisions) 23

25 7. Gün 7 th Days 24

26 Periodontal Tedavi (Faz III) - Doğal dişler ve implantlar çevresinde yumuşak doku cerrahisi Dişeti fenotipi Dişeti çekilmeleri Bağ dokusu grefti Koronale kaydırılan fllep Yana kaydırılan flep Canlı vaka sunumu (bağ dokusu grefti) Periodontal Therapy (Phase III) - Soft tissue surgery around natural teeth and implants Gingival phenotype Gingival recessions Connective tissue grafts Coronally repositioned flap Laterally repositioned flap Live case presentation (connective tissue graft) 25

27 8. Gün 8 th Day 26

28 Periodontal Tedavi (Faz III) Rezektif cerrahiler Klasik flep operasyonu Rejeneratif cerrahiler Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu Kullanılan materyaller ve teknikler Greft materyalleri Membranlar Mine matriks proteinleri Kan ürünlerinin rejeneratif tedavide kullanımı - PRP, PRF Periodontal Therapy (Phase III) Resective surgeries Classical flap operation Regenerative surgeries Guided tissue regeneration (GTR) and Guided bone regeneration (GBR) Materials and techniques in regeneration Graft materials Membranes Enamel matrix proteins The use of blood borne products in regenerative therapy - PRP,PRF 27

29 9. Gün 9 th Day 28

30 Periodontal Tedavi (Faz IV) - İdame tedavisi Periodontal cerrahi komplikasyonları ve çözümleri Canlı vaka sunumları ve uygulamalar Periodontal Therapy (Phase IV) - Supportive Therapy Complications of periodontal surgery and solutions Live case presentations and hands-on 29

31 10. Gün 10 th Day 30

32 İmplant ve periodontoloji İmplant öncesi periodontal sağlığın ve dokuların değerlendirilmesi Çekim soketinin korunması İmplant üstü açılması (serbest dişeti grefti ile bağ dokusu grefti) İmplant çevresinde sert ve yumuşak doku sorunlarının giderilmesi Canlı vaka sunumları ve uygulamalar Implant and periodontology Evaluation of the periodontal heath and tissues before implantation Socket preservation Uncovering implants (free gingival grafts and connective tissue grafts) Solutions for hard and soft tissue problems around implants Live case presentations and hands-on 31

33 11. Gün 11 th Day 32

34 İmplant ve periodontoloji Periimplant sağlıklı doku Perimukozitis ve periimplantitis tedavileri Canlı vaka sunumları ve uygulamalar Implant and periodontology Healthy peri-implant tissues Treatment of peri-mucositis and peri-implantitis Live case presentations and hands-on 33

35 12 ve 13. Gün 12 th & 13 th Days 34

36 Vaka sunumları Sınav Case presentations Exam 35

37 Canlı Cerrahi & Seminer Salonu Operation Room & Seminar Room 36

38 37

39 38

40 Prof. Dr. Aslan GÖKBUGET / Prof. Prof. Dr. Korkud DEMİREL / Prof. Doç. Dr. Tosun TOSUN / Assoc. Prof. Dr. Betül GÖFTECİ / DDS, PhD Dr. Buket HAN / DDS, PhD Dr. İlay MADEN / DDS, MSc, PhD Dr. Melek ALTAN KÖRAN / DDS, PhD MSc. Dt. Zafer KAZAK / DDS, MSc 39

41 Prof. Dr. Aslan GÖKBUGET / Prof İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. mezunu 1989 yılında İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji A.D. da doktorasını tamamladı 1993 yılında Doçent ünvanını aldı Eastman Dental Institute and Hospital misafir öğretim üyesi 1999 Profesör ünvanını aldı 1992 yılından beri implantolojinin değişik alanlarında çalışmalar yapmaktadır ICOI diplomat Lazer, periodontoloji ve implantoloji konusunda ulusal ve uluslararası sunumlar yapmaktadır Özel kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir 1982 Graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry 1989 Finished Ph.D program (Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Periodontology) 1993 Assumed Associate Professor title Visiting Fellow at Eastman Dental Institute and Hospital in London-U.K 1999 Assumed Professor title He is involved in implantology and worked with several implant work-teams since He has a degree of Congress of Oral Implantologist (ICOI) diplomat He gave lectures with the topics laser & periodontology and laser & implantology both in Turkey and other countries. He currently works at the University and in his own clinic. 40

42 Prof. Dr. Korkud Demirel / Prof İstanbul Ünv. Diş. Hek. Fak. Mezunu İstanbul Ünv. Diş. Hek. Fak. Periodontoloji AD SUNY at Stony Brook, School of Dentistry, Department of Periodontology 1992 İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji A.D. da doktorasını tamamladı 2002 İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji A.D. da Profesör ünvanını aldı 2005 yılından beri özel kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir. Türk Periodontoloji Derneği (Eski başkan), Avrupa Periodontoloji Federasyonu (Eski başkan), Türk Oral Implantoloji Derneği (Üye), Amerikan Periodontoloji Akademisi (Üye) Periodontal plastik cerrahi ve yumuşak doku rejenerasyonu, diş implantları ve kemik ogmentasyonu, periodontal hastalık ve sigara ilişkisi hakkında çalışmaları ve sunumları bulunmaktadır Graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Periodontology SUNY, Stony Brook, School of Dentistry, Department of Periodontology 1992 Finished Ph.D program (Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Periodontology) 2002 Assumed Professor title Since 2005 he has been working in his own clinic Turkish Society of Periodontology (former chairman), European Federation of Periodontology (former chairman), Turkish Society of Oral Implantology (member), American Academy of Periodontology (member) He gave lectures and has studies about periodontal plastic surgery, soft tissue regeneration, implants and bone augmentation, periodontal disease and smoking relationship. 41

43 Doç. Dr. Tosun TOSUN / Assoc. Prof İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. mezunu İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak.Oral İmplantoloji A. D. da Araştırma Görevlisi Padova Ünv. ve Branemark Osseointegrasyon Merkezi, Treviso da ziyaretçi asistan 1997 Doktora tezini verdi 2003 Doçent ünvanını aldı 2009 Botulinum Toxin Proficiency sertifikası aldı 2011 Dermal filler uygulamaları uzmanlığı 2011 RWTH Aachen Ünv. Aachen Institution for Laser Dentistry de mastership programını 2014 Cenova Ünv. de lazer Master ı 2003 ten beri serbest hekim olarak çalışmaktadır 2011 den beri Cenova Ünv. Cerrahi ve Diagnostik Bilimler Departmanı nda sözleşmeli öğretim görevlisi Laser Education International (LEI), Perioral and Oral Integrated Esthetic Sciences International Society (POIESIS), International Team for Implantology (ITI) üyesidir. Journal of Lasers in Medical Science (LIMS) review editörlerindendir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde ve dergilerde bilimsel makaleleri ve konferansları vardır Graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry Research Assistant in the Department of Oral Implantology Istanbul University Visitor Assistant at the University of Padua and Branemark Osseointegration Center of Treviso PhD thesis 2003 Assumed Associated Professor title 2009 Certificate of Proficiency in Botulinum Toxin Applications, Reading-UK; 2011 Proficiency in Dermal Filler Applications, Istanbul 2011 Mastership in Dental Lasers, AALZ-Aachen University Institution for Laser Dentistry 2014 MSc in Dental Lasers, University of Genoa Since 2003 works in his own private clinic in Istanbul Since 2011 he is a visiting Professor in the Department of Surgical and Diagnostic Sciences (DI.S.C.), Medical School, University of Genova, Italy. Member of Laser Education International (LEI), Perioral and Oral Integrated Esthetic Sciences International Society (POIESIS), International Team for Implantology (ITI); reviewer in the Journal of Lasers in Medical Science (LIMS), Presents papers in international and national congresses and scientific publications in international and national journals

44 Dr. Betül GÖFTECİ / DDS, PhD 1990 Ankara Ünv. Diş Hek. Fak. mezunu 1997 Ankara Ünv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji A.D. da doktorasını tamamladı ABD de özel bir klinikte çalıştı. 10 adet bilimsel çalışması vardır 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalıştı yılında Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin kuruluşunda görevlendirildi Halen özel bir klinikte çalışmaktadır Graduated from Faculty of Dentistry, Ankara University 1997 Finished Ph.D program (Faculty of Dentistry, Ankara University) worked in a private clinic in New Orleans, United States She has 10 published scientific articles. She worked in 75 th Year Oral and Dental Health Center In 2001, she was commissioned in the establishment of the Ottoman Oral and Dental Health Center She is curently working in a private clinic in Istanbul, Turkey 43

45 Dr. Buket HAN / DDS, PhD 2001 Ege Ünv. Diş Hek. Fak. mezunu 2009 Ege Ünv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji A.D. da doktorasını tamamladı. Farklı implant sistemlerinde Eğitimci Diş Hekimi olarak görev yapmıştır 2011 yılından itibaren özel kliniğinde periodontal estetik cerrahi ve implant cerrahisi ağırlıklı olarak çalışmalarına devam etmektedir Graduated from Faculty of Dentistry, Ege University 2009 Finished Ph.D program (Ege University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology) Lecturer for many implant systems Since 2011 she has been working in her private clinic mainly on esthetic periodontal therapy and implant surgery 44

46 Dr. İlay MADEN / DDS, MSc, PhD 2003 İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. mezunu 2007 Laser in Dentistry Master programını tamamladı (RWTH Aachen University) 2009 İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji A.D. da doktorasını tamamladı. Seesaw Dental Education da konuşmacı, eğitmen ve yönetici Aachen Dental Laser Centre temsilcisi Laser and Health Academy de uzman konuşmacı International Continuing Education Center for Dental Implants da eğitmen Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Periodontoloji Derneği, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği, World Academy for Laser Education & Research in Dentistry, European Federation of Periodontology ve British Dental Association üyesidir. Özel bir klinikte ağırlıklı olarak lazer destekli implantoloji ve periodontoloji üzerine çalışmaktadır Graduated from Faculty of Dentistry, Istanbul University 2007 recevied MSc. for Laser in Dentistry (RWTH Aachen University) 2009 Finished Ph.D program (Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Periodontology) The co-director, lecturer and trainer of Seesaw Dental Education The representative of Aachen Dental Laser Centre The expert lecturer for Laser and Health Academy The training instructor for International Continuing Education Center for Dental Implants He is a member of World Academy for Laser Education & Research in Dentistry, Turkish Dental Association, European Federation of Periodontology, Turkish Periodontology Association, Turkish Association of Aesthetic Dentistry Academy and British Dental Association. He is currently working in a private dental clinic where he majorly performs laser supported implantology and periodontal treatments. 45

47 Dr. Melek ALTAN KÖRAN / DDS, PhD 2002 İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. mezunu 2011 Yeditepe Ünv. Diş Hek. Fak. Periodontoloji A.D. da Yüksek Onur Derecesiyle doktorasını tamamladı. EFP (European Federation of Periodontology), Türk Periodontoloji Derneği üyesidir. Ogmentasyon hakkında yayınları bulunmaktadır yılından beri Procter&Gamble için Teknik Danışman olarak çalışmaktadır. Halen özel bir klinikte çalışmaktadır Graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry 2011 Finished Ph.D program with High Honour Degree (Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Periodontology) She is the member of EFP (European Federation of Periodontology), Turkish Periodontology Association She has publications related to augmentation procedures She has been working as Technical Consultant for Procter&Gamble since 2010 She is curently working at a private clinic 46

48 MSc. Dt. Zafer KAZAK / DDS. MSc İstanbul Ünv. Diş Hek. Fak. mezunu 2004 RWTH Aachen Ünv. Lazer workshop programı 2006 RWTH Aachen Ünv. den Laser Safety Officer sertifikası aldı 2007 Master of Science - Lasers in Dentistry RWTH Aachen University programını tamamladı. Aachen Universitesi mastership programı pratik eğitmeni 2003 yılından beri Fotona Lazer sistemleri eğitmeni 2009 yılında IFZI Trainer belgesi aldı. Bredent implantları için eğitim ve konuşmalar yapmaktadır yılından beri özel kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir 1987 Graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry 2004 Completion of AALZ Dental Laser Workshop at RWTH Aachen University 2006 Certified as a Laser Safety Officer by RWTH Aachen University 2007 Master of Science - Lasers in Dentistry RWTH Aachen University Training instructor for Aachen University Lasers in Dentistry mastership program Since 2003 training instructor for Fotona Dental Lasers in Turkey Since 2009 trainer for IFZI Since 1988 he is working at his private clinic (One of the first specialized and multi-disciplined private dental clinic in Turkey) 47

49 Planlanan Diğer Eğitim Programları Other educational programs Lazer Endodonti Estetik Dişhekimliği Protetik Dişhekimliği Eklem Hastalıkları Paramedikal Eğitimler Lasers Endodontics Esthetic dentistry Prosthetic dentistry Temporomandibular joint diseases Paramedical topics 48

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları Education ProgramGlobal Education Program gitim Programları amlari Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Global Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr

Detaylı

www.facebook.com/eotdental www.eotdental.com

www.facebook.com/eotdental www.eotdental.com Yıl boyu 23 Kurs Frankfurt Üniversitesi 2 Curriculum Programı 3 Yurtdışı Eğitimi 2 Nobel Biocare User-Day Learning for Life. 2015 EĞİTİM PROGRAMI www.eotdental.com www.facebook.com/eotdental www.eotdental.com

Detaylı

ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ

ICOI MEFFERT İMPLANT ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ CERRAHİ VE PROTETİK İMPLANT TEDAVİSİ TEMEL BİLGİLER VE GELİŞMELER PROGRAMI www.meffertimplant.com ENSTİTÜ HAKKINDA ICOI (DÜNYA İMPLANT BİRLİĞİ) MEFFERT IMPLANT ENSTİTÜSÜ 1971yilinda kurulan The

Detaylı

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 22 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS 19-22 MAY, 2015 BODRUM / TURKEY

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 22 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS 19-22 MAY, 2015 BODRUM / TURKEY TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 22 ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS 19-22 MAY, 2015 BODRUM / TURKEY CONTENTS PREFACE...2 COMMITTEES...3 SCIENTIFIC PROGRAMME...5 INVITED SPEAKERS...9

Detaylı

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61 İçindekiler ÖNSÖZ KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 POSTER BİLDİRİLERİ 6 Önsöz Değerli Meslektaşlarım, 7-8 Nisan 0 tarihleri arasında İstanbul, Point

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Exhibition Catalogue FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress 28-31 August 2013 / Istanbul, Turkey Bridging Continents for Global Oral Health Exhibition Catalogue Exhibition Catalogue FDI 2013 Table of Content Welcome

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Ajanda. İmplant Yetkinlik Eğitimi Destek Eğitimi 1, Yer: Los Angeles,

Ajanda. İmplant Yetkinlik Eğitimi Destek Eğitimi 1, Yer: Los Angeles, 16 Ajanda DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Ajanda İmplant Yetkinlik Eğitimi Seviye 1 ve Seviye 2 Katılımcısı Dişhekimlerinin Yardımcıları İçin Eğitim Semineri: İmplant Uygulamalarında Yardımcı Personelin

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HAKAN BİLHAN Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1993 Doktora Doktora Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education 06-09 December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Contents. İçindekiler

Contents. İçindekiler İçindekiler 2-Editorial 3-SCORE 5-SCORE Kongre 2014 7-Neglected Tour 2015 9-Pre Exchange Training 11-PRET Istanbul 2015 13-Ulusal Turlar 15-March Meeting 2015 Turkey Outgoings 17-Almanya da Fizyoloji 21-Brezilya

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

DIŞHEKIMLIĞI DISIPLINI ÖRNEĞINDE MAKALE TASARIMI VE YAYIN

DIŞHEKIMLIĞI DISIPLINI ÖRNEĞINDE MAKALE TASARIMI VE YAYIN DIŞHEKIMLIĞI DISIPLINI ÖRNEĞINDE MAKALE TASARIMI VE YAYIN Hülya ASAN-Ahmet ASAN Giriş Her ne kadar Cargill ve O Connor, (2009), dünyadaki ilk bilimsel derginin 6 Mart 1665 de İngiltere de yayın hayatına

Detaylı

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar

Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Mart / March 2013 Sayı / Issue 6 Eğitimlerimizde yetki, onay ve ortaklıklar Authorizations, accreditations and partnerships in our trainings 2012 yılının CFO su Coşkun

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014 ULUSLARARASI İLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONGRE VE SERGİSİ 2014 KURULLAR / BOARDS KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE AKADEMİK KURUL ACADEMICAL BOARD DANIŞMA & YÜRÜTME KURULU COUNSELING AND EXECUTIVE

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı