CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 19.01.2015"

Transkript

1 CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PROGRAMI KOORDİNATÖR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2

3 https://www.youtube.com/watch?v=wil3arj5ela

4 Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında örgün eğitim, yaygın eğitime destek vermek yoluyla hayat boyu öğrenme ilkesini destekler. Öğrencilerin ve personelin program üyesi ülkeler, aday ülkeler ve ortak ülkeler arasında hareketliliğini teşvik eden bireylerin uluslararası (kredi) hareketliliği ve Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Key Action 1/Ana Eylem 1) Bahsi geçen ülkelerde, yükseköğretim kurumları sistemlerinin modernizasyonunu ve uluslararasılaşması üzerinde bir etkiye sahip olan işbirliği ve ortaklıkları teşvik eden ve özellikle AB ye komşu Ortak Ülkelere odaklanan yükseköğretimde Kapasite Geliştirme projeleri (Key Action 2/ Ana Eylem 2) AB ye komşu Ortak ülkelerde Yükseköğretim Reformu uzman ağı, uluslararası mezunlar derneği, Ortak Ülkeler ile politika diyaloğu, uluslararası cazibe ve tanıtım etkinlikleri aracılığıyla Politika Diyaloğuna destek (Key Action 3 / Ana Eylem 4) Küresel çapta Avrupa Birliği çalışmaları alanında öğretmeyi, araştırmayı ve düşünmeyi teşvik etmek amacına yönelik Jean Monnet faaliyetleri.

5 yılında Avrupa Komisyonu na başvurarak Erasmus+ Charter almaya hak kazanan Üniversitemiz, bugünden sonra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde Erasmus+ Öğrenci ve Personel Değişim Faaliyetlerine katılacak, Avrupa'da karşılıklı anlaşma yaptığı çeşitli üniversitelere öğrenci ve öğretim üyesi gönderecek, gelenleri de misafir edecek, ortak yüksek lisans programları açabilecek ve partner ülkelerle AB projelerine yürütücü veya ortak olabilecektir.

6 Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetleri (Key Action 1/Ana Eylem 1) Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği Erasmus+ Personel Hareketliliği Akademik / İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği

7 Erasmus İkili Anlaşması (Inter Agreement) Nedir? Öğretim görevlisi ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında ikili anlaşmalar yapmak gerekmektedir. İki yüksek öğrenim kurumunun Erasmus+ kapsamında hareketlilik yapmayı planladığı, birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet mektubu niteliğinde bir anlaşmadır. (Karşılıklı mutabakata vararak ikili anlaşma üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.) inter agreement.docx

8 Erasmus+ Programme Key Action 1 Mobility for learners and staff Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional 1 agreement [21] 2 between programme countries [Minimum requirements] 3 The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students and/or staff in the context of the Erasmus+ programme. They commit to respect the quality requirements of the Erasmus Charter for Higher Education in all aspects related to the organisation and management of the mobility, in particular the recognition of the credits awarded to students by the partner institution. A. Information about higher education institutions Name of the institution (and department, where relevant) Erasmus code Contact details 4 ( , phone) Website (eg. of the course catalogue) [...] 1 Inter-institutional agreements can be signed by two or more higher education Institutions 2 Higher Education Institutions have to agree on the period of validity of this agreement 3 Clauses may be added to this template agreement to better reflect the nature of the institutional partnership. 4 Contact details to reach the senior officer in charge of this agreement and of its possible updates.

9 İkili Anlaşma Nasıl Yapılır? web adresinden Erasmus University Charter (Erasmus Üniversite Beyannamesi) almış olan Üniversiteler tespit edilir. Tespit edilen üniversitelerin web sayfalarından ilgili fakülte ve bölümün koordinatörü ile iletişime geçilir (Daha önce kişisel veya kurumsal olarak iletişimde olunan üniversitelerle ikili anlaşma yapmak daha kolay olacaktır). Koordinatörle yapılan yazışmalar sonucunda belirlenen öğrenci ve öğretim elemanı sayıları ikili anlaşma formu üzerinde gösterilir. Ders kodları tablosu kullanılarak subject area codes bölümleri doldurulur. (Boş İkili anlaşma formuna, adresinden ulaşabilirsiniz. Örnek ikili anlaşmalar için Uluslararası Ofis e başvurunuz.)

10 Dikkat Edilmesi Gerekenler İkili anlaşma için görüşmeler başladığında ve ikili anlaşma formu doldurulurken; Fakülte/Enstitü (yüksek lisans veya doktora değişimi içeriyorsa) koordinatörü bilgilendirilmelidir. İletişim kısmında fakülte koordinatörlerinin bilgileri mutlaka olmalıdır. (İstenirse anlaşmayı yapan öğretim elemanının bilgileri de forma eklenebilir). İkili anlaşma formu mutlaka iki orijinal kopya olarak düzenlenmelidir. 2 adet ikili anlaşma Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra, karşı üniversiteye gönderilir ve Uluslararası Ofis tarafından postaya verilir. Karşı taraf anlaşmayı imzaladıktan sonra bir orijinal belgeyi posta yoluyla ofisimize gönderir. Ofise gelen ikili anlaşma ilgili dosyaya kaldırılır. Koordinatör veya ilgili kişi, imzalanan anlaşmanın bir kopyasını ofisten alarak bölümünde saklar.

11 Dikkat Edilmesi Gerekenler Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma yapılmadan önce incelenmeli, Denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmalı, Akademik takvim incelenmeli, Eğitim dili mutlaka belirtilmeli (Erasmus+ öğrencilerine uygulanan) Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) belirtilmeli, İkili anlaşmaya ait özel koşullar (TOEFL, standardın üzerinde akademik ortalama, vs) varsa; bu koşulların anlaşma yapılırken Uluslararası Ofis ile paylaşılması, Bu tür özel koşulların ikili anlaşma yapıldıktan sonra ortaya çıkması durumunda, Erasmus başvuruları başlamadan önce Uluslararası Ofis e bildirilmesi. Üniversitemizin yapmış olduğu ikili anlaşmaların süresi bitenlerin yenilenmesi.

12 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği https://www.youtube.com/watch?v=6pjxn1bsyu4 https://www.youtube.com/watch?v=ajb_lx1xgje Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Verilen mali destek ile öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. ERASMUSDEĞİŞİM PROGRAMI\LEARNING_AGREEMENT_FOR_STUDIES(4).docx

13 Öğrencilerin Seçimi Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi ilan, başvuru ve değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir. Çeşitli sebeplerle gidemeyen öğrenciler bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak devredilerek doğrudan gönderilemezler. Ancak aynı akademik yıl içinde bu hak ertelenebilir. Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları yükseköğretim kurumunun internet sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır. Gerek internet sayfasında, gerekse ilan panolarında başvurabilecek öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilendirilir. Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

14 Başvuru Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar: Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans/lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması (30 AKTS kredi ders yükü olması) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 ya da 70/100 olması, Yükseklisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 ya da 75/100 olması, ÖNEMLİ: Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Yatay/Dikey geçişle gelen veya lisans ya da yüksek lisansını farklı bir üniversitede tamamlamış bir üst kademede eğitimine devam eden öğrenciler en az bir dönem geçirdikten sonra Erasmus a başvurabilirler.

15 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 2015/2016 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50 (SINAVI GEÇME NOTU 100 ÜZERİNDEN 55)

16 Hibe Ödemesi Gitmeden önce %80 Davet mektubu/bilgi Formu üzerindeki tarihe göre Döndükten sonra %20 Katılım Sertifikası ndaki (Akademik Takvime uygun) tarihe göre (başarılı olunduğu takdirde) Hibesiz ( 0 Hibeli) Erasmus öğrencisi Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

17 Hayat Pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte misafir olunan ülkeler Aylık öğrenci Öğrenim Hibesi (avro) Aylık öğrenci Staj Hibesi (avro) 1.Grup Program Ülkeleri 2.Grup Program Ülkeleri 3.Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, Birleşik Krallık Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

18 Koordinatör Sorumlulukları İkili Anlaşma Sağlanması (Inter Agreement) Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Öğrenim Anlaşması Değişikliği Öğrenci döndükten sonra not transferi Akademik danışmanlık Değişim kalitesi Bölümlerde öğrenci belgelerinin arşivlenmesi

19 Erasmus Stajı Nedir? https://www.youtube.com/watch?v=z7x0fkhe0uq Staj (yerleştirme), öğrencinin programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz, Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir

20 Başvuru Süreci Öğrenciler, Başvuru formu ve transkriptlerini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim eder. Lisans için en az 2.2/4,Y.L ve doktora için en az 2.5/4 ortalaması olan öğrenciler, yabancı dil sınavına girmeye hak kazanır. Başarılı olanlar aday olur. Barajı geçen öğrencilerden staj yapacakları kurumdan aldıkları niyet mektuplarını Uluslararası Ofis e teslim ederler ve sonrasında asil ve yedek öğrenci listeleri açıklanır. Süre 3 ila 12 ay olmakla beraber, kazanan öğrencilerimiz staj yerlerine yerleştirilirler.

21 Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality Commitment): Staj faaliyeti süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması düzenlenir. Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlikler, öğrenme kazanımları (learning outcomes), staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içeren kişiye özel bir belgedir. Üç nüsha hazırlanarak imzalanır. Eğitim Anlaşmasında belirtilecek yetkinlik ve yeterlilikler, öğrencinin devam ettiği programda belirtilen yetkinlik ve yeterlilikleri sağlayacak şekilde tanımlanmalı ve staj hareketliliği sonucu elde edilen öğrenme kazanımları (learning outcomes) programın temel yeterlilikleri ile ilişkilendirilmelidir.

22 Tanınma Erasmus stajı yapmaya hak kazanan öğrenci, öğrenci işleri bilgi sisteminde Erasmus Stajı nı zorunlu/seçmeli ders olarak ders listesine ekler. Başarılı olması durumunda AKTS kredisi verilerek staj tanınır. Stajın kaç AKTS kredisi değerinde olduğu bölümlere göre değişiklik gösterebilir. Eğitim Anlaşmasında bu kredi, bölüm koordinatörü tarafından mutlaka belirtilir. Tanınma süreci: Üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir. Buna karşılık zorunlu stajı olmayan birimlerden giden öğrencilerin 3 aylık stajları ilgili bölümdeki seçmeli dersler yerine sayılır.

23 Tanınma Staj tanınma sürecinde temel alınacak belgeler Katılım Sertifikası ve Başarı Belgesi dir. Stajlarını tamamlayıp geri gelen öğrenciler stajın tanınma işlemi için başarı belgeleri ve katılım sertifikalarının birer kopyaları ile birlikte Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvururlar. Stajın tanınması Bölüm Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü /Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında yaptığı staj müfredatın parçası ise, öğrencinin zorunlu stajı yerine geçer. İlgili kararda Erasmus stajı yaptığı belirtilir. Stajın zorunlu olmadığı hallerde, yapılan staj yönetim kurulu kararında öğrencinin gitmeden önce seçtiği seçmeli ders olarak yer alır. Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı na gönderilir.

24 Karşılaşılan Sorunlar Uygun olmayan işletme: LOKANTA (DÖNERCİ) olamaz, uygunluk denetimi şart. Training Agreement: Detaylı hazırlanmadan koordinatörlerimiz imzalamamalı. Vize: Mutlaka Öğrenci vizesi için başvurulmalı, gerekirse çalışma izni alınmalı Turist Vizesi olamaz.

25 Koordinatör Sorumlulukları Öğrenci staj yerini kendisi bulur. Ancak Koordinatörler ya da bölüm hocaları yol gösterici olabilir. Öğrenci staj yapacağı işletmeyi kendisi bulduysa, işletmenin uygunluğuna Erasmus koordinatörü mutlaka onay vermelidir. Öğrenciler staj yapacakları işletmeden davet mektubu almadan staj öğrencisi olarak seçilemezler. Erasmus bölüm koordinatörleri, davet mektubu alınan işletmeyi inceleyerek uygundur şeklinde paraflamalı ve öğrenci bu şekilde başvurmalıdır. Öğrencilerin staja gitmeden önce hazırladıkları Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü çok önemli. Bu belgenin altında sizlerin, öğrencinin ve staj yapılacak işletmedeki yetkili kişinin imza yeri bulunmaktadır.

26 Online Linguistic Support (OLS) Çevrimiçi Dil Desteği 1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞNDE DİL SINAVLARI ZORUNLU!

27 Personel Hareketliliği Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır. Ders Verme Hareketliği Eğitim Alma Hareketliği

28 Ders Verme Hareketliliği Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat olmak şartıyla 2 günden 2 aya kadar ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliğinin Hedefleri Eğitim konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek. Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek Kimler Faydalanabilir? Üniversitemizde tam veya yarı zamanlı olarak istihdam edilen personel Resmi olarak ders verme yükümlülüğüne sahip tüm öğretim elemanları faydalanabilir.

29 Erasmus Personel Hareketliliği Hibesi Ders verme ve Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Misafir olarak gidilen kurumda en az 8 saat ders vermek gerekmektedir. Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir. Yararlanıcıya hibe ödemesi yapılmaz. Bu süre bitimine kadar sizin ve anlaştığınız kurum için en uygun olan 1 haftalık süre. Faaliyetin gerçekleşmediği durumlarda hibe ödemesi yapılmaz. 14 günden daha uzun süren faaliyet hareketlilik faaliyetlerinde; 15. ve sonrası günler için aşağıda verilen günlük hibe miktarının %70 i gündelik olarak esas alınır.

30 Personel Hareketliliği Hibeleri EV SAHİBİ ÜLKE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Günlük hibe Miktarları (Avro) 1. Grup Ülkeler Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere Grup Ülkeler Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, Polonya, Romanya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre, Türkiye Grup Ülkeler Almanya, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovakya, Makedonya 4. Grup Ülkeler Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

31 Erasmus Personel Hareketliliği Hibesi Haftalık Harcırah Gitmeden Önce (% 80) Döndükten sonra (% 20) Seyahat Masrafları Personel seyahat gideri, Komisyon ajansın nın inernet sitesinde yer alan «mesafe hesaplayıcı» kullanılarak, aşağıdaki miktarlar baz alınarak hesap edilir. Elde edilen «km» değeri Hibe miktarı km arası 180 avro km arası 275 avro km arası 360 avro km arası 530 avro km arası 820 avro 8000 km üzeri avro

32 Eğitim Alma Hareketliliği İdari ve akademik personellerin EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi)sahibi üniversitelerde veya işletmelerde belli süre zarfında ve belli bir iş planı kapsamında eğitim alma faaliyetidir. Süre: en az 2 iş günü, en fazla 2 ay Yararlanıcılar: İdari Personel, Akademik Personel (Okutman,Uzman, Arş. Gör ve Öğretim Üyeleri) Gerçekleşme Şekilleri: EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki işletmede. Bizim ve anlaştığınız kurum için en uygun olan 1 haftalık süre.

33 Nerelerden Eğitim Alabiliriz? İşletme Üniversiteden Üniversiteden Üniversiteye İşletmeye Büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her türlü kurum /kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Üniversite ile İşletme arasında gerçekleştirilecek Hareketlilik için anlaşma yapılmasına gerek yoktur.

34 Başvuru Süreci Başvurudan Önce Uygun bir kurumun veya işletmenin belirlenmesi İkili anlaşmanın yapılması (üniversite ise) Karşı kurumdan davet mektubu alınması (karşı kurumdan kabul edildiğinizi gösteren bir e- posta da olabilir) İş Planı /Öğretim Programının hazırlanarak onaylanması Başvuru Sırasında Davet mektubu ve iş planının birime teslim edilmesi Hareketlilikten Önce Davet Mektubu İş planı / Öğretim Programı Sözleşme Görevlendirme Yazısı Bilgi Formu Uçak Bileti ve Faturası Hareketlilikten Sonra Katılım Sertifikası Biniş Kartı Nihai Rapor

35 Değerlendirme öncelikleri Amacımız Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen kurallar çerçevesinde; Başvuran personel. arasından, Erasmus Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek personel seçiminin tarafsız bir şekilde, şeffaflık ve adaletin gözetilmesiyle sağlamaktır.

36 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER https://www.youtube.com/watch?v=hz92cvatyw8

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021

Detaylı

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21)

(Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/21) T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurul Tarihi:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP - Lifelong Learning Programme) Erasmus Programı Yönergesi (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi:

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ERASMUS DEĞĐŞĐM PROGRAMI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge nin amacı Erasmus Değişim Programı na ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında

Detaylı

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 01.08.2012 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Avrupa Birliği LLP/Erasmus Programı ElektrikElektronik Mühendisliği LLP/ERASMUS programının amacı: Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek. Üniversiteler arasında

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ Hayat Boyu Öğrenme Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları-Hayat Boyu Öğrenme Programı (HBÖ)-

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (PROTOKOLLER) KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL DEĞİŞİM UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus Kimdir? Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus Kimdir? Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri

Detaylı

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve bu faaliyetlere hibe sağlanamaz. GÜZ DÖNEMİ: 22 MAYIS 2015 BAHAR DÖNEMİ: 12 EKİM

Detaylı

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir. Staj Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA ULUSLARARASILAŞMA VE BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Uluslararasılaşma, Bingöl üniversitesinin eğitim, araştırma, uygulama ve toplumsal hizmet etkinliklerine sürdürülebilir uluslararası, kültürlerarası

Detaylı

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 Mart 2013 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Süreç Boyunca Kimlerle Görüşeceksiniz? Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY BAYTAR - Değişim Programları Koordinatörü/Erasmus Kurum Koordinatörü (ratabay@ticaret.edu.tr)

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI LLP / ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi, 23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı