ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Ek Ders Notu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Ek Ders Notu"

Transkript

1 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Ek Ders Notu

2 MATLAB de Programlama Matlab de programlama en genel olarak iki yolla yapılır: 1. Komut satırında (in-line) programlama 2. m-dosyaları yla (m-files) programlama m-dosyalarının da iki türü vardır: 1. Düzyazı (script) m-dosyaları 2. Fonksiyon (function) m-dosyaları Algoritma ve Programlama 2

3 Düzyazı (script) m-dosyaları daha önceki derslerde anlatılmıştır. Aşağıda bir m-dosyası örneği verilmiştir. Örnek: İki nokta arasındaki uzaklığı bulan programın m-dosyası ile çözümü uzaklik.m clc;clear; x1=input(' x1 koordinatini gir '); y1=input(' y1 koordinatini gir '); x2=input(' x2 koordinatini gir '); y2=input(' y2 koordinatini gir '); mesafe=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2); fprintf(' Girilen 2 nokta arasi mesafe : %f \n ',mesafe); >>uzaklik KOMUT PENCERESİ Algoritma ve Programlama 3

4 Fonksiyon m-dosyaları Fonksiyon, belirli sayıda verileri kullanarak bunları işleyen ve bir sonuç üreten yapıdır. Fonksiyon m-dosyaları düzyazı m-dosyalarına benzerler. Ancak iki temel farkı vardır. 1. Fonksiyonlar bir değeri ve değerler kümesini döndürür. 2. Fonksiyonların içinde atanmış değişkenler, fonksiyona ait yerel değişkenlerdir (local variables) ve MATLAB komut penceresinde gösterilmezler. Bu değişkenler komut satırından da geri çağırılamazlar. Oysa script lerde değişkenler genel (global variables) olup MATLAB komut penceresinde gösterilir ve komut satırından çağırılabilirler. Fonksiyonların genel yazım biçimi; function degisken_adi=fonksiyon_adi (giris degiskeni) Veya function [out1,out2,...,outn] = fonksiyon_adı (in1,in2,...,inm) Algoritma ve Programlama 4

5 Fonksiyon m-dosyaları Output Arguments Function Name Input Arguments Online Help Function Code function y = ortalama (x) % Ortalama Average or mean value. % For vectors, ortalama(x) returns the mean value. % For matrices, ortalama(x) is a row vector % containing the mean value of each column. [m,n] = size(x); if m == 1 end m = n; y = sum(x)/m; Algoritma ve Programlama 5

6 Örnek: İki nokta arasındaki uzaklığı bulan programı m-fonksiyon kullanarak yazınız. x1 = 1.noktanın x koordinati; x2 = 2.noktanın x koordinati y1 = 1.noktanın y koordinati; y2 = 2.noktanın y koordinati function mesafe = uzaklik(x1,y1,x2,y2) %imza mesafe=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2); %tanım Bu M fonksiyonu uzaklik.m olarak kaydedilir. KOMUT PENCERESİ >> sonuc = uzaklik(3,4,1,2) % ya da >> uzaklik(3,4,1,2) % sonuc ans adli degiskene atanir Algoritma ve Programlama 6

7 Örnek: Girilen iki sayının harmonik ortalamasını bulan fonksiyon m-dosyasını yazınız. function h=horta(a,b) %horta:harmonik Ortalama % horta(a,b) verilen iki sayının harmonik ortalamasını hesaplar h=2/(1/a+1/b) Örnek: Aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı verecek ekranarakambas.m adında bir fonksiyon M dosyası yazınız. (Fonksiyonunuz kendisine hiçbir argüman almayacak ve geriye yine hiçbir değer çevirmeyecektir.) EKRAN ÇIKTISI >>ekranarakambas() ekranarakambas.m function ekranarakambas() clc; for i=1:9 %satir sayisi for j=1:(10-i) %sutun sayisi fprintf('%d ',j); end fprintf('\n'); end Algoritma ve Programlama 7

8 Örnek: Girilen bir sayı vektörünün ortalama değerini ve standart sapmasını bulan bir fonksiyon yazalım. function [ort, stds] = ort_stdsapma (x) % ort_stdsapma fonksiyonu girilen matristeki her bir sütunun ortalama değerini %ve standart sapmasını bulur. [m,n] = size(x); if m == 1 m = n; end ort = sum(x)/m; stds=sqrt(sum(x.^2)/m-ort.^2); MATLAB komut satırında aşağıdaki satırlar sırasıyla yazılırsa; >> a=[ ]; >> [x,y]=ort_stdsapma(a) x = 3 y = Algoritma ve Programlama 8

9 Fonksiyon m-dosyasında önemli noktalar: 1. Fonksiyon m-dosyalarında ilk satır kesinlikle function ile başlamalıdır. Bu ilk satır fonksiyon tanımının yapıldığı satır olup fonksiyon adı ve giriş çıkış değişkenleri bu satırda belirtilir. 2. Fonksiyon hakkında yardım istenildiğinde, yani help fonksiyon_adi yazıldığında görüntülenecek % ile başlayan açıklama satırları ilk satırdan hemen sonra yazılmalıdır. 3. Fonksiyon adı ile dosya adı aynı olmalıdır. 4. Değişken çıkışları ekrana yazdırılmamalıdır. 5. Bir fonksiyon içerisinde kullanılan bütün değişkenler bu fonksiyon için geçerlidir. 6. Eğer değişkenleri fonksiyon dışında da geçerli kılmak isteniyorsa global komutu kullanılabilir. Algoritma ve Programlama 9

10 Uygulama: Daha önceki derslerde gösterilen bir polinomun türevini alan polyder(p) fonksiyonunun polinomturev adı ile fonksiyon m-dosyası olarak yazılması. >>P=[ ] >>polyder(p) ans Algoritma ve Programlama 10

11 MATLAB de Veri Türleri MATLAB de 15 temel veri türü vardır. Bunların herbiri dizi formatındadır. MATLAB ile yapılan işlem ve hesaplamalarda genellikle çift duyarlıklı (double) ve karakter (char) veri türleri kullanılır. MATLAB de yerleşik fonksiyonların hemen hemen tamamı double ve char veri türleriyle işleme konur. Veri Mantıksal Karakter Sayısal Hücresel Yapısal int8, uint8 int16, uint16 int32, uint32 int64, uint64 single double Algoritma ve Programlama 11

12 MATLAB de Veri Türleri Mantıksal: 1 ve 0 sayılarını kullanarak doğru ve yanlış değerleri gösterir. MATLAB, mantıksal işlemler ve fonksiyonlardan ilgili mantıksal değeri döndürür. char: Karakterleri tutar. Dizideki her katar aynı uzunlukta olduğu sürece mxn boyunda katar dizisini temsil etmek için char kullanılır. Eşit uzunlukta olmayan katarı temsil etmek için cell array (hücre dizi) kullanılır. Sayısal (numeric): işaretli (int) veya işaretsiz (uint) tamsayılar, tek (single) ve çift (double) duyarlıklı kayan noktalı sayılardan oluşur. MATLAB de tüm hesap işlemleri double veri türü ile yapılır. Tamsayı veya single diziler üzerinde matematiksel işlemleri yapmak için, bunlar fonksiyon kullanılarak double veri türüne dönüştürülmelidir. Tamsayı veya single türü diziler, double dizilerden daha fazla bellek yeri kullanırlar. Hücre dizi (cell array): Farklı tür ve boydaki diziler, bir hücre dizi içindeki hücrelerde saklanabilir. Yapı (structure): Benzer olmayan veri türlerini saklayan hücre diziye benzer. Ancak bu durumda veriler, hücrelerde değil de adlandırılmış alanlarda (named field) saklanır. Algoritma ve Programlama 12

13 Karakter Katarı (String) İşlemleri Karakterler katarı veya yalnızca katar/sözcük (string), iki tek tırnak arasındaki ifade edilen, gerçekte ASCII kod tablosunda sayısal kodlarla belirtilen ilk 127 karakterden oluşan karakter dizileridir (char array). Katar uzunluğu, katardaki karakter sayısıdır. Her bir karakter bellekte 1 byte (8 bit) yer kaplar. >> ders='algoritmalar' ders = algoritmalar Burada verilen ders değişkeninde her bir harf ASCII kod tablosundaki sayısal bir koda sahiptir. >> kod=double(ders) kod = Tam tersi olarak ASCII karşılığı verilen bir katarın karakter karşılığını bulmak için char fonksiyonu kullanılır. >> char(kod) ans = algoritmalar Algoritma ve Programlama 13

14 Çok Boyutlu Katar Gösterimleri >> x='10014'; >> a=[ders,' ders kodu:', x] a = algoritmalar ders kodu:10014 Katarların Karşılaştırılması strcmp: İki katarın aynı olup olmadığını belirler. strcmpi: iki katarın harf durumu dikkate alınmadan aynı olup olmadığını belirler. strncmp: iki katarın ilk n karakterinin aynı olup olmadığını belirler. strncmpi: ilk katarın harf durumu dikkate alınmadan ilk n karakterinin aynı olup olmadığını belirler. Algoritma ve Programlama 14

15 Katarların Tek Tek Karşılaştırılması Katar dizileri aynı boyutlu veya en az biri skaler olmak koşuluyla karakter eşitlik karşılaştırılması için ilişkisel operatörler (>, >=,<, <=, ==, ~=) kullanılabilir. >> x='matlab'; >> y='matema'; >> x==y ans = Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri upper: Katardaki tüm harfleri büyük harfe dönüştürür. lower: Katardaki tüm harfleri küçük harfe dönüştürür. Algoritma ve Programlama 15

16 Sayı-Katar Dönüşümü num2str: Kayan noktalı sayıyı (tamsayı yada ondalıklı) katara dönüştürür. int2str: Yalnızca bir tamsayıyı katara dönüştürür. >> a=236; >> akatar=num2str(a) akatar = 236 >> double(akatar) ans = Algoritma ve Programlama 16

17 Katar-Sayı Dönüşümleri str2num: ASCII katarı sayıya dönüştürür. eval: Sayısal biçimden sayı içeren katara dönüştürür. >> z='123'; >> x=str2num(z) x = 123 >> 123*2 ans = 246 >> d='234'; >> eval(d) ans = 234 >> katar='k=1:5' katar = k=1:5 >> eval(katar) k = Algoritma ve Programlama 17

18 Katarlar ile ilgili örnek: Bir metin içinde kaç tane a harfi olduğunu bulan programın yazılması. clear all; a='there is no function or block with this name.you may want to Check that you have spelled the name correctly.'; s=0; for i=1:1:length(a) if a(i)=='a' s=s+1; end end s Çalışma Sorusu: Rakamlarla yazılan bir sayının söylenildiği gibi ekrana basılmasını sağlayan programın yazılması. (1234 Bin iki yüz otuz dört) Algoritma ve Programlama 18

19 MATLAB/Diziler (Hücre Dizileri) Hücre Dizileri (Cell arrays) { } ile tanımlanır. Böylesi bir dizi, farklı matrisleri aynı isim altında tutmak ve işlemek için kullanılmaktadır. Örneğin, C{1}=[1 2;3 5],C{2}=[ ];C{3}=[('yildiz teknik'),(' elektronik')]; girildiğinde, C bir hücre dizisi olur. Bu hücre geri çağrıldığında, C = [2x2 double] [1x4 double] [1x20 char] C{1} hücresi C{2} hücresi C{3} hücresi Her bir hücre ayrı ayrı işlenir. Algoritma ve Programlama 19

20 MATLAB/Diziler (Hücre Dizileri) C=cell(n) n n hücreden oluşan boş bir hücreyi C ye atar. Örneğin n=2 için >> C=cell(2) C = [] [] [] [] hücresi oluşturulur. Bir hücrenin içine istenilen sayıda yeni hücreler eklemek mümkündür; Örneğin, C{1}{1}=[2 3] ile C aşağıdaki biçimde değişir; C = {1x1 cell} [] [] [] Algoritma ve Programlama 20

21 MATLAB/Diziler (Hücre Dizileri) C=cell(3,2) hücresi C{1,2} hücresi C{1,1} C{1,2} C{1,2}{1,1} C{1,2}{1,2} C{2,1} C{2,2} C{1,2}{2,1} C{1,2}{2,2} C{3,1} C{3,2} Yeni alt hücre(ler) C{1,2}{2,2} hücresi Algoritma ve Programlama 21

22 MATLAB/Diziler (Yapı Dizileri) Yapı dizileri (Structure arrays), veri tabanları için oldukça kullanılışlı bir dizi türüdür. A.name= Bahattin'; A.sname= Erdogan'; >>A A yapı dizisi çağrıldığında, A.univ='YTU'; A = A.city='Istanbul'; name: Bahattin' A. = sname: Erdogan' A.year=2012; univ: 'YTU' city: 'Istanbul' ile A, bir structure array olur. year: 2012 Hücre ve yapı dizileri, mat uzantılı dosyalar olarak, daha önce açıklanan save komutuyla kaydedilip, load komutuyla geri çağrılabilir. Algoritma ve Programlama 22

23 Program Çıkışı ve Sonuç Gösterme İşlemleri disp fonksiyonu: disp(x) şeklindedir. Bir dizi veya metni görüntüler. Dizinin değişken adı ekrana yazılmaz. X bir karakter katarı ise metin olarak görüntülenir. disp(' ') disp(' A-Deg B-Deg C-Deg') disp(' ===== ===== =====') disp(rand(4,3)) Ekranda görülen; A-Deg B-Deg C-Deg ===== ===== ===== Algoritma ve Programlama 23

24 fprintf fonksiyonu: Çıkışın formatlı yaptırılmak ve bunun bir disk dosyasına yazdırılması istendiğinde kullanılır. Genel yazım biçimi; kont=fprintf(fid, format, A, ) Bu fonksiyon A matrisinin reel kısmındaki verileri, format parametresiyle belirtilen kurala göre düzenler ve fid ile belirtilen dosyaya yazar ve kapsadığı byte sayısını kont değişkenine atar. Ancak burada şimdilik ekrana yazdırma işlemi ile ilgileneceğimiz için; fprintf( format, A, ) Daha basit bir gösterimle; fprintf(format_katarı, dönüşüm_karakterleri) Algoritma ve Programlama 24

25 Dönüşüm (Biçim) Kodları Belirteç Tanımı %e Küçük harf ile bilimsel notasyon %E Büyük harf ile bilimsel notasyon %f Sabit nokta (ondalık) notasyon %g En kısa olmasına göre %e veya %f %G %g ile aynı ancak E kullanılır %s Karakter katarı tanımlar %c Tekil karakter %d İşaretli ondalık notasyon %u İşaretsiz ondalık notasyon Algoritma ve Programlama 25

26 Tamsayı verisi, %d format dönüşüm belirleyicisi ile gösterilir. >> x=123; >> fprintf('islem sonucu %d bulunmustur. \n', x) Islem sonucu 123 bulunmustur. Kayan noktalı, yani ondalık sayı verisi, %f veya %e veya %g format dönüşüm belirleyicisi ile gösterilir. >> x=1.23; >> fprintf('islem sonucu %6f bulunmustur. \n', x) Islem sonucu bulunmustur. >> fprintf('islem sonucu %6.2f bulunmustur. \n', x) Islem sonucu 1.23 bulunmustur. >> fprintf('islem sonucu %4.2f bulunmustur. \n', x) Islem sonucu 1.23 bulunmustur. >> fprintf('islem sonucu %4.2e bulunmustur. \n', x) Islem sonucu 1.23e+000 bulunmustur. Algoritma ve Programlama 26

27 Örnek: clear all; for i=1:2 for j=1:2 fprintf('a matrisinin %d,%d.ci elemanini giriniz:',i,j) A(i,j)=input(''); end end A MATLAB ekran çıktısı aşağıda verilmiştir. A matrisinin 1,1.ci elemanini giriniz:1 A matrisinin 1,2.ci elemanini giriniz:2 A matrisinin 2,1.ci elemanini giriniz:3 A matrisinin 2,2.ci elemanini giriniz:4 A = Algoritma ve Programlama 27

28 Giriş/Çıkış Fonksiyonları textread: Bu fonksiyon ASCII dosyaları okumak için kullanılır. Genel yazım biçimi; [a, b, c, ]=textread( dosyaadi, format, N) dosyaadi açılmak istenen dosyanın ismidir. format, herbir sütundaki verinin açıklamasını içeren bir katardır. N ise okunacak satır sayısıdır. N belirtilmemişse dosya sonuna kadar okunur. Aşağıda verilen isciverileri.txt dosyasından veri okunmak istenirse; >> [Adi, Soyadi, Yasi, Maasi, Vergiorani]=textread('isciverileri.txt', '%s %s %f %f %f') Algoritma ve Programlama 28

29 fopen: Bu fonksiyon daha önce oluşturulmuş dosyaları açmak için kullanılır. Genel yazım biçimi; ifade=fopen( dosyaadi, izin ) dosyaadi açılmak istenen dosyanın ismidir. izin ise erişim modunu belirten bir katardır. İzin Formatı r rt w wt a a+ Açıklama Sadece okuma için varolan bir dosyayı açar. Okuma ve yazma için varolan bir dosyayı açar. Yazma modunda dosya açar; dosya yoksa oluşturulur ve daha önce böyle bir dosya varsa ondaki bilgiler yitirilir. Varolan bir dosyanın içindekilerini siler ve okuma ve yazma işlemi için açar Varolan bir dosyayı yalnızca yazma işlemi için açar ve yeni yazılanları dosyanın sonuna ekler. Varolan bir dosyayı, okuma ve yazma işlemi için açar ve yeni verileri dosyanın sonuna ekler. fclose: Bu fonksiyon daha önce oluşturulmuş dosyaları kapamak için kullanılır. Genel yazım biçimi; fclose(ifade) Algoritma ve Programlama 29

30 Veri Dosyası Oluşturma ve Çağırma Örnek: Tbasla=input('Ilk sıcaklık degerinin yaziniz:'); Tson=input('Son sıcaklık degerinin yaziniz:'); ntemp=input('kac deger istediginizi giriniz:'); santigrat=linspace(tbasla,tson,ntemp); fahrenhayt=1.8*santigrat+32; fid=fopen('temp.txt','wt'); fprintf(fid,'sicaklik donusum tablosu\n'); fprintf(fid,' \n'); fprintf(fid,' santigrat fahrenhayt\n'); for k=1:ntemp fprintf(fid, '%f %f \n', santigrat(k), fahrenhayt(k) ); end fclose(fid); Algoritma ve Programlama 30

31 MATLAB-EXCEL Veri Transferi Dış Ortam Veri İşlemi Bir Excel (.xls) veri dosyası veya.txt ya da.dat dosyası Matlab ortamından okunabilir ve üzerinde Matlab işlemleri uygulanabilir. Benzer olarak bir Matlab program çıkışı da.xls olarak kaydedilebilir. - Excel: degisken =xlsread( xxx.xls ) - x=degisken(:,1); %1. sütun - y=degisken(:,2); %2. sütun -.txt veya.dat : load xxx.txt - x=xxx(:,1); %1. sütun - y=xxx(:,2); %2. sütun Algoritma ve Programlama 31

32 Excel den veri okutmak amacıyla xlsread fonksiyonu kullanılır. num = xlsread( filename, sheet, 'range') A = xlsread('deneme.xlsx', 1, 'C4:D7') A = Algoritma ve Programlama 32

33 MATLAB/ Derleyici (Compiler) C, Pascal, Basic gibi yüksek veya orta düzey dillerde yazılan bir programın çalışabilmesi için önce makine diline çevrilmesi gerekir; bu işleme derleme (compilation) denir. Derleme işini yapan programlar da derleyici (compiler) olarak adlandırılır. MATLAB de sadece m-fonksiyon veya grafik kullanıcı arayüzü (GUI) şeklindeki programlar derlenebilmektedir. MATLAB derleyicisi (mcc) ile MATLAB de oluşturulan m-fonksiyon dosyaları C/C++ dosyalarına,.c dosyalar da MATLAB formatına dönüştürülebilir. >> mcc m dosya_adi yazımı ile dosya_adi.m adlı dosya kendi başına çalışabilen dosya_adi.exe haline ve C koduna dönüştürülür. >> mcc p dosya_adi yazımı ile dosya_adi.m adlı dosya kendi başına çalışabilen dosya_adi.exe haline ve C++ koduna dönüştürülür. Algoritma ve Programlama 33

34 MATLAB/ Derleyici (Compiler) Klavyeden girilen iki sayının toplamını hesaplayan programın derlenerek.exe file haline getirilmesi %iki sayinin toplamini hesaplayan program a=input('birinci sayiyi giriniz= '); b=input('ikinci sayiyi giriniz= '); c=a+b; fprintf('%f ve %f in toplami %f dir',a,b,c) >>mcc m toplama (komut satırına yazılarak exe dosyası oluşturulur) Algoritma ve Programlama 34 34

35 MATLAB/ Derleyici (deploytool) Oluşturulan.exe dosyasının MATLAB kurulu olmayan bir bilgisayarda çalışabilmesi için MATLAB Compiler Runtime (MCR) programının kurulması gerekir. MCR farklı MATLAB versiyonları için değişiklik gösterir. exe dosyası hangi MATLAB versiyonunda derlendiyse ilgili MCR bilgisayarda kurulmalıdır. Kullanıcıya.exe uzantılı dosyanın çalışabilmesi için gerekli tüm dosyaların verilmesi gerekir. Bu amaçla deploytool fonksiyonu kullanılabilir. Algoritma ve Programlama 35

36 MATLAB/ Derleyici (deploytool) build -.exe file oluşturulmasını sağlar. Algoritma ve Programlama 36

37 MATLAB/ Derleyici (deploytool) Package Matlab kurulu olmayan bilgisayarda, exe uzantılı dosyanın çalıştırılabilmesi için bir paket program hazırlar. Sonuç olarak.pkg.exe uzantılı bir dosya oluşturulur. Bu dosya çalıştırıldığında bilgisayarda MATLAB de derlenen.exe uzantılı programın çalıştırılabilmesi için gerekli programı kurar. Algoritma ve Programlama 37

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme 3. Bilgisayar belleğinde saklanan verileri bir dosyadan okumak 1. Bir

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Yard. Doç. Dr. Ünal Küçük GİRİŞ PROGRAMLAMA VE YAZILIM Program: belirli bir işi gerçekleştirmek için gerekli komutlar dizisi olarak tanımlanabilir. Programlama: Bir programı

Detaylı

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr

PASCAL ARŞİVİ BÖLÜM 7. 7.1 Giriş. 7.2 Sistem Birimi ve Katarlar. 7.2.1 Chr BÖLÜM 7 PASCAL ARŞİVİ 7.1 Giriş Pascal Arşivi, programcılara sistem, ekran, grafik ve yazıcı birimleri için hazırlanmış standart yardımcı programlardan oluşmuştur. Pascal içinde bulunan arşiv fonksiyonları

Detaylı

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama C++ ve Nesneye Dayalı Programlama Binnur KURT kurt@cs.itu.edu.tr BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 1 PROGRAM 1. Giriş Nesneye dayalı

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO

Raporlama Sistemi LOGO Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2009 İçindekiler Raporlama Sistemi... 3 Rapor Bilgileri... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 4 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PROGRAMLAMA. Dosyalama İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent Çobanoğlu. Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği. Yrd.Doç.Dr.

PROGRAMLAMA. Dosyalama İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent Çobanoğlu. Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği. Yrd.Doç.Dr. PROGRAMLAMA Dosyalama İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Bülent Çobanoğlu Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Yrd.Doç. Dosyalama İşlemleri Program ve verileri daha sonra kullanabilmek amacı ile kalıcı olarak

Detaylı