BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) İÇİNDEKİLER ,7 ünite kasa %0, ,4 milyon TL %5,6 TÜRKİYE (milyon TL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) İÇİNDEKİLER. 1.057,7 ünite kasa %0,9. 5.186,4 milyon TL %5,6 TÜRKİYE (milyon TL)"

Transkript

1

2 Genel 1 BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER (1 Ocak - 31 Aralık 2013) İÇİNDEKİLER Genel Satış Hacmi 1.057,7 ünite kasa %0,9 TÜRKİYE (ünite kasa) %31,7 ULUSLARARASI (ünite kasa) %13,0 KONSOLİDE (ünite kasa) Satış Hacmi Artışı %13, Bağımsız Denetçi Görüşü Coca-Cola İçecek 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi Coca-Cola İçecek Faaliyet Coğrafyası Kurumsal Profil Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı CEO nun Mesajı Operasyonel Değerlendirme Net Satış Gelirleri 5.186,4 milyon TL %5,6 TÜRKİYE (milyon TL) %26,2 ULUSLARARASI (milyon ABD doları) %16,6 KONSOLİDE (milyon TL) Net Satış Artışı %16, Tüketicilerimiz için Değer Yaratmak Müşterilerimiz için Değer Yaratmak Çalışanlarımız için Değer Yaratmak Yatırımcılarımız için Değer Yaratmak Çevre ve Toplum için Değer Yaratmak Faaliyet Kârı 594,0 milyon TL FAVÖK 892,1 milyon TL Özet Finansallar %9,0 TÜRKİYE (milyon TL) %10,2 TÜRKİYE (milyon TL) %53,5 ULUSLARARASI (milyon ABD doları) %40,6 ULUSLARARASI (milyon ABD doları) %22,3 KONSOLİDE (milyon TL) %22,2 KONSOLİDE (milyon TL) Faaliyet Kârı Artışı %22,3 FAVÖK Artışı %22,2 Konsolide (milyon TL) 2012 (1) 2012 (2) 2013 Satış Hacmi (milyon ünite kasa) 766,3 936, ,7 Satışlar 3.819, , ,4 Esas Faaliyet Kârı 462,5 485,6 594,0 Esas Faaliyet Kâr Marjı 12,1% %10,9 %11,5 FAVÖK 643,5 730,2 892,1 FAVÖK Marjı 16,8% %16,4 %17,2 Net Kâr 380,1 380,2 488,8 Net Kâr Marjı 10,0% %8,5 %9,4 Toplam Özsermaye 1.910, , ,3 Toplam Varlıklar 4.081, , ,8 Net Borç 928, , , Kurumsal Değerlendirme Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bağımsızlık Beyanı Üst Düzey Yöneticiler Ortaklık Yapısı İştirak Tablosu Kâr Dağıtım Teklifi Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Finansal Değerlendirme Finansal Performans Değerlendirmesi Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı Bağımsız Denetim Raporu Terimler Sözlüğü Yatırımcı Bilgileri (1) Finansallar (a) TFRS standartlarına göre, (i) 2012 de Pakistan ve Suriye operasyonları özkaynak yöntemine göre konsolide edilerek, (ii) 2013 te Suriye özkaynak yöntemiyle, Pakistan ise tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilerek, ve (b) SPK nın yeni Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğine göre düzeltilerek yeniden düzenlenmiştir. Lütfen finansal raporun 2 no lu dipnotuna bakınız. (2) 2012 sonuçlarının TFRS deki değişikliğe göre yeniden düzenlenmesi nedeniyle, faaliyet raporunun tamamında, gerçek performansı gösterebilmek için 2013 yılı sonuçlarında olduğu gibi, 2012 yılında Pakistan operasyonları tam konsolidasyon yöntemiyle hesaplanarak mukayese yapılmaktadır.

3 Genel 3 YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Coca-Cola İçecek A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. 2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. COCA-COLA İÇECEK 2020 VİZYONU VE STRATEJİK YÖNETİM ÇERÇEVESİ Vizyonumuz Sektörüne liderlik eden, çalışanlarına ilham veren ve mükemmellik ile katma değer yaratan örnek bir içecek şirketi olmak. Misyonumuz Tüketicilerinin susuzluğunu gideren, müşterileri ile iş ortaklığı yapan, hissedarları için üstün değer yaratan ve topluma güven veren, sürdürülebilir ve kârlı bir şirket olmak. 3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 7 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir. Kültürümüzün Yapı Taşları Değerlerimiz Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 4. Yıllık faaliyet raporunda yer alan, Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler bölümünde belirtildiği üzere, Şirket, 2013 yılına ait konsolide TMS mali tabloların 2 sayılı dipnotunda açıklandığı üzere, 2012 sonuçlarının TMS ve yeni SPK tebliğine göre yeniden düzenlenmesi nedeniyle, 2013 sonuçlarının 2012 yılı ile kıyaslanmasını yönetim amaçlı olarak 2012 yılına ilişkin hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmemiş proforma yönetim hesapları bazında yapmaktadır ve söz konusu 2012 yılına ait proforma yönetim hesaplarında yer alan finansal sonuçlar daha iyi karşılaştırma amacıyla, Coca-Cola Beverages Pakistan Limited in 2012 yılında da tam konsolide edilmesi yöntemiyle düzenlenmiştir. Bu sebeple, faaliyet raporunun; Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler, Genel, Operasyonel Değerlendirme, Kurumsal Değerlendirme ve Finansal Değerlendirme bölümlerinde yer alan ve 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait karşılaştırmalı tutarlar, finansal bilgiler ve bunlar esas alınarak hesaplanan rasyolar, bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda yer alan 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolar ile farklılık göstermektedir. Görüşümüze göre ilişikteki 2013 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu nun değerlendirmeleri ve açıklamaları, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait tutarların, konsolide mali tablolarda yer alan, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait yeniden düzenlenmiş tutarlar ile farklılık göstermesi haricinde, Coca-Cola İçecek A.Ş. nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Burak Özpoyraz, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 11 Mart 2014 Birbirinize güvenin Müşteriye odaklanın İşinizi sahiplenin Yeniliklere ilham verin Başarı için işbirliği yapın Çevik olun Katılımcı olun Çalışırken keyif alın Hedeflerimiz Çalışanlar ve Organizasyonel Liderlik Her zaman tercih edilen yetkin bir organizasyon inşa etmek. Tutku Yaptığımız her işe aklımızı ve yüreğimizi koyarız. Hesap Verilebilirlik Büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket eder ve hesap verebiliriz. Doğruluk Etik değerlere bağlı, açık ve dürüstüz; birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Takım Çalışması Ortak başarımız için birlikte çalışırız. Ticari Liderlik Tüketiciler ve müşteriler için en uygun maliyetle ve kârlı bir şekilde üstün değer yaratmak. Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde en yüksek kalite ve en düşük maliyet yaklaşımıyla müşteri beklentilerini aşarak, tüketici taleplerini karşılayan en iyi şirket olmak. Operasyonel Mükemmellik Süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileşmeyi teşvik eden operasyonel mükemmellik kültürünü yaratmak. Sürdürülebilirlik İşimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini. sağlamak için çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi davranarak, tüm paydaşlarımızın gözünde en sorumlu kurumsal vatandaşlardan biri olarak kabul görmek.

4 Genel 5 COCA-COLA İÇECEK FAALİYET COĞRAFYASI 30 yaşın altındaki CCİ nin gazlı nüfusun Kişi başı içecekler Nüfus toplam Kişi başı gazlı içecek pazarındaki (2013) nüfusa GSYH ($) tüketimi (L) konumu (milyon) (2) oranı (3) (2013) (2) (2013) (4) (2013) (5) Türkiye 76,7 (1) % Pakistan 184,4 % Kazakistan 16,9 % Azerbaycan 9,7 % (6) Irak 34,9 % (7) Ürdün 6,6 % (6) Türkmenistan 5,3 % (6) Kırgızistan 5,6 % (6) Suriye 21,6 % (6) 13 - Tacikistan 7,2 % (6) KAZAKİSTAN Kaynak: (1) TÜİK, (2) IMF, (3) BM, (4) CCİ ve TCCC Tahmini, (5) Nielsen, (6) CCİ Tahmini, (7) Retail Zoom KIRGIZİSTAN TÜRKİYE ÜRDÜN SURİYE IRAK AZERBAYCAN TÜRKMENİSTAN TACİKİSTAN PAKİSTAN Kurumsal Profil Coca-Cola sisteminde satış hacmine göre altıncı sırada yer alan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ), The Coca-Cola Company markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCİ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan da 11 bin çalışanı ile faaliyet göstermektedir. CCİ 23 fabrikası ile 370 milyona yakın tüketici kitlesine gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadır. CCİ nin hisseleri Borsa İstanbul da (BIST) CCOLA.IS, Amerikan depo sertifikaları (ADR) ABD de tezgahüstü piyasalarda COLAY, Eurobond u İrlanda Borsası nda CCOLAT sembolleriyle işlem görmektedir.

5 Genel 7 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 2013 yılında yıllık bir milyar ünite kasa satış hacminin üzerine çıkarak dünyanın en büyük şişeleyicileri arasındaki yerimizi daha da sağlamlaştırdık. Değerli hissedarlarımız, Coca-Cola İçecek in 2013 yılında başarılı performansı ile bizleri bir kez daha gururlandırdığını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Önemli pazarlarımızda yaşadığımız bazı güçlüklere rağmen faaliyet coğrafyamız bizlere pazardaki konumumuzu sağlamlaştırma ve büyüme fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu fırsatları doğru iş modeli, tutkulu çalışanları ve etkili uygulamaları sayesinde en iyi şekilde değerlendiren CCİ 2013 yılında satış hacmini %13 artırırken, satışlarını %17, FAVÖK ünü ise %22 artırdı. BAŞARILARLA GEÇEN BİR YIL Geride bıraktığımız 2013 yılında 1 milyar ünite kasanın üzerinde yıllık satış hacmine ulaşarak çok önemli bir başarıya imza attık. Bu hacme ulaşan az sayıdaki şişeleyiciden biri olarak Coca-Cola sistemi içindeki yerimizi daha da sağlamlaştırdık. Her gün ortalama 2,9 milyon ünite kasa ürünümüz satılıyor ve 66 milyon bardak içeceğimiz tüketiliyor sürdürülebilirlik alanında önemli ilerleme kaydettiğimiz bir yıl oldu. Topluma olan katkımızı, özellikle gençlerin gelişimini ve sağlıklı yaşamı destekleyen projeler hayata geçirerek devam ettirdik. Çevre ayak izimizi azaltmak için önemli adımlar attık. CCİ, Türkiye de ve Coca-Cola sisteminde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi ne giren ilk ve tek şirket oldu. Bu endeks hem Küresel İlkeler Sözleşmesi nin 10 ilkesine liderlik seviyesinde bağlılık göstererek bu ilkeleri başarıyla uygulayan hem de karlılığını tutarlı bir şekilde sürdüren şirketlerden oluşuyor te ayrıca Türkiye Karbon Saydamlık Projesi tarafından Türkiye nin en iyi karbon performans ve saydamlık liderleri arasında gösterildik. Bir yandan 2020 büyüme hedeflerimize adım adım yaklaşırken diğer yandan karbon ayak izimizi tam olarak denetleyip olabilecek en düşük düzeye çekmek için sağlam adımlar atıyoruz. Bu adımlar hem işimizin hem de içinde yaşadığımız dünyanın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. GELECEĞE BAKIŞ Gelişmekte olan pazarlardan oluşan faaliyet coğrafyamız nüfus artışı, dünya ortalamasının üzerinde büyüme oranları, artan tüketim harcamaları ve düşük kişi başı gazlı içecek tüketim oranları gibi olumlu faktörler dikkate alındığında bize geniş fırsatlar sunmaya devam ediyor yılında dünya ekonomisindeki büyümenin düşük seviyede gerçekleşmesi beklense de, CCİ olarak coğrafyamızdaki fırsatları en verimli şekilde değerlendirerek büyümeye devam edeceğimize inanıyorum. CCİ CEO su Damian Gammell, 1 Ocak 2014 itibariyle Anadolu Grubu nun İçecek Grup Başkanlığını ve Anadolu Efes CEO luğunu üstlenecektir. Damian ın genişleyen rolünde sorumlulukları arasında Coca-Cola İçecek de bulunacaktır. Ayrıca CCİ deki Yönetim Kurulu Üyeliği sürecektir. Şirketimizin bugünkü başarısında önemli katkısı olan Damian ın şirketimizin gelecekteki performansına da büyük katkı sağlayacağına ve liderliğiyle işimizi daha iyi yapmamızı sağlayacak sistemleri geliştireceğine inanıyorum. Aynı tarih itibariyle CCİ nin CEO luğuna ise Türkiye Bölge Başkanı olarak görev yapan Burak Başarır atandı. Son dört yıldır CCİ nin hacim açısından en büyük iş birimi olan Türkiye operasyonunu yöneten Burak, CFO luğu döneminde CCİ nin halka arzında kilit rol oynadı. Şirketimizde uzun yıllar boyunca üstlendiği önemli görevleri başarıyla yürüterek CEO luk görevine atanan Burak ın CCİ ye başarıyla liderlik edeceğine inanıyorum. CCİ de daima mükemmelliği hedeflerken sürekli gelişime ve ilerlemeye odaklanıyoruz. Pazardaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek ve karşımıza çıkan güçlükleri aşabilmek için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Öncü bir şirket olarak her alanda işimizi daha iyi yapmak için çalışıyoruz. Başarımızın en büyük kaynağı ise hem işlerinde uzman olan hem de bağlılıkla kendilerini şirketimize ve markalarımıza adayan çalışanlarımız. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ediyor, tüm paydaşlarımıza bir başka başarılı yılda yanımızda olarak bizi destekledikleri için şükranlarımı sunuyorum. Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Başkanı Bu yıl ayrıca CCİ Türkiye olarak Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grup Başkanlığı Sürdürülebilirlik Ödülleri nde En İyi Şişeleme Operasyonu Ödülünü kazandık. Türkiye operasyonumuz Coca-Cola sisteminde bu ödülü ikinci kez kazanan tek ülke olma ayrıcalığını elde etti.

6 Genel 9 CEO NUN MESAJI * 2013 yılı konsolide satış hacmimizi geçen yıla göre %13 artırarak, ilk defa 1 milyar ünite kasanın üzerinde satış hacmi elde ettik. Özellikle Pakistan, Irak ve Kazakistan daki güçlü büyüme neticesinde uluslararası operasyonlarımızın hacmi %31,7 arttı. Türkiye satışları %5,6, uluslararası operasyonlar satışları %26,2 büyüme gösterirken, konsolide net satışlarımız ise %17 artışla 5,186 milyar TL ye ulaştı. CCİ nin 2013 te istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl boyunca dünyada yaşanan pek çok ekonomik ve politik zorluğa rağmen CCİ güçlü pozisyonunu koruyarak, performansını geliştirmeyi başardı. Gelir büyümesi sağlama stratejimize paralel olarak bu yıl satışlarımızı %17 artırdık. Fabrikalarımıza ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya, tüketicilerimiz ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ettik YILINA BAKIŞ Konsolide satış hacmimiz 2013 te %13 artarken hem gazlı hem de gazsız içecek kategorisinde çift haneli büyüme kaydettik. Gazlı içecek kategorisi Coca-Cola ve Sprite markalarının sayesinde %13 büyürken, Damian P. Gammell Burak Başarır gazsız içecek kategorisi meyve suyu ve buzlu çay segmentlerindeki artış sayesinde %11 büyüdü de Güney Irak ta gerçekleşen Al Waha satın almasına bağlı olarak Irak pazarımızın %121 büyümesinin önemli etkisiyle uluslararası satış hacmimiz %31,7 arttı. Pakistan da satış hacmi artan pazar penetrasyonu ve güçlü yerel pazarlama kampanyaları sayesinde %22 büyüdü. Orta Asya operasyonlarının satış hacmi ise buradaki en büyük operasyonumuz Kazakistan da %24 ve diğer ülkelerdeki güçlü büyümenin etkisiyle toplamda %19 artış kaydetti te konsolide net satışlarımız %17 arttı. Türkiye net satış geliri %5,6 artarak 2,9 milyar TL ye ulaştı. Yılın ikinci yarısında satışlara olumsuz yansıyan tüketici güvenindeki azalmanın etkilerini gazlı içecek kategorisine, özellikle Coca-Cola ve Coca-Cola zero ya, yeniden odaklanarak ve yerinde tüketim kanalında başarılı küçük paket lansmanları gerçekleştirerek büyük ölçüde azalttık. Türkiye de fiyat artışı etkisiyle ünite kasa başına net satış geliri %4,7 artarak 5,08 TL ye çıktı. Uluslararası operasyonlarımızda net satışlar tüm pazarlarda gerçekleşen artışların etkisiyle %26,2 büyüdü. Konsolide FAVÖK büyümesi bir önceki yıla göre %22,2 olarak gerçekleşti. Türkiye de FAVÖK azalan tüketici güveni ve Türk Lirasındaki yüksek değer kaybına rağmen %10,2 artış gösterdi. Uluslararası operasyonlarda ise FAVÖK 2013 Mart ayında Coca-Cola üretimine başlayan Güney Irak ın katkı sağladığı hacim büyümesi ve kârlı organik büyümenin etkisiyle %40,6 büyüdü. ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATLAR CCİ olarak 370 milyona yakın bir tüketici kitlesine ürünlerimizi sunuyoruz. Coğrafyamızdaki bazı pazarların nüfusu hızlı bir şekilde artıyor ye kadar mevcut tüketici tabanımıza 30 milyon kişinin eklenmesi ile pazar büyüklüğümüzün 400 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler aynı zamanda genç ve dinamik bir nüfusa sahipler. Coğrafyamızdaki nüfusun %60 ı 30 yaş altı gençlerden oluşuyor ve bu oran Irak gibi ülkelerde %69 a kadar çıkıyor. Nüfus artışındaki bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini, 2020 yılında coğrafyamızdaki nüfusun %50 den fazlasının hala 30 yaş altında olacağını tahmin ediyoruz. Pazarlarımız aynı zamanda bölgede en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alıyor arasında AB ekonomileri yılda ortalama %2,4 büyürken coğrafyamızda ortalama yıllık GSYH büyüme oranı %6,7 olarak gerçekleşti. Büyüme eğiliminin gelecek yıllarda devam etmesi ve önümüzdeki 7 yıl içinde CCİ coğrafyasındaki ortalama yıllık GSYH büyüme oranının AB ortalamasının 2 katı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler kişi başı içecek tüketimi açısından dünya ortalamasının çok altında. Bölgemizdeki tüm pazarlarda kişi başı alkolsüz tüketime hazır içecek ve gazlı içecek tüketim miktarları oldukça düşük. Örneğin coğrafyamızda kişi başı tüketimin en yüksek olduğu pazar olan Türkiye de bile 2013 yılında kişi başı gazlı içecek tüketim miktarı 44 litreyken Avrupa ortalaması 70 litre civarında. Bu veriler doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz bölgedeki ekonomik büyümeyle orantılı olarak kişi başı gazlı içecek tüketim miktarlarında ciddi bir büyüme fırsatı görüyoruz ye geldiğimizde gazlı içecek pazarımızın neredeyse ikiye katlanarak 1,7 milyardan 3,1 milyar ünite kasaya ve alkolsüz tüketime hazır içecek pazarımızın ise 3,5 milyardan 6,5 milyar ünite kasaya çıkmasını öngörüyoruz. STRATEJİMİZ 2020 vizyonumuz doğrultusunda yetkin bir organizasyon inşa etmek, uluslararası pazarlarımızda satış ve karlılığımızı artırmak, Türkiye de gazlı içecek kategorisini ve kişi başı tüketimi artırmak, her yıl bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve şirket olarak itibarımızı artırmak olarak özetleyebileceğimiz net bir strateji ile ilerliyoruz. Çalışanlarımız bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda kilit rol oynadılar ve 2020 hedeflerimize ulaşırken de bu rollerini sürdürecekler. Dünya çapında bir organizasyon yaratmak hedefiyle çalışanlarımıza yatırım yaparak yetkinliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz te CCİ nin gelecekteki liderlerini yetiştirmek için ilead liderlik eğitimi programını başlattık ve Organizasyon Gelişim Platformu nu hayata geçirdik te uluslararası operasyonlarımızda stratejimiz doğrultusunda hem satışlarda hem de karlılıkta büyüme elde ettik. Güçlü yerel pazarlama kampanyaları, soğutucu yatırımları ve artan pazara nüfuz oranının yanı sıra en iyi uygulamaların operasyonlarımız arasında etkin bir şekilde paylaşılması sayesinde uluslararası satış hacmimizi önemli miktarda artırdık. Türkiye de ise gazlı içecek kategorisini büyütmeye ve kişi başı gazlı içecek tüketim miktarlarını artırmaya odaklandık. Bu amaçla Coca-Cola zero re-lansmanı, başarılı küçük paket lansmanları ve Bu Coca-Cola Senin İçin gibi başarılı pazarlama kampanyaları gerçekleştirdik. Segmentasyon, ürün bulunabilirliğini artırma ve soğutucu yatırımları gibi uygulamalarla satış hacmimizi gelire dönüştürerek satışlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan verimliliğimizi artırma yönünde çalışarak daha az kaynakla, daha az su ve enerji tüketerek, daha fazla üretiyoruz. Şeker, resin ve kutu gibi önemli ham maddelerin tedarik süreçlerini iyileştirerek maliyetlerimizi düşürüyoruz. Satış ekibimizin etkinliğini artırarak, inovasyonu destekleyerek ve bilişim yatırımları yaparak faaliyet giderlerimizi azaltıyoruz. Bilançomuzun sağlıklı olması her zaman en önemli stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle belirsizlik zamanlarında her türlü fırsatı yakından takip ederek şirketimiz için mümkün olduğunca fazla fayda yaratmaya çalışıyoruz te bilançomuzu iyileştirme yönündeki çalışmalarımız ABD tahsisli satışı ve Eurobond ile devam etti. Bu başarılı borçlanma aracı ihraçları sayesinde borcumuzun toplam vadesini uzattık YE GİDERKEN 2013 te elde ettiğimiz güçlü performansın üzerine 2014 te de gazlı içecek markalarımızı özellikle Coca-Cola yı güçlendirmeye ve yerinde tüketim portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz. Türkiye de kalorisiz ve düşük kalorili ürünlere odaklanarak, uluslararasında ise özellikle Irak, Kazakistan ve Pakistan ın yüksek potansiyelinden faydalanarak karlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz. Gelirlerimizi ve karlılığımızı artırma, hedeflediğimiz kategorileri büyütme ve bilançomuzu iyileştirmenin yanı sıra itibarımızı artırmaya ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Amacımız CCİ yi tüm paydaşlarımızın parçası olmaktan gurur duyacağı dünya çapında bir organizasyon haline getirmek. Damian P. Gammell Burak Başarır * 1 Ocak 2014 itibariyle CCİ CEO su Damian P. Gammell Anadolu Grubu İçecek Grup Başkanı ve Anadolu Efes CEO luğu görevine atanmıştır. CCİ Türkiye Bölge Başkanı Burak Başarır ise CCİ nin yeni CEO su olarak atanmıştır.

7 Genel 11 OPERASYONEL DEĞERLENDİRME TÜKETİCİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN DEĞER YARATMAK YATIRIMCILARIMIZ İÇİN DEĞER YARATMAK ÇEVRE VE TOPLUM İÇİN DEĞER YARATMAK

8 TÜKETİCİLERİMİZ İÇİN DEĞER YARATMAK Coca-Cola İçecek 2013 Faaliyet Raporu Tüketicilerimiz İçin Değer Yaratmak Operasyonel Değerlendirme Genel yılında zengin ürün portföyümüz, pazara sunduğumuz yeni ürünler ve gerçekleştirdiğimiz aktivite ve promosyonlarla faaliyet gösterdiğimiz coğrafyadaki 370 milyona yakın tüketicimiz için değer yaratmaya devam ettik. Uluslararası Operasyonların Payı %46 ya Ulaştı Konsolide satış hacmi uluslararası operasyonlardaki çift haneli büyüme sayesinde 2013 yılında %13 artış göstererek 1 milyar ünite kasanın üzerine çıktı. Gazlı içecekler kategorisi, Coca-Cola ve Sprite markalarındaki büyümenin etkisiyle %13 büyürken, gazsız içecekler kategorisi, meyve suyu, Fuse tea ve paketli su segmentlerindeki güçlü artış sayesinde %11 büyüme gösterdi te Türkiye Pazarında %1 Büyüme Konsolide Satış Hacmi Kategori Dağılımı (2013) Gazsız İçecekler %19,8 Gazlı İçecekler %72,6 Çay %7, yılında toplam satış hacminde %39 olan uluslararası operasyonların payı, 2013 yılında %46 ya yükseldi. Bu payın artmasında Orta Asya ve Pakistan daki yüksek organik büyümenin yanı sıra Güney Irak taki Al Waha şirketinin satın alınması da etkili oldu. Uluslararası operasyonlarda satış hacmi, tüm önemli pazarların büyüme kaydetmesiyle 2013 te %32 arttı. Pakistan satış hacmi, güçlü yerel pazarlama kampanyaları, soğutucu yatırımları ve pazara nüfuz oranının artması ile desteklenerek 2013 te %22 büyüdü. Orta Asya operasyonları, bölge ekonomisinin büyümesi, pazar payı kazanımları ve başarılı uygulamalar sayesinde %19 büyüdü. Bölgedeki en büyük pazarlarımız olan Kazakistan ve Azerbaycan da satış hacmi sırasıyla %24 ve %5 arttı. Irak satış hacmi, Kuzey Irak taki güçlü büyümeyle ve çeyrekte Güney Irak ta Al Waha nın satın alınmasının etkisiyle %121 arttı. Türkiye operasyonu satış hacmi 2012 yılındaki %4 artışın üzerine 2013 yılında %1 artış kaydederek 574 milyon ünite kasaya ulaştı. Satış hacmindeki güçlü artış hızı, Mayıs ayından sonra azalan tüketici güveni ve yüksek sezondaki düşük hava sıcaklıkları nedeniyle yılın ikinci yarısında düşüşe geçti. Su kategorisinin optimizasyonu ve yerinde tüketime yönelik paketlerin toplam portföydeki payının artması satış hacmi artışında yavaşlamaya yol açarken diğer taraftan karlılığın artmasına katkıda bulundu. Gazlı içecek kategorisi %1 küçüldü. Diğer yandan Coca-Cola zero yılın başında yapılan yeni lansman kampanyası sayesinde çift haneli satış hacmi büyümesi kaydetti. Yılın ilk yarısında piyasaya sunulan 200 ml kutu, 250 ml kutu ve 200 ml cam şişe küçük paketleri yerinde tüketime yönelik paketlerin satışında artış sağladı. Bu başarılı lansmanlar, yerinde tüketime yönelik paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payını artırdı. Coca-Cola zero 1,75L PET kalorisiz ve düşük kalorili ürünler kategorisini desteklerken, Fanta Şeftali 1,5L PET lansmanı Fanta portföyünü güçlendirdi. Gazsız içecekler kategorisi (su hariç), 2013 te çift haneli seviyede büyüyen buzlu çay ve düşük tek haneli seviyede büyüme kaydeden meyve suyu kategorilerinin desteğiyle, yüksek tek haneli seviyede büyüdü. Su kategorisi HOD (damacana) segmentindeki düşüşün etkisiyle yüksek tek haneli daralma gösterdi. Çay kategorisi ise dökme çay satışlarındaki artış sayesinde çift haneli seviyede büyüdü. Konsolide Satış Hacmi Dağılımı (2013) Türkiye %54 Uluslararası %46 Irak %20,1 Kırgızistan %2,9 Uluslararası Operasyonlar Satış Hacmi Dağılımı (2013) Ürdün %2,9 Türkmenistan %4,8 Tacikistan %0,5 Pakistan %42,6 Kazakistan %17,8 Suriye %0 Azerbaycan %8,4 Türkiye Pazar Payları (2013) % Sıralama Gazlı Içecekler 66 1 Meyve Suyu & Nektar 26 1 Buzlu çay 17 2 Su 6 2 Kaynak: Nielsen Gazlı İçecek Payları (2013) Kazakistan 48 1 Azerbaycan - 1* Pakistan 30 2 Türkmenistan - 1* Kırgızistan - 1* Irak** 26 2 Tacikistan - - Ürdün - - Kaynak: Nielsen, * CCİ tahmini, ** Retail Zoom

9 Tüketicilerimiz İçin Değer Yaratmak Operasyonel Değerlendirme Genel 15 Bu Coca-Cola Senin İçin: CONNECT Türkiye Global bir kampanya olan Bu Coca-Cola Senin İçin projesi, ilk olarak 2011 yılında Avusturalya da lanse edildi. Sonrasında Almanya, İngiltere, Fransa gibi 54 ülkede uygulandı ve başarılı sonuçlar alındı. Kampanya tüketicilerimizle doğrudan iletişim kurmayı, mutluluğu paylaştığımız şişe ve kutularımızı kişiselleştirerek üzerinde isimlerin yer aldığı birer anıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında şişelerin ve kutuların üzerindeki ikonik Coca-Cola logosu farklı ülkelerdeki en yaygın isimler, rumuzlar ve duygusal ifadelerle değiştirilerek kullanılıyor. Bu Coca-Cola Senin İçin projesi kapsamında Türkiye de ambalaj üzerinde kullanılan isimler bir araştırma şirketi tarafından yaklaşık 300 hane ile gerçekleştirilen tüketici araştırması sonucunda belirlendi. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda toplam 100 erkek 100 kadın ismi belirlendi. Projenin hayata geçtiği diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye de bir ilke imza atılarak uygulama 1 ve 1,5L PET şişelerin yanı sıra kutu ambalajların üzerinde de gerçekleştirildi. Proje kapsamında Türkiye için hedeflenen rakam 50 milyon kutu, 60 milyon şişe olarak belirlendi ve 2013 yıllarında tüm Avrupa ülkelerinde hızlıca yayılan kampanyada Türkiye, dünyada kutuların da üzerine isim basan ilk ülke olarak projenin en geniş kapsamlı uygulandığı ülke oldu. Lansmanı 1 Ekim de gerçekleştirilen kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Projenin Facebook uygulaması Kasım ayında aktif hale geldi. Böylece tüketicilerimiz kendi özel Coca-Cola kutularını oluşturma deneyimi yaşama fırsatı buldular. Bu Coca-Cola Senin İçin uygulamasıyla kullanıcılar, ister kendi isimlerini isterlerse sevdiklerinin isimlerini listeden seçerek diledikleri kişilerle Coca-Cola kutusu üzerinde paylaştılar. Uygulamanın Yeni 100 İsmi Sen Seç! isimli bölümünde ise piyasadaki Coca-Cola ambalajlarına henüz basılmamış isimlerin oylanması sonucunda en çok oy alan 100 isim 1L PET şişelere basılarak raflardaki yerini aldı yılına girerken mevcut tema ve isimlere ilave olarak, yeni yıl temalı Aşk, Şans ve Mutluluk yazılı 330 ml kutu ve 1L PET Coca-Cola ürünleri tüketicilerimize yeni yıl coşkusunu yaşatmak için raflardaki yerini aldı. Coca-Cola Futbol Altyapı Turnuvaları Tüm Coğrafyamıza Yayılıyor Ortaöğretim okulları arasında düzenlenen, çocuklara ve gençlere futbolu sevdirmeyi amaçlayan Coca-Cola futbol altyapı turnuvalarının ilki 2006 yılında Kazakistan Bylgary Dop adıyla Kazakistan da düzenlendi yılında Azerbaycan, 2012 yılında ise Kuzey Irak Copa Coca-Cola turnuvalarını gerçekleştirdi yılında ise Kırgızistan Bylgary Dop, Bağdat Copa Coca-Cola, Türkmenistan Aşkabat Coca-Cola Mekdep Kubogy ve Pakistan Coca-Cola Karachi Ramadan United Football Tournament organizasyonları ile Coca-Cola futbol altyapı turnuvaları tüm CCİ coğrafyasına yayıldı. Kazakistan da Coca-Cola Bylary Dop a sezonunda okuldan toplam çocuk katıldı. Turnuva, çocuklar ve aileleri kadar Kazakistan medyasının da büyük ilgisiyle karşılaştı ve 2013 Kazakistan Mass Media Star ödüllerinde En Sportif Proje ödülünü aldı. Turnuva, UEFA tarafından 2006 yılında Yılın En Büyük Çaplı Projesi ödülüne ve yine 2012 yılında da Yılın En İyi Sponsorluk Projesi ödülüne layık görülmüştü Aralık ayında Türkmenistan Aşkabat ta ilk kez gerçekleştirilen okullar arası Coca-Cola Mekdep Kubogy futbol turnuvası, Türkmenistan Futbol Federasyonu, Türkmenistan Devlet Spor Komitesi ve Aşkabat Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile 121 okulun katılımı ile gerçekleşti. Basında geniş yer alan ve büyük ilgi gören projenin önümüzdeki yıllarda kapsamının genişletilerek diğer bölgelere de yayılması planlanıyor. Pakistan da 2013 yılı Temmuz ayı süresince düzenlenen Coca-Cola Karachi United Ramadan Football Tournament organizasyonuna Karachi nin farklı bölgelerini temsil eden ve 16 yaş altı gençlerden oluşan sekiz takım katıldı te Coca-Cola ve Karachi United Football Foundation ortaklığıyla Coca-Cola Karachi Genç Girişim Ligi adıyla düzenlenmesi planlanan turnuvaya farklı bölgelerden 140 takımın katılması bekleniyor. Kırgızistan ise ilk defa bu yıl bu turnuva ile tanıştı. Mart ayında Kırgız Sağlık ve Bilim Bakanı nın da katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısıyla lansmanı yapılan proje, daha ilk yılı olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Kırgızistan da okullar arası en büyük futbol turnuvası olan Kırgızistan Bylgary Dop a bu yıl 50 okuldan oyuncu katıldı te bu projenin başlatıldığı bir diğer yer de Bağdat oldu. İlk defa düzenlenen Bağdat Copa Coca-Cola turnuvasına 180 okuldan öğrenci katıldı. Irak Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 5 yıllık protokole göre turnuvanın önümüzdeki yıllarda Bağdat la sınırlı kalmayarak diğer şehirlere de yayılması planlanıyor. Bu yılki turnuvayı kazanan takımın oyuncuları Türkiye de düzenlenen U-20 Dünya Kupası maçlarını tribünden izleme şansını yakaladılar. Gençler arasında sporu teşvik etmek ve ülkelerin futbol altyapısını geliştirmek konusunda ciddi öneme sahip olan ve tüm ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan olan Coca-Cola futbol altyapı turnuvaları, bu ülkelerdeki eğitim bakanlıkları ve futbol federasyonları ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.

İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme

İÇİNDEKİLER. Genel. Operasyonel Değerlendirme. Kurumsal Değerlendirme. Finansal Değerlendirme 73 Genel 1 İÇİNDEKİLER Genel 2 2 3 4 4 5 6 8 Bağımsız Denetçi Görüşü Coca-Cola İçecek 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi Coca-Cola İçecek Faaliyet Coğrafyası Kurumsal Profil Başlıca Finansal

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek...

Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek... Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek... FAALİYET RAPORU ...tüketicilerine mutluluk vermek, müşterileri ile iş ortaklığı yapmak, hissedarları için üstün değer yaratmak ve topluma güven vermekle

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür.

Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Farklı Bir Bankacılık* * Bu bankacılık tarzı yalnızca ING ye özgüdür. Faaliyet Raporu 2013 Eski Köye Yeni Adet Getirdik. ING Bank, sorumlu bankacılık anlayışı ve uygulamalarıyla Türk bankacılık sektörüne

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2009 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Finansbank A.Ş. Yıllık

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı...

Ürün Sorumluluğumuz...59. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı. İş birimlerimiz...59. Operasyon Yönetimi...88. Genel Müdürün Mesajı... Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...1 Ürün Sorumluluğumuz...59 İş birimlerimiz...59 Genel Müdürün Mesajı...5 Operasyon Yönetimi...88 Risk Yönetimi...94 Dünden Bugüne Akbank ve Sürdürülebilirlik...9 Müşteri

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU. Kusursuz bir gösteri...

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU. Kusursuz bir gösteri... TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU Kusursuz bir gösteri... KISACA TÜRK TELEKOM 14 Türk Telekom Grubu 16 Vizyon, Misyon, Değerler 17 Tarihçe BİR BAKIŞTA 2014 20 Öne Çıkan Gelişmeler 24 Temel

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

RAPOR HAKKINDA. Bu doğrultuda, 2013 yılı verilerine Rusya ve Ukrayna operasyonlarında SABMiller dan devraldığımız üretim

RAPOR HAKKINDA. Bu doğrultuda, 2013 yılı verilerine Rusya ve Ukrayna operasyonlarında SABMiller dan devraldığımız üretim 2013 2013 3 RAPOR HAKKINDA Anadolu Efes olarak, sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması için paydaşlarımızla dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir iletişim ortamı kurarak, ortak sorunlara birlikte

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 12. sizin için

FAALİYET RAPORU 12. sizin için FAALİYET RAPORU 12 sizin için Daha güzel bir gelecek için tasarruf bilinci aşılıyoruz Ülkemiz bugün, sadece bölgesinin değil, Avrupa nın, hatta dünya ekonomisinin yükselen değerlerinden biri. Türkiye nin

Detaylı

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013 Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler ANADOLU EFES HAKKINDA // Bir Bakışta Anadolu Efes 04 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 05 Anadolu Efes Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketler 06 Bira Grubu 08 Meşrubat

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

ING BANK 2014 FAALİYET RAPORU 1

ING BANK 2014 FAALİYET RAPORU 1 2014Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Yıllık Faaliyet Raporuna Uygunluk Görüşü 1 Kurumsal Profil 2 ING Bank tan Satırbaşları 3 Strateji 4 ING Bank ın 2014 Yılı Ödülleri 6 Dünden Bugüne ING Bank 8 5 Yıllık Döneme

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2014

Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2014 Anadolu Efes Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler Anadolu Efes Hakkında Kısaca Anadolu Efes 6 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 7 Anadolu Efes Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketler 8 Bira Grubu 10 Türkiye Bira Operasyonları

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU ODEABANK 2013 F AALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta Odeabank 02 Kısaca Odeabank 04 Bank Audi Grubu Hakkında 05 Misyon, Vizyon ve Değerler 07 Stratejik Hedeflerimiz 08 Başlıca Göstergeler 10 Öne Çıkan Gelişmeler

Detaylı