DEĞERLENDİRME BULGULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLENDİRME BULGULARI"

Transkript

1 INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci Değerlendirme Ortaklarının Katkılarıyla

2 İÇİNDEKİLER ÖZET... 3 GİRİŞ... 6 PROGRAMA GENEL BAKIŞ... 7 VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ ETKİ VE ÇIKTILAR: ÖĞRENME ORTAMININ KALİTESİ ETKİ VE ÇIKTILAR: PERSONEL EĞİTİMİ VE PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLER ETKİ VE ÇIKTILAR: ÖĞRENCİLER SONUÇ VE ÖNERİLER

3 ÖZET Intel Öğrenci Programı, dünya çapında 8 ila 16 yaş arasındaki gençlere bilgisayar tabanlı öğrenme deneyimleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Program özellikle ev ve okullarda teknolojiye sınırlı erişim imkânları bulunan öğrencileri hedeflemektedir. Çeşitli sosyoekonomik kesimlerden gelen ve programın sunduğu türde fırsatlara sahip olmayan çocuklara yardımcı olmaya odaklanmaktadır. Pilot uygulaması ilk olarak 2003 sonlarında gerçekleştirilen Intel Öğrenci Programı ilk üç yılında 9 ülkede 'in üzerinde çocuk ile birlikte uygulanmıştır. Bu ülkeler şunlardır: Çin, İsrail, Meksika, Hindistan, Brezilya, Mısır, Rusya, Türkiye ve Şili. Intel Öğrenci Programının üç temel eğitsel hedefi bulunmaktadır: Teknoloji okur-yazarlığını geliştirmek. Eleştirel düşünme kapasitelerini artırmak. İşbirliği becerilerinin gelişimini desteklemek. Intel Öğrenci, temel olarak katılımın gönüllülük ilkesi doğrultusunda gerçekleştiği bir okul sonrası kişisel gelişim programıdır. Bu programın temel başarısı, katılıp katılmamakta serbest oldukları ortamda çocukların, kendilerinden beklenen etkinlikleri ciddi biçimde ele almaları, son derece motive olmuş biçimde tamamlamalarıdır. Toplu sonuçlar %93 lük bir genel tamamlama oranı olduğunu göstermektedir. Bu durum, programa katılan hemen tüm çocukların programı tamamlamayı tercih ettiğini göstermektedir. YÜKSEK KALİTEDE BİR ÖĞRENME ORTAMI Bu raporda etkilere ve sonuçlara ilişkin gerçekleştirilen tartışmalar, Intel Öğrenci Programı içeriğine ve uygulamanın tasarımına ilişkin analizi ile başlamaktadır. Bu analiz, programın, uzmanların 21. yüzyılın öğrenme fırsatlarını kazandırma açısından önemli gördükleri unsurlardan birçoğunu içerdiğini ortaya koymaktadır. Bu unsurlar şunlardır: tematik öğrenme, sorun tespiti ve çözümü, öğrenenlerin yaşamları ile ilişki, etkin biçimde keşfetme, seçim ve özerklik, tasarım döngüleri, işbirliği ve iletişim, özgün geri bildirim, kolaylaştırıcı bir unsur olarak öğretmenin ve 21. yüzyılın araçlarının kullanımı. Değerlendirme verileri de programın uygulandığı kültürel, sosyal ve pratik bağlamlar ile genel olarak uyumlu olduğunu göstermektedir. Örneğin ders materyalleri çocukların kullanımı için göreceli olarak kolaydır, çeviri ve yerelleştirme çabaları büyük ölçüde başarılı olmuştur ve etkinlik ve proje konuları genel olarak yerel kültüre uygundur. Bu alanların bazıları ile ilgili olarak belli bölgelerde varlığını sürdüren güçlüklere karşın, program son derece olumlu karşılanmış ve uygulanabilir olduğunu görülmüştür. Intel Öğrenci Programının en büyük hedeflerinden biri, sınıf ortamında yetişkinler ile çocuklar arasındaki ilişkinin niteliğini değiştirmektir. Programın öğretime yönelik kolaylaştırıcı bir yaklaşımı geliştirme çabaları genel olarak üst düzeyde başarılı olmuştur. Intel Öğrenci derslikleri, öğrencilerin ve öğretmenin başka ortamlarda tecrübe ettiklerinden daha yeni ve daha açık kuralları içeren, rahat etmekle birlikte arkadaşlık ilişkileri kurdukları yerler olarak tanımlanmaktadır. ÖĞRETME VE ÖĞRENMEDE DÖNÜŞÜM Programın başlangıcında, öğretmenlere, kursta benimsenen yaklaşımları tanıtan ve onlara öğrenciler ile çalışırken ihtiyaç duyacakları beceri ile materyalleri sağlayan bir haftalık yetiştirme süreci bulunmaktadır. Eğitim sürecinde katılımcı öğretmenler, rol oynama 3

4 bölümlerine katılmakta ve programı uygulamanın diğer etkili araçlarını kullanmaktadır. Öğretmenler, eğitimin kendilerini iyi hazırladığını bildirmekte ve daha ileri eğitim ile ek pedagojik destek talep etmektedir. Ayrıca meslektaşları ile sürekli bir etkileşim içinde olmayı istediklerini belirtmektedir. Öğretmenlerin neredeyse tamamı, uygulama sırasında karşılaştıkları öğretim güçlüklerinin üstesinden başarıyla geldiğini bildirmektedir. Öğretmenler ayrıca program için çok büyük bir memnuniyet duyulduğunu bildirmektedir. Nitekim, en güçlü değerlendirme bulgularından biri, çocukların katılımının, neşesinin ve öğrenme düzeylerinin öğretmenleri derinden etkilemesi olmuştur. Öğretmenler programı, çocukların hayatlarını değiştiren; hem derslik içinde hem de dışında onların davranışını etkileyen bir program olarak görmektedirler. Program aynı zamanda kendi sınırlarının ötesinde öğretim uygulamalarında değişim için bir katalizör işlevi görmüştür. Öğretmenler, program kapsamındaki öğretim tekniklerini diğer sınıflarında da kullandıklarını bildirmişler ve bazı idareciler programın okullarda yeni öğretim ve öğrenim biçimleri için bir model teşkil ettiğini, hatta sürece ebeveynlerin katılımının ve topluluk üyelerinin ilgilerinin sağlandığını bildirmişlerdir. Intel Öğrenci Programı açık şekilde öğretmenlerin genel pedagojik uygulamalarını hedef almadığı için bu bulgu, programın amaçlanmamış bir olumlu sonucunu yansıtmaktadır. ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ Program öğrencilerin yetenekleri ve yaşamları üzerindeki etkisini gören öğretmenler, ebeveynler ve topluluk liderleri tarafından onaylanmaktadır. Bu durum, öğrencilerin çalışmalarından alınan kanıtlar ile pekişmiştir. Tüm ülkelerde, öğrenci ürünlerinin geliştirdikleri etkinlikler ve projelerin analizi, çoğu durumda öğrencilerin üçte ikisi ila dörtte üçünün en üst düzeyde başarı sergilediklerini göstermektedir. SRI International ın (SRI) programın ilk yılında Şili de üretilen tüm öğrenci çalışmaları arasından rasgele seçilen 337 örnek üzerinde gerçekleştirdiği özenli analiz, SRI ın puanladığı örneklerin %63'ünde çalışmaların öğrenci performansına yönelik tüm beklentileri karşıladığını ve örneklerin birçoğunun özgünlük, iletişim kalitesi, teknoloji kullanımı ve diğer değerlendirme ölçütleri bakımından bu etkinliklere yönelik beklentileri önemli ölçüde aştığını göstermektedir. %31 lik diğer bir bölüm ise performans beklentilerine çok yaklaşmıştır ve bu, öğrencilerin %94 ünün programdan 21. yüzyılın anahtar becerilerinin en azından temel olanlarına sahip olarak ayrıldıklarını göstermektedir. Öğrencilerin final projelerinin ekipler tarafından ilgili ve önemli konular üzerine geliştirilmiş geniş çokluortam sunumları analizi, öğrencilerin %83 ünün en yüksek başarı düzeyini yakaladıklarını göstermiştir ve bu yüzde, programı geliştirenlerin öngördükleri hedeflerin önemli ölçüde üzerindedir. Değerlendirme bulguları, teknoloji okur-yazarlığını ve eleştirel düşünme yeteneklerini etkin şekilde desteklemeye ek olarak, öğrenciler arasında başarılı bir işbirliği olduğunu da ortaya koymaktadır. Gözlemler, eğitsel bir ortamda işbirliğine dayalı proje çalışmasının çoğu katılımcı için yeni bir olgu olmasına karşın, öğrencilerin etkinlikleri tamamlamak ve projeler yaratmak üzere etkin ekipler oluşturabildiklerini göstermektedir. Gözlemler ayrıca öğrencilerin topluluk liderlerine yaptıkları sunumların önemli sonuçları olabildiğini göstermektedir. Öğrencilerin sunumları istisnasız olumlu karşılanmış ve birçok durumda sunumların gücü, örneğin oyun alanları ve su havzaları oluşturma yönünde önemli kamu fonlarının ayrılması ve öğrencilerin sunumlarında savundukları diğer iyileştirmeler gibi sonuçlar da dahil olmak üzere, toplulukta değişikliklere yol açmıştır. 4

5 GİRİŞ 2003 yılının sonlarında başlamasından bu yana, Intel Öğrenci Programına dünya çapında yaklaşık yarım milyon öğrenci katılmıştır. Program üzerinde bugüne kadar gerçekleştirilen değerlendirme araştırmaları, programa başlayan çocukların programı tamamladıklarını, 21. yüzyılda yaşam ile ilgili yeni beceriler ve yetenekler öğrendiklerini ve katılımcıların çoğunun en üst düzeyde sonuçlar elde ettiklerini göstermektedir. Daha nicel olan veriler, birden fazla standarda göre başarılı olan bir eğitsel programa ilişkin açık belirtiler sunmaktadır ve bu durum, temel eğitsel amaçları daha da ileriye taşımak üzere dünya çapındaki inisiyatiflerin yerel koşullara uyarlanması olanağını örneklemektedir. Öğrencilerin programdaki deneyimlerine ilişkin nitel incelemeler, programın başarısına dair daha zengin bir öykü ortaya koymaktadır. Program, çok çeşitli arka planlardan gelen öğrenciler için ve okulu terk etmiş çocuklar, göçmen ya da evsiz çocuklar ya da başka biçimlerde toplumun uçlarında yer alan çocuklar gibi buna en fazla ihtiyaç duyan çocuklar için yeni öğrenme yolları ve yeni kişisel olanaklar ortaya çıkarmıştır. Bu çocuklara ulaşmak için Intel, çeşitli resmi kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ortaklıklar kurmuş, her bir ülke için ve hatta aynı ülkenin farklı bölgeleri için yeni 5

6 stratejiler oluşturmuş ve zaman içinde değişen yerel koşullara uygun yeni stratejiler geliştirmiştir. Bu çabaların sonucunda, ulaştığı kişiler (güney Hindistan da adı bile olmayan çocuklardan İsrail'in Bedevi kabilelerine, Meksika nın kırsal bölgelerindeki yerli topluluklara kadar) ve kapsamı pek çok bakımdan küresel ortamda benzersiz değilse bile ayırt edici nitelikte olan topluluk tabanlı bir eğitim programı ortaya çıkmıştır. Intel Öğrenci programını modelini bu kadar güçlü kılan özellik, öğrenen merkezli bir yaklaşıma geçişi içermesidir. Programa katılan birçok öğretmen için bu geçiş, öğretime ve öğrenmeye ilişkin anlayışlarını, dolayısıyla sınıflarındaki öğrenciler ile ilişkilerini değiştirmiştir. Mısır da bulunan değerlendirmecilerin anlattığı bir hikâye, programın ruhunu simgelemektedir: Birkaç öğretmenin sınıfında yetim öğrencilerden oluşan gruplar vardı ve bu öğrencilerden bazıları, diğer öğrenciler ile işbirliğine yanaşmıyorlardı. Yetimler için sınıf kuralları anlamsız görünüyordu. Dolayısıyla öğretmen bu çocuklara daha fazla şefkat gösterdi ve bu öğrenciler ancak bu şekilde ders gereksinimlerine olumlu yanıt verip dersi başarıyla tamamladılar. Bu rapor, bugüne kadarki değerlendirme bulgularını incelemekte ve programın önemli, genellikle güçlü etkilerine ışık tutmaktadır. Bir sonraki bölümde, Intel Öğrenci Programı içeriğine ve uygulama stratejisine ilişkin genel bir çerçeve çizilmektedir. Bu bölümün ardından, değerlendirmenin veri toplama ve analiz yöntemlerini açıklayan bir bölüm gelmektedir. Bunu sonuçlar ile ilgili üç bölüm takip etmektedir; bu bölümler şunları ele almaktadır: (1) programın yarattığı öğrenme ortamının kalitesi, (2) personel [öğretmen] eğitimi ve programda rehberlik yapılmasında yaşanan deneyimler ve (3) programın dünya çapında farklı öğrenciler için sağladığı fırsatlar. Rapor, bir sonuç bölümü ile sona ermektedir. PROGRAMA GENEL BAKIŞ Sayısal okur- yazarlığa ve diğer 21. Yüzyıl becerilerine yönelik ihtiyacı ele alan Intel Öğrenci programı, evlerde ve okullarda teknolojiye sınırlı erişim imkânları bulunan çocukları ve toplulukları hedef almaktadır. Programın üç temel eğitim hedefi bulunmaktadır: Teknoloji okur- yazarlığını geliştirmek. Teknoloji okur- yazarlığı, iletişim kurmak; bilgiyi toplamak, organize etmek ve paylaşmak; sorunlara çözüm üretmek; ve özgün ürünler tasarlayıp geliştirmek için teknolojinin kullanımını içermektedir. Bu yeteneklerin geliştirilmesi, öğrencilerin konuya ilişkin daha derin bir kavramsal anlayış kazanmak ve bu anlayış temelinde yeni düşünsel ve yaratıcı çalışmalar üretmek için teknolojinin gücünü kullanmalarını sağlamaktadır. Eleştirel düşünme yeteneklerini artırmak. Eleştirel düşünme, sorunları çözmek için açık ve kesin analiz yapmayı içermektedir. Eleştirel düşünme, sorun çözme ve diğer üst düzey düşünme biçimleri, öğrenme amaçlarının genellikle olguların (örn. önemli tarihlerin), 6

7 kuralların (dil biglisi ya da matematik kuralları) ya da süreçlerin (bir olgunun gerçekleşme süreci) ezberlenmesine dayanan geleneksel öğretimde alışılagelen öğrenme düzeyinden farklı bir öğrenme düzeyini hedefler. Ezberleme, kural ve süreçlerin alışkanlık gereği kendiliğinden uygulanması ve diğer düşük düzey" etkilikleri öğrenmenin önemli unsurları olmalarına karşın, eğitsel ortamlarda geliştirilebilecek ve geliştirilmesi gereken çok daha geniş kapsamlı yeteneklerin yanlızca bir parçasını oluşturmaktadır. İşbirliği becerilerinin gelişmesini desteklemek. İşbirliği, bireylerin hedefler belirlemek ve işleri tamamlamak üzere ekipler içinde bir ya da daha fazla kişi ile birlikte çalışmasını içerir. Geleneksel eğitim ortamlarının bireysel öğrenmeyi ve başarıyı odak olarak almasına karşın 21. Yüzyıl eğitim yaklaşımı, ekonomik etkinlikler de dahil olmak üzere, her tür insan etkinliklerinin temelde işbirliğine dayalı olduğunu vurgulamaktadır. Bir 21. Yüzyıl işyerinde, meslektaşlar bilgilerini, içgörülerini ve yeteneklerini geliştirmek için işbirliği yaparlar ve bunları grubun yararına kullanırlar. Intel Öğrenci Programında çocuklar; yazılım uygulamalarını keşfettikleri, ne yapmak istedikleri hakkında kararlara vardıkları ve öğrendiklerini gündelik yaşamlarına ait konular ile ilişkilendirdikleri yapılandırılmış bir dizi öğrenme etkinliğini gerçekleştirmektedirler. Intel Öğrenci, çocuklara akranları ile işbirliği içinde tasarımlama, hazırlama ve sorun çözme fırsatları ile birikte yeni bilgiler edinme, standart çözümlere ulaşma ve temel becerilerde yetkin hale gelme için ihtiyaç duyulan yapıyı, araçları ve yetişkin rehberliğini sağlamaktadır. Pilot uygulaması ilk olarak 2003 sonlarında gerçekleştirilen Intel Öğrenci Programı, dünya çapında 9 ülkede 'in üzerinde çocukla uygulanmıştır. Intel Öğrenci Programı, çocukların nasıl öğrendiklerine ilişkin mevcut eğitim araştırmalarını yansıtmaktadır. Son yirmiyılda, uygulamalı öğretimin ya da yaparak öğrenme nin önemli sonuçlar üretebileceğine ilişkin kanıtlar birikmiştir. 1,2,3 Proje yönelimli, uygulamalı yaklaşımlarda çocuklara karşılaştıkları sorunlara kendi çözümlerini belirlemeleri ve oluşturmaları yönünde araçlar, stratejiler ile diğer sosyal ve maddi kaynaklar sağlanır. Araştırmalar, çocukların kendileri için anlamlı olan etkinlikler ve sorunlar üzerinde çalışarak çeşitli ortamlarda ve durumlarda yararlı olan temel becerileri öğrenebildiğini ortaya koymaktadır. 4 Araştırmalar ayrıca proje yönelimli, uygulamalı deneyimlere dayanan öğretimin özellikle okulda daha az başarılı olan öğrenciler için yararlı olabileceğini ortaya koymaktadır. 5,6 Ayrıca bu öğrenme etkinlikleri, tüm çocukları giderek daha karmaşık hale gelen bir dünyanın güçlüklerine karşı koyabilmek için hazırlamaktadır. Aktif ve yaygın öğrenme deneyimlerinin önemi üzerinde odaklanılması, araştırmacıların ve uygulayıcıların yapılandırılmamış (non- formal), gündelik etkinliklerin genellikle çocuklara eleştirel düşünme 1 Bransford, J. D., Barren, B., Pea, R., Meltzoff, A., Kuhl, P., Bell, P., ve diğerleri. (2006). Foundations and opportunities for an interdisciplinary science of learning. In K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (s ). New York: Cambridge University Press. 2 National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press. 3 NRC. (2006). Taking science to school: Learning and teaching science in grades K 8. Washington, DC: National Academy Press. 4 Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school (2. baskı). Washington, DC: National Academy Press. 5 Brown, B. (2004). Discursive identity: Assimilation into the culture of science and its implications for minority students. Journal of Research in Science Teaching, 41(8), Nasir, N. S., Rosebery, A. S., Warren B., & Lee, C. D. (2006). Learning as a cultural process: Achieving equity through diversity. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (s ). New York: Cambridge University Press. 7

8 kapasitelerini geliştiren bir zenginlik, karmaşıklık ve özgünlük sağladığı yönündeki düşünceleri ile çakışmaktadır.7 7 Giderek kabul edildiği üzere öğrenme, yaşam boyu süren bir süreçtir; yani tüm ortamlarda ve durumlarda meydana gelen bir süreçtir. Buna uygun olarak araştırmacılar ve finansman sağlayan kuruluşlar, okul dışında gerçekleşen öğrenmeye ve hem okul içinde hem de okul dışında yaşanan deneyimlerin nasıl bir araya gelerek öğrenme ile ilgili önemli sonuçlar ürettiğine.giderek daha fazla ilgi göstermektedirler. 8,9 Intel Eğitim Girişimi, uzun süredir çocukları okul dışında gereçekleşen anlamlı öğrenme deneyimlerine yönlendiren eğitim programları aracılığıyla öğrenme çıktılarını desteklemeye çalışmaktadır. Intel Bilgisayar Kulübü Ağı, Tasarımı ve Keşfi, ile en son olarak Intel Öğrenci Programı, dünyanın her yerinde çocuklara yapılandırılmamış, topluluk- tabanlı ortamlarda standart okul etkinliklerine göre öenmli ölçüde daha çocuk- odaklı, uygulamalı ve proje- tabanlı yaklaşımları vurgulayan öğrenme fırsatları sunmaktadır. Bu programlar hem çocukların eğitsel deneyimlerini zenginleştirmeye hem de öğrenmeye ilişkin yürütülmekte olan araştırmalar ile tutarlı olan pedagojik yaklaşımları modellemeye hizmet etmektedir. Eğitim ortamlarında üstlenilen geleneksel rollerin ve gerçekleştirilen uygulamaların değişmesi gerekliliği nedeniyle, Intel Öğrenci Programı yaygın olarak kullanılan öğretmen ve öğrenci terimleri yerine personel ve öğrenen kavramlarını tercih etmektedir. Intel Öğrenci Programı, 30 saatlik birimlerden oluşmaktadır: Teknoloji ve Toplum ile İşyerinde Teknoloji. Teknoloji ve Toplum, öğrencilere kelime işlem, grafik, hesap tabloları, çokluortamlar ve İnternet araştırmasına yönelik becerileri kazandırmaktadır. Öğrenciler, toplum yaşamı ile ilgili ürünleri (örn. ilanlar, takvimler, haber makaleleri, çokortamlı sunumları) anlamak, tasarımlamak ve hazırlamak için teknolojiyi kullanmaktadırlar. İkinci birim olan İşyerinde Teknoloji, öğrencilere çeşitli mesleklerde ve kariyerlerde yararlanılabilecek daha ileri düzey bilgisayar deneyimleri kazandırmaktadır (örn. bir kamu sağlık kurumu çalışanının kullanabileceği anket araştırması tasarımlama, bir iş adamının kullanabileceği bir iş planı oluşturma, vb). Eğitimler, haftada iki ila üç kez biraraya gelmeyi gerektiren, 2 ila 3 saatlik oturumlarda gerçekleştirilmektedir. Program, ek olarak, programı yürütecek olan sivil toplum kurumları gibi ortamlarda ve okullarda eğitim veren öğretmenlere (personele) yönelik yapılandırılmış eğitim de sunmaktadır. Her personelin almak zorunda olduğu bu 40 saatlik eğitim, büyük oranda çocuklarla gerçekleştirilen uygulamalı, proje- tabanlı programı aynen yansıtmaktadır [modellemektedir]. Çocukların bakış açısını anlamak için, katılımcılar, programın öğrenme etkinliklerine çocukların katılacağı gibi katılmakta, ayrıca kursda rehbelik yapma konusunda rol oynama etkinlikleri gerçekleştirmekte ve ardından akranlarından yapıcı geri bildirimler almaktadırlar. Her bir ülkede program, dilbilimsel ve kültürel bağlama uyum sağlamak amacı ile yerelleştirilmiştir. Intel Öğretmen Programına benzer bir model kullanılarak, küresel ya da bölgesel düzeyde deneyimli eğitimciler ülkedeki yerel eğitimciler ile birlikte çalışmakta ve ülkedeki eğitimciler de, doğrudan 7 Bekerman, Z., Burbules, N., & Keller, D. (2006). Learning in places: The informal education reader. New York: Peter Lang. 8 Miller, J. (1997). Public perceptions of science and technology: A comparative study of the European Union, the United States, Japan, and Canada. Madrid, Spain: Foundation BBV. 9 MacArthur Vakfı, 2006 yılında, sayısal teknolojilerin gençlerin öğrenme, oynama, sosyalleşme ve sivil hayata katılma biçimlerini nasıl değiştirdiğinin belirlenmesine yardımcı olmak için 5 yıl sürecek ve 50 milyon $ bütçeli bir sayısal medya ve öğrenim girişimi başlattı; daha fazla bilgi için bkz. 8

9 çocuklar ile birlikte çalışan personeli yetiştirmektedirler. Ek olarak bu model, ülke düzeyinde pedagojik destek ekiplerinin geliştirilmesini de içermektedir. Bu ekipler, uygulama sırasında programı özel ihtiyaçlara göre şekillendirmekte, ihtiyaç duyulduğu biçimde öneriler, ek eğitimler ve sorun giderme hizmetleri sağlamaktadırlar. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri, her ülkede eğitim ve pedagojik destek ekiplerini denetlemektedir. Bu kurumlar programın uygulanması için ihtiyaç duyulan personeli, fiziksel tesisleri ve teknik altyapıyı sağlamaktadır. Intel in ulusal düzeydeki ortaklıkları (ortakların türleri ve sorumlulukları) ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermekle birlikte her ülkede milli eğitim bakanlıklarının ve yerel eğitim kurumlarının desteği, program modelinin önemli bir unsurudur. Kâr amacı gözetmeyen vakıflar ve danışmanlar da programın uygulanmasında anahtar roller oynamışlardır. Intel Öğrenci Programının başlamasından bu yana Intel Eğitim Programın dünya çapında bir değerlendirmesinin yapılmasına öncülük etmek için SRI International da (SRI) Center for Technology ve Learning [SRI Uluslararası nın Teknoloji ve Öğrenme Merkezi] ile ortaklık kurmuştur. Intel in programın kalitesine odaklandığı göz önünde bulundurulduğunda SRI, üç tür değerlendirme üstlenmiştir: Ara (Geliştirme Amaçlı) Değerlendirme: Programın sürekli iyileştirilmesinde kullanılmak üzere geri bildirim sağlamak için devamlı yapılan analiz. Süreci Değerlendirme: Uygulama kalitesini denetlemek için programın uygulanmasının ve aslına uygunluğunun analizi. Çıktıları Değerlendirme: Müdahalenin etkinliğini belirlemek için çıktıların analizi. Bu alandaki standart uygulamalar ile tutarlı olarak SRI ın değerlendirmesinde, programın ne ölçüde hedeflerine ulaştığını belirlemek için sık sık dolaylı göstergelere dayanan bir karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Bu raporda, programın üçüncü yılı olan 2006 boyunca program ile ilgili değerlendirme yöntemlerimiz ve bulgularımız tartışılmakta, 21. Yüzyıl temel becerilerini geliştirmede programın başarısı rapor edilmekte ve programın iyileştirilebileceği alanlar konusunda öneriler getirilmektedir. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ Intel Öğrenci Programının dünya çapındaki değerlendirmesi, katılımcı tüm ülkelerden yerel değerlendirme ekiplerinin ortaklığı ile, SRI ın geliştirdiği bir dizi araç kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ülkedelerdeki değerlendirme ekipleri, eğitim araştırmaları gerçekleştirme konusunda deneyimli olup, odak noktaları, kaynakları ve öncelikleri bakımından farklılık göstermektedirler. Bu yerel değerlendirme ekipleri, kamu kurumlarından ya da üniversiteler, kâr amacı gözetmeyen kuruluşlar ve danışmanlık şirketleri de dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerindendirler. Değerlendirme, Intel Öğrenci Programı dahilinde, programın gelişimi hakkında bilgi verme ve programın başarısını belgeleme biçiminde iki rol oynamaktadır. Değerlendirmeciler ile programı geliştirenler arasındaki etkileşim, hem ülke düzeyinde hem de küresel düzeyde gerçekleşmektedir. 9

10 Tüm ülkeler; öğrencilerin programı tamamlama düzeyleri, öğrenci çalışmalarına yönelik değerlendirmeler, personelin eğitim desteği ve pedagojik destek bakımından memnuniyet düzeyleri de dahil olmak üzere, küresel değerlendirme düzeyinde izlenen bir dizi anahtar göstergeleri takip etmektedir. Ek olarak, yerel bağlam ve değerlendirme ihtiyaçları (örn. ara değerlendirme ya da milli eğitim bakanlığının raporlama ihtiyaçlarına göre) ile kullanılabilir ulusal kaynaklara bağlı olarak değerlendirmeciler, programın diğer etki alanlarına ilişkin raporlar da verebilmektedirler. Temel değerlendirmenin dışında kalan konuları araştırmayı seçen ülkelerin değerlendirme raporları, küresel değerlendirmede kullanılan odak noktalarını da içermektedir yılında elektronik bir veri şablonunun kullanıma girmesi, Intel Öğrenci ün nicel sonuçlarının analizini kolaylaştırmış ve elde edilen sonuçların ülkeler arasındaki tutarlılığını artırmıştır. Dolayısıyla raporun sayısal analizi ve grafikleri temel olarak 2006 verilerini yansıtmaktadır; ancak bazı göstergeler (örn. programın tamamlanma oranları) daha önceki yılları da kapsamaktadır. Nitel veriler (gözlemler, alıntılar, üst düzey nitel ülke raporları) programın uygulandığı tüm 3 yılı kapsamaktadır yılı sonundaki pilot uygulamadan Aralık 2006'ya kadarki Intel Öğrenci Programı uygulamalarına ilişkin veri kaynakları, devam çizelgeleri, yerel değerlendirme ekipleri tarafından merkezlerde yapılan gözlemler, personel [öğretmen] eğitimi anketi, personelin öğrenciler ile ilk uygulamalarının sonunda uygulanan eğitim sonu değerlendirme anketi, personel günlüklerini, öğrenci günlüklerini ve öğrenci çalışmalarıdır. Ek olarak bazı ülkelerin değerlendirme uzmanları personel destek grup toplantılarında alınan notları, kalite kontrol listelerini, personel ve merkez müdürleri arasındaki etkileşimleri, personel, ebeveynler ve öğrenciler ile yapılan görüşmeleri incelemiştir. Bu rapor, temel olarak programın başlamasından bu yana uygulamayı gerçekleştiren dokuz ülkedeki yerel değerlendirme uzmanları tarafından SRI a sunulan değerlendirme verilerinin ikincil analizine dayanmaktadır. Dolayısıyla rapor, katılımcı ülkelerde karşılaşılan ortak temaların üst düzey bir özetidir: Bazı bulgular tüm ülkelerin deneyimleri için geçerli iken, diğer bulgular, belirtildiği gibi, belirli bir ülke için geçerlidir. Değerlendirme bulgularına ek olarak rapor, Intel Öğrenci Programının öğrencilerin, personelin ve ebeveynlerin yaşamında bıraktığı anlamlı etkilere ilişkin betimleyici açıklamalar sunan etki öyküleri içermektedir. İngilizce konuşmayan ülkelerden gelen tüm veriler ve raporlar, katılımcı ülkelerin değerlendirme ekipleri ya da bağımsız profesyoneller tarafından çevrilmiştir. ETKİ VE ÇIKTILAR: ÖĞRENME ORTAMININ KALİTESİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE UYGULAMA 21. Yüzyıl öğretim yaklaşımlarını savunanlar, dersliklerde sağlanan öğrenme fırsatlarının, gerçek dünya deneyimleriyle uyum içinde olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 10 Bu nedenle öğrenme etkinliklerin temel özellikleri, mümkün olduğu ölçüde, hedef ortamlara Yüzyıl işyerine uygun olmalıdır. Öğrencilerin, olgusal ve işlemsel bilgileri biriktirmelerine ve yeniden üretmelerine öncelik vermek ve bu sürecin eleştirel, analitik bir yaklaşıma dönüşmesini beklemek yerine, onların zengin ve derin öğrenme olanağı sunan etkinlikleri gerçekleştirmelerine öncelik vermelidir. Bu etkinlikler, sorunların belirlenmesini ve analizini, sorunlara çözüm geliştirmede yaratıcılık ve yenilikçiliği, çalışma sürecinde öğrenciler arasında iletişim ve işbirliğini, bilgi edinme ile medya okur- yazarlığını Yüzyıl Becerileri Ortaklığı tarafından geliştirilen materyaller için örneğin bkz. 10

11 gerektirmelidir. Sorun çözme ve yaratıcılık bağlamında öğrenciler doğal olarak ilgili olgusal ve işlemsel bilgileri aramaya, bulmaya ve uygulamaya motive edilmektedirler. Etki ve çıktı analizinin başlangıç noktası, öğretim programının tasarımıdır. Öğrencilere sağlanan öğrenme fırsatları, öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini ne derecede öğrenebileceklerini ve serileyebileceklerini belirlemektedir. Ardından, öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini öğrenip öğrenmediklerini belirlemek için, onların öğrenim deneyimlerinin niteliğini, özellikle de 21. yüzyılın öğrenim biçimini geliştirmeyi amaçlayan bu deneyimler içinde hangi türde etkinliklere katıldıklarını analiz etmemiz gerekir. 11 SRI ın Intel Öğrenci Programı içeriğine ve uygulamasına ilişkin analizi, programın, uzmanların 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik olarak önemli gördükleri birçok unsuru içerdiğini göstermektedir ki bu unsurlar şunlardır: Tematik öğretim. Tematik öğretimde bir dizi etkinlik ya da ders, büyük bir fikre ya da geniş bir kavrama odaklanır. Bir tema, çeşitli becerilerin uygulanmasına, bütünleşmenin derinleştirilmesine ve yeni bilgilerin geliştirilmesine olanak tanır. Hem Teknoloji ve Toplum hem de İş Yerinde Teknoloji, yani her iki Intel Öğrenci Programı da öğrencilere sosyal yaşamın anahtar özelliklerine ilişkin tematik ve tutarlı bir anlayış geliştirme ve uygun araçları (örn. haritalar, hesap tabloları, bültenler, planlama belgeleri) kullanma olanağı tanımaktadır. Sorun belirleme ve çözme. Ders kitabı sorunları, genelde niteliklerine ilişkin bir anlayış kazanmaya yönelik hiç analiz gerektirmez ya da çok az analiz gerektirir ve yalnızca sorunların çözümü için düşük düzeyde becerilerin gelişimini destekler. Gerçek dünya sorunlarını çözmek için ihtiyaç duyulan stratejik düşünme türlerini geliştirmeleri için öğrencilerin, bizatihi sorunların içsel özelliklerini anlamaları gerekmektedir. Intel Öğrenci Programı nda öğrencilere karmaşık sorunlar sunulur ve her bir sorunu analiz edip ele alma çabaları için bir yapı verilir. İlgililik. Kendi yaşamları ile ilgili içerikler, öğrencilerin daha fazla katılımlarını ve daha derin düşünmelerini sağlar. İlgililik ya da ilgili olma, öğrencilere öğrenmekte oldukları ile bunları, özellikle kendilerinin ya da içinde bulundukları toplumun karşılaştığı güçlüklere karşı çözümler geliştirmede, nasıl kullanacakları arasında bağlantılar kurmada yardımcı olan bir öğretim ile artırılmaktadır. Öğrencilerin yerel ortamlarından alınan mevcut örneklere dayalı olarak oluşturulan Intel Öğrenci Programı, öğrencilerin doğrudan yaşamlarını ilgilendiren ya da yaşamlarında bir anlam taşıyan konuları ele alan ürünler tasarlamaları ve hazırlamaları konusunda rehberlik etmektedir. Aktif keşif. Kendileri ile ilgili bir güçlüğü ya da sorunu keşfetmek için zaman harcadıklarında, başka bir deyişle dersin başlangıcında açık yönlendirmeler ya da cevaplar almadıklarında, öğrenciler yeni bilgileri, stratejileri ve becerileri edinmeye ve hatırlamaya daha fazla hazır olmaktadırlar. Her Intel Öğrenci Programı oturumu, aktif keşfe ayrılan bir süre ile başlamakta ve bu sürenin ardından öğrenciler, yeni beceriler edinmek ya da sorulara cevaplar bulmak için kaynaklara ya da birbirlerine danışmaya teşvik edilmektedirler. Didaktik öğretim, asgari düzeyde tutulmaktadır. Seçim ve özerklik. 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen bir ortam, öğrencilere üstlendikleri etkinlikleri, kullandıkları stratejileri ve araçları, ve planlarının, projelerinin ya da 11 Moss, P., Girard, B., & Haniford, L. (2006). Chapter 4: Validity in educational assessment. Review of Research in Education, 30(1),

12 tasarımlarının yaratıcı yönlerini seçme olanağı tanımaktadır. Intel Öğrenci Programı içeriğinde çocuklara üstlenecekleri etkinlikler ve projeler, kullanacakları araçlar ve kendi benzersiz içeriklerini oluştururken geliştirecekleri yaklaşımlar, tasarımlar ve stratejiler ile ilgili seçim hakkı tanınmaktadır. Oluşturma döngüleri. Öğrencilerin teknolojiyi etkili şekilde kullanma, eleştirel düşünme ve başkaları ile anlamlı biçimde işbirliği yapma yetenekleri, en iyi, kendi çalışmalarını oluşturma ve iyileştirme döngüsünde yer almalarıyla geliştirilir. Her döngüde öğrenciler, geliştirmekte oldukları ürün ya da çözüm ile ilgili planlar yapmakta, bunları uygulamakta, gözden geçirmekte, üzerilerine düşünmekte ve ürün ya da çözümler ile ilgili öğrendiklerini paylaşmaktadırlar. Intel Öğrenci Programı çocuklara ürün planlama, gerçekleştirme, gözden geçirme ve geribildirim almak için paylaşma adımlarından oluşan bir süreç boyunca liderlik etmektedir. İşbirliği ve iletişim. 21. Yüzyıl işyerinin anahtar gereksinimlerinden biri, hedefler belirlemek, sorunları saptamak ve analiz etmek, çözümler üretmek için meslektaşlarla etkili iletişim kurabilme becerisidir. Çocukların, teknolojik ürünleri yaratmak üzere birlikte çalışmalarına ek olarak, ders materyallerini ve bilgisayarları paylaşmalarını gerektirmesi, Intel Öğrenci Programının işbirliğini destekleyen önemli bir unsurudur. Özgün geribildirim. 21. Yüzyıl öğrenme ortamlarında öğrenciler, sonucu belli olmayan etkinlikler ya da projeler üzerinde çalışırlar. Diğer arkadaşlarının yardımı ile kendi çalışmalarını değerlendirirler. Intel Öğrenci Programı, öğrencilere, çalışmalarını iyileştirmelerine ve üzerlerinde eleştirel düşünmelerine yardımcı olan öğretmen ve öğrenci geri bildirimlerine olanak sağlayan açık bir yapıya sahiptir. Programın öğrencilere, diğer öğrencilere yararlı geri bildirimler verme fırsatı sağlaması, aynı zamanda onların eleştirel düşünme ve işbirliği kapasitelerini de geliştirmektedir. Rehber öğretmen. 21. Yüzyıl öğretmeni, yalnızca bilgi sağlayan bir uzman olarak hizmet etmekten çok, öğrencilerin araştırmalarını, gelişmelerini, becerilerini gerçek yaşam sorunlarını çözmede kullanmalarını ve özgün ürünler oluşturmalarını kolaylaştırmaktadır. Rehber olarak öğretmen, öğrencilerin kendi güçlerini oluşturmalarına ve yaptıkları işe dikkatlerini vermelerine aktif olarak yardımcı olur. Böylece, Intel Öğrenci Programı personel eğitimi ve pedagojik desteği, didaktizmi azaltan ya da yok eden rehberlik tekniklerini vurgulamaktadır. 21. Yüzyıl araçlarının kullanılması. Eğitim teknolojisi, okula devamlılığın artırılması, temel okul konularında kavramsal anlayışın derinleştirilmesi ve toplumun gelişimine daha geniş bir katılımın sağlanması gibi bir dizi eğitsel sonucu olumlu yönde etkileyerek değişimi destekleyebilir. 12 Ancak olumlu sonuçlara ulaşmak için, çocukların nasıl öğrendiklerine ilişkin en son bilgilere uygun olarak teknolojiyi eğitim uygulamalarına bütünsel bir şekilde dahil edecek programlar tasarımlanmalıdır. Intel Öğrenci Programı kapsamındaki teknoloji kullanımı, öğrencilerin gelişimlerine yardımcı olacak konularda materyaller hazırlarken, teknoloji becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktadır. 12 Kozma, R. (2005). National policies that connect ICT- based education reform to economic and social development. Human Technology, 1(2),

13 Programın orijinal versiyonu bu unsurların hepsini içermektedir ve bu unsurların her biri, gözden geçirmeler yoluyla güçlendirilmiştir. Örneğin, ders materyallerinin bazı özellikleri başlangıçta bu materyallerin çocuklar tarafından kullanılmasını güçleştirmiştir. Materyal tasarımlarında biçimsel değerlendirme geribildirimlerine dayalı olarak yapılan değişiklikler, bu materyallere daha kullanıcı dostu bir nitelik kazandırmış ve çocukların etkinlik kılavuzları ya da teknoloji becerileri hakkında ihtiyaç duydukları bilgileri bağımsız olarak bulabilme yeteneklerini artırmıştır. Buna ek olarak değerlendirme verileri, öğrencilerin belli bazı düşünme alıştırmalarını fuzuli ve yararsız gördüklerini göstermiş ve bu alıştırmaların daha yararlı ve daha fazla işbirliğine dayalı hale getirilmeleri için yeniden yapılandırılmasını desteklemiştir. Materyaller gözden geçirildikten sonra toplanan değerlendirme verileri, gözden geçirmelerin birçok sorunu çözdüğünü göstermiştir. Genel olarak, 2005 yılındaki gözden geçirmelerden bu yana üretilen ve dağıtılan ders materyalleri çok olumlu karşılanmıştır. Aynı zamanda, ülke düzeyindeki değerlendirmecilerden gelen tüm raporlar, materyallerin iyileştirilmesi yönünde öneriler içermeye devam etmektedir. Materyaller ile ilgili önerilerin birçoğu, çevirilerin ve yerelleştirmelerin iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Çeviri ile ilgili en büyük güçlükler, teknik terimler alanında yaşanmıştır; eleştirel düşünme, en fazla güçlük doğuran terim olmuştur. Zaman zaman, öğrenci materyallerinde kullanılan dil, 2006 yılında kullanılan İş Yerinde Teknoloji materyallerinin Brezilya da kullanılan versiyonunda olduğu gibi, hitap ettiği kişiler için uygun olmamıştır. Yıl sonunda değerlendirmeciler, bir öğrencinin materyallerde kullanılan kelime dağarcığının çok zor olduğunu ve "sanki benim dilimde değil" dediğini bildirmişlerdir. Ayrıca 2006 yılında Çin deki değerlendirmeciler, örneğin topluluk ve proje gibi belli bazı anahtar terimlerin, programın 3 yıl boyunca uygulanmasına rağmen, hâlâ iyi anlaşılmadığını ve ders materyallerinin diğer bölümlerinin hâlâ iyi çevrilmediğini bildirmişlerdir. Teknik kelime dağarcığına ek olarak, bazı durumlarda hâlâ materyallerin genelokuma düzeyinde bazı ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Okuma düzeyi Mısır, Meksika ve, belirtildiği gibi, Brezilya da dahil olmak üzere birçok başka ülkede genç öğrenciler için hâlâ bir güçlük teşkil etmektedir. Şüphesiz, programın ard arda uygulanması sırasında çeviri ve yerelleştirme ile ilgili birçok sorun çözülmüştür. Ancak materyallerin, uygulama sırasında personel tarafından geliştirilen geçici çözümlere tabi olmaktan çok yeniden çevrilip yeniden basılmasını tutarlı bir şekilde sağlamak güçtür yılında 2007 yılına ilişkin verileri analizimizde, sürekli ilgilenilmesi gereken bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Değerlendirme verileri, etkinliklerin ve projelerin çoğunun yerel kültüre uygun olduğunu göstermektedir. Ancak birkaç istisna mevcuttur. Örneğin Pul ve Kartvizitler, İsrail deki Bedevi öğrenciler için yabancı ve kültürel açıdan ilgisizdir. Brezilya daki değerlendirmeciler de Pul etkinliği ile ilgili olarak Yerli Kızılderili nüfusların benzer güçlükler ile karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Türkiye deki personel [öğretmenler] referans kılavuz, makale ve istatistik etkinliklerinin öğrencilerin gündelik deneyimleri ile ilgisiz olduğunu bildirmiştir yılında yedi ülkedeki perosnelden [öğretmenden], etkinliklerin ve projelerin öğrencilerin ilgilerine ve yaşlarına ne kadar uygun olduğuna ilişkin veriler elde edilmiştir. Şekil 1 de görülebileceği gibi personel genel olarak etkinliklerin (ortalama puan 5 üzerinden 3,94) ve projelerin (ortalama puan 5 üzerinden 3,98) öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olduğuna inanmaktadır. Şekil 1. Etkinliklerin ve Projelerin Öğrencilere Uygunluğu 13

14 1-5 arası puanların karşılıkları: 1 = hiç uygun değil ve 5 = son derece uygun. Etkinliklerin ve projelerin uygunluğuna ilişkin veriler Hindistan ve İsrail için mevcut değildir. Çeviri ve yerelleştirme ile ilgili süregelen sorunlara ek olarak değerlendirmeciler, 2006 yılı da dahil olmak üzere programın 3 yıllık uygulanması sırasında varlığını sürdüren birkaç sorun olduğunu bildirmişlerdir. Önemli sorunlardan biri, süredir: Öğrenciler, bazı durumlarda tavsiye edilen etkinliklere derinlemesine katılmak ya da bu etkinlikleri tamamlamak için yeterli süreye sahip olmamışlardır. Bu sorun en fazla İş Yerinde Teknoloji de belirgindir ama diğer koşullar da (örneğin Çin de küçük çocukların karakterleri yazma hızı) süre ile ilgili kısıtlamaların yönetilmesini güçleştirmektedir. Personel, bu güçlüğe öngörülen etkinliklerin sayısının azaltılması, etkinliklerin basitleştirilmesi ya da öğrencilerin etkinlikleri üzerinde oturum zamanı dışında çalışmalarının sağlanması gibi çeşitli şekillerde yanıt vermişlerdir. Bazı personel, derse ek oturumlar eklenmesini tavsiye etmiştir. Personel, öğrencilerin genellikle hesap tablosu etkinliklerini tamamlamak için ihtiyaç duyulan matematik becerilerine sahip olmadıklarını bildirmişlerdir ve personel, bu teknoloji alanında öğrenimi destekleyecek ders materyallerinde daha fazla bilginin yer alması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Diğer bir öneri de, öğrencilere okul çalışmalarında yardımcı olma gibi ek bir fayda içerecek matematiksel hesaplama etkinliklerinin ilave edilmesidir. Bazı personel, metne tuş ikonların resimlerinin eklenmesi ile programın daha kolay hale getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Diğer öneriler şunları içermektedir: Öğrencilere tekrar tekrar programın daha geniş hedeflerini vurgulamak; İş Yerinde Teknoloji'deki her bir etkinliğin başlangıcında, öğrencilerin zorlandıkları kavramlar ile ilgili olarak personele "dikkat" önerilerini de içeren bir denetim listesinin sunulması; bilgisayar deneyimi bulunmayan öğrencilere temel bilgisayar becerisi eğitimi verilmesi. Beceriler Kitabının genel olarak önemli bilgiler sağladığının ve daha önceki versiyonlarına göre format bakımından iyileştirildiğinin düşünülmesine karşı, basılı versiyonun ebadı, öğrencilerin arama yapmalarını güçleştirmektedir ve birkaç ülkeden gelen değerlendirmeler, bu kitabın her biri mevcut 14

15 Beceriler Kitabı ndan bir bölüm içeren farklı kitaplara ayrılması ya da ülkelerinde elektronik olarak kullanıma sunulması tavsiyesinde bulunmuştur yılında kullanılacak program materyallerinin CD versiyonunun pilot testini gerçekleştiren ülkeler, değişik sonuçlar bildirmiştir. PDF dosyasının boyutu, Çin de bilgisayarların kilitlenmesine ya da ciddi şekilde yavaşlamasına yol açmıştır ve bu ülkede anket yapılan personelin %45'i, çocukların pencereler arasında geçmekte güçlükler yaşadıklarını bildirmiştir. Rusya da müfredatın elektronik versiyonun düşük düzeylerde kullanılması, teknik sorunlara (özellikle de işletim sistemi değiştirirken PDF dosyalarının açılması ile ilgili sorunlara) ve çocukların beceriler kitabının basılı versiyonuna bakma yönünde yüksek bir eğilim göstermelerine bağlanmıştır. Ancak Brezilya da personel, içeriğin açılmasındaki yavaşlığa rağmen, materyalin CD versiyonunun kullanılmasında üst düzeyde başarı bildirmiştir. Birkaç ülkenin değerlendirme raporları, öğrencilerin inisiyatif kullanmak ve yaratıcı olmak için daha fazla fırsata ihtiyaç duyduklarını bildirmektedir. Çin de bazı personel, her bir etkinlikte yer alan sayısız örneğin ve uygulama adımlarının öğrencilerin olabileceği kadar yaratıcı biçimde düşünmelerini sınırladığını tespit etmiştir. Brezilya, Hindistan ve Meksika dan gelen raporlarda, öğrencilerin proje konuları önermelerine izin verilmesi tavsiyesinde bulunulmakta ve bunun öğrencileri daha özgün ve kişisel olarak önemli kılacağı belirtilmektedir. Değerlendirme bulgularının personelin program içeriğinin iyileştirilmesi yönünde birçok fikrinin bulunduğunu göstermesine karşın, tüm katılımcı ülkelerden alınan değerlendirme verileri, içeriğin, genel olarak, çok yararlı ve amacına uygun olduğunu göstermektedir. SRI ın değerlendirmesi de uygulama ile ilgili güçlüklerden birçoğunun, ders materyallerinin karakteristik özelliklerinden kaynaklanmaktan çok, programın beceri ile uygulanmasına ilişkin personel anlayışının ya da deneyiminin sınırlı olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. PERSONEL [ÖĞRETMENLER] VE ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Intel Öğrenci Programının en büyük hedeflerinden ve en büyük güçlüklerinden biri, sınıf ortamında yetişkinler ile çocuklar arasındaki ilişkinin niteliğini değiştirmektir. Çoğu insan için eğitim, öğretmenin öğrencilere bilgiyi verdiği didaktik, iletim yönelimli öğretim ile eştir. Intel Öğrenci Programı, öğretmeni bir rehber ve öğrencileri öğrenimin aktif katılımcıları olarak görme fikrine dayanmaktadır. Programın öğretime yönelik rehberlik sağlayıcı bir yaklaşımı geliştirme çabaları, genel olarak üst düzeyde başarılı olmuştur. Programa yönelik 40 saatlik eğitim, personelin birer rehber olarak üstlenecekleri özgün eylemlerden birçoğu ile ilgili rol oynamalarına ve aynısını yapan diğer personeli gözlemleyip eleştirmelerine olanak tanımaktadır. Uygulamaya başladıklarında personelin çoğu, eğitim sürecinde kendilerine uygulanan yöntemleri kullanmıştır. Meksika da, bir öğrenci bir şeyin nasıl yapılacağı hakkında somut bir soru sorduğunda personel, tipik olarak Sence nasıl yapılabilir? cevabını vermiştir. Çin de, programı uygulayan personelin %80 inden fazlası programın, eğitimde verilen kılavuzlara uygun olarak uygulandığı bildirmektedir. Yöntemden sapmalar olduğunu bildirenlerin çoğu, yerel öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak ya da yerel kültüre daha iyi uyum sağlamak için derste değişiklikler yapıldığını bildirmektedirler. Ancak geleneksel öğretimin varlığı bir nebze sürdürülmektedir. Hem Rusya hem de Türkiye, personelin öğrencilerin bir öğretmenin ne olması ve ne yapması gerektiği ile ilgili anlayışlarını değiştirmeyi güç bulmaktadırlar. Rusya da bir personel şöyle demiştir: [Öğrencileri] bağımsız olarak edinilen bilginin ve ortaklaşa sorun çözmenin öğretmenin komut vermesinden çok daha iyi olduğuna 15

16 ikna etmeye çalışıyorum. Personel ayrıca öğrencilerin sorularına doğrudan yanıt verme güdüsüne direnme konusunda da güçlükler yaşamaktadır. Türkiye de bir personel şöyle demiştir: yanıt [öğrencinin] tam karşısında dururken ağzınızı kapalı tutmak çok zor nasıl yapması gerektiğini söylemek ya da göstermek, onları Beceriler Kitabı na ya da diğer öğrencilere yönlendirmekten çok daha kolay. Mısır da, kurs kapsamında ilk kez öğretmenlik yapan personel, geleneksel öğretim yöntemlerine başvurma eğiliminde olmuştur ve değişimi gerçekleştirmek, genç öğrenciler için de güç olmuştur. Bazı personel için geleneksel olmayan bir pedagojik tarza geçiş, hâlâ güçtür ve birçok ülke, öğretim ve öğrenmenin yeni yöntemlerini öğrendikçe, personeli desteklemek için eğitimin artırılması ve sürdürülmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Derslik yönetimi, yeni personel arasında yaygın bir kaygı konusudur ama yeniden Çin örneğine dönecek olursak, derslik yönetimi sorunları ile boğuşan personelin yüzdesinde yıldan yıla önemli düşüşler olduğunu görülmektedir (2004: %43,8; 2005: %22,4 ve 2006: %15,8). Bu bulgu, program olgunlaştıkça ve personel deneyim kazandıkça, personelin öğrencileri etkin şekilde yönetme kabiliyetlerinin de arttığını ortaya koymaktadır. Birçok personel, en büyük güçlüğü toplumsal ana akımın dışında kalma eğiliminde olan birkaç öğrenci arasında işbirliğini sağlama konusunda yaşamaktadır. Personel, öğrencileri işbirliğine zorlayamadıklarını belirtmektedir. Ancak, programdaki çocukların çoğunluğu çoğu zaman etkinliklere ve projelere akranları ile işbirliği içinde aktif olarak katıldığı için, başkaları ile çalışma konusunda ilgisiz olan ender öğrencilerin programın kolaylaştırılması ile ilgili diğer başarıları zayıflatmadığı konusunda personelin temin edilmesi uygun görünmektedir. Genel olarak tüm ülkeler, personel ile öğrenciler arasında olumlu etkileşim oluştuğunu bildirmektedir. Intel Öğrenci derslikleri, öğrencilerin ve personelin kendilerini rahat hissettikleri dostane yerler olarak tanımlanmaktadır. Öğrenciler, yardım istemek için akranlarına başvurma konusunda kendilerini rahat hissetmektedirler; personel, öğrencileri sorularına cevap aramaları için akranlarına danışmaya ya da Beceriler Kitabı na başvurmaya teşvik etmektedirler. İsrail deki değerlendirmeciler, programın geleneksel derslik davranışlarını kırmada başarılı olduğunu ve bunun da öğrenciler ve personel arasında eşitlikçi ilişkiler ve özgün öğrenme fırsatları doğurduğunu bildirmişlerdir. İsrail den bir öğrenci şöyle demiştir: Öğretmenin, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen normal bir bilgisayar öğretmeni gibi olmadığını düşündüm. Çok sayıda başka örnek bulunmaktadır. Mısır daki değerlendirmeciler birkaç derslikte öğrencilere bir işbirliği modelini görme konusunda iyi bir fırsat sağlamak için, iki personelin bulunduğunu bildirmişlerdir. Brezilya daki personel, yapılandırılmamış [non- formal, gayri resmi] öğrenme ortamı konusunda kendilerini oldukça rahat hissetmiş ve gözlemciler, personelin öğrencileri işbirliği kurma ve onlardan bağımsız çalışma konusunda ustalıkla teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. Gözlemlenen sorunlar nedeni genel olarak bir öğrencinin katılmayı istememesi olmuştur ve sorun, okulun rehber danışmanı ya da aile üyeleri ile istişare içinde çözülmüştür. Hindistan da personel, geleneksel öğretmenden çok rehber olarak hareket ettikleri için, öğrencilerin içeriğin daha fazla bölümünü kavradıklarını belirtmiştir. Hindistan da değerlendirmeciler, İş Yerinde Teknoloji oturumlarını ziyaret ettiklerinde dostane bir derslik ortamı ile karşılaştıklarını ve bunun öğrenciler arasında bir işbirliği ruhunu beslediğini belirtmişlerdir. Hindistan da İş Yerinde Teknoloji oturumlarındaki öğrenciler, rehberlerini Teknoloji ve Topluluk oturumlarından hâlihazırda tanıyor durumdaydılar ve değerlendirmeciler, personel ile öğrenciler arasındaki olumlu etkileşimin İş Yerinde Teknoloji de daha da belirgin olduğunu söylemişlerdir. 16

17 Bir Rus öğretmenin aşağıdaki sözleri, programın öğretmenler ile öğrenciler arasındaki geleneksel ilişkileri değiştirme potansiyelini ortaya koymaktadır: Intel Öğrenci Programı sayesinde, çocukların kişilikleri hakkında yeni özellikler keşfedebildik. Davranışsal açıdan güçlükler yaşadıkları bilinen öğrenciler, görevler için çok yaratıcı çözümler bulmaya başladılar. Program sayesinde işbirliğini öğreniyorlar. Ama öğretmen açısından en ilginç olanı, çocukların yerel topluluk ile ilgili görüşlerini ve topluluğun temel sorunlarının ne olduğu hakkındaki düşüncelerini öğrenmek. ETKİLER VE ÇIKTILAR: PERSONEL EĞİTİMİ VE PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Eğitimin hemen ardından personelden eğitimin yararlılığını puanlamaları istenmiştir yılında, önceki yıllarda olduğu gibi, personele eğitimin onları rehberlik yapmaya ne ölçüde hazırladığı sorulmuştur. Veri sağlayan tüm ülkelerde personel, hazırlılıklarına 5 üzerinden 4 puan vermiştir ve kendilerini iyi hazırlanmış hissettiklerini belirtmiştir. Şekil 2 de görüldüğü üzere, ülkelere göre bazı değişiklikler meydana gelmiştir: Hindistan, İsrail, Brezilya ve Şili de personel, eğitimin sonucunda hazırlılıklarına en yüksek puanı vermiştir. Çin den bu konu ile ilgili veri gelmemiştir. Şekil 2: Eğitimin Yararlılığı (eğitimin hemen ardından puanlandığı biçimiyle, 2006) 17

18 N = 8 ülkede personel. 1-5 arası puanların karşılıkları: 1 = hiç uygun değil ve 5 = son derece uygun. Personele, öğrenciler ile bir ya da birkaç oturum gerçekleştirmelerinin hemen ardından aldıkları eğitimin yararlılığı hakkında sorular sorulmuştur (bkz. Şekil 3). Personelden, Intel Öğrenci Programının üç temel beceri alanında (teknoloji, eleştirel düşünme ve işbirliği) rehberlik yapmaya ilişkin hazır olup olmadıklarını puanlamaları istenmiştir. Personel, teknik becerilerde 5 üzerinden 4.02, eleştiren düşünmede 3.99 ve işbirliğinde 4.23 olarak puanlamışlardır. Bu puanlar, kursta rehberlik yapmanın, personelin kendi öngörülerinden daha güç olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak, araştırmalar ortaya koymkatadır ki, öğrencilerin herhangi bir mesleki gelişim eğitiminin hemen ardından programın tatmin ediciliği ile ilgili verdikleri raporlar yüksek puanlar içerme eğilimindedir. Ayrıca farklılıkların nedeni, 2006 yazında kullanılmaya başlayan yeni değerlendirme formlarında soruların yazım biçimi olabilir. Genel olarak bu veriler, personelin, özellikle de öğrencileri işbirliğine teşvik etme konusunda, hazır olma düzeylerinden genel olarak tatmin olduklarını göstermektedir. Ancak veriler, personelin teknoloji becerileri ve eleştirel düşünme konularında rehberlik yapmaya yönelik başka iyileştirmeler yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Şekil 3: Personel Eğitiminin Yararlılığı (kursa uygulamaların ardından puanlandığı biçimiyle) 18

19 1-5 arası puanların karşılıkları: 1 = hiç hazır değil ve 5 = son derece hazır. Personelin eğitimden genel olarak memnun olduğunu belirtmesine karşın, çeşitli ülkelerdeki personel eğitiminin şunları içermesi gerektiğini düşünmüştür: Eğitimde ders anlatma ve pasif öğrenme düzeyini azaltmaya yönelik yeni, aktif pedagojiler tanıtma. Etkili rehberlik yapmaya ilişkin personelin kullanabileceği başka modeller sunma ve personelin alıştırma yapması için daha fazla zaman ayırma. Intel Öğrenci Programı nın önemli hedeflerinden biri, personelin geleneksel pedagojiden öğrenci merkezli bir pedagojiye geçmelerine yardımcı olmaktır. Kanıtlar, programa katılımlarının sonucunda, personelin öğretime yaklaşımlarında değişiklikler olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitimin hemen ardından tüm ülkelerde katlımcı personel, geleneksel olmayan yöntemlere göre kurslarda rehbelik yapıp yapamayacaklarına yönelik hazır olma durumlarına 5 üzerinden 4,30 puan vermiştir. Kendileri eğitim verdikten sonra, programa katılımlarının sonucu olarak fiilen değişme derecelerine ise 5 üzerinden 3,99 puan vermiştirler. Bu, yine de yüksek bir değişim derecesini göstermektedir (İsrail, bu sonuçlar ile ilgili veri sunmamıştır). PERSONELE DESTEK Kursu tamamlayan personelin %80'i, önemli güçlükler ile karşılaşmalarına karşın çoğu (%65) bu güçlüklerin üstesinden gelebildiğini belirtmiştir. Personelin yaklaşık yarısı (%47) karşılaştıkları güçlükleri ele alma konusunda yeterli destek aldığını, %36 lık bir bölüm bir parça destek aldığını ama daha fazla destek istediğini, %17 lik bir bölüm ise ihtiyaç duyduğu desteği alamadığını bildirmiştir. Kursta rehberlik yapma konusunda güçlükler yaşadıklarını bildiren personelden, bu güçlüklerin niteliğini açıklamaları istenmiştir. Tablo 1'de, bu güçlükler özetlenmektedir: Tablo 1: Uygulamadaki Güçlükler 19

20 Güçlük Türü Çocuklara eleştirel düşünme konusunda yardımcı olma Çocuklara akranları ile işbirliği kurma konusunda yardımcı olma Öğrencileri programa aktif şekilde katılmaya motive etme Öğrencilere teknolojiyi kullanma konusunda yardımcı olma Sınıfı ve öğrencilerin davranışını yönetme Programın eğitim sırasında gösterildiği biçimde kullanma Rapor Veren Personelin Yüzdesi Programın temel öğrenme hedeflerinden ikisi eleştirel düşünme ve işbirliği personel için üçüncü hedef olan teknik beceriler konusundan daha fazla güçlük doğuruyor gibi görünmektedir. (Ancak bu bulgu, personelin eğitimin kendilerini işbirliğini kolaylaştırma konusunda eleştirel düşünme ya da teknik beceriler konularında olduğundan daha iyi hazırladığını düşündükleri yönündeki bulgu ile tezat teşkil etmektedir; yukarıdaki tartışmaya bakınız.) Personel, sınıf yönetimi ile ilgili çok büyük bir güçlük yaşamamış gibi görünmekle birlikte, öğrencileri programa aktif şekilde katılmaya motive etme konusunda bazı güçlükler ile karşılaşmışlardır. Ancak personelin %84 ünün sınıflarındaki öğrencileri aktif olarak katılmaya motive etme konusunda güçlük yaşamadığını belirtmek gerekir ve personelin kalan %16 lık bölümü için sınıflarında öğrencilerin yalnızca bir bölümünün güçlük yarattığı söylenebilir. Genel olarak bu bulgu, aktif olarak motive edilen ve programa katılımı sağlanan çocukların yüzdesinin çok yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Açık uçlu yanıtlarda, tüm ülkelerde personel, personelin desteklenmesi ve mesleki gelişim deneyimlerinin devamlılığı konularında en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması için bir kullanıcı grubuna ya da başka bir foruma ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Bazı güçlükler ile karşılaşmalarına rağmen, programda rehberlik yapan personelin genel tutumu, ETKİ HİKÂYELERİ Irshad, Hindistan da Intel Öğrenci Bir İngiliz Ortaokulunun sosyal bilgiler öğretmeni Bn. Gupta ve fen öğretmeni Bay Singhvi, sınıflarının doğasının değiştiğini tespit etmişlerdir. Bu değişiklik, öğrencilerin çoğunun okulun Intel Öğrenci laboratuarındaki bilgisayarlarda (onların deyişiyle) ( özel ) etüt programına katılmalarının ardından gerçeklemiştir. Öğrenciler genellikle sınıfta sorulan sorulara yanıt verme konusunda isteksizdiler ve paylaşma kavramı onlar için yabancıydı diyor öğretmenler. Bugün bu iki öğretmen, müfredatın bir bölümü olarak belirlenen grup çalışmalarında öğrencilerin giderek daha fazla güvenli ve rahat hale geldiklerini söylemektedirler. Hikâye, Hindistan daki yerel değerlendiriciler tarafından anlatılmış ve çevrilmiştir. Katılımcıların gizliliğini korumak için tüm isimler değiştirilmiştir. özellikle de öğrencilerin programa bakış açıları bakımından, tutarlı bir şekilde olumlu olmuştur. 20

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(1) 297-322 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.1.1876

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı YAYGIN EĞİTİM VE GENÇLİK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Fatoş Oktay Gençlik ve

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı