KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI Sivil Toplum Kuruluşları için Başvuru Kılavuzu Mali Yılı Proje Önerileri İlanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI Sivil Toplum Kuruluşları için Başvuru Kılavuzu. 2008 Mali Yılı Proje Önerileri İlanı"

Transkript

1 KÜÇÜK HİBELER PROGRAMI Sivil Toplum Kuruluşları için Başvuru Kılavuzu 2008 Mali Yılı Proje Önerileri İlanı TÜRKİYE ÜLKE OFİSİ Uğur Mumcu Caddesi No 88 Kat 2 GOP Ankara Tel: Faks: Son Başvuru Tarihi: 29 Şubat 2008 Başvurular Sayın Pelin Arslan ın dikkatine gönderilmelidir. Sadece posta ile gönderilen başvurular kabul edilecektir.

2 Küçük Hibeler Programı Dünya Bankası, Sivil Toplum Kuruluşları için Başvuru Kılavuzu Program Hakkında Küçük Hibeler Programı, Dünya Bankası ülke ofisleri yoluyla yönetilen küçük hibeler sağlayarak genç vatandaşların katılımı ile ilgili faaliyetleri, desteklemektedir. Küçük Hibeler Programı, gençleri yetkinleştiren ve kalkınma sonuçlarını geliştirmeye ve etkilemeye yönelik girişimlerde bulunmalarını sağlayan faaliyetleri desteklemektedir. Faaliyetler katılım ve hesap verebilirlik ile ilgili mekanizmaları güçlendirmektedir. Faaliyetler aynı zamanda kamu sektörü, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortaklıkları da güçlendirmektedir. Metin Kutusu 1 Gençlerin Katılımının Sonuçları Gençlerin katılımı aşağıdakileri sağlayabilir: Gençler arasında bilgi paylaşım ağları yaratarak, ortak bir anlayış zemini oluşturarak, kamu- özel sektör dayanışmasını teşvik ederek, ve hatta bazen gençlik içindeki gerilimleri azaltarak, milli yoksulluğun azaltılması ve gelişme stratejileri ve reformlar için kamuoyunda uzlaşma ve yerel sahiplenme sağlamak. Özellikle fakir ve marjinal genç nüfus için olmak üzere gençliğin ihtiyaçlarını ve endişelerini dile getirmesini sağlamak ve görüşlerinin politikalar ve kararlarda dikkate alınmasını sağlamak. Yerel bilgi sağlayarak, potansiyel riskleri belirleyerek, desteği hedefleyerek, ve etki sahasını özellikle topluluk seviyesinde genişleterek, gençliğe yönelik gelişim programlarının etkisini güçlendirmek ve artırmak; Gençliğin ihtiyaçları ile ilgili olarak, hem yerel hem de global düzeyde gelişim yolundaki zorluklara yenilikçi çözümler ve fikirler getirmek. Başvurmadan Önce Dünya Bankası Küçük Hibeler Programı, kendisine ulaşan taleplerin çok küçük bir oranına fon sağlayabilmektedir. Bir çok talep, hak etmediklerinden değil, güncel hedeflere ve Küçük Hibeler Programı Kriterlerine seçilen başvurular kadar uymadıklarından dolayı geri çevrilmektedir. Faaliyetiniz hedefler ve kriterlere uygun olabilir, fakat talepler mevcut fonların çok üzerinde olabilir. Başvuruda bulunmadan önce, lütfen talebinizin uygunluğunu belirlemek için vakit ayırıp Kılavuz u okuyunuz. Ayrıca, (Dünya Bankası ülke ofisini arayarak veya Dünya

3 Bankası web sitesini kontrol ederek) programınızın uygulandığı ülkede Küçük Hibeler Programı nın olup olmadığını tespit ediniz. Kimler Başvurabilir? Gelişmekte olan bir ülkede kurulu olan ve Gençlik ve Kalkınma konuları üzerinde çalışan sivil toplum kuruluşları hibe için başvurabilir; Sivil toplum kuruluşları toplum içinde saygın bir yere sahip olmalı ve başarıları ile tanınmalı, mali açıdan güvenilir bir geçmişe sahip olmalıdır; Geçmiş yıllarda program kapsamında desteklenmemiş kuruluşlara öncelik tanınacaktır (bir kuruluş, beş yıllık bir süre içerisinde Küçük Hibeler Programı kapsamında üçten fazla hibe alamaz). Ne Tür Faaliyetler Desteklenmektedir? Küçük Hibeler Programı, birinci amacı vatandaşlık katılımı olan faaliyetleri desteklemektedir. Ayrıca; Faaliyetler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; vatandaşlık katılımı ile ilgili beceri ve/veya bilgilerin geliştirilmesine yönelik çalıştay ve seminerler, politika oluşturma veya kamu hizmet sunumunu etkilemeye yönelik uygun iletişim kampanyaları, veya belirli bir sektörde kapasite oluşturmaya yönelik yenilikçi ağ oluşturma girişimleri yer alabilir. Faaliyet, hibenin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmalıdır. Geçmiş yıllarda Program kapsamında desteklenmemiş kuruluşlara öncelik tanınacaktır. Ne Tür Faaliyetler Desteklenmemektedir? Küçük Hibeler aşağıdaki faaliyetleri destekleyemez: Araştırma programları, akademik eğitim programları, işletme projeleri, temel hizmetlerin sağlanması, demirbaş desteği (ekipman vs. gibi), burslar, eğitim programları, şahsi başvurular veya yasal olmayan kuruluşlar. Önerilen faaliyetler Dünya Bankası düzenli çalışmaları ile zıt düşmemeli veya onların yerini almamalıdır; faaliyet Bankanın düzenli programından açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. Verilen Hibe Tutarı Ne Kadardır? Hibeler proje başına en fazla ABD$ ile sınırlıdır. Küçük Hibeler Programı bir faaliyet için önerilen bütçenin nadiren yarısından fazlasını karşılar, ve daha ziyade bu hibelerin diğer kaynaklardan sağlanan gelirleri desteklemesi tercih edilir. Başvuruda bulunan kuruluşlardan, Dünya Bankası kredisinin diğer hibe vericilerden sağlanan gelirleri nasıl artırabileceğini açıklamaları istenir. Bir sivil toplum kuruluşu birden fazla proje başvurusunda bulanabilir. Hibe için Nasıl Başvuruda Bulunulur? Küçük Hibeler Programı, Ankara daki Dünya Bankası Ülke Ofisi tarafından yönetilmektedir. Daha fazla bilgi, adresinde edinilebilir.

4 Küçük Hibeler Programı için yılda sadece bir kez karar verilir. Başvuru sahiplerinin, başvurularını katılımcı Ülke Ofisine sunmadan önce kriterleri ve başvuru formunu dikkatli bir şekilde okumaları tavsiye edilir. Hibeler genellikle Ankara daki Dünya Bankası Türkiye Ofisinde toplanan Küçük Hibeler Komitesi tarafından dağıtılır. Başvurular, kriterlere uygunluk bakımından taranır ve incelenir. Küçük Hibeler Programı tüm başvuruları tam dikkatle inceler. İncelenmenin tamamlanması iki ay sürebilir. Talep sayısının çok yüksek olması nedeniyle, başvuru sahiplerinin Dünya Bankası Ofisine şahsen gelmeleri veya telefonla aramaları tavsiye edilmez. Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik ilave kaynaklara Dünya Bankası web sitesinden ulaşılabilir: Hibeler için Seçim Kriterleri Proje önerilerinin değerlendirilmesi, aşağıdaki temel sorular ışığında gerçekleştirilmektedir: Etkinlik: Önerilen proje gençlik katılımı hedefine yönelik mi? Daha net olarak, faaliyet vatandaşların kişisel olarak veya organize gruplar halinde, gelişim prosesini hızlandırmak ve etkilemek amacıyla, kamu sektörüyle etkileşime girerek katılım ve sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmelerini destekliyor mu? Uygulanabilirlik: Önerilen yaklaşım uygulanabilir mi? Zaman ve bütçe yeterli mi? Kurumsal kapasite: Kuruluşun personeli ve yöneticileri projeye hangi becerileri katıyor? Bunlar projenin amaçları ile uyumlu mu? Kuruluş, şu anda önerdiği proje ile eşit büyüklük ve ölçekteki benzer çalışmalarda başarılı olmuş mu? Kurumsal güvenilirlik: Grup kendi toplumu içinde ve dışında nasıl tanınıyor? Önemlilik: Proje önemli mi? Projenin topluluğun istediği faaliyet veya çalışmayı tetikleyeceği kanaati var mı? Yardımcı olmayı düşündüğü toplulukta bir değişiklik yaratacak mı, veya hedeflediği sorunu çözecek mi? Diğer seçenekler göz önüne alındığında, desteklenmeyi hak eden proje bu mu? Geçmiş Yıllarda Küçük Hibeler Programı Tarafından Desteklenen Faaliyet Örnekleri Uygulayıcı Kuruluş: Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi Proje Özeti: Türkiye çapında 24 şubesi olan Derneğin üyeleri için eğitim semineri. Proje Derneğin 14 farklı şubesinden üyelerin katılımını hedefliyor. Her şube 4 üye gönderecek toplam 56 kişi İyi vatandaşlık için Sosyal Farkındalık ve Bilinç konulu eğitime katılacak. Projenin temel amacı, kör olan fakat topluluk lideri ve problem çözücü olabilecek üyeleri harekete geçirmektir. Uygulayıcı Kuruluş: Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği-ÖZGEDER Proje Özeti: Kuruluş çocuk mahkumlar konusunda uzmanlık sahibidir. Proje, çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Sivil Toplum Örgütlerini ve Çocuk Polisini bir çalıştayda bir araya getirip fikirlerini topladıktan sonra, suç işlemiş ve hapsedilmiş

5 çocuklarla ilgili bir web sitesi oluşturmayı hedefliyor. Web sitesi kapsamlı olacak ve şunları kapsayacaktır: çocuk hakları, bu haklarla ilgili kanunlar ve yönetmelikler, Çocuk ve Gençlik konularında uzman STK ların iletişim bilgileri, Sokak Çocuklarıyla ilgili bilgiler, Bağımlı Çocuklar Merkezlerinin yerleri, Çocuk Polisi vs. Uygulayıcı Kuruluş: Ankara Barosu Özürlü Çocuk Hakları Kurulu Proje Özeti: Projenin amacı belirli okullardan rasgele seçilmiş 60 kişiye (özürlü çocuklar, aileler, öğretmenler), özürlü çocukların hakları, bu çocukların farkındalıklarının geliştirilmesi, ve toplumla daha iyi etkileşime girmemin öğretilmesi konularında bilgilendirme semineri verilmesidir. Projenin yan faydası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir grup öğretmenin eğitilmesidir. Pilot bir uygulama olacağı için, başarılı bulunduğu taktirde, MEB na böyle bir bilgilendirme faaliyetinin tüm öğretmenler için düzenlenmesi teklif edilecektir. Uygulayıcı Kuruluş: Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği Proje Özeti: Türkiye nin çeşitli illerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik bilinç oluşturma kampanyaları. Uygulayıcı Kuruluş: Bostaniçi Kasın Destek Çevre ve Kültür Derneği (BIKAD) Proje Özeti: Projenin amacı, nüfusunun çoğunluğunu Kürt kökenli vatandaşların oluşturduğu Van ilinde 100 hassas kadın için genellikle Kadın Hakları ve kadınların toplumsal katılımı konuşlarında bir bilgilendirme semineri düzenlemektir. Aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar (yerel belediye veri tabanlarından seçilen) sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilecektir. Proje ile, bu kadınların farkındalıklarının arttırılması ve toplumla nasıl daha iyi etkileşime girebileceklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Projenin yan faydası, hassas grup ile Valilik gibi yerel politika oluşturucular arasındaki diyalogu sağlayacak olan bir grup uzman ve sosyal hizmet çalışanlarının Belediye çatısı altında eğitilmesi olacaktır.

6 Ofis kullanımı için Başvuru Formu Küçük Hibeler Programı Türkiye Ülke Ofisi, DÜNYA BANKASI Yönetici Özeti (Lütfen en fazla bir sayfa yazınız) Başvuru Numarası: Alış Tarihi: 1. Tarih: 2. Kuruluş Adı: 3. İlgili Kişi ve Ünvanı: 4. Adres: 5. Şehir, Ülke, Posta Kodu: 6. Telefon: Faks: E-posta: Web sitesi (varsa): 7. Başvuran kuruluşun görevi ile ilgili açıklaması 8. Finansman talebinin amacı ve bu etkinliğin sivil katılımla ilgisi 9. Hedef kitle ve önerilen etkinlikten yararlananların sayısı 10. Faaliyetin beklenen sonuçları 11. Öğrenme ve bilgi paylaşımı planları 12. Finansman talebinin kapsayacağı dönem 13. Talep tutarı (Ayrıntılar Faaliyet Geliri bölümünde belirtilecektir) 14. Kuruluşunuz Dünya Bankası ndan daha önce destek aldıysa, bu desteğin yılını, miktarını ve hangi amaçla verildiğini belirtiniz: 15. Başvuran kuruluşun yönetici direktörünün veya yönetim kurulu başkanının yetkili imzası: İmza: Adı : Ünvanı: Hibenin Amacı 16. Ele alacağınız gereksinimi ya da konuyu kısaca açıklayın. Hizmetin götürülmesi için seçilen kitleyi (katılacakların sayısı dahil olmak üzere) ve bu hizmete nasıl katılacakları veya bundan nasıl yararlanacakları konusunu açıklayın. 17. Önerilen faaliyet, yetkinleştirme konusunda sivil katılımı nasıl geliştirecektir? Faaliyet, marjinalleşmiş vatandaşların yerel ve topluluk

7 düzeyinde gerçekleştirilen geliştirme faaliyetleri üzerinde daha büyük denetime sahip olmalarını nasıl sağlayacaktır? 18. Faaliyet amaçlarını ve ölçülebilir amaçları listeleyiniz. 19. Bu faaliyet, başvuran kuruluş için yeni bir faaliyet mi, yoksa devam eden bir faaliyet mi? Faaliyet devam ediyorsa, kuruluşunuz bu faaliyeti gelecekte nasıl destekleyecektir? 20. Faaliyetin yürütülmesi ile ilgili kısa bir zaman çizelgesi sunun. 21. Faaliyete, varsa, başka hangi kuruluşlar katılacaktır? Bunların rollerini açıklayın. (Eş finansman zorunludur: Katılımcılar, nakdi veya ayni olarak, önerilen projenin toplam maliyetinin en az %25ini karşılamayı taahhüt etmelidir) 22. Faaliyetin yürütülmesinden sorumlu kilit personelin/gönüllülerin adlarını ve niteliklerini listeleyin. (Uygulayıcı kuruluşun Sivil Toplum Kuruluşu olma koşulu vardır). Değerlendirme 23. Etkinliğinizin belirli sonuçlarını listeleyin. Sonuçları izleyip ölçmek için hangi değerlendirme yöntemlerini/stratejilerini kullanacaksınız? (örn. Mülakatlar, anketler, odak grupları, topluluk geri bildirimi, vs.) 24. Hibe döneminin sonunda nelerin değişeceğini kısaca açıklayınız. 25. Faaliyetin sonuçları nasıl kullanılacak ve/veya duyurulacak? Faaliyet Geliri 26. Toplam Başvuru Sahibi Katkısı. Toplam: ABD$ 27. Başvuru sahibinin diğer hibe kaynaklarından sağlayacağı finansman: (Tüm kaynakları ve tahmini miktarları belirtiniz) Kaynak Miktar Kuruluş Toplam: ABD$ 28. Dünya Bankası ndan Talep Edilen Toplam Tutar: (en fazla ABD$ ile sınırlı) ABD$ 29. Tüm kaynaklardan toplam faaliyet geliri: ABD$

8 Önerilen Faaliyetin Bütçesi 1) Her bütçe kalemi için gerekli bilgiyi sunun ve (2) harcamayı karşılayacak olan fon kaynak(lar)ını belirtin. Gerekli olduğu kadar alanı kullanabilirsiniz. Bütün bütçe kalemleri faaliyet ile ilgili olmalıdır. Bütçe Kalemi Uzman Ücretleri (Danışmanları ve ücretlerini belirtiniz) Seyahat (belirtiniz) Ekipman (belirtiniz) Araç gereç, Baskı, Kopyalama, Telefon, Faks, Postalama ve Teslimat (belirtiniz) Değerlendirme (belirtiniz) Başvuru Sahibi Katkısı Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Katkı Dünya Bankası Katkısı Ekipmanlar için Dünya Bankası finansmanına izin verilmez Toplam Ekler Varsa aşağıdaki belgeleri önerinizin ekinde sağlayınız: Başvuran kuruluşun üst yöneticilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin tam listesi; Gelir kaynaklarını belirten en son yıllık mali tablo (varsa denetlenmiş); Kuruluşun içinde bulunduğumuz mali yılın öngörülen gelir ve gider bütçesi, gelir kaynakları listesiyle birlikte; Başvuran kuruluşun tescil durumunu gösteren belgenin bir nüshası; En son yıllık faaliyet raporu.

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

IFC nin. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası

IFC nin. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası IFC nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası İÇİNDEKİLER I. Politikanın Amacı..... 1 II. IFC nin Taahhütleri 2 III. IFC nin Görev ve Sorumlulukları 4 Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum Değerlendirmesi..

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı