Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)"

Transkript

1 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya ğal l a ı a, araş ır aları ha a a a kara a a ıl a ı a, l l ri a a a a r ka r a a alı a ı a r pek k şi i ar ır Elektromanyetik ri i, a i i ri i al r a i akı bir b bi a ıla biri il ( al alar r al ı a il rl r k alı ı b bi laşır ral ı a h rha i bir a ı k a bir ğişi ka il k ral ı a il k bir a ı b l r a ( r ği a h ri a ıla a ik ala b il k k l ri akı ları larak bili ğişk bir l k rik ala i kl k ir akı ları k l i ra ı a k i iki il bir l k r ağ ik ala ( r ir l alı ı a laşa biri il ala la b iki il ala birl şir başla ı a r il l k r ağ ik al aları llikl ri arklı lik a a ahi la al a ( l ş r ril alı a elektromanyetik al alar ara ı aki arklılık, ri al ı a il k bir a ı ı l ğ r k ir l r, ha a a, kara a i la abilir ( aş k r, 2008) Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) l k r a ik ri Maxw ll i l k rik a ik la ları ari a, A r Faraday ı r a a k ğ ka ları bir ara a ir i l r a a ık ış ır l l k r a ik k ra l k r a ik ir i i (i k i hakkı a bil i rirk Maxw ll i r a a k ğ b la ıkılabilir

2 11 Maxwell denklemleri: 1 Fara a a a ı x d B dt E (11) 2 A r a a ı ı Maxw ll ara ı a liş iril iş hali d xb 0J 0 E (12) dt 3a 3b a a a ı B 0 (13a), ı q E (13b) iri i kl (1 1 a a la ğiş a ik ala ı l k rik ala a a ir ği i, iki i kl (1 1 i a a la ğiş l k rik ala ı a a ik ala a a ir ği i rir Ü kl (1 3a a ik ala ı k a al bir ka ağı l a ığı ı rirk r kl (1 3b l k rik ala ı ka ağı ı l k rik k l ğ b kl ğ r a ı i l k rik ka a ı ı a bağlı l ğ r a a karı a a bah il iği ibi, a ik ala ı a a la ğişi i l k rik ala l ş r r D la ı ı la bir l k r a ik ala ka ağı a ğa a ik ala ri al ı aki il k l r ri bir l k rik ala ( akı ları b l k rik ala a iki il bir a ik ala a a irir A ak, ka ak a a ı a l k rik ala lar ri al ı a a ik ala l ş a l a a a k ha a- r ara ı aki ı ır a l k rik ala ı ş bil ş i r k i ir l l k rik ala lar r i i, b l M l r l k rik ala ı ş bil ş i ğil a a a bil ş l ri l l r ş kil a a la ğiş a ik ala ı bir başka il k i ri i l k rik akı ları b l k rik akı ları bir a ik ala l ş r a ı a ir i i (i k i a ı rilir 12 lektromanyetik ( ) öntemlerin kullanım alanları Ma ara aları l r kabl ha ları a al r k i likl rin belirlenmesi ri b şl kları ı b lirl i r al ı kirl i l l k irişi l ri i hari ala a ı Ark j i ik J r al ara alar Ha a a l k r a ik l ri a a ı, llikl hı lı i ş k ali l rl masif s l i l r ibi şi li il il l ri araş ır ak ır l r, a a ka a ı r ka a ı il k, k i l ğ r lar hari bir k j l jik a ı a la abilir Ç şi li h i lik r bl l ri i l j l jik a ı ı r a a ıkar ak ve hari ala ak i i l k a r

3 13 Yatay Halka öntemi (HL ) Bir verici ve bir alı ı halka sisteminden l ş rlar (Ş kil 2 Bu cihazlar elektrik alanı l l r; a manyetik alan bil ş l ri i l rl r Araş ır a ri liği alı ı-verici aralığı a bağlı ır; alı ı-verici ara ı mesafeler ğiş iril r k derinlik ajı r kl ş iril bilir Verici Halka Alıcı Halka Yeryüzü Şekil 2: Halka Halka l i i Bu tip bir cihaz i i, alı ı-verici aralığı, r; iha iletkenlerden uzakken l l H p z ; araş ır a aha ı a l l alan H z olmak r ; manyetik alan (14) Denklemiyle yerin ortalama il k liği elde edilebilir Halka halka tipi cihazlarla bulunan bir başka veri de meyil a ı ı ır Meyil a ı ı l l ri toplam manyetik alan l l ri a ala ılır Alı ı halka a bağlı bir k laklık, alı ı halka i ri i la a ik ala ı l ş r ğ l k rik i all ri i ir k ir Alı ı halka ğr l, la manyetik ala k r l a ı l ğ a alı ı halkada kavrama l a a i halka i i l k rik i ali l ş a ; la ı ı la k laklığa l ses ı ır olur Yüksek amplitüd = yüksek ses 0 amplitüd = 0 ses Şekil 3: Meyil a ı ı l (U w r h, 2014)

4 131 eyil Açısı lçümleri Genelde, verici abi, alı ı hareketli halka halka i l r, alı ı halka ı, ses 0 olana kadar r l rek hareket iril i ş kli r kl ş irilir Bir iletken ri ilerleyen hareketli alı ı halka i i i al il a ı ı l aşağı aki gibi l alı ır (Ş kil4, Ş kil 5) Şekil 4: Sabit verici hareketli alı ı l i i tipik l Ş kil a,b,c,d,e,f,g harfleri alı ı bobinin arklı k ları ı r k ir (U w r h, 2014) Şekil 5: Bir mineral cevheri ri alı a l i i meyil a ı ı l

5 Birden fazla profil ri l l r alı arak cevherlerin yatay a ı ları ı belirlenmesi de k r (Ş kil6) Şekil 6: Paralel, birden a la ha ri meyil a ı ı l l ri (T l r vd, 1990) 132 oplam anyetik Alan lçümleri i l l r, l l toplam manyetik ala ı, biri il alana ra ı a ral ı aki iletkenler hakkı a r l r b l l ak a ır V ril r l, biri il a ik ala ı iki il a ik ala a i i ğişi i i ra ikl i l rilir (1 5 C=100*H T /H P (15)

6 Şekil 7: Hareketli verici hareketli alı ı i i tipik l (U w r h, 2008 Şekil 8: l r cevheri ri hareketli verici hareketli alı ı l sistemi la a ı

7 14 HLEM yöntemi Arazi Ekipmanı Bir veya iki a rı r ka a alışa A C ka ağı Verici-Alı ı bi l r V ri i b bi il a ı r ka a a arlı Alı ı A li ika r k laklık D ğ r l metresi 15 Arazi Çalışması rli a ı a r il k a ı ve r kl aralığı b lirl r k l alı rl ri uygun bi i ik l ir (Ş kil 9) r il b a ri i b bi ril alı ı k laklığı a i alı ı b bi k a ğ rl r ka il r k r kl k aları b a il rl ir ( r ği alı ı b bi ri i b bi ara ı 4m r kl aralığı 2 olarak belirlenebilir Öl bir noktada alı ık a ra, r kl aralığı ka ar (2m) ka ırılarak krar l alı ır) V ri i b bi l ş r la birincil a ik ala a karşılık alı ı a 1kHz ve/veya 5kH ka a il (L- ş k ka a a H k k ka a la a ik ala (biri il+iki il a ik ala i i il a ı ı ğ ri k r Alı ı a k a ğ rl r ka il r k aşağı aki ibi bir l kar i l ş r l r (tablo 1) Öl kar i l il ik ra, a a k r kl aralığı, ş k il a ı ı ( la ak ş kil l ğ rl ri ra iğ ak arılır (Ş kil 9 Tablo 1: HL M il a ı ı l i i r k l kar i Öl 1kHz 5kHz N k a ı H L H L A1-B A2-B A3-B A4-B A5-B A6-B A7-B

8 Şekil 9: il a ı ı- r kl aralığı ra iği Ş kil 9 a ril iği ibi 1kH L H il 5kH L H i i ra ikl r ha ırla ık a ra r kli ri işl aşa aları la arak ara ıla a ı a ilişki r r ir ğ ri h a la ır Kaynaklar Başokur A, 2008 l k r a ik l r A kara Ü i r i i D r N ları Klein, J,Lajoie, J, 1980, Electromagnetic Prospecting for Minerals, Practical Geophysics for the Exploration Geologist, Northwest Mining Association, Spokane, WA, pp Telford WM, Geldart LP, Sheriff RE, 1995 Applied Geophysics Cambridge University Press ISBN-13: Unsworth M, 2008 Alb r a Ü i r i i Ders N ları

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 255-262 Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı Prof. Dr. Sibel

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka

Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka Gül Üstün - idarenin Usul D ışı Fiilierinden Fiili Yol 2 ıı İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' GİRİş İdarenin gerçekleştirdiğ i işlem ve eylemler kural olarak idari nitelik

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari. E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AR/CR, ZFD402AR/CR)

IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari. E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AR/CR, ZFD402AR/CR) IEC Ölçü Trafosu Bağlantılı Elektrik Sayaçları Endüstriyel ve Ticari E650 Serisi Sayaçlar (ZMD402AR/CR, ZFD402AR/CR) ÖLÇÜM DOĞRULUĞU VE HASSASİYETİN TANIMI Müşterilerimize benzersiz olanaklar getiren kolay

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı