YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME EĞİTİM VE MENTORLUK PROGRAMI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME EĞİTİM VE MENTORLUK PROGRAMI RAPORU"

Transkript

1

2 TÜRKİYE ÜNİVERSİTE LİDERLİK İYİLEŞTİRME PROGRAMI (TULIP) YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME EĞİTİM VE MENTORLUK PROGRAMI RAPORU Onursal Lider Çalışma Ekibi Prof.Dr.Gülsün SAĞLAMER İTÜ Eski Rektörü Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.NigarDEMİRCAN ÇAKAR Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Şule AY Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr.Azize ŞAHİN Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Arzu COŞKUN AVCI Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreteryası

3

4 ÖNSÖZ Yükseköğretim alanımızda övünç kaynağımız olan kadın varlığının yöneticilik ve liderlik basamaklarını tırmanırken azalmasının ve kadın rektör oranının çok düşük düzeylerde kalmasının sebeplerini ve çözüm stratejilerini tartıştığımız Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı, Elginkan Vakfı nın desteğiyle ülkemizde bu konuda ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir ortak akıl platformuydu (www.dukam.duzce.edu.tr). Çalıştayda önerilen stratejilerden birisi de kadın akademisyenlere liderlik alanında eğitim verilmesi ve mentorluk (yönderlik, hamilik) ağlarıyla desteklenmelerinin sağlanmasıydı. Bu öneri Üniversitemizin Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULIP) kapsamında bir süredir hayalini kurduğumuz bir projeyle birebir örtüşüyordu: Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı. Düzce Topuk Yaylasında yer alan Fenerbahçe Tesislerinde Nisan 2013 tarihlerinde Elginkan Vakfı nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Program da Türkiye nin her yöresinden kadın akademisyenler, konusunda uzman profesyoneller ve akademisyenlerden liderlik, stres yönetimi, çatışma yönetimi gibi alanlarda eğitim seminerleri dinlediler. Rektör ve rektör yardımcısı olarak çalışan kadın liderlerle deneyim paylaşımı panellerinde bir araya geldiler. Çeşitli testler sonucu kişisel liderlik özelliklerini öğrendiler. Önemli çıktılardan birisi de birbirimizden öğrenmeye devam edeceğimiz mentorluk gruplarının oluşmasıydı. Ayrıca https://groups.google.com/d/forum/tulipduzce adında bir e-posta grubu da kurulmuş oldu. Programa eğitmen olarak katılarak değerli bilgilerini ve deneyimlerini paylaşan Prof.Dr. Acar BALTAŞ a, Prof.Dr. Rana ÖZEN KUTANİS e, Prof.Dr. Resul İZMİRLİ ye, Doç.Dr. Cemal ZEHİR e, Yrd.Doç.Dr. Ercan ERGÜN e, Yrd.Doç.Dr. Meral ELÇİ ye, değerli büyüğümüz Prof.Dr. Gülsün SAĞLAMER e, Prof.Dr. A.Şule KUT a, Prof.Dr. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ e, Prof.Dr. Yeşim KİRAZLI ya, programı destekleyerek gerçekleşmesini sağlayan ve katılarak fikirlerini paylaşan başta Elginkan Vakfı Müdürü Sayın İlhan ÜTTÜ olmak üzere, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Murat ÖZEN e ve Elginkan Vakfı' nın değerli yönetici ve çalışanlarına, program katılımcılarına, programın gerçekleşmesinde fedakarca çalışan Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR a, DÜKAM Müdürü Yrd.Doç.Dr. Şule AY a, Yrd.Doç.Dr. Azize ŞAHİN e, Arzu COŞKUN AVCI ya, Düzce Üniversitesi personeli çalışma arkadaşlarıma ve Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri yönetici ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Kadın ve erkek tüm akademisyenlerin fırsat eşitliği içinde birlikte değer ürettikleri bir yükseköğretim alanının en kısa zamanda oluşturulmasını diliyor, program katılımcılarımıza ve raporu okuyan siz değerli paydaşlarımıza saygılar sunuyorum. Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Rektörü Düzce, Haziran 2013

5

6 İÇİNDEKİLER Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Dün, Bugün, Yarın...1 Elginkan Vakfı Adına Konuşmalar...3 Kadın Liderlerde Potansiyeli Hayata Yansıtmak...5 Liderlik ve Kişilik Testi...9 Stres Yönetimi...11 Liderlik Süreçleri...13 Anlaşmazlıkların Yönetimi ve Müzakere Teknikleri...17 Hizmetkar Liderlik...19 Deneyim Paylaşım Paneli I Deneyim Paylaşım Paneli II...24 Katılımcı Listesi...27 Mentor Katılımcı Grupları...30 Yorumlarla TULİP...31 TULIP ten Yansımalar...36

7

8 Yükseköğretimde Kadın Liderliği: Dün, Bugün ve Yarın Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU; Düzce Üniversitesi nin Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULIP) kapsamında Elginkan Vakfı nın destekleriyle gerçekleştirilen Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı na katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında Türkiye yükseköğretim alanında kadın istatistiklerinin çok olumlu bir duruma işaret ettiğini ifade etti. Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yüzde 45 inin, akademisyenlerin yüzde 40,8 inin, profesörlerin yüzde 27,6 sının kadın olduğunu; kadın profesör oranlarının da Avrupa Birliği nin ( AB15, AB25 ve AB27 ) ortalamalarının üzerinde olduğunu belirtti. Kadın profesör oranlarının, doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji ile tıbbi bilimler alanlarında AB ortalamaların iki katına yaklaştığını vurguladı. Avrupa Komisyonu tarafından bilimde cinsiyet eşitliği göstergelerinden birisi olan Cam Tavan Endeksi nin en iyi seviyesinin Türkiye de görüldüğünü vurguladı. Öte yandan, 2006 Yılında yapılan ve henüz yenilenmeyen bir araştırmaya göre üniversitelerdeki idarecilerin sadece yüzde 21,9 u kadın; üniversite rektörlerinin içindeki kadın rektör oranı ise yüzde 7 nin altında. Akademik kariyerde profesörlüğe yükselirken kadına karşı ayrımcılığın olmadığı ve kadın profesör oranının yüksek olduğu bir ortamda kadınların yükseköğretim kurumlarında yöneticilik / liderlik pozisyonlarında çok az temsil edildikleri şeklinde özetlediği bu durumu Prof.Dr. SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Türkiye Yükseköğretim Alanında Kadın İkilemi olarak adlandırdı. 1

9 Aslında yükseköğretimde kadınlar için cam tavanın mevcut olduğunu, sadece Avrupa daki durumdan farklı bir yükseklikte, yöneticiliğe geçiş aşamasında bulunduğunu belirtti. Düzce Üniversitesi tarafından yine Elginkan Vakfı nın destekleriyle ve ülkemizde ilk olarak 29 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Yükseköğretimde Kadın Liderliği Çalıştayı nda bu sorunun ve çözüm stratejilerinin tartışıldığını aktardı. Katılımcılara dağıtılan çalıştay raporunda başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümet ve YÖK olmak üzere kurum ve kuruluşlardan beklentiler yer almaktadır. Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU, söz konusu çalıştayda dile getirilen beklentileri karşılamak üzere liderlik eğitimi ve mentorluk programını başlattıklarını ifade etti ve programın amaçlarını şöyle özetledi: Yükseköğretimde kadınların yöneticilik / liderlik pozisyonlarına yükselmelerini desteklemek, liderlikte gelişmeye açık yönlerini güçlendirmek, mentorluk ilişkileriyle etkinliği ve sürdürülebilirliği sağlamak, e-posta grubu içinde paylaşımı ve motivasyonu sürdürmek. Kadınların sayısal üstünlük çabası ve kaygısı olmadığını, sadece kadın - erkek birlikte üretilen, kadınların kullanılmayan kapasitelerini gerçekleştirmelerini destekleyen çalışma ortamlarını oluşturmanın hedeflendiğini belirtti. Nitekim literatürde de erkekler ve kadınlar arasında bir sayı dengesi sağlamaktan daha çok, kadınların atandığı seviye ve ulaştıkları güç seviyesinin önemli olduğunun ortaya konulduğunu vurguladı. Yöneticilik deneyimlerinden yola çıkarak, katılımcılara şu önerilerde bulundu: Kendimizi iyi tanımalı ve kendimize güvenmeliyiz. Hedef koymaktan çekinmemeliyiz. Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Zorluklardan yılmamalıyız. Erkek egemen dili ve yöntemleri sürdürmemeliyiz. Birbirimizi desteklemeliyiz. Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU, katılımcılara bir kadın rektör tarafından kurulmuş olan ev sahibi Düzce Üniversitesi ni de kısaca tanıttı ve sık sık dile getirdiği bir görüşünü tekrarladı: "Dünya daha iyi bir yer olacaksa, kadınların çabasıyla olacak!" 2

10 Elginkan Vakfı Adına Konuşmalar İlhan ÜTTÜ Elginkan Vakfı Müdürü Katılımcıları selamlayarak ve toplantıya verdiği destekten duyduğu mutluluğu belirterek konuşmasına başlayan İlhan ÜTTÜ, Vakfın amaçlarını anlattı. Son zamanlarda özellikle kadına şiddetle olumlu anlamda değişen kadına bakış açısının Vakıflarını bu konularla ilgilenmeye yönelttiğini, bunları düşünürken bu çalışmayla karşılaştıklarını ve Rektör Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu nun çalışmalarına destek olduklarını belirtti. TULİP Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı çalışmalarında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı. Murat ÖZEN Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Murat Özen, Düzce Üniversitesi nin Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı na (TULIP) destek olmaktan Vakıf olarak duydukları mutluluğu ifade ederek ve başta Rektör olmak üzere, eğitimcileri, katılımcıları ve basın mensuplarını selamlayarak başladığı konuşmasını, verimli ve güzel bir program dileğiyle ve bu programa destek veren Elginkan Vakfı nın kuruluş hikayesini paylaşarak sürdürdü. Elginkan 3

11 Vakfı nın temel amaçlarının; Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi geliştiren örf, adet ve manevi değerlerimizi, Türkçe' mizi araştırmak, bu alan yapılacak araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak, Bilim,Teknoloji ve Eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek, Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmek olduğunu ifade etti. Yine Elginkan ailesinin, çalışanlarına; Dünya malı, dünyada insanlara faydalı olduğu sürece değer taşır, insanlarımızdan kazandıklarımızı, insanlarımıza eğitim hizmetleri ile geri vereceğiz ilkesini aşıladığını dile getirdi. Murat Özen, oldukça etkili olan sunumunu Elginkan Vakfı kurucusu Hüseyin Ekrem Elginkan ın şu sözleriyle bitirdi: "Allah' tan bütün dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkanı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara da örnek olmasıdır. " Hüseyin Ekrem ELGİNKAN 4

12 Kadın Liderlerde Potansiyeli Hayata Yansıtmak Prof.Dr.Acar BALTAŞ Baltaş-Baltaş Yönetim, Eğitim, Danışmanlık Prof. Dr. Acar Baltaş, sunumuna transformasyonel ve transaksiyonel liderlik kavramlarını örnekleyerek başladı. Transaksiyonel liderlikte başarının alınan sonuçlarla ölçüldüğünü, sonucun nasıl alındığının önemli olmadığını, bu liderliğin beceri ve denetime dayalı olduğunu; transformasyonel liderliğin ise ait olma, paylaşma ve bağlılığa dayalı olduğunu ifade etti. Transformasyonel liderlikte güven kazanmak, güzellikle ve insanların duygularını hesaba katarak iş yapmak, daha az güç harcayarak sonuç almak gerektiğini ve günümüz liderlik anlayışının bu yönde değiştiğini açıkladı. olmasıydı. Prof. Dr. Baltaş, kadınların, erkekler tarafından yapılandırılmış bir kültür içinde yöneticilik yapmak zorunda kaldıklarını, kadın liderliğinin beşgelişim alanının; özgünlük, ilişki yönetimi, iş özel yaşam dengesi, kişisel farkındalık ve eylem olduğunu belirtti. Bu değişimin kadınların lehine olduğunu; çünkü erkeklerin duyguları konuşmanın önemini anlamakta zorluk çektiklerini ve duyguları konuşmayı zaaf olarak gördüklerini ifade etti. Bu durum erkeklerin liderlikte karşılaşacakları bir zorluk iken, diğer bir zorluk liderliğin kişinin kendini tanımasıyla, iç dünyaya yolculuk ve farkındalıkla içten dışa gelişen bir süreç 5

13 Yöneticiliğin inceliğinin insanların onurlarını zedelemeden yanlışlarını düzeltmek ve zorbalık etmeden zorlamakta olduğunu söyledi. İnsanları yönetmek duyguları yönetmektir. Duyguları yönetemediğimiz insanları yönetemeyiz. İnsanların duygularını yönetebilmek için kendi duygumuzu yönetebilmemiz, kendi duygumuzu yönetebilmemiz için de duygumuzun farkında olmamız gerekir. Bunun için Prof. Dr. Acar Baltaş tüm katılımcılardan hayatlarında var olduklarına inandıkları duygularını yazmalarını istedi. Salonda birkaç kişi 3-4, diğer birkaç kişi ise duygu yazmıştı, ancak çoğunluk 8-10 duygu sayısında kalmıştı. Dr. Baltaş bugüne kadarki deneyimlerinden yola çıkarak, erkeklerin genellikle 5-6 duygu ortalamasında olduğunu ifade etti. Kadınlar için bu sayının 9-10 olduğunu belirten Baltaş, günümüz liderlik anlayışının kadınların lehine olduğuna dikkat çekti. Liderin özeliklerini ifade ederken bizde iz bırakan insanların özelliklerini düşünmemizi istedi. Bu insanların ortak özelliklerinin yaklaşılabilir, işini ciddiye alarak yapan, adil, kararlı, sebatkar, disiplinli, karşılarındaki kişiliğe biricik olan şeyi fark edecek gözle bakan kişiler olduğunu vurguladı. Liderliğin öğretilenlerle olamayacağını, kendi özgün tarzımızı geliştirmemizin gerekliliğini, söylediğini yapmanın, yaptığını söylemenin ve bunlara inanmanın ve insanları anlam duygusuyla etkilemenin liderliği sayılacağını söyledi. Daha sonra, geçmişte liderlerden etkili konuşan, hitabet yetenekleri güçlü, parlak kişiler olması beklenirdi. Bugün etkili liderler çok veya etkili konuşan insanlar değil, doğru soruyu soran ve dinleyen insanlardır. Dolayısıyla bu sordukları sorularla, görüşmeyi-konuşmayı yönetme biçimleriyle doğruları bulduran ve söyleten insanlardır dedi. Prof. Dr. Baltaş, bununla birlikte insanların birini lider kabul etmeleri için, değer gördüğüne inanmalarının gerektiğini, bunun da ilişki biçiminden kaynaklandığını belirtti. Bu ilişki biçiminde oldukça basit gibi görünen dört özelliğin bulunduğunu ifade etti: Görüşlerinin alınması, cesaretlendirilmesi, takdir edilmesi ve kendisinden ne beklendiğinin bilinmesi. Prof. Dr. Baltaş, yaptıkları bir araştırmada, yöneticilerin sahip olması 6

14 gereken en kritik özeliklerin iletişim, dinleme, duygusal zeka ve empati olduğunun ortaya konduğunu ve bu özeliklerin de kadınlara liderlikte avantaj sağladığını belirtti. Aynı araştırmada, bir yöneticinin yaptığı en büyük hatanın geri bildirim vermemek ve dinlememek olduğunun ortaya çıktığını, dolayısıyla bunların hepsinin aslında erkek dilini konuşmamanın, transaksiyonel yaklaşımı terk etmenin niye gerekli olduğunu gösterdiğini ve dünyanın bugün buna ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Daha sonra Liderlik açısından baktığımızda dört özellik öne çıkmaktadır: Birinci özellik vizyondur. Vizyonu şu dört kriter ortaya koyar: Bu vizyonu ortaya koyan kişinin bu vizyonu oluşturacak entelektüel ve zihinsel birikimi var mı? Bu entelektüel ve zihinsel birikimi yorumlayacak analitik düşünce sistematiği var mı? Bu entelektüel ve zihinsel birikimi kendisini izleyenler için anlamlı bir mesaja dönüştürüyor mu? Dördüncüsü bu anlamlı mesajı güçlü bir şekilde topluluklara aktarabiliyor mu? İkinci özellik karakter ve ahlaktır. Diğerleri ise yönettiğimiz işi bilmek ve son olarak karar ve tedbirliliktir dedi. Prof. Dr. Baltaş, bahçıvan metaforuyla liderlerin işlerini nasıl yapmaları gerektiğini anlattı: Toprağı hazırlamak kurum kültürünü oluşturmaktır. Uygun tohumu ekmek, fidanı dikmek işe uygun insanı seçmektir. Can suyu vermek oryantasyon eğitimini yapmaktır. Budamak da işten çıkarmaktır. Ama kovmak değil. Herkes için iyi olacak olanı yapmak, ona da hayatta başarılı olma fırsatını vermektir. Herkese eşit davranmayıp adalet duygusunu yaratmak ise herkese gereken ihtiyacı olan iyiliği göstermektir. Bugünkü yöneticiliğin en zor tarafı budur. Kadınlar adına da en avantajlı tarafı budur. Ancak uzun süre birlikte çalışmak tanımak değildir. İnsan kendinden kaynaklanan sebeplerle sevebilir. Tanımak için insanların hayatlarında zirve noktaları, zorlandıkları noktaları, hikayelerini bilmeniz gerekir. Hikayelerini bilirseniz insanları iyi motive eder, iyi yönetirsiniz. Gerçek tanıma budur. 7

15 Konuştuğumuz şeyleri hayata yansıtmak kolay değil. Bütün bunlara biz seçilmiş tepkiler diyoruz. Dünyadan aldığımız karşılık dünyaya verdiğimize bağlıdır. İyi yöneticiler birlikte çalıştıkları insanların, hayırlı eşler ise eşlerinin potansiyelini dünyaya yansıtmasına imkan verir. Sizler böyle biricik misyona sahipsiniz. Dolayısıyla olağanüstü şanslı, gıpta edilecek insanlarsınız. Dünyadaki kadınların içinde temsil ettiğiniz oranı düşünseniz ne kadar talihli, ne kadar seçilmiş, ne kadar özel insanlar olduğunuzu bir kere daha hissedersiniz. Çocuklarımıza kazandırmamız gereken en önemli özellik sahip olduklarının farkına varmaktır ve bunun yolu da kendi sahip olduklarının farkına varmaktan geçer. Dolayısıyla siz bu sahip olduklarınızı bir kere daha düşünün, sorumluluklarınızı hatırlayın, bundan gurur duyun. Çünkü sahip olduğunuz özellikler bu sorumlulukları gerçekleştirmek için fazlasıyla yetecek olan özelliklerdir diyerek katılımcıları motive etti. Acar Baltaş, konuşmasını bir kızıl derili duasıyla bitirdi: "Yolunuz istediğiniz yere çıksın, güneş yüzünüzü ısıtsın, yağmur tarlalarınızdaki toprağı kabartsın, rüzgar daima arkanızdan essin. Tekrar karşılaşıncaya kadar Allah yolunuzu açık ve aydınlık etsin." 8

16 Liderlik ve Kişilik Testi Yrd.Doç.Dr. Meral ELÇİ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Meral Elçi, konuşmasına duygulandırıcı güzel sunumu için Elginkan Vakfı Bolu şubesi temsilcisine teşekkür ederek başladı. Yükseköğretim kurumlarında rektörden birim başkanına kadar her yönetsel birimde çalışan akademik yöneticilerden belli liderlik davranışlarının beklendiğini ifade etti. Yrd.Doç.Dr. Elçi, vizyon ve misyon geliştirme, bilimsel yayın yapma, etik, ortak akılla yönetme ve üniversitelerde değişimi gerçekleştirmenin yükseköğretim yöneticilerinin güçlü liderlik davranışlarını göstermesini zorunlu kıldığını söyledi. Kadın akademisyenlerin yöneticiliğin alt kademelerden itibaren cesaretlendirilmesi ve liderlik görevleri için aday olmalarını beklemek ve desteklemek üzere oluşturulmuş bu eğitim programının bir katılımcısı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ve organizasyonun sahiplerine teşekkürlerini iletti. Bu kıymetli eğitim programına destek olabilmek için katımcılara kişilikleri ve liderlik potansiyelleriyle ilgili farkındalık yaratacak bir test yapmak ve böylece Liderlik potansiyelim nedir, kadın lider olarak ben kimim, bir kadın 9

17 lider olarak nasıl yönetiyorum? sorularının cevabı hakkında iç görü sahibi olmalarını kolaylaştırmayı umduğunu belirtti. Böylece katılımcıların hem iş alanında, hem de sosyal alanda güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebileceklerini düşündüğünü ifade etti. Bir saat sürecek testlerin sonuçlarının akşam saatlerinde katılımcılarla paylaşılacağını açıklayarak dünyada en çok kullanılan, normal kişilik özelliklerinin geniş ve güvenilir ölçümünü veren, uluslararası ve ulusal birçok şirketin işe alım sürecinde, takım oluşturma sürecinde ve kariyer planlama süreçlerinde kullanmakta olduğu Cattel Kişilik Testi ni uyguladı. Pek çoğumuzun kendimizi tanıdığımızı, özelliklerimizi bildiğimizi düşündüğünü ancak sandığımız kadar tanıyamadığımızı ve bu nedenle kişiler arası ilişkilerde sorunlar yaşayabildiğimizi, kişilik envanterinin farkındalık kazandırmak için oldukça faydalı bir araç olacağını ifade etti. Yrd.Doç.Dr. Elçi, tüm katılımcılar için test sonuçlarını ayrı ayrı yorumladı. 10

18 Stres Yönetimi Prof.Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutanis, sunumunda stresin tanımını verdi: Gerilim, baskı, tazyik, zorlama, şiddet, vurgu, sıkıntıya düşme; fiziksel, kimyasal ve duygusal etkenlerin mevcut dengeyi değiştirecek tarzda bedensel ve zihinsel gerilime sebebiyet vermesi. Daha sonra organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir durum olduğunu ifade ederek kişinin istek ve gereksinimlerinin engellenmesinde, herhangi bir kayıp ya da tehdit söz konusu olduğunda ortaya çıktığını belirtti. Stresin organizmanın tümünü etkilediğini ve çoğu kez kontrol edilebilir bir tepki olmadığını, stres tepkisinin üç basamağının alarm, direnme ve tükenme aşamaları olduğunu açıkladı. Prof.Dr. Kutanis, stres türlerini ve benzer kavramları tanımladı. Stresin işten, bireyden, ortamdan ve örgütten kaynaklanabileceğini belirtti. Bu kaynakları örnekleyerek açıkladı. Engellenme, çatışma, endişe, belirsizlik, denge, gerilim, yorgunluk, rahatsızlık, tükenmişlik kavramlarının strese benzeyen kavramlar olduğunu söyledi. İş görenin işinden, iş ortamından, bireysel ve örgütsel öğelerden kaynaklanan stresörleri 11

19 sıraladı. Stresin birey üzerindeki sonuçları ile örgütsel sonuçlarını sıralayarak stresle başa çıkmada kullanılan şu yolları Örgütsel Stres Yönetimi Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Örgütsel Bir İklim Oluşturmak Çalışanların Sağlık Profilinin Çıkarılması Sosyo-Kültürel Stres Yönetimi Aile Hayatı Sosyal Destek Grupları Maneviyat açıkladı: Bireysel Stres Yönetimi Fiziki Egzersizler Derin Gevşeme, Nefes ve Dinlenme Teknikleri Dua, Meditasyon, Zen ve Yoga Biyolojik Geri Besleme Kendi Yaşama Tarzının Yönetimi Beslenme ve Gıda Rejimi Prof.Dr. Kutanis, nefes teknikleri gibi kısa egzersizlerle sunumunu tamamladı. 12

20 Liderlik Süreçleri Doç.Dr. Cemal ZEHİR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cemal ZEHİR; Düzce Üniversitesi nin Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULIP) kapsamında Elginkan Vakfı nın destekleriyle gerçekleştirilen Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı na katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında Liderlik Yaklaşımları ve Uygulamaları konusuna dikkat çekti. Bu konuyu yönetim, liderlik, organizasyon ve strateji olarak inceleyeceğini belirtti. Yönetim kavramını başka insanlar vasıtasıyla iş görme ve belirlenen hedeflere ulaşma süreçleri olarak tanımlayarak konuya giriş yaptı. Yönetim incelemesi altında yönetici tanımı, yöneticinin entellektüel, karakter ve sosyal özelliklerini açıkladı. Bu konuyu takiben liderlik teori ve yaklaşımları çerçevesinde liderlik özellikleri, lider-ahlak ilişkisi üzerinde durdu. Bu konu kapsamında lider yönetici ve klasik yönetici arasındaki farklılıklara değindi. Günümüzde yönetici ve liderliğin birbirine çok karıştırılan ama farklı kavramlar olduğuna dikkat çekti. Amaçları kim koyarsa koysun amaçları gerçekleştirmek için üyelerhangi kaynaktan etkileniyor ise orada lideriğinolduğunu ifade ederek liderlik kavramını detaylı olarak tanımladı. Liderliğin, insanları ortak bir amaç etrafında toplamak, ortak hedefler belirlemek, grup temsili geliştirmek ve sonuca varmak 13

21 doğrultusunda gerekli çalışmalar yapmak olduğunu açıkladı. İyi bir liderin sahip olması gereken nitelik ve şartlar konusuna değindi. Bunu takiben liderliğin diğer pozisyonlardan ayrı ama ayrıcalıklı yeri olmadığını, üstünlük göstergesi olmadığını, vazgeçilmez olmadığını, buna karşılık başarıyı ve başarısızlığı birlikte sahiplenmek olduğunu açıkladı. İyi bir liderin her zaman başarı ve başarısızlığı ekibiyle birlikte üstlenen kişi olduğunu vurguladı. Doç.Dr. Zehir, liderlik türlerinden karizmatik liderlik kavramını detaylı bir şekilde inceledi. Karizmatik liderlerin, izleyenlerini yüksek performansa eriştirebilen, amaçlarını etkileyebilen, vizyona yönelik bağlılık sağlayan, izleyenlerini organizasyonun misyonuna yönlendiren, kendileri ve izleyenleri arasında güvenbağı ve duygusal bağ oluşturan, vizyonu daha ileriye taşımak için astlarını güçlendiren şimdikinden farklı olan gelecek görüş açısını geliştirebilen, mevcut durumdan memnun olmayıp sürekli ilerlemek için baskı yapan, organizasyondaki tatminsizlik ortamından yararlanarak, yeni ve daha iyi durumlara itebilen, izleyenlerine alışılmadık motivasyon ve enerji veren kişiler olduğunu ifade etti. Karizmatik liderlerin özelliklerini ise yüksek özgüvene sahip olma, yüksek etkileme gücü ve baskın olma ihtiyacı, inançlarınındoğruluğuna ikna etme yeteneği, kişisel risk üstlenebilme, kendini feda etme, güven uyandırma, vizyona ulaşmak için yüksek maliyete katlanmaya hazır olma, güdüleri harekete geçirme yeteneği, pozitif enerjiye inanmak olarak ortaya koydu. İkinci liderlik türü olarak dönüştürücü (transformasyonel) liderlik türünü açıkladı. Dönüştürücü liderlerin, astlarının başarıları için onların özel ilgi alanları ile ilgilendiklerini, organizasyonda heyecan verici ortam yarattıklarını, astları ile duygusal bağ kurduklarını, onların sürekli gelişmelerini istediklerini, bu yönde onlara kendilerini geliştirecek işler verdiğini söyledi. Bu doğrultuda dönüştürücü liderlerin astlarını iyi tanıdıklarını, onlara öğüt verdiklerini, rehberlik ettiklerini ve performanslarının artması için yapıcı eleştirilerde bulunduklarını açıkladı. Dönüştürücü liderlerin vizyon sahibi olduğunu, iyi bir iletişimci olduklarını, inanç oluşturabildiklerini ve olumlu 14

22 bireysel saygınlıkları olduğunu ifade etti. Doç.Dr. Zehir, üçüncü liderlik türü olarak işlemci (transaksiyonel) liderlik türünü açıkladı. İşlemci liderlerin organizasyondaki kişilerin iş bulup hayatını kazanması üzerine, güç-mevkistatü ve siyasetle ilgili olduğunu, günlük meselelere yoğunlaştığını, kısa vadeli düşündüğünü, önlemden çok tedaviyle ilgili olduğunu söyledi. Bu nedenlerle işlemci liderliğin taktik konularla ilgili, insan ilişkilerine güvenen, yürürlükteki sistemleri etkin şekilde çalıştırarak rol beklentilerini izleyen ve yerine getiren, kısa vadeli karları garantileyen, etkinliği en üst seviyeye taşıyan ve alt çizgiyi güçlendiren sistem ve yapıları destekleyen bir liderlik türü olduğunu açıklayarak üç liderlik türünü karşılaştırdı. Liderlik türlerinden sonra kadınlar ve yeni dünya ekonomisi yönetimi konusuna yer vererek kadın karakteristiğiyle yeni ekonominin uyumunu açıkladı. Yetenek geliştirme, ilişki odaklılık, daha az mevki bilinci, kararlılık, güvene duyarlılık, sezgisel davranabilme, doğal yetki verme, kendine özgümotivasyon ve dışa dönüklük şeklinde kadın özellikleri ile yeni ekonomi uyumunu belirtti. Daha sonra liderlik alanında kadınların gücü konusunu inceleyerek kadınların mevkiye dayalı olmayan, birbirleriyle bağlantılı çalışanlar olduklarını, daha çok etkileşimli - işbirlikçi liderlik stiline sahip olduklarını, tepeden inme kararlar vermek yerine yetki verici olduklarını, verimli işbirliğisağlama, bilgiyi rahat paylaşma, gücün yeniden dağılımını teslimiyetçilik olarak görmeme, çok boyutlu geri bildirimi destekleme, kişisel ve teknik yetenekleri ile grup ve kişisel katkıları eşitdeğerlendirebilme gibi özelliklerinin olduğunu, bu yönleriyle kadın liderliğinde kadının gücünü anlattı. Kadınların farklılıkları kabullenmeye hazır, mantıklılıkları 15

23 kadar sezgiciliği de onurlandıran yapılarının, kalıtsal esneklik, kültürel farklılıkları takdir etme özelliklerinin liderlikte yararlı olduğunu ifade etti. Kadınların tarihin tüm dönemlerinde olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu vurguladı. Tarih boyunca kadınların kelimelerde hünerli olduklarını, sözcüklere dökülmeyen ipuçlarını anlayabilme kapasitesi, duygusal duyarlılık, empati, sabır, birçok şeyi eşzamanlı olarak yapabilme ve düşünebilme yeteneği, sosyal ağ ve görüşme, uzun süreli muhakeme yapabilme yeteneği, birlikte çalışma yeteneği gibi nedenlerle olağanüstü başarılara ulaştığını ifade etti. Doç. Dr. Zehir, kadınların doğal yetenekleri ile yeni iş dünyasında önemli yerlere ulaşabildiklerini açıklayarak kadınların interaktif yönetim becerisi, bilgiyi paylaşmaeğilimi, grubun ortak karar almasına çabalama, çalışanlara yetki devrine isteklilik, farklılıklara karşı rahatsızlık hissetmemek, sorunlara kazan - kazan çözümler aramak konusunda başarılı olduklarını ifade etti. Business eek dergisinde yayınlanan Amerika da yapılmış bir röportajda, kadın yöneticilerin hemen hemen yapılan tüm çalışmalarda erkek yöneticileri gölgede bıraktığınını gösterildiğini anlattı. Doç. Dr. Zehir, konuşmasını teşekkür ederek tamamladı. 16

24 Anlaşmazlıkların Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Ercan ERGÜN Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ercan Ergün, katılımcıları selamlamanın ardından anlaşmazlıkların yönetimi ve müzakere teknikleri konulu sunumunda özetle şunları kaydetti: İnsanlar gerek bireysel faaliyetlerinde gerekse organizasyonlardaki görevleri gereği, sürekli olarak kararlar vermek ve sorunları çözmek zorundadırlar. Problemler, gerçek durumun koşulları istenen durumun koşullarından farklı olduğunda ortaya çıkar. Bazen, problemler beklenenin tersine yeni fırsatların yaratılmasına yardımcı olur. Bu durumlarda yönetici bir yandan problemi çözerken, diğer yandan fırsatları değerlendirmiş olur. Bir problemi çözme sürecinde, yöneticinin bir çok karar vermesi gerekir. Karar verme, en basit tanımı ile, hareket tarzları içinden en uygun seçeneği belirlemektir. Her bir karar beraberinde başka ihtiyaçları ve problem çözmeye dönük faaliyetleri gerekli kılar.bu özellikler itibariyle problem çözme ve karar verme yöneticinin faaliyetlerinde anahtar rolü oynar. Bu anahtar rol, özellikle planlama işlevi ile ilgili olarak da belirgindir. Çünkü, planlamada günlük kararlar yerine daha uzun dönemli ve önemli kararların verilmesi söz konusudur. Yönetim faaliyetinde hangi amaçların ön plana alınacağı, hangi fırsatların yaratılacağı, hangi kaynakların hangi ilkeler çerçevesinde tahsis edileceği ve alınan kararların icrasını kimlerin yürüteceği gibi konulardaki tercihlerin tümü birer karar niteliğindedir. Bu nedenle de, yönetici kendisini her an karar veren bir yönetsel 17

25 mekanizma olarak algılamaktadır. Yrd.Doç.Dr. Ergün, yönetim faaliyetlerinin karar vermeyi ve bunu uygulamayı gerektiren önemli bir süreç olduğunu belirttiği sunumunda, katılımcıların insanlar arası ilişkilerinin temellerini ve insanlar arasında bu ilişkileri oluşturan karşılıklı bağımlılık anlayışının boyutlarını (rekabet, işbirliği, bireyselci davranışlar) ele aldı. Aynı zamanda bireylerin davranışlarının kökenleri ve bunların kişilerin olayları değerlemesine ve uygulama aşamasındaki etkilerine örnekler verdi. İnsanların olayları değerlendirirken doğuştan gelen kişisel özelliklerinin de etkili olduğunu, eğitimin ve bulundukları statü ve rollerinin de görevde davranış ve olaylara bakış açılarını değiştirdiğini örneklerle açıkladı. Yrd.Doç.Dr. Ergün, anlaşmazlık ve müzakere kavramı temel anlaşmazlıkları yönetme ve müzakere teknikleri olan dağıtımsal ve bütünleşik müzakerelerin özelliklerini ve bu müzakerelerde farklı tarz taktik ve stratejilerin uygulandığını ifade ederek müzakerelere hazırlıkta ve müzakere yürütürken kişilerin karşı taraf kimdir, istek ve beklentileri, ilgileri neler olabilir? gibi soruların cevaplarını araştırması, yine kendi açısından bunu değerlemesi,müzakere konusu ve durumunu değerlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yrd.Doç.Dr. Ergün, yöneticilerin özellikle İşbirliği stratejisinde hangi yöntem ve stratejileri uygulayacaklarını katılımcılara örnekler ile anlattıktan sonra müzakerelerde karşı tarafı etkileme ve ikna da önemli konulardan biridir. dedi. Yrd.Doç.Dr. Ergün, özellikle yönetici ve liderlerin konuya, duruma ve kişilerin özelliklerine göre farklı ikna yöntemlerini kullanabileceklerini örnekleyip, müzakerelerde kişilerin bir konu ya da duruma mantıksız bağlanma, kendine aşırı güvenme gibi hatalı eğilimlerinin de olabildiğini anlattıktan sonra sunumunda anlaşmazlıkların yönetimi üzerine müzakere teknikleri ile ilgili uygulamalı ve pratik bilgiler vermiştir. Yrd.Doç.Dr. Ergün, son olarak özellikle büyük organizasyonlarda lider ve yöneticilerin işlerinde etkin olması için teknik becerilerinden daha çok, kişiler arası ve kavramsal becerilerinin (stratejik düşünme, karar alma, planlama yapma v.s.) ön plana çıktığını, hem organizasyon içinde hem de dışında kişileri ve olayları anlamak, kişilerin ya da tarafların farklı görüş, istek ve ilgilerini belirlemek ve yönetmek gerektiğini açıklayarak sunumunu tamamlamıştır. 18

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME RAPORU ADI, SOYADI: KURUMU: GÖREVİ: Örnek Kişi ABC Yönetici ÖLÇÜM TARİHİ: 01.01.2015 İnönü Cad. Üçler Apt. 12/5 Gümüşsuyu Taksim 34437 İstanbul Tel: (212) 293 83 45 Fax: (212) 243 07 38 www.pmetrica.com

Detaylı

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively)

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Programının Amacı Bu program, bir yöneticinin ekibini doğru bir şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır.

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com.

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com. MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ Niçin ve Neden? Bu program çok kısa bir zaman diliminde normal bir MBA programında ele alınan Temel Kavram ve Teknikleri kapsamaktadır. İşletme yüksek

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog

www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com Prof. Dr. Acar Baltaş, Psikolog www.baltas-baltas.com www.acarbaltas.com www.baltas-eksen.com KÜRESEL YÖNET NETİCİNİN PROFİLİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 14 Kasım 2007 LİDER DOĞULUR MU? OLUNUR MU? LİDER İÇİN KARİZMA ŞART MIDIR? BİREYSEL

Detaylı

Niçin değişmek zorundayız?

Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Niçin değişmek zorundayız? Zorunlu olunduğu için Kaynaklarını verimli kullanmak için Rekabet edebilmek için Kurumların kendileri ile yarışmaları için Farklı olabilmek için Hızlı

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Kimiz?...Farkımız ne? 5Element Eğitim ve Danışmanlık Vizyonumuz Türkiye'de kamu ve özel sektörde en çok bilinen

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Üniversite Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 48.Kütüphane Haftası Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm - Üniversite Kütüphanelerinin Geleceğine Yön Vermek panelinde sunulmuştur.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

Merhaba, iletişim becerisi güçlü ve mutlu bireyler olmalarını. desteklemek amacı ile yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürüttük.

Merhaba, iletişim becerisi güçlü ve mutlu bireyler olmalarını. desteklemek amacı ile yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürüttük. Merhaba, Gençlerin, İçinde bulunduğu toplumu ve dünyayı sorgulayan, karşılaştığı güçlüklere çözüm yolları bulabilen, kendine güvenen, bağımsız karar alabilen, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurabilen, sorumluluk

Detaylı

Ne ÖĞRETELİM? Ne ÖĞRENELİM?

Ne ÖĞRETELİM? Ne ÖĞRENELİM? Ne ÖĞRETELİM? Ne ÖĞRENELİM? 01.04.2016 Eğitim, okul, öğrenilenler ve kazanılanlar??? Biraz deneyim paylaşımı, düşünme & sorgulama, Özeleştiri http://thescoland.tumblr.com/ Teknoloji çözüm mü? Öğrencilerin

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Doç. Dr. Cevat ELMA. İLETİŞİM Bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme sürecidir.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Doç. Dr. Cevat ELMA. İLETİŞİM Bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme sürecidir. Ünite 10 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GRUP SÜRECİ: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Doç. Dr. Cevat ELMA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İnsan hayatında önemli bir yer tutan iletişim, örgütler açısından da son derece önemlidir. Bir işi amaçlanan

Detaylı

Zafer zafer benimdir diyebilenin, Başarı başaracağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk. www.yaseminsungur.

Zafer zafer benimdir diyebilenin, Başarı başaracağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk. www.yaseminsungur. Zafer zafer benimdir diyebilenin, Başarı başaracağım diye başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir. Mustafa Kemal Atatürk Gelecek ve İnsan Esnek Olmak ve Uyum Sağlamak Sosyal, Ruhsal, Bilişsel, Ekolojik,

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

THED-İZMİR-2014. İkinci Etkinliğimiz İzmir de Yapıldı. Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği

THED-İZMİR-2014. İkinci Etkinliğimiz İzmir de Yapıldı. Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği THED-İZMİR-2014 Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği 15-17 AĞUSTOS 2014 İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark İzmir Hastanesi İZMİR İkinci Etkinliğimiz İzmir de Yapıldı

Detaylı

Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır

Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır Çalışanlarınızın zorlu gelişim yolculuklarındaki ilk ve en önemli basamağın farkındalık olduğunu artık biliyoruz, ancak nasıl oluyor da o evreye dokunmakta

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012)

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) Ülkemiz ile Endonezya ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 27 Mayıs - Haziran 2012 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ KAMU DESTEKÇİSİ HAKKIMIZDA AR Eğitim uzman eğitmen kadrosu ve eğitim programıyla çağa ve yeniliklere açık, yöntem ve teknikleri beklentilere ve istekler doğrultusunda uygulamaya yönelik çalışmaları yararlanıcılarıyla

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı MENTORLUK Dr. Riza KADILAR European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı MENTORLUK yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı bilgi bir kişinin bilgeliğini

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGARMI 2014

KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGARMI 2014 KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGARMI 2014 GENEL BİLGİ Uludağ Üniversitesi ve KalDer Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi işbirliğinde ilkini Eylül/Aralık 2006 döneminde gerçekleştirdiğimiz ve 50 öğrencinin

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Müşteri İlişkileri ve Satış Becerileri Gelişim Atölyesi

Müşteri İlişkileri ve Satış Becerileri Gelişim Atölyesi Müşteri İlişkileri ve Satış Becerileri Gelişim Atölyesi Programın İş Sonuçlarına Faydaları Bilindiği gibi, hizmet sektörünün biçiminde ve niteliklerindeki değişimle birlikte, geleneksel satıcılık anlayışı

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı