Değişik vesilelerle ve HALKIN KURTULUŞU'na devrimci komünist müdahale sürecinde, EMEP'in ne olmadığına ve bu düzen projesinin aslında 1978 THKO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişik vesilelerle ve HALKIN KURTULUŞU'na devrimci komünist müdahale sürecinde, EMEP'in ne olmadığına ve bu düzen projesinin aslında 1978 THKO"

Transkript

1 Değişik vesilelerle ve HALKIN KURTULUŞU'na devrimci komünist müdahale sürecinde, EMEP'in ne olmadığına ve bu düzen projesinin aslında 1978 THKO konferanası ile başlayan bir teslimiyet projesi olarak TDKP sürecinin sonucu olduğunu anlatmaya çalıştık. Ancak kendini HALKIN KURTULUŞU olarak adlandıran kırtasiyeci ve bandrolcü oportünizm bunu hazmedemedi ve kustu. HALKIN KURTULUŞU ile devrimci komünistler arasında yaşanan bu kan uyuşmazlığı, devimci siyasi değerlendirme ve farklı siyasi potalara ulaşılması sonucu sürebilecek bir ideolojik mücadele yerine, halkınkrutuluşu.net ve halkınkurutuluşu facebook sayfalarında, kendi içindeki nüfussuz köyün muhtarları arasında iki yılı aşkındır süregelen çete savaşlarında birbirlerini boğazlarken, HALKIN KURTLUŞU, devrimci komünist tutumu kendi düzeyine müsait lünpence bir üslupla karşılamaya kalkıştı ancak bukadarı dahi bu bandrolcü oportünizmin devrimci siyasi birikimden ne denli uzaklaşmış bir posa haline geldiğini ortaya koyarak kendi aczini ikrara vardırdı. ( HALKIN KURTULUŞU ile < bugünlerde karşılıklı olarak birbirlerini cilaladıkalrı tek kişilik şovalyenin GERÇEĞİN SESİ > ve AVRUPA EMEĞİN SESİ - EMEĞİN KURTULUŞU adlı facebook sayfalarında devrim yapmaya uğraşan ve Avrupa'nın metropollerinde zavallışamış beşli çetecik arasında süregelen 1

2 devrimci ahlak dışı dalaşmalar ) Gelinen yerde HALKIN KURTULUŞU nöstaljinin antikacı dükkanı omayı devrimci siyaset yerine tercih ettiğini ortay koydu ve şimdilerde 68' hareketinin müzesi olarak "yayıncılık" yaşamına devam edeceğe benziyor. Knedilerini THKO militanlarının onuruyla taçlandırma gafletindeki bu acuzelerin, ne THKO nede TDKP sürecine ilişkin nede bir sonuç olarak EMEP ihanetine ilişkin tek fikir üretememelri bir tesadüf değil sadece EMEP ihanetinin yasalcılık platformunda bir artığı / atığı olmanın ötesine geçmeme niyetlerinin ifadesidir. Bugüne değin, HALKIN KURTULUŞUNA devrimci komünist müdehale süreci haricinde tarfımız dışında tek bir satıra yer verilmemiş olması bunun en açık ve tartışmasız kanıtıdır. Biz bu yazımızda uzun uzun TDKP projesinin bir sonucu olarak EMEP sürecine değinmeyeceğız, zira bu konuda değerlendirmelerimiz daha önce yayınlanmış ve şu anda DEVRİMCİ KOMÜNİST GÜNDEM YAYINLARINDA e-kitap olarak külliyatta yer almakta ve ilgilenenlerin okumasına açık durumdadır. Tasfiyeci bataklığa TDKP nin yıllar önce geçtiği yollardan daha sürüncemeli bir biçimde ilerleyen merkezci akımların militanlarına seslenmek, onları anlatılan senin hikayendir diyerek uyarmak istiyoruz. Son iki yılın gelişmeleri TDKP muhasebesi vermeden, 2

3 TDKP yi yeniden diriltme ve onun uğursuz mirası üzerinden küçük burjuva dükkancılığının yolunda bir iradenin tekrar ortaya konduğunu gösteriyor. O halde yükümlülüklerimizi yerine getirmenin tam zamanıdır diye düşünüyor, devrimci komünis tutumun sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Yıllardır kendinimizi eski TDKP liler olarak değil komünistlerin birliğini savunan devrimciler olarak tarif ediyoruz. Doğal olarak bu tutumumuz daha önceki yazılarımızda olduğu kadar bu yazımızda da meseleyi ele alış biçimimizi belirleyecek. Geçmişe yönelik değerlendirmelerimizi siyasal ve örgütlü mücadelenin dışından, bugünkü kimliğimizi paranteze alarak yapmayacağız. Aksine TDKP muhasebesinin bu ilk adımında esas olarak üzerinde durduğumuz partileşme platformunun TDKP ye ilişkin değerlendirmelerini hatırlatıp, somutlayıp derinleştirerek hem kendimize hem de TDKP nin muhasebesini vermek isteyen tüm devrimci güçlere ışık tutacak sonuçlar çıkarmak istiyoruz. BİR SONUÇ OLARAK EMEP TASFİYECİ BİR PROJE OLARAK PARTLEŞEMEMİŞ TDKP'NİN ÜRÜNÜDÜR! TDKP muhasebesini vermek isteyenler öncelikle neyin muhasebesini vereceklerini netleştirmeli. Ancak HALKIN KURTULUŞU bırakalım böyle bir muhasebeyi verme istem ve birikimini göstermeyi, O', 12 Eylül 3

4 sonrası Demirel'in ruhunu şad edercesine " NE' DE GAĞMIŞTIK" diyerek yoluna devam etmekte israrlı olduğunu gösteriyor ve devrimci komünistlerle kan uyuşmazlığını her adımıyla kanıtlayarak ve ekelktizminin ortay çıktığı yerde ise legal paltformlarda sözde birlik arayışları sahneleyerek soysuz bir ihanete imza atıyor. TDKP den ve TDKP nin tasfiyesinden ne anlamalıyız? Bir zamanlar işçi ve emekçilere önderlik etmiş ancak daha sonra oportünistlerin galebe çalmasıyla çökertilen bir komünist partiden mi bahsediyoruz? Yoksa aslında başarısız bir partileşme girişimine, doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulamamış, bu yüzden de bir parti niteliğini kazanamamış devrimci bir örgütün adım adım liberal ve gevşek bir işçi çevresine dönüşmesine mi işaret ediyoruz? Nisan 1980 de yayınlanan TDKP 1. Kuruluş Kongre Belgeleri nin ayrıntılı açıklamaları, tüm ifadeler kendine ait olmak üzere, şöyle özetlenebilir: THKO, TDKP nin öncelidir.tdkp, bu örgütün bütünüyle dönüştürülmesi ile oluşmuştur. (s. 43) İşte işin bütün sırrı burda yatmaktadır. Bu büyük demogoji, bu tılsımlı söz bir tarihi dönemin aldatılmasına ve binlerce namuslu Parti üyesi, GKB'li, Yurtsever Genç insan, parti dostu yanıltıldı, kandırıldı ve ağır bedeller ödeyerek onlarca emek, fadekarlık ve 4

5 can heba edildi döneminden sonra, ülkemizde Marksizm- Leninizmin gelişme tarihi, aslında esas olarak THKO nun gelişme tarihidir. Ülkemizde Marksist- Leninist teorik-siyasi birikimin hemen hiç bulunmadığı koşullarda kurulmuş olan THKO, özeleştiri yoluyla örgütsel bütünlüğünü de koruyarak niteliğinin değişimiyle Marksist bir örgüte dönüştü ve gelişmesini bundan sonra daima Marksizm-Leninizm doğrultusunda sürdürdü. (s ) Özeleştiri süreci 1971 yenilgisinin hemen sonrasında başladı. Ancak temel değişiklik ve gelişmenin başlangıcı esas olarak 1975 yılına tekabül eder. Bu tarihten itibaren THKO her dönemde esası belirlemeyen, tali yanı oluşturan hatalar saklı tutulursa modern revizyonizme, sağ oportünizme, sol maceracılığa, Troçkizme ve ülkemiz özelinde de özel olarak yarım yüzyıllık ülkemiz işçi sınıfı hareketi üzerine bir kabus gibi çöken revizyonizme ve onun sınıf işbirliği çizgisine, onun o günkü uzantılarına ve 1971 döneminin küçük-burjuva ihtilalciliğine karşı gittikçe sistemleşen eleştiriler yöneltti. (s. 49) Bir yalanda burada yatmaktadır. Ülkemizde Marksist- Leninist teorik-siyasi birikimin hemen hiç bulunmadığı koşullarda kurulmuş olan THKO deniyor ama bulumayan bir şeyden nasılsa Marksist- Leninist THKO çıkıyor. Hemen ardından ülkemiz işçi sınıfı harektinin 5

6 üzerine bir kabus gibi çöken revizyonizmden bahsediliyor. Olmayan Marksizm-Leninizmden çıkan bir revizyonizm teorsi sadece kargaları güldürmekle kalmaz bu şeflerin Markiszm - Leninizmden olmayan habeerlerininde bir itirafını oluşturur. Ama aynı şefler olmayan ülkemizde olmayan Markisist - Leninist teoriden bahsederken aynı anda dönerler ve '' Marksist - Leninist Mustafa Suphi TKP' sine '' sahip çıkarlar. Fizik kurallarını da matık kurallarınıda alt üst eden bu metafizik kavrayış ve iddia aslında bilinçli bir demogoji idi ve EMEP'in bugününü hazırlamak amaçlıydı. Yani tasfiyeci-reformist çizgi aslında 72 yenilgisinin hemen ardıcına kalan yorgun şeflerce içten içe oluşturulmuş ve 75 çıkışıyla açıktan filizlenmişti. Emep var oluş tarihi itibari ile 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün aptalca gazabına uğramış gecikmiş bir projeydi. İşte tamda bu gerçeğiyle EMEP komünist bir geçmişle hiçbir şekilde bağlamlanamamıştı. Geçmişimize tarafsız bir akademisyen, bir hakem olarak değil TDKP saflarında mücadele etmiş devrimciler olarak baktığımız için TDKP lilerin, GKB lilerin ve TDKP taraftarlarının devrim ve sosyalizm yolunda döktükleri teri, verdikleri mücadeleyi aklımızdan çıkarmamız mümkün değil. 6

7 Parti bayrağını dik tutmak için kan ve can pahasına bedeller ödendiğini unutmak tövbekarlıktır, inkarcılıktır. Ancak geçmişimizin nostaljik duygularla, TDKP romantizmi ya da hamasetiyle değil militanlıktan taviz vermeyen bir serinkanlılıkla ele alınması gerektiğinin de bilincindeyiz. TDKP tabanında devrimci ve komünist unsurların biraraya gelişiyle oluşmuş bir örgüttü. Buna şüphe yok. Ancak TDKP nin hiçbir zaman komünist bir parti olamadığını da teslim etmeliyiz. Komünist olmadığını görmek için TDKP nin programı, işleyişi ve siyasi çizgisi ile Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresinde çizilen çerçeveyi karşılaştırmak yeterli. Yaygın kanının aksine, TDKP nin işçi sınıfına önderlik edebilecek bir parti olmadığını ele veren olgular TDKP nin kurulmasıyla dağılmasının bir olması, partinin siyasi faaliyetinin kuruluşundan sekiz ay sonra gerçekleşen askeri darbeyle kesintiye uğraması değildir. Zira böylesi felaketlerin devrimci bir partinin başına gelmesi, hatta bu partiyi tarih sahnesinden silmesi de mümkündür. Bu bakımdan TDKP nin parti olmadığının kanıtları darbelerin yarattığı tahribatlarda aranamaz. Zaten TDKP yi bitiren düşmanın darbeleri olsaydı TDKP nin tasfiyesinden değil fiziksel imhasından söz etmemiz gerekirdi. Ancak bilindiği gibi 7

8 üst kademe yöneticilerin tüm teslimiyetine karşın TDKP militanları cellatların ve sorgucuların önünde diz çökmeyerek imha girişimlerini boşa çıkardılar. Asıl yalan başka yerde üstelik gözler önündedir. Bizzat TDKP yöneticilerinin kendileri partinin hali hazırdaki durumundan söz ederken bir yeniden inşa faaliyetinden söz etmekte, başka bir deyişle partinin bulunmadığını kabul etmektedirler. TDKP nin kendi önüne koyduğu görevleri yerine getirebilecek bir parti olmadığının daha objektif kanıtları da vardır. Parti olma iddiasını taşıyan bir güçten en azından programı doğrultusunda hareket etmesi ve tüzüğüne uyması beklenmelidir. TDKP içinse böyle bir durum söz konusu değildir. Tüzükte partinin en üst organı kabul edilen kongre kuruluşun üzerinden 26 Nisan darbesinin üzerinden ( aralarda gerçekleştirilmiş gecekondu toplantılarını saymaz isek ) 40 küsur yıl geçmesine karşın hala toplanmamıştır. İkinci kongrenin toplanamaması, TDKP nin kuruluşundan hemen sonra dağıldığının resmi yöneticiler tarafından itirafından başka bir şey olmasa gerekir. TDKP düzenlediği tek kongrenin kararlarına da uymamıştır. Programı yine kuruluş kongresinden sekiz ay sonra hasır altı edilmiş, unutturulmaya çalışılmıştır. Hiçkimsenin inkâr etmeye kalkışamayacağı kadar 8

9 açıktırki karşımızda işçi sınıfına önderlik eden bir parti değil, kendisine parti adını yakıştırmasına rağmen kongresini toplayamayan, programını hasıraltı eden, tüzüğünü hiç uygulayamamış, kısacası bir partinin yerine getirmesi gereken asgari yükümlülüklerin bir tanesini bile yerine getirmemiş bir devrimci örgüt durmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü TDKP yi iyi kötü işleyen ancak zaman içerisinde oportünistlerin sızmasıyla, işleyişi sabote edilerek tasfiye edilmiş bir parti olarak görmemek gerekir. TDKP, başarısız bir partileşme stratejisinin ürünü olan bir irade beyanıdır yılındaki yenilgiden sonra devrimci bir partiye ihtiyaç duyan THKO geleneğinden gelen yorgun kadroların bir kısmının 1974 sonrasındaki örgütsel ve politik çabalarının ürünü olan bir örgütün adıdır TDKP. Devrimci komünsitlerin birliği yerine kendi dükkancığını oluşturmanın ve halkçı popülizm, postmarksisizm temelinde oluşan ancak ogünlerin sınıf mücadelesi koşullarında esen rüzgarların elverişli koşullarında kitle tabanı kazanan bir bir eklektizim ittifakı, oprtünist bir birlikteliğin adı olmaktan ileri gidememiştir. Bu örgüt uzun ve dolambaçlı bir yoldan sonra düzenlediği kongrede kendine parti adını vermiştir. Ancak demin sıraladığımız olguların da 9

10 açıkça gösterdiği gibi TDKP hiçbir zaman kendine yakıştırdığı niteliklere sahip olmadı. TDKP 12 Eylül sonrasında 1987 den bir devrimci örgüt olarak toparlanıp ayağa kalksa da, hatta devrimci hareket içinde işçi sınıfıyla en sıkı bağları kurmuş örgüt sıfatını kazansa da, kendi yöneticilerinin ve muhaliflerinin de zımnen kabul ettikleri gibi bir parti niteliğine kavuşmamıştır. TDKP nin bir parti değil de başarısız bir partileşme girişimi olduğu alalade bir saptama, inakrcı bir ihanet olarka değerlendirecekler olacaktır. Bunların devrimci komünsitlerin birliğinden v eülkemiz işçi sınıfı ve sosyalist devriminden çıkarları olmadığının ifadesi olur bu ithamları v ebizleri hiçbir şekliyle bağlamaz. Herşeyden önce bu saptama bize piyasadaki TDKP eleştirilerinin geçersizliğini gösterecektir. Bugüne kadar yapılmış tüm TDKP eleştirileri üç temel noktada toplanabilir: TDKP nin yaslandığı sınıfsal taban, TDKP nin programı, TDKP yöneticilerinin ihaneti. Oysa bu saptamalar TDKP nin EMEP e dönüşümü hakkında bize en küçük bir ipucu bile vermez. TDKP nin küçük burjuva katmanlara yaslanması, işçi sınıfıyla ciddi bağlar kuramaması, başka bir deyişle partinin dayanıksız bir sosyal zemin üzerine inşa edilmesi sıkça başvurulan bir tasfiye açıklamasıdır. Gerçekse bunun tam tersidir. 12 Eylül öncesinde 10

11 sınıfla TDKP nin kurduğu yaygınlıkta ve sıkılıkta bir ilişki kuran başka bir akıma rastlamak neredeyse mümkün değildir. Bu alanda TDKP nin önünde olan iki akım olan TKP ve DEV-YOL sa TDKP den önce dağılıp gitmiştir. Belli ki işçi sınıfı içindeki örgütlülük, işçi sınıfıyla kurulan bağlar herhangi bir akımı tasfiyeciliğe karşı güçlü kılmıyor kılmıyor, onun hangi temelde sınıfla bağlar kurduğunuda içeren bir özelliği kapsıyor. Başka bir popüler bir açıklama da TDKP nin programı nedeniyle tasfiye olduğunu ileri sürer. Bu iddia da tek başına doğru değildir. Kuşkusuz programının başına açık açık Mustafa Suphi lerin TKP sini aştığını yazan TDKP nin bu iddiasının gereklerini programatik düzeyde yerine getiremediği, TDKP programının Mustafa Suphi lerin TKP sinin programının gerisinde olduğu bir vakadır. Ancak TDKP programının burjuva diktatörlüğünün sınırlarına sığmadığını göstermek için çokça kullanılan ancak pek az okunan bu metnin 16. maddesini hatırlamak kafidir: Türkiye Devrimci Komünist Partisi, militarist-bürokratik devlet cihazını zor ve şiddete dayanan devrimle yok edecektir. Halkın gericiliğe karşı yürüteceği genel silahlı ayaklanma süreci içinde doğacak ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi tarafından yürütülecek olan işçi sınıfı ve köylülüğe dayanacak halk ordusu; karşı-devrimci silahlı kuvvetlerin dağıtılmasının, devrimci demokratik halk iktidarının kurulmasının, onun ülke çapına 11

12 yayılarak pekiştirilmesinin ve devrimin kazançlarının savunulmasının aracı olacaktır. Bu maddenin yükümlülüklerini tek bir yerde yaşama getirmeyen bir TDKP'nin, düzen dışı duruyor konusundaki programatik süslemelerinden biri olan bu madde her koşulda hasır altı edildi ve yok sayıldı Mayıs'ında İstanbul'da yapılan uluslararsı komünist partiler toplantısında Arnavutluk Emek Partisi'nin istenildiği kadar silah yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi karşısında TDKP temsilcisi Ercan Öztürk'ün, bu teklifi elinin tersiyle geriye iteklediği artık karşı devrim güçlerinide bildiği bir gerçek olarka TDKP tarihine yazılmış bulunuyor. Tasfiyeciliğin kökenleri TDKP programındaki ulusal burjuvaziyle, devrimci mücadele verdiği koşullar altında ittifak yapma arayışlarında ve daha sonra, TDKP'nin tabelasının tasfiye edildiği sürecin hızlandığı doksanların başından itibaren ulusal burjuvaziyle ittifak yapma olasılığından bahsetmek moda oldu ve meşhur DSP broşüründe meşruiyetini bulan bu ideolojik alt yapı daha sonra EP-EMEP programları bu yöneliminin çarpıcı iki somutlamasıdır. Tasfiyenin programatik dayanak noktası ulusal burjuvaziyle ittifak yapmayı bir ihtimal olarak kabul eden TDKP programı nd autangaç ifadelerle yer alırken, Emek Partisi nin programı ve Özgürlük Dünyası nda bu programın alt yapısını oluşturan makaleler açıktan 12

13 kaleme alınma cesaretini ortaya koymuştur. 2 Şubat Kongresinde onaylanan tüzük MK yı herşeye kadir yetkilerle donatıyordu. Ancak tüzük bu konuda : Parti kongresi Merkez Komitesi tarafından toplanır. Merkez komitesinin düşman eline geçmesi veya zaaf göstermesi durumunda il örgütlerinin üçte iki çoğunluğunun kararı ile olağan üstü toplanır. Örgütün dağıldığı veya MK veya il örgütlerinin (olağan üstü siyasi durumlar dışında) kongreye gitmemesi durumunda parti üyeleri genel bir çoğunlukla kongre talep eder ve partiyi kongreye götürürler. Oysa TDKP üyeleri 12 Eylül sonrasında teslim bayrağını çeken Merkez Komite üyelerinden hesap soracak ve yeni bir Merkez Komite seçecek bir kongreyi toplama girişiminde bulunmadılar. Bulunmaya yeltenenlerde hertürlü komünist ve devrimci geleneğin ve ahlakın dışında yöntemlerle susturuldu. Dolayısıyla mesele ille de kişilerle açıklanacaksa sadece Merkez Komitesi üyelerini değil tüm üyeleri sorumlu tutmak gerekir. Tüm bunlar TDKP nin işçi sınıfıyla kurduğu ilişkilerdeki, programındaki ya da yönetici kadrolardaki zaaflara işaret ederken aynı zamanda, TDKP nin işçi sınıfıyla kurduğu bağlar komünist bir partinin sınıfla kurduğu bağlara benzemediğininde kanıtlarını oluşturmaktadır. Zira, TDKP nin programında da önemli açıklar bulmak, TDKP nin 13

14 programının sadece Mustafa Suphi TKP sinin değil, özellikle Kürt Meselesine ilişkin 71 kopuşunun bir ürünü olan TKP-ML nin programından da geri olduğunu göstermek mümkündür ve daha önceki yazılarımızd abunalra detaylı olarka değinilmiştir. Tasfiyenin asli sayılabilecek ve özetle ele alınabilecek nedeni partileşme konusundaki sağlıksız kavrayış ve yönelimlerdir. TDKP nin kurucuları devrimci bir partiyi kurmak için gerekli muhasebeyi çıkarmadılar, politik mücadeleyi vermediler. Partileşme yolunda yanlış bir yöntem izlediler. Programı, sınıfla ilişki kurma tarzı ve yönetici kadrolarıyla TDKP bu yanlış yöntemin bir ürünü oldu. Başka bir deyişle tasfiyenin zemini 2 Şubat kongresinden çok önce 1975 yılından 1980 e varan zaman diliminde TDKP nin kuruluş sürecinde döşendi. Bu yüzden tasfiyenin nedenlerini daha yakından incelemek için TDKP ye hayat veren partileşme anlayışının tohumlarının atıldığı 1975 yılının ve 1978 THKO konferansında aranması bu muhasebenin kalkış noktası olarak kabul etmek gerekir. * * * HALKIN KURTULUŞU'nun çok övünerek biz bunalrın yoldaşıyız yalanına sarılıp, THKO önderlerinin bez ayakabılarına kadar müzelik fotoğraflarını yayınlamyı devrimci ilerleyiş sayması gibi bir ticariz yozlaşmayı 14

15 aşmak ve THKO ile bugün gelinen yerde tasfiyeci ihanetin anonim şirketi EMEP ve onun bir atığı olarak HALKIN KURTULUŞU şürekasına ders vermek elbette devrimci komünistlerin boynunun borcu oluyor. EMEP bir var oluş değil bir sonuçtur demiştik ve bu sonucun elbette atıları olacaktı. Bunalr arasında Köz grubuna katılan bir grup eski TDKP'li de dahil olmak üzere, kendi kendini nüfussuz köye TDKP-İÖ ilan eden iştigalleri polise marifet öğreten çetecikte dahil olmak üzere bir çok karşı devrimin hizmetine soyunmuş donkişot serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıyor. Tüm bunalrdan bağımsız olarka şu yada bu devrimci örgüt saflarında mücadelsine devam eden ve bu okulun geçmişinden gelen onlarca namuslu devrimci hala komünistlerin birliğinden söz edebiliyor ancak bu iradeyi ortay koyma cesaretini göstermede atıl davranıyor. Bu anlamda bugün itibari ile nerede ve nasıl durursa dursun bu okulun eğitimden geçmiş tüm namuslu devrimcilerin görevi, bu geçmişin doğru değerlendirmesi üzeridnen geleceği yaratma ve sınıfı, emekçi yığınları, gençleri vegeleceği kucaklayacak devrimci komünist bir çekim merkezinin oluşturulması kavgasında yer almaktır. Bu tarihi görevi ertelemek ihanetle ortaklaşmak ve devrime, sosyalizme ve komünizm ülküsüne sırt çevirmek anlamına 15

16 gelecektir. THKO dan TDKP-İÖ ye TDKP 68' hareketinin bir ürünüdür. 68' Hareketi nin temsilcisi olan üç örgüt, THKO, THKP ve TKP-ML hem büyük bir devrimci kopuşu gerçekleştirdiler hem de büyük bir yenilgiye uğradılar yasalcılıktan, parlamenterizmden, sınıf uzlaşmacılığından ve farklı oranlarda kemalizmden kopuş anlamına geliyordu. Ama aynı zamanda 1971 bir yenilgiydi. Benimsedikleri devrim stratejisine uygun bir biçimde hareket eden bu üç örgütün gözüpek önder kadrosu, tümüyle dağıtılmış, devlete karşı öncü savaşı ya da halk savaşını örgütleme niyetinde olan bu üç örgüt de amaçlarına ulaşamadan darmadağın edilmişlerdi. TDKP, yayınlarında geçmişe ilişkin yapılan değerlendirmelerde THKO dan hep öncel örgütümüz olarak söz eder ancak bu sadece bir söylemin ötesine gidememenin ötesinde aslında THKO'nun devrimci niteliğinin o ünlü inkarını bir şekliyle örtmenin aracı olarak süslendirilmiş laf kalabalığından başka birşey olmadığıda biliniyor artık. Kendini TDKP li olarak görenler aynı ilişkiyi kurmayı duygusal bazda bugün de sürdürüyorlar. TDKPlilerin asıl olarak THKO kadrolarından ve sempatizanlarından oluştuğu doğru olsa da THKO nun 16

17 TDKP nin öncel örgütü olduğunu söylemek gerçeği yansıtmaz THKO'nun inkar edilerek reformist bir yola girişin ilanını bir kenera koysak dahi, herşeyden önce 2 Şubat 1980 deki kuruluş kongresinde iradesi temsil edilen partililerin önemli bir bölümü THKO nun üyeleri değildi. Zaten TDKPlilerin daha sonradan da kabul ettikleri gibi Denizlerin THKO sunun örgütün içiyle dışını ayırt eden net örgütsel normları mevcut değildi. Buna karşılık, THKO içinde bizzat savaşmış olanlar da dahil olmak üzere, kendisini THKO' lu olarak görenlerin önemli bir kısmı bizim TDKP ye varan yolda takip ettiğimiz çizgiyle yollarını daha baştan ayırıp TKEP e varacak bir yol izlediler. TDKP yi, THKO nun ürünü olarak göstermek bu yüzden de yanlıştır. En önemlisi, birazdan ayrıntılarıyla belirteceğimiz gibi ne yılında THKO adını kullananların ne de TKEP e giden yolda, THKO Mücadelede Birlik ismini kullanan devrimcilerin kurdukları örgütün programatik, örgütsel ve mücadele anlayışı olarak Denizlerin, Sinanların THKO suyla bir benzerliği vardır. Tüm bu nedenlerden ötürü 1974 sonrasındaki döneme değinirken THKO ya da THKOlular yerine TDKP yi kuracak olanlar tanımlamasını tercih ederiz. Sözü edilen yanılgıların kimi TKEP i kuracak olanları da kapsasa da biz sürecin TDKP yi ilgilendiren ve 17

18 şekillendiren kısmına odaklanacağız. Zir akonumuz budur ve TKEP konusuda ayrı bir ayzının konusu olarak ele alacağız arası dönemde TDKP yi kuracak olanların siyasi pratiklerine çelişkili iki tutum damgasını vurdu. Birinci tutum, 1971 deki yenilgiyi THKO nun değil, THKP yi ve TKP-ML yi kapsayacak şekilde tüm devrimci hareketin yenilgisi olarak kabul ederek bütünsel bir muhasebe yapmak, önüne 71 kopuşunun sürekliliğini sağlayacak, oportünizmle ayrım çizgilerini derinleştirecek devrimci bir parti kurma görevini koymaktı. Böyle bir muhasebe de parti de elbette sadece THKO luları değil her üç damardan gelen devrimcileri de kapsamalıydı. İkinci tutumsa kolaya kaçarak kendilerini Sinan ların, Deniz lerin silah arkadaşı olarak tanıtmak, THKO nun uyandırdığı sempatiden faydalanarak örgütlenmekti. Bu her yenilgi ardından gerçekleştirilen v edevrimci etik değerleride hiçe sayan bir gelenek/şark halakı haline getirildi. Birinci tutumun izlendiğini göstermek isteyenlerin kanıt bulmaları zor değildi. TDKP yi kuracak olanlar 68' Hareketini bir bütün olarak sahiplendiklerini iddia ettiler. Sadece 71 yenilgisini kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda bir muhasebe ihtiyacını da dile getirdiler. Bir makyaj tazeleme olarak 18

19 nitelenemeyecek muhasebede THKO nun programatik temelleri ve eylem çizgisi tümüyle reddedildi. Yoldaş ın birinci sayısında devrimci maceracılık eleştirildi. TDKP yi kuracak olanlar THKO, THKP ve TKP-ML nin önderlerini marksist-leninist öğretmenler olarak değil halk kahramanları olarak sahiplendiler. Böylelikle 71 Hareketiyle bolşeviklerin narodniklerle kurdukları türden bir ilişki kurmanın, devrimci mirası kapsayarak aşmanın yolunu döşediler. Nihayet ve belki de en önemlisi 71 Hareketine kendileri gibi devrimci kaygılarla baktıklarını, kendilerininkine benzer programatik kaygılar taşıdıklarını düşündükleri THKP-C/ML, ve TKP-ML Hareketiyle proleter devrimcilerin birliğini sağlama amacıyla bir blok oluşturdular. Ancak TDKP yi kuracak olanların ikinci yolu seçtiğine ilişkin göstergeler bunlardan az değildi. Ne yazık ki her zaman bu ikinci eğilim belirleyici oldu. Bunun en açık kanıtı elbette yapılan muhasebelerdi. TDKP yi kuracak olanlar 71 Hareketini sadece lafta bir bütün olarak sahiplendiler. 71 kopuşunun doruk noktası olan İbrahim Kaypakkaya nın mirasını sahiplenmeye yanaşmadılar. 71 i kapsayarak aşma iddiasında olsalar da Kaypakkaya nın Kürt meselesine ve Mustafa Suphi TKP sine ilişkin yaptığı ve devrimci hareket için önemli kazanımlar olarak görülmesi gereken saptamaları benimsemediler. Tam da bu tutumları 19

20 nedeniyle kendisini Şefik Hüsnü nün mirasçısı olarak gören, Kürt sorununda açıkça sosyal-şoven bir çizgisi olan Aydınlıkçılarla tehlikeli bir yakınlaşma içine girdiler. İkinci dönem THKO'nun sağa kaydığı dönemdir. Bu dönemde kısa bir süre için de olsa revizyonist TİİKP de proleter devrimcilerin birliği içinde değerlendirildi. (Kongre Belgeleri). 71 Hareketi karşısındaki rekabetçi THKO merkezli tutum kendisini yıllar sonra şöyle belli edecekti: Partimizin önceli THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu)... Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. Deniz Gezmiş, 68 hareketinin simgesi olan bir kişilik; arkadaşları o dönemlerin en itibarlı gençlik liderleri idi. Bu nedenle de, işçi sınıfı ile birlik sürecinde doğmuş olmadığı halde; THKO, ilgili dönemde kurulmuş olan benzer örgütler arasında ön plana çıktığı gibi; halk içinde bunların en fazla bilineni, ilgi göreni ve sempati toplayanı da olmuştu... (Partimizin 19. Yılı ve Deneyimleri Üzerine, Devrimin Sesi Sayı 201) Hareketi devrimciydi ama THKO daha devrimciydi. Hareketin liderleri halk önderleriydi ama THKO lular en iyi önderlik edendi. THKO lular geçmişi böyle değerlendiriyorlardı. Mahirlerin, İboların daha az popüler olduğunu kim nasıl ölçmüştü acaba? Bu geleneksel şark uyanıklığı olarkata adlandıralacak yaklaşımı devrimci v ekomünis tetik değerler içersine 20

21 sığdırmak bizler için olanaklı değil ne yazıkki. Bu nedneledirki ogün dediğimiz gibi bugünde aynı şeyi söyleyerek 68' devrimci çıkışı bir bütün olarka kucaklanmadığı ve bu okuldan gelen tüm dinamikler,n ortak bir çatı altında toparlanmalarını sağlayacak bir kucaklama gerçekleştirilemediği sürece, kim ne yaparsa yapsın küçük burjuv adükkancılığını aşma konusunda tek bir adım atmıi sayılmaycak ve tarih ve sınıf önünde suş işlemiş olacaktır.<biz bu kavrayışsılığı bilinçli bir tutum ve tasfiyeci ihanet,n örgütlenmesinin ajanlığı olarka değerlendirdiğimzi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. TDKP yi kuracak olanların yüzünü komünizme dönmüş tüm güçleri kucaklayacak devrimci bir parti yaratma iddiasıyla çelişen bir diğer tutumları da THKO ismini kullanmadaki ısrarlarıydı döneminde THKO yu THKO yapan bütün özellikleri reddetmelerine karşın kendilerini THKO olarak adlandırmakta beis görmediler. Henüz THKO ya dair bir belirlemenin yapılmadığı bir dönemde THKO adının kullanılması anlaşılır olabilirdi. Halbuki THKO Geçici Merkez Komitesinin kuruluşunu ilan ettiğinde THKO nun eski çizgisiyle en ufak bir benzerliği bile yoktu. Zira GMK nın ilk işlerinden biri THKO nun bütün politik temellerinin reddeden Yoldaş ın çıkarılması olmuştu. Evet YOLDAŞ aslında bir grubun kendi iç yaynıydı ve bu kökenin dahi bir araya gelişini örgütlemek bir yana 21

22 bunu engellemek göreviyle yükümlendirdi kendini ve ne ilginçtir YOLDAŞ yazı kurulunda THKO Kökenli çok fazla insnada yoktur yani onun düşünsel, ideolojik, siyasi okulundna gelmemiş insanlardır. TDKP yi kuracak olanların THKO ismini sahiplenmeye devam etmesi aslında bir yönüyle bir örgütün sürekliliğini sağlayan şeyin savunulan görüşlerin ve izlenen eylem çizgisinin sürekliliği değil o örgütteki kişilerin sürekliliği olduğunu savunan hakim siyaset anlayışının yansımasıdır. Oysa ogünkü Hakın Kurtuluşu Mücadelede Birlik bölünmesi böylesi bir süreklilikten söz etmeyi bile imkansızlaştırır. THKO isminin korunmasında ısrarın bir diğer nedeni de bu isminin prestijine dayanarak politika yapmanın sağladığı kolaylıklardan vazgeçilememesi olmuştur. Nihayet, TDKP yi kuracak olanların proleter devrimcilerin birliği yerine THKO sempatizanlarını örgütleme görevine önüne koyduğunun en açık kanıtı 1975 yılında kurulan blokun akıbeti olmuştur. Bu blok ogünkü Halkın Kurtuluşu nun ve bloğun grupçulukta ogünkü Halkın Kurtuluşu nu aratmayan diğer bileşenlerinin rekabetçi tutumları nedeniyle bir parti birliğine doğru ilerlemedi. Ancak bu bloğu dağıtan ogünkü Halkın Kurtuluşu oldu. Blok ogünkü Halkın Kurtuluşu nun ilk bakışta ileriye doğru atılmış bir adım gibi görünen hamlesinin sonucunda dağıldı v edükkan 22

23 ogünkü HALKIN KURTULUŞU'na kaldı yılında toplanan THKO Konferansı THKO adını terk etmeye karar verdi. Gerekçe örgütün hali hazırdaki siyasi çizgisiyle THKO arasında uzaktan yakından bir benzerliğin bulunmamasıydı. Konferansımız, THKO adının, komünist niteliği ve amaçlarıyla uygun düşmediği ve sınıfın devrimci partisinin kuruluşunun yakın olduğu tespitlerinden hareketle, örgütümüzün adını TDKP-İÖ (Türkiye Devrimci Komünist Partisi İnşa Örgütü) olarak değiştirdi. (Devrimin Sesi 201) Kuşkusuz kendi başına ele alındığında THKO adının örgütün hali hazır çizgisiyle bağdaşmadığının fark edilmesi olumlu olarak değerlendirmek mümkün. Ancak isim değişikliğine yol açan asıl bu kaygı olsaydı söz konusu değişikliğin 1975 yılında Yoldaş ın birincisi sayısı çıkar çıkmaz, hatta çıkmadan evvel yapılması gerekirdi. Benzer şekilde 1978 yılında Maoizm eleştirisi verildiği ve hareketin Çin hakkındaki görüşlerinin aniden değiştği dönemde örgütün adını bir kez daha değiştirmek gerekirdi. İsim değişikliğinin nedenleri başka yerde aranmalıdır. TDKP-İÖ nün ilanı, özü itibariyle, benzer siyasal çizgileri savunan akımları devre dışı bırakmaya yönelik oportünist bir manevradır. Konferansla birlikte TDKP yi kuracak olanlar 23

24 komünistlerin parti birliğinin nasıl gerçekleşeceğini ilan etmiş bulunuyorlardı. Tüm komünistleri kendi amatör örgütlerine çağırıyor, bu amatör örgütün kendi iç evrimi yoluyla bir devrimciler örgütüne dönüşeceğini (daha da vahimi dönüşme arifesinde olduğunu) savunuyorlardı. Öte yandan Konferans, proleter devrimcilerin birliği politikasının anlamını değiştirmiş ve birliğin artık TDKP-İÖ ne katılarak gerçekleşeceğini ilan etmişti. 'Proleter devrimcilerin birliği'nin, gelinen yerde, uluslararası komünist hareketle birlik, ortaya konulan Marksist-Leninist program ve siyasetlerde birlik ve TDKP-İÖ saflarında birlik demek olduğunun (Kongre Belgeleri) ilan edilmesi, partimizin saflarında sorumluluk duygusunun güçlenmesine yol açtığı gibi, örgütlerimizin daha güvenli, daha iddialı, daha olgun ve sorumlu hareket etmeleri anlamına da geldi. (Devrimin Sesi 201) 1978 kongresiyle birlikte aslında THKO mirası değil (bu miras 1975 te çoktan reddedilmişti) komünistlerin birliği projesi reddediliyordu. Devrimci komünist partinin temel siyasal ve örgütsel sorunlarda birbiriyle anlaşmış devrimci güçler tarafından değil tek bir örgütün iç evriminin ürünü olan bir inşa örgütü tarafından gerçekleştirileceği savunuluyordu. Bu kavrayış nedeniyle TDKP-İÖ dışında kalan tüm 24

EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi

EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 119, 15 Nisan '95 EKİM 3. Genel Konferansı Bildirisi Mart ayı içinde toplanan EKÎM 3. Genel Konferansı çalışmalarını

Detaylı

Yeni saldırı hüküm eti

Yeni saldırı hüküm eti İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 140, 1 Mart '96 ANAYOUu Genelkurmay kurduruyor Yeni saldırı hüküm eti 24 Aralık seçimlerini izleyen günlerde

Detaylı

KENDİLİĞİNDENCİ BİR HAREKET DEVRİMCİ YOL. MÜCADELE Yayınları

KENDİLİĞİNDENCİ BİR HAREKET DEVRİMCİ YOL. MÜCADELE Yayınları KENDİLİĞİNDENCİ BİR HAREKET DEVRİMCİ YOL MÜCADELE Yayınları Temmuz 1990 KENDİLİĞİNDENCİ BİR HAREKET: DEVRİMCİ YOL Haziran Yayıncılık Ltd. Şti. Ad. MÜCADELE Yayınları Sahibi Gülten Şeşen Binbirdirek Man.

Detaylı

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR

MÜCADELE-SEÇME YAZILAR SEÇME YAZILAR OCAK 1995, İstanbul MÜCADELE-SEÇME YAZILAR BASKI: Serler Matbaacılık HAZİRAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Alayköşkü Cad. Sıdıka Batu İşhanı No: 12/303 Cağaloğlu-İstanbul Tel: (0-212)528

Detaylı

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU

MARKSİZM VE SEÇİMLER. Sinan KARASU MARKSİZM VE SEÇİMLER Sinan KARASU YEREL SEÇİMLER VE DEVRİMCİ PERSPEKTİFLER 2 Güncel Durum 2 Seçimler Nedir, Ne Değildir? 9 Seçimlerde Kime Oy Vermeli? 17 DARBE TEHDİDİ VE SEÇİMLER 19 Darbe Tehdidi ve Seçimler

Detaylı

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR Umut Yayımcılık Nisan 20 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ KÜÇÜK GRUPLAR VE BÜYÜK CÜRETLER 2003 yılının yaz aylarında bir grup yolcu, Malatya nın köylerinden arabayla geçerken, yol

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI...

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI... KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİDEN YAPILANMAK, HER AN MÜMKÜN OLAN PKK LİLEŞMEYİ BAŞARMAK DEMEKTİR 15-19 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

Cephe Kültürü ve Halk Gelenekler imiz

Cephe Kültürü ve Halk Gelenekler imiz Cephe Kültürü ve Halk Gelenekler imiz Parti güçtü, parti devrimdi, iktidardı, cepheydi. Bu devrimci faaliyetin her alanında, üslubumuzdan, oluşturduğumuz örgütlenmelere, ürettiğimiz taktiklere kadar pek

Detaylı

Silahlı Siyasal Mücadele. Kadrolar ve Politikada Güç-Nicelik Kavrayışı

Silahlı Siyasal Mücadele. Kadrolar ve Politikada Güç-Nicelik Kavrayışı Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 23 SAYI: 128 Temmuz-Ağustos 2012 Silahlı Siyasal Mücadele Kadrolar ve Politikada

Detaylı

SOSYALİST SOL KONUŞUYOR

SOSYALİST SOL KONUŞUYOR SOSYALİST SOL KONUŞUYOR RAFET BALLI KÜLTÜR DİZİSİ Kurucusu: OĞUZ AKKAN cem yayınevi Dizgi: Metin Dizimevi - Baskı: Gümüş Basımevi İstanbul, 1989 330 sayfa GİRİŞ Fransa'da Türkiye'den giden politik mülteciler

Detaylı

Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran

Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? haziran yayıncılık Kürt Sorunu... haziran yayıncılık Eğitim Dizisi - 3 Kürt Sorunu Nasıl Çözülür? Birinci Basım Tarihi: Nisan 2005 Baskı: Can Matbaa Tel:(212) 613 10 77 ISBN:

Detaylı

Tarihi Karışmış Yazı Sol da ve Sol da Dayanılmaz ve Bulunmaz Seçim Taktikleri. Tarihi Karışmamış Yazı. Ekonomik Krizi Neden Hissetmiyoruz?

Tarihi Karışmış Yazı Sol da ve Sol da Dayanılmaz ve Bulunmaz Seçim Taktikleri. Tarihi Karışmamış Yazı. Ekonomik Krizi Neden Hissetmiyoruz? Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 19 SAYI: 107 Ocak-Şubat 2009 Tarihi Karışmış Yazı Sol da ve Sol da Dayanılmaz ve

Detaylı

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal

www.arsivakurd.org SERXWEBÛN 1Mayıs 2000 yıllarını Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan da siyasal SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 19 / Sayı: 220 / Nisan 2000 1 May s 2000 y llar n sosyalizmin öz demokrasisi temelinde yeniden inflaa edelim! 1Mayıs 2000 yıllarını sosyalizmin

Detaylı

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 -

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Rizgarî nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme -I- Recep Maraşlı Ülkemizin, toplumumuzun oldukça dinamik bir siyasal

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

Şerefle ölmek için insanın yanında başkalarının da bulunması gerekmez. Fidel Castro

Şerefle ölmek için insanın yanında başkalarının da bulunması gerekmez. Fidel Castro Orhan Yılmazkaya NİSAN KÖPRÜSÜ Derleyen: Onur Yücel Orhan Yılmazkaya'nın anısına kendisinin kaleme aldığı yazıları derleyerek bir araya getirmeye çalıştık. Kuşkusuz ki Orhan'ın devrimci kişiliği ve yaratıcılığının

Detaylı

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye!

AKP ye karşı varoşlarda birleş. CHP ye yol verme. Newroz da Gündem Yerel Seçimlerdi. İzmir de kitlesel Newroz un çağrısı s.4. netti: oylar HDP ye! aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) SAYI: 36 Hasan Coşkun Panelleri 2014 www.kozonline.org İsyanlarla Kaynayan Dünyada Gezi Ayaklanması nın Özgünlüğü paneli 6 Nisan da BDP, Halkevleri, ve TÖP-G

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/12 30 Mart 2007 İÇİNDEKİLER Birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıs için ileri!.......... 3 Sermaye devleti kendini tahkim ediyor. 4 Düzen siyaseti keskin bir

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME!

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 Üniversitelerin öğrencilerin İZİN VERME! İ Ç İ N D E K İ L E R İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 9 Denge Ciwanan...

Detaylı

www.arsivakurd.org 8 Mart Dünya Emekçiler Günü Kutlu Olsun! CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ NEWROZ, KUTLU OLSUN!

www.arsivakurd.org 8 Mart Dünya Emekçiler Günü Kutlu Olsun! CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ NEWROZ, KUTLU OLSUN! Weşanên Sosyalîstên Şoreşger Bağlantı Adresi: WSŞ B.P 4-93801 EPINAY S/SEINE Cedex FRANCE BÜLTEN Sayı: 2 Şubat 2004 sosyalistensoresger@sosyalist-kurd.com CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ

Detaylı

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GİDERLER. SUYUN AKIŞINA DİRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENİRLER. ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN

ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GİDERLER. SUYUN AKIŞINA DİRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENİRLER. ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARİHİN ÇÖP SEPETİNE GİDERLER. SUYUN AKIŞINA DİRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENİRLER. ÖNDER ABDULLAH ÖCALAN Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Yayınları Basım Tarihi: Haziran

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

Kızıl Bayrak tan İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin CMYK

Kızıl Bayrak tan İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin CMYK 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/01 18 Ocak 2007 İÇİNDEKİLER İşçi sınıfı ve emekçilerin safı sermaye düzeninin tam karşısıdır!.............. 3 ABD nin yeni Özal olma yolunda ilerleyen Erdoğan

Detaylı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı KCK Savunma Güvenlik Programı Koordinatörlüğü İçindekiler: Yönetici Özeti...3 1) GİRİŞ...4 2) KCK NIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ...6 3) KCK NIN KURULUŞ AMACI VE MİSYONU...11 4) KCK NIN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YAPISAL

Detaylı

Che nin Çağrısını Ciddiye Almak...

Che nin Çağrısını Ciddiye Almak... Praksis (6) 2002, 3-30 Che nin Çağrısını Ciddiye Almak... ERTUĞ RUL KÜRKÇÜ Türkiye nin özgül devrimci, ihtilalci ya da inkılapçı tipolojisinin 1960 lara kadar değişmeksizin gelen birkaç özelliğinden biri

Detaylı

Erdoğan Aydın ın son kitabı ve tarihe sınıfsız bakış üzerine 1

Erdoğan Aydın ın son kitabı ve tarihe sınıfsız bakış üzerine 1 Erdoğan Aydın ın son kitabı ve tarihe sınıfsız bakış üzerine 1 Osman Tiftikçi Genelde İslam ve tarih üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Erdoğan Aydın ın son olarak Osmanlı nın Son Savaşı başlıklı

Detaylı