Değişik vesilelerle ve HALKIN KURTULUŞU'na devrimci komünist müdahale sürecinde, EMEP'in ne olmadığına ve bu düzen projesinin aslında 1978 THKO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişik vesilelerle ve HALKIN KURTULUŞU'na devrimci komünist müdahale sürecinde, EMEP'in ne olmadığına ve bu düzen projesinin aslında 1978 THKO"

Transkript

1 Değişik vesilelerle ve HALKIN KURTULUŞU'na devrimci komünist müdahale sürecinde, EMEP'in ne olmadığına ve bu düzen projesinin aslında 1978 THKO konferanası ile başlayan bir teslimiyet projesi olarak TDKP sürecinin sonucu olduğunu anlatmaya çalıştık. Ancak kendini HALKIN KURTULUŞU olarak adlandıran kırtasiyeci ve bandrolcü oportünizm bunu hazmedemedi ve kustu. HALKIN KURTULUŞU ile devrimci komünistler arasında yaşanan bu kan uyuşmazlığı, devimci siyasi değerlendirme ve farklı siyasi potalara ulaşılması sonucu sürebilecek bir ideolojik mücadele yerine, halkınkrutuluşu.net ve halkınkurutuluşu facebook sayfalarında, kendi içindeki nüfussuz köyün muhtarları arasında iki yılı aşkındır süregelen çete savaşlarında birbirlerini boğazlarken, HALKIN KURTLUŞU, devrimci komünist tutumu kendi düzeyine müsait lünpence bir üslupla karşılamaya kalkıştı ancak bukadarı dahi bu bandrolcü oportünizmin devrimci siyasi birikimden ne denli uzaklaşmış bir posa haline geldiğini ortaya koyarak kendi aczini ikrara vardırdı. ( HALKIN KURTULUŞU ile < bugünlerde karşılıklı olarak birbirlerini cilaladıkalrı tek kişilik şovalyenin GERÇEĞİN SESİ > ve AVRUPA EMEĞİN SESİ - EMEĞİN KURTULUŞU adlı facebook sayfalarında devrim yapmaya uğraşan ve Avrupa'nın metropollerinde zavallışamış beşli çetecik arasında süregelen 1

2 devrimci ahlak dışı dalaşmalar ) Gelinen yerde HALKIN KURTULUŞU nöstaljinin antikacı dükkanı omayı devrimci siyaset yerine tercih ettiğini ortay koydu ve şimdilerde 68' hareketinin müzesi olarak "yayıncılık" yaşamına devam edeceğe benziyor. Knedilerini THKO militanlarının onuruyla taçlandırma gafletindeki bu acuzelerin, ne THKO nede TDKP sürecine ilişkin nede bir sonuç olarak EMEP ihanetine ilişkin tek fikir üretememelri bir tesadüf değil sadece EMEP ihanetinin yasalcılık platformunda bir artığı / atığı olmanın ötesine geçmeme niyetlerinin ifadesidir. Bugüne değin, HALKIN KURTULUŞUNA devrimci komünist müdehale süreci haricinde tarfımız dışında tek bir satıra yer verilmemiş olması bunun en açık ve tartışmasız kanıtıdır. Biz bu yazımızda uzun uzun TDKP projesinin bir sonucu olarak EMEP sürecine değinmeyeceğız, zira bu konuda değerlendirmelerimiz daha önce yayınlanmış ve şu anda DEVRİMCİ KOMÜNİST GÜNDEM YAYINLARINDA e-kitap olarak külliyatta yer almakta ve ilgilenenlerin okumasına açık durumdadır. Tasfiyeci bataklığa TDKP nin yıllar önce geçtiği yollardan daha sürüncemeli bir biçimde ilerleyen merkezci akımların militanlarına seslenmek, onları anlatılan senin hikayendir diyerek uyarmak istiyoruz. Son iki yılın gelişmeleri TDKP muhasebesi vermeden, 2

3 TDKP yi yeniden diriltme ve onun uğursuz mirası üzerinden küçük burjuva dükkancılığının yolunda bir iradenin tekrar ortaya konduğunu gösteriyor. O halde yükümlülüklerimizi yerine getirmenin tam zamanıdır diye düşünüyor, devrimci komünis tutumun sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Yıllardır kendinimizi eski TDKP liler olarak değil komünistlerin birliğini savunan devrimciler olarak tarif ediyoruz. Doğal olarak bu tutumumuz daha önceki yazılarımızda olduğu kadar bu yazımızda da meseleyi ele alış biçimimizi belirleyecek. Geçmişe yönelik değerlendirmelerimizi siyasal ve örgütlü mücadelenin dışından, bugünkü kimliğimizi paranteze alarak yapmayacağız. Aksine TDKP muhasebesinin bu ilk adımında esas olarak üzerinde durduğumuz partileşme platformunun TDKP ye ilişkin değerlendirmelerini hatırlatıp, somutlayıp derinleştirerek hem kendimize hem de TDKP nin muhasebesini vermek isteyen tüm devrimci güçlere ışık tutacak sonuçlar çıkarmak istiyoruz. BİR SONUÇ OLARAK EMEP TASFİYECİ BİR PROJE OLARAK PARTLEŞEMEMİŞ TDKP'NİN ÜRÜNÜDÜR! TDKP muhasebesini vermek isteyenler öncelikle neyin muhasebesini vereceklerini netleştirmeli. Ancak HALKIN KURTULUŞU bırakalım böyle bir muhasebeyi verme istem ve birikimini göstermeyi, O', 12 Eylül 3

4 sonrası Demirel'in ruhunu şad edercesine " NE' DE GAĞMIŞTIK" diyerek yoluna devam etmekte israrlı olduğunu gösteriyor ve devrimci komünistlerle kan uyuşmazlığını her adımıyla kanıtlayarak ve ekelktizminin ortay çıktığı yerde ise legal paltformlarda sözde birlik arayışları sahneleyerek soysuz bir ihanete imza atıyor. TDKP den ve TDKP nin tasfiyesinden ne anlamalıyız? Bir zamanlar işçi ve emekçilere önderlik etmiş ancak daha sonra oportünistlerin galebe çalmasıyla çökertilen bir komünist partiden mi bahsediyoruz? Yoksa aslında başarısız bir partileşme girişimine, doğru ve sağlam temeller üzerinde kurulamamış, bu yüzden de bir parti niteliğini kazanamamış devrimci bir örgütün adım adım liberal ve gevşek bir işçi çevresine dönüşmesine mi işaret ediyoruz? Nisan 1980 de yayınlanan TDKP 1. Kuruluş Kongre Belgeleri nin ayrıntılı açıklamaları, tüm ifadeler kendine ait olmak üzere, şöyle özetlenebilir: THKO, TDKP nin öncelidir.tdkp, bu örgütün bütünüyle dönüştürülmesi ile oluşmuştur. (s. 43) İşte işin bütün sırrı burda yatmaktadır. Bu büyük demogoji, bu tılsımlı söz bir tarihi dönemin aldatılmasına ve binlerce namuslu Parti üyesi, GKB'li, Yurtsever Genç insan, parti dostu yanıltıldı, kandırıldı ve ağır bedeller ödeyerek onlarca emek, fadekarlık ve 4

5 can heba edildi döneminden sonra, ülkemizde Marksizm- Leninizmin gelişme tarihi, aslında esas olarak THKO nun gelişme tarihidir. Ülkemizde Marksist- Leninist teorik-siyasi birikimin hemen hiç bulunmadığı koşullarda kurulmuş olan THKO, özeleştiri yoluyla örgütsel bütünlüğünü de koruyarak niteliğinin değişimiyle Marksist bir örgüte dönüştü ve gelişmesini bundan sonra daima Marksizm-Leninizm doğrultusunda sürdürdü. (s ) Özeleştiri süreci 1971 yenilgisinin hemen sonrasında başladı. Ancak temel değişiklik ve gelişmenin başlangıcı esas olarak 1975 yılına tekabül eder. Bu tarihten itibaren THKO her dönemde esası belirlemeyen, tali yanı oluşturan hatalar saklı tutulursa modern revizyonizme, sağ oportünizme, sol maceracılığa, Troçkizme ve ülkemiz özelinde de özel olarak yarım yüzyıllık ülkemiz işçi sınıfı hareketi üzerine bir kabus gibi çöken revizyonizme ve onun sınıf işbirliği çizgisine, onun o günkü uzantılarına ve 1971 döneminin küçük-burjuva ihtilalciliğine karşı gittikçe sistemleşen eleştiriler yöneltti. (s. 49) Bir yalanda burada yatmaktadır. Ülkemizde Marksist- Leninist teorik-siyasi birikimin hemen hiç bulunmadığı koşullarda kurulmuş olan THKO deniyor ama bulumayan bir şeyden nasılsa Marksist- Leninist THKO çıkıyor. Hemen ardından ülkemiz işçi sınıfı harektinin 5

6 üzerine bir kabus gibi çöken revizyonizmden bahsediliyor. Olmayan Marksizm-Leninizmden çıkan bir revizyonizm teorsi sadece kargaları güldürmekle kalmaz bu şeflerin Markiszm - Leninizmden olmayan habeerlerininde bir itirafını oluşturur. Ama aynı şefler olmayan ülkemizde olmayan Markisist - Leninist teoriden bahsederken aynı anda dönerler ve '' Marksist - Leninist Mustafa Suphi TKP' sine '' sahip çıkarlar. Fizik kurallarını da matık kurallarınıda alt üst eden bu metafizik kavrayış ve iddia aslında bilinçli bir demogoji idi ve EMEP'in bugününü hazırlamak amaçlıydı. Yani tasfiyeci-reformist çizgi aslında 72 yenilgisinin hemen ardıcına kalan yorgun şeflerce içten içe oluşturulmuş ve 75 çıkışıyla açıktan filizlenmişti. Emep var oluş tarihi itibari ile 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün aptalca gazabına uğramış gecikmiş bir projeydi. İşte tamda bu gerçeğiyle EMEP komünist bir geçmişle hiçbir şekilde bağlamlanamamıştı. Geçmişimize tarafsız bir akademisyen, bir hakem olarak değil TDKP saflarında mücadele etmiş devrimciler olarak baktığımız için TDKP lilerin, GKB lilerin ve TDKP taraftarlarının devrim ve sosyalizm yolunda döktükleri teri, verdikleri mücadeleyi aklımızdan çıkarmamız mümkün değil. 6

7 Parti bayrağını dik tutmak için kan ve can pahasına bedeller ödendiğini unutmak tövbekarlıktır, inkarcılıktır. Ancak geçmişimizin nostaljik duygularla, TDKP romantizmi ya da hamasetiyle değil militanlıktan taviz vermeyen bir serinkanlılıkla ele alınması gerektiğinin de bilincindeyiz. TDKP tabanında devrimci ve komünist unsurların biraraya gelişiyle oluşmuş bir örgüttü. Buna şüphe yok. Ancak TDKP nin hiçbir zaman komünist bir parti olamadığını da teslim etmeliyiz. Komünist olmadığını görmek için TDKP nin programı, işleyişi ve siyasi çizgisi ile Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresinde çizilen çerçeveyi karşılaştırmak yeterli. Yaygın kanının aksine, TDKP nin işçi sınıfına önderlik edebilecek bir parti olmadığını ele veren olgular TDKP nin kurulmasıyla dağılmasının bir olması, partinin siyasi faaliyetinin kuruluşundan sekiz ay sonra gerçekleşen askeri darbeyle kesintiye uğraması değildir. Zira böylesi felaketlerin devrimci bir partinin başına gelmesi, hatta bu partiyi tarih sahnesinden silmesi de mümkündür. Bu bakımdan TDKP nin parti olmadığının kanıtları darbelerin yarattığı tahribatlarda aranamaz. Zaten TDKP yi bitiren düşmanın darbeleri olsaydı TDKP nin tasfiyesinden değil fiziksel imhasından söz etmemiz gerekirdi. Ancak bilindiği gibi 7

8 üst kademe yöneticilerin tüm teslimiyetine karşın TDKP militanları cellatların ve sorgucuların önünde diz çökmeyerek imha girişimlerini boşa çıkardılar. Asıl yalan başka yerde üstelik gözler önündedir. Bizzat TDKP yöneticilerinin kendileri partinin hali hazırdaki durumundan söz ederken bir yeniden inşa faaliyetinden söz etmekte, başka bir deyişle partinin bulunmadığını kabul etmektedirler. TDKP nin kendi önüne koyduğu görevleri yerine getirebilecek bir parti olmadığının daha objektif kanıtları da vardır. Parti olma iddiasını taşıyan bir güçten en azından programı doğrultusunda hareket etmesi ve tüzüğüne uyması beklenmelidir. TDKP içinse böyle bir durum söz konusu değildir. Tüzükte partinin en üst organı kabul edilen kongre kuruluşun üzerinden 26 Nisan darbesinin üzerinden ( aralarda gerçekleştirilmiş gecekondu toplantılarını saymaz isek ) 40 küsur yıl geçmesine karşın hala toplanmamıştır. İkinci kongrenin toplanamaması, TDKP nin kuruluşundan hemen sonra dağıldığının resmi yöneticiler tarafından itirafından başka bir şey olmasa gerekir. TDKP düzenlediği tek kongrenin kararlarına da uymamıştır. Programı yine kuruluş kongresinden sekiz ay sonra hasır altı edilmiş, unutturulmaya çalışılmıştır. Hiçkimsenin inkâr etmeye kalkışamayacağı kadar 8

9 açıktırki karşımızda işçi sınıfına önderlik eden bir parti değil, kendisine parti adını yakıştırmasına rağmen kongresini toplayamayan, programını hasıraltı eden, tüzüğünü hiç uygulayamamış, kısacası bir partinin yerine getirmesi gereken asgari yükümlülüklerin bir tanesini bile yerine getirmemiş bir devrimci örgüt durmaktadır. Tüm bu nedenlerden ötürü TDKP yi iyi kötü işleyen ancak zaman içerisinde oportünistlerin sızmasıyla, işleyişi sabote edilerek tasfiye edilmiş bir parti olarak görmemek gerekir. TDKP, başarısız bir partileşme stratejisinin ürünü olan bir irade beyanıdır yılındaki yenilgiden sonra devrimci bir partiye ihtiyaç duyan THKO geleneğinden gelen yorgun kadroların bir kısmının 1974 sonrasındaki örgütsel ve politik çabalarının ürünü olan bir örgütün adıdır TDKP. Devrimci komünsitlerin birliği yerine kendi dükkancığını oluşturmanın ve halkçı popülizm, postmarksisizm temelinde oluşan ancak ogünlerin sınıf mücadelesi koşullarında esen rüzgarların elverişli koşullarında kitle tabanı kazanan bir bir eklektizim ittifakı, oprtünist bir birlikteliğin adı olmaktan ileri gidememiştir. Bu örgüt uzun ve dolambaçlı bir yoldan sonra düzenlediği kongrede kendine parti adını vermiştir. Ancak demin sıraladığımız olguların da 9

10 açıkça gösterdiği gibi TDKP hiçbir zaman kendine yakıştırdığı niteliklere sahip olmadı. TDKP 12 Eylül sonrasında 1987 den bir devrimci örgüt olarak toparlanıp ayağa kalksa da, hatta devrimci hareket içinde işçi sınıfıyla en sıkı bağları kurmuş örgüt sıfatını kazansa da, kendi yöneticilerinin ve muhaliflerinin de zımnen kabul ettikleri gibi bir parti niteliğine kavuşmamıştır. TDKP nin bir parti değil de başarısız bir partileşme girişimi olduğu alalade bir saptama, inakrcı bir ihanet olarka değerlendirecekler olacaktır. Bunların devrimci komünsitlerin birliğinden v eülkemiz işçi sınıfı ve sosyalist devriminden çıkarları olmadığının ifadesi olur bu ithamları v ebizleri hiçbir şekliyle bağlamaz. Herşeyden önce bu saptama bize piyasadaki TDKP eleştirilerinin geçersizliğini gösterecektir. Bugüne kadar yapılmış tüm TDKP eleştirileri üç temel noktada toplanabilir: TDKP nin yaslandığı sınıfsal taban, TDKP nin programı, TDKP yöneticilerinin ihaneti. Oysa bu saptamalar TDKP nin EMEP e dönüşümü hakkında bize en küçük bir ipucu bile vermez. TDKP nin küçük burjuva katmanlara yaslanması, işçi sınıfıyla ciddi bağlar kuramaması, başka bir deyişle partinin dayanıksız bir sosyal zemin üzerine inşa edilmesi sıkça başvurulan bir tasfiye açıklamasıdır. Gerçekse bunun tam tersidir. 12 Eylül öncesinde 10

11 sınıfla TDKP nin kurduğu yaygınlıkta ve sıkılıkta bir ilişki kuran başka bir akıma rastlamak neredeyse mümkün değildir. Bu alanda TDKP nin önünde olan iki akım olan TKP ve DEV-YOL sa TDKP den önce dağılıp gitmiştir. Belli ki işçi sınıfı içindeki örgütlülük, işçi sınıfıyla kurulan bağlar herhangi bir akımı tasfiyeciliğe karşı güçlü kılmıyor kılmıyor, onun hangi temelde sınıfla bağlar kurduğunuda içeren bir özelliği kapsıyor. Başka bir popüler bir açıklama da TDKP nin programı nedeniyle tasfiye olduğunu ileri sürer. Bu iddia da tek başına doğru değildir. Kuşkusuz programının başına açık açık Mustafa Suphi lerin TKP sini aştığını yazan TDKP nin bu iddiasının gereklerini programatik düzeyde yerine getiremediği, TDKP programının Mustafa Suphi lerin TKP sinin programının gerisinde olduğu bir vakadır. Ancak TDKP programının burjuva diktatörlüğünün sınırlarına sığmadığını göstermek için çokça kullanılan ancak pek az okunan bu metnin 16. maddesini hatırlamak kafidir: Türkiye Devrimci Komünist Partisi, militarist-bürokratik devlet cihazını zor ve şiddete dayanan devrimle yok edecektir. Halkın gericiliğe karşı yürüteceği genel silahlı ayaklanma süreci içinde doğacak ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi tarafından yürütülecek olan işçi sınıfı ve köylülüğe dayanacak halk ordusu; karşı-devrimci silahlı kuvvetlerin dağıtılmasının, devrimci demokratik halk iktidarının kurulmasının, onun ülke çapına 11

12 yayılarak pekiştirilmesinin ve devrimin kazançlarının savunulmasının aracı olacaktır. Bu maddenin yükümlülüklerini tek bir yerde yaşama getirmeyen bir TDKP'nin, düzen dışı duruyor konusundaki programatik süslemelerinden biri olan bu madde her koşulda hasır altı edildi ve yok sayıldı Mayıs'ında İstanbul'da yapılan uluslararsı komünist partiler toplantısında Arnavutluk Emek Partisi'nin istenildiği kadar silah yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi karşısında TDKP temsilcisi Ercan Öztürk'ün, bu teklifi elinin tersiyle geriye iteklediği artık karşı devrim güçlerinide bildiği bir gerçek olarka TDKP tarihine yazılmış bulunuyor. Tasfiyeciliğin kökenleri TDKP programındaki ulusal burjuvaziyle, devrimci mücadele verdiği koşullar altında ittifak yapma arayışlarında ve daha sonra, TDKP'nin tabelasının tasfiye edildiği sürecin hızlandığı doksanların başından itibaren ulusal burjuvaziyle ittifak yapma olasılığından bahsetmek moda oldu ve meşhur DSP broşüründe meşruiyetini bulan bu ideolojik alt yapı daha sonra EP-EMEP programları bu yöneliminin çarpıcı iki somutlamasıdır. Tasfiyenin programatik dayanak noktası ulusal burjuvaziyle ittifak yapmayı bir ihtimal olarak kabul eden TDKP programı nd autangaç ifadelerle yer alırken, Emek Partisi nin programı ve Özgürlük Dünyası nda bu programın alt yapısını oluşturan makaleler açıktan 12

13 kaleme alınma cesaretini ortaya koymuştur. 2 Şubat Kongresinde onaylanan tüzük MK yı herşeye kadir yetkilerle donatıyordu. Ancak tüzük bu konuda : Parti kongresi Merkez Komitesi tarafından toplanır. Merkez komitesinin düşman eline geçmesi veya zaaf göstermesi durumunda il örgütlerinin üçte iki çoğunluğunun kararı ile olağan üstü toplanır. Örgütün dağıldığı veya MK veya il örgütlerinin (olağan üstü siyasi durumlar dışında) kongreye gitmemesi durumunda parti üyeleri genel bir çoğunlukla kongre talep eder ve partiyi kongreye götürürler. Oysa TDKP üyeleri 12 Eylül sonrasında teslim bayrağını çeken Merkez Komite üyelerinden hesap soracak ve yeni bir Merkez Komite seçecek bir kongreyi toplama girişiminde bulunmadılar. Bulunmaya yeltenenlerde hertürlü komünist ve devrimci geleneğin ve ahlakın dışında yöntemlerle susturuldu. Dolayısıyla mesele ille de kişilerle açıklanacaksa sadece Merkez Komitesi üyelerini değil tüm üyeleri sorumlu tutmak gerekir. Tüm bunlar TDKP nin işçi sınıfıyla kurduğu ilişkilerdeki, programındaki ya da yönetici kadrolardaki zaaflara işaret ederken aynı zamanda, TDKP nin işçi sınıfıyla kurduğu bağlar komünist bir partinin sınıfla kurduğu bağlara benzemediğininde kanıtlarını oluşturmaktadır. Zira, TDKP nin programında da önemli açıklar bulmak, TDKP nin 13

14 programının sadece Mustafa Suphi TKP sinin değil, özellikle Kürt Meselesine ilişkin 71 kopuşunun bir ürünü olan TKP-ML nin programından da geri olduğunu göstermek mümkündür ve daha önceki yazılarımızd abunalra detaylı olarka değinilmiştir. Tasfiyenin asli sayılabilecek ve özetle ele alınabilecek nedeni partileşme konusundaki sağlıksız kavrayış ve yönelimlerdir. TDKP nin kurucuları devrimci bir partiyi kurmak için gerekli muhasebeyi çıkarmadılar, politik mücadeleyi vermediler. Partileşme yolunda yanlış bir yöntem izlediler. Programı, sınıfla ilişki kurma tarzı ve yönetici kadrolarıyla TDKP bu yanlış yöntemin bir ürünü oldu. Başka bir deyişle tasfiyenin zemini 2 Şubat kongresinden çok önce 1975 yılından 1980 e varan zaman diliminde TDKP nin kuruluş sürecinde döşendi. Bu yüzden tasfiyenin nedenlerini daha yakından incelemek için TDKP ye hayat veren partileşme anlayışının tohumlarının atıldığı 1975 yılının ve 1978 THKO konferansında aranması bu muhasebenin kalkış noktası olarak kabul etmek gerekir. * * * HALKIN KURTULUŞU'nun çok övünerek biz bunalrın yoldaşıyız yalanına sarılıp, THKO önderlerinin bez ayakabılarına kadar müzelik fotoğraflarını yayınlamyı devrimci ilerleyiş sayması gibi bir ticariz yozlaşmayı 14

15 aşmak ve THKO ile bugün gelinen yerde tasfiyeci ihanetin anonim şirketi EMEP ve onun bir atığı olarak HALKIN KURTULUŞU şürekasına ders vermek elbette devrimci komünistlerin boynunun borcu oluyor. EMEP bir var oluş değil bir sonuçtur demiştik ve bu sonucun elbette atıları olacaktı. Bunalr arasında Köz grubuna katılan bir grup eski TDKP'li de dahil olmak üzere, kendi kendini nüfussuz köye TDKP-İÖ ilan eden iştigalleri polise marifet öğreten çetecikte dahil olmak üzere bir çok karşı devrimin hizmetine soyunmuş donkişot serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıyor. Tüm bunalrdan bağımsız olarka şu yada bu devrimci örgüt saflarında mücadelsine devam eden ve bu okulun geçmişinden gelen onlarca namuslu devrimci hala komünistlerin birliğinden söz edebiliyor ancak bu iradeyi ortay koyma cesaretini göstermede atıl davranıyor. Bu anlamda bugün itibari ile nerede ve nasıl durursa dursun bu okulun eğitimden geçmiş tüm namuslu devrimcilerin görevi, bu geçmişin doğru değerlendirmesi üzeridnen geleceği yaratma ve sınıfı, emekçi yığınları, gençleri vegeleceği kucaklayacak devrimci komünist bir çekim merkezinin oluşturulması kavgasında yer almaktır. Bu tarihi görevi ertelemek ihanetle ortaklaşmak ve devrime, sosyalizme ve komünizm ülküsüne sırt çevirmek anlamına 15

16 gelecektir. THKO dan TDKP-İÖ ye TDKP 68' hareketinin bir ürünüdür. 68' Hareketi nin temsilcisi olan üç örgüt, THKO, THKP ve TKP-ML hem büyük bir devrimci kopuşu gerçekleştirdiler hem de büyük bir yenilgiye uğradılar yasalcılıktan, parlamenterizmden, sınıf uzlaşmacılığından ve farklı oranlarda kemalizmden kopuş anlamına geliyordu. Ama aynı zamanda 1971 bir yenilgiydi. Benimsedikleri devrim stratejisine uygun bir biçimde hareket eden bu üç örgütün gözüpek önder kadrosu, tümüyle dağıtılmış, devlete karşı öncü savaşı ya da halk savaşını örgütleme niyetinde olan bu üç örgüt de amaçlarına ulaşamadan darmadağın edilmişlerdi. TDKP, yayınlarında geçmişe ilişkin yapılan değerlendirmelerde THKO dan hep öncel örgütümüz olarak söz eder ancak bu sadece bir söylemin ötesine gidememenin ötesinde aslında THKO'nun devrimci niteliğinin o ünlü inkarını bir şekliyle örtmenin aracı olarak süslendirilmiş laf kalabalığından başka birşey olmadığıda biliniyor artık. Kendini TDKP li olarak görenler aynı ilişkiyi kurmayı duygusal bazda bugün de sürdürüyorlar. TDKPlilerin asıl olarak THKO kadrolarından ve sempatizanlarından oluştuğu doğru olsa da THKO nun 16

17 TDKP nin öncel örgütü olduğunu söylemek gerçeği yansıtmaz THKO'nun inkar edilerek reformist bir yola girişin ilanını bir kenera koysak dahi, herşeyden önce 2 Şubat 1980 deki kuruluş kongresinde iradesi temsil edilen partililerin önemli bir bölümü THKO nun üyeleri değildi. Zaten TDKPlilerin daha sonradan da kabul ettikleri gibi Denizlerin THKO sunun örgütün içiyle dışını ayırt eden net örgütsel normları mevcut değildi. Buna karşılık, THKO içinde bizzat savaşmış olanlar da dahil olmak üzere, kendisini THKO' lu olarak görenlerin önemli bir kısmı bizim TDKP ye varan yolda takip ettiğimiz çizgiyle yollarını daha baştan ayırıp TKEP e varacak bir yol izlediler. TDKP yi, THKO nun ürünü olarak göstermek bu yüzden de yanlıştır. En önemlisi, birazdan ayrıntılarıyla belirteceğimiz gibi ne yılında THKO adını kullananların ne de TKEP e giden yolda, THKO Mücadelede Birlik ismini kullanan devrimcilerin kurdukları örgütün programatik, örgütsel ve mücadele anlayışı olarak Denizlerin, Sinanların THKO suyla bir benzerliği vardır. Tüm bu nedenlerden ötürü 1974 sonrasındaki döneme değinirken THKO ya da THKOlular yerine TDKP yi kuracak olanlar tanımlamasını tercih ederiz. Sözü edilen yanılgıların kimi TKEP i kuracak olanları da kapsasa da biz sürecin TDKP yi ilgilendiren ve 17

18 şekillendiren kısmına odaklanacağız. Zir akonumuz budur ve TKEP konusuda ayrı bir ayzının konusu olarak ele alacağız arası dönemde TDKP yi kuracak olanların siyasi pratiklerine çelişkili iki tutum damgasını vurdu. Birinci tutum, 1971 deki yenilgiyi THKO nun değil, THKP yi ve TKP-ML yi kapsayacak şekilde tüm devrimci hareketin yenilgisi olarak kabul ederek bütünsel bir muhasebe yapmak, önüne 71 kopuşunun sürekliliğini sağlayacak, oportünizmle ayrım çizgilerini derinleştirecek devrimci bir parti kurma görevini koymaktı. Böyle bir muhasebe de parti de elbette sadece THKO luları değil her üç damardan gelen devrimcileri de kapsamalıydı. İkinci tutumsa kolaya kaçarak kendilerini Sinan ların, Deniz lerin silah arkadaşı olarak tanıtmak, THKO nun uyandırdığı sempatiden faydalanarak örgütlenmekti. Bu her yenilgi ardından gerçekleştirilen v edevrimci etik değerleride hiçe sayan bir gelenek/şark halakı haline getirildi. Birinci tutumun izlendiğini göstermek isteyenlerin kanıt bulmaları zor değildi. TDKP yi kuracak olanlar 68' Hareketini bir bütün olarak sahiplendiklerini iddia ettiler. Sadece 71 yenilgisini kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda bir muhasebe ihtiyacını da dile getirdiler. Bir makyaj tazeleme olarak 18

19 nitelenemeyecek muhasebede THKO nun programatik temelleri ve eylem çizgisi tümüyle reddedildi. Yoldaş ın birinci sayısında devrimci maceracılık eleştirildi. TDKP yi kuracak olanlar THKO, THKP ve TKP-ML nin önderlerini marksist-leninist öğretmenler olarak değil halk kahramanları olarak sahiplendiler. Böylelikle 71 Hareketiyle bolşeviklerin narodniklerle kurdukları türden bir ilişki kurmanın, devrimci mirası kapsayarak aşmanın yolunu döşediler. Nihayet ve belki de en önemlisi 71 Hareketine kendileri gibi devrimci kaygılarla baktıklarını, kendilerininkine benzer programatik kaygılar taşıdıklarını düşündükleri THKP-C/ML, ve TKP-ML Hareketiyle proleter devrimcilerin birliğini sağlama amacıyla bir blok oluşturdular. Ancak TDKP yi kuracak olanların ikinci yolu seçtiğine ilişkin göstergeler bunlardan az değildi. Ne yazık ki her zaman bu ikinci eğilim belirleyici oldu. Bunun en açık kanıtı elbette yapılan muhasebelerdi. TDKP yi kuracak olanlar 71 Hareketini sadece lafta bir bütün olarak sahiplendiler. 71 kopuşunun doruk noktası olan İbrahim Kaypakkaya nın mirasını sahiplenmeye yanaşmadılar. 71 i kapsayarak aşma iddiasında olsalar da Kaypakkaya nın Kürt meselesine ve Mustafa Suphi TKP sine ilişkin yaptığı ve devrimci hareket için önemli kazanımlar olarak görülmesi gereken saptamaları benimsemediler. Tam da bu tutumları 19

20 nedeniyle kendisini Şefik Hüsnü nün mirasçısı olarak gören, Kürt sorununda açıkça sosyal-şoven bir çizgisi olan Aydınlıkçılarla tehlikeli bir yakınlaşma içine girdiler. İkinci dönem THKO'nun sağa kaydığı dönemdir. Bu dönemde kısa bir süre için de olsa revizyonist TİİKP de proleter devrimcilerin birliği içinde değerlendirildi. (Kongre Belgeleri). 71 Hareketi karşısındaki rekabetçi THKO merkezli tutum kendisini yıllar sonra şöyle belli edecekti: Partimizin önceli THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu)... Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. Deniz Gezmiş, 68 hareketinin simgesi olan bir kişilik; arkadaşları o dönemlerin en itibarlı gençlik liderleri idi. Bu nedenle de, işçi sınıfı ile birlik sürecinde doğmuş olmadığı halde; THKO, ilgili dönemde kurulmuş olan benzer örgütler arasında ön plana çıktığı gibi; halk içinde bunların en fazla bilineni, ilgi göreni ve sempati toplayanı da olmuştu... (Partimizin 19. Yılı ve Deneyimleri Üzerine, Devrimin Sesi Sayı 201) Hareketi devrimciydi ama THKO daha devrimciydi. Hareketin liderleri halk önderleriydi ama THKO lular en iyi önderlik edendi. THKO lular geçmişi böyle değerlendiriyorlardı. Mahirlerin, İboların daha az popüler olduğunu kim nasıl ölçmüştü acaba? Bu geleneksel şark uyanıklığı olarkata adlandıralacak yaklaşımı devrimci v ekomünis tetik değerler içersine 20

21 sığdırmak bizler için olanaklı değil ne yazıkki. Bu nedneledirki ogün dediğimiz gibi bugünde aynı şeyi söyleyerek 68' devrimci çıkışı bir bütün olarka kucaklanmadığı ve bu okuldan gelen tüm dinamikler,n ortak bir çatı altında toparlanmalarını sağlayacak bir kucaklama gerçekleştirilemediği sürece, kim ne yaparsa yapsın küçük burjuv adükkancılığını aşma konusunda tek bir adım atmıi sayılmaycak ve tarih ve sınıf önünde suş işlemiş olacaktır.<biz bu kavrayışsılığı bilinçli bir tutum ve tasfiyeci ihanet,n örgütlenmesinin ajanlığı olarka değerlendirdiğimzi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. TDKP yi kuracak olanların yüzünü komünizme dönmüş tüm güçleri kucaklayacak devrimci bir parti yaratma iddiasıyla çelişen bir diğer tutumları da THKO ismini kullanmadaki ısrarlarıydı döneminde THKO yu THKO yapan bütün özellikleri reddetmelerine karşın kendilerini THKO olarak adlandırmakta beis görmediler. Henüz THKO ya dair bir belirlemenin yapılmadığı bir dönemde THKO adının kullanılması anlaşılır olabilirdi. Halbuki THKO Geçici Merkez Komitesinin kuruluşunu ilan ettiğinde THKO nun eski çizgisiyle en ufak bir benzerliği bile yoktu. Zira GMK nın ilk işlerinden biri THKO nun bütün politik temellerinin reddeden Yoldaş ın çıkarılması olmuştu. Evet YOLDAŞ aslında bir grubun kendi iç yaynıydı ve bu kökenin dahi bir araya gelişini örgütlemek bir yana 21

22 bunu engellemek göreviyle yükümlendirdi kendini ve ne ilginçtir YOLDAŞ yazı kurulunda THKO Kökenli çok fazla insnada yoktur yani onun düşünsel, ideolojik, siyasi okulundna gelmemiş insanlardır. TDKP yi kuracak olanların THKO ismini sahiplenmeye devam etmesi aslında bir yönüyle bir örgütün sürekliliğini sağlayan şeyin savunulan görüşlerin ve izlenen eylem çizgisinin sürekliliği değil o örgütteki kişilerin sürekliliği olduğunu savunan hakim siyaset anlayışının yansımasıdır. Oysa ogünkü Hakın Kurtuluşu Mücadelede Birlik bölünmesi böylesi bir süreklilikten söz etmeyi bile imkansızlaştırır. THKO isminin korunmasında ısrarın bir diğer nedeni de bu isminin prestijine dayanarak politika yapmanın sağladığı kolaylıklardan vazgeçilememesi olmuştur. Nihayet, TDKP yi kuracak olanların proleter devrimcilerin birliği yerine THKO sempatizanlarını örgütleme görevine önüne koyduğunun en açık kanıtı 1975 yılında kurulan blokun akıbeti olmuştur. Bu blok ogünkü Halkın Kurtuluşu nun ve bloğun grupçulukta ogünkü Halkın Kurtuluşu nu aratmayan diğer bileşenlerinin rekabetçi tutumları nedeniyle bir parti birliğine doğru ilerlemedi. Ancak bu bloğu dağıtan ogünkü Halkın Kurtuluşu oldu. Blok ogünkü Halkın Kurtuluşu nun ilk bakışta ileriye doğru atılmış bir adım gibi görünen hamlesinin sonucunda dağıldı v edükkan 22

23 ogünkü HALKIN KURTULUŞU'na kaldı yılında toplanan THKO Konferansı THKO adını terk etmeye karar verdi. Gerekçe örgütün hali hazırdaki siyasi çizgisiyle THKO arasında uzaktan yakından bir benzerliğin bulunmamasıydı. Konferansımız, THKO adının, komünist niteliği ve amaçlarıyla uygun düşmediği ve sınıfın devrimci partisinin kuruluşunun yakın olduğu tespitlerinden hareketle, örgütümüzün adını TDKP-İÖ (Türkiye Devrimci Komünist Partisi İnşa Örgütü) olarak değiştirdi. (Devrimin Sesi 201) Kuşkusuz kendi başına ele alındığında THKO adının örgütün hali hazır çizgisiyle bağdaşmadığının fark edilmesi olumlu olarak değerlendirmek mümkün. Ancak isim değişikliğine yol açan asıl bu kaygı olsaydı söz konusu değişikliğin 1975 yılında Yoldaş ın birincisi sayısı çıkar çıkmaz, hatta çıkmadan evvel yapılması gerekirdi. Benzer şekilde 1978 yılında Maoizm eleştirisi verildiği ve hareketin Çin hakkındaki görüşlerinin aniden değiştği dönemde örgütün adını bir kez daha değiştirmek gerekirdi. İsim değişikliğinin nedenleri başka yerde aranmalıdır. TDKP-İÖ nün ilanı, özü itibariyle, benzer siyasal çizgileri savunan akımları devre dışı bırakmaya yönelik oportünist bir manevradır. Konferansla birlikte TDKP yi kuracak olanlar 23

24 komünistlerin parti birliğinin nasıl gerçekleşeceğini ilan etmiş bulunuyorlardı. Tüm komünistleri kendi amatör örgütlerine çağırıyor, bu amatör örgütün kendi iç evrimi yoluyla bir devrimciler örgütüne dönüşeceğini (daha da vahimi dönüşme arifesinde olduğunu) savunuyorlardı. Öte yandan Konferans, proleter devrimcilerin birliği politikasının anlamını değiştirmiş ve birliğin artık TDKP-İÖ ne katılarak gerçekleşeceğini ilan etmişti. 'Proleter devrimcilerin birliği'nin, gelinen yerde, uluslararası komünist hareketle birlik, ortaya konulan Marksist-Leninist program ve siyasetlerde birlik ve TDKP-İÖ saflarında birlik demek olduğunun (Kongre Belgeleri) ilan edilmesi, partimizin saflarında sorumluluk duygusunun güçlenmesine yol açtığı gibi, örgütlerimizin daha güvenli, daha iddialı, daha olgun ve sorumlu hareket etmeleri anlamına da geldi. (Devrimin Sesi 201) 1978 kongresiyle birlikte aslında THKO mirası değil (bu miras 1975 te çoktan reddedilmişti) komünistlerin birliği projesi reddediliyordu. Devrimci komünist partinin temel siyasal ve örgütsel sorunlarda birbiriyle anlaşmış devrimci güçler tarafından değil tek bir örgütün iç evriminin ürünü olan bir inşa örgütü tarafından gerçekleştirileceği savunuluyordu. Bu kavrayış nedeniyle TDKP-İÖ dışında kalan tüm 24

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

Önemli olanlardan başlar isek, Işık Ergüden 1970 li yıllardaki sol içi şiddet ortamını ilgili soruyu cevaplandırırken şöyle değerlendiriyor:

Önemli olanlardan başlar isek, Işık Ergüden 1970 li yıllardaki sol içi şiddet ortamını ilgili soruyu cevaplandırırken şöyle değerlendiriyor: Express in 129. sayısında Işık Ergüden ile devrimci şiddet, 1970 li yıllardaki silahlı mücadele grupları, tarihimiz ve değişik konuları ele alan uzun bir söyleşi yayımlandı. Bu söyleşinin bazı bölümlerini

Detaylı

Çok geç kalmış bir solun içinde olan bizlerin de geç kalmış olması şaşırtıcı değil

Çok geç kalmış bir solun içinde olan bizlerin de geç kalmış olması şaşırtıcı değil Paris teki toplantıdan bende kalanlar şunlar oldu. 1. Güzel bir toplantıydı. Otuz yıldır görmediğim bir arkadaşı gördüm. Bazı arkadaşlar ile geçmişte görüşmüşüm ama ben hatırlayamadım. 2. İllegal bir yapının

Detaylı

Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 2

Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 2 Hazırlayanlar Emir Ali Türkmen-Ümit Özger Türkiye Sosyalist Solu Kitabı 2 70'lerden 80'lere Seçme Metinler dipnot yayınları Ali Dursun'a... Ve idealleri için aramızdan erken ayrılan tüm devrimcilere...

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi

Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi Sınıf mücadelesi karşısında ilan edilmemiş ittifak: Esad- Merkel-Chavez Cephesi Bugünlerde bu üç adı bir araya getiren ortak özellik, her birinin uluslararası sınıflar mücadelesinde bölgesel etkilere yol

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika

Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika Fidel ve Che : Birbirinden farklı iki politika Fidel in ölümü, onun hayatı ve politik mirasına kadar birçok konuda her çeşit yorumun, burjuva medya organlarında ve mücadeleci militanlar arasında yeniden

Detaylı

Bu süreç devrimci hareket için zararlı mıdır? Tam tersine, yararlıdır.

Bu süreç devrimci hareket için zararlı mıdır? Tam tersine, yararlıdır. Devrimci harekette birkaç yıldır süren bir çeşit moda var. Aslında moda kelimesi yanlış, çaresizlik sonucu değişik örgütlerin ya da örgüt olmak isteyenlerin yöneldikleri bir uygulama var. Bu uygulamanın

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ! KOMÜNİST. Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Merkezi Yayın Organı Sayı: 54

DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ! KOMÜNİST. Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Merkezi Yayın Organı Sayı: 54 DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ! KOMÜNİST Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Merkezi Yayın Organı Sayı: 54 Açıklama: Yoldaşlar, bilindiği gibi 7. Konferans kararı ile belirlenen tüzüğün

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

Beğenin beğenmeyin: Yalçın küçük bunları yazıyor.

Beğenin beğenmeyin: Yalçın küçük bunları yazıyor. Yazar değilim Yazanım Yani bir çeşit arzuhalci. Yazarlık ciddi bir iştir. Arzuhalciliğimin yanında iyi bir kitap okuruyum. Arzuhalciliğe de solun zibidileri, tasfiyecileri, ahlaksızları dönekleri, hainleri

Detaylı

Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar...

Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar... Elektrik Neden ve Ne Zaman Çarpar... Elektrik çarpmasının hayati tehlikesi var mıdır? Elektrik tellerinde duran kuşa neden elektrik çarpmaz? Bu yazımızda bu gibi sorulara farklı durumlarda bakarak yanıt

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

NEWSLETTER 12 TEMMUZ 2016 MİLLİ MEDYA KURULUŞLARINDA TEMİZLİK BAŞLIYOR!

NEWSLETTER 12 TEMMUZ 2016 MİLLİ MEDYA KURULUŞLARINDA TEMİZLİK BAŞLIYOR! NEWSLETTER 12 TEMMUZ 2016 MİLLİ MEDYA KURULUŞLARINDA TEMİZLİK BAŞLIYOR! Gazete köşelerini, televizyon programlarını işgal eden bu iki tip grubun çatışması içeride ve dışarıdaki düşman gruplara algı yönetimi

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Mesleki Yozlaşma ve Etik Dışı Davranışlar

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Mesleki Yozlaşma ve Etik Dışı Davranışlar Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Mesleki Yozlaşma ve Etik Dışı Davranışlar Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Yozlaşma Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, özünden uzaklaşmak, bozulmak,

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde

semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde Hayal ne? Hayalin ne? Hayalin yok mu? Hayalin var ama mı? Hayal varoluş sebebini bulmak demek. Ruhunun sesini

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

Çocuklarınıza sorun çözme becerisi kazandırma konusunda yol göstermeyi amaçlayan bültenimizin sizlere faydalı olması dileğiyle

Çocuklarınıza sorun çözme becerisi kazandırma konusunda yol göstermeyi amaçlayan bültenimizin sizlere faydalı olması dileğiyle Rehberlik Postası Değerli velilerimiz, Anne ve babalar, çocuklarının küçük yaşlarda sorunlarla karşılaşmalarını ya da bunlarla baş etmek zorunda kalmalarını engellemek için genelde kendileri sorunlara

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Teröre karşı mücadele cephesi!

Teröre karşı mücadele cephesi! Teröre karşı mücadele cephesi! Türkiye, teröre karşı mücadele adı altında, birlik ve beraberlik içinde emekçilere yönelik bir terör rejimine sürüklenmek isteniyor. Bu nedenle milli seferberlik dahi ilan

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Hükümet ile Gülen cemaatinin tartışması neyi ifade ediyor?

Hükümet ile Gülen cemaatinin tartışması neyi ifade ediyor? Hükümet ile Gülen cemaatinin tartışması neyi ifade ediyor? Gezi olaylarından bu yana Hükümetin dikişlerinin tutmadığını ve sadece patronlar tarafından değil, çeşitli cemaatler ve muhafazakar sektörler

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI Merkez Parti (MEP) Kurucularından Kahramanmaraşlı Hasan Bayramoğlu, partinin kuruluş amacı ve yürüteceği politikalar hakkında bilgi verdi. Kentin tanınmış simalarından Hasan Bayramoğlu,

Detaylı

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com de Misafir Yazarlık Eylül 2012 de Misafir Yazarlık Nedir? Misafir yazarlık, de yazar olmayan takipçilerimizin yazdıkları herhangi bir yazılarının de yayınlanması anlamına gelir. Kendi bloğunuz olsun ya

Detaylı

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine "asif philosopy/mış gibi felsefe" deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar var"mış gibi" hareket edeceksin.

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine asif philosopy/mış gibi felsefe deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar varmış gibi hareket edeceksin. Diğer yazımızda belirttiğimiz gibi İmmaunel Kant ahlak delili ile Allah'a ulaşmak değil bilakis O'ndan uzaklaşmak istiyor. Ne yazık ki birçok felsefeci ve hatta ilahiyatçı Allah'ın varlığının delilleri

Detaylı

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU

ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası BASIN DUYURUSU ANADOLU Eğitim Sendikası nın 45 merkezde 679 öğretmenle birebir yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma, öğrenci ve hatta öğretmenlerimizin uğradığı istismar ve baskıyı

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ

SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ Ali BERBEROĞLU Hazırlayan: Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı 1 SENDİKA NEDİR? İşçi ve emekçi sınıfların ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve çıkarlarını

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013 BİYOMED e-bülten - Mayıs 2013 Biyomed büyüyor Biyomedikal Mühendisleri Derneği (BİYOMED), ülkemizdeki Biyomedikal Mühendislerinin bir araya gelmesi ve Biyomedikal Mühendisliği meslek kültürü oluşturma

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Türkiye de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin. Tarihsel ve Sosyolojik. Bir Değerlendirmesi

Türkiye de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin. Tarihsel ve Sosyolojik. Bir Değerlendirmesi Türkiye de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin Tarihsel ve Sosyolojik Bir Değerlendirmesi Evrimi Öğret, Bilimi Öğren: Türkiye den ileride İran dan Gerideyiz * * Teach evolution, learn science: we re ahead

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır.

Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır. İİş Hayattıında İİlliişkii ve İİlliişkii Yönettiimiiniin Arrttan Önemii ZZeyynnep TTuur ra vve Mehhmet t SSoyyer r Sözlükler ilişki kelimesini öncelikli olarak iki insan arasındaki bağlantı olarak tanımlamaktadır.

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: 212 565 17 74

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: 212 565 17 74 Devrimin GEZMİŞ Önsözü DENİZ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 2 Kitabın Adı: Devrimin Önsözü Deniz Gezmiş Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Mayıs 2010 İSBN: 978-605-61008-5-7 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel:

Baskı: Estet Ajans Matbaacılık Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4. Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı / İstanbul Tel: Devrimin GEZMİŞ Önsözü DENİZ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 2 Kitabın Adı: Devrimin Önsözü Deniz Gezmiş Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Mayıs 2010 İSBN: 978-605-61008-5-7 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

içindekiler Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)'nin tarihi ve kimliği 3 tüzüğü ve tüzük üzerine açıklamalar... 25

içindekiler Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)'nin tarihi ve kimliği 3 tüzüğü ve tüzük üzerine açıklamalar... 25 içindekiler Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)'nin tarihi ve kimliği 3 Bolşevik Parti tüzüğü ve tüzük üzerine açıklamalar... 25 Bolşevik Partizan Özel Sayı 1 Temmuz 1994 BOLŞEVİK PARTİ (KUZEY KÜRDİSTAN-TÜRKİYE)'nin

Detaylı

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ

GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Kasım, 2006 GENÇLİK: BİR KELİMENİN TELAKKİSİ Ne ekersen onu biçersin sözü; Türk toplumunun sosyal yaşantısında yerleşik bir hüviyet kazanan tümce biçiminde tezahür etmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Silahlı propagandanın amacı her şeyden önce bu suni dengenin bozulmasıdır. Şimdi hepimizin bildiği bu teoriyi Mihrac Ural ın durumuna tercüme edelim:

Silahlı propagandanın amacı her şeyden önce bu suni dengenin bozulmasıdır. Şimdi hepimizin bildiği bu teoriyi Mihrac Ural ın durumuna tercüme edelim: Hemen başlangıçta belirteyim: Bu yazı Mihrac Ural ile ilgilidir. Suni denge ile Mihrac Ural ın ne ilgisi var? diye düşünüyorsanız, okuyunca görürsünüz. Suni dengenin tanımını biliyorsunuz: Halkta potansiyel

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL Editörden 2014 yılında çalışmalarına başladığımız INESJOURNAL ın (Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science) onuncu sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Uluslararası

Detaylı

Namaz Dirilişe çağrı Kitaplığım Neden Namaz? Çünkü namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK Ersen YAVUZ Devlet kurma becerimiz, batırdıklarımızı bilinçle gözardı ederek, sürekli bir öğünme vesilesidir bizim için. Devlet kurmadaki beceri söylemini daha ileri

Detaylı

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI «Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği» 18 Eylül 2015, MERİT Hotel Lefkoşa Halil Erdim Maden Mühendisi TAŞOVA koordinatörü Kuzey Kıbrıs ta İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Mart

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı