ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2955 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1910 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK (Ünite 1) Prof.Dr. Aytekin GELERİ (Ünite 2-4) Nusret GEZİK (Ünite 5-8) Editör Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Ocak 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkililik İlkeleri Bina ve Tesislerde Alınması Gereken Önlemler Güvenlik Önlemlerinin Genel İlkeleri Bombalı Terör Eylemleri Bombalı Eylemlere Karşı Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri Kişilerin Korunması Kişilere Karşı Gerçekleştirilebilecek Saldırılar ve Alınması Gereken Tedbirler Özel Güvenlik Hizmeti Sunulan Bina ve Tesislerde Meydana Gelebilecek Tehlikeli Durumlar iii

4 Önsöz Güvenlik devletin ortaya çıkışının ve varlığını devam ettirmesinin başlıca gerekçelerinden olan bir hizmet alanıdır. Tarih boyunca toplumların devlete en çok ihtiyaç duydukları alan dış ve iç güvenlik alanı olmuştur. Dış güvenlik savunma amaçlı farklı nitelikler gerektiren bir hizmet alanı olup daha çok askeri birimler tarafından sunulmaktadır. İç güvenlik hizmetleri ise kolluk ya da asayiş olarak ta adlandırılmakta ve ordular tarafından değil özel eğitimli ve donanımlı kolluk birimleri tarafından sunulmaktadır. Modern devletin ortaya çıkmasıyla devletin üstlendiği görev alanı çok artmış ve devlet neredeyse her alanda doğrudan hizmet sunma veya hizmet gördürme durumuna gelmiştir. Güvenlik hizmetleri ise yine devletin varlık nedeninin en temel nedenlerinden biri olmaya devam etmiş hatta daha da önem kazanmıştır. Son yıllarda devletin kolluk birimlerinin önleyici güvenlik hizmeti sunma konusunda artan talebe cevap verememesi bu konudan yetki tekelinde kısmi de olsa özel güvenlik kuruluşlarıyla yetki paylaşmasına neden olmuştur. Özel güvenlik hizmetlerini sunan şirketlerin ortaya çıkışı bunun sonucudur. Özel güvenlik hizmetleri günümüzde çok yaygınlaşmış ve özel güvenlik görevlisi sayısı inanılmaz sayılara ulaşmıştır. Görev yeri ve yetkisi kanunla sınırlandırılan özel güvenlik birimlerinin sundukları hizmetler önleyici güvenlik hizmetleridir. Bu birimler kolluk teşkilatlarının ilgili birimlerinin denetiminde olup genel kolluğa yardımcı kuruluşlardır. Bu kadar büyüyen özel güvenlik alanı hem eğitim bağlamına hem de akademik çevrelerden ilgi çekmeye başlamıştır. Bu kitap özel güvenlik hizmetlerinin en önemli kısmı olan özel güvenlik önlemlerini ele almayı amaçlamıştır. Bu bağlamda özel güvenlik hizmetlerinin yeri ve konumu, özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ve etkililik ilkelerinin uygulanması, bina ve tesislerde güvenlik önlemleri, güvenlik önlemlerinin genel ilkeleri, bombalı terör eylemleri, bombalı eylemlere karşı alınması gereken önlemler, kişilerin korunması, kişilere karşı eylemlere yönelik önlemler ile özel güvenlik hizmeti sunulan bina ve tesislerde meydana gelebilecek yangın ve tehlikeli durumlara karşı alınabilecek önlemler bu kitabın ana konularıdır. Kitabın özel güvenlik eğitimi alan öğrencilere yararlı olması başlıca temennimizdir. Editör Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Türkiye deki özel güvenlik hizmetlerinin kolluk yapılanması içindeki resmini değerlendirebilecek, Özel güvenliğin yapısını ve görev alanlarını tanımlayabilecek, Verimlilik ve etkililik kavramlarını ve verimlilik ayrımlarını değerlendirebilecek, Özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ve etkililik ilkelerinin katkısını ifade edebilecek, Sonuç olarak verimli ve etkili özel güvenlik hizmetleri sunmanın önemini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Kolluk Yapılanması Genel Kolluk Özel Kolluk Özel Güvenlik Verimlilik Etkililik Verimlilik Çeşitleri Performans Ölçümü İçindekiler Giriş Özel Güvenlik Hizmetleri Verimlilik İlkesi Verimlilik Ayrımları Etkililik İlkesi Özel Güvenlik Koruma, Arama ve Kontrol ile Fiziki Güvenlik Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkililik İlkelerinin Ölçülmesi Özel Güvenlik Birimlerinde ve Personelinde Verimlilik ve Etkililik Ölçülmesi Sonuç 2

7 Özel Güvenlik Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkililik İlkeleri GİRİŞ Günümüzün modern dünyasında insanı çevreleyen yaşamın daireleri insanın zamanını, kaynaklarını, bulunduğu konumu en verimli şekilde yaşamasını ve değerlendirmesini engellemektedir. O yüzden modern insanın yaşamını en verimli şekilde geçirmesi daha da zorlaşmıştır. Modern yaşamın karmaşıklığı ve aşırı gelişmişliği insanı verimsiz alanlara çekebilmektedir. Fakat bu, modern insanın verimli mal ve hizmet üretme, verimli yönetim gerçekleştirme, insana yakışır hizmet üretmesi ve benzer hedefleri gerçekleştirme mücadelesinden vazgeçmesini gerektirmez. Tam tersine insanların bütün bu olumsuzluklara rağmen başarılı ve verimli yönetim gerçekleştirmek için daha da hırslanmalarını gerektirmelidir. Bugün özel sektör kamu sektörüne göre elindeki kaynakları daha verimli ve etkili kullanmaktadır. Konu itibariyle özel güvenlik hizmetleri alanında da kamu güvenliği hizmetlerine oranla bu durumun olması düşünülebilir. Ancak özel güvenlik hizmetleri alanında özel şirketler veya kamu kurumları tarafından kamu kolluk birimlerine göre daha verimli ve etkili hizmet sunulması için özel çaba sarf edilmelidir. Çünkü özel güvenlik hizmetleri genel itibariyle özel güvenlik şirketleri tarafından bir yanda serbest piyasa şartlarında yürütülmekte diğer yanda ise bu güvenlik hizmetlerinin kamusal niteliği gereği ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu ünitede genel anlamda özel güvenlik hizmetleri ve bu hizmetlerin sağlanmasında ve sunulmasında verimlilik ve etkililik ilkelerinin uygulanabilirliği tartışılacaktır. Böylece daha verimli ve etkili bir özel güvenlik hizmetinde kalite ve başarı beraberinde gelecektir. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ Özel güvenlik son yıllarda gelişen ve genel kolluk birimlerinin yaptığı işler dışında belli bir mekânda ve belli yetkilerle çalışan ve devletle herhangi bir organik bağı olmadan sunulan hizmetleri ifade eder. Birçok kamu veya özel sektöre ait yerleşkelerin korunması ve güvenlik hizmetlerini daha önceleri genel kolluk birimleri olan polis ve jandarma gibi kuruluşlar sunmakta iken şimdi bu hizmetler özel güvenlik kuruluşları tarafından sunulmaktadır. Güvenlik anlayışının değiştiği birçok özel alanın genel kolluk yerine özel güvenlik birimlerinin korunduğu günümüzde özel güvenlik görevlilerinin sayısı çok artmıştır. Her ne kadar özel güvenlik kuruluşları özel sektör işletmelerine bağlı çalışsalar da sundukları hizmet açısından dikkatli yönetilmesi ve denetlenmesi gereken kuruluşlardır. Bu açıdan polis teşkilatı içinde özel güvenlik kuruluşlarının kuruluşunu, çalışmalarını ve eğitimlerini izleyen ve denetleyen birimler vardır. Bu kadar büyüyen bir sektör olarak özel güvenlik yönetimi önemli bir alan haline gelmiştir. Bu bölümde, özel güvenliğin Türkiye de ortaya çıkışı, görevleri, yetkileri, örgütlenmesi ve denetimi ele alınacaktır. Türkiye de Genel ve Özel Kolluk Ayırımı Genel kolluk ve özel kolluk ayırımında temel belirleyici ayırım yetki ve görev alanı olmaktadır. Türkiye de ülke genelinde görevli ve yetkili kılınan güvenlik kuruluşları (polis, jandarma ve sahil güvenlik) genel kolluk olarak adlandırılmakta, görevi ve yetkisi belirli sınırlar içinde kalan ve gücünü kendi özel kuruluş kanunlarından alan güvenlik kuruluşları da (belediye zabıtası, orman korucuları gibi) özel kolluk olarak sınıflandırılmaktadır. Burada ayrıca yardımcı kolluk olarak da üçlü bir ayırıma giden yazarlar da vardır (Şafak, 1991, ; Yaşar, 1996, 22-42; Dündar, 1988,15-18; Aydın, 1996, 15-22, Filiz,2006). 3

8 Türkiye'de emniyet veya kolluk hizmeti gören kişi, kuruluş veya kuvvetler hemen hemen her yazar tarafından genel ve özel kolluk farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Farklılıklar özellikle sahil güvenlik örgütünün yeri, kamu ve ticari özel kolluk kuvvetleri ile polisin özellikli birimleri arasındaki ayırım, ve yardımcı kolluk kişi veya kuvvetlerinin hangi sınıflandırmaya girmesi gerektiği gibi konularda kendini göstermektedir. Şafak (1991, ), genel kolluk (yalnızca polis ve jandarma örgütleri), özel kolluk (sahil güvenlik, belediye zabıtası, ordu zabıtası, köy korucuları ve 2495 sayılı Kanuna göre kamu ve özel işyerleri veya kuruluşların korumasında çalışan özel güvenlik görevlileri ve birimlerini anlatan özel güvenlik örgütü gibi kuruluşlar) ve özel kolluk yetkisiyle donatılmış kişiler (gemi kaptanı ve köy muhtarı gibi kişiler) şeklinde üçlü bir ayırım yapar. Yaşar (1996, 22-42) ise kolluk çeşitlerini, genel (polis, jandarma ve sahil güvenlik), özel (özel güvenlik kuruluşları, belediye zabıtası gibi kamu özel zabıta kuruluşları, köy korucuları vs.) ve yardımcı (gemi kaptanları, çarşı ve mahalle bekçileri gibi) kolluk şeklinde, biraz farklı olsa da, yine üçlü bir ayırıma gider. Dündar (1988, 15-18), genel kolluk (polis ve jandarma), özel kolluk (sahil güvenlik, orman muhafaza, gümrük muhafaza ve hatta çevik kuvvet polis birimleri vs.), yardımcı kolluk (çarşı ve mahalle bekçileri, köy korucuları, gemi kaptanları vs.) ve özel güvenlik kuruluşları biçiminde dörtlü bir ayırım yapar. Aydın (1996, 15-22) ise biraz farklı olarak, temelde 'kamu', 'özel' ve 'gönüllü' kolluk diye üçlü bir ayırım yaparak, kamu kolluk güçlerini de kendi aralarında 'genel', 'kamu özel' ve 'yardımcı' kolluk diye yine üçe ayırmaktadır. Bu bölümde genel kolluk kavramı ile, genel emniyet ve asayişi, kamu düzenini, genel ahlakı ve huzuru sağlayan ve koruyan ve diğer kanunların verdiği görevleri yapan kuruluşlardan oluşur. Genel kolluk hizmetlerini yerine getiren bu kuruluşlar, görev alanları durumuyla aynı fakat coğrafi olarak farklı olan Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'tir (Şafak, 1991, ; Yaşar, 1996, 22-42; Dündar, 1988, 15-18; Aydın, 1996, 15-22). Özel kolluk ise, genel kolluk dışında kalan ve hizmet alanları ve yetkileri özel kanunları ile sınırlandırılmış olan kamu kuruluşlarından oluşur (Şafak, 1991, 99107; Yaşar, 1996, 22-42; Dündar, 1988, 15-18; Aydın, 1996, 15-22, Filiz, 2006). Emniyet Teşkilatı Kanunundaki özel kolluk tanımında Hususi zabıta: umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir (Md. 3) denmektedir. İki tür 'özel kolluk'tan söz etmek gerekmektedir. Bunlardan biri ticari (private) özel kolluk, diğeri ise 5188 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile kurulan özel güvenlik örgütleridir sayılı Kanun ile her iki tür özel güvenliği aynı konuma getirmiştir. Ticari özel kolluk, ticari amaçlı güvenlik hizmeti verilmesi ve ticari kuruluşların güvenlik görevlisi istihdam etmesi veya güvenlik gereksinimi karşılaması ile ilgilidir. Diğer bir ifade ile özel kesim tarafından ücret karşılığı güvenlik hizmetinin üretilmesi ile ilgilidir (Filiz,2006). Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Bu kitabın konusu olan özel güvenlik, daha önceden 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile kurulan veya ticari amaçlı kurulmuş ve yasal zemine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla kavuşmuş, özel güvenlik örgütleri ile şirketleri, bazı kamu ve özel kurumların kendi bünyelerinde ve kendi personelinden oluşan özel güvenlik örgütleri ya da birimleri anlamına gelmektedir (Filiz,2006). Gönüllü kolluk türü, gönüllü olarak 'polislik' yapan veya polise yardımcı olan kişi ve kuruluşları ifade etmektedir. Ücretsiz olarak güvenlik hizmeti vermek anlamına gelmektedir. Bir çok çağdaş ülkede bu şekilde hizmet veren kişi ve kuruluşlar yasal olarak örgütlenip kurumsallaşmıştır. Örneğin İngiltere'de tamamen gönüllü olarak polisin yanında bulunan 'Special Constabulary' ve bir tür komşuluk kurumu olup mahallenin güvenligi için kurulan 'Neighbourhood Watch' gibi kurumlar vardır (Aydın, 1996, 21;Şafak, 1991, ). Şimdi bütün bu tartışmalara bakarak şu genel ayrım yapılabilir. Kolluk genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kolluk daha çok polis, jandarma ve sahil güvenliği kapsar. Özel kolluk ise kendi içinde devlete ait olanlar ve özel güvenlik olarak ikiye ayrılır. Buradaki kapsam ise devlete veya özel sektöre ait olan özel güvenlik hizmetleri olmaktadır. 4

9 Özel Güvenlik Hizmetlerinin Niteliği Ulusal savunma ve iç güvenlik olarak ikiye ayrılmış olan ülke güvenliği içinde, Türkiye de özel güvenliğin konumuna baktığımızda, genel kolluk dışında, tamamlayıcı/yardımcı kolluk olarak düzenlenmiş olduğunu görmekteyiz (Şafak, 2000a; ). Kaldırılan 2495 sayılı Kanunun 8. maddesinde Özel güvenlik teşkilâtının niteliği: madde 8 - Özel güvenlik teşkilatı, bağlı olduğu kuruluşu bu Kanun hükümleri dairesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu Kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvvetidir şeklinde bir düzenleme yapılmıştı sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 5188 sayılı Kanunun amacını açıklayan 1. maddesinde ise Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir denmekte ve özel güvenliği tamamlayıcı içerikte bir güvenlik hizmeti olarak ele almaktadır 2495 sayılı Kanundaki düzenlemede devletin genel güvenlik önlemlerine ek olarak kamu ve özel kişilere ait her türlü kurum ve kuruluşun güvenliklerinin sağlanabilmesi için 1981 yılında 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik örgütleri kurulduğu belirtilmişti. Özel güvenlik kuruluşlarının genel kolluğa yardımcı olmaları amaçlanmış ve görev ve yetkileri kendi kurumlarının iş ve işyeri alanları ile sınırlandırılmıştır yılında yapılan çalışmalar sonucunda devletçe alınan güvenlik önlemlerine ek olarak kamu veya özel kişilere ait her türlü kurum ve kuruluşun günün koşullarına uygun şekilde güvenliklerinin sağlanabilmesi için bankalar başta olmak üzere kamu veya özel kurum ve kuruluşunda görevlendirilen genel kolluk gücünün yeterli olmaması ve o yıllarda bu yerlerin yoğun bir terör tehdidi altında bulunması nedeni ile özel güvenlik örgütlerinin kurulmasına olanak tanıyan 2495 sayılı Kanun tarihinde yürürlüğe girmişti (Şafak, 2000a: 491). Böylece genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilecek ve eski bekçilik kurumunu daha işlevsel hale getirecek bir düzenleme yapılmaya çalışılmıştır. Bu kanun ile, ulusal ekonomiye ve ülke güvenliğine veya toplum yaşamına önemli ölçüde katkısı bulunan kurum ve kuruluşların kendi coğrafi alanları ile sınırlı kalmak üzere kendi güvenliklerini sağlama olanağı tanınmıştır. Bu kanunla genel kolluğun, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ilgili asayiş görevini azaltmak ve bu yerleri terörün hedefi olmaktan çıkarmak amacıyla düzenlenmiş ve kanunun işlerlik kazanmasıyla da özel güvenlik örgütlerinin sayıları geçen zaman içerisinde artmıştır(filiz,2006). Özel güvenliğin, kolluk birimleri yeri açısından yapılan tartışmalara bakıldığında var olan durumu itibariyle netlik kazanmadığı görünmektedir. Ancak sonuçta özel güvenliğin, kolluk görevi yaptığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Ünsal a (2005) göre: özel güvenlik; yaşam hakkı, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi haklarının saldırıya uğramaması ile görevlidir. Bu sayılanlar kamu düzeni kapsamındadır. Bir başka deyişle vatandaşların sahip olduğu bu hakların çiğnenmesi kamu düzenini bozar. Bu nedenle Ünsal a (2005) göre: özel güvenliğin amacı kamu düzeninin korunmasıdır. Amaç açısından bakıldığında özel güvenlik etkinlikleri kolluk etkinliği olarak görülmelidir. Kaldırılan 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun un 8. maddesinde, özel güvenlik örgütü, bir özel kolluk kuvveti olarak tanımlanmıştı sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun da, özel güvenliğin kolluk olduğuna ilişkin açık bir hüküm yer almamakla birlikte genel kolluğu tamamlayıcı görev ve yetkilerle donatmaktadır. Ünsal a (2005) göre: 5188 sayılı Kanunun 7. maddesinde özel güvenlik görevlilerine tanıdığı yetkiler hukuk düzeninin herkese tanıdığı hakların sayılmasından ibarettir demektedir. Ancak burada kanun özellikle bu yetkileri görev olarak vermektedir. Özel güvenlik bir kolluk hizmeti ise ve ne tür bir kolluk hizmeti olduğu konusunda bir tanım yapmak gerekirse, genel olarak özel güvenliğin özel yönetsel kolluk ve yardımcı/tamamlayıcı olduğu yönünde bir görüş egemendir (Gülcü, 2004: 6; Şafak, 1991: ; Yaşar, 1996: 22-42; Dündar, 1988: 15-18; Aydın, 1996: 15-22, Filiz, 2006). Gülcü (2004: 6)http://www.gusod.com/makale2.htm - _ftn3 Özel Güvenlik tanımlamasındaki Özel in genelin (general) zıddı değil, kamusalın (publical) zıddı, (private) anlamında özel olduğunu, bu nedenle özel güvenliğin yönetsel bir kolluk türü olamayacağını ileri sürmektedir. Bunun gibi Özay (1999: 501), bankaların kendilerine özgü güvenlik personeli bulundurabilmesi nden söz ederken, özel güvenliğin kamuya ait olmadığını, yönetsel nitelik taşımadığını, dolayısıyla ifade etmektedir. Gözübüyük ve Tan (1998: 485), kolluk yetkisinin özel kişilere devri ifadesiyle aynı görüşü 5

10 dile getirmektedirler. Ancak Ünsal ın (2005) bu yaklaşımı, yönetim hukukundaki kolluk yetkisinin devredilemezliği ilkesine aykırılık veya ayrıklık oluşturmakta olduğunu, Gözübüyük ve Tan a (1998: 485) göre, böyle bir devir işine yönetsel düzenlemelerin izin vermesinin koşul olduğunu, Gülcü nün (2004: 6-7) ise bu gelişmeyi kıta Avrupası sistemine aykırı bir Anglo-Sakson etkisi olarak değerlendirmekte olduğunu görmekteyiz. Gözler (2003: 435) farklı bir yorumda bulunmakta ve özel güvenlik tanımlamasındaki özel kamusal olmayan anlamındadır. Fakat kaldırılan 2495 sayılı Kanunun getirdiği düzenlemeye göre özel güvenlik örgütleri ve görevli personeli gerçek anlamda özel değildir. Özel güvenlik örgütü personelinin ücreti ilgili kurum tarafından ödense ve kadroları memur, işçi, geçici işçi ve geçici görevli olsa da, bu konu dışında geri kalan bütün durumlarda görev ve yetkilerinde, ceza hukuku karşısında memur sayılmaktadırlar. Ayrıca bu örgütler ile özel güvenlik şirketleri ve çalışanları, kamunun denetim ve sorumluluğunda hizmet vermektedir. Bu nedenle bazı kuruluşların güvenliklerinin 2495 sayılı Kanun uyarınca özel güvenlik örgütlerince sağlanması kolluk yetkisinin devri niteliğinde bir şey değildir - _ftn6 (Gözler, 2003: 435). Gözler'e göre Özel Güvenlik deki Özel sadece personelin ücret ve sosyal haklarının devlet tarafından değil, güvenliklerini sağladıkları kurum veya kuruluşlarca karşılanmasından ibarettir. Özel sadece finansman bakımındandır (Gözler, 2003: 435http://www.gusod.com/makale2.htm - _ftn7). Özel Güvenlik Kuruluşlarının Görev Alanları Devletçe alınan güvenlik önlemlerine ek olarak kamu veya özel kişilere ait her türlü kurum ve kuruluşun günün koşullarına uygun şekilde güvenliklerinin sağlanabilmesi için bankalar başta olmak üzere kamu veya özel kurum ve kuruluşunda görevlendirilen genel kolluk gücünün yeterli olmaması ve artan suç oranları karşısında, ilk kez özel güvenlik örgütlerinin kurulmasına olanak tanıyan 2495 sayılı Kanun tarihinde yürürlüğe girmişti (Şafak, 2000a: 483). Böylece kanunun çıkarılış amacı ile özel güvenliğin genel olarak görev yerleri belirtilmiş ve genel bir alan olarak devletin korumakta yetersiz kaldığı yerlerin güvenliğinin sağlanması, özel güvenliğe bırakılması doğrultusunda bir tanım sınırı çizilmiş görünmektedir. İkinci olarak yapılabilecek yorum, güvenlik hizmetlerinin ortaya çıkardığı ekonomik pastadan özel şirketlerin pay alma çabasına girmeleridir, denebilir. Bu konuda yerli ve yabancı sermaye, devletin yetişemediği alanlardaki güvenlik boşluğunu, hizmet kesiminde oluşmuş bir pazar fırsatı olarak değerlendirmek istemesi olarak düşünülebilir sayılı Kanunun çıkarılmasından önce ortaya çıkan güvenlik hizmeti veren şirketlerin varlığı bunun kanıtı olarak görülebilir (Filiz,2006). Ancak her iki durumda da sonuç değişmemekte, hem devlet hem özel sektör güvenlik hizmetinin ticari bir hizmet kapsamına alınmasını olumlu karşılamakta ve kanun koyucu tarafından çıkarılan 5188 sayılı Kanun da bu durumu teyit etmekte ve yasal zemini hazırlamış bulunmaktadır sayılı Kanun kaldırılan 2495 sayılı Kanun gibi özel güvenliğin görev yapabileceği yerleri tek bir maddede saymak yerine kanunun değişik yerlerine serpiştirmiş ve daha çok görev yerlerini ilgili komisyon kararına bırakmış görünmektedir. Kanunda getirilen yeniliklerden birisi de kişilerin güvenlik hizmeti satın alabilmesini ve açık alanlarda özel güvenliğin görevlendirilebilmesini olanaklı hale getirmesidir (Filiz,2006) sayılı Kanunun 3. maddesinde: Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir denmektedir. 6

11 Kişilerin korunması, kurum ve kuruluşların korunması, toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler, para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil haller, özel güvenliğin görevlendirilebileceği alanlar olarak 5188 sayılı Kanunun 3. maddesinde sıralanmaktadır. Ayrıca 5188 sayılı Kanunun 6. maddesinde ek önlemler olarak yapılan düzenlemeler şöyledir: Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Denmekte ve özel güvenliğin görev alabileceği alanlar bu maddede de sıralanmaktadır. Bu 6. maddede de (5188 sayılı Kanun) havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler, özel güvenliğin görevlendirilebileceği yerler olarak gösterilmektedir. Bunlara ilave olarak 5188 sayılı Kanunun 7. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri düzenlenirken görev yerleri sayılmaya devam edilmektedir: a. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. b. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. c. Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. d. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Burada yapılan düzenleme diğer maddelerin tekrarını yapmaktadır. Ancak ek olarak cenaze ve düğün törenleri ile tabi afet durumlarını eklemektedir. Bu maddede yapılan düzenlemeye dayanılarak bu gibi durumlarda da özel güvenlik görevlendirilebileceği vurgulanmaktadır sayılı yasanın 8. maddesinde silah bulundurma ve taşıma yetkisi düzenlenirken: Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar denmekte ve silahlı özel güvenliğin görevlendirilemeyeceği yerleri tek tek sıralamaktadır. Bu yerlerde ancak silahsız güvenlik hizmeti verilebileceği hükmü getirilmiştir. Özel güvenliğin görev yapabileceği yerlerin kaldırılan 2495 sayılı Kanunda 1 ve 2. maddede düzenlenmesine karşın 5188 sayılı Kanunda çeşitli maddelerde ele alındığı görülmektedir (2006). Bununla birlikte özel güvenliğin görev ve yetki alanındaki sınırlamalarına baktığımızda özel güvenlik örgütünün görev alanı, 2495 sayılı Kanunda kurumunun yerleşim alanı ile sınırlandırılmıştı. Özel güvenlik örgütünün görev alanı, ilgili kuruluşun etkinlik alanıydı. Gerektiğinde bu alan, görevin devamlılığı ve amacı dikkate alınarak, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından genişletilebiliyor veya daraltılabiliyordu (2495/ Madde 11 -Değişik: 2/7/ /6 md.). Özel güvenlik kuruluşlarının görev alanı nedir? Açıklayınız. Kuruluşun etkinlik alanı dışında görevlendirdiği ve kaldırılan 2495 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyet arz eden unsurları da görev alanı içinde mütalaa edilir ve bunların korunması için özel güvenlik örgütü çalışanı görevlendirilebilir (kaldırılan 2495/ Madde 11 -Değişik: 2/7/ /6 md.) hükmü vardı. Yeni 5188 sayılı Kanun da 7

12 aynı kuralı devam ettirmektedir sayılı Kanunun 9. maddesinde yapılan görev alanı ile ilgili düzenleme şöyledir: Bu görevliler 7nci maddede (özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin düzenlendiği madde) sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir. Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir (5188 sayılı Kanun madde 9). Bu düzenlemelerden anlaşıldığı üzere Türkiye deki güvenlik yapılanması içinde özel güvenlik tamamlayıcı kolluk görevini yerine getirdiği için hem 2495 hem de 5188 sayılı Kanunlardaki düzenleme ile görev ve yetkileri genel kolluk olay yerine gelinceye kadar ve daha sonrasında da genel kolluğa yardımcı olarak sınırlı tutulmuştur sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikte özel güvenlik Komisyonunun görevleri sayılırken, yönetmeliğin 6. madde, (e) fıkrasında Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek, (f) fıkrasında para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da kamuya açık yerlerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu özgürlüklerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak, yetki ve görevleri düzenlendi. Bu düzenleme ile daha esnek bir dizge kabul edilmiş, gerektiğinde hem görev alanı hem de görevleri ile ilgili belirleyici, genişletici ve sınırlandırıcı karar alma yetkisi özel güvenlik komisyonuna verilmiştir sayılı Kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikle özel güvenliğin görev yapabileceği yerler genişletilmiş ve görevli yetkili olduğu görev alanlarının genişletilip daraltılması ilgilinin istemi ve komisyonun kararına bırakılmıştır (Filiz, 2006). VERİMLİLİK İLKESİ İnsanın yaşamını verimli geçirip geçirmemesi önemli bir konudur. Çünkü verimli yaşama, verimli iş yapma, verimli mal ve hizmet üretme, verimli yönetim gerçekleştirme, verimli planlama gibi temel konular bir insanın kendi özel yaşamından başlayarak daireler halinde insanın en uzak ilişkide olduğu alanlara kadar yayılan faaliyetler yumağıdır. Verimlilik, amaçlanan hedeflere ulaşılırken en az girdiyle en üst seviyede ürün elde edilmesidir. Verimlilik, hedeflenen mal ve hizmetlerin üretilmesinde eldeki kaynakların yer ve zaman açısından mükemmel planlanmasını gerçekleştirerek en rasyonel yol ve yöntemlerle en ideal sonuçların elde edilmesini amaçlar. Verimlilik, çok genel bir bakış açısıyla, bir mal veya hizmet üretmek amacıyla ortaya konan çıktılar ile bu çıktıyı sağlamak için kullanılan girdilerin ilişkisi olarak belirtilmekte ve çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların (insan, para ve fiziksel kaynaklar) etkin kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Propokenko, 1987). Aslında verimlilik düşünüldüğü alana göre değişmektedir. Ancak günümüzün modern dünyasında daha çok ekonomik alanla ilgili olarak tanımlar verilmekte ve verimlilik, üretim sürecindeki işlevlerin gerçekleştirilmesinde en az girdi ile en fazla çıktının elde edilmesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Buna ilave olarak verimlilik konusu, yaşamın her kesitinde kullanılabilecek bir kavramdır. İnsanın yaşamını verimli geçirmesinden bütün özel ve kamu kuruluşlarının en verimli şekilde çalışmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Ancak verimliliğin başarılmasının amaçlandığı birim veya organizasyonlarda, verimliliğin başarılması ve ölçülmesi değişik unsurlara bağlı olabilir. Çünkü her zaman ekonomik anlamda verimlilik olamaz. Diğer bir ifadeyle en az girdi ile en fazla çıktının elde edilmesi ideali sadece ekonomik anlamda uygulanırsa çoğu özel güvenlik şirketi için yararlı olmaz. Dolayısıyla bazen eldeki imkanlarla en fazla mal veya hizmetin üretilmesi söz konusu olabilir. 8

13 Genel anlamda verimlilik ölçümleri bazı genel ölçütlerle veya unsurlara göre yapılabilir (Propokenko, 1987: 7). Bunlar kısaca şöyle sayılabilir: Amaçların gerçekleşme derecesi. Yararlı çıktı sağlamak için kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığı hususu. Gerçekleşen hizmetin gerçekleşmesi mümkün olanla karşılaştırılması. Verimlilik performansının zaman içinde gerçekleşme durumu. Bunların hepsi çok da kolay ölçülebilen hususlar olmamasına rağmen yine de verimli hizmet üretmede önemli rol oynayıp ne yapılıp yapılmadığını ortaya koyabilirler. Verimlilik giriş bölümünde belirtildiği gibi bir insanın günlük yaşamından başlamak üzere bütün kurum ve kuruluşlara kadar her gerçek kişi ve organizasyon için çok önem arz etmektedir. Bunun anlamı modern dünyada özellikle her türlü mal ve hizmetin üretilip sunulmasında verimlilik yönetiminin başarılması, ülkelerin refah seviyelerinin yükseltilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bunun en temel nedeni dünyada ağır rekabetin olması ve bu rekabette en ucuza en iyiyi üretenin oyunu kazanmasıdır. Böylece dünyadaki toplam üretimin çoğuna sahip olanlar dünyadaki genel konjonktürde de söz sahibi olacaklardır. Bu anlamda bir ülkede her alanda verimliliğin sağlanması ve israfın önlenmesi (ki bu eldeki kaynakların en iyi şekilde kullanılması anlamına gelecektir) ülkenin gelişmesinde en önemli koşulun yerine getirildiği ve böylece genel refahın başarılmasının daha da kolaylaşacağı bir ortamı sonuç verebilecektir. Özellikle israf ve verimsizliğin had safhaya çıktığı günümüzde verimliliğin başarılması daha da ayrı bir önem kazanmıştır. Verimliliği başarma amacı ve düşüncesi, insana ve topluma saygıdan başka bir şey değildir. Verimlilik bugün yönetim alanındaki belki de en önemli konudur. Bir kamu veya özel kurumda verimliliğin sağlanması için performans ölçülmesinin gerekliliğinin altında bazı gerekçeler yatmaktadır. Diğer bir ifadeyle çalışanların yaptığı çalışmalardaki verimliliğin ve etkililiğin ölçülüp değerlendirilmesinin bazı köklü nedenleri vardır. Kural olarak her kamu kuruluşu ve kamu personeli topluma karşı üç şey için sorumludur (Çevik, 2012: 235): a. Kendilerine verilen parasal kaynakların kurallara uygun ve görüş birliğine varılan hizmetler için harcanıp harcanmadığından, b. Kaynakların verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığından, c. Ve amaçlanan sonuçlara endeksli çalışmanın yapılıp yapılmadığından sorumludur. Hizmet ve malların üretimi için kurumların sahip olduğu paraların nasıl harcandığı aslında göreceli olsa da önemli bir sorundur. Çünkü bu eldeki parasal kaynakların, personelin ve fiziki imkanların özel güvenlik birimlerinin performanslarının ölçülmesi açısından nasıl kullanılıp kullanılmadığı önemli bir noktadır. Diğer taraftan kaynakların istenilen amaçlar için verimli kullanılıp kullanılmadığı sağlanan hizmetlerin değerini veya çıktılarını ölçen bir parametreyi gerektirebilir. Diğer bir ifadeyle çıktılar ile girdiler arasındaki verimlilik ilişkisi önemli bir sorundur. yınız. Hizmetlerin sunulmasında verimlilik ilkesi niçin önemlidir? Açıkla- VERİMLİLİK AYRIMLARI Yukarıdan beri görüldüğü gibi verimliliğin başarılması ve ölçülmesi oldukça zordur. Eğer uygulamada verimlilik kavramı sadece ölçülebilir bir verimliliğe indirgenirse, içinden çıkılmaz bir kavram haline gelir. Sadece ölçülebilir verimliliğe odaklanma istenilmeyen üç sonuç doğurur : birincisi maliyetler genelde ürün ve sonuçlardan daha kolay ölçülebildiği için, verimlilik tasarrufa dönüşür. Para ve insan gücündeki tasarruf, gelişimin (iyileşmenin) tek ölçüsü olur. Böylece verimliliğin araştırılması maliyetlerin düşürülmesinin araştırılması olur. İkinci sonuç şudur: sosyal maliyetleri ölçmek ekonomik maliyetleri ölçmekten daha zor olduğu için, dış sonuçlar genelde göz ardı edilir. Tek tek birimler kendi verimliliğini düşünüp kovalarken, bir bütün olarak içinde bulundukları kurumun veya şirketin verimliliği ikinci plana düşebilir. Üçüncü sonuç ise şudur; ekonomik faydalar sosyal faydalardan daha kolay tespit edilir. Ayrıca 9

14 verimliliği artırma çabaları, daha kolay ölçüme uygun olan biçimlerde performans kriterlerinin yeniden tanımlanmasına götürür. Dolayısıyla artık verimliliği sadece ekonomik teori açısından ele almak bizi doğru sonuçlara götürmeyebilir. Girdilerin en asgari seviyede tutulması çıktıların en optimum seviyede olması sonucu vermeyebilir. Bu noktada bu zorlukları anlamak için şu verimliliklere de bakmak gerekir (Metcalfe and Richards, 1990): teknik ve ekonomik verimlilik; faaliyet ve uyum verimliliği ve son olarak verimlilik ve etkililik. X-Verimlilik, Tahsisli Verimlilik ve Dinamik Verimlilik X-verimlilik en basit anlamıyla en az maliyetle en fazla mal veya hizmetin üretilmesidir. Bu bilinen pür ekonomik temelli verimlilik tanımıdır. Tahsisli verimlilik ise üretilen mal ve hizmetin hitap edeceği kesime göre yapılmasını ifade eder. Diğer bir ifade ile bir hizmete bir yerde ne kadar talep varsa ve bu talep kimlerden geliyorsa ona göre bu hizmetin sunulması anlamına gelir. Dolayısıyla X-verimlilik ilkesine ilaveten bir şirket veya kurum için tahsisli verimlilik ilkesi ayrı bir öneme sahiptir. Dinamik verimlilik ise kamu açısından ülkedeki genel büyüme özel sektör için ilgili şirket veya holdingin büyüme seviyesindeki artıştır. Bu üçünün birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunların tersi ise X verimsizlik, tahsisli verimsizlik ve dinamik verimsizlik olmaktadır. Ekonomik Verimlilik-Teknik Verimlilik Ekonomik verimlilik (X verimlilik), girdilerin maliyetini çıktı değerlerine göre ölçerken, teknik verimlilik, fiziksel çıktılarla ilgili olarak kaynak girdilerinin fiziksel kullanımını ölçmektedir. Bu iki verimlilik arasında farklar ortaya çıkabilir. En ileri teknolojiye sahip gelişmiş malzemeler, çok maliyetli olabilir. Ancak günümüzün kamu veya özel kurumlarında artık ekonomik verimlilik öne çıkmaktadır. Dolayısıyla maliyet hesapları yapılmayan hizmet standartları artık gündemden düşmektedir. İleri teknolojik ancak pahalı ve lüks teknik malzemeler yerine daha fazla ekonomik anlamda verimli fiziksel kaynakların kullanılması öne çıkmıştır. Maliyet bilinci ve parasal değer en düşük maliyetli çözümler için temel ilkeler haline gelmektedir. Faaliyet Verimliliği ve Uyum Verimliliği Yukarıdaki ilk verimlilik ayrımı X-verimlilik, tahsisli verimlilik ve dinamik verimlilik şeklinde verilmişti. Bu sıralamanın (verimlilik hiyerarşisinin) daha da genişletilmesi diğer bir verimlilik ayrımı olan faaliyet ve uyum verimliliğine götürür (Metcalfe and Richards, 1990). Bu ayrım verimlilik kavramını, daha çok yönetimdeki iyileşmelerle ilişkilendirir. Faaliyet verimliliği, dinamik ve değişken teşkilatlarda örgütsel olarak uzun dönemli düşünme ve planların yapılmasını gerektirirken ve performans kriterlerinin ortaya konmasını, işlemlerin standartlaştırılmasını, net hedeflerin belirlenmesini gerektirirken, uyum verimliliği esnekliğin artırılmasını kapsamaktadır. Uyum verimliliği, değişimin ilk sinyallerini veren yapılanmaların yaratılması ve bilgi akışını artırarak desteklenir. Faaliyet verimliliği, istikrarlı (değişmeyen) çevrelerde örgütlerin uzman yapılarda uzun dönemli yatırım ve planlarla tasarlanmasında görülürken, uyum verimliliği değişen çevrelerde, değiştirmenin kolay olduğu geçici yapıların daha uygun olacağı durumlarda işe yarayacaktır. Ancak bir kamu kurumu veya özel şirketin uzun dönemli faaliyet planlaması yapması daha önemlidir ve bu anlamda faaliyet verimliliğine daha çok önem verilmektedir. ETKİLİLİK İLKESİ Verimlilik çeşitlerini belirterek kısaca açıklayınız? Etkililik, en basit anlamıyla istenilen ve planlanan amaçların başarılması derecesini ifade eder. Ancak yeni teorik açıklamalar bu klasik bakıştan farklılaşmaktadır. Kamu güvenlik kurumlarında, hedeflerin tespiti zor, yine hedefler çatışma halinde ve değişime maruz olurken (Metcalfe ve Richards, 1990), diğer yandan özel güvenlik birimlerinde temel amaç ve hedef kâr olmakla beraber iyi bir güvenlik hizmeti sunmak olduğundan buradaki tanımlama daha kolay olmaktadır. Dolayısıyla kamu yöneticisi için muğlâklık, çatışma ve istikrarsızlıkla etkin mücadele etmek, bir kenara bırakılamayacak kadar önemli 10

15 stratejik görevler iken özel güvenlik yöneticisi bu noktada daha rahat bir imkâna sahiptir. Verimlilik ve etkililik ilkeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında rasyonel modelin etkililiği verimliliğin önüne geçirmesi uygulamada aynı olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü verimlilik ile etkililik arasında yakınlık olup birçok alanda birbirine geçişler olabilmektedir. Örneğin verimliliği artırma çabaları, hedeflerin netleştirilmesini veya yeniden tanımlanmasına götürebilir. Diğer bir ifadeyle verimlilik amaçlanırken etkililik konusu da halledilmiş olur. Ancak ortalama bir yol olarak zorluklara rağmen, etkililiği değerlendirmek ve verimliliği artırmak için bir temel oluşturacak hedeflerin netleştirilmesi ve birbirine uyumlu olması için her türlü çaba gösterilmelidir. ÖZEL GÜVENLİK KORUMA, ARAMA VE KONTROL İLE FİZİKİ GÜVENLİK HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK İLKELERİNİN UIYGULANMASI Özel güvenlik birimleri sundukları güvenlik hizmeti açısından bulunduğu yerlerdeki genel kolluk ve iç güvenlik birimlerine alternatif değildirler. Ancak sunulan hizmet güvenlik olunca bu alternatifi olmayan en önemli kamu kuruluşlarından biridir. Verimlilik ve etkililik ilkeleri açısından özel sektör ile kamu sektörü arasuında fark vardır. Bölümün başından beri vurgulandığı gibi devlete ait genel kolluk birimleri için her iki ilke önemli olmasına rağmen çoğu zaman ekonomik bir kavram olan verimlilik ilkesi etkililik ilkesine göre ikinci plana düşebilir. Çünkü çoğu zaman genel kolluk hizmetlerinde ekonomik boyuttan ziyade amaçların başarılması ve ne maliyette olursa olsun ilgili hizmetin sunulması önemlidir. Bu nedenle amaçların başarılması derecesini ifade eden etkililik ilkesi genel kolluk birimlerinde daha önemlidir. Diğer yandan başlıca amacı kâr etmek olan özel güvenlik kuruluşları için bu ilkelerden verimlilik daha ön plana çıkmakta ancak genel kolluk gelene kadar gerçekleştirilmesi zorunlu olan güvenlik hizmetlerinde de etkililik öne çıkmaktadır. Bu yönüyle bu kitabın amacına uygun olarak yukarıdaki bölümlerde teorik olarak tartışılan verimlşilik ve etkililik kavramları özel güvenlik hizmetleri kapsamı içinde koruma hizmetleri, nokta nöbeti hizmetleri, arama ve kontrol hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri bağlamında sırasıyla ele alınacaktır. Bu kitabın ikinci bölümünde detaylı ele alındığı gibi özel güvenlik koruma hizmetleri sunulan binalar, tesisler ve kişiler başta terör saldırıları olmak üzere, hırsızlık, yağma, kundaklama, adam kaçırma ve cinayet gibi farklı suçların hedefinde olabilirler. Bu yönüyle bina, tesis ve kişilerin koruma planları yapılırken iki açı dikkate alınmaktadır: önleyici koruma faaliyetleri ve bir olay olduğunda yapılacak koruma faaliyetleri. Bu konular kitabın ikinci ve diğer bölümlerinde detaylı ele alındığından burada tekrar detaya girilmeyecek ancak koruma hizmetlerinin verimli ve etkili sunulması konusunda dikkat edilmesi gerekenler söylenecektir. Bilindiği gibi koruma hizmetlerinde yer ve kişi koruması önem kazanmaktadır. Yer olarak bina, tesis, park ve diğer yerler sayılrken, kişi olarak şirketin üst yöneticileri, gelen misafirler vb. belli durum ve zamanlarda yakın korunması gereken kişiler sayılabilir. Buraların ve kişilerin korunmasıyla ilgili olarak verimli ve etkili hizmet sunulması için öncelikli olarak koruma hizmetine duyulan ihtiyacın analizi iyi yapılmalıdır. Bu noktada ihtiyacın boyutları istihdam edilecek güvenlik görevlisi, zaman, araç-gereç ve mevcut durum analizi ortaya konmalıdır. Bu hizmetlerin maliyeti yukarıda sayılan husular ışığında hesaplanmalıdır. Dolayısıyla kullanılacak araç-gereç miktarı, güvenlik görevlisi sayısı, zaman etüdü ve diğer hususlar ortaya çıkacaktır. Asıl çalışma bundan sonra yapılacak maliyet analizinde gerçekleştirilmelidir. Yapılacak koruma hizmetleri ile ilgili tablo ortaya çıkınca istihdam edilecek asgari ve azami güvenlik miktarı belirlenmelidir. Buırada normal rutin zamanlarda bu koruma hizmetlerini yapabilecek en az sayı veya miktar belirlenirken diğer yandan olağanüstü durumlarda (toplantı, konferans, ani beklenmedik olaylar sonucu ihtiyacın artması gibi) istihdam edilecek güvenlik görevlisi ve ihtiyaç duyulan araç-gereç miktarı önceden düşünülmelidir. Burada temel amaç maliyetleri mümkün olan seviyede tutarak en fazla hizmetin üretilmesidir. Verimlilik ilkesi dediğimiz bu durum normal zamanlarda başarılabilirken diğer olağanüstü beklenilmeyen durumlarda ihtiyaç duyulan daha fazla miktar ve sayı için verimlilik ilkesi geçerli olmayıp bu durumlarda etkililik ilkesi esas olmaktadır. Çünkü böyle durumlarda özel güvenlik bile olsa en azından genel kolluk gelene kadar alınacak önlemlerde maliyet analizi yapılamaz. 11

16 Dolayısıyla özel güvenlik koruma hizmetleri sunulurken personel, araç-gereç, yer ve zaman analizleri iyi yapılarak ihtiyaç miktarları asgari ve azami belirlenmelidir. Böylece çoğu zaman başarı ve kalite bu analizlerin iyi yapıldığı durumlarda gelecektir. Özel güvenlik şirketinin hizmet sattığı kurum veya şirket, hem çalışanlarına hem de bina-tesislerine sağlanan özel güvenlik hizmetinden memnun kalacaktır. Müşteri memnuniyeti başarılı hizmet sunumu ve süreklilik açısından önemli bir göstergedir. Sonuç olarak özel güvenlik koruma hizmetleri özellikle önleyicilik yönüyle önemli sayılabilecek hizmetler olup verimlilik açısından (ekonomik maliyet analizi açısından) planlanıp sunulabilecek hizmetlerdir. Ancak istisnai durumlarda verimlilik ilkesinden ziyade etkililik (amaçların başarılması) önem kazanabilir. Özel güvcenlik yöneticisinin bunu göz önüne alması gerekir. Yine kitabın özellikle ikinci bölümünde olmak üzere diğer bölümlerinde de ele alındığı gibi kontrol noktası; koruma ve güvenlik hizmeti sunulan bina ve tesisler ile cenaze ve düğün törenleri, festival, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerin yapıldığı açık ve kapalı alanların ana girişlerinde oluşturulan güvenlik denetimi yapılan yerlerdir. Kontrol noktaları kamu kurumlarında olduğu gibi özel sektör kuruluşlarının girişinde de geneli itibariyle olmaktadır. Burada iki yöntemle kontrol hizmeti sunulmaktadır. Bir tanesi güvenlik görevlisi marifetiyle ve diğeri teknik donanım araçlarıyla yapılan kontrol hizmetidir. Amaç binanın, tesisin veya organizasyonun (maç, konferans, düğün eğlence, konser vb) güvenliğine gelebilecek tehditleri öncen bertaraf etmek ve caydırmaktır. Buralarda iyi bir çalışmayla istihdam edilecek görevli sayısı ile teknolojik araçlar ihtiyaca göre belirlenmelidir. Yapılacak işin veya girişi kontrol altında tutulacak bina veya tesise gelen gidenin hesabı iyi yapılmalıdır. Gereğinden fazla veya eksik belirlenecek sayı ve miktarlar ya israfa ya da hizmette zafiyete neden olacaktır. Bu nedenle detaylandırılmış bir çalışma sonucu ihtiyaç duyulan hizmetin miktarı, maliyeti ve diğer hususlar hesap edilerek optimal vrimlilik veren sonuçlar elde edilebilir. Özellikle kontrol edilecek üçüncü kişilerin memnuniyet derecesi de bu hizmetlerin verimli ve etkili sunulmasında önemlidir. Diğer yandan yine diğer bölümlerde anlatıldığı özel güvenlik hizmetlerinin önemli bir parçası olan fiziki güvenlik önlemleri durumsal suç önleme yaklaşımında ön plana çıkan bir önlemler paketidir. Fiziki güvenlik önlemleri yoluyla önleyici hizmet sunmak, belirli suçlarla ilgili ortak risk ve zorluklar ile suç işleme niyetinde olanların yakalanma imkanını artırmak, suç sonrası elde edilmesi düşünülen kazancı azaltmak ve bu şekilde hedef alınan suçlar için elverişli olabilecek bütün fırsatları en aza indirmek amacını taşıyan bir önleyici güvenlik yaklaşımıdır (Clarke, 1995). Burada özellikle insan dışı fiziki önlemlerle yapılan koruma ve kontrol hizmetlerinde sağlanacak tasarruf şirketin verimliliğini artıracaktır. Bunlar arasında geçiş kontrolü tedbirleri (Duvar, tel örgü ve kule), aydınlatma, kilit sistemleri, turnike geçiş sistemleri, güvenlik kameraları, alarm sistemleri, kartlı giriş-çıkış kontrol sistemleri, ikaz levhaları ve kapanlar sayılabilir. Bu araç-gereçler maliyeti yüksek teknolojileri de içerebilmektedir. Amaç eğer daha iyi koruma ve kontrol hizmeti vermek ise bunu sağlayacak miktarda araç-gerecin kullanılması şarttır. Çünkü bazen tasarruf yapmak için kısıtlanan kaynaklar kaliteli hizmetin sunulmasını engellerse o zaman verimliliğin çok anlamı kalmayacaktır. İhtiyaç duyulan hizmet ile bunu karşılayacak araç-gereç miktarı çok iyi planlanmalıdır. Konu sadece ekonomik boyutta ele alınıp kar maksimizasyonuna indirgenirse ne verimli hizmet olur ne de etkili hizmet olur. Bu yönüyle fiziki güvenlik önlemlerinden ekonomik maliyet öne çıkacağı için özel güvenlik şirketleri açısından bir tuzak olabilir. Burada hizmeti alacak müşterinin de memnuniyeti göz önüne alınarak analizin detaylı ortaya konması gerekecektir. Sonuç olarak özel güvenlik hizmetlerinde olağan ve normal durum ve süreçte verimlilik ilkesi öne çıkarken istisinai olağanüstü durumlarda etkililik ilkesi öne çıkmakadır. Özel güvenlik şirketleri denge gözetmeli gerektiğinde sunulan hizmetin niteliğinden dolayı maliyet nedeniyle kamu düzeninin sağlanmasında yapacağı katkıdan çekinmemelidir. ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİNDE VE PERSONELİNDE VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK ÖLÇÜLMESİ Verimlilik noktasında genelde bir kamu veya özel sektör kuruluşunda birimlerin ve personlin ne kadar amaçları başarıp başarmadığı, ne yapıp-yapmadığı kadar, içinde bulundukları kuruluşun toplam olarak ne 12

17 yapıp yapmadığı verimlilik ölçümü yoluyla görülebilir. Çünkü bir özel güvenlik şirketinin elindeki her türlü insan, mali ve fiziksel kaynakların belli periyotlar sonunda elde edilen özel güvenlik hizmetiyle karşılaştırıldığında ortaya çıkacak durum hem personel hakkında hem de ilgili birim hakkında fikir verebilecektir. Dolayısıyla kontrolsüz yönetim, motive edilmemiş personel, yaşamından mutlu olmayan insanlarla sunulan özel güvenlik hizmeti bir süre sonra bu hizmeti sunan şirketin sonunu getirecektir. Verimlilik açısından en önemli konu olan özel güvenlik birimlerinin örgütsel performanslarının artırılması ve verimliliğin başarılması ele alınacaktır. Örgütsel performans ve verimlilik ölçümü kaynakların ekonomik kullanımı, verimlilik randımanı, hizmeti dağıtım verimliliği, etkililik ve müşteri memnuniyeti gibi ölçütlere göre yapılabilir. Ekonomik olarak en basit şekliyle bir özel güvenlik şirketinin performansının ölçülmesi belli bir dönem içerisinde ne kadar paranın o şirket tarafından kullanıldığına bakılması şeklinde gerçekleşmektedir. Parasal kaynakların ne kadar ekonomik kullanıldığı ve girdilerin maliyeti önemlidir. Yukarıda ısrarla anlatıldığı gibi verimlilik randımanı çıktıların üretilmesinin maliyeti ile ilgilidir. Harcanan para ile elde edilen çıktılar arasında bağlantı kurma çabasıdır. Bir şirketin elindeki para ile elde edilen hizmet çıktıları arasında orantı kurulur ve özel güvenlik kuruluşunun ne kadar para karşılığında ne kadar hizmet ürettiğine bakılır. Örneğin fiziki güvenlik önlemleri için harcanan para karşılığında ne kadar hizmet elde edilmiştir. Böylece harcanan para ile elde edilen çıktılar arasında karşılaştırma dikkatle değerlendirilmelidir. Verimlilik ölçümlerinden bir tanesi benzer kurum veya şirketlerle kıyaslayarak ölçülebilir. Bu yöntem zor olsa da benzer diğer özel güvenlik şirketleriyle hizmet kalitesi, maliyet analizi vd. hususlar açısından karşılaştırarak ne kadar verimli ve etkili olduğu görülebilir. Diğer bir ölçme aracı hizmette etkililik olabilir. Etkililik aslında sunulan hizmetin ürettiği sonuç ve çevreye yaptığı etkidir. Bu yönüyle çıktılardan farklıdır. İki çeşit sonuçtan söz edilebilir. Birisi durumdaki değişiklik, diğeri ise davranışta değişikliktir. Özel güvenlik hizmetinin amacı kişilerin ya da binatesislerin korunmasıdır. Bu noktada belli bir zaman dilimi içinde korunan kişi veya binaların maruz kaldığı güvenlik sorunlardaki azalmalar veya artmalar verilen hizmetin sonuçlarıyla ilgili ipucu vermektedir. Ayrıca vatandaş ve müşteri memnuniyeti açısından da bir özel güvenlik şirketinin performansı ölçülebilir. Özellikle hizmetin sunulduğu bina ve yerlede yapılacak anketlerle ve görüşmelerle hizmetlerden memnuniyetleri ölçülebilir. Buradaki ölçüm için hazırlanan ankette hizmeti sunan personelin davranışı, hizmetin kalitesi, ortamın temizliği ve benzeri konular sorulabilir. Örneğin bir kontrol noktasının veya özel güvenlik görevlilerinin hitap ettiği kurum çalışanlarına ve gelen vatandaşlara bağımsız kuruluşlarca anketler uygulanarak memnuniyet ölçülür ve başarı seviyesi dolayısıyla verimlilik seviyesi elde edilebilir. Son olarak bütün bu ölçümlerin gerçekleştirilmesi için özel güvcenlik kuruluşunun hem kendisini hem de çalışanlarının performansını ölçüp değerlendirebilecek bir performans yönetim sistemi geliştirilmeleri gerekmektedir. Böylece verimliliğin ve etkililiğin sağlanmasına alınacak mesafe daha da artacak ve sonuçta başarı beraberinde gelecektir. SONUÇ Özel güvenlik hizmetleri son yıllarda inanılmaz büyümüştür. Son dönemlere kadar devletin tek başına paylaşmadan sunmakla yükümlü olduğu güvenlik hizmeti sınırlı bir şekilde özel güvenlik şirketleri tarafından artık sunulmaya başlamıştır. Kendi tekelinde buluna yetkisinden kısmi de olsa vazgeçen devlet özel güvenlik hizmetlerini kamu düzenine katkısı açısından sürekli denetlemektedir. Böylece her ne kadar özel güvenlik hizmetleri özel sektör tarafından sunulsa da kamu hizmeti niteliği devam etmektedir. Özel güvenlik hizmetleri bu yönüyle devlete bir alternatif değil tam tersi tamamlayıcı bir parçadır. Özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ve etkililik ilkeleri hem özel sektör hem de kamu yönetimi için başarılması -en azından mümkün olduğu kadarıyla- mutlak zorunlu olan bir konudur. Özel sektörde verimliliğin başarılmaması organizasyonu iflasa götürür ve zararları çevreye kısmi olsa da şirketin sahiplerine zararları tam olur. Dolayısıyla özel güvenlik hizmetlerinde hem memnuniyetin artması hem de kaliteli hizmet sunumu için konu sadece ekonomik boyutta ele alınmamalı aynı zamanda amaçların başarılması olarak ifade edilen etkililik ilkesi de göz önünde tutulmalıdır. 13

18 Özet Bölüm Türkiye deki özel güvenlik hizmetlerinin kolluk yapılanması içindeki yerini göstererek başlamıştır. Devlet son dönemlerde özel güvenlik şirketlerine izin vererek sınırlı da olsa güvenlik alanında yetkilerini paylaşmaya başlamıştır. Genel kolluk olan polis, jandarma ve sahil güvenlik ve bunlara eklenebilecek gümrük ve orman muhafaza gibi kuruluşlar esas kolluk faaliyetlerinden sorumludurlar. Özel kolluk ise kendi içinde devlete ait olanlar ve bunların dışındakiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu bölüm daha çok devlete veya özel sektöre bağlı olup olmamasından ziyade özel güvenlik birimlerinin yerini ve görevini belirleyip özel güvenlik hizmetlerinde verimlilik ve etkililik ilkelerinin nasıl kulanılabileceği konusunu ele almıştır. Verimlilik ilkesi maliyet analiziyle ilgili olup ekonomik içerikli bir kavramdır. Bu yönüyle eldeki imkânlarla en fazla hizmet çıktısı amaçlanmaktadır. Daha öz ifadeyle girdilerin çıktıları oranıyla ilgilidir. Etkililik ise daha çok amaçların başarılmasıyla ilgili bir kavramdır. Ekonomik maliyet analizinin ötesinden amaçlanan hedeflere varma derecesini ölçmeyi amaçlar. Dolayısıyla verimlilik ekonomik maliyet odaklı iken etkililik amaçların başarılmasıyla ilgilidir. Bu iki ilke bazen birlikte uygulanabilirken bazen de sadece biri kullanılabilmektedir. Özel güvenlik hizmetlerinde verimli ve etkili bir yönetim gerçekleştirmek için hem birimin hem de çalışanların performansını ölçecek bir performans yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Verimlilik ve etkililik ilkelerinin uygulanması yapılacak hizmetin ve ihtiyacın iyi analiz edilmesiyle başarılabilir. İyi bir analizden sonra ihtiyaç duyulan görevli sayısı ile araç-gereç miktarları özel güvenlik koruma, nokta nöbeti, fiziki güvenlik önlemleri hizmetlerinde başarılı olunmasının yolunu açacaktır. Özel güvenlik birimlerinin ve çalışanlarının verimlilik ve etkililik ölçümleri girdi-çıktı analizi yoluyla, diğer benzer kurumlarla kıyaslanarak, hizmeti alan müşteri ve kişilerin memnuniyetleri araştırılarak yapılabilir. 14

19 Kendimizi Sınayalım 1. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk yetkisine sahip kurum değildir? a. Polis b. Jandarma c. Belediye zabıtası d. Gümrük Muhafaza e. Orman Muhafaza (orman koruma ve orman suçları konusunda) 2. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluk arasındaki farkı en iyi özetler? a. Genel kolluk suç önleme ve suç takibi konusunda tam yetkili ve görevli iken özel kolluk sadece önleme amaçlı genel kolluğa yardımcı olmaktadır. b. Genel kolluk suç önleme ve suç takibi konusunda tam yetkili ve görevli iken özel kolluk da tam yetkili ve görevlidir. c. Özel kolluk genel kolluğa yardımcı bir birimdir. d. Özel kolluk genel kolluğa göre belli alanlarda daha güçlüdür. e. Genel kolluk özel kolluğa göre daha genel konulara bakar. 3. Aşağidakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin temel özelliğidir? a. Özel şirketlere ait olması b. Özel sektöre ait olması c. Genel kolluk yetkisine haiz olması d. Görev alanının sınırlı ve kısıtlı olması e. Görevli olmadığı yerde müdahale edebilmesi 4. Özel güvenlik şirketi nasıl bir kolluktur? a. Stratejik bir kolluk b. Ticari özel kolluk c. Kamu özel kolluğu d. Gizli genel kolluk e. Fahri kolluk 5. Aşağıdakilerden hangisi verimlilik ilkesini özetler? a. Amaçların başarılmasıdır. b. Kaliteli olmaktır. c. İyi yönetmektir. d. Çıktıların girdilere oranıdır. e. Detaylı analiz yapmaktır. 6. Aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur? a. Özel güvenlik hizmetlerinde etkililik ilkesi önceliklidir. b. Özel güvenlik hizmetlerinde hem verimlilik hem de etkililik ilkeleri aynı oranda önemlidir. c. Özel güvenlik hizmetlerinde hem verimlilik hem de etkililik ilkeleri birlikte uygulanmak zorundadır. d. Özel güvenlik hizmetlerinde hem verimlilik hem de etkililik ilkeleri aynı anda uygulanamaz. e. Özel güvenlik hizmetlerinde genel itibariyle verimlilik ilkesi etkililik ilkesinden önce gelir. 7. Aşağıdakilerden hangisi verimlilik çeşitlerinden değildir? a. Faaliyet verimliliği b. Başarı verimliliği c. Teknik verimlilik d. X verimlilik e. Tahsisli verimlilik 8. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin performanslarının ölçülmesi yöntemi değildir? a. İhtiyaç analizi yapma b. Benzer kuruluşlarla kıyaslama c. Memnuniyet araştırması yapma d. Maliyet analizi yaparak verimliliği saptama e. Amaçlara ulaşma derecesini belirleme 15

20 9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetinde verimli ve etkili yönetim için olmazsa olmaz şarttır? a. Çevre analizi b. Plan analizi c. Uyum analizi d. Mevcut ihtiyaç durumu analizi e. Başarı analizi 10. Özel güvenlik hizmetlerinden memnuniyet araştırması aşağıdakilerden hangi kesimlere yapılır? I. Hizmeti alan ilgili müşteri kuruluş II. Hizmetten etkilenen vatandaş grubu III. Hizmeti sunan görevliler IV. Genel kolluk çalışanlarına a. I ve III b. I ve IV c. II ve IV d. III ve IV e. I ve II Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. c Yanıtınız yanlış ise Türkiye de Genel ve Özel Kolluk Ayırımı başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 2. a Yanıtınız yanlış ise Türkiye de Genel ve Özel Kolluk Ayırımı başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 3. d Yanıtınız yanlış ise Özel Güvenlik Kuruluşlarının Görev Alanları başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 4. b Yanıtınız yanlış ise Türkiye de Genel ve Özel Kolluk Ayırımı başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 5. d Yanıtınız yanlış ise Verimlilik İlkesi başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 6. e Yanıtınız yanlış ise Özel Güvenlik Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkililik başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 7. b Yanıtınız yanlış ise Verimlilik Ayrımları başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 8. a Yanıtınız yanlış ise Özel Güvenlik Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkililik Ölçüm Yöntemleri başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 9. d Yanıtınız yanlış ise Özel Güvenlik Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkililik başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 10. e Yanıtınız yanlış ise Özel Güvenlik Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkililik Ölçüm Yöntemleri başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz. 16

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir. GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma;

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ Kolluğun Amacı: Kamu Düzeni (Gözler s. 578), Kamu Düzeni kavramını Klasik Anlayış ve Modern Anlayış olarak ikiye ayırmıştır. Klasik Anlayış ı o kamu güvenliği,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA

Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA Suç istatistiklerinin de gösterdiği üzere günümüzde güvenlik önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kamu tarafından karşılanan güvenlik hizmetlerinin özel

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 5188 Kanun Kabul Tarihi: 10/06/2004 Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25504 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme hakkına sahip değiliz. Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Maliyetleri Hizmet Kalitesi ve Müşterinin Kalite Algısı Kalite Yönetim Sistemi KALİTE MALİYETLERİ Kalite maliyetleri meydana gelebilecek hataları

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 8843 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Yasası 5188 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55 I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMİ VE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMİ VE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMİ VE YÖNETİMİ Halil İbrahim MİL * ÖZ Özel güvenlik, genel kolluğa tamamlayıcı ve sadece kendi görev alanındaki yetkileriyle sınırlı bir özel kolluk birimidir. Dünyada olduğu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 26/6/2004 Sayı:25504 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Spor Tesis İşletmelerinde Yönetim Süreci Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, organizasyon, yöneltme,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Sağlık Hizmetlerinde

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

MEKATRONİĞE GİRİŞ (EEP251)

MEKATRONİĞE GİRİŞ (EEP251) MEKATRONİĞE GİRİŞ (EEP251) Yazar: Yrd.Doç.Dr. Durmuş KARAYEL S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı