QMRA TEST CİHAZI İLE TÜM SİSTEM TARAMA VE NLS VE MORA BİOREZONANS CİHAZI İLE YAPILAN SİSTEMİK BİOOPTİMİZASYON TERAPİSİ ÖRNEK CHECK-UP RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "QMRA TEST CİHAZI İLE TÜM SİSTEM TARAMA VE NLS VE MORA BİOREZONANS CİHAZI İLE YAPILAN SİSTEMİK BİOOPTİMİZASYON TERAPİSİ ÖRNEK CHECK-UP RAPORU"

Transkript

1 QMRA TEST CİHAZI İLE TÜM SİSTEM TARAMA VE NLS VE MORA BİOREZONANS CİHAZI İLE YAPILAN SİSTEMİK BİOOPTİMİZASYON TERAPİSİ ÖRNEK CHECK-UP RAPORU ÇOK ÖNEMLİ NOT: Test sonuçları sadece referans içindir; teşhis sonucu değildir. The test results for reference only and not as a diagnostic conclusion.bu tür yardımcı yöntemler henüz deneme aşamasında olup her tür taramalarınızı kapsamlı bir sağlık kuruluşunda yaptırmanız gerekir. 1

2 What is Quantum Resonant Magnetic Analyzer? The human body is the collective body of large number of cells, which are in continuous growth, development, differentiation, regeneration, and death. The cells renew themselves by self-division. There are about 25,000,000 cells dividing in adult human body per second. And the dividing speed of the blood cells is about 100,000,000/s. During the process of dividing and growth, the nucleus and the extranuclear electron, the basic components of the cell with electricity, are making the high- speed movement and changing. In the meanwhile, the electromagnetic waves are radiating outward constantly. The electromagnetic waves stand for the different specific states of human body, such as healthy state, sub-healthy state and disease state. In different states, the corresponding electromagnetic waves are different. Thus, we can check out the human body state if these specific electromagnetic waves are detected. In quantum medical area, the fundamental reason for people suffering disease is that the spinning and the orbiting of the electron have changed, which makes the atoms change, which causes the biological micromolecule change. Therefore, the biological macromolecule changes, gradually, the whole cell starts to change, and ultimately the whole organ change. Since the electron is a charged body, when the spinning and the orbiting of it have changed, the electromagnetic waves inside will change accordingly. The energy of electromagnetic wave variation, which is caused by the different states of dieses and nutrition, is very weak, usually only Ns Gaussian or To Micro-Gauss. The frequency and the energy of the magnetic field are measured by holding the sensor with hand. It is similar to the theory of listening to the radio. There are various wireless waves in the air, but if you want to listen to certain broadcasting station, you should modulate the radio to the same frequency, which causes the resonance, and then, the radio can get the specific radio station. Quantum Resonance is based on this theory as well. What is Quantum Resonant Magnetic Analyzer? 2

3 The Quantum Resonant Magnetic Analyzer is a Hi-tech innovation project, which is related to medical, bioinformatics, electronic engineering, etc. It is based on quantum medical, and scientifically analyzes the human cell s weak magnetic field collected by advanced electronic device. The analyzer can work out the customer s health situation and main problem. According to the checking result, the analyzer can figure out the reasonable treatment recommendation. The quantum resonant magnetic analyzer is the individualized guide of comprehensive healthy consulting and updated healthy sciences, and its characteristics and advantages are comprehensive, noninvasive, practical, simple, quick, economical and easy to popularize. With the deep research and scientific development, the analyzer will make great contributions to human health project, and it has broad developing and applying prospect. KUANTUM REZONANS MANYETİK ANALİZÖR NEDİR? İnsan vücudu, sürekli büyüme, gelişme, farklılaşma, rejenerasyon ve ölüm halinde olan çok sayıda hücrelerden oluşan bir bütündür. Hücreler kendi kendine bölünerek kendini yeniler. Saniyede yetişkin insan vücudunda 25,000,000 bölünen hücre vardır. Ve kan hücrelerinin bölünme hızı yaklaşık 100,000,000 / s.dir. Bölünme ve büyüme sürecinde, çekirdek ve ekstranükleer elektronlar, elektrik ile yüklenerek hücrenin temel bileşenlerinin, yüksek hızlı hareket yapmasına ve değişime yol açar. Bu arada, elektromanyetik dalgalar sürekli dışarı yayılır. Elektromanyetik dalgalar sağlıklı durumda, sınırdasağlıklı durumda ve hastalık durumunda insan vücudunda farklı spesifik değerlerdedir.farklı vücut bölgelerinde de ilgili elektromanyetik dalgalar farklıdır. Bu özel elektromanyetik dalgalar tespit edilirse böylece, insan vücudunun durumunu da kontrol edebilirsiniz. Kuantum tıbbı, insan hastalıklarının asıl temel nedeninin altında biyolojik mikromolekül değişikliğine neden olan atomların spin ve orbitallerindeki değişikliğin yattığını varsayar. Bu nedenle, biyolojik mikromolekül değişikliği, yavaş yavaş, tüm hücreyi değiştirmeye başlar ve sonuçta bütün organların değişimine sebep olur. Hastalık ve özelliklede çevre- beslenme bozukluklarından dolayı farklılaşan elektromanyetik dalga varyasyonları, 3

4 enerji düzeyinin, genellikle Ns Gauss veya Micro-Gauss için farklılaşması sonucunu doğurur.qrma cihazında işte bu çok zayıf frekans ve manyetik alanın enerji düzeyi ellerde tutulan sensörler yolu ile ölçülür. Bu radyoyu cızırtısız dinleme teorisine benzer. Belli bir yayın istasyonunu dinlemek istiyorsanız, size rezonansı/ frekansı belirli bir kanalı seçmek kalır. Kuantum Rezonans de bu teoriye dayanmaktadır. Kuantum Rezonans Manyetik Analizör nedir? Quantum Resonance Magnetic Analyzer kuantum tıbbına dayanmakta ve tıbbi, biyoinformatik, elektronik mühendisliği ile ilgili bir Hi-tech yenilik projesidir. Bilimsel olarak gelişmiş elektronik cihazlar tarafından toplanan insan hücresinin zayıf manyetik alanlarını analiz eder. Analizör danışanın sağlık durumunu ve ana sorununu yaklaşımsal olarak tespit eder ve diğer bilimsel kontrol sonuçlarını da ekleyerek analizörün makul tedavi önerileri therapist/doktora yol gösterir. Kuantum rezonans manyetik analizörü kapsamlı,kullanımı basit, pratik, non-invaziv,, hızlı, ekonomikdir. Her geçen gün.derinleşen araştırma ve bilimsel gelişme ile, bu tip cihazlar insan sağlığı projesine büyük katkı sağlayacaktır, ve giderek gelişen uygulama alanları açacaktır. NLS(Non Lineer System) Nedir?NLS 1940 yıllarda başlayan ileri fiziksel araştırmalar sonucunda geliştirilen çağımızın en ileri teknolojilerindendir. Fiziksel olarak; hücre durumunda meydana gelen elektromanyetik değişimin yarattığı mikropotansiyel değişiminin spektral analizine dayanmaktadır 4

5 NLS Hangi Hastalıkların yaklaşımsal teşhisinde Kullanılır 1- Beyin NLS Taraması: Beyindeki tümoral gelişmeler, iskemik bölgeler, kanlanması yetersiz olan bölgeler, hipertansiyona bağlı değşime uğramış bölgeler, epileptik aktivite bölgeleri, anavrizmalar ve diğer damar genişlemeleri, trombüs oluşumu ve diğer pıhtılaşma artışı ile giden beyin rahatsızlıkları, beyin doku ve hücre kayıpları, hacim kaybı, beyin omurilik sıvı dolaşımı bozuklukları, metabolik hastalıkları cerebral yansımaları, kızmi veya yaygın beyin kanamaları, göz hastalıkları, iç kulak hastalıkları, denge organı rahatsızlıkları 2- Akciğer NLS Taraması: Akciğer tümörleri habis veya selim tümoral oluşumlar, asthmatik ve di,ğer bronş hastalıkları, akciğer dokusunda sigaraya bağlı hasar oranları, akciğer zarlarında biriken maddeler, akciğerin interstisyel hastalıkları, akciğer damar yapıları, akciğer tromboz ve tromboembolizm bulguları, pulmoner hipertansiyon bulguları, 3- Kalp NLS Taraması ( Cardiac Scanning ) : Kalp kasındaki Miyokart infarküsü değişiklikleri, kalp iskemisi bulguları, kalbin elektriki aksındaki sapmalar, sino-atrial ve atrio-ventriküler nodül rahatsızları, kalp ritm bozuklukları, kalp büyümesi ( kardiyomegali ), kalp kapakçık bozuklukları, romatizmal kalp hastalıkları kalp bulguları, hipertansif kalp değişiklikleri 4- Karaciğer NLS Taraması: Karaciğer biliyer sistem bozuklukları, safra kesesi hastalıkları, safra kesesi taşları, karaciğer sirozu, karaciğer tümörleri, karaciğerin selim ve habis tümörleri, karaciğer karsinomları ve adenomlar, karaciğerde alkole bağlı değişiklikler, karaciğer yağlanması, 5- Pankreas NLS Taraması: Şeker hastalığı ( diyabet ) ön belirtileri ve ilerleme derecelendirmeleri, pankreas enzim salgılayan ünitelerindeki değişiklikler, pankras taşları 6- Böbrek NLS Taraması : Böbrek parankimasındaki nefrit, nefroz gibi hastalık belirtileri, böbrek taşları, böbreğin süzme fonsiyon bozuklukları, böbrek tümörleri, selim ve habis böbrek tümörleri, böbrek kanseri 7- İdrar Kesesi NLS Taraması : Özellikle kadınlarda tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarına bağlı mesane değişiklikleri, mesane tümörlerinin ön belirtileri, veziko üreteral reflu ya bağlı mesane değişiklikleri ve üreter dilatasyonları 8- Kadınlarda Yumurtalık ( Ovaryumlar ), Rahim ( Uterus ) ve Tüpler ( Fallop Tüpleri ) Açısından NLS Taramaları: Over kistleri ön belirtileri, çikolata kistleri, dış gebelikler ve dış gebelik sekelleri, yumurtlama bozuklukları, miyom çeşitleri, yumurtalık ve uterus kanserleri, Kollum kanseri ( rahim ağazı kanseri ) 9- Erkeklerde Testisler ve Penis hastalıkları NLS Taraması : Testis tümörleri, varikosel, azospermi, sperm fonksiyon ve haraket bozuklukları, penis erkesiyon bozuklukları, penis kavermöz doku rahatsızlıkları ve sistemik hastalıkları cinsel yansımaları 10 Sistemik Metabolik Hastalıkların NLS Erken tanısı : Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi birçok sistemik hastalığın henüz vücüda yerleşmeden öntanısı NLS ile mümkün olmaktadır. Vücut taramanızı, kapalı yerde kalma korkusu ve yatma mecburiyeti olmadan da yaptırabilirsiniz RUS fizikçilerin, kozmonotların sağlıklarıyla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda geliştirilen ve dünyanın 34 ülkesinde kullanılan NLS (Non Lineer System) artık Türkiye de. Cihaz, genetik yapınıza kadar inerek kalıtsal hastalıklarınızı ortaya çıkarıp size reçete sunmakla kalmıyor, gelecekte karşılaşabileceğiniz hastalıkların listesini de vererek dikkati sağlığınıza çekiyor. MR DA GÖRÜLMEYENLER 5

6 Dünyada Metatron adıyla da bilinen NLS, var olan ve gelecekte oluşma riski yüksek hastalıkları tam olarak tespit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan İpek, Cihazla hastada zaten var olan ve yeni başlayıp birçok görüntüleme cihazında ortaya konulamayacak kanser oluşumlarına dair bilgiler edinilebiliyor diyor. Kanserin ortaya çıkışı, vücutta birtakım yapıları yıkıyor ve başlangıç aşamasında MR ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemleri bu oluşumu gösteremeyebiliyor. NLS ise vücudun tüm dokusunu okuyabilme özelliğiyle kişiye oluşabilecek kanser riskiyle ilgili bilgiler veriyor. Cihazın tanı süresi için dakikanın yeterli olduğu, daha ciddi sağlık sorunları olanlar için ise 45 dakika ile bir saat arasında süre gerektiği belirtiliyor. KAN TAHLİLİ YOK NLS nin hastalığı oluşmadan tespit etmesi hayat kurtarıcı olmasını sağlıyor. Kendisinde bulunan sağlık sorunlarını öğrenmek için check-up yaptırmak isteyen bir kişi, büyük efor harcayarak, kan tahlilleri yaptırmak ve bazı tanı cihazlarına girmek durumunda kalıyor. NLS tüm bu işlemleri çok basite indirgeyerek hastaya yarım saatlik tarama sürecinin sonucunda her tür sorunu göstererek Sizin diyabetiniz var gibi çıkarımlarda bulunuyor ve bunu tüm hastalıklara yönelik olarak yapıyor. Cihazın ortaya çıkardığı sonuçlardan sonra doktorlara düşen tedavi şeklini belirlemek ve gerçekleştirmek oluyor. DETAYLI ARAŞTIRMA Cihaz çalışmaya başladığı andan itibaren vücudun her noktasının kontrolünü yapıyor ve sorun gördüğü organa geri dönerek araştırmasını derinleştiriyor. Örneğin kalp damarlarında bir daralma fark etmesi durumunda o damarı tekrar kontrol ediyor ve oluşan rahatsızlığı en ince ayrıntısına kadar raporlayarak kontrolünü sürdürüyor. BEYİNDEN YAYILAN BİLGİYE ULAŞIYOR NLS, beynin yaymış olduğu non lineer dalgaları bir barkod gibi okuyarak beyinden yayılan bilgiye ulaşıyor. Nasıl ürünlerin barkodlarında bulunan çizgiler okutulduğunda, ürünün ne olduğu ve hangi ülkeden getirildiği görülüyorsa, bu cihaz da beyin dalgaları yoluyla kişinin vücudundaki tüm rahatsızlıkları okuyarak bu yolla bir check-up gerçekleştiriyor. RADYASYON YOK Cihazın en önemli özelliğinin tüm vücuda uygulanması ve hiç radyasyon içermemesi olduğu belirtiliyor. Sistem kontrole giren kişinin sağlık durumunu tüm yönleriyle ortaya çıkarıyor. Görüntüleme araçlarının içinde hareketsiz şekilde yatmak ve kapalı yerde kalma korkusu, çok sayıda hastanın kâbusuyken, NLS hastanın bu sıkıntıyı yaşamasını engelliyor ve kontrolünüz oturduğunuz yerde gerçekleşiyor. GIDA İNTOLERANS TESTİ: Hangi gıdanın bize iyi geldiğini ve hangi gıdanın bize iyi gelmediğini kim söyleyebilir? Bir grupla yediğiniz aynı yemekten kimsenin rahatsız olmadığı ve sadece sizin rahatsız olduğunuz hiç oldu mu? Eğer olduysa bilin ki o yemekteki bir veya birkaç gıdaya in toleransınız var demektir. Yapılan gıda in tolerans testlerinde kan alınıyor ve belli gıda antijenleriyle karşılaştırarak in tolerans olup olmadığı araştırılıyor. Bu yöntemle hem araştırma uzun sürmekte, hem de dolaylı yoldan vücudun tepkisi ölçüldüğü için düşük hassasiyetli olmaktadır. 6

7 7

8 NLS Erken Tanı Detaylı (Check-up cihazı ) Araştırmacıları vücuttaki herhangi bir değişikliği,hatta hücre ve intraselüler seviyede oluaşan hastalıkları vücut dokularının dalga özelliklerindeki değişiklikler yoluyla izleyebilen analogsuz bir inceleme sistemi yarattılar. Doğrusal olmayan analiz sistemleri (NLS) bu yüzyılda mevcut en ileri bilişim teknolojisidir ve modern doğal bilimin en dikkate değer ve avantajlı başarısı olarak kabul edilebilir. Tanı cihazı bir biyolojik nesnenin döner manyetik alanının spektral analizine dayanır. Dünyada tek ve benzersizdir. Uygulamalı Psikofizik Enstitüsü (IPP) de geliştirilen hardware-software sistemi NLS beyin nöronlarının daha önceden ayarlanmış bir biyoelektrik hareketlilik üretmesini sağlar, geri planda bu hareketlilik ile istatistiki dalgalanmalara karşı çok zor belirlenebilen sinyalleri seçerek büyütmek ve içerdikleri bilgiyi izole edip deşifre etmek mümkün olur. 8

9 CHECK UP ANALİZ Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ve ülkemizde uygulanan cihazla vücuda düşük yoğunluklu elektrik sinyali verilerek tüm sistem ve organlardaki işlevsel bozukluklar tespit edilebiliyor. Cihaz,sorunlı olan bölgelerin erken teşhis edilmesinde HEKİMLERE yardımcı oluyor.. Genel Vücut Taraması ile Rusların uzun yıllar üzerinde çalışarak geliştirdikleri akıllı cihaz, vücuttaki (Non-lineer sinyalleri ) beyne yolladığı sinyalleri analiz ederek kromozonlarda ve tüm organları tarayarak hastalıkları açığa çıkarıyor. Vücudun hangi bölgesinde 10 yıl sonra hangi hastalıkların oluşabileceği hakkında ayrıntılı bilgi de veren cihaz, ayrıca hastaya batı ve doğu tıbbının önerdiği ilaçlardan en fazla hangilerinin iyi gelebileceğiyle ilgili de bilgi sunuyor. Bilgisayar modeli doktorlara iç organların 3 boyutlu bir projeksiyonunu da verir. Resmin üzerine yerleştirilen renkli 9

10 işaretler doktorun patolojik proses bölgesini belirlemesini kolaylaştırır. İşaretlerin renk aralıklarıyla organın bilgisayar modeli üzerindeki dağılımlarını kıyaslayarak belirli bir zaman içindeki değişim dinamiklerini kullanarak bu biyolojik yapıların çözülme prosesini tahmin etmek ve teşhis koymak mümkündür. Bir bölgedeki patolojiyi belirlemek için patoloji kaynağı lokalize edilene dek ekranda bilgisayar tarafından yaratılan organın daha derin seviyeleri incelenmelidir. Enstitü araştırmacıları ana tireşimlerin frekansına insan müdahalesi olmadan otomatik olarak ayarlanabilen, organlardaki ve vücut hücrelerindeki kusurları ve patolojileri kendi kendine belirleyip düzeltebilen bu çok etkili cihazı üretmeyi başardılar. Bu bir matrise kayıtlı spesifik olarak ayarlanmış farklı manyetik salınımların birleşimi vasıtasıyla sağlanmıştır. Bu cihazın geliştirilmesindeki temel kavram insan vücudunun harici radyasyona tepki verebilen bir elektromanyetik bilgi sisteminin olduğu hipotezidir de Almanya da R. Folle insan vücudunun akupunktur noktalarını elektriksel olarak test eden bir sistemi keşfettti ve ortaya koydu. Folle nin organların ve sistemlerin enerji potansiyellerinin organın durumunu dolaylı yoldan (ve çoğu zaman hatalı olarak) gösteren biyolojik olarak aktif noktalar (BAP) vasıtasıyla ölçülen elektro-delme tanı metodundan farklı olarak, IPP tarafından geliştirilen NLS metoduyla analiz, organın durum değerlendirmesini incelenen organın radyasyon sinyalinin salınım arttırmasına bağlı olarak invazif olmayan bir tetikleyici sensör kullanarak direkt olarak yapar. Her organ ve her hücrenin bilgisayar hafızasında depolanan, çevre ve organ (dokusu) arasındaki bilgi alışveriş şartlarını temsil eden ve ekranda grafik olarak gösterilebilen kendi özgün titreşimleri vardır. Her patolojik prosesin kendine özgü bir grafiği vardır. Program yaş, cinsiyet ve diğer değişkenleri hesaba alarak gösterilen aşamaları ile birçok patolojik proses grafiği ihtiva eder. Sistem, incelemedeki biyolojik nesnenin frekans özelliklerini okuduktan sonra, spektral benzerlik derecelerini en yakın patolojik proses veya eğilimi elde etmek için sağlıklı veya patolojiden etkilenmiş doku ya da enfeksiyon ajanı ile kıyaslar. Proseslerin benzer olduğu durumlarda, sanal tanı modu her prosesin farklılaştırılmış tanısını yapmaya izin verir. NLS- analizi tarafından sunulan diğer harika bir fırsat da tıbbi testlerdir. Sistem herhangi bir preparasyonun frekans değişimlerini kaydedebilme ve veritabanında halihazırda tutulan binlercesine ekleme gibi eşsiz bir fırsat sunar. Daha sonra sistem, patolijk prosese en yakın spektral özelliklere sahip bir tedavi arar ve en etkin tedaviyi seçer. Klinik semptomların tipik olduğu nadir rastlanan vakalarda bile, NLS tanı metodu kusurun derinliği konusunda ek bilgi görme ve teşhis koyma imkanı verir. Vakaların çoğunda çabuk teşhis ve doğru tedavide başlıca öneme sahiptir. Doğrusal olmayan tanı sistemi hala geliştiriliyor. Metodlar çok hızlı iyileştiriliyor, dolayısyla sistemin versiyonları her 6 ayda bir yenileniyor. Dijital tetik sensörlü yeni sistemlerin kullanılması vasıtasıyla NLS tanılama daha hızlı hale geldiği gibi kalitesi de artıyor. Oldukça aşikardır ki araştırma sonuçlarının 3 boyutlu görselleştirilmesi gibi dinamik metodlar çok yakında uygulamaya konulacaktır. Bilgisayarlı tomografi ve nükleer MR dan farklı olarak NLS analiz yüksek yoğunluk alanları gerektirmez. Bu metod özellikle hücre seviyesinde metobolizma araştırmaları için ümit vaadediyor. NLS metodu yeni teknik icatların sunulmasıyla olduğu kadar yeni uygulamalarla da gelişti. Biyopsi gibi basit cerrrahi müdahaleler uzun zaman ultrason, floroskopi ve bilgisayarlı tomografi yardımıyla yapıldı. Şimdi biyopsi NLS ile de kontrol edilebilir. NLS tanı sistemlerinin maliyeti diğer hardware tanı metodlarınınkinden çok daha düşüktür. Diğer hardware tanı metodları ile kıyaslandığında NLS patolojik anatomik olana en yakın resmi verir. Bu 10

11 en güvenli NLS tanı metodunun hızlı gelişimini sağlar. Veri işleme aygıtı "Biospect-21" "Biospect-21". Bu model anatomik, histolojik ve sitolojik yapı devlet bilgisayar nonlineer analiz ve tahmin yürütmek için tasarlanmıştır. Reçete: Tamamen radyo frekans ekipmanları, yangın-güvenlik gereksinimleri ve elektro-güvenlik gösterilen tüm gereksinimleri eşittir. Technical performance: Teknik performans: picture scanning Jeneratör taşıyıcı frekans / resim tarama ortalama süre Gelen sinyal filtresi + + ) Rezonans odası (Yazma / Okuma) + + Anatomik yapıları % Histolojik sanal modeller % Sitolojik ve genetik yapıları % ,9 HHz/ 20 sec. 4,9 HHz / 20 sn. The apparatus enables: Cihaz aşağıdakileri sağlar: organın derin düzeyleri (anatomik structeres, sitolojik ve genetik yapıları) araştırmak için; insan vücudunun akupunktur noktalarını test etmek için; bazı biyolojik yapıların dağılma sürecine hakim ve üzerindeki değişimin dinamiklerini kullanarak, organ 11

12 bilgisayar modeli üzerindeki işaretleri renk yelpazesi (resmin üzerine yerleştirilir) ve bunların düzenlenmesi karşılaştırarak, prognoz yapmak zaman dönemi. Topikal analizi açısından vücut işlevsel durumu niteliksel bir değerlendirme elde etmek için; vücut etkilemeye kullanılan farklı yöntemlerin etkinliğini ve etkilerini kontrol etmek için; İnsan vücudunun uyarlanabilir yeteneklerini belirlemek için; tedavi sırasında vücudun fonksiyonel durumda değişim dinamiklerinin bir analiz yapmak; fonksiyonel rahatsızlık nidus birincil niteliği ortaya; uzman sistemler kullanarak bir patoloji karakterini tanımlamak için;. Herhangi bir hazırlama frekans dalgalanmaları kayıt. ÖRNEK BİR VAKA: 1 yılı aşkın bir süredir sevgili kızım Melike nin yaşadığı sağlık sorunlarına ne bir çözüm ne de bir teşhis bulamamış olan ben, internette araştırmalar yaparken NLS ile karşılaştım. Doğrusunu söylemek gerekirse o kadar çok doktor ve o kadar çok hastane gezmiştik ki ilk bakışta bu kadar doktorun koyamadığı teşhisi bu cihaz mı koyacak diye düşünmeden edemedim. Sağ kasık bölgesinde başlayan şiddetli ağrılar ve buna her defasında farklı bölgelerde eşlik eden enfeksiyon bizi apandisitten tutunda, FMF tahlillerine kadar taşımıştı. Günlerce hastanede yattı, defalarca serum verildi bu arada kullanılan antibiyotiklerinde haddi hesabı yok tabi. Hem damar yolundan hem de ağızdan kutularca antibiyotik kullandı. Görüntüleme cihazlarında maruz kaldığı radyasyon ve böbrek taramaları esnasında yaşadığı sonda ve sintigrafi tecrübesi de cabası. Hem canım kızımın hem de benim bu süreçte bütün sinir sistemimiz laçka olmuştu artık. 12

13 Doktorların yapacağı son çare laporoskopik yöntemle karından o bölgeye girip ne var ne yok bakmaktı. Üniversite sınavlarına hazırlandığı bu dönemde artık son çare olarak gördüğümüz bu yöntemi sınav sonrasına bırakmıştık. İşte tam bu haldeyken internette yaptığım araştırmalar neticesinde böyle bir cihazın varlığından haberdar oldum. Hiç bir yan etkisi olmadığı yönündeki geri bildirimlerden sonra da bir randevu alarak, Melike yi aldığım gibi merkeze doğru yola çıktık. Küçük bir merkez olmasına rağmen insana son derece güven veren bu merkezde önce NLS cihazı nedir? Sonuçlar ne kadar güvenilir? NLS cihazlarını her doktor okuyabilir mi? Gibi ön bilgilendirme yapıldı. Daha sonra da Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan İpek in yanına geçtik. Doktor beyle yaptığımız kısa bir ön görüşmeden sonra Melike cihaza girdi. Uygulama son derece basit aslında başınıza yerleştirilen kulaklık benzeri bir cihaz sayesinde NLS, beynin yaymış olduğu non lineer dalgaları bir barkot gibi okuyarak beyinden yayılan bilgiye ulaşıyor. Nasıl ürünlerin barkotlarında bulunan çizgiler okutulduğunda, ürünün ne olduğu ve hangi ülkeden getirildiği görülüyorsa, bu cihaz da beyin dalgaları yoluyla kişinin vücudundaki tüm rahatsızlıkları okuyarak bu yolla bir check-up gerçekleştiriyor. Beynimizin keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir mucize olduğuna her zaman inanmış olan benim içinde cihazın çalışma prensibi son derece mantıklıydı. RUS fizikçilerin, kozmonotların sağlıklarıyla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda geliştirilen ve dünyanın 34 ülkesinde kullanılan NLS (Non Lineer System) cihaz, genetik yapınıza kadar inerek kalıtsal hastalıklarınızı ortaya çıkarıp size reçete sunabiliyormuş ve ilerde oluşabilecek rahatsızlıklarınız içinde erken uyarı sistemi gibi bir şey aslında. Dünyada bilinen ismi Metatron Türkiye de ise NLS olarak adlandırılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kenan İpek, Cihazla hastada zaten var olan ve yeni başlayıp birçok görüntüleme cihazında ortaya konulamayacak kanser oluşumlarına dair bilgiler edinilebiliyor dedi. Kanserin ortaya çıkışı, vücutta birtakım yapıları yıkıyor ve başlangıç aşamasında MR ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemleri bu oluşumu gösteremeyebiliyormuş. NLS ise vücudun tüm dokusunu okuyabilme özelliğiyle kişiye oluşabilecek kanser riskiyle ilgili bilgiler veriyormuş. Kanserle yaşadığım tecrübeyi pek çoğunuz yakından biliyorsunuz. Doktor bey in bu bilgilendirmelerinden sonra Dünyaya erken mi geldim acaba diye bir kez daha üzüldüm. Gelişen teknoloji ve insan beyni bugün insanlığa çok daha farklı şanslar sunuyor. 13

14 Benim için önemli noktalardan biriside Melike nin defalarca girdiği görüntüleme cihazlarında maruz kaldığı radyasyondu. O yüzden de doktorlar tekrar MR yada tomografi dediklerinde sinir sistemim alt üst oluyordu. Cihazı bu yüzden epeyce araştırdım. Hiç radyasyon içermemesi bana göre en büyük artılarından birisi. İşlem ortalama 30 dk. civarında sürüyor. Hiç bir yan etkisi yok. Vücudunuza batırılan iğneler yok. Radyasyon yok. Konuşup soru sorabiliyorsunuz. Hamileler içinde hiç bir yan etkisi ve zararı yokmuş. Sadece yayılan çift sinyal nedeniyle doğru teşhiste sıkıntıya sebep olabiliyormuş. Sonuçta içerde başka bir can daha var. Tek kuralı varmış ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz tutmayacaksınız. İşlem sona erdikten sonra heyecanla doktorumuzun geri bildirimlerini beklemeye başladık. İşleme başlamadan önceki sohbetimiz esnasında kendisine akut apandisit ve FMF şüphelerinden bahsetmiştim. Kendiside bir Genel Cerrah olduğu için FMF şüphesinde genellikle apandisit riskini devre dışı bırakmak için apandistin alındığını söylemişti. Bir taraftan da Melike nin kullandığı tonlarca antibiyotik sebebiyle apandisitin akut apandisite dönüşmüş olabileceği yönünde de şüpheleri vardı. Oysa cihazdan dönen geri bildirimler tamamen farklı bir adresi işaret etmişti ki açıkçasını söylemek gerekirse bu benim en başından beri şüphelendiğim fakat kasıktaki spesifik ağrıyla bir türlü bütünleştiremediğim bir sonuçtu. Melike nin bağışıklık sisteminin son derece zayıf olduğu ve bu yüzden de sık sık farklı sebeplerle rahatsızlandığını tüm bunlarla birliktede apandis etrafındaki lenf bezlerinin enfeksiyonlarla birlikte şişip ağrıya sebep olduğunu söyledi. Başlangıçta bende operasyonu ve laporoskopiyi düşünmüştüm fakat bu çocuğun apandisit sorunu yok, FMF kesinlikle değil dedi. Bu sonuca sevinsek mi üzülsek mi bilemedim. Çünkü bağışıklık sisteminiz yoksa bu dünyada tamamen tesadüf eseri yaşıyorsunuz demektir. Bundan sonra daha zorlu bir süreç bizi bekliyor maalesef ki. Bebekliğinden beri son derece gürbüz gözükmesine rağmen çok sık hastalanan tabir yerindeyse rüzgâr esse bademcikleri şişen bir çocuktu Melike. Pek çok çocuk gibi bir sürü sebze ve meyveye da hayır demiştir hep. Anne baba olanlar bilirler özellikle yemek konusunda çocuklara bir şeyleri kabul ettirmek yada yaptırmak oldukça zordur. Doktor bundan sonra beslenmesine son derece dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bol bol spor yaparak vücudunun oksijen seviyesini arttırmalı kas dokularının güçlenmesini sağlamalıymışız. 14

15 ÇOK ÖNEMLİ NOT: Test sonuçları sadece referans içindir; teşhis sonucu değildir. The test results for reference only and not as a diagnostic conclusion.bu tür yardımcı yöntemler henüz deneme aşamasında olup her tür taramalarınızı kapsamlı bir sağlık kuruluşunda yaptırmanız gerekir. 1.(Kardiyovasküler ve Serebrovasküler) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Kan Viskozitesi Kolesterol Kristali Kandaki Yağ Vasküler Direnç Vasküler Elastisite Miyokardiyal kan talep Miyokardiyal Kan Perfüzyon Miktarı Miyokardiyal Oksijen Tüketimi Kan Atım Miktarı Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri 67,321 66,805 1,299 1,602 1,505 0,674 5,084 5,292 1,197 Sol Ventrikül Atma ,939 Test Sonucu 15

16 Empedansı Sol Ventrikül Efektif Pompalama Gücü Koroner Arter Elastikiyeti Koroner Perfüzyon Basıncı Beyin Kan Damarı Elastisitesi Beyin Dokusu Kan Akımı Durumu ,874 1,56 10,487 1,814 11,152 Referans Standardı: Normal(-) Orta Derece Anormal(++) Hafif Anormal(+) Son derece Anormal(+++) 2.(Gastrointestinal Fonksiyon) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri Test Sonucu Pepsin Salgılama Katsayısı ,795 Gastrik Peristalsis Fonksiyon Katsayısı ,359 Gastrik Absorpsiyon Fonksiyon Katsayısı ,791 İnce Bağırsak Peristalsis Fonksiyon Katsayısı ,756 İnce Bağırsak Absorpsiyon Fonksiyon Katsayısı ,594 3.Karaciğer(Liver Function) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 16

17 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Protein Metabolizması Enerji Üretim Fonksiyonu Detoksifikasyon Fonksiyon Safra Salgılama Fonksiyonu Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri 101, , , ,659 Karaciğer Yağ İçeriği ,544 Test Sonucu 4.(Kalın Bağırsak Fonksiyonu) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri Test Sonucu Kalın bağırsak peristaltizm fonksiyon katsayısı ,331 Kolon emilim katsayısı ,81 Bağırsak bakterileri katsayısı ,827 İntraluminal basınç katsayısı ,948 Referans Standardı: Normal(-) Orta Derece Anormal(++) Hafif Anormal(+) Son derece Anormal(+++) 5.(Safra Kesesi Fonksiyonu) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 17

18 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Serum Globülin (A/G) Total Bilirubin (TBIL) Alkalen Fosfataz (ALP) Serum Toplam Safra Asidi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri , , , ,756 Bilirubin (DBIL) ,541 Test Sonucu 6.(Pankreas Fonksiyon) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri İnsülin ,45 Pankreatik Polipeptid (PP) ,685 Glükagon ,629 Test Sonucu 7.(Böbrek Fonksiyonu) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri Test Sonucu 18

19 Ürobilinojen Endeksi Ürik Asit Endeks Kan üre nitrojeni(bun) Endeksi Proteinüri Endeksi ,624 2,066 6,685 5,095 Referans Standardı: Normal(-) Orta Derece Anormal(++) Hafif Anormal(+) Son derece 8. Akciğer (AC Function) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri Vital Kapasite ,526 Toplam Akciğer Kapasites Havayolu Direnci RAM Arteriyel Oksijen İçeriğ PaCO , ,424 18,03 Test Sonucu 9.(Beyin Sinir) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları 19

20 Test Maddesi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri Test Sonucu Beyin Dokusu Kan Akımı Durumu ,343 Serebral Arteriyoskleroz ,543 Kraniyal Sinirin Fonksiyonel Durumu ,485 Duygu endeksi ,356 Hafıza Endeksi(ZS) ,518 Referans Standardı: Normal(-) Orta Derece Anormal(++) Hafif Anormal(+) Son derece Anormal(+++) 10.(Kemik Hastalığı) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Normal Aralık Gerçek Ölçüm Değeri Lomber Fiber çıkıntılı Boyut No Direction No Direction Omuz Kası Yapışma Derecesi < u 0.2 u 0,13 Kol ve Bacaklar Sirkülasyon Limiti + + Bağ Dokunun Yaşı 10%-40% 40% 11.(Kemik Mineral Yoğunluğu) Analiz Rapor Kartı Adı: Seks: Bay Yaşı: 34 Aktüel Test Sonuçları Test Maddesi Normal Aralık Aktüel Ölçüm Değeri Osteoklast Katsayısı ,952 Test Sonucu 20

KAPALI TAM ENDOSKOPİK

KAPALI TAM ENDOSKOPİK Kadınlarda KALP KRİZİ belirtileri 15 Rutin kalp kontrolü hayatınızı kurtarabilir! 16 SARI NOKTA gözünüzü kör etmesin 10 GÖZLERİNİZE CHECK-UP 11 İşitme kaybında bu testin önemi büyük! BERA 08 Medicine Hospital

Detaylı

Uluslararası Anadolu Sagğlık Federasyonu

Uluslararası Anadolu Sagğlık Federasyonu Uluslararası Anadolu Sagğlık Federasyonu International Anatolian Health Federation OCAK 2013 Röportaj Bülent Arınç Sigara ve sağlığımız Hastalar iyileşmek ister... Sevgili hastam Doç. Dr. Tuncay Delibaşı

Detaylı

SAĞLIK&MAGAZİN. AlzhImer nedir, ne değildir? True And False Facts Of Alzheımer. Sinüzit tedavisinde. yenilikler Latest Reforms In Sınusıtıs Treatment

SAĞLIK&MAGAZİN. AlzhImer nedir, ne değildir? True And False Facts Of Alzheımer. Sinüzit tedavisinde. yenilikler Latest Reforms In Sınusıtıs Treatment Health & MagazIne SAĞLIK&MAGAZİN SAYI / ISSUE: 2 AlzhImer nedir, ne değildir? True And False Facts Of Alzheımer Sinüzit tedavisinde EN SON yenilikler Latest Reforms In Sınusıtıs Treatment Her bağış, yeni

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. 2014 / 1. SAYI Soğuk algınlığı sandığınız şey menenjit olabilir! Diyet ürün kilo aldırmaz fikri, kilo aldiriyor 8 12 20 22 48 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Tıp Bayram ını kutladı Dikkat! Bu belirtiler kansere

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

İRENBE nin ücretsiz sağlık dergisidir.

İRENBE nin ücretsiz sağlık dergisidir. 4 İRENBE nin ücretsiz sağlık dergisidir. İRENBE DERGİ SAYI 21-22 YAZ - SONBAHAR 2008 ÖZEL İrenbe KadIn HastalIklarI ve Doğum Dal Merkezİ - TÜp Bebek Merkezİ NİN HAZIRLADIĞI BİR DERGİDİR. www.irenbe.com

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN Mart / Nisan / Mayıs 2012 Yıl: 8 / Sayı 69 Memorial Sağlık Grubu tarafından sizin için hazırlanmıştır, alabilirsiniz. BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN ORGANLARINIZ BAŞKA HASTALARA UMUT OLSUN 16 cm lik Miyomlardan

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi.

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi. Teknolojiyi Tecrübeyle Buluşturduk Sayı 7 Ocak-Mart 2010 Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Dermatoloji (Kontakt Dermatit) Plastik Cerrahi (Liposuction) Üroloji (Greenlight Prostat Tedavisi) Kadın Doğum

Detaylı

Yıl : 5 Sayı : 25 Eylül - Ekim 2014

Yıl : 5 Sayı : 25 Eylül - Ekim 2014 Laboratuvar ve Sağlık Gazetesidir Yıl : 5 Sayı : 25 Eylül - Ekim 2014 Istanbul Fuar Merkezi www.chemshoweurasia.com Fuar Ana Sponsoru Organizatör +90 212 324 00 00 sales@artkim.com.tr Neler oluyor hayatta?

Detaylı

DAHA GÜZEL OLACAKSINIZ

DAHA GÜZEL OLACAKSINIZ Medicine Hospital da, 10 yıl sonra sağlığına kavuştu 15 HAMİLELER DİKKAT Her hamile kadının farkında olması gereken risk faktörleri 04 SAÇ EKİMİnin sağlığınıza etkileri 15 SORULARLA BY-PASS 100 bebekten

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

Gribe karşı nasıl beslenmeli?

Gribe karşı nasıl beslenmeli? Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 00-0 Eğitim Yılı Açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ın katılımlarıyla hastanemizde gerçekleştirildi Bakan Akdağ: Ankara Numune Hastanesi nde artık

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK.

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK. Tüp bebekte başarının sırrı Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr Recai Pabuçcu, daha önce tüp bebek uygulamasında başarı sağlayamayan hastaların en çok merak ettikleri soruları

Detaylı

İstanbul da Sağlık okurları

İstanbul da Sağlık okurları PROF. DR. ALİ İHSAN DOKUCU Değerli İstanbul da Sağlık okurları 2012 yılı sağlık yönetiminde yapısal değişimin yaşandığı ve yönetim felsefesinin tamamen değiştiği bir yıl oldu. Söz konusu yenilikler çerçevesinde,

Detaylı

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin...

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... içindekiler 03 05 09 RÖPORTAJ DAHİLİYE Gökhan Özoğuz baba oldu... Dengesiz hava sizi hasta etmesin BASINDA KADIKÖYŞİFA 13 KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... 2013:BİZİMŞİFA DERGİSİ

Detaylı