T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yılı Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yılı Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu"

Transkript

1 T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2017 Yılı Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mart

2 SUNUŞ 26 Kasım 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5.Maddesi gereğince Namık Kemal Üniversitesi Senatosunun 09/03/2017 tarihli ve /2017/02 sayılı toplantısında aldığı 20 sayılı karar doğrultusunda düzenlenen yönerge kabul edilmiş olup, 8 farklı proje tipi yer almaktadır. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde, öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri, Sempozyum düzenleme projeleri ile yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık için hazırlanan tez projeleri ve diğer proje tekliflerinin değerlendirilmesi (DPT,TÜBİTAK, KALKINMA BAKANLIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ, SANTEZ, TAGEM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, ve DİĞER HİBE PROGRAMLARI gibi) projelere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Birimimizle ilgili bilgileri içeren bu rapor hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğru ve güvenilir verilere dayanılarak hazırlanmış olup, değerlendirmeler objektif olarak yapılmıştır. Saygılarımla Prof. Dr. M.İhsan SOYSAL Rektör Yardımcısı 2

3 GENEL BİLGİLER Namık Kemal Üniversitesi öğretim elemanlarından öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yöneticiliğini yaptığı, aşağıdaki türden proje önerilerini değerlendirir. 1-Genel Amaçlı Projeler (GAP) 2-Tez Projeleri 3-Üniversite - Özel Sektör, Sanayi Katılımlı, İşbirliği Projeleri 4-Güdümlü ve Çok Disiplinli Araştırma Projeleri 5-Alt Yapı Geliştirme Projeleri 6-Ulusal Destekli Araştırma Projeleri 7-Sempozyum Düzenleme Projeleri 8-Sanatta Yeterlilik Projeleri Türlerin de projeler desteklenmektedir. 3

4 A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemizin araştırma alt yapısının oluşturulması için bilgiye ulaşmada yeterli Mali desteğin sağlanarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirip, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak, katma değere sahip projelerin patente dönüşmesini destekleyip, araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığa ulaşmasını sağlamaktır. Vizyon Ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan yaygınlaştıran, Sinerji oluşturan ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversite içinde lider bir birim olmak. 4

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 1) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur. 2) Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur. 3) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur. 4) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar. 5) Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler ve Namık Kemal Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve araştırmacılara duyurur. 6) Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini Danışma Kuruluna ve / veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. 7) Tez projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar. Gerekli gördüğü tez projesi önerilerini Proje Ön Değerlendirme ve / veya hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir. 8) Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir. 9)Proje yürütücülerinden gelen ek süre, para aktarımı ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar. 10) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir. 11) Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir, Ülkemiz ve Namık Kemal Üniversitesi bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur. 12) BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenler ve yürütür, projelerle ilgili duyuruları hazırlar ve yazışmaları yapar, komisyon toplantıları için gündemi hazırlar. 13) Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar, o Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü nün verdiği diğer görevleri yerine getirir. 5

6 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Görev ve Sorumlulukları 1) Birimin program ve faaliyetlerini yönetmelik, yönerge ve Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, 2) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı görevi başında bulunmadığı zamanlarda, komisyon başkanlığına vekalet etmek, 3) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak, 4) Bilimsel Araştırma Projeleri komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak, 5) Bilimsel Araştırma Projeleri komisyon toplantılarında raportörlük yapmak, 6) Birim ve Bilimsel Araştırma Projeleri komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 7) Rektörün konuyla ilgili görevlendirdiği Rektör Yardımcısına Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonu ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak. 6

7 C-Örgüt Yapısı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon leri KOMİSYON Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL Prof.Dr. Nilda TURGUT Prof.Dr. Murat ÇETİN Prof.Dr. Fatih KONUKÇU Prof.Dr. Gürsel DİNÇ Prof.Dr. Melihat TÜZÜN Prof.Dr. Serbülent YILDIRIM Doç.Dr. Can ÜNAL Doç.Dr. Emrah İsmail ÇEVİK Yrd.Doç.Dr. Osman KARA Yrd.Doç.Dr. Yasin DURAN Komisyon Başkanı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Organizasyon Prof.Dr. M.İhsan SOYSAL Rektör Yardımcısı Komisyon Başkanı Dilek KARADAĞ Harcama Yetkilisi Birim Koordinatörü 7

8 Şeması BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ORGANİZASYON ŞEMASI KOMİSYON BAŞKANI BAP KOMİSYONU BİRİM KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KABUL İZLEME VE SONUÇ PROJE MALZEME ALIMLARI İLE İLGİLİ SÜREÇLERİN İZLENMESİ VE TEMİNİ D-Yönetim Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimdir. 8

9 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenen Projeler 2017 yılında 53 proje desteklenmiş olup, proje dağılımı şöyledir; Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden desteklenen projeler 53 adet ,35 destek sağlanmıştır yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu bütçesinden desteklenen projelerin alanlara göre dağılımı Tablo: 1 de görülmektedir. Tablo 1: Projelerin Alanlara Göre Proje sayı ve Bütçe Dağılımı BÖLÜMÜ PROJE ADEDİ BÜTÇE SAĞLIK BİLİMLERİ ,65 FEN BİLİMLERİ ,75 SOSYAL BİLİMLERİ ,96 EĞİTİM BİLİMLERİ - TOPLAM , ,00 BÜTÇE , , , , , ,00 0, ,65 0, ,96 SAĞLIK BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÜTÇE 9

10 PROJE PROJE SAĞLIK BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 2: Birimlere Göre Proje Sayı ve Bütçeleri 2017 YILI BİRİMLERE GÖRE PROJE SAYILARI VE BÜTÇELERİ BİRİMİ ADET BÜTÇE Rektörlük ,96 Ziraat Fak ,68 Çorlu Müh.Fak ,66 Güzel Sanatlar Fak. 0 0,00 Tıp Fak ,80 Veteriner Fak ,62 Fen-Edebiyat Fak ,82 İktisadi, İdari Bilimler Fak ,04 Teknik Bilimler MYO. 0 0,00 Sağlık Yüksekokulu ,58 Sosyal Bilimler MYO ,20 TOPLAM ,36 10

11 , , , , ,00 0,00 BÜTÇE BÜTÇE TÜBİTAK 2017 Yılında TÜBİTAK tarafından destekli Fen Bilimleri kaynaklı 6 adet, ve Sağlık Bilimleri kaynaklı 1 adet olmak üzere toplam 7 adet proje kabul edilmiş olup, proje süreçleri ve bütçeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Projelerin Alanlara Göre Proje Sayı ve Bütçe Dağılımı Fen Bilimleri ,00 Sağlık Bilimleri ,00 Sosyal Bilimleri 0 0,00 Eğitim Bilimleri 0 0,00 TOPLAM ,00 11

12 Birimlere Göre TÜBĠTAK Proje Sayıları ve Bütçeleri Sayı Bütçe Ziraat Fak ,00 Veteriner Fak ,00 Tıp Fak ,00 Fen Edebiyat Fak ,00" Mühendislik Fak ,00" Toplam ,00 Diğer Proje Sayıları ve Bütçeleri Sayı Bütçe AB Projeleri ,50 TL Toplam , YILI ÖNCEKĠ YILDAN YIL ĠÇĠNDE YIL ĠÇĠNDE TOPLAM DEVREDEN EKLENEN TAMAMLANAN ÖDENEK PROJELER PROJELER PROJELER TOPLAM PROJELER TL BĠLĠMSEL ARAġTIRMA ,69 TÜBĠTAK ,15 AVRUPA BĠRLĠĞĠ ,50 DĠĞER SANTEZ TAGEM ,85 TOPLAM ,19 12

13 Proje Dağılımları: BAPKO 53 TÜBİTAK 7 AVRUPA BİRLİĞİ 2 DİĞER(Hibe) 0 SANTEZ 0 TAGEM 0 TOPLAM 62 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Özel hesaplarda izlenen 2010K nolu projeden mevcut olan 8.975,15 TLödenek harcanmıştır. Gelirli Ödenek Kaydı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 Yolluklar ,00 Hizmet Alımları ,00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak.Alım, Bakım ve Onarım Gid ,00 TOPLAM ,00 13

14 ÖZGELĠRLER (Döner Sermaye ve Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2017 yılında ,36 TL harcama yapılmış olup, dönem bütçesinden ,91 TL 2018 yılına devretmiştir yılında olarak ,12 TL sı 2018 yılına ödenek olarak kaydedilmiştir yılı için bütçe toplamı ,48 TL dır , , , , dan devreden 2017 de harcanan 2017 den devreden 14