İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI"

Transkript

1 İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve Ruhsat İptali

2 2/ İşyerİ Açma T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 77 Kitabın Adı: Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yazar: Enver Salihoğlu Tüm yayın hakları Marmara Belediyeler Birliği ne aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; izinsiz çoğaltılamaz, basılamaz. ISBN: Baskı Yeri ve Tarihi : İstanbul, 2013 Kapak ve İç Tasarım : Özhan Yurtseven Baskı ve Cilt : 1. Baskı Adet Basım : MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ Ragıp Gümüşpala Cad. No.10 Eminönü Fatih - İstanbul Tel: (PBX) Faks:

3 İşyerİ AçmA \3 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve Ruhsat İptali Enver Salihoğlu

4 4/ İşyerİ AçmA

5 İşyerİ Açma \5 SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte bütün kamu kurumları gibi yerel yönetimler de dönüşüm ve gelişim sürecine girmiştir. Yerel yönetimler lehine gelişen bu durum, hizmetlerin daha verimli, şeffaf, hesap verebilir ve hızlı olmasını sağlamıştır. Zaman zaman merkez-yerel arasındaki görev, yetki ve sorumluluk paylaşımındaki değişiklikler, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde farklılıklara sebep olmaktadır. Bu çerçevede ruhsat işlemlerine ilişkin bir takım yetkiler kurumlar arasında el değiştirmiş olsa da bu gün büyük oranda yerel yönetimler marifetiyle yürütülmektedir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı konusu da iş yerlerinin belirli bir düzene bağlanması açısından belediyelerimiz ve halkımız için oldukça ciddi bir husustur. Birlik olarak 2010 yılında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bir çalıştay düzenlemiş ve bu çalıştay neticesinde hazırlanan rapor İçişleri Bakanlığına sunulmuştur. Yerel yönetimlerin görev alanı içerisinde bulunmakla birlikte beraberinde birçok çözüme muhtaç konunun da bulunduğu ruhsat işlemlerine ilişkin bu kitap da adeta bir rehber niteliğine haizdir. Şeffaflık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda geniş katılımlı bir yönetişim anlayışıyla belediye başkanları olarak halka hizmet yetiştirmenin heyecanı ve kıvancını yaşayan bizler, işyeri açma ve çalışma ruhsatları işlemlerini yürütmekle de mükellefiz. Bu mükellefiyetlik, belediyelerimizin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin iş ve işlemlerinde, güncel, doğru ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamayı gerektirmektedir. Bu kapsamda uzun zamandan beri kendisinden gerek eğitimci olarak, gerek yazdığı makaleler ve gerekse kitapları ile faydalandığımız Merkez Valisi Sayın Enver Salihoğlu tarafından hazırlanan ve yetkili idarelerin görevlilerine olduğu kadar ruhsat sahiplerine de rehberlik etmesini amaçlayan Belediye ve İl Özel İdarelerinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları isimli eserimizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor, belediyelerimizin istifadesine sunuyoruz. Recep Altepe Birlik Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

6 6/ İşyerİ AçmA

7 İşyerİ Açma \7 ÖNSÖZ İş yerlerinin açılması çalışma hayatının ilk adımıdır. İş yerlerinin belirli bir düzene bağlanması ve kaydı kamu düzenini ilgilendirir. Bu da iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile sağlanır. Demokratik ülkelerde bu yetki genel olarak yerel yönetimlere verilmişken ülkemizde yerel yönetimlerin bu konudaki yetkileri oldukça sınırlı kalmıştı. Her iş yeri için farklı koşullar belirlenmesi doğru olmakla birlikte farklı kamu kurumlarının yetkilendirilmesi yersiz bürokrasiye ve zaman kaybına yol açıyordu. Bunun önüne geçilmesi için 1987 yılında çıkarılan 3572 sayılı Kanun bu konuda genel ve ortak hükümler getirmiş, iş ve işlemlerin basitleştirilmesi sağlanmış, fakat yerel yönetimlere fazla yetki verilmemişti. Daha sonra bu konudaki yetkilerin yerel yönetimlere devri ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme konusunda yetkiler büyük ölçüde yerel yönetimlere devredilmiştir. Ancak, birçok konuda olduğu gibi işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile konusunda da yerel yönetimlere devredilen bu yetkilerin bir kısmı daha sonra çıkarılan mevzuatla Merkezi Yönetim kuruluşlarına aktarılmıştır. Şüphesiz yetişmiş personel ve teknik donanım yetersizliği nedeniyle küçük belediyelerin bu konularda hataları olabilir. Bu eksikliklerin diğer yerel yönetimler ve gerektiğinde Merkezi Yönetimin desteğiyle giderilerek bu konudaki son karar ve yetkiler yerel yönetimlere bırakılmalıdır. Bu çalışma, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili olarak belediye personeline verilen derslerin genişletilmiş biçimidir. Bilimsellik iddiası yoktur. Kaynakça kullanılmamış, tamamen özgün ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitabın yetkili idarelerin görevlilerine olduğu kadar ruhsat sahiplerine de rehberlik etmesi amaçlanmıştır. Konu tarih ve sayıları verilen İçişleri Bakanlığının genelge ve görüşleri, yayınlanmış ve yayınlanmamış idari yargı kararları ile zenginleştirilmiş, gerekli yerlerde kişisel yorumlara yer verilmiştir.

8 8/ İşyerİ Açma Kitabın hacmini genişletmemek için kolay ulaşılan mevzuat metinleri eklenmemiş, yargı kararları konunun açıklanmasını sağlayacak biçimde özetlenmiştir. Bu çalışma esnasında eleştirileri ve katkılarından dolayı Mülkiye Başmüfettişi Adnan Gürsoy a, yargı kararlarına ulaşmamı sağlayan Danıştay üyesi Selami Demirkol a, kitabın basımını yapan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe ye teşekkür ediyorum. Yararlı olması dileğiyle Enver SALİHOĞLU

9 İşyerİ Açma \9 İçindekiler SUNUŞ...5 ÖNSÖZ...7 I. GİRİŞ...15 A. İşyeri:...15 B. Ruhsat:...16 C. Yetkili idare:...17 a. Tanımı...17 b. Kapsamı:...17 c. Ruhsatın onayı ve imzalanması:...18 ç. Belgeler:...18 II. RUHSAT ÇEŞİTLERİ:...21 A. Sıhhi iş işyerlerinin ruhsatları:...21 a. Sıhhi iş yerinin tanımı ve kapsamı:...21 b. Başvuru:...22 B. Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatları:...25 a. Gayrisıhhi işyerinin tanımı ve kapsamı:...25 b. Başvuru:...26 c. Madencilik faaliyeti işyerlerine ilişkin özel düzenlemeler:...27 ç. İnceleme:...29 d. Sağlık koruma bandı:...32 e. ÇED raporu:...32 f. Deneme izni:...33 g. Açma izni ve beyanın doğrulanması:...34 ğ. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi işyerleri:...35 h. Diğer hususlar:...36 C. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatları :...37 a. Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin tanımı ve kapsamı:...37 b. Başvuru için gerekli belgeler:...38 c. İçkili yer bölgesinin belirlenmesi:...38 ç. İçkili yerlerle ilgili dikkat edilecek hususlar:...45 d. İnternet kafeler:...47 e. Kitaplık kurulması:...49 Ç. Gezici iş yerlerinin ruhsatları:...50 a. Genel olarak gezici işyerleri:...50 b. Pazar yerleri:...52 D. Geçici işyeri açma ruhsatları:...53

10 10/ İşyerİ Açma III. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERME YETKİSİ BELEDİYEYE VEYA İL ÖZEL İDARESİNE AİT OLMAYAN YERLER...55 A. Genel olarak istisnalar:...55 B sayılı Kanun da yer alan istisnalar:...57 C. Organize sanayi bölgesi içindeki işletmeler:...59 a. Organize sanayi bölgelerine:...59 b. Tarıma dayalı organize sanayi bölgelerine:...59 Ç. Serbest bölgelerdeki işyerleri:...60 D. Hayvancılıkla ilgili yerler:...60 a. Hayvan satış yerleri:...60 b. Hayvan hastaneleri:...61 c. Hayvanat bahçeleri:...62 E. Özel hastaneler:...63 F. Sivil ulaşıma açık havaalanları ile bunların bünyesinde bulunan her türlü tesisler:...63 G. Patlayıcı madde üretim ve satış yerleri:...65 Ğ. Özel öğrenci yurtları:...65 H. Bankalar:...66 I. Özel öğretim kurumları:...67 İ. Yüzer Otel, Yüzer Lokanta veya Benzeri Tesisler;...68 J. Seçim büroları:...71 K. Turizm tesisleri:...71 a. Deniz turizmi tesisleri:...71 b. Turizm alan ve merkezleri:...71 L. Bazı yatırımlara ilişkin işyerleri:...72 M. Dernek lokalleri:...73 N. Kurumların lokalleri:...74 O. Eczaneler:...75 Ö. Reklam ajansları:...75 P. Su ürünleri üretim yerleri:...76 R. Kıyı tesisleri:...76 S. Madencilik faaliyetlerine ilişkin tesisler:...77 Ş. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerleri;...78 T. Yük ve yolcu terminalleri, kapalı ya da açık otoparklar:...79 U. Özel hal ve mezbahalar:...79 Ü. Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler:...79 V. Genelevler:...80 Y. Semt pazarları ve üretici pazarları:...81 Z. Okul kantinleri:...82

11 İşyerİ Açma \11 IV. YETKİLİ İDARELERİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLEN YERLERDE DİKKAT EDECEĞİ DİĞER HUSUSLAR...85 A. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar:...85 B. Mülkiyetle ilgili hususlar:...86 C.İmarla ilgili hususlar:...88 a.yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni olmayan yapılarda durum:...89 b. Özel yapı şekli gerektiren işyerleri:...90 c. Engellilerle ilgili düzenlemeler:...92 ç sayılı Kanun un geçici 1. maddesinde sayılan yerler:...93 Ç. Emniyet ve asayiş durumu:...94 a. Genel asayiş yönünden:...94 b. Trafik güvenliği önünden:...94 c. Kimlik bildirme:...94 D. Bazı yerlere yakınlık durumu:...95 a. Eğitim kurumlarına:...95 b. Meskun yerlere:...98 c. Hükümet binaları ve mabetlere:...99 ç. Karayolu kenarı, otogar ve otobüs terminallerine: E. Çevre ile ilgili hususlar: a. Lisanslar: b. Atıklar: c. Sağlık koruma bandı: F. Yangın ve patlayıcılara karşı önlemleri: a. Patlayıcı kullanılması: b. Yangından koruma tedbirleri: G. Yabancıların açacağı işyerleri: Ğ. Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri: H. Ruhsat verilen işyerlerinden alınacak vergi ve harçlar: a. İşyeri Açma İzin Harcı: b. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı: c. İlan ve Reklam Vergisi: ç. Çevre Temizlik Vergisi: d. Eğlence Vergisi: e. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene ve Denetleme Harcı: f. İşyerlerinden ruhsat hizmeti karşılığı ücret alınması: g. Vergi ve harçlarla ilgili uzlaşma: I. Diğer hususlar: a. Ustalık belgesi: b. Sicil tasdiknamesi ve oda üyelik belgesi: c. Fiyat tarifeleri: ç. İşyerine asılacak levhalar: d. Açılma ve kapanma saatleri: e. Canlı müzik yapılan yerler: İ. İşyerinin devri veya nakli halinde ruhsatın durumu: a. İşyerinin devri: b. İş yerinin faaliyet konusunun değiştirilmesi: c. İş yerinin miras yolu ile intikali: ç. Binada tadilat yapılması:...133

12 12/ İşyerİ Açma d. İşyerinin taşınması: J. İşyerinde çalışan personel: a. Mesul müdür: c. Diğer personel: ç. Personelle ilgili bildirim: V. İŞYERLERİNİN DENETİMİ A. Açılma Şartları Yönünden: a. Beyanın doğruluğunun teyidi: b. Gayrisıhhi işyerlerinin denetimi: B. Faaliyet esnasında: a. Turizm belgeli yerlerin denetimi: b. Diğer işyerlerinin denetimi: c. Çalışanlar yönünden yapılan denetim: ç. Genel güvenlik yönünden denetim: d. Gürültü kirliliği yönünden denetim: e. Genel sağlık, iş ve işçi sağlığı ile ilgili denetimler: f. İnternet kafelerin denetimi: g. Spor tesislerinin denetimi: ğ. Gıda işyerlerinin denetimi: h. Hal ve pazar yerlerinin denetimi: ı. İşyerlerinin fiyat tarifelerinin denetimi: i. Ölçü ve tartı aletlerin denetimi: VI. İŞ YERLERİNİN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ VE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ İPTALİ: A sayılı Kanun a ve Yönetmelik e göre: a. Sıhhi işyerleri: b. Gayrisıhhi işyerleri: c. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri: B sayılı Kanun a göre: C sayılı Kanun a göre: Ç sayılı Kanun a göre: a. Geçici süreli faaliyetten men: b. Geçici faaliyetten men süresinin kısaltılması: c. Ruhsatın iptali: D sayılı Kanun a göre: E sayılı Kanun a göre: F sayılı Kanun a göre: G. Kapatma kararı ve uygulanması: a. Kararı verecek merci: b. Tebliğ: c. Uygulama: Ğ. İşin durdurulması:...170

13 İşyerİ Açma \13 VII. İŞYERLERİNE VERİLEBİLECEK İDARİ PARA CEZALARI A sayılı Kanun a göre: B. 394 sayılı Kanun a göre: C sayılı Kanun a göre: Ç sayılı Kanun a göre: a. Belediyenin görevleri kapsamında: b. Diğer eylemler: D sayılı Kanun a göre: E sayılı Kanun a göre: F sayılı Kanun a göre: G sayılı Kanun a göre: Ğ sayılı Kanun a göre: H sayılı Kanun a göre: I sayılı Kanun a göre: İ sayılı Kanun a göre: J sayılı Kanun a göre: K sayılı Kanun a göre: L sayılı Kanun a göre: M sayılı Kanun a göre: N sayılı Kanun a göre: O sayılı Kanun a göre: Ö sayılı Kanun a göre: P sayılı Kanun a göre: R sayılı Kanun a göre: S sayılı Kanun a göre: Ş sayılı Kanun a göre: T sayılı Kanun a göre: U sayılı Kanun a göre: Ü sayılı Kanun a göre: V sayılı Kanun a göre: Y. İdari para cezalarında usul ve itiraz: a. Usul: b. Yetkili merci: c. Tebliğ: ç. Tahsilat: d. Zaman aşımı: e. İdari para cezalarına karşı başvuru:...195

14 14/ İşyerİ AçmA

15 İşyerİ Açma \15 I. GİRİŞ A. İşyeri: Türk Dil Kurumunun yayınladığı Türkçe Sözlük te iş yeri: Bir görevin yapıldığı yer, İşçinin bir sözleşmeye göre çalıştığı yer olarak açıklanmıştır sayılı İş Kanunu nun 2. maddesinde iş yeri İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür biçiminde tanımlanmıştır sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu nun 3. maddesinde ise İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, olarak açıklanmıştır sayılı Sendikalar Kanunu nu 2. maddesinin 8. fıkrasında da İşyeri: İşin yapıldığı yere denilir ifadesi yer almıştır. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik in 3. maddesine göre iş yeri her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak veya şantiye fabrika ve imalathane ve atölye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkân, banka ve banker dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, limitet, komandit ve kollektif

16 16/ İşyerİ Açma şirket gibi çalışma konusu mal veya para ticareti olan, dolayısı ile belirli yerinde para veya mal bulunduran veya hizmet arz eden ve amacı doğrultusunda maddi iş yapan özel veya kamu kuruluşlarını ifade eder. Mevzuattaki bu açıklamalara rağmen işyerinin tanımında tereddütler ortaya çıkmaktadır. Danıştay Sekizinci Dairesi tarihli ve E.2009/4635, K.2012 /4210 sayılı kararında kooperatif irtibat bürosunu dükkân benzeri işyeri saymış, reklam ajansını ise 3572 sayılı Kanun kapsamında işyeri olarak değerlendirmemiştir sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun da ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik te işyerinin tanımı yapılmamıştır. Yönetmelik te sıhhi iş yeri, gayrisıhhi iş yeri ve umuma açık istirahat ve eğlence yerinin ayrı ayrı tanımları yapılmıştır. B. Ruhsat: Ruhsat sözcüğü dilimize Arapçadan girmiş olup; izin, müsaade, izin belgesi anlamlarına gelmektedir. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in 3. maddesinde ise, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği nin 4. maddesinde de r) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder biçiminde açıklanmıştır. Ruhsat yetkili idarenin verdiği izni gösteren yazılı bir belgedir. Belirli bir şekle bağlı olması gerekmez. Ancak ruhsat Yönetmelik eki Örnek: 5 te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

17 İşyerİ Açma \17 C. Yetkili idare: a. Tanımı İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin iş ve işlemleri yapma ve ruhsatları düzenleme yetkisi olan idarelere yetkili idare denir. Yetkili idare bazı istisnalar dışında başka bir kurum ya da kuruluşun iznini almadan işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenler. b. Kapsamı: b.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in 3. maddesinde yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, büyükşehir belediyesi ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu alanlarda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, diğer belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi, organize sanayi bölgelerinden de organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini ifade eder. biçiminde tanımlanmıştır. b sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu nun 4. maddesine göre organize sanayi bölgelerinde yetkili idare bölge yönetimidir. b.3. Özel kanunlarda belirlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında ilgili kuruluş yetkili idaredir. b sayılı Kanun a ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ne göre, maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu na göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevlerde il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde yetkili idare valiliktir. b sayılı Kanun un 15. maddesinin 1. fıkrasının (c) ve (l) bentleri ile 80. maddesi, 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun un 3. maddesi, 5216 sayı-

18 18/ İşyerİ Açma lı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nu 7. maddesi, 5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu nun 6. maddesi ve tarihli Resmi Gazete de yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idarelerce verilir. c. Ruhsatın onayı ve imzalanması: İş yeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idarenin en üst amiri tarafından onaylanır ve imzalanır. Yönetmelik in 8. maddesinin 2. fıkrasında İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; denilmiştir. Yetkili idareler bakımında üst amirler: c sayılı Belediye Kanunu nun 37. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre üst amir belediyelerde belediye başkanıdır. Başkan bu yetkisini aynı Kanun un 42. maddesine göre yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. Bunlar, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri. Büyükşehir belediyelerinde, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerdir. c sayılı Kanun un 30. maddesine göre, il özel idaresinde en üst amir validir. Vali bu yetkisini aynı Kanun un 32. maddesine göre, vali yardımcılarına ve yönetici konumunda bulunan genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı veya birim müdürlerine devredebilir. c.3. Organize sanayi bölgelerinde bölge başkanıdır. Başkan bu yetkisini bölge müdürüne devredebilir. c.4. Madencilik faaliyetlerine ilişkin ruhsatlarda valilik adına en üst amir validir. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına ve ilgili il müdürüne devredebilir. ç. Belgeler: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik e tarih ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen Ek-1. maddede işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi sırasında istenen bazı belgelerin yetkili idare görevlileri tarafından ilgili birimlerden temin edilmesi öngörülmüştür. Buna göre:

19 İşyerİ Açma \19 ç.1. Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında başvuru sahibi tarafından mevzuat gereği istenen herhangi bir belgenin aslının getirilmesi hâlinde, bu belgenin sureti, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra yetkili idarece görevlendirilen personel tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahiplerinden ayrıca belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yetkili idareye teslim etmeleri istenemez. ç.2. Yetkili idare, kendi kayıtlarında bulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen bilgi ve belgeleri başvuru sahiplerinden talep edemez. ç.3. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları esas alınır. Yetkili idare başvuru sahibinin kimlik bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişir. Başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında kimlik bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı sureti, nüfus kayıt örneği, ikametgâh ilmühaberi, fotoğraf veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez. ç.4. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunanların vergi mükellefiyet kaydı bilgileri başvuru formunda beyan etmiş oldukları vergi numaraları ve bağlı bulundukları vergi dairesi adı esas alınarak e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi mükellefiyetine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez.

20 20/ İşyerİ AçmA

21 İşyerİ Açma \21 II. RUHSAT ÇEŞİTLERİ: 3572 sayılı Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yetkili idarece verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatları üç grupta toplanır. A. Sıhhi iş işyerlerinin ruhsatları: a. Sıhhi iş yerinin tanımı ve kapsamı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in 4. maddesine göre Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini ifade eder. Sıhhi işyerlerinin nereler olduğu ve bunlarda aranacak vasıflar Yönetmelik e Ek-I sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde işyerlerinin taşıması gereken asgari ortak şartlar sayılmış, ayrıca her işyerinin kendi çalışma şartlarına göre taşıması gereken özellikler sıralanmıştır. Buna göre: 1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır. 4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

22 22/ İşyerİ Açma 6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır. 7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır. 8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. 9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır şeklinde ortak şartlar düzenlenmiştir. b. Başvuru: b.1. Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı için başvuru Yönetmelik eki (Örnek: 1) Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu doldurularak dorudan yetkili idareye yapılır. Yukarıda açıklandığı gibi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik e tarih ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen Ek Madde-1 e göre, idarece temin edilecek belgeler başvuru sahibinden istenmez.

23 İşyerİ Açma \23 c.2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları esas alınır. Yetkili idare başvuru sahibinin kimlik bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişir. Başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında kimlik bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı sureti, nüfus kayıt örneği, ikametgâh ilmühaberi, fotoğraf veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez. c.3. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicil kayıtları hususunda başvuru formunda beyan etmiş oldukları ticaret sicil numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüğünün adı esas alınır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden ticaret odası kayıt belgesi veya ticaret sicil gazetesi talep edilemez. Başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesi bilgileri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden yapılacak ticaret sicil gazetesi sorgulaması ile teyit edilir. Ancak, başvuru sahibinin ticaret sicil kayıtları tarihinden önce Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise başvuru sahibinden Ticaret Sicil Gazetesi talep edilir. c.4. Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz; yalnızca beyan ile tapu kayıtlarına ulaşılması için gerekli bilgiler alınır. Mülkiyet beyanının doğruluğu yetkili idarelerce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden teyit edilir. c.5. Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında ruhsat harçlarının yatırıldığına dair makbuzlar istenmez; beyan esas alınır. Harçların yatırıldığına dair beyanın doğruluğu yetkili idarece kendi kayıtlarından teyit edilir. c.6. Yetkili idare tarafından verilen ve daha önce verilmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşılmak üzere hazır hâle getirilir.

24 24/ İşyerİ Açma Başvuru sahiplerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru sahiplerinden talep edilir. Yetkili idare, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir. ifadeleri yer almıştır. Bu düzenleme karşısında yetkili idarece e-devlet kayıtları üzerinden temini mümkün bilgi ve belgelerin istenmesi mümkün değildir. c.7. Yönetmelik in 19.maddesi uyarınca, yetkili idare, ilgilinin beyanının doğruluğunu bir ay içinde araştırmak zorundadır. Eksik varsa 15 gün ek süre verilir. Bu süre içinde eksiklik giderilmezse ruhsat iptal edilir ve işyeri kapatılır. İçişleri Bakanlığının tarihli ve B050MAH / ( ) sayılı görüşünde de: ruhsat almak için başvuru yapmış, ancak işyerini yönetmeliğe uygun hale getirmeye veya eksik evraklarını tamamlamaya çalışan başvuru sahibinin, eksikliklerini giderinceye kadar geçecek süre içinde işyerinin kapatılıp kapatılmayacağı sorulmaktadır tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2 de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur. Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6 da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı