YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehtap CİVİR Şubat 2014

2 TEŞEKKÜR Bu tez çalışmasının yapılması esnasında, destek ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyerek yolumu aydınlatan çok değerli hocalarıma ve tez uygulaması konusunda yardımlarını esirgemeyen Anadolu Motor ve Pazarlama A.Ş. firmasında çalışan arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Şubat, 2014 Vehbi KOŞUCU i

3 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... i İÇİNDEKİLER... ii ÖZET...iv ABSTRACT... v KISALTMALAR... vi ŞEKİLLER... vii TABLOLAR.viii BÖLÜM I... 1 GİRİŞ VE AMAÇ... 1 I.1. GİRİŞ VE AMAÇ... 1 BÖLÜM II... 3 RİSK DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 3 II.1 TS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE RİSK DEĞERLENDİRME... 3 II.1.1 TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?... 3 II TS ile İlgili Bazı Tanımlar... 4 II.1.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına Göre Risk Değerlendirilmesi... 4 II.3 İŞ GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRME... 5 II.3.1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirme... 5 II.4 RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINDA KULLANILAN KAVRAMLAR...7 II.5 RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ II.5.1 Ön Tehlike Analizi II Örnek Kalitatif Risk Değerlendirme Matrisi II.5.2 Kinney Metodu II Kinney Metodu ve Örnekleme Dağılım Kavramının Önemi II.5.3 Zürih Tehlike Analizi II Zürih Tehlike Analizinde Kullanılan Olasılık ve Şiddet Aralıkları...18 II.5.4 Makine Risk Değerlendirme ii

4 II İşlevsel Güvenlik II Makine Risk Değerlendirilmesi Nasıl Yapılmalı? II.5.5 Olası Hata Türleri ve Etki Analizi II.5.6 Hata Ağacı Analizi II.5.7 Olay Ağacı Analizi II.5.8 Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi II.5.9 İş Güvenlik Analizi II.5.10 Olursa Ne Olur? II.5.11 Birincil Risk Analizi II.5.12 Neden Sonuç Analizi II.6 RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİ NASIL SEÇMELİ VE KULLANMALIYIZ? BÖLÜM III SAHA ÇALIŞMASI III.1. UYGULAMA ALANI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN SEÇİMİ III.1.1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Ortak Risklerin Değerlendirilmesi Prensipleri III.1.2 Çalışmanın Uygulanacağı İşletmenin Tanıtımı III.1.3 Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Proses Tanımları BÖLÜM IV UYGULAMA VE TABLOLAR IV.1 ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ÖN TEHLİKE ANALİZİ RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI IV.1.1 Ön Tehlike Analizi Risk Değerelendirme Uygulaması Sonucunda Belirlenen Ciddi Riskler IV.2 ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ÖN TEHLİKE ANALİZİ RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASININ SONUÇLARI. 50 BÖLÜM V SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR iii

5 ÖZET İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bu çalışma, toplam alanı m 2 olan, 184 kişinin çalışmakta olduğu, tehlikeli risk grubunda yer alan, endüstriyel tip motor üretimi yapan bir işletmede uygulanmıştır. TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı nda yapılan risk değerlendirme tanımlamalarında ve içeriğinde ki ortak yönler araştırılmış ve yapılacak risk değerlendirme çalışması, elde edilen bilgiler ışığında temellendirilmiştir. Bunun yanında en çok kullanılan risk değerlendirme yöntemleri incelenmiş ve uygulama çalışmasında kullanılacak yöntem belirlenmiştir. İşletme için yapılan ilk risk değerlendirme çalışmasıdır. İşletmede mevcut ciddi tehlikelerin oluşturabileceği risklerin incelenmesi için Ön Tehlike Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi (Preliminary Hazard Analysis - PHA) kullanılmıştır. Bu değerlendirme yöntemi kullanılırken, iş güvenliği riskleri incelenmiş ve sonucunda oluşabilecek risklerin nasıl ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiği gösterilmiştir. Risk değerlendirme çalışmasının sonunda mevcut tehlikelerden oluşan risklerden çoğunun hemen önlenebileceği, diğer risklerin ise kısa zamanda çözülebileceği ortaya çıkmıştır. Sonuçta belirlenen bu değerler, benzer işletmelerde mevcut risklerin ortadan kaldırılması sonucuna, az maliyetlerle, kısa zamanda ulaşılabileceğinin bir sonucudur. Şubat, 2014 Vehbi KOŞUCU iv

6 ABSTRACT APPLICATION OF INDUSTRIAL RISK ASSESSMENT FOR AN ENGINE MANUFACTURING COMPANY This study was applied to an industrial manufacturing company which is in high risk group that has total area of m.sq with 184 employees, produces industrial engines. OHSAS Occupational Health Safety Standards and Health Safety Regulations were studied, the common points were analyzed and the risk assesment which is made for the industrial company was done with the help of this studies. Infact the most common(useful) risk assessment methods were studied and the method which is used in the application part was chose. This is the first risk assesment for the industrial company. Preliminary Hazard Analysis PHA procedure used for the possible risks. During this procedure occupational safety was analysed and the possible conclutions which might happen was assessed. Consequently, the results of the risk assessment shows that many of the risks from the current hazards can be inhibited prevent immediately and in short term the rest of the risks can be solved. This shows that with the low costs similar type of industries can reduce their current risks to prevent further accidents in short term. Şubat, 2014 Vehbi KOŞUCU v

7 KISALTMALAR PHA FMEA FTA ETA HAZOP : Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis) : Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis) : Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis) : Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis) : Tehlike ve Çalışabilirlik Analizi (Hazard and Operability Studies) TS ISO EN JSA PRA MIL STD 882 EEC CE İSG : Türk Standardı : Uluslararası Standardizasyon Örgütü : Avrupa Birliği Standartları : İş Güvenlik Analizi : Birincil Risk Analizi : ABD Sistem Güvenliği Askeri Standardı : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Avrupa ya Uygunluk : İş Sağlığı ve Güvenliği vi

8 ŞEKİLLER Şekil II.1 Risk Analizi Aşamaları... 9 Şekil II.2 Risk Analizi Aşamaları Şekil II.3 Ön Tehlike Analizi Örnek 4X6 Matrisi Şekil II.4 FMEA Prosesi Şekil II.5 HAZOP Tehlikeli Sapma Hipotezi Şekil III.1 Risk Değerlendirme Akışı Şekil III.2 Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Organizasyon Şeması Şekil III.3 Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yerleşim Planı Şekil III.4 Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Proses İş Akış Şeması vii

9 TABLOLAR Tablo II.1 Risk Seviyesine Göre Karar Yetkisi Tablo II.2 Zararın Gerçekleşme İhtimali Tablo II.3 Tehlikeye Maruz Kalma Sıklığı Tablo II.4 Şiddet Tablo II.5 Tehlikenin Meydana Gelme İhtimali Tablo II.6 Zürih Tehlike Analizi Şiddet Derecelendirmesi Tablo II.7 Olursa ne Olur? Temelli Teknolojik Risk Değerlendirmesi Tablo III.1 Ön Tehlike Analizi Risk Değerlendirme Formu Tablo III.2 Risk Şiddeti Belirleme Tablosu Tablo IV.1 Ciddi İSG Risklerinin Çözümlenebilme Süreleri ve Yüzdeleri 50 viii 0

10 BÖLÜM I GİRİŞ VE AMAÇ I.1. GİRİŞ VE AMAÇ Teknolojinin gelişim evresine baktığımızda Rönesansı izleyen yıllarda bilime verilen önemin sonuçları olarak, 1765 te James Watt ın yeni bir enerji kaynağı olan buhar makinesini bulması, sosyo-politik açıdan 1789 daki Fransız Devrimi ve ardından sanayi devrimi, teknolojik ve toplumsal açıdan değişimin kilometre taşları olmuşlardır. Kömür ve çelik sanayinin gelişimi, buharlı motorların icadı ile hemen arkasından gelen elektrik ve kimya teknolojisindeki gelişmeler, daha önce hiç görülmemiş türden yeni sanayi kollarının oluşmasına yol açmıştır döneminde sanayi üretimindeki işçi sayısı ikiye katlanmış; 1879 yılında yıllık üretim değeri 5,4 milyar dolar olan sanayi ürünleri, 1899 yılında 13 milyar dolara ulaşmıştır. En önemli gösterge ise demiryollarında görülmüş; 1880 yılında km. olan hat uzunluğu, 1900 yılında km ye. ulaşmıştır lerin başındaki bu hızlı gelişme bütün yirminci yüzyıl boyunca geometrik olarak sürmüşse de insanların bu gelişmenin sonucu olan çevre ve iş güvenliği sorunları ile ilgilenmeleri daha yenidir ve insana verilen önemi göstermektedir. Gelişmenin bu kadar hızla ilerlemesiyle ve endüstride ciddi kaza ve olayların meydana gelmesiyle birlikte bilim adamları çeşitli sorular sormaya başlamışlar ve kazaların meydana gelme mekanizmalarını açıklamaya çalışmışlardır. Amaç çevrenin kirlenmemesi ve kazaların olmaması olunca, risk değerlendirmesi kavramı öne çıkmıştır. Bu şekilde çeşitli disiplinlerdeki Risk Değerlendirme Metodojilerini üretmişlerdir. Örneğin; Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis), Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis), Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis), Tehlike ve Çalışabilirlik Analizi (Hazard and Operability Studies) vb. Risk değerlendirme çalışmalarının öncülüğünü savunma sanayi ve uzay çalışmaları yapmıştır. Ancak savunma sanayinin risk değerlendirme ile aktif uygulamalarına bakıldığında çok yakın denebilecek tarihlerde başladığını görürüz. 1

11 Klasik endüstriye ilişkin risk değerlendirme çalışmalarının başlamasında 1976 da İtalya Seveso, 1979 te Threemile Adası A.B.D. nde, 1986 da Çernobil Rusya, 1984 de Bhopal Hindistan, 2001 de Toulouse Fransa da meydana gelen büyük endüstriyel kazalar dönüm noktası olmuştur. Risk değerlendirilmesi, organizasyon içindeki bütün önemli faaliyetlerin ve bu faaliyetlerden ortaya çıkan tüm risklerin tanımlanabilmesi için sistematik bir yaklaşım ile yürütülmelidir. Bu faaliyetlerle ilişkili tüm sapmalar ve değişkenler net olarak belirlenmeli ve sınıflandırılmalıdır.[1] Risk değerlendirmenin yukarıda ifade edildiği şekilde kullanılması gerekliliği yanında, günümüzde ki kullanım içeriği ve şekli değişiklik göstermektedir. Günümüz risk değerlendirme ifadesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve TS 18001:2008 standartlarında etkili bir şekilde bahsediliyorsa da, kullanım sırasında tek yönlü olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak değerlendirmeler ya çevre ya da İSG açısından ele alındığından, risk değerlendirme çalışmasında bütünü görmek zorlaşmakta ve çalışma amacına ulaşamamaktadır. Bir risk değerlendirme çalışmasının; tüm proseslerde etkili olabilmesi ve mevcut olan tehlikeleri sağlıklı bir şekilde belirleyebilmesi için; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve hatta yönetim sistemleri ile birlikte düşünülmeli, uygun olan risk değelendirme metodu seçilerek, ortak bir çalışma yürütülmelidir. Bu çalışmanın amacı; günümüzde yürürlükte olan ilgili mevzuat ve standartların ortak bir şekilde ele alınarak endüstriyel tip motor üretimi yapan bir fabrikada, tüm proseslerin analiz edilmesiyle, uygun bir risk değerlendirme yönteminin seçilmesini ve risklerin tanımlanarak, gerçekleşme olasılıklarının ve etkilerinin ölçülmesiyle birlikte; İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve TS standartlarının ortak bir sonucu olarak tehlikelerin belirlenmesini ve aynı zamanda tehlikelerin belirlenmesiyle birlikte kontrol önlemlerinin seçilmesini veya geliştirilmesini de içermektedir. Proseslerdeki riskler kapsamlı bir şekilde belirlenebilecek ve farkedilmemiş risklerin yarattığı iş güvenliği ve çevre kazalarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Bu çalışma, aynı ya da benzer faliyeti yapan sektörlerde, risk değerlendirme sürecinde bir kılavuz olarak kullanılabilecek, uygun risk değerlendirme yöntemi seçiminde yardımcı olabilecek, daha kapsamlı ve doğru bir süreç yürütülmüş olacaktır. 2

12 BÖLÜM II RİSK DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER I.1 TS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE RİSK DEĞERLENDİRME II.1.1 TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Bu sistemle, çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dökümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır. TS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO (Çevre Yönetim Sistemi) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. TS bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır. Sistem, işçi sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması yani risk değerlendirmesi prensibi üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği politikalarını oluşturmaları, işletme içinde risk analizi (durum saptama) yapmaları, bu kapsamda organizasyon yapısını gözden geçirmeleri, her düzeyde çalışanların ihtiyaçlarını (sorumluluk, yetki, eğitim vb.) saptamaları, işletme iş sağlığı ve güvenliği planını oluşturmaları; bu plan dâhilinde hedefleri, stratejileri, performans ölçüm kriterlerini belirlemeleri gerekmektedir. Uygulamaları takiben periyodik durum değerlendirmelerle hedefler, ulaşma durumu, karşılaşılan darboğazlar ve ihtiyaçlar tanımlanmalıdır. 3

13 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yaşayan bir süreçtir. Sürekli iyileştirmeyi, her düzeydeki çalışanların tam katılımını amaçlamaktadır. Bu nedenle, tüm yöneticilerin çalışanlarını ve işi etkileyen sağlık ve güvenlik risklerini analiz etmek; riskleri kontrol altına almak üzere sistematik, sürekliliği sağlanmış bir Yönetim Programı oluşturup, uygulamaları gerekmektedir. [2] I TS ile İlgili Bazı Tanımlar İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlardır. Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaylar. Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durumlar. Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. Risk değerlendirmesi: Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı. [3] II.1.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına Göre Risk Değerlendirilmesi Kuruluşlar, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerin uygulanması için belirli prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakileri bilgileri içermelidir; Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, İş yerine erişebilme imkânına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dâhil), Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar. Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için kuruluşun metodolojisi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. Düzenleyici değil proaktif olmasını sağlamak için, kapsamına, yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli, Tedbirlerle giderilmesi veya kontrol edilmesi gereken risklerin 4

14 sınıflandırılmasını ve tanımlanmasını sağlamalı, İşletme deneyimi ve uygulanan risk kontrol tedbirlerinin kapasiteleri ile tutarlı olmalı, Kuruluşun şartlarının tayinine, eğitim ihtiyacının tanımlanmasına ve/veya işletme kontrollerinin geliştirilmesine girdi sağlamalı, Gerekli faaliyetlerin hem etkin, hem de zamanında uygulanması için izlemeyi sağlamalıdır. [3] Kuruluşta risk değerlendirilmesi yapılmadan önce mutlaka, kuruluşun İş Güvenliği Mevzuatı ile uyumuna bakılmalı ve kuruluşun hangi alanlarda, hangi mevzuata dâhil olduğunu belirlemelidir. Bu yaklaşım risk değerlendirme çalışmalarına öncülük edecek ve bu bilgiler ışığında yapılacak olan değerlendirmelerin proaktif olması sağlayacaktır. Değişime uğrayabilecek mevzuat bilgileri sürekli güncel tutulmalı ve bu değişimler sonucunda revize edilecek risk değerlendirme çalışmalarını çalışanlara iletilmesi sağlanmalıdır. II.3 İŞ GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRME II.3.1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirme 6331 sayılı İş Kanunu na göre çıkartılmış tüm yönetmeliklerdeki en büyük ve en önemli yeniliklerden biri de, işverenlere işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlenme zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır sayılı İş Kanunu na göre çıkartılan yönetmeliklere göre işveren; İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmakla, Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermekle, Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesini yapmakla, Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresinin belirlenerek risk değerlendirmesi yapmakla, 5

15 İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk değerlendirmesi yapmakla, Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla, Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini yapmakla, Bireysel risk faktörlerinin belirlemesini yapmakla, gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini yapmakla yükümlüdür. Aşağıda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yürürlükte olan, işletmelerin faaliyetleri kapsamında, yapmaları gereken risk değerlendirme çalışmalarına yol gösteren Yasa ve Yönetmeliklerin bilgisi yer almaktadır; a) 6331 Sayılı İş Kanunu [4] b) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği [5] c) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik [6] d) İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik [7] e) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik [8] f) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik [9] g) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik [10] h) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik [11] i) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemeleri Hakkında Yönetmelik [12] j) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik [13] k) Patlayıcı Ortamların tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik [14] l) Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şarları Yönetmeliği [15] m) Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği [16] 6

16 n) Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik [17] o) Gürültü Yönetmeliği [18] p) Titreşim Yönetmeliği [19] q) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği [20] r) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği [21] s) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği [22] t) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik [23] u) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik [24] II.4 RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINDA KULLANILAN KAVRAMLAR Tehlike; Mal, can ve çevre için potansiyel bir tehlike oluşturan malzeme, durum veya aktivitenin karakteristiğidir. Temelde, bir tehlike (sağlık etkileri olarak bireylere, mal ya da ekipman kayıpları olarak kuruluşlara) zarar veya yan etkilere neden olabilir. Risk; Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının kombinasyonudur. İleride ortaya çıkması beklenen ama meydana gelip gelmeyeceği kesin olarak bilinmeyen olaylar için kullanılır. Risk, gelecek ile ilgili bir kavramdır, çünkü gelecek belirsizlik ifade etmektedir ve söz konusu olayın meydana geleceği kesinlik ifade etmemektedir. Risk değerlendirme; Tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilgi ve malumatın düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Daha basit ifadesiyle, problem formulasyonu, tehlike değerlendirmesi, tehlikeli maddeye maruz kalma etkilerinin analizi ve risk tanımlaması gibi ana kavramlardan oluşan risk analizidir. [18] Örneğin; İşletme içerisinde bir çalışanın kişisel koruyucu donanım takmaması bir tehlike olmakla birlikte, bu çalışanın donanımı takmamasından kaynaklanabilecek her kaza bir RİSK tir. Bir risk değerlendirilmesi, yeterince önlem alınmamış proses faaliyetlerinde 7

17 önemi belirler ve böylece önceden önlem alınarak çalışanların ve çevrenin korunmasına olanak sağlar. Bir işyerinde riskin değerlendirilmesi için aşağıda belirlenen beş adım takip edilir. 1. Tehlike kaynaklarının belirlenmesi: Tehlikelerin belirlenmesinde, aşağıda belirtilen hususlarda hazırlanmış soru listeleri kullanılarak tehlikenin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Fiziksel Tehlikeler a. Kimyasal Tehlikeler b. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler c. Mekanik Tehlikeler d. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler e. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler f. İş Makinelerinden Kaynaklanan Tehlikeler 2. Risk değerlendirme: Belirtilen konularda tespit edilen tehlikelerden, kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği uygun matris kullanılarak karar verilmelidir. Yani kimin ve neyin nasıl zarar görebileceğine karar verilir. 3. Kontrol tedbirlerin karar verme: Risk değerlendirmesinde, belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. 4. Kontrol tedbirlerinin uygulanması: İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi olmalıdır; a) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak, b) Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek, c) Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek, d) Mühendislik önlemlerini uygulamak, e) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak. 5. İzleme ve tekrar etme: Bu adımda işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonrasında uygulamaya alınan kontrol tedbirlerinin etkinlikleri izlenir ve tekrar gözden geçirilir. Gözden geçirmede aşağıdaki sorular cevaplandırılmalıdır. Kontrol tedbirleri planlandığı gibi gerçekleştirilmiş mi? Kontrol tedbirleri uygulanmış mı ve yerinde tedbirler mi? Seçilen yöntem çalışıyor mu? 8

18 Değerlendirilen risklere ait maruziyet ortadan kalkmış mı? Riskler Kabul edilebilir risk seviyesine indirilmiş mi? [19] Şekil II.1 Risk Analizi Aşamaları [20] İş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan 9

19 sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde Risk Yönetim Prosesi iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder. Risk Yönetim Prosesi, çok amaçlı olarak iş güvenliği ve çevre yönetim sistemine biçim vermeli ve yönetim sisteminin diğer öğeleri ile bütünleştirilmelidir. [1] 10

20 II.5 RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ İki temel risk analizi yöntemi mevcuttur. Bunlar, kantitatif (quantitative) ve kalitatif (qualitative) yöntemlerdir. Kantitatif risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. Kalitatif risk analizinde tehdidin olma ihtimali, tehdidin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur. Şekil II.2 Risk Analizi Aşamaları Risk analizi yöntemleri, risk analizi sürecinin matematiksel işlemler ve yorumlarının yapıldığı çekirdek kısmıdır. Aşağıda verilen belli başlı risk analizi yöntemleri kısaca incelenecektir. Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis PHA) Kinney Metodu (Mathematical Risk Evaluation Method) Zurih Tehlike Analizi (Zurih Hazard Analysis) Makine Risk Değerlendirme (Machine Risk Assessment) Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi 11

21 (Failure Mode and Effects Analysis-FMEA) Hata Ağacı Analizi Metodolojisi (Fault Tree Analysis-FTA) Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA) Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (Hazard and Operability Studies - HAZOP) İş Güvenlik Analizi (Job Safety Analysis - JSA) Olursa Ne Olur? (What if.?) Birincil Risk Analizi (Preliminary Risk Analysis - PRA) Neden Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis) [1] II.5.1 Ön Tehlike Analizi Ön Tehlike Analizi; tesisin yapım aşamasında (proje) veya daha detaylı risk analizlerinden önce kullanılabilecek, hızla hazırlanabilen birincil ve öncü risk değerlendirme yöntemidir. Amaç incelenen sistemde mevcut çeşitli tehlikeli öğeleri belirlemek ve potansiyel tehlike arz eden durumlar için, kazaya meydan vermemek için nasıl bir yol izleneceğini saptamaktır. Ön Tehlike Analizi nin aslı ABD askeri standartları olan MIL STD standartlarına dayanmaktadır yılında ABD Savunma Sekreterliği, sistem tedarikinde başlıca problem alanı olarak gördüğü Risk Değerlendirme konusundaki yetersizliklere dikkat çeken bir rapor yayınlamıştır. Ağustos 1969 da ise endüstriyel ilişkilerde sistem güvenliği ile ilgili uygulamaları içeren ilk MIL STD 882 standardı yayınlanmıştır. Ağustos 1969 da endüstriyel ilişkilerde sistem güvenliği ile ilgili uygulamaları içeren ilk MIL STD 882 standartında risk değerlendirmesi ile ilgili ilkeler bulunmaktaydı. Eldeki tasarım verilerine göre tehlikeleri listeleyerek gerçekleştirilecek tasarım aşamasında veya sistem içinde tehlikeleri ortadan kaldırmak veya minimize etmek üzere tavsiyelerde bulunur. Bu metotla olası sakıncalı olaylar önce tanımlanır daha sonra ayrı ayrı olarak çözümlenir. Başlangıç Tehlike Analizi aşağıdaki durumlarda yenilenir: Sistem geliştiğinde ve sistem hakkında yeni bilgiler ele geçtiğinde, Sisteme ait ekipman değiştiğinde, Koruma/bakım veya operasyona yönelik prosedürler değiştiğinde, İstenmeyen olay olduğunda veya kazaya ramak kalma olaylarında, 12

22 Çevresel durumların değişmesinde, Çalışma parametreleri değiştiğinde yenilenir. [1] Ön Tehlike Analizi, işletmelerde, iş güvenliği yönetim sistemini oluşturmak isteyen veya sistem, proses, aktivitelerden sorumlu kişilerce (teknik elemanlar) uygulanır. Uygulanacağı tesisin henüz tasarım yani plan/proje aşamasında olmasıyla tehlikelerin daha sonraki aşamalarda tespit edildiklerinde alınması gerekli düzeltici önlemlerin yüksek maliyetini ve zaman kaybını önler. Ön Tehlike Analizi nin kullanımı ile tesis tasarım aşamasında iken tehlikeler belirlenebilmekte ve uygun tedbirler alınarak risklerin önüne geçilebilmektedir. Ön Tehlike Analizi sayesinde her bir sakıncalı olay veya tehlike, mümkün olan düzeltmeler ve önleyici ölümler formüle edilir. Bu yöntemde çıkan sonuç, hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz metotlarının uygulanmasının gerektiğini belirler. Tanımlanan tehlikeler sıraya konur ve önlemler öncelik sırasına göre değerlendirilir. Ön Tehlike Analizi diğer yöntemlere başlangıç verisi olması aşamasında yararlıdır. Ön Tehlike Analizi yapılırken, tehlikelerin belirlenmesi aşamasında; Potansiyel tehlikeli elemanlar, Tehlikeli durumlar, Tehlikeli olaylar, Emniyet sistem kayıpları, Geçmiş kaza olayları veri olarak kullanılır. İşletmeye öncelikle makro açıdan bakılarak yangın, sel, infilak, deprem, sabotaj vb. tehditler tespit edilmeye çalışılır, bir diğer aşamada ise işletmeye mikro açıdan bakılır ve analiz detaylandırılmaya çalışılır. Ön Tehlike Analizi yapılırken, belirlenen tehlikelere veya kaza senaryolarına olasılık ve şiddet değerleri ataması yapılmaktadır. Belirlenen olasılık ve şiddet değerlerine göre risk matrisinden risk skoru atanır, ancak unutulmaması gereken bir husus ise bu analizdeki olasılık ataması yapılırken derecelendirme her ne kadar sübjektif olsa da olasılık teoremleri güvenirlilik teoremleri göz ardı edilmemelidir, en azından olasılık atamasını yapan uzmanın bu değeri neye göre atadığını açıklayabilir olması gerekir. [1] 13

23 II Örnek Kalitatif Risk Değerlendirme Matrisi Aşağıda verilen risk değerlendirme matrisi her duruma tatbik edilebilir. Bu 4x6 matris sınırları belirler, rehberlik eder ve görüntüler. Kalitatif kötü tesadüf risk değerlendirme matrisi şiddet ve olasılık aralıkları, fabrika veya organizasyon onayı ile, riskin kalitatif değerlendirilmesinde kullanılmak üzere derecelendirilir. MIL STD 882 E Standardında, olasılık ve şiddet için sübjektif terimlerin tespit edilmesine yol göstermek için gerekli, çeşitli ibareler verilmektedir. Şiddet seviyeleri ihmal edilebilirden (IV) katostrofike (I) kadar aşamalandırılmış ve olasılık skalası da benzer şekilde düşünülerek, imkânsızdan (F), kuvvetle muhtemele (A) kadar derecelendirilmiştir. Olasılık skalasındaki terimler diğer risk değerlendirme matris örneklerinde verilen ve aynı derecede öneme haiz olan frekans aralıklarından ziyade, analistlerin tecrübeleri oranında kötü tesadüflerin vuku bulma ihtimaline işaret etmektedir. Şiddet at os tr of ik I Düşük Olasılık Olasılık Yüksek Olasılık E A F D C B Mümkün Kuvvetle İmkansız Olası değil Olası Muhtemel Değil Muhtemel KYüksek Yüksek KritikII Ciddi r j i n a l I I I Orta Düşük Şiddet Edilebilirİhm aliv Düşük Şekil II.3 Ön Tehlike Analizi Örnek 4X6 Matrisi Karar verme aşamasında analizi yapan analistler tarafından, şiddet aralığının tarif edilmesi için en yüksek ve en düşük şiddet değerleri belirlenmelidir. Bu standardı kullanan analist veya analistlerin, kötü tesadüf risk kabulünden önce, organizasyondaki üst yönetime danışmaları istenmiştir. Aşağıdaki tablo düşük, orta, ciddi ve yüksek risk alanlarını tanımlar ve kötü tesadüfün her seviyesi için uygun karar otoritesini gösterir. [1] 14

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ Özlem ÖZKILIÇ Kimya Yük. Müh. İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı ÇSGB Emekli Baş

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esin OLCAYTU KAPIKAYA/KARAİSALI KUM OCAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ SAYI: 23 YIL: 5 OCAK - ŞUBAT 2005 ISSN: 1300-2341 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İKİ AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR. İş Sağlığı

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

METAL SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI

METAL SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı METAL SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ UYGULAMASI İş Müfettişi Ydımcılığı Etüdü Mustafa ÖZGÜR İş Müfettişi Ydımcısı Sicil No: 9358 İzmir-2013

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Çalışmakta Olduğunuz Sektörün (İşveren, Çalışan Ve Devlet Açısından) Değerlendirilmesi Bitirme

Detaylı