Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi"

Transkript

1 Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi

2 KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir? - Sel Risk Değerlendirmesine Genel Bakış - Sonuç ve Öneriler

3 DİĞER AFETLERİN DAĞILIMI Türkiye de afetlerin neden olduğu can kaybı ve etkilenen yerleşim yerleri açısından depremler %61, heyelanlar %15, kaya düşmeleri %5, yangınlar %4, çığlar %1 etkilidir.

4 SEL OLAYLARININ DAĞILIMI Türkiye de can kaybı ve etkilenen yerleşim yerleri açısından sellerin etkisi %10 dur. (AİGM kayıtları, )

5 - KRİZ YÖNETİMİNDEN RİSK YÖNETİMİNE GEÇİŞ Önceki Afet Yönetim Sistemi; Afet yönetimi konusunda ilgili kurum çok ancak koordinasyon yetersiz, Kriz yönetimi odaklı çalışma, Afet ve acil durumlarda reaktif yaklaşım, Sistematik bir anlayıştan yoksun

6 Afet Yönetim Sisteminde Dönüşüm 99 Depremi Sonrasındaki Temel Değişiklikler : Sistemin Yeniden Organizasyonu İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 17 ARALIK 2009 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

7 Organizasyon BAŞBAKANLIK Yüksek Kurul Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Koordinasyon Kurulu AFAD Danışma Kurulu Kamu Yararına Dernekler ve Vatandaş Katkısı Yerel Yönetimler VALİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Belediye Başkanlığı Garnizon Komutanlığı İl Özel İdaresi AFAD İl Müdürlüğü İcracı Kurumlar İl İlçe Acil Yardım Planları

8 AFAD Etkin afet ve acil durum yönetimi için AFAD; öncesinde hazırlık, zarar azaltma ve risk yönetimi sırasında müdahale sonrasında iyileştirme ve yeniden inşa, faaliyetlerini yürütür. AFAD ın asli görevi; afet yönetiminin her aşaması için, ilgili kurumlarla koordinasyonlu olarak, ihtiyaçların tespit edilmesini ve karşılanmasını sağlamaktır.

9 Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi Tehlike ve Risk Haritaları Risk Azaltma Planları Zarar Görebilirlik ve Senaryolar Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Afet Bilgi Bankasının Kurulması Sürdürülebilir Kalkınmaya Uyum ZARAR AZALTMA HAZIRLIK Eğitim Farkındalığın Artırılması Mevzuat Afet Gönüllülüğünün Geliştirilmesi Afet Lojistik Merkezlerinin STK ların Katılımı Acil Durum İletişim Altyapısının Sağlanması Hasar Tahmini Standardizasyonu Ulusal Afet İyileştirme Planı İYİLEŞTİRME MÜDAHALE Ulusal Afet Müdahale Planı Etkin Müdahale Teknolojisi (Hava araçları, uydu vb.) Erken Uyarı ve Hasar Tahmin Sistemleri

10 - RİSK KAVRAMI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tehlike = Risk Değildir!!! Kalkınma Faaliyetleri RİSK OLUŞTURUR Risk = 0 Risk var Çok düşük risk Yapılaşma yok Kötü yapılaşma Planlama yok İyi yapılaşma İyi planlama

11 Tehlikeler, Risk ve Afetler Doğal Olaylar Kaçınılmazdır Ancak Zarar Görebilirliği Artıran Sosyal ve Kalkınma Faaliyetlerinden Kaynaklanan Afetler Önlenebilir/Etkileri Azaltılabilir.

12 Risk Nedir? Risk, Potansiyel Kayıplardır! Belirli bir alanda, tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü veya bir olayın doğurabileceği olumsuz sonuçların toplamını ifade eden kavramdır. Sigortacılık ve mühendislikte kayıp olasılığı olarak adlandırılır.

13 Risk Nasıl Belirlenir? Risk Belirleme Tarihsel Deneyim Analitik yöntemler Bilgi ve Tahminler

14 Risk Değerlendirme Risk Tahmini Risk Analizi Risk Değerlendirme Süreci (ISDR, 2004) Risk Belirleme Tehlike: Coğrafik konum, boyut, şiddet, olasılık Maruz kalma: Risk altındaki değerlerin envanteri Zarar görebilirlik: Hassasiyet, direnç, dayanma kapasitesi Risk Profili Risk Değerlendirme Kabul edilebilir risk düzeylerinin belirlenmesi Risk senaryosu ve önlemlerinin detaylandırılması Sosyo-ekonomik maliyet etkinliği analizi Önceliklerin belirlenmesi

15 Risk Belirleme Düzeyleri Düzey Amaçlar Detay Belirsizlik Ulusal Risk Belirleme Ulusal strateji ve politika, düzenleme, bütçe tahsisatı, programlama Yerel Risk Belirleme Sakınım & iyileştirme planlaması, arazi kullanım planlaması, imar planları Toplumsal Risk Belirleme Afet risk farkındalığı, afetlere hazırlık Nesnel Risk Belirleme Tesis güvenliği, öncelikli yapı ve önemli altyapıların korunması

16 Afet Risk Yönetim Çerçevesi Risk Belirleme Tarihsel Tehlike Verileri Tehlike İstatistikleri İklim Analizleri Tehlikeye Maruz Değerler Zarar Görebilirlik Orta ve Uzun Vadeli Sektörel Planlama Risk Azaltma Acil Durum Planlaması ve Müdahale Erken Uyarı Sistemleri Risk Transferi Afet Sigortası ve Tahvilleri

17 Billions of USD per decade Geological Hydrometeorological decade Millions of casualties per decade Ekonomik kayıplar artarken, Geological Hidrometeorolojik afetlerden can kayıpları azalmaktadır! Kaynak: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database Hydrometeorological decade

18 Afet türlerine göre dünyadaki dağılım (ISDR) Türkiye de afet olay sayısının afet turlerine gore dağılımı (Gokce, vd.2008) A) AFET OLAY SAYISININ AFET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI Deprem - Tsunami %8 Fırtına %25 Volkan %2 Salgın %13 Böcek istilası %1 Kuraklık %6 Aşırı Sıcaklar %4 DİĞER AFETLER 4% DEPREM 18% ÇOKLU AFETLER* 7% ÇIĞ 2% HEYELAN 45% Yangın %4 SU BASKINI 14% Heyelan %5 Taşkın %32 KAYA DÜŞMESİ 10%

19 - SEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ Sel Riski Ön Değerlendirmesi Sel Tehlike Haritası Sel Risk Analizi Sel Risk Yönetimi

20 Sel Tehlike ve Sel Risk Haritaları 2007/60/EC sayılı AB Taşkın Direktifi ne göre, üye ülkeler öncelikle tehlike ve risk haritalarını hazırlamak zorundadır. Bu haritalar; sel riskini gösteren tüm faktörleri, bu alanlardaki olasılıkları (yüksek, orta, az gibi) ve yerel halk, varlıklar ve çevre üzerindeki olası etkilerini göstermelidir. Her bir senaryo için şu unsurlar tanımlanmalıdır; (a) öngörülen su derinliği; (1B,1B+) (b) akış hızı (nerelerde uygunsa) ;(2B ve 3B) (c) kıyı erozyonu ve sediman birikimine maruz kalabilecek alanlar

21 Sel Risk Analizi Sel risk haritaları her bir senaryo için selden kaynaklanacak potansiyel kayıpları göstermeli ve şunları kapsamalıdır; (a) etkilenmesi muhtemel nüfus; (b) alandaki potansiyel ekonomik kayıplar; (c) potansiyel çevresel zarar.

22 Sel Risk Azaltma Planları - 1 Ulusal/bölgesel/yerel düzeyde hazırlanan Risk Azaltma Planları ile; Sel tehlikesine maruz topluluğun uzun vadede afet zararlarının azaltılması, tekrarlayan hasar döngüsünün kırılması ve yeniden yapılandırılmasının temelleri oluşturulmaktadır. Bu planlar çok kapsamlı olup, sel tehlikesinin belirlenmesinden zararın azaltılması için alınması gereken önlemlere, müdahaleye ve hatta iyileştirme aşamasına kadar tüm süreci kapsar. Bu planlar standart bir rapor ya da yazılım şeklinde olabilir.

23 Sel Risk Azaltma Planları - 2 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen «Taşkın Direktifinin Uyumlaştırılması İçin Kapasite Geliştirme» projesi kapsamında hayata geçirilecek olan sel risk azaltma planlarının da yerel düzeyde hazırlanacak müdahale ve iyileştirme planları ile entegre edilmesi gerekmektedir. İl ya da bölgeler düzeyinde hazırlanacak olan müdahale planları ise AFAD tarafından hazırlık çalışmaları tamamlanmış olan Ulusal Müdahale Planının altlıklarını oluşturacaktır.

24 Ulusal Afet Müdahale Planı AMAÇ; Tüm afet ve acil durumlarda, her düzeyde müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek.

25 Ulusal Afet Müdahale Planı Plan 4 farklı düzeyi kapsamaktadır; Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Afet öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm faaliyetler planlanmaktadır, Müdahalenin zamanında yapılabilmesi için destek iller tanımlanmıştır, Sorumlu Bakanlık ve yerel yönetimler için plan formatları hazırlanmıştır, Planın bu yıl içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

26 Sel Risk Yönetim Planları (SRYP) SRYP hazırlık, önleme ve korunmayı kapsar. Üst düzey planlardır. SRYP ilgili tüm hususları ele alır; su yönetimi, toprak yönetimi, arazi planlaması, arazi kullanımı ve doğa koruma. Önlemler, komşu ülkelerdeki sel riskini de göz önünde bulundurur. Her yönetim planı bazı seviyelerde koruma bileşenleri içerir, Planlanan yapısal önlemler, Sel risk haritaları, Sonraki yönetim planları, En son yönetim planından sonra yapılan uygulamaların değerlendirmesi.

27 Geleneksel Sel Yönetimi Akarsuların yerleşimlerden ve tesislerden fiziksel olarak uzaklaştırılması Akarsuların kapasitelerinin artırılması Akışın tutulması ve depolanması Acil durum yönetimi Sel iyileştirmesi

28 Geleneksel Yaklaşımın Zayıf Yönleri Havzanın sadece bir bölümüne odaklanma: sel riskinin yerini değiştirerek azaltmak Öncelik yönetim değil kontrol dür Genellikle yıkıcı bir felaketten sonra geliştirilir Esas olarak yapısal önlemlere dayanır Genellikle tek disiplinlidir Yanlış bir güvenlik hissi verme eğilimindedir Yapısal olmayan önlemlerde zayıf bir koordinasyon söz konusudur Sivil halkın sınırlı ya da pasif katılımı söz konusudur

29 Bütünleşik Sel Yönetiminin İlkeleri Bir bütün olarak su döngüsü yönetimi Entegre toprak ve su yönetimi Risk ve Belirsizliklerin Yönetimi Stratejilerin en iyi karışımının uygulanması Katılımcı yaklaşımdan emin olmak Bütünleşik Afet Yönetimi yaklaşımlarının uygulanması

30 AFET YÖNETİMİ VE SEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ OLARAK

31 Bütünleşik Sel Yönetiminin Avantajları Sürdürülebilir Kalkınma: Kalkınma ihtiyaçları ve sel riskinden korunmanın dengelenmesi Taşkın Ovalarından Faydayı Maksimuma Çıkarmak: Geçim güvenliğini sağlamak ve böylece zarar görebilirliği artıran yoksulluğu azaltmak

32 Bütünleşik Sel Yönetiminin Avantajları Can Kayıplarını Azaltmak: Özellikle Sel Tahmin ve Uyarı sistemleri ve ekstrem olaylar için hazırlık planlaması yöntemleri kullanılarak Çevresel Korunma: Ekosistem-sağlık servisleri

33 İletişim Bilgileri Tel: /1745 E-posta: Teşekkürler

AFET RİSK YÖNETİMİ. Tehlike = Risk Değildir!!! Yüksek Risk. Kötü yapılaşma Planlama yok

AFET RİSK YÖNETİMİ. Tehlike = Risk Değildir!!! Yüksek Risk. Kötü yapılaşma Planlama yok Giriş AFET RİSK YÖNETİMİ Afet risk yönetimi kavramı dünyada yeni kabul gören bir kavram olup, gelişmiş ve gelişmekte olan hemen her ülke, plan ve politikalarını bu yöne ağırlık vererek geliştirmeye çalışmaktadır.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek MARMARA Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2011 Yayın No: 65 Kitabın Adı: Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek Kitabın

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ ADIYAMAN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL AFET BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Bu Proje; 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL-SAP 2013 2 İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı (İL-SAP Çerçevesi) i. Onay Sayfası ONAY SAYFASI ADI - SOYADI TARİH İMZA HAZIRLAYANLAR İNCELEYENLER Ahmet BOZDAŞ Sümeyye BUDAK Nizamettin

Detaylı

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL

Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL Örgütlerde Felaket Yönetimi Hasan KARABAKKAL İçindekiler Kavram Olarak Felaket... 3 Acil Durum Yönetimi... 3 Acil Durum Yönetimi İlkeleri... 4 Acil Durum Yönetimi İlkelerinin Hedefleri... 5 Etkili Kriz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ

AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ JICA TÜRKİYE OFİSİ, YAYIN NO: 2 AFET ZARARLARINI AZALTMANIN TEMEL İLKELERİ Editörler Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Doç. Dr. Emin Özdamar MART 2008, ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Detaylı

25.12.2012. Sunuş içeriği : Havza tahribatı HAVZA TANIMI. Havza tahribatının temel olumsuz etkileri ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

25.12.2012. Sunuş içeriği : Havza tahribatı HAVZA TANIMI. Havza tahribatının temel olumsuz etkileri ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ KATILIMCI ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ EĞİTİM VE ÇALIŞTAYI HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KURUMLARIN ROLÜ Dr. Erkan İSPİRLİ Orman Yüksek Mühendisi 25-29 Kasım 2012,

Detaylı

ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2023

ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2023 ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE PLANI 2012-2023 1 ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE PLANI UDSEP 2023 Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar/Söğütözü/Çankaya 06530 Ankara- TÜRKİYE Kapak Fotoğra[

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı