ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI. RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI. RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS"

Transkript

1 ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Fatih Üniversitesi

2 TEHLİKE Kişisel bir kazayı meydana getirebilecek fiziksel bir durum (statik) veya fiil (dinamik)

3 RİSK Bir tehlikenin gerçekleşebilme ihtimali ve tesirinin ciddiyeti RİSK=İHTİMAL*TESİR

4 Endüstriyel Risk Yönetimi Ürün ve proses risklerinin işletme yönünde etkilerinin ölçülmesi ve yönetim stratejisi üretilebilmesi Yönetim sistemi tabanlı. Risk, işletmenin yönetim sistemi üzerinde izlenir. Yönetim sisteminin etkinliği analiz edilir. Temel prensipler, işletme açısından çok iyi algılanmış olmalıdır. İşletmenin yüklendiği risk grupları tanımlanır. Riskin şiddeti ve büyüklüğüne bağlı olarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

5 Endüstriyel Risk Yönetimi HEDEF VE KAZANÇ Kurumsal Özgüven Yüksek Verimlilik Düşük İşletme Maliyeti performansları

6 Risk değerlendirmesi Aşağıdaki fiilleri keyfiyet veya kemiyet noktasında birleştiren işlem: tehlikenin tanımı ilgili risklerin değerlendirilmesi alternatif kontrol önlemlerinin düşünülmesi

7 Risk değerlendirmesinin ilkeleri Riskler kayda değer olmalıdır. İşverenlerden mevcut bilginin ötesindeki riskleri tespit etmesi beklenmemelidir. Riskler hakkında verimli ve etkili bilgi aktarılmalıdır.

8 Riskin kaynakları Endüstriyel risklerin tehlike sınıfları: Görev bağlantılı: insanların işletme ile, cihazlarla ve işyerindeki kimyasal maddelerle etkileşiminden kaynaklanır. İşlem bağlantılı: yapılan işlemden, üzerinde çalışılan maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinden ve işlem şartlarından kaynaklanır.

9 Riskin kaynakları Bir projenin tasarım veya inşa aşamasında ortaya çıkan tehlike, çalışma şartlarının özel bir birleşimine veya çalışma gereklerinde önceden görülemeyen bir değişikliğe maruz kalınıncaya kadar perde arkasında kalabilir. Tehlike, düzenleme ile ilgili unsurlardan kaynaklanabilir (ustalık seviyelerinin değişmesi, personel değişmesi, rapor fonksiyonlarının değişmesi gibi), bunların düzgün kontrol edilemediği durumlarda olur.

10 Risk yönetiminin öncelikleri: İş yerindeki bütün önemli tehlikeler tanımlanmalıdır. Bütünleşik sağlık ve emniyet yönetim sisteminin genel çerçevesi içerisinde ilgili riskler değerlendirilmeli ve uygun kontroller yerine getirilmelidir.

11 Risk yönetiminin öncelikleri: Risklerin kontrolü için çerçeve talimatları: 1. Tehlikeden kurtularak veya yerine başka bir şey koyarak riskten uzak durunuz. 2. Sadece riskin ciddiyetini azaltmaktan ziyade riskle kaynağında mücadele ediniz 3. Bireylere işi uyarlayınız. 4. Teknolojik ve teknik ilerlemeleri kullanınız 5. Riskin önüne geçmek için ahenkli bir davranış biçimi ve yaklaşım geliştiriniz. 6. Bütün bir işyerini koruyacak önlemlere öncelik veriniz. 7. İşçilerin neye ihtiyaçları olduğunu anlamak ihtiyaçlarıdır. 8. Faal bir sağlık ve emniyet kültürünün var olduğunu teminat altına alınız.

12 yöntem

13 Başlangıç Tehlike Analizi İş Güvenlik Analizi Olursa ne olur? Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi Birincil Risk Analizi Risk Değerlendirme Karar Matris Metedolojisi A) L Tipi Matris B) Çok Değişkenli X Tipi Matris Diyagramı Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi Tehlike Derecelendirme İndeksi Hızlı Derecelendirme Metodu Hata Ağacı Analizi Metodolojisi Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi Güvenlik Denetimi Olay Ağacı Analizi Neden Sonuç Analizi

14 Başlangıç tehlike analizi Son tasarım aşamasında ya da daha detaylı çalışmalara modeldir, hızla hazırlanabilir, nitel bir risk değerlendirme metodolojisidir. Muhtemel sakıncalı olaylar önce tanımlanır daha sonra ayrı ayrı olarak çözümlenir. Herbir sakıncalı olay veya tehlike için mümkün olan düzelmeler ve önleyici ölçümler formüle edilir. Sonuçta hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığı ve hangi analiz metodlarının uygulanmasının gerektiği belirlenir. Tanımlanan tehlikeler, sıklık/sonuç diyagramının yardımı ile sıraya konur ve önlemler öncelik sırasına göre alınır. Erken tasarım aşamasında uygulanır, ancak tek başına yeterli değildir, diğer metodolojilere başlangıç verisi olması aşamasında yararlıdır. Tehlikeli maddeler bulunması yada yüksek tehlike derecesi taşıyan proses veya sistem bulunduğu durumda Proses Endüstrileri İçin Güvenlik Ölçümleme Sisteminin Uygulanması gerektiğine karar verilebilir.

15 Olursa Ne Olur? İşletme ziyaretleri ve prosedürlerin gözden geçirmesi esnasında yararlıdır, var olan kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını yükseltir. İşlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir ve daha az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir. Olursa Ne Olur? ile başlar ve sorulara verilen cevaplara dayanır. Aksaklıkların muhtemel sonuçları belirlenir ve sorumlu kişiler tarafından herbir durum için tavsiyeler tanımlanır. Çevresel değerlendirme raporu ile birlikte derlenir. Risk değerlendirme raporunda, tehlikelerin tipini tarif etmek ve tavsiyeleri değerlendirmek maksadıyla kullanılır. Risk analistinin dikkati yanlızca bir noktaya odaklanabilir ya da analistin tecrübesi o noktadaki tehlikeyi görmesine olanak vermez. Çeşitli disiplinlerdeki takım üyelerinin tecrübelerine dayanması ve bu takımdaki üyelerin tecrübelerine göre sonuçların çok fazla etkilenmesi nedeniyle informal bir metoddur.

16 İş güvenlik analizi Kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşır. Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodoloji uygundur. Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak irdeler.

17 Çeklist kullanılarak birincil risk analizi (pra) Amaç: sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarını tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen herbir potansiyel tehlike için az ya da çok kaza ihtimallerini belirlemektir. Tehlikeli parçaları ve durumları gösteren kontrol listelerine güvenilerek bu analiz yapılır. Tehlikler daha sonra risk değerlendirme formunda değerlendirilir, bu formlarda mutlak surette "Ciddiyet" ve "Sonuç" değerlendirilmelidir. Önleyici Ölçümler ve Önlemlerin Yerine Getirilme Ölçümleri başlıklarında ise tehlikelerin giderilmesi ya da kontrol altına alınması için gereken aşamalar belirtilir. Kapsamlı detaylar sağlamak maksadıyla dizayn edilmemiştir. Daha çok muhtemel- gerçekleşebilecek önemli problemlerin acele tespit edilmesidir. Bir projeyi yerine getirme aşamasından önceki çevresel değerlendirmeden öteye gidemez. Sistemin kurulması ve kullanıma geçmesi aşamasında risklerin gözlemlenmesi için kullanılabilir.

18 Birincil risk analizi Bir faaliyeti yerine getirirken olabilecek kazaları analiz etmek için kullanılan sistematik bir yöntemdir. Herbir kaza için analiz; kazaları önlemek veya kaza nedenlerini önlemek için çok belirgin korunma yolları tanımlar. Riski indirgemek için tavsiyelerde bulunduğu gibi kazalar ile ilgili riski aynı zamanda tanımlar. Kaza ile ilgili riski, tehlikeyi azaltıcı tavsiyelerde bulunarak tanımlar. Kazanın teşhis edilebilmesi için şu sorunun cevabı aranır? Bu aktiviteyi yerine getirirken ne gibi potansiyel kazalar meydana gelebilir? Düşük risk içeren kazaların elenmesini sağlayarak analizin düzene girmesini sağlar.

19 Risk değerlendirme karar matrisi En sık kullanılan yaklaşımlardan birisidir. ABD Askeri standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program ihtiyacını karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir.

20 L tipi matris 5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren veya birbirinden çok farklı akım şemasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli değildir ve analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu tür işletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve bir an evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılması için kullanılmalıdır. Öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır.

21

22 Çok değişkenli x tipi matris diyagramı Matris diyagramları bir probleme veya olaya iştirak eden veya problem veya olay üzerinde etkisi olan faktörlerin, parametrelerin tanımlanmasını ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesini sağlar. Temel avantajı her çift değişken arasındaki ilişkinin derecesini grafiksel olarak göstermesidir.

23 Olası hata türleri ve etkileri analizi metodolojisi Hata Türü ve Etkileri Analizi disiplini, ABD ordusunda geliştirilmiştir. Hata Türü, Etkileri ve Riskinin Analizi Üzerine Prosedürler olarak adlandırılan Askeri Prosedür MIL-P-1629, 9 Kasım 1949 tarihinde başlatılmıştır. Sistem ve donatım hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır. Bütün teknoloji ağırlıklı sektörler ile uzay sektörü, kimya endüstrisi ve otomobil sanayinde çok kullanılır. Kullanımı kolaydır ve geniş teorik bilgi gerektirmez. Orta düzeyde deneyimi olan bir risk değerlendirme timi tarafından rahatlıkla uygulanabilir.

24 Tehlike ve işletilebilme çalışması metodolojisi Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Multi disipliner bir tim tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Belli bir yapıda sorular sorulup, bu olayların olması veya olmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur. Kimya endüstrisinde tehlikelerin tanımlanmasında yardımcı olması maksadıyla proses dizayn aşamasında ve proses işletme esnasında yaygın olarak kullanılır. Bir prosesteki sapmaların etkilerinin tespit edilmesini ve normal koşullar altındaki prosesle karşılaştırma yapılma imkanı sağlar. Anahtar kelimeler, dizayn parametreleri ve tablolar kullanılır. Proses denetimine yardımcı olmak maksadıyla, tehlikeli sapmaları normal değerlerle karşılaştırmak maksadıyla anahtar kelimeler kullanılır, bu grup "Fazla ", "Az", "Hiç" vb. gibi kelimeleri içerir (klavuz kelimeler basınç, sıcaklık, akış vb.) Her bir durumda sebepler, sonuçlar, belirleme metodları ve düzeltici hareketler (yatıştırma ölçüsü) ile tanımlama yapılır. HAZOP takımı : işveren, müdür, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mühendis

25 Hata ağacı analizi metodolojisi 1962 yılında Bell Telefon Laboratuvarlarında, Minutemen kıtalararası balistik füze hedefleme kontrol sisteminin güvenlik değerlendirmesini gerçekleştirmek maksadıyla dizayn edilmiştir. Sistem hatalarını ve sistem ve sistem bileşenlerinin hatalarındaki özgül sakıncalı olaylar arasındaki bağlantıyı gösteren mantıksal diyagramlardır. Tümdengelime dayanan bir tekniktir. Sakıncalı olay, daha önceden tanımlanmış olay ile hataların nedensel ilişkileridir.

26 Güvenlik denetimi İki metodun birleşimidir: Fabrika ziyaretleri yapılması ve çeklist uygulanması Fabrika ziyaretleri ve gelişmiş kontrol listeleri ile deneyimi fazla olmayan analistler tarafından herbir prosese uygulanabilen resmi bir yaklaşımdır. Çeklist, özel alanlara dayanan tanımlamalar ile tehlike belirler. PRA dan farkı tehlikeli alanların sınıflandırılmasının ve bu alanlardaki tehlikelerin tanımlanmış olmasıdır. Yapılabilmesi için mutlaka risk haritalarının çıkarılmış olması ve sınıflandırmaların yapılmış olması gereklidir. Çeklistler PRA da olduğu gibi tecrübeli uzman kişiler tarafından hazırlanmalıdır. PRA yapmaktan daha kolaydır, çünkü tehlikeli alanlar belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır ve o bölgeye özel çeklistler hazırlanmış, güvenlik uzmanının analiz yapması kolaylaştırılmıştır. Talimatlar, iç yönergeler ve çalışma izinlerinin hazırlanması, kaza, olay araştırması ve raporlamasının yapılması gereklidir.

27 Olay ağacı analizi Başlangıçta daha çok nükleer endüstride uygulanmış ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır, daha sonra diğer sektörlere yayılmıştır. Başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir. Hata ağacı analizinden farklı olarak tümevarımlı mantığı kullanır. Kaza öncesi ve kaza sonrası durumları gösterdiğinden sonuç analizinde kullanılan başlıca tekniktir. Diyagramın sol tarafı başlangıç olay ile bağlanır, sağ taraf fabrikadaki/işletmedeki hasar durumu ile bağlanır en üst ise sistemi tanımlar. Eğer sistem başarılı ise yol yukarı, başarısız ise aşağı doğru gider.

28 Türkiye de seveso-ii direktifi nin uyumlaştırılması projesi 96/82/EC sayılı Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi nin (Seveso II) ülkemiz mevzuatına uyumu için Çevre ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilmiştir ( ).

29 Hedef -Direktifin gerekliliklerine uymayan bir tesisin faaliyetinin durdurulması, -Daha fazla büyük kaza riski potansiyeli taşıyan tesislerin belirlenmesi, -Tesis için dahili ve harici acil durum planlarının hazırlanması, -Tehlikeli faaliyetlere izin verilmesinde halkın katılımının sağlanması, -Olası bir kaza durumunda halka nasıl davranması gerektiği bilgisinin verilmesi, -Büyük kaza riski taşıyan tesislerde bir kontrol sisteminin uygulanması

30 Çıktı Direktife özgü uygulama planı Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı, Denetim tebliği Halkın Bilgilendirilmesi kılavuzu Güvenlik raporu ve Acil durum planları kılavuzu Proje web sayfası Tesislerle ilgili veritabanı

31 -Tehlikeli Kimyasal Bulunduran tesislerin bu kimyasalları bildirmesi için bir veri tabanlı e-bildirim sistemi (www.seveso.cevreorman.gov.tr) ve web sayfası oluşturulmuştır. E-bildirim sistemi şu anda aktif durumdadır. 565 sanayi tesisi bildirimde bulunmuştur. Bildirimde bulunan en fazla kayıtlı firma olan 10 şehir

32 OECD den alınan ve endüstriyel kazaları bildirme/ rapor etme formu Endüstriyel kazaların Çevre ve Orman Bakanlığına acilen bildirilmesi için tarih ve sayılı yazı ile tüm Valiliklere iletilmiş olup, kazaya uğrayan tesisler için doldurularak iletilmektedir.

33 ENDÜSTRİYEL KAZALARI BİLDİRME / RAPOR ETME FORMU Ülke İsmi: Kaza No: Form Düzenleme Tarihi: Formu Düzenleyenin Adı Soyadı: Taşımacılık Sabit Tesis /Müessese Kurum Adı: Telefon Numarası Faks Numarası Kaza İçin İletişimi Sağlayanın Adı Soyadı: Kaza Başlangıç Tarihi: Kazanın Yeri: Kazaya Uğrayan Şirket/Kurum/Müessese Adı: Adresi: Kaza Başlangıç Saati: İl/İlçe/Bölge Adı:

34 Müessese Ve Çevrenin Genel Durumu Yer Şehir Alanı Yoğun Yoğun Değil Endüstri Alanı Ağır Hafif Kırsal Alan Tarım Diğer Büyük Tehlikelerin Yönetim Biçimi Tesis İçi Acil Durum Planı İl Acil Durum Planı Arazi Kullanım Planı İhtiyaçları: Faaliyet NACE Kodu*: Toplam İşçi Sayısı: Bakım Departmanı Teftiş Bölümü Güvenlik /Acil Durum Bölümü Kalite Kontrol Sertifikasyonu *BM uluslar Arası Ekonomik Faaliyetler Sınıflandırılması 1990 (STE/ESA/STAT/SER M/4/ReW.3)

35 İlgili Maddeler Madde / Ürün No 1: Madde / Ürün No 2: Madde / Ürün No 3: Madde / Ürün No 4: Madde / Ürün No 5: CAS No: Müessesede Bulunan Miktar: Kullanılan Miktar: Saf Çözelti Karışım Gaz/Duman Toz Sıvı Katı Sıvılaştırılmış Gaz Diğer CAS No: Müessesede Bulunan Miktar: Kullanılan Miktar: Saf Çözelti Karışım Gaz/Duman Toz Sıvı Katı Sıvılaştırılmış Gaz Diğer CAS No: Müessesede Bulunan Miktar: Kullanılan Miktar: Saf Çözelti Karışım Gaz/Duman Toz Sıvı Katı Sıvılaştırılmış Gaz Diğer CAS No: Müessesede Bulunan Miktar: Kullanılan Miktar: Saf Çözelti Karışım Gaz/Duman Toz Sıvı Katı Sıvılaştırılmış Gaz Diğer CAS No: Müessesede Bulunan Miktar: Kullanılan Miktar: Saf Çözelti Karışım Gaz/Duman Toz Sıvı Katı Sıvılaştırılmış Gaz Diğer

36 Madde / Ürün No 6: CAS No: Müessesede Bulunan Miktar: Kullanılan Miktar: Saf Çözelti Karışım Gaz/Duman Toz Sıvı Katı Sıvılaştırılmış Gaz Diğer İşletme şartlarını belirleyiniz. (Sıcaklık,basınç, konsantrasyon, şekillendirme, paketleme vb.) Madde / Ürün sayısına göre listeyi arttırabilirsiniz.

37 Tesis Ve Ekipmanlar Tesis Tipi (*) Vardiya Usulü Üretim Birimi Ayrı Stok Ünitesi Atıksu Arıtma Tesisi Su Arıtma Tesisi Araştırma Laboratuvarı Araçlar İçin Park Ve Geçişalanı Tesis İçi Taşıma (Tipini Belirtiniz) Yönetim Statüsü Lisans Belgeli Seveso/BM Güvenlik Raporu Hazırlamaktan Sorumlu Sadece Beyandan Sorumlu İlk İşletme Tarihi: Son Önemli Modifikasyon Tarihi: Kazadan Etkilenen Ekipmanlar Kap Boru Tesisatı Kontrol Kumanda Sistemi Güvenlik Sistemleri (*) Her bir tesis için proses, kapasite, çalışanlar, iş organizasyonu gibi bilgileri belirtiniz.

38 Kaza Kaza Tipi (*) Yangın Patlama VCE BLEVE (Sıvılaştırılmış Gaz Buharının Patlaması-Ateş Topu) Taşma Termal Taşma ( ** ) Tehlikeli Madde Boşalımı ( ürün/organizma) Ürünlerin Tesis/Organizmaların İçinde Zarara Uğraması Ekipman Düşmesi Kronik Kirlilik Birikimi Radyasyon Diğer Tesis Kazasının Tesiri Diğer Kaza Bildirme Güvenlik Raporunda Belirtildi. Güvenlik Raporunda Değerlendirildi. Acil Durum Planında Belirtildi Tesis İl / Yerel Sınır Ötesi (**) Sıcak ve soğuk kap içindekilerin ani olarak ters dönmesi (*) Kazaların ana safhalarını ve gerektiğinde olay anındaki havadurumu için sıcaklık, yağmur, rüzgar hızı, bulutluluk ve atmosfer stabilitesi ile ilgili bilgileri belirtiniz. Tesisin Kaza Anındaki Durumu İnşaat Normal İşletim Sürekli İşletim Kesikli İşletim Düşük Kapasiteyle Çalışma Anı Çalışmaya Alındığı An (Devreye Alınma) Çalışmaya Son Verildiği An (Devreden Çıkma) Vardiya Başladığında Vardiya Bittiğinde Bakım/Onarım Olağan Dışında İşletim Acil Durum Sırasında Uzun İş Bırakma Sırasında Tesis Terkedildiğinde Tesis Sökülürken

39 Ani Etkili Faktörlerin Analizi Ekipman Arızası İşletme Prosesi Kontrolünün Devre Dışı Kalması Operatörün Hatası Acil Duruma Yetersiz hazırlık/müdahale Ürün/Ekipmanın Tesis İçindeki Terkedilmesi Müessese dışındaki kaza Su Teminindeki arıza Doğal olay Tehlikeli ürünlerin yanlış kullanımı Bilinemiyor Diğer

40 Kaza Uygulamalar ve Edinilen Tecrübeler İdari Uygulamalar Ve Para Cezaları Yönetimle ilgili olmayan uygulamalar Çevre/Güvenlik müfettişi tarafından soruşturma İşçi sağlığı/güvenlik müfettişi tarafından soruşturma Geçici olarak durdurulan/yasaklanan aktivite Yeni izin başvurusu gerekliliği Çevre mevzuatına uymama Diğer İhlaller Teknik Uygulamalar Katı Atıkların Bertarafı Sıvı Atıkların Bertarafı Yüzey Sularındaki Kirliliğin Giderilmesi Topraktaki Kirliliğin Giderilmesi Yeraltı Sularındaki Kirliliğin Giderilmesi Doküman veya raporunuzun referanslarını belirtiniz. Edinilen Tecrübeler Önlem alma sistemlerinin geliştirilmesi Koruma sistemlerinin geliştirilmesi Yönetim standartlarının geliştirilmesi Acil durum Planlarının geliştirilmesi

41 Tesis Dışına Taşıma Kazaları Taşımacılık Türü ( Kullanılan Araç Tipini de Belirtiniz. ) Karayolu : Tren : Mümkünse belirtiniz. Su : ( nehir/deniz) Petrol Hattı Sorunlar ve Nedenleri Sürücü Hatası Malzeme Hatası Dış Etkiler Ölümcül Alkol İlaç Araç Depolama/Paketleme Diğer Araçlar Hava Koşulları

42 Alınanan Acil Önlemler Acil Devreden Çıkarma Kamunun Acil Müdahale Sevisinin Çağırılması v.b.) Acil Müdahale Özel Acil Müdahale Sevisinin Çağırılması v.b.) Kaza Mahallinde alarm/siren yayını Tesis Planının Öngördüğü Önlemler Bilgilendirme Önlemleri Yetkili Otoriteler/Teftiş Yerel Otoriteler Basın ve Medya Komşu İlçe / İl vb. İkaz şartları ve alarma sistemlerinin etkinliği, kaza olayının ana safhaları,acil müdahalede görevlendirme ve ekipman sağlama, alınan önlemlerin süresi ve coğrafik özelliği, özel çevre şartları ve müdahalede karşılaşılan güçlükler vb. belirtiniz Müdahale Toplam Süre : Toplam İtfaiye Görevlisi : Acil Plan Uygulaması Tesis Planı İl Planı Koruma Bölgesi Oluşturuldu Halk Sığınmaya Alındı Sayısı : Halk İlkyardıma Alındı Sayısı : Yüzey Suları Korundu Su Kullanımı Sınırlandırıldı Balıkçılık/tarım/avcılık Sınırlandırıldı Acil Temizleme/Dekontaminasyon Yapıldı

43 Sonuçlar Ölüm Olayı Bilgileri Toplam Ölü Sayısı: Tesisteki İşçiler Kaza Yerindeki Müdahale Görevlileri Kaza Mahallindeki Halk Diğerleri Yaralanma Olayı Bilgileri Toplam Yaralanan Sayısı: Tesisteki İşçiler Kaza Yerindeki Müdahale Görevlileri Kaza Mahallindeki Halk Diğerleri Geçici İşsizlik Tesiste Kaza Yöresinde Hasarlar Tesis/Müessese/Kurum İçerisindeki Bina Sayısı : Çevre Halkına Ait Bina Sayısı Kamu Binaları Sayısı Diğer Yöre Binaları Sayısı Kamuya Ait Altyapı Tesisleri Sonuçların coğrafik dağılımını, mümkünse; kaza mahallinde tıbbi müdahale gerektiren yaralı sayısı ile hastaneye götürülenlerin sayısını (24 saatin altında ve üstünde olmak üzere) belirtiniz. Yöredeki Kısıtlamaları Su Kesintisi Elektrik Kesintisi Hava Kirliliği Yüzey Suyu Kirliliği Yeraltı Suyu Kirliliği Toprak Kirliliği Çiftlik Hayvanlarının Etkilenmesi Evcil Olmayan Hayvanların Etkilenmesi Tarım Alanlarının Etkilenmesi Doğal Bitki Örtüsünün Etkilenmesi Komşu İlçe/İl/Bölge/Ülke Etkilenmesi Diğer Kısıtlamalar Tahmini Zarar Maliyeti Tesisteki Zarar Maliyeti YTL Yöredeki Zarar Maliyeti YTL Hesaplamalarda Kullanılan Kur Oranı Tarihi: USD USD

44 kaynaklar 1.İş Müfettişi Özlem Özkılıç, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, 4. Baskı, TİSK, Ajans-Türk Basın ve Basım A. Ş., Mart http://www.riskworld.com/abstract/1996/sraeurop/a b6ad135.htm 3.http://www.destekmuhendislik.com.tr/index_dosyal ar/end%c3%bcstriyelrisky%c3%b6netimi.htm 4.

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esin OLCAYTU KAPIKAYA/KARAİSALI KUM OCAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Çalışmakta Olduğunuz Sektörün (İşveren, Çalışan Ve Devlet Açısından) Değerlendirilmesi Bitirme

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ SAYI: 23 YIL: 5 OCAK - ŞUBAT 2005 ISSN: 1300-2341 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İKİ AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR. İş Sağlığı

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ Özlem ÖZKILIÇ Kimya Yük. Müh. İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı ÇSGB Emekli Baş

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı