MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ Not: Prof. Dr. Alp Esin, "RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ" Sunumundan Yararlanılmıştır. 1

2 ÖZET Risk Yönetimi Döngüsü... PLANLAMA DENETİM, İZLEME ve GÖZDEN GEÇİRME SINIFLANDIRMA RAPORLAMA RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİ ve VERİ TOPLAMA TEHLİKELERİ ÖNLEMLERİ BELİRLEME TANIMLAMA RİSK DEĞERLENDİRME RİSK ANALİZİ Kaynak: RİSK DEĞERLENDİRMESİ TEBLİĞİ

3 ÖZET O L A S I L I K RİSK = OLASILIK (İHTİMAL) x ŞİDDET (ZARARIN) DERECESİ RİSK = O x Ş Ş İ D D E T (Hasar, Zarar)

4 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Bu değerlendirmenin amacı; a)alınması gereken önlemlerin niteliklerinin saptanması ve b)eyleme geçme açısından önem ve öncelik sırasına konmasıdır. Şu dolaylı yararlar da gözden kaçırılmamalıdır: Kimlerin risk altında olduğu daha net ve geniş çerçeve içinde görülür. Kuruluşta İSG bilincinin yerleşmesine yardımcı olur. Kuruluşun İSG uygulamalarının verim ve etkenlik derecesinin gözden geçirilmesine de vesile olur. 4

5 Riskler konusunda genelleme yapmak çok yanlıştır. Her risk değerlendirmesi, o işin yapıldığı yer hatta yapan kişiler için geçerlidir. "TAŞ YERİNDE AĞIRDIR" 5

6 İSG Kanunun 10. maddesinde, değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken şu noktalar belirtilmiştir: a. Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, b. Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, c. İşyerinin tertip ve düzeni, d. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. Müstahzar: Hazır, huzura getirilmiş 6

7 Çalışanların sayısı, özel durumları ve kaç kişinin söz konusu tehlikeye maruz kaldıkları İşyeri ve eklentilerindeki çalışma ortamı ve düzeni Çalışanların işe göre yeterliği (yaş, sağlık, bilgi ve deneyim dahil) İşi yapmada kullanılan yöntemler ve süreçler İşyerinin kazalara ilişkin geçmişi Kestirilemeyen tehlike olasılıkları 7

8 Bir riskin bilinmemesi mazeret değildir. Risk değerlendirmesi çalışmalarında elde edilecek sonuçlar, o işyerindeki İSG ye yönelik duyarlılık ile de yakından bağımlı olmakla birlikte, yasal zorunluluklara uyulmamış olması kesinlikle bu bağlamda değildir. Bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve oluşturabileceği kötü sonucun olasılığı ne kadar yüksek ise, o tehlikeden doğan risk o derecede yüksektir. Yeni mevzuat uyarınca, bir olaydaki işverenin gereken önlemi almamış olmaktan doğan sorumluluğu söz konusu riskin derecesine orantılıdır. 8

9 Risk değerlendirmesi yapacak kişilerin gereken yeterlik ve deneyime sahip olmaları şarttır. Değerlendirmenin yapıldığı alanı ve yapılan işleri bilen amir ve çalışanların da değerlendirmede görev almaları, hem alınması gereken önlemler konusundaki oydaşlığı kolaylaştırır hem de değişik önlem seçeneklerinin ortaya çıkmasında yararlı olur. 9

10 Değerlendirmeye Nitel ve Nicel Yaklaşım Nitel yaklaşım, bazı tanımlara ve karşılaştırmalara dayalı bir yaklaşımdır. Bir diğer anlatımla, ortaya çıkabilecek belirli bir risk olasılığının, bir diğer belirli bir risk olasılığına göre azlığı veya çokluğudur. Nitel yaklaşımların doğal olarak öznel olduğu, asla unutulmamalıdır. Nicel yaklaşımda, sayısal göstergeler kullanılarak daha nesnel karşılaştırma yapılabilir. 10

11 Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Değerlendirmenin ilk adımı; tehlikelerin belirlenmesi ve bunların ortaya çıkma olasılığının saptanmasıdır. Tehlikenin niteliğinin belirlenmesinin yanı sıra tehlikenin hangi şartlarda ortaya çıkacağının da belirlenmiş olmasının önemlidir. İkinci adım ise; her bir tehlikenin oluşturabileceği kötü sonuçların tek tek belirlenmesi, bunların her birinin olasılığının kestirilmesi ve bu sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesi veya kötülük derecesinin azaltmasıdır. 11

12 "Bir sonucun kötülük derecesinin azaltılması, hiçbir zaman, tehlikeyi ortadan kaldırmanın eşdeğeri değildir" 12

13 Risk Matrisi Nedir? Matris; sayılar, simgeler vb. nin uygulamalarında; matrisin Y ekseni bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve X ekseni bir kötü sonucun olasılığı olarak Risk değerlendirmesinde kullanılan nitel yaklaşımın başlıca aracı risk matrisidir. oluşturduğu sıralar ve sütunlardan oluşan bir çizelgedir. İSG tehlikenin oluşturabileceği kabul edilir. 13

14 RİSK MATRİSİNİN KULLANIMI (Örnek) Risk matrisi yaklaşımın bir bölüm tanımlanmış ölçütlere dayalı olmalıdır. Amaç; belirli bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin oluşturabileceği kötü sonuçtan hareketle, olası riskler için alınması gereken önlemler konusunda da önceliğin belirlenmesidir. Bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bunun oluştırabileceği kötü sonucun nicelendirilmesi ise bir göreceli değerlendirmedir. Çünkü bir martiste kullanılan olasılık tanımları kavramsal olarak herkes için aynı değerde olmayabilir. 14

15 Risk matrisindeki her kutu içindeki değer, riskin düzeyi ve önceliğinin göstergesi olarak itibar edilir. Öncelik, sayısal olarak veya harfsel simgeler biçiminde nitelendirilebilir. Aşağıda, genelde çok kullanılan 5x5 matrisine dayalı örnekler verilmiştir. Sayısal Öncelik Şekilde, bir tehlikenin ortaya çıkma ve tehlikenin oluşturabileceği kötü sonucun olasılıkları, 1 den 5 e kadar bir skala üzerinden nicelendirilerek ilk çizelgede (a) verilmiştir. Kullanılan nicelendirmenin, ister istemez göreceli olduğu ortadadır. 15

16 OLASILIK SONUÇ 5- Kesin denilebilir 5- Ölümcül 4- Beklenir 4- İşgöremezliğe kadar gidebilecek yaralanma 3- Mümkün 3- Doktor veya hastane gerektirecek yaralanma 2- Uzak olasılık 2- İlk yardım gerektiren yaralanma 1- Çok ender 1- Çok basit yaralanma

17 17

18 18

19 Yüksek Düzeyde Risk: Çalışmalar derhal durdurulup, riski ortadan kaldıracak veya kabul edilir düzeye indirecek önlemler alınmalıdır. Orta Düzeyde Risk: 8-12 Riskler için önlem alınmasına hemen geçilmeli, çalışmalar asla savsaklanmamalı ve en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Çünkü bu tür riskler, daha yüksek risklere yol açabilir. 19

20 Düşük Düzeyde Risk: 1-6 Bu grup içindeki risklerin bazıları kabul edilebilir türden olabilirse de, peşin hükümlü olunmamalı ve bu tür risklerin azaltılmasına çalışılmasının yanı sıra, yapılacak düzgün aralıklı gözlemlerle risk düzeylerinde bir artma olup olmadığı değerlendirilmelidir. 20

21 O L A S I L I K Yüksek düzeyde risk Orta düzeyde risk Düşük düzeyde risk SONUÇ Ölçütlere dayalı biçimde risklerin gölgelendirilmiş öncelik dökümü aşağıdaki matriste verilmiştir 21

22 Harflerle tanımlanan öncelik Değerlendirme matrislerinde sayısal değerlerin yerine harfler de kullanılır. Kullanılan harfler gelişigüzel olmayıp, bunlar yetkili kuruluşlar tarafından olasılık kuramına dayalı olarak ortaya atılmışlardır. 5 O O Y Y ÇY 4 D O O Y Y 3 D D O O Y 2 Ö D D O O 1 Ö Ö D D O ÇY Çok Yüksek; Y Yüksek ; O Orta ; D - Düşük; Ö Önemsiz

23 ÇY - Üst yönetimin de katılımı ile derhal harekete geçilmelidir. Bu tür riskler için ayrıntılı çalışma hatta inceleme yapılması gerekebilir. Y - Üst yönetimin de katılımı ile riskin ortadan kaldırılması veya azaltılması için bir eylem planı hazırlanması gerekebilir. O - Orta düzeydeki amirler tarafından çözümlenebilir. D - Alt düzey amirler ve çalışanların katkısı ile çözüm getirilebilir. Ö - Risk, zaman zaman kontrol edilme kaydı ile kabul edilebilir. 23

24 Risk değerlendirmesinin kutucuklara girilmesi türünden basit bir alıştırma olmadığı kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır. Aşağıda, 5x5 matrisinin 9x9 matrisine dönüştürülerek açılmasına bir örnek verilmiştir. 9x9 Risk matrisi (OLASILIK) 5x5 9x9 Risk matrisi (SONUÇ) AS4360 Standardı Kuruluşun (Incom) tanımı AS4360 Standardı Kuruluşun (Incom) tanımı Simge Tanım % Açılmış tanım Tanım Açılmış tanım 1 A Kesin sayılır 1 90 Kesin sayılır 2 80 Çok olası 2 B Olabilir 3 70 Olabilir 4 60 Beklenir 3 C Mümkün 5 50 Mümkün 6 40 Olabilir de 4 D Olanaksız 7 30 Olanaksız 8 20 Hemen hemen olanaksız 5 E Çok ender 9 10 Çok Ender 1 Önemsiz 1 Önemsiz 2 Çok basit 2 Basit 3 Basit 4 Sakıncalı 3 Önemsenir 5 Önemsenir 6 Oldukça önemli 4 Önemli 7 Önemli 8 Ağır 5 Vahim 9 Vahim 24

25 OLASILIK ŞİDDET RİSK PUANI ÖNCELİK SIRASI FAALİYET TEHLİKE RİSK ÖNLEM Çevre yerleşim Çevresel gürültü Çevre halkın şikayetleri Çevre yerleşim Çevresel gürültü Çevre halkın şikayetleri Çevre yerleşim Çevre yerleşim Kazı çalışmaları Kazı çalışmaları Şantiye çevresinde okul bulunması Şantiyenin hemen yaya kaldırımının yanında kurulmuş olması Zemin çalışmasının yapılmamış olması Şantiyeye yayaların girmesi Ortamdaki kablo ve Elektrik çarpması, malzemeler malzemelere zarar İş makinesi çıkışları Su baskını İnsanların üzerine Gece çalışmaları yapılmaması Düzenli gürültü ölçümlerinin yapılarak ilgili birimlere raporlanması Uyarı levhaları ve güvenlik ile engellenmesi, şantiye alanının sınırlandırılması Çevre yalıtımı yapılması, uyarı levhalarının asılması Su baskını olan yerlere acil çıkış noktaları yapılması Kazı işlerinin yapılacağı noktalardaki elektrik kabloları ve diğer malzemelerin uzaklaştırılması Kazı Yapılan Bölgelerle 25

26 FARKLI BİR YAKLAŞIM TEHLİKENİN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI OLASILIK AÇIKLAMA Olanaksız denilebilir Geçmişte hiç rastlanmamış Beklenir Olası Olasılık yüksek Olasılık çok yüksek Olması göz ardı edilemez Olması beklenebilir Olması kuvvetli Yakın gelecekte beklenebilir 26

27 TEHLİKENİN OLUŞTURACAĞI KÖTÜ SONUÇ DEĞERLENDİRME Önemsiz İlk yardımlık Yaralanma Ağır yaralanma Ölümcül Kişilere tehlikesi yok AÇIKLAMA Kuruluşun olanakları ile tedavi edilebilecek basit kesilme, yanık, vb. Tıbbi müdahale gerekli (on günden az rapor gerektiren durumlar) Tıbbi müdahale gerekli (adli kovuşturma gerektiren düzeyde yaralanma vb., kısmi işgöremezlik) Ölümle sonuçlanma 27

28 Boyut Olasılık Olanaksız denilebilir Önemsiz RİSK ÖNCELİKLERİ İlk Yardımlık Yaralanma Ağır Yaralanma Ölümcül S S Ö İ İ-D Beklenir S S Ö İ D Olası S Ö İ D D Olasılık yüksek Olasılık çok yüksek Ö İ İ D D İ İ D D D

29 D: risk çok yüksek - Derhal önlem alınması için hemen en yakın amire veya ilgiliye duyurulacak. Üst yönetim duruma müdahale ederek, gerektiğinde işi durduracak ve tehlike ortadan kaldırılıncaya veya risk kabul edilebilir düzeye indirilinceye kadar çalışmalar sürdürülecek. İ: risk yüksek İvedilikle ilgililere iletilecek; üst yönetimce, tehlikeyi giderici veya riski kabul edilebilir düzeye indirecek çalışmalar, en geç bir kaç gün içinde sonuçlandırılacak. Ö: risk var Öncelikli durum. Kötü sonuçların önlenmesi için hemen geçici önlem alınacak (kişisel korunma araçlarının dağıtılması gibi); en yakın amirlerce, riski kabul edilebilir düzeye indirecek çalışmalar en geç bir hafta içinde sonuçlandırılacak. S: risk az Sakıncalı durum. Amirlere veya yetkililere duyurulacak ve riski kabul edilebilir düzeye indirecek çalışmalar en geç bir kaç hafta içinde sonuçlandırılacak. Riskin kabul edilir düzeyde olması yoruma açık olduğundan, yasal sorumluluklar göz önünde tutulmalıdır. 29

30 Hatırda tutulması gereken nokta; yapılan belirli bir işten doğan riskin sorgulandığıdır. Bu nedenle işin yaptırılış biçimi olduğu gibi tanımlanmalıdır. Örneğin yüksek voltaj hattında bakım yapmanın riski üzerinde durulduğunda, bir teknisyenin işi 3-5 dakika sürebilir. Ancak, bu teknisyen aynı işi daha sonra tekrar yapmakta ise, risk değerlendirmesinde temel alınacak tehlikeye maruz kalma süresi, çalışanın bu tehlikeye maruz kaldığı sürelerin toplamıdır. 100 kez kaza olmamasının olasılığı Dolayısı ile kaza olasılığı = 0.096; =

31 Şansını iteleme veya Olanaksız bir gün olur Koşullar aynı kaldıkça, her tekrar veya her yeni gün bir yeni başlangıç değildir; aksine kötü sonuca daha yaklaştırır! Risk değerlendirmesinin de bazı riskleri olduğu, asla gözden kaçırılmamalıdır. 31

32 Risk değerlendirmesindeki ana değişkenler

33 Saydamlık ve içtenlik İnsan etmeninin en önemli değişkenlik ve belirsizlik kaynağı olabileceğinin göz ardı edilmemesi Belirsizliklerin gözden kaçırılmaması ve üzerlerinde durulması. Hedef kitle belirlenmeden yapılan risk değerlendirmeleri eksiktir. Kimlerin risk altında olduğu çok önemli bir noktadır (çevre de dahil). 33

34 KABUL EDİLİR / KALINTI RİSK? Kabul edilir risk, tartarak, bilinçli olarak kabul edilen risktir. Bu tanımın geçerli olduğu toplumlarda, kabul edilir riskin oluşturabileceği kötü sonuç gerçekten önemsenmeyecek düzeyde olmalıdır. Kalıntı risk ise, değerlendirilen risklere karşı önlemler alındıktan sonra geride kalan risktir. Kabul edilir riskin bilinçli olmasına karşı, kalıntı risk önlenememiş risktir. Yerine göre, farkına varılamamış dahi olunabilir. 34

35 Tespit edilen risk Tedbirler = Kabul edilebilir risk 35

36 EYLEME GEÇİLMESİ Gelişen iş sağlığı ve güvenliği anlayışı uyarınca, riskin ortadan kaldırılması ana amaçtır. Eğer riskin tümü ile ortadan kaldırılması olası değilse, riskin olabildiğince azaltılmasının üzerinde durulmalıdır. İleri ülkelerdeki hukuksal anlayış, riskin olabildiğince azaltılmasını şu koşullara bağlamaktadır: Söz konusu riskin derecesine (büyük risk söz konusu olduğunda, yapılan işin, gerekli önlemler alınıncaya kadar, derhal durdurulması gerekmektedir). 36

37 Tehlikenin belirlenmesi ve riskin azaltılması açısından eldeki bilgilerin ne derecede yeterli olduğuna (işyerince bilinmemesi özür değildir). Tehlikenin ortaya konması ve riskin azaltılması için uygulanabilinecek yöntemlerin olup olmamasına ve bunların uygun olup olmadıklarına. 37

38 Riski azaltmanın iki ana seçeneği vardır: 1. tehlike olasılığını ortadan kaldırmak ve 2. bir tehlikenin doğuracağı kötü sonuçların boyutunu azaltmak. Not: Riskin ortadan kaldırılması veya azaltılmasındaki ana amacın, daima tehlikenin ortadan kaldırılması olmasının gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. 38

39 Risklerin kontrolü için yapılması gerekenlere karar verildiğinde, bunların nasıl hayata geçirileceği planlanmalıdır. 1. Yapılacak işler; 2. Zamanlama; 3. Yapılacak işleri kimlerin izleyeceği ve bunların yapılmasından kimlerin sorumlu olacağı. 39

40 Riskleri kontrol etkinliklerinin verimliliği ve geleceği açısından, kayıt tutmanın çok önemli yeri vardır. Kayıt tutma, şu açılardan gerekli ve çok önemlidir: Nelerin yapıldığının ve yapılmasının gerektiği daha sağlıklı biçimde görülür; Yasal mevzuatın gereklerinin ne derecede yerine getirilmiş olduğu ortaya çıkar. 40

41 KONTROLLERİN HİYERARŞİSİ 41

42 Risklerin kontrolü, tehlikelerin oluşturabileceği kötü sonuçların önlenmesi veya kabul edilir düzeyde azaltılması için yapılan uygulamalardır. Risk değerlendirmesi, bu bilginin nasıl kullanılacağı yolunda akılcı kararlara varamadığımızda, çok az işe yarar. 42

43 Riskin Algılanması Risk konusunda uyanıklık çok önemlidir. Uyanıklık, kişilerin riskleri algılamasına yakından bağlıdır. Risk algılaması, kişinin bir riskin özellikleri ve oluşturabileceği kötü sonuçlar konusundaki öznel değerlendirmedir. Riskin kişilerce algılanması, tehlikenin ne gibi sonuçlar oluşturabileceğinin anlaşılması ve tartılmasıdır. Bu tartma işleminin bir kefesinde riskin göze alınmasının sakıncaları, diğer kefesinde ise alınan riske karşın beklenilen kazanç yatar. 43

44 Kişi riski asla koşulsuz kabul etmez. Kişi risk aldığında, bu kararı, kesinlikle kendince bir yararla dengelenmiştir. Risk algılanmasında eğitimin önemli rolü vardır ama kültürün olumsuz yönü olabileceği unutulmamalıdır. Cehaletten gelen cüret, bu olumsuzluğun halk dilindeki değerlendirmesidir. 44

45 Kontrollerin hiyerarşisi Risklerin kontrolü; bir diğer anlatımla, belirli hiyerarşi içinde alınabilinecek önlemlerin etkenlik derecesinin her risk için değerlendirilmesidir. Risklerin kontrolü süreci, en yüksek risk durumundan aşağıya doğru ilerlemelidir. Her risk, kontrol hiyerarşisi açısından da tartılmalıdır. Bu hatırlatmanın amacı şudur: Daima ortadan kaldırma ve üst hiyerarşik düzeydeki önlemler temel alınmalıdır. Bir riskin daha alt düzeydeki kontrollerle geçiştirilmesi, sürecin amacına aykırıdır. 45

46 Kontrollerin hiyerarşik düzeni aşağıdaki sıra iledir: Tehlikenin ortadan kaldırılması Tehlikeye yol açan durumun (süreç veya malzeme) yerine daha az tehlikeli olanın konması (yerini alma) Tehlikeyi azaltan teknik önlemlerin alınması - otomasyon, uzaklaştırma, ayırma ve havalandırma gibi. Yönetsel önlemlerin alınması - güvenli iş yapma kuralları, dönüşümlü çalıştırma, işyerinin düzenli olması, denetleme, eğitim ve yetiştirme gibi Kişisel korunma araçlarından yararlanılması. 46

47 Hiyerarşik sıralama, uygulama açısından, alt bölümleri olan üç ana düzeye ayrılabilir: Düzey 1: Tehlikenin ortadan kaldırılması Tehlikenin ortadan kaldırılması, tehlikeli durumun farkına varılması ve durumun tehlikeli olduğunun (en azından bir risk içerdiğinin) kabul edilmesine bağlıdır. Tehlikenin farkına varılması şu soruların cevaplarının aranmasını gerektirir: Tehlikenin kaynağı nedir? (örneğin yüksekte çalışan bakımcıların düşürdükleri el takımları) Tehlikeye ne yol açmaktadır? (örneğin bakımcıların takımları iş elbiselerinin ceplerine koymaları, çalışırken altlarından diğer çalışanların geçmesi) 47

48 Yüksekte çalışanların altından geçenler, o sırada bir şeyin düşmesi olasılığını uzak gördüklerinden riski göze alırlar. Özellikle sağlık riskleri söz konusu olduğunda, çalışanların tehlikenin farkında olmasını ve ciddiye almasını sağlamak, kazalara göre çok daha zordur. Tehlikeler konusunda üzerinde dikkatle durulması gereken bir diğer nokta, tehlikelerin bir süre sonra ortaya çıkabileceğidir. 48

49 Düzey 2: Riskin azaltılması şunları içerir: Daha az tehlikesi olan bir yöntemin veya malzemenin kullanılması (çözücü bazlı boyalar yerine su bazlı boyalar kullanılması) İşi yapış biçiminin değiştirilmesi (bakımcılara takımlarını taşımaları için uygun kutu/çanta verilmesi) Çalışanların tehlikeden korunması (tehlikeli bölgeye kordon gerilerek, diğer çalışanların yukarıda çalışanların altlarından geçmelerinin önlenmesi, gürültülü çalışan makinenin çevresine ses yalıtımı yapılması) Teknik yöntemlerin geliştirilmesi "Önlem, doğrudan veya dolaylı yeni tehlikeler oluşturmamalıdır." 49

50 Düzey 3: Destekleyici nitelikteki kontrollere başvurulması: Yönetsel kontroller ve güvenli çalışma usulleri Kişisel korunma araçları 50

51 Kontrol seçeneklerin taranması Eldeki riske en uygun kontrolün belirlenmesi açısından, seçenekler, kontrollerin hiyerarşisine uygun biçimde, yukarıdan-aşağıya doğru taranmalıdır. Sorunun, en üst düzeydeki seçenekle çözümlenmesi ana amaçtır. 51

52 Ortadan kaldırma ve yerini alma doğrudan tehlikeye dönük olduklarından, hiyerarşik sırada daha altta olan önlemlerden, doğal olarak daha etkili seçeneklerdir. Çünkü bu iki seçenek dışındaki seçenekler tehlikenin sürmesine izin vermekte, yalnızca kötü sonuçlardan korumaya çalışmaktadır. Çok sayıda kişinin maruz kaldığı tehlikeler öncelikli olduğundan, önlemler üzerinde durulurken de aynı anlayışla hareket edilmelidir. Bir sorunun yerine bir diğer sorunu koymak, çözüm getirmek değildir 52

53 Tehlikeye maruz kalınan sürenin kontrol altında tutulması, genelde, tehlikenin üzerinde etkili değildir; ancak kötü sonucun ortaya çıkması olasılığını azaltır. Ortamın zarar derecesinin belirli sınırlar altında olduğu kabul edilerek konulmuş olan süre ile ilgili kısıtlar, bu sınır aşıldığında geçersiz olur. 53

54 Daha alt düzeydeki seçeneklere, tehlikenin tümü ile ortadan kaldırılması olanağının olmadığı durumlarda yönelinmelidir. Bu aşamada, birden fazla kontrol seçeneğinin kullanılmasının da üzerinde durulmalıdır. Kişisel korunma araçları, ancak diğer önlemleri desteklemek amacı ile kullanılmalı ve asla kendi başlarına yeterli önlem sayılmamalıdırlar. Kişisel korunma araçları gibi güvenlik malzemesinin kullanılmalarını etkili biçimde denetlemek kadar, bunların uygunluğunu ve özelliklerini yitirmemiş olduklarını kontrol etmek de, yönetsel görevler arasındadır. Genel kural şudur: 54

55 Riskin kaynağını tehlike kaynağı olmaktan uzak tutma, bu riske maruz kalabilecek kişileri tehlikenin kaynağından uzak tutmadan (örneğin kişisel korunma araçları ile) daha akılcı ve çoğu kez, daha kolaydır! 55

56 Teknik Önlemler Teknik önlemler; tam-kilitleme, süreç ve tasarımda değişiklikler yapma, izleme ve saptama aygıtları kullanma, koruyucular koyma, havalandırma, filtre etme gibi mühendislik önlemleridir. Söz konusu tehlikeler, ancak ve ancak, mühendislik önlemleri güvenilir biçimde işletildikçe ortadan kalkar. Bu nedenle, güvenlik önlemlerinin sürekli izlenmesi ve çalışır durumda tutulması, güvenliği sağlamanın temel koşulları arasındadır. 56

57 Yönetsel Yöntemler Yönetsel önlemler, yönetim sistemi anlayışı ile risklerin kontrol edilmesidir. Yönetsel kontrolün temel ilkesi, yapılan işlerin güvenli biçimde yapılmasının sağlanmasıdır. İşlem yaprakları ve talimatların büyük önemi vardır. Eldeki bu tür belgeler: İşin nasıl yapılacağını, Kimlerin işi yapmaya ve işin yapıldığı alanda bulunmaya yetkili olduklarını, İşin gereği olarak kullanılacak araç, makine, tezgah, vb. ile alet ve takımlara ilişkin gerekleri (süreç ve kontrol aygıtlarını bakımlı tutarak sistemin tehlike arz etmesini önlemek dahil), İşi yapacaklarda aranacak yetiyi (bilgi ve beceri), Gereken eğitim ve denetimi belirlemelidir. 57

58 Yönetsel olarak alınacak önlemlere aşağıdakiler de eklenebilir: İşlemlerin düzenlenmesi yoluyla, çalışanların asgari risk alacak biçimde iş yapmasını sağlamak tehlikeli iş yapılan yerleri ayırmak veya tehlikeli iş yapılan saatleri kaydırmak. İş yapılan yerlerin temiz, düzenli ve derli toplu olmasını sağlayarak, sağlığa aykırı gelişmeleri önlemek (mikrop ve bakterilerin üremesine uygun ortamlar gibi). 58

59 1. Zararlı ortamsal etmenlerin vücuda girmesine yardımcı olacak yeme, içme, çiklet çiğneme, sigara içme, vb.ni belirlenen yerler dışında yasaklamak. 2. Başkaları açısından tehlikeli olabilecek işleri (bakım, onarım gibi) diğer çalışanların çevrede olmadığı saatlere kaydırmak. 59

60 Önlemlerin Düzeyi Geçerli olan mevzuat uyarınca, tehlikelere karşı alınacak önlemler şu biçimde sıralanmaktadır: Tehlikeyi ortadan kaldırma, ana fikir ve temel uğraş olmalıdır. Tehlike önlenemediğinde, daha az tehlikesi olan seçenekler aranmalıdır (malzeme, madde ve süreç olarak). Eğer tehlike ne ortadan kaldırılabiliyor ne de tehlike madde ve/veya sürecin yerine seçenekler bulunamıyorsa, çalışanların korunması son çare olarak düşünülmelidir. Koruma; tehlikeli süreç veya maddeyi sarmalayarak, zararlı maddelerin ortaya çıkmasını ve miktarını yakından kontrol ederek, teknik çözümler getirerek/geliştirerek, yönetsel çözümler getirerek ve kişisel korunma araçlarına baş vurarak sağlanabilir. 60

61 Çözümlerin sürdürülebilirliği çok önemlidir. Hiç bir çözümün sürekli geçerli olamayacağı unutulmamalıdır. Bir önlem, özellikle teknik gelişmeler nedeni ile değerini yitirebilir veya yeni tehlikeler karşısında etkisiz kalabilir. Dolayısı ile önlemlerin alınması kadar sürdürülmesi de çok önemlidir. 61

62 İster teknik isterse de sosyal gelişmeler sonucu olsun, yeni ve ortaya çıkmakta olan risklerin kontrol altına alınabilmesi için, bunların belirlenebilmesi gerekir. Belirleme, ancak sistemli bilgi toplama ve değerlendirme yoluyla riskler sürekli gözetim altında tutulabildiğinde sağlanır. İş dünyasında ve yaşadığımız toplumda, ortaya sürekli yeni durumlar çıkmaktadır. Bunun sonucunda, hem riskler hem de yeni risklerin etkilediği kişiler değişmektedir. 62

63 Alınacak önlem, risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasında yeterince etkili olmalıdır Önlem, en geniş sayıda çalışanı koruma altına alabilmelidir Alınacak önlemlerin hayata geçirilmesi ve işlerliği, olabildiğince insana dayalı olmamalıdır. 63

64 Bakım etkinlikleri konusunda gerçekçi bir inceleme ve değerlendirme yapılmış olmalıdır. Önlemlerin sürdürülebilir olmasında, bakım etkinliklerinin önemli yeri olmakla birlikte, bakım işleri ağırlıklı olarak insana dayalıdır. Önlemlerin sürdürülebilirliği açısından da maliyetin de üzerinde durulmuş olmalıdır. 64

65 İşyerlerindekilerin yanı sıra çevre ve toplumun da artık etkilenenlerin arasında sayılması ve bunların arasındaki etkileşim, riskleri kontrolünü zorlaştırmakta ve risklerin etkili biçimde kontrolü, katılımcılığı zorunlu kılmaktadır. Yeni mevzuatın getirdiği en önemli yeniliklerde birisi, işverenlerin yanı sıra, işçileri, işçi temsilcilerini ve sendikaları da bu yolda daha ağırlıklı katkıya çağırmasıdır. 65

66 EASH (European Agency for Safety and Health at Work) ödülü koşulları: Riskler; Kaynağında kontrol edilmiş olmalıdır, Gözlenir başarı kazanılmış olmalıdır, Sonuçlar sürdürülebilir olmalıdır, Başarı, çalışanların ve yöneticilerin ortaklaşa başarısı olmalıdır, ve Üye ülkelere transfer edilebilir ve özellikle de, KOBİ ler tarafından uygulanabilir olmalıdır. 66

67 67

68 EK OKUMA 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 counterfeitparts.wordpress.com 73

74 74

75 Risklerin belirlenmesi ve analizi Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Risk Değerlendirme Metodu Metot olarak genellikle matris temelli metotlar kullanılmaktadır. Matris metotları 2 boyutlu metotlardır. KİNNEY METODU 3 Boyutlu Risk Değerlendirmesi metodudur. Matris Metotlar genel olarak proses güvenliği için uygundur. Olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tam olarak engellemezler. Ama KİNNEY METODU 3 boyutlu (OLASILIK*ŞİDDET*FREKANS) olduğundan dolayı bu konuda son derece uygulanabilir bir metottur. 75

76 KİNNEY METODU RİSK PUANI = ŞANS (OLASILIK) + FREKANS + ŞİDDET 76

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ II KISIM

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ II KISIM MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ II KISIM Kaynak: Prof. Dr. Alp Esin, «RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ» Sunumundan Yararlanılmıştır. 1 ÖZET Risk Yönetimi Döngüsü...

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) RİSK DEĞERLENDİRME İşveren veya işveren vekili (temsilcisi) 1 İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı) İşyerindeki işçi temsilcileri 4 2 3 6 7 İşyeri hekimi 5 İşyerindeki destek elemanları İşyerindeki bütün

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28743 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ 12 22 Slayt 5/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: (Nitel) Risk analiz yöntemleri FINE KINNEY Elmeri kontrol kayıt yöntemi Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri V- RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23 Aralık 2003-25325 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ. AMAÇ Bu prosedürün amacı;... İlk/okulu faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen

Detaylı

Resmi Gazete: Salı, Sayı: (Asıl)

Resmi Gazete: Salı, Sayı: (Asıl) Titreşim Yönetmeliği Resmi Gazete:23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

(*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Titreşim Yönetmeliği* (*23/12/2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

4 10 MAYIS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI SEMİNERLERİ. Mesleki Risklerin Yönetimi. Altan ÇETİNKAL MESS İSG Müdürü

4 10 MAYIS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI SEMİNERLERİ. Mesleki Risklerin Yönetimi. Altan ÇETİNKAL MESS İSG Müdürü 4 10 MAYIS 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI SEMİNERLERİ Mesleki Risklerin Yönetimi Altan ÇETİNKAL MESS İSG Müdürü 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77: «İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ nin faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI

İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME ve DERECELENDİRME İLKER KIYAK Makine Müh. A Sınıfı İSG UZMANI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi : İşletmemizdeki

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenleme k üzere

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1 RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart : Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Yakup KARA A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi Risk Değerlendirmesi İlgili Mevzuat

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi 3T Risk Değerlendirmesi Prof. Dr. Burak Birgören Ġmalat Sektörü için 1 3T RĠSK DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ Finlandiya da geliştirilmiştir. Geliştiricisi Dr. Heikki Laitinen dir. Finlandiya da çok sayıda işyerinde

Detaylı