MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ Not: Prof. Dr. Alp Esin, "RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ" Sunumundan Yararlanılmıştır. 1

2 ÖZET Risk Yönetimi Döngüsü... PLANLAMA DENETİM, İZLEME ve GÖZDEN GEÇİRME SINIFLANDIRMA RAPORLAMA RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİ ve VERİ TOPLAMA TEHLİKELERİ ÖNLEMLERİ BELİRLEME TANIMLAMA RİSK DEĞERLENDİRME RİSK ANALİZİ Kaynak: RİSK DEĞERLENDİRMESİ TEBLİĞİ

3 ÖZET O L A S I L I K RİSK = OLASILIK (İHTİMAL) x ŞİDDET (ZARARIN) DERECESİ RİSK = O x Ş Ş İ D D E T (Hasar, Zarar)

4 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Bu değerlendirmenin amacı; a)alınması gereken önlemlerin niteliklerinin saptanması ve b)eyleme geçme açısından önem ve öncelik sırasına konmasıdır. Şu dolaylı yararlar da gözden kaçırılmamalıdır: Kimlerin risk altında olduğu daha net ve geniş çerçeve içinde görülür. Kuruluşta İSG bilincinin yerleşmesine yardımcı olur. Kuruluşun İSG uygulamalarının verim ve etkenlik derecesinin gözden geçirilmesine de vesile olur. 4

5 Riskler konusunda genelleme yapmak çok yanlıştır. Her risk değerlendirmesi, o işin yapıldığı yer hatta yapan kişiler için geçerlidir. "TAŞ YERİNDE AĞIRDIR" 5

6 İSG Kanunun 10. maddesinde, değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken şu noktalar belirtilmiştir: a. Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, b. Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, c. İşyerinin tertip ve düzeni, d. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. Müstahzar: Hazır, huzura getirilmiş 6

7 Çalışanların sayısı, özel durumları ve kaç kişinin söz konusu tehlikeye maruz kaldıkları İşyeri ve eklentilerindeki çalışma ortamı ve düzeni Çalışanların işe göre yeterliği (yaş, sağlık, bilgi ve deneyim dahil) İşi yapmada kullanılan yöntemler ve süreçler İşyerinin kazalara ilişkin geçmişi Kestirilemeyen tehlike olasılıkları 7

8 Bir riskin bilinmemesi mazeret değildir. Risk değerlendirmesi çalışmalarında elde edilecek sonuçlar, o işyerindeki İSG ye yönelik duyarlılık ile de yakından bağımlı olmakla birlikte, yasal zorunluluklara uyulmamış olması kesinlikle bu bağlamda değildir. Bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve oluşturabileceği kötü sonucun olasılığı ne kadar yüksek ise, o tehlikeden doğan risk o derecede yüksektir. Yeni mevzuat uyarınca, bir olaydaki işverenin gereken önlemi almamış olmaktan doğan sorumluluğu söz konusu riskin derecesine orantılıdır. 8

9 Risk değerlendirmesi yapacak kişilerin gereken yeterlik ve deneyime sahip olmaları şarttır. Değerlendirmenin yapıldığı alanı ve yapılan işleri bilen amir ve çalışanların da değerlendirmede görev almaları, hem alınması gereken önlemler konusundaki oydaşlığı kolaylaştırır hem de değişik önlem seçeneklerinin ortaya çıkmasında yararlı olur. 9

10 Değerlendirmeye Nitel ve Nicel Yaklaşım Nitel yaklaşım, bazı tanımlara ve karşılaştırmalara dayalı bir yaklaşımdır. Bir diğer anlatımla, ortaya çıkabilecek belirli bir risk olasılığının, bir diğer belirli bir risk olasılığına göre azlığı veya çokluğudur. Nitel yaklaşımların doğal olarak öznel olduğu, asla unutulmamalıdır. Nicel yaklaşımda, sayısal göstergeler kullanılarak daha nesnel karşılaştırma yapılabilir. 10

11 Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Değerlendirmenin ilk adımı; tehlikelerin belirlenmesi ve bunların ortaya çıkma olasılığının saptanmasıdır. Tehlikenin niteliğinin belirlenmesinin yanı sıra tehlikenin hangi şartlarda ortaya çıkacağının da belirlenmiş olmasının önemlidir. İkinci adım ise; her bir tehlikenin oluşturabileceği kötü sonuçların tek tek belirlenmesi, bunların her birinin olasılığının kestirilmesi ve bu sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesi veya kötülük derecesinin azaltmasıdır. 11

12 "Bir sonucun kötülük derecesinin azaltılması, hiçbir zaman, tehlikeyi ortadan kaldırmanın eşdeğeri değildir" 12

13 Risk Matrisi Nedir? Matris; sayılar, simgeler vb. nin uygulamalarında; matrisin Y ekseni bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve X ekseni bir kötü sonucun olasılığı olarak Risk değerlendirmesinde kullanılan nitel yaklaşımın başlıca aracı risk matrisidir. oluşturduğu sıralar ve sütunlardan oluşan bir çizelgedir. İSG tehlikenin oluşturabileceği kabul edilir. 13

14 RİSK MATRİSİNİN KULLANIMI (Örnek) Risk matrisi yaklaşımın bir bölüm tanımlanmış ölçütlere dayalı olmalıdır. Amaç; belirli bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin oluşturabileceği kötü sonuçtan hareketle, olası riskler için alınması gereken önlemler konusunda da önceliğin belirlenmesidir. Bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bunun oluştırabileceği kötü sonucun nicelendirilmesi ise bir göreceli değerlendirmedir. Çünkü bir martiste kullanılan olasılık tanımları kavramsal olarak herkes için aynı değerde olmayabilir. 14

15 Risk matrisindeki her kutu içindeki değer, riskin düzeyi ve önceliğinin göstergesi olarak itibar edilir. Öncelik, sayısal olarak veya harfsel simgeler biçiminde nitelendirilebilir. Aşağıda, genelde çok kullanılan 5x5 matrisine dayalı örnekler verilmiştir. Sayısal Öncelik Şekilde, bir tehlikenin ortaya çıkma ve tehlikenin oluşturabileceği kötü sonucun olasılıkları, 1 den 5 e kadar bir skala üzerinden nicelendirilerek ilk çizelgede (a) verilmiştir. Kullanılan nicelendirmenin, ister istemez göreceli olduğu ortadadır. 15

16 OLASILIK SONUÇ 5- Kesin denilebilir 5- Ölümcül 4- Beklenir 4- İşgöremezliğe kadar gidebilecek yaralanma 3- Mümkün 3- Doktor veya hastane gerektirecek yaralanma 2- Uzak olasılık 2- İlk yardım gerektiren yaralanma 1- Çok ender 1- Çok basit yaralanma

17 17

18 18

19 Yüksek Düzeyde Risk: Çalışmalar derhal durdurulup, riski ortadan kaldıracak veya kabul edilir düzeye indirecek önlemler alınmalıdır. Orta Düzeyde Risk: 8-12 Riskler için önlem alınmasına hemen geçilmeli, çalışmalar asla savsaklanmamalı ve en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Çünkü bu tür riskler, daha yüksek risklere yol açabilir. 19

20 Düşük Düzeyde Risk: 1-6 Bu grup içindeki risklerin bazıları kabul edilebilir türden olabilirse de, peşin hükümlü olunmamalı ve bu tür risklerin azaltılmasına çalışılmasının yanı sıra, yapılacak düzgün aralıklı gözlemlerle risk düzeylerinde bir artma olup olmadığı değerlendirilmelidir. 20

21 O L A S I L I K Yüksek düzeyde risk Orta düzeyde risk Düşük düzeyde risk SONUÇ Ölçütlere dayalı biçimde risklerin gölgelendirilmiş öncelik dökümü aşağıdaki matriste verilmiştir 21

22 Harflerle tanımlanan öncelik Değerlendirme matrislerinde sayısal değerlerin yerine harfler de kullanılır. Kullanılan harfler gelişigüzel olmayıp, bunlar yetkili kuruluşlar tarafından olasılık kuramına dayalı olarak ortaya atılmışlardır. 5 O O Y Y ÇY 4 D O O Y Y 3 D D O O Y 2 Ö D D O O 1 Ö Ö D D O ÇY Çok Yüksek; Y Yüksek ; O Orta ; D - Düşük; Ö Önemsiz

23 ÇY - Üst yönetimin de katılımı ile derhal harekete geçilmelidir. Bu tür riskler için ayrıntılı çalışma hatta inceleme yapılması gerekebilir. Y - Üst yönetimin de katılımı ile riskin ortadan kaldırılması veya azaltılması için bir eylem planı hazırlanması gerekebilir. O - Orta düzeydeki amirler tarafından çözümlenebilir. D - Alt düzey amirler ve çalışanların katkısı ile çözüm getirilebilir. Ö - Risk, zaman zaman kontrol edilme kaydı ile kabul edilebilir. 23

24 Risk değerlendirmesinin kutucuklara girilmesi türünden basit bir alıştırma olmadığı kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır. Aşağıda, 5x5 matrisinin 9x9 matrisine dönüştürülerek açılmasına bir örnek verilmiştir. 9x9 Risk matrisi (OLASILIK) 5x5 9x9 Risk matrisi (SONUÇ) AS4360 Standardı Kuruluşun (Incom) tanımı AS4360 Standardı Kuruluşun (Incom) tanımı Simge Tanım % Açılmış tanım Tanım Açılmış tanım 1 A Kesin sayılır 1 90 Kesin sayılır 2 80 Çok olası 2 B Olabilir 3 70 Olabilir 4 60 Beklenir 3 C Mümkün 5 50 Mümkün 6 40 Olabilir de 4 D Olanaksız 7 30 Olanaksız 8 20 Hemen hemen olanaksız 5 E Çok ender 9 10 Çok Ender 1 Önemsiz 1 Önemsiz 2 Çok basit 2 Basit 3 Basit 4 Sakıncalı 3 Önemsenir 5 Önemsenir 6 Oldukça önemli 4 Önemli 7 Önemli 8 Ağır 5 Vahim 9 Vahim 24

25 OLASILIK ŞİDDET RİSK PUANI ÖNCELİK SIRASI FAALİYET TEHLİKE RİSK ÖNLEM Çevre yerleşim Çevresel gürültü Çevre halkın şikayetleri Çevre yerleşim Çevresel gürültü Çevre halkın şikayetleri Çevre yerleşim Çevre yerleşim Kazı çalışmaları Kazı çalışmaları Şantiye çevresinde okul bulunması Şantiyenin hemen yaya kaldırımının yanında kurulmuş olması Zemin çalışmasının yapılmamış olması Şantiyeye yayaların girmesi Ortamdaki kablo ve Elektrik çarpması, malzemeler malzemelere zarar İş makinesi çıkışları Su baskını İnsanların üzerine Gece çalışmaları yapılmaması Düzenli gürültü ölçümlerinin yapılarak ilgili birimlere raporlanması Uyarı levhaları ve güvenlik ile engellenmesi, şantiye alanının sınırlandırılması Çevre yalıtımı yapılması, uyarı levhalarının asılması Su baskını olan yerlere acil çıkış noktaları yapılması Kazı işlerinin yapılacağı noktalardaki elektrik kabloları ve diğer malzemelerin uzaklaştırılması Kazı Yapılan Bölgelerle 25

26 FARKLI BİR YAKLAŞIM TEHLİKENİN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI OLASILIK AÇIKLAMA Olanaksız denilebilir Geçmişte hiç rastlanmamış Beklenir Olası Olasılık yüksek Olasılık çok yüksek Olması göz ardı edilemez Olması beklenebilir Olması kuvvetli Yakın gelecekte beklenebilir 26

27 TEHLİKENİN OLUŞTURACAĞI KÖTÜ SONUÇ DEĞERLENDİRME Önemsiz İlk yardımlık Yaralanma Ağır yaralanma Ölümcül Kişilere tehlikesi yok AÇIKLAMA Kuruluşun olanakları ile tedavi edilebilecek basit kesilme, yanık, vb. Tıbbi müdahale gerekli (on günden az rapor gerektiren durumlar) Tıbbi müdahale gerekli (adli kovuşturma gerektiren düzeyde yaralanma vb., kısmi işgöremezlik) Ölümle sonuçlanma 27

28 Boyut Olasılık Olanaksız denilebilir Önemsiz RİSK ÖNCELİKLERİ İlk Yardımlık Yaralanma Ağır Yaralanma Ölümcül S S Ö İ İ-D Beklenir S S Ö İ D Olası S Ö İ D D Olasılık yüksek Olasılık çok yüksek Ö İ İ D D İ İ D D D

29 D: risk çok yüksek - Derhal önlem alınması için hemen en yakın amire veya ilgiliye duyurulacak. Üst yönetim duruma müdahale ederek, gerektiğinde işi durduracak ve tehlike ortadan kaldırılıncaya veya risk kabul edilebilir düzeye indirilinceye kadar çalışmalar sürdürülecek. İ: risk yüksek İvedilikle ilgililere iletilecek; üst yönetimce, tehlikeyi giderici veya riski kabul edilebilir düzeye indirecek çalışmalar, en geç bir kaç gün içinde sonuçlandırılacak. Ö: risk var Öncelikli durum. Kötü sonuçların önlenmesi için hemen geçici önlem alınacak (kişisel korunma araçlarının dağıtılması gibi); en yakın amirlerce, riski kabul edilebilir düzeye indirecek çalışmalar en geç bir hafta içinde sonuçlandırılacak. S: risk az Sakıncalı durum. Amirlere veya yetkililere duyurulacak ve riski kabul edilebilir düzeye indirecek çalışmalar en geç bir kaç hafta içinde sonuçlandırılacak. Riskin kabul edilir düzeyde olması yoruma açık olduğundan, yasal sorumluluklar göz önünde tutulmalıdır. 29

30 Hatırda tutulması gereken nokta; yapılan belirli bir işten doğan riskin sorgulandığıdır. Bu nedenle işin yaptırılış biçimi olduğu gibi tanımlanmalıdır. Örneğin yüksek voltaj hattında bakım yapmanın riski üzerinde durulduğunda, bir teknisyenin işi 3-5 dakika sürebilir. Ancak, bu teknisyen aynı işi daha sonra tekrar yapmakta ise, risk değerlendirmesinde temel alınacak tehlikeye maruz kalma süresi, çalışanın bu tehlikeye maruz kaldığı sürelerin toplamıdır. 100 kez kaza olmamasının olasılığı Dolayısı ile kaza olasılığı = 0.096; =

31 Şansını iteleme veya Olanaksız bir gün olur Koşullar aynı kaldıkça, her tekrar veya her yeni gün bir yeni başlangıç değildir; aksine kötü sonuca daha yaklaştırır! Risk değerlendirmesinin de bazı riskleri olduğu, asla gözden kaçırılmamalıdır. 31

32 Risk değerlendirmesindeki ana değişkenler

33 Saydamlık ve içtenlik İnsan etmeninin en önemli değişkenlik ve belirsizlik kaynağı olabileceğinin göz ardı edilmemesi Belirsizliklerin gözden kaçırılmaması ve üzerlerinde durulması. Hedef kitle belirlenmeden yapılan risk değerlendirmeleri eksiktir. Kimlerin risk altında olduğu çok önemli bir noktadır (çevre de dahil). 33

34 KABUL EDİLİR / KALINTI RİSK? Kabul edilir risk, tartarak, bilinçli olarak kabul edilen risktir. Bu tanımın geçerli olduğu toplumlarda, kabul edilir riskin oluşturabileceği kötü sonuç gerçekten önemsenmeyecek düzeyde olmalıdır. Kalıntı risk ise, değerlendirilen risklere karşı önlemler alındıktan sonra geride kalan risktir. Kabul edilir riskin bilinçli olmasına karşı, kalıntı risk önlenememiş risktir. Yerine göre, farkına varılamamış dahi olunabilir. 34

35 Tespit edilen risk Tedbirler = Kabul edilebilir risk 35

36 EYLEME GEÇİLMESİ Gelişen iş sağlığı ve güvenliği anlayışı uyarınca, riskin ortadan kaldırılması ana amaçtır. Eğer riskin tümü ile ortadan kaldırılması olası değilse, riskin olabildiğince azaltılmasının üzerinde durulmalıdır. İleri ülkelerdeki hukuksal anlayış, riskin olabildiğince azaltılmasını şu koşullara bağlamaktadır: Söz konusu riskin derecesine (büyük risk söz konusu olduğunda, yapılan işin, gerekli önlemler alınıncaya kadar, derhal durdurulması gerekmektedir). 36

37 Tehlikenin belirlenmesi ve riskin azaltılması açısından eldeki bilgilerin ne derecede yeterli olduğuna (işyerince bilinmemesi özür değildir). Tehlikenin ortaya konması ve riskin azaltılması için uygulanabilinecek yöntemlerin olup olmamasına ve bunların uygun olup olmadıklarına. 37

38 Riski azaltmanın iki ana seçeneği vardır: 1. tehlike olasılığını ortadan kaldırmak ve 2. bir tehlikenin doğuracağı kötü sonuçların boyutunu azaltmak. Not: Riskin ortadan kaldırılması veya azaltılmasındaki ana amacın, daima tehlikenin ortadan kaldırılması olmasının gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. 38

39 Risklerin kontrolü için yapılması gerekenlere karar verildiğinde, bunların nasıl hayata geçirileceği planlanmalıdır. 1. Yapılacak işler; 2. Zamanlama; 3. Yapılacak işleri kimlerin izleyeceği ve bunların yapılmasından kimlerin sorumlu olacağı. 39

40 Riskleri kontrol etkinliklerinin verimliliği ve geleceği açısından, kayıt tutmanın çok önemli yeri vardır. Kayıt tutma, şu açılardan gerekli ve çok önemlidir: Nelerin yapıldığının ve yapılmasının gerektiği daha sağlıklı biçimde görülür; Yasal mevzuatın gereklerinin ne derecede yerine getirilmiş olduğu ortaya çıkar. 40

41 KONTROLLERİN HİYERARŞİSİ 41

42 Risklerin kontrolü, tehlikelerin oluşturabileceği kötü sonuçların önlenmesi veya kabul edilir düzeyde azaltılması için yapılan uygulamalardır. Risk değerlendirmesi, bu bilginin nasıl kullanılacağı yolunda akılcı kararlara varamadığımızda, çok az işe yarar. 42

43 Riskin Algılanması Risk konusunda uyanıklık çok önemlidir. Uyanıklık, kişilerin riskleri algılamasına yakından bağlıdır. Risk algılaması, kişinin bir riskin özellikleri ve oluşturabileceği kötü sonuçlar konusundaki öznel değerlendirmedir. Riskin kişilerce algılanması, tehlikenin ne gibi sonuçlar oluşturabileceğinin anlaşılması ve tartılmasıdır. Bu tartma işleminin bir kefesinde riskin göze alınmasının sakıncaları, diğer kefesinde ise alınan riske karşın beklenilen kazanç yatar. 43

44 Kişi riski asla koşulsuz kabul etmez. Kişi risk aldığında, bu kararı, kesinlikle kendince bir yararla dengelenmiştir. Risk algılanmasında eğitimin önemli rolü vardır ama kültürün olumsuz yönü olabileceği unutulmamalıdır. Cehaletten gelen cüret, bu olumsuzluğun halk dilindeki değerlendirmesidir. 44

45 Kontrollerin hiyerarşisi Risklerin kontrolü; bir diğer anlatımla, belirli hiyerarşi içinde alınabilinecek önlemlerin etkenlik derecesinin her risk için değerlendirilmesidir. Risklerin kontrolü süreci, en yüksek risk durumundan aşağıya doğru ilerlemelidir. Her risk, kontrol hiyerarşisi açısından da tartılmalıdır. Bu hatırlatmanın amacı şudur: Daima ortadan kaldırma ve üst hiyerarşik düzeydeki önlemler temel alınmalıdır. Bir riskin daha alt düzeydeki kontrollerle geçiştirilmesi, sürecin amacına aykırıdır. 45

46 Kontrollerin hiyerarşik düzeni aşağıdaki sıra iledir: Tehlikenin ortadan kaldırılması Tehlikeye yol açan durumun (süreç veya malzeme) yerine daha az tehlikeli olanın konması (yerini alma) Tehlikeyi azaltan teknik önlemlerin alınması - otomasyon, uzaklaştırma, ayırma ve havalandırma gibi. Yönetsel önlemlerin alınması - güvenli iş yapma kuralları, dönüşümlü çalıştırma, işyerinin düzenli olması, denetleme, eğitim ve yetiştirme gibi Kişisel korunma araçlarından yararlanılması. 46

47 Hiyerarşik sıralama, uygulama açısından, alt bölümleri olan üç ana düzeye ayrılabilir: Düzey 1: Tehlikenin ortadan kaldırılması Tehlikenin ortadan kaldırılması, tehlikeli durumun farkına varılması ve durumun tehlikeli olduğunun (en azından bir risk içerdiğinin) kabul edilmesine bağlıdır. Tehlikenin farkına varılması şu soruların cevaplarının aranmasını gerektirir: Tehlikenin kaynağı nedir? (örneğin yüksekte çalışan bakımcıların düşürdükleri el takımları) Tehlikeye ne yol açmaktadır? (örneğin bakımcıların takımları iş elbiselerinin ceplerine koymaları, çalışırken altlarından diğer çalışanların geçmesi) 47

48 Yüksekte çalışanların altından geçenler, o sırada bir şeyin düşmesi olasılığını uzak gördüklerinden riski göze alırlar. Özellikle sağlık riskleri söz konusu olduğunda, çalışanların tehlikenin farkında olmasını ve ciddiye almasını sağlamak, kazalara göre çok daha zordur. Tehlikeler konusunda üzerinde dikkatle durulması gereken bir diğer nokta, tehlikelerin bir süre sonra ortaya çıkabileceğidir. 48

49 Düzey 2: Riskin azaltılması şunları içerir: Daha az tehlikesi olan bir yöntemin veya malzemenin kullanılması (çözücü bazlı boyalar yerine su bazlı boyalar kullanılması) İşi yapış biçiminin değiştirilmesi (bakımcılara takımlarını taşımaları için uygun kutu/çanta verilmesi) Çalışanların tehlikeden korunması (tehlikeli bölgeye kordon gerilerek, diğer çalışanların yukarıda çalışanların altlarından geçmelerinin önlenmesi, gürültülü çalışan makinenin çevresine ses yalıtımı yapılması) Teknik yöntemlerin geliştirilmesi "Önlem, doğrudan veya dolaylı yeni tehlikeler oluşturmamalıdır." 49

50 Düzey 3: Destekleyici nitelikteki kontrollere başvurulması: Yönetsel kontroller ve güvenli çalışma usulleri Kişisel korunma araçları 50

51 Kontrol seçeneklerin taranması Eldeki riske en uygun kontrolün belirlenmesi açısından, seçenekler, kontrollerin hiyerarşisine uygun biçimde, yukarıdan-aşağıya doğru taranmalıdır. Sorunun, en üst düzeydeki seçenekle çözümlenmesi ana amaçtır. 51

52 Ortadan kaldırma ve yerini alma doğrudan tehlikeye dönük olduklarından, hiyerarşik sırada daha altta olan önlemlerden, doğal olarak daha etkili seçeneklerdir. Çünkü bu iki seçenek dışındaki seçenekler tehlikenin sürmesine izin vermekte, yalnızca kötü sonuçlardan korumaya çalışmaktadır. Çok sayıda kişinin maruz kaldığı tehlikeler öncelikli olduğundan, önlemler üzerinde durulurken de aynı anlayışla hareket edilmelidir. Bir sorunun yerine bir diğer sorunu koymak, çözüm getirmek değildir 52

53 Tehlikeye maruz kalınan sürenin kontrol altında tutulması, genelde, tehlikenin üzerinde etkili değildir; ancak kötü sonucun ortaya çıkması olasılığını azaltır. Ortamın zarar derecesinin belirli sınırlar altında olduğu kabul edilerek konulmuş olan süre ile ilgili kısıtlar, bu sınır aşıldığında geçersiz olur. 53

54 Daha alt düzeydeki seçeneklere, tehlikenin tümü ile ortadan kaldırılması olanağının olmadığı durumlarda yönelinmelidir. Bu aşamada, birden fazla kontrol seçeneğinin kullanılmasının da üzerinde durulmalıdır. Kişisel korunma araçları, ancak diğer önlemleri desteklemek amacı ile kullanılmalı ve asla kendi başlarına yeterli önlem sayılmamalıdırlar. Kişisel korunma araçları gibi güvenlik malzemesinin kullanılmalarını etkili biçimde denetlemek kadar, bunların uygunluğunu ve özelliklerini yitirmemiş olduklarını kontrol etmek de, yönetsel görevler arasındadır. Genel kural şudur: 54

55 Riskin kaynağını tehlike kaynağı olmaktan uzak tutma, bu riske maruz kalabilecek kişileri tehlikenin kaynağından uzak tutmadan (örneğin kişisel korunma araçları ile) daha akılcı ve çoğu kez, daha kolaydır! 55

56 Teknik Önlemler Teknik önlemler; tam-kilitleme, süreç ve tasarımda değişiklikler yapma, izleme ve saptama aygıtları kullanma, koruyucular koyma, havalandırma, filtre etme gibi mühendislik önlemleridir. Söz konusu tehlikeler, ancak ve ancak, mühendislik önlemleri güvenilir biçimde işletildikçe ortadan kalkar. Bu nedenle, güvenlik önlemlerinin sürekli izlenmesi ve çalışır durumda tutulması, güvenliği sağlamanın temel koşulları arasındadır. 56

57 Yönetsel Yöntemler Yönetsel önlemler, yönetim sistemi anlayışı ile risklerin kontrol edilmesidir. Yönetsel kontrolün temel ilkesi, yapılan işlerin güvenli biçimde yapılmasının sağlanmasıdır. İşlem yaprakları ve talimatların büyük önemi vardır. Eldeki bu tür belgeler: İşin nasıl yapılacağını, Kimlerin işi yapmaya ve işin yapıldığı alanda bulunmaya yetkili olduklarını, İşin gereği olarak kullanılacak araç, makine, tezgah, vb. ile alet ve takımlara ilişkin gerekleri (süreç ve kontrol aygıtlarını bakımlı tutarak sistemin tehlike arz etmesini önlemek dahil), İşi yapacaklarda aranacak yetiyi (bilgi ve beceri), Gereken eğitim ve denetimi belirlemelidir. 57

58 Yönetsel olarak alınacak önlemlere aşağıdakiler de eklenebilir: İşlemlerin düzenlenmesi yoluyla, çalışanların asgari risk alacak biçimde iş yapmasını sağlamak tehlikeli iş yapılan yerleri ayırmak veya tehlikeli iş yapılan saatleri kaydırmak. İş yapılan yerlerin temiz, düzenli ve derli toplu olmasını sağlayarak, sağlığa aykırı gelişmeleri önlemek (mikrop ve bakterilerin üremesine uygun ortamlar gibi). 58

59 1. Zararlı ortamsal etmenlerin vücuda girmesine yardımcı olacak yeme, içme, çiklet çiğneme, sigara içme, vb.ni belirlenen yerler dışında yasaklamak. 2. Başkaları açısından tehlikeli olabilecek işleri (bakım, onarım gibi) diğer çalışanların çevrede olmadığı saatlere kaydırmak. 59

60 Önlemlerin Düzeyi Geçerli olan mevzuat uyarınca, tehlikelere karşı alınacak önlemler şu biçimde sıralanmaktadır: Tehlikeyi ortadan kaldırma, ana fikir ve temel uğraş olmalıdır. Tehlike önlenemediğinde, daha az tehlikesi olan seçenekler aranmalıdır (malzeme, madde ve süreç olarak). Eğer tehlike ne ortadan kaldırılabiliyor ne de tehlike madde ve/veya sürecin yerine seçenekler bulunamıyorsa, çalışanların korunması son çare olarak düşünülmelidir. Koruma; tehlikeli süreç veya maddeyi sarmalayarak, zararlı maddelerin ortaya çıkmasını ve miktarını yakından kontrol ederek, teknik çözümler getirerek/geliştirerek, yönetsel çözümler getirerek ve kişisel korunma araçlarına baş vurarak sağlanabilir. 60

61 Çözümlerin sürdürülebilirliği çok önemlidir. Hiç bir çözümün sürekli geçerli olamayacağı unutulmamalıdır. Bir önlem, özellikle teknik gelişmeler nedeni ile değerini yitirebilir veya yeni tehlikeler karşısında etkisiz kalabilir. Dolayısı ile önlemlerin alınması kadar sürdürülmesi de çok önemlidir. 61

62 İster teknik isterse de sosyal gelişmeler sonucu olsun, yeni ve ortaya çıkmakta olan risklerin kontrol altına alınabilmesi için, bunların belirlenebilmesi gerekir. Belirleme, ancak sistemli bilgi toplama ve değerlendirme yoluyla riskler sürekli gözetim altında tutulabildiğinde sağlanır. İş dünyasında ve yaşadığımız toplumda, ortaya sürekli yeni durumlar çıkmaktadır. Bunun sonucunda, hem riskler hem de yeni risklerin etkilediği kişiler değişmektedir. 62

63 Alınacak önlem, risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasında yeterince etkili olmalıdır Önlem, en geniş sayıda çalışanı koruma altına alabilmelidir Alınacak önlemlerin hayata geçirilmesi ve işlerliği, olabildiğince insana dayalı olmamalıdır. 63

64 Bakım etkinlikleri konusunda gerçekçi bir inceleme ve değerlendirme yapılmış olmalıdır. Önlemlerin sürdürülebilir olmasında, bakım etkinliklerinin önemli yeri olmakla birlikte, bakım işleri ağırlıklı olarak insana dayalıdır. Önlemlerin sürdürülebilirliği açısından da maliyetin de üzerinde durulmuş olmalıdır. 64

65 İşyerlerindekilerin yanı sıra çevre ve toplumun da artık etkilenenlerin arasında sayılması ve bunların arasındaki etkileşim, riskleri kontrolünü zorlaştırmakta ve risklerin etkili biçimde kontrolü, katılımcılığı zorunlu kılmaktadır. Yeni mevzuatın getirdiği en önemli yeniliklerde birisi, işverenlerin yanı sıra, işçileri, işçi temsilcilerini ve sendikaları da bu yolda daha ağırlıklı katkıya çağırmasıdır. 65

66 EASH (European Agency for Safety and Health at Work) ödülü koşulları: Riskler; Kaynağında kontrol edilmiş olmalıdır, Gözlenir başarı kazanılmış olmalıdır, Sonuçlar sürdürülebilir olmalıdır, Başarı, çalışanların ve yöneticilerin ortaklaşa başarısı olmalıdır, ve Üye ülkelere transfer edilebilir ve özellikle de, KOBİ ler tarafından uygulanabilir olmalıdır. 66

67 67

68 EK OKUMA 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 counterfeitparts.wordpress.com 73

74 74

75 Risklerin belirlenmesi ve analizi Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Risk Değerlendirme Metodu Metot olarak genellikle matris temelli metotlar kullanılmaktadır. Matris metotları 2 boyutlu metotlardır. KİNNEY METODU 3 Boyutlu Risk Değerlendirmesi metodudur. Matris Metotlar genel olarak proses güvenliği için uygundur. Olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tam olarak engellemezler. Ama KİNNEY METODU 3 boyutlu (OLASILIK*ŞİDDET*FREKANS) olduğundan dolayı bu konuda son derece uygulanabilir bir metottur. 75

76 KİNNEY METODU RİSK PUANI = ŞANS (OLASILIK) + FREKANS + ŞİDDET 76

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ C GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri, bağlayıcı tüm belgelerde ayrı ayrı

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı