Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,"

Transkript

1

2 Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü IRM ve AIRMIC (Sigorta ve Risk Yöneticileri Derneği) tarafından 2009 yılında yayımlanmış ve den fazla sayıda indirilmiştir. Bu kılavuz, Yeni Türk Ticaret Kanunu gereksinimlerinin uygulanmasının getireceğii değişikliklere uyması gereken tüm işletmelerin yararlanabileceği önemli bir araçtır. Önde gelenn uluslararası bir risk yönetimi eğitim enstitüsü olarak, IRM başarılı bir büyüme ve gelişimi desteklemek amacıyla Türk iş dünyası ile çalışmaktan çok mutludur. IRM, bu dökümanın çevirisinin sponsorluğunu üstlenen i Risk Europe Ltd ve bu önemli çalışmaya destektee bulunarak daha geniş bir Türk izleyici kitlesine ulaşılmasını sağlayan s aşağıda isimleri sıralanmış kişiler ve kuruluşlara katkılarından n dolayı teşekkür eder. Stevee Fowler, İcraa Kurulu Başkanı, IRM Katkıda bulunanlar ve sponsorlarr : İsmet Cinemre Uluslararası programlar direktörü, i Risk Group Kübra Afşar Bağımsız araştırmacı Emre Özbek, Başkan, ISACA Istanbul Chapter, Head of Internal Audit Vodafone Turkey Nicola Crawford, Genel Müdür, i Riskk Europe Ltd Nolwenn Allano, Risk and Governance Club Nazan Satı, Beyaz Gemi AIRMIC, ALARM,, IRM: 2010

3 İçerik Yönetici Özeti Giriş Bilgilendirme Bölüm 1: Risk, Risk Yönetimi ve ISO Riskin Doğası ve Etkileri 2. Risk Yönetimi Prensipleri 3. ISO in Gözden Geçirimi 4. KRY'den Faydalanmak Bölüm 2: Kurumsal Risk Yönetimi Ekler Şekil Listesi 5. Planlama ve Tasarım 6. Uygulama ve Kıyaslama 7. Ölçme ve İzleme 8. Öğrenme ve Raporlama Tablo Listesi A. Risk Yönetimi Kontrol Listesi B. Uygulama Özeti 1. Risk Mimarisi, Stratejisi ve Protokolleri 2. Riskin Yönetim Çerçevesi (ISO e göre) 3. Risk Yönetimi Süreci (ISO e göre) 4. Borsaya kote büyük bir şirketin örnek risk yönetimi mimarisi 5. Risk Yönetimi Faktörleri 1. Detaylandırılmış Risk Tanımı 2. Risk Yönetimi Politika İçeriği 3. Risk Yönetimi Sorumlulukları 4. Risk Değerlendirme Teknikleri 1 AIRMIC, ALARM, IRM: 2010

4 Yönetici Özeti Risk yönetimi gittikçe artan önemde bir iş fonksiyonu olup paydaşlar, riskleri hakkında her geçen gün daha çok endişelenmektedirler. Risk stratejik kararların arkasında, organizasyondaki belirsizliğin bir sebebi yada bir organizasyonun aktivitelerinin içine yerleşmiş olabilir. Risk yönetimine karşı kurum genelinde uygulanan bakış açısı kurumun karşılabileceği her tip riskin her süreç, aktivite, paydaş, ürün ve servisler üzerindeki potansiyel etkilerini dikkate almalarını sağlar. Kapsamlı bir yaklaşım ile yapılan uygulama bir kurumun üst risk (riskin iyi yönü) den faydalanmasıyla sonuçlanacaktır deki küresel finansal kriz gerekli miktardaki risk yönetiminin önemini ortaya koymuştur. O zamandan bu yana, ISO Risk Yönetimi Kuralları ve Rehberi de dahil olmak üzere yeni risk yönetimi standartları yayınlamıştır. Bu rehber bütün bu gelişmeleri toparlayarak Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) uygulamasına yapısal bir bakış açısı getirmektedir. Risk yönetiminin hedeflenen yararları Bütün organizasyon çeşitleri için hedefleri başarmada ve istenen seviyede sonuçlara ulaşabilmek için alınacak risklerin anlaşılması gereklidir. Kurumlar süreçlerinde ve faaliyetlerinde yerleşmiş olan risk seviyesini anlamak zorundadırlar. Önemli risklerin, belirlenerek önceliklendirilmesi ve en zayıf kritik kontrollerin tanımlanması kurumlar için önemlidir. Rehberin amacı Başarılı Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) girişimi riskin gerçekleşme olasılığı ve sonuçlarını etkilediği gibi daha bilinçli stratejik kararları, başarılı bir değişim ve artan operasyonel verimliliği temin eder. Diğer yararlar ise sermaye maliyetinde azalma, doğru finansal raporlama, rekabet avantajı, daha gelişmiş kurumsal algı, piyasada daha iyi bir varoluş ile kamu hizmetleri ve kurumlarında daha etkili politika ve çevre desteği olarak sıralanabilir. Bu rehber, ISO için net bir yorum sağladığı gibi KRY girişimi uygulamalarına da tavsiyelerde bulunur. Rehberin amacı; Risk yönetimi prensip ve süreçlerini tanımlamak ISO gereklilikleri hakkında kısa bir özette bulunmak Uygun bir yapı dizayn etmede pratik bir rehber sunmak KRY uygulamasına pratik önerilerde bulunmaktır Risk yönetimi performansını geliştirmeye başlarken, risk yönetiminin beklenen yararları için girişim önceden başlatılmalıdır. Başarılı bir risk yönetiminin sonuçları uyum, güvence ve gelişmiş karar almayı kapsar. Bu sonuçlar faaliyetlerdeki verimin artması, taktiklerdeki etkinlik (değişim projeleri) ve kurumun startejisine olan etkisi yollarıyla fayda sağlar. 2

5 Giriş Bu rehber İngiltere deki AIRMIC (Sigorta ve Risk Yöneticileri Derneği), Alarm (Kamu Sektörü Risk Yönetimi Derneği), IRM (Risk Yönetimi Enstitüsü) gibi önemli risk yönetim organizasyonlarının takım çalışması sonucu oluşturulmuştur. Rehber her çeşit kuruma uygulanabilir olarak hazırlanmıştır. Rehber boyunca kurul tanımı kurumun içindeki karar alma mekanizmasını ifade eder. Kamu sektöründe bu organ Konsey, Yönetim veya otorite olarak tanımlandırılabilir. Risk yönetiminin içeriği, nasıl uygulanması gerektiği ve neler kazandırabileceği hakkında pek çok görüş vardır. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) standardı 2009 yılında yayınlanmıştır ve bu sorulara cevap aramaktadır. Bu rehberse ISO hakkında kısa bir özet sunarken ek olarak da risk yönetiminin başarıyla uygulanması üzerine ek bilgiler içermektedir. Bunun yanında, bu rehber riskin aşağı yönlü (olumsuz yönlü) olduğu gibi yukarı yönlü (olumlu yönlü) de olabileceğini hatırlatır. Risk yönetiminin prensipleri Risk yönetimi aslında birçok prensip ile desteklenen bir süreçtir. Ayrıca risk yönetimi kuruma ve dış çevresine veya içeriğine uygun bir yapı tarafından desteklenmelidir. Başarılı bir risk yönetimi girişimi kurumun risk seviyesiyle (büyüklüğü, doğası ve organizasyonun karmaşıklığı yönünden) orantılı, diğer kurumsal aktivitelerle uyumlu, kapsamlı, rutin aktivitelerin içine yerleştirilmiş ve değişen koşullara cevap vermede dinamik bir yapıda olmalıdır. Bu bakış açısı, risk yönetim girişiminin ilgili yükümlülüklerle uyumlu, paydaşlara riskin yönetiminde güvence ve gelişmiş bir karar alma süreci sağlamasında yardımcı olur. Bu sonuçların etkileri ve yararlarıysa daha verimli operasyonlar, etkili taktikler ve beklenen sonuçları veren stratejiler içerir. Bu yararların sürekli ve ölçülebilir olması gereklidir. Risk yönetim gerekliliklerinin tamamen karşılanması için yapılması gerekenlerin listesi Ek A'da sunulmuştur. COSO KRY Çerçevesi ve ISO COSO 2004 de Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Standardı yayınlamıştır. COSO KRY kübü risk yönetimi uygulayıcıları tarafından geniş ölçüde tanınmakta ve KRY i uygulamada bir taslak sunmaktadır. COSO KRY de önemli bir etki sahibi olmuştur çünkü Amerika da borsaya bağlı (kote) şirketlerin Sarbanes Oxley gereklilikleriyle bağlantılıdır. ISO ise 2009 da risk yönetimi kurallarının uygulanmasına uluslararası bir standart getirilmesi amacıyla yayınlanmıştır. Bu rehber risk yönetimi uygulamasına kurumsal bazda yapısal bir bakıç açısı getirmek amacıyla hem COSO KRY hem de ISO ile uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Fakat rehber uluslararası bir standart olduğundan ötürü ISO e daha çok değinmektedir ve birçok organizasyonun uluslararası operasyonları vardır. ISO, ISO i yayınlarken aynı zamanda Rehber 73 Risk Yönetimi Sözlüğü Standartlarda Kullanım Rehberi ni yayınlamıştır. Bilgilendirme ISO Risk Yönetimi Uygulamaları kullanım izni BSI ya aittir. İngiliz Standartları PDF veya hardcopy halinde BSI online alışverişten sitesinden veya hardcopy için telefon: +44 (0) , e mail: den temin edilebilir. Şekil 1&4 ve Tablo 2, 3 ve 4 Fundamentals of Risk Management (2010) ISBN dan Kogan Page Limited in izniyle üretilmiştir. 3

6 Bölüm 1: Risk, risk yönetimi ve ISO BBO Birinci bölüm ISO den referans alarak riski ve risk yönetimini gözden geçirir. Risk yönetim sürecinde kullanılan terimler tutarlı değildir ve bölüm bu zorlukları yansıtır. Uygun standartlarda bir risk yönetiminin sağlanması için gerekli olan risk yönetim gerekliliklerinin özeti Ek A da bir kontrol listesi olarak sunulmuştur. 1. Riskin doğası ve etkileri Risklerin bir organizasyona kısa, orta ve uzun vadeli etkileri olabilir. Bu riskler sırasıyla operasyonlarla, taktik ve stratejilerle ilişkili olabilir. Strateji kurumun uzun vadeli hedeflerini ortaya koyar ve şirketin stratejik planlama süreci yaklaşık olarak 3, 5 veya daha fazla yılı kapsayabilir. Taktikler kurumdaki değişimi başarmanın nasıl hedeflendiğini açıklar. Bu yüzden taktiksel riskler genellikle projelerle, birleşme ve satın almalarla, ürün geliştirmelerle ilişkilendirilirir. Operasyonlar şirketin rutin faaliyetleridir. Risk tanımı Riskin ve risk yönetiminin birçok tanımı vardır. ISO Rehber 73 de ortaya konulan risk tanımı belirsizliklerin hedeflerin üzerindeki etkisi dir. Bu tanımın uygulamasını desteklemek için Rehber 73 aynı zamanda bu etkinin pozitif, negatif veya beklenenden sapma olabileceğini; riskin genellikle olaylar, durumdaki değişimler veya sonuçlar tarafından betimlendiğini belirtmiştir. Bu tanım riski hedeflerle ilişkilendirmiştir. Bu yüzden riskin tanımı ancak şirketin hedefleri detaylı ve tamamen tanımlandığında kolaylıkla uygulanabilir. Hedefler tamamen tanımlandığında bile, bu hedefler ve temel varsayımların risk yönetim süreci dahilinde test edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir kurumun altyapısı ve yeni bir BT sisteminin uygulanmasını düşünün. Donanım ve yazılım seçimi stratejik kararlardır. Eger bu tercihler doğru yapilmamissa, sonuçları bir süre için açıkca belli olmayacaktır. Bunlarla ilişkili riskler stratejik risklerdir ve bu riskler yarar sağlanması amacıyla alınmıştır. Doğru stratejik kararların getirdigi yararlar riskin yukari yönünün başarılı sonucudur. Yeni donanım ve yazılımı yüklemek projesi içerisinde stratejinin uygulanacağı yöntemleri gösteren bir değişim girişimi olacaktır. Projenin zamanında, bütçeyi aşmadan ve şartnameye uygun olarak teslim edilebilmesi icin proje içerisindeki risklerin yönetilmeleri gerekir. Ayrıca, projenin yürütülmesi esnasında yukarı yöne ulaşmak vasıtasıyla projenin erken ve bütçe altında teslim edilmesi mümkündür. Aynı zamanda BT donanım ve yazılımının beklenenden daha büyük yararlar sağlaması da mümkündür. Yeni donanım ve yazılım yüklendiğinde, sistem bilgisayar arızalanması, veri kayıpları, virüs saldırıları ve operatör hataları gibi operasyonel risklere karşı kolay etkilenebilir bir hale gelecektir. Bu operasyonel riskler çok önemli olabilir ve potansiyel kesintileri en aza indirmek için doğru tasarlanarak uygulanacak prosedürler gerekecektir. 4

7 Risk değerlendirmelerinin kaydedilmesi Risk değerlendirmesi riskin tanımlanmasının ardındann değerlendirilmesi veya önceliklendirilmesi ile devam eder. Her risklee ilgili uygun bilginin kaydedilmesi sırasında birr şablonunn olması önemlidir. Tablo 1 kaydedilmesi gereken bilginin kapsamını gösterir. Şablonun amacı tabloya, risk kaydına, çalışma dosyası ya da bilgisayar ortamında sisteme girilmesi gereken bilgilerin sağlanmasıdır. Genellikle riskin basit bir tanımı yeterli olmasına rağmen detaylı risk r değerlendirme süreci için detaylıı bir risk tanımlamasının gerektiği durumlar da bazen ortaya çıkmaktadır. Riskin gerçekleşmesinin sonuçları negatif (tehlike riskleri) veya pozitif (fırsat riskleri) olabileceği gibi daha büyük bir belirsizliğe dee sebep olabilir. Kurumlar farklı risklere bağlı olarak oluşan farklı olasılık ve etki seviyelerine göre uygun tanımlarını oluşturmalılardır. Riskk sıralaması riskin ortaya çıkma olasılığına, olası sonuçlarına veya etkilerine göre nicel, yarı nicel veya nitel olabilir. Kurumlar ortaya çıkma olasılıklarını ve sonuçlarının ölçümlerini kendileri tanımlamaları gerekmektedir. Tablo 1: Detaylandırılmış Risk Tanımı Örnek olarak birçok organizasyon, risk gerçekleşme olasılığını o ve etkisini yüksek, orta ve düşük seviye olarak belirlemekte ve sonuçları 3 x 3 matriks şeklinde sunmaktadırlar. Diğer organizasyonlar, daha fazla seçeneğin de olması gerektiğini düşünüp 4 x 4 veya 5 x 5 matrikslerini gerekli görebilirler. Her risk için olasılığı ve etkileri göz önünde bulundurularak daha detaylı ek analizler için önemli ö risklerin önceliklendirilerek sıralanmasına imkan tanınmış olur. Risk sınıflandırma sistemleri Risk analizindee önemli bir aşama riskin doğasını, kaynağını veya etki türünü tanımlamaktır. Risklerin bu şekilde değerlendirilmesi için risk sınıflandırma sistemi kullanılabilir. Risk R sınıflandırma sistemleri kurumların benzer risklerin birikimlerini tanımlamalarına imkan vermesi açısından önemlidir. Risk sınıflandırma sistemleri ayrıca kurumun hangi stratejisinin, taktiklerinin veya operasyonlarının savunmasız olduğunu tanımlaması açısından a önemlidir. Risk sınıflandırma sistemleri risk ayrımlarında genellikle finansal kontrol,, operasyonel verimlilik, itibar ve ticari aktivitelere dayanır fakat bütün kurumlara uygulanabilecek genel kabul görmüş bir risk sınıflandırma sistemi mevcut değildir. 5 Kurumsal Risk Yönetimine Yapısall Bakış Açısı

8 Bu durum özellikle kamu sektöründe faaliyet gösteren ve kamuya hizmet sağlayan kurumlar için doğru olabilir. Birçok risk sınıflandırma sistemi olduğu gibi seçilen sistem kurumun büyüklüğüne, doğasına ve karmaşıklığına bağlıdır. ISO spesifik bir risk sınıflandırma sistemi önermez ve her kurumun kendi içerdiği risklere bağlı olarak uygun bir sistem geliştirmesini savunur. 2. Risk yönetim prensipleri Risk yönetimi her organizasyonda stratejik yönetimin merkezini oluşturur. Risk yönetimi organizasyonların sistematik olarak aktiviteleri içindeki riskleri ele aldığı bir süreçtir. Başarılı bir risk yönetim girişimi organizasyonun risk seviyesiyle orantılı, diğer kurumsal aktiviteleriyle uyumlu, hedefinde açıklayıcı, rutin faaliyetlerine yerleşmiş ve değişen koşullara cevap vermede dinamik olmalıdır. Risk yönetiminin odağı önemli risklerin değerlendirilmesi ve uygun risk tepkilerinin uygulanması olmalıdır. Hedef, kurumun bütün faaliyetlerinden alınabilecek maksimum sürdürülebilir değer olmalıdır. Risk yönetimi organizasyonu etkileyebilecek bütün aşağı ve yukarı yönlü faktörlerin anlaşılmasını geliştirir. Risk yönetimi başarı olasılığını artırırken başarısızlık olasılığını ve aynı zamanda hedeflerin gerçekleşmesindeki belirsizlik seviyesini azaltır. Risk yönetim içeriği Risk yönetimi kurum stratejisinin gelişimini ve uygulanmasını destekleyecek sürekli bir süreç olmalıdır. Aktivitelere bağlı olan tüm riskleri sistematik bir biçimde ele almalıdır. Uygulamadaki tüm olayların potansiyel yararı için fırsatlar (yukarı yönlü), başarıya ulaşmadaki tehditler (aşağı yönlü) veya artan seviyede belirsizlik vardır. Sağlık ve güvenlik riskleri için etkilerin sadece olumsuz olabileceğinden dolayı güvenlik risk yönetiminin zararın engellenmesi ve azaltılması üzerine odaklanması gerektiği sıklıkla tartışılmıştır. Bununla beraber, dışardan hizmet veren servis sağlayıcı şirketlerin iyi bir şekilde hazırladıkları sağlık ve güvenlik standartlarının kontrat kazanmalarına yardımcı olabilecek bir araç olması güvenlik risk yönetiminin yukarı yönlüde olduğunun bir göstergesidir. 6 Risk farkındalığı kültürü Risk yönetimi organizasyon kültürüne dahil edilmek zorundadır. Organizasyon kültürü yönetim, liderlik ve Yönetim Kurulu nun desteğini içerir. Risk yönetimi risk stratejisini taktiksel ve operasyonel hedeflere dönüştürmeli ve organizasyon genelinde risk yönetim sorumluluklarını tayin etmelidir. Hesap verilebilirliği, performans ölçümünü, ödülü ve her seviyede operasyonel verimliliğin ilerlemesini desteklemelidir. Başarılı bir risk bilinç (farkındalık) kültürü uygun bir risk mimarisi, stratejileri ve protokolleri kurularak kazanılır. Risk yönetim sürecini başarılı bir şekilde uygulamak, desteklemek ve sürdürebilmek için bir yapıya ihtiyaç vardır. ISO risk yönetimi içeriği olarak bu yapıyı sunar. Şekil 1 risk mimarisi, stratejisi ve protokolü açısından uygun bir yapı sunar ve her parçanın ana hatlarını kısaca açıklar. Bu yapı risk yönetim aktivitelerine içerik sunmak için hazırlanmıştır ve risk yönetimi sürecini destekler. Risk yönetim süreci Risk yönetimi süreci koordine edilmiş bir dizi aktivite halinde sunulabilir. Sürecin alternatif tanımları da mevcuttur fakat genellikle aşağıda listelenen adımları içerir. Aşağıdaki liste risk yönetiminin 7R ve 4T sini belirtir ( 7R ve 4T ingilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuştur). Recognition riskin tanımlanması yada tanınması Ranking riskin sıralanması yada değerlemesi Responding belirgin risklere cevap verme Tolerate tolere etme Treat müdahale etme (aksiyon) Transfer transfer etme Terminate sonlandırma Resourcing kontrollere kaynak ayırılması Reaction reaksiyon planı yapılması Reporting risk performansının raporlanması ve takibi Reviewing risk yönetim çerçevesinin gözden geçirilmesi

9 Riskin tanımlanması ve sınıflandırılması beraber olarak risk değerlendirme faaliyetini oluşturur. ISO risk yönetim aksiyonları ifadesini risk cevabı başlığı altında 4T yi dahil ederek kullanır. Tehlike riskleri için kullanılan risk cevaplarının amacı riskin tolere edilmesi, müdahale edilmesi, transfer edilmesi veya riskin ya da riske sebep olan faaliyetin sonlandırılması şeklinde olabilir. Birçok risk için bu cevaplar birlikte de uygulanabilir. Fırsat riskleri için uygun alternatiflerin kapsamı risklerin kullanılmasını içerir. Reaksiyon planlaması iş süreklilik planlamasını ve afet kurtarma planlamasını içerir. 3. ISO in gözden geçirimi ISO risk yönetimi uygulaması çerçevesindeki bileşenleri tanımlar. Şekil 2, bu uygulama çerçevesinin basitleştirilmiş bir versiyonunu gösterir. Aynı zamanda uygulamadaki gerekli basamakları ve risk yönetim sürecinin devam eden desteğini içerir. ISO çerçevesinin öncelikli bileşeni Yönetim Kurulu için vekalet ve bağlılık olup aşağıdakilerle devam eder; Çerçevenin tasarımı Risk yönetim uygulaması Çerçevenin takibi ve gözden geçirilmesi Çerçevenin geliştirilmesi 7 Risk yönetim çerçevesi ISO risk yönetimi sürecini destekleyecek bir çerçeve yerine risk yönetimi uygulaması için bir çerçeve tasvir eder. Risk yönetimi sürecini destekleyecek çerçevenin tararımı hakkında bilgi ISO de detaylı olarak sunulmamıştır. Kurum risk yönetimini destekleyecek çerçevesini kendi risk mimarisine, stratejisine ve protokollerine uygun olacak şekilde kendisi tanımlayacaktır. Şekil 1 de sunulan risk mimarisi, stratejisi ve protokolleri risk konularının iletişimindeki içsel düzenlemeleri gösterir. Ayrıca risk yönetimi sürecine destek veren kişilerin ve komitelerin rollerini ve sorumluluklarını ortaya koyar. Risk stratejisi kurumun risk yönetimi faaliyetlerinde elde etmek istediği hedefleri ortaya koymalıdır. Son olarak, risk protokolleri stratejilerin uygulanmasındaki ve risklerin yönetilmesindeki prosedürleri tanıtmalıdır. 4. KRY den faydalanmak Şekil 3 Rehber 73 deki terimler kullanılarak ISO deki risk yönetimi sürecinin sadeleştirilmiş halidir. Süreçteki kilit basamaklar risk değerlendirilmesi ve risk yaklaşımı olarak gösterilmiştir. Şekil 3 ayrıca risk yönetim sürecinin kurumun risk yönetim içeriği dahilinde yer aldığını gösterir.

10 Risk değerlendirmesi Risk tanımlaması kurumun maruz kaldığı risklerin ve belirsizliklerin tanımlanmasıdır. Bu, kurum hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmayı gerektirir; hangi piyasada çalıştığının, bulunduğu yasal, sosyal, politik ve kültürel ortamın tanınmasını, stratejik ve operasyonel hedeflerinin bilinmesini gerektirir. Ayrıca başarıda kilit rol oynayabilecek faktörlerin, hedeflere ulaşmadaki tehditlerin ve fırsatların da bilinmesi gerekmektedir. Kurumda katma değer yaratabilecek bütün aktiviteler değerlendirilerek ve bu aktiviteler içinde oluşabilecek bütün riskler tanımlanarak risk değerlendirilmesine ulaşılmalıdır. Risk analizinin sonuçları, her riskin ayrı ayrı önem derecesinin belirlendiği ve karşılık olarak alınacak önlemlerin önceliklendirildiği bir risk profili oluşturmak için kullanılabilir. Böylece tespit edilen her risk göreceli olarak derecelendirilmiş olur. Bu süreç risklerin ilgili iş alanları ile ilişkilendirir, yürürlükteki ana kontrol mekanizmalarını tanımlar, yatırım seviyesinin nerede azaltılması, artırılması veya yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirler. 8 Risk analizi yönetim tarafından dikkat edilmesi gereken riskleri tanımlayarak operasyonun etkili ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlar.bu da kurumda risk kontrol eylemlerinin kuruma sağlayacağı potansiyel avantajlar noktasında önceliklendirilmesini sağlar. Uygun risk tepki yaklaşımlarının kapsamı tolere etme, müdahale etme, transfer etme ve sonlandırmadır. Kurum ayrıca kontrol ortamı geliştirme konusunda ihtiyaç olup olmadığını belirleyebilir. Risk yönetimi aksiyonları ISO de risk yönetimi aksiyonları riski şekillendirmek için uygun kontrol ölçülerini seçme ve uygulama faaliyeti olarak sunulmuştur. Risk yönetimi aksiyonlarının en büyük bileşeni risk kontrolü (azaltma) olmakla birlikte riskten kaçınma, risk transferi ve risk finansmanı olarak genişletilebilir. Bir risk yönetimi aksiyon sistemi verimli ve etkili iç kontroller sağlamalıdır. İç kontrolün verimliliği önerilen kontrol ölçülerine göre riskin yok edilmesi veya azaltılma derecesidir. İç kontrolün maliyet etkinliği kontrolün uygulanma maliyetiyle risk indirgendiğinde sağlanan avantajlarla ilgilidir. Yasalara ve düzenlemelere olan uyum bir seçenek değildir. Kurum uygun yasaları bilmek

11 zorundadır ve uyumu sağlayacak kontrol sistemini uygulamalıdır. Risklerin finansal etkilerine karşı uygulanabilecek bir metod sigortalama dahil olmak üzere risk finansmanıdır. Fakat unutulmamalıdır ki bazı kayıplar veya kayıpların unsurları sigortalanamaz. Sigortalanamayan kayıplar, çalışanların moralindeki düşüş veya kurumun itibarı bu kayıplara örnek olarak gösterilebilir. Geri bildirim mekanizmaları ISO iki mekanizma yoluyla geri bildirimin önemini vurgulamaktadır. Bunlar performansın izlenmesi ve gözden geçirilmesi ile iletişim ve danışmadır. İzleme ve gözden geçirme kurumun risk performansını izler ve tecrübelerden öğrenir. İletişim ve danışma ISO risk yönetim sürecinin bir parçası olarak gösterilmiştir fakat çerçeveye desteğin bir parçası olarak da görülebilir. Raporlama ve açıklamaya ISO de çok kısa olarak değinilmiştir ve Şekil 3 de gösterilen sürece dahil edilmemiştir. Ayrıca ISO de ortaya konan izleme, gözden geçirme ve geri bildirim faaliyetleri risk performansının izlenmesi ve risk yönetim çerçevesinin değerlendirilmesi görevlerinden belirgin bir şekilde bahsedilmez. 9

12 Bölüm 2: Kurumsal risk yönetimi Bölüm 2 kurumsal risk yönetimi (KRY) uygulamasındaki basamakların bir özetini sunar. Bu bölümde kullanılan terminoloji risk (tehlike) yönetiminin 7R ve 4T sine dayanır. Ek B de KRY girişimi uygulama sürecindeki adımların kısaca açıklaması verilmiştir. 5. Planlama ve tasarım Bir KRY girişiminin tasarım ve planlama aşamasında göz önünde tutulması gereken bir çok faktör bulunmaktadır. Risk mimarisi, strateji ve protokollerinin detayları kurumun risk yönetim politikasına kayıtlı olmalıdır. Tablo 2 klasik bir risk yönetim politikasının içeriğiyle ilgili bilgi sunar. Table 2: Risk yönetimi politika içeriği Yönetim kurulu görevlendirmesi ve desteği Birçok organizasyon her sene güncellenmiş risk yönetim politikalarını yayımlarlar. Bu prensip kurumun genel risk yönetim bakışının güncel en iyi uygulamayla paralel olmasını sağlar. Ayrıca kurumun gelecek sene için hedeflenen avantajlara odaklanmasına fırsat verir, risk önceliklerini tanımlar, yeni ortaya çıkacak risklere karşı gerekli dikkatin çekilmesini garanti eder. Politika ayrıca kurumun risk mimarisini de açıklamalıdır. Şekil 4 listede örnek olarak borsaya kote büyük bir şirketin klasik risk mimarisini tasvir eder. Yönetim Kurulu nun görevlendirme ve desteği büyük önem taşır, sürekli ve üst seviyede olmalıdır. Görevlendirme ve destek mevcut olmadığı sürece risk yönetim girişimi başarısız olacaktır. Risk yönetim politikasının güncel tutulması risk yönetiminin Yönetim Kurulu tarafından tamamen desteklenen aktif bir faaliyet olduğunu gösterir. Risk yönetim politikası aşağıdaki bölümleri içermelidir: Risk yönetimi ve iç kontrol hedefleri (yönetişim) Kurumun riske karşı davranış tarzının beyanı (risk stratejisi) Risk farkındalığı kültürünün veya denetim ortamının açıklaması Seviye ve mahiyeti kabul edilebilir risk (risk iştahı) Risk Yönetimi organizasyonu ve yordamlar için düzenlemeler (riski mimarisi) Riski tanıma ve sıralama işlemleri ayrıntıları (risk değerlendirme) Risk analizi ve raporlama için belgeler listesi (riski protokolleri) Risk azaltma gereklilikleri ve kontrol mekanizmaları (risk tepkisi) Risk yönetimi rollerinin ve sorumluluklarının tahsisi Risk yönetimi eğitim konuları ve öncelikleri Risklerin izlenme ve karşılaştırma ölçütleri (kıyaslama) Risk yönetimi için uygun kaynakların tahsisi Risk faaliyetleri ve önümüzdeki yıl için risk öncelikleri 10

13 Girişimin kapsamı KRY girişiminin başarılı olması için geniş kapsamlı olması gerekmektedir. Fakat geliştirilmiş risk yönetim standartlarının lanse edilmesi aniden başarılamayacak, aşamalı bir süreçtir. Bu yüzden kurumun KRY girişiminin hedefini gelişmeler ilerledikçe ortaya koyması gerekir. Girişimin kapsamı kurumun elde etmek istediği kar ve faydaların çeşitliliğine göre tanımlanacak ve kurumun farklı paydaşlarının beklentilerinden de etkilenecektir. Şekil 4: Borsaya kote büyük bir şirketin örnek risk mimarisi 11

14 Risk yönetimi çerçevesi Kurumun doğasına bağlı olarak risk yönetimi birimi yarı zamanlı risk yöneticisi, tek bir risk şampiyonu ya da eksiksiz bir risk yönetim departmanı olabilir. İç denetim biriminin fonksiyonu da kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. Kurumun iç denetim biriminin rolünü en uygun şekilde belirleyebilmek için birimin objektifliğinden ve bağımsızlığından ödün verilmemeli ve garanti altına alınmalıdır. Risk yönetimi politikasında verilecek risk yönetim sorumluluklarının büyüklüğü geniş ve kapsamlı olmalıdır. Tablo 3 büyük bir şirkette risk yönetim birimine verilecek sorumlulukları örnek olarak sunar. Yönetim Kurulu nun şirketin stratejik yönünü tayin etme ve risk yönetimi içeriğini oluşturma sorumluluğu vardır. Sürekli performans gelişimi sağlamak için devamlı düzenlemelerin yer alması gerekmektedir ve bu sorumluluk muhtemelen risk yöneticisine verilecektir. Tablo 3: Risk yönetimi sorumlulukları 1. CEO ve Yönetim Kurulu nun Risk Yönetimi sorumlukları: Riskin stratejik bakış açısını belirleme ve risk iştahı ayarlama Risk yönetimi yapısını kurma En belirgin riskleri anlama Organizasyonu kriz anında yönetme 2. İş birimleri yöneticilerinin Risk Yönetimi sorumlulukları: Birim bünyesinde risk bilinci kültürünü oluşturma Risk yönetim performans hedeflerinde anlaşma Risk geliştime tavsiyelerinin uygulanmasını sağlama Değişen durumları/ riskleri belirleme ve raporlama 3. Bireysel çalışanların Risk Yönetimi sorumlulukları: Risk yönetim süreçlerini anlama, benimseme ve uygulama Verimsiz, gereksiz yada çalışamaz kontrolleri raporlama Kaybedilmiş ve kaçırılmış olayları raporlama Kaza soruşturmalarında yönetimle koordineli hareket etme 4.Risk yöneticisinin Risk Yönetimi sorumlulukları: Risk yönetim politikasını geliştirme ve güncelleme İçsel risk politikaları ve yapılarının dökümantasyonu Risk yönetim (ve iç kontrol) faaliyetlerinin koordinasyonu Risk bilgilerinin derlenmesi ve Yönetim Kurulu na raporlanması 5. Uzman risk yönetim birimlerinin Risk Yönetimi sorumlulukları: Uzman risk politikalarını kurmada şirkete yardımcı olma Uzman acil durum ve kurtarma planları geliştirme Uzmanlık alanındaki gelişmelerin güncellenmesi Kaza ve benzer kayıp soruşturmalarını destekleme 6. İç denetim yöneticilerinin Risk yönetimi sorumlulukları: Riske dayandırılmış iç denetim programı geliştirme Organizasyon bünyesindeki risk süreçlerini denetleme Riskin yönetiminde güvence alma ve temin etme İç kontrollerin verimliliği ve etkinliği üzerine raporlama 12

15 6. Uygulama ve kıyaslama Risk değerlendirmesi risk yönetim sürecinin temel parçalarından biridir. Kapsamlı bir risk yönetim bakış açısı elde etmek için kurum yeterli derecede ve gerekli risk değerlendirmelerini yapmalıdır. En yaygın risk değerlendirme teknikleri Tablo 4 de yer almaktadır. kararı göz önünde bulundurulması gereken konulardan biridir. b Kurumun risk tanımlamasında her riskin kaydını hangi detay seviyesinde tutacağı bu aşamada alınması gereken bir karardır. Risk değerlendirme sürecinde diğer önemli bir konuysa kurumun kullandığı risk sınıflandırma sisteminin tanımlanmasıdır. Risk değerlendirme prosedürlerininn oluşturulması İş fırsatlarından daha fazla yararlanmak için risk değerlendirmesi karar alma sürecinin parçasıdır. Riskin karar alma sürecinin bir parçası olduğunun garantilenmesinin bir yolu Yönetim Kurulu na sunulan bütün strateji dökümanlarıyla risk değerlendirme raporlarlarının beraber sunulmasıdır. Bunun gibi önerilen bütün projelerin risk değerlendirmeleri yapılmalı ve proje boyunca risk değerlendirmelerine devam edilmelidir. Son olarak, risk değerlendirmeleri rutin faaliyetler dahilinde yapılmalıdır. Risk değerlendirmelerinin nasıl kaydedileceği Risk değerlendirmelerinin uygulanm ası Kurum tanımlanan bir riskin önemini belirleyebilm ek için kıyaslayıcı ölçütler (benchmark) geliştirmelidir. Bu kıyaslama ölçütlerinin yapısı riskin tipine göre değişir. Finansal riskler için mali etki bir kıyas ölçütü olabileceği gibi kurumun faaliyetlerini kesintiye uğratabilecek k riskler için kesintilerin süresi s uygun bir ölçüt olabilir. İtibar riskine sebep olan olayın etkilediği hisse senedi fiyatlarındaki değişme veya kilit paydaşlardan alınan politik ve finansal destekteki değişime bakılarak kıyaslama yapılabilir 13 Kurumsal K Risk Yönetimine Yapısal Bakış Açısıı

16 Uygun risk değerlendirme prosedürlerini tanımladıktan ve çeşitli sınıflardaki risklerin önem seviyesinde kıyaslama ölçütleri belirledikten sonra o riske karşı koyacak organizasyonun kapasitesiyle birlikte risk iştahını tanımlamak mümkündür. Son olarak da organizasyon söz konusu riske ne oranda maruz kaldığını belirleyebilir. İçsel ve dışsal faktörler riskin artmasına sebep olabilir. Şekil 5 Finansal, Altyapısal, Piyasa, İtibar (FAPİ) Risk Sınıflandırma sistemine dayanır ve iç ve dış risk faktörlerinden örnekler verir. Bazı sınıflandırma sistemleri stratejik riski ayrı bir kategoride değerlendirir. Fakat FAPİ bakış açısı stratejik (taktiksel ve operasyonel riskler de dahil olmak üzere) risklerin bu dört başlığın altında tanımlanmasını öngörür. 14

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı