YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN"

Transkript

1 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

2 İçerik Projenin Planlanması İnsan Kaynaklarının Planlanması Tedarik Planlaması Risk Yönetimi Planlama

3 İnsan Kaynaklarının Planlanması Proje için gerekli kaynakların bulunmasındaki ilk aşama projenin hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunun belirlenmesidir. Doğru belirleme için proje kapsamı (İKY) bilinmeli 1. Projenin kapsamından proje kaynak gereksinimleri belirle 2. Proje kaynak gereksinimleri ve sorumlulukları rollere ata

4 İnsan Kaynaklarının Planlanması İnsan kaynakları planlamasının temelini şunlar oluşturur: roller sorumluluklar roller arasındaki raporlama ilişkileri İnsan kaynakları planı şu bilgileri içerir: İnsan kaynaklarının nasıl tanımlanacağı Görevlendirileceği Yönetileceği Kontrol edileceği Görevlerin nasıl sonlandırılacağı

5 İnsan Kaynaklarının Planlanması İnsan kaynakları planlamasının 2 önemli hedefi vardır: Proje rollerinin belirlenmesi, sorumluluklarının atanması ve roller arasında raporlama ilişkilerinin belirlenmesi Personel yönetim planının oluşturulması Bu planlama safhasının çıktısı olan insan kaynakları planı şu bilgileri içerir: Roller ve sorumluluklar Proje organizasyon şemaları Personel Yönetim Planı Kaynak Takvimleri

6 İnsan Kaynaklarının Planlanması Roller ve sorumluluklar Kaynak gereksinimleri sonucu gerek duyulan roller, yetkiler, sorumluluklar ve beklenen yetkinlikler tanımlanır. Proje organizasyon şemaları Proje ekibi ve bağlı oldukları arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak gösterir Personel Yönetim Planı Proje için ihtiyaç duyulan personel alımının ne zaman ve nasıl karşılanacağı tanımlanır. Kapsam: Personel alımı için iç kaynakların mı kullanılacağı, yoksa dışarıdan mı karşılanacağı (alt yüklenici kaynakları), İhtiyaç duyulan personelin uzmanlık derecesi ve alınması gereken eğitimler, Takdir ve ödül sistemi ve kriterleri

7 İnsan Kaynaklarının Planlanması Kaynak Takvimleri Ne zaman ve ne kadar süre ile personele ihtiyaç duyulacağını, işe alma sürecinin ne zaman başlayacağını gösterir. Bu kapsamda kullanılan araçlardan biri kaynak histogramıdır. Kaynak histogramı proje yaşam döngüsü boyunca insan kaynağına bir ay veya bir hafta süresince kaç çalışma saati için ihtiyaç duyulacağını gösteren bir çubuk grafiktir. Bu grafik kaynak kullanımlarının fazla ve az olduğu yerlerin görünmesini sağlayarak kaynak kullanımının dengelenmesinde kullanılabilir.

8 Tedarik Planlaması Projenin bir kısmı veya tümünün tamamlanması için ürünlerin/ihtiyaçların tedarik edilmesi gerekebilir Tedarik planlaması kapsamında şu işlemler gerçekleştirilir: Tedarik Yönetim Planının hazırlanması Alım kararlarının verilmesi ve dokümante edilmesi Tedarik dokümanlarının hazırlanması Tedarikler için kontrat tipi belirlenmesi Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi Potansiyel tedarikçilerin belirlenmesi Tedarik yaklaşımının belirlenmesi

9 Tedarik Planlaması Alım kararları verilmeden önce Tedarik Yönetim Planı hazırlanır. Tedarik Yönetim Planı şu konuları içerebilir: Yap ya da satın al kararlarının nasıl yapılacağı ve idamesi Tedariğin gerçekleştirilmesinde kullanılacak sözleşme türleri Tedarikçiyi etkileyebilecek kısıt ve varsayımlar Ön yeterliliğe sahip tedarikçiler İhtiyaç duyulan tedarik dokümanları Tedarik kriterleri

10 Tedarik Planlaması Bir ürünün proje ekibi tarafından mı yapılacağı yoksa dış kaynaklar kullanılarak mı temin edileceği Yap ya da satın al analizi ile gerçekleştirilebilir Bütçe ve kaynak kısıtları, Riskler yap ya da satın al kararlarını etkileyebilir. Satın al kararının yerine yap kararının verilmesi aşağıdaki durumlarda uygun olur. Öngörülen işi yapabilecek boşta duran tesis veya iş gücünün bulunması Tüm kontrolün elde tutulmak istenmesi İş tescil/patent bilgisi veya prosedürü içermesi

11 Tedarik Planlaması Tedarik planlaması kapsamında, tedarik kapsamını belirleyen ve tedarikçi tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve aktiviteleri içeren iş tanımlama dokümanı hazırlanır ve sözleşme çalışmaları süresince revize edilebilir. İş tanımlama dokümanı yeterince açık olmadığında tedarikçinin sürekli açıklama isteği veya değişiklik isteği ortaya çıkabilir ki bu daha masraflı olacaktır Tedarik planlamasının bir parçası olan İş tanımlama dokümanı üç tip olabilir: tasarım performans fonksiyonel Yazılım projelerinde genellikle performans ve fonksiyonel iş tanımlama dokümanları kullanılır.

12 Tedarik Planlaması Tedarik için sözleşme tipi seçilirken şu etkenler değerlendirilir: Tedarik edilecek ürün İş tanımlama dokümanının tamlığı Tedarikçinin yönetilmesi için harcanabilecek efor Teşvik verilip verilmeyeceği Pazar ve ekonomik koşullar Sözleşme tipleri genel olarak 3 ana başlık altında toplanır: Sabit fiyatlı sözleşmeler Zaman ve malzeme sözleşmeleri Maliyet geri ödemeli sözleşmeler

13 Tedarik Planlaması Sözleşme tipleri açısından alıcı riski göz önüne alınarak şu şekilde bir sıralama yapılabilir: Maliyet artı sabit ücret sözleşmeler (Alıcı için en yüksek risk) Maliyet artı ödül sözleşmeler Maliyet artı teşvik ücretli sözleşmeler Fiyat ayarlamalı sabit fiyatlı sözleşmeler Teşvik ücretli sabit fiyatlı sözleşmeler Kesin sabit fiyatlı sözleşmeler (Alıcı için en düşük risk)

14 Tedarik Planlaması Tedarik edilecek ürün/hizmet kapsamı göz önüne alınarak; sözleşme tipi iş tanımlama dokümanı belirlenmesinin ardından tedarik dokümanları hazırlanır Amaç Alıcının ihtiyaç ve beklentilerini olası tedarikçilere sunmak İş tanımlama dokümanı tedarik dokümanlarının bir parçasıdır.

15 Tedarik Planlaması İyi bir şekilde düzenlenmiş tedarik dokümanları şu faydaları sağlar: Tedarikçilerden daha olgun geri dönüşler alınması Tedarikçi yanıtlarının kolay bir şekilde karşılaştırılması Tedarikçilerden daha doğru ücretlendirmelerin alınması Olası değişiklik isteklerinin azalması

16 Sabit Fiyatlı Sözleşmeler Kesin sabit fiyatlı sözleşmeler Maiyetlerin üzerinde anlaşılan bedeli aşması durumunda tedarikçi aradaki farkı üstlenir. Alıcı açısından riski en düşük olan sözleşme tipidir. Ancak kullanılmaması gerektiği halde sabit fiyatlı sözleşme imzalanır ve tedarikçi kar edemeyeceğini anlarsa iyi personelini projeden çekerek, kapsam ve kaliteyi düşürerek zararını azaltmaya çalışabilir. Teşvik ücretli sabit fiyatlı sözleşmeler Teşvikler tedarikçinin belirlenen performans kriterlerini (işi hızlı yapması, ucuz yapması...) karşılaması durumuna göre belirlenir. Nihai ücretin daha önce belirlenmiş tavan fiyatı geçmesi durumunda maliyetler tedarikçi tarafından karşılanır. Fiyat ayarlamalı sabit fiyatlı sözleşmeler Uzun vadeli sözleşmelerde ekonomik koşullardaki dalgalanmalardan kaynaklı belirsizliği (enflasyon vb.) gidermek için belirlenen oranlarda fiyat ayarlaması yapılmasına izin verir.

17 Zaman ve Malzeme Sözleşmeleri Alıcı ödemeyi zaman veya birim bazında yapar Şu durumlarda sıklıkla kullanılır: işi yapmak için harcanacak efor seviyesi tahmin edilemediğinde dışarıdan personel artırımı ve uzman alımı gerektiğinde

18 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Yapılacak işin kapsamı tam olarak bilinmediği ve dolayısıyla maliyetler tam olarak tahmin edilemediği için sabit fiyatlı sözleşme imzalanamadığında kullanılan bir sözleşme türüdür. Tedarikçiye gerçekleşen tüm yasal maliyetler ve belirlenen ölçüde kar ödemesi yapılır Toplam maliyet bilinmediğinden risk alıcının üzerindedir Özellikle araştırma geliştirme projelerinde ve bilişim teknolojileri projeleri gibi kapsamı net olmayan projeler için uygundur Kendi içinde 3 e ayrılabilir Maliyet artı sabit fiyat sözleşmeler Maliyet artı teşvik ücretli sözleşmeler Maliyet artı ödül sözleşmeler

19 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Maliyet artı sabit fiyat sözleşmeler Tedarikçiye oluşan maliyetler ve işin bitmesi durumunda daha önceden belirlenmiş sabit bir ücret geri ödenir. Ücret sadece tamamlanan çalışmalar için ödenir ve performansa göre değişmez.

20 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Maliyet artı teşvik ücretli sözleşmeler Tedarikçiye oluşan maliyetler ve sözleşmede belirtilen performans hedeflerinin yerine getirilmesi durumunda önceden belirlenmiş bir teşvik ücreti ödenir. Maliyetlerin, başlangıçta öngörülen maliyetlerden az ya da çok çıkması durumunda kar/zarar tedarikçi ve alıcı arasında önceden belirlenmiş oranda paylaşılır.

21 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Maliyet artı ödül sözleşmeler Tedarikçiye tüm maliyetler ve performansa bağlı ödül ödemesi yapılır. Ödül ödemesi öznel performansların yerine getirilmesi durumunda yapılır

22 Risk Yönetimi Planlama Risk oluşması durumunda proje zaman, maliyet, kapsam ve kalite hedeflerinden en az birisini olumsuz etkileyen belirsiz olay veya durum Fırsat Meydana gelmesi veya kullanılması durumunda olumlu etkileri olabilecek olay veya durum Projelerin kısıtlarından kaynaklı riskleri vardır Risk projenin vazgeçilmez bir unsuru olduğu için planlanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekir Risksiz bir proje olması için zaman ve bütçe sınırlaması olmadan düşük teknik ve kalite beklentileri ile projenin yönetilmesi gerekir

23 Risk Yönetimi Planlama Projelerde risk planlaması kapsamında şu aktiviteler yer alır: Risk Yönetim Planı Hazırlanması: risk yönetiminin gerçekleştirilmesi için uygulanacak süreçleri içerir Risklerin Belirlenmesi: Projede ortaya çıkması muhtemel risklerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi Risk analizlerinin gerçekleştirilmesi: nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır, nitel analiz ile risklerin tahmini olasılıkları, etkileri ve önceliklendirilmesi, nicel analiz ile risklerin nümerik olarak değerlendirilmesi gerçekleştirilir Risk Tepkilerinin Belirlenmesi: Risklerin negatif etkilerini azaltmak, fırsatların pozitif etkilerini artırmak için takip edilecek süreçlerin belirlenmesi

24 Risk Yönetimi Planlama Risk yönetimi riskleri tanımlamak ve etkilerini azaltmak için plan yapmakla ilgilidir Risk beklenmedik bir durumun (terslik) ortaya çıkması olasılığıdır. Proje riskleri program ve kaynaklara etkilidir (deneyimli tasarımcının kaybı) Ürün riskleri geliştirilen yazılım kalitesi ya da performansına etkilidir (satın alınan bileşenin beklenen performansı gösterememesi) İş riskleri yazılımı alan ya da geliştiren kurumu etkiler (rakip firmanın yeni bir ürün geliştirmesi)

25 Yazılım Riskleri Risk Etki Tanım Personel değişikliği Proje Proje tamamlanmadan deneyimli personelin ayrılması Yönetim değişikliği proje Kurumun yönetiminin farklı önceliği olanlarla değişmesi İster değişikliği Proje ve ürün Önceden belirlenen isterlerde değişiklik meydana gelmesi Belirtim gecikmeleri Proje ve ürün Programlamada önemli ara yüzlerin belirtiminin bulunmaması Teknoloji değişimi İş Sistemin geliştirildiği teknolojiye karşılık yeni bir teknoloji çıkması Ürün rekabeti İş Sistem tamamlanmadan rakip ürünün piyasaya sürülmesi

26 Risk Yönetim Süreci Risk belirleme Proje, süreç ve ürün riskleri tanımla Risk analiz Bu risklerin olma olasılığını ve sonuçlarını değerlendir Risk planlama Risklerin etkisini engellemek ya da azaltmak için plan kur Risk izleme Proje boyunca riskleri izle

27 Risk Yönetim Süreci Risk belirleme Risk analiz Risk planlama Risk izleme Potansiyel risk listesi Önceliklendirilmiş Risk listesi Risk engelleme planları Risk değerlendirme

28 Risklerin Belirlenmesi Karşılaşılabilecek 6 tip risk Teknoloji riskleri İnsan riskleri Kurum riskleri Araç riskleri İster riskleri Kestirim riskleri

29 Risk türleri Risk tipi Olası riskler Teknoloji İnsan Sistemde kullanılan veri tabanı saniyede önceden tahmin edilenden daha az işlem gerçekleştirmesi Yeniden kullanılabilen bileşenlerin işlevlerini engelleyen hatalar içermesi Gerekli yeteneklere sahip personeli istihdam etmek zordur Anahtar personelin kritik zamanlarda personelin hasta olması Kurum Kurumun yeniden organizasyonu ile projenin yönetiminin değişmesi Organizasyonun mali yapısının bazı azaltımlara yol açması İsterler Tasarım değişikliklerine yol açacak ister değişikliğinin olması Müşterinin ister değişikliğinin etkilerini anlayamaması Kestirim Yazılımı geliştirmek için kestirilen zamanın yanlış belirlenmesi Yazılımın boyutunun az kestirilmiş olması

30 Risklerin Belirlenmesi Hangi risklerin projeyi etkileyebileceği ve özellikleri belirlenir Risklerin belirlenmesinde şu teknikler kullanılabilir: Bilgi toplama teknikleri olarak adlandırılan; Beyin fırtınası Delphi tekniği Görüşmeler gerçekleştirme Kök neden analizi yöntemleri sadece riski belirleme değil riskin nedenlerinin analizidir. SWOT analizi Kontrol listesi Varsayım analizi Uzman görüşlerinin alınması Şema çizim teknikleri

31 Risklerin Belirlenmesi Beyin Fırtınası bir çok kişinin katılımı ile kapsamlı bir liste oluşturulmasıdır. Delphi Tekniği Konunun uzmanlarının fikrini alarak risk üzerinde bir konsensusa varılmasıdır. (uzmanların birbirinden habersiz olarak fikirleri alınır) (bu teknik zaman ve maliyet tahminlemede de kullanılabilir) Görüşmeler Gerçekleştirme ilgili paydaşlarla görüşerek risklerin belirlenmesi için bilgilerin derlenmesidir Kök Neden Analizi Risk ve riski ortaya çıkaran potansiyel risklerin belirlenmesi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Projenin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilerek fırsat ve risklerin belirlenmesidir. Güçlü yön kullanılarak proje için fırsat zayıf yön kullanılarak risk belirlenebilir.

32 Risklerin Belirlenmesi Kontrol Listesi Geçmiş proje bilgileri ve veriler kullanılarak oluşturulan risk kategorileri ve listeleri kullanılarak eldeki proje için risklerin değerlendirilmesi/belirlenmesi Varsayım Analizi Projede yapılan varsayımlar ve bu varsayımların kullanılarak risklerin belirlenmesi (varsayımların yol açabileceği risklerin belirlenmesi) Uzman Görüşleri Benzer projelerle ilgili uzmanlığı bulunan kişilerden destek alınması Şema Çizim Teknikleri grafik yöntemlerle riskler ve potansiyel nedenlerinin belirlenmesinde kullanılır

33 Risklerin Belirlenmesi Risk belirlenmesi amacıyla 3 çeşit şema çizim tekniği kullanılabilir: Neden Sonuç Diyagramları problemin tüm potansiyel sonuç ve alt sonuçları ve her bir çözüm önerisinin problem üzerindeki etkisini içerir Sistem veya Süreç Akış Diyagramları hedefe ulaşmak için gerekli mantıksal adımların sıralamasını, hangi elemanların birbirleriyle ilişkili olduğu ve hangi eylemlerin nelere sebebiyet vereceği bu diyagram ile gösterilebilir. Olaylar ve karar noktalarından oluşur. Etki Diyagramları Proje değişkenlerinin, zamanlamaların, olayların meydana geliş sıralarının birbirlerine etkilerini ve sonuçlarını gösterir

34 Risklerin Belirlenmesi Risk belirleme yöntemleri kullanılarak; Belirlenen riskleri Olası risk tepkilerini Risklerin kök-nedenlerini Risklerin kategorilerini içeren risk kayıtları oluşturulur ve proje süresince güncellenir

35 Risklerin Analiz Edilmesi Risklerin olasılık ve etkilerinin analiz edilmesidir. Risk analizleri iki şekilde yapılabilir: Niteliksel Risk Analizi Niceliksel Risk Analizi Riskler niceliksel analizinin yapılmasından önce niteliksel analiz yapılarak önceliklendirilirler Niteliksel analiz öznel bir kestirimdir Niteliksel analizin gerçekleştirilmesi hızlı ve ucuzdur Niteliksel analiz ile riskler hakkında genel bilgi edinilir ve hangi risklerin niceliksel analiz ile daha detaylı incelenmesi gerektiği belirlenir.

36 Risklerin Analiz Edilmesi Niteliksel analizin geçekleştirilmesinde önemli olan 2 öğe şunlardır: Riskin olasılığı Etkisi Niteliksel risk analizi şu işleri içerir: Risk olasılığı ve etki değerlendirilmesi Olasılık Etki Matrisi oluşturulması Risk sınıflandırması Risk aciliyeti değerlendirilmesi

37 Risklerin Analiz Edilmesi Risk olasılığı ve etki değerlendirilmesi Bir riskin oluşma olasılığı ve oluştuğu takdirde projeye etkisinin analiz edilmesidir. Risklerin önceliklendirilmesi için olasılık ve etkinin beraber değerlendirilmesi gerekir. Olasılık Etki Matrisi Bu matrisle riskler düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılır ve bu matristen elde edilen sonuca göre riskler için azaltma planları hazırlanıp hazırlanmamasına karar verilir ve takip edilir. Riskler ve fırsatlar olasılık-etki matrisi kullanılarak takip edilir. Risk sınıflandırması Risk etkilerine en fazla maruz kalan alanı belirlemek için kullanılır ve etkin risk tepki planları hazırlanmasını sağlayabilir. Risk aciliyeti değerlendirme Zamansal olarak risklerin önceliklendirilmesini içerir

38 Risklerin Analiz Edilmesi Niceliksel analiz niteliksel analizin tersine nümerik değerlere dayanır Belirlenen bütün riskler için niteliksel risk analizi yapılması gerekirken, niceliksel risk analizi bu işi yapmak için zaman ve paraya değecek durumlarda gerçekleştirilir Niceliksel olasılık ve etki analizi için kullanılabilecek teknikler iki ana grup altında toplanabilir. Veri Toplama ve Analiz Teknikleri Modelleme ve Simülasyon Teknikleri

39 Risklerin Analiz Edilmesi

40 Risklerin Analiz Edilmesi Karar Ağacı Analizi birbirinden farklı alternatifler arasından en uygun olanının seçilmesinde kullanılır Her bir alternatif ağacın bir dalını temsil eder (her dalın kendisine has fırsatları ve riskleri vardır Her dal için Beklenen Parasal değer analizi gerçekleştirilir

41 Risklerin Analiz Edilmesi Başarılı Baştan Kodlama Maliyet:80000 Olasılık %10 Baştan Kodlama Veya Güncelleme Başarısız Zarar: EMV = TL Başarılı Güncelleme Maliyet:50000 Olasılık %40 Başarısız Zarar: EMV = TL

42 Risklerin Analiz Edilmesi Niceliksel analiz yöntemlerinden bir diğeri de Monte Carlo Analizidir Genellikle bir bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemde pek çok kez tekrarlama yapılır ve her tekrarlamada değişkenlerin olasılık dağılımlarından rastlantısal olarak seçilmiş girdi değerleri kullanılır ve tekrarlamalardan bir olasılık dağılımı hesaplanır.

43 Risklerin Analiz Edilmesi Risklerin belirlenmesi ve analizlerinin tamamlanması sonrasında hazırlanan risk tepki planlarının amacı; fırsatların olasılık etkilerini artırmak risklerin etki ve olasılıklarını azaltmaya yönelik seçenek ve eylemleri geliştirmek Riskler için gerçekleştirilebilecek 4 tip tepki/strateji vardır Kaçınma Devretme Azaltma Kabul etme

44 Risklerin Analiz Edilmesi Kaçınma Riskin nedenini ortadan kaldırarak tamamen devre dışı bırakmayı temel alır. Örn. takvimin uzatılması, kapsamın azaltılması, projenin durdurulması Devretme Riskin olumsuz etkisinin bir kısmının veya tamamının üçüncü bir tarafa aktarmayı temel alır. Örn. altyüklenici kullanmak, sigortalamak Azaltma Riskin etki ve olasılığının azaltılarak kabul edilebilir eşik değerlere getirmeyi temel alır. Öncelik riskin olasılığını düşürmeye sonra etkisini düşürmeye verilmelidir. Kabul etme Risk için hiçbir şey yapmadan oluruna bırakmayı temel alır (Olacaksa olur). Riskin oluşması durumu için beklenmedik durum yedekleri oluşturulur.

45 Risklerin Analiz Edilmesi Fırsatlar içinse gerçekleştirilebilecek 4 tip tepki/strateji mevcuttur Yararlanma Fırsatın olasılığı artırılmaya çalışılır Paylaşma Fırsatın bir kısmını ya da tamamını fırsattan faydalanabilecek ve projeye fayda sağlayabilecek üçüncü bir tarafa devretmektir. Geliştirme Fırsatın olasılığını ve etkisinin artırılması için kullanılır. Kabul Etme Risk stratejilerindeki gibi fırsatın ortaya çıkmasını beklemek ancak ortaya çıkması için özel bir çaba sarf etmemektir.

46 Risklerin Analiz Edilmesi Risk tepki planları geliştirilirken ikincil ve artık riskler de göz önüne alınmalıdır Artık riskler risk tepki planından sonra kalan ve kabul edilebilir düzeydeki riskler Bu riskler için beklenmedik durum yedekleri veya geri çekilme planları (meydana gelen bir risk için birincil tepki planlarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmak üzere) hazırlanır. İkincil riskler bir risk için hazırlanan tepki planının neticesinde ortaya çıkan yeni riskler

47 Risk analiz örnekleri Risk Olasılık Etkileri Kurumun mali problemleri proje bütçesinde azaltmalara yol açması Düşük Felaket Projenin ihtiyaçları doğrultusunda doğru becerilere sahip personelin işe alınmasının sağlanamaması Yüksek Felaket Projenin kritik zamanlarında anahtar personelin hastalanması Orta Ciddi Yeniden kullanılacak yazılım bileşenlerinin işlevselliklerini etkileyecek hatalar içermesi İsterlerde temel tasarım değişiklikleri yapmayı gerektirecek değişiklikler meydana gelmesi Kurumun yapısının yenilenmesi nedeniyle farklı bir yönetimin işin başına gelmesi Orta Orta Yüksek Ciddi Ciddi Ciddi

48 Risk analiz örnekleri Risk Olasılık Etkileri Sistemde kullanılan veritabanının saniyede beklenen kadar işlemi gerçekleştirememesi Orta Ciddi Yazılımı geliştirmek için gerekli zamanın az kestirilmiş olması Yüksek Ciddi Bilgisayar Destekli yazılım araçlarının süreçle tümleştirilememesi Yüksek Kabul edilebilir İsterlerin değişikliğinin etkisinin müşterilerce anlaşılamaması Orta Kabul edilebilir Hata düzeltim oranının az kestirilmiş olması Orta Kabul edilebilir Yazılımın boyutunun az kestirilmiş olması Yüksek Kabul edilebilir

49 Risk Tepkilerinin Belirlenmesi Her riski değerlendir ve yönetmek için strateji geliştir Engelleme stratejileri Riskin olma olasılığı azaltılır Azaltma stratejileri Proje ya da ürün üzerindeki riskin etkisi azaltılır İhtimal planları Risk gerçekleşirse, risklerle baş etmek için ihtimal planları planlanır

50 Risk Yönetim Stratejileri Risk Strateji Kurumun finansal problemleri Üst yönetime projenin kurumun amaçlarına çok önemli katkılar yapan sonuçlar ürettiğine dair özet rapor sunmak İşe alım problemleri Müşteriyi potansiyel zorluklar ve olası gecikmelere karşı uyarmak Personel hastalıkları Takımları, kişilerin birbirlerinin işlerini anlayacakları şekilde organize etmek Hatalı bileşenler Potansiyel hatalı bileşenleri güvenilirliği bilenen bileşenler ile değiştirme

51 Risk Yönetim Stratejileri Risk İster değişiklikleri Strateji İster değişikliklerinin etkisini ölçebilmek için takip edilebilir bilgi sağlamak, tasarımda bilgi gizlemeyi maksimize etmek Kurumun yeniden yapılanması Üst yönetime projenin kurumun amaçlarına çok önemli katkılar yapan sonuçlar ürettiğine dair özet rapor sunmak Veritabanı performansları Daha yüksek performansa sahip bir veritabanı alma olasılığını araştırmak

52 Risk izleme Her riski düzenli olarak değerlendirip olma olasılığının az ya da çok olduğuna karar verilir Riskin etkilerinin de değişip değişmediği de değerlendirilir Yönetim ilerleme toplantılarında her anahtar risk tartışılır

53 Risk göstergeleri Risk Türü Potansiyel göstergeler Teknoloji İnsan Donanım ya da destek yazılımının geç teslimatı ve çok fazla raporlanan teknoloji problemleri Düşük personel morali, takım üyeleri arasında zayıf ilişkiler Kurum Kurum içi dedikodu, üst yönetimin eyleme geçmemesi Araç İster Takım üyelerinin bazı araçların kullanımına gönülsüz olmaları, CASE araçları ile ilgili şikayetler, daha güçlü donanım istekleri Çok fazla ister değişikliği istekleri, müşteri şikayetleri Kestirim Anlaşma sağlanmış olan zaman programına uyamamak, raporlanan hataların temizlenmesinde başarısızlık

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ 09071023 TUBA NUR BAZ PROJE YÖNETİMİNİN BİLGİ ALANLARI - ENTEGRASYON YÖNETİMİ - KAPSAM

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması Kasım 2013 İstanbul Gündem I Neden risk esaslı iç denetim II Gelişen Yeni Risk Konuları Genel Örnekler III Risk esaslı iç denetim planlaması IV Risk esaslı

Detaylı

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Operasyonel Risk ve Sigortacılık

Operasyonel Risk ve Sigortacılık SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje İzleme ve Kontrol Kapsam Kontrolü Takvim Kontrolü Maliyet Kontrolü Kalite Kontrolü Tedarik Kontrolü Değişikliklerin İzlenmesi ve Kontrolü Proje

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı RİSK YÖNETİMİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı RİSK YÖNETİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 1-) Risk Yöne mi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanımlanabilen muhtemel olumsuz olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol al na alınması

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5 Emre Alıç, PMP ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 1. Zaman Yönetimini Planlama 2. Aktivitelerin Tanımlanması 3. Aktivitelerin Sıralanması 4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

12 NİSAN 2017 İÇ KONTROL STANDARTLARI EĞİTİMİ ÖN TEST SORULARI

12 NİSAN 2017 İÇ KONTROL STANDARTLARI EĞİTİMİ ÖN TEST SORULARI 12 NİSAN 2017 İÇ KONTROL STANDARTLARI EĞİTİMİ ÖN TEST SORULARI 1- Aşağıdakilerden hangisi Bir girdiyle başlayan ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı adımlar

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 Risk İzleme Süreci 2/29 Risk izleme süreci, planlanan bütün risk yönetim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirildiğini güvence altına almak

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı üniversitenin günlük faaliyetlerinde karşılaştığı veya gelecekteki

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME SÜRECİ

NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME SÜRECİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMENİN TEMELLERİ Çözümleme: Bir şeyi anlayabilmek için parçalarına ayırmak. Sistemi anlamaya yönelik çalışmalardan ve üst düzey planlama eylemlerinden oluşur. Uygulama/problem alanının

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni İÇİNDEKİLER Giriş Bileşenler: Rol ve Sorumluluklar Bütçeleme Zamanlama Risk Değerlendirme Kriteri Eşik Değerler İletişim Takip ve Denetim Sonuç GİRİŞ : Risk

Detaylı

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler. KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi

İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum Değerlendirmesi 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Durum

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Yaz.Müh.Ders Notları #4 1

Yaz.Müh.Ders Notları #4 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK 1 NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMENİN TEMELLERİ Çözümleme (Analiz): Bir şeyi anlayabilmek için parçalarına ayırmak. Sistemi anlamaya yönelik çalışmalardan

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak risk değerlendirme çalışmalarının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Türleri Projenin Başlatılması Projenin Seçilmesi Fayda Ölçüm Metotları Paydaşların Belirlenmesi Proje Türleri Projeler ürün ve süreçte yaptıkları

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 TASARIM NEDİR? Tasarım, bir ürüne ait gereksinimlerin, o ürünün tarifine dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan teknik bilgilerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği Zeki Yazar, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa 1 Bir uygulama örneği olarak Siemens İş Sürekliliği Yönetimi İşe Etki Analizi Sayfa

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1 PROJE BİLGİ ALANLARI 1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi KAPSAM Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi ZAMAN MALİYET Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının İzlenmesi

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 1 TÜBİSAD BT Hizmetleri Komisyonu Amaç, Hedef ve Stratejiler BT hizmetleri pazarının büyütülmesi Hizmet kalitesi

Detaylı

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP)

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) Bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP Geliştirme Birimince hazırlanmasından sonra öğretmen tarafından BÖP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİNDE PROJE YÖNETİMİ

ÇEVİRİ İŞLETMELERİNDE PROJE YÖNETİMİ ÇEVİRİ İŞLETMELERİNDE PROJE YÖNETİMİ ÇEVİRİ DÜNYASINDA İŞLETMELERİN ORTAYA ÇIKIŞI Ticaretin uluslararası pazarlara açılmaya başlaması, Pazarların büyümesi, teknolojinin gelişmesi ve bu teknolojinin başka

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE

SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI. ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI ÖN İNCELEME ve FİZİBİLİTE Sistem Tasarım ve Analiz Aşamaları Ön İnceleme Fizibilite Sistem Analizi Sistem Tasarımı Sistem Gerçekleştirme Sistem Operasyon ve Destek ÖN İNCELEME

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 SUNU PLANI Giriş İş Sürekliliği İş Sürekliliğinin Tarihi Gelişimi Dünyadaki ve

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Planlaması Planlaması ve Seçimi Nedir? İşlevleri Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Planlaması ve Seçimi Dersi 2017 Amaçları Faydaları Planlamasını Etkileyen Faktörler Boyutları

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi Meriç Aykol Neden Proje Yönetimi Gartner Institute un BT sektörü araştırması Projelerin %74 ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı