YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN"

Transkript

1 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

2 İçerik Projenin Planlanması İnsan Kaynaklarının Planlanması Tedarik Planlaması Risk Yönetimi Planlama

3 İnsan Kaynaklarının Planlanması Proje için gerekli kaynakların bulunmasındaki ilk aşama projenin hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunun belirlenmesidir. Doğru belirleme için proje kapsamı (İKY) bilinmeli 1. Projenin kapsamından proje kaynak gereksinimleri belirle 2. Proje kaynak gereksinimleri ve sorumlulukları rollere ata

4 İnsan Kaynaklarının Planlanması İnsan kaynakları planlamasının temelini şunlar oluşturur: roller sorumluluklar roller arasındaki raporlama ilişkileri İnsan kaynakları planı şu bilgileri içerir: İnsan kaynaklarının nasıl tanımlanacağı Görevlendirileceği Yönetileceği Kontrol edileceği Görevlerin nasıl sonlandırılacağı

5 İnsan Kaynaklarının Planlanması İnsan kaynakları planlamasının 2 önemli hedefi vardır: Proje rollerinin belirlenmesi, sorumluluklarının atanması ve roller arasında raporlama ilişkilerinin belirlenmesi Personel yönetim planının oluşturulması Bu planlama safhasının çıktısı olan insan kaynakları planı şu bilgileri içerir: Roller ve sorumluluklar Proje organizasyon şemaları Personel Yönetim Planı Kaynak Takvimleri

6 İnsan Kaynaklarının Planlanması Roller ve sorumluluklar Kaynak gereksinimleri sonucu gerek duyulan roller, yetkiler, sorumluluklar ve beklenen yetkinlikler tanımlanır. Proje organizasyon şemaları Proje ekibi ve bağlı oldukları arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak gösterir Personel Yönetim Planı Proje için ihtiyaç duyulan personel alımının ne zaman ve nasıl karşılanacağı tanımlanır. Kapsam: Personel alımı için iç kaynakların mı kullanılacağı, yoksa dışarıdan mı karşılanacağı (alt yüklenici kaynakları), İhtiyaç duyulan personelin uzmanlık derecesi ve alınması gereken eğitimler, Takdir ve ödül sistemi ve kriterleri

7 İnsan Kaynaklarının Planlanması Kaynak Takvimleri Ne zaman ve ne kadar süre ile personele ihtiyaç duyulacağını, işe alma sürecinin ne zaman başlayacağını gösterir. Bu kapsamda kullanılan araçlardan biri kaynak histogramıdır. Kaynak histogramı proje yaşam döngüsü boyunca insan kaynağına bir ay veya bir hafta süresince kaç çalışma saati için ihtiyaç duyulacağını gösteren bir çubuk grafiktir. Bu grafik kaynak kullanımlarının fazla ve az olduğu yerlerin görünmesini sağlayarak kaynak kullanımının dengelenmesinde kullanılabilir.

8 Tedarik Planlaması Projenin bir kısmı veya tümünün tamamlanması için ürünlerin/ihtiyaçların tedarik edilmesi gerekebilir Tedarik planlaması kapsamında şu işlemler gerçekleştirilir: Tedarik Yönetim Planının hazırlanması Alım kararlarının verilmesi ve dokümante edilmesi Tedarik dokümanlarının hazırlanması Tedarikler için kontrat tipi belirlenmesi Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi Potansiyel tedarikçilerin belirlenmesi Tedarik yaklaşımının belirlenmesi

9 Tedarik Planlaması Alım kararları verilmeden önce Tedarik Yönetim Planı hazırlanır. Tedarik Yönetim Planı şu konuları içerebilir: Yap ya da satın al kararlarının nasıl yapılacağı ve idamesi Tedariğin gerçekleştirilmesinde kullanılacak sözleşme türleri Tedarikçiyi etkileyebilecek kısıt ve varsayımlar Ön yeterliliğe sahip tedarikçiler İhtiyaç duyulan tedarik dokümanları Tedarik kriterleri

10 Tedarik Planlaması Bir ürünün proje ekibi tarafından mı yapılacağı yoksa dış kaynaklar kullanılarak mı temin edileceği Yap ya da satın al analizi ile gerçekleştirilebilir Bütçe ve kaynak kısıtları, Riskler yap ya da satın al kararlarını etkileyebilir. Satın al kararının yerine yap kararının verilmesi aşağıdaki durumlarda uygun olur. Öngörülen işi yapabilecek boşta duran tesis veya iş gücünün bulunması Tüm kontrolün elde tutulmak istenmesi İş tescil/patent bilgisi veya prosedürü içermesi

11 Tedarik Planlaması Tedarik planlaması kapsamında, tedarik kapsamını belirleyen ve tedarikçi tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve aktiviteleri içeren iş tanımlama dokümanı hazırlanır ve sözleşme çalışmaları süresince revize edilebilir. İş tanımlama dokümanı yeterince açık olmadığında tedarikçinin sürekli açıklama isteği veya değişiklik isteği ortaya çıkabilir ki bu daha masraflı olacaktır Tedarik planlamasının bir parçası olan İş tanımlama dokümanı üç tip olabilir: tasarım performans fonksiyonel Yazılım projelerinde genellikle performans ve fonksiyonel iş tanımlama dokümanları kullanılır.

12 Tedarik Planlaması Tedarik için sözleşme tipi seçilirken şu etkenler değerlendirilir: Tedarik edilecek ürün İş tanımlama dokümanının tamlığı Tedarikçinin yönetilmesi için harcanabilecek efor Teşvik verilip verilmeyeceği Pazar ve ekonomik koşullar Sözleşme tipleri genel olarak 3 ana başlık altında toplanır: Sabit fiyatlı sözleşmeler Zaman ve malzeme sözleşmeleri Maliyet geri ödemeli sözleşmeler

13 Tedarik Planlaması Sözleşme tipleri açısından alıcı riski göz önüne alınarak şu şekilde bir sıralama yapılabilir: Maliyet artı sabit ücret sözleşmeler (Alıcı için en yüksek risk) Maliyet artı ödül sözleşmeler Maliyet artı teşvik ücretli sözleşmeler Fiyat ayarlamalı sabit fiyatlı sözleşmeler Teşvik ücretli sabit fiyatlı sözleşmeler Kesin sabit fiyatlı sözleşmeler (Alıcı için en düşük risk)

14 Tedarik Planlaması Tedarik edilecek ürün/hizmet kapsamı göz önüne alınarak; sözleşme tipi iş tanımlama dokümanı belirlenmesinin ardından tedarik dokümanları hazırlanır Amaç Alıcının ihtiyaç ve beklentilerini olası tedarikçilere sunmak İş tanımlama dokümanı tedarik dokümanlarının bir parçasıdır.

15 Tedarik Planlaması İyi bir şekilde düzenlenmiş tedarik dokümanları şu faydaları sağlar: Tedarikçilerden daha olgun geri dönüşler alınması Tedarikçi yanıtlarının kolay bir şekilde karşılaştırılması Tedarikçilerden daha doğru ücretlendirmelerin alınması Olası değişiklik isteklerinin azalması

16 Sabit Fiyatlı Sözleşmeler Kesin sabit fiyatlı sözleşmeler Maiyetlerin üzerinde anlaşılan bedeli aşması durumunda tedarikçi aradaki farkı üstlenir. Alıcı açısından riski en düşük olan sözleşme tipidir. Ancak kullanılmaması gerektiği halde sabit fiyatlı sözleşme imzalanır ve tedarikçi kar edemeyeceğini anlarsa iyi personelini projeden çekerek, kapsam ve kaliteyi düşürerek zararını azaltmaya çalışabilir. Teşvik ücretli sabit fiyatlı sözleşmeler Teşvikler tedarikçinin belirlenen performans kriterlerini (işi hızlı yapması, ucuz yapması...) karşılaması durumuna göre belirlenir. Nihai ücretin daha önce belirlenmiş tavan fiyatı geçmesi durumunda maliyetler tedarikçi tarafından karşılanır. Fiyat ayarlamalı sabit fiyatlı sözleşmeler Uzun vadeli sözleşmelerde ekonomik koşullardaki dalgalanmalardan kaynaklı belirsizliği (enflasyon vb.) gidermek için belirlenen oranlarda fiyat ayarlaması yapılmasına izin verir.

17 Zaman ve Malzeme Sözleşmeleri Alıcı ödemeyi zaman veya birim bazında yapar Şu durumlarda sıklıkla kullanılır: işi yapmak için harcanacak efor seviyesi tahmin edilemediğinde dışarıdan personel artırımı ve uzman alımı gerektiğinde

18 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Yapılacak işin kapsamı tam olarak bilinmediği ve dolayısıyla maliyetler tam olarak tahmin edilemediği için sabit fiyatlı sözleşme imzalanamadığında kullanılan bir sözleşme türüdür. Tedarikçiye gerçekleşen tüm yasal maliyetler ve belirlenen ölçüde kar ödemesi yapılır Toplam maliyet bilinmediğinden risk alıcının üzerindedir Özellikle araştırma geliştirme projelerinde ve bilişim teknolojileri projeleri gibi kapsamı net olmayan projeler için uygundur Kendi içinde 3 e ayrılabilir Maliyet artı sabit fiyat sözleşmeler Maliyet artı teşvik ücretli sözleşmeler Maliyet artı ödül sözleşmeler

19 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Maliyet artı sabit fiyat sözleşmeler Tedarikçiye oluşan maliyetler ve işin bitmesi durumunda daha önceden belirlenmiş sabit bir ücret geri ödenir. Ücret sadece tamamlanan çalışmalar için ödenir ve performansa göre değişmez.

20 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Maliyet artı teşvik ücretli sözleşmeler Tedarikçiye oluşan maliyetler ve sözleşmede belirtilen performans hedeflerinin yerine getirilmesi durumunda önceden belirlenmiş bir teşvik ücreti ödenir. Maliyetlerin, başlangıçta öngörülen maliyetlerden az ya da çok çıkması durumunda kar/zarar tedarikçi ve alıcı arasında önceden belirlenmiş oranda paylaşılır.

21 Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler Maliyet artı ödül sözleşmeler Tedarikçiye tüm maliyetler ve performansa bağlı ödül ödemesi yapılır. Ödül ödemesi öznel performansların yerine getirilmesi durumunda yapılır

22 Risk Yönetimi Planlama Risk oluşması durumunda proje zaman, maliyet, kapsam ve kalite hedeflerinden en az birisini olumsuz etkileyen belirsiz olay veya durum Fırsat Meydana gelmesi veya kullanılması durumunda olumlu etkileri olabilecek olay veya durum Projelerin kısıtlarından kaynaklı riskleri vardır Risk projenin vazgeçilmez bir unsuru olduğu için planlanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekir Risksiz bir proje olması için zaman ve bütçe sınırlaması olmadan düşük teknik ve kalite beklentileri ile projenin yönetilmesi gerekir

23 Risk Yönetimi Planlama Projelerde risk planlaması kapsamında şu aktiviteler yer alır: Risk Yönetim Planı Hazırlanması: risk yönetiminin gerçekleştirilmesi için uygulanacak süreçleri içerir Risklerin Belirlenmesi: Projede ortaya çıkması muhtemel risklerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi Risk analizlerinin gerçekleştirilmesi: nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır, nitel analiz ile risklerin tahmini olasılıkları, etkileri ve önceliklendirilmesi, nicel analiz ile risklerin nümerik olarak değerlendirilmesi gerçekleştirilir Risk Tepkilerinin Belirlenmesi: Risklerin negatif etkilerini azaltmak, fırsatların pozitif etkilerini artırmak için takip edilecek süreçlerin belirlenmesi

24 Risk Yönetimi Planlama Risk yönetimi riskleri tanımlamak ve etkilerini azaltmak için plan yapmakla ilgilidir Risk beklenmedik bir durumun (terslik) ortaya çıkması olasılığıdır. Proje riskleri program ve kaynaklara etkilidir (deneyimli tasarımcının kaybı) Ürün riskleri geliştirilen yazılım kalitesi ya da performansına etkilidir (satın alınan bileşenin beklenen performansı gösterememesi) İş riskleri yazılımı alan ya da geliştiren kurumu etkiler (rakip firmanın yeni bir ürün geliştirmesi)

25 Yazılım Riskleri Risk Etki Tanım Personel değişikliği Proje Proje tamamlanmadan deneyimli personelin ayrılması Yönetim değişikliği proje Kurumun yönetiminin farklı önceliği olanlarla değişmesi İster değişikliği Proje ve ürün Önceden belirlenen isterlerde değişiklik meydana gelmesi Belirtim gecikmeleri Proje ve ürün Programlamada önemli ara yüzlerin belirtiminin bulunmaması Teknoloji değişimi İş Sistemin geliştirildiği teknolojiye karşılık yeni bir teknoloji çıkması Ürün rekabeti İş Sistem tamamlanmadan rakip ürünün piyasaya sürülmesi

26 Risk Yönetim Süreci Risk belirleme Proje, süreç ve ürün riskleri tanımla Risk analiz Bu risklerin olma olasılığını ve sonuçlarını değerlendir Risk planlama Risklerin etkisini engellemek ya da azaltmak için plan kur Risk izleme Proje boyunca riskleri izle

27 Risk Yönetim Süreci Risk belirleme Risk analiz Risk planlama Risk izleme Potansiyel risk listesi Önceliklendirilmiş Risk listesi Risk engelleme planları Risk değerlendirme

28 Risklerin Belirlenmesi Karşılaşılabilecek 6 tip risk Teknoloji riskleri İnsan riskleri Kurum riskleri Araç riskleri İster riskleri Kestirim riskleri

29 Risk türleri Risk tipi Olası riskler Teknoloji İnsan Sistemde kullanılan veri tabanı saniyede önceden tahmin edilenden daha az işlem gerçekleştirmesi Yeniden kullanılabilen bileşenlerin işlevlerini engelleyen hatalar içermesi Gerekli yeteneklere sahip personeli istihdam etmek zordur Anahtar personelin kritik zamanlarda personelin hasta olması Kurum Kurumun yeniden organizasyonu ile projenin yönetiminin değişmesi Organizasyonun mali yapısının bazı azaltımlara yol açması İsterler Tasarım değişikliklerine yol açacak ister değişikliğinin olması Müşterinin ister değişikliğinin etkilerini anlayamaması Kestirim Yazılımı geliştirmek için kestirilen zamanın yanlış belirlenmesi Yazılımın boyutunun az kestirilmiş olması

30 Risklerin Belirlenmesi Hangi risklerin projeyi etkileyebileceği ve özellikleri belirlenir Risklerin belirlenmesinde şu teknikler kullanılabilir: Bilgi toplama teknikleri olarak adlandırılan; Beyin fırtınası Delphi tekniği Görüşmeler gerçekleştirme Kök neden analizi yöntemleri sadece riski belirleme değil riskin nedenlerinin analizidir. SWOT analizi Kontrol listesi Varsayım analizi Uzman görüşlerinin alınması Şema çizim teknikleri

31 Risklerin Belirlenmesi Beyin Fırtınası bir çok kişinin katılımı ile kapsamlı bir liste oluşturulmasıdır. Delphi Tekniği Konunun uzmanlarının fikrini alarak risk üzerinde bir konsensusa varılmasıdır. (uzmanların birbirinden habersiz olarak fikirleri alınır) (bu teknik zaman ve maliyet tahminlemede de kullanılabilir) Görüşmeler Gerçekleştirme ilgili paydaşlarla görüşerek risklerin belirlenmesi için bilgilerin derlenmesidir Kök Neden Analizi Risk ve riski ortaya çıkaran potansiyel risklerin belirlenmesi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Projenin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilerek fırsat ve risklerin belirlenmesidir. Güçlü yön kullanılarak proje için fırsat zayıf yön kullanılarak risk belirlenebilir.

32 Risklerin Belirlenmesi Kontrol Listesi Geçmiş proje bilgileri ve veriler kullanılarak oluşturulan risk kategorileri ve listeleri kullanılarak eldeki proje için risklerin değerlendirilmesi/belirlenmesi Varsayım Analizi Projede yapılan varsayımlar ve bu varsayımların kullanılarak risklerin belirlenmesi (varsayımların yol açabileceği risklerin belirlenmesi) Uzman Görüşleri Benzer projelerle ilgili uzmanlığı bulunan kişilerden destek alınması Şema Çizim Teknikleri grafik yöntemlerle riskler ve potansiyel nedenlerinin belirlenmesinde kullanılır

33 Risklerin Belirlenmesi Risk belirlenmesi amacıyla 3 çeşit şema çizim tekniği kullanılabilir: Neden Sonuç Diyagramları problemin tüm potansiyel sonuç ve alt sonuçları ve her bir çözüm önerisinin problem üzerindeki etkisini içerir Sistem veya Süreç Akış Diyagramları hedefe ulaşmak için gerekli mantıksal adımların sıralamasını, hangi elemanların birbirleriyle ilişkili olduğu ve hangi eylemlerin nelere sebebiyet vereceği bu diyagram ile gösterilebilir. Olaylar ve karar noktalarından oluşur. Etki Diyagramları Proje değişkenlerinin, zamanlamaların, olayların meydana geliş sıralarının birbirlerine etkilerini ve sonuçlarını gösterir

34 Risklerin Belirlenmesi Risk belirleme yöntemleri kullanılarak; Belirlenen riskleri Olası risk tepkilerini Risklerin kök-nedenlerini Risklerin kategorilerini içeren risk kayıtları oluşturulur ve proje süresince güncellenir

35 Risklerin Analiz Edilmesi Risklerin olasılık ve etkilerinin analiz edilmesidir. Risk analizleri iki şekilde yapılabilir: Niteliksel Risk Analizi Niceliksel Risk Analizi Riskler niceliksel analizinin yapılmasından önce niteliksel analiz yapılarak önceliklendirilirler Niteliksel analiz öznel bir kestirimdir Niteliksel analizin gerçekleştirilmesi hızlı ve ucuzdur Niteliksel analiz ile riskler hakkında genel bilgi edinilir ve hangi risklerin niceliksel analiz ile daha detaylı incelenmesi gerektiği belirlenir.

36 Risklerin Analiz Edilmesi Niteliksel analizin geçekleştirilmesinde önemli olan 2 öğe şunlardır: Riskin olasılığı Etkisi Niteliksel risk analizi şu işleri içerir: Risk olasılığı ve etki değerlendirilmesi Olasılık Etki Matrisi oluşturulması Risk sınıflandırması Risk aciliyeti değerlendirilmesi

37 Risklerin Analiz Edilmesi Risk olasılığı ve etki değerlendirilmesi Bir riskin oluşma olasılığı ve oluştuğu takdirde projeye etkisinin analiz edilmesidir. Risklerin önceliklendirilmesi için olasılık ve etkinin beraber değerlendirilmesi gerekir. Olasılık Etki Matrisi Bu matrisle riskler düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılır ve bu matristen elde edilen sonuca göre riskler için azaltma planları hazırlanıp hazırlanmamasına karar verilir ve takip edilir. Riskler ve fırsatlar olasılık-etki matrisi kullanılarak takip edilir. Risk sınıflandırması Risk etkilerine en fazla maruz kalan alanı belirlemek için kullanılır ve etkin risk tepki planları hazırlanmasını sağlayabilir. Risk aciliyeti değerlendirme Zamansal olarak risklerin önceliklendirilmesini içerir

38 Risklerin Analiz Edilmesi Niceliksel analiz niteliksel analizin tersine nümerik değerlere dayanır Belirlenen bütün riskler için niteliksel risk analizi yapılması gerekirken, niceliksel risk analizi bu işi yapmak için zaman ve paraya değecek durumlarda gerçekleştirilir Niceliksel olasılık ve etki analizi için kullanılabilecek teknikler iki ana grup altında toplanabilir. Veri Toplama ve Analiz Teknikleri Modelleme ve Simülasyon Teknikleri

39 Risklerin Analiz Edilmesi

40 Risklerin Analiz Edilmesi Karar Ağacı Analizi birbirinden farklı alternatifler arasından en uygun olanının seçilmesinde kullanılır Her bir alternatif ağacın bir dalını temsil eder (her dalın kendisine has fırsatları ve riskleri vardır Her dal için Beklenen Parasal değer analizi gerçekleştirilir

41 Risklerin Analiz Edilmesi Başarılı Baştan Kodlama Maliyet:80000 Olasılık %10 Baştan Kodlama Veya Güncelleme Başarısız Zarar: EMV = TL Başarılı Güncelleme Maliyet:50000 Olasılık %40 Başarısız Zarar: EMV = TL

42 Risklerin Analiz Edilmesi Niceliksel analiz yöntemlerinden bir diğeri de Monte Carlo Analizidir Genellikle bir bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemde pek çok kez tekrarlama yapılır ve her tekrarlamada değişkenlerin olasılık dağılımlarından rastlantısal olarak seçilmiş girdi değerleri kullanılır ve tekrarlamalardan bir olasılık dağılımı hesaplanır.

43 Risklerin Analiz Edilmesi Risklerin belirlenmesi ve analizlerinin tamamlanması sonrasında hazırlanan risk tepki planlarının amacı; fırsatların olasılık etkilerini artırmak risklerin etki ve olasılıklarını azaltmaya yönelik seçenek ve eylemleri geliştirmek Riskler için gerçekleştirilebilecek 4 tip tepki/strateji vardır Kaçınma Devretme Azaltma Kabul etme

44 Risklerin Analiz Edilmesi Kaçınma Riskin nedenini ortadan kaldırarak tamamen devre dışı bırakmayı temel alır. Örn. takvimin uzatılması, kapsamın azaltılması, projenin durdurulması Devretme Riskin olumsuz etkisinin bir kısmının veya tamamının üçüncü bir tarafa aktarmayı temel alır. Örn. altyüklenici kullanmak, sigortalamak Azaltma Riskin etki ve olasılığının azaltılarak kabul edilebilir eşik değerlere getirmeyi temel alır. Öncelik riskin olasılığını düşürmeye sonra etkisini düşürmeye verilmelidir. Kabul etme Risk için hiçbir şey yapmadan oluruna bırakmayı temel alır (Olacaksa olur). Riskin oluşması durumu için beklenmedik durum yedekleri oluşturulur.

45 Risklerin Analiz Edilmesi Fırsatlar içinse gerçekleştirilebilecek 4 tip tepki/strateji mevcuttur Yararlanma Fırsatın olasılığı artırılmaya çalışılır Paylaşma Fırsatın bir kısmını ya da tamamını fırsattan faydalanabilecek ve projeye fayda sağlayabilecek üçüncü bir tarafa devretmektir. Geliştirme Fırsatın olasılığını ve etkisinin artırılması için kullanılır. Kabul Etme Risk stratejilerindeki gibi fırsatın ortaya çıkmasını beklemek ancak ortaya çıkması için özel bir çaba sarf etmemektir.

46 Risklerin Analiz Edilmesi Risk tepki planları geliştirilirken ikincil ve artık riskler de göz önüne alınmalıdır Artık riskler risk tepki planından sonra kalan ve kabul edilebilir düzeydeki riskler Bu riskler için beklenmedik durum yedekleri veya geri çekilme planları (meydana gelen bir risk için birincil tepki planlarının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmak üzere) hazırlanır. İkincil riskler bir risk için hazırlanan tepki planının neticesinde ortaya çıkan yeni riskler

47 Risk analiz örnekleri Risk Olasılık Etkileri Kurumun mali problemleri proje bütçesinde azaltmalara yol açması Düşük Felaket Projenin ihtiyaçları doğrultusunda doğru becerilere sahip personelin işe alınmasının sağlanamaması Yüksek Felaket Projenin kritik zamanlarında anahtar personelin hastalanması Orta Ciddi Yeniden kullanılacak yazılım bileşenlerinin işlevselliklerini etkileyecek hatalar içermesi İsterlerde temel tasarım değişiklikleri yapmayı gerektirecek değişiklikler meydana gelmesi Kurumun yapısının yenilenmesi nedeniyle farklı bir yönetimin işin başına gelmesi Orta Orta Yüksek Ciddi Ciddi Ciddi

48 Risk analiz örnekleri Risk Olasılık Etkileri Sistemde kullanılan veritabanının saniyede beklenen kadar işlemi gerçekleştirememesi Orta Ciddi Yazılımı geliştirmek için gerekli zamanın az kestirilmiş olması Yüksek Ciddi Bilgisayar Destekli yazılım araçlarının süreçle tümleştirilememesi Yüksek Kabul edilebilir İsterlerin değişikliğinin etkisinin müşterilerce anlaşılamaması Orta Kabul edilebilir Hata düzeltim oranının az kestirilmiş olması Orta Kabul edilebilir Yazılımın boyutunun az kestirilmiş olması Yüksek Kabul edilebilir

49 Risk Tepkilerinin Belirlenmesi Her riski değerlendir ve yönetmek için strateji geliştir Engelleme stratejileri Riskin olma olasılığı azaltılır Azaltma stratejileri Proje ya da ürün üzerindeki riskin etkisi azaltılır İhtimal planları Risk gerçekleşirse, risklerle baş etmek için ihtimal planları planlanır

50 Risk Yönetim Stratejileri Risk Strateji Kurumun finansal problemleri Üst yönetime projenin kurumun amaçlarına çok önemli katkılar yapan sonuçlar ürettiğine dair özet rapor sunmak İşe alım problemleri Müşteriyi potansiyel zorluklar ve olası gecikmelere karşı uyarmak Personel hastalıkları Takımları, kişilerin birbirlerinin işlerini anlayacakları şekilde organize etmek Hatalı bileşenler Potansiyel hatalı bileşenleri güvenilirliği bilenen bileşenler ile değiştirme

51 Risk Yönetim Stratejileri Risk İster değişiklikleri Strateji İster değişikliklerinin etkisini ölçebilmek için takip edilebilir bilgi sağlamak, tasarımda bilgi gizlemeyi maksimize etmek Kurumun yeniden yapılanması Üst yönetime projenin kurumun amaçlarına çok önemli katkılar yapan sonuçlar ürettiğine dair özet rapor sunmak Veritabanı performansları Daha yüksek performansa sahip bir veritabanı alma olasılığını araştırmak

52 Risk izleme Her riski düzenli olarak değerlendirip olma olasılığının az ya da çok olduğuna karar verilir Riskin etkilerinin de değişip değişmediği de değerlendirilir Yönetim ilerleme toplantılarında her anahtar risk tartışılır

53 Risk göstergeleri Risk Türü Potansiyel göstergeler Teknoloji İnsan Donanım ya da destek yazılımının geç teslimatı ve çok fazla raporlanan teknoloji problemleri Düşük personel morali, takım üyeleri arasında zayıf ilişkiler Kurum Kurum içi dedikodu, üst yönetimin eyleme geçmemesi Araç İster Takım üyelerinin bazı araçların kullanımına gönülsüz olmaları, CASE araçları ile ilgili şikayetler, daha güçlü donanım istekleri Çok fazla ister değişikliği istekleri, müşteri şikayetleri Kestirim Anlaşma sağlanmış olan zaman programına uyamamak, raporlanan hataların temizlenmesinde başarısızlık

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Döngüsü Programlama: Bu aşamada kalkınmaya ilişkin sorunlar, kısıtlılıklar, fırsatlar vs. bölgesel ve sektörel düzeyde analiz edilir. Bölge Planında kalkınmanın sağlanması

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük faaliyetleri esnasında oluşabilecek risklerin

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi.

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 yılı Proje Hazırlama Eğitim Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Döngüsü Yönetimi 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Sihirli kelime: Müdahale PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Daha da sihirlisi:

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ. EĞĠTĠM TOPLANTISI 2014 Mali Destek Programları

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ. EĞĠTĠM TOPLANTISI 2014 Mali Destek Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞĠTĠM TOPLANTISI 2014 Mali Destek Programları 1 2 EĞİTİM İÇERİĞİ 1. Proje Döngüsü 2. Tanımlar 3. 3 Adımda Proje Hazırlama 3.1. Fikrin Belirlenmesi 3.2.

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri 1 SÜREÇ YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yönetim Neo-klasik yönetim Sistem yak.- Durumsallık yak. Yeni yaklaşım, kavram

Detaylı