FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"

Transkript

1 FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2 Dinamo Training & Consulting Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir İstanbul TR p f

3 içindekiler BİZ KİMİZ 4 PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI 5 FİNANSAL MODELLEME VE FİZİBİLİTE 6 PPP (KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞ ORTAKLIKLARI) DANIŞMANLIĞI 7 DEĞERLEME 8 İŞ GELİŞTİRME 9 LEASING VE ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİ İÇİN MODELLEME VE YAPILANDIRMA 10 OPERASYONEL KİRALAMA VE FİLO KİRALAMA DANIŞMANLIĞI 11-12

4 BİZ KİMİZ Dinamo 2005 yılında proje ve yatırım finansmanı, PPP ve leasing konularında uzmanlaşmış ilk ve halen tek şirket olarak kuruldu. Projelerin Monte Carlo analizi dahil hassasiyet ve stress testlerini içeren finansal model ve kapsamlı finansal fizibilite raporlarını hazırlayıp, risk analizleri gerçekleştirmekteyiz. Amacımız finansal olarak gerçekleştirilebilir projelerin bankalar tarafından finanse edilebilirliğini geliştirmek ve risk seviyelerini azaltmak sureti ile daha uygun koşullarla borçlanmasını sağlamak ve proje karlılıklarını arttırmaktır. Finansman müzakerelerinin başlangıcından proje ile ilgili fon temin edilene kadar sürecin tamamında finansal danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Aynı zamanda özellikle operasyonel kiralamaya geçiş aşamasında olan veya kendisini geliştirmek isteyen kiralayan şirketler ile makine-ekipman satıcılarına da danışmanlık yapmaktayız. Yatırım ve proje finansmanı ile ilgili hemen her alanda edinmiş olduğumuz deneyimler bize proje finansmanı, PPP ve leasing ile ilgili en karmaşık durumları bile çözebilme imkanı sağlamaktadır. Eğitim verdiğimiz alanların hepsinde danışmanlık yapmakta, danışmanlık verdiğimiz alanlarda da eğitim vermekteyiz. Türkiye Bankalar Birliği, FİDER, Türkiye de yerleşik bankaların ve leasing şirketlerinin tamamı ile pek çok yerel ve çok uluslu önemli şirket hizmet verdiğimiz kurumlar arasında yer almaktadır. Danışmanlık ve eğitim verdiğimiz alanlar proje ve yatırım finansmanı, PPP, finansal ve operasyonel kiralama, finansal modelleme ve ileri fiyatlama teknikleridir. Dinamo Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya da faaliyette olup, bugüne kadar Türkiye nin yanı sıra Abu Dhabi, Dubai, Katar, Ürdün, Lübnan, Ukrayna, Sırbistan, Romanya ve Türkmenistan daki projelerde aktif olmuştur. 4

5 Proje Yönetimi v e F i n a n s m a n ı fizibilite çalışması finansal modelleme,risk analiz ve yönetimi aşamaları ile projenin öngörülen performans kriterlerine uygun olarak yürütülmesine kadar olan süreçte pek çok uzmanlığın birbiri ile uyumlu ve senkronize şekilde çalışmasını gerektirir.dinamo bu süreç içinde hizmetleri bütünleşik olarak temin edebileceğiniz bir platform sağlamaktadır. Hizmetlerimiz Yurt içi ve yurt dışı banka, leasing vb. finansal alternatiflerin oluşturulması Projenin finansal olarak modellenmesi Projenin risk yönetim amaçlı en uygun şekilde yapılandırılması Proje check-up hizmeti Hassasiyet analizleri (Monte Carlo Analizi dahil) Proje ile ilgili faiz ve maliyetlerinin minimize edilmesi Finans kuruluşları ile müzakere süreci yönetimi Risk analizi ve yönetimi Due diligence çalışması Proje finansal süreç yönetimi ve raporlaması Diğer Hizmetlerimiz Proje Yönetim hizmetleri Hukuki danışmanlık hizmetleri Makine & Ekipman seçim ve satın alma süreç yönetimi Çevresel Faktörler ve Risk Analizi Hizmet Verdiğimiz Sektörler Enerji (Yenilenebilir dahil), Petrol ve Doğal Gaz, Gayrimenkul, Alt yapı yatırımları (Demiryolları, Otobanlar vb.), Telekomünikasyon, Tıp, Otelcilik, Eğitim, Madencilik PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI Size ne avantaj sağlarız? Projenin bankable yani uygun koşullarla finanse edilebilir olması Finans kuruluşları ile en uygun şartlarla anlaşma sağlanması Proje net nakit akışının proje ömrü süresince sürdürülebilir,sağlam ve esnek şekilde oluşturulması Proje için optimum borç/özkaynak dengesinin kurulması ve sermaye karlılığı başta olmak üzere diğer proje performans kriterlerinin maksimize edilmesi Proje ile ilgili risklerin finansal olanlar başta olmak üzere ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi Farkımız Dinamo Eğitim ve Danışmanlık sizin danışmanınızdır ve tüm finansal kuruluşlara eşit uzaklıktadır. Projenizi halen dünyada kullanılan en ileri bilimsel yöntemlerle modellemeniz ve analiz etmeniz ile riskleri yönetmenize imkan sağlar. Finansal kuruluşlarla aynı lisanı konuşmanızı sağlar. Yurt içi ve dışı çok sayıda finansman alternatifini e n d o ğ r u ş e k i l d e değerlendirmenize imkan sağlar. Yatırım ve proje finansmanı konusunda 20 yıla aşkın deneyim ve ilişkilerini kullanımınıza sunar. Proje finansmanı ile ilgili farklı alanlarda uzman iş ortakları ile tek elden entegre çözüm yaratır. Dinamo, Türkiye de proje finansmanı, finansal modelleme ve PPP konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini birlikte sunan ilk ve tek kuruluştur. 5

6 Yatırım projelerinin finansal modellenmesi gerek yatırımcıların karlılıklarını ve risklerini ön görebilmeleri gerekse de bankaların kredilendirebilecekleri yatırım projelerinin finansal performansını değerlendirmeleri bakımından çok gerekli bir uygulamadır. Genel olarak yatırım projesinin finansal performansını etkileyebilecek önemli değişkenler şu şekilde sıralanabilir: Toplam yatırım maliyeti,tamamlanma süresi, kaldıraç, sermaye maliyeti Satış hacmi ve birim satış fiyatı Üretim maliyeti, süresi Kredi vadesi, faiz oranı ve geri ödeme yapısı İşletme sermayesi ihtiyacı Enflasyon ve Devalüasyon Finansal modelleme çalışmasının ilk evresi proje girdilerinin (parametrelerinin) ve proje süresi içinde olası değişimlerinin belirlenmesidir. Bu aşama iyi bir modellemenin en kritik aşamasıdır ve proje iş planının yatırımcı ile birlikte çok iyi anlaşılmasını ve analiz edilmesini gerektirir. Geleneksel Yöntem Standart olarak piyasada yapılagelen, bu değişkenlerle ilgili olarak bazı tahminler yapıp finansal modeli oluşturmaktır. Bu şekilde genelde standart, iyi ve kötü senaryo olmak üzere 3 alternatif oluşur. Hassasiyet Analizi (Sensitivity Analysis) de denilen çalışmada ise yukarıda belirtilen değişkenlerden yalnızca bir tanesinin değişip geri kalanların sabit kalması halindeki sapmalar tespit edilmeye çalışılır. Bazı durumlarda da bu faktörlerden bir kaç tanesi temel varsayımlara göre sapma gösterdiğinde performans kriterlerinin nasıl değiştiği gözlemlenir. Bu çalışmaya da senaryo analizi adı verilir. Gerçekte projenin performansını etkileyen birden fazla faktör ve bu faktörler arasında da ilişki bulunmaktadır. Bu faktörlerin tamamı proje süresince değişken olacaktır. Bu nedenle aslında geleneksel finansal modelleme yöntemleri ile yapılacak analizler özellikle faktörlerin sapmalarının yüksek olması beklenen durumlarda gerçeği yansıtmayacaktır. Monte Carlo Analizi Monte Carlo analizinin önemi gerçek hayattakine en çok benzeyen analizlerin yapılmasına imkan sağlamasıdır. İstatiksel bir simülasyon metodu olan Monte Carlo analizi, değişkenleri rastlantısal olarak tekrar tekrar oluşturup finansal modeli test eder. Her hesaplamada proje ile ilgili farklı bir nakit akışı olasılığı yaratılır. Monte Carlo Analizi değişkenlerin yüzlerce kimi zaman binlerce farklı varsayıma göre bir araya gelmesi ile elde edilen sonuçların analizine imkan sağlar. Projenin performansına etki edecek faktörler ve aralarındaki olası ilişkiler tespit edilir. Bu şekilde bazı faktörler bağımsız bazıları da diğer faktörlerle bağımlı olacak nitelikte yapılandırılabilir. Bağımsız olarak değişim gösterecek her bir faktörün proje yaşam ömrü süresince hangi aralıkta hareket etmesi bekleneceği varsayımları yapılır. Proje performans kriterlerinin gerçekleşmesi en olası olan dağılımlar ile maksimum ve minimum değerler tespit edilmiş olur. Monte Carlo analizi ile aynı zamanda kritik değişkenlerin neler olduğu ve proje performansına etkisi de gözlemlenmiş olur. Bu çalışma aynı zamanda yatırımcılara ve finansman kuruluşlarına karlılık arttırma ve/veya risk yönetim amacı ile proje ile ilgili en kritik parametreler üzerine yoğunlaşma imkanı da sağlamaktadır. Farkımız FİNANSAL MODELLEME VE FİZİBİLİTE Monte Carlo analizi ile öncelikle yatırım projesinin yapısına bağlı olarak proje performans kriterlerini etkileyebilecek değişkenlerin proje yaşam ömrü süresince sapma olasılıklarını ve birbirleri ile korelasyonlarını (ilişkilerini) tespit etmekteyiz. Analizimizin en önemli getirisi tüm proje girdilerinin gerçek hayatta olduğu gibi değişken olması dolayısı ile analiz sonuçlarının gerçek hayattakine en yakın nitelikte olmasıdır. Bu sayede yatırım projenizin en kötü varsayımlarda bile karlılığını, yatırım geri dönüş süresini ve borç geri ödeme kabiliyetini ölçme imkanınız bulunmaktadır. Monte Carlo analizi ile yatırım projenizin check up testini yapmaktayız. Bu sayede yatırım kararlarınızı daha sağlıklı ve bilimsel verilere dayanarak analiz edip değerlendirecek, gerekli önlemleri zamanında alabilecek ve projeniz ile ilgili finans sektörü ile yapacağınız görüşmeleri çok daha kolay yönetebileceksiniz. Monte Carlo Analizi ile projenize dair aşağıda belirtilen performans kriterlerini ve gerçekleşme beklentilerini en gerçekçi şekilde hesaplayabilmekteyiz. IRR, MIRR (Yatırım Karlılığı Analizleri) NPV (Net Bugünkü Değer-Proje Değeri Analizi) Geri ödeme süresi analizi (Standart ve iskontolu) Başabaş noktası analizi (Minimum Kapasite Kullanım Analizi) EBITDA hesaplaması DSCR (Borç Servisi Karşılama Oranı) LLCR ve PLCR (Borç ve Proje Süresi Karşılama Oranları) Kredi Ortalama Süresi Analizi Optimum Borç/Öz Kaynak yapısı ve ek sermaye ihtiyaç analizi Satış ve gelir projeksiyonları Yatırım ve işletme maliyet tabloları İşletme sermayesi ihtiyaç analizi Proje proforma bilanço ve gelir tabloları Proje proforma net nakit akışı KDV finansman maliyeti hesaplaması Mali Rasyo Analizleri Hassasiyet Analizleri Monte Carlo analizi Dash Board tekniği ile finansal model üzerinde simülasyon yapma imkanı 6

7 PPP Hakkında PPP (KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞ ORTAKLIKLARI) DANIŞMANLIĞI PPP dünyada son 10 yıla damgasını vurmuş; büyüme eğilimi içinde olan çok önemli bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Daha önce kamu tarafından kısıtlı finansman ve insan kaynağı ile sınırlanan yatırım projeleri, bu yeni yöntemle özel sektör tarafından kaynakları sağlanarak işletilmekte; bununla birlikte kamunun denetim ve gözetiminde kalmaya devam etmektedir. Geçmiş deneyimler farklı PPP yapıları ile gerçekleştirilen projelerin geleneksel kamu yatırımlarına göre çok daha verimli ve düşük maliyetli olduğunu göstermektedir. Farkımız Proje ve yatırım finansmanı konusunda yerel ve uluslar arası bilgi ve tecrübemiz ile konunun global örneklerinden faydalanarak sunduğumuz danışmanlık hizmeti: PPP nin kamu ve özel sektör kaynaklarının en verimli kullanımı ile daha kısa sürede ve üstün hizmet kalitesi ile gerçekleşmesi; Yatırımcıları bilgilendirerek, PPP projelerinin analiz, yönetim, risk süreçlerini en iyi şekilde belirleyip karlılıklarını artırmaları; PPP projelerinin değerlemesi ve ihale sürecinde özellikle fiyatlama ile ilgili danışmanlık ile ar tı değer sağlamaktadır. Hizmet Alanlarımız PPP ye uygun olabilecek projelerin tespiti. Proje risk analizi, finansal modelleme ve finansal fizibilitenin hazırlanması. Kamu payına düşen risklerin parasal değerinin belirlenmesi ve minimum risk taşıyacak şekilde yönetimi. Proje bazlı minimum performans kriterlerinin belirlenmesi. Optimum iş modeli ve hizmet birim fiyatlarının ihale öncesi oluşturulması. Fonlama kaynağı açısından maksimum rekabet ortamı sağlayacak Bankable PPP ihalesi ön çalışmasının gerçekleştirilmesi. İhale sürecinin ve teklif değerlendirme süreçlerinin optimum risk, maksimum karlılık anlayışı ile analizi ve yönetimi. Danışmanlık Hizmetleri İçeriğimiz Farklı proje tipleri bazında risk analizi ve yönetimi. Proje finansal model, nakit akış, finansal fizibilite çalışmaları. Proje hassasiyet analizleri ve birim hizmet bedeli tespiti. Monte Carlo dinamik hassasiyet analiz çalışması. Müzakere alt yapısının ve kriterlerinin belirlenmesi. İhale süreci ve teklif değerlendirme aşaması finansal danışmanlığı. R i s k yö n e t i m a m a ç l ı s ö z l e ş m e l e r i n fi n a n s a l danışmanlığı. 7

8 DEĞERLEME Mal ve hizmetlerin değerini potansiyel alıcıların varlığı ile talebin oluşmasının belirlediği günümüzde, şirket değerlemesi, gerek satış ve birleşme gibi işlemlerde, gerekse bu işlemler haricinde ihtiyaçlara yönelik yapılan çalışmalarda şirketin geçmişi, bugünü ve geleceğini değerlendirmeyi gerektirir ve müzakere süreçlerinde esas teşkil eder. Bu süreçte, özellikle şirket geleceğinde var olan potansiyelin değerinin nasıl tespit edildiği kritik önem taşımaktadır. Amacımız Şirket değerleme sürecinde, değerin gerek satış & birleşme, gerekse diğer işlemler için adil ve güvenilir belirlenebilmesi için doğru analizleri gerçekleştirerek değer tespiti yapmaktır. Farkımız Değerleme, defter değeri, piyasa değeri, varlık değeri ve iskontolu nakit akışı (Discounted Cash Flow-DCF) olmak üzere 4 farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. İlk 3 yöntem şir ketin geçmişi veya bugünü üzer ine odaklanmıştır. Dinamo olarak şirket değerlemede özellikle şirketin veya projenin gelecekteki faaliyetlerini ve potansiyelini dikkate alması bakımından iskontolu nakit akışı değerleme yönteminin diğer yöntemlere göre belirgin üstünlüğü olduğuna inanıyoruz. Zira diğer 3 yöntem özellikle hızlı büyüme aşamasında olan potansiyeli yüksek şirketlerin değerlemesinde şirketin gelecekteki potansiyeli dikkate almadıkları için iskontolu nakit akış yöntemi kadar kabul görmemektedirler. 8 İskontolu nakit akışı yönteminde, finansal m o d e l l e m e v e fi z i b i l i t e n i n d o ğ r u yapılandırılması ve Monte Carlo dahil hassasiyet analizlerinin yapılması yolu ile gerek yurt içi, gerekse yurt dışında edindiğimiz tecrübeleri bütünleştirerek şirket değerlemesi konusunda dünya standartlarında hizmet sunmaktayız. Hizmetlerimiz Değerleme alanında sunduğumuz hizmetlerimiz ana başlıklar itibariyle şu şekildedir: D e ğ e r l e m ey e ko n u ş i r k e t ve / veya p r o j e n i n modellemesi Geleceğe dönük potansiyel dikkate alınarak modelin şekillendirilmesi Hassasiyet analizleri ile en iyi ve en kötü senaryo tespiti İskontolu nakit akışı ile bugünkü minimum ve maksimum değer tespiti Kritik proje girdilerinin belirlenmesi Değerleme raporu ve uygunluk görüşü Şirket birleşme ve satın alma projelerinde fiyat analizleri Finansal fizibilite çalışması ve raporlaması Değerlemenin konu olduğu süreç ile ilgili yönetim desteği

9 İŞ GELİŞTİRME Bilginin hızla aktığı günümüzde iş hayatı, şirketlere faaliyetlerini pazarlamak ve değer yaratmak için sınırsız bir potansiyel içermekle birlikte, her şirketin olanakları çerçevesinde ulaşabildiği alanlar bu potansiyeli işe dönüştürme sınırını belirlemektedir. Mevcut veya yeni başlanan bir faaliyette yoğunluğun getirdiği zamansızlık ve sınırlı olanaklar; farklı bakış açıları ve olanakları değerlendirmekte yetersiz kalmanıza neden olabilir. İş hayatında beklenen güven ve şeffaflığın sağlanmaması, risk/getiri dengelerinin doğru belirlenmemesi de potansiyelleri hayata geçirmeyi geciktirebilir. Amacımız İşini ve projelerini sağlıklı bir şekilde geliştirmek isteyen yatırımcıları; alanımızda edindiğimiz yerel ve uluslar arası tecrübelerimiz ve iletişim noktalarımızdan faydalandırarak, farklı bakış açıları ve olanakları hayata geçirmelerine destek vermeyi ve yatırımlarının artı değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Farkımız Finansal modelleme ve fizibilite, banka ve leasing gibi finansman kaynakları ve PPP başta olmak üzere edindiğimiz tecrübeler; iş olanaklarında riskin ve getirinin doğru ve sürdürülebilir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu anlamda; işini ve projelerini geliştirmek isteyen yatırımcılara herhangi bir yeni iş ilişkisi ile karşılaştırıldığında artı değeri yüksek, doğru analiz edilmiş, sürdürülebilir ve fark yaratan bir iş hacmi oluşturma olanağı sunuyoruz. Hizmetlerimiz İş Geliştirme alanındaki hizmetlerimiz, ana başlıklar olarak şu şekilde sıralanabilir: Teknik yetkinliklerin ve finansal olanakların analizi Görece avantajların tespiti ve geliştirilmesi Potansiyel pazar ve iş ilişkilerinin tespiti İş ilişkilerinin kurulması ve şartlarının oluşturulması İşin geliştirilmesine imkan sağlayacak banka kredisi ve leasing gibi finansman kaynaklarının oluşturulması ve organize edilmesi Satıcı odaklı leasing işlemlerinin yapılandırılması ve sistematize edilmesi 9

10 Leasing doğası gereği birçok detayı barındıran ve bu detayların sağlıklı bir şekilde yönetilmesini gerektiren bir finansman şeklidir. Leasing şirketleri, etkin şirket yönetimini sağlamak için süreç bazlı çalışarak her bir aktiviteyi net bir şekilde tanımlamalı ve şirket genelinde bütünleşmeyi sağlamalıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek için ise şirket yapılandırması ve modellemesi hayati önem taşımaktadır. Amacımız Leasing ve araç kiralama alanında faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen şirketlerin doğru şirket modeli ve yapılandırması ile hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Farkımız Leasing konusunda edindiğimiz yerel ve uluslararası tecrübemiz, leasing eğitim ve danışmanlığı konusunda dünyada ilk ve en etkin kuruluş olan ve Türkiye temsilcisi olduğumuz Amembal & Associates le işbirliğimiz bu alanda yapılandırma ve modelleme ihtiyacı bulunan firmalar için benzersiz bir imkân sunmaktadır. Hizmetlerimizin İçeriği Yukarıda belirtilen ana unsurlar ve misyon çerçevesinde hizmetlerimizin içeriği şu şekilde sıralanabilir: 1. Stratejinin gözden geçirilmesi Stratejiyi konumlandırma Sektördeki en iyi uygulamalar hakkında tavsiyeler 2. Operasyonel model ve yetki matrislerinin gözden geçirilmesi 3. Mevcut/ hedeflenen ürün ve hizmet portföyünün gözden geçirilmesi Yeni ürün ve hizmet imkanları Verimlilik, rekabet gücü ve karlılığın artırılması Hizmetlerimiz Şirket strateji, iş modeli, hedefleri ve uygulamalarını gözden geçirmek, Büyük resmi anlamak, Doğru süreçleri, modelleri ve politikaları belirlemek, LEASING VE ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİ İÇİN MODELLEME VE YAPILANDIRMA Risk ve getirinin dengelenmesi 4.Politikaların geliştirilmesi Kredi risk politikaları Muhasebe ve fonlama politikaları Ana risk ve kontrol noktalarını belirlemek, Düzenli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak, Bu unsurların hayata geçirilmesinde kullandığımız süreç analizinin amacı şu şekilde tanımlanabilir: Departman fonksiyonlarının standardizasyon ve otomasyonu, Kullanıcı tecrübelerinin politika, süreç ve stratejilerin anlaşılması amacıyla değerlendirilmesi, Sorumluluk ve süreçlerin şematik tanımı, Değer ve hizmet performansının yönetimi, Risklerin analizi ve giderilmesi, Rekabet avantajları ve arttırılabilir karlılık, Artan müşteri memnuniyeti, 5. İş süreçleri analiz ve tasarımı 6. Kritik operasyonel risk ve kontrolleri matrisi 7. Operasyonel prosedürler Bu adımların hayata geçirilmesinde, sağlanacak mutabakat çerçevesinde belirlenen yol haritası ile anket, toplantı ve birebir görüşmeler ile işleyiş hakkında detaylı bilgi edinilmekte; gerek üst yönetim, gerekse çalışanlar ile beyin fırtınası, değerlendirme ve bildirim toplantıları yapılarak en sağlıklı sonuçlara ulaşılması sağlanmaktadır. Süreç sonunda hazırlanan yazılı raporda, süreçler; kontrol matrisleri, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra, iş tanımları, formlar ve ana performans indikatörleri gibi faktörler de oluşturularak şirket yapılandırması ve modellemesi tamamlanmaktadır. 10

11 Gerek Operasyonel gerekse Filo Kiralamada sürdürülebilir başarı için hem finans hem de ekipman bazında varlık yönetimi ile ilgili yetkinlikleri geliştirmek ve süreçlere yansıtmak gerekmektedir. Bu yetkinliklerin ikisinde de uzmanlaşmış şirket sayısı halen sınırlı olmakla birlikte sektörün geleceğinde yer almak isteyen firmaların bu alanlara yatırım yapması kaçınılmaz görünmektedir. Amacımız Bu sektöre yeni girecek olan ve/veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen finansal kiralama şirketleri,araç ve filo kiralama şirketleri, otomotiv şirketleri ve makine, ekipman üretici ve satıcılarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak verimliliklerini arttırmak ve risk yönetim kabiliyetlerini geliştirmektir. Farkımız Operasyonel ve filo kiralama sektörüne eğitim ve danışmanlık konusunda Türkiye de uzmanlaşan ilk ve tek şirket olmamızın yanısıra, bu alanda dünya çapında ilk ve en etkin eğitim ve danışmanlık şirketi olan Amembal & Associates in iş ortağı ve Türkiye temsilcisiyiz. Leasing alanında 20 yılı aşkın yerel ve uluslar arası deneyim ile uluslararası işbirliğimizin sağladığı global bakış açısı, sektörde yer alan firmalar için hizmetlerimizi benzersiz kılmaktadır. Hizmetlerimiz Operasyonel Kiralama Geliştirme Programı Finansal Kiralama ve Filo Kiralama Şirketleri için Danışmanlık Hizmetleri Üretici ve Satıcılar için Danışmanlık Hizmetleri Operasyonal Kiralama Geliştirme Programı Operasyonel Kiralama Geliştirme Programı özellikle bu işe yeni başlayacak olan şirketler için çok kapsamlı bir eğitim ve danışmanlık içeriği sunmaktadır. Kapsamlı içerik; sektörde yer alan firmaların ihtiyaçlarına göre firma özelinde program oluşturma olanağı da içermektedir. OPERASYONEL KİRALAMA VE FİLO KİRALAMA DANIŞMANLIĞI Programın sonunda size özel hazırlanan rapor; süreçte doğru adımlar atarak verimliliğinizi arttıracak bir yol haritası sunmaktadır. Programın Ana Başlıkları: Şirketinizin beklenti ve hedeflerini anlamamızı sağlayacak anketin tarafınızca doldurulması Eğitim içeriğinin beklenti ve hedeflerinize uygun şekilde oluşturulması Bir gün süreyle Operasyonel Kiralama Semineri (Sudhir AMEMBAL ve/veya Fatih KURAN) Seminerin ertesi günü yarım gün süreyle şirket yönetimi ile değerlendirme toplantısı (Sudhir AMEMBAL ve/veya Fatih KURAN). Tam bir beyin fırtınası şeklinde gerçekleşecek olan bu toplantının içeriğini de taleplerinize uygun olarak belirleme imkanına sahibiz. Ön gördüğümüz ana başlıklar aşağıda belirtilmiştir: Şirketinizin operasyonel kiralamaya girme nedenlerinin irdelenmesi Ekipman bazında uzmanlaşmalı mısınız Sizin için riskler ve riske toleransınız Faydalar neler olacak İşlemin 4 farklı kar merkezi Ulaşılması gereken kilometre taşları Semineri takip eden 2 hafta içinde ilgili ürünler ve fiyatlaması içerikli 2 gün sürecek olan Operasyonel Kiralama Atelye Çalışması (Fatih KURAN) Araştırma / İlerleme / Uygulama amaçlı yazılı yol haritasının çıkartılması. Süresi taraflarca belirlenecek aralıklarla takip yapılması 11

12 Finansal Kiralama ve Filo Kiralama Şirketleri için Danışmanlık Hizmetleri İçeriği Pazar Analizi ve Satış Beklenti ve Hedef Tespiti Hedef Sektör Analizi Ürün ve Marka Analizi Satıcı/Üretici Analizi Satıcı Anlaşmaları Ürünü Sunmaya Uygun Kiracı Profili Çıkartılması Müşteri Koruma ve Yeni Müşteri Çekme Yöntemleri Rekabet Analizleri ve Başa Çıkma Yöntemleri Fiyatlama Fiyatlama sisteminin kurulması ve/veya var olan sistemin iyileştirilmesi Hizmet Bedellerinin Fiyatlaması Kalıntı Değer Hesaplamaları Kalıntı Değerin fiyatlanması Katma Değer Vergisinin Fiyatlamaya Etkisinin Hesaplanması 4 Kar Merkezinin Yönetimi ve İşlem Bazında Karlılık Analizleri Müşteriye opsiyon verme Yöntemleri ve fiyatlaması Kullanım ömrü ile bağlantılı fiyatlama (km, saat vb.) Yeni Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırması Fiyatlamadaki Risklerin Giderilmesi Bilanço Dışı Finansmanın Yapılandırılması Finans ve Raporlama Finansal model ve fizibilite çalışması ile hassasiyet analizleri Proforma bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı çıkartılması Kiralama işlemi faizinin şirket karlılık beklentilerine uygun olarak belirlenmesi İşlem karlılığı analizlerinin yapılması ve raporlanması Finansal Raporlama Sisteminin Kurulması Muhasebesel ve finansal yönden mukayeseli finansal analiz çalışmaları Operasyon Dökümantasyon Kira ödeme planı revizyonları Finansal Kiralama ve Operasyonel Kiralama Portföylerinin Yönetimi Yönetim Risk Analiz, Değerlendirme ve Yönetimi Politikalar, iş süreçleri, operasyonel model ve süreç yönetim çalışmaları Organizasyonunuzu daha etkin kılma yöntemleri Operasyonel ve Filo Kiralama Yazılım Danışmanlığı Üretici ve Satıcılar İçin Danışmanlık Hizmetleri İçeriği Pazar Analizi ve Satış Satışta değişim ve yeni trendler Satışa yardımcı kiralama uygulamaları ve yapılandırması Operasyonel kiralamanın satıcı açısından avantajları Müşteri koruma ve yeni müşteri çekme yöntemleri Leasing şirketleri analizi ve anlaşmaları Ürünü sunmaya uygun kiracı tipleri Rekabet analizleri Fiyatlama Katma Değer Vergisi mahsuplu işlemler ve fiyatlaması Hizmet bedellerinin fiyatlaması Kalıntı Değerin fiyatlanması 4 kar merkezinin yönetimi ve fiyatlaması Kalıntı Değer Hesaplamaları Kullanım ömrü ile bağlantılı fiyatlama (km, saat vb.) Kira bedeli düşürme teknikleri Fark yaratan finansman alternatifleri Müşteriye opsiyon verme yöntemleri ve fiyatlaması Yeni ürün geliştirme ve fiyatlandırması Fiyatlama sistemi kurulması Bilanço dışı finansmanın yapılandırılması Fiyatlamadaki risklerin giderilmesi 12

13 Dinamo Training & Consulting Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir İstanbul TR p f

14 Dinamo Training & Consulting 14 Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir İstanbul TR p f

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli

Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli Proje Finansmanı ve PPP Sertifikasyon Programı Excel Destekli Eğitim Takvimi 20 Mart 2015, Cuma 1. Yatırım Kavramı Yatırım ve Yatırımcı Kavramı Yatırımların Özellikleri Sanayi Yatırım Kavramı Proje ve

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar InvestCo M & A Halka Arz Değerleme Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Halka Açılma Öncesi Danışmanlık Özel Amaçlı Şirket Değerlemeleri Özel Amaçlı Şirket ve Sektör

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI 11 Nisan 2014 Solarex Istanbul TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN PROGRAMI Dr. Yonca Ercümen DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Program Yapısı 265M $ lik Fon Ücretsiz Teknik Yardım Danışmanlık

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... viii Tablolar Listesi... ix Kısaltmalar Listesi... x Giriş... 1 Birinci Bölüm İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ 1.1. Çalışma Sermayesi Yönetimi Anlayışının

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

ŞİRKET SATIN ALIM SÜRECİ

ŞİRKET SATIN ALIM SÜRECİ ŞİRKET SATIN ALIM SÜRECİ İşletmenin ana stratejisinin parçası olan büyüme planı çerçevesinde şirket satın alım hedefleri finansal kriterlere göre belirlenir. İşletme stratejik planı; bölgesel büyüme, ürün

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası

www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası Yeni muhasebe standartlarına hazır mısınız? 1 Temmuz 2012

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM www.beyazdenetim.com.tr HAKKIMIZDA BEYAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM LTD. ŞTİ. Beyaz Denetim, Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Transfer Fiyatlandırması,

Detaylı

PROJE FİNANSMANI ve FİNANSAL FİZİBİLİTE

PROJE FİNANSMANI ve FİNANSAL FİZİBİLİTE PROJE FİNANSMANI ve FİNANSAL FİZİBİLİTE Proje finansmanı özellikle son 10 yılda Türkiye de çok hızlı bir gelişim gerçekleştirmiştir. Türkiye, yıllık proje finansmanı hacmi itibari ile, Thomson Reuters

Detaylı

IFC Finansman Desteği

IFC Finansman Desteği IFC Finansman Desteği Bu çalışmanın amacı IFC Türkiye nin faaliyetleri ve finansman koşulları hakkında bilgi vermektir. Burada yer alan bilgilerin tamamı IFC den (http://www.ifc.org) temin edilmiştir.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesinin meslek içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Sermaye piyasalarının ve ekonominin gelişmesiyle birlikte muhasebe

Detaylı

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri www.pwc.com.tr/tmas PwC Türkiye Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri Yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetler Süreçler Ayşe Bayrı Işım Şirket Ortağı Tel:+90 212

Detaylı

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5 1 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetleri 2 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Uluç Levent Doruk (TURSEFF & MIDSEFF Projeleri Finansal Danışman)

Uluç Levent Doruk (TURSEFF & MIDSEFF Projeleri Finansal Danışman) Uluç Levent Doruk (TURSEFF & MIDSEFF Projeleri Finansal Danışman) Proje Finansmanı, ekonomik olarak ayrışabilen yatırım projelerini finanse etmek amacı ile kaynak sağlayanların kredi geri ödemesi ve sermaye

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM... 3... 5... 7... 9...11...13...15...17...19 HAKKIMIZDA Türkiye nin finans

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

www.dinamo.co FİNANS ve PPP EĞİTİMLERİ

www.dinamo.co FİNANS ve PPP EĞİTİMLERİ FİNANS ve PPP EĞİTİMLERİ A- PROJE FİNANSMANI VE PPP EĞİTİMLERİ Proje Finansmanı Excel Destekli PPP Projeleri ve Finansmanı Excel Destekli Excel de Proje Finansmanı Modellemesi Bankalar için Proje Finansmanında

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR- 34746 Ataşehir / Istanbul 27.02.2011 1 Giriş Okosis San. Ve Tic. Ltd. Şirketi, otomasyon sektörü için yazılım ve donanım çözümleri üretmek, konusunda profesyonel

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ifecomtr/public_html/plugins/sy stem/rokcandy_system.php on line 144

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ifecomtr/public_html/plugins/sy stem/rokcandy_system.php on line 144 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ifecomtr/public_html/plugins/sy stem/rokcandy_system.php on line 144 Tarih : 28-29 Haziran 2016 Salı/Çarşamba (09:30-17:00) Yer : Hilton ParkSa-Maçka

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI BAŞLANIGIÇ TARİHİ: 14 OCAK 2012 İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesinin meslek içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Sermaye piyasalarının ve ekonominin

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte;

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte; 1 HAKKIMIZDA YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; 2013 yılında akademik geçmişe sahip ortaklar tarafından kurulmuş bir firmadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen 35 yıla varan tecrübeye sahip personellerinden

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM & GELİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI NİSAN-HAZİRAN 2013

GAYRİMENKUL YATIRIM & GELİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI NİSAN-HAZİRAN 2013 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ santralistanbul KAMPÜSÜ GAYRİMENKUL YATIRIM & GELİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI NİSAN-HAZİRAN 2013 Türkiye de son 10 yılda en hızlı büyüme gösteren sektör şüphesiz gayrimenkul sektörü

Detaylı

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I 7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I Değerleme ve Değer nedir? Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin

Detaylı

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Brexit Sürecinin Finansal Raporlara Olası Etkileri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Konu Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılmasına ilişkin referandum

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11-01-2017 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu İş bu rapor, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Pay

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİMİZ

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİMİZ KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİMİZ Finansal Optimizasyon/Şirket Satınalma, Devir ve Birleşmeleri (Örnekli Açıklamalar) KURUMSAL FİNANSMAN NEDİR? Kurumsal finansman, en geniş tanımıyla sermaye işletmeleri

Detaylı

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2016 2. ÇEYREK DÖNEM SONUÇLARI

REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2016 2. ÇEYREK DÖNEM SONUÇLARI REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ve REIDIN TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ FİYAT BEKLENTİ ENDEKSİ 2016 2. ÇEYREK DÖNEM SONUÇLARI İçindekiler REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi

Detaylı

Denetim Vergi Müşavirliği Muhasebe Hizmetleri Kurumsal Danışmanlık. Sorumluluğunun farkında

Denetim Vergi Müşavirliği Muhasebe Hizmetleri Kurumsal Danışmanlık. Sorumluluğunun farkında AKAT Denetim Vergi Müşavirliği Muhasebe Hizmetleri Kurumsal Danışmanlık Sorumluluğunun farkında Denetim Kurumsal Danışmanlık ve Raporlama Muhasebe Hizmetleri Vergi Müşavirliği Bireysel Vergi ve Muhasebe

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı,

d) dönem içinde doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilen yeniden değerlenmiş varlıklar ile ilgili değer düşüklüğü zararlarının tutarı, UMS 36 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 36.126(a) UMS 36.126(b) UMS 36.126(c) UMS 36.126(d) UMS 36.127 UMS 36.128 UMS 36.129(a) UMS 36.129(b) UMS 36.130(a) UMS 36.130(b)

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

TD CORPORATION Kurumsal Sunum

TD CORPORATION Kurumsal Sunum TD CORPORATION Kurumsal Sunum Mart 2015 TD CORPORATION TD CORPORATION, yatırıma karar verme aşaması ile başlayan ve projenin geliştirilmesi ile devam eden süreçte, Alışveriş Merkezi, Tema Park ve Gayrimenkul

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG TÜRKİYE Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri kpmg.com.tr KPMG Türkiye dünya standartlarında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı ekibimiz şirketlerin Yönetim Kurulu

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

R PFD. Pena Finansal Danışmanlık

R PFD. Pena Finansal Danışmanlık R Güven ve başarı elinizin altında... Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı Satış ve Satın Alma Danışmanlığı Güven ve başarı elinizin altında. Giriş Rekabetin yoğun olarak yaşandığı

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012 HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 17 Temmuz 2012 1 BÖLÜM Sayfa Şirket Hakkında 3-6 Şirket Değerlemesi 7-9 Ekler 10-13 2 ŞİRKET HAKKINDA: Denge Holding, yurt içinde ve yurtdışında mevcut ve hedeflediği; finansal

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

BIC BEHRENDT INTERNATIONAL CONSULTING. Dr. Joachim Behrendt

BIC BEHRENDT INTERNATIONAL CONSULTING. Dr. Joachim Behrendt BIC BEHRENDT INTERNATIONAL CONSULTING Dr. Joachim Behrendt BIC ve Nexum Biz Kimiz Neler Yaparız 3/30/2010 İÇERİK Yeniden Yapılanma Hizmetleri Nasıl Çalışırız Müşterilerimiz 2 Nexum Boğaziçi 2000 yılında

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Arif KÜNAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Enerji ithalatına ödenen paranın % 10 u ile ( yaklaşık 5 Milyar $) sanayide ve binalarda yapılacak iyileştirmeler ile birkaç yıl içinde; Her yıl en az 10-15 milyar

Detaylı

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 21. yy risk yönetimi yüzyılıdır. Ulrich Beck Ateşan Aybars (CTA) Neden Risk Yönetimi Başarılı bir şirket aynı zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Bu kapsamda; Firmanızın

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları. Merkez Bankası Verileri 2008-2012

Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları. Merkez Bankası Verileri 2008-2012 Tu rkiye de Sekto rlerin Karlılıkları Merkez Bankası Verileri 2008-2012 2011 yılında kurulan Besfin, portföyünde bulunan 20 farklı sektörde faaliyet gösteren 42 müşterisine toplam faaliyetlerinden doğan

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma (Madde 41 nin 2.fıkrası) kapsamında hazırlanan DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı