FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"

Transkript

1 FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2 Dinamo Training & Consulting Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir İstanbul TR p f

3 içindekiler BİZ KİMİZ 4 PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI 5 FİNANSAL MODELLEME VE FİZİBİLİTE 6 PPP (KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞ ORTAKLIKLARI) DANIŞMANLIĞI 7 DEĞERLEME 8 İŞ GELİŞTİRME 9 LEASING VE ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİ İÇİN MODELLEME VE YAPILANDIRMA 10 OPERASYONEL KİRALAMA VE FİLO KİRALAMA DANIŞMANLIĞI 11-12

4 BİZ KİMİZ Dinamo 2005 yılında proje ve yatırım finansmanı, PPP ve leasing konularında uzmanlaşmış ilk ve halen tek şirket olarak kuruldu. Projelerin Monte Carlo analizi dahil hassasiyet ve stress testlerini içeren finansal model ve kapsamlı finansal fizibilite raporlarını hazırlayıp, risk analizleri gerçekleştirmekteyiz. Amacımız finansal olarak gerçekleştirilebilir projelerin bankalar tarafından finanse edilebilirliğini geliştirmek ve risk seviyelerini azaltmak sureti ile daha uygun koşullarla borçlanmasını sağlamak ve proje karlılıklarını arttırmaktır. Finansman müzakerelerinin başlangıcından proje ile ilgili fon temin edilene kadar sürecin tamamında finansal danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Aynı zamanda özellikle operasyonel kiralamaya geçiş aşamasında olan veya kendisini geliştirmek isteyen kiralayan şirketler ile makine-ekipman satıcılarına da danışmanlık yapmaktayız. Yatırım ve proje finansmanı ile ilgili hemen her alanda edinmiş olduğumuz deneyimler bize proje finansmanı, PPP ve leasing ile ilgili en karmaşık durumları bile çözebilme imkanı sağlamaktadır. Eğitim verdiğimiz alanların hepsinde danışmanlık yapmakta, danışmanlık verdiğimiz alanlarda da eğitim vermekteyiz. Türkiye Bankalar Birliği, FİDER, Türkiye de yerleşik bankaların ve leasing şirketlerinin tamamı ile pek çok yerel ve çok uluslu önemli şirket hizmet verdiğimiz kurumlar arasında yer almaktadır. Danışmanlık ve eğitim verdiğimiz alanlar proje ve yatırım finansmanı, PPP, finansal ve operasyonel kiralama, finansal modelleme ve ileri fiyatlama teknikleridir. Dinamo Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya da faaliyette olup, bugüne kadar Türkiye nin yanı sıra Abu Dhabi, Dubai, Katar, Ürdün, Lübnan, Ukrayna, Sırbistan, Romanya ve Türkmenistan daki projelerde aktif olmuştur. 4

5 Proje Yönetimi v e F i n a n s m a n ı fizibilite çalışması finansal modelleme,risk analiz ve yönetimi aşamaları ile projenin öngörülen performans kriterlerine uygun olarak yürütülmesine kadar olan süreçte pek çok uzmanlığın birbiri ile uyumlu ve senkronize şekilde çalışmasını gerektirir.dinamo bu süreç içinde hizmetleri bütünleşik olarak temin edebileceğiniz bir platform sağlamaktadır. Hizmetlerimiz Yurt içi ve yurt dışı banka, leasing vb. finansal alternatiflerin oluşturulması Projenin finansal olarak modellenmesi Projenin risk yönetim amaçlı en uygun şekilde yapılandırılması Proje check-up hizmeti Hassasiyet analizleri (Monte Carlo Analizi dahil) Proje ile ilgili faiz ve maliyetlerinin minimize edilmesi Finans kuruluşları ile müzakere süreci yönetimi Risk analizi ve yönetimi Due diligence çalışması Proje finansal süreç yönetimi ve raporlaması Diğer Hizmetlerimiz Proje Yönetim hizmetleri Hukuki danışmanlık hizmetleri Makine & Ekipman seçim ve satın alma süreç yönetimi Çevresel Faktörler ve Risk Analizi Hizmet Verdiğimiz Sektörler Enerji (Yenilenebilir dahil), Petrol ve Doğal Gaz, Gayrimenkul, Alt yapı yatırımları (Demiryolları, Otobanlar vb.), Telekomünikasyon, Tıp, Otelcilik, Eğitim, Madencilik PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI Size ne avantaj sağlarız? Projenin bankable yani uygun koşullarla finanse edilebilir olması Finans kuruluşları ile en uygun şartlarla anlaşma sağlanması Proje net nakit akışının proje ömrü süresince sürdürülebilir,sağlam ve esnek şekilde oluşturulması Proje için optimum borç/özkaynak dengesinin kurulması ve sermaye karlılığı başta olmak üzere diğer proje performans kriterlerinin maksimize edilmesi Proje ile ilgili risklerin finansal olanlar başta olmak üzere ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi Farkımız Dinamo Eğitim ve Danışmanlık sizin danışmanınızdır ve tüm finansal kuruluşlara eşit uzaklıktadır. Projenizi halen dünyada kullanılan en ileri bilimsel yöntemlerle modellemeniz ve analiz etmeniz ile riskleri yönetmenize imkan sağlar. Finansal kuruluşlarla aynı lisanı konuşmanızı sağlar. Yurt içi ve dışı çok sayıda finansman alternatifini e n d o ğ r u ş e k i l d e değerlendirmenize imkan sağlar. Yatırım ve proje finansmanı konusunda 20 yıla aşkın deneyim ve ilişkilerini kullanımınıza sunar. Proje finansmanı ile ilgili farklı alanlarda uzman iş ortakları ile tek elden entegre çözüm yaratır. Dinamo, Türkiye de proje finansmanı, finansal modelleme ve PPP konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini birlikte sunan ilk ve tek kuruluştur. 5

6 Yatırım projelerinin finansal modellenmesi gerek yatırımcıların karlılıklarını ve risklerini ön görebilmeleri gerekse de bankaların kredilendirebilecekleri yatırım projelerinin finansal performansını değerlendirmeleri bakımından çok gerekli bir uygulamadır. Genel olarak yatırım projesinin finansal performansını etkileyebilecek önemli değişkenler şu şekilde sıralanabilir: Toplam yatırım maliyeti,tamamlanma süresi, kaldıraç, sermaye maliyeti Satış hacmi ve birim satış fiyatı Üretim maliyeti, süresi Kredi vadesi, faiz oranı ve geri ödeme yapısı İşletme sermayesi ihtiyacı Enflasyon ve Devalüasyon Finansal modelleme çalışmasının ilk evresi proje girdilerinin (parametrelerinin) ve proje süresi içinde olası değişimlerinin belirlenmesidir. Bu aşama iyi bir modellemenin en kritik aşamasıdır ve proje iş planının yatırımcı ile birlikte çok iyi anlaşılmasını ve analiz edilmesini gerektirir. Geleneksel Yöntem Standart olarak piyasada yapılagelen, bu değişkenlerle ilgili olarak bazı tahminler yapıp finansal modeli oluşturmaktır. Bu şekilde genelde standart, iyi ve kötü senaryo olmak üzere 3 alternatif oluşur. Hassasiyet Analizi (Sensitivity Analysis) de denilen çalışmada ise yukarıda belirtilen değişkenlerden yalnızca bir tanesinin değişip geri kalanların sabit kalması halindeki sapmalar tespit edilmeye çalışılır. Bazı durumlarda da bu faktörlerden bir kaç tanesi temel varsayımlara göre sapma gösterdiğinde performans kriterlerinin nasıl değiştiği gözlemlenir. Bu çalışmaya da senaryo analizi adı verilir. Gerçekte projenin performansını etkileyen birden fazla faktör ve bu faktörler arasında da ilişki bulunmaktadır. Bu faktörlerin tamamı proje süresince değişken olacaktır. Bu nedenle aslında geleneksel finansal modelleme yöntemleri ile yapılacak analizler özellikle faktörlerin sapmalarının yüksek olması beklenen durumlarda gerçeği yansıtmayacaktır. Monte Carlo Analizi Monte Carlo analizinin önemi gerçek hayattakine en çok benzeyen analizlerin yapılmasına imkan sağlamasıdır. İstatiksel bir simülasyon metodu olan Monte Carlo analizi, değişkenleri rastlantısal olarak tekrar tekrar oluşturup finansal modeli test eder. Her hesaplamada proje ile ilgili farklı bir nakit akışı olasılığı yaratılır. Monte Carlo Analizi değişkenlerin yüzlerce kimi zaman binlerce farklı varsayıma göre bir araya gelmesi ile elde edilen sonuçların analizine imkan sağlar. Projenin performansına etki edecek faktörler ve aralarındaki olası ilişkiler tespit edilir. Bu şekilde bazı faktörler bağımsız bazıları da diğer faktörlerle bağımlı olacak nitelikte yapılandırılabilir. Bağımsız olarak değişim gösterecek her bir faktörün proje yaşam ömrü süresince hangi aralıkta hareket etmesi bekleneceği varsayımları yapılır. Proje performans kriterlerinin gerçekleşmesi en olası olan dağılımlar ile maksimum ve minimum değerler tespit edilmiş olur. Monte Carlo analizi ile aynı zamanda kritik değişkenlerin neler olduğu ve proje performansına etkisi de gözlemlenmiş olur. Bu çalışma aynı zamanda yatırımcılara ve finansman kuruluşlarına karlılık arttırma ve/veya risk yönetim amacı ile proje ile ilgili en kritik parametreler üzerine yoğunlaşma imkanı da sağlamaktadır. Farkımız FİNANSAL MODELLEME VE FİZİBİLİTE Monte Carlo analizi ile öncelikle yatırım projesinin yapısına bağlı olarak proje performans kriterlerini etkileyebilecek değişkenlerin proje yaşam ömrü süresince sapma olasılıklarını ve birbirleri ile korelasyonlarını (ilişkilerini) tespit etmekteyiz. Analizimizin en önemli getirisi tüm proje girdilerinin gerçek hayatta olduğu gibi değişken olması dolayısı ile analiz sonuçlarının gerçek hayattakine en yakın nitelikte olmasıdır. Bu sayede yatırım projenizin en kötü varsayımlarda bile karlılığını, yatırım geri dönüş süresini ve borç geri ödeme kabiliyetini ölçme imkanınız bulunmaktadır. Monte Carlo analizi ile yatırım projenizin check up testini yapmaktayız. Bu sayede yatırım kararlarınızı daha sağlıklı ve bilimsel verilere dayanarak analiz edip değerlendirecek, gerekli önlemleri zamanında alabilecek ve projeniz ile ilgili finans sektörü ile yapacağınız görüşmeleri çok daha kolay yönetebileceksiniz. Monte Carlo Analizi ile projenize dair aşağıda belirtilen performans kriterlerini ve gerçekleşme beklentilerini en gerçekçi şekilde hesaplayabilmekteyiz. IRR, MIRR (Yatırım Karlılığı Analizleri) NPV (Net Bugünkü Değer-Proje Değeri Analizi) Geri ödeme süresi analizi (Standart ve iskontolu) Başabaş noktası analizi (Minimum Kapasite Kullanım Analizi) EBITDA hesaplaması DSCR (Borç Servisi Karşılama Oranı) LLCR ve PLCR (Borç ve Proje Süresi Karşılama Oranları) Kredi Ortalama Süresi Analizi Optimum Borç/Öz Kaynak yapısı ve ek sermaye ihtiyaç analizi Satış ve gelir projeksiyonları Yatırım ve işletme maliyet tabloları İşletme sermayesi ihtiyaç analizi Proje proforma bilanço ve gelir tabloları Proje proforma net nakit akışı KDV finansman maliyeti hesaplaması Mali Rasyo Analizleri Hassasiyet Analizleri Monte Carlo analizi Dash Board tekniği ile finansal model üzerinde simülasyon yapma imkanı 6

7 PPP Hakkında PPP (KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞ ORTAKLIKLARI) DANIŞMANLIĞI PPP dünyada son 10 yıla damgasını vurmuş; büyüme eğilimi içinde olan çok önemli bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Daha önce kamu tarafından kısıtlı finansman ve insan kaynağı ile sınırlanan yatırım projeleri, bu yeni yöntemle özel sektör tarafından kaynakları sağlanarak işletilmekte; bununla birlikte kamunun denetim ve gözetiminde kalmaya devam etmektedir. Geçmiş deneyimler farklı PPP yapıları ile gerçekleştirilen projelerin geleneksel kamu yatırımlarına göre çok daha verimli ve düşük maliyetli olduğunu göstermektedir. Farkımız Proje ve yatırım finansmanı konusunda yerel ve uluslar arası bilgi ve tecrübemiz ile konunun global örneklerinden faydalanarak sunduğumuz danışmanlık hizmeti: PPP nin kamu ve özel sektör kaynaklarının en verimli kullanımı ile daha kısa sürede ve üstün hizmet kalitesi ile gerçekleşmesi; Yatırımcıları bilgilendirerek, PPP projelerinin analiz, yönetim, risk süreçlerini en iyi şekilde belirleyip karlılıklarını artırmaları; PPP projelerinin değerlemesi ve ihale sürecinde özellikle fiyatlama ile ilgili danışmanlık ile ar tı değer sağlamaktadır. Hizmet Alanlarımız PPP ye uygun olabilecek projelerin tespiti. Proje risk analizi, finansal modelleme ve finansal fizibilitenin hazırlanması. Kamu payına düşen risklerin parasal değerinin belirlenmesi ve minimum risk taşıyacak şekilde yönetimi. Proje bazlı minimum performans kriterlerinin belirlenmesi. Optimum iş modeli ve hizmet birim fiyatlarının ihale öncesi oluşturulması. Fonlama kaynağı açısından maksimum rekabet ortamı sağlayacak Bankable PPP ihalesi ön çalışmasının gerçekleştirilmesi. İhale sürecinin ve teklif değerlendirme süreçlerinin optimum risk, maksimum karlılık anlayışı ile analizi ve yönetimi. Danışmanlık Hizmetleri İçeriğimiz Farklı proje tipleri bazında risk analizi ve yönetimi. Proje finansal model, nakit akış, finansal fizibilite çalışmaları. Proje hassasiyet analizleri ve birim hizmet bedeli tespiti. Monte Carlo dinamik hassasiyet analiz çalışması. Müzakere alt yapısının ve kriterlerinin belirlenmesi. İhale süreci ve teklif değerlendirme aşaması finansal danışmanlığı. R i s k yö n e t i m a m a ç l ı s ö z l e ş m e l e r i n fi n a n s a l danışmanlığı. 7

8 DEĞERLEME Mal ve hizmetlerin değerini potansiyel alıcıların varlığı ile talebin oluşmasının belirlediği günümüzde, şirket değerlemesi, gerek satış ve birleşme gibi işlemlerde, gerekse bu işlemler haricinde ihtiyaçlara yönelik yapılan çalışmalarda şirketin geçmişi, bugünü ve geleceğini değerlendirmeyi gerektirir ve müzakere süreçlerinde esas teşkil eder. Bu süreçte, özellikle şirket geleceğinde var olan potansiyelin değerinin nasıl tespit edildiği kritik önem taşımaktadır. Amacımız Şirket değerleme sürecinde, değerin gerek satış & birleşme, gerekse diğer işlemler için adil ve güvenilir belirlenebilmesi için doğru analizleri gerçekleştirerek değer tespiti yapmaktır. Farkımız Değerleme, defter değeri, piyasa değeri, varlık değeri ve iskontolu nakit akışı (Discounted Cash Flow-DCF) olmak üzere 4 farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. İlk 3 yöntem şir ketin geçmişi veya bugünü üzer ine odaklanmıştır. Dinamo olarak şirket değerlemede özellikle şirketin veya projenin gelecekteki faaliyetlerini ve potansiyelini dikkate alması bakımından iskontolu nakit akışı değerleme yönteminin diğer yöntemlere göre belirgin üstünlüğü olduğuna inanıyoruz. Zira diğer 3 yöntem özellikle hızlı büyüme aşamasında olan potansiyeli yüksek şirketlerin değerlemesinde şirketin gelecekteki potansiyeli dikkate almadıkları için iskontolu nakit akış yöntemi kadar kabul görmemektedirler. 8 İskontolu nakit akışı yönteminde, finansal m o d e l l e m e v e fi z i b i l i t e n i n d o ğ r u yapılandırılması ve Monte Carlo dahil hassasiyet analizlerinin yapılması yolu ile gerek yurt içi, gerekse yurt dışında edindiğimiz tecrübeleri bütünleştirerek şirket değerlemesi konusunda dünya standartlarında hizmet sunmaktayız. Hizmetlerimiz Değerleme alanında sunduğumuz hizmetlerimiz ana başlıklar itibariyle şu şekildedir: D e ğ e r l e m ey e ko n u ş i r k e t ve / veya p r o j e n i n modellemesi Geleceğe dönük potansiyel dikkate alınarak modelin şekillendirilmesi Hassasiyet analizleri ile en iyi ve en kötü senaryo tespiti İskontolu nakit akışı ile bugünkü minimum ve maksimum değer tespiti Kritik proje girdilerinin belirlenmesi Değerleme raporu ve uygunluk görüşü Şirket birleşme ve satın alma projelerinde fiyat analizleri Finansal fizibilite çalışması ve raporlaması Değerlemenin konu olduğu süreç ile ilgili yönetim desteği

9 İŞ GELİŞTİRME Bilginin hızla aktığı günümüzde iş hayatı, şirketlere faaliyetlerini pazarlamak ve değer yaratmak için sınırsız bir potansiyel içermekle birlikte, her şirketin olanakları çerçevesinde ulaşabildiği alanlar bu potansiyeli işe dönüştürme sınırını belirlemektedir. Mevcut veya yeni başlanan bir faaliyette yoğunluğun getirdiği zamansızlık ve sınırlı olanaklar; farklı bakış açıları ve olanakları değerlendirmekte yetersiz kalmanıza neden olabilir. İş hayatında beklenen güven ve şeffaflığın sağlanmaması, risk/getiri dengelerinin doğru belirlenmemesi de potansiyelleri hayata geçirmeyi geciktirebilir. Amacımız İşini ve projelerini sağlıklı bir şekilde geliştirmek isteyen yatırımcıları; alanımızda edindiğimiz yerel ve uluslar arası tecrübelerimiz ve iletişim noktalarımızdan faydalandırarak, farklı bakış açıları ve olanakları hayata geçirmelerine destek vermeyi ve yatırımlarının artı değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Farkımız Finansal modelleme ve fizibilite, banka ve leasing gibi finansman kaynakları ve PPP başta olmak üzere edindiğimiz tecrübeler; iş olanaklarında riskin ve getirinin doğru ve sürdürülebilir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Bu anlamda; işini ve projelerini geliştirmek isteyen yatırımcılara herhangi bir yeni iş ilişkisi ile karşılaştırıldığında artı değeri yüksek, doğru analiz edilmiş, sürdürülebilir ve fark yaratan bir iş hacmi oluşturma olanağı sunuyoruz. Hizmetlerimiz İş Geliştirme alanındaki hizmetlerimiz, ana başlıklar olarak şu şekilde sıralanabilir: Teknik yetkinliklerin ve finansal olanakların analizi Görece avantajların tespiti ve geliştirilmesi Potansiyel pazar ve iş ilişkilerinin tespiti İş ilişkilerinin kurulması ve şartlarının oluşturulması İşin geliştirilmesine imkan sağlayacak banka kredisi ve leasing gibi finansman kaynaklarının oluşturulması ve organize edilmesi Satıcı odaklı leasing işlemlerinin yapılandırılması ve sistematize edilmesi 9

10 Leasing doğası gereği birçok detayı barındıran ve bu detayların sağlıklı bir şekilde yönetilmesini gerektiren bir finansman şeklidir. Leasing şirketleri, etkin şirket yönetimini sağlamak için süreç bazlı çalışarak her bir aktiviteyi net bir şekilde tanımlamalı ve şirket genelinde bütünleşmeyi sağlamalıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek için ise şirket yapılandırması ve modellemesi hayati önem taşımaktadır. Amacımız Leasing ve araç kiralama alanında faaliyet gösteren veya göstermeyi hedefleyen şirketlerin doğru şirket modeli ve yapılandırması ile hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Farkımız Leasing konusunda edindiğimiz yerel ve uluslararası tecrübemiz, leasing eğitim ve danışmanlığı konusunda dünyada ilk ve en etkin kuruluş olan ve Türkiye temsilcisi olduğumuz Amembal & Associates le işbirliğimiz bu alanda yapılandırma ve modelleme ihtiyacı bulunan firmalar için benzersiz bir imkân sunmaktadır. Hizmetlerimizin İçeriği Yukarıda belirtilen ana unsurlar ve misyon çerçevesinde hizmetlerimizin içeriği şu şekilde sıralanabilir: 1. Stratejinin gözden geçirilmesi Stratejiyi konumlandırma Sektördeki en iyi uygulamalar hakkında tavsiyeler 2. Operasyonel model ve yetki matrislerinin gözden geçirilmesi 3. Mevcut/ hedeflenen ürün ve hizmet portföyünün gözden geçirilmesi Yeni ürün ve hizmet imkanları Verimlilik, rekabet gücü ve karlılığın artırılması Hizmetlerimiz Şirket strateji, iş modeli, hedefleri ve uygulamalarını gözden geçirmek, Büyük resmi anlamak, Doğru süreçleri, modelleri ve politikaları belirlemek, LEASING VE ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİ İÇİN MODELLEME VE YAPILANDIRMA Risk ve getirinin dengelenmesi 4.Politikaların geliştirilmesi Kredi risk politikaları Muhasebe ve fonlama politikaları Ana risk ve kontrol noktalarını belirlemek, Düzenli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak, Bu unsurların hayata geçirilmesinde kullandığımız süreç analizinin amacı şu şekilde tanımlanabilir: Departman fonksiyonlarının standardizasyon ve otomasyonu, Kullanıcı tecrübelerinin politika, süreç ve stratejilerin anlaşılması amacıyla değerlendirilmesi, Sorumluluk ve süreçlerin şematik tanımı, Değer ve hizmet performansının yönetimi, Risklerin analizi ve giderilmesi, Rekabet avantajları ve arttırılabilir karlılık, Artan müşteri memnuniyeti, 5. İş süreçleri analiz ve tasarımı 6. Kritik operasyonel risk ve kontrolleri matrisi 7. Operasyonel prosedürler Bu adımların hayata geçirilmesinde, sağlanacak mutabakat çerçevesinde belirlenen yol haritası ile anket, toplantı ve birebir görüşmeler ile işleyiş hakkında detaylı bilgi edinilmekte; gerek üst yönetim, gerekse çalışanlar ile beyin fırtınası, değerlendirme ve bildirim toplantıları yapılarak en sağlıklı sonuçlara ulaşılması sağlanmaktadır. Süreç sonunda hazırlanan yazılı raporda, süreçler; kontrol matrisleri, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra, iş tanımları, formlar ve ana performans indikatörleri gibi faktörler de oluşturularak şirket yapılandırması ve modellemesi tamamlanmaktadır. 10

11 Gerek Operasyonel gerekse Filo Kiralamada sürdürülebilir başarı için hem finans hem de ekipman bazında varlık yönetimi ile ilgili yetkinlikleri geliştirmek ve süreçlere yansıtmak gerekmektedir. Bu yetkinliklerin ikisinde de uzmanlaşmış şirket sayısı halen sınırlı olmakla birlikte sektörün geleceğinde yer almak isteyen firmaların bu alanlara yatırım yapması kaçınılmaz görünmektedir. Amacımız Bu sektöre yeni girecek olan ve/veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen finansal kiralama şirketleri,araç ve filo kiralama şirketleri, otomotiv şirketleri ve makine, ekipman üretici ve satıcılarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak verimliliklerini arttırmak ve risk yönetim kabiliyetlerini geliştirmektir. Farkımız Operasyonel ve filo kiralama sektörüne eğitim ve danışmanlık konusunda Türkiye de uzmanlaşan ilk ve tek şirket olmamızın yanısıra, bu alanda dünya çapında ilk ve en etkin eğitim ve danışmanlık şirketi olan Amembal & Associates in iş ortağı ve Türkiye temsilcisiyiz. Leasing alanında 20 yılı aşkın yerel ve uluslar arası deneyim ile uluslararası işbirliğimizin sağladığı global bakış açısı, sektörde yer alan firmalar için hizmetlerimizi benzersiz kılmaktadır. Hizmetlerimiz Operasyonel Kiralama Geliştirme Programı Finansal Kiralama ve Filo Kiralama Şirketleri için Danışmanlık Hizmetleri Üretici ve Satıcılar için Danışmanlık Hizmetleri Operasyonal Kiralama Geliştirme Programı Operasyonel Kiralama Geliştirme Programı özellikle bu işe yeni başlayacak olan şirketler için çok kapsamlı bir eğitim ve danışmanlık içeriği sunmaktadır. Kapsamlı içerik; sektörde yer alan firmaların ihtiyaçlarına göre firma özelinde program oluşturma olanağı da içermektedir. OPERASYONEL KİRALAMA VE FİLO KİRALAMA DANIŞMANLIĞI Programın sonunda size özel hazırlanan rapor; süreçte doğru adımlar atarak verimliliğinizi arttıracak bir yol haritası sunmaktadır. Programın Ana Başlıkları: Şirketinizin beklenti ve hedeflerini anlamamızı sağlayacak anketin tarafınızca doldurulması Eğitim içeriğinin beklenti ve hedeflerinize uygun şekilde oluşturulması Bir gün süreyle Operasyonel Kiralama Semineri (Sudhir AMEMBAL ve/veya Fatih KURAN) Seminerin ertesi günü yarım gün süreyle şirket yönetimi ile değerlendirme toplantısı (Sudhir AMEMBAL ve/veya Fatih KURAN). Tam bir beyin fırtınası şeklinde gerçekleşecek olan bu toplantının içeriğini de taleplerinize uygun olarak belirleme imkanına sahibiz. Ön gördüğümüz ana başlıklar aşağıda belirtilmiştir: Şirketinizin operasyonel kiralamaya girme nedenlerinin irdelenmesi Ekipman bazında uzmanlaşmalı mısınız Sizin için riskler ve riske toleransınız Faydalar neler olacak İşlemin 4 farklı kar merkezi Ulaşılması gereken kilometre taşları Semineri takip eden 2 hafta içinde ilgili ürünler ve fiyatlaması içerikli 2 gün sürecek olan Operasyonel Kiralama Atelye Çalışması (Fatih KURAN) Araştırma / İlerleme / Uygulama amaçlı yazılı yol haritasının çıkartılması. Süresi taraflarca belirlenecek aralıklarla takip yapılması 11

12 Finansal Kiralama ve Filo Kiralama Şirketleri için Danışmanlık Hizmetleri İçeriği Pazar Analizi ve Satış Beklenti ve Hedef Tespiti Hedef Sektör Analizi Ürün ve Marka Analizi Satıcı/Üretici Analizi Satıcı Anlaşmaları Ürünü Sunmaya Uygun Kiracı Profili Çıkartılması Müşteri Koruma ve Yeni Müşteri Çekme Yöntemleri Rekabet Analizleri ve Başa Çıkma Yöntemleri Fiyatlama Fiyatlama sisteminin kurulması ve/veya var olan sistemin iyileştirilmesi Hizmet Bedellerinin Fiyatlaması Kalıntı Değer Hesaplamaları Kalıntı Değerin fiyatlanması Katma Değer Vergisinin Fiyatlamaya Etkisinin Hesaplanması 4 Kar Merkezinin Yönetimi ve İşlem Bazında Karlılık Analizleri Müşteriye opsiyon verme Yöntemleri ve fiyatlaması Kullanım ömrü ile bağlantılı fiyatlama (km, saat vb.) Yeni Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırması Fiyatlamadaki Risklerin Giderilmesi Bilanço Dışı Finansmanın Yapılandırılması Finans ve Raporlama Finansal model ve fizibilite çalışması ile hassasiyet analizleri Proforma bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı çıkartılması Kiralama işlemi faizinin şirket karlılık beklentilerine uygun olarak belirlenmesi İşlem karlılığı analizlerinin yapılması ve raporlanması Finansal Raporlama Sisteminin Kurulması Muhasebesel ve finansal yönden mukayeseli finansal analiz çalışmaları Operasyon Dökümantasyon Kira ödeme planı revizyonları Finansal Kiralama ve Operasyonel Kiralama Portföylerinin Yönetimi Yönetim Risk Analiz, Değerlendirme ve Yönetimi Politikalar, iş süreçleri, operasyonel model ve süreç yönetim çalışmaları Organizasyonunuzu daha etkin kılma yöntemleri Operasyonel ve Filo Kiralama Yazılım Danışmanlığı Üretici ve Satıcılar İçin Danışmanlık Hizmetleri İçeriği Pazar Analizi ve Satış Satışta değişim ve yeni trendler Satışa yardımcı kiralama uygulamaları ve yapılandırması Operasyonel kiralamanın satıcı açısından avantajları Müşteri koruma ve yeni müşteri çekme yöntemleri Leasing şirketleri analizi ve anlaşmaları Ürünü sunmaya uygun kiracı tipleri Rekabet analizleri Fiyatlama Katma Değer Vergisi mahsuplu işlemler ve fiyatlaması Hizmet bedellerinin fiyatlaması Kalıntı Değerin fiyatlanması 4 kar merkezinin yönetimi ve fiyatlaması Kalıntı Değer Hesaplamaları Kullanım ömrü ile bağlantılı fiyatlama (km, saat vb.) Kira bedeli düşürme teknikleri Fark yaratan finansman alternatifleri Müşteriye opsiyon verme yöntemleri ve fiyatlaması Yeni ürün geliştirme ve fiyatlandırması Fiyatlama sistemi kurulması Bilanço dışı finansmanın yapılandırılması Fiyatlamadaki risklerin giderilmesi 12

13 Dinamo Training & Consulting Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir İstanbul TR p f

14 Dinamo Training & Consulting 14 Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir İstanbul TR p f

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

HOTEI INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS

HOTEI INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS 2 1 hotei international management consultants HOTEI INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS Solutions & tools for hospitality people Otel, Rezidans, Restaurant Yatırımı ve Yönetimi konularında profesyonel

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/03/2009 FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/03/2009 FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31/03/2009 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kurumsal Yapı... 2 Finansal Kiralama Sektörü Sektörde Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.... 3 Ortaklık Yapısı... 4 Şirket Faaliyetleri...

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI MAYIS-HAZİRAN 2014 SAYI: 74 Kazan-Kazan prensibiyle hareket ediyoruz Önder GÖKER Hyundai Assan Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası ndan sorumlu Genel Müdürü

Detaylı