Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar (Menkul Değerler), 18 II. Finansal Yönetimin Amaçları, 21 Niçin Kâr Maksimizasyonu Değil?, 21; Ortakların Refah Seviyesinin (Servetlerinin) Maksimizasyonu, 22; Sosyal Amaçlar, 22 III. Firmanın Organizasyonu, 23 IV. İşletme Örgütlerinde Biçim Alternatifleri, 24 Tek Şahıs İşletmeleri, 24; Ortaklıklar, 24; Şirketler, 25 V. Finansal Yönetim İle İlgili Önemli 10 Kural, 26 VI. Finansal Yönetim Sahasının Gelişimi, 34 VII. Finansal Yönetim ve Diğer Bilim Dalları, 35 Muhasebe, 35; Ekonomi, 36; Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler, 36 Sorular, 37 İKİNCİ BÖLÜM Finansal Tablolar, Amortismanlar, Vergiler, Nakit Akımları, Finansal Matematik I. Finansal Tablolar ve Yıllık Raporlar, 43 Bilanço, 44; Gelir Tablosu, 48; Kâr ve Net Nakit Akımları Kavramları, 50; Nakit Akım Tablosu, 51; Finansal Tablolara İlişkin Notlar, 54 II. Amortismanlar, 55 Normal Amortisman, 56; Hızlandırılmış Amortisman, 56; Olağanüstü Amortisman, 57 III. Firmalarda Vergileme, 57 IV. Nakit Akımları, 59 V. Yönetim kararları için muhasebe Verilerinin yeniden düzenlenmesi, 61 VI. Finansal Matematik, 65

2 Basit Faiz, 67; Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer (F),67 ; Bir Yatırımın Bugünkü Değerinin (P) Bulunması, 69; Bir Yatırımın Yeknesak Seri Değerinin (A) Bulunması, 82; F, P ve A Değerleri Arasındaki İlişkiler, 76 Sorular, 85 Problemler, 93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Finansal Analiz ve Kontrol (Oran Analizi, Dikey Analiz, Yatay Analiz), Finansal Yapıyı Güçlendirici Önlemler I. Finansal Tabloların Analizinin Önemi, 114 II. Oran (Rasyo) Analizi, 116 Likidite Oranları, 119; Aktivite (Devir Hızı) Oranları, 122; Finansal Yapı ile İlgili Oranlar, 127; Sabit Yükümlülükleri Karşılama Oranları, 129; Kârlılık Oranları, 131; Büyüme Oranları Satışların Yüzdesi Oranları Pazar Değeri Oranları, 133; DuPont Analizi, 135 III. Finansal Oranların Yorumlanması, 136 IV. Finansal Tabloların Trend Analizi, Yüzde Analizi ve Dikey Analizi, 140 V. Firmanın Sektöre ve Rakiplere Göre Mukayesesi, 145 VI. Finansal Analizde Yöntemin Önemi, 146 VII. Finansal Yapıyı Güçlendirici Önlemler, 148 Oran Analizinin Sınırları, 149; Analizde Rakamların Ötesini Görmek, 150 VIII. Oranlardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma, 151 Altman Modeli, 151; Zeta Modeli, 152; Chesser Modeli, 152; Bathory Modeli, 153 Sorular, 154 Problemler, 156

3 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Finansal Tahminleme ve Planlama I. Finansal Planlama, 178 II. Nakit Bütçesi, 183 III. Proforma Finansal Tablolar, 186 Satışların Yüzdesi Metodu, 186; Ek Fon İhtiyacının Formül Yardımıyla Bulunması, 192; Trend Analizi, 195 IV. Fon Akım Analizi, 197 V. Maliyet İş Hacmi Kâr İlişkileri (Başa Baş Noktası Analizleri), 200 Kapasite Kullanım Oranı (KKO), 203; Kar ve Gider Planlaması, 203; Birden Fazla (n adet) Mal Bulunması Durumunda Başa Baş Noktası Analizi, 204 Sorular, 207 Problemler, 209 BEŞİNCİ BÖLÜM İşletme Sermayesi Yönetim (Cari Aktifler ve Cari Pasifler) I. İşletme Sermayesi Yönetiminin Önemi, 226 II. Genel Olarak İşletme Sermayesi Politikası, 227 İşletme Sermayesini Finanslama Felsefesi, 229; Nakit Dönüşüm Süresi, 233 III. Nakdin ve Pazarlanabilir Menkul Değerlerin Yönetimi, 237 Firmalarda Nakit Niçin Gereklidir?, 238; Kısa Vadeli Yatırım Alternatifleri, 239; Para Yönetiminde Karar Modelleri, 240; Nakit Yönetiminde Etkinliği Artırıcı Tedbirler, 245 IV. Alacakların Yönetimi, 248 Alacak Tutarını Belirleyen Faktörler, 249; Kredi ve Satış Politikasının Tespiti, 250; Kredi Standartları, 251; Alınan Malın İskontodan Sonraki Fiyatı, 258; Firmaların Kredili Satış Politikasında Etkinliği Artırıcı Önlemler, 260 V. Stokların Yönetimi, 261 Stok ile İlgili Maliyetler, 261; Firmalarda Stok Tutmayı Belirleyen Faktörler, 262; Stok Kontrol Modelleri, 262

4 VI. Cari Pasiflerin Yönetimi, 270 Ticari Krediler, 270; Kredi Vadesi, 270; Kredinin Maliyeti, 271; Kredi Süresinin Uzatılması, 272; Kısa Vadeli Banka Kredileri, 272; Finansman Bonoları, 274; Ticari Alacak ve Stok Kredileri, 274 Sorular, 276 Problemler, 278 ALTINCI BÖLÜM Firmalarda Uzun Vadeli Yatırım Kararları (Sermaye Bütçelemesi) I. Sermaye Bütçelemesi ve Nakit Akımı Analizleri, 301 Sermaye Bütçelemesinde Anahtar Kavramlar, 302; Sermaye Bütçesi Süreci, 304 II. Projenin Nakit Akımlarının Tahmini, 306 Vergilerin Nakit Akımları Üzerindeki Etkileri, 307; Amortismanların Nakit Akımları Üzerindeki Etkileri, 308; Faizlerin Nakit Akımları Üzerindeki Etkileri, 309; Nakit Akımlarının Hesaplanması, 310 III. Yatırım Projesini Değerleme Metodları, 312 Net Bugünkü Değer (NBD) Metodu, 312; Net Gelecekteki Değer (NGD) Metodu, 315; Yıllık Eşdeğer Net Hasıla (YENH) Metodu, 315; İç Karlılık Oranı (İKO) Metodu, 317; Karlılık İndeksi (Kİ) Metodu, 321; Geri Ödeme Süresi (GÖS1, GÖS2) Metodu, 322 IV. Sermaye Bütçeleri ve Risk, 327 Proje Riskine Karşı Portföy Riski, 328; Toplam Proje Riskinin Düzeltilmesi, 329; Sermaye Maliyeti Olarak Betaya Göre Düzeltilmiş İskonto Oranının Kullanılması, 336 Sorular, 338 Problemler, 340

5 YEDİNCİ BÖLÜM Tahvil ve Hisse Senetlerinin Değerlemesi, Risk ve Getiri Analizi I. Varlıkların Değerlemesi, 366 Varlıkların Pazar Değeri ve Pazar Dengesi, 367; Bir Varlığın Defter Değeri, 369 II. Tahvil Değerlemesi, 369 Belirli Vadesi Bulunan Tahvillerin Değerlemesi, 371; Süresiz Tahvillerin Değerlemesi, 373; Tahvilin Vadesine Kadar Getirisi, 374; Kuponsuz İskontolu Tahviller Değerlemesi, 376; Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvillerin Değerlemesi, 376; Warrantlı Tahvillerin Değerlemesi, 377; Yabancı Tahvillerin Değerlemesi, 377 III. Hisse Senetlerinin Değerlemesi, 380 İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Değerlemesi, 381; (Adi) Hisse Senetlerinin Değerlemesi, 383; Hisse Senetlerinin Değerlemesi İçin Büyüme Modelleri, 386 IV. Risk ve Getiri Analizi, 390 Riskin Anlamı, 390; Olasılık Dağılımları, 391; Değişim Katsayısı, 394 V. Portföy Risk Analizi, 395 Yatırımın Farklılaştırılması ve Risk, 395; Portföyün Getiri Oranı, 396; Portföyün Riski, 397; Riskin Farklılaştırma ile Azaltılması, 399; Sistematik Risk, 399; Sistematik Olmayan Risk, 399 VI. Menkul Değer Pazar Doğrusu (SML), 400 VII. Menkul Değer Riskinin Bir Ölçüsü: Beta, 401 Menkul Değer Pazar Doğrusu ve Beta, 404 Sorular, 408 Problemler, 410 SEKİZİNCİ BÖLÜM Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları I. Sermaye Maliyeti, 425 Risk Priminin Yapısı, 427 II. Sermaye Türlerinin Maliyeti, 429 Borçların Maliyeti, 430; İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti, 433; Özsermaye Kalemlerinin Maliyeti, 434; Ağırlıklı Sermaye Maliyeti, 440;

6 Optimal Sermaye Yapısının Kurulması, 442; Optimal Sermaye Bütçesinin Belirlenmesi, 446; Amortisman Yoluyla Doğan Fonların Maliyeti, 447 III. Sermaye Yapısı Kararları, 448 Hedef Sermaye Yapısı, 449; İşletme Riski ve Finansal Risk, 450; Faaliyet Kaldıracı, 451; Finansal Kaldıraç, 453; Birleşik Kaldıraç Derecesi, 454; Finansal Kaldıraç Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Başına Kâr, 455; Finansal Kaldıraç ve Hisse Senedi Fiyatları, 457; Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı İlişkileri, 459; Firmanın Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi, 461; Sermaye Yapısının ve Firma Değerinin Teorik Görünüşü, 462 Sorular, 467 Problemler, 469 DOKUZUNCU BÖLÜM Uzun Vadeli Finansman Alternatifleri ve Temettü Politikaları I. Uzun Vadeli Borçlar, 494 Uzun Vadeli Borçların Özellikleri, 495 II. İmtiyazlı Hisse Senetleri,499 III. (Adi) Hisse Senetleri, 502 Hisse Senetleri ve Muhasebe, 502; Ortakların Hakları, 503 Yönetim Kurulu Üyelerini Seçmek, 504; Rüçhan (Ön Alım) Hakkının Değeri, 505; Hisse Senedi Kotasyonlarını Anlamak, 506; Hisse Senetlerinin Bölünmesi (Stock Splits), 507; Özsermaye ile Finansmanın Faydası ve Mahsurları, 508; Sermaye Piyasası ve Hisse Senetleri, 508 IV. Temettü Politikaları, 510 Temettü Politikası ve Firma Değeri, 512; Temettü Politikaları, 513; Temettü Dağıtım Şekilleri, 515; Firmanın Kendi Hisse Senetlerini Satın Alarak Kâr Payı Ödemesi, 515 Sorular, 519 Problemler, 520

7 ONUNCU BÖLÜM Kısa Orta Uzun Vadeli Borç Kaynakları I. Kısa Süreli Finansman Kaynakları, 534 Kısa Vadeli Kredi Çeşitleri, 536 II. Orta Süreli Finansman Kaynakları, 546 Orta Vadeli Kredi Çeşitleri, 546 III. Uzun Süreli Finansman Kaynakları, 556 VI. Vadeli işlemler ve opsiyon borsası (VOB), 604 Sorular, 558 Problemler, 560 ONBİRİNCİ BÖLÜM Borç Yönetimi (Swaplar, Opsiyon Sözleşmeleri, Tavan ve Taban Sözleşmeleri, Vadeli Döviz ve Faiz Sözleşmeleri, Finansal Gelecek Sözleşmeleri) I. Swap Sözleşmeleri, 575 II. Opsiyon Sözleşmeleri, 581 III. Tavan (Caps) ve Taban (Floor) (Alt ve Üst Limit) Sözleşmeleri, 594 IV. Vadeli (Forward) Döviz ve Faiz Sözleşmeleri, 595 V. Gelecek (Financial Futures) Sözleşmeleri, 599 Sorular, 614 Problemler, 615 ONİKİNCİ BÖLÜM Finansmanla İlgili Seçilmiş Konular I. İşletmelerde Büyüme, Füzyon ve Holdingler, 633 Firmaların Büyüme Yönleri, 634; Firmaların Büyüme Yöntemleri, 635; Devir Alınacak Aday Firmanın Değerlendirilmesi, 636; Devir Almanın veya Birleşmenin (Füzyonun) Devir Alan veya Birleşen Şirketin Hisse Senetleri ve Gelirleri Üzerindeki Etkileri, 638; Birleşmede Takip Edilecek Politika, 641; Holdingler, 638 II. Küçük Firmalarda Finansal Yönetim, 646

8 III. Uluslararası Finansal Yönetim ve Finansal Kararlar, 649 Döviz Pazarları, 650; Spot ve Forward Döviz Oranları (Kurlar), 651; Faiz Oranı Paritesi, 654; Riske Karşı Korunma, 655; Uluslararası Sermaye Bütçeleri, 657 Sorular, 658 Problemler, 659 Tablolar, 667 İndeks, Faydalanılan Kaynaklar,

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1

EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1 EĞİTİM KATALOĞU Eylül 2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL... 3 2.SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ... 6 3.PARA VE SERMAYE PİYASALARI... 8 4.SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ...

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ

M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ ADALET YAYINEVİ Ankara - 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...IX ŞEKİLLER LİSTESİ... XXV KISALTMALAR...XXVII Birinci Bölüm GENEL

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Kataloğu

2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Kataloğu 2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Kataloğu RiskTürk 2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Programı Piyasa Riski 24-25 Eylül Basel II-III Portföy Yönetimi Varlık ve Yükümlülük Analizi (ALM) 15-16 Ekim Global Risk Ortamında

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı